Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä"

Transkriptio

1 Kilpa-jahuippu-urheilun tutkimuskeskuskihu Jyväskylä HyväksytyKIHUnhalituksenkkuksessa

2 Strategia SISÄLTÖ STRATEGIAN TIIVISTELMÄ... 3 Lähtökhdat... 3 KIHUn arvt ja missi... 3 Yhteenvet visiista vuteen SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT... 4 Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä... 4 Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 6 Tieteen ja teknlgian muutkset... 6 Taludelliset muutkset... 7 Ssiaaliset muutkset... 8 ARVOT JA MISSIO... 9 Timintaa hjaavat arvt... 9 KIHUn missi... 9 VISIOT VUOTEEN Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Asiakkaat Timinnan vlyymi ja tulkset Organisaati Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna Henkilöstö ja henkilöstörakenne Osaamisalueet Strategiset hankkeet

3 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 29

4 Strategia STRATEGIAN TIIVISTELMÄ Lähtökhdat Tulevaisuuden timintaympäristö krstaa urheilun tutkimus- ja kehitystiminnan merkitystä. Teknlgian kehitys ja uuden tiedn tuttaminen jatkuvat vimakkaina, huippu-urheilun rahitus vahvistuu, urheilu sekä valmennus ammattimaistuvat ja uusia lajeja syntyy. Vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati, sidsryhmät dttavat KIHUlta panstusta ammattimaistuvan valmennuksen ja valmennuskulutuksen kehittämiseen ja kulutustimintaan, syvempää yhteistyötä OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen ja valmennuskeskusten, sekä tutkimuslaitsten, erityisesti Jyväskylän ylipistn ja ulkmaisten tutkimuslaitsten kanssa. Niin ikään halutaan urheilijan suritustekniikan, minaisuuksien ja harjittelukäytäntöjen kehittämistä, sekä urheilujärjestelmän päätöksenteka palvelevaa tutkimus- ja kehitystimintaa. KIHUn arvt ja missi KIHUn timintaa hjaavia arvja vat urheilun kansainvälinen menestys, krkea laatu, innvatiivisuus, sekä eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu. KIHU edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella, ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus-, kehitys ja palvelutiminnalla. Yhteenvet visiista vuteen 2015 Sumalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystimintaa hjaa strategiakaudella sidsryhmien kanssa yhteisesti rakennettu hjelma. KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun tutkimus- ja kehitysrganisaatina vahvistetaan yhteistyössä sidsryhmien ja petusministeriön kanssa. Timintaa khdistetaan kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin ja rganisaatiihin. Mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat parempia tulksia avainasiakkaille. KIHU n määritellyt painpistealueet saamisensa kehittämiselle ja rganisi kilpa- ja huippu-urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välityksen Sumessa.

5 Strategia SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä Valmennuksen kehittäminen ja valmennusmateriaalin tutant Valmennus ammattimaistuu ja ammattivalmentajien määrä lisääntyy. Valmennuksen laadun kehittäminen ja valmentajakulutus krstuvat. Valmentajakulutuksen petussuunnitelmatyö sekä materiaalitutant kulutukseen ja valmennukseen nusee tärkeään rliin. Teknlgian hyödyntäminen menetelmien ja välineiden kehittämisessä Teknlgia n sa nykyaikaista huippu-urheilun valmennusta ja sen merkitys lisääntyy kk ajan. Sähköisten viestinten merkitys ja käyttö urheiluvalmennuksessa lisääntyy ja kehittyy. Tietpankkien timinta, hankkeiden raprtinnin mudt ja infrmaatin jakaminen krstuvat. Yhteistyöspimukset ja klmikantayhteistyö Pitkien yhteistyöspimusten luminen sekä jatkuva vurvaikutus KIHUn, valmennuskeskusten ja lajiliittjen kesken tehtävässä yhteistyössä krstuvat. Suritustekniikan, urheilijan minaisuuksien ja harjituskäytäntöjen kehittäminen Urheilijan suritustekniikan, sekä fyysisten ja psyykkisten minaisuuksien harjituskäytäntöjen analysinti ja kehittäminen, sekä välinekehitys vaativat jatkuvaa tutkimus- ja kehitystimintaa. Urheiluasiakkaalle ja tutekehitysverkstlle tutettavat palvelut tarvitsevat kehittämistä ja tarjnnan laajentamista. Timenpiteiden ja rahituksen vaikuttavuuden arviinti Urheilun rganisaatiiden rakenteeseen, timivuuteen ja rahitukseen liittyvää sektritutkimusta tarvitaan enenevässä määrin päätöksen ten ja rahituksen suuntaamisen perustaksi.

6 Strategia Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisen valtakunnallinen krdinaati krstuu ja edellyttää tutkimus- ja kehittämishjelman tekemistä. Yhteistyö OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen, KIHUn ja valmennuskeskusten kesken vaatii kehittämistä ja syventämistä. Uuden tiedn ja teknlgian hyödyntäminen n mahdllisuus, jssa KIHUlta dtetaan uusia avauksia, huippu-urheilun edelläkävijän rlia, sekä tiedn ja saamisen jalkauttamista käytännön valmennukseen. KIHUn ja Jyväskylän ylipistn välistä yhteistyötä n laajennettava, ja kehitettävä työnjaka tutkimuksen ja kulutuksen salta. Huippu-urheilun rganisaatit ja prjektit tarvitsevat vaikuttavuuden arviintia, kehittämistukea ja laadun varmistusta. KIHUn tarjamille bi- ja käyttäytymistieteisiin phjaaville palveluille n kysyntää ja kehittämistarpeita.

7 Strategia TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tieteen ja teknlgian muutkset Muutsvima Mnitasinen tiedn-, taidn ja menetelmien tulva Mittausteknlgian vimakas kehitys mm. ihmisen fysilgian ja liikemekaniikan alueilla Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Mahdllisuudet tehkkaampaan urheiluvalmennukseen paranevat. Uusien asiiden ja menetelmien ymmärtämisen ja hallinnan tarve lisääntyy. Verkttumis- ja yhteistyötarve urheiluvalmennuksen, tutkimuslaitsten ja yritysten välillä krstuu. Tutkimus- ja kehitystyön, sekä palvelujen kustannukset kasvavat. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve KIHUn rli uuden tiedn, taidn ja menetelmien kehittäjänä, testaajana, sveltajana ja välittäjänä, sekä niiden tarjaman hyödyn arviitsijana krstuu. Tarve urheiluasiakkaan käyttökulutukseen mm. menetelmien ymmärtämissä, tulsten tulkinnassa ja valmennuskäytäntöön sveltamisessa lisääntyy. KIHUn ulkpulisen saamisen tarve KIHUn ja urheiluasiakkaan välilisissä prjekteissa krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Uusien teknlgiiden tehkas hyödyntäminen edellyttää KIHUn henkilökunnalta jatkuvaa ppimista ja kykyä hyödyntää verkstn saamista. Bi- ja käyttäytymistieteiden perussaaminen yhdessä uusien teknlgiiden kanssa n sattava siirtää ja sveltaa valmennussaamiseksi. Tiednvälitystä n kehitettävä sekä määrällisesti että laadullisesti.

8 Strategia Taludelliset muutkset Muutsvima Huippu urheilun rahitus vahvistuu, vaikka tdennäköisesti n edelleenkin Sumessa kansainväliseen tasn verrattuna vaatimatnta. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilijan mahdllisuudet ptimaaliseen ajankäyttöön ja krkeatasisten valmentautumislsuhteiden hyödyntämiseen paranevat. Mahdllisuudet valmentajan ammattitaidn kehittymiseen ja ammattivalmentajan uran lumiseen paranevat. Mahdllisuudet useiden saamisaljen ammattilaisten sallistumiselle valmennustiimin timintaan paranevat. Urheiluseurjen, lajiliittjen ja rganisaatiiden timinta laajenee ja ammattimaistuu. Vaikutukset KIHUn asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve Tarve jatkuvasti kehittyvien ja mdernien sisältöjen ja menetelmien tuttamiseen valmennuskäytäntöihin ja valmentajakulutukseen krstuu, vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati. Mahdllisuudet KIHUn saamisen jalkauttamiseen valmennustapahtumaan paranevat. Kansainvälisen tiedn tunnin ja tulkinnan tarve urheiluvalmennuksen tueksi lisääntyy. Päätöksenteka tukevan tiedn tarve valmennustiminnan ja rganisaatiiden timivuudesta ja timinnan vaikuttavuudesta krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? KIHUn saamisen jalkauttamisen ja lajiyhteistyön, sekä verkstyhteistyön mutja ja saamista n kehitettävä. KIHUn lajisaamista n kehitettävä. Päätöksenteka palvelevan sektritutkimuksen ten saamista n kehitettävä. Tiedn välityksen saamista ja sisältöjä n kehitettävä.

9 Strategia Ssiaaliset muutkset Muutsvima Tarjnnan ja mahdllisuuksien epäsuhta isjen massjen situtuminen huippu-urheiluun heikkenee ja tisaalta valmentautumisen mahdllisuudet paranevat, urheilijan urasta mudstuu yhä useammin ammatti ja valmennus ammattimaistuu. Liikunnan ja urheilun sirpalituminen uusia lajeja syntyy ja vanhat muuntuvat. Huippu-urheilutiminta Sumessa tiivistyy eri tahjen yhteistiminnaksi. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilun yhteiskuntatieteellisen tiedn tarve krstuu. Lajisaamisen kehittämisen ja lajien jatkuvan tutteistamisen tarve lisääntyy. Urheilijauran valinneen nuren urheilijan kknaisvaltainen tukeminen krstuu. Menestysvaatimuksista jhtuen tarve keskittää timinta valittuihin, kansallisesti tärkeisiin lajeihin krstuu. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen sekä timintamallien tarve Tarvitaan tutkittua taustatieta keskustelun, kehittämisen ja päätöksenten phjaksi. Tarve KIHUn sallistumisesta lajien/urheilurganisaatiiden timinnan arviintiin ja timinnan kehittämiseen krstuu. Tarve KIHUn timinnan khdentamisesta myös nuriin, lahjakkaisiin urheilijihin kasvaa. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Kyky sveltaa KIHUn saamista ja kkemuksia uusiin, kansallisiksi painpisteiksi valittaviin lajeihin sekä vanhjen lajien tutekehitykseen krstuu. Lajitiminnan ja sen vaikuttavuuden arviinnin saaminen krstuu. Talustiedn sekä päätöksenten arviinnin saamisen tarve KIHUssa lisääntyy. Nuren urheilijan kehityksen, valmennuksen ja tukitimien erityispiirteiden ymmärtäminen krstuu.

10 Strategia ARVOT JA MISSIO Timintaa hjaavat arvt - Urheilun kansainvälinen menestys - Krkea laatu - Innvatiivisuus - Eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu KIHUn missi Kihu edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus- kehitys ja palvelutiminnalla. Eli KIHU pyrkii malla timialueellaan ja valituilla painpisteillä siihen, että: tutetaan uutta tieta ja käytänteitä huippu-urheilun tutkimus- ja kehitys timinnan kautta innvatiivisuus säilyy ja kehittyy tutkimus- ja kehitystiminnassa huippu-urheilun seurantajärjestelmät kehittyvät kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehityshjelmatyö tteutuu, ja alueen kknaiskrdinaati, edunvalvnta ja yhteistyö paranevat tutkimus- ja kehitystiminnan tulksia svelletaan ja hyödynnetään huippu-urheilussa valittuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm. asiantuntija- ja palvelutiminnan avulla valmentajien tiet-tait paranee verkstyhteistyön kautta sumalaisen huippu-urheilun kilpailukyky paranee

11 Strategia VISIOT VUOTEEN 2015 Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Visi vuteen 2015 Kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma yhdessä KIHUn man strategian kanssa hjaa KIHUn tutkimus- ja kehitystyötä. Keskeiset lajiliitt, valmennuskeskukset, keskusjärjestöt, petusministeriö ja tutkimusrganisaatit vat situtuneet tutkimushjelmaan. Yhteistyölajien ja -verkstn kanssa tehdyt spimukset suuntaavat KI- HUn palvelutimintaa. Timinta-avustuksen rli timinnan rahituksessa n vahvistunut ja rganisaatin resursinti n vakaalla phjalla. KIHUn timinnan strategisen liikkuvuuden varmistamiseksi vutuisesta timinta-avustuksesta sidtaan enintään 2/3 kiinteisiin palkkakustannuksiin. KIHUn asiantuntijat vat haluttuja yhteistyökumppaneita huippu-urheilun verkstssa. KIHU n rganisinut kansainvälisen ja kansallisen tiedn kkamisen ja välittämisen sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun sekä valmentajakulutukseen yhteistyötahjen kanssa. KIHU palvelee sumalaisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tutekehitystä. Millä timenpiteillä tteutamme visin Käynnistetään kansallisen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelman tek petusministeriön ja muiden intressiryhmien kanssa. Vahvistetaan KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun kehitysrganisaatina, ja tutkimus- ja kehitystiminnan edunvalvjana yhteistyössä petusministeriön kanssa. Lähennetään ja knkretisidaan KIHUn, lympiakmitean, paralympiakmitean, ja lajiliittjen välistä yhteistyötä. Tiivistetään verkstyhteistyötä valmennuskeskusten ja Jyväskylän ylipistn kanssa. Kehitetään KIHUn rlia ja resursseja kansainvälisen ja kansallisen urheilutiedn välityksessä. Tutetaan tieta urheiluun liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kehitetään tutkimusta ja malleja mielekkään urheilijan uran lumiseksi.

12 Strategia Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Olympiakmitea Paralympiakmitea Lajiliitt Ylipistt (etenkin JY) Valmennuskeskukset Ammattikrkeakulut (etenkin JAMK) Tutkimuslaitkset KIHU SRD Oy Urheiluakatemiat Sumen Valmentaja ry Jyväskylän kaupunki Yritykset ja teknlgiakeskukset (etenkin TEKES) OPM Millä timenpiteillä tteutamme visin KIHU sallistuu ja vaikuttaa kansallisessa huippu-urheiluverkstssa. KIHU rakentaa alitteellisesti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusyhteistyöverkstn ylipistjen, ammattikrkeakulujen ja alalla timivien tutkimuslaitsten kanssa erityisen tärkeää n yhteistyö Jyväskylän ylipistn kanssa. KIHU tukee saltaan huippu-urheilun tutekehitysverkstn rakentumista alan yritysten ja kehitystimintaa tukevien rganisaatiiden kanssa.

13 Strategia Asiakkaat Visi vuteen 2015 Kihun timintaa tulee keskittää siten, että se tarjaa syvällistä lisäarva sumalaiselle huippu-urheilulle valituissa timinnissa liittyy valittuihin saamis- ja painpistealueisiin khdentuu kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin / lajiryhmiin tai rganisaatiihin KIHUn avainasiakkaat vunna 2015 vat lympialajit svitut / valitut painpistelajit lympialajeista, ennen kaikkea järjestelmälajit paralympialajit pririlajit Olympiakmitea, Paralympiakmitea Opetusministeriön sektritutkimus KIHUn saamisen ja yhteistyön lisäarvn phjalta valitut lajit ja sidsryhmät Millä timenpiteillä KIHU tteuttaa visin Pyritään vaikuttamaan siihen, että huippu-urheilun kehitysmäärärahat keskitetään pitkäjänteisesti pririteetti- ja painpistelajeihin. Khdennetaan Kihun tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa saamisalueille, sekä painpiste- ja pririlajeihin. Ludaan valittujen lajien kanssa useampivutiset kehitysspimukset. Tutetaan huippu-urheilun päätöksentessa tarvittavaa infrmaatita. Verktutaan tutkimus- ja tutekehitysrganisaatiiden kanssa. KS. LIITE 1

14 Strategia Timinnan vlyymi ja tulkset Visi vuteen 2015 KIHUN mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat avainasiakkaille parempia tulksia. KIHULLE n löydetty tilaratkaisu, jka vastaa laajentunutta timintaa. On lutu Olympiakmitean ja Paralympiakmitean krdinima ja petusministeriön hyväksymä KIHUn timinnan arviintijärjestelmä, jlla mitatut timinnan tulkset vat vahvistuneet sekä huippu-urheilu-, tutkimusyhteistyö- että tutekehitysverkstissa. Millä timenpiteillä tteutamme visin Selkeytetään ja tyydytetään kilpa- ja huippu-urheilun kehitystarpeet yhteistyössä petusministeriön ja huippu-urheilu-, tutkimus- ja tutekehitysverkstn kanssa. Ratkaistaan tilangelmat yhdessä Jyväskylän kaupungin ja petusministeriön kanssa. Ludaan KIHUn timinnan arviintijärjestelmä yhdessä OPMn, OKn ja Paran kanssa.

15 Strategia Organisaati 2009 Hallitus Jhtryhmä Jhtaja SRD Oy Tieteenalayksiköt: Urheilubimekaniikka Tukevat yksiköt: Timist Urheilufysilgia Viestintä ja tiethallint Urheilupsyklgia Tekninen tuki Urheilupedaggiikka Urheilun yhteiskuntatieteet KS. LIITE 2.

16 Strategia Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna 2015 Tavite: mnitieteiset tiimit huippu-urheilun tukena

17 Strategia Henkilöstö ja henkilöstörakenne Visi vuteen 2015 KIHUn saaminen ja henkilökuntamäärä n vahvistunut saamisalueiden ja avainasiakkaiden mukaisesti. Henkilökunnan asiantuntemuksen ja maehtisen kehittymisen mahdllisuuksia n parannettu. Osaamisalueilla ja tiimeissä yhdistyy tutkimussaaminen ja asiakaslähtöinen, käytännön sveltamissaaminen. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijavaiht n aktiivista. KIHUun n lutu alalla kilpailukykyinen ja kannustava palkkausjärjestelmä. KS. LIITE 1 JA 2 Millä timenpiteillä tteutamme visin Linjataan timinta-avustuksen pitkän aikajänteen kehitystarpeet yhdessä petusministeriön kanssa. Varmistetaan, että kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma hjaa myös prjektirahitusta. Turvataan henkilökunnan mahdllisuus kehittää maa saamistaan. Uudistetaan palkkausjärjestelmä.

18 Strategia Osaamisalueet KIHUn saamisalueet vunna 2015 Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä KS. LIITE 3.

19 Strategia Strategiset hankkeet Kilpa- ja huippu-urheilun tiednvälitys ja materiaalitutant Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Organisida ja resursida kilpa- ja huippu urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välitys vusien aikana. (ks. liite 4) KIHUn sisäinen kehitysprsessi strategian tteuttamiseksi Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Strategian ja paintusvalintjen tteuttaminen KIHUn rganisaatissa kk henkilökunnan vimin strategiakauden aikana. Yksiköiden ja saamisalueiden/tiimien tavitteiden asettelu strategian näkökulmasta kevään 2009 aikana. Henkilökunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Kannustavan palkkausjärjestelmän rakentaminen eri näkökulmien arvtukset humiiden vuden 2009 aikana ja järjestelmään siirtyminen vuden 2010 alusta. Ulkpulisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Henkilökunnan työsuhteiden ehtja kskevat linjaukset vuden 2009 aikana. Verkttuminen, verkstjen rakentaminen ja hyödyntäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Verkstitumisvastuiden määrittely vuden 2009 aikana. Strategian tteutuksen kannalta leellisten verkst- yhteistyösuhteiden lunti ja kehittäminen strategiakauden aikana.

20 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA KIHUssa tehtävä tutkimus-, kehitys- ja palvelutiminta tähtää pitkäjänteisyyteen sekä timinnan sisällöissä että asiakassuhteissa sisältää timinta-avustuksesta sitettavan resurssin lisäksi ulkpulista prjektirahitusta tteutetaan prjekteina, jille nimetään vastuulliset päälliköt KIHUn tutkimus- ja kehitystiminta rakentuu asetelmiin ja khdistuu aihealueisiin, jilla tutettua tieta, saamista, menetelmiä ja laitteita vidaan hyödyntää sumalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa tuttaa dkumentitua tieta ensisijaisesti sumeksi verkttuu sveltuvilta sin ylipistissa tai muissa tutkimuslaitksissa tehtävään tutkimustimintaan tuttaa alan kansallisissa tai kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, kngresseissa ja urheilukirjallisuudessa julkaistavaa tieta KIHUn palvelutiminta tarjaa urheiluasiakkaalle tutteita, jtka perustuvat KIHUn tutkimus- ja kehitystiminnan kautta hankkimaan erityissaamiseen pyritään tutteistamaan ja tuttamaan urheiluasiakkaalle edullisesti siirretään SRD y:n timinnaksi, js sillä n kaupallista arva

21 Strategia LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS KIHUn timintaa jhtavat, kehittävät ja valvvat säätiön hallitus ja KIHUn jhtaja jhtsäännön mukaan. Jhtajan neuva-antavana elimenä timii hallituksen nimeämä jhtryhmä. Säätiön hallitus nimeää edustajat KIHU-säätiön mistaman SRD Oy:n yhtiökkukseen, jka valitsee yhtiön hallituksen. SRD:n timitusjhtajana n timinut KIHUn jhtaja Tieteenalayksiköt KIHUssa n viisi yhteistyötä tekevää tieteenalayksikköä. Tieteenalayksikön timintaa krdini tieteenalatutkija. Yksiköllä/tieteenalatutkijalla n vastuu tieteenalan kehittymisestä KIHUssa, mikä tarkittaa strategiassa määriteltyjen saamisalueiden kehittämistä hallituksen vahvistamassa järjestyksessä sekä valmiutta reagida asiakaskunnan kysyntään. Yksikkö tekee man tieteenalansa tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa kehityskeskusteluissa svitulla paintuksella. Tieteenalatutkija hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, sekä jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien rahituksen hankintaa, resurssien jaka ja tteutusta. Tieteenalatutkija timii yksikön prjektipäälliköiden työn hjaajana. Tieteenalatutkija krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. Tukevat yksiköt timist Timistpäällikkö vastaa KIHUn hallintn ja taluteen liittyvistä tehtävistä ja sisäisistä palveluista, sekä timii timistapulaisen työn hjaajana.

22 Strategia viestintä- ja tiethallintyksikkö Yksikön timintaa krdini viestintä- ja tiethallintpäällikkö. Yksiköllä n vastuu tiednvälityksen ja materiaalitutannn teknisestä tteutuksesta ja kehittämisestä KIHUssa. Yksikkö tteuttaa tiednvälitystä ja materiaalitutanta yhdessä KIHUn muiden yksiköiden ja asiakkaan kanssa. Yksiköllä n vastuu KIHUn sisäisten ATK-palvelujen ja tiethallinnn tteutuksesta ja kehittämisestä. Yksikön päällikkö hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien hankintaa ja tteutusta, sekä yksikön resurssien käyttöä. Yksikön päällikkö timii ATK-suunnittelijan, ATK-tukihenkilön, yksikön prjektipäälliköiden ja avustavan henkilökunnan työn hjaajana. Yksikön päällikkö krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. tekninen tuki Labratrimestari ja labratriteknikk timivat suraan jhtajan alaisuudessa timenkuviensa mukaisissa työtehtävissä. Kehittäjät ja prjektityöntekijät KIHUn yksiköissä timivat yksikön vetäjän alaisuudessa saamisalueille timintaavustuksesta palkatut tutkijat ja kehittäjät (mm. jukkueurheilun kehittäjä ja vammaisurheilun kehittäjä) ja prjektirahituksella palkatut prjektitutkijat, -kehittäjät ja avustajat, jtka vastaavat timenkuvansa mukaisesti svittujen prjektien, niiden sien tai yksittäisten työtehtävien tteutuksesta vastaavat svituista asiakas- ja sidsryhmäkntakteista sekä tiednvälityksestä yksikön vetäjän jhdlla.

23 Strategia KIHU timii klmella taslla, prjekteissa, saamisalueissa sekä tiimeissä: KIHUn timinnan perusyksikkö n prjekti. Kullekin prjektille nimetään prjektipäällikkö. Prjektista vastaa viime kädessä jnkin yksikön tieteenalatutkija, tai tiednvälitysja tiethallintyksikön päällikkö. Prjekteissa pyritään mnitieteisiin ngelmanasetteluihin. Strategiassa n tunnistettu ja kuvattu 11 KIHUn saamisaluetta, (liite 3), jista sassa n strategiakauden alussa prjektimutista timintaa ja sa saamisalueista n visiitu käynnistettäväksi tulevina vusina resurssien ja kysynnän niin edellyttäessä. Osaamisalueen timinta rakentuu tutkimus- kehitys- ja palveluprjekteista. Osaamisaluetta jhtaa tieteenalatutkija. Osaamisalueella timii prjektipalkattuja tutkijita, kehittäjiä ja avustajia. Osaamisalueelle vidaan perustaa KIHUn timinta-avustuksella tutkijan ja kehittäjän vakansseja. Tiimit mudstuvat saamisalueen, saamisalueiden ja tietyn kypsyystasn saavuttaneen ngelmatiikan ympärille. Tiimeissä pyritään mnitieteellisiin kknpanihin. Tiimissä mukana levat yksiköt keskittävät resursseja ja timintaa tiimiin. Tiimiä jhtaa tieteenalatutkija, hallituksen nimeämä muu tutkija tai kehittäjä. Tiimiä vidaan resursida KIHUn timinta- avustuksesta. KIHUn timinnan kehittyessä yksiköiden ja tiimien välinen suhde vi muuttua.

24 Strategia Esimerkki tieteenalayksikön rakenteesta ja timinnasta v. 2009

25 Strategia LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden surituskykyisyyttä kilpailutilanteessa suritustekniikkaa kehittämällä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään lajianalyysejä, sekä analysidaan urheilijiden suritustekniikkaa useissa lympia- ja paralympialajeissa. Liikeanalyysit, vima- ja npeusmittaukset lajisurituksissa, videpalautteet, välitön palaute harjituksissa Tutkitaan suritustekniikan satekijöiden vaikutusta lajisurituksen tulkseen ja satekijöiden kehittymistä urheilijan uran / harjituskauden aikana, kehitetään ja svelletaan uusia tekniikan harjitusmenetelmiä ja -välineitä, sekä reaaliaikaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä ja laitteita valmennukseen ja valmentajille Liikeanalyysit, videpalautteet, välitön palaute harjituksen aikana, netti/mbiiliphjainen palaute surituksen jälkeen, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden vima-npeusminaisuuksia kehittämällä mittaus- ja harjitusmenetelmiä, sekä -laitteita Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään mittalaitteita ja lajinmaisia testausjärjestelmiä, kehitetään lajisurituksen ja urheiluvälineen arviintimenetelmiä. Mitataan urheiluvälineen minaisuuksia, analysidaan urheilijan liikenpeuksia kilpailuissa ja harjituksissa. Tutkitaan lajinmaisten vima- ja npeusharjitusmenetelmien validiutta ja tehkkuutta, yleisesti urheilussa käytettyjen vima- npeustestien ennustearva ja merkitystä lajikhtaisessa palautteessa, sekä harjitusintensiteetin ja hjelminnin vaikutus lajisurituksen yksittäisiin satekijöihin. Osallistutaan painpistelajien valmennustiimien timintaan, tarjtaan knsulttiapua valmentajille.

26 Strategia Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Tavitteena kehittää lutettava kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmä urheiluun Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kurmittumista erilaisissa harjituksissa ja erilaisten harjittelujaksjen aikana kestävyysurheilussa ja jalkapallssa. Kestävyysurheilijiden kurmittumisen ja palautumisen seuranta Tutkitaan huippukunnn ajittumista sekä erilaisten harjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Tutkitaan erilaisten palautumistimenpiteiden (ravint, lihashult) vaikutuksia kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Svelletaan kestävyysurheiluun kehitettyä kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmää muihin lajeihin. Tehdään huippu-urheilijiden harjittelun seurantaa kestävyyslajeissa uuden seurantajärjestelmän avulla petellaan ehkäisemään yliharjittelua. Kehitetään käytännön yhteistyötä huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Tavitteena kehittää vimaharjittelua ja kestävyysharjittelumenetelmiä kestävyyssurituskyvyn parantamiseksi lähinnä juksussa ja maasthiihdssa Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kestävyys- ja vimaharjittelun yhdistämistä. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa Tutkitaan vima- ja kestävyysharjittelun yhdistämistä kestävyysjuksussa ja maasthiihdssa. Tutkitaan erilaisten kestävyysharjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksiin: erityisesti plarisidun mallin ja perinteisen sumalaisen kestävyysharjittelun erja. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa

27 Strategia Speutuminen ja harjittelu krkealla Tavitteena kehittää malleja krkeanpaikan harjitteluun ja siitä saatavan hyödyn ptimimiseksi Tutkimus 2015 Tutkimus Ei mitään timintaa Alppitelttjen vukrausta Tutkitaan erilaisia malleja, jiden avulla speutuminen krkealle lisi ptimaalista ja saatava hyöty maksimaalista. Tutkitaan krkeanpaikan harjittelusta saatavan hyödyn siirtämistä kilpailuun eri lajeissa: leskelukrkeus, harjittelu, ajitus. Käytännön yhteistyön kehittäminen huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Seurataan urheilijiden speutumista ja harjittelua krkealla käytössä levilla mittausmenetelmillä. Alppitelttjen vukrausta. Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Tavitteena integrida psyykkisen valmennuksen menetelmät saksi sumalaisten huippuurheilijiden päivittäisvalmennusta sekä kilpailuihin valmistautumista Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus 2015 Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi. Kilpaurheilijan mtivaati. & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus integrituna valmennuksen kknaisuuteen ja timien kentällä lähellä urheilijaa. Valmentajan psyklginen tukitiminta: psyklgia sana päivittäisvalmennusta. Timiminen valmentajakulutuksessa sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutuksen tarpeisiin. Urheilupsyklgisen tiedn välittäminen.

28 Strategia Taidn ppiminen Tavitteena tehstaa urheilijan/valmentajan taidn ppimista erilaisten petus- ja hjausmenetelmien, palautejärjestelyjen ja harjittelun avulla Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan mtrisen taidn ppimiseen liittyviä petus/hjausmenetelmiä sekä palaute- ja harjitejärjestelyjä. Kehitetään harjitus-, seuranta- ja arviintimenetelmiä taitlajeihin. Surituspalaute erityisesti tarkkuuslajeissa. Opetus ja luenninti. Kehitetään ppimista edistäviä hjaustapja, palaute- ja harjitejärjestelyjä taitlajeihin. Tutkitaan erilaisten hjausmenetelmien, palaute- ja harjitejärjestelyjen ja -jaksjen vaikutusta taidn ppimiseen labratri- ja kenttälsuhteissa. Kehitetään tarkituksenmukaisia menetelmiä hjauksen, palautteen ja harjittelun vaikutuksen arviimiseksi ja seuraamiseksi sekä svelletaan kehitettyjä menetelmiä eri taitlajeissa. Ohjaus-, palaute- ja harjitusmenetelmien sveltaminen taitlajeissa. Opetus ja luenninti sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutukseen. Pelianalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden, jukkueiden ja -valmentajien taktista saamista ja pelianalyysin hyödyntämistä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään pelianalyysejä ja niihin perustuvia palautteita useissa lympia- ja paralympialajeissa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet Kehitetään pelianalyysejä ja niiden hyödyntämistä jukkuepallilussa ja mailapeleissä, pyritään mahdllisimman reaaliaikaisiin menetelmiin, jita vidaan hyödyntää peli- ja harjitustilanteessa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet sekä tteluiden että harjitusten aikana, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä.

29 Strategia Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Tavitteena analysida urheilun yhteiskunnallista lemusta ja kytkeytymistä sumalaiseen yhteiskuntaan sekä em. suhteessa tapahtuneita muutksia Tutkimus 2015 Tutkimus Urheilun kansallinen pelikenttä-tutkimus (J. Lämsän väitöskirja) Kilpa- ja huippu-urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ja urheilijan yhteiskunnallisen aseman tutkimus, ja sallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Urheilun talus ja rganisaatit Tavitteena tuttaa kansainvälisesti vertailtavaa tieta sumalaisen urheilun resursseista ja timintatavista Tutkimus 2015 Tutkimus Huippu-urheilun rakenteita ja rahitusta selvittävä kansainvälinen vertailututkimus. Sumalaisen urheiluelämän rakenteiden, resurssien, tavitteiden ja timintatapjen analysinti ja kansainvälinen vertailu. Nettisivut (faktapankki), kulutuspaketti Sumalainen urheilujärjestelmä Tavitteena analysida sumalaisen urheilujärjestelmän timivuutta (hjelmat, käytännöt ja kehittämishankkeet, taviteasettelu, resurssit). Osana urheilujärjestelmää analysidaan ja kehitetään lajien valmennusjärjestelmiä Arviinti Useiden urheiluelämän ja petusministeriön käynnistämien hankkeiden arviinteja (mm. OK:n kehitysliitt, VOK-hanke, keihäslympiadi, k:n nuris-hjelma) 2015 Tutkimus Faktapankki Sumalaisen urheilu- ja valmennusjärjestelmän tutkimus ja sen tulksista jhdettu kehitysprsessi yhdessä lajien ja lympiakmitean kanssa. Nettisivut (faktapankki), kulutusta

30 Strategia LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOIT- TEET JA TOTEUTUS KIHUn tiednvälityksen ja materiaalitutannn tavitteena n parantaa sumalaisten valmentajien saamista laadukkaiden ja ajanmukaisten kulutusmateriaalien kautta, sekä käytännön timijille tarjttavan tutkimustiedn välitystiminnan avulla Kehitys KIHUn tiednvälityksen menetelmien, kulutusmateriaalitutannn perusprsessin sekä uusien julkaisutekniikiden hyödyntämisen kehittäminen. Valmennusseminaarien sähköiset ksteet, tutkimustiedn välittäminen kentälle (artikkelit, lehtikirjitukset, luennt), sähköisen kulutusmateriaalin tuttaminen, www-phjainen tiednvälitys (faktapankki, KIHUn ktisivut) 2015 Kehitys Kehitetään sähköisiä tiednvälityskanavia ja niiden hyödyntämismahdllisuuksia tiednvälitystiminnassa, kulutusmateriaalitutannn sisältöjä ja tteutustapja ptimiden ne palvelemaan valmentajan saamista/tiedntarvetta ajasta ja paikasta riippumatta. Tehdään tiednvälitystimintaa julkaisutiminnan, luenninnin ja käytännön harjitustilanteissa tapahtuvan knsultinnin kautta. Tutetaan kulutusmateriaalia hyödyntäen uusimpia tiednvälityskanavia ja tapja (lkiset medialaitteet ja tietverkt). Krdinidaan sähköisten valmennuksen tukijärjestelmien tteutusta sana yhteistyöverkka.

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI Hanskassa! aikuistuvien tukiverkstprjekti vv. 2003-2007 LOPPURAPORTTI Julkaisija ja kustantaja: Savn Vammaisasuntsäätiö Kielnsaaren

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

suosituksista käytäntöön!

suosituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisellä kilpailukykyä ja hyvinvintia susituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisen työseminaari 24.11.2011 Htelli Haaga, Helsinki Työpajatyöskentelyn tulkset Timittanut: Kaisa Harmaala

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA Sumen Ssialidemkraattinen Pulue SDP:n vanhuspliittinen hjelma 1 Ikääntyneet vat ssiaalisesti kestävän yhteiskunnan kivijalka Pulueemme vanhusplitiikka perustuu ssialidemkratian

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot