Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä"

Transkriptio

1 Kilpa-jahuippu-urheilun tutkimuskeskuskihu Jyväskylä HyväksytyKIHUnhalituksenkkuksessa

2 Strategia SISÄLTÖ STRATEGIAN TIIVISTELMÄ... 3 Lähtökhdat... 3 KIHUn arvt ja missi... 3 Yhteenvet visiista vuteen SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT... 4 Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä... 4 Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 6 Tieteen ja teknlgian muutkset... 6 Taludelliset muutkset... 7 Ssiaaliset muutkset... 8 ARVOT JA MISSIO... 9 Timintaa hjaavat arvt... 9 KIHUn missi... 9 VISIOT VUOTEEN Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Asiakkaat Timinnan vlyymi ja tulkset Organisaati Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna Henkilöstö ja henkilöstörakenne Osaamisalueet Strategiset hankkeet

3 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 29

4 Strategia STRATEGIAN TIIVISTELMÄ Lähtökhdat Tulevaisuuden timintaympäristö krstaa urheilun tutkimus- ja kehitystiminnan merkitystä. Teknlgian kehitys ja uuden tiedn tuttaminen jatkuvat vimakkaina, huippu-urheilun rahitus vahvistuu, urheilu sekä valmennus ammattimaistuvat ja uusia lajeja syntyy. Vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati, sidsryhmät dttavat KIHUlta panstusta ammattimaistuvan valmennuksen ja valmennuskulutuksen kehittämiseen ja kulutustimintaan, syvempää yhteistyötä OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen ja valmennuskeskusten, sekä tutkimuslaitsten, erityisesti Jyväskylän ylipistn ja ulkmaisten tutkimuslaitsten kanssa. Niin ikään halutaan urheilijan suritustekniikan, minaisuuksien ja harjittelukäytäntöjen kehittämistä, sekä urheilujärjestelmän päätöksenteka palvelevaa tutkimus- ja kehitystimintaa. KIHUn arvt ja missi KIHUn timintaa hjaavia arvja vat urheilun kansainvälinen menestys, krkea laatu, innvatiivisuus, sekä eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu. KIHU edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella, ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus-, kehitys ja palvelutiminnalla. Yhteenvet visiista vuteen 2015 Sumalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystimintaa hjaa strategiakaudella sidsryhmien kanssa yhteisesti rakennettu hjelma. KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun tutkimus- ja kehitysrganisaatina vahvistetaan yhteistyössä sidsryhmien ja petusministeriön kanssa. Timintaa khdistetaan kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin ja rganisaatiihin. Mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat parempia tulksia avainasiakkaille. KIHU n määritellyt painpistealueet saamisensa kehittämiselle ja rganisi kilpa- ja huippu-urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välityksen Sumessa.

5 Strategia SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä Valmennuksen kehittäminen ja valmennusmateriaalin tutant Valmennus ammattimaistuu ja ammattivalmentajien määrä lisääntyy. Valmennuksen laadun kehittäminen ja valmentajakulutus krstuvat. Valmentajakulutuksen petussuunnitelmatyö sekä materiaalitutant kulutukseen ja valmennukseen nusee tärkeään rliin. Teknlgian hyödyntäminen menetelmien ja välineiden kehittämisessä Teknlgia n sa nykyaikaista huippu-urheilun valmennusta ja sen merkitys lisääntyy kk ajan. Sähköisten viestinten merkitys ja käyttö urheiluvalmennuksessa lisääntyy ja kehittyy. Tietpankkien timinta, hankkeiden raprtinnin mudt ja infrmaatin jakaminen krstuvat. Yhteistyöspimukset ja klmikantayhteistyö Pitkien yhteistyöspimusten luminen sekä jatkuva vurvaikutus KIHUn, valmennuskeskusten ja lajiliittjen kesken tehtävässä yhteistyössä krstuvat. Suritustekniikan, urheilijan minaisuuksien ja harjituskäytäntöjen kehittäminen Urheilijan suritustekniikan, sekä fyysisten ja psyykkisten minaisuuksien harjituskäytäntöjen analysinti ja kehittäminen, sekä välinekehitys vaativat jatkuvaa tutkimus- ja kehitystimintaa. Urheiluasiakkaalle ja tutekehitysverkstlle tutettavat palvelut tarvitsevat kehittämistä ja tarjnnan laajentamista. Timenpiteiden ja rahituksen vaikuttavuuden arviinti Urheilun rganisaatiiden rakenteeseen, timivuuteen ja rahitukseen liittyvää sektritutkimusta tarvitaan enenevässä määrin päätöksen ten ja rahituksen suuntaamisen perustaksi.

6 Strategia Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisen valtakunnallinen krdinaati krstuu ja edellyttää tutkimus- ja kehittämishjelman tekemistä. Yhteistyö OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen, KIHUn ja valmennuskeskusten kesken vaatii kehittämistä ja syventämistä. Uuden tiedn ja teknlgian hyödyntäminen n mahdllisuus, jssa KIHUlta dtetaan uusia avauksia, huippu-urheilun edelläkävijän rlia, sekä tiedn ja saamisen jalkauttamista käytännön valmennukseen. KIHUn ja Jyväskylän ylipistn välistä yhteistyötä n laajennettava, ja kehitettävä työnjaka tutkimuksen ja kulutuksen salta. Huippu-urheilun rganisaatit ja prjektit tarvitsevat vaikuttavuuden arviintia, kehittämistukea ja laadun varmistusta. KIHUn tarjamille bi- ja käyttäytymistieteisiin phjaaville palveluille n kysyntää ja kehittämistarpeita.

7 Strategia TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tieteen ja teknlgian muutkset Muutsvima Mnitasinen tiedn-, taidn ja menetelmien tulva Mittausteknlgian vimakas kehitys mm. ihmisen fysilgian ja liikemekaniikan alueilla Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Mahdllisuudet tehkkaampaan urheiluvalmennukseen paranevat. Uusien asiiden ja menetelmien ymmärtämisen ja hallinnan tarve lisääntyy. Verkttumis- ja yhteistyötarve urheiluvalmennuksen, tutkimuslaitsten ja yritysten välillä krstuu. Tutkimus- ja kehitystyön, sekä palvelujen kustannukset kasvavat. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve KIHUn rli uuden tiedn, taidn ja menetelmien kehittäjänä, testaajana, sveltajana ja välittäjänä, sekä niiden tarjaman hyödyn arviitsijana krstuu. Tarve urheiluasiakkaan käyttökulutukseen mm. menetelmien ymmärtämissä, tulsten tulkinnassa ja valmennuskäytäntöön sveltamisessa lisääntyy. KIHUn ulkpulisen saamisen tarve KIHUn ja urheiluasiakkaan välilisissä prjekteissa krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Uusien teknlgiiden tehkas hyödyntäminen edellyttää KIHUn henkilökunnalta jatkuvaa ppimista ja kykyä hyödyntää verkstn saamista. Bi- ja käyttäytymistieteiden perussaaminen yhdessä uusien teknlgiiden kanssa n sattava siirtää ja sveltaa valmennussaamiseksi. Tiednvälitystä n kehitettävä sekä määrällisesti että laadullisesti.

8 Strategia Taludelliset muutkset Muutsvima Huippu urheilun rahitus vahvistuu, vaikka tdennäköisesti n edelleenkin Sumessa kansainväliseen tasn verrattuna vaatimatnta. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilijan mahdllisuudet ptimaaliseen ajankäyttöön ja krkeatasisten valmentautumislsuhteiden hyödyntämiseen paranevat. Mahdllisuudet valmentajan ammattitaidn kehittymiseen ja ammattivalmentajan uran lumiseen paranevat. Mahdllisuudet useiden saamisaljen ammattilaisten sallistumiselle valmennustiimin timintaan paranevat. Urheiluseurjen, lajiliittjen ja rganisaatiiden timinta laajenee ja ammattimaistuu. Vaikutukset KIHUn asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve Tarve jatkuvasti kehittyvien ja mdernien sisältöjen ja menetelmien tuttamiseen valmennuskäytäntöihin ja valmentajakulutukseen krstuu, vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati. Mahdllisuudet KIHUn saamisen jalkauttamiseen valmennustapahtumaan paranevat. Kansainvälisen tiedn tunnin ja tulkinnan tarve urheiluvalmennuksen tueksi lisääntyy. Päätöksenteka tukevan tiedn tarve valmennustiminnan ja rganisaatiiden timivuudesta ja timinnan vaikuttavuudesta krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? KIHUn saamisen jalkauttamisen ja lajiyhteistyön, sekä verkstyhteistyön mutja ja saamista n kehitettävä. KIHUn lajisaamista n kehitettävä. Päätöksenteka palvelevan sektritutkimuksen ten saamista n kehitettävä. Tiedn välityksen saamista ja sisältöjä n kehitettävä.

9 Strategia Ssiaaliset muutkset Muutsvima Tarjnnan ja mahdllisuuksien epäsuhta isjen massjen situtuminen huippu-urheiluun heikkenee ja tisaalta valmentautumisen mahdllisuudet paranevat, urheilijan urasta mudstuu yhä useammin ammatti ja valmennus ammattimaistuu. Liikunnan ja urheilun sirpalituminen uusia lajeja syntyy ja vanhat muuntuvat. Huippu-urheilutiminta Sumessa tiivistyy eri tahjen yhteistiminnaksi. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilun yhteiskuntatieteellisen tiedn tarve krstuu. Lajisaamisen kehittämisen ja lajien jatkuvan tutteistamisen tarve lisääntyy. Urheilijauran valinneen nuren urheilijan kknaisvaltainen tukeminen krstuu. Menestysvaatimuksista jhtuen tarve keskittää timinta valittuihin, kansallisesti tärkeisiin lajeihin krstuu. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen sekä timintamallien tarve Tarvitaan tutkittua taustatieta keskustelun, kehittämisen ja päätöksenten phjaksi. Tarve KIHUn sallistumisesta lajien/urheilurganisaatiiden timinnan arviintiin ja timinnan kehittämiseen krstuu. Tarve KIHUn timinnan khdentamisesta myös nuriin, lahjakkaisiin urheilijihin kasvaa. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Kyky sveltaa KIHUn saamista ja kkemuksia uusiin, kansallisiksi painpisteiksi valittaviin lajeihin sekä vanhjen lajien tutekehitykseen krstuu. Lajitiminnan ja sen vaikuttavuuden arviinnin saaminen krstuu. Talustiedn sekä päätöksenten arviinnin saamisen tarve KIHUssa lisääntyy. Nuren urheilijan kehityksen, valmennuksen ja tukitimien erityispiirteiden ymmärtäminen krstuu.

10 Strategia ARVOT JA MISSIO Timintaa hjaavat arvt - Urheilun kansainvälinen menestys - Krkea laatu - Innvatiivisuus - Eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu KIHUn missi Kihu edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus- kehitys ja palvelutiminnalla. Eli KIHU pyrkii malla timialueellaan ja valituilla painpisteillä siihen, että: tutetaan uutta tieta ja käytänteitä huippu-urheilun tutkimus- ja kehitys timinnan kautta innvatiivisuus säilyy ja kehittyy tutkimus- ja kehitystiminnassa huippu-urheilun seurantajärjestelmät kehittyvät kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehityshjelmatyö tteutuu, ja alueen kknaiskrdinaati, edunvalvnta ja yhteistyö paranevat tutkimus- ja kehitystiminnan tulksia svelletaan ja hyödynnetään huippu-urheilussa valittuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm. asiantuntija- ja palvelutiminnan avulla valmentajien tiet-tait paranee verkstyhteistyön kautta sumalaisen huippu-urheilun kilpailukyky paranee

11 Strategia VISIOT VUOTEEN 2015 Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Visi vuteen 2015 Kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma yhdessä KIHUn man strategian kanssa hjaa KIHUn tutkimus- ja kehitystyötä. Keskeiset lajiliitt, valmennuskeskukset, keskusjärjestöt, petusministeriö ja tutkimusrganisaatit vat situtuneet tutkimushjelmaan. Yhteistyölajien ja -verkstn kanssa tehdyt spimukset suuntaavat KI- HUn palvelutimintaa. Timinta-avustuksen rli timinnan rahituksessa n vahvistunut ja rganisaatin resursinti n vakaalla phjalla. KIHUn timinnan strategisen liikkuvuuden varmistamiseksi vutuisesta timinta-avustuksesta sidtaan enintään 2/3 kiinteisiin palkkakustannuksiin. KIHUn asiantuntijat vat haluttuja yhteistyökumppaneita huippu-urheilun verkstssa. KIHU n rganisinut kansainvälisen ja kansallisen tiedn kkamisen ja välittämisen sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun sekä valmentajakulutukseen yhteistyötahjen kanssa. KIHU palvelee sumalaisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tutekehitystä. Millä timenpiteillä tteutamme visin Käynnistetään kansallisen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelman tek petusministeriön ja muiden intressiryhmien kanssa. Vahvistetaan KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun kehitysrganisaatina, ja tutkimus- ja kehitystiminnan edunvalvjana yhteistyössä petusministeriön kanssa. Lähennetään ja knkretisidaan KIHUn, lympiakmitean, paralympiakmitean, ja lajiliittjen välistä yhteistyötä. Tiivistetään verkstyhteistyötä valmennuskeskusten ja Jyväskylän ylipistn kanssa. Kehitetään KIHUn rlia ja resursseja kansainvälisen ja kansallisen urheilutiedn välityksessä. Tutetaan tieta urheiluun liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kehitetään tutkimusta ja malleja mielekkään urheilijan uran lumiseksi.

12 Strategia Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Olympiakmitea Paralympiakmitea Lajiliitt Ylipistt (etenkin JY) Valmennuskeskukset Ammattikrkeakulut (etenkin JAMK) Tutkimuslaitkset KIHU SRD Oy Urheiluakatemiat Sumen Valmentaja ry Jyväskylän kaupunki Yritykset ja teknlgiakeskukset (etenkin TEKES) OPM Millä timenpiteillä tteutamme visin KIHU sallistuu ja vaikuttaa kansallisessa huippu-urheiluverkstssa. KIHU rakentaa alitteellisesti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusyhteistyöverkstn ylipistjen, ammattikrkeakulujen ja alalla timivien tutkimuslaitsten kanssa erityisen tärkeää n yhteistyö Jyväskylän ylipistn kanssa. KIHU tukee saltaan huippu-urheilun tutekehitysverkstn rakentumista alan yritysten ja kehitystimintaa tukevien rganisaatiiden kanssa.

13 Strategia Asiakkaat Visi vuteen 2015 Kihun timintaa tulee keskittää siten, että se tarjaa syvällistä lisäarva sumalaiselle huippu-urheilulle valituissa timinnissa liittyy valittuihin saamis- ja painpistealueisiin khdentuu kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin / lajiryhmiin tai rganisaatiihin KIHUn avainasiakkaat vunna 2015 vat lympialajit svitut / valitut painpistelajit lympialajeista, ennen kaikkea järjestelmälajit paralympialajit pririlajit Olympiakmitea, Paralympiakmitea Opetusministeriön sektritutkimus KIHUn saamisen ja yhteistyön lisäarvn phjalta valitut lajit ja sidsryhmät Millä timenpiteillä KIHU tteuttaa visin Pyritään vaikuttamaan siihen, että huippu-urheilun kehitysmäärärahat keskitetään pitkäjänteisesti pririteetti- ja painpistelajeihin. Khdennetaan Kihun tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa saamisalueille, sekä painpiste- ja pririlajeihin. Ludaan valittujen lajien kanssa useampivutiset kehitysspimukset. Tutetaan huippu-urheilun päätöksentessa tarvittavaa infrmaatita. Verktutaan tutkimus- ja tutekehitysrganisaatiiden kanssa. KS. LIITE 1

14 Strategia Timinnan vlyymi ja tulkset Visi vuteen 2015 KIHUN mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat avainasiakkaille parempia tulksia. KIHULLE n löydetty tilaratkaisu, jka vastaa laajentunutta timintaa. On lutu Olympiakmitean ja Paralympiakmitean krdinima ja petusministeriön hyväksymä KIHUn timinnan arviintijärjestelmä, jlla mitatut timinnan tulkset vat vahvistuneet sekä huippu-urheilu-, tutkimusyhteistyö- että tutekehitysverkstissa. Millä timenpiteillä tteutamme visin Selkeytetään ja tyydytetään kilpa- ja huippu-urheilun kehitystarpeet yhteistyössä petusministeriön ja huippu-urheilu-, tutkimus- ja tutekehitysverkstn kanssa. Ratkaistaan tilangelmat yhdessä Jyväskylän kaupungin ja petusministeriön kanssa. Ludaan KIHUn timinnan arviintijärjestelmä yhdessä OPMn, OKn ja Paran kanssa.

15 Strategia Organisaati 2009 Hallitus Jhtryhmä Jhtaja SRD Oy Tieteenalayksiköt: Urheilubimekaniikka Tukevat yksiköt: Timist Urheilufysilgia Viestintä ja tiethallint Urheilupsyklgia Tekninen tuki Urheilupedaggiikka Urheilun yhteiskuntatieteet KS. LIITE 2.

16 Strategia Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna 2015 Tavite: mnitieteiset tiimit huippu-urheilun tukena

17 Strategia Henkilöstö ja henkilöstörakenne Visi vuteen 2015 KIHUn saaminen ja henkilökuntamäärä n vahvistunut saamisalueiden ja avainasiakkaiden mukaisesti. Henkilökunnan asiantuntemuksen ja maehtisen kehittymisen mahdllisuuksia n parannettu. Osaamisalueilla ja tiimeissä yhdistyy tutkimussaaminen ja asiakaslähtöinen, käytännön sveltamissaaminen. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijavaiht n aktiivista. KIHUun n lutu alalla kilpailukykyinen ja kannustava palkkausjärjestelmä. KS. LIITE 1 JA 2 Millä timenpiteillä tteutamme visin Linjataan timinta-avustuksen pitkän aikajänteen kehitystarpeet yhdessä petusministeriön kanssa. Varmistetaan, että kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma hjaa myös prjektirahitusta. Turvataan henkilökunnan mahdllisuus kehittää maa saamistaan. Uudistetaan palkkausjärjestelmä.

18 Strategia Osaamisalueet KIHUn saamisalueet vunna 2015 Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä KS. LIITE 3.

19 Strategia Strategiset hankkeet Kilpa- ja huippu-urheilun tiednvälitys ja materiaalitutant Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Organisida ja resursida kilpa- ja huippu urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välitys vusien aikana. (ks. liite 4) KIHUn sisäinen kehitysprsessi strategian tteuttamiseksi Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Strategian ja paintusvalintjen tteuttaminen KIHUn rganisaatissa kk henkilökunnan vimin strategiakauden aikana. Yksiköiden ja saamisalueiden/tiimien tavitteiden asettelu strategian näkökulmasta kevään 2009 aikana. Henkilökunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Kannustavan palkkausjärjestelmän rakentaminen eri näkökulmien arvtukset humiiden vuden 2009 aikana ja järjestelmään siirtyminen vuden 2010 alusta. Ulkpulisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Henkilökunnan työsuhteiden ehtja kskevat linjaukset vuden 2009 aikana. Verkttuminen, verkstjen rakentaminen ja hyödyntäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Verkstitumisvastuiden määrittely vuden 2009 aikana. Strategian tteutuksen kannalta leellisten verkst- yhteistyösuhteiden lunti ja kehittäminen strategiakauden aikana.

20 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA KIHUssa tehtävä tutkimus-, kehitys- ja palvelutiminta tähtää pitkäjänteisyyteen sekä timinnan sisällöissä että asiakassuhteissa sisältää timinta-avustuksesta sitettavan resurssin lisäksi ulkpulista prjektirahitusta tteutetaan prjekteina, jille nimetään vastuulliset päälliköt KIHUn tutkimus- ja kehitystiminta rakentuu asetelmiin ja khdistuu aihealueisiin, jilla tutettua tieta, saamista, menetelmiä ja laitteita vidaan hyödyntää sumalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa tuttaa dkumentitua tieta ensisijaisesti sumeksi verkttuu sveltuvilta sin ylipistissa tai muissa tutkimuslaitksissa tehtävään tutkimustimintaan tuttaa alan kansallisissa tai kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, kngresseissa ja urheilukirjallisuudessa julkaistavaa tieta KIHUn palvelutiminta tarjaa urheiluasiakkaalle tutteita, jtka perustuvat KIHUn tutkimus- ja kehitystiminnan kautta hankkimaan erityissaamiseen pyritään tutteistamaan ja tuttamaan urheiluasiakkaalle edullisesti siirretään SRD y:n timinnaksi, js sillä n kaupallista arva

21 Strategia LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS KIHUn timintaa jhtavat, kehittävät ja valvvat säätiön hallitus ja KIHUn jhtaja jhtsäännön mukaan. Jhtajan neuva-antavana elimenä timii hallituksen nimeämä jhtryhmä. Säätiön hallitus nimeää edustajat KIHU-säätiön mistaman SRD Oy:n yhtiökkukseen, jka valitsee yhtiön hallituksen. SRD:n timitusjhtajana n timinut KIHUn jhtaja Tieteenalayksiköt KIHUssa n viisi yhteistyötä tekevää tieteenalayksikköä. Tieteenalayksikön timintaa krdini tieteenalatutkija. Yksiköllä/tieteenalatutkijalla n vastuu tieteenalan kehittymisestä KIHUssa, mikä tarkittaa strategiassa määriteltyjen saamisalueiden kehittämistä hallituksen vahvistamassa järjestyksessä sekä valmiutta reagida asiakaskunnan kysyntään. Yksikkö tekee man tieteenalansa tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa kehityskeskusteluissa svitulla paintuksella. Tieteenalatutkija hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, sekä jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien rahituksen hankintaa, resurssien jaka ja tteutusta. Tieteenalatutkija timii yksikön prjektipäälliköiden työn hjaajana. Tieteenalatutkija krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. Tukevat yksiköt timist Timistpäällikkö vastaa KIHUn hallintn ja taluteen liittyvistä tehtävistä ja sisäisistä palveluista, sekä timii timistapulaisen työn hjaajana.

22 Strategia viestintä- ja tiethallintyksikkö Yksikön timintaa krdini viestintä- ja tiethallintpäällikkö. Yksiköllä n vastuu tiednvälityksen ja materiaalitutannn teknisestä tteutuksesta ja kehittämisestä KIHUssa. Yksikkö tteuttaa tiednvälitystä ja materiaalitutanta yhdessä KIHUn muiden yksiköiden ja asiakkaan kanssa. Yksiköllä n vastuu KIHUn sisäisten ATK-palvelujen ja tiethallinnn tteutuksesta ja kehittämisestä. Yksikön päällikkö hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien hankintaa ja tteutusta, sekä yksikön resurssien käyttöä. Yksikön päällikkö timii ATK-suunnittelijan, ATK-tukihenkilön, yksikön prjektipäälliköiden ja avustavan henkilökunnan työn hjaajana. Yksikön päällikkö krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. tekninen tuki Labratrimestari ja labratriteknikk timivat suraan jhtajan alaisuudessa timenkuviensa mukaisissa työtehtävissä. Kehittäjät ja prjektityöntekijät KIHUn yksiköissä timivat yksikön vetäjän alaisuudessa saamisalueille timintaavustuksesta palkatut tutkijat ja kehittäjät (mm. jukkueurheilun kehittäjä ja vammaisurheilun kehittäjä) ja prjektirahituksella palkatut prjektitutkijat, -kehittäjät ja avustajat, jtka vastaavat timenkuvansa mukaisesti svittujen prjektien, niiden sien tai yksittäisten työtehtävien tteutuksesta vastaavat svituista asiakas- ja sidsryhmäkntakteista sekä tiednvälityksestä yksikön vetäjän jhdlla.

23 Strategia KIHU timii klmella taslla, prjekteissa, saamisalueissa sekä tiimeissä: KIHUn timinnan perusyksikkö n prjekti. Kullekin prjektille nimetään prjektipäällikkö. Prjektista vastaa viime kädessä jnkin yksikön tieteenalatutkija, tai tiednvälitysja tiethallintyksikön päällikkö. Prjekteissa pyritään mnitieteisiin ngelmanasetteluihin. Strategiassa n tunnistettu ja kuvattu 11 KIHUn saamisaluetta, (liite 3), jista sassa n strategiakauden alussa prjektimutista timintaa ja sa saamisalueista n visiitu käynnistettäväksi tulevina vusina resurssien ja kysynnän niin edellyttäessä. Osaamisalueen timinta rakentuu tutkimus- kehitys- ja palveluprjekteista. Osaamisaluetta jhtaa tieteenalatutkija. Osaamisalueella timii prjektipalkattuja tutkijita, kehittäjiä ja avustajia. Osaamisalueelle vidaan perustaa KIHUn timinta-avustuksella tutkijan ja kehittäjän vakansseja. Tiimit mudstuvat saamisalueen, saamisalueiden ja tietyn kypsyystasn saavuttaneen ngelmatiikan ympärille. Tiimeissä pyritään mnitieteellisiin kknpanihin. Tiimissä mukana levat yksiköt keskittävät resursseja ja timintaa tiimiin. Tiimiä jhtaa tieteenalatutkija, hallituksen nimeämä muu tutkija tai kehittäjä. Tiimiä vidaan resursida KIHUn timinta- avustuksesta. KIHUn timinnan kehittyessä yksiköiden ja tiimien välinen suhde vi muuttua.

24 Strategia Esimerkki tieteenalayksikön rakenteesta ja timinnasta v. 2009

25 Strategia LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden surituskykyisyyttä kilpailutilanteessa suritustekniikkaa kehittämällä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään lajianalyysejä, sekä analysidaan urheilijiden suritustekniikkaa useissa lympia- ja paralympialajeissa. Liikeanalyysit, vima- ja npeusmittaukset lajisurituksissa, videpalautteet, välitön palaute harjituksissa Tutkitaan suritustekniikan satekijöiden vaikutusta lajisurituksen tulkseen ja satekijöiden kehittymistä urheilijan uran / harjituskauden aikana, kehitetään ja svelletaan uusia tekniikan harjitusmenetelmiä ja -välineitä, sekä reaaliaikaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä ja laitteita valmennukseen ja valmentajille Liikeanalyysit, videpalautteet, välitön palaute harjituksen aikana, netti/mbiiliphjainen palaute surituksen jälkeen, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden vima-npeusminaisuuksia kehittämällä mittaus- ja harjitusmenetelmiä, sekä -laitteita Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään mittalaitteita ja lajinmaisia testausjärjestelmiä, kehitetään lajisurituksen ja urheiluvälineen arviintimenetelmiä. Mitataan urheiluvälineen minaisuuksia, analysidaan urheilijan liikenpeuksia kilpailuissa ja harjituksissa. Tutkitaan lajinmaisten vima- ja npeusharjitusmenetelmien validiutta ja tehkkuutta, yleisesti urheilussa käytettyjen vima- npeustestien ennustearva ja merkitystä lajikhtaisessa palautteessa, sekä harjitusintensiteetin ja hjelminnin vaikutus lajisurituksen yksittäisiin satekijöihin. Osallistutaan painpistelajien valmennustiimien timintaan, tarjtaan knsulttiapua valmentajille.

26 Strategia Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Tavitteena kehittää lutettava kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmä urheiluun Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kurmittumista erilaisissa harjituksissa ja erilaisten harjittelujaksjen aikana kestävyysurheilussa ja jalkapallssa. Kestävyysurheilijiden kurmittumisen ja palautumisen seuranta Tutkitaan huippukunnn ajittumista sekä erilaisten harjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Tutkitaan erilaisten palautumistimenpiteiden (ravint, lihashult) vaikutuksia kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Svelletaan kestävyysurheiluun kehitettyä kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmää muihin lajeihin. Tehdään huippu-urheilijiden harjittelun seurantaa kestävyyslajeissa uuden seurantajärjestelmän avulla petellaan ehkäisemään yliharjittelua. Kehitetään käytännön yhteistyötä huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Tavitteena kehittää vimaharjittelua ja kestävyysharjittelumenetelmiä kestävyyssurituskyvyn parantamiseksi lähinnä juksussa ja maasthiihdssa Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kestävyys- ja vimaharjittelun yhdistämistä. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa Tutkitaan vima- ja kestävyysharjittelun yhdistämistä kestävyysjuksussa ja maasthiihdssa. Tutkitaan erilaisten kestävyysharjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksiin: erityisesti plarisidun mallin ja perinteisen sumalaisen kestävyysharjittelun erja. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa

27 Strategia Speutuminen ja harjittelu krkealla Tavitteena kehittää malleja krkeanpaikan harjitteluun ja siitä saatavan hyödyn ptimimiseksi Tutkimus 2015 Tutkimus Ei mitään timintaa Alppitelttjen vukrausta Tutkitaan erilaisia malleja, jiden avulla speutuminen krkealle lisi ptimaalista ja saatava hyöty maksimaalista. Tutkitaan krkeanpaikan harjittelusta saatavan hyödyn siirtämistä kilpailuun eri lajeissa: leskelukrkeus, harjittelu, ajitus. Käytännön yhteistyön kehittäminen huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Seurataan urheilijiden speutumista ja harjittelua krkealla käytössä levilla mittausmenetelmillä. Alppitelttjen vukrausta. Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Tavitteena integrida psyykkisen valmennuksen menetelmät saksi sumalaisten huippuurheilijiden päivittäisvalmennusta sekä kilpailuihin valmistautumista Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus 2015 Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi. Kilpaurheilijan mtivaati. & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus integrituna valmennuksen kknaisuuteen ja timien kentällä lähellä urheilijaa. Valmentajan psyklginen tukitiminta: psyklgia sana päivittäisvalmennusta. Timiminen valmentajakulutuksessa sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutuksen tarpeisiin. Urheilupsyklgisen tiedn välittäminen.

28 Strategia Taidn ppiminen Tavitteena tehstaa urheilijan/valmentajan taidn ppimista erilaisten petus- ja hjausmenetelmien, palautejärjestelyjen ja harjittelun avulla Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan mtrisen taidn ppimiseen liittyviä petus/hjausmenetelmiä sekä palaute- ja harjitejärjestelyjä. Kehitetään harjitus-, seuranta- ja arviintimenetelmiä taitlajeihin. Surituspalaute erityisesti tarkkuuslajeissa. Opetus ja luenninti. Kehitetään ppimista edistäviä hjaustapja, palaute- ja harjitejärjestelyjä taitlajeihin. Tutkitaan erilaisten hjausmenetelmien, palaute- ja harjitejärjestelyjen ja -jaksjen vaikutusta taidn ppimiseen labratri- ja kenttälsuhteissa. Kehitetään tarkituksenmukaisia menetelmiä hjauksen, palautteen ja harjittelun vaikutuksen arviimiseksi ja seuraamiseksi sekä svelletaan kehitettyjä menetelmiä eri taitlajeissa. Ohjaus-, palaute- ja harjitusmenetelmien sveltaminen taitlajeissa. Opetus ja luenninti sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutukseen. Pelianalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden, jukkueiden ja -valmentajien taktista saamista ja pelianalyysin hyödyntämistä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään pelianalyysejä ja niihin perustuvia palautteita useissa lympia- ja paralympialajeissa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet Kehitetään pelianalyysejä ja niiden hyödyntämistä jukkuepallilussa ja mailapeleissä, pyritään mahdllisimman reaaliaikaisiin menetelmiin, jita vidaan hyödyntää peli- ja harjitustilanteessa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet sekä tteluiden että harjitusten aikana, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä.

29 Strategia Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Tavitteena analysida urheilun yhteiskunnallista lemusta ja kytkeytymistä sumalaiseen yhteiskuntaan sekä em. suhteessa tapahtuneita muutksia Tutkimus 2015 Tutkimus Urheilun kansallinen pelikenttä-tutkimus (J. Lämsän väitöskirja) Kilpa- ja huippu-urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ja urheilijan yhteiskunnallisen aseman tutkimus, ja sallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Urheilun talus ja rganisaatit Tavitteena tuttaa kansainvälisesti vertailtavaa tieta sumalaisen urheilun resursseista ja timintatavista Tutkimus 2015 Tutkimus Huippu-urheilun rakenteita ja rahitusta selvittävä kansainvälinen vertailututkimus. Sumalaisen urheiluelämän rakenteiden, resurssien, tavitteiden ja timintatapjen analysinti ja kansainvälinen vertailu. Nettisivut (faktapankki), kulutuspaketti Sumalainen urheilujärjestelmä Tavitteena analysida sumalaisen urheilujärjestelmän timivuutta (hjelmat, käytännöt ja kehittämishankkeet, taviteasettelu, resurssit). Osana urheilujärjestelmää analysidaan ja kehitetään lajien valmennusjärjestelmiä Arviinti Useiden urheiluelämän ja petusministeriön käynnistämien hankkeiden arviinteja (mm. OK:n kehitysliitt, VOK-hanke, keihäslympiadi, k:n nuris-hjelma) 2015 Tutkimus Faktapankki Sumalaisen urheilu- ja valmennusjärjestelmän tutkimus ja sen tulksista jhdettu kehitysprsessi yhdessä lajien ja lympiakmitean kanssa. Nettisivut (faktapankki), kulutusta

30 Strategia LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOIT- TEET JA TOTEUTUS KIHUn tiednvälityksen ja materiaalitutannn tavitteena n parantaa sumalaisten valmentajien saamista laadukkaiden ja ajanmukaisten kulutusmateriaalien kautta, sekä käytännön timijille tarjttavan tutkimustiedn välitystiminnan avulla Kehitys KIHUn tiednvälityksen menetelmien, kulutusmateriaalitutannn perusprsessin sekä uusien julkaisutekniikiden hyödyntämisen kehittäminen. Valmennusseminaarien sähköiset ksteet, tutkimustiedn välittäminen kentälle (artikkelit, lehtikirjitukset, luennt), sähköisen kulutusmateriaalin tuttaminen, www-phjainen tiednvälitys (faktapankki, KIHUn ktisivut) 2015 Kehitys Kehitetään sähköisiä tiednvälityskanavia ja niiden hyödyntämismahdllisuuksia tiednvälitystiminnassa, kulutusmateriaalitutannn sisältöjä ja tteutustapja ptimiden ne palvelemaan valmentajan saamista/tiedntarvetta ajasta ja paikasta riippumatta. Tehdään tiednvälitystimintaa julkaisutiminnan, luenninnin ja käytännön harjitustilanteissa tapahtuvan knsultinnin kautta. Tutetaan kulutusmateriaalia hyödyntäen uusimpia tiednvälityskanavia ja tapja (lkiset medialaitteet ja tietverkt). Krdinidaan sähköisten valmennuksen tukijärjestelmien tteutusta sana yhteistyöverkka.

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos LUONNOS Palveluliiketiminnan kehittämishjelma Ohjelmalunns 2014 MLP Mdular Learning Prcesses Oy. Kaikki ikeudet pidätetään. 1 MLP:n taustaa MLP:n kuluttajana MLP Mdular Learning Prcesses Oy n timinut vudesta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Omalle huipulle yhteispelillä Js tutustut menestyvään

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

CSC:n kehittyvät palvelut tutkijoille tulevaisuudessa

CSC:n kehittyvät palvelut tutkijoille tulevaisuudessa CSC:n kehittyvät palvelut tutkijille tulevaisuudessa Datanhallinnan ja laskennan kehittämishjelma 2017 2021 Tutkijiden ja tutkimusrganisaatiiden työpaja 13.11.2017 Tiina Kupila-Rantala CSC Sumalainen tutkimuksen,

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX)

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX) Uusia tapja arvttaa ja markkinida metsien ulkisvaikutuksia (NEWFOREX) Art Naskali, Erkki Mäntymaa, Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen (METLA) Arvt ja arvttaminen: Arvtiedn tutant LYNET laitksissa 24.5.2012,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot