TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty , voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSSÄÄNNÖT. Päivitetty 9.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa"

Transkriptio

1 Päivitetty , voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa TARKASTUSSÄÄNNÖT 1. Tarkastusperiaatteet Tarkastustapa Tarkastettavat tuotteet Kokonaislevikkiin kuuluvat tilaukset Kokonaislevikkiin kuuluvat irtonumerot Kokonaislevikkiin kuuluvat jäsen- ja asiakaslehdet Kokonaislevikkiin kuuluvat vapaakappaleet Kokonaislevikkiin kuulumattomat kappaleet Levikin laskentatapa Kokonaisjakeluun kuuluvat kappaleet Tarkastustietojen julkisuus ja voimassaolo Taustaorganisaatio... 9 MediaAuditFinland Oy. Lönnrotinkatu 20 B, Helsinki, Finland.

2 1. Tarkastusperiaatteet 1.1. MediaAuditFinland Oy (jatkossa MAF) tekee levikintarkastuksia ja jakeluntarkastuksia painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille Levikintarkastusten tarkoituksena on selvittää tilattavien ja irtonumeroina myytävien lehtien sekä jäsenlehtien ja rekisteröityyn asiakkuuteen perustuvien lehtien keskimääräinen levikki tarkastuskauden aikana Jakeluntarkastusten tarkoituksena on selvittää levikkinsä tarkastavien lehtien sekä kaupunki- ja noutopistelehtien ja muiden ilmaisjakelulehtien keskimääräinen kokonaisjakelu tarkastuskauden aikana Levikin tarkastuttava lehti voi samassa yhteydessä tarkastuttaa myös keskimääräisen jakelun, jolloin lehdelle raportoidaan kokonaislevikin sisältävä lehden kokonaisjakelu. Jos lehden kokonaisjakelusta vähintään 50 prosenttia koostuu näiden tarkastussääntöjen mukaisesta levikistä, on lehden kokonaisjakelun lisäksi tarkastettava myös LT-levikki Tarkastus suoritetaan kaikille painetuille ja digitaalisille lehdille samoja, MAF:n hallituksen vahvistamia sääntöjä noudattaen Tarkastus suoritetaan aina vähintään kalenterivuoden osalta. Kalenterivuoden lisäksi tarkastus voidaan tehdä tarvittaessa lyhemmältä jaksolta, jolloin kaikki samanpituiset kalenterivuotta lyhemmät jaksot on tarkastettava koko kalenterivuoden osalta MAF lähettää kustantajalle virallisen tarkastustodistuksen tarkastuksen valmistuttua ja julkistaa tarkastustiedot nettisivuillaan Tarkastustoiminta järjestetään kustannusvastaavasti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 2. Tarkastustapa 2.1. Tarkastettava lehti kokoaa tarkastuskauden aikana ilmestyneistä numeroista levikkiään/jakeluaan koskevat tiedot MAF:n ohjeissaan ilmoittamalla tavalla Tarkastukset tehdään pääosin etätarkastuksena, jolla tarkoitetaan tarkastuslomakkeen täyttämistä ja sen sekä tarkastusohjeiden mukaisten tietojen toimittamista MAF:lle. Tarkastusohjeet ja -lomake sekä tarkastusten aikataulu löytyvät MAF:n nettisivuilta Jos lehdestä ilmestyy erinimisiä painoksia, tarkastetaan tällaiset painokset erikseen eikä niitä voi pitää yhtenä lehtenä. Mikäli lehden erinimiset painokset poikkeavat sisällöltään vain ilmoitusaineiston osalta, voidaan yksittäisten lehtien lisäksi raportoida myös lehtipaketin keskimääräinen levikki/jakelu Jos lehteä jonakin päivänä, esimerkiksi sunnuntaina, leviää enemmän kuin muina päivinä, voidaan tämän päivän levikki/jakelu tarkastaa erikseen. Tällöin lehdestä raportoidaan erikseen esim. sunnuntai-, arki- sekä keskilevikki/-jakelu, joka sisältää kaikki lehden tarkastusjaksolla ilmestyneet numerot. 2

3 2.5. Jos lehden jokin numero, esimerkiksi juhla- tai erikoisnumero, leviää keskimääräistä enemmän, voidaan tällainen numero tarkastaa erikseen. Erikseen tarkastettu numero sisältyy aina myös lehden keskilevikkiin/-jakeluun. 3. Tarkastettavat tuotteet 3.1. Tarkastuksia voidaan tehdä painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille Painetulla lehdellä tarkoitetaan painettua julkaisua, joka ilmestyy vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja sisältää toimituksellista aineistoa eikä ole tuoteluettelo, hinnasto tai niihin verrattava julkaisu Digilehdellä (digital edition) tarkoitetaan painetun lehden digitaalisia versioita. Digilehti jakautuu edelleen näköislehteen (replica) ja digiversioon (non-replica). Näköislehden ilmestymisaikataulu sekä jokaisen numeron sisältö ja ulkoasu vastaavat painettua versiota. Digiversion ilmestymisaikataulu sekä sisältö ja ulkoasu voivat erota painetusta lehdestä. Jos digilehden tilaus koostuu useammasta tuotteesta (näköislehti ja digiversio), niin tilaukseen sisältyvät tuotteet tarkastetaan ja raportoidaan yhtenä digilehtenä Digijulkaisulla (digital publication) puolestaan tarkoitetaan itsenäistä, säännöllisesti ilmestyvää digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua, jota ei olemassa painettuna Digilehti ja digijulkaisu voidaan julkaista yhdellä tai useammalla lukualustalla esimerkiksi tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla. Jotta digilehden ja digijulkaisun levikki/jakelu voidaan tarkastaa, on sen lukemisen oltava rajoitettua esimerkiksi maksumuurilla (pay wall) tai salasanaa vaativalla rekisteröitymisellä tai niin, että digilehti tai digijulkaisu lähetetään suoraan tunnistettavalle vastaanottajalle. Vapaasti tarjolla olevan digitaalisen sisällön levikkiä/jakelua ei voida tarkastaa Mikäli samasta lehtinimikkeestä tarkastetaan sekä painetun lehden että digilehden levikki, raportoidaan lehtinimikkeen kokonaislevikki yhdessä painetun lehden levikin ja digilehden levikin kanssa. Lehtinimikkeen kokonaislevikki muodostuu pelkästä painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkästä digilehden levikistä. Esimerkki: Lehtinimikkeen painetun lehden levikki on ja digilehden levikki Painetun lehden ja digilehden levikeistä yhdistelmätilauksia on Lehden kokonaislevikki on tällöin , josta pelkän painetun lehden levikin osuus on , levikkikelpoisten yhdistelmätilausten osuus ja pelkän digilehden levikin osuus on Yhdistelmätilauksella tarkoitetaan tilausta, johon sisältyy tilausjakson aikana sekä painetun lehden että digilehden (näköislehti ja / tai digiversio) numeroita. 3

4 Yhdistelmätilaukseen sisältyvät painetun lehden kappaleet lasketaan painetun lehden levikkiin ja digilehden kappaleet digilehden levikkiin hintasääntöjen täyttyessä. Kokonaislevikkiin yhdistelmäkappale lasketaan vain yhtenä kappaleena, vaikka tilaaja saisikin lehden saman numeron sekä painettuna että digitaalisena. Esimerkki: Seitsemänpäiväisen sanomalehden yhdistelmätilaukseen sisältyy painettu lehti sunnuntaisin ja digilehti viikon jokaisena päivänä. Painetun lehden levikkiin hyväksytään viikon ajalta yksi lehti ja digilehden levikkiin seitsemän lehteä. Kokonaislevikkiin hyväksytään niin ikään seitsemän kappaletta, sillä sunnuntain numero lasketaan mukaan vain kerran, vaikka tilaaja saakin lehden sekä painettuna että digitaalisena Mikäli lehden jakelu tarkastetaan, raportoidaan lehtinimikkeen kokonaisjakelu. Jos lehdeltä tarkastetaan jakelun lisäksi myös levikki, raportoidaan lehtinimikkeen kokonaisjakelu yhdessä kokonaislevikin kanssa. Esimerkki 1: Lehtinimikkeen painetun lehden jakelu on ja digilehden jakelu Painetun lehden ja digilehden jakelusta yhdistelmätilauksia on Lehden kokonaisjakelu on tällöin , josta pelkän painetun lehden jakelun osuus on , yhdistelmätilausten jakelun osuus ja pelkän digilehden jakelun osuus on Lehden kokonaislevikki on , josta pelkän painetun lehden levikin osuus on , levikkikelpoisten yhdistelmätilausten osuus ja pelkän digilehden levikin osuus on Lehden kokonaisjakelu muodostuu tällöin seuraavasti: Lehden kokonaislevikki Pelkän painetun lehden levikki Levikkikelpoiset yhdistelmätilaukset Pelkän digilehden levikki Painetun lehden muu jakelu Yhdistelmätilausten muu jakelu Digilehden muu jakelu Lehden kokonaisjakelu Esimerkki 2: Kaupunkilehden painetun lehden jakelu on ja rekisteröitymisen takana olevan digilehden jakelu Lehden kokonaislevikkiä ei voi tarkastaa. Lehden kokonaisjakelu muodostuu tällöin seuraavasti: Pelkän painetun lehden Levikkikelpoiset yhdistelmä- Lehden kokonaislevikki levikki tilaukset Pelkän digilehden levikki Painetun lehden muu jakelu Yhdistelmätilausten muu jakelu Digilehden muu jakelu Lehden kokonaisjakelu Kokonaislevikkiin kuuluvat tilaukset 4.1. Täyshintaiset tai enintään 85 prosentin alennuksella yksitellen sekä suuremmissa erissä tilatut lehdet, joiden tilausmaksu on maksettu tai voidaan perustellusti olettaa, että tilaaja maksaa tilausmaksun. Nämä kappaleet ovat ilmestyneet ja toimitettu tilaajille tarkastusjakson aikana. Alennettu hinta lasketaan vastaavan pituisen tilausjakson ja tilaustyypin tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston perushinnasta. 4

5 Painetun lehden alennettua tilaushintaa verrataan painetun lehden hinnastoon, digitaalisen lehden alennettua tilaushintaa digitaalisen lehden hinnastoon ja yhdistelmätilauksen alennettua tilaushintaa vastaavan tilaustyypin hinnastoon. Digitaalisen lehden levikkiin ei hyväksytä takautuvasti tilaajalle tarjottavia aikaisemmin ilmestyneitä numeroita. Lehden tilaajaetuun perustuvat lahja- tai ilmaiskappaleet voidaan laskea tilaajakappaleina lehden levikkiin, mikäli tämä etu liittyy suoranaisesti kyseessä olevaan tilaukseen. Näissä tapauksissa maksetun tilaushinnan on oltava vähintään 50 prosenttia varsinaisen tilauksen ja siihen liittyvien lahjatilausten yhteenlasketusta hinnastohinnasta. Lisäksi tilaajan on pitänyt aina itse ilmoittaa haluavansa saada lahjalehden itselleen (vertaa luku 7.2.). Tarkastusta varten kustantajan tai julkaisijayhtiön on voitava osoittaa tilaajarekisteri nimi- ja osoitetietoineen, tilaustuottojen saldo sekä tarkastusvuonna voimassa olleet hinnastot. Levikkitilastossa raportoidaan erikseen täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen tilausten määrä sekä yli 50 mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen tilausten määrä (ks. luku 11.1). 5. Kokonaislevikkiin kuuluvat irtonumerot 5.1. Täyshintaiset tai enintään 85 prosentin alennuksella yksitellen sekä suuremmissa erissä myydyt irtonumerokappaleet. Alennettu hinta lasketaan lehden ilmestymishetkellä voimassa olevan hinnaston irtonumerohinnasta. Painetun lehden alennettua irtonumerohintaa verrataan painetun lehden hinnastoon, digitaalisen lehden alennettua irtonumerohintaa digitaalisen lehden hinnastoon ja yhdistelmätilauksen alennettua irtonumerohintaa vastaavan tilaustyypin hinnastoon. Tarkastusta varten kustantajan tai julkaisijayhtiön on esitettävä myynti- tai tilitysraportit sekä muut irtonumerotilitykset, joista näkyvät myydyt määrät sekä hinnat, joilla lehtiä on myyty. Levikkitilastossa raportoidaan erikseen täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen irtonumeroiden määrä sekä yli 50 mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen irtonumeroiden määrä (ks. luku 11.1). 6. Kokonaislevikkiin kuuluvat jäsen- ja asiakaslehdet 6.1. Jäsenlehdellä tarkoitetaan lehteä, jota yhdistys tai liitto julkaisee jäsenilleen ja joka kuuluu jäsenmaksuun tai josta maksetaan erikseen. Asiakaslehdet perustuvat kaupparyhmittymien tai vastaavien yritysten rekisteröityyn asiakkuuteen. Asiakkuudella ei tässä yhteydessä tarkoiteta kustantajan lehtitilaajia Mikäli jäsenlehdet tai kaupparyhmittymien ja vastaavien yritysten rekisteröityyn asiakkuuteen perustuvat digitaaliset lehdet ovat tarjolla vain jäsenille tai rekisteröidyille asiakkaille, voidaan tällaiset kappaleet laskea digitaalisen lehden levikkiin. 5

6 7. Kokonaislevikkiin kuuluvat vapaakappaleet 7.1. Levikkiin hyväksytään säännöllisesti toimitetut vapaakappaleet alla oleville vastaanottajaryhmille: Hallituksen jäsenet, henkilökunta sekä vastaavat Lehden jakajat ja tilausmyyjät Vakituiset avustajat, joita ovat lehteen säännöllisesti kirjoittavat henkilöt sekä lehden toimitukselle säännöllisesti tietoja antavat laitokset kuten pelastus- ja poliisilaitokset, kirkkoherranvirastot ja kunnanvirastot jne. Levikkiin hyväksytään ainoastaan yksi kappale yhtä yksittäistä avustajatahoa kohden. Tarkastusta varten kustantajan on esitettävä vapaakappaleryhmien mukaan koodattu tai ryhmitelty lista vapaakappaleiden saajista Lisäksi levikkiin hyväksytään vapaakappaleina tilaajaetulehdet, joissa varsinaisesta tilauksesta maksetun tilaushinnan on oltava vähintään 50 prosenttia varsinaisen tilauksen ja siihen liittyvien lahjatilausten yhteenlasketusta hinnastohinnasta. Näitä tilaajaetulehtiä ovat: Lehdet, jotka kustantaja on lähettänyt tilaajalle ilman tämän omaa valintamahdollisuutta, esim. tilaajalahjana uuden tilauksen yhteydessä (vertaa luku 4.1) Lehdet, jotka tilaaja on voinut lahjoittaa nimeämälleen henkilölle tai antanut kustantajalle yksilöidyn luvan lahjoittaa jollekin yleishyödylliselle, ei yritystoimintaa harjoittavalle yhteisölle Tarkastusta varten kustantajan on esitettävä listaukset lahjoittajista ja vastaanottajista, malli tavasta, jolla kestotilaaja on ilmoittanut lehden lahjoittamisesta sekä dokumentit tilaajaetulehtien kappalemääristä Painetun lehden vapaakappaleet lasketaan painetun lehden levikkiin ja digitaalisen lehden vapaakappaleet digitaaliseen lehden levikkiin. Jos vapaakappaleen saaja saa vapaakappaleen sekä painettuna että digitaalisena, lasketaan se mukaan lehtinimikkeen kokonaislevikkiin vain kerran. 8. Kokonaislevikkiin kuulumattomat kappaleet Luvussa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta levikkiin kuulumattomat kappaleet voidaan laskea lehden kokonaisjakeluun. Kokonaislevikkiin ei hyväksytä seuraavia eriä: Kappaleet, jotka on lähetetty ilmaiseksi kustantajan yhteistyökumppaneille. Poikkeuksena ovat luvussa 7.1. mainituille vastaanottajaryhmille säännöllisesti toimitetut kappaleet. Ilmaiset kappaleet, jotka on lähetetty lukulehdiksi tai tiedotustarkoituksessa laitoksiin, järjestöihin, yhtymiin, virastoihin, odotus- ja lukusaleihin, kirjastoihin, yleisötiloihin sekä muille näihin verrattaville vastaanottajille. Tilatut tai irtonumeroina ostetut kappaleet, joista maksetut tilaus- tai irtonumerohinnat eivät täytä aiemmissa luvuissa määriteltyjä hintasääntöjä. Kappaleet, jotka on jaettu tai lähetetty näytelehtinä maksutta tilausten hankintatarkoituksessa tai luovutettu kilpailupalkinnoiksi. 6

7 Kustantajan omistajan tai toisen samaan konserniin, liittoon tai muuhun yhteisökokonaisuuteen kuuluvan taloudellisen yksikön ostamat kappaleet eivät pääsääntöisesti kuulu levikkiin. Poikkeuksena ovat edellä mainittujen omalle henkilökunnalleen ostamat kappaleet. Kappaleet, jotka on lähetetty ilmaiseksi tai ilmoitussopimukseen sisältyen mainostajille, mainos- tai mediatoimiston palveluksessa oleville tai vaihtolehtinä toisille kustantajille. Työkappaleet, joilla tarkoitetaan: o toimitus- ja painatustyössä tarvittavia kappaleita o arkistokappaleita o tarkistuskappaleita o kustantajan, julkaisijan, kirjapainon tai jakelijan varastoon jääneitä kappaleita 9. Levikin laskentatapa 9.1. Painetun ja digitaalisen lehden levikit lasketaan siten, että tarkastuskauden ilmestymiskertojen määrällä jaetaan: Kaikkien täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen tilattujen kappaleiden yhteenlaskettu määrä Kaikkien yli 50 mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen tilattujen kappaleiden yhteenlaskettu määrä Kaikkien täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen irtonumeroiden yhteenlaskettu määrä Kaikkien yli 50 mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen irtonumeroiden määrä Kaikkien jäsenyyteen tai rekisteröityyn asiakkuuteen perustuvien kappaleiden yhteenlaskettu määrä Kaikkien levikkiin hyväksyttävien vapaakappaleiden yhteenlaskettu määrä Kun yllä olevat erät lasketaan yhteen, saadaan lehden levikki ilmestymiskertaa kohti. Levikintarkastustilastossa näkyvät lisäksi yllä olevat erät erikseen. 10. Kokonaisjakeluun kuuluvat kappaleet Tarkastusjakson aikana jaetut painetut lehdet, joista kustantajalla on esittää jakelulaskut tai muu tarvittava dokumentaatio Tarkastusjakson aikana jaetut yhdistelmätilaukset, joista kustantajalla on esittää jakelulaskut tai muu tarvittava dokumentaatio Tarkastusjakson aikana jaetut digitaaliset lehdet, joista kustantajalla on esittää dokumentaatio Kokonaisjakeluun ei hyväksytä seuraavia eriä: myymättä jääneet irtonumerot työkappaleet, joilla tarkoitetaan toimitus- ja painatustyössä tarvittavia kappaleita, arkistokappaleita, tarkistuskappaleita sekä kustantajan, julkaisijan, kirjapainon tai jakelijan varastoon jääneitä kappaleita noutopistetelineisiin jääneet lehdet vapaasti tarjolla olleet digitaaliset lehdet, joiden lataamisesta ei jää auditoitavissa olevaa jälkeä 7

8 11. Tarkastustietojen julkisuus ja voimassaolo Tarkastustiedoista ovat tarkastuksen jälkeen heti julkisia MAF:n nettisivuilla tai jos kustantajan kanssa niin sovitaan, viimeistään MAF:n ilmoittamana julkistamispäivänä ainakin seuraavat tiedot: Painetun ja digitaalisen lehden levikki, sen määrällinen jakauma (katso luku 9.1.) sekä sen prosentuaalinen jakauma, josta ilmenee: täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen kappaleiden osuus yli 50 mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen kappaleiden osuus jäsenyyteen tai rekisteröityyn asiakkuuteen perustuvien kappaleiden osuus sekä levikkiin hyväksyttävien vapaakappaleiden osuus Lehtinimikkeen kokonaislevikki sekä sen prosentuaalinen jakauma, josta ilmenee: pelkän painetun lehden levikin osuus levikkikelpoisten yhdistelmätilausten osuus sekä pelkän digilehden levikin osuus Lehtinimikkeen kokonaisjakelu sekä sen prosentuaalinen jakauma, josta ilmenee: pelkän painetun lehden jakelun osuus yhdistelmätilausten jakelun osuus sekä pelkän digilehden jakelun osuus Painetun ja digitaalisen lehden levikkien prosentuaalinen jakauma ilmoitetaan seuraavasti: Lehti X (77/20/-/3) LT 2015, jossa on levikkiluku, 77 on täyshintaisten tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen kappaleiden osuus, 20 on yli 50 prosentin mutta enintään 85 prosentin alennuksella myytyjen kappaleiden osuus, - on jäsen- tai asiakaskappaleiden osuus ja 3 on levikkiin hyväksyttävien vapaakappaleiden osuus Lehtinimikkeen kokonaislevikin prosentuaalinen jakauma ilmoitetaan seuraavasti: Lehtinimike X (20/70/10) LT-kokonaislevikki 2015, jossa on kokonaislevikkiluku, 20 on pelkän painetun lehden prosentuaalinen osuus, 70 on levikkikelpoisten yhdistelmätilausten prosentuaalinen osuus ja 10 on pelkän digilehden prosentuaalinen osuus Lehtinimikkeen kokonaisjakelun prosentuaalinen jakauma ilmoitetaan seuraavasti: Lehtinimike X (60/10/30) JT-kokonaisjakelu 2015, jossa on kokonaisjakeluluku, 60 on pelkän painetun lehden jakelun prosentuaalinen osuus, 10 on yhdistelmätilausten jakelun prosentuaalinen osuus ja 30 on pelkän digilehden jakelun prosentuaalinen osuus. 8

9 11.5. Lehti voi käyttää tarkastettuja lukuja omassa markkinoinnissaan. Näissä yhteyksissä tarkastusjakson lukuja saa verrata ainoastaan vastaavien ajanjaksojen lukuihin Tarkastuslukua käytettäessä on selkeästi merkittävä, mistä tarkastustyypistä ja ajankohdasta on kysymys. Kalenterivuoden levikki merkitään LT 2015 ja vuosipuoliskon levikki LT 2015/I tai LT 2015/II. Kalenterivuoden jakelu merkitään vastaavasti JT 2015 ja vuosipuoliskon jakelu JT 2015/I tai JT 2015/II Kustantajalla on mahdollisuus käyttää levikki- tai jakelulogoa lehdessä tai lehden mediamyynnin materiaalissa osoituksena tarkastetusta levikistä/jakelusta. Logoa voi käyttää sen ajan kun lehdellä on voimassa oleva LT-levikkiluku tai JT-jakeluluku Kalenterivuoden levikki/jakelu on voimassa tarkastettua vuotta seuraavan vuoden ajan ja lisäksi sitä seuraavan vuoden alusta niin pitkään, että uusi vuositarkastus on tehty Mikäli tietoja käytetään tarkastussääntöjen vastaisesti, MAF voi velvoittaa kustantajaa korjaamaan toimintatapaansa. 12. Taustaorganisaatio Levikintarkastusjaoston tehtävänä on kehittää tarkastustoimintaa yhdessä MediaAuditFinland Oy:n kanssa ja antaa tarkastussääntöihin liittyviä suosituksia Sanoma- ja aikakauslehtikustantajat ovat kumpikin nimenneet kolme edustajaa Levikintarkastusjaostoon ja MTL Mediatoimistot ry sekä Mainostajien Liitto kumpikin yhden edustajan MediaAuditFinland Oy:n hallitus tekee päätökset tarkastussäännöistä ja ratkaisee mahdolliset tarkastustoimintaan liittyvät epäselvyydet. 9

TARKASTUSOHJEET. Päivitetty 13.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa

TARKASTUSOHJEET. Päivitetty 13.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa Päivitetty 13.11.2015, voimassa vuotta 2015 koskevissa tarkastuksissa TARKASTUSOHJEET MediaAuditFinland Oy. Lönnrotinkatu 20 B, 00120. Helsinki, Finland. www.mediaauditfinland.fi 1. Johdatus ohjeiden käyttöön...

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 78 Nro 78 Kiertokirje kotimaisten sanoma- aikakauslehtien postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 23.9.1986 annettu asetus sanoma- aikakauslehtien

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

J Ä S E N H A K E M U S

J Ä S E N H A K E M U S J Ä S E N H A K E M U S Allekirjoittanut yhtiö/yhteisö hakee Aikakauslehtien Liiton jäsenyyttä kustantajan/julkaisijan ominaisuudessa (tarpeeton pyyhitään yli). Samalla hakija sitoutuu noudattamaan Aikakauslehtien

Lisätiedot

DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE!

DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE! DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE! Sisällysluettelo Mikä on digilehti?... 4 Mitä tarvitset?... 6 Miten luot käyttäjätunnuksen?... 8 Miten käytät digilehteä?... 10 Digilehden ominaisuudet eri laitteissa... 12 Toiminnot

Lisätiedot

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 Päivitetty 10.3.2017 TILASTON SISÄLLYSLUETTELO: SANOMALEHDET: - 7-päiväiset sanomalehdet - 6-päiväiset irtonumerosanomalehdet - 6-päiväiset sanomalehdet - 5-päiväiset sanomalehdet

Lisätiedot

TILAA OMA AAMUPOS. Netissä aamuposti.fi/tarjo. aamuposti.fi

TILAA OMA AAMUPOS. Netissä aamuposti.fi/tarjo. aamuposti.fi TI TILAA OMA AAMUPOS 6) -1 8. rk (a 0 0 2 0 0 3 7 2 9 0 Soita us Netissä aamuposti.fi/tarjo aamuposti.fi MISSÄ, MITEN ja MILLOIN VAIN! Nauti Keski-Uusimaan uutistarjonnasta NYT 2 kk YHDISTELMÄTILAUS

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto koskee vuoden 2009 aikana alkavia tilausjaksoja.

Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto koskee vuoden 2009 aikana alkavia tilausjaksoja. HINNASTO Edita Publishing Oy EDILEX-TOIMITUS Porkkalankatu 22, Helsinki PL 700, 00043 EDITA 14.5.2009 EDILEXIN HINNAT 2009 Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Terramedia Oy ja Agraari Oy & KM:n ja KMVETin tekeminen. Maataloustoimittajat ry, 1.12.2014 Pentti Törmä

Terramedia Oy ja Agraari Oy & KM:n ja KMVETin tekeminen. Maataloustoimittajat ry, 1.12.2014 Pentti Törmä Terramedia Oy ja Agraari Oy & KM:n ja KMVETin tekeminen Maataloustoimittajat ry, 1.12.2014 Pentti Törmä Historian havinaa Käytännön Maamies ja KMVET Käytännön Maamiehen ja KMVETin julkaisijat (= omistajat)

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen edellytykset sivu 3 Aloita lehden peittojakelun tilaaminen sivu 4 Lehden

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN K IE R T O K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 58 Nro 58 Kiertokirje Kotimaisten lehtien postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 21.10.1988 annettu asetus lehtien postimaksuista

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet Infopaketti Olemassa olevat tuotteet SISÄLLYS 1 Lähtökohdat 3 2 Tarkastukset 3 2.1 Myyntierät... 3 2.2 Vähittäistuotteet... 4 2.3 Tarkastusraportti... 4 2.3.1 Huomautusaika... 5 3 Hinnasto 5 4 Laskutus

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Tilaushinta. Ilmoituskoot. Päätoimittaja. Painosmäärä ja kohderyhmät. Ilmestymistiheys

Tilaushinta. Ilmoituskoot. Päätoimittaja. Painosmäärä ja kohderyhmät. Ilmestymistiheys OLUTPOSTI - 2015 Julkaisija ja kustantaja Suomen Olutseura ry PL 142 00931 Helsinki Puh. 0400 648 080 Sähköposti: olut@suomenolutseura.fi www.suomenolutseura.fi OlutPOSTI on rekisteröity tuotemerkki. Suomen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN LOPPURAPORTTI 1(2) Jakelu kehittämisryhmän hanke 2012 YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN TAUSTAA Varhaisjakelualalla on pitkät perinteet laadun mittaamisessa. Luotettavan mittaustiedon saatavuus

Lisätiedot

AIMO käyttötapauksia

AIMO käyttötapauksia AIMO käyttötapauksia Dialog - mforum Asiakaskontaktit ja asiointipalvelut Case: Ilkka - Ystävänpäivätilaus ILKAN YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA Sanomalehti Ilkka toteutti AIMOn Dialog-palvelun avulla näkyvästi ystävänpäivän

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Ammatti- ja järjestölehdet Hyvinvointi, terveys, liikunta

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Ammatti- ja järjestölehdet Hyvinvointi, terveys, liikunta Työterveyslääkäri Kohderyhmä: työterveyslääkärit ja -huoltoyksiköt. Jäsenlehti jota tilataan myös työterveysasemille & kirjastoihin. Lehti kuuluu työterveyshuollon erikoislääkäritutkinnon tenttivaatimuksiin.

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle.

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle. KUSTANNUSSOPIMUS Kustantaja X OY (edempänä Kustantaja) ja tekijä T (Tekijä) ovat solmineet kustannussopimuksen seuraavin ehdoin teoksesta (teos), johon Tekijällä on täydellinen tekijänoikeus. 1. Luovutettavat

Lisätiedot

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta TIEDOTUSVÄLINEILLE Kansallinen Mediatutkimus KMT KMT 2012 Tilaaja: Levikintarkastus Oy 29.4.2013 Toteuttaja: TNS Gallup Oy Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta Painettujen lehtien sisältöjen

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital Paikallinen ilmoituspaketti (ÅU/PK) Lisäjakeluja toispaikkakuntalaisille vapaa-ajan asunnon omistajille Lisäjakelut

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon hankintapiirissä hankintakautena 1946 47. '. 1

Lisätiedot

Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat

Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat SHERPA/RoMEO-palvelu JYU. Since 1863. 30.10.2017 1 Avoimuuspolitiikka? JYU. Since 1863. 30.10.2017 2 Tieteellisellä lehdellä kolme tapaa avata sisältöään 1. Syntyä

Lisätiedot

Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo

Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo Alternative access vaihtoehtoisia polkuja artikkeleiden luo Kirjastoverkkopäivät 26.10.2017 Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto, FinELib-toimisto Millaisessa tilanteessa tarvitaan vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina

Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina 2017+2018 MEDIATIEDOT :n jäsenlehti Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina TAVOITAT JOPA 100 000 LUKIJAA! NAUTIC LÄHESTYY veneilyä elämäntapana. Se kertoo niin arkisista hetkistä

Lisätiedot

Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina

Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina 2017+2018 MEDIATIEDOT :n jäsenlehti Suomen suurin venealan lehti nyt myös uutiskirjeenä ja DigiNauticina TAVOITAT JOPA 100 000 LUKIJAA! NAUTIC LÄHESTYY veneilyä elämäntapana. Se kertoo niin arkisista hetkistä

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla yli 20 000 yrittäjää, yritystä ja päättäjää. Lehti

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

Kouvola. Mikkeli. Ruokolahti. Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki. Imatra. Etelä-Karjala

Kouvola. Mikkeli. Ruokolahti. Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki. Imatra. Etelä-Karjala Kouvola Mediatiedot 2016 Etelä-Karjala Ruokolahti Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki Imatra Mikkeli Vartti Kouvola Ilmestyy Vartti Kouvola ilmestyy kerran viikossa; keskiviikkoisin. Vartti

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Helsinki 13.6.2012. Kuluttajavirasto. anja.peltonen@kuluttajavirasto.fi katri.vaananen@kuluttajavirasto.fi. Ehdotuksen pääkohdat

LAUSUNTOPYYNTÖ Helsinki 13.6.2012. Kuluttajavirasto. anja.peltonen@kuluttajavirasto.fi katri.vaananen@kuluttajavirasto.fi. Ehdotuksen pääkohdat LAUSUNTOPYYNTÖ Helsinki 13.6.2012 Kuluttajavirasto anja.peltonen@kuluttajavirasto.fi katri.vaananen@kuluttajavirasto.fi Kuluttajan valinnanvapauden lisääminen osoitteettoman jakelun vastaanottamisessa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MEDIATIEDOT 2014. Syksyn numerointi uudistunut. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

MEDIATIEDOT 2014. Syksyn numerointi uudistunut. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Syksyn numerointi uudistunut MEDIATIEDOT 2014 www.opettaja.fi Mediamyynti Opemedia Mediamyynti-Jyrki Ehnqvist

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen perus edellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen sivu 4

Lisätiedot

Optometria MEDIAKORT TI 2013

Optometria MEDIAKORT TI 2013 Optometria MEDIAKORT TI 2013 Optometria on 5 kertaa vuodessa ilmestyvä optiikan ja optometrian ammattilehti. Lehteä julkaisee Suomen Optinen Toimiala ry. Lisätietoja www.optometria.fi. ILMESTYMISAIKATAULU

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Sähköiset asiointikanavat Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun perusedellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Toukokuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27502 / Lukki- kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston kirja-aineistohankinnat vuosille 2015-2016, sekä optiovuodet 2017-2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita

Lisätiedot

Jatkoajassa mainostamalla tavoitat parhaimmillaan puoli miljoonaa potentiaalista asiakastasi

Jatkoajassa mainostamalla tavoitat parhaimmillaan puoli miljoonaa potentiaalista asiakastasi Jatkoajassa mainostamalla tavoitat parhaimmillaan puoli miljoonaa potentiaalista asiakastasi Jatkoaika.com on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon keskittyvä verkkolehti. Jatkoaika on noussut yhdeksi Suomen

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita.

Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia, henkilöhaastatteluja, otteluraportteja ja -ennakoita, kolumneja sekä kuvakoosteita. JATKOAIKA.COM Jatkoaika.com on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon keskittyvä verkkolehti. Jatkoaika on noussut yhdeksi Suomen luetuimmista verkkolehdistä. Sivuston julkaisijana toimii voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Ry:n SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Ry:n SÄÄNNÖT 23.5.2012 1 LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikkayritysten Liitto ry ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä:

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Elokuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Elokuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Elokuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora Premium palvelun perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Luodun jakelun

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt

Mediatiedot Julkaisija ja kustantaja. Määräpaikat 2. kansi kansi Takakansi Kustantaja: RPS-yhtiöt Mediatiedot 2017 1. Julkaisija ja kustantaja Kustantaja: RPS-yhtiöt Osoite: Malmin kauppatie 18, 3. krs, 00700 Helsinki Puhelin: 044 070 0401 Sähköposti: toimitus@julkaisija.fi Päätoimittaja: Tiina Ruulio

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot