Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta"

Transkriptio

1 Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Ritva Nyrhinen Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen hintaan Ammatti- ja asiakaslehdet Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta Kysymyksiä ja vastauksia 2

2 Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe 3 Tilausmaksujen verokanta alkaen 9 % Vähennysoikeudet eivät laajene verokannan muutoksen johdosta. Tilausmaksuissa korotuspaine 9% Tilaussopimukset ja hinnat on syytä tarkistaa Muutos vaikuttaa lisäksi: - ilmaiseksi luovutettuihin lehtiin; - nimelliseen hintaan luovutettuihin lehtiin sekä - ulkomaille myytäviin ja ulkomailta tilattuihin lehtiin 4

3 Siirtymävaihe Tilausmaksut Verokantamuutos voimaan % verokantaa sovelletaan kun lehti on toimitettu lain tultua voimaan Tilausmaksuun tai sen osaan, joka kertyy ennen lain voimaantuloa soveltuu 0 %:n verokanta Esimerkkejä: Tilaus Toimitus Kertynyt maksu Verokanta % % % % % % % 5 Siirtymävaihe Tilausmaksut Jos tilausmaksu saadaan viimeistään , verokanta on 0% - tilauksen pituus ei ole oleellinen Mikäli vuonna 2012 ilmestyvän lehden tilausmaksu erääntyy 2011, mutta se maksetaan myöhästyneenä tai sen jälkeen, on verokanta 9% - mikäli myöhästyneen maksun vero halutaan periä tilaajalta tulee siitä sopia tilaussopimuksessa Kestotilausten tilausmaksuista tulee suorittaa vero, jos lehti ilmestyy vuonna 2012 tai sen jälkeen ja maksu saadaan tai sen jälkeen - tilaussopimukset on syytä tarkistaa, jotta verollinen hinta voidaan periä tilaajalta 6

4 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset 7 Siirtymävaihe Ilmaisluovutus Tilatun lehden luovuttaminen ilmaiseksi vähintään 1 kk ajaksi Veroa suoritettava, jos lehti on toimitettu tai sen jälkeen Ilmaistilauksen luovutus vastaa tavaran ottamista omaan käyttöön - vero lasketaan lehden valmistuksesta aiheutuvien välittömien ja välillisten kulujen perusteella - veroa ei makseta, jos ilmaisluovutus on tavanomainen lahja, mainoslahja tai tavaranäyte ja luovutuksen arvo on vähäinen (35 ) Jos kaikkia valmistuskustannuksia ei kateta tilausmaksuilla - tilatun ilmaisluovutuksen vero saatetaan joutua laskemaan suuremmasta arvosta 8

5 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ottaminen omaan käyttöön Myyntinä pidetään tavaran ottamista omaan käyttöön Tavaran ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että tavara - otetaan yksityiseen kulutukseen - luovutetaan vastikkeetta tai - siirretään tai muulla tavalla otetaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen Ei omaa käyttöä: tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja Verohallinto: verollinen hankinta hinta max. EUR 35 9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Ei veroa, jos luovutus liittyy yrityksen omaan vähennyskelpoiseen liiketoimintaan - esim. luovutus on välttämätön työväline Näyttö - yrityksen on voitava osoittaa työkappaleiden ja liiketoiminnan välitön yhteys (dokumentointi) - sinänsä ei liene merkitystä sillä luovutetaanko lehdet työntekijälle työpaikalle vai kotiin - rajanvetotilanteista ei verotuskäytäntöä 10

6 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmaisluovutus henkilökunnalle, avustajille ja eläkeläisille Vähintään 1 kk kuukauden ajaksi verollista 9 % Kaikkia henkilökunnalle luovutettuja lehtiä ei voitane pitää sellaisena, että niistä ei olisi suoritettava arvonlisäveroa Vakituisen avustajan asema: oltava välitön yhteys yrityksen verolliseen liiketoimintaan (ei verotuskäytäntöä vielä) Eläkkeellä oleva henkilö: luovutus vähintään kuukauden ajaksi on verotettava 9%:n verokannan mukaan 11 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Ilmoittajan tarkistuskappaleet Ilmoittajille luovutettavat tarkistuskappaleet verottomia Näyttö - voitava osoittaa, että luovutus liittyy yrityksen verolliseen ilmoituspalveluiden myyntiin - ei merkitystä onko ilmoittaja yritys tai kuluttaja 12

7 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet Tapahtumien yhteydessä jaettavat lehdet ovat verottomia Tavaranäytteitä Tavaranäytteet palvelevat myynninedistämistä Jos luovutus liittyy liiketoimintaan, siitä ei ole suoritettava oman käytön veroa 13 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kouluille jaettavat lehdet Luovutusta koululle pidettäneen verottomana näytteenä Luovutuksen tarkoituksena on lukemisharrastuksen tukeminen Koululle tapahtuvaa luovutusta pidettäneen verottomana tavaranäytteenä, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa Ei verotus- tai oikeuskäytäntöä 14

8 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Vapaakappaleet yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille Vähäarvoiset alle EUR 35 luovutukset ovat verottomia Vähäarvoisuuden määrää verollinen hankintahinta Jos luovutus tapahtuu vähintään kuukauden ajaksi, vähäarvoisuus arvioitaneen tilausjaksolta Yksittäisen lehden luovutus, vähäarvoisuus arvioitaneen tästä luovutuksesta 15 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Kestotilaajalle tarjottavat lahjalehdet Kestotilauksen kylkiäinen verrattavissa alennukseksi Arvonlisävero maksetaan vain siitä arvosta, jonka kestotilaaja on maksanut, luovutuksesta ei suoriteta oman käytön veroa Lisätilaushinnasta maksetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan 16

9 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Näytelehdet markkinoinnissa Tavaranäyte tai tavanomainen mainoslahja on veroton Myynninedistämistarkoitus ei oman käytön veroa luovutuksesta Annetaan asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle 17 Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Lahjat ja palkinnot Tavaroiden luovuttaminen vastikkeetta on yleensä verollista Tavanomaisesta mainoslahjasta, jonka arvo on vähäinen ei suoriteta arvonlisäveroa Vähäinen arvo: enintään EUR 35 arvoinen tavara Verohallinnolta ei erillistä ohjetta itse valmistetun tavaran arvosta Välittömät ja välilliset kustannukset? Luovutus vähintään kuukauden tilausjaksoksi, vähäarvoisuus arvioidaan tilausjaksolta Luovutuksen koskiessa vain yhtä lehteä, vähäarvoisuus arvioidaan tästä luovutuksesta 18

10 Siirtymävaihe Vähäarvoiset lahjat, mainoslahjat ja näytenumerot Veroa ei suoriteta vähäarvoisista lahjoista, Oman käytön veroa ei makseta mikäli tilaus luovutetaan ilmaiseksi tavanomaisena lahjana, mainoslahjana tai näytteenä ja luovutuksen arvo on vähäinen Siten verottomia ovat: - mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä - markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu Verohallinnon ohjeistuksen mukaan, tavara on vähäarvoinen mikäli se on verolliselta hankintahinnaltaan EUR 35 tai vähemmän 19 Ilmaisjakelulehdet Määritelmä: lehti, jota jaetaan vastikkeettomasti tietyllä alueella tai tietylle kohderyhmälle vain ilmaiseksi Jakaminen ilmaiseksi on edellytyksenä ilmoitus- ja mainostulojen syntymiselle Kyseessä ei ole tavaran tai palvelun ottaminen liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin Ei suoriteta oman käytön veroa Jos murto-osa lehdestä myydään tilattuna tai lehteä myydään tilattuna toisella alueella, tilausmaksuista suoritetaan arvonlisäveroa 9%:n verokannan mukaan Ilmaisjakelulehti vai tilattava lehti ei merkitystä sisällöllä 20

11 Arvonlisäveron laskeminen Valmistukseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset Itse valmistettu lehti välittömät ja välilliset kustannukset Oman käytön veron perusteena tavaran valmistuksesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan lehden valmistamiseen Välillisiä kustannuksia ovat lehden valmistamisesta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Markkinahintaa voi käyttää veron perusteena ainoastaan silloin, kun se vastaa valmistuksen välittömiä ja välillisiä kustannuksia (yleensä näin ei ole) On mahdollista, että ilmaisluovutuksen vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta 21 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon 22

12 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynnin vero lasketaan verottomasta myyntihinnasta Vero maksetaan verottomasta myyntihinnasta myös silloin, kun myyntihinta on huomattavasti käypää hintaa alempi, eli ns. nimellinen hinta Jos myyjällä ja ostajalla on etuyhteys, käytetään käypää markkinaarvoa, joka on - täysi määrä, jonka ostaja joutuisi maksamaan ilman etuyhteyttä vapaassa kilpailutilanteessa riippumattomalle myyjälle - jos vertailukelpoista hintaa ei voida määritellä käytetään hyödykkeen tavanomaista myyntihintaa. Markkina-arvon oltava tällöin vähintään oman käytön veron perusteen suuruinen 23 Luovutus nimellisellä hinnalla Onko luovutuksen saaja etuyhteydessä luovuttajaan? Kyllä Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan etuyhteydessä olevalle esim. työntekijälle, johdolle tai lähipiirille - veron perusteena käytettävä tilauksen markkinahintaa - nimellistä hintaa, jos ostajalla on vähennysoikeus EI Mikäli lehti luovutetaan nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle - veron perusteena käytetään kyseistä nimellistä hintaa 24

13 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Myynti omille työntekijöille Työntekijät ovat etuyhteydessä myyjään Työntekijöillä ei ole vähennysoikeutta nimelliseen hintaan tapahtuvasta luovutuksesta suoritettava arvonlisäveroa käyvän markkinahinnan mukaisesti Käypä markkinahinta: se alennettu hinta, jonka työntekijä joutuisi maksamaan riippumattomalle myyjälle Veronperusteena voi olla myös ns. parhaiden asiakkaiden maksama hinta 25 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Henkilökuntaetu konsernin tytäryhtiölle Määräysvalta tai omistussuhde määrittää etuyhteyden Etuyhteys konsernisuhteessa määriteltävä tapauskohtaisesti - Määräysvalta, omistussuhde, muuten läheinen suhde - Tytäryhtiön verollista vähennyskelpoista liiketoimintaa varten hankkimat lehdet, veronperusteena käytetään alennettua hintaa - Tytäryhtiön tilatessa lehdet henkilökunnalleen, jolloin luovutus ei liity vähennyskelpoiseen liiketoimintaan, veronperusteena käypä markkina-arvo 26

14 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Eläkkeelle jäänyt henkilökunta Entiset työntekijät eivät ole etuyhteydessä yritykseen Entiset työntekijät ovat eri asemassa kuin nykyinen henkilökunta Veronperusteena entiseltä työntekijältä veloitettu nimellinen hinta 27 Tilattujen lehtien luovutus nimelliseen arvoon Kauppiaan asiakkaalleen tarjoamat lehdet Etuyhteyden olemassa olo ratkaistava tapauskohtaisesti Mikäli kauppias ei ole etuyhteydessä myyjään, arvonlisävero maksetaan kauppiaan maksamasta alennetusta hinnasta 28

15 Ammatti- ja asiakaslehdet 29 Ammattilehdet Verokannan muutoksen vaikutus ammattilehtiin Yleishyödylliset ammattijärjestöt, työnantajajärjestöt ja yritykset tilaavat ammattilehtiä jäsenilleen, jäsenyrityksilleen tai työntekijöilleen Lehdet laskutetaan tilaavalta tahoilta yleensä toimitettujen numeroiden lukumäärän perusteella: - 9% verokantaa sovelletaan, mikäli lehti ilmestyy ja tilausmaksu kertyy vasta % verokantaa sovelletaan, mikäli ennakkomaksu kertyy vuoden 2011 aikana. Verokannan muutos aiheuttaa korotuspaineen tilausmaksuihin. Verokannan muutoksella vaikutuksia myös sopimuskumppaneille, jos näillä ei ole vähennysoikeutta. 30

16 Asiakaslehdet Verokannan muutoksen vaikutus asiakaslehtiin Kustantajien asiakkaat julkaisevat asiakaslehtiä omille asiakkailleen Tilanne ennen muutosta - tilausmaksu veroton, kun kustantaja myynyt asiakaslehdet tilaajalle toimitettuna tämän asiakkaille osoitteellisena jakeluna Tilanne muutoksen jälkeen - tilausmaksuveloituksista suoritettava vero 9% verokannan mukaan - vero jää verotonta toimintaa harjoittavien tilaajien/julkaisijoiden lopulliseksi kustannukseksi / verollista toimintaa harjoittavalla tilaajalla on tilausmaksuun sisältyvän arvonlisäveron osalta vähennysoikeus 31 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet 32

17 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden painos Verokannan muutos ei koske jäsenlehtien painoksen myyntiä Yleishyödylliselle yhdistykselle myytävän sanoma- ja aikakauslehden painoksen myynnin arvonlisäverottomuuden edellytykset ovat: - painoksen ostaa yleishyödyllinen yhteisö - lehti ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa - lehteä julkaistaan pääasiassa yhteisön jäseniä, osakkaita tai jäsenyhteisön jäseniä tai osakkaita varten - yhteisö ei harjoita lehtien julkaisutoimintaa liiketoiminnan muodossa Jäsenlehden painoksen myynnin verokanta säilyy 0%:ssa 33 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden myynti tilattuna Jäsenlehden myyntiin tilattuna kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut julkaista ja kustantaa jäsenlehtensä jäsenilleen tilattuna Näin tehdessään yhteisö on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, käsitellyt tilausmaksut 0% verolla ja vähentänyt kustannuksiin sisältyvät arvonlisäveron - näihin tilausmaksuihin sovelletaan 9%:n verokantaa - tilausmaksuja tulee korottaa vastaavasti Mikäli lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu jäsenlehti, jonka kustannukset voidaan kattaa tilausmaksun sijasta jäsenmaksulla: - harkinta: muutos tilattavasta lehdestä jäsenlehdeksi 34

18 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Jäsenlehden tilaukset kustantajalta Jäsenlehden tilaukseen kustantajalta kohdistuu 9%:n korotuspaine Yleishyödyllinen yhteisö on saattanut tehdä jäsenlehden julkaisusta kustannussopimuksen kustantajan kanssa ja tilannut lehden vuosikerran osoitteellisena jakeluna jäsenilleen - verotuskäytännössä kustantaja on voinut veloittaa tilausmaksut 0%:n verokannalla Jatkossa kustantaja perii lehden tilausmaksuista 9%:n veron Jos lehti on pääasiassa yhdistyksen jäsenille tarkoitettu - yhdistys saattaa harkita siirtoa lehden julkaisemisesta ja kustantamisesta itse, jolloin se voi ostaa painoksen verottomana 35 Yleishyödyllisten yhteisöjen lehdet Kannatusmaksut Jäsen- tai kannatusmaksusta ei suoriteta arvonlisäveroa Jos jäsen- tai kannatusmaksu ei ole lehden tilaus, eivätkä jäsenet tai kannattajat saa lehteä kannatusmaksua vastaan, ei kannatusmaksusta suoriteta arvonlisäveroa - julkaisun valmistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat yhdistykselle vähennyskelvottomia Yleishyödyllisen yhdistyksen tilattua lehdet ulkopuoliselta kustantajalta suoraan jäsenille tai kannattajille, tilausmaksut olleet verottomia - jatkossa tilausmaksuveloituksista suoritetaan vero 9%:n verokannan mukaan - vero jää verotonta maksavan yhteisöjen lopulliseksi kustannukseksi 36

19 Lehtien toimitus ulkomaille ja ulkomailta 37 Lehtien toimitus EU:n alueelle Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yrityksille ja yhteisöille, joilla on ALV-tunniste, myytävien lehtien tilausmaksut säilyvät 0%:n verokannassa (yhteisömyynti) Yksityisille ja ei-verovelvollisille niihin EU-maihin, joihin ko. EUvaltion asettama kaukomyynnin kynnysraja ei ole ylittynyt, tulee lisättäväksi 9%:n arvonlisävero - jos ko. kaukomyynnin kynnysraja on ylittynyt, kustantaja on joutunut rekisteröitymään ko. valtioon arvonlisäverovelvolliseksi ja tilausmaksuihin sovelletaan edelleen ko. EU-valtion verokantaa Useissa EU-valtioissa lehtien tilausmaksujen verokanta < 9% - jos kaukomyynnin kynnysraja ei ylity, kustantaja voi hakeutua lehtien kaukomyynnistä vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi ko. valtioon 38

20 Lehtien toimitus EU:sta Suomeen Verokannan muutoksen vaikutus riippuu asiakkaasta Yritykset ja yhteisöt, joilla on ALV-tunniste, suorittavat EUalueelta tilattujen lehtien yhteisöhankinnasta 9%:n arvonlisäveron alkaen Yksityiset tilaajat saavat pääsääntöisesti lehden toisesta EUvaltiosta ko. valtion verokannalla Oikeushenkilöt ja ne elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole vähennys-oikeutta ja joiden yhteisöhankintojen arvo kalenterivuodelta on enintään EUR 10,000 saavat lehdet niin ikään sen EU-valtion arvonlisäverokannalla, mistä lehti toimitetaan Jos kustantajan kaukomyynnin kynnysarvo Suomessa (EUR 35,000) on ylittynyt tai ylittyy, on kustantaja kaukomyynnistä arvonlisäverovelvollinen ja tilausmaksut veloitetaan 9%:n verolla. 39 Lehtien toimitus EU:n ulkopuolelle EU:n ulkopuolelle suuntautuvan tilausmyynnin verokanta säilyy 0%:na Kustantaja tarvitsee näytön siitä, että lehden toimitus tapahtuu EU:n ulkopu0lelle 40

21 Lehtien maahantuonti EU:n ulkopuolelta Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuontiin sovelletaan alkaen 9 %:n verokantaa Arvonlisäveroa kannetaan EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden arvo ylittää 22 euroa Verovelvollinen on maahantuoja, tulliselvitys tehtävä, jos arvo on yli 22 euroa Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 10 euroa (110 euron lähetys) - pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän on tarkoitus laskea 10 eurosta 5 euroon vuoden 2013 alusta lukien Tullihallitus laatinee tarkempaa ohjetta siitä, luetaanko maahantuonnin arvo tilauksen arvosta vai lähetyksen arvosta 41 Kysymyksiä 42

22 Kysymyksiä Siirtymävaihe & yleistä Alalla vallitsee käsitys, että kun tilaus, josta osa kuuluu vuodelle 2011 ja osa vuodelle 2012, maksetaan kokonaisuudessaan 2012, ei vuoden 2011 osuudesta tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Onko näin? Kuinka laajasti AVL 55 :n mukainen alennettu verokanta soveltuu? - Kuka voi myydä lehtiä tilattuna (pitääkö olla sekä julkaisija että kustantaja tai vain jompikumpi)? Milloin irtonumeron arvonlisäverokanta on 23 % ja milloin tilausten arvonlisäverokanta on 9 % (vähintään 1 kk ajaksi tilattuna)? 43 Kysymyksiä Onko 0 %:n verokannan poisto ainut arvonlisäverolain pykäliin suunniteltu muutos? Mikä on muutoksen vaikutus valtion laitoksen julkaisemiin lehtiin; - onko edelleen niin, että koska valtio on AVL 6 :n mukaan verovelvollinen vain 1 :ssä tarkoitetusta toiminnasta, eli pääasiassa liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, sekä 32 :ssä tarkoitetusta kiinteistöhallintapalvelun omaan käyttöön otosta että 6 :n mukaisesti 33 :ssä tarkoitetun rakentamispalvelun omaan käyttöön otosta, joten onko niin, että mikäli lehteä ei edelleenkään luovuteta liiketoiminnan muodossa, ei 9 %:n verokanta sovellu? 44

23 Kysymyksiä Peittojakelu Lehdet jakavat melko yleisesti tilatun levikin lisäksi ns. laajalevikkisiä peittojakeluita. Jakelu tehdään ilmoitusten lisämyynnin mahdollistamiseksi ja siksi, että ei vielä asiakkaat saisivat tuntuman lehteen ja mahdollisesti myöhemmin tilaisivat sen. - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluun? - Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa peittojakeluna tapahtuvaan kertaluonteiseen tai esim. kuukausittain toistuvaan osoitteettomaan markkinointijakeluun tietylle levikkialueelle? Lisäksi saattaa olla tilattavia lehtiä, jotka jakavat jollekin ilmoittajia palvelevalle alueelle tilatun levikin lisäksi lehtevä veloituksetta lähes joka numeron osalta, koska ko. alueen peitto on liian alhainen ilman lisäjakelua. Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa tähän? 45 Kysymyksiä Ovelle kanto Asiakkaalta veloitetaan erikseen sovittu erikoispalvelumaksu, maksullisesta ovelle kannosta sanomalehden varhaisjakelun yhteydessä. - Miten laskutus tulisi suorittaa? - Miten arvonlisävero lasketaan, jos ovelle kannon hinta lisätään tilausmaksuun eli lehden hintaan (voiko näin ylipäänsä menetellä)? - Miten ovelle kanto laskutetaan eri laskulla? 46

24 Kysymyksiä Nippujakelu Verotuskäytännössä nippujakelu on yleisesti käsitelty verollisena myyntinä. - Muuttuuko tämä käytäntö tulevan muutoksen yhteydessä (aiempi käytäntö perustuu jo kumotun liikevaihtoverolain alaiseen käytäntöön)? Onko nippujakelu verollista myös siinä tapauksessa, että lehden kpl:n painoksesta jaetaan osoitteellisena jakeluna kpl ja pieni osa (esim kpl) toimitetaan julkaisijalle (yleishyödyllinen yhteisö) jaettavaksi erilaisilla messuilla tai vastaavissa tilaisuuksissa? Mikä on nippujakelun verokohtelu silloin kun julkaisija ei ole yleishyödyllinen yhteisö? 47 Kysymyksiä Ilmaisluovutukset, tavanomaiset lahjat, mainoslahjat ja näytteet Verotonta on mainostajille jaetut vähäarvoiset ilmaistilaukset sekä markkinointimielessä tapahtuva lehtien jakelu. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vähäarvoisena luovutuksena, josta oman käytön veroa ei ole maksettava, on pidetty verolliselta hankintahinnaltaan 35 euron arvoista tavaraa. Kuinka usein? - Lasketaanko verotettava arvo normaalista myyntihinnasta vai välittömistä ja välillisistä kustannuksista? Mikä on määräajaksi jaettavan ilmaisen tutustumislehden osoitteellisen jakelun verokohtelu? 48

25 Kysymyksiä Ilmaislehdillä on jonkin verran maksullisia tilauksia, joita koskee 9 %:n verokanta. - Mikä on osoitteellisena toimitettujen vapaakappaleiden verokohtelu? - Mikäli ei voida todeta, että kyse on markkinointitarkoituksesta, niin pitääkö tältä osin maksaa oman käytön veroa? - Mitä muita veroseurauksia ilmaislehden tilaajakannasta voi olla? Mikä on markkinointimielessä tapahtumissa, esim. omalta osastolta, tapahtuvan näytelehtien jakelun verokohtelu? 49 Kysymyksiä Työkappaleet ja vapaakappaleet Mikä on työkappale ja ovatko työtekijän työkappaleet ilmaisluovutuksia (myös kotiin toimitettuna)? Tilausmaksujen muuttuessa verotettavaksi, pitääkö myös ns. vapaakappaleista eli omasta käytöstä tilittää alv. valtiolle? - Miten lehden valmistuskustannus lasketaan, mitä eriä siihen sisällytetään (välittömien ja välillisten kustannusten summa)? Mikä on vapaakappaleiden verokohtelu, esim. kirjoittajakappaleet, jotka ko. lehteen kirjoittaneet asiantuntijat/toimittajat saavat ilmaiseksi? - Onko sillä vaikutusta arvonlisäverotuksen kannalta, että myös nämä lehdet lähtevät kirjapainosta muiden lehtien mukana, jotta kirjoittajat saavat lehdet samanaikaisesti kuin muutkin? 50

26 Kysymyksiä Oman käytön arvonlisävero Voidaanko lisälehden osalta välittöminä kustannuksina pitää niitä kustannuksia, jotka jäisivät pois mikäli lehteä ei toimitettaisi? - Kyse painamisen kustannuksista, jotka seuraavien/edellisten tuhansien hinnoista laskien ovat esim. 0,03 o,o6 euroa/ kpl ja jakelun osalta lehdestä riippuen 0,15 0,30 euroa/kpl. :n raportin mukaan on mahdollista, että tilatun ilmaisluovutuksen oman käytön vero lasketaan suuremmasta arvosta kuin tilausmaksusta. - Miksi näin (vertaus Verohallinnon hotelliaamiaisten välittömien ja välillisten kustannusten selvittämistä koskevaan ohjeeseen nro 356/40/2004)? 51 Kysymyksiä Koskeeko oman käytön arvonlisäveron tilittämisvelvollisuus myös sellaisia tilauksia, joissa tarjotaan esim. 15 kk:n lehdet 12 kk:n hinnalla (eli katsotaanko erotus 3 kk luovutetuksi ilmaiseksi vai pidetäänkö sitä normaalina alennuksena/tarjouksena)? 52

27 Kysymyksiä Nimellinen hinta ja etuyhteys Mikä on (riittävä) nimellinen hinta? 1 euro? - Miten suuri on nimellinen hinta verrattuna markkinahintaan; 50 % markkinahinnasta, 15 % markkinahinnasta vai jotain muuta? Miten suuren alennuksen saa antaa esim. työntekijälle, jotta veron saa tilittää työntekijältä veloitetusta hinnasta eikä markkinahinnasta? Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaan muulle kuin etuyhteydessä olevalle taholle, vero lasketaan tästä nimellisestä hinnasta. Miten määritellään ilmaiseksi jaettavien lehtien vapaakappaleiden muuttaminen nimellishintaisiksi? Voidaanko määritellä vapaasti? 53 Kysymyksiä Luovutettaessa lehti nimelliseen hintaa etuyhteydessä olevalle henkilölle, veron perusteena tulee käyttää tilauksen markkinahintaa. - Mikä on markkinahinta? - Tilaus lasketaan levikkiin, mikäli perittävä hinta on 50 % tilaushinnasta. Markkinointiosoitteistoa hankittaessa ns. kauppiastarjouksilla, kauppias tilaa lehtiä -50 %:n hintaan. Puhelinmarkkinoinnilla pyritään saamaan jatkotilaus. Joukkotilausten markkinahinta on usein nimenomaisesti -50 % normaalihinnasta. - Mikä on hinnoitteluvapaus sijoittuu arvonlisäverolain muutkoseen? - Voidaanko henkilökunnan tilausten voimassaoloaikaa pidentää vuosiksi eteenpäin vuoden 2011 puolella, jotta vältyttäisiin verolta? Ovatko konserniyhtiöiden työntekijät etuyhteydessä emoyhtiöön? 54

28 Kysymyksiä Yleishyödylliset yhteisöt ja jäsenlehdet AVL 56 :n mukaan painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle on verotonta. Mikä on painotyö ja painos käsitteiden ero? Mikäli kustantaja toimittaa jäsenlehden avaimet käteen periaatteella yleishyödylliselle yhteisölle, pitääkö lasku käsitellä painotyön ja jakelun osalta verottomana ja sisällön tuottaminen, taitto ym. toimituksellinen työ verollisena, eli pitääkö lasku jakaa verolliseen ja verottomaan osuuteen? - Voidaanko edellä kuvatun painoksen myyntiä kokonaisuudessaan käsitellä myyntinä yleishyödylliselle yhteisölle ja siten ALV 0 %? 55 Kysymyksiä Pitääkö yleishyödyllisen yhteisön toimia julkaisijana omassa jäsenlehdessään, jotta voidaan soveltaa AVL 56 :ää? - Voiko tällaisen jäsenlehden kustantaja toimia myös julkaisijana, jotta verottomuus toteutuu? - Ts. kuka saa olla/kenen pitää olla julkaisija? Miten verotetaan lehteä, joka on sekä jäsenlehti että tilattava lehti? - Jäsenlehti on jäsenetu, jonka yleishyödyllisen yhteisön jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan. Samaa lehteä kuitenkin myös tilataan. 56

29 Kysymyksiä Valtion rajat ylittävistä tilanteista Käytämme Hollantiin rekisteröitynyttä tilausten välittäjää, X Bv:tä, jota laskutamme lehtitilauksista ja lehdet toimitetaan suomalaisiin osoiteisiin. X Bv laskuttaa suomalaista kuluttajaa lehtitilauksista. X Bv ei ole Suomessa alv-velvollinen. Tuote/tavara jää siis Suomeen. - Pitääkö SI Bv:lle lähetettävien laskujen sisältää Suomen alv? 57 Kysymyksiä Yrityksen nimi on Baltic lasku ja lehti toimitetaan Tallinnan, mutta asiakkaan toimittama VAT-tunnus osoittautuu suomalaiseksi Y-tunnukseksi - Kirjoitammeko asiakkaalle verollisen vai verottoman laskun? Lasku lähtee suomalaiselle/ulkomaiselle välittäjälle, lehti toimitetaan Suomesta EU:n alueella olevalle yritykselle ja käytössämme on tarkistettu tilaajan VAT-tunnus. Verollinen vai veroton lasku? 58

30 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Ei-verovelvollisen yhdistyksen painoksesta menee lehtiä esimerkiksi: - yhdistyksen jäsenille, vuosikertatilaajille, lehtipisteisiin, lehden vapaaehtoiskirjoittajille ja muille avustajille, asiantuntijoille ja päättäjille sekä omille alaosastoillemme työkappaleiksi - Lisäksi lehtiä tulee yhdistyksen varastoon, josta niitä menee vuoden mittaan kaikille yllämainituille ja lisäksi irtonumeromyyntiin eri tilaisuuksissa ja netin kautta Vuoden aikana tulleet jäsenet saavat kaikki vuoden lehdet, siis myös aiemmin ilmestyneet. Emme voi tietää ennen vuoden loppua, paljonko esimerkiksi helmikuun lehdistä meni jäsenille. Miten määrät ylipäänsä tarkistetaan? Meille ratkaisevaa on painoksen ja sen postituksen arvonlisäverottomuus yleishyödylliselle yhteisölle. 59 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Yrityksemme X Oy tuottaa yhdistykselle lehden avaimet käteen -periaatteella vuosittaista könttäkorvausta vastaan. Lehti postitetaan suoraan seuran jäsenille (X Oy maksaa postitusmaksut), ja lisäksi X Oy myy lehden vuosikertoja itse muille kuin yhdistyksen jäsenille. Jäsentilausten osuus on reilu enemmistö eli yli 3000 kpl, muita tilauksia on satoja. Lehden julkaisuoikeudet omistaa Oy, joka on Kustannus Oy:n ja yhdistyksen yhteisyritys (60 % - 40 %). X Oy on vuokrannut lehden julkaisuoikeudet Kustannus Oy:ltä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ts. X Oy:llä on sopimukset sekä yhdistyksen että Kustannus Oy:n kanssa: yhdistys maksaa siitä, että tuotamme lehteä heidän jäsenilleen, ja me maksamme Kustannus Oy:lle vuokraa siitä, että julkaisemme sen omistamaa lehteä ja mahdollisesti tienaamme työllämme ja ilmoitusmyynnillä. Kysymys: Onko yhdistyksen mahdollista välttyä uudelta alvilta? 60

31 Kysymyksiä Erikoiskysymykset Julkaisemme Y-lehteä joka on y-asian asiantuntija ja tiedotus lehti Y ilmestyy 4 kertaa vuodessa Jäsenille lehti menee jäsenmaksun perusteella Emme ole ALV rekisterissä Vapaakappaleina menee muutamia satoja, yksityisiä lehtitilauksia jonkun verran, välityspalvelujen kautta tilauksia kirjastoihin ja terveysasemille. Kysymys: miten näitä sovelletaan uuteen arvonlisäverolakiin? 61 Yhteystiedot Ritva Nyrhinen Välillinen verotus Director puh This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta Taustatilanne Siikajoen kunta on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan - Kunnan omistamalla lämpölaitoksella

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta huhtikuu 2017

Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta huhtikuu 2017 www.pwc.com Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta Agenda Keskeiset muutokset Päivitetyt / muutetut ohjeistukset 2 Keskeiset muutokset Säätiön konsernin emoyrityksenä (2.2) Määräysvalta Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta www.pwc.com Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta Suomalainen yritys Venäjällä- Sisäisen valvonnan ensiaskeleet Sisältö Johdanto Korruptiota ja nepotismia Rakkautta ja rahanpesua Kyvytön kirjanpitäjä,

Lisätiedot

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute www.pwc.fi Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute Lieksan kaupunki Lieksan kaupunki Hyvät tarkastuslautakunnan jäsenet, Kiitos osallistumisestanne Vuoden Arviointikertomus kilpailuun! Olette osoittaneet

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku

www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku Energia-ala arvioi investoivansa yhteensä jopa 25 30 miljardin euron arvosta v 2030 mennessä KAUKOLÄMPÖ

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia

Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) 1.12.2011 Tilattujen lehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Kysymyksiä ja vastauksia Tässä muistiossa käsitellään Viestinnän Keskusliitolle, Sanomalehtien Liitolle ja Aikakauslehtien

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämishanke*

Sosiaalialan kehittämishanke* Sosiaalialan kehittämishanke* Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen Tampere, 7.11.2008 *connectedthinking Mikko Wennberg LLP PwC Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuus Teesit Kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 www.pwc.com Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 Ohjelma Tervetulosanat ja DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu ja hallitus esittely Sirpa Juutinen, Vastuullisuuskysymykset yritysfuusioiden integraatioprosessissa

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015 www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen Ohjelma 8.00 Aamiainen 8.30 Tervetulosanat 8.35 DIF-Tietopankki ja sen käyttö Maarit Aarni-Sirviö, DIF 8.40 DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014

www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014 www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014 Tutkimuksen taustaa Globaali tutkimus Yhteensä 1 344 haastattelua 68 maassa Vastaajat suuryrityksiä:

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa

TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa TARKASTUSSÄÄNNÖT 1. Tarkastusperiaatteet... 2 2. Tarkastustapa... 2 3. Tarkastettavat tuotteet... 3 4. Kokonaislevikkiin kuuluvat tilaukset...

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö HE 110/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti

Lisätiedot

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös?

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? www.pwc.fi Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? Lakimiehen kulma Maria Parker 6.6.2014 EU:n uusi tietosuoja-asetus Rekisterinpitäjän tilintekokykyisyys Ehdotuksen mukaan rekisterinpitäjien tulee pystyä osoittamaan

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

www.pwc.com Foyer Sijoittajan verotus Säästöhenkivakuutus- ja kapitalisaatiosopimus PricewaterhouseCoopers Oy Kai Wist 9.10.2013

www.pwc.com Foyer Sijoittajan verotus Säästöhenkivakuutus- ja kapitalisaatiosopimus PricewaterhouseCoopers Oy Kai Wist 9.10.2013 www.pwc.com Sijoittajan verotus Säästöhenkivakuutus- ja kapitalisaatiosopimus PricewaterhouseCoopers Oy Kai Wist Yleistä pääomatulojen verotuksesta Verokanta Pääomatulojen verokanta 30 % ja säilynee samana

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1986 vp. -- fie n:o 249 flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 1 Ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikevaihtoverolain säännöksiä,

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistö arvonlisäverotuksessa Arvonlisäverotuksessa kiinteistöjä ovat maa-alueet, rakennukset

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot 12.10.2016 Jan Ljungman Legal Counsel Tausta - Julkinen tukitoimenpide - Sovellettava EU:n sisämarkkina ja kilpailusääntelyä - Viranomaisvelvoitteet

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalous Syksy 2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta. Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta. Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty Esityksen sisältö Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut Kampaamo- ja pienkorjauspalvelut Laskutusuudistus

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Salla Holma, Deloitte February 2015 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 1 Yleiset muutostarpeet Suomen veropolitiikassa Verojärjestelmän yleinen

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Optometria MEDIAKORT TI 2013

Optometria MEDIAKORT TI 2013 Optometria MEDIAKORT TI 2013 Optometria on 5 kertaa vuodessa ilmestyvä optiikan ja optometrian ammattilehti. Lehteä julkaisee Suomen Optinen Toimiala ry. Lisätietoja www.optometria.fi. ILMESTYMISAIKATAULU

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus 15.12.2017 Esityksen sisältö Mitä on maahantuonnin arvonlisäverotus? Miksi menettely muuttuu? Mitkä ovat keskeisimmät muutokset? Toimivallan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot