Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista"

Transkriptio

1 Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talusjhtaja Antti Heinla

2 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät ja tulshjeistus Taludellinen kehitys

3 Liiketiminta ja strategia

4 Caverin lyhyesti Suunnittelemme, tteutamme, hullamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehkkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja tellisuuslaitksille. Liikevaihdn jakauma 2014 Henkilöstö maittain EBIT 61 EUR millin 2.2% f revenue Esitetty knserniyhtiön sijainnin perusteella Rutsi 25 % Sumi 22 % Nrja 19 % Saksa 21 % Itävalta 6 % Tanska 5 % Muut maat 3 % Rutsi 23 % Sumi 28 % Nrja 16 % Saksa 14 % Itävalta 4 % Tanska 6 % Muut maat 9 % Liikevaiht milj. eura Tilauskanta milj. eura Käyttökate 67,5 milj. eura (2,8 % liikevaihdsta) Operatiivinen kassavirta ennen rahituseriä ja verja 113,5 milj. eura Caverin 4 Yhtiöpresentaati

5 Markkiniden megatrendit tukevat pitkän tähtäimen strategiaamme Teknlgian lisääntyminen rakennuksissa Energiatehkkuus Digitalisaatin kasvu Hajanaiset markkinat Caverin Nykyisin j nin 40-60% kiinteistön rakennuskustannuksista liittyy teknlgiaan. Tisiinsa integrituneet tekniset järjestelmät vaativat mnialaista erikissaamista. Kunnssapit perustuu entistä enemmän ennakintiin sekä tdellisiin tarpeisiin ja lsuhteisiin. Energiatehkkuuteen liittyvä lainsäädäntö tiukentuu. Vuden 2020 lppuun mennessä kaikkien uudisrakennusten tulee lla lähes nllaenergiarakennuksia, eli mavaraisia energian suhteen. Energiatehkkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös j lemassa levissa kiinteistöissä. Kaikilla kiinteistön teknisillä järjestelmillä n IP-site. Etävalvnnan kysyntä n kasvussa. J rakennusta n liitetty Caverinin etävalvntaan. Markkinilla n suuri määrä pieniä palveluntarjajia. Laajat palvelut vat kilpailuetu varsinkin suuremmissa hankkeissa. Kasvuptentiaalia erityisesti saksankielisillä alueilla.

6 Visi Timintaajatus Olemme Eurpan jhtavia kiinteistöille ja tellisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjavia yrityksiä. Suunnittelemme, tteutamme, hullamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehkkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja tellisuuslaitksille. Taludelliset tavitteet Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdsta Liikevaihdn kasvu keskimäärin yli 10 % vudessa Negatiivinen käyttöpääma Strategian painpisteet Kannattavuuden parantaminen Vahva yrityskuva Vahva kasvu Erinmainen jhtaminen Innvatiiviset, edistykselliset ratkaisut Tehkas timinta Arvt Edelläkävijyys + Yhteistyö + Vastuullisuus + Erinmainen timinta Caverin 6

7 Tavitteena kasvun ja kannattavuuden parantaminen 04 Saavuta 01 Krjaa Kannattavuuden parantaminen Jakautuminen ja uudelleenjärjestelyt 02 Rakenna Tehkas timinta Sisäisten prsessien kehittäminen ja harmnisinti Erinmainen jhtaminen Matala rganisaati ja vittajajukkue 03 Lu Innvatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Liiketimintaprtflin kehittäminen Vahva kasvu Takaisin kasvu-uralle Tehkas timinta Tehkkain palveluyritys Innvatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Vahvat mat knseptit ja saaminen prjekteissa ja palveluissa Vahva yrityskuva Caverin 7 Yhtiöpresentaati

8 Selkeä timintasuunnitelma vuden 2016 tavitteiden saavuttamiseksi Vahva yrityskuva Markkinatarjnta Tehkas timinta Mahdllistavat kannattavan kasvun Asiantuntijapalvelut Suunnittelu ja hankekehitys Prjektin jhtaminen Prjektin tteutus Tekninen hult ja kunnssapit Palveluiden jhtaminen Elinkaarihankkeet ja -palvelut Erinmainen jhtaminen Caverin 8 Yhtiöpresentaati

9 Timenpiteitä vunna 2014: perusta tulevalle kasvulle Painpiste elinkaariratkaisuissa Strategiamme ja palvelutarjmamme sittavat entistä vahvemmin, että tamme vastuun kiinteistöjen ja tellisuuslaitsten kk elinkaaresta. Yhtenäinen Caverin, tehkkaampi timinta Kehitimme knsernille yhtenäistä timintamallia, yhteisiä prsesseja sekä uusia, tehkkaampia työkaluja. Timenpiteet prjektiliiketiminnan kannattavuuden parantamiseksi Panstimme tarkempaan prjektien valintaan ja seurantaan tappillisten hankkeiden ja spimusten minimimiseksi. Hultliiketiminnan tehstaminen Kehitimme erityisesti mbiilin hultprsessin tehkkuutta. Caverin 9 Yhtiöpresentaati

10 Markkinanäkymät ja tulshjeistus

11 Caverinin liiketiminnan markkinanäkymät vudelle 2015 Tekninen asennus ja kunnssapit Odtetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehkkuutta ja parempia sisäilmalsuhteita kskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat markkiniden psitiivista kehitystä. Suuret prjektit Kiinteistöjen ja tellisuuden suurten uusien tarjusten dtetaan lisääntyvän. Alhaisen krktasn ja rahituksen saatavuuden dtetaan tukevan investinteja. Taltekniikan kknaistimitusten suunnittelun ja tteutuksen kysynnän dtetaan kehittyvän sutuisasti. Palveluiden jhtaminen Uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän dtetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen maan ydintimintaansa tarjaa mahdllisuuksia käytön ja kunnssapidn ulkistuksissa pääasiassa julkishallinnssa, tellisuudessa ja energiasektrilla. Timintaympäristön muutkset yleiseen makrtaludelliseen kehitykseen ja gepliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varvaisuutta prjektien alituksissa ja palvelujen kysynnässä. Caverin 11 Yhtiöpresentaati

12 Tulshjeistus vudelle 2015 Liikevaiht Caverin arvii, että knsernin liikevaiht säilyy edellisvuden taslla. Käyttökate Caverin arvii, että knsernin vuden 2015 käyttökateprsentti kasvaa merkittävästi. Caverin 12 Yhtiöpresentaati

13 Osingnjakehdtus Osingnjak vähintään 50 % tilikauden vitsta. Osingnjakehdtus vudelta 2014: 0,22 eura sakkeelta. (100 % knsernin tilikauden vitsta) Caverin 13 Yhtiöpresentaati

14 Taludellinen kehitys

15 Tavitteena liikevaihdn keskimääräinen kasvu > 10 % vuden 2016 lppuun mennessä Knsernin liikevaiht (raprtitu) Milj. e 1 12/12: /13: /12: X XXX / Knsernin liikevaiht vertailukelpisin valuuttakurssein li edellisvuden taslla. Pääsin Rutsin ja Nrjan kruunun valuuttakurssimuutkset laskivat knsernin tammi julukuun liikevaihta 68,8 milj. eurlla. Liikevaiht maittain (raprtitu) Milj. e (-10 %) 521 (-5 %) % (-11 %) (-8 %) (-9 %) 4 % Rutsi Sumi Saksa Nrja Itävalta Tanska Muut maat Liikevaihdn jakauma 1 12/2014 Hult ja kunnssapit 54 % (1-12/2013: 55 %) Prjektit 46 % (45 %) 1 12/ /14 Caverin 15 Yhtiöpresentaati

16 Tilauskanta kehittyi myönteisesti vuden 2014 kaikilla vusineljänneksillä Tilauskanta Milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 +2 % +6 % +6 % +7 % 1,335 1,350 1,380 1,324 Tilauskanta kasvi 7 % julukuun 2013 lpusta. Valuuttakurssimuutkset laskivat julukuun lpun tilauskantaa 31,6 miljnalla eurlla julukuun 2013 lppuun verrattuna. 3/12 3/13 3/14 6/12 6/13 6/14 9/12 9/13 9/14 12/12 12/13 12/14 Caverin 16 Yhtiöpresentaati

17 Neljännellä vusineljänneksellä kannattavuus kasvu-uralle taludellisen tavitteen saavuttamiseksi Käyttökate (EBITDA), milj. e (raprtitu) Käyttökateprsentti, % (raprtitu) Vuden 2014 käyttökate ilman kertalunteisia eriä säilyi edellisvuden taslla ja li 80,7 (81,7) milj. eura. 1 12/12: 85,3 (3,0 %) 1 12/13: 70,9 (2,8 %) 23,6 25,6 26,3 25,3 23,3 1 12/14 67,5 (2,8 %) 34,3 21,5 5,2 % Käyttökateprsentti ilman kertalunteisia eriä li 6,0 % neljännellä vusineljänneksellä. Prjektitimintjen kannattavuuden parantamistimet etenivät hyvin vuden tisella pulisklla. 3,5 % 3,6 % 4,0 % 9,8 9,4 1,3 % 1,5 % 12,9 2,0 % 3,9 % 3,7 % 9,6 1,6 % 3,8 % Käyttökatteeseen vaikuttavien kertalunteisten erien nettvaikutus li 13,2 milj. eura vunna ,1 0,4 % Caverin 17 Yhtiöpresentaati

18 Käyttöpääma tukee 2016 tavitteitamme Käyttöpääma % Käyttöpääma, milj. e Käyttöpääma suhteessa liikevaihtn, % (Viim. 12 kk) Viimeisten 18 kuukauden aikana vapautui yli 100 milj. eura käyttöpäämaa seuraavasti: Painpiste entistä enemmän käyttöpääman hallinnassa Kulttuurimuuts Paremmat työkalut laskutukseen 4 % % 3 % % 2 % -1 % Käyttöpääma pieneni 65 milj. eura julukuun 2013 lppuun verrattuna ja 119 milj. eura kesäkuun 2013 lppuun verrattuna. 4 6/13 7 9/ /13 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14-19 Tehstettu käyttöpääman hallinta mahdllistaa strategisen liiketimintaprtflimme kehittämisen. Caverin 18 Yhtiöpresentaati

19 Vahva rullaava 12 kk:n kassavirta Operatiivinen kassavirta ennen rahituseriä ja verja milj. e Rullaava 12 kk 101,3 108,5 90,1 105,4 114,8 113,5 100,0 Tehstunut käyttöpääman hallinta tuki edellisvudesta parantunutta rullaavaa 12 kk:n kassavirtaa Tavitteena kassavirran kausilunteisuuden vähentäminen 7,2 11,1 4,1 20,5 Investimme jatkuvasti teknlgiihin, prsesseihin ja saamisen kehittämiseen. -11,2-11,1 1 3/13 4 6/13 7 9/ /13 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 Vuden 2014 käyttömaisuusinvestinnit livat 23,4 milj. eura, ja ne liittyivät pääasiassa tiettekniikkaan ja yhteisten liiketimintaprsessien kehittämiseen. Caverin 19 Yhtiöpresentaati

20 Nettvelka laski 50 milj. eurn Nettvelan kehitys Milj. e Krlliset velat pienenivät 71 miljnaa eura vunna Osinka maksettiin 27,6 milj. eura huhtikuussa /13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 Nettvelan rakenne Milj. e Maksuvalmiusreservi 178 milj. eura Milj. e Nstamattmat luttlimiitit Rahavarat Pitkäaikaiset krlliset velat Lyhytaikaiset krlliset velat Rahavarat Nettvelka Caverin 20 Yhtiöpresentaati

21

22 Liitteet

23 Useita suuria tilauksia Sumessa vunna 2014 Fingrid, Lappi Caverin vastaa Fingridin sähköasemien teknisestä hullsta ja kunnssapidsta Lapissa. Teknisen hulln ja kunnssapidn spimus sisältää sähköasemien peruskunnssapidn, kuten laitteiden hullt ja asematarkastukset. Palvelualueet: Tekninen hult ja kunnssapit Järjestelmät ja tutteet: Sähköistys Spimuksen arv: Ei julkistettu Ajankhta: Puijn sairaala, Kupi Ylipistsairaalan uuden Säderakennuksen LVI- ja jäähdytysratkaisujen timitus. Palvelualueet: Prjektin tteutus, Prjektin jhtaminen, Suunnittelu ja hankekehitys Järjestelmät ja tutteet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmastinti ja ilmanvaiht, Jäähdytys Spimuksen arv: 4 milj. e Kk: m 2 Ajankhta: valmis kesällä 2015 Kauppakeskus Valkea, Oulu Sähköjärjestelmien asennustyöt uuteen kauppakeskuskiinteistöön sekä nykyiseen saneerattavaan kiinteistöön. Kknaisuuteen kuuluvat myös pysäköintihalli, timisttilja ja katettu kävelykatu. Palvelualueet: Prjektin jhtaminen, Prjektin tteutus Järjestelmät ja tutteet: Sähköistys Spimuksen arv: 3,5 milj. e Ajankhta: 6/2014 alkuvusi 2016 Kemijki Oy:n Seitakrvan vesivimala Kneistjen ja niihin liittyvien sähköistys- ja autmaatijärjestelmien uusiminen sana vesivimalaitksen tehkkuuden nstamista. Palvelualueet: Prjektin jhtaminen, Prjektin tteutus Järjestelmät ja tutteet: Tellisuusasennukset, Sähköistys, Autmaati Spimuksen arv: Ei julkistettu Ajankhta: valmis 11/2014 Frtum, Lviisan ydinvimalaits Jäähdytystrnien teräsrakenteiden ja putkistjen sekä sähkö- ja autmaatijärjestelmien asennukset. Erillinen, klmivutinen spimus hullsta ja kunnssapidsta. Palvelualueet: Prjektin tteutus Järjestelmät ja tutteet: Tellisuusasennukset, Prsessiputkistt, Sähköistys, Autmaati Spimuksen arv: 2 milj. e Ajankhta: prjektitimitus valmis 2/2015 Caverin 23 Yhtiöpresentaati

24 Useita suuria tilauksia vunna 2014 Hlstebrn pliisiasema, Tanska HOLSTEBRO Wintershallin timist, Stavanger, Nrja PPP-mallilla tteutettavassa elinkaarihankkeessa Caverin tteuttaa uuden kiinteistön kk taltekniikan, minkä jälkeen se vastaa kiinteistön käytöstä, hullsta ja kunnssapidsta 25 vuden ajan. Khde liitetään etähallintajärjestelmään, mikä takaa kiinteistön svitut lsuhteet ja ptimaalisen energiankäytön. Palvelualueet: Asiantuntijapalvelut, Suunnittelu & Hankekehitys, Prjektin jhtaminen, Prjektin tteutus, Tekninen hult ja kunnssapit, Palveluiden jhtaminen, Elinkaarihankkeet ja -palvelut Järjestelmät ja tutteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmastinti & ilmanvaiht, Sähköistys, Turvallisuus, Autmaati Spimuksen arv: 18,8 milj. e Kk: m 2 Ajankhta: Teknisten järjestelmien kknaistimitus. Khteen energiatehkkaat ratkaisut täyttävät BREEAM NOR -standardin vaatimukset lukassa Erinmainen. Palvelualueet: Asiantuntijapalvelut, Suunnittelu ja hankekehitys, Prjektin tteutus, Prjektin jhtaminen. Järjestelmät ja tutteet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmanvaiht ja ilmastinti, Jäähdytys, Sähköistys, Infrmaati- ja viestintäteknlgia, Turvallisuus, Autmaati Spimuksen arv: 11 milj. e Kk: m 2 Ajankhta: Caverin 24 Yhtiöpresentaati

25 Useita suuria tilauksia vunna 2014 Henninger Turm, Frankfurt am Main, Saksa Caverin timittaa 40-kerrksisen uuden asuinkiinteistön kaiken taltekniikan ja timii hankkeen teknisenä pääurakitsijana. Rakennukseen tulee yli 200 asunta, ja sen lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään muun muassa getermistä energiaa. Palvelualueet: Suunnittelu ja hankekehitys, Prjektin jhtaminen, Prjektin tteutus Järjestelmät ja tutteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaiht, Sähköistys, Jäähdytys, Turvallisuus, Autmaati Spimuksen arv: 33 milj. e Kk: ~ m 2 Ajankhta: 12/ lppu Henninger Turm Saksan eläkevakuutusliitt, Berliini, Saksa Caverin kunnstaa kiinteistötekniikkaa Saksan eläkevakuutusliitn hallintrakennuksessa ja vastaa prjektin jhtamisesta. Timitukseen kuuluu m.m. laaja valikima palntrjunta-järjestelmiä sekä kestävän kehityksen mukaista teknlgiaa, kuten jäähdytyskatt, lämmön talteenttjärjestelmät ja sadeveden kierrätys. Palvelualueet: Prjektin jhtaminen, Prjektin tteutus Järjestelmät ja tutteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaiht, Jäähdytys, Turvallisuus Spimuksen arv: ~15,6 milj. e Ajankhta: Q4/2014 alkuvusi 2016 Caverin 25 Yhtiöpresentaati

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Milena Hæggström, sijittajasuhdejhtaja 7.5.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät Taludellinen kehitys ja tulshjeistus Liiketiminta ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Talotekniikkaa kiinteistöjen koko elinkaareen

Talotekniikkaa kiinteistöjen koko elinkaareen Taltekniikkaa kiinteistöjen kk elinkaareen Milena Hæggström, sijittajasuhdejhtaja Arvpaperin aamuseminaari 28.5.2014 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinakuvaus Taludellinen kehitys ja tulshjeistus

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Talousjohtaja Antti Heinola Sisällys lyhyesti Strategia ja vahvuudet Taloudellinen kehitys Markkinanäkymät Tulosohjeistus 2014 2 Roadshow 6 June 2013 lyhyesti Liiketoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Tietoa Caverionista Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Tietoa Caverionista Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Esityksen sisältö in esittely Liiketoiminta Suomessa Vuosi 2013 lukuina Strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot