Työhyvinvoinnin kehitys jää seuraamatta, vaikka välineitä on

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvoinnin kehitys jää seuraamatta, vaikka välineitä on"

Transkriptio

1 Työhyvinvoinnin kehitys jää seuraamatta, vaikka välineitä on Esitys Kuntamarkkinoilla to.. klo.00-. Tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka, Keva

2 Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL palkkasumma 1,1 mrd KuEL maksutulo, mrd KUEL maksettavat eläkkeet, mrd VaEL maksettavat eläkkeet mrd, mrd Henkilöasiakkaita n. 1,,milj. Vakuutettuja (KuEL) Vakuutettuja (VaEL, KiEL, KelaL) 000 Eläkkeensaajia (KuEL) 000 Eläkkeensaajia (VaEL, KiEL, KelaL) Kunta-alan jäsenyhteisöt - kunnat ja kuntayhtymät - kunnalliset osakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt 1 -Valtion ja kirkon työnantajat Eläke- ja etuuspäätökset kpl Toimintakulut, milj. euroa Kevan vakinainen henkilöstö noin 0 Sijoitusten arvo (1..0), mrd Sijoitusten tuotto (0), % Reaalituotto v pääomapainotettu, % - pääomapainottamaton, %..01 Pauli Forma

3 Esityksen sisältö Strateginen työhyvinvointijohtaminen mitä on? Strategisen työhyvinvointijohtamisen tila kuntaorganisaatioissa? Kuntasi työhyvinvointisyke Kevan toteuttama työhyvinvointikysely-palvelu Onko palvelulla vaikuttavuutta? Kyselypalvelun tuottaman aineiston tarkastelua ammattiryhmittäin Keskeiset työhyvinvoinnin erot ammattiryhmien välillä..01

4 Strateginen työhyvinvointijohtaminen, teesiä Toimivan organisaation edellytyksenä on palvelujen, talouden ja henkilöstövoimavarojen tasapaino ja samanaikainen tarkastelu. Strategisessa työhyvinvointijohtamisessa näkökulma on henkilöstövoimavaroissa. Eri toimijatasojen välinen dialogi, yhteistyö ja työnjako varmistaa työn sujumisen tuloksellisten palvelujen tuottamisessa. Keskiössä on työ ja sen kehittäminen. Johtaminen edellyttää aktiivisuutta kaikilla henkilöstöjohtamisen alueilla. Henkilöstötoiminnolla on proaktiivinen ja koordinoiva rooli eri toimijoiden välisessä dialogissa. Keva toimii HR:n kumppanina. Strategisen työhyvinvointijohtamisen tavoitteena on tuottaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta...01

5 Toimivan organisaation edellytyksenä on palvelujen, talouden ja henkilöstövoimavarojen tasapaino ja samanaikainen tarkastelu. Strategisessa työhyvinvointijohtamisessa näkökulma on henkilöstövoimavaroissa. Palvelut Talous Resurssijohtaminen Henkilöstötalous Henkilöstö..01

6 Eri toimijatasojen välinen dialogi, yhteistyö ja työnjako varmistaa työn sujumisen tuloksellisten palvelujen tuottamisessa. Keskiössä on työ ja sen kehittäminen. Valmistelut strategiselle tasolle Vastuu toteutuksesta ja käytäntöjen kehittämisestä Edellytysten luonti henkilöstön osallistamiselle Henkilöstöja toimialajohto - mahdollistava taso Poliittinen ja ylin johto strateginen taso Lähiesimiehet ja työyhteisö - toteutettava taso Päätökset tavoitteista, resursseista ja seurannan arvioinnista Vastuu toiminnan sujuvuudesta Innovointi toiminnan kehittämiseksi..01

7 Johtaminen edellyttää aktiivisuutta kaikilla henkilöstöjohtamisen alueilla. Henkilöstötoiminnolla (HR) on proaktiivinen ja koordinoiva rooli eri toimijoiden välisessä dialogissa. Keva toimii erityisesti HR:n kumppanina. TULEVA NÄKIJÄ Strateginen kumppani UUDISTAJA Muutoksen johtaminen PROSESSIT HR:n rooli organisaatiossa IHMISET TEKIJÄ, VALVOJA Hallinnollisten toimintojen johtaminen KEHITTÄJÄ Organisaation ja henkilöstön vuorovaikutus ja kehittäminen NYKYISYYS..01 Keva Lähde: Mukaillen Ullrich, Sydänmaanlakka 000

8 Organisaatiotaso Työyhteisötaso Yksilötaso Strategisen työhyvinvointijohtamisen tavoitteena on tuottaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Työhyvinvoinnin ilmeneminen Toiminnan tuloksellisuus Palvelujen laatu Työn ja työprosessien sujuminen Osaaminen Työn hallinta Työntekijän työhyvinvointi Terveys ja voimavarat Arvot Asenteet Motivaatio Työilmapiiri, esimiestyö ja työolot Työhyvinvoinnin edellytykset Henkilöstöjohtaminen ja toimintakulttuuri Kunta- ja palvelustrategia, kuntatalous..01

9 Keva tukee työssä jatkamista Työntekijät Kevan teemat: Työn ja työkyvyn yhteensovittaminen Oma työkyky ja hyvinvointi Jatkaminen kannattaa taloudellisesti Vaikutukset: Työhyvinvointi Mielekäs työ Työkyvyn säilyminen Työstä saatavat voimavarat Työnantajan työssä jatkamista tukeva toiminta Työnantajat Kevan teemat: Työhyvinvointi- ja henkilöstöjohtamisen strategisuus Aktiivinen tuki työkykyongelmiin reagoimisessa Työkykyjohtamisen taloudellinen merkitys Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä Vaikutukset: Kustannusten hallinta Tuloksellisuus Työnantajamaine Työssä jatkamiseen liittyvä tutkimus ja viestintä Päätöksenteko- ja valmisteluverkostot Kevan teemat: Työeläkejärjestelmän jatkamista tukevien mahdollisuuksien tuntemus, eri toimijoiden roolin ja vastuiden ymmärtäminen, vaikuttavuus, julkisen sektorin erityispiirteet Vaikutukset: Työssä jatkamista tukeva lainsäädäntö ja toimivat järjestelmät

10 Henkilöstöjohdolle suunnattu, strategista työhyvinvointijohtamista kartoittanut tutkimus Informantteina Kevan jäsenyhteisöjen (kunnat, kuntayhtymät ja osakeyhtiöt) henkilöstöasioista vastaavat. Aineistonkeruu vuodenvaihteessa Osoitetiedot Kevan asiakkuusjärjestelmästä. Vastausprosentti. Saatujen vastausten määrä 1. % n Pieni kunta 0, Keskisuuri kunta, Suuri kunta 1, Kuntayhtymä, 0 Kunnallinen osakeyhtiö, 1..01

11 Työhyvinvointiin panostaminen organisaation strategisena valintana & luottamus taloudellisiin hyötyihin 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työhyvinvointiin panostamisesta on tehty selkeä strateginen valinta Pienet kunnat 1 1 Keskikokoiset kunnat Suuret kunnat 0 Kuntayhtymät 1 1 Osakeyhtiöt Yhteensä 1 11 Työhyvinvointia edistämällä voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä Pienet kunnat Keskikokoiset kunnat Suuret kunnat Kuntayhtymät Osakeyhtiöt Yhteensä 1 en osaa sanoa täysin eri mieltä osin eri mieltä osin samaa mieltä täysin samaa mieltä

12 Kuntaorganisaatioiden toimenpiteitä henkilöstövoimavarojen seuraamiseen (1) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Tehdään terveystarkastuksia, joilla ennakoidaan työkykyyn liittyviä ongelmia 0 Arvioidaan työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä riskejä Tehdään työhyvinvointia ja/tai työkykyä kartoittavia kyselyjä 1 1 Laaditaan henkilöstötilinpäätös, henkilöstöraportti tai -kertomus 1 Ennakoidaan organisaation osaamistarpeita Järjestetään fyysisen kunnon testausta / kuntotestejä 11 1 Kartoitetaan henkilöstön osaamista (osaamiskartoitus) Tehdään laskelmia työkyvyttömyyden aiheuttamista kustannuksista en osaa sanoa ei ole tehty kertaakaan on ainakin kerran tehty satunnaisesti säännöllisesti..01

13 Kuntaorganisaatioiden toimenpiteitä henkilöstövoimavarojen seuraamiseen () 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Selvitetään paljonko työntekijöitä siirtyy eläkkeelle esim. seuraavan vuoden aikana 1 Ennakoidaan paljonko tarvitaan työvoimaa uusiin tehtäviin seuraavan vuoden aikana Tarkastellaan kuinka paljon organisaatiosta on siirrytty eri eläkkeille Seurataan henkilöstön keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää 11 Seurataan työssä selviytymisen ongelmiin liittyvien puheeksiottotilanteiden määrää 1 Seurataan puheeksiottotilanteissa sovittujen toimenpiteiden tuloksia 1 Seurataan työterveysneuvotteluissa tms. sovittujen toimenpiteiden tuloksia Seurataan työssä selviytymisen ongelmiin liittyvien työterveysneuvottelujen tms. määrää 0 en osaa sanoa ei ole tehty kertaakaan on ainakin kerran tehty satunnaisesti säännöllisesti..01 1

14 Henkilöstövoimavaroja koskevan tiedon tavoitteellinen hyödyntäminen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Seuraamme säännöllisesti sairauspoissaoloja 1 Meillä on sairauspoissaoloihin liittyvä lukumääräinen tavoite Seuraamme sairauspoissaolojen kustannuksia 1 Olemme tunnistaneet sairauspoissaolojen taustalla olevia syitä 11 Olemme tehneet suunnitelman sairauspoissaolojen 1 Työtapaturmat Työtapaturmat Seuraamme säännöllisesti työtapaturmia Meillä on työtapaturmiin liittyvä lukumääräinen tavoite Seuraamme työtapaturmakustannuksia Olemme tunnistaneet työtapaturmien taustalla olevia syitä Olemme tehneet suunnitelman työtapaturmien ehkäisemiseksi Työkyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Seuraamme säännöllisesti alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä Meillä on työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä lukumääräinen 1 Seuraamme varhaiseläkemenoperusteisen maksun kehitystä Selvitämme työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olevia syitä Olemme tehneet suunnitelman työkyvyttömyyseläkkeiden en osaa sanoa ei kyllä..01

15 Kuntasi työhyvinvointisyke - Kevan toteuttama työhyvinvointikysely palvelu Tarjoaa mahdollisuuden Työhyvinvoinnin tilan arviointiin organisaatio-, toimiala- ja yksikkötasolla. Vahvuudet ja kehittämiskohteet. Työhyvinvointia edistävien tavoitteiden määrittelyyn Luottamukselliseen tiedonkeruuseen Vertailutietoon. Muut kuntaorganisaatiot, ajallinen vertailu. Kehittämistyön ja keskustelun pohjaksi työpaikoilla Yhtäläiseen mahdollisuuteen vaikuttaa Kyselyssä ollut mukana vuodesta 00 lähtien noin 000 työntekijää organisaatiosta. Vuoden 0 kyselyprosessiin haku päättynyt Vuoden 0 prosessiin voi hakea elokuuhun 0 asti. Lue lisää osoitteesta Työssä jatkaminen..01

16 Kyselypalveluun osallistuneet organisaatiot Alavus Heinävesi Laitila Masku Kallio Peruspky Tammela Ähtäri Wiitaunioni (Viitasaari & Pihtipudas) Haapavesi Hämeenlinna Jämsä JJR (Juva, Joroinen, Rantasalmi Kokkola Lapin shp Päijät-Hämeen sotey Pälkäne Satakunnan shp Taivalkoski Varkaus Harjavalta JIK peruspalveluliike -laitos ky. Keuruu Ranua Siilinjärvi Itä-Savon shp (Sosteri) Äänekoski Eurajoki Kuhmo Pori Kuopio Pöytyä Uusikaupunki Nakkila Selänne Heinola Tammela Kontiolahti Rautjärvi Kolari Keski- Satakunnan thky PoSa Pohjois- Satakunnan peruspalveluliikel aitos Savonlinna Satakunnan shp Lapin shp Hämeenlinna Päijät- Hämeen sotey Sodankylä Kokkola

17 Työhyvinvointikyselyn prosessi (mukaillen TTL/Koskensalmi & Bredenberg, 00) Viesti henkilöstölle Luo edellytyksiä Suunnittelu: Lomakkeen sisältö Kieliversiot Palkitse Toteutusaikataulu henkilöstöä Hyödyntämissuunnitelma Arviointi kehittäminen Kyselystä kehittämiseen Kyselyyn vastaaminen Viesti henkilöstölle Tulosten raportointi ja käsittely Käsittelytilaisuus johdolle Esimieskoulutus Organisaatiotason kehittämisalueet Kehittämistilaisuudet Tulosten käsittely työryhmissä Innosta henkilöstöä Työryhmätason kehittämisalueet Motivoi henkilöstöä 1

18 Työhyvinvoinnin kehitys eräissä kunnissa v

19 Työhyvinvoinnin kehitys eräissä sairaanhoitopiireissä v

20 Esimerkki erään organisaation kehittämissuunnitelmasta Toimenpide Toteuttaja/Vastuutaho 1. Työhyvinvointimittaus Keva kyselyn toteutus Keva aineiston analysointi Keva tulosten raportointi johtajistolle ja lähiesimiehille Keva Toimialueiden, liikelaitoksen, vastuualueiden ja yksiköiden tulosten raportointi henkilöstölle johto. Tulosten hyödyntäminen Toimialueiden, liikelaitoksen, kehittämistarpeiden esille saattaminen sekä aiempien toimenpiteiden vastuualueiden ja yksiköiden toteutuksen arviointi johto kehittämiskohteiden valinta ja alustava suunnitelma toimenpiteistä kooste kehittämiskohteista tiedoksi johtajistoon työhyvinvointipäällikkö Toimialueiden, liikelaitoksen, kehittämistoimenpiteiden suunnitteleminen ja arviointisuunnitelmien vastuualueiden ja yksiköiden laatiminen johto + Tyhy-ryhmä. Työhyvinvointiohjelman päivittäminen koko organisaatiota koskevien toimenpiteiden valinta ja ohjelman laadinta hyödyntäen toimialueiden kehittämistarpeita ja kehittämiskohteita koko organisaatiota koskevien toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta työhyvinvointimittauksen toisto. Kehittämistoimenpiteet kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja väliarvioinnit toimialueilla, liikelaitoksessa ja yksiköissä kehittämistoimenpiteiden arviointi kehittämistoimenpiteiden tuloksien esittely johtajistossa Organisaation johtoryhmä / työhyvinvointiryhmä Toimialueiden, liikelaitoksen, vastuualueiden ja yksiköiden johto..01 0

21 Mitä työhyvinvointimittauksen välissä tapahtunut? Esimerkki eräästä organisaatiosta Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelmat kartoituksen pohjalta Yksiköiden pelisääntöjen tarkoituksenmukainen päivittäminen Työyhteisötaidoista koulutusta: Asiallinen kohtelu ja hyvä käytös - pelisääntöjen toteuttaminen Työnantajan järjestämät liikuntaryhmät Päiväkuntoremonttikurssit & Aslak- ja Tyk- kuntoutuskurssit Aktiivisentuen toimintamallin tutuksi tekeminen koko henkilökunnalle asiat varhain puheeksi Korvaavan työn toimintamallin työstäminen Jatketaan tiedottamista; alkoholin käyttöön liittyvistä riskeistä sekä tuetaan tupakoinnin vähentämistä tai lopettamista Edistetään työergonomiaa arjen työtilanteissa Täydennyskoulutus ja työnohjaus Säännölliset kehittämiskeskustelut Osasairauspäivärahan käytön tutuksi tekeminen ja hyödyntäminen sekä käytön tukeminen..01 1

22 Kunta-alan työsyke ammattiluokittain, v Ammattiluokka Lkm % 0,0 Sairaan- ja terveydenhoitajat 1, Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat 0 1, Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1, Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1, Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat, Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat, Sosiaalityöntekijät 0 1, Fysioterapeutit 1, Suurtaloustyöntekijät 1, Kirjastoalan työntekijät 1,1 Yhteensä 11 0,0..01

23 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 1 Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä Esimiestyö & johtaminen Saatko esimieheltäsi palautetta siitä, miten olet onnistunut? Koetko esimiehesi toiminnan puolueettomaksi ja oikeudenmukaiseksi? Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 0 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 0 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 11 1 Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 0 Suurtaloustyöntekijät 11 Kirjastoalan työntekijät Yhteensä 0 0 erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi 1

24 Esimiestyö & johtaminen Käytkö vuosittain esimiehesi kanssa etukäteen suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun tai vastaavan? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä kyllä en Vastaako esimiehesi kanssa käymäsi kehityskeskustelu odotuksiasi ja tarpeitasi? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 erittäin Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 huonosti Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit melko huonosti Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat ei hyvin eikä Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 huonosti Sosiaalityöntekijät 0 Fysioterapeutit 0 melko hyvin Suurtaloustyöntekijät 1 Kirjastoalan työntekijät 1 erittäin hyvin..01 Yhteensä

25 Olen tyytyväinen toimialani tai tulosalueeni johtamistapaan. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 1 1 Suurtaloustyöntekijät 11 Kirjastoalan työntekijät 0 0 Yhteensä Olen tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan. Esimiestyö & johtaminen Sairaan- ja terveydenhoitajat 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 0 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät 0 Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät 0 1 Kirjastoalan työntekijät Yhteensä..01 täysin eri mieltä melko eri mieltä en samaa enkä eri mieltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä

26 Millaiseksi koet tiedonkulun työyhteisön sisällä? Työyhteisöt 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät 1 0 Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä Saatko esimieheltäsi informaatiota työyhteisölle tärkeistä asioista? Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono..01 melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi

27 Työyhteisöt Voitko osallistua työyhteisösi pidemmän tähtäimen suunnitteluun? Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 1 Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä Miten työyhteisössäsi huolehditaan perehdyttämisestä? Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 11 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 11 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät 1 Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät 0 0 Kirjastoalan työntekijät 0 Yhteensä..01 erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi

28 Pystytäänkö työyhteisössänne ratkaisemaan ristiriitoja? 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 11 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 1 0 Suurtaloustyöntekijät 1 Kirjastoalan työntekijät Yhteensä 1 Saatko tarvittaessa apua ja tukea työtovereiltasi? 1 Työyhteisöt 0 Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 0 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 0 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 0 Suurtaloustyöntekijät 1 0 Kirjastoalan työntekijät 1 Yhteensä 1 erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi..01 ei hyvä eikä huono melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi

29 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 11 Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät 1 1 Yhteensä 1 Työolot & osaaminen Tarjoaako työ sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen? Miten työpaikallasi suhtaudutaan aloitteisiin ja parannusehdotuksiin? 1 Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 0 Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 0 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 1 Sosiaalityöntekijät 11 Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi 1

30 Työolot & osaaminen Kuinka ergonomiset tekijät on huomioitu työpaikallasi? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä Kuinka turvallisuuteen liittyvät tekijät on huomioitu työpaikallasi? Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät 1 Fysioterapeutit 1 Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono..01 melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi 0

31 Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi Työolot & osaaminen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat 1 1 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 0 Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä 1 Miten työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on huomioitu työpaikallasi? Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 1 0 Suurtaloustyöntekijät 1 Kirjastoalan työntekijät Yhteensä..01 erittäin huonosti/ täysin eri mieltä melko huonosti/ melko eri mieltä ei hyvä eikä huono/ en samaa enkä eri mieltä melko hyvin/ melko samaa mieltä 1 erittäin hyvin/ täysin samaa mieltä

32 Millainen on työkykysi työsi vaatimusten kannalta? Työkyky & voimavarat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 1 Sairaan- ja terveydenhoitajat 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 0 0 Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 11 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit 1 Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät 0 Yhteensä Sairaan- ja terveydenhoitajat Millaiset voimavarat sinulla on kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäsi? 1 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit 1 1 Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat 1 1 Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 1 1 Sosiaalityöntekijät 1 0 Fysioterapeutit 1 Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huonosti/ huonoksi melko huonosti/ huonoksi ei hyvä eikä huono melko hyvin/ hyväksi erittäin hyvin/ hyväksi

33 KuEL-työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioimaton alkavuus eräissä suurissa ammattiryhmissä vuonna Pauli Forma

34 KuEL-työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn mukaan..01

35 Työhyvinvointi Millainen on työtyytyväisyytesi? 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat 11 0 Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 1 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat 0 1 Sosiaalityöntekijät 11 Fysioterapeutit 0 1 Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä Ovatko nykyiset työtehtäväsi mielekkäitä? Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit 0 Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huono melko huono ei hyvä eikä huono melko hyvä erittäin hyviä

36 Suosittelisitko nykyistä työpaikkaa tuttavallesi? Työhyvinvointi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät Kirjastoalan työntekijät Yhteensä kyllä ei Millainen on työyhteisösi ilmapiiri? Sairaan- ja terveydenhoitajat Lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, 1 Opettajat, lehtorit ja rehtorit Osasto- ja toimistosihteerit sekä muut sihteerit Kiinteistöhuollon työntekijät ja siivoojat Lääkärit, ylihoitajat, osastonhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysioterapeutit Suurtaloustyöntekijät 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kirjastoalan työntekijät Yhteensä erittäin huono melko huono ei hyvä eikä huono melko hyvä erittäin hyvä

37 Johtaminen edellyttää aktiivisuutta kaikilla henkilöstöjohtamisen alueilla. Henkilöstötoiminnolla (HR) on proaktiivinen ja koordinoiva rooli eri toimijoiden välisessä dialogissa. Keva toimii HR:n kumppanina. Strateginen kumppani Työkyvyttömyyden kustannusten hallinta ja työssä jatkamisen tukeminen strategisena tavoitteena (mm. Tystra-valmennus, Kaarilaskuri, työhyvinvointijohtamisen konsultointi) HR proaktiivinen ja koordinoi Muutoksen johtaja Muutoksen tuen palvelut vaativissa muutostilanteissa (esim. rakenneuudistukset, yhtiöittäminen) Eläköitymis- ja varhetilastot, eläkepalvelut, Asta-palvelut Hallinnollisten toimintojen johtaja Työhyvintointisykepalvelut, Tystra-valmennus Organisaation ja henkilöstön kehittäjä..01

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Eksote 21.1.2015 Ulla Palmroos Kuntoutuspäällikkö Keva Eläketurva Suomessa Työntekijän eläketurva muodostuu joko yhdestä tai useammasta työeläkkeestä sen mukaan,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus Ajankohtaiset t työelämä ä ja työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 4,7 mrd Keva KUEL maksettavat eläkkeet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIKYSELY. Kirteko verkostotapaaminen Seinäjoki

TYÖHYVINVOINTIKYSELY. Kirteko verkostotapaaminen Seinäjoki TYÖHYVINVOINTIKYSELY Kirteko verkostotapaaminen Seinäjoki 24.10.2017 Työhyvinvointikysely työhyvinvointijohtamisen työvälineenä Kyselyn pohjana strategia Tietoa koko henkilöstön työhyvinvoinnista, keskustelun

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Satakuntaliiton maakuntatilaisuus 2.11.2011 Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Perustietoa Kevasta 2014

Perustietoa Kevasta 2014 Perustietoa Kevasta 2014 Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa ja työelämää Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

Työkykyjohtamisen tila

Työkykyjohtamisen tila Työkykyjohtamisen tila Kaari-laskurin lisäanalyysipalvelussa tehdään Kevan asiantuntijoiden arviointi siitä, miten organisaation työkykyjohtamisen toimintatavat tukevat työkyvyttömyyskustannusten hallintaa.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön vaikuttavuus näkökulmia kunta-alan työkykyjohtamisesta. TTL:n Perjantai meeting 6.11.2015 Sami Riekki Asiantuntijalääkäri Keva

Työterveysyhteistyön vaikuttavuus näkökulmia kunta-alan työkykyjohtamisesta. TTL:n Perjantai meeting 6.11.2015 Sami Riekki Asiantuntijalääkäri Keva Työterveysyhteistyön vaikuttavuus näkökulmia kunta-alan työkykyjohtamisesta TTL:n Perjantai meeting 6.11.2015 Sami Riekki Asiantuntijalääkäri Keva Keva avainluvut 31.12.2014 (1/2) KuEL palkkasumma KuEL

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Kuntajohtajapäivät Lappeenrannassa 26.-27.8.2015 Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander Keskeisiä kysymyksiä Kuntasektorin kehitys ja rakennemuutokset Eläkemenoperusteisen

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Työkyvyttömyys maksaa

Työkyvyttömyys maksaa Työkyvyttömyys maksaa - Eläköityminen tilastojen valossa - Työkyvyttömyyden kustannukset esiin Kevan Kaari-laskuripalvelulla - Tiedolla johtaminen kustannuksista säästöihin ja parempaan työhyvinvointiin

Lisätiedot

Työkykyriskit ennakoiden haltuun

Työkykyriskit ennakoiden haltuun Työkykyriskit ennakoiden haltuun Työkyky on kriittinen menestystekijä tulevaisuuden organisaatioissa Laadukas työkykyjohtaminen pitää työkyvyttömyysriskin ja työkyvyttömyyskustannukset hallinnassa ja lisää

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Seinäjoen työhyvinvointiseminaari

Seinäjoen työhyvinvointiseminaari Seinäjoen työhyvinvointiseminaari 7. 8.2.2018 Työhyvinvointijohtamisen merkitys muutoksessa Susanna Gardemeister työelämäasiantuntija Julkisen alan työeläkeosaaja Hoidamme koko julkisen sektorin henkilöstön

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Työkykyjohtaminen osaksi kokonaisvaltaista henkilöstöjohtamista

Työkykyjohtaminen osaksi kokonaisvaltaista henkilöstöjohtamista Työkykyjohtaminen osaksi kokonaisvaltaista henkilöstöjohtamista Taina Tuomi Kehittämispäällikkö, KT Keva Kuntamarkkinat / 12.9.2018 klo 12-12.45 Tämän session sisältö Työkykyjohtamisen käsite Palvelutavoitteiden,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät

Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät Päijät-Hämeen kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen liiton maakuntatilaisuus Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Poliisin työikäohjelma

Poliisin työikäohjelma Poliisin työikäohjelma Työelämän risteyksissä 30.1.2018 Poliisin työikäohjelman projektiryhmä 1 Toimintaympäristö muuttuu jatkuvaa muutosta hallittava tehtäviä on uudelleen organisoitava ja priorisoitava

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto

Johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Johtoryhmä 8.9.2014 Työsuojelutoimikunta 1.10.2014 Yhteistyötoimikunta 7.10.2014 Henkilöstöjaosto 27.10.2014 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Erillistutkimus ev.lut. kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Seurantatutkimus,

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy. Paula Syväniemi

Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy. Paula Syväniemi Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy Paula Syväniemi 12.6.21 Työhyvinvoinnin kokonaisuus Rakenteet työkyvyn tukemiseksi Perehdytyksen rakentaminen Kehityskeskustelujen systemaattisuus Puheeksiottaminen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Keva

Kuntauudistus ja Keva Kuntaliitto Kuntajohtajapäivät Kuopio 30. 31.8.2012 Kuntauudistus ja Keva Pekka Alanen varatoimitusjohtaja Keva Missio Visio 2012 Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Keva

Lisätiedot

Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö. Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012

Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö. Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012 Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012 Kevan Työterveyshuoltotutkimus 2012 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuntaorganisaatioiden työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä Kuntatalo 1.11.2017, Helsinki HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTOKARTOITUS Mukana 36 kaupunkia ja kuntaa Vastausprosentti

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

AMKE:n Luovat verkostot fiksumpi tapa toimia - verkostoseminaari

AMKE:n Luovat verkostot fiksumpi tapa toimia - verkostoseminaari Osaamiskartoitukset Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa Case Salpauksen esimiesten osaamiskartoitukset Osaamisen johtamisen ohjelmisto osaamiskartoituksen tukena AMKE:n Luovat verkostot fiksumpi tapa toimia

Lisätiedot

Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri Muutoskokonaisuus II: Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri Muutoskokonaisuus II: Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut Lape kysely 1 LAPE-HANKKEEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Palveluita halutaan kehittää lapsi ja perhelähtöisemmäksi, asiakkaan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Yhteistoiminta työsuojeluvaltuutetun ja luottamismiehen näkökulmista. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija

Yhteistoiminta työsuojeluvaltuutetun ja luottamismiehen näkökulmista. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Yhteistoiminta työsuojeluvaltuutetun ja luottamismiehen näkökulmista Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija TYÖTURVALLISUUS JA TERVEYS TYÖPAIKALLA Työpaikka Työnantajan vastuu riskinarviointi työolojen seuranta

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Tutkittua tietoa korvaavasta työstä kunta-alalla

Tutkittua tietoa korvaavasta työstä kunta-alalla Tutkittua tietoa korvaavasta työstä kunta-alalla Toimintatavan suunnittelu ja käyttö Laura Pekkarinen Seinäjoen työhyvinvointiseminaari 7.2.2018 Tietoon perustuen - Kevassa tehdään tutkimuksia Kevan tutkimukset

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA 6.2.2019 TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON - Pohtia hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä - Jakaa kokemuksia ja keinoja työhyvinvoinnin rakentamiseksi erityisesti

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä Keva

Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä Keva Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Keva Ohjelma Klo 10.00 Tervetuloa! Palveleva Keva - asiakaspäälliköt Marja Nikama ja Sari Huunonen 11.00 Eläkemaksut Lyhyt oppimäärä

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työhyvinvointi keskiössä Hallituksen seminaari

Työhyvinvointi keskiössä Hallituksen seminaari Työhyvinvointi keskiössä Hallituksen seminaari 3.-4.10.2018 25.10.2018 1 Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen korostuu kunnallishallinnon muutoksessa

Henkilöstöjohtaminen korostuu kunnallishallinnon muutoksessa Henkilöstöjohtaminen korostuu kunnallishallinnon muutoksessa Pauli Forma, VTT, dosentti Työelämäpalvelujen johtaja, Keva Puheenvuoro KUNTA Henkilöstö 2015- tapahtumassa 20.5.2015. Esitelmän teemat 1. Kunta-alan

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö seurakunnissa vuonna Laura Pekkarinen Keva

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö seurakunnissa vuonna Laura Pekkarinen Keva Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö seurakunnissa vuonna 2015 Laura Pekkarinen Keva 13.10.2015 2 Kirkon työpaikkoihin kohdistuu muutospaineita Toimintaympäristö muuttuu.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön -etukäteiskyselyn tulokset -kokemukset Kaari-laskurista Risto Kaartinen Dmitry Poletaev Työterveyspäivän ennakkokyselyn vastaukset

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö - kysely Kuntaliitto Tulosten esittely Heli Kuitunen ja Maarit Vartia Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä Edistämme

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot