1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille"

Transkriptio

1 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012): Tavitetast: Pliittiset päätökset ja uusi lainsäädäntö parantavat metsäalan yritysten uudistumisen ja kasvun edellytyksiä Metsäalan arvnlisäyksen kehitys timialittain Kasvaa Metsätellisuus Ktimaisen puuphjaisen energian tutant lisääntyy Energiatellisuus Kemiantellisuus Metsiin perustuva mnipulinen palveluliiketiminta sekä lunnntuteala kasvavat Metsätalus Jalstusarv kasvaa ja resursseja hyödynnetään tehkkaasti Lunnntutteet Luntmatkailu Metsäpalvelut ja muu metsiin perustuva liiketiminta Metsäalan liikevaihdn kehitys timialittain Metsätellisuus Energiatellisuus Kemiantellisuus Metsätalus Lunnntutteet Luntmatkailu Metsäpalvelut ja muu metsiin perustuva liiketiminta Käytetty puuraaka-ainepans /puuta käyttävän tellisuuden arvnlisäys 3,9 mrd. (Metla) tiet puuttuu 0,4 mrd. (kk bitalus, 2011) 2,9 mrd. (Metla) tiet puuttuu 1,2 mrd. (2011) tiet puutuu 20,4 mrd. (Metla) tiet puuttuu? 1,6 mrd. (kk bitalus, 2011) Metsätaluden tuts perushintaan 4,23 mrd. (Metla) tiet puuttuu? 2,7 mrd. (2011, bitalusstrategia) tiet puuttuu? Puun kknaiskäyttö 45 milj. tnnia (Tilastkeskus, Kasvaa x tn /

2 Puuphjaisen energian suus kknaiskulutuksesta Kansantaluden materiaalivirrat 2012)/ metsätellisuuden arvnlisäys milj. (Metla) + energiatellisuus x ja kemiantellisuus 434 milj. 24 % (Metla 2013e) x % Kiinteiden puuplttaineiden energiakäyttö, jsta metsähake 18,7 milj. m 3. Lisäksi pientalissa käytetään metsähaketta 0,7 milj. m 3 vudessa. (Metla 2013) x milj. m 3

3 1.2 Raaka-aineiden saatavuus mahdllistaa metsien käytön lisäämisen ja uudet investinnit Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012): Tavitetast Metsävarat vat runsaat, Puubimassan kasvu talusmetsissä terveet, hyväkasvuiset ja vastaavat bitaluden Runkpuu Oksat ja latvat 99 milj. m 3 (Metla / VMI) tiet puuttuu milj. m 3 lisääntyviä tarpeita Hakkuumäärät Hakkuukertymä 61,5 milj. m milj. m 3 Puu- ja metsäpalveluiden Markkinahakkuut 55,2 milj. m 3 markkinat vat (Metla 2013e) tasapainiset ja kilpailulliset Julkiset investinnit infrastruktuuriin x (kunnssapitvelka) Kuljetus- ja tietliikenneväylien palvelukyky, tehkkuus ja timivuus paranevat Yksityis- ja paikallistieverkk Puukuljetuksia tukeva rautatieverkk Investinnit puuraaka-aineen käyttöön: reaaliset investinnit ja investintiaste Metsätellisuus Energiatellisuus Kemiantellisuus Palvelututant Investinnit 413 milj. ja investintiaste 2,3 % (Metla) tiet puuttuu? tiet puuttuu? tiet puuttuu Vähintään pistjen suuruiset

4 1.3 EU:n metsäasiat ja kansainvälinen metsäplitiikka edistävät metsien käytön hyväksyttävyyttä sekä puun ja metsien kilpailukykyistä käyttöä Tavitteet: EU:n metsiin liittyvät alitteet vahvistavat metsien käyttöä hyvinvinnin lumisessa sekä metsäalan yritystimintaa Mittarit: Kuvataan laadullisesti timenpiteiden ja arviintien kautta Kansainvälinen metsäplitiikka edistää metsien kestävää hita ja käyttöä, metsäkadn hillitsemistä, puun säilymistä hiilineutraalina raaka-aineena sekä ilmastnmuutksen hillintää ja siihen speutumista Kahdenvälinen metsäyhteistyö tukee metsäalan kaupallista timintaa ja investinteja sekä sumalaisen metsäsaamisen vientiä

5 1. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja mnipulistuvat 2.1 Metsäalan saaminen n mnipulista ja vastaa muuttuvia tarpeita Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012): Tavitetast: Julkisin varin rahitettava T&K-timinta tukee erityisesti Julkisen T&K-rahituksen määrä ja laadullinen arviinti Metsäsektrin julkisen T&K rahituksen suuruus arvilta nin 140 miljnaa eura. 140 milj. Vastaa metsäbitaluden liiketiminnan kehittämistä, tutteiden ja palveluiden kaupallistamista, kkeiluhankkeita sekä markkiniden ja muiden timintaympäristön muutsten ennakintia OKM 15 milj. (2011) TEM 0,25 milj. MMM 1,3 milj. TEKES 68 milj. Sumen Akatemia 13 milj. Metla 37,4 milj. VTT 7,5 milj. + muu metsäbitalus, mikä? tarvetta Metsäalan kaikilta kulutusasteilta valmistuneiden määrä ja laatu vastaa rekrytintitarvetta Metsäalan tutkimusstrategia hjaa tutkimustimintaa bitaluden tarpeiden mukaisesti Henkilöstön saaminen n ajanmukaista ja sen työhyvinvinti paranee Alituspaikkjen ja alittaneiden määrä kulutusasteet erikseen Valmistuneiden määrä ja työllistyminen valmistumisen jälkeen kulutusasteet erikseen Alan hukuttelevuus Vunna 2011 valmistui arvilta nin 1500 piskelijaa. Valmistuneiden määrä n alle tarpeen metsätaluden salta ammatillisessa kulutuksessa sekä puututetellisuuden salta kaikilla kulutusasteilla. Muilta sin valmistuneiden määrä vastaa tarvetta. x piskelijaa

6 2.2 Hallint n justava, vaikuttava ja asiakaslähtöinen Tavitteet: Mittarit: Lähtötast: Tavitetast: Hallint, sen yhteistyö ja palvelut tukevat alan kilpailukykyä ja vastaavat asiakkaan tarpeisiin Asiakastyytyväisyys paranee Metsiin liittyvän tiedn ja tilastinnin avimuus, kattavuus ja ajantasaisuus tukevat niiden laajaa hyödyntämistä Lupaprsessit vat justavia ja npeita, sekä tukevat investintihankkeiden tteutumista ja ylläpitävät krkean ympäristönsujelun tasa Kaavitusjärjestelmä tukee metsätaluden ja mnipulisen liiketiminnan mahdllisuuksia Sumen metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Lunnnvarakeskuksen asiakastyytyväisyyden kehittyminen Timijiden käytettävissä levan metsävaratiedn suus Kuvataan laadullisesti timenpiteiden ja arviintien kautta 13 % kerätystä metsävaratiedsta

7 2. Metsät vat aktiivisessa, kestävässä ja mnipulisessa käytössä 3.1 Metsätalus n aktiivista ja yritysmäistä Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012): Tavitetast: Aktiivinen ja yritysmäinen ja metsätalus lisääntyvät ja tila- ja metsänmistusrakenne paranee Yli 50 ha:n yksityisten metsätiljen ja yhteismetsien pinta-alasuus 56 % (yksityismistus) 2,2 % (yhteismetsät) 70 % Metsätaluden kannustejärjestelmä n metsänmistajien kannalta vaikuttava ja aktiviva Metsänmistajien ansaintamahdllisuudet lisääntyvät uusia eksysteemipalveluita kaupallistamalla Sukuplvenvaihdksille n lutu kannustejärjestelmä. Sukuplvenvaihdsikä (kun järjestelmä lemassa). Pinta-ala, jhn metsänkäyttöilmitukset khdistuvat Yksityismetsien puuntutannn sijitustutt Taimikn varhaishit ja nuren metsän hit (ha) Laadullinen kuvaus uusien eksysteemipalveluiden kaupallistamisesta ,2 ha (v. 2013, lähde SMK) 3,9 % (ei humii kanthintjen muutsta) -3,22 % (humii kanthintjen muutkset) (Metla) ei tieta ha Kasvaa ha (hittarve VMI:stä)

8 3.2 Metsälunnn mnimutisuus sekä eklginen ja ssiaalinen kestävyys vahvistuvat Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012): Tavitetast: Metsälunnn mnimutisuuden Uhanalaisten metsälajien aidt lukkamuutkset Myönteinen kehitys 81 lajilla Kielteinen kehitys 108 lajilla Myönteinen > Kielteinen köyhtyminen pysähtyy (Syke 2010) vuteen 2020 mennessä ja lunnn mnimutisuudelle sutuisa tila n varmistettu Kulleen puustn keskitilavuus metsä- ja kitumaalla vuteen 2050 mennessä Kk maa Metsätaluden aiheuttamat vesistöhaitat n minimitu Metsien mnipulistuva hit ja käyttö tukee ilmastnmuutksen hillintää ja siihen speutumista Metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset kasvavat ja metsät vat kaikkien saavutettavissa Metsien käytön ja metsäympäristön arvstus vahvistuu Etelä-Sumi Phjis-Sumi 5,9 m 3 /ha 3,3 m 3 /ha 9,0 m 3 /ha (Metla, VMI 10) METSOn tteutus (ha) ha, jsta YM ha ja MMM ha Vusina % tavitteesta. (Metla & Syke 2012) Vesiensujelun laatu puunkrjuussa ja uudistusaljen maanmukkauksessa Metsien puustn ja maaperän vutuinen hiilinielu ja varant sekä puututteiden varant Puunkrjuussa: Erinmainen 56 Hyvä 37 Maanmukkauksessa: Erinmainen 47 Hyvä 39 % hakkuualista (Metla 2013e) 6 m 3 /ha 3,5 m 3 /ha 9,5 m 3 /ha (5 % kasvu) YM: ha MMM: ha ( ) Erinmainen tai hyvä 95 %:lla pinta-alasta Hiilinielu -30,1 milj. tn CO 2 (Metla 2013e) x milj. tn CO 2 Kansallispuistjen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja asiakastyytyväisyys Metsähallituksen luntpalvelujen hidssa levilla alueilla 5,4 milj. käyntiä vunna 2013, jsta kansallispuistt ja retkeilyalueet 2,6 milj. käyntiä. Retkeilijöiden asiakastyytyväisyys 4,3

9 (asteiklla 1 5). (Lähde: Metsähallitus) Metsällisiin tapahtumiin sallistuneet lapset ja nuret Lapset ja nuret: Opettajat: Luku ei sisällä partilaisia. (SMY 2013) x kpl Tteutetaan rakennepaketti: Tteutetaan bitalusstrategian timenpiteet: Kasvatetaan bitaluden päämarahitusta ja innvaatipanstuksia Rahitetaan uusien bitaluden ratkaisujen piltinteja ja demnstrinteja Tudaan bitalus saksi Sumen maakuvaa Kehitetään metsä-, energia- ja kemiantellisuuden rajapintjen, luntmatkailun, metsäpalveluiden ja muun metsiin perustuvan liiketiminnan tilastintia. Valmistellaan ja tteutetaan puunhankinnan lgistiikan kehittämishjelma. Valmistellaan ja tteutetaan tehkas ja praktiivinen vaikuttamisstrategia metsien käyttöön liittyvään EU- ja kansainväliseen plitiikkaan. Laaditaan ja tteutetaan metsäalan tutkimusstrategia. Perustetaan Tekesiin 6 vuden välein tistuva 2-3 -vutinen Metsäalan teknlgiahjelma. Uudistetaan metsäalan tisen asteen kulutus, mukaan lukien metsäalan kuljettajakulutus vastaamaan bitaluden kasvun tarpeisiin. Kehitetään Metsään.fi-palvelu asiintiprtaaliksi, jka sisältää mnipulisen sähköisen tietaineistn ja mahdllistaa myös sähköisen puukauppapaikan kehittämisen, siten, että palvelu n eurppalainen edelläkävijä.

10 Kehitetään seuraavan sukuplven metsätietjärjestelmä sekä prsessi tietvarannn ajan tasalla pitämiseen. Kehitetään maisematyölupia ja kaavamääräyksiä. Edistetään yritysmäisen metsätaluden edellytyksiä sekä parannetaan tila- ja metsänmistusrakennetta metsätiljen sukuplvenvaihdsten verhujennuksilla. Kehitetään yhteismetsälainsäädäntöä ja sakeyhtiö- ja säätiömutista metsänmistamista. Valmistellaan tulevaisuuden metsätaluden kannustejärjestelmä. Kehitetään uusia timintamalleja yrittäjien ja metsänmistajien välille eksysteemipalveluiden kaupallistamiseksi. Selvitetään mahdllisuudet ja hallinnlliset/lainsäädännölliset esteet luntarvpankkien ja vapaaehtisten spimuksellisten timintamallien käyttööntlle mnimutisuuden, vesiensujelun, hiilinielujen ja metsien virkistysarvjen turvaamisessa. Kehitetään talusmetsien lunnnhitmenetelmiä ttamaan humin mnimutisuus jkapäiväisessä timinnassa. Tteutetaan METSO-timintahjelma ja kehitetään uusia markkinalähtöisiä keinja metsälunnn mnimutisuuden sujeluun. Tteutetaan vesienhidn tteutushjelmaa metsätaluden salta. Laaditaan hjeistus/timintamalli valuma-aluetasn suunnittelulle sekä pintavalutuskenttien ja ksteikkjen yleissuunnittelulle Kehitetään metsätaluden vesistökurmituksen seurantaverkka. Vaikutetaan siihen, että puututteiden hiilivarant lasketaan hyväksi kansainvälisessä ilmasttarkasatelussa. Selvitetään metsien terveysvaikutukset. Selvitetään, mistä sumalaisten metsien arvstus kstuu. Kehitetään päiväktien ja kulujen luntkasvatustimintaa.

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 1 (8) YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 Jhanna Särkijärvi 1), Saara Jääskeläinen 1), Tm Warras 2), Nils-Olf Nylund 3), Päivi Aakk-Saksa 3) 1) LVM, 2) Tekes, 3) VTT 2 (8) Tausta ja tehta va

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot