Urheilujuridiikan päivä Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC"

Transkriptio

1 Urheilujuridiikan päivä Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen

2 Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran ja palvelun vastikkeellinen myynti (AVL 1 ). - Korvaukset, jotka eivät ole vastiketta eivätkä arvonlisäverollisia tavaran tai palvelun myynnistä, eivät ole myyntiä eikä ostoa esim. osinkotulot, valtionapu tai muu julkisyhteisön avustus Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen TVL:ssa tarkoitetusta elinkeinotulosta (AVL 4 ) Mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi AVL 1 :n mukaisesta liiketoiminnasta.

3 Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus - Elinkeinotoimintaa Arvonlisäverollista, jos vähäisen liikevaihdon raja ylittyy (8.500 ), eikä säädetty verottomaksi. Ei elinkeinotoimintaa Ei arvonlisäverollista toimintaa Ei elinkeinotoimintaa, AVL 1 :n liiketoimintaa Ei AVL 1 :n liiketoimintaa Mahdollisuus hakeutua, jolloin verollista kaikki AVL liiketoiminta (pl. verottomaksi säädetty toiminta). Ei pääse hakeutumallakaan arvonlisäverovelvolliseksi.

4 Vähäinen liiketoiminta Yhteisö ei ole verovelvollinen elinkeinotulosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään Liikevaihtoon luetaan myös veroton AVL 3 :ssä mainittu myynti Jos lyhennetty tai pidennetty tilikausi: liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien määrällä Tilikauden liikevaihto arvioidaan etukäteen jos raja ylittyy => taannehtiva rekisteröinti, jos raja ei ylity => verovelvollisuus lakkaa vasta lopettamisilmoituksen tekemisestä Vapaaehtoinen rekisteröinti mahdollista

5 Vähäinen liiketoiminta ja huojennuspalautus Täysi veronhuojennus hakemuksesta Jos tilikauden liikevaihto jää alle euroa > palautetaan tilikaudelta maksettu vero. Tähän liikevaihtoon ei lueta arvonlisäveron osuutta, metsätaloudesta saatua vastiketta eikä kiinteistön käyttöoikeudesta perittyä korvausta. Huojennusta ei myönnetä metsätaloudesta eikä kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta maksetusta verosta eikä käännetyn verovelvollisuuden, yhteisöhankinnan tai käyttöomaisuuden myynnin perusteella maksetusta verosta.

6 Rahankeräyslupa ja arvonlisäverotus Rahankeräys Rahankeräyslupa voidaan antaa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle Lupa haetaan kirjallisesti - Varojen hankinta yleishyödylliseen toimintaan: sosiaalinen, sivistyksellinen tai aatteellinen tarkoitus tai kansalaistoiminta Arvonlisäverotus Arvonlisäveroa suoritetaan vastikkeellisesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta myynnistä Lähtökohta on, että keräys on vastikkeetonta, jolloin saaduista tuloista ei ole suoriteta arvonlisäveroa. Arvioitava vastikkeellisuus.

7 Työvoimakoulutus KHO T 2730 (2013:140) Säätiö harjoitti lakisääteistä ammatillista aikuiskoulutustoimintaa, jota avustettiin lain nojalla valtion varoin Lisäksi säätiö myi työvoimakoulutusta, joka ei ollut lakisääteistä ja jota säätiö myi yleisen tarjouskilpailun perusteella työ- ja elinkeinohallinnolle Ratkaisu: Työvoimakoulutus ei ollut minkään lain velvoittamaa, eikä sitä avustettu suoraan lain nojalla valtion varoin Säätiön harjoittama työvoimapoliittinen koulutus tapahtui kilpailuolosuhteissa ainakin siltä osin, kun koulutusta voi antaa myös sellaiset tahot, joilla ei koulutuksen järjestämisen lupaa Säätiön oli suoritettava arvonlisäveroa työvoimapoliittisten koulutuspalveluiden myynnistä

8 Työkorvaus arvonlisäverotuksessa Yhdistys työkorvauksen maksajana Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Myynnin ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa, jos siitä saatu korvaus on ennakkoperintälain (EPL) 13 :ssä tarkoitettua palkkaa. Työkorvaus ei ole EPL 13 :ssä tarkoitettua palkkaa, joten palvelun myynti, josta saatu korvaus on työkorvausta, kuuluu arvonlisäverotuksen soveltamisalaan. Liiketoiminnan harjoittaja (=työkorvauksen saaja) on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa palvelun myyjänä ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi. Jos tilikauden liikevaihto on enintään euroa, liiketoiminnan harjoittaja ei kuitenkaan ole arvonlisäverovelvollinen.

9 Työkorvaus arvonlisäverotuksessa Yhdistys työkorvauksen maksajana Työkorvauksesta on maksettava arvonlisäveroa, jos liikevaihto tilikaudelta on yli euroa. Tilikauden liikevaihto tulee arvioida etukäteen. Jos euron raja ylittyy, liiketoiminnan harjoittajan on ilmoittauduttava takautuvasti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja liiketoiminnan harjoittaja joutuu maksamaan arvonlisäveron takautuvasti tilikauden alusta. Myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään 15 %:a vuotuista korkoa vastaava myöhästymismaksu sekä myöhässä maksetulle verolle viivästyskorkoa. Liiketoiminnan harjoittaja voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta tietyin edellytyksin. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua vaikka liikevaihto olisikin alle euroa tilikaudessa.

10 Muu arvonlisäverollisuus Henkilökunnalle ilmaiseksi luovutettu tarjoilupalvelu - Alihintainen luovutus verotetaan myös - Veron peruste välittömät ja välilliset kustannukset Itse suoritettu kiinteistöhallintapalvelu (AVL 1.4 ) Maahantuonti (tulli kantaa veron) Tavaran yhteisöhankinta EU:sta, kun hankintojen arvo kalenterivuonna ylittää / kalenterivuosi Eräiden palvelujen ostamisesta sekä EU:sta tai EU:n ulkopuolelta. Edellytys, että alv-rekisterissä. Verohallinto rekisteröi, jos yhteisöllä taloudellista toimintaa. Vapaaehtoinen hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

11 Yleishyödyllisen yhteisön ostot ulkomaalaiselta Käännetty verovelvollisuus Ulkomainen myyjä palvelu lasku Ostaja Ostaja on verovelvollinen ulkomaalaiselta tekemästään ostosta kun: myyjä ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollinen myyntimaa on Suomi Verottomassa toiminnassa käännetyn verovelvollisuuden perusteella maksettava vero on kustannus Milloin palvelu on myyty Suomessa, riippuu palvelun luonteesta

12 Palveluostot ulkomailta (B2B) Ostaja elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, jolla ALVtunnus Verotus ostajan sijaintivaltiossa (ostajalla käännetty verovelvollisuus) esim. seuraavat palvelut - konsultointi, neuvontapalvelut, kehittämispalvelut, - tapahtumien järjestämiseen liittyvät palvelut - valmentaminen

13 Verokannat alkaen 24 % Yleinen 14 % 14 % Elintarvikkeet ja rehut - ei alkoholi/tupakka Ravintola- ja ateriapalvelut - ei alkoholi/tupakka 10 % - henkilökuljetus - majoituspalvelut - kirjat, lehtien tilausmaksut (ei sähköiset) - lääkkeet - liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet -tekijän omistama taideteos - tekijänoikeusjärjestön perimät tekijänoikeudet

14 Liikuntapalvelut 10 % Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - Erilaiset liikuntatilat esim. uima-, keila-, tennis-, jäähallit, kuntosalit, golf-, tenniskentät ja laskettelurinteet liikuntakäyttöön - Mikroautorata ja mikroautoradan käyttöoikeus - Biljardilaitteet kilpa- ja harrastepelaajan käyttöön 10 %, mutta samat laitteet ravintolassa 24 % Ohjattu liikunta tai koulutus - Rajanveto ohjatun liikunnan ja koulutuksen välillä, jos pääpaino opetuksella verokanta 24 % hiihtokoulu, ohjattu tennistunti Merkitystä yhteisölle, jos toiminta elinkeinotoimintaa tai jos yhteisö vapaaehtoisesti hakeutuu arvonlisäverolliseksi.

15 Jäsenmaksut Vastikkeellisuus Jos jäsenmaksuja ei voida kohdistaa tiettyyn palveluun, kysymys ei ole vastikkeellisesta arvonlisäverollisesta toiminnasta Arvonlisäverollista on vain vastikkeellinen tavaran tai palvelun luovutus Jos yhdistyksellä vastikkeellista arvonlisäverollista toimintaa ja vastikkeetonta yhdistystoimintaa, arvonlisäverolliseen toimintaan liittyvät kustannukset vähennyskelpoisia. Myös yleiskustannuksista vähennysoikeus tältä osin.

16 Edunvalvontaa ajava yhdistys KHO T 613 (2014:39) Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja valvoa näiden etuja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys tarjosi sekä yleistä että yksilöidympää (vero- ja lakikonsultaatio) palvelua jäsenilleen. KHO Toiminta katettiin jäsenmaksuilla, joilla ei ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä tiettyyn palveluun Yhdistyksen hakeutuminen tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi ei ollut mahdollista

17 Edunvalvontaa ajava yhdistys KHO T 611 Yhdistys X ry on toimialajärjestö, joka tarjosi palvelumaksuja vastaan jäsenilleen palveluita Yhdistyksen jäsen maksaa yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi neuvonta- ja informaatiopalvelumaksun riippumatta siitä, käyttääkö jäsen kyseisiä yhdistyksen tarjoamia palveluja KHO Neuvonta- ja informaatiopalvelut muodostavat erillisen ja itsenäisen toiminnan yhdistyksen jäsenmaksuilla katettavaan toimintaan nähden Palvelut mahdollista ostaa myös sellaisilta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jotka ovat toiminnastaan arvonlisäverollisia Neutraalisuussyistä korkein hallinto-oikeus katsoo, että neuvonta- ja informaatiopalvelumaksua voidaan pitää vastikkeena yhdistyksen jäsenilleen tätä maksua vastaan suorittamista palveluista

18 Yhteenliittymän jäsenilleen myymät palvelut AVL 60a Veroa ei suoriteta itsenäisen yhteenliittymän harjoittamasta palvelun myynnistä jäsenilleen, jos 1. Jäsenet harjoittavat toimintaa, joka ei oikeuta vähennykseen tai ei tapahdu liiketoiminnan muodossa 2. Palvelu on välittömästi tarpeellinen jäsenten 1 kohdassa tarkoitetulle toiminnalle ja 3. Vastike palvelusta on kunkin jäsenen osuus yhteisistä kustannuksista Ei sovelleta, jos verottomuus aiheuttaisi kilpailun vääristymisen

19 Jäsenlehden painos Jäsenlehden painoksen myynti yhdistykselle on 0 % (AVL 56 ) Yleishyödylliselle yhdistykselle myytävän sanoma- ja aikakauslehden painoksen myynnin arvonlisäverottomuuden edellytykset: - painoksen ostaa yleishyödyllinen yhteisö - lehti ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa - lehteä julkaistaan pääasiassa yhteisön jäseniä, osakkaita tai jäsenyhteisön jäseniä tai osakkaita varten - yhteisö ei harjoita lehtien julkaisutoimintaa liiketoiminnan muodossa.

20 Tilattu sanoma- tai aikakauslehti Sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokannat % Sanoma- ja aikakauslehti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna 24 % Lehtien irtonumeromyynti 24 % Sähköisesti toimitettu lehti (KHO T 2505) 10 % Lehden vuosikerta kirjaksi sidottuna (KHO T 3280)

21 Tilattu sanoma- tai aikakauslehti KHO T 4119 Tausta Lehden kustantaja vastasi lehden tuottamisesta alusta loppuun asti eli toimitustyöstä, ulkoasun suunnittelusta, taitosta, vedosten tarkistuksesta, KVK-korjauksesta ennen aineiston toimittamista reprolaitokseen, trafiikista, kuvakäsittelystä, reprosta, painotyöstä sekä jakelusta Lehden julkaisija ainoastaan hyväksyi lehden sisällön ja kantoi siitä vastuun Lehti toimitettiin osoitteellisena jakeluna tilaajan (julkaisijan) tilaamiin osoitteisiin Omistusoikeus lehteen siirtyi tilaajalle vasta, kun lehti oli ilmestynyt ja maksettu

22 Tilattu sanoma- tai aikakauslehti KHO T 4119 Ratkaisu Lehden julkaisijaa esim. yleishyödyllinen yhteisö, joka osti lehden valmistustyön sen kustantajalta, ei voitu pitää lehden tilaajana eikä sen lehden valmistustyöstä maksamaa korvausta lehden tilausmaksuna Kysymys ei ollut sellaisen sanoma- tai aikakauslehden myynnistä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, jossa asiakas tilaa lehden sen julkaisijalta, maksaa tälle lehden tilausmaksun ja saa lehden haluamaansa osoitteeseen Kyse ei ole alennetun verokannan alaisesta tilatun lehden myynnistä vaan yleisen verokannan alaisen lehden valmistustyön myynnistä

23 Tukien ja avustusten vaikutus toimintaan Hankkeet Arvonlisäveroton Hankkeen kustannukset katetaan julkisella tuella. Tuen antaja ei saa vastiketta rahoilleen. Hanke palvelee yhteisön verotonta yleishyödyllistä toimintaa. Ei vähennysoikeutta. Rahoittaja rahoittaa myös arvonlisäveron osuuden kustannuksista. Arvonlisäverollinen Hanke liittyy yhteisön arvonlisäverolliseen toimintaan Tuesta tai avustuksesta ei ole suoritettava arvonlisäveroa, koska se ei ole vastikkeellinen. Verottomuus ei pienennä vähennysoikeutta.

24 Yhteistyö- ja markkinointisopimus KHO T 1362 A Oy myi ja valmisti urheiluvälineitä ja tarvikkeita, joita se luovutti sidosryhmille. A OY sai vastikkeeksi luovutuksista mainos-, markkinointi- tai muun vastaavan palvelun. A Oy:n ja yksittäisten urheilijoiden sekä eri urheiluliittojen ja urheiluseurojen välillä oli sovittu sopijaosapuolten velvoitteista toisiaan kohtaan. Ratkaisu - Suoritusten välillä oli suora ja välitön yhteys. Sopijaosapuolen suorittaman palvelun arvo voitiin mitata rahassa. Luovutus oli vastikkeellinen. - Kysymys oli vaihdon luonteisista suorituksista, jotka arvonlisäverotuksessa rinnastetaan verolliseen myyntiin, joten A Oy joutui suorittamaan luovutuksesta arvonlisäveroa.

25 Ilmoitustilan luovutus KHO T 1363 Sanomalehden kustannustoimintaa harjoittava A Oy julkaisi vastikkeettomia ilmoituksia vain silloin, kun lehdessä oli ollut myymätöntä julkaisutilaa. Vastikkeetta julkaistut ilmoitukset edistivät ja vahvistivat lehden lukija- ja tilaajasuhdetta välittämällä tietoa alueen tapahtumista sekä tukivat myös välillisesti lehden ilmoitusmyyntitoimintaa, koska niillä houkuteltiin alueen yrittäjiä mainostamaan ja ilmoittamaan lehdessä. Ratkaisu - Oman käytön verotusta ei sovelleta silloin, koska palvelut luovutetaan liiketoiminnan tarkoituksiin. - Tiedotus- ja ilmoitustilan luovuttamisesta vastikkeetta ei pitänyt suorittaa arvonlisäveroa oman käytön säännösten perusteella. Vrt. KVL /2014, veroasiamies valittanut KHO:een

26 Creating value. Building relationships. Juha Laitinen Arvonlisäveroasiantuntija puh This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle www.pwc.com Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle Sisältö Tausta ja tavoitteet slide 3 Osuuskuntamallin lainsäädännöllinen perusta slide 8 Rahoitus slide

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Pylkkänen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus?

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Susanna Hellman Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

Vuokratulojen verotus

Vuokratulojen verotus Vuokratulojen verotus 9.4.2015 Eija Häkkilä johtava veroasiantuntija Jokilaaksojen verotoimisto 1 Vuokratulon tulolähde Vuokratulo korvausta esineen käyttöoikeuden luovuttamisesta Henkilökohtainen tulolähde

Lisätiedot