Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät f f. f f

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät 2012. 1 f f. f 1 1 1 f"

Transkriptio

1 Informaatioteoria Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät f f 0 X Y f f

2 Sisältö Johdanto. Historiaa Informaatioteorian synty Informaatioteorian vaiheita vuodesta Peruskysymyksiä Binäärinen symmetrinen kanava (BSK) Toistokoodit Virheenpaljastavat ja -korjaavat koodit Informaatio ja sen mittaaminen Tapahtuman sisältämä informaatio Satunnaismuuttujat ja informaatio Keskinäisinformaatio i

3 2.4 Fanon epäyhtälö Tyypillisyys AEP Koodaus kompressiossa Yleisemmät informaatiolähteet Häiriöttömän lähteen koodaus, kompressio Koodeja Kraftin epäyhtälö Shannonin ensimmäinen lause Optimaalinen koodaus Koodaus tiedonsiirrossa Kapasiteetti Esimerkkejä kanavista Häviötön kanava Deterministinen kanava Häiriötön kanava Hyödytön kanava ii

4 5.2.5 Symmetrinen kanava Kapasiteetin laskeminen Muistiton diskreetti kanava Koodaus ja dekoodaus Yhteistyypillisyys Shannonin toinen lause Jatkuvat satunnaismuuttujat ja informaatio Differentiaalientropia AEP Multinormaalijakauma Diskreettiaikainen Gaussin kanava Kanavamalli Koodaus ja dekoodaus Shannonin toinen lause diskreettiaikaiselle Gaussin kanavalle Jatkuva-aikainen Gaussin kanava Hilbertin avaruuksista Karhusen-Loèven kehitelmä iii

5 8.3 Shannonin toinen lause jatkuva-aikaiselle Gaussin kanavalle.. 85 iv

6 Luku Johdanto. Historiaa.. Informaatioteorian synty Nykymuotoisen informaatioteorian perustaja on Claude Shannon (96-200). Shannon oli Yhdysvaltalainen matemaatikko, sähköinsinööri ja keksijä. Shannonin informaatioteorian perusteita käsittelevä raportti A Mathematical Theory of Communication ilmestyi vuonna 948 Bell Systems Technical Journalissa. Tämän raportin tuloksiin perustuva Shannonin ja Warren Weaverin kirja ilmestyi vuonna 949 ja siitä on saatavissa vuonna 998 julkaistu uusintapainos [6]. Shannonia pidetään ns. digitaalisen vallankumuoksen aloittajana. Shannon ymmärsi, että kaikkea informaatiota voidaan kommunikoida bitteinä ja hän johti tiedonsiirron tehokkuuden rajat. Shannonin läpimurtotyö käynnisti myös koodausteorian kehittelyn. Tehokkaat koodausmenetelmät ovat nykyisin keskeisen tärkeitä mm. mobiililaitteissa, CD- ja DVD-soittmimissa, erilaisissa

7 Kuva.: Claude Elwood Shannon (96-200). muistilaitteissa, internetin toiminnassa jne. Informaation olemusta oli ennen Shannonia tutkittu myös tilastollisen fysiikan piirissä (mm. Ludwig Boltzmann ja John von Neumann). Leo Szilard lanseerasi bitin käsitteen informaation mittauksessa. Termi bit tosin on peräisin matemaatikko John Tukeyltä (mm. Tukeyn lemma, Explorative Data Analysis (EDA),...). Shannonin tutkimussaralla oli edeltäjiä myös itse Bellin tutkimuslaboratoriossa, mm. Harry Nyquist ja Ralph (Vynton Leon) Hartley. Bellin tutkimuslaboratoriot ovat informaatioteorian lisäksi monen keskeisen keksinnön koti: laboratorioilla lasketaan olevan yli patenttia ja keksintöä mm. stereofoninen ääni, äänielokuva, telefax, UNIX käyttöjärjestelmä, sellaiset ohjelmointikielet kuin C ja C++ jne. Puhelimen keksijän Abraham Bellin mukaan nimetty tutkimuslaboratorio perustettiin vuonna 925 ja nykyään Bellin laboratorioissa työskentelee yli 9000 henkilöä useissa maissa. 2

8 Laboratorion työntekijöiden joukossa on ollut mm. nobelistia. Shannon itse toimi 5 vuotta Bellillä. Vuonna 956 hänestä tuli MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) professori. MIT oli ensimmäisiä yliopistoja, jossa informaatioteoriaa alettiin säännöllisesti opettaa. Toisen maailmansodan aikaisilla sotaponnisteluilla oli tärkeä merkitys informaatioteorian ja sen sovellusten siivittäjänä. Sotilastutkimusta tukemaan koottiin poikkitieteellinen ryhmä eri alojen huippututkijoita ratkomaan informaatioon ja sen käsittelyyn liittyviä peruskysymyksiä (koneet, biologia). Tähän ryhmään kuuluivat mm. Claude Shannon, Norbert Wiener, Warren McCulloch, Walter Pitts, Alan Turing ja John von Neumann. Myös elektroniikan ja viestintätekniikan voimakas kehitys sodan aikana ja luotettavan ja turvallisen kommunikaation tarve suuntasi kiinnostusta informaatioteoreettisiin kysymyksiin...2 Informaatioteorian vaiheita vuodesta 948 Shannonin informaatioteorian läpimurtojulkaisua (948) seurasi Norbert Wienerin esittämä teoria vuonna 949. Seuraavaa vuosikymmentä luonnehti voimakas kiinnostuksen kasvu informaatioteoriaa kohtaan: Järjestettiin lukuisia yliopistoseminaareja, kursseja ja konferensseja. IRE (Institute of Radio Engineers) ryhtyi julkaisemaan IRE Transactions on Information Theory lehteä vuonna 955. Vuonna 963 IRE:stä tuli tunnettu ja monella tutkimusalueella nykyisin toimiva IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Informaatioteorian keskeiseksi yhteistyöverkostoksi perustettiin PGIT (Professional Group on Information Theory), joka toimi alan tärkeänä koordinoivana sisäpiirinä. 3

9 Keskeisiä nimiä olivat mm. Peter Elias, Norbert Wiener, Robert Fano, David Huffman, Richard Hamming ja Edgar Gilbert (kummatkin virheitä korjaavien koodien uranuurtajia). Matemaattista informaatioteoriaa edustivat Aleksandr Khintšin, Amiel Feinstein ja Jacob Wolfowitz (mm. IMF:n pääjohtajana jonkin aikaa toimineen Paul Wolfowitzin isä). Kuten usein käy voimakkaasti kehittyvien alojen kohdalla, niin myös informaatioteorian suosion räjähdysmäinen kasvu johti ylikuumenemiseen ja hypeen. Vuoden 952 informaatioteorian konferenssissa melkein puolet papereista olivat psykologiaa ja neurofysiologiaa ja vuoden 956 konferenssissa edustettuina olevien alojen kirjo oli sitten jo todella suuri: anatomia, antropologia,..., lingvistiikka, matematiikka,..., politiikan teoria, tilastotiede. Syynä informaatioteorian ideoiden ylikäyttöön mitä erilaisimmilla aloilla oli usein se, että informaatioteorian esiintyminen määrärahahakemuksissa arveltiin (ilmeisesti osittain perustellusti) lisäävän hankkeen uskottavuutta ja siten rahoitusmahdollisuuksia. Tässä tilanteessa PGIT katsoi välttämättömäksi informaatioteorian puhdistamisen erilaisista lieveilmiöistä. Tämän operaation käynnisti Shannonin itsensä laatima kirjoitus vuonna 956 ja järjestyksen katsotaan palanneen vuoteen 958 mennessä. 950-luvulla elettiin intensiivistä kylmän sodan aikaa ja rahoitusta informaatioteorian tutkimukseen saatiin erityisesti Yhdysvaltojen asevoimilta. Kolme päätutkimussuuntaa tällöin olivat Hajaspektriteknologia. 980-luvun puoleen väliin asti tämä tutkimus oli sotilaallista ja siten salaista. Nykyinen CDMA-tekniikka on saanut alkunsa tästä tutkimuksesta. Kompressio, informaation pakkaaminen. Tämä oli itseasiassa tutkimuksen alkuvuosein pääasiallinen kiinnostuksen kohde kun tiedon siirtoa ei vielä pidetty niin keskeisenä ongelmana. 4

10 Koodaus tiedon siirtoa varten häiriöisessä kanavassa. Shannonin lause kertoi tällöin mihin tehokkuuteen tiedon siirrossa teoriassa voidaan päästä. Koodausta tiedon siirrossa ei aluksi pidetty kiinnostavana, koska voitiin ajatella aina lisättävän lähetystehoa häiriöiden voittamiseksi. Tilanteen muutti Neuvostoliiton Sputnik vuonna 957: Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpajuoksu avaruuteen alkoi. Lähetystehoa oli kallista tai jopa mahdotonta lisätä avaruudessa, koska jokainen avaruuten lähettävä gramma maksoi todella paljon. Tehokkaasta koodauksesta oli saatavissa ratkaisevaa kustannushyötyä ja Shannonin Gaussin kanavan malli sopi hienosti kuvaamaan satelliitin ja maa-aseman välistä viestintää. 960-luvulla kiinnostus koodaukseen kasvoi nopeasti. Tältä ajalta voidaan mainita esimerkiksi Irving Reed ja Gustave Solomon. Koodausta käytettiin ensimmäistä kertaa virallisesti 969 Yhdysvaltain Mariner VI Mars-luotaimessa. Se lähetti mm. värikuvia Marsin kiertoradalta. Viestinnässä käytettiin jo 954 kehitettyä, virheitä korjaavaa Reed-Müller koodia. Tosin koodausta epävirallisesti käytti avaruudessa itseasiassa ensimmäisenä vuonna 968 Pioneer IX, Yhdysvaltain aurinkoa kiertävä fysikaalisia perusmittauksia tekevä satelliitti. 960-luvun lopussa kasvoi kuitenkin epävarmuus koodausmenetelmien kehittelyn käytännön merkityksestä. Algoritmit olivat kalliita implementoida ja vain avaruustutkimuksella oli siihen varaa. Informaatioteorian tutkimusryhmät alkoivatkin hajota tutkijoiden siirtyessä muihin lupaavimpiin projekteihin. Floridan St. Petersburgissa vuonna 97 pidetty Future Directions konferenssi päätyi hyvin pessimistisiin tunnelmiin koodausteorian tulevaisuuden suhteen. Vallalle oli noussut tunne siitä, että oli parempi itse asiassa lyödä niin sanotusti hanskat naulaan. Siinä missä Sputnik oli aikaisemmin muuttanut kaiken, saman teki kuitenkin kertaheitolla Intelin ensimmäinen mikroprosessori vuonna 97. Nyt uusi halvempi ja tehokkaampi teknologia mahdollisti uusien ja parhaimpien koodausalgoritmien käytön. Kuvaan tuli- 5

11 vat mukaan myös kaupalliset, ei-sotilaalliset ja avaruustekniikkaan suoraan liittymättömät sovellukset, modeemi ja telefax ensimmäisten joukossa. Tänä päivänä kehittyvä teknologia on informaatioteorian kehitystä ja hyödyntämistä ylläpitävä voima. Esimerkiksi Gallagerin 960 väitöskirjassaan esittämä koodi (low-density parity-check codes) on tullut vasta nyt käyttöön! Jatkuvia uusia haasteita ja sovellusmahdollisuuksia tarjoavat mobiili tiedonsiirto, erilaiset muistitekniikat (RAM, kiintolevyt), CD-, DVD-, ja MP3-soittimet, tietokoneverkot, internet jne. Mikä sitten on ollut Shannonin teorian merkitys koodausteknologian kehitykselle? Voidaan sanoa, että se määritti tiedonsiirron tehokkuudelle rajat, joita ei voinut ylittää. Kun rajat olivat tiedossa, syntyi motivaatio pyrkiä niitä kohti ja joka vaiheessa tiedettiin kuinka paljon parantamisen varaa vielä oli. Parhailla nykyisillä koodeilla päästään jo Shannonin rajalle tietyissä kanavissa (Gaussin kanava)..2 Peruskysymyksiä Tarkastellaan tiedonsiirtoa seuraavan yksinkertaisen mallin mukaisesti: informaatiolähde kanava vastaanottaja Konkreettisia esimerkkejä tiedonsiirrosta kanavien läpi on esitetty kuvassa.2. Kanavassa, jonka läpi informaatiota siirretään on useinmiten häiriötä ( kohinaa ). Tällöin keskeinen kysymys on se miten vähentää häiriöiden aiheuttamia virheitä. 6

12 modeemi puhelinlinja modeemi satelliitti radioaallot vastaanottoasema työmuisti levymuisti työmuisti Kuva.2: Eräitä esimerkkejä tiedonsiirrosta kanavien läpi..2. Binäärinen symmetrinen kanava (BSK) Kuvassa.3 on esitetty ns. binäärinen symmetrinen kanava. Syötteinä ja tulosteina ovat bitit 0 ja. 0 0 syöte x tuloste y Kuva.3: Binäärinen symmetrinen kanava Olkoon tiedon siirrossa tapahtuvan virheen todennäköisyys (ns. kohinataso) 0 < f < : virheettömän bitin siirtymisen todennäköisyys on P{y = 0 x = 0} = P{y = x = } = f, ja virheen todennäköisyys on P{y = 0 x = } = P{y = x = 0} = f. Tässä P{y = 0 x = 0} = P{y = 0 ja x = 0} P{x = 0} jne. 7

13 Kuva.4: Binäärinen symmetrinen kanava kohinatasolla f = 0. (esimerkki lähteestä [5]). Kuvassa.4 on esimerkki binäärisestä symmetrisestä kanavasta, jossa syötteenä on digitaalinen kuva. Vasemman puoleisen kuvan pikselit on syötetty yksi kerrallaan toisistaan riippumatta binääriseen symmetriseen kanavaan, jonka kohinataso on f = 0.. Ajatellaan toisena esimerkkinä tietokoneen kiintolevyä, jolle luetaan ja kirjoitetaan GB päivässä 0 vuoden ajan ja ajatellaan BSK-mallin kuvaavan bittien siirtymistä lukemisessa ja kirjoittamisessa. Mikä tällöin on kohtuullinen f? Kohtuullista on selvästikin odottaa kiintolevyltä lähes virheetöntä toimintaa. Luku/kirjoitusoperaatioita on yhteensä = n kappaletta. Olkoon f = 0 5, jolloin P{ virheetön toiminta } ( f) n nf Kysymys kuuluu: miten näin pieneen virhetodennäköisyyteen f päästään? Voidaan ensinnäkin ajatella tehtävän parannuksia itse fyysiseen laitteeseen. Tämä voi kuitenkin johtaa kustannusten jyrkkään nousuun. Vaihtoehtona 8

14 informaatiolähde vastaanottaja lähetetty viesti s ŝ vastaanotettu viesti kooderi dekooderi lähetetty signaali t häiriöinen r vastaanotettu signaali kanava Kuva.5: Tiedonsiirto koodamalla ja dekoodaamalla viesti. on koodata/dekoodata bittejä sopivasti jolloin vain tarvittava laskentatyö lisääntyy (ks. kuva.5). Informaatioteoria kertoo tämän koodaukseen/dekoodaukseen perustuvan tiedonsiirtotavan mahdollisuudet ja rajat. Koodausteoriassa kehitetään käytäntöön sopivia koodereita ja dekoodereita..2.2 Toistokoodit Eräs yksinkertainen koodausmenetelmä on ns. toistokoodi. Toistokoodissa R m kukin bitti toistetaan m kertaa. Esimerkki.. Toistotkoodi R 3. Koodaus tapahtuu siis seuraavan kaavion mukaisesti: 9

15 0 kooderi 000 Olkoon nyt lähetety viesti s = 0000, jolloin kooderi tekee siitä lähetettävän signaalin t = Olkoon edelleen häiriöinen kanava muotoa r = t + n (mod 2), missä n on häiriö. Esimerkiksi t n r Dekooderi tekee enemmistöpäätöksen kolmen ryhmissä, jolloin vastaanotettu viesti on ŝ = virhe virhe korjattu ei korjattu Voidaan osoittaa (harjoitustehtävä), että tämä dekooderi on tietyin edellytyksin optimaalinen. Harjoitustehtävänä osoitetaan myös, että kohinatasolla 0 < f < /2 toimivassa BSK:ssa edellisen esimerkin dekooderin virheen todennäköisyys on 0

16 Kuva.6: Binäärinen symmetrinen kanava kohinatasolla f = 0., kun käytetään toistokoodia R 3. Bittivirheen todennäköisyys on nyt noin 0.03 (esimerkki lähteestä [5]). pienempi kuin f, kun 0 < f < /2. Kuitenkin tiedonsiirtonopeus on vain /3 alkuperäisestä, R = 3 (Rate) (bittiä/kanavan käyttö). Jos esimerkiksi kiintolevyn nopeus on Gbit/s, on se toistokoodin R 3 jälkeen Gbit/s. 3 Tarkastellaan sitten yleistä toistokoodia R m, missä m = 2n + on pariton. Olkoon kanava binäärinen symmetrinen kanava, 0 < f < /2, ja oletetaan, että bitit siirtyvät kanavan läpi toisistaan riippumatta. Kooderi on nyt siis s 0 t kooderi 00 0 } {{ } 2n+

17 Olkoon p b = P{ virhe bitissä } = P{ vähintään n + koodibittiä vaihtuu kanavassa }. Vaihtuvien bittien lukumäärään jakauma on silloin Bin(2n +, f), jolloin siis ( ) 2n + P{ k bittiä vaihtuu } = f k ( f) 2n+ k k ja siten p b = 2n+ k=n+ ( ) 2n + f k ( f) 2n+ k. k Olkoon S 2n+ vaihtuvien bittien lukumäärä. Silloin heikon suurten lukujen lain (ns. Bernoullin lause) mukaan S 2n+ 2n + f stokastisesti, eli kaikilla ε > 0, { } lim P S 2n+ n 2n + f ε = 0. Bernoullin lauseen sisältöhän on se, että toistokokeessa esiintyvän tapahtuman suhteellinen esiintymisfrekvenssi lähenee tapahtuman todennäköisyyttä toistokokeiden määrän kasvaessa. Nyt { S2n+ p b = P {S 2n+ n + } = P 2n + n + } 2n + { S2n+ = P 2n + f + n + } 2n + f. Tässä n + 2n + f n 2 f > 0. Siis: jos 0 < ε < n+ f ja n on niin suuri, että f > ε, pätee heikon 2 2n+ suurten lukujen lain mukaan { } { } S2n+ p b P 2n + f + ε S 2n+ P 2n + f ε 0, 2

18 Kuva.7: Bittivirheen p b riippuvuus tiedonsiirtonopeudesta R eräille toistokoodeille binäärinessä symmetrisessä kanavassa kohinatasolla f = 0.. Oikean puoleisessa paneelissa on logaritminen skaala (kuva lähteestä [5]). kun n. Siten bittivirhe p b saadaan mielivaltaisen pieneksi, kun n eli m toistokoodissa R m. Mutta samalla tiedonsiirtonopeudelle saadaan R = 0, 2n + kun n. Siksi p b 0 vain, jos samalla R 0. Kuvassa.7 on esitetty bittivirheen p b riippuvuus tiedonsiirtonopeudesta R eräille toistokoodeille..2.3 Virheenpaljastavat ja -korjaavat koodit Parempiin koodeihin päästään koodaamalla yksittäisten bittien sijaan kokonaisia bittilohkoja. Yksinkertainen virheenpaljastava koodi saadaan lisäämäl- 3

19 lä lohkoon pariteetin tarkastusbitti. Lohkon s...s n pariteetti on n s i mod 2 eli 0, jos ykkösien lukumäärä on parillinen pariteetti =, jos ykkösien lukumäärä on pariton. Esimerkki.2. Tarkastellaan seuraavia tapauksia: 000 pariteetti (pariton) 0000 pariteetti 0 (parillinen) Koodaus tapahtuu seuraavasti: s t Lopputuloksen pariteetti on aina 0. Nyt pystytään havaitsemaan, jos kanavassa on tapahtunut pariton määrä virheitä. Esimerkki.3. Jos r = 0000, tiedetään, että virhe tai virheitä on tapahtunut, mutta ei tiedetä missä. Hammingin koodi pystyy korjaamaan yhden virheellisen bitin. Hammingin (7, 4)-koodi on: 4

20 Kuva.8: Hammingin (7,4)-koodi. s t(s) r s s 2 s 3 s 4 kooderi t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 kanava r r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 Tässä t i = s i, kun i =, 2, 3, 4, t 5, t 6, t 7 asetetaan siten, että lohkoilla s s 2 s 3 t 5, s 2 s 3 s 4 t 6 ja s s 3 s 4 t 7 on parillinen pariteetti. Saadaan 2 4 = 6 koodisanaa, joiden pituus on seitsemän. Esimerkiksi Koodi on esitetty kuvassa.8. Tässä koodissa koodisanat eroavat vähintään kolmessa bitissä. Mikä mahtaa olla optimaalinen dekooderi? Tämän selvittämiseksi lasketaan t:n ja r:n Hammingin etäisyys, d H (t,r) = 7 t i r i = {i t i r i }, Missä { } tarkoittaa joukon alkioiden lukumäärää. Kun kyseessä on binäärinen symmetrinen kanava, jolle 0 < f < /2 ja kaikki viestit s {0, } 4 ovat yhtä todennäköisiä, optimaalinen dekooderi on valita sellainen ŝ, että d H (t(ŝ),r) = min s {0,} 4 d H (t(s),r). 5

21 Kuva.9: Hammingin (7,4)-koodin käyttö binäärisessä symmetrisessä kanavassa, jonka kohinataso on f = 0.. Bittivirhe p b on nyt noin 0.07 (esimerkki lähteestä [5]). (Optimaalisuuden todistus on harjoitustehtävänä). Koodisanojen t(s) etäisyydet 3, joten yhden bitin virhe korjaantuu! Käytännössä dekoodausta ei tarvitse tehdä minimoimalla Hammingin etäisyyttä, vaan laskennallisesti tehokkaampikin tapa löytyy (lineaarialgebra kunnassa Z 2 :ssa, koodausteoria,...). Nyt P{ virhe } = P{ŝ s} ja bittivirheen todennäköisyys määritellään kaavalla p b = 4 4 P {ŝ i s i }, missä s = s s 2 s 3 s 4 ja ŝ = ŝ ŝ 2 ŝ 3 ŝ 4. Kuvassa.9 on esimerkki Hammingin (7,4)-koodin käytöstä binäärisessä symmetrisessä kanavassa, jonka kohinataso on f = 0.. On helppo nähdä, että binäärisessä symmetrisessä kanavassa P{ŝ s} = O(f 2 ) eli samaa suuruusluokkaa kuin toistokoodissa R 3 (vrt. harjoitustehtävät). Mutta nopeus on nyt parempi: R = 4 7 > 3. 6

22 Kuva.0: Bittivirheen p b riippuvuus tiedonsiirtonopeudesta R eräille toistokoodeille, Hammingin (7,4)-koodille ja BCH-koodeille (Bose-Chaudhuri- Hocquenhem). Kyseessä on binäärinen symmetrinen kanava kohinatasolla f = 0.. Oikean puoleisessa paneelissa on logaritminen skaala (kuva lähteestä [5]). Kuvasssa.0 on vielä lisää esimerkkejä eri koodien suorituskyvystä. Kuitenkin tiedonsiirron nopeus edelleen näyttää melko huonolta! Voidaankin kysyä, että mitkä (R, p b )-yhdistelmät ovat ylipäänsä (edes periaatteessa) mahdollisia? Ennen vuotta 948 uskottiin tilanteen olevan kuvan. kaltainen, eli virheetön tiedon siirto ei ole mahdollista. Shannon osoitti kuitenkin vuonna 948 tilanteen olevankin itse asiassa kuvan.2 kaltainen. Tässä kuvassa C on kanavan kapasiteetti. Kun R < C, on siis mahdollista saavuttaa mielivaltaisen pieni bittivirhe p b. Tilannetta on vielä havainnollisettu eräiden konkreettisten koodien osalta kuvassa.3. Shannonin keskeinen tulos vuodelta 948 on Informaatioteorian peruslause. Tämä lause kertoo tiedonsiirron mahdollisuudet (R < C) ja rajat (R > C) ja se motivoi seuraavien vuosikymmenien koodausteorian kehitystä. Voidaan väittää, että informaatioteoria itse asiassa rakentuu tämän lauseen ja sen seurausten ympärille. 7

23 p b mahdollista ei mahdollista Kuva.: Käsitys bittivirheen p b ja tiedosiirtonopeuden R riippuvuudesta ennen Shannonin teoriaa. R p b mahdollista ei mahdollista C R Kuva.2: Bittivirheen p b ja tiedonsiirtonopeudenr riippuvuus Shannonin teorian mukaan. Tässä C on kanavan kapasiteetti. 8

24 Kuva.3: Shannonin teorian antama raja bittivirheen ja tiedonsiirtonopeuden mahdollisille yhdistelmille (yhteinäinen käyrä) ja eräiden koodien suorituskyky binääriselle symmetriselle kanavalle kohinatasolla f = 0.. Oikean puoleisessa paneelissa on logaritminen skaala (kuva lähteestä [5]). 9

25 Luku 2 Informaatio ja sen mittaaminen 2. Tapahtuman sisältämä informaatio Perusidea tapahtuman sisältämän informaatioon määrittelemisessä on, että epävarma tai odottamaton tapahtuma on informatiivinen. Tapahtuman epävarmuutta mitataan poistuneella epävarmuudella, kun tapahtuman tiedetään sattuneen. Kun epävarma tapahtuma sattuu, siihen liittynyt suuri epävarmuus poistuu ja näin on saatu paljon informaatiota. Jos taas melko varma tapahtuma sattuu, vain vähän epävarmuutta poistuu ja näin on saatu vain vähän informaatiota. Esimerkki 2.. Tarkastellaan 00 palloa, jotka on numeroitu,2,...,00. Pallot,...,0 ovat valkoisia ja pallot,...,00 ovat mustia. Nostetaan yksi pallo umpimähkään. Olkoon A = valkoinen ja B = musta, jolloin P(A) = 0 ja P(B) = 9 0. Jos tapahtuma A sattuu, tiedetään, että kyseessä on pallo,...,0. Jos taas 20

26 tapahtuma B sattuu, tiedetään, että kyseessä on pallo,...,00. Selvästi tapahtuma A vähentää epävarmuutta enemmän kuin tapahtuma B, eli tapahtuma A on informatiivisempi. Tapahtuman A jälkeen tiedetään siis enemmän kuin tapahtuman B jälkeen. Tapahtuma A on epävarmempi, sillä P(A) < P(B). Miten mitata jonkun tapahtuman epävarmuutta tai informatiivisuutta täsmällisesti? Epävarmuus selvästi liittyy tapahtuman todennäköisyyteen. Olkoon siis A tapahtuma ja P(A) = p > 0. Pyritään määrittelemään sellainen funktio h, että h(p) = tapahtuman A epävarmuus, informaatiosisältö. Olkoon A B (riippumattomat), P(A) = p ja P(B) = p 2. Silloin P{ A ja B } = P(A B) = P(A)P(B) = p p 2, joten leikkauksen A ja B epävarmuus on h(p p 2 ). Luonteva vaatimus tällöin on, että h(p p 2 ) h(p ) = h(p 2 ). Toinen luonteva vaatimus on, että p h(p) on aidosti vähenevä ja jatkuva. Lause 2.. Olkoon h : ]0, ] R ja (i) h(p p 2 ) = h(p ) + h(p 2 ), p, p 2 ]0, ], (ii) h on aidosti vähenevä ja jatkuva. Silloin h(p) = C log b p, missä b > ja C > 0 riippuu vakiosta b. Huomautus. p C log b p selvästi toteuttaa ehdot (i) ja (ii). 2

27 Todistus. Olkoon ( g(n) = h, n N +. n) Ehdon (i) nojalla h ( ) ( = h nm n ) = h m ( ) ( ) + h n m eli g(nm) = g(n) + g(m), n, m N +. (2.) Oletetaan, että n < m. Ehdon (ii) nojalla saadaan g(n) < g(m), n, m N +. Osoitetaan, että g(n) = C log b n, (2.2) jollain C > 0 ja b >. Osoitetaan ensin induktiolla, että g(n k ) = k g(n), n, k N +. (2.3) Väite on selvä, kun k =. Oletetaan, että väite pätee arvolla k. Silloin g(n k+ ) = g(n n k ) (2.) = g(n) + g(n k ) ind.ol = g(n) + kg(n) = (k + )g(n). Edelleen, joten g() = g( ) = g() + g(), g() = 0. (2.4) Olkoon n N, n >, kiinteä ja r N +. Valitaan (ks. kuva 2.) sellainen k = k(r) N, että n k 2 r < n k+. (2.5) 22

28 PSfrag 2 r n n 2 n k n k+ Kuva 2.: Indeksin k valinta lauseen 2. todistuksessa. log b 2 log b n g(2) g(n) k r r k+ r Kuva 2.2: Lauseen 2. todistuksen havainnollistus. Nyt g on aidosti kasvava, joten Tuloksen (2.3) nojalla saadaan eli g(n k ) g(2 r ) < g(n k+ ). kg(n) rg(2) < (k + )g(n), k r g(2) g(n) < k +. (2.6) r Huomaa, että g on aidosti kasvava, joten g(n) > g() = 0. Edelleen b >, joten log b on aidosti kasvava. Kaavasta (2.5) saadaan siten josta edelleen k log b n r log b 2 < (k + ) log b n, k r log b 2 log b n < k +. r Huomioidaan tulos (2.6), jolloin (ks. kuva 2.2) log b 2 log b n g(2) g(n) < r. Luku r on mielivaltainen, joten 23

29 eli log b 2 log b n = g(2) g(n), g(n) = g(2) log b 2 log b n, mikä pätee myös, kun n =. Siten ehdossa (2.2) voidaan ottaa C = g(2) log b 2. Olkoon sitten p = r Q, r, s > 0. Nyt s ( ) ( r h = h s s ) r josta edelleen saadaan ( r h = h s) ( ) h s ( (i) r = h + h s) ( ), r ( ) = g(s) g(r) r = C log b s C log b r = C log b r s. (2.7) Lauseen väite pätee siis rationaalisilla p. Lauseen väite mielevaltaiselle p ]0, ] seuraa nyt funktioiden h ja log b jatkuvuudesta: kun p k p, p k ]0, ] Q, saadaan h(p) = lim h(p k ) (2.7) = lim [ C log b p k ] = C log b p. k k Jatkossa otetaan b = 2 ja merkitään log 2 = log. Tämä valinta vaikuttaa vain vakioon C, koska jos a, b >, niin log a p = log a b log b p. Otamme myös jatkossa C =, mikä vaikuttaa vain mitta-asteikkoon. Kun p =, niin h(p) = C log = C log 2 = C. Näin valinta C = tarkoittaa, 2 2 että symmetrisen lantin heiton antama informaatio on yksikköä. Näin tapahtuman A, P(A) = p > 0, epävarmuus tai informaatiosisältö määritellään kaavalla h(p) = log p. Epävarmuuden tai informaatiosisällön yksikkö on bitti. 24

30 2.2 Satunnaismuuttujat ja informaatio Olkoon (Ω, F, P) todennäköisyysavaruus. Siis, Ω on alkeistapausten joukko eli perusjoukko F on tapahtumien joukko (Ω:n osajoukkojen σ-algebra) P on todennäköisyys eli P on kuvaus F [0, ] Esimerkki 2.2. Tarkastellaan nopan heittoa. Alkeistapausten joukko on nyt Ω = {, 2, 3, 4, 5, 6} ja tapausten joukkona F on Ω:n kaikki osajoukot. Kun A Ω, määritellään P(A) = A 6, missä A =joukon A alkioiden lukumäärä. Jatkossa käsitellään satunnaismuuttujia (sm), joiden arvojoukko on äärellinen, eli satunnaismuuttujat voivat saada vain äärellisen monta eri arvoa. Tällainen satunnaismuuttuja on kuvaus X : Ω X, missä X on äärellinen joukko ja X:lle pätee {X = x} = {ω Ω X(ω) = x} F kaikilla x X. Merkitään p(x) = P{X = x}, x X, missä p(x):t ovat satunnaismuuttujan X pistetodennäköisyyksiä. Merkitsemme tavallisesti myös p(x):llä itse pistetodennäköisyysfunktiota (ptnf) p : X [0, ]. Myös merkintää X p(x) käytetään toisinaan. 25

31 Edelleen, jos Y : Ω Y on toinen satunnaismuuttja, merkitään tavallisesti p(y):llä satunnaismuuttujan Y pistetodennäköisyysfunktiota. Tässä hieman huolimattomassa merkintätavassa siis vain argumentin nimi (x tai y) kertoo sen, että kyseessä on yleensä eri funktiot p(x) ja p(y). X voi periaatteessa olla mikä äärellinen joukko hyvänsä: {0, }, {a, b, c, d}, {,, }. Toisaalta, nimeämällä alkiot uudestaan, voitaisiin yhtä hyvin olettaa, että X = {,...,m}, jos X = m. Kuvassa 2.3 on erään Linux-oppaan perusteella laadittu taulukko englannin kielen kirjainten esiintymistodennäköisyyksistä. Nämä ovat siis sellaisen satunnaismuuttujan arvojen todennäköisyydet, joka kuvaa umpimähkään valittua kirjainta kyseisestä oppaasta. Tapahtuman {X = x} epävarmuus tai informaatiosisältö on edellisen luvun mukaan log ( P{X = x} ) = log p(x). Määritelmä 2.2. Satunnaimuuttujan X entropia on H(X) = p(x) log p(x). x X Huomautus. Sovitaan, että 0 log 0 = 0 (koska lim t log t = 0). t 0 + Huomautus. H(X) on itseasiassa odotusarvo H(X) = E log p(x) = E ( log p(x) ). Tässä log p(x) on satunnaismuuttuja ω log p ( X(ω) ) = log ( P{X = X(ω)} ). Siten H(X) on satunnaismuuttujan X arvojen keskimääräinen epävarmuus tai informaatiosisältö. 26

32 Kuva 2.3: Eräs arvio englannin kielen kirjainten esiintymistodennäköisyyksistä. Oikean puoleinen sarake havainnollistaa todennäköisyyksiä vielä graafisesti (esimerkki lähteestä [5]) 27

33 Huomautus. Vain todennäköisyydet p(x) ovat tässä tärkeitä ja satunnaismuuttujan X varsinaiset arvot ovat täysin epäoleellisia. Huomautus. Vaikka funktion h(p) ja sitä kautta entropian H(X) määritelmä pyrittiin perustelemaan intuitiivisesti, on asetettujen määritelmien todellinen motivaatio se, että ne johtavat hyvään ja hyödylliseen tiedonsiirron teoriaan, jota voi menestyksellä soveltaa mm. koodien konstruktioon. Lause 2.3. H(X) 0 ja H(X) = 0 jos ja vain jos X on vakio (todennäköisyydellä ). Todistus. Kaikilla x X on 0 p(x), joten p(x) log p(x) 0. Siten H(X) = p(x) log p(x) 0. x X Edelleen, jos H(X) = 0 on p(x) log p(x) = 0 kaikilla x X, eli p(x) = 0 tai kaikilla x X. Mutta p(x) =, joten tällöin p(x) = täsmälleen yhdellä x X x X, jolle siis pätee p(x) = P{X = x} =. Kääntäen, jos X on vakio (todennäköisyydellä ), on yksi luvuista p(x) arvoltaan ja muut 0, jolloin H(X) = 0. Siis: Satunnaismuuttujassa X ei ole epävarmuutta H(X) = 0 X on vakio. Esimerkki 2.3. Olkoon X = {0, },, todennäköisyydellä p X = 0, todennäköisyydellä p. Silloin H(X) = p log p ( p) log( p) H(p). Kuvassa 2.4 on esitetty tämän funktion kuvaaja. Havaitaan, että kun p = 0 tai p =, ei satunnaismuuttujassa X ole lainkaan epävarmuutta: H(0) = H() = 0. Tällöin X on vakio (todennäköisyydellä 28

34 H(p) p Kuva 2.4: Funktio H(p). ). Suurin epävarmuus saadaan arvolla p = /2, jolloin H(/2) =. Tämä vastaa symmetrisen lantin heittoa. Saatu informaation heiton tuloksesta on bitti. Jos X = m ja p,...,p m ovat arvojen x X todennäköisyydet, merkitään jatkossa joskus myös H(X) = H(p,...,p m ). Entropian voi ajatella liittyvän myös satunnaismuuttujan X arvon määräämiseen binäärisillä ei/kyllä vastauksilla. Esimerkki 2.4. X saa arvot a, b, c, d ja e todennäköisyyksillä 0.3, 0.2, 0.2, 0.5 ja 0.5. Kuvassa 2.5 on X:ää vastaava binääripuu, missä ei = 0 ja kyllä =. 29

35 X = a tai b? 0 X = c? X = a? 0 0 X = d? 0 c b a e d Kuva 2.5: Satunnaismuuttujaa X vastaava binääripuu. Keskimääräinen kysymysten lukumäärä X:n arvo selvittämisesksi on = 2.3. Binääripuusta saadaan koodaus a b 0 c 0 d 00 e 000 Keskimääräinen koodin pituus L = 2.3 bittiä, sama kuin keskimääräinen kysymysten lukumäärä. Toisaalta, H(X) = 0.3 log log log log log

36 Ei ole itse asiassa sattumaa, että L = H(X) + ε, missä ε > 0. Myöhemmin tullaan osoittamaan, että tietyn tyyppisten binääristen koodien joukossa keskimäärin lyhimmälle koodille pätee H(X) L < H(X) +. Edelleen, koodaamalla jonoja (x,..., x n ), x i {a, b, c, d, e} yksittäisten alkioiden sijaan saadaan tietyissä tilanteissa keskimäärin lyhimmälle koodille L, että H(X) L n < H(X) + n, eli optimikoodin keskimääräinen pituus per symboli H(X). Näin olemme saaneet entropialle toisen tulkinnan: H(X) =keskimäärin pienin binääristen kysymysten lukumäärä satunnaismuuttujan X arvon selvittämiseksi. Tarkastellaan sitten satunnaismuuttajaparia (X, Y ). Satunnaismuuttujan X arvojoukko on X ja satunnaismuuttujan Y arvojoukko on Y. Parin (X, Y ) arvojoukko on siten X Y (myös äärellinen). Pistetodennäköisyydet ovat p(x, y) = P{X = x ja Y = y} ja merkitsemme (X, Y ) p(x, y). Kuvassa 2.6 on samasta tekstiaineistosta kuin kuvassa 2.3 lasketut kirjainparien pistetodennäköisyydet graafisesti havainnollistettuna. Määritelmä 2.4. Parin (X, Y ) yhteisentropia on satunnaismuuttujan (X, Y ) entropia, H(X, Y ) = p(x, y) log p(x, y). x X y Y Huomautus. Siis H(X, Y ) = E log p(x, Y ). Määritelmä 2.5. Satunnaismuuttujan Y entropia ehdolla X = x on H(Y X = x) = p(y x) log p(y x). y Y 3

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93 Jyry Suvilehto Esipuhe Tämä luentomoniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kurssille T- 106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä. Moniste ei

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2010. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2010. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 2/2010 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu 2/2010 Solmu 2/2010 ISSN-L 1458-8048 ISSN 1459-0395 (Painettu) ISSN 1458-8048 (Verkkolehti) Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Solmu 1/2008 1 Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Antti Valmari Tiivistelmä Tämän kirjoituksen tavoitteena on kertoa lukujen olemuksesta ja matemaattisen määrittelemisen

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Reaalianalyysin kehittyminen Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 14. toukokuuta 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varhaisen ajan analyysi 4 2.1 Eudoksos Knidoslainen

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate kandidaatintyö Tarkastajat: Professori Keijo Ruohonen TkT Simo Ali-Löytty TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Luento 13: Geneettiset Algoritmit

Luento 13: Geneettiset Algoritmit Luento 13: Geneettiset Algoritmit Geneettiset algoritmit ovat luonnon evoluutiomekanismeja imitoivia heuristisia optimointimenetelmiä. Ne soveltuvat tehtäviin, joissa ratkaisuavaruus on hyvin suuri (esim.

Lisätiedot

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla No Market for Young Men Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla Joonas Vilhelm Tuhkuri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä.

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä. Pääkirjoitus edimensio on MAOLin verkkolehti - Mitä se tarkoittaa? Dimensio on paperinen jäsenlehtemme, joka julkaistaan myös näköisversiona kotisivuillamme paperisen version jo ilmestyttyä. Mutta mitä

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot