Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta"

Transkriptio

1 Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Ritva Nyrhinen Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen hintaan Ammatti- ja asiakaslehdet Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta Kysymyksiä ja vastauksia 2

2 Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe 3 Tilausmaksujen verokanta alkaen 9 % Vähennysoikeudet eivät laajene verokannan muutoksen johdosta. Tilausmaksuissa korotuspaine 9% Tilaussopimukset ja hinnat on syytä tarkistaa Muutos vaikuttaa lisäksi: - ilmaiseksi luovutettuihin lehtiin; - nimelliseen hintaan luovutettuihin lehtiin sekä - ulkomaille myytäviin ja ulkomailta tilattuihin lehtiin 4

3 Siirtymävaihe Tilausmaksut Verokantamuutos voimaan % verokantaa sovelletaan kun lehti on toimitettu lain tultua voimaan Tilausmaksuun tai sen osaan, joka kertyy ennen lain voimaantuloa soveltuu 0 %:n verokanta Esimerkkejä: Tilaus Toimitus Kertynyt maksu Verokanta % % % % % % % 5 Siirtymävaihe Tilausmaksut Jos tilausmaksu saadaan viimeistään , verokanta on 0% - tilauksen pituus ei ole oleellinen Mikäli vuonna 2012 ilmestyvän lehden tilausmaksu erääntyy 2011, mutta se maksetaan myöhästyneenä tai sen jälkeen, on verokanta 9% - mikäli myöhästyneen maksun vero halutaan periä tilaajalta tulee siitä sopia tilaussopimuksessa Kestotilausten tilausmaksuista tulee suorittaa vero, jos lehti ilmestyy vuonna 2012 tai sen jälkeen ja maksu saadaan tai sen jälkeen - tilaussopimukset on syytä tarkistaa, jotta verollinen hinta voidaan periä tilaajalta 6

4 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset 7 Siirtymävaihe Ilmaisluovutus Tilatun lehden luovuttaminen ilmaiseksi vähintään 1 kk ajaksi Veroa suoritettava, jos lehti on toimitettu tai sen jälkeen Ilmaistilauksen luovutus vastaa tavaran ottamista omaan käyttöön - vero lasketaan lehden valmistuksesta aiheutuvien välittömien ja välillisten kulujen perusteella - veroa ei makseta, jos ilmaisluovutus on tavanomainen lahja, mainoslahja tai tavaranäyte ja luovutuksen arvo on vähäinen (35 ) Jos kaikkia valmistuskustannuksia ei kateta tilausmaksuilla - tilatun ilmaisluovutuksen vero saatetaan joutua laskemaan suuremmasta arvosta 8

5 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ottaminen omaan käyttöön Myyntinä pidetään tavaran ottamista omaan käyttöön Tavaran ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että tavara - otetaan yksityiseen kulutukseen - luovutetaan vastikkeetta tai - siirretään tai muulla tavalla otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen Ei omaa käyttöä: tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja Verohallinto: verollinen hankinta hinta max. EUR 35 9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Ei veroa, jos luovutus liittyy yrityksen omaan vähennyskelpoiseen liiketoimintaan - esim. luovutus on välttämätön työväline Näyttö - yrityksen on voitava osoittaa työkappaleiden ja liiketoiminnan välitön yhteys (dokumentointi) - sinänsä ei liene merkitystä sillä luovutetaanko lehdet työntekijälle työpaikalle vai kotiin - rajanvetotilanteista ei verotuskäytäntöä 10

6 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Kaikkia henkilökunnalle luovutettuja lehtiä ei voitane pitää sellaisena, että niistä ei olisi suoritettava arvonlisäveroa Vakituisen avustajan asema: oltava välitön yhteys yrityksen verolliseen liiketoimintaan (ei verotuskäytäntöä vielä) Eläkkeellä oleva henkilö: luovutus vähintään kuukauden ajaksi on verotettava 9%:n verokannan mukaan 11 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmoittajan tarkistuskappaleet Ilmoittajille luovutettavat tarkistuskappaleet verottomia Näyttö - voitava osoittaa, että luovutus liittyy yrityksen verolliseen ilmoituspalveluiden myyntiin - ei merkitystä onko ilmoittaja yritys tai kuluttaja 12

7 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet ovat verottomia Tavaranäytteitä Tavaranäytteet palvelevat myynninedistämistä Jos luovutus liittyy liiketoimintaan, siitä ei ole suoritettava oman käytön veroa 13 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kouluille jaettavat lehdet Luovutusta koululle pidettäneen verottomana näytteenä Luovutuksen tarkoituksena on lukemisharrastuksen tukeminen Koululle tapahtuvaa luovutusta pidettäneen verottomana tavaranäytteenä, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa Ei verotus- tai oikeuskäytäntöä 14

8 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Vapaakappaleet yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille Vähäarvoiset alle EUR 35 luovutukset ovat verottomia Vähäarvoisuuden määrää verollinen hankintahinta Jos luovutus tapahtuu vähintään kuukauden ajaksi, vähäarvoisuus arvioitaneen tilausjaksolta Yksittäisen lehden luovutus, vähäarvoisuus arvioitaneen tästä luovutuksesta 15 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kestotilaajalle tarjottavat lahjalehdet Kestotilauksen kylkiäinen verrattavissa alennukseksi Arvonlisävero maksetaan vain siitä arvosta, jonka kestotilaaja on maksanut, luovutuksesta ei suoriteta oman käytön veroa Lisätilaushinnasta maksetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan 16

9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Näytelehdet markkinoinnissa Tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja on veroton Myynninedistämistarkoitus ei oman käytön veroa luovutuksesta Annetaan asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle 17 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Lahjat ja palkinnot Tavaroiden luovuttaminen vastikkeetta on yleensä verollista Tavanomaisesta mainoslahjasta, jonka arvo on vähäinen ei suoriteta arvonlisäveroa Vähäinen arvo: enintään EUR 35 arvoinen tavara Verohallinnolta ei erillistä ohjetta itse valmistetun tavaran arvosta Välittömät ja välilliset kustannukset? Luovutus vähintään kuukauden tilausjaksoksi, vähäarvoisuus arvioidaan tilausjaksolta Luovutuksen koskiessa vain yhtä lehteä, vähäarvoisuus arvioidaan tästä luovutuksesta 18

10 Siirtymävaihe Vähäarvoiset lahjat, mainoslahjat ja näytenumerot Veroa ei suoriteta vähäarvoisista lahjoista, Oman käytön veroa ei makseta mikäli tilaus luovutetaan ilmaiseksi tavanomaisena lahjana, mainoslahjana tai näytteenä ja luovutuksen arvo on vähäinen Siten verottomia ovat: - mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä - markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu Verohallinnon ohjeistuksen mukaan, tavara on vähäarvoinen mikäli se on verolliselta hankintahinnaltaan EUR 35 tai vähemmän 19 Ilmaisjakelulehdet Määritelmä: lehti, jota jaetaan vastikkeettomasti tietyllä alueella tai tietylle kohderyhmälle vain ilmaiseksi Jakaminen ilmaiseksi on edellytyksenä ilmoitus- ja mainostulojen syntymiselle Kyseessä ei ole tavaran tai palvelun ottaminen liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin Ei suoriteta oman käytön veroa Jos murto-osa lehdestä myydään tilattuna tai lehteä myydään tilattuna toisella alueella, tilausmaksuista suoritetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan Ilmaisjakelulehti vai tilattava lehti ei merkitystä sisällöllä 20

11 Arvonlisäveron laskeminen Valmistukseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset Itse valmistettu lehti välittömät ja välilliset kustannukset Oman käytön veron perusteena tavaran valmistuksesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan lehden valmistamiseen Välillisiä kustannuksia ovat lehden valmistamisesta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Markkinahintaa voi käyttää veron perusteena ainoastaan silloin, kun se vastaa valmistuksen välittömiä ja välillisiä kustannuksia (yleensä näin ei ole) On mahdollista, että ilmaisluovutuksen vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta 21 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon 22

12 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynnin vero lasketaan verottomasta myyntihinnasta Vero maksetaan verottomasta myyntihinnasta myös silloin, kun myyntihinta on huomattavasti käypää hintaa alempi, eli ns. nimellinen hinta Jos myyjällä ja ostajalla on etuyhteys, käytetään käypää markkinaarvoa, joka on - täysi määrä, jonka ostaja joutuisi maksamaan ilman etuyhteyttä vapaassa kilpailutilanteessa riippumattomalle myyjälle - jos vertailukelpoista hintaa ei voida määritellä käytetään hyödykkeen tavanomaista myyntihintaa. Markkina-arvon oltava tällöin vähintään oman käytön veron perusteen suuruinen 23 Luovutus nimellisellä hinnalla Onko luovutuksen saaja etuyhteydessä luovuttajaan? Kyllä Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan etuyhteydessä olevalle esim. työntekijälle, johdolle tai lähipiirille - veron perusteena käytettävä tilauksen markkinahintaa - nimellistä hintaa, jos ostajalla on vähennysoikeus EI Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle - veron perusteena käytetään kyseistä nimellistä hintaa 24

13 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynti omille työntekijöille Työntekijät ovat etuyhteydessä myyjään Työntekijöillä ei ole vähennysoikeutta nimelliseen hintaan tapahtuvasta luovutuksesta suoritettava arvonlisäveroa käyvän markkinahinnan mukaisesti Käypä markkinahinta: se alennettu hinta, jonka työntekijä joutuisi maksamaan riippumattomalle myyjälle Veronperusteena voi olla myös ns. parhaiden asiakkaiden maksama hinta 25 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Henkilökuntaetu konsernin tytäryhtiölle Määräysvalta tai omistussuhde määrittää etuyhteyden Etuyhteys konsernisuhteessa määriteltävä tapauskohtaisesti - Määräysvalta, omistussuhde, muuten läheinen suhde - Tytäryhtiön verollista vähennyskelpoista liiketoimintaa varten hankkimat lehdet, veronperusteena käytetään alennettua hintaa - Tytäryhtiön tilatessa lehdet henkilökunnalleen, jolloin luovutus ei liity vähennyskelpoiseen liiketoimintaan, veronperusteena käypä markkina-arvo 26

14 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Eläkkeelle jäänyt henkilökunta Entiset työntekijät eivät ole etuyhteydessä yritykseen Entiset työntekijät ovat eri asemassa kuin nykyinen henkilökunta Veronperusteena entiseltä työntekijältä veloitettu nimellinen hinta 27 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Kauppiaan asiakkaalleen tarjoamat lehdet Etuyhteyden olemassa olo ratkaistava tapauskohtaisesti Mikäli kauppias ei ole etuyhteydessä myyjään, arvonlisävero maksetaan kauppiaan maksamasta alennetusta hinnasta 28

15 Ammatti- ja asiakaslehdet 29 Ammattilehdet Verokannan muutoksen vaikutus ammattilehtiin Yleishyödylliset ammattijärjestöt, työnantajajärjestöt ja yritykset tilaavat ammattilehtiä jäsenilleen, jäsenyrityksilleen tai työntekijöilleen Lehdet laskutetaan tilaavalta tahoilta yleensä toimitettujen numeroiden lukumäärän perusteella: - 9% verokantaa sovelletaan, mikäli lehti ilmestyy ja tilausmaksu kertyy vasta % verokantaa sovelletaan, mikäli ennakkomaksu kertyy vuoden 2011 aikana. Verokannan muutos aiheuttaa korotuspaineen tilausmaksuihin. Verokannan muutoksella vaikutuksia myös sopimuskumppaneille, jos näillä ei ole vähennysoikeutta. 30

16 Asiakaslehdet Verokannan muutoksen vaikutus asiakaslehtiin Kustantajien asiakkaat julkaisevat asiakaslehtiä omille asiakkailleen Tilanne ennen muutosta - tilausmaksu veroton, kun kustantaja myynyt asiakaslehdet tilaajalle toimitettuna tämän asiakkaille osoitteellisena jakeluna Tilanne muutoksen jälkeen - tilausmaksuveloituksista suoritettava vero 9% verokannan mukaan - vero jää verotonta toimintaa harjoittavien tilaajien/julkaisijoiden lopulliseksi kustannukseksi / verollista toimintaa harjoittavalla tilaajalla on tilausmaksuun sisältyvän arvonlisäveron osalta vähennysoikeus 31 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet 32

17 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden painos Verokannan muutos ei koske jäsenlehtien painoksen myyntiä Yleishyödylliselle yhdistykselle myytävän sanoma- ja aikakauslehden painoksen myynnin arvonlisäverottomuuden edellytykset ovat: - painoksen ostaa yleishyödyllinen yhteisö - lehti ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa - lehteä julkaistaan pääasiassa yhteisön jäseniä, osakkaita tai jäsenyhteisön jäseniä tai osakkaita varten - yhteisö ei harjoita lehtien julkaisutoimintaa liiketoiminnan muodossa Jäsenlehden painoksen myynnin verokanta säilyy 0%:ssa 33 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden myynti tilattuna Jäsenlehden myyntiin tilattuna kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut julkaista ja kustantaa jäsenlehtensä jäsenilleen tilattuna Näin tehdessään yhteisö on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, käsitellyt tilausmaksut 0% verolla ja vähentänyt kustannuksiin sisältyvät arvonlisäveron - näihin tilausmaksuihin sovelletaan 9%:n verokantaa - tilausmaksuja tulee korottaa vastaavasti Mikäli lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu jäsenlehti, jonka kustannukset voidaan kattaa tilausmaksun sijasta jäsenmaksulla: - harkinta: muutos tilattavasta lehdestä jäsenlehdeksi 34

18 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden tilaukset kustantajalta Jäsenlehden tilaukseen kustantajalta kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut tehdä jäsenlehden julkaisusta kustannussopimuksen kustantajan kanssa ja tilannut lehden vuosikerran osoitteellisena jakeluna jäsenilleen - verotuskäytännössä kustantaja on voinut veloittaa tilausmaksut 0%:n verokannalla Jatkossa kustantaja perii lehden tilausmaksuista 9%:n veron Jos lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu - yhdistys saattaa harkita siirtoa lehden julkaisemisesta ja kustantamisesta itse, jolloin se voi ostaa painoksen verottomana 35 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Kannatusmaksut Jäsen- tai kannatusmaksusta ei suoriteta arvonlisäveroa Jos jäsen- tai kannatusmaksu ei ole lehden tilaus, eivätkä jäsenet tai kannattajat saa lehteä kannatusmaksua vastaan, ei kannatusmaksusta suoriteta arvonlisäveroa - julkaisun valmistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat yhdistykselle vähennyskelvottomia Yleishyödyllisen yhdistyksen tilattua lehdet ulkopuoliselta kustantajalta suoraan jäsenille tai kannattajille, tilausmaksut olleet verottomia - jatkossa tilausmaksuveloituksista suoritetaan vero 9%:n verokannan mukaan - vero jää verotonta maksavan yhteisöjen lopulliseksi kustannukseksi 36

19 Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta 37 Lehtien toimitus EU:n alueelle Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yrityksille ja yhteisöille, joilla on ALV-tunniste, myytävien lehtien tilausmaksut säilyvät 0%:n verokannassa (yhteisömyynti) Yksityisille ja ei-verovelvollisille niihin EU-maihin, joihin ko. EUvaltion asettama kaukomyynnin kynnysraja ei ole ylittynyt, tulee lisättäväksi 9%:n arvonlisävero - jos ko. kaukomyynnin kynnysraja on ylittynyt, kustantaja on joutunut rekisteröitymään ko. valtioon arvonlisäverovelvolliseksi ja tilausmaksuihin sovelletaan edelleen ko. EU-valtion verokantaa Useissa EU-valtioissa lehtien tilausmaksujen verokanta < 9% - jos kaukomyynnin kynnysraja ei ylity, kustantaja voi hakeutua lehtien kaukomyynnistä vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi ko. valtioon 38

20 Lehtien toimitus EU:sta Suomeen Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yritykset ja yhteisöt, joilla on ALV-tunniste, suorittavat EUalueelta tilattujen lehtien yhteisöhankinnasta 9%:n arvonlisäveron alkaen Yksityiset tilaajat saavat pääsääntöisesti lehden toisesta EUvaltiosta ko. valtion verokannalla Oikeushenkilöt ja ne elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole vähennys-oikeutta ja joiden yhteisöhankintojen arvo kalenterivuodelta on enintään EUR 10,000 saavat lehdet niin ikään sen EU-valtion arvonlisäverokannalla, mistä lehti toimitetaan Jos kustantajan kaukomyynnin kynnysarvo Suomessa (EUR 35,000) on ylittynyt tai ylittyy, on kustantaja kaukomyynnistä arvonlisäverovelvollinen ja tilausmaksut veloitetaan 9%:n verolla. 39 Lehtien toimitus EU:n ulkopuolelle EU:n ulkopuolelle suuntautuvan tilausmyynnin verokanta säilyy 0%:na Kustantaja tarvitsee näytön siitä, että lehden toimitus tapahtuu EU:n ulkopu0lelle 40

21 Lehtien maahantuonti EU:n ulkopuolelta Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuontiin sovelletaan alkaen 9 %:n verokantaa Arvonlisäveroa kannetaan EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden arvo ylittää 22 euroa Verovelvollinen on maahantuoja, tulliselvitys tehtävä, jos arvo on yli 22 euroa Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 10 euroa (110 euron lähetys) - pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän on tarkoitus laskea 10 eurosta 5 euroon vuoden 2013 alusta lukien Tullihallitus laatinee tarkempaa ohjetta siitä, luetaanko maahantuonnin arvo tilauksen arvosta vai lähetyksen arvosta 41 Kysymyksiä 42

22 Kysymyksiä Siirtymävaihe & yleistä Alalla vallitsee käsitys, että kun tilaus, josta osa kuuluu vuodelle 2011 ja osa vuodelle 2012, maksetaan kokonaisuudessaan 2012, ei vuoden 2011 osuudesta tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Onko näin? Kuinka laajasti AVL 55 :n mukainen alennettu verokanta soveltuu? - Kuka voi myydä lehtiä tilattuna (pitääkö olla sekä julkaisija että kustantaja tai vain jompikumpi)? Milloin irtonumeron arvonlisäverokanta on 23 % ja milloin tilausten arvonlisäverokanta on 9 % (vähintään 1 kk ajaksi tilattuna)? 43 Kysymyksiä Onko 0 %:n verokannan poisto ainut arvonlisäverolain pykäliin suunniteltu muutos? Mikä on muutoksen vaikutus valtion laitoksen julkaisemiin lehtiin; - onko edelleen niin, että koska valtio on AVL 6 :n mukaan verovelvollinen vain 1 :ssä tarkoitetusta toiminnasta, eli pääasiassa liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, sekä 32 :ssä tarkoitetusta kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön otosta että 6 :n mukaisesti 33 :ssä tarkoitetun rakentamispalvelun omaan käyttöön otosta, joten onko niin, että mikäli lehteä ei edelleenkään luovuteta liiketoiminnan muodossa, ei 9 %:n verokanta sovellu? 44

23 Kysymyksiä Peittojakelu Lehdet jakavat melko yleisesti tilatun levikin lisäksi ns. laajalevikkisiä peittojakeluita. Jakelu tehdään ilmoitusten lisämyynnin mahdollistamiseksi ja siksi, että ei vielä asiakkaat saisivat tuntuman lehteen ja mahdollisesti myöhemmin tilaisivat sen. - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluun? - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluna tapahtuvaan kertaluonteiseen tai esim. kuukausittain toistuvaan osoitteettomaan markkinointijakeluun tietylle levikkialueelle? Lisäksi saattaa olla tilattavia lehtiä, jotka jakavat jollekin ilmoittajia palvelevalle alueelle tilatun levikin lisäksi lehtevä veloituksetta lähes joka numeron osalta, koska ko. alueen peitto on liian alhainen ilman lisäjakelua. Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa tähän? 45 Kysymyksiä Ovelle kanto Asiakkaalta veloitetaan erikseen sovittu erikoispalvelumaksu, maksullisesta ovelle kannosta sanomalehden varhaisjakelun yhteydessä. - Miten laskutus tulisi suorittaa? - Miten arvonlisävero lasketaan, jos ovelle kannon hinta lisätään tilausmaksuun eli lehden hintaan (voiko näin ylipäänsä menetellä)? - Miten ovelle kanto laskutetaan eri laskulla? 46

24 Kysymyksiä Nippujakelu Verotuskäytännössä nippujakelu on yleisesti käsitelty verollisena myyntinä. - Muuttuuko tämä käytäntö tulevan muutoksen yhteydessä (aiempi käytäntö perustuu jo kumotun liikevaihtoverolain alaiseen käytäntöön)? Onko nippujakelu verollista myös siinä tapauksessa, että lehden kpl:n painoksesta jaetaan osoitteellisena jakeluna kpl ja pieni osa (esim kpl) toimitetaan julkaisijalle (yleishyödyllinen yhteisö) jaettavaksi erilaisilla messuilla tai vastaavissa tilaisuuksissa? Mikä on nippujakelun verokohtelu silloin kun julkaisija ei ole yleishyödyllinen yhteisö? 47 Kysymyksiä Ilmaisluovutukset, tavanomaiset lahjat, mainoslahjat ja näytteet Verotonta on mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vähäarvoisena luovutuksena, josta oman käytön veroa ei ole maksettava, on pidetty verolliselta hankintahinnaltaan 35 euron arvoista tavaraa. Kuinka usein? - Lasketaanko verotettava arvo normaalista myyntihinnasta vai välittömistä ja välillisistä kustannuksista? Mikä on määräajaksi jaettavan ilmaisen tutustumislehden osoitteellisen jakelun verokohtelu? 48

25 Kysymyksiä Ilmaislehdillä on jonkin verran maksullisia tilauksia, joita koskee 9 %:n verokanta. - Mikä on osoitteellisena toimitettujen vapaakappaleiden verokohtelu? - Mikäli ei voida todeta, että kyse on markkinointitarkoituksesta, niin pitääkö tältä osin maksaa oman käytön veroa? - Mitä muita veroseurauksia ilmaislehden tilaajakannasta voi olla? Mikä on markkinointimielessä tapahtumissa, esim. omalta osastolta, tapahtuvan näytelehtien jakelun verokohtelu? 49 Kysymyksiä Työkappaleet ja vapaakappaleet Mikä on työkappale ja ovatko työtekijän työkappaleet ilmaisluovutuksia (myös kotiin toimitettuna)? Tilausmaksujen muuttuessa verotettavaksi, pitääkö myös ns. vapaakappaleista eli omasta käytöstä tilittää alv. valtiolle? - Miten lehden valmistuskustannus lasketaan, mitä eriä siihen sisällytetään (välittömien ja välillisten kustannusten summa)? Mikä on vapaakappaleiden verokohtelu, esim. kirjoittajakappaleet, jotka ko. lehteen kirjoittaneet asiantuntijat/toimittajat saavat ilmaiseksi? - Onko sillä vaikutusta arvonlisäverotuksen kannalta, että myös nämä lehdet lähtevät kirjapainosta muiden lehtien mukana, jotta kirjoittajat saavat lehdet samanaikaisesti kuin muutkin? 50

26 Kysymyksiä Oman käytön arvonlisävero Voidaanko lisälehden osalta välittöminä kustannuksina pitää niitä kustannuksia, jotka jäisivät pois mikäli lehteä ei toimitettaisi? - Kyse painamisen kustannuksista, jotka seuraavien/edellisten tuhansien hinnoista laskien ovat esim. 0,03 o,o6 euroa/ kpl ja jakelun osalta lehdestä riippuen 0,15 0,30 euroa/kpl. :n raportin mukaan on mahdollista, että tilatun ilmaisluovutuksen oman käytön vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta. - Miksi näin (vertaus Verohallinnon hotelliaamiaisten välittömien ja välillisten kustannusten selvittämistä koskevaan ohjeeseen nro 356/40/2004)? 51 Kysymyksiä Koskeeko oman käytön arvonlisäveron tilittämisvelvollisuus myös sellaisia tilauksia, joissa tarjotaan esim. 15 kk:n lehdet 12 kk:n hinnalla (eli katsotaanko erotus 3 kk luovutetuksi ilmaiseksi vai pidetäänkö sitä normaalina alennuksena/tarjouksena)? 52

27 Kysymyksiä Nimellinen hinta ja etuyhteys Mikä on (riittävä) nimellinen hinta? 1 euro? - Miten suuri on nimellinen hinta verrattuna markkinahintaan; 50 % markkinahinnasta, 15 % markkinahinnasta vai jotain muuta? Miten suuren alennuksen saa antaa esim. työntekijälle, jotta veron saa tilittää työntekijältä veloitetusta hinnasta eikä markkinahinnasta? Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle taholle, vero lasketaan tästä nimellisestä hinnasta. Miten määritellään ilmaiseksi jaettavien lehtien vapaakappaleiden muuttaminen nimellishintaisiksi? Voidaanko määritellä vapaasti? 53 Kysymyksiä Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaa etuyhteydessä olevalle henkilölle, veron perusteena tulee käyttää tilauksen markkinahintaa. - Mikä on markkinahinta? - Tilaus lasketaan levikkiin, mikäli perittävä hinta on 50 % tilaushinnasta. Markkinointiosoitteistoa hankittaessa ns. kauppiastarjouksilla, kauppias tilaa lehtiä -50 %:n hintaan. Puhelinmarkkinoinnilla pyritään saamaan jatkotilaus. Joukkotilausten markkinahinta on usein nimenomaisesti -50 % normaalihinnasta. - Mikä on hinnoitteluvapaus sijoittuu arvonlisäverolain muutkoseen? - Voidaanko henkilökunnan tilausten voimassaoloaikaa pidentää vuosiksi eteenpäin vuoden 2011 puolella, jotta vältyttäisiin verolta? Ovatko konserniyhtiöiden työntekijät etuyhteydessä emoyhtiöön? 54

28 Kysymyksiä Yleishyödylliset yhteisöt ja jäsenlehdet AVL 56 :n mukaan painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle on verotonta. Mikä on painotyö ja painos käsitteiden ero? Mikäli kustantaja toimittaa jäsenlehden avaimet käteen periaatteella yleishyödylliselle yhteisölle, pitääkö lasku käsitellä painotyön ja jakelun osalta verottomana ja sisällön tuottaminen, taitto ym. toimituksellinen työ verollisena, eli pitääkö lasku jakaa verolliseen ja verottomaan osuuteen? - Voidaanko edellä kuvatun painoksen myyntiä kokonaisuudessaan käsitellä myyntinä yleishyödylliselle yhteisölle ja siten ALV 0 %? 55 Kysymyksiä Pitääkö yleishyödyllisen yhteisön toimia julkaisijana omassa jäsenlehdessään, jotta voidaan soveltaa AVL 56 :ää? - Voiko tällaisen jäsenlehden kustantaja toimia myös julkaisijana, jotta verottomuus toteutuu? - Ts. kuka saa olla/kenen pitää olla julkaisija? Miten verotetaan lehteä, joka on sekä jäsenlehti että tilattava lehti? - Jäsenlehti on jäsenetu, jonka yleishyödyllisen yhteisön jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan. Samaa lehteä kuitenkin myös tilataan. 56

29 Kysymyksiä Valtion rajat ylittävistä tilanteista Käytämme Hollantiin rekisteröitynyttä tilausten välittäjää, X Bv:tä, jota laskutamme lehtitilauksista ja lehdet toimitetaan suomalaisiin osoiteisiin. X Bv laskuttaa suomalaista kuluttajaa lehtitilauksista. X Bv ei ole Suomessa alv-velvollinen. Tuote/tavara jää siis Suomeen. - Pitääkö SI Bv:lle lähetettävien laskujen sisältää Suomen alv? 57 Kysymyksiä Yrityksen nimi on Baltic lasku ja lehti toimitetaan Tallinnan, mutta asiakkaan toimittama VAT-tunnus osoittautuu suomalaiseksi Y-tunnukseksi - Kirjoitammeko asiakkaalle verollisen vai verottoman laskun? Lasku lähtee suomalaiselle/ulkomaiselle välittäjälle, lehti toimitetaan Suomesta EU:n alueella olevalle yritykselle ja käytössämme on tarkistettu tilaajan VAT-tunnus. Verollinen vai veroton lasku? 58

30 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Ei-verovelvollisen yhdistyksen painoksesta menee lehtiä esimerkiksi: - yhdistyksen jäsenille, vuosikertatilaajille, lehtipisteisiin, lehden vapaaehtoiskirjoittajille ja muille avustajille, asiantuntijoille ja päättäjille sekä omille alaosastoillemme työkappaleiksi - Lisäksi lehtiä tulee yhdistyksen varastoon, josta niitä menee vuoden mittaan kaikille yllämainituille ja lisäksi irtonumeromyyntiin eri tilaisuuksissa ja netin kautta Vuoden aikana tulleet jäsenet saavat kaikki vuoden lehdet, siis myös aiemmin ilmestyneet. Emme voi tietää ennen vuoden loppua, paljonko esimerkiksi helmikuun lehdistä meni jäsenille. Miten määrät ylipäänsä tarkistetaan? Meille ratkaisevaa on painoksen ja sen postituksen arvonlisäverottomuus yleishyödylliselle yhteisölle. 59 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Yrityksemme X Oy tuottaa yhdistykselle lehden avaimet käteen -periaatteella vuosittaista könttäkorvausta vastaan. Lehti postitetaan suoraan seuran jäsenille (X Oy maksaa postitusmaksut), ja lisäksi X Oy myy lehden vuosikertoja itse muille kuin yhdistyksen jäsenille. Jäsentilausten osuus on reilu enemmistö eli yli 3000 kpl, muita tilauksia on satoja. Lehden julkaisuoikeudet omistaa Oy, joka on Kustannus Oy:n ja yhdistyksen yhteisyritys (60 % - 40 %). X Oy on vuokrannut lehden julkaisuoikeudet Kustannus Oy:ltä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ts. X Oy:llä on sopimukset sekä yhdistyksen että Kustannus Oy:n kanssa: yhdistys maksaa siitä, että tuotamme lehteä heidän jäsenilleen, ja me maksamme Kustannus Oy:lle vuokraa siitä, että julkaisemme sen omistamaa lehteä ja mahdollisesti tienaamme työllämme ja ilmoitusmyynnillä. Kysymys: Onko yhdistyksen mahdollista välttyä uudelta alvilta? 60

31 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Julkaisemme Y-lehteä joka on y-asian asiantuntija ja tiedotus lehti Y ilmestyy 4 kertaa vuodessa Jäsenille lehti menee jäsenmaksun perusteella Emme ole ALV rekisterissä Vapaakappaleina menee muutamia satoja, yksityisiä lehtitilauksia jonkun verran, välityspalvelujen kautta tilauksia kirjastoihin ja terveysasemille. Kysymys: miten näitä sovelletaan uuteen arvonlisäverolakiin? 61 Yhteystiedot Ritva Nyrhinen Välillinen verotus Director puh This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle www.pwc.com Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle Sisältö Tausta ja tavoitteet slide 3 Osuuskuntamallin lainsäädännöllinen perusta slide 8 Rahoitus slide

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana VERONKOHTAISTA 2015 Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana AGENDA Yleistä yritysverotuksesta ja veroilmoituksella huomioitavaa

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Yhdistyksen lehtitoimituksen rutiinit uusiksi. Case: ½ -lehti

Yhdistyksen lehtitoimituksen rutiinit uusiksi. Case: ½ -lehti Yhdistyksen lehtitoimituksen rutiinit uusiksi Case: ½ -lehti Henrika Peltola Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Liiketoimintalähtöinen talousjohtaminen ja yritysjuridiikka TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot