Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä"

Transkriptio

1 Kilpa-jahuippu-urheilun tutkimuskeskuskihu Jyväskylä HyväksytyKIHUnhalituksenkkuksessa

2 Strategia SISÄLTÖ STRATEGIAN TIIVISTELMÄ... 3 Lähtökhdat... 3 KIHUn arvt ja missi... 3 Yhteenvet visiista vuteen SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT... 4 Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä... 4 Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 6 Tieteen ja teknlgian muutkset... 6 Taludelliset muutkset... 7 Ssiaaliset muutkset... 8 ARVOT JA MISSIO... 9 Timintaa hjaavat arvt... 9 KIHUn missi... 9 VISIOT VUOTEEN Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Asiakkaat Timinnan vlyymi ja tulkset Organisaati Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna Henkilöstö ja henkilöstörakenne Osaamisalueet Strategiset hankkeet

3 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 29

4 Strategia STRATEGIAN TIIVISTELMÄ Lähtökhdat Tulevaisuuden timintaympäristö krstaa urheilun tutkimus- ja kehitystiminnan merkitystä. Teknlgian kehitys ja uuden tiedn tuttaminen jatkuvat vimakkaina, huippu-urheilun rahitus vahvistuu, urheilu sekä valmennus ammattimaistuvat ja uusia lajeja syntyy. Vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati, sidsryhmät dttavat KIHUlta panstusta ammattimaistuvan valmennuksen ja valmennuskulutuksen kehittämiseen ja kulutustimintaan, syvempää yhteistyötä OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen ja valmennuskeskusten, sekä tutkimuslaitsten, erityisesti Jyväskylän ylipistn ja ulkmaisten tutkimuslaitsten kanssa. Niin ikään halutaan urheilijan suritustekniikan, minaisuuksien ja harjittelukäytäntöjen kehittämistä, sekä urheilujärjestelmän päätöksenteka palvelevaa tutkimus- ja kehitystimintaa. KIHUn arvt ja missi KIHUn timintaa hjaavia arvja vat urheilun kansainvälinen menestys, krkea laatu, innvatiivisuus, sekä eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu. KIHU edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella, ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus-, kehitys ja palvelutiminnalla. Yhteenvet visiista vuteen 2015 Sumalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystimintaa hjaa strategiakaudella sidsryhmien kanssa yhteisesti rakennettu hjelma. KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun tutkimus- ja kehitysrganisaatina vahvistetaan yhteistyössä sidsryhmien ja petusministeriön kanssa. Timintaa khdistetaan kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin ja rganisaatiihin. Mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat parempia tulksia avainasiakkaille. KIHU n määritellyt painpistealueet saamisensa kehittämiselle ja rganisi kilpa- ja huippu-urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välityksen Sumessa.

5 Strategia SIDOSRYHMIEN HAASTATTELUT JA KYSELYT Yhteenveta asiakkaiden ja sidsryhmien haastatteluista ja kyselyistä Valmennuksen kehittäminen ja valmennusmateriaalin tutant Valmennus ammattimaistuu ja ammattivalmentajien määrä lisääntyy. Valmennuksen laadun kehittäminen ja valmentajakulutus krstuvat. Valmentajakulutuksen petussuunnitelmatyö sekä materiaalitutant kulutukseen ja valmennukseen nusee tärkeään rliin. Teknlgian hyödyntäminen menetelmien ja välineiden kehittämisessä Teknlgia n sa nykyaikaista huippu-urheilun valmennusta ja sen merkitys lisääntyy kk ajan. Sähköisten viestinten merkitys ja käyttö urheiluvalmennuksessa lisääntyy ja kehittyy. Tietpankkien timinta, hankkeiden raprtinnin mudt ja infrmaatin jakaminen krstuvat. Yhteistyöspimukset ja klmikantayhteistyö Pitkien yhteistyöspimusten luminen sekä jatkuva vurvaikutus KIHUn, valmennuskeskusten ja lajiliittjen kesken tehtävässä yhteistyössä krstuvat. Suritustekniikan, urheilijan minaisuuksien ja harjituskäytäntöjen kehittäminen Urheilijan suritustekniikan, sekä fyysisten ja psyykkisten minaisuuksien harjituskäytäntöjen analysinti ja kehittäminen, sekä välinekehitys vaativat jatkuvaa tutkimus- ja kehitystimintaa. Urheiluasiakkaalle ja tutekehitysverkstlle tutettavat palvelut tarvitsevat kehittämistä ja tarjnnan laajentamista. Timenpiteiden ja rahituksen vaikuttavuuden arviinti Urheilun rganisaatiiden rakenteeseen, timivuuteen ja rahitukseen liittyvää sektritutkimusta tarvitaan enenevässä määrin päätöksen ten ja rahituksen suuntaamisen perustaksi.

6 Strategia Jhtpäätökset haastatteluista ja selvityksistä Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisen valtakunnallinen krdinaati krstuu ja edellyttää tutkimus- ja kehittämishjelman tekemistä. Yhteistyö OK:n, paralympiakmitean, lajiliittjen, KIHUn ja valmennuskeskusten kesken vaatii kehittämistä ja syventämistä. Uuden tiedn ja teknlgian hyödyntäminen n mahdllisuus, jssa KIHUlta dtetaan uusia avauksia, huippu-urheilun edelläkävijän rlia, sekä tiedn ja saamisen jalkauttamista käytännön valmennukseen. KIHUn ja Jyväskylän ylipistn välistä yhteistyötä n laajennettava, ja kehitettävä työnjaka tutkimuksen ja kulutuksen salta. Huippu-urheilun rganisaatit ja prjektit tarvitsevat vaikuttavuuden arviintia, kehittämistukea ja laadun varmistusta. KIHUn tarjamille bi- ja käyttäytymistieteisiin phjaaville palveluille n kysyntää ja kehittämistarpeita.

7 Strategia TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tieteen ja teknlgian muutkset Muutsvima Mnitasinen tiedn-, taidn ja menetelmien tulva Mittausteknlgian vimakas kehitys mm. ihmisen fysilgian ja liikemekaniikan alueilla Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Mahdllisuudet tehkkaampaan urheiluvalmennukseen paranevat. Uusien asiiden ja menetelmien ymmärtämisen ja hallinnan tarve lisääntyy. Verkttumis- ja yhteistyötarve urheiluvalmennuksen, tutkimuslaitsten ja yritysten välillä krstuu. Tutkimus- ja kehitystyön, sekä palvelujen kustannukset kasvavat. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve KIHUn rli uuden tiedn, taidn ja menetelmien kehittäjänä, testaajana, sveltajana ja välittäjänä, sekä niiden tarjaman hyödyn arviitsijana krstuu. Tarve urheiluasiakkaan käyttökulutukseen mm. menetelmien ymmärtämissä, tulsten tulkinnassa ja valmennuskäytäntöön sveltamisessa lisääntyy. KIHUn ulkpulisen saamisen tarve KIHUn ja urheiluasiakkaan välilisissä prjekteissa krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Uusien teknlgiiden tehkas hyödyntäminen edellyttää KIHUn henkilökunnalta jatkuvaa ppimista ja kykyä hyödyntää verkstn saamista. Bi- ja käyttäytymistieteiden perussaaminen yhdessä uusien teknlgiiden kanssa n sattava siirtää ja sveltaa valmennussaamiseksi. Tiednvälitystä n kehitettävä sekä määrällisesti että laadullisesti.

8 Strategia Taludelliset muutkset Muutsvima Huippu urheilun rahitus vahvistuu, vaikka tdennäköisesti n edelleenkin Sumessa kansainväliseen tasn verrattuna vaatimatnta. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilijan mahdllisuudet ptimaaliseen ajankäyttöön ja krkeatasisten valmentautumislsuhteiden hyödyntämiseen paranevat. Mahdllisuudet valmentajan ammattitaidn kehittymiseen ja ammattivalmentajan uran lumiseen paranevat. Mahdllisuudet useiden saamisaljen ammattilaisten sallistumiselle valmennustiimin timintaan paranevat. Urheiluseurjen, lajiliittjen ja rganisaatiiden timinta laajenee ja ammattimaistuu. Vaikutukset KIHUn asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen ja timintamallien tarve Tarve jatkuvasti kehittyvien ja mdernien sisältöjen ja menetelmien tuttamiseen valmennuskäytäntöihin ja valmentajakulutukseen krstuu, vaikka KIHU ei le tutkintn jhtavaa valmentajakulutusta tarjava kulutusrganisaati. Mahdllisuudet KIHUn saamisen jalkauttamiseen valmennustapahtumaan paranevat. Kansainvälisen tiedn tunnin ja tulkinnan tarve urheiluvalmennuksen tueksi lisääntyy. Päätöksenteka tukevan tiedn tarve valmennustiminnan ja rganisaatiiden timivuudesta ja timinnan vaikuttavuudesta krstuu. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? KIHUn saamisen jalkauttamisen ja lajiyhteistyön, sekä verkstyhteistyön mutja ja saamista n kehitettävä. KIHUn lajisaamista n kehitettävä. Päätöksenteka palvelevan sektritutkimuksen ten saamista n kehitettävä. Tiedn välityksen saamista ja sisältöjä n kehitettävä.

9 Strategia Ssiaaliset muutkset Muutsvima Tarjnnan ja mahdllisuuksien epäsuhta isjen massjen situtuminen huippu-urheiluun heikkenee ja tisaalta valmentautumisen mahdllisuudet paranevat, urheilijan urasta mudstuu yhä useammin ammatti ja valmennus ammattimaistuu. Liikunnan ja urheilun sirpalituminen uusia lajeja syntyy ja vanhat muuntuvat. Huippu-urheilutiminta Sumessa tiivistyy eri tahjen yhteistiminnaksi. Vaikutukset sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun Urheilun yhteiskuntatieteellisen tiedn tarve krstuu. Lajisaamisen kehittämisen ja lajien jatkuvan tutteistamisen tarve lisääntyy. Urheilijauran valinneen nuren urheilijan kknaisvaltainen tukeminen krstuu. Menestysvaatimuksista jhtuen tarve keskittää timinta valittuihin, kansallisesti tärkeisiin lajeihin krstuu. Vaikutukset KIHU:n asiakassuhteisiin ja uusien palvelujen sekä timintamallien tarve Tarvitaan tutkittua taustatieta keskustelun, kehittämisen ja päätöksenten phjaksi. Tarve KIHUn sallistumisesta lajien/urheilurganisaatiiden timinnan arviintiin ja timinnan kehittämiseen krstuu. Tarve KIHUn timinnan khdentamisesta myös nuriin, lahjakkaisiin urheilijihin kasvaa. Mitä uusia kyvykkyyksiä ja saamista tarvitaan KIHUssa? Kyky sveltaa KIHUn saamista ja kkemuksia uusiin, kansallisiksi painpisteiksi valittaviin lajeihin sekä vanhjen lajien tutekehitykseen krstuu. Lajitiminnan ja sen vaikuttavuuden arviinnin saaminen krstuu. Talustiedn sekä päätöksenten arviinnin saamisen tarve KIHUssa lisääntyy. Nuren urheilijan kehityksen, valmennuksen ja tukitimien erityispiirteiden ymmärtäminen krstuu.

10 Strategia ARVOT JA MISSIO Timintaa hjaavat arvt - Urheilun kansainvälinen menestys - Krkea laatu - Innvatiivisuus - Eettisesti ja eklgisesti kestävä urheilu KIHUn missi Kihu edistää sumalaista kilpa- ja huippu-urheilua innvatiivisella, eettisesti vastuullisella ja krkeatasisella sveltavalla tutkimus- kehitys ja palvelutiminnalla. Eli KIHU pyrkii malla timialueellaan ja valituilla painpisteillä siihen, että: tutetaan uutta tieta ja käytänteitä huippu-urheilun tutkimus- ja kehitys timinnan kautta innvatiivisuus säilyy ja kehittyy tutkimus- ja kehitystiminnassa huippu-urheilun seurantajärjestelmät kehittyvät kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehityshjelmatyö tteutuu, ja alueen kknaiskrdinaati, edunvalvnta ja yhteistyö paranevat tutkimus- ja kehitystiminnan tulksia svelletaan ja hyödynnetään huippu-urheilussa valittuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm. asiantuntija- ja palvelutiminnan avulla valmentajien tiet-tait paranee verkstyhteistyön kautta sumalaisen huippu-urheilun kilpailukyky paranee

11 Strategia VISIOT VUOTEEN 2015 Rli sumalaisessa huippu-urheilun kentässä Visi vuteen 2015 Kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma yhdessä KIHUn man strategian kanssa hjaa KIHUn tutkimus- ja kehitystyötä. Keskeiset lajiliitt, valmennuskeskukset, keskusjärjestöt, petusministeriö ja tutkimusrganisaatit vat situtuneet tutkimushjelmaan. Yhteistyölajien ja -verkstn kanssa tehdyt spimukset suuntaavat KI- HUn palvelutimintaa. Timinta-avustuksen rli timinnan rahituksessa n vahvistunut ja rganisaatin resursinti n vakaalla phjalla. KIHUn timinnan strategisen liikkuvuuden varmistamiseksi vutuisesta timinta-avustuksesta sidtaan enintään 2/3 kiinteisiin palkkakustannuksiin. KIHUn asiantuntijat vat haluttuja yhteistyökumppaneita huippu-urheilun verkstssa. KIHU n rganisinut kansainvälisen ja kansallisen tiedn kkamisen ja välittämisen sumalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun sekä valmentajakulutukseen yhteistyötahjen kanssa. KIHU palvelee sumalaisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tutekehitystä. Millä timenpiteillä tteutamme visin Käynnistetään kansallisen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelman tek petusministeriön ja muiden intressiryhmien kanssa. Vahvistetaan KIHUn rlia, rakennetta ja hjausta huippu-urheilun kehitysrganisaatina, ja tutkimus- ja kehitystiminnan edunvalvjana yhteistyössä petusministeriön kanssa. Lähennetään ja knkretisidaan KIHUn, lympiakmitean, paralympiakmitean, ja lajiliittjen välistä yhteistyötä. Tiivistetään verkstyhteistyötä valmennuskeskusten ja Jyväskylän ylipistn kanssa. Kehitetään KIHUn rlia ja resursseja kansainvälisen ja kansallisen urheilutiedn välityksessä. Tutetaan tieta urheiluun liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kehitetään tutkimusta ja malleja mielekkään urheilijan uran lumiseksi.

12 Strategia Keskeiset yhteistyö- ja verkstkumppanit Olympiakmitea Paralympiakmitea Lajiliitt Ylipistt (etenkin JY) Valmennuskeskukset Ammattikrkeakulut (etenkin JAMK) Tutkimuslaitkset KIHU SRD Oy Urheiluakatemiat Sumen Valmentaja ry Jyväskylän kaupunki Yritykset ja teknlgiakeskukset (etenkin TEKES) OPM Millä timenpiteillä tteutamme visin KIHU sallistuu ja vaikuttaa kansallisessa huippu-urheiluverkstssa. KIHU rakentaa alitteellisesti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusyhteistyöverkstn ylipistjen, ammattikrkeakulujen ja alalla timivien tutkimuslaitsten kanssa erityisen tärkeää n yhteistyö Jyväskylän ylipistn kanssa. KIHU tukee saltaan huippu-urheilun tutekehitysverkstn rakentumista alan yritysten ja kehitystimintaa tukevien rganisaatiiden kanssa.

13 Strategia Asiakkaat Visi vuteen 2015 Kihun timintaa tulee keskittää siten, että se tarjaa syvällistä lisäarva sumalaiselle huippu-urheilulle valituissa timinnissa liittyy valittuihin saamis- ja painpistealueisiin khdentuu kv. huippu-urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin / lajiryhmiin tai rganisaatiihin KIHUn avainasiakkaat vunna 2015 vat lympialajit svitut / valitut painpistelajit lympialajeista, ennen kaikkea järjestelmälajit paralympialajit pririlajit Olympiakmitea, Paralympiakmitea Opetusministeriön sektritutkimus KIHUn saamisen ja yhteistyön lisäarvn phjalta valitut lajit ja sidsryhmät Millä timenpiteillä KIHU tteuttaa visin Pyritään vaikuttamaan siihen, että huippu-urheilun kehitysmäärärahat keskitetään pitkäjänteisesti pririteetti- ja painpistelajeihin. Khdennetaan Kihun tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa saamisalueille, sekä painpiste- ja pririlajeihin. Ludaan valittujen lajien kanssa useampivutiset kehitysspimukset. Tutetaan huippu-urheilun päätöksentessa tarvittavaa infrmaatita. Verktutaan tutkimus- ja tutekehitysrganisaatiiden kanssa. KS. LIITE 1

14 Strategia Timinnan vlyymi ja tulkset Visi vuteen 2015 KIHUN mnipulisemmat ja laadukkaammat prsessit tuttavat avainasiakkaille parempia tulksia. KIHULLE n löydetty tilaratkaisu, jka vastaa laajentunutta timintaa. On lutu Olympiakmitean ja Paralympiakmitean krdinima ja petusministeriön hyväksymä KIHUn timinnan arviintijärjestelmä, jlla mitatut timinnan tulkset vat vahvistuneet sekä huippu-urheilu-, tutkimusyhteistyö- että tutekehitysverkstissa. Millä timenpiteillä tteutamme visin Selkeytetään ja tyydytetään kilpa- ja huippu-urheilun kehitystarpeet yhteistyössä petusministeriön ja huippu-urheilu-, tutkimus- ja tutekehitysverkstn kanssa. Ratkaistaan tilangelmat yhdessä Jyväskylän kaupungin ja petusministeriön kanssa. Ludaan KIHUn timinnan arviintijärjestelmä yhdessä OPMn, OKn ja Paran kanssa.

15 Strategia Organisaati 2009 Hallitus Jhtryhmä Jhtaja SRD Oy Tieteenalayksiköt: Urheilubimekaniikka Tukevat yksiköt: Timist Urheilufysilgia Viestintä ja tiethallint Urheilupsyklgia Tekninen tuki Urheilupedaggiikka Urheilun yhteiskuntatieteet KS. LIITE 2.

16 Strategia Visi KIHUn rganisitumisesta yhteistyökenttään vunna 2015 Tavite: mnitieteiset tiimit huippu-urheilun tukena

17 Strategia Henkilöstö ja henkilöstörakenne Visi vuteen 2015 KIHUn saaminen ja henkilökuntamäärä n vahvistunut saamisalueiden ja avainasiakkaiden mukaisesti. Henkilökunnan asiantuntemuksen ja maehtisen kehittymisen mahdllisuuksia n parannettu. Osaamisalueilla ja tiimeissä yhdistyy tutkimussaaminen ja asiakaslähtöinen, käytännön sveltamissaaminen. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijavaiht n aktiivista. KIHUun n lutu alalla kilpailukykyinen ja kannustava palkkausjärjestelmä. KS. LIITE 1 JA 2 Millä timenpiteillä tteutamme visin Linjataan timinta-avustuksen pitkän aikajänteen kehitystarpeet yhdessä petusministeriön kanssa. Varmistetaan, että kansallinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämishjelma hjaa myös prjektirahitusta. Turvataan henkilökunnan mahdllisuus kehittää maa saamistaan. Uudistetaan palkkausjärjestelmä.

18 Strategia Osaamisalueet KIHUn saamisalueet vunna 2015 Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Kestävyyssurituskyky ja harjittelu Speutuminen ja harjittelu krkealla Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Taidn ppiminen Pelianalyysit Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Urheilun talus ja rganisaatit Sumalainen urheilujärjestelmä KS. LIITE 3.

19 Strategia Strategiset hankkeet Kilpa- ja huippu-urheilun tiednvälitys ja materiaalitutant Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Organisida ja resursida kilpa- ja huippu urheilun ktimaisen ja kansainvälisen tiedn välitys vusien aikana. (ks. liite 4) KIHUn sisäinen kehitysprsessi strategian tteuttamiseksi Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Strategian ja paintusvalintjen tteuttaminen KIHUn rganisaatissa kk henkilökunnan vimin strategiakauden aikana. Yksiköiden ja saamisalueiden/tiimien tavitteiden asettelu strategian näkökulmasta kevään 2009 aikana. Henkilökunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Kannustavan palkkausjärjestelmän rakentaminen eri näkökulmien arvtukset humiiden vuden 2009 aikana ja järjestelmään siirtyminen vuden 2010 alusta. Ulkpulisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Henkilökunnan työsuhteiden ehtja kskevat linjaukset vuden 2009 aikana. Verkttuminen, verkstjen rakentaminen ja hyödyntäminen Hankkeen keskeisimmät tavitteet ja aikataulutus: Verkstitumisvastuiden määrittely vuden 2009 aikana. Strategian tteutuksen kannalta leellisten verkst- yhteistyösuhteiden lunti ja kehittäminen strategiakauden aikana.

20 Strategia LIITE 1. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA KIHUssa tehtävä tutkimus-, kehitys- ja palvelutiminta tähtää pitkäjänteisyyteen sekä timinnan sisällöissä että asiakassuhteissa sisältää timinta-avustuksesta sitettavan resurssin lisäksi ulkpulista prjektirahitusta tteutetaan prjekteina, jille nimetään vastuulliset päälliköt KIHUn tutkimus- ja kehitystiminta rakentuu asetelmiin ja khdistuu aihealueisiin, jilla tutettua tieta, saamista, menetelmiä ja laitteita vidaan hyödyntää sumalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa tuttaa dkumentitua tieta ensisijaisesti sumeksi verkttuu sveltuvilta sin ylipistissa tai muissa tutkimuslaitksissa tehtävään tutkimustimintaan tuttaa alan kansallisissa tai kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, kngresseissa ja urheilukirjallisuudessa julkaistavaa tieta KIHUn palvelutiminta tarjaa urheiluasiakkaalle tutteita, jtka perustuvat KIHUn tutkimus- ja kehitystiminnan kautta hankkimaan erityissaamiseen pyritään tutteistamaan ja tuttamaan urheiluasiakkaalle edullisesti siirretään SRD y:n timinnaksi, js sillä n kaupallista arva

21 Strategia LIITE 2. RAKENNE, TOIMINTA JA TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLITUS KIHUn timintaa jhtavat, kehittävät ja valvvat säätiön hallitus ja KIHUn jhtaja jhtsäännön mukaan. Jhtajan neuva-antavana elimenä timii hallituksen nimeämä jhtryhmä. Säätiön hallitus nimeää edustajat KIHU-säätiön mistaman SRD Oy:n yhtiökkukseen, jka valitsee yhtiön hallituksen. SRD:n timitusjhtajana n timinut KIHUn jhtaja Tieteenalayksiköt KIHUssa n viisi yhteistyötä tekevää tieteenalayksikköä. Tieteenalayksikön timintaa krdini tieteenalatutkija. Yksiköllä/tieteenalatutkijalla n vastuu tieteenalan kehittymisestä KIHUssa, mikä tarkittaa strategiassa määriteltyjen saamisalueiden kehittämistä hallituksen vahvistamassa järjestyksessä sekä valmiutta reagida asiakaskunnan kysyntään. Yksikkö tekee man tieteenalansa tutkimus-, kehitys- ja palvelutimintaa kehityskeskusteluissa svitulla paintuksella. Tieteenalatutkija hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, sekä jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien rahituksen hankintaa, resurssien jaka ja tteutusta. Tieteenalatutkija timii yksikön prjektipäälliköiden työn hjaajana. Tieteenalatutkija krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. Tukevat yksiköt timist Timistpäällikkö vastaa KIHUn hallintn ja taluteen liittyvistä tehtävistä ja sisäisistä palveluista, sekä timii timistapulaisen työn hjaajana.

22 Strategia viestintä- ja tiethallintyksikkö Yksikön timintaa krdini viestintä- ja tiethallintpäällikkö. Yksiköllä n vastuu tiednvälityksen ja materiaalitutannn teknisestä tteutuksesta ja kehittämisestä KIHUssa. Yksikkö tteuttaa tiednvälitystä ja materiaalitutanta yhdessä KIHUn muiden yksiköiden ja asiakkaan kanssa. Yksiköllä n vastuu KIHUn sisäisten ATK-palvelujen ja tiethallinnn tteutuksesta ja kehittämisestä. Yksikön päällikkö hankkii prjekti- ja palvelurahitusta, jhtaa mia prjektejaan ja krdini yksikössä tehtävien muiden prjektien hankintaa ja tteutusta, sekä yksikön resurssien käyttöä. Yksikön päällikkö timii ATK-suunnittelijan, ATK-tukihenkilön, yksikön prjektipäälliköiden ja avustavan henkilökunnan työn hjaajana. Yksikön päällikkö krdini yksikön tiednvälitystä sekä asiakas- ja sidsryhmäyhteistyötä. tekninen tuki Labratrimestari ja labratriteknikk timivat suraan jhtajan alaisuudessa timenkuviensa mukaisissa työtehtävissä. Kehittäjät ja prjektityöntekijät KIHUn yksiköissä timivat yksikön vetäjän alaisuudessa saamisalueille timintaavustuksesta palkatut tutkijat ja kehittäjät (mm. jukkueurheilun kehittäjä ja vammaisurheilun kehittäjä) ja prjektirahituksella palkatut prjektitutkijat, -kehittäjät ja avustajat, jtka vastaavat timenkuvansa mukaisesti svittujen prjektien, niiden sien tai yksittäisten työtehtävien tteutuksesta vastaavat svituista asiakas- ja sidsryhmäkntakteista sekä tiednvälityksestä yksikön vetäjän jhdlla.

23 Strategia KIHU timii klmella taslla, prjekteissa, saamisalueissa sekä tiimeissä: KIHUn timinnan perusyksikkö n prjekti. Kullekin prjektille nimetään prjektipäällikkö. Prjektista vastaa viime kädessä jnkin yksikön tieteenalatutkija, tai tiednvälitysja tiethallintyksikön päällikkö. Prjekteissa pyritään mnitieteisiin ngelmanasetteluihin. Strategiassa n tunnistettu ja kuvattu 11 KIHUn saamisaluetta, (liite 3), jista sassa n strategiakauden alussa prjektimutista timintaa ja sa saamisalueista n visiitu käynnistettäväksi tulevina vusina resurssien ja kysynnän niin edellyttäessä. Osaamisalueen timinta rakentuu tutkimus- kehitys- ja palveluprjekteista. Osaamisaluetta jhtaa tieteenalatutkija. Osaamisalueella timii prjektipalkattuja tutkijita, kehittäjiä ja avustajia. Osaamisalueelle vidaan perustaa KIHUn timinta-avustuksella tutkijan ja kehittäjän vakansseja. Tiimit mudstuvat saamisalueen, saamisalueiden ja tietyn kypsyystasn saavuttaneen ngelmatiikan ympärille. Tiimeissä pyritään mnitieteellisiin kknpanihin. Tiimissä mukana levat yksiköt keskittävät resursseja ja timintaa tiimiin. Tiimiä jhtaa tieteenalatutkija, hallituksen nimeämä muu tutkija tai kehittäjä. Tiimiä vidaan resursida KIHUn timinta- avustuksesta. KIHUn timinnan kehittyessä yksiköiden ja tiimien välinen suhde vi muuttua.

24 Strategia Esimerkki tieteenalayksikön rakenteesta ja timinnasta v. 2009

25 Strategia LIITE 3. OSAAMISALUEIDEN KUVAILU Tekniikka- ja kilpailuanalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden surituskykyisyyttä kilpailutilanteessa suritustekniikkaa kehittämällä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään lajianalyysejä, sekä analysidaan urheilijiden suritustekniikkaa useissa lympia- ja paralympialajeissa. Liikeanalyysit, vima- ja npeusmittaukset lajisurituksissa, videpalautteet, välitön palaute harjituksissa Tutkitaan suritustekniikan satekijöiden vaikutusta lajisurituksen tulkseen ja satekijöiden kehittymistä urheilijan uran / harjituskauden aikana, kehitetään ja svelletaan uusia tekniikan harjitusmenetelmiä ja -välineitä, sekä reaaliaikaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä ja laitteita valmennukseen ja valmentajille Liikeanalyysit, videpalautteet, välitön palaute harjituksen aikana, netti/mbiiliphjainen palaute surituksen jälkeen, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä Vima-npeusharjittelu ja menetelmäkehitys Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden vima-npeusminaisuuksia kehittämällä mittaus- ja harjitusmenetelmiä, sekä -laitteita Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään mittalaitteita ja lajinmaisia testausjärjestelmiä, kehitetään lajisurituksen ja urheiluvälineen arviintimenetelmiä. Mitataan urheiluvälineen minaisuuksia, analysidaan urheilijan liikenpeuksia kilpailuissa ja harjituksissa. Tutkitaan lajinmaisten vima- ja npeusharjitusmenetelmien validiutta ja tehkkuutta, yleisesti urheilussa käytettyjen vima- npeustestien ennustearva ja merkitystä lajikhtaisessa palautteessa, sekä harjitusintensiteetin ja hjelminnin vaikutus lajisurituksen yksittäisiin satekijöihin. Osallistutaan painpistelajien valmennustiimien timintaan, tarjtaan knsulttiapua valmentajille.

26 Strategia Kurmittuminen ja palautuminen urheilussa Tavitteena kehittää lutettava kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmä urheiluun Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kurmittumista erilaisissa harjituksissa ja erilaisten harjittelujaksjen aikana kestävyysurheilussa ja jalkapallssa. Kestävyysurheilijiden kurmittumisen ja palautumisen seuranta Tutkitaan huippukunnn ajittumista sekä erilaisten harjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Tutkitaan erilaisten palautumistimenpiteiden (ravint, lihashult) vaikutuksia kestävyysminaisuuksien kehittymiseen uuden seurantajärjestelmän avulla. Svelletaan kestävyysurheiluun kehitettyä kurmittumisen ja palautumisen seurantajärjestelmää muihin lajeihin. Tehdään huippu-urheilijiden harjittelun seurantaa kestävyyslajeissa uuden seurantajärjestelmän avulla petellaan ehkäisemään yliharjittelua. Kehitetään käytännön yhteistyötä huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Kestävyyssurituskyky ja -harjittelu Tavitteena kehittää vimaharjittelua ja kestävyysharjittelumenetelmiä kestävyyssurituskyvyn parantamiseksi lähinnä juksussa ja maasthiihdssa Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan kestävyys- ja vimaharjittelun yhdistämistä. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa Tutkitaan vima- ja kestävyysharjittelun yhdistämistä kestävyysjuksussa ja maasthiihdssa. Tutkitaan erilaisten kestävyysharjittelujaksjen vaikutusta kestävyysminaisuuksiin: erityisesti plarisidun mallin ja perinteisen sumalaisen kestävyysharjittelun erja. Esitykset ja luennt seminaareissa sekä kirjitukset valmennusjulkaisuissa

27 Strategia Speutuminen ja harjittelu krkealla Tavitteena kehittää malleja krkeanpaikan harjitteluun ja siitä saatavan hyödyn ptimimiseksi Tutkimus 2015 Tutkimus Ei mitään timintaa Alppitelttjen vukrausta Tutkitaan erilaisia malleja, jiden avulla speutuminen krkealle lisi ptimaalista ja saatava hyöty maksimaalista. Tutkitaan krkeanpaikan harjittelusta saatavan hyödyn siirtämistä kilpailuun eri lajeissa: leskelukrkeus, harjittelu, ajitus. Käytännön yhteistyön kehittäminen huippu-urheilijiden, heidän valmentajiensa ja KIHUn tutkijiden välillä tutkijat säännöllisesti mukana huippu-urheilijiden leirityksessä. Seurataan urheilijiden speutumista ja harjittelua krkealla käytössä levilla mittausmenetelmillä. Alppitelttjen vukrausta. Urheilijiden ja valmentajien psyklginen tuki Tavitteena integrida psyykkisen valmennuksen menetelmät saksi sumalaisten huippuurheilijiden päivittäisvalmennusta sekä kilpailuihin valmistautumista Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus 2015 Tutkimus Nuren urheilijan kehittyminen huippu-urheilijaksi. Kilpaurheilijan mtivaati. & kehitys Huippu-urheilijiden psyklginen valmennus integrituna valmennuksen kknaisuuteen ja timien kentällä lähellä urheilijaa. Valmentajan psyklginen tukitiminta: psyklgia sana päivittäisvalmennusta. Timiminen valmentajakulutuksessa sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutuksen tarpeisiin. Urheilupsyklgisen tiedn välittäminen.

28 Strategia Taidn ppiminen Tavitteena tehstaa urheilijan/valmentajan taidn ppimista erilaisten petus- ja hjausmenetelmien, palautejärjestelyjen ja harjittelun avulla Tutkimus 2015 Tutkimus Tutkitaan mtrisen taidn ppimiseen liittyviä petus/hjausmenetelmiä sekä palaute- ja harjitejärjestelyjä. Kehitetään harjitus-, seuranta- ja arviintimenetelmiä taitlajeihin. Surituspalaute erityisesti tarkkuuslajeissa. Opetus ja luenninti. Kehitetään ppimista edistäviä hjaustapja, palaute- ja harjitejärjestelyjä taitlajeihin. Tutkitaan erilaisten hjausmenetelmien, palaute- ja harjitejärjestelyjen ja -jaksjen vaikutusta taidn ppimiseen labratri- ja kenttälsuhteissa. Kehitetään tarkituksenmukaisia menetelmiä hjauksen, palautteen ja harjittelun vaikutuksen arviimiseksi ja seuraamiseksi sekä svelletaan kehitettyjä menetelmiä eri taitlajeissa. Ohjaus-, palaute- ja harjitusmenetelmien sveltaminen taitlajeissa. Opetus ja luenninti sekä materiaalin tuttaminen valmentaja- ja hjaajakulutukseen. Pelianalyysit Tavitteena parantaa sumalaisten huippu-urheilijiden, jukkueiden ja -valmentajien taktista saamista ja pelianalyysin hyödyntämistä Tutkimus 2015 Tutkimus Kehitetään ja tehdään pelianalyysejä ja niihin perustuvia palautteita useissa lympia- ja paralympialajeissa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet Kehitetään pelianalyysejä ja niiden hyödyntämistä jukkuepallilussa ja mailapeleissä, pyritään mahdllisimman reaaliaikaisiin menetelmiin, jita vidaan hyödyntää peli- ja harjitustilanteessa. Pelianalyysit ja niihin perustuvat palautteet sekä tteluiden että harjitusten aikana, KIHUn asiantuntijat kiinteänä sana valittujen maajukkueiden valmennustiimejä.

29 Strategia Urheilun yhteiskunnallinen merkitys Tavitteena analysida urheilun yhteiskunnallista lemusta ja kytkeytymistä sumalaiseen yhteiskuntaan sekä em. suhteessa tapahtuneita muutksia Tutkimus 2015 Tutkimus Urheilun kansallinen pelikenttä-tutkimus (J. Lämsän väitöskirja) Kilpa- ja huippu-urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ja urheilijan yhteiskunnallisen aseman tutkimus, ja sallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Urheilun talus ja rganisaatit Tavitteena tuttaa kansainvälisesti vertailtavaa tieta sumalaisen urheilun resursseista ja timintatavista Tutkimus 2015 Tutkimus Huippu-urheilun rakenteita ja rahitusta selvittävä kansainvälinen vertailututkimus. Sumalaisen urheiluelämän rakenteiden, resurssien, tavitteiden ja timintatapjen analysinti ja kansainvälinen vertailu. Nettisivut (faktapankki), kulutuspaketti Sumalainen urheilujärjestelmä Tavitteena analysida sumalaisen urheilujärjestelmän timivuutta (hjelmat, käytännöt ja kehittämishankkeet, taviteasettelu, resurssit). Osana urheilujärjestelmää analysidaan ja kehitetään lajien valmennusjärjestelmiä Arviinti Useiden urheiluelämän ja petusministeriön käynnistämien hankkeiden arviinteja (mm. OK:n kehitysliitt, VOK-hanke, keihäslympiadi, k:n nuris-hjelma) 2015 Tutkimus Faktapankki Sumalaisen urheilu- ja valmennusjärjestelmän tutkimus ja sen tulksista jhdettu kehitysprsessi yhdessä lajien ja lympiakmitean kanssa. Nettisivut (faktapankki), kulutusta

30 Strategia LIITE 4. TIEDONVÄLITYKSEN JA MATERIAALITUOTANNON TAVOIT- TEET JA TOTEUTUS KIHUn tiednvälityksen ja materiaalitutannn tavitteena n parantaa sumalaisten valmentajien saamista laadukkaiden ja ajanmukaisten kulutusmateriaalien kautta, sekä käytännön timijille tarjttavan tutkimustiedn välitystiminnan avulla Kehitys KIHUn tiednvälityksen menetelmien, kulutusmateriaalitutannn perusprsessin sekä uusien julkaisutekniikiden hyödyntämisen kehittäminen. Valmennusseminaarien sähköiset ksteet, tutkimustiedn välittäminen kentälle (artikkelit, lehtikirjitukset, luennt), sähköisen kulutusmateriaalin tuttaminen, www-phjainen tiednvälitys (faktapankki, KIHUn ktisivut) 2015 Kehitys Kehitetään sähköisiä tiednvälityskanavia ja niiden hyödyntämismahdllisuuksia tiednvälitystiminnassa, kulutusmateriaalitutannn sisältöjä ja tteutustapja ptimiden ne palvelemaan valmentajan saamista/tiedntarvetta ajasta ja paikasta riippumatta. Tehdään tiednvälitystimintaa julkaisutiminnan, luenninnin ja käytännön harjitustilanteissa tapahtuvan knsultinnin kautta. Tutetaan kulutusmateriaalia hyödyntäen uusimpia tiednvälityskanavia ja tapja (lkiset medialaitteet ja tietverkt). Krdinidaan sähköisten valmennuksen tukijärjestelmien tteutusta sana yhteistyöverkka.

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua

Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on Suomessa maailman huippua Henri Lehto, Projektitutkija, LitM www.kihu.fi Sisältö Taustaa KIHU:sta

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI?

KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI? KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI? Sanna Leppänen, timitusjhtaja, Sumen Timitusjhtajakulu Oy 1.11.2016 Sumi 2019 Kasvukipuja / Kasvupalvelu- ja aluekehittämispäivä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä HJ 1. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä HJ 1. Työterveyslaitos Hyvinvintia työstä 1 Työterveyslaits www.ttl.fi Arjen arkki arviintitutkimus Ohjausryhmä 12.2.2013 Hanna Jurvansuu ja Päivi Husman 2 Työterveyslaits www.ttl.fi Arviinnin tarkitus Arjen arkin ESR-prjektisuunnitelma:

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

YHTEISET TIEDON HALLINNAN SANASTOPALVELUT tutkimus- ja kehittämishankkeen toimintasuunnitelma 2017

YHTEISET TIEDON HALLINNAN SANASTOPALVELUT tutkimus- ja kehittämishankkeen toimintasuunnitelma 2017 Yhteiset tiedn hallinnan sanastpalvelut Timintasuunnitelma 2017 1 (6) YHTEISET TIEDON HALLINNAN SANASTOPALVELUT tutkimus- ja kehittämishankkeen timintasuunnitelma 2017 YHTEISET TIEDON HALLINNAN SANASTOPALVELUT

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMAN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMAN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMAN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Ylemmän ammattikrkeakulututkinnn pinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketimintasaamisen kulutushjelma Visamäki, kevät 2014 Marj Vaalgamaa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä Keimla Glf ry Team Keimla Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasryhmiin Keimla Glf ry:ssä Jani Huhtamella 13.6.2016 1. Ohjeen tarkitus, sisältö ja päivittäminen

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013 JIGOTAI RY:N JUDOJAOKSEN TOIMINTALINJA 1. JOHDANTO Jigtai ry n 1970 perustettu budlajien erikisseura, jssa nykyisellään n 8 jasta. Tällä hetkellä Jigtaissa vi harrastaa juda, karatea, ju-jutsua, aikida,

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot