Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet"

Transkriptio

1 Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 8 Hirvineva, Alajärvi... 9 Heinineva, Lapua Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Riihineva, Lapua Isoneva, Lapua Saarikkoneva, Ilmajoki Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki... 17

2 Ohraneva, Kauhava Pinta-ala: turvetuotantoalue 220 ha Urakoitsija: Koneurakointi Hakkarainen Oy Vastuu-urakoitsija Tomi Hakkarainen (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Leppänen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Ohranevalta lähtevät vedet johdetaan Ohraluomaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä kasvillisuusaltaan kautta, mistä vesi jatkaa edelleen Kauhavanjokeen. Jokaisen turvetuotantolohkon yhteyteen on rakennettu 30 m 2 laskeutusallas. Laskeutusaltaiden puhdistus tapahtuu niiden vieressä sijaitseviin läjitysaltaisiin. Sarkaojien päisteputket on varustettu lietteenpidättimillä, mikä auttaa tulvavesien patoamisessa. Turvetuotantoalueen ulkopuoliset vedet puolestaan johdetaan eristysojien avulla tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. 2

3 Kampinneva, Lapua Pinta-ala: turvetuotantoalue 115 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, lupamääräykset tarkistettava viimeistään Kampinnevalta lähtevät vedet johdetaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. Kuivatusvesiä padotaan tuotantoalueen ojastoon neljän virtaamansäästöpadon avulla, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineiden ja siihen sitoutuneiden ravinteiden pidätykseen. 3

4 Haisuneva, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 145 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus tarkistettavaksi viimeistään Haisunevan kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden sekä kasvillisuuskenttien kautta Kärmesluomaan, joka laskee Kauhavanjokeen noin kuuden kilometrin päässä tuotantoalueesta. Laskeutusaltaista liete kootaan altaiden vieressä oleville läjitysalueille. Kuivatusvesiä myös padotetaan virtaamasäätöpatojen avulla tuotantoalueen kokoojaojiin, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineksen ja ravinteiden pidätykseen. Virtaamansäädöllä on valtaosa tuotantoalueelta liikkeelle lähteneestä kiintoaineesta saatu pidätettyä ojastoon. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 4

5 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 138 ha (Hirvineva 87 ha ja Pitkäkankaanneva 56 ha.) Urakoitsija: Koneurakointi Taisto Pusa Vastuu-urakoitsija Taisto Pusa (puh ) Varahenkilö Petri Pusa (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, tarkistettavaksi viimeistään Kaikki kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen. Ennen vesistöön johtamista kuivatusvedet käsitellään jokaisen sarkaojan päässä sarkaoja-altaalla ja sihtiputkella. Hirvinevalla vesi johdetaan sarkaojista kolmelle laskeutusaltaalle samoin kuin Pitkäkankaannevalla. Laskeutusaltaiden jälkeen kuivatusvesi käsitellään yhteensä yli viiden hehtaarin suuruisilla pintavalutuskentillä. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohi eristysojien avulla. 5

6 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 427 ha Urakoitsija: Veljekset Kupiainen Ky Vastaava työnjohtaja Kari Kupiainen (puh ) Varahenkilö Jari Kupiainen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Tuotantoalueelta tulevat vedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Ohoonluomaan laskevat kuivatusvedet käsitellään sulan maan aikana kemiallisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Laskeutusaltaiden päissä on vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Lisäksi altaissa on pintapuomit kelluvan aineksen talteenkeräämiseksi. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan tuotantoalueiden ja vesiensuojelurakenteiden ohitse. 6

7 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 102 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_53_20 10_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus luvan tarkistamiseksi jätetään viimeistään Kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteita myöten laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän avulla. Lisäksi sarkaojien päihin on rakennettu lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojien avulla tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 7

8 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 67 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä (puh tai ) Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Pikkukerusnevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä ympärivuotisen pintavalutuksen avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet sekä päisteputket ja kokoojaojiin on asennettu virtausta säätävät padot. Lisäksi laskeutusaltaissa on pintapuomit ja pato. Pintavalutuskentän oikovirtaukset on estetty. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet ohjataan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Eristysojissa on lietesyvennykset. 8

9 Hirvineva, Alajärvi Pinta-ala: 72 ha Urakoitsija: Sumar Oy / Rami Suni Vastuu-urakoitsija Rami Suni (puh ) Varahenkilö Ahti Suni (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Kaikki tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja virtausta säätävillä sihdeillä varustetut päisteputket. Kokoojaojissa on virtausta säätävät padot. Laskeutusaltaiden poistopäissä on sihdeillä varustetut putkipadot ja lisäksi altaissa on pintapuomit. Laskeutusaltaiden vieressä on läjitysalueet lietteelle, jotta sitä ei pääsisi vesistöön. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätetty suojakaista, jotta turvetta ei joudu ojiin. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia myöten tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 9

10 Heinineva, Lapua Pinta-ala: 157 ha Urakoitsija: Ma-Turve Ay Vastuu-urakoitsija Mikael Autio (puh ) Varahenkilö Erkki Autio (puh ) Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on sarkaoja-altaat sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Kokoojaojissa ja laskeutusaltaissa on virtausta säätävät padot. Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentän kautta Heiniluomaan ja edelleen Hirvijokeen. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 10

11 Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 158 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Juha Mäensivu (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset ja päisteputket, joiden päissä on virtausta säätelevät sihdit. Kokoojaojiin on rakennettu virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojissa alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 11

12 Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 79,5 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Lipasti (puh ) Lupa on voimassa saakka. Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Lisäksi käytössä on kasvillisuuskenttä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 12

13 Riihineva, Lapua Pinta-ala: 115 ha Kunnostustyöt turpeennoston aloittamiseksi käynnissä. Urakoitsija: Kunnostuksen kaivinkonetyöstä vastaa Tapani Nummijärvi, tuotantoalueen muita kunnostustöitä tekee MA- Turve Ay. Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Heiniluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja maaperäimeytyskentän avulla. Sarkaojien päihin rakennetaan lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet ohjataan eristysojia myöten alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 13

14 Isoneva, Lapua Pinta-ala: 66 ha Vastuuhenkilöt Vastuu-urakoitsija Koneurakointi Taisto Pusa Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202011/esavi_paatos_7_201 1_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta hirvijokeen. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden, virtausta säätävien patojen ja pintavalutuskentän avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin päisteputket. Kokoojaojiin rakennetaan virtausta säätävät padot ja laskeutusaltaissa on pintapuomit. 14

15 Saarikkoneva, Ilmajoki Pinta-ala: 131 ha Vastuu-urakoitsija Mikko Ranto (puh ) Varahenkilö Jussi Syrjämäki (puh ) at/documents/p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6kset/vuosi%202010/esavi_paatos_1_2 010_ pdf Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen pelto-ojaa pitkin Pahanperänluomaan. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentän avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 15

16 Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) fff-fe47-4a5b-8ee1-41d455a90b43 Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojaa kautta Kaidespuroon. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja kemikaloinnin avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi kemikaloinnin avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 16

17 Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Risto Lautamaja (puh ) Varahenkilö Esko Saarijärvi (puh ) 66e-78de-42df-8a0f-e0f3a6d3e8df Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 2 laskuojaa pitkin Ripsaluomaan ja edelleen Nurmonjokeen. Tuotantoalueelta tulevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentillä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 17

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

Päätöksen lupamääräys 2) kuuluu seuraavasti:

Päätöksen lupamääräys 2) kuuluu seuraavasti: Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 31/2010/1 Dnro LSSAVI/143/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Järvirämäkön turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4 muuttaminen, Alajärvi

Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4 muuttaminen, Alajärvi Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/3 Dnro ESAVI/402/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Hirvinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 28/2008/4

Lisätiedot

Päätöksen lupamääräykset 1 3 ja 16 kuuluivat seuraavasti:

Päätöksen lupamääräykset 1 3 ja 16 kuuluivat seuraavasti: Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 144/2011/1 Dnro LSSAVI/198/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2011 ASIA Haukinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Mustaisnevan 27,6 ha:n alueen kuivatusvesien tehostamista koskeva

Lisätiedot

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 167/2011/1 Dnro LSSAVI/349/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2011 ASIA HAKIJA Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2007 ASIA HAKIJA Pihtinevan turvetuotantoalueen lohkon 1 pohjoisosaa koskeva ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen 9.8.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Teerilammensuon virtaamansäätöpadon käyttöönotto ja laskeutusaltaiden pinta-alan lisääminen, Pudasjärvi Vapo

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.1.2011 Taltionumero 147 Diaarinumerot 3130/1/09, 3144/1/09, 3146/1/09 ja 3147/1/09 1 (34) Asia Valittajat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2008 ASIA HAKIJA Tuuliannevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyä koskevien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-358. jälkeen Veteläsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alajärvi

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-358. jälkeen Veteläsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alajärvi LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 145/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2005 ASIA HAKIJA Veteläsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alajärvi

Lisätiedot

Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan turvetuotantoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 156/2005/4 muuttaminen, Ikaalinen

Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan turvetuotantoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 156/2005/4 muuttaminen, Ikaalinen Etelä-Suomi Päätös Nro 12/2010/3 Dnro ESAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2010 ASIA HAKIJA Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan turvetuotantoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 156/2005/4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 133/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 380 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 133/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 380 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 133/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 380 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2008 ASIA Kortesneva Salviannevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyä

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset. Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio

Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset. Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio Hakkuut, maanmuokkaus ja energiapuun korjuu 5.12.2012 2 Hakkuissa jätetään vesistöjen varteen

Lisätiedot

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka 29.11.2011, kello 17.30 Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Esityslistan liitteet Asia Sivu YMP 115 KOKOUKSEN

Lisätiedot

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm KHO:2005:27 Vuosikirjanumero KHO:2005:27 Antopäivä 12.5.2005 Taltionumero 1089 Diaarinumero 625/3/03 Ympäristölupa - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Luonto - Luonnonsuojelu - Maisema -

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Viitasuon turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen, Yli-Ii Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla Rakennus- ja ympäristölautakunta 16 05.02.2014 Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla 3260/11.00.01/2014 Rymla 16 Ilmoituksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 158/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 158/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 158/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2007 ASIA Savonnevan Marjamäen turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alajärvi

Lisätiedot

Päätöksen antaminen Juha Perätalon tekemästä alle 10 ha:n turvetuotantoaluetta koskevasta ilmoituksesta

Päätöksen antaminen Juha Perätalon tekemästä alle 10 ha:n turvetuotantoaluetta koskevasta ilmoituksesta Rakennus- ja ympäristölautakunta 91 12.08.2009 Päätöksen antaminen Juha Perätalon tekemästä alle 10 ha:n turvetuotantoaluetta koskevasta ilmoituksesta 1649/11.01.00/2009 Rymla 91 Ilmoituksesta on laadittu

Lisätiedot

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2018-2025 YKSITYISET TURVETUOTTAJAT POHJANLUMME KY SEINÄJOKI 2018 1 JOHDANTO 1 Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudellinen

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 19.3.2014 Dnro PSAVI/175/04.08/2012 Ympäristöluvan hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Paarnitsa-aavan turvetuotantoalueen

Lisätiedot

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 21.12.2012 Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Hankkeen tausta... 2 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 2 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 105/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 415 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 105/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 415 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 105/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 415 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Turvemaannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Äystönnevan turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen, Teuva

Äystönnevan turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen, Teuva Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 83/2012/1 Dnro LSSAVI/529/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2012 ASIA Äystönnevan turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan tarkistaminen ja tuotantoalueen laajentaminen,

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 261/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8. Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.2013 Esityksen rakenne Yleistä turvetuotannon vesiensuojelusta Turvetuotannon

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella 13.9.2011. Inka Ahonen Ville Santala

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella 13.9.2011. Inka Ahonen Ville Santala Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella 13.9.2011 Inka Ahonen Ville Santala Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Etelä-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-28 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-28 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-28 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2005 ASIA Vesinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Jalasjärvi LUVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Näätänevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rakkaviidanaavan turvetuotantoalueen pintavalutuskenttää koskeva selvitys, Tervola Vapo Oy PL 113 90101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2005 ASIA Iso-Aittoonevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 27.1.2014 Dnro PSAVI/188/04.08/2012 Ympäristöluvan hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Ällinsuon turvetuotantoalueen

Lisätiedot

Akkosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rautavaara

Akkosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rautavaara Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 94/2011/1 Dnro ISAVI/63/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2011 ASIA Akkosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Rautavaara

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Löyhinkinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka

PÄÄTÖS. Löyhinkinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka PÄÄTÖS Nro Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro 999/2019 LSSAVI/713/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2019 ASIA Löyhinkinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 177/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 283 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 177/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 283 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 177/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 283 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2006 ASIA Iso Aitanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/ 1 / 1 VAPO OY/heikki.torpstrom@vapo.fi B 3840.52 KONNUN TURVE AY/ konnun.turve@gmail.com TURVERUUKKI OY/ 21.12.2015 miia.heikkinen@turveruukki.fi Tiedoksi: KUOPION ENERGIA OY/ Pohjois-Savon ely-keskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 82/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-296. Kortesneva-Salviannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 82/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-296. Kortesneva-Salviannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 82/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-296 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Kortesneva-Salviannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Hanhisuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan muuttaminen ja tarkistaminen, Urjala

Hanhisuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan muuttaminen ja tarkistaminen, Urjala Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 170/2011/1 Dnro LSSAVI/429/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2011 ASIA Hanhisuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan muuttaminen ja tarkistaminen, Urjala HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 32/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-152. Huhdannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Lapua

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 32/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-152. Huhdannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Lapua LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 32/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-152 Annettu julkipanon jälkeen 1.4.2005 ASIA Huhdannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Lapua LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 91/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 194 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 91/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 194 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 91/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 194 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2007 ASIA Koivunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 216. Pohjasnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Virrat

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 216. Pohjasnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Virrat LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 216 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjasnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Virrat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen PL JYVÄSKYLÄ

PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen PL JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2007 HAKIJA Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ ASIA Pyöreäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen tuotantoalueen pintaalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 121/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 103 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 121/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 103 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 121/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 103 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Säkkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332. Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Ilmajoki

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332. Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Ilmajoki LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Samuli Joensuu 12.11.2013 Lapua Sisältö Lannoituksen ja maanmuokkauksen vesiensuojelu Kunnostusojituksen vesiensuojelu Vesiensuojelurakenteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Nivusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelu

Turvetuotannon vesiensuojelu Turvetuotannon vesiensuojelu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Heta Latvala 28.5.2011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristövastuualue Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 24 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 24 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 47/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 24 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2008 ASIA Mosannevan ja Palomäennevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/4 Dnro LSY 2005 Y 151 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/4 Dnro LSY 2005 Y 151 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2008/4 Dnro LSY 2005 Y 151 Annettu julkipanon jälkeen 10.1.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Isosuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Yläne.

Lisätiedot

Sulkonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Sulkonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 224/2013/1 Dnro LSSAVI/10/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.12.2013 ASIA HAKIJA Sulkonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Isojoki

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 8/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 127. Kautilannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Seinäjoki

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 8/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 127. Kautilannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Seinäjoki LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 127 Annettu julkipanon jälkeen 30.1.2006 ASIA HAKIJA Kautilannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Seinäjoki

Lisätiedot

TV-Kisa 2/Katsastus. Yksilökilpailut. Kävely, alle 65. Alavus,

TV-Kisa 2/Katsastus. Yksilökilpailut. Kävely, alle 65. Alavus, TV-Kisa 2/Katsastus Alavus, 28.06.2019 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota pistein -2p/1m, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Takanen Tapio 124

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 119/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 119/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 119/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2005 ASIA Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva ja Kauhajoki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kakkurinsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Höykinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi

Höykinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 19/2019 Dnro LSSAVI/13/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2019 ASIA Höykinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi HAKIJA Maansiirto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247. Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247. Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2012 ASIA HAKIJA Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Raussin Energia

Lisätiedot

Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja vesiensuojelurakenteiden muutos, Ilmajoki ja Kurikka

Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja vesiensuojelurakenteiden muutos, Ilmajoki ja Kurikka Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 156/2013/1 Dnro LSSAVI/72/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 62/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 62/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 62/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Levonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Yläne.

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/ Kunnostusojitustarve Pohjois-Suomessa VMI11 (2009-2013): kunnostustarve on 117000 ha/v, josta Pohjois-Suomessa 45%,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 122/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-341 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 122/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-341 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 122/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-341 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2005 ASIA Teuvannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva ja Kauhajoki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-389

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-389 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 129/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-389 Annettu julkipanon jälkeen 31.12. 2004 ASIA Madesnevan, Susinevan ja Vähä-Hautanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 113/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 209 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 113/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 209 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 113/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 209 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vinnoolinsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu 1 (13) Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu - toteutustyöt Pukkiselän alue on maakunnallisesti arvokas lintuvesi, jota uhkaa umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa 1(9) KORKATTIJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Hankealueen

Lisätiedot

Päätös Nro 256/2013/2 Dnro ESAVI/20/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Heinijoentie MYNÄMÄKI

Päätös Nro 256/2013/2 Dnro ESAVI/20/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Heinijoentie MYNÄMÄKI Etelä-Suomi Päätös Nro 256/2013/2 Dnro ESAVI/20/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2013 ASIA HAKIJA Rautavuorenrahkan turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mynämäki Ismo

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 137 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 137 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 137 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2007 ASIA Heposuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Huittinen LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN TASO TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN Turvetuotannon vesistökuormitus ja vesiensuojelu Turvetuotannon aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus voi olla paikallisesti merkittävää.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 111/2018/1. muuttaminen, Ilmajoki ja Kurikka

PÄÄTÖS 111/2018/1. muuttaminen, Ilmajoki ja Kurikka PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 111/2018/1 Dnro LSSAVI/6610/2016 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2018 ASIA Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma

Lisätiedot

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 18/2014/1 Dnro LSSAVI/108/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Vapo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 58/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 34 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 58/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 34 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 58/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 34 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Pynttärin, Salon ja Perkiönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 86/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 201 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 86/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 201 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 86/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 201 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2007 ASIA Ketosennevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kaustinen LUVAN

Lisätiedot

Paikka Vaasa. Päiväys

Paikka Vaasa. Päiväys L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Paikka Vaasa Päiväys Dnro 4.11.2004 LSU-2004-R-19(53) Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä Viite

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 107/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 107/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 107/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2004 ASIA Majahohkan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-2. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-2. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 16/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-2 Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2005 ASIA HAKIJA Satamakeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Kuormituskartoitukset Saarijärven Pyhäjärvi 2010 sinilevä mg/l Sinileväkartoituksella saadaan selville

Lisätiedot

XXXXV AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXV AVOIMET LUHANGAN KISAT Olympiapistooli 2x30ls perjantaina 2.7.209 Erä klo 4:00 M 60 Esa Lehtovirta KSA 2 M 60 Hannu Räsänen KSA 3 M 70 Tauno Soutua MSA 4 M 70 Jorma Åsbacka MA 5 M 50 Sami Salo HyMAS Erä 2 klo 5:0 M 75 Aimo Ahonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 336 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 336 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 95/2007/4 Dnro LSY 2005 Y 336 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Korpiojannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Karstula

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Karstula Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Samuli Joensuu 8.6.2012 Karstula Vesiensuojelu turvemaiden hakkuissa Turvemaiden hakkuissa käytetään mahdollisimman vähän maastovaurioita aiheuttavaa kalustoa

Lisätiedot

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS c/o Larissa Heinämäki Havangantie 418 34710 Vaskivesi 14.7.2016 larissa.heinamaki@iki.fi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 10.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot