Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta"

Transkriptio

1 Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Ritva Nyrhinen Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen hintaan Ammatti- ja asiakaslehdet Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta Kysymyksiä ja vastauksia 2

2 Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe 3 Tilausmaksujen verokanta alkaen 9 % Vähennysoikeudet eivät laajene verokannan muutoksen johdosta. Tilausmaksuissa korotuspaine 9% Tilaussopimukset ja hinnat on syytä tarkistaa Muutos vaikuttaa lisäksi: - ilmaiseksi luovutettuihin lehtiin; - nimelliseen hintaan luovutettuihin lehtiin sekä - ulkomaille myytäviin ja ulkomailta tilattuihin lehtiin 4

3 Siirtymävaihe Tilausmaksut Verokantamuutos voimaan % verokantaa sovelletaan kun lehti on toimitettu lain tultua voimaan Tilausmaksuun tai sen osaan, joka kertyy ennen lain voimaantuloa soveltuu 0 %:n verokanta Esimerkkejä: Tilaus Toimitus Kertynyt maksu Verokanta % % % % % % % 5 Siirtymävaihe Tilausmaksut Jos tilausmaksu saadaan viimeistään , verokanta on 0% - tilauksen pituus ei ole oleellinen Mikäli vuonna 2012 ilmestyvän lehden tilausmaksu erääntyy 2011, mutta se maksetaan myöhästyneenä tai sen jälkeen, on verokanta 9% - mikäli myöhästyneen maksun vero halutaan periä tilaajalta tulee siitä sopia tilaussopimuksessa Kestotilausten tilausmaksuista tulee suorittaa vero, jos lehti ilmestyy vuonna 2012 tai sen jälkeen ja maksu saadaan tai sen jälkeen - tilaussopimukset on syytä tarkistaa, jotta verollinen hinta voidaan periä tilaajalta 6

4 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset 7 Siirtymävaihe Ilmaisluovutus Tilatun lehden luovuttaminen ilmaiseksi vähintään 1 kk ajaksi Veroa suoritettava, jos lehti on toimitettu tai sen jälkeen Ilmaistilauksen luovutus vastaa tavaran ottamista omaan käyttöön - vero lasketaan lehden valmistuksesta aiheutuvien välittömien ja välillisten kulujen perusteella - veroa ei makseta, jos ilmaisluovutus on tavanomainen lahja, mainoslahja tai tavaranäyte ja luovutuksen arvo on vähäinen (35 ) Jos kaikkia valmistuskustannuksia ei kateta tilausmaksuilla - tilatun ilmaisluovutuksen vero saatetaan joutua laskemaan suuremmasta arvosta 8

5 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ottaminen omaan käyttöön Myyntinä pidetään tavaran ottamista omaan käyttöön Tavaran ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että tavara - otetaan yksityiseen kulutukseen - luovutetaan vastikkeetta tai - siirretään tai muulla tavalla otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen Ei omaa käyttöä: tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja Verohallinto: verollinen hankinta hinta max. EUR 35 9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Ei veroa, jos luovutus liittyy yrityksen omaan vähennyskelpoiseen liiketoimintaan - esim. luovutus on välttämätön työväline Näyttö - yrityksen on voitava osoittaa työkappaleiden ja liiketoiminnan välitön yhteys (dokumentointi) - sinänsä ei liene merkitystä sillä luovutetaanko lehdet työntekijälle työpaikalle vai kotiin - rajanvetotilanteista ei verotuskäytäntöä 10

6 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Kaikkia henkilökunnalle luovutettuja lehtiä ei voitane pitää sellaisena, että niistä ei olisi suoritettava arvonlisäveroa Vakituisen avustajan asema: oltava välitön yhteys yrityksen verolliseen liiketoimintaan (ei verotuskäytäntöä vielä) Eläkkeellä oleva henkilö: luovutus vähintään kuukauden ajaksi on verotettava 9%:n verokannan mukaan 11 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmoittajan tarkistuskappaleet Ilmoittajille luovutettavat tarkistuskappaleet verottomia Näyttö - voitava osoittaa, että luovutus liittyy yrityksen verolliseen ilmoituspalveluiden myyntiin - ei merkitystä onko ilmoittaja yritys tai kuluttaja 12

7 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet ovat verottomia Tavaranäytteitä Tavaranäytteet palvelevat myynninedistämistä Jos luovutus liittyy liiketoimintaan, siitä ei ole suoritettava oman käytön veroa 13 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kouluille jaettavat lehdet Luovutusta koululle pidettäneen verottomana näytteenä Luovutuksen tarkoituksena on lukemisharrastuksen tukeminen Koululle tapahtuvaa luovutusta pidettäneen verottomana tavaranäytteenä, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa Ei verotus- tai oikeuskäytäntöä 14

8 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Vapaakappaleet yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille Vähäarvoiset alle EUR 35 luovutukset ovat verottomia Vähäarvoisuuden määrää verollinen hankintahinta Jos luovutus tapahtuu vähintään kuukauden ajaksi, vähäarvoisuus arvioitaneen tilausjaksolta Yksittäisen lehden luovutus, vähäarvoisuus arvioitaneen tästä luovutuksesta 15 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kestotilaajalle tarjottavat lahjalehdet Kestotilauksen kylkiäinen verrattavissa alennukseksi Arvonlisävero maksetaan vain siitä arvosta, jonka kestotilaaja on maksanut, luovutuksesta ei suoriteta oman käytön veroa Lisätilaushinnasta maksetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan 16

9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Näytelehdet markkinoinnissa Tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja on veroton Myynninedistämistarkoitus ei oman käytön veroa luovutuksesta Annetaan asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle 17 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Lahjat ja palkinnot Tavaroiden luovuttaminen vastikkeetta on yleensä verollista Tavanomaisesta mainoslahjasta, jonka arvo on vähäinen ei suoriteta arvonlisäveroa Vähäinen arvo: enintään EUR 35 arvoinen tavara Verohallinnolta ei erillistä ohjetta itse valmistetun tavaran arvosta Välittömät ja välilliset kustannukset? Luovutus vähintään kuukauden tilausjaksoksi, vähäarvoisuus arvioidaan tilausjaksolta Luovutuksen koskiessa vain yhtä lehteä, vähäarvoisuus arvioidaan tästä luovutuksesta 18

10 Siirtymävaihe Vähäarvoiset lahjat, mainoslahjat ja näytenumerot Veroa ei suoriteta vähäarvoisista lahjoista, Oman käytön veroa ei makseta mikäli tilaus luovutetaan ilmaiseksi tavanomaisena lahjana, mainoslahjana tai näytteenä ja luovutuksen arvo on vähäinen Siten verottomia ovat: - mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä - markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu Verohallinnon ohjeistuksen mukaan, tavara on vähäarvoinen mikäli se on verolliselta hankintahinnaltaan EUR 35 tai vähemmän 19 Ilmaisjakelulehdet Määritelmä: lehti, jota jaetaan vastikkeettomasti tietyllä alueella tai tietylle kohderyhmälle vain ilmaiseksi Jakaminen ilmaiseksi on edellytyksenä ilmoitus- ja mainostulojen syntymiselle Kyseessä ei ole tavaran tai palvelun ottaminen liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin Ei suoriteta oman käytön veroa Jos murto-osa lehdestä myydään tilattuna tai lehteä myydään tilattuna toisella alueella, tilausmaksuista suoritetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan Ilmaisjakelulehti vai tilattava lehti ei merkitystä sisällöllä 20

11 Arvonlisäveron laskeminen Valmistukseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset Itse valmistettu lehti välittömät ja välilliset kustannukset Oman käytön veron perusteena tavaran valmistuksesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan lehden valmistamiseen Välillisiä kustannuksia ovat lehden valmistamisesta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Markkinahintaa voi käyttää veron perusteena ainoastaan silloin, kun se vastaa valmistuksen välittömiä ja välillisiä kustannuksia (yleensä näin ei ole) On mahdollista, että ilmaisluovutuksen vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta 21 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon 22

12 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynnin vero lasketaan verottomasta myyntihinnasta Vero maksetaan verottomasta myyntihinnasta myös silloin, kun myyntihinta on huomattavasti käypää hintaa alempi, eli ns. nimellinen hinta Jos myyjällä ja ostajalla on etuyhteys, käytetään käypää markkinaarvoa, joka on - täysi määrä, jonka ostaja joutuisi maksamaan ilman etuyhteyttä vapaassa kilpailutilanteessa riippumattomalle myyjälle - jos vertailukelpoista hintaa ei voida määritellä käytetään hyödykkeen tavanomaista myyntihintaa. Markkina-arvon oltava tällöin vähintään oman käytön veron perusteen suuruinen 23 Luovutus nimellisellä hinnalla Onko luovutuksen saaja etuyhteydessä luovuttajaan? Kyllä Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan etuyhteydessä olevalle esim. työntekijälle, johdolle tai lähipiirille - veron perusteena käytettävä tilauksen markkinahintaa - nimellistä hintaa, jos ostajalla on vähennysoikeus EI Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle - veron perusteena käytetään kyseistä nimellistä hintaa 24

13 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynti omille työntekijöille Työntekijät ovat etuyhteydessä myyjään Työntekijöillä ei ole vähennysoikeutta nimelliseen hintaan tapahtuvasta luovutuksesta suoritettava arvonlisäveroa käyvän markkinahinnan mukaisesti Käypä markkinahinta: se alennettu hinta, jonka työntekijä joutuisi maksamaan riippumattomalle myyjälle Veronperusteena voi olla myös ns. parhaiden asiakkaiden maksama hinta 25 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Henkilökuntaetu konsernin tytäryhtiölle Määräysvalta tai omistussuhde määrittää etuyhteyden Etuyhteys konsernisuhteessa määriteltävä tapauskohtaisesti - Määräysvalta, omistussuhde, muuten läheinen suhde - Tytäryhtiön verollista vähennyskelpoista liiketoimintaa varten hankkimat lehdet, veronperusteena käytetään alennettua hintaa - Tytäryhtiön tilatessa lehdet henkilökunnalleen, jolloin luovutus ei liity vähennyskelpoiseen liiketoimintaan, veronperusteena käypä markkina-arvo 26

14 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Eläkkeelle jäänyt henkilökunta Entiset työntekijät eivät ole etuyhteydessä yritykseen Entiset työntekijät ovat eri asemassa kuin nykyinen henkilökunta Veronperusteena entiseltä työntekijältä veloitettu nimellinen hinta 27 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Kauppiaan asiakkaalleen tarjoamat lehdet Etuyhteyden olemassa olo ratkaistava tapauskohtaisesti Mikäli kauppias ei ole etuyhteydessä myyjään, arvonlisävero maksetaan kauppiaan maksamasta alennetusta hinnasta 28

15 Ammatti- ja asiakaslehdet 29 Ammattilehdet Verokannan muutoksen vaikutus ammattilehtiin Yleishyödylliset ammattijärjestöt, työnantajajärjestöt ja yritykset tilaavat ammattilehtiä jäsenilleen, jäsenyrityksilleen tai työntekijöilleen Lehdet laskutetaan tilaavalta tahoilta yleensä toimitettujen numeroiden lukumäärän perusteella: - 9% verokantaa sovelletaan, mikäli lehti ilmestyy ja tilausmaksu kertyy vasta % verokantaa sovelletaan, mikäli ennakkomaksu kertyy vuoden 2011 aikana. Verokannan muutos aiheuttaa korotuspaineen tilausmaksuihin. Verokannan muutoksella vaikutuksia myös sopimuskumppaneille, jos näillä ei ole vähennysoikeutta. 30

16 Asiakaslehdet Verokannan muutoksen vaikutus asiakaslehtiin Kustantajien asiakkaat julkaisevat asiakaslehtiä omille asiakkailleen Tilanne ennen muutosta - tilausmaksu veroton, kun kustantaja myynyt asiakaslehdet tilaajalle toimitettuna tämän asiakkaille osoitteellisena jakeluna Tilanne muutoksen jälkeen - tilausmaksuveloituksista suoritettava vero 9% verokannan mukaan - vero jää verotonta toimintaa harjoittavien tilaajien/julkaisijoiden lopulliseksi kustannukseksi / verollista toimintaa harjoittavalla tilaajalla on tilausmaksuun sisältyvän arvonlisäveron osalta vähennysoikeus 31 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet 32

17 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden painos Verokannan muutos ei koske jäsenlehtien painoksen myyntiä Yleishyödylliselle yhdistykselle myytävän sanoma- ja aikakauslehden painoksen myynnin arvonlisäverottomuuden edellytykset ovat: - painoksen ostaa yleishyödyllinen yhteisö - lehti ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa - lehteä julkaistaan pääasiassa yhteisön jäseniä, osakkaita tai jäsenyhteisön jäseniä tai osakkaita varten - yhteisö ei harjoita lehtien julkaisutoimintaa liiketoiminnan muodossa Jäsenlehden painoksen myynnin verokanta säilyy 0%:ssa 33 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden myynti tilattuna Jäsenlehden myyntiin tilattuna kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut julkaista ja kustantaa jäsenlehtensä jäsenilleen tilattuna Näin tehdessään yhteisö on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, käsitellyt tilausmaksut 0% verolla ja vähentänyt kustannuksiin sisältyvät arvonlisäveron - näihin tilausmaksuihin sovelletaan 9%:n verokantaa - tilausmaksuja tulee korottaa vastaavasti Mikäli lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu jäsenlehti, jonka kustannukset voidaan kattaa tilausmaksun sijasta jäsenmaksulla: - harkinta: muutos tilattavasta lehdestä jäsenlehdeksi 34

18 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden tilaukset kustantajalta Jäsenlehden tilaukseen kustantajalta kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut tehdä jäsenlehden julkaisusta kustannussopimuksen kustantajan kanssa ja tilannut lehden vuosikerran osoitteellisena jakeluna jäsenilleen - verotuskäytännössä kustantaja on voinut veloittaa tilausmaksut 0%:n verokannalla Jatkossa kustantaja perii lehden tilausmaksuista 9%:n veron Jos lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu - yhdistys saattaa harkita siirtoa lehden julkaisemisesta ja kustantamisesta itse, jolloin se voi ostaa painoksen verottomana 35 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Kannatusmaksut Jäsen- tai kannatusmaksusta ei suoriteta arvonlisäveroa Jos jäsen- tai kannatusmaksu ei ole lehden tilaus, eivätkä jäsenet tai kannattajat saa lehteä kannatusmaksua vastaan, ei kannatusmaksusta suoriteta arvonlisäveroa - julkaisun valmistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat yhdistykselle vähennyskelvottomia Yleishyödyllisen yhdistyksen tilattua lehdet ulkopuoliselta kustantajalta suoraan jäsenille tai kannattajille, tilausmaksut olleet verottomia - jatkossa tilausmaksuveloituksista suoritetaan vero 9%:n verokannan mukaan - vero jää verotonta maksavan yhteisöjen lopulliseksi kustannukseksi 36

19 Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta 37 Lehtien toimitus EU:n alueelle Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yrityksille ja yhteisöille, joilla on ALV-tunniste, myytävien lehtien tilausmaksut säilyvät 0%:n verokannassa (yhteisömyynti) Yksityisille ja ei-verovelvollisille niihin EU-maihin, joihin ko. EUvaltion asettama kaukomyynnin kynnysraja ei ole ylittynyt, tulee lisättäväksi 9%:n arvonlisävero - jos ko. kaukomyynnin kynnysraja on ylittynyt, kustantaja on joutunut rekisteröitymään ko. valtioon arvonlisäverovelvolliseksi ja tilausmaksuihin sovelletaan edelleen ko. EU-valtion verokantaa Useissa EU-valtioissa lehtien tilausmaksujen verokanta < 9% - jos kaukomyynnin kynnysraja ei ylity, kustantaja voi hakeutua lehtien kaukomyynnistä vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi ko. valtioon 38

20 Lehtien toimitus EU:sta Suomeen Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yritykset ja yhteisöt, joilla on ALV-tunniste, suorittavat EUalueelta tilattujen lehtien yhteisöhankinnasta 9%:n arvonlisäveron alkaen Yksityiset tilaajat saavat pääsääntöisesti lehden toisesta EUvaltiosta ko. valtion verokannalla Oikeushenkilöt ja ne elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole vähennys-oikeutta ja joiden yhteisöhankintojen arvo kalenterivuodelta on enintään EUR 10,000 saavat lehdet niin ikään sen EU-valtion arvonlisäverokannalla, mistä lehti toimitetaan Jos kustantajan kaukomyynnin kynnysarvo Suomessa (EUR 35,000) on ylittynyt tai ylittyy, on kustantaja kaukomyynnistä arvonlisäverovelvollinen ja tilausmaksut veloitetaan 9%:n verolla. 39 Lehtien toimitus EU:n ulkopuolelle EU:n ulkopuolelle suuntautuvan tilausmyynnin verokanta säilyy 0%:na Kustantaja tarvitsee näytön siitä, että lehden toimitus tapahtuu EU:n ulkopu0lelle 40

21 Lehtien maahantuonti EU:n ulkopuolelta Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuontiin sovelletaan alkaen 9 %:n verokantaa Arvonlisäveroa kannetaan EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden arvo ylittää 22 euroa Verovelvollinen on maahantuoja, tulliselvitys tehtävä, jos arvo on yli 22 euroa Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 10 euroa (110 euron lähetys) - pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän on tarkoitus laskea 10 eurosta 5 euroon vuoden 2013 alusta lukien Tullihallitus laatinee tarkempaa ohjetta siitä, luetaanko maahantuonnin arvo tilauksen arvosta vai lähetyksen arvosta 41 Kysymyksiä 42

22 Kysymyksiä Siirtymävaihe & yleistä Alalla vallitsee käsitys, että kun tilaus, josta osa kuuluu vuodelle 2011 ja osa vuodelle 2012, maksetaan kokonaisuudessaan 2012, ei vuoden 2011 osuudesta tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Onko näin? Kuinka laajasti AVL 55 :n mukainen alennettu verokanta soveltuu? - Kuka voi myydä lehtiä tilattuna (pitääkö olla sekä julkaisija että kustantaja tai vain jompikumpi)? Milloin irtonumeron arvonlisäverokanta on 23 % ja milloin tilausten arvonlisäverokanta on 9 % (vähintään 1 kk ajaksi tilattuna)? 43 Kysymyksiä Onko 0 %:n verokannan poisto ainut arvonlisäverolain pykäliin suunniteltu muutos? Mikä on muutoksen vaikutus valtion laitoksen julkaisemiin lehtiin; - onko edelleen niin, että koska valtio on AVL 6 :n mukaan verovelvollinen vain 1 :ssä tarkoitetusta toiminnasta, eli pääasiassa liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, sekä 32 :ssä tarkoitetusta kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön otosta että 6 :n mukaisesti 33 :ssä tarkoitetun rakentamispalvelun omaan käyttöön otosta, joten onko niin, että mikäli lehteä ei edelleenkään luovuteta liiketoiminnan muodossa, ei 9 %:n verokanta sovellu? 44

23 Kysymyksiä Peittojakelu Lehdet jakavat melko yleisesti tilatun levikin lisäksi ns. laajalevikkisiä peittojakeluita. Jakelu tehdään ilmoitusten lisämyynnin mahdollistamiseksi ja siksi, että ei vielä asiakkaat saisivat tuntuman lehteen ja mahdollisesti myöhemmin tilaisivat sen. - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluun? - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluna tapahtuvaan kertaluonteiseen tai esim. kuukausittain toistuvaan osoitteettomaan markkinointijakeluun tietylle levikkialueelle? Lisäksi saattaa olla tilattavia lehtiä, jotka jakavat jollekin ilmoittajia palvelevalle alueelle tilatun levikin lisäksi lehtevä veloituksetta lähes joka numeron osalta, koska ko. alueen peitto on liian alhainen ilman lisäjakelua. Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa tähän? 45 Kysymyksiä Ovelle kanto Asiakkaalta veloitetaan erikseen sovittu erikoispalvelumaksu, maksullisesta ovelle kannosta sanomalehden varhaisjakelun yhteydessä. - Miten laskutus tulisi suorittaa? - Miten arvonlisävero lasketaan, jos ovelle kannon hinta lisätään tilausmaksuun eli lehden hintaan (voiko näin ylipäänsä menetellä)? - Miten ovelle kanto laskutetaan eri laskulla? 46

24 Kysymyksiä Nippujakelu Verotuskäytännössä nippujakelu on yleisesti käsitelty verollisena myyntinä. - Muuttuuko tämä käytäntö tulevan muutoksen yhteydessä (aiempi käytäntö perustuu jo kumotun liikevaihtoverolain alaiseen käytäntöön)? Onko nippujakelu verollista myös siinä tapauksessa, että lehden kpl:n painoksesta jaetaan osoitteellisena jakeluna kpl ja pieni osa (esim kpl) toimitetaan julkaisijalle (yleishyödyllinen yhteisö) jaettavaksi erilaisilla messuilla tai vastaavissa tilaisuuksissa? Mikä on nippujakelun verokohtelu silloin kun julkaisija ei ole yleishyödyllinen yhteisö? 47 Kysymyksiä Ilmaisluovutukset, tavanomaiset lahjat, mainoslahjat ja näytteet Verotonta on mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vähäarvoisena luovutuksena, josta oman käytön veroa ei ole maksettava, on pidetty verolliselta hankintahinnaltaan 35 euron arvoista tavaraa. Kuinka usein? - Lasketaanko verotettava arvo normaalista myyntihinnasta vai välittömistä ja välillisistä kustannuksista? Mikä on määräajaksi jaettavan ilmaisen tutustumislehden osoitteellisen jakelun verokohtelu? 48

25 Kysymyksiä Ilmaislehdillä on jonkin verran maksullisia tilauksia, joita koskee 9 %:n verokanta. - Mikä on osoitteellisena toimitettujen vapaakappaleiden verokohtelu? - Mikäli ei voida todeta, että kyse on markkinointitarkoituksesta, niin pitääkö tältä osin maksaa oman käytön veroa? - Mitä muita veroseurauksia ilmaislehden tilaajakannasta voi olla? Mikä on markkinointimielessä tapahtumissa, esim. omalta osastolta, tapahtuvan näytelehtien jakelun verokohtelu? 49 Kysymyksiä Työkappaleet ja vapaakappaleet Mikä on työkappale ja ovatko työtekijän työkappaleet ilmaisluovutuksia (myös kotiin toimitettuna)? Tilausmaksujen muuttuessa verotettavaksi, pitääkö myös ns. vapaakappaleista eli omasta käytöstä tilittää alv. valtiolle? - Miten lehden valmistuskustannus lasketaan, mitä eriä siihen sisällytetään (välittömien ja välillisten kustannusten summa)? Mikä on vapaakappaleiden verokohtelu, esim. kirjoittajakappaleet, jotka ko. lehteen kirjoittaneet asiantuntijat/toimittajat saavat ilmaiseksi? - Onko sillä vaikutusta arvonlisäverotuksen kannalta, että myös nämä lehdet lähtevät kirjapainosta muiden lehtien mukana, jotta kirjoittajat saavat lehdet samanaikaisesti kuin muutkin? 50

26 Kysymyksiä Oman käytön arvonlisävero Voidaanko lisälehden osalta välittöminä kustannuksina pitää niitä kustannuksia, jotka jäisivät pois mikäli lehteä ei toimitettaisi? - Kyse painamisen kustannuksista, jotka seuraavien/edellisten tuhansien hinnoista laskien ovat esim. 0,03 o,o6 euroa/ kpl ja jakelun osalta lehdestä riippuen 0,15 0,30 euroa/kpl. :n raportin mukaan on mahdollista, että tilatun ilmaisluovutuksen oman käytön vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta. - Miksi näin (vertaus Verohallinnon hotelliaamiaisten välittömien ja välillisten kustannusten selvittämistä koskevaan ohjeeseen nro 356/40/2004)? 51 Kysymyksiä Koskeeko oman käytön arvonlisäveron tilittämisvelvollisuus myös sellaisia tilauksia, joissa tarjotaan esim. 15 kk:n lehdet 12 kk:n hinnalla (eli katsotaanko erotus 3 kk luovutetuksi ilmaiseksi vai pidetäänkö sitä normaalina alennuksena/tarjouksena)? 52

27 Kysymyksiä Nimellinen hinta ja etuyhteys Mikä on (riittävä) nimellinen hinta? 1 euro? - Miten suuri on nimellinen hinta verrattuna markkinahintaan; 50 % markkinahinnasta, 15 % markkinahinnasta vai jotain muuta? Miten suuren alennuksen saa antaa esim. työntekijälle, jotta veron saa tilittää työntekijältä veloitetusta hinnasta eikä markkinahinnasta? Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle taholle, vero lasketaan tästä nimellisestä hinnasta. Miten määritellään ilmaiseksi jaettavien lehtien vapaakappaleiden muuttaminen nimellishintaisiksi? Voidaanko määritellä vapaasti? 53 Kysymyksiä Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaa etuyhteydessä olevalle henkilölle, veron perusteena tulee käyttää tilauksen markkinahintaa. - Mikä on markkinahinta? - Tilaus lasketaan levikkiin, mikäli perittävä hinta on 50 % tilaushinnasta. Markkinointiosoitteistoa hankittaessa ns. kauppiastarjouksilla, kauppias tilaa lehtiä -50 %:n hintaan. Puhelinmarkkinoinnilla pyritään saamaan jatkotilaus. Joukkotilausten markkinahinta on usein nimenomaisesti -50 % normaalihinnasta. - Mikä on hinnoitteluvapaus sijoittuu arvonlisäverolain muutkoseen? - Voidaanko henkilökunnan tilausten voimassaoloaikaa pidentää vuosiksi eteenpäin vuoden 2011 puolella, jotta vältyttäisiin verolta? Ovatko konserniyhtiöiden työntekijät etuyhteydessä emoyhtiöön? 54

28 Kysymyksiä Yleishyödylliset yhteisöt ja jäsenlehdet AVL 56 :n mukaan painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle on verotonta. Mikä on painotyö ja painos käsitteiden ero? Mikäli kustantaja toimittaa jäsenlehden avaimet käteen periaatteella yleishyödylliselle yhteisölle, pitääkö lasku käsitellä painotyön ja jakelun osalta verottomana ja sisällön tuottaminen, taitto ym. toimituksellinen työ verollisena, eli pitääkö lasku jakaa verolliseen ja verottomaan osuuteen? - Voidaanko edellä kuvatun painoksen myyntiä kokonaisuudessaan käsitellä myyntinä yleishyödylliselle yhteisölle ja siten ALV 0 %? 55 Kysymyksiä Pitääkö yleishyödyllisen yhteisön toimia julkaisijana omassa jäsenlehdessään, jotta voidaan soveltaa AVL 56 :ää? - Voiko tällaisen jäsenlehden kustantaja toimia myös julkaisijana, jotta verottomuus toteutuu? - Ts. kuka saa olla/kenen pitää olla julkaisija? Miten verotetaan lehteä, joka on sekä jäsenlehti että tilattava lehti? - Jäsenlehti on jäsenetu, jonka yleishyödyllisen yhteisön jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan. Samaa lehteä kuitenkin myös tilataan. 56

29 Kysymyksiä Valtion rajat ylittävistä tilanteista Käytämme Hollantiin rekisteröitynyttä tilausten välittäjää, X Bv:tä, jota laskutamme lehtitilauksista ja lehdet toimitetaan suomalaisiin osoiteisiin. X Bv laskuttaa suomalaista kuluttajaa lehtitilauksista. X Bv ei ole Suomessa alv-velvollinen. Tuote/tavara jää siis Suomeen. - Pitääkö SI Bv:lle lähetettävien laskujen sisältää Suomen alv? 57 Kysymyksiä Yrityksen nimi on Baltic lasku ja lehti toimitetaan Tallinnan, mutta asiakkaan toimittama VAT-tunnus osoittautuu suomalaiseksi Y-tunnukseksi - Kirjoitammeko asiakkaalle verollisen vai verottoman laskun? Lasku lähtee suomalaiselle/ulkomaiselle välittäjälle, lehti toimitetaan Suomesta EU:n alueella olevalle yritykselle ja käytössämme on tarkistettu tilaajan VAT-tunnus. Verollinen vai veroton lasku? 58

30 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Ei-verovelvollisen yhdistyksen painoksesta menee lehtiä esimerkiksi: - yhdistyksen jäsenille, vuosikertatilaajille, lehtipisteisiin, lehden vapaaehtoiskirjoittajille ja muille avustajille, asiantuntijoille ja päättäjille sekä omille alaosastoillemme työkappaleiksi - Lisäksi lehtiä tulee yhdistyksen varastoon, josta niitä menee vuoden mittaan kaikille yllämainituille ja lisäksi irtonumeromyyntiin eri tilaisuuksissa ja netin kautta Vuoden aikana tulleet jäsenet saavat kaikki vuoden lehdet, siis myös aiemmin ilmestyneet. Emme voi tietää ennen vuoden loppua, paljonko esimerkiksi helmikuun lehdistä meni jäsenille. Miten määrät ylipäänsä tarkistetaan? Meille ratkaisevaa on painoksen ja sen postituksen arvonlisäverottomuus yleishyödylliselle yhteisölle. 59 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Yrityksemme X Oy tuottaa yhdistykselle lehden avaimet käteen -periaatteella vuosittaista könttäkorvausta vastaan. Lehti postitetaan suoraan seuran jäsenille (X Oy maksaa postitusmaksut), ja lisäksi X Oy myy lehden vuosikertoja itse muille kuin yhdistyksen jäsenille. Jäsentilausten osuus on reilu enemmistö eli yli 3000 kpl, muita tilauksia on satoja. Lehden julkaisuoikeudet omistaa Oy, joka on Kustannus Oy:n ja yhdistyksen yhteisyritys (60 % - 40 %). X Oy on vuokrannut lehden julkaisuoikeudet Kustannus Oy:ltä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ts. X Oy:llä on sopimukset sekä yhdistyksen että Kustannus Oy:n kanssa: yhdistys maksaa siitä, että tuotamme lehteä heidän jäsenilleen, ja me maksamme Kustannus Oy:lle vuokraa siitä, että julkaisemme sen omistamaa lehteä ja mahdollisesti tienaamme työllämme ja ilmoitusmyynnillä. Kysymys: Onko yhdistyksen mahdollista välttyä uudelta alvilta? 60

31 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Julkaisemme Y-lehteä joka on y-asian asiantuntija ja tiedotus lehti Y ilmestyy 4 kertaa vuodessa Jäsenille lehti menee jäsenmaksun perusteella Emme ole ALV rekisterissä Vapaakappaleina menee muutamia satoja, yksityisiä lehtitilauksia jonkun verran, välityspalvelujen kautta tilauksia kirjastoihin ja terveysasemille. Kysymys: miten näitä sovelletaan uuteen arvonlisäverolakiin? 61 Yhteystiedot Ritva Nyrhinen Välillinen verotus Director puh This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta Taustatilanne Siikajoen kunta on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan - Kunnan omistamalla lämpölaitoksella

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute www.pwc.fi Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute Lieksan kaupunki Lieksan kaupunki Hyvät tarkastuslautakunnan jäsenet, Kiitos osallistumisestanne Vuoden Arviointikertomus kilpailuun! Olette osoittaneet

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 www.pwc.com Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 Ohjelma Tervetulosanat ja DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu ja hallitus esittely Sirpa Juutinen, Vastuullisuuskysymykset yritysfuusioiden integraatioprosessissa

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015 www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen Ohjelma 8.00 Aamiainen 8.30 Tervetulosanat 8.35 DIF-Tietopankki ja sen käyttö Maarit Aarni-Sirviö, DIF 8.40 DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia

Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) 1.12.2011 Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia Tässä muistiossa käsitellään Viestinnän Keskusliitolle, Sanomalehtien Liitolle ja Aikakauslehtien

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös?

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? www.pwc.fi Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? Lakimiehen kulma Maria Parker 6.6.2014 EU:n uusi tietosuoja-asetus Rekisterinpitäjän tilintekokykyisyys Ehdotuksen mukaan rekisterinpitäjien tulee pystyä osoittamaan

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö HE 110/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt Mediatiedot 2017 1. Julkaisija ja kustantaja Kustantaja: RPS-yhtiöt Osoite: Malmin kauppatie 18, 3. krs, 00700 Helsinki Puhelin: 044 070 0401 Sähköposti: toimitus@julkaisija.fi Päätoimittaja: Tiina Ruulio

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Esiselvitys liikenneverkkoyhtiön perustamisen ja toiminnan arvonlisäverokysymyksistä

Esiselvitys liikenneverkkoyhtiön perustamisen ja toiminnan arvonlisäverokysymyksistä PwC: Esiselvitys liikenneverkkoyhtiön perustamisen ja toiminnan arvonlisäverokysymyksistä Liikenneverkon taloudellista kehittämistä selvittävän hankkeen taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt Mediatiedot 2016 1. Julkaisija ja kustantaja Kustantaja: RPS-yhtiöt Osoite: Malmin kauppatie 18, 3. krs, 00700 Helsinki Puhelin: 044 070 0401 Sähköposti: toimitus@julkaisija.fi Päätoimittaja: Tiina Ruulio

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011. Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011. Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 19.-20.5.2011 Eräitä lakimuutoksia Tilintarkastus ja kirjanpito Käännetty alv MO päätös koskien perusmaksua VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS, MAAOIKEUS, TUOMIOT DN:ot M

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot