Ritva Nyrhinen

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat Ritva Nyrhinen

2 Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden yhteisökauppa EU:ssa - yhteisömyynti - yhteisöhankinta Tavaroiden myynti asennettuna Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle Vienti Tavaroiden osto EU:n ulkopuolelta Tuonti Ahvenanmaa 2

3 Kansainvälinen toiminta (oheislukemista) FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa Euroopan unionin asetus 282/ Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa Vientikaupan arvonlisäverotus Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Kausiveroilmoituksen täyttöopas Kausiveroilmoituksen_lyhyt_tayttoopas/b853ef40-79f5-448d-85e4-05b7b /9330 ja Kausiveroilmoitus/%7BA26F62B0-A8F8-4E76-BFA5-F22FCC604619%7D/9137 Yhteenvetoilmoitus sahkoisen_ilmoituksen_malli_lomake/%7b59d29818-f1eb- 4C68-9B40-DC331308F5D9%7D/5002 3

4 Ulkomaalaisen verovelvollisuus 4

5 Kansainvälisessä liiketoimessa on selvitettävä 1. Liiketoimen verotusvaltio eli minkä valtion AVL:a sovelletaan 2. Onko myynti veroton tai verollinen - myyjän valtiossa - liiketoimen suoritusvaltiossa - ostajan valtiossa - tavaran sijaintivaltiossa tai palvelun suoritusvaltiossa 3. Syntyykö myyjälle kiinteä toimipaikka liiketoimen suoritusvaltiossa 4. Onko myyjä verovelvollinen liiketoimen suoritusvaltiossa tai voiko myyjä välttää verovelvollisuuden esim. ostajan ns. käännetyn verovelvollisuuden perusteella 5. Minkä valtion AVL:iin perustuvat laskumerkintävaatimukset 5

6 Veronmaksuvelvollinen Arvonlisäverolain verotuspaikkasäännös kertoo, minkä valtion arvonlisäverolakia sovelletaan - Suomessa AVL:n 5 luku o tavarat AVL 63 63g o palvelut AVL 64 69k Jos verotuspaikka AVL:n mukaan on Suomi - myös se, kuka on verovelvollinen, määräytyy Suomen AVL:n mukaan Jos verotuspaikka ei ole Suomi - verovelvollisuus määräytyy toisen verotuspaikan valtion AVL:n mukaan 6

7 Verovelvollinen verotusvaltiossa Yleensä myyjä - jos verotusvaltio verotuspaikkasäännösten mukaan on myyjän valtio, myyjä lisää veron laskuun - jos myyjä on ulkomaalainen ja verotuspaikka on ostajan valtio, myyjällä on joko rekisteröintivelvollisuus ao. valtiossa, jolloin myyjä lisää veron laskuun - Tietyissä tilanteissa ostaja on verovelvollinen ostaja maksaa veron ulkomaalaisen myyjän puolesta myyjä välttää rekisteröinnin ao. valtiossa laskulla maininta käännetty verovelvollisuus / reverse charge 7

8 Arvonlisäveroverovelvolliset Ulkomaalaisen verovelvollisuus Suomessa Ulkomaalainen on verovelvollinen Suomessa, jos Harjoittaa täällä verollista liiketoimintaa täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta On kiinteä toimipaikka ja harjoittaa palautuksenalaista toimintaa Pysyvä liikepaikka Paikka, josta toimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan Esim. laitos, huoneisto tai laitteisto kuten sivuliike, toimisto, teollisuuslaitos, myymälä, kaivos, louhos, varasto (ei ostajan luona oleva konsignaatiovarasto) Henkilökuntaa tai määräysvallan alaisia henkilöitä ja käytännössä riittävät tekniset resurssit esim. palvelun suorittamiseen Rakennus tai asennusprojekti, jos kestää yli 9 kk 8

9 Arvonlisäveroverovelvolliset Ulkomaalaisen suora verovelvollisuus Yhteisömyynnistä, yhteisöhankinnoista, rakennuspalveluostosta, jos myy käännetyn alaisia rakentamispalveluja Suomessa - Yleisen alv-rekisteröinnin sijasta mahdollisuus valita ns. ilmoituksenantovelvollisuus Seuraavista myynneistä, jos myynti AVL:n nojalla tapahtuu Suomessa - Myynti toiselle ulkomaalaiselle, jolla ei kiinteää toimipaikkaa eikä ole alv-rekisterissä Suomessa - Myynti yksityishenkilöille - Henkilökuljetuspalvelun myynti - Pääsylippujen myynti opetus-, tieteellisen palvelun, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin Kaukomyynti yksityishenkilöille Suomeen, jos :n kynnysarvo ylittyy 9

10 Veronmaksuvelvollinen ostaja Käännetty verovelvollisuus ostajalla AVL 9 Jos ostaja Suomesta ja myyjä ulkomailta, ja verotuspaikka on Suomi: Ulkomaalaisen myyjän ei tarvitse rekisteröityä Suomeen alvvelvolliseksi, jos sillä ei ole täällä kiinteää toimipaikkaa tai muu em. tilanne ei täyty Verovelvollinen on ostaja, jolle palvelu suoritetaan = käännetty verovelvollisuus. Ostajalla verovelvollisuus ostajan kiinteän toimipaikan valtiossa, vaikka hän harjoittaisi myös muuta kuin arvonlisäverollista toimintaa. Ostajana verovelvollinen on myös arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity oikeushenkilö, vaikka tällä ei olisi muutoin arvonlisäverollista toimintaa 10

11 Arvonlisäveroverovelvolliset Ulkomaalaisen toiminta ilman kiinteää toimipaikkaa Ulkomaalaisen vapaaehtoinen verovelvollisuus (AVL 12 ) - Suomessa harjoittamastaan myynnistä - EU:n ulkopuolella olevilta yrityksiltä, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa EU:n alueella, vaaditaan veroedustaja. Verohallinto voi vaatia myös vakuuksia (käytännössä ei vaadittu) - Verovelvollisuus hakemuksesta alkaa aikaisintaan hakemuksen jättöpäivästä 11

12 Kansainvälisen kaupan ALV-tunniste Suomessa ALV-tunniste muodostetaan FI ja y-tunnuksesta = FI Ostajan tulee antaa alv-tunniste myyjälle ja se merkitään laskulle FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/EUmaiden_arvonlisaverotu nnisteet(14426) - Tavaroiden ja palvelujen yhteisömyynnit EU-alueelle ja hankinnat EU:sta - Palveluostot EU:n ulkopuolelta Lisäksi myyjä merkitsee tunnisteen tavara- ja palvelumyynneissä EUalueelle yhteenvetoilmoituksella. Se annetaan kuukausittain, aina seuraavan kuukauden 20. päivä ja lasku 15. päivä myyjän valtion verohallinnolle. 12

13 Yhteisökaupan ALV-tunnisteen tarkistaminen Myyjän vastuulla on tarkastaa, että ostajan ilmoittama alv-tunniste on oikea Alv-numeron voimassaolo voidaan tarkistaa osoitteesta - Tarkistuksen voi tehdä myös Verohallituksen CLO yksiköstä - sähköpostilla - faxilla , puhelimitse klo numerosta Verohallinnon www-sivujen kautta: - FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/VATnumeroi den_tarkistus(12035) 13

14 Tavaroiden verotuspaikka 14

15 Tavaroiden verotuspaikka 1. Maa, jossa tavara on kun se luovutetaan asiakkaalle 2. Maa, jossa tavara on kuljetuksen alkaessa 3. Asennettuna tai koottuna myytyjen tavaroiden asennusvaltio 1. Luovutus Myyjä 2. Kuljetus Ostaja 3. Asennus 15

16 Tavaran myynnin verotuspaikka Suomessa AVL 63 Tavara on myyty Suomessa, jos - tavara on täällä kaupan tapahtuessa - tavara on täällä, kun kuljetus ostajalle alkaa - tavaran kuljetus alkaa EU:n ulkopuolelta ja myyjä tuo sen Suomeen myyntiä varten Jos tavara myydään asennettuna tai kokoonpantuna EU:n alueella, valtio, jossa asennus tai kokoonpano suoritetaan Perustuu EU:n arvonlisäverodirektiiviin, joten - samat periaatteet siis myös muissa EU maissa 16

17 Tavarakauppa - tilanteita Kotimaan kauppa Suomessa, tavara ei liiku Suomesta, toinen EU-valtio, jos tavara myydään siellä eikä se lähde ko. valtiosta pois Yhteisökauppa EU-maiden kanssa tavara liikkuu EU-jäsenvaltiosta toiseen EU-jäsenvaltioon on veroton yhteisömyynti siinä maassa, josta kuljetus alkaa verollinen yhteisöhankinta siinä maassa, mihin tavara saapuu (yhteisöhankkija verovelvollinen) veron maksaa se, joka tekee yhteisöhankinnan, ei tullirajoja Kauppa kolmansien maiden kanssa (Ei-EU-valtiot) Vienti: tavara viedään EU:sta EU:n ulkopuolelle, veroton Tuonti: tavara tuodaan EU:n ulkopuolelta EU-alueelle, verotus tuontitullauksen yhteydessä tuontivaltiossa 17

18 Kotimaan kauppa myyjä tai ostaja ulkomaalainen 18

19 Esimerkki 1 Tavaraa ei kuljeteta Suomesta pois Suomalainen tai ulkomaalainen myyjä myy laitteen suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tilaajalle. Tavaratoimitus tapahtuu Suomessa. Verotuspaikka on Suomi Verollinen kotimaan myynti alv 24 %. Myyjä verovelvollinen, jos sijoittautunut Suomeen Jos myyjä ulkomaalainen, jolla ei kiinteää toimipaikka täällä ja ostaja on suomalainen yritys tai yhteisö, lasku on veroton (suomalaisella ostajalla käännetty verovelvollisuus) Myyjä Alv 24 % Ostaja 19

20 Käännetty verovelvollisuus Ulkomaalainen myyjänä ja suomalainen yhteisö ostajana Verotuspaikka Suomi, kun tavaran luovutus tapahtuu täällä Myyjä on ulkomaalainen myyjällä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, eikä myyjä ei ole rekisteröitynyt alvvelvolliseksi Suomessa ostajayritys sijaitsee Suomessa verovelvollisuus kääntyy ostajalle laskulla Reverse charge ja alvtunnisteet Suomalainen ostaja osto on veroton, koska verotuspaikka on Suomi ja myyjä on ulkomaalainen ostaja suorittaa veron (käännetty verovelvollisuus) - laskee veron ja tilittää sen valtiolle - vähentää veron, jos tulee vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen lasku EU-alueen myyjän kiinteä toimipaikan perusteella 20

21 Esimerkki 2 Tavaran myynti toisessa EU-valtiossa (ei Suomessa) EU-valtio 1: Suomi Ostaja 1 = Myyjä B lasku tavara EU-valtio 2: Muu EU-maa Myyjä A tavara pysyy EU-valtiossa 2 = verotuspaikka Ostaja 2 A:n myynti verollinen ja yleensä myös B:n myynti on verollinen A:n valtiossa. Tällöin B:llä EU-maa 2:ssa rekisteröitymisvelvollisuus 21

22 Esimerkki 3 Tavaran osto ja myynti Suomessa; Käännetty verovelvollisuus Suomi Myyjä A ALV rek. komponentti Ostaja 2 C ALV rek. Ranska Lasku 1 Myyjä B Ostaja 1 Lasku 2 A:n myynti verollinen. B ostaa komponentin, joka toimitetaan suoraan asiakkaalle Suomessa. B:n myynti veroton ja C maksaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomeen. Ranskalaisen B:n ei tarvitse rekisteröityä. Se hakee ostoon sisältyvän veron ulkomaalaispalautuksena. Voi hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi, jolloin myynti on verollinen ja vähennyskelpoinen. 22

23 Tavaroiden yhteisökauppa EU:ssa Yhteisömyynti ja yhteisöhankinta 23

24 Tavara kuljetetaan EU-valtiosta toiseen - Yhteisömyynti 1. Verotuspaikka on tavaran lähtövaltio. Jos kuljetus alkaa Suomesta verotuspaikka on Suomi. 2. Myynti on lähtövaltiossa veroton Yhteisömyynti, jos 1. Tavara myyntiin liittyen kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen ja 2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö eri jäsenvaltiossa kuin myyjä - Kuljetuksen voi suorittaa joko myyjä tai ostaja tai esim. kuljetusliike jommankumman toimeksiannosta - Yhteisömyynti aiheuttaa tavaran lähtövaltiossa yhteisömyyjälle rekisteröintivelvoitteen - Ei yhteisömyyntiä: tavaran myynti paikoilleen asennettuna, palvelut 24

25 Yhteisömyynti - perustilanne EU-maa 1 Myyjä EU-maa 2 Ostaja lasku tavara 1. Myyjä merkitsee laskulle oman tavaran lähtövaltion alvtunnisteen ja ostajan toisesta EU-valtiosta olevan tunnisteen 2. Viittaus verottomuuden perusteeseen (yhteisömyynti/ic-supply/pykälä/artikla) 3. Näyttö kuljetuksesta esim. kuljetusasiakirjat 25

26 Yhteisökauppa, VAT-numeron tarkistaminen Myyjän vastuulla on pyytää ostajalta VAT-numero (alv-tunniste) ja tarkastaa, että se on voimassa Tarkistus voidaan tehdä Internetin kautta 26

27 Yhteisömyynnin ajallinen kohdistaminen Ajallisen kohdistamisen pääsääntö: tavaran toimituskuukautta seuraava kuukausi Paitsi toimituskuukaudelle, jos lasku saatu toimituskuukaudella ennakkolaskua ei vielä käsitellä yhteisömyyntinä, yhteisömyynti kohdennetaan tässä tapauksessa toimituskuukaudelle Lasku annettava viimeistään tavaran toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä 27

28 Yhteisömyynnin raportointi Kausiveroilmoitus Kuukausittain yhteisömyynnin arvo kohtaan Tavaroiden myynti muihin EU-maihin Yhteenvetoilmoitus Kuukausittain toimitusta seuraavan kuukauden 20 pv. Ilmoitetaan ostajan - Maatunnus ja alv-numero - Yhteisömyynnin arvo - Tavarakaupassa koodikohta tyhjä paitsi ns. kolmikantakaupassa 3 28

29 Tavaroiden ja palvelujen yhteenvetoilmoitus Ilmoitettava yhteismyynnin arvo yhteensä Ilmoitettava yhteismyynnin arvo asiakkaittain eriteltynä 29

30 Kausiveroilmoitus Tavaroiden yhteisökauppa Ilmoitettava yhteismyynnin arvo yhteensä 30

31 Veroton yhteisömyynti Alv-tunnuksen ei tarvitse olla samasta maasta, mihin tavara kuljetetaan EU-maa 1 Suomi Myyjä EU-maa 2 EU-maa 3 lasku, alv-tunnukset tavaran liikkuminen, näyttö kuljetuksesta 31

32 Kotimainen ostaja EU-maa 1 Suomi Myyjä Ostaja EU-maa 2 tavara lasku verollinen myynti tavaran kuljetuksen lähtövaltion mukaan, jos ostajalla ei ole toisen valtion ALV-numeroa jos ostajalla on toisen valtion ALV-numero, kysymyksessä veroton yhteisömyynti 32

33 Tavara jää Suomeen EU-maa 1 Suomi Myyjä EU-maa 2 Ostaja lasku tavara Ei veroton yhteisömyynti, verollinen myynti Suomessa Ei merkitystä kuka on ostaja, kun tavara pysyy Suomessa 33

34 Yhteisömyynti/kotimaan myynti EU-maa 1 Suomi Myyjä lasku tavara EU-maa 2 Ei EU-maa esim. USA Ollakseen myyjän yhteisömyyntiä, ostajalla täytyy olla alv-tunniste jostakin EU-valtiosta. Muussa tapauksessa verollinen myynti Suomessa. 34

35 Lasku toiseen EU-valtioon ja tavara yhteisön ulkopuolelle EU-maa 1 Suomi Myyjä EU-maa 2 EI EU-maa esim. USA lasku tavara Veroton vientimyynti ei yhteisömyynti Ei merkitystä kenelle lasku menee 35

36 Työsuoritus ennen kuljetusta EU-maa 1 Suomi Myyjä A X Oy työsuoritus EU-maa 2 lasku, alv-tunnukset tavaran kulku Ostaja A:n myynti yhteisömyynti AVL 72b 1 mom. 2 virke 36

37 Ei tavaran yhteisömyyntiä Ostaja yksityishenkilö => kaukomyynti - poikkeus: uudet kuljetusvälineet ja valmisteveron alaiset tavarat Ostaja ei-verovelvollinen oikeushenkilö tai elinkeinonharjoittaja, jonka hankinnat eivät oikeuta vähennykseen ja yhteisöhankinnan alaraja ei ylity eikä hankkija ole hakeutunut verovelvolliseksi Marginaaliverotettavan käytetyn tavaran myynti Asennettavan tavaran myynti Tavaroiden myynnit, joiden hankinta ei ostovaltiossa muodosta yhteisöhankintaa 37

38 Hyvitykset ja alennukset yhteisömyynnissä Oikaisueriä ovat - vuosi- ja vaihtoalennukset - osto- ja myyntihyvitykset - ylijäämänpalautukset - muut sellaiset oikaisuerät sekä myyntiä koskevat myyjän ja ostajan sopimat muutokset Oikaisuerät otetaan huomioon sillä kuukaudella, jolle ne hyvän kirjanpidon tavan mukaan on kirjanpidossa kirjattava Oikaisuerällä pienennetään asiakkaan yhteisömyynnin arvoa Oikaisuerä ilmoitetaan yhteenvetoilmoituksella miinusmerkkisenä, jos ko. kaudella ei ole ollut ko. asiakkaalle myyntiä 38

39 Korjaukset yhteisömyynnin raportoinnissa Asiakkaan alv-numero virheellinen Yhteisömyyntinä käsitelty palvelun myynti Yhteisömyynnin määrä ilmoitettu virheellisesti Koodia käytetty virheellisesti Korjaukset yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksella 39

40 Tavaran yhteisöhankinta 40

41 Tavaran yhteisöhankinta toisesta EU-valtiosta Yhteisöhankinta Tavara sen ostoon liittyen kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen Ostaja on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö toisessa jäsenvaltiossa, jonka hankinnan kynnysarvo ylittyy (ALV-tunnus eri valtiosta kuin myyjällä) Kuljetuksen suorittaa joko myyjä, ostaja tai ulkopuolinen kuljetusliike jomman kumman puolesta Hankintamaa Vero maksetaan hankintamaahan eli siihen jäsenvaltioon, jossa tavarat ovat lähetyksen saapuessa hankkijalle Myös suomalaiselle voi tulla yhteisöhankinnasta velvollisuus rekisteröityä toisessa EU-valtiossa Ei yhteisöhankinta: tavaran osto paikoilleen asennettuna, palveluosto 41

42 Yhteisöhankinta - perustilanne EU-maa 1 Suomi Verovelvollinen Ostaja EU-maa 2 Verovelvollinen Myyjä Tavaran fyysinen kuljetus Myyjän ja ostajan ALV-numero laskulla 42

43 Kausiveroilmoitus Tavaroiden yhteisökauppa Ostot muista EU-maista Kohta 313: veron peruste Kohta 305: veron määrä Vähennys verosta, jos hankinta tulee verollista toimintaa varten Kohta

44 Yhteisöhankintojen kynnysarvot Koskee elinkeinonharjoittajia ja oikeushenkilöitä valtiossa, johon tavara saapuu Belgia EUR 11,200 Bulgaria BGN 20,000 Espanja EUR 10,000 Hollanti EUR 10,000 Irlanti EUR 41,000 Iso-Britannia GBP 82,000 Italia EUR 10,000 Itävalta EUR 11,000 Kreikka EUR 10,000 Kroatia HRK 230,000 Kypros EUR 10,251 Latvia EUR 10,000 Liettua EUR 14,000 Luxemburg EUR 10,000 Malta EUR 10,000 Aalto-yliopisto, Arvonlisäverotus: KV-kauppa_Erityiskysymyksiä Portugali EUR 10,000 Puola PLN 50,000 Ranska EUR 10,000 Romania EUR 10,000 Ruotsi SEK 90,000 Saksa EUR 12,500 Slovakia EUR 14,000 Slovenia EUR Suomi EUR 10,000 Tanska EUR 10,500 Tsekki CZK 326,000 Unkari EUR 10,000 Viro EUR 10,

45 Missä yhteisöhankinta tapahtuu? EU-maa 1 Myyjä EU-maa 2 EU-maa 3 Suomi lasku Suomeen tavara toiseen jäsenvaltioon Yhteisöhankinta siinä valtiossa, johon tavaran kuljetus päättyy 45

46 Ostaja Suomesta yhteisöhankinta toisessa jäsenvaltiossa EU-maa 1 Suomi Myyjä Ostaja EU-maa 2 lasku Suomeen tavara toiseen jäsenvaltioon 46

47 Tavara tulee Suomeen EU-maa 1 Myyjä EU-maa 2 Ei EU-maa esim.usa Tavara Suomeen Yhteisöhankinta Suomessa Ostaja ilmoituksenanto- tai rekisteröintivelvollinen Ostaja lasku yht. ulkop. tavara yhteisöön 47

48 Ketjukauppa kolmikantakauppa Tavara siirtyy jäsenvaltiosta toiseen Kolme osapuolta kolmessa jäsenvaltiossa Jäsenvaltio 2 B A Yhteisömyynti B:lle Jäsenvaltio 1 C Oy Jäsenvaltio 3 Suomi 48

49 Edellytykset B:lle Suomessa kolmikantakaupassa 1. Ostajana on ulkomainen elinkeinonharjoittaja (B), jolla ei ole sellaista kiinteää toimipaikkaa Suomessa, joka osallistuu tavaran edelleenmyyntiin; ( /399) (L:lla 399/2012 muutettu 1 kohta tuli voimaan ) 2. Ostaja (B) ostaa tavaran Suomessa tapahtuvaa edelleenmyyntiä varten; 3. Seuraavana ostajana (C Oy) on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 4. Tavara kuljetetaan yhteisöhankintaan liittyen suoraan muusta jäsenvaltiosta kuin ostajan rekisteröintivaltiosta seuraavalle ostajalle (C Oy:lle) Suomeen; ja 5. Seuraava ostaja (C Oy) on 2 a :n nojalla velvollinen suorittamaan veroa B:n edelleenmyynnistä. 49

50 Ketjukauppa kolmikantakauppa Tavara siirtyy jäsenvaltiosta toiseen Kolme osapuolta kolmessa jäsenvaltiossa Jäsenvaltio 2 Suomi B Oy A Yhteisömyynti B:lle C Jäsenvaltio 1 Jäsenvaltio 3 50

51 Edellytykset B:lle Suomessa kolmikantakaupassa 1. Ostajana on suomalainen elinkeinonharjoittaja (B Oy), jolla ei ole C:n valtiossa sellaista kiinteää toimipaikkaa, joka osallistuu tavaran edelleenmyyntiin; 2. Ostaja (B Oy ) ostaa tavaran C:n valtiossa tapahtuvaa edelleenmyyntiä varten; 3. Seuraavana ostajana (C ) on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty C:n valtiossa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 4. Tavara kuljetetaan yhteisöhankintaan liittyen suoraan muusta jäsenvaltiosta kuin Suomesta seuraavalle ostajalle (C) C:n valtioon; ja 5. Seuraava ostaja (C) on omassa valtiossa velvollinen suorittamaan veroa B Oy:n edelleenmyynnistä. 51

52 Ketjukauppa - kolmikantakauppa osapuolien kannalta A jäsenvaltiossa 1: Normaali yhteisömyynti B jäsenvaltiossa 2: Ei yhteisöhankintaa B:n valtioon - myyntilaskuun merkintä kolmikantakaupasta Triangulation C-valtion edellytysten mukaan - ei ilmoiteta valvontailmoituksella - ilmoitetaan yhteenvetoilmoituksessa koodilla 3 C jäsenvaltiossa 3: - C ilmoittaa yhteisöhankintana oston B:ltä 52

53 Ketjukauppatilanteita Tavara myydään kahteen tai useampaan kertaan - Kolmikantakaupan säännös: Soveltuu vain, jos kolme osapuolta eri valtioissa. Myyjä ei toimita tavaraa omalle, vaan jollekin seuraavalle ostajalle - Jos neljä osapuolta ketjussa, B:lle rekisteröitymisvelvollisuus Ketjukauppatilanne voi liittyä yhteisökauppaan tai vientikauppaan ja myös kotimaan kauppaan 53

54 Oman tavaran siirto Lähtömaassa rinnastetaan yhteisömyyntiin Kohdemaassa rinnastetaan yhteisöhankintaan rekisteröitymisvelvollisuus Suomi A Oy yhteisömyynti EU-maa A Oy yhteisöhankinta 54

55 Siirto työsuoritusta varten toiseen EU-valtioon Tavaran siirto Tavaran korjaus + palautus Ei yhteisömyynti eikä yhteisöhankinta, jos palaa lähtövaltioon Siirretyistä tavaroista luettelonpitovelvollisuus 55

56 Ostot, jotka eivät ole yhteisöhankintoja Suomessa Verottomat vesialukset ja ilma-alukset Ostot aluksen varustamiseksi tai aluksella tapahtuvaa myyntiä varten Ostot diplomaattikäyttöön Kv-järjestöjen suorittamat hankinnat Käytetyt marginaaliverotetut tavarat (esim. ostot yksityishenkilöiltä tai jälleenmyyjältä, joka ostanut tavaran yksityishenkilöltä) Tavaran osto asennettuna Yksityishenkilön osto kaukomyyjältä (paitsi uudet kuljetusvälineet) Yhteisöhankintojen kynnysarvo ei ylity (valintaoikeus) 56

57 Verottomat yhteisöhankinnat AVL 72f Vastaava maahantuonti veroton Käytetyn esineen osto, joka myyjällä on oikeus myydä verottomana, kun esine ei ole ollut verollisessa vähennyskelpoisessa käytössä Siirto varastointimenettelyyn Ulkomainen yhteisöhankkija täyttänyt ilmoitusvelvollisuuden eli raportoinut yhteisöhankinnan arvon ilmoituksenantovelvollisena Suomen veroviranomaiselle - Rekisteröinti ns. ilmoituksenantovelvolliseksi raportoidaan yhteisöhankinnan arvo, mutta ei veroa jos verollisia ostoja Suomessa, verot haetaan ulkomaalaispalautuksena erikseen takaisin 57

58 Yhteisöhankinnan ajallinen kohdistaminen Ajallisen kohdistamisen pääsääntö: Tavaran vastaanottokuukautta seuraava kuukausi Paitsi Vastaanottokuukaudelle, jos lasku saatu vastaanotto-kuukaudella 58

59 Yhteisöhankinnan veron peruste ja verokanta Yhteisöhankinta on verollinen Veron maksaa ostaja hankintamaahan Veron peruste: - vastike, joka sisältää kaikki hinnanlisät, jotka myyjä veloittaa (esim. myös kuljetus, jos myyjä veloittaa) - veron perusteeseen luetaan yhteishankkijan suorittama valmistevero ja vähennetään lähtömaan palauttama valmistevero - veron perusteesta vähennetään vuosi- ja vaihtoalennus ym. oikaisuerä sekä palautetuista pakkauksista ja kulj. tarvikkeista saatu korvaus - veron peruste ei sisällä veron osuutta Verokanta: - vastaava kuin kotimaan kaupassa 59

60 Yhteisöhankinnan veron vähennys Yhteisöhankkija - saa ulkomaalaiselta myyjältä laskun, joka täyttää yhteisömyyjän valtion laskumerkintävaatimukset - maksaa yhteisöhankinnan veron ilmoittamalla sen kausiveroilmoituksella ja vähentää veron, jos tulee verollista toimintaa varten Vähennysoikeus hyväksytään, vaikka ostaja ei saa alv-vaatimusten mukaista laskua, jos ostaja laatii tositteen tai täydentää puutteellista laskua siten, että siitä ilmenee soveltuvin osin vaaditut tiedot esim. - Usein viittaus artiklaan tai maininta yhteisömyynnistä esim. ICsupply - mainittava sekä myyjän että ostajan ALV-tunniste - yhteisöhankinnan vero maksetaan ilmoittamalla se kausiveroilmoituksella 60

61 Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle Vienti 61

62 Vienti Tavara kuljetetaan EU:n veroalueen ulkopuolelle 1. Verotuspaikka on tavaran lähtövaltio 2. Myynti lähtövaltiossa veroton, jos lähtövaltion AVL:ssa säädetyt verottomuuden edellytykset täyttyvät 3. Suomessa AVL Myös myynti Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta on vientimyyntiä - Vientimyynti ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdassa 0 % verokannan alainen myynti - Vienti näytetään toteen yleensä sähköisellä vientiasiakirjalla - Jos verottomuuden edellytykset eivät täyty, myynti on verollista tavaran lähtövaltiossa kotimaan myyntinä 62

63 1. Vienti myyjä järjestää kuljetuksen Toimitus on veroton vientimyynti, jos 1. Myyjä itse vie tavaran tai 2. Joku muu myyjän toimeksiannosta kuljettaa tavaran Suomi EU:n veroalueen ulkopuolinen maa Myyjä Ostaja Näyttö: veroton myyntilasku (Vienti / export) ja ESAD-vientiasiakirja kirjanpidon liitteeksi tavara lasku 63

64 2. Vienti ostaja järjestää kuljetuksen Toimitus on veroton vientimyynti, jos Itsenäinen kuljetusliike vie tavaran ostajan toimeksiannosta Suomi EU:n veroalueen ulkopuolinen maa Myyjä Ostaja Näyttö: veroton myyntilasku (Vienti/Export) ja ESAD vientiasiakirja, kuittaus kuljetusliikkeeltä, näyttö että kuljetus ostajan toimesta tavara lasku 64

65 3. Vienti yhteisön ulkopuolelle, ostaja Suomesta Suomi EU:n ulkopuolinen valtio Myyjä Tavara Ostaja Toimitus veroton - myyjä vie tavaran - joku muu vie tavaran myyjän toimeksiannosta - itsenäinen kuljetusliike vie tavaran ostajan toimeksiannosta tavara lasku 65

66 4. Vienti ex works Ex works ehdoin tapahtuvassa myynnissä ostaja noutaa tavarat myyjän tiloista ja toimittaa tavarat välittömästi pois Suomesta Myyjä voi käsitellä myynnin verottomana vientinä vain jos - ostaja on ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa verovelvollinen, ostaja voi olla myös muusta EU-maasta kuin Suomessa Myyjä Suomi EU:n veroalueen ulkopuolinen maa Ulkomaalainen ostaja lasku Näyttö: 1) veroton myyntilasku, näyttö viennistä 2) todiste, että ostaja on ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja tavara 66

67 4. Vienti - myynti rahtityöliikkeen kautta Tavara toimitetaan ostajaa veloittaen elinkeinonharjoittajalle työsuorituksen tekemistä varten ja toimitetaan edelleen EU:n ulkopuolelle Myynti on veroton vienti vain, jos ostaja on ulkomaalainen, joka ei ole Suomessa verovelvollinen Suomi EU:n veroalueen ulkopuolinen maa Myyjä A Oy työsuoritus Brasilialainen ostaja Näyttö: 1) veroton lasku (Vienti/Export), 2) näyttö viennistä ja 3) siitä, että ostaja on ulkomaalainen tavara lasku 67

68 Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta 68

69 Tuonti Tavaran osto yhteisön ulkopuolelta Yhteisön ulkopuolinen valtio Myyjä tavara Suomi Ostaja/ Tavaranhaltija Tavaran maahantuonti Suomessa on verollinen Tuonti tapahtuu ja verotetaan Suomessa, jos yhteisön ulkopuolelta tuleva tavara ylittää yhteisön verorajan Suomeen saapuessaan tavara lasku 69

70 Tavaroiden osto EU:n ulkopuolelta = maahantuonti Maahantuoja tekee tulli-ilmoituksen Tulli määrää maahantuonnin yhteydessä suoritettavan arvonlisäveron Tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat vähennyksen perusteena Päivämäärä, veron peruste ja arvonlisävero Maahantuonnin vero käsitellään kuten kotimaan ostoon sisältyvä arvonlisävero Koska maahantuonnin arvonlisävero perustuu tullauspäätökseen, laskulla ei suoraan merkitystä veron alv-kirjauksissa 70

71 Osto EU:n ulkopuolelta Tavallinen maahantuonti Tulli määrää ja kantaa veron Tullausilmoitus - kauppalasku - tullausarvoilmoitus yms. asiakirjat (sähköinen menettely) Tullauspäätös - arvonlisäveron peruste - veron määrä - maahantuoja: vero käsitellään kuten kotimaan osto Tavaranhaltijan tulee olla sijoittautunut Euroopan yhteisöön 71

72 Maahantuonnin veron peruste Tullausarvo + kauppa-arvo korjauksin + ostajan maksettavat kustannukset - alennukset Maahantuonnin kustannukset - kuljetus, lastaus, pakkaus ja vakuutuskustannukset yms. kuljetussopimus määräpaikkaan asti Muut tuontiverot 72

73 Maahantuonnin lasku Myyjän ja ostajan tiedot, tavaraa koskevat tiedot yms. Voi sisältää myyjän valtion veroa Kauppalasku tarvitaan maahantuonnin veron määrittämisessä Maahantuonnin vero määrätään tullauspäätöksessä 73

74 Tavaroiden osto EU:n ulkopuolelta Pienlähetykset Jos tuontitullausta ei ole järjestetty ja pienlähetys lähetetään esim. postitse, on mahdollista, että lähetys toimitetaan vastaanottajalle ilman, että tulli havaitsee maahantuonnin. Vastaanottajalla on velvollisuus tulli-ilmoituksen tekemiseen sekä tullien ja ALV:n maksamiseen Tulli-ilmoitukseen liitetään kauppalasku Jos tavaroiden arvo ei ylitä 22 euroa, ei velvollisuutta tulliilmoituksen antamiseen Pienin kannettava tullin ja arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Tullin ohje: jos tulli < 5 tai maahantuonnin alv < 5 tullia tai alv:tä ei kanneta (verolajiperusteinen). 74

75 Maahantuonnin yhteydessä kannetun arvonlisäveron vähennysoikeus KVL numero 34/2000 Ruotsalainen emoyhtiö A oli ostanut USA:sta koneita ja myi ne Suomessa Maahantuonnissa tavaranhaltijaksi oli merkitty suomalainen tytäryhtiö B, joka maksoi veron ja muut kulut sekä veloitti ne emoyhtiöltään A Yhtiö B ei käyttänyt sen nimissä maahantuotuja ja tullattuja koneita omassa liiketoiminnassaan. Maahantuonnit eivät liittyneet B:n vaan emoyhtiö A:n arvonlisäverolain mukaiseen liiketoimintaan Tytäryhtiöllä B ei ollut oikeutta vähentää maahantuonnin yhteydessä kannettuja arvonlisäveroja 75

76 Ahvenanmaan veroraja 76

77 Ahvenanmaan erikoisasema Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n arvonlisä- eikä valmisteveroalueeseen Kuuluu EU:n tullialueeseen - tullia ei määrätä tuonnissa EU:sta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta EU:n alueelle Arvonlisäverolaki voimassa Ahvenanmaalla, ei siten alv-vapaa alue 77

78 Tavarakauppa Tavarakauppa vientiä ja maahantuontia - EU:n ulkopuoliset valtiot - EU:n jäsenvaltiot muut kuin Suomi - Manner-Suomi/Ahvenanmaa tai päinvastoin myynti verotonta, vero maksetaan verorajalla yksinkertaistettu menettely rajalla pienlähetyksiä koskee samat säännöt kuin maahantuonnissa ja viennissä. Poikkeus aikakauslehtien tilausmaksut Ahvenanmaalta Manner- Suomeen ovat verollisia Yhteisökauppaa voi olla vain Manner-Suomen ja toisten EUvaltioiden välillä 78

79 Palvelukauppa Ahvenanmaa Manner-Suomi - yleensä kuten Suomen sisäinen kauppa, esim. henkilökuljetukset verollisia, mutta Ahvenanmaan maakunnan ja muiden valtioiden kuin Suomen välillä verottomia - tavarakuljetuspalvelut yli verorajan verottomia, sillä otetaan huomioon maahantuonnin arvossa (postilähetykset) - työsuoritusten myynti ja immateriaalipalvelut kuten Suomen sisäinen myynti Ahvenanmaa- muut EU-valtiot kuin Suomi - Ahvenanmaa ns. kolmas maa (EU:n ulkopuolella) 79

80 Tavarakauppa - Kysymyksiä 1. Suomalainen yritys toimittaa koneen ilman asennusta Ruotsiin. Millä edellytyksillä myynti voidaan käsitellä verottomana yhteisömyyntinä? 2. Ranskalainen yritys toimittaa tavaran Suomeen. Millä edellytyksillä kysymyksessä on suomalaisen yrityksen yhteisöhankinta Suomeen? 3. Miten yhteisöhankinnan vero maksetaan ja raportoidaan Suomessa? 4. Suomalaisen yritys A Oy myy tavaran Suomesta Venäjälle siten, että kuljetus tapahtuu A Oy:n toimesta. A Oy laskuttaa toimituksen toiselta suomalaiselta yritykseltä B Oy:ltä. Onko myynti verollinen vai veroton? Perustele: 80

81 Yhteystiedot Ritva Nyrhinen Arvonlisäveroasiantuntija puh This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta Taustatilanne Siikajoen kunta on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan - Kunnan omistamalla lämpölaitoksella

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta www.pwc.com Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta Suomalainen yritys Venäjällä- Sisäisen valvonnan ensiaskeleet Sisältö Johdanto Korruptiota ja nepotismia Rakkautta ja rahanpesua Kyvytön kirjanpitäjä,

Lisätiedot

Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta huhtikuu 2017

Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta huhtikuu 2017 www.pwc.com Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta Agenda Keskeiset muutokset Päivitetyt / muutetut ohjeistukset 2 Keskeiset muutokset Säätiön konsernin emoyrityksenä (2.2) Määräysvalta Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute www.pwc.fi Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute Lieksan kaupunki Lieksan kaupunki Hyvät tarkastuslautakunnan jäsenet, Kiitos osallistumisestanne Vuoden Arviointikertomus kilpailuun! Olette osoittaneet

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku

www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku www.pwc.com Energia-alan näkymät ja investointikyky Energiateollisuuden kevätseminaari 15.5.2014 Turku Energia-ala arvioi investoivansa yhteensä jopa 25 30 miljardin euron arvosta v 2030 mennessä KAUKOLÄMPÖ

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Raportti tilikauden 2016 tilintarkastuksesta. Pöytyän kunta

Raportti tilikauden 2016 tilintarkastuksesta. Pöytyän kunta Raportti tilikauden 2016 tilintarkastuksesta Pöytyän kunta Pöytyän kunta Tarkastuslautakunta Olemme saattaneet loppuun Pöytyän kunnan tilikauden 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen. Esitämme teille tässä

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämishanke*

Sosiaalialan kehittämishanke* Sosiaalialan kehittämishanke* Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen Tampere, 7.11.2008 *connectedthinking Mikko Wennberg LLP PwC Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuus Teesit Kehittämistoiminnan

Lisätiedot

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015

www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen 25.11.2015 www.pwc.fi DIF- Tietopankkiaamiainen Ohjelma 8.00 Aamiainen 8.30 Tervetulosanat 8.35 DIF-Tietopankki ja sen käyttö Maarit Aarni-Sirviö, DIF 8.40 DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016

Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 www.pwc.com Yritysvastuu osana yrityskauppoja toukokuu 2016 Ohjelma Tervetulosanat ja DIF-Tietopankin osan Yritysvastuu ja hallitus esittely Sirpa Juutinen, Vastuullisuuskysymykset yritysfuusioiden integraatioprosessissa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa?

Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? Miksi pullotetusta vedestä maksetaan valmisteveroa? 1. Kivennäisvesien kulutus on Suomessa EU-maiden matalin. Suomessa kulutetaan keskimäärin 18 litraa pullotettua vettä henkilöä kohden vuodessa. 2. Vuonna

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Visma Fivaldi EU:n ulkopuolisen maahantuonnin ALV-käsittely lähtien ALV-määritykset ja tilikarttamuutokset Fivaldissa

Visma Fivaldi EU:n ulkopuolisen maahantuonnin ALV-käsittely lähtien ALV-määritykset ja tilikarttamuutokset Fivaldissa Visma Fivaldi EU:n ulkopuolisen maahantuonnin ALV-käsittely 1.1.2018 lähtien ALV-määritykset ja tilikarttamuutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 ALV-määritykset... 3 3 Maahantuonnin käsittelyn

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009 Helsingin yliopisto Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Ritva Nyrhinen PwC Helsingin yliopisto - Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Sisältö 1 Slide 3 Valtion verovelvollisuus

Lisätiedot

www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014

www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014 www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014 Tutkimuksen taustaa Globaali tutkimus Yhteensä 1 344 haastattelua 68 maassa Vastaajat suuryrityksiä:

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Voimassaolo: Toistaiseksi Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan 1. myyjä yhteisömyynneistään (arvonlisäverolaki 162 :n

Lisätiedot

www.pwc.com Aalto-yliopisto Yritysverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminta erityistilanteita 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

www.pwc.com Aalto-yliopisto Yritysverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminta erityistilanteita 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Yritysverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminta erityistilanteita 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Ulkomaan kaupan arvonlisäverotus Kv-kauppaan liittyviä erityistilanteita Ketjukauppa

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Arvonlisäverotusta on kehitettävä yritysten kasvua kannustavaksi

Arvonlisäverotusta on kehitettävä yritysten kasvua kannustavaksi Arvonlisäverotusta on kehitettävä yritysten kasvua kannustavaksi Arvonlisäverotuksen kehittäminen kasvuun kannustavaksi on aloitettava heti 1. Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja on nostettava 35

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös?

Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? www.pwc.fi Miksi tarvitaan tietotilinpäätös? Lakimiehen kulma Maria Parker 6.6.2014 EU:n uusi tietosuoja-asetus Rekisterinpitäjän tilintekokykyisyys Ehdotuksen mukaan rekisterinpitäjien tulee pystyä osoittamaan

Lisätiedot

Virvoitusjuomavero 7 pointtia

Virvoitusjuomavero 7 pointtia Virvoitusjuomavero 7 pointtia. Virvoitusjuomia kulutetaan Suomessa 53 litraa asukasta kohden. Se on alle puolet Saksan kulutuksesta ja merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kivennäisvesien

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot