ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti 4. Tavarat, joihin menettely soveltuu 4.1 Käytetyt tavarat 4.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet 5. Verottomat ostotilanteet, joihin menettely soveltuu 6. Verottomia ostoja, joihin menettely ei sovellu 7. Osittain verollinen osto, johon menettely ei sovellu 8. Verolliset ostotilanteet 8.1 Käytetyt tavarat 8.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantunti 8.3 Taide-esineiden verolliset ostot ja yhteisöhankinnat 9. Veron laskeminen ja ilmoittaminen 9.1 Yleistä 9.2 Tavarakohtainen menettely 9.3 Yksinkertaistettu menettely 10. Laskumerkinnät 10.1 Myyntitositteet 10.2 Ostotositteet 10.3 Virheellisen laskun korjaaminen 11. Ulkomaankauppa 12. Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen 13. Kirjanpito 14. Ajallinen kohdistaminen 15. Myynnin korjauserät Liitteet Yleistä Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, jollei arvonlisäverolaissa ole säädetty poikkeusta myynnin verollisuudesta. Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden kaupassa on tyypillistä, että myyjänä on usein yksityishenkilö, jonka ei ole suoritettava myynnistään arvonlisäveroa. Tällöin tavaran myyntihinta sisältää piilevänä sen arvonlisäveron, joka on sisältynyt tavaran ostohintaan. Piilevää veroa sisältyy tavaran hintaan muissakin vastaavissa tilanteissa silloin, kun myyjän ei tarvitse suorittaa tavaran myynnistä veroa ja tavaran ostoon sisältyvää veroa ei ole voinut vähentää. Käytetyn tavaran ja taide-, keräily- tai antiikkiesineen hintaan sisältyvän piilevän veron eliminoimiseksi arvonlisäverotuksessa voi tietyissä edelleenmyyntitilanteissa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, joka poistaa piilevän veron. Verovelvollinen jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, kun hän myy verollisena edelleen käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä. Jälleenmyyjä suorittaa tällöin veron saamastaan voittomarginaalista eli tavaran myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta. Jälleenmyyjä tekee myyntitositteeseen erityismerkinnät eikä merkitse myyntitositteeseen veron määrää näkyviin. Marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan pääsääntöisesti vain silloin, kun jälleenmyyjä on ostanut Suomesta tai muusta EU-maasta käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä verotta. Jälleenmyyjällä on oikeus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös EU:n ulkopuolelta verollisena maahantuotuihin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sekä alkaen Suomesta ja muista EU-maista ostettuihin taide-esineisiin, jos ostoon tai yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa. Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Jälleenmyyjä voi halutessaan soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain osaan verollisesta edelleenmyynnistä. Jos marginaaliverotusmenettelyä ei sovelleta, myynti on normaalisti verollista. Vähennystä ei tehdä verottomista ostoista lainkaan.taide-, keräily- ja Verohallituksen julkaisu

2 antiikkiesineiden verollisista maahantuonneista sekä 8 %:n verolla tapahtuvista taide-esineiden ostoista ja yhteisöhankinnoista vero vähennetään vasta myyntikuukautena. Vähennys 22 %:n verolla tapahtuvista hankinnoista tehdään yleisten ajallista kohdistamista koskevien säännösten mukaan. Myyntilaskuun merkitään vero ja ostajalla on yleinen vähennysoikeus. Kun jälleenmyyjä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, seuraavalla ostajalla ei ole vähennysoikeutta, koska ostotositteessa ei ole veron määrää merkittynä. Marginaaliverotusmenettelyä voi soveltaa myös muihin EU-maihin tapahtuvaan käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verolliseen edelleenmyyntiin. Käytettyjen tavaroiden ja/tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjällä voi olla myös muuta yleisten arvonlisäverosäännösten mukaista myyntiä. Tällaista myyntiä on mm. uusien tavaroiden myynti sekä sellaisten tavaroiden myynti, joiden hankinta ei mahdollista marginaaliverotusmenettelyn soveltamista. Jälleenmyyjällä on yleinen vähennysoikeus muista kuin marginaaliverotettavista ostoista. 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä (AVL 79 a ) Marginaaliverotusmenettelyä voi soveltaa vain verovelvollinen jälleenmyyjä. Tällaisella tarkoitetaan myyjää, joka liiketoiminnan muodossa satunnaisesti tai säännöllisesti ostaa tai maahantuo käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä edelleenmyyntiä varten. Merkitystä ei siten ole sillä, että käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen edelleenmyynti ei varsinaisesti kuulu myyjän toimialaan. Menettelyä voi käyttää myös silloin, kun tavara myydään komissiokauppana omissa nimissä toisen lukuun lopulliselle asiakkaalle. Esimerkiksi taide-esineen myynti julkisella huutokaupalla tapahtuu komissiokaupan muodossa, jos huutokaupanpitäjä myy tavaran omissa nimissään, mutta omistajan lukuun lopulliselle asiakkaalle. Välityspalvelun myyntiin ei voida soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. 3. Verollinen edelleenmyynti (AVL 79 a ) Jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain edelleenmyytäväksi hankkimaansa tavaraan ja edellyttäen, että hän myy tavaran verollisena edelleen. Tavara on hankittu edelleenmyyntiä varten myös silloin, kun se puretaan osiin ja myydään osina. Esimerkiksi autopurkaamo voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä verottomiin käytettyjen autojen ostoihin yksityishenkilöiltä ja purkuosien verolliseen edelleenmyyntiin. Marginaaliverotusmenettelyä ei voida soveltaa, jos tavaraa ei myydä verollisena edelleen. Tavaran ostajalla ei siten ole oikeutta tehdä käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen ostosta marginaaliverovähennystä, jos hän vuokraa tavaran asiakkaalle tai ostaa tavaran omaksi käyttöomaisuudeksi. Jos tavara myydään verotta, esim. liiketoimintakaupassa jatkajalle tai yhteisömyyntinä tai kaukomyyntinä toiseen EU-maahan tai vientimyyntinä EU:n ulkopuolelle, menettelyä ei myöskään voida soveltaa. Yhteisömyynnin ja kaukomyynnin osalta jälleenmyyjällä on oikeus valita, soveltaako hän edelleenmyyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä vai yhteisömyynti- tai kaukomyyntisäännöksiä. 4. Tavarat, joihin menettely soveltuu 4.1 Käytetyt tavarat (AVL 79 b ) Marginaaliverotusmenettelyn kohteena voi olla arvonlisäverolaissa määritelty käytetty tavara. Jälleenmyyjä voi soveltaa menettelyä sellaisiin käytettyihin tavaroihin, jotka ovat olleet käytössä ja jotka myydään edelleen käytettäväksi joko sellaisenaan tai korjattuna, kunnostettuna tai osiin purettuna. Käytettynä tavarana pidetään vain irtainta esinettä, ei esimerkiksi rakennusta tai maa-aluetta. Menettelyä ei voida soveltaa, jos käytetystä tavarasta tulee käsittelyn jälkeen toinen tavara. Verottomia ostoja ei tällöin vähennetä ja edelleenmyynti on normaalia verollista myyntiä. Jos erilaiset jäteaineet kuten metalliromu, paperi-, lasi-, muovi- tai tekstiilijätteet myydään edelleen murskattuna, paloiteltuna, revittynä, puristettuna, paalattuna yms. tavalla käsiteltynä, romun tai jätteiden ostoihin ja niiden edelleenmyyntiin ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Samoin kulta- ja muun jalometalliromun ostoista ei voi tehdä marginaaliverovähennystä, jos kultaseppä valmistaa romusta koruja ym. kultaseppätuotteita edelleenmyyntiä varten. Jos kolarivaurioituneisiin autoihin tehdään niin suuria korjauksia, että autoista on korjauksen jälkeen suoritettava autoveroa, autojen ostoon ja edelleenmyyntiin ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Mikäli käytetty tavara käytetään muiden tavaroiden kunnostus- tai korjaustöissä, ostaja saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sen verottomaan ostoon ja verolliseen edelleenmyyntiin. Verottomista ostotilanteista tarkemmin julkaisun kohdassa 5. Kun autokorjaamo esim. ostaa marginaaliverolla tai verotta käytettyjä auton varaosia käytettäväksi asiakkaan tilaamassa auton korjaus-, kunnostus- tai asennustyössä, korjaamo saa tehdä varaosien hankinnasta marginaaliverovähennyksen ja käsitellä varaosien myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Korjaus-, kunnostus- tai asennustyö laskutetaan asiakkaalta verollisena. Myös silloin kun käytettyjen autojen kauppias kunnostaa verotta hankitun käytetyn auton ja käyttää kunnostukseen verotta tai marginaaliverolla ostamiaan käytettyjä varaosia, kauppias voi tehdä sekä auton että varaosien hankinnasta marginaaliverovähennyksen ja käsitellä auton myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Laskumerkintöjen osalta on tällöin otettava huomioon kohdassa 10.1 esitetyt myyntitositteen sisältöä koskevat seikat. Liitteessä 1 on esimerkki. Eläviä eläimiä pidetään arvonlisäverolain mukaan 2

3 tavaroina. Eläinten ensimmäisen omistajan katsotaan ottaneen eläimet käyttöön. Esimerkiksi eläinkauppa saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä elävän eläimen verottomaan ostoon yksityishenkilöltä ja sen verolliseen edelleenmyyntiin. Palautettavista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista kuluttajille ym. tahoille maksetut korvaukset (esim. pullopantit ym.) käsitellään myynnin oikaisuerinä silloin, kun verovelvollinen (korvauksen maksaja) itse myy tuotteitaan vastaavissa pakkauksissa tai vastaavien palautettavien kuljetustarvikkeiden kanssa (AVL 78 1 mom. 3 kohta). Palautettujen pakkausten ja kuljetustarvikkeiden verolliseen edelleenmyyntiin verovelvollinen ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. 4.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (AVL 79 c, d, e ) Marginaaliverotusmenettelyn kohteena voi olla myös arvonlisäverolaissa määritelty taide-, keräily- tai antiikkiesine. Taide-esineinä pidetään arvonlisäverotuksessa tauluja, alkuperäiskaiverruksia, veistoksia, seinävaatteita ja kuvakudoksia sekä muita AVL 79c :ssä mainituissa tullitariffinimikkeissä luokiteltuja tavaroita. Alkuperäisten taide-esineiden lisäksi taide-esineinä pidetään alkuperäisveistosten, kuvakudosten ja seinävaatteiden jäljennöksiä enintään kahdeksan kappaleen määrään asti edellyttäen, että ne on tehty käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan (liite 6). Taide-esineen määritelmä laajenee alkaen siten, että taide-esineeksi katsotaan arvonlisäverotuksessa myös taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista. Signeerattujen ja numeroitujen taidevalokuvien myyntiin sovellettava verokanta alenee siten 22 prosentista 8 prosenttiin alkaen silloin, kun myyjänä on valokuvataiteilija tai hänen oikeudenomistajansa taikka muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä, joka satunnaisesti myy signeeratun ja numeroidun taidevalokuvan. Taide-esineiksi ei katsota keramiikka- ja emaljitöitä muutoin kuin alkuperäisveistoksina. Muita valokuvia kuin edellä mainittuja signeerattuja ja numeroituja taidevalokuvia ei myöskään katsota taide-esineiksi alkaen. Näiden tavaroiden myyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa eikä niiden hankinnasta voi tehdä marginaaliverovähennystä. Keräilyesineinä pidetään arvonlisäverotuksessa mm. paitsi sellaisia postimerkkejä, jotka eivät ole voimassa tai tule voimaan, myös sellaisia käypiä postimerkkejä, joiden hinta määräytyy keräilyarvon perusteella. Liitteessä 6 on taide- ja keräilyesineiden määrittelyt. Antiikkiesineillä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavaroita, jotka ovat yli 100 vuotta vanhoja ja jotka eivät ole taide- tai keräilyesineitä (AVL 79 e ). Taide-, keräily- tai antiikkiesineitä ei pidetä arvonlisäverotuksessa käytettyinä tavaroina. Käsitteiden erottaminen on tarpeen, koska tietyt marginaaliverotussäännökset koskevat vain taide-, keräily- tai antiikkiesineitä. Mikäli tavara ei täytä taide-, keräily- tai antiikkiesineelle asetettuja vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa käytettyä tavaraa koskevia säännöksiä näiden edellytysten täyttyessä. Esimerkiksi 90 vuotta vanhaa yksityishenkilöltä ostettavaa huonekalua voidaan pitää käytettynä tavarana, jonka veroton hankinta verollista edelleenmyyntiä varten oikeuttaa marginaaliverovähennykseen, ks. kohta Verottomat ostotilanteet, joihin menettely soveltuu (AVL 79 f ) Verovelvollinen jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain tietyissä arvonlisäverolaissa erikseen määritellyissä verottomissa ja verollisissa ostotilanteissa. Verottomissa ostotilanteissa on erityisen tärkeää huolehtia, että verotonta ostoa koskevista tositteista ym. asiakirjoista on selvästi nähtävissä, että kysymyksessä on arvonlisäverolain 79f :n mukainen veroton hankinta. Jos ostaja tekee laskun ja laskumerkinnät myyjän puolesta, ostajan on tehtävä tositteeseen säädetyt myyntitositemerkinnät. Ellei ostotositteesta tai muista asiakirjoista pystytä päättelemään, että kysymyksessä on ko. säännöksen mukainen veroton hankinta, ei marginaaliverotusmenettelyä voida soveltaa, vaan hankinta on kirjattava vähennyskelvottomiin ostoihin. Jäljempänä olevan luettelon yhteydessä on selvitetty kuhunkin verottomaan hankintatilanteeseen liittyviä tositemerkintöjä. Esitetyt laskumerkintätavat ovat Verohallituksen laatimia esimerkkejä, joita käyttäen oikeus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen voidaan helposti todentaa. Silloin kun kysymyksessä on osto toisesta EUmaasta, on kaupan yhteydessä jo tilausvaiheessa syytä selvittää onko kyseessä AVL 79f :n 1-2 kohdissa tarkoitettu veroton osto; AVL 79f 3 kohdan mukainen veroton osto on mahdollinen saakka vai onko kyseessä AVL 79f :n 4 kohdassa tarkoitettu marginaaliverotettava osto toiselta jälleenmyyjältä vai tehdäänkö osto yhteisöhankintana. Ostolaskun merkinnät on syytä tarkistaa ja tarvittaessa on selvitettävä, millaiset ostomaan laskumerkintäsäännökset ovat. Ostolaskun merkinnät määräävät tavaran arvonlisäverokäsittelyn. Jälleenmyyjä ei pääsääntöisesti voi soveltaa tavaran yhteisöhankintaan toisesta EU-maasta marginaaliverotusmenettelyä. Tavaran yhteisöhankinnasta ei suoriteta veroa, jos tavara on ollut myyjällä tai siirtäjällä kokonaan muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä (AVL 72f 2 kohta). Veroa ei ole tarvinnut suorittaa myöskään taide-esineen yhteisöhankinnasta muusta 3

4 EU-maasta taide-esineen tekijältä saakka. AVL 61 :ää vastaava veroton osto (ja 46 :ää vastaava veroton osto saakka) toisesta jäsenmaasta on siis veroton yhteisöhankinta, mutta ostoon saa kuitenkin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä (AVL 79f 2 kohta). Poikkeuksena pääsääntöön on myös taide-esineen osto toisesta EU-maasta niissä tilanteissa, joissa yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa (ks. kohta 8.3). Tällöin jälleenmyyjä voi soveltaa taide-esineen yhteisöhankintaan ja edelleenmyyntiin joko lain yleisiä säännöksiä tai marginaaliverotusmenettelyä alkaen (ks. kohta 8.3 ja liite 5). AVL 79f :n 1-2 ja 4-5 kohdissa on määritelty ne käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verottomat ostotilanteet, jolloin marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa: 1) Osto muulta kuin elinkeinonharjoittajalta. Tähän ryhmään kuuluvat verottomat ostot yksityishenkilöltä, jolloin ostotositteessa on esim. merkintä omassa käytössä ollutta tavaraa, sekä verottomat ostot oikeushenkilöltä, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tällaisia ovat mm. ostot ei-verovelvolliselta yhdistykseltä, säätiöltä tai kuolinpesältä sekä ei-verovelvolliselta konkurssipesältä, joka ei jatka itsenäisesti konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa eikä ole ilmoittautunut verovelvolliseksi konkurssivelallisen liikeomaisuuden realisoinnin ajalta. Ostotositteessa ei saa olla näissä tilanteissa ALV rek. -merkintää, vaan siinä on esim. merkintä verotonta toimintaa. Internetistä YTJ-tietopalvelusta, tai verohallinnon palvelunumerosta voi tarkistaa, onko myyjä ollut myyntihetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. 2) Osto elinkeinonharjoittajalta, jonka myynti on vapautettu verosta AVL 61 :n, 223 :n tai vastaavan säännöksen perusteella taikka vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa. Arvonlisäverolain 61 :n mukaan verosta on vapautettu muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olevan tavaran myynti. Muuta kuin vähennykseen oikeuttavaa käyttöä on mm.: käyttö verottomassa toiminnassa, esim. pankkitoiminnassa käyttö yksityiskäytössä käyttö vähennysrajoitusten alaisessa käytössä, esim. edustuskäytössä käyttö toiminnassa, josta myyjä ei ole verovelvollinen esim. siksi että vuosiliikevaihto on enintään euroa. Silloin kun jälleenmyyjä ostaa verotta tavaran, jonka edellinen myyjä on hankkinut arvonlisäverolain aikana kokonaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ostosta saa tehdä marginaaliverovähennyksen. Ostotositteessa on verottomuuden perusteena esim. AVL 61, ollut vähennyskelvottomassa käytössä tai AVL 61, ollut verottomassa toiminnassa. Osittain verottomasta ostosta ei saa tehdä marginaaliverovähennystä, ks. tarkemmin kohta 7. Jos osto tapahtuu ei-verovelvolliselta vähäisen toiminnan harjoittajalta, ostotositteessa on esim. verotonta AVL 3 :n mukaista toimintaa. Myyjän käyttöomaisuudekseen hankkiman tavaran myynti voi olla verotonta AVL 61 :ää vastaavan säännöksen nojalla myös toisessa jäsenvaltiossa. Jälleenmyyjä pyytää myyjältä ostotositteeseen ko. verottomuutta osoittavan merkinnän. Koska kyseessä on tällöin kuitenkin yhteisöhankinta, josta ei ole suoritettava veroa, se ilmoitetaan valvontailmoituksella kohdassa 211 Tavaraostot EU-maista. Arvonlisäverolain 223 :n nojalla on vapautettu verosta sellaisen ennen arvonlisäverolain voimaantuloa hankitun käyttöomaisuuden myynti, josta ei ole voitu tehdä lvv- tai alv-vähennystä. Ostotositteessa on merkintä, esim. hankittu ennen , ei ole ollut vähennysoikeutta. Vastaavia säännöksiä sisältyy verovelvolliseksi tulleiden osalta lakien 1218/ 94 ja 1486/94 voimaantulosäännöksiin. Ostotositteessa on tällöin esim. hankittu ennen , ei ole ollut vähennysoikeutta. Pitkäikäisen käyttöomaisuustavaran myynti on verotonta myös silloin, kun myyjä ei ole saanut tehdä AVL:n aikana vähennystä, vaikka on hankkinut tavaran vähennykseen oikeuttavaan käyttöön avoimella verolla. Ajalla voimassa olleen säännöksen (AVL mom.) mukaan ostajan piti pystyä selvittämään, onko ko. tavara otettu Suomessa käyttöön ennen ja onko siitä jossakin vaihdannan vaiheessa tehty laskennallinen vähennys. Jos selvitystä ei pystytty esittämään, vähennysoikeutta ei ollut. Myöskään silloin kun ko. vähennys-/omistushistoria oli selvitetty ja todettu, että tavarasta on tehty ns. laskennallinen vähennys, vähennysoikeutta ei ollut. Ostotositteessa esim. Lain 1767/95 voimaantulosäännöksen mukainen veroton myynti. Käytetyn tavaran myynti voi myös olla verotonta AVL 223 :ää vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa, joten ostaja voi pyytää myyjältä tositteeseen ko. verottomuutta osoittavan merkinnän. AVL 79f :n 3) kohta on ollut voimassa saakka: 3) Osto elinkeinonharjoittajalta, jonka myynti on vapautettu verosta 46 :n perusteella tai vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa. Tekijän ei ole tarvinnut suorittaa veroa valmistamansa taide-esineen myynnistä saakka, ostotositteessa esim. veroton tekijän taide-esineen myynti, AVL 46 tai vastaava pykälä toisessa jäsenvaltiossa. Tekijän valmistamansa taide-esineen myynti muuttuu 8 %:n verokannan alaiseksi verolliseksi myynniksi alkaen. Jälleenmyyjä voi soveltaa jälkeenkin marginaaliverotusmenettelyä sekä alennetulla 8 %:n verokannalla tapahtuvaan taide-esineen ostoon verovelvolliselta tekijältä että verottomaan taide-esineen ostoon ei-verovelvolliselta tekijältä ja niiden verolliseen edelleenmyyntiin. 4

5 4) Osto elinkeinonharjoittajalta, joka soveltaa myyntiinsä AVL 79 a :ssä tarkoitettua menettelyä tai vastaavaa menettelyä toisessa jäsenvaltiossa, ja myyntitositteessa on tätä koskeva merkintä. Marginaaliverotusmenettely soveltuu myös käytetyn tavaran taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineen ostoon toiselta näiden tavaroiden jälleenmyyjältä joko Suomesta tai toisesta EU-maasta, jos myyjä on soveltanut myyntiinsä vastaavaa menettelyä ja tehnyt tästä myyntitositteeseen merkinnän. Myyjän antamassa tositteessa ei saa olla veromerkintää, vaan merkintä marginaaliverotusmenettely, ei sisällä vähennettävää veroa. Jos marginaaliverotusmenettelyä soveltanut myyjä on toisesta EU-maasta, myyjän antamassa tositteessa tulee olla vastaava merkintä, esim. margin scheme tai second hand goods. Jos tositteessa ei ole marginaaliverotusmenettelyä osoittavaa merkintää, osto käsitellään yhteisöhankintana (AVL 26c 5 mom.). 5) Osto AVL 62 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan luovuttajalta, jos luovuttaja on ostanut tavaran 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetulta myyjältä taikka jos luovuttaja ei ole tehnyt itse maahantuomastaan taide-, keräily- tai antiikkiesineestä taikka 79g :ssä tarkoitetusta ostamastaan taide-esineestä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä. Ennen AVL 79f 5 kohta oli seuraavanlainen: 5) 62 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan luovuttajalta, jos luovuttaja on ostanut tavaran 1-4 kohdassa tarkoitetulta myyjältä taikka jos luovuttaja ei ole tehnyt itse maahantuomastaan taide-, keräily- tai antiikkiesineestä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä. Käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verollista edelleenmyyntiä jatkava liikeomaisuuden ostaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaisiin liiketoiminnan luovuttajalta Suomessa ostettuihin tavaroihin, joihin liiketoiminnan luovuttaja olisi voinut soveltaa mainittua menettelyä. Jatkaja saa tehdä marginaaliverovähennyksen liiketoimintakaupassa hankkimiensa käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verottomasta hankintahinnasta. Jos liikeomaisuuden myyjä on tehnyt hankkimiensa käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden ostohinnoista marginaaliverovähennyksen, myyjä (luovuttaja) joutuu lisäämään verokauden voittomarginaaliin hankinnoista aikanaan vähentämänsä määrän. Tämä johtuu siitä, että myynti tapahtuu verotta eikä verollisena. Luovutusta koskevissa kauppakirjoissa ja tositteissa on oltava verottomuutta osoittava merkintä ALV 0 %, AVL 62 :n mukainen veroton yritysjärjestely. Jotta liiketoimintaa jatkava jälleenmyyjä voisi soveltaa luovuttajalta verotta hankkimiinsa tavaroihin marginaaliverotusmenettelyä, tulee hänen saada luovuttajalta todistus (AVA 6 3 mom.) siitä, että kysymys on luovuttajan kohdalla ollut edellä lueteltujen kohtien mukaisista verottomista hankintatilanteista. Lisäksi luovuttajan on selvitettävä, että taide-esineiden verollisista 8 %:n ostoista ja yhteisöhankinnoista sekä taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verollisista maahantuonneista suoritettavaa veroa ei ole käsitelty vähennettävänä verona. Todistus on myös päivättävä ja allekirjoitettava. 6. Verottomia hankintoja, joihin marginaaliverotusmenettely ei sovellu Marginaaliverotusmenettely ei sovellu ei-verovelvolliselta ostettujen uusien (= ei käytettyjen) tavaroiden hankintaan ja edelleenmyyntiin. Esimerkiksi ei-verovelvolliselta konkurssipesältä tapahtuvasta uusien tavaroiden ostosta ostajalla ei ole vähennysoikeutta arvonlisäverotuksessa minkään säännöksen nojalla. AVL 62 :n mukaisessa yritysjärjestelytilanteessa ostaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaisten tavaroiden verolliseen edelleenmyyntiin, joihin luovuttajakin on voinut soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Jatkaja ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä yritysjärjestelytilanteessa verotta siirtyvän vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuskaluston hankintaan, jos luovuttaja on hankkinut omaisuuden verolliseen hintaan ja tehnyt hankinnasta arvonlisäverovähennyksen. Jatkaja voi kuitenkin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaiseen verotta siirtyvään käyttöomaisuuskalustoon, jonka hankintaan sisältyvää veroa luovuttaja ei ole voinut vähentää esimerkiksi vähennysrajoitusten vuoksi ja jonka myynti on verotonta jo AVL 61 :n perusteella, vrt. AVL 79f 2 kohta. 7. Osittain verollinen osto Marginaaliverotusmenettelyä ei voida soveltaa sellaisten tavaroiden hankintaan, jotka jälleenmyyjä ostaa osittain verottomana ja osittain verollisena. Esimerkiksi kun taksiautoilija myy taksiauton autoliikkeelle, hän käsittelee myyntihinnasta taksikäyttöä vastaavan osuuden verollisena ja yksityiskäyttöä vastaavan osuuden verottomana. Autoliike vähentää laskuun sisältyvän veron ja käsittelee auton myynnin kotimaahan verollisena myyntinä. 8. Verolliset hankinnat 8.1 Käytetyt tavarat Jälleenmyyjä ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä käytetyn tavaran verolliseen ostoon, verolliseen maahantuontiin tai verolliseen yhteisöhankintaan eikä niiden edelleenmyyntiin. Myynti on tällöin verotonta tai verollista lain yleisten sääntöjen mukaan. Ostoon sisältyvä vero sekä maahantuonnista ja yhteisöhankinnasta suoritettava vero vähennetään normaalisti yleisten ajallista kohdistamista koskevien säännösten mukaan. 8.2 Taide-, keräily- tai antiikkiesineen maahantuonti (AVL 79 g ) Verovelvollisella jälleenmyyjällä, esim. taide- tai antiikkikauppiaalla on aina mahdollisuus valita, soveltaa- 5

6 ko hän taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verolliseen maahantuontiin ja niiden verolliseen edelleenmyyntiin marginaaliverotusmenettelyä vai arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Jos jälleenmyyjä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, hän ei tee EU:n ulkopuolelta maahantuomistaan taide-, keräily- tai antiikkiesineistä normaalia vähennystä tullin kantamasta arvonlisäverosta, vaan käsittelee maahantuonnin veron perusteen lisättynä tullin kantamalla arvonlisäverolla marginaaliverotettavana ostona ja myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Toimiessaan lain yleisten sääntöjen mukaan hän sisällyttää tullauspäätöksen mukaisen arvonlisäveron vähennettäviin veroihin ja käsittelee myynnin verollisena tai verottomana arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Tullauspäätöksen vero kirjataan vähennettäviin veroihin vasta sinä kuukautena, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan, ks. kohta 14. Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen saattaa olla jälleenmyyjän kannalta perusteltua silloin, kun jälleenmyyjä soveltaa tätä menettelyä myös verottomiin ostoihin ja näiden edelleenmyyntiin. Ks. myös taideesineiden osalta julkaisun kohta 8.3. Keräily- tai antiikkiesineen myynnistä, maahantuonnista ja yhteisöhankinnasta suoritettava arvonlisävero on 22 % veron perusteesta, paitsi kirjojen osalta 8 %. Taide-esineen maahantuonti on verotonta saakka, kun kyseessä on tekijältä suoraan hankittu taide-esine. Muulta kuin tekijältä hankitun taide-esineen maahantuonnissa suoritettava arvonlisävero on 22 % maahantuonnin veron perusteesta saakka. Kaikkien taide-esineiden maahantuonnissa suoritettava arvonlisävero on 8 % maahantuonnin veron perusteesta alkaen. 8.3 Taide-esineiden verolliset ostot ja yhteisöhankinnat Marginaaliverotusmenettely soveltuu myös taide-esineen ostoon ja yhteisöhankintaan 8 %:n verokannalla. Taideesineen myyntiin ja yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä ( alkaen). Muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä on ostanut taide-esineen yleensä käyttöomaisuudeksi. Taide-esineen myynti on veroton, jos taide-esineen satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen. Jälleenmyyjä saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös verottomana tapahtuvaan taide-esineen ostoon (AVL 79f 1 tai 2 kohta). Menettely on sama kuin taide-, keräily- tai antiikkiesineiden maahantuonnin osalta. Marginaaliverotusmenettelyä käyttäessään jälleenmyyjä saa kirjata marginaaliverotettaviin ostoihin taide-esineen verollisen (8 %) ostohinnan sekä taide-esineen yhteisöhankinnan veron perusteen ja siitä suoritettavan 8 %:n veron muista EUmaista tapahtuvissa ostoissa. Yhteisöhankinnan veron peruste on ostetun tavaran veroton ostohinta, ks. tarkemmin kohta 9.1. Tällöin yhteisöhankinnasta suoritettavaa veroa tai ostohintaan sisältyvää veroa ei saa erikseen kirjata vähennettäviin veroihin. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava vero ilmoitetaan valvontailmoituksen asianomaisissa kohdissa. Arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan toimiessaan jälleenmyyjä kirjaa taide-esineen ostohintaan sisältyvän 8 %:n veron ja yhteisöhankinnasta suoritettavan 8 %:n veron vähennettäviin veroihin vasta sinä kuukautena, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan (ks. kohta 14. Ajallinen kohdistaminen). Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan tällöinkin valvontailmoituksen asianomaisissa kohdissa. Taide-esineiden verolliseen edelleenmyyntiin sovelletaan aina 22 %:n verokantaa riippumatta siitä sovelletaanko myyntiin lain yleisiä sääntöjä vai marginaaliverotusmenettelyä. 9. Veron laskeminen ja ilmoittaminen 9.1 Yleistä Voittomarginaali voidaan laskea joko tavarakohtaisesti tai ns. yksinkertaistettua menettelyä käyttäen. Verovelvollinen voi käyttää molempia menetelmiä myös rinnakkain, mikäli nämä ostot ja myynnit pidetään kirjanpidossa erillään toisistaan ja erillään arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisista ostoista ja myynneistä. Voittomarginaalia laskettaessa tavaran ostohintana pidetään tavaran toimittajalle tavarasta maksettua verotonta hintaa tai taide-esineestä maksettua 8 %:n veron sisältävää hintaa. Voittomarginaalia laskettaessa ostohintoihin ei saa lisätä muita kustannuksia, kuten muiden kuin myyjän veloittamia tavaran kuljetuskustannuksia sekä korjaustöistä syntyneitä tai myyntiin liittyviä kustannuksia. Tavaran maahantuonnissa ostohintana pidetään maahantuonnissa sovellettavaa veron perustetta lisättynä tullin kantamalla arvonlisäverolla. Nämä arvot näkyvät tullauspäätöksestä. Taide-esineen yhteisöhankinnassa eli ostossa muusta EU-maasta taide-esineen tekijältä ym. (ks. kohta 8.3) ostohintana pidetään yhteisöhankinnan veron perustetta lisättynä siitä suoritettavalla 8 %:n verolla. Yhteisöhankinnan veron peruste on myyjän ja ostajan keskenään sopima hinta ilman veron osuutta (AVL 73.1 ja 73a ). Jos myyjä veloittaa ostajalta liitännäiskustannuksia, kuten pakkaus- ja kuljetuskustannuksia, ne luetaan yhteisöhankinnan veron perusteeseen. Yhteisöhankinnan veron perusteeseen ei lueta muita kustannuksia, kuten muiden kuin myyjän veloittamia kuljetuskustannuksia sekä korjaustöistä syntyneitä tai myyntiin liittyviä kustannuksia. Voittomarginaalia laskettaessa tavaran myyntihintana pidetään tavaran myynnistä saatua vastiketta eli myyjän ja ostajan sopimaa verollista hintaa, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. Hinnanlisiä 6

7 ovat mm. myyjän ostajalta veloittamat liitännäiskustannukset, kuten pakkaus- ja kuljetuskustannukset. Esimerkiksi huutokaupan pitäjällä, joka myy tavaroita omissa nimissään toisen lukuun, myyntihinta on se hinta, jonka tavaran huutanut ostaja maksaa ja ostohinta on se hinta, jonka huutokaupanpitäjä maksaa toimeksiantajalle. 9.2 Tavarakohtainen menettely (AVL 79 a ja 79 j ) Tavarakohtaisessa menettelyssä voittomarginaali lasketaan kunkin myynnin osalta erikseen. Veron peruste on tavaran myynnistä saadun vastikkeen ja ostohinnan erotus eli voittomarginaali veron osuudella vähennettynä. Voittomarginaali sisältää siis veron. Marginaaliverovähennys tavaran ostohinnasta tehdään myyntikuukaudelta. Jos tavaran voittomarginaali on negatiivinen, ei kaupasta synny suoritettavaa veroa. Negatiivista voittomarginaalia ei saa kirjata muiden marginaaliverotettavien tavaroiden hyväksi eikä sitä saa myöskään vähentää muiden tavaroiden myynnin veron perusteesta. Esimerkki: käytetyn kirjan myyntihinta 100 käytetyn kirjan ostohinta - 90 voittomarginaali 10 josta veron peruste on 10 (10 x 8/108) = 9,26 josta arvonlisävero on 8 % 9,26 :sta = 0,74. Vero voidaan laskea voittomarginaalista myös kertoimella verokanta/(100 + verokanta) eli 8/108 x 10 = 0,74. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. 9.3 Yksinkertaistettu menettely (AVL 79 k ) Yksinkertaistetussa menettelyssä veron peruste on koko kalenterikuukauden voittomarginaali ilman veron osuutta. Voittomarginaali lasketaan kuukausittain siten, että kuukauden aikana myytyjen marginaaliverotettavien tavaroiden myyntihinnoista vähennetään kuukauden aikana ostettujen marginaaliverotettavien ostojen ostohinnat. Koko kuukauden voittomarginaali on summa, johon tilitettävä arvonlisävero sisältyy. Esimerkki: Helmikuu 2003 käytettyjen tavaroiden myyntihinnat käytettyjen tavaroiden ostohinnat voittomarginaali , josta veron peruste on ( x 22/122) = 8 196,72 josta suoritettava vero 22 % 8 196,72 :sta = 1803,28. Vero voidaan myös laskea voittomarginaalista käyttäen kerrointa verokanta/(100 + verokanta) eli vero on x 22/122 = 1 803,28. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Esimerkki: Tammikuu 2003: taide-esineiden myyntihinnat, sis. alv 22 % taide-esineiden maahantuonnit, maahantuonnin alv-peruste vero 400 (8 %) taide-esineiden yhteisöhankinnat verov. taiteilijoilta, käteisostohinnat vero 160 (8 %) taide-esineiden ostohinnat kotimaasta (8 %) taide-esineiden verottomat ostot kotimaasta voittomarginaali josta veron peruste on (4 640 x 22/122) = 3 803,28 josta suoritettava vero 22 % 3 803,28 :sta on 836,72 Vero voidaan laskea myös 22/122 x = 836,72. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Lisäksi yhteisöhankinnat euroa ilmoitetaan kohdassa 211 Tavaraostot EU-maista sekä niistä suoritettava vero 8 % eurosta eli 160 euroa ilmoitetaan kohdassa 205 Vero EU-tavaraostoista. Negatiivinen voittomarginaali Jos kuukauden ostohinnat ovat poikkeuksellisesti myyntihintoja suuremmat, syntyy negatiivinen voittomarginaali. Negatiivinen voittomarginaali voidaan lisätä seuraavan kuukauden marginaaliverotettaviin ostoihin tai se vähennetään suoraan seuraavan kuukauden voittomarginaalista. Negatiivista voittomarginaalia ei saa käsitellä muulla tavoin eli esimerkiksi siitä laskettua veroa ei saa kirjata uusien tavaroiden myynnistä suoritettavan veron vähennykseksi tai vähennettävän veron lisäykseksi. Jos kuukauden voittomarginaali on negatiivinen, suoritettavaa veroa ei synny lainkaan, joten ko. kuukauden valvontailmoituksessa ei ilmoiteta tältä osin mitään myynnistä suoritettavissa veroissa. Esimerkki: helmikuu 2003 maaliskuu 2003 marginaaliverotettavat myynnit marginaaliverotettavat ostot ed. kk:n negatiivinen voittomarginaali voittomarginaali

8 Maaliskuussa 2003 suoritetaan veroa positiivisesta voittomarginaalista eurosta. Veron peruste on (1000 x 22/122) = 819,68 ja suoritettava vero 22 % 819,63 :sta = 180,32. Voittomarginaalista laskettu vero ilmoitetaan maaliskuun 2003 valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Helmikuun 2003 negatiivista voittomarginaalia tai siitä laskettua veroa ei ilmoiteta helmikuun valvontailmoituksessa missään kohdassa. Kun kauppiaalla on eri verokantojen alaista myyntiä, näiden voittomarginaalit eivät ole keskenään yhdistettävissä. Esimerkiksi jos 22 %:n myynnin voittomarginaali on euroa ja 8 %:n myynnin voittomarginaali euroa, negatiivinen voittomarginaali euroa on siirrettävä seuraavan kuukauden 8 %:n myynnin voittomarginaalin vähennykseksi. Sitä ei saa käyttää millään tavoin saman kuukauden euron suuruisen positiivisen voittomarginaalin hyväksi. 10. Laskumerkinnät 10.1 Myyntitositteet Myyjän on annettava ostajalle tosite myynnistä silloin, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja (AVL 209 a ). Myös silloin, kun tavaran myynnin yhteydessä otetaan vaihdossa vastaan käytetty tavara, on tavaran myynti- ja ostohinnat ja kumpaankin vaadittavat tositemerkinnät merkittävä myynti- ja ostotositteeseen selkeästi toisistaan erillisinä. Myyntitositteen sisältö marginaaliverotusmenettelyssä: * myyjän nimi ja osoite * merkintä ALV rek. * myyjän Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) * myyntitositteen, kuten laskun tai käteiskuitin numero (marginaaliverotettavat myynnit tulisi pitää omassa myyntilaskusarjassaan) * ostajan nimi ja osoite (ei tarvita myynneistä kuluttajille) * tavaran toimituspäivä * laskun tai muun myyntitositteen päivämäärä; ellei laskua niin maksupäivämäärä * kuvaus tavarasta (tavaran yksilöinti, esim. kuljetusvälineistä valmistusnumero, myös moottorin valmistusnumero, valmistusvuosi; elävistä eläimistä syntymäaika, rotu, sukupuoli ym.; sekä muut tyypilliset yksilöinti- ja mahdolliset rekisteröintitiedot) * myyntihinta (sisältää veron) * kun myydään asennettuna tavaraa, jonka ostoon on sovellettu marginaaliverotusmenettelyä, myyntitositteessa on eriteltävä tavaran ja työn osuudet. Tavaran myynnin osalta (esim. auton varaosa) tositteseen on merkittävä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa. Työn osalle merkitään veroton hinta ja alv:n määrä sekä verollinen hinta. Työn osuuteen sisältyvä vero on normaalisti vähennettävissä. * tositteessa ei saa olla myynnistä tai esim. voittomarginaalista suoritettavaa veroa koskevia merkintöjä * myyntitositteeseen merkitään ei sisällä vähennettävää veroa ja lisäksi merkintä marginaaliverotus * kun marginaaliveromenettelyä sovelletaan myytäessä käytettyä tavaraa tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä toisiin EU-maihin, on suotavaa käyttää laskussa merkintää marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa ostajan maan kielellä tai englanniksi esim. margin scheme, no deductible VAT. Seuraukset vääristä laskumerkinnöistä: Jos veron euromäärä on merkitty ostajalle annettavaan tositteeseen, myyntiin on sovellettava lain yleisiä säännöksiä ja marginaaliverotusmenettely on purettava. Myyjän kannalta on siis ehdottoman tärkeää ettei hän merkitse ostajalle annettavaan tositteeseen veron euromäärää, vaan tekee merkinnän marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa Ostotositteet Koska marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on sidottu siihen, että kysymyksessä on menettelyn soveltamiseen oikeuttava tavara ja arvonlisäverolaissa määritelty hankintatilanne, on jälleenmyyjän huolehdittava, että hän saa tavaran hänelle myyneeltä tositteen, josta on nähtävissä kyseisten edellytysten täyttyminen. Marginaaliverotusmenettelyä sovellettaessa ostotositteessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: * myyjän nimi ja osoite * jos myyjä on verovelvollinen, merkintä ALV rek. * myyjän Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) * jos myyjä on verovelvollinen, laskun numero * ostajan eli jälleenmyyjän nimi ja osoite * tavaran toimituspäivä * laskun tai muun ostotositteen päivämäärä; ellei laskua niin maksupäivämäärä * kuvaus tavarasta (tavarakohtainen erittely, esim. kuljetusvälineistä valmistusnumero, myös moottorin valmistusnumero, valmistusvuosi; elävistä eläimistä syntymäaika, rotu, sukupuoli ym.; sekä muut tyypilliset yksilöinti- ja mahdolliset rekisteröintitiedot) * ostohinta * kohdan 5 mukainen merkintä ko. hankinnan verottomuudesta * taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonneista tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat * ostot toisista EU-maista: Jos toisen EU-maan myyjä on soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä, on siitä oltava laskussa merkintä (esim. margin scheme tai second hand goods ). Monissa maissa kuitenkin laskuissa merkintä on ao. maan kielellä, joten varmistukseksi siitä, että kysymys ei ole ao. maan avoimella verolla myydystä tavarasta tai tavaran yhteisömyynnistä, on kaupassa sovellettu menettely ja sen kanssa johdonmukaiset laskumerkinnät syytä selvittää ja sopia myyjän kanssa jo tavaran tilausvaiheessa. * alkaen taide-esineen verollisessa ostolaskussa on oltava erikseen merkittynä ostoon sisältyvä vero. Liitteissä 1-5 on esimerkkejä. 8

9 10.3 Virheellisen laskun korjaaminen Mikäli myyjä on antanut merkinnöiltään virheellisen laskun, esim. laskussa on veromerkintä ja siitä huolimatta merkintä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa, myyjän on purettava tekemänsä marginaaliverovähennys. Myyjä voi kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa huomattuaan laskun sisällön merkinnöiltään virheelliseksi korjata antamaansa laskua edellyttäen, että ostaja on menetellyt sovitun marginaaliverotusmenettelyn mukaisesti eikä ole tehnyt alkuperäisen laskun perusteella arvonlisäverovähennystä. 11. Ulkomaankauppa Kun jälleenmyyjä myy käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä toisiin EU-maihin, hän voi valita soveltaako hän myyntiinsä arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä vai marginaaliverotusmenettelyä. Jos myynti tapahtuu toisiin EU-maihin toisille alv-velvollisille, jälleenmyyjä voi valita soveltaako hän myyntiinsä yhteisömyyntisäännöksiä vai marginaaliverotusmenettelyä. EU-kaupasta tarkemmin Verohallituksen julkaisussa 175 Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa. Muihin EU-maihin tapahtuvan kaukomyynnin osalta jälleenmyyjä voi valita, käsitteleekö hän myynnin marginaaliverotusmenettelyn mukaan vai rekisteröityykö tavaroiden ostomaahan kaukomyyntirajan ylittyessä. Tavaran myynti on kaukomyyntiä, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran yksityishenkilölle tai muulle ei-verovelvolliselle ostajalle toiseen jäsenvaltioon. Suomesta muihin EU-maihin tapahtuvaa kaukomyyntiä verotetaan ostajan maassa, jos myynti ylittää ostomaan kaukomyyntirajan. Ostomaan kaukomyynnin alarajaan asti myynti on Suomessa verotettavaa myyntiä eikä siihen tällöin voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Ks. liitteessä 4 oleva esimerkki. Kaukomyynnistä tarkemmin Verohallituksen julkaisussa 181 Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa. Uuden kuljetusvälineen myynti toiseen jäsenmaahan on aina verotonta yhteisömyyntiä. Marginaaliverotusmenettely ei siten sovellu uusien kuljetusvälineiden myyntiin. Uuden kuljetusvälineen määritelmästä ja noudatettavasta verotusmenettelystä saa tarkempia tietoja Verohallituksen julkaisuista 179 ja 180. Myynti EU:n ulkopuolelle, esim. Viroon, Venäjälle tai Norjaan on vientimyyntiä koskevien edellytysten toteutuessa verotonta. Tällöin myyjällä ei ole mahdollisuutta valita, soveltaako hän marginaaliverotusmenettelyä vai ei. Jos jälleenmyyjä on kirjannut ostamansa tavaran ostohinnan hankintavaiheessa marginaaliverotettavien ostojen tilille ja myy tavaran verotta (esim. yhteisömyyntinä, kaukomyyntinä tai vientimyyntinä), on marginaaliverotusmenettely aina purettava. Liitteissä 2-5 on esimerkkejä. 12. Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen (AVL 79 a ja h sekä 79 k 4 mom.) Silloin kun marginaaliverotusmenettelyn edellytykset eivät täyty, menettely on purettava ja tavaran ostoon ja myyntiin on sovellettava arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Marginaaliverovähennys poistetaan lisäämällä vähennetty ostohinta tai vastaava arvo maahantuonnissa ja yhteisöhankinnassa alkaen verokauden voittomarginaaliin. Jos myynti on käsitelty virheellisesti marginaaliverotettavana myyntinä, tulee myyntiä oikaista vastaamaan kulloistakin myyntitapahtumaa, vrt. kohdassa 13 olevat esimerkit. Menettely on purettava, jos jälleenmyyjä tekee ostajalle annettavaan tositteeseen myynnistä suoritettavaa veroa koskevan merkinnän tai jos myyntiin sovelletaan tavarakohtaista menettelyä. Menettely on myös purettava silloin, kun jälleenmyyjä ei myy tavaraa verolla edelleen, vaan esimerkiksi * vuokraa sen verolla asiakkaalle * ottaa tavaran yrityksen käyttöön esim. käyttöomaisuudeksi * myy tavaran verotta, esim. vientimyyntinä Yhteisön ulkopuolelle tai yhteisömyyntinä toiseen EU-maahan, ks. liitteet 3-4 * luovuttaa tavaran vastikkeetta tai ottaa yksityiseen kulutukseen * yrityksen verovelvollisuus päättyy ennen tavaran myyntiä * myy tai luovuttaa tavaran AVL 62 :n mukaisen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä verottomana toiminnan jatkajalle. Menettely on purettava myös silloin, kun jälleenmyyjä ei myy tavaraa sellaisenaan eikä korjauksen tai kunnostuksen jälkeen tai osiin purettuna, vaan siitä tulee esim. jalostuksen, kunnostuksen ym. käsittelyn jälkeen toinen tavara, joka myydään. Jos tavara tai sen hankintatilanne ei oikeuta menettelyn käyttöön (ks. kohta 5), menettely on purettava. Liitteissä 1-5 on esimerkkejä (sovellettu ns. yksinkertaistettua menettelyä). Marginaaliverotusmenettelyä ei tarvitse purkaa silloin, kun tavarasta käytetään pääosa kunnostustyössä, esim. autojen korjaukseen, tai vain pääosa tavarasta myydään joko kunnostettuna tai osina edelleen ja loppuosa menee romuksi. 13. Kirjanpito (AVA 1 ) Verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpitoa, että siitä saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Kirjanpidossa ja varastokirjanpidossa on pidettävä erillään muista ostoista ja myynnistä ne ostot ja myynnit, joihin sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä. Varastokirjanpidossa erilläänpitoa tarvitaan mm. siksi, että on osoitettavissa, että tavaroita ei ole otettu muuhun käyttöön kuin edelleenmyyntiin. Voittomarginaalin laskentatapa ja erilläänpidon vaatimus tarkoittavat käytännössä yleensä sitä, että marginaaliverotettavat myynnit ja ostot on kirjattava kirjan- 9

10 pidossa omille tileilleen. Tarvittaessa on marginaaliverotettavat myynnit ja ostot vielä pidettävä toisistaan erillään eli kirjattava omille tileilleen silloin kun sovelletaan yhtä aikaa tavarakohtaista menettelyä ja yksinkertaistettua menettelyä sekä kun on eri verokantojen alaisia myyntejä. Esimerkiksi antikvariaatissa kirjataan normaaliverokannan (22 %) alainen käytettyjen lehtien myynti ja alennetun verokannan (8 %) alainen käytettyjen kirjojen myynti omille marginaaliverotettavien myyntien tileilleen. Vastaavasti käytettyjen lehtien ja kirjojen ostot kirjataan omille marginaaliverotettavien ostojen tileilleen. Kirjanpitoon ja kirjanpidosta annettaviin ohjeisiin vaikuttavat myös ajallista kohdistamista koskevat säännökset (kohta 14) ja negatiivisen voittomarginaalin vähennyskieltoon liittyvät säännökset. Jos kirjanpito on pidetty atk-perusteisesti, on kirjanpito-ohjelmassa estettävä se, että ohjelma laskisi veron negatiivisesta voittomarginaalista ja kirjaisi sen myynnistä suoritettavan veron vähennykseksi tai ostoista vähennettävän veron lisäykseksi tai suoraan tilitettävän veron vähennykseksi. Marginaaliverotusmenettelyn purkukirjaukset: Esimerkki 1: Tavaraa ei myydä, vaan se otetaan muuhun käyttöön. Tavara on ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Marginaaliverovähennyksen purkukirjaus tehdään esim. seuraavasti: tavaran veroton ostohinta kirjataan per vähennyskelvottomat ostot an marginaaliverotettavat ostot. Esimerkki 2: Tavara myydään verotta, tavara ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Ostokirjauksen purku: esimerkin 1 mukaisesti. Myyntikirjaus: * jos myyntiä ei ole vielä kirjattu, kirjaus kulloistakin myyntitapahtumaa vastaavasti: esim. vientimyyntiin, yhteisömyyntiin tai kaukomyyntiin (ks. liitteiden 1-5 esimerkit) * jos tavaran myyntihinta on kirjattu marginaaliverotettavien myyntien tilille, on kirjaus purettava myyntikuukautena: esim. per marginaaliverotettavat myynnit an ko. verottoman myynnin tili (esim. yhteisömyynnit, vientimyynnit tai kaukomyynnit) Esimerkki 3: Tavaraa koskevaan myyntilaskuun merkitään suoritettavan veron määrä on se sitten koko myyntihinnasta tai vain esim. voittomarginaalista laskettu vero. Tavara on ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Ostokirjauksen purku: esimerkin 1 mukaisesti. Myyntikirjaus: * jos myyntikirjausta ei ole tehty, myyntihinta ilman veron osuutta kirjataan normaalisti Verollinen myynti -tilille ja ko. myynnistä suoritettava vero Myyntien alvvelka-tilille * jos tavaran myyntihinta on kirjattu marginaaliverotettavien myyntien tilille, on kirjaus purettava myynnin veloituskuukautena: esim. per marginaaliverotettavat myynnit an verollinen myynti (= myyntihinta ilman veron osuutta) ja an myyntien alv-velka (= vero). 14. Ajallinen kohdistaminen Jos käytetään tavarakohtaista voittomarginaalin laskentatapaa, kirjataan tavaran ostohinta tavarakohtaisten marginaaliverotettavien ostojen tilin lisäykseksi vasta myyntikuukautena ja vastaavana ajankohtana myyntihinta tavarakohtaisten marginaaliverotettavien myyntien tilille. Myynnit ja ostot kohdistetaan myynnin toimitusajankohdalle. Yksinkertaistetussa menettelyssä verokauden voittomarginaali on verokauden aikana myydyistä ko. menettelyn piiriin kuuluvista tavaroista saatujen vastikkeiden yhteismäärän ja sen aikana hankittujen mainitun menettelyn piiriin kuuluvien tavaroiden ostohintojen yhteismäärän erotus (AVL 79k ). Verottomat ja taideesineiden 8 %:n verolliset ostot kirjataan marginaaliverotettavien ostojen tilille sinä kuukautena, kun tavara on vastaanotettu (AVL ). Marginaaliverotettavien ostojen tilille kirjataan vastaanottokuukautena myös taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnin veron peruste ja siitä kannettu arvonlisävero sekä taideesineiden yhteisöhankinnan veron peruste ja siitä suoritettava 8 %:n arvonlisävero, ks. tarkemmin kohta 9.1. Taide-esineen yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero kohdistetaan vastaanottokuukautta seuraavalle kuukaudelle. Jos ostaja on saanut taide-esineen ostolaskun tai vastaavan asiakirjan jo vastaanottokuukautena, yhteisöhankinta kohdistetaan kuitenkin tavaran vastaanottokuukaudelle. Myynnit kirjataan marginaaliverotettavien myyntien tilille sinä kuukautena, kun tavara on toimitettu asiakkaalle. Tilikauden aikana tavara voidaan kirjata veloituskuukaudelle ja ellei veloitusta käytetä, kertymiskuukaudelle. Ennen toimitusta saadut ennakkomaksut kirjataan aina kertymiskuukaudelle. Tilikauden päättyessä veloittamatta tai maksamatta olevat myyntihinnat on kohdistettava tilikauden viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos verovelvollinen jälleenmyyjä soveltaa itse maahantuomansa taide-, keräily- tai antiikkiesineen myyntiin lain yleisiä säännöksiä, vähennetään tavaran maahantuonnista tullauksessa kannettu arvonlisävero normaalista poiketen siltä kalenterikuukaudelta, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan (AVL ). Jos taide-esineen verovelvollinen jälleenmyyjä soveltaa lain yleisiä säännöksiä sellaisen ostamansa taide-esineen myyntiin, joka on hankittu 8 %:n verokannalla, hankintahintaan sisältyvä vero tai yhteisöhankinnasta suoritettava vero vähennetään siltä kalenterikuukaudelta, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan. Jos marginaaliverotusmenettely on purettava, verokauden voittomarginaaliin tehtävä lisäys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jona myynnistä on veloitettu ostajaa tai sinä kuukautena, kun tavara otetaan muuhun käyttöön (AL ). 10

11 15. Myynnin korjauserät Arvonlisäverolain 78 :n mukaan veron perusteesta saadaan vähentää mm. ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä sekä verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio. Kun kauppias soveltaa yksinkertaistettua menettelyä, marginaaliverotettua tavaraa koskevat alennukset ym. myynnin oikaisuerät saadaan ottaa sellaisenaan huomioon voittomarginaalin vähennyksenä. Jos kauppias soveltaa tavarakohtaista menettelyä, saadaan vähentää korkeintaan marginaalia vastaava määrä. Marginaaliverotettuun myyntiin liittyvät luottotappiot saadaan ottaa huomioon yleisten edellytysten mukaisesti marginaaliverotettavien myyntien oikaisuna. Kun kauppias soveltaa yksinkertaistettua menettelyä luottotappion määrä on kokonaan vähennettävissä voittomarginaalista. Jos kauppias soveltaa tavarakohtaista menettelyä, vähennettävissä on vain korkeintaan marginaalia vastaava määrä. Esimerkki LIITE 1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti ostettuja purettuja osia (300 euroa). Hän myy auton verollisena edelleen ( euroa). Auton ostolaskussa on merkintä ALV rek. ja laskussa lukee vähennyskelvottomassa käytössä ollut auto, autopurkaamolta ostettujen osien laskussa on ALV rek. -merkinnän lisäksi marginaaliverotus, ei sis. vähennettävää veroa ; kummassakaan tositteessa ei ole veroa eritelty. Jälleenmyyjän vaihtoehdot 1) menettelee lain yleisten säännösten mukaan: * uusien, verolla hankittujen osien ostotositteen arvonlisäverosta (220) tehdään vähennys * auton verottomasta hankintahinnasta ei tehdä vähennystä (6 000), kuten ei myöskään verotta ostetuista purkuosista (300) * myynnin veron peruste tällöin euroa, josta arvonlisävero euroa, myyntitositteeseen merkitään tällöin normaalit veromerkinnät, esim. veroton hinta euroa + alv euroa = euroa. 2) soveltaa marginaaliverotusmenettelyä: * auton veroton ostohinta (6 000) käsitellään marginaaliverotettavana ostona * ko. auton korjaustöissä käytettävien verotta ostettujen purkuosien ostohinta (300) käsitellään marginaaliverotettavana ostona * verollisten osien hankintahintaan sisältyvän veron 220 saa vähentää normaaliin tapaan, kuten edellä kohdassa 1, verollisten osien hankintaa ei saa käsitellä marginaaliverotettavana ostona * omat työkustannukset eivät ole marginaaliverotettavaa ostoa eivätkä verollista ostoa; * koko asiakkaalta veloitettu myyntihinta (12 200) käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. Vero suoritetaan voittomarginaalista, joka lasketaan marginaaliverotettavien myyntien ja marginaaliverotettavien ostojen erotuksesta: = 5 900, josta veron peruste 4 836,07 josta suoritettava vero 22 % on 1 063,93 euroa. Myyntitositteessa ei saa olla arvonlisäveron määrää eriteltynä, ei edes voittomarginaalista laskettua. Tositteessa on oltava merkintä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa. Jos myyjä ei noudata myyntitositteita koskevia säännöksiä, marginaaliverotus on purettava sinä kuukautena, jolloin myynnistä on veloitettu ostajaa. Auton veroton ostohinta ja verotta hankittujen purettujen osien ostohinta siirretään tällöin vähennyskelvottomiin ostoihin. Jos myyntikirjaus on ehditty tehdä, marginaaliverotettavien myyntien tilille kirjatusta myyntihinnasta siirretään verolliselle myyntitilille myyntihinta ilman veron osuutta ja vero myyntien alv-velka tilille. Jos myyntikirjausta ei ole tehty, tehdään normaalit verollisen myynnin kirjaukset. Jos ostotositteesta ei näy, että kyseessä on marginaaliverotusmenettelyyn oikeuttava veroton hankintatilanne, ostohinta on käsiteltävä vähennyskelvottomana ostona. Myynti käsitellään tällöin kuten edellä kohdassa 1 on esitetty. 11

12 MAAHANTUONTI LIITE 2 SUOMI NORJA A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä tuo Yhteisön ulkopuolelta käytettyja tavaroita tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä edelleenmyyntiä varten. Hän 1) tuo käytetyn tavaran itse verolla maahan Yhteisön ulkopuolelta, esim. Norjasta, ja vähentää tullauspäätöksen mukaisen alv:n tullauskuukautena. Marginaaliverotusta ei voi soveltaa maahantuotuun käytettyyn tavaraan. Myynti kotimaassa on normaalia verollista myyntiä, myyntitositteessa on oltava tavaran veroton myyntihinta ja myynnistä suoritettavan veron määrä; 2) tuo taide-, antiikki- tai keräilyesineen itse verolla maahan Yhteisön ulkopuolelta, esim. Norjasta ja a) joko soveltaa myyntiinsä AVL:n yleisiä säännöksiä eli suorittaa veron kotimaan myynnistä normaalisti; myyntilaskussa myyntihinta ilman veroa ja suoritettava veron määrä ao. verokannalla laskettuna. Maahantuonnin arvonlisäveroa ei saa vähentää tullauspäätöksestä vielä tullauskuukautena, vaan tullauspäätöksen arvonlisävero on vähennettävissä aina vasta myynnin veloituskuukautena. Ks. teksti kohta 14; b) tai jos toimii marginaaliverotussäännösten mukaisesti, ei käsittele tullauspäätöksen arvonlisäveroa vähennettävänä verona, vaan tullauspäätöksestä ilmenevät arvonlisäveron laskentaperuste ja vero yhteenlaskettuna käsitellään marginaaliverotettavana ostona. Koko asiakkaalta perittävä myyntihinta käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. Voittomarginaalista lasketaan suoritettava arvonlisävero, laskentaesimerkki tekstissä kohdassa 9.2 ja

13 MYYNTI YHTEISÖN ULKOPUOLELLE LIITE 3 SUOMI NORJA A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä myy ja toimittaa käytetyn tavaran tai taide-, antiikki- tai keräilyesineen Yhteisön ulkopuolelle (esim. Norjaan) kauppiaalle B tai yksityishenkilölle. A:n myynti on vientimyyntinä verotonta edellyttäen, että hänellä on näyttö tavaran viennistä. Myyntitositteeseen merkitään alv 0 %, vientimyynti. Jos A on käsitellyt verotta hankkimansa tavaran ostohinnan 1) vähennyskelvottomana ostona, korjauskirjauksia ei tarvitse tehdä; 2) marginaaliverotettavana ostona, tehty vähennys on poistettava marginaaliverotettavista ostoista ko. myyntilaskun veloituskuukautena. Jos A on käsitellyt verollisena maahantuomansa taide-, antiikki- tai keräilyesineen 3) tullauspäätöksen mukaisen arvonlisäveron vähennettävänä verona sinä kuukautena, kun vientimyynnistä on veloitettu ostajaa, korjauskirjauksia ei tarvita 4) tullauspäätöksestä ilmenevät arvonlisäveron perusteen ja siitä suoritetun arvonlisäveron marginaaliverotettavana ostona, on tehty marginaaliverovähennys poistettava marginaaliverotettavista ostoista myynnin veloituskuukautena ja käsiteltävä maahantuonti 3) kohdan mukaisesti. Jos myynti tapahtuu verotta EU:n ulkopuolelle, A ei saa kirjata tullauspäätöksen mukaista arvonlisäveroa vähennettävien verojen tilille vielä tullauskuukautena, vaan kohdan 3 mukaisesti aina vasta myynnin veloituskuukautena. 13

14 MYYNTI TOISEEN EU-MAAHAN LIITE 4 SUOMI RUOTSI A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä A on käsitellyt verotta ostamansa käytetyn tavaran ostohinnan hankintavaiheessa marginaaliverotettavana ostona. 1a) A myy käytetyn tavaran toisessa EU-maassa olevalle ostajalle B. Myynti käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. B:lle annettavaan tositteeseen on tehtävä merkintä: esim. margin scheme, no deductible VAT. Merkintää verosta ei saa tehdä. Korjauskirjauksia ei tarvitse tehdä. 1b) A myy käytetyn tavaran toisen EU-maan elinkeinonharjoittajalle B. A merkitsee myyntilaskuun sekä asiakkaan B että oman voimassa olevan arvonlisäveronumeron sekä merkinnän siitä, että kyseessä on yhteisömyynti, esim. Intra-Community supply, VAT 0 %. Näyttönä tavaran kuljetuksesta ostajalle toiseen EU-maahan A:lla on oltava kuljetusasiakirjat tai ostajan antama selvitys siitä, miten kuljetus on järjestetty. Myynti on A:lle verotonta yhteisömyyntiä. A täyttää valvontailmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen ao. kohdat. B tekee yhteisöhankinnan, josta suorittaa oman maansa arvonlisäveron ja vähentää sen, jos osto tapahtuu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. A:n on poistettava tekemänsä marginaaliverovähennys marginaaliverotettavista ostoista. 2a) A myy käytettyjä kirjoja postimyyntinä yksityishenkilöille Ruotsiin kruunulla kalenterivuodessa. Kun A soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myynti ei ole kaukomyyntiä eikä myynnin määrällä ole merkitystä. Ostovaiheen marginaaliverokirjausta ei tarvitse purkaa. A käsittelee asiakkailta veloitetut myyntihinnat marginaaliverotettavana myyntinä. 2b) Kun A soveltaa kaukomyyntisäännöksiä, on A:n poistettava marginaaliverovähennys myynnin veloituskuukautena. Ruotsin soveltaman kaukomyynnin alarajaan (= SEK) saakka myynti on verollista myyntiä Suomessa. Suomessa verotettavaa myyntiä ei voi tällöin käsitellä marginaaliverotettavana myyntinä. Siltä osin kuin myynnin määrä ylittää kaukomyynnin alarajan Ruotsissa, A ei maksa myynnistä Suomen veroa. A:n on tällöin rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Ruotsiin ja maksettava myynnistä Ruotsin vero. Jos kaukomyynti jatkuu seuraavana vuonna, se verotetaan kokonaisuudessa ostomaassa eli myynti on kaikilta osin Suomessa verotonta myyntiä. A ilmoittaa Ruotsissa verotettavan kaukomyynnin valvontailmoituksessa kohdassa 209 Veroton liikevaihto. Ks. tarkemmin Verohallituksen julkaisu nro 181 Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa. 14

15 OSTOT TOISESTA JÄSENVALTIOSTA LIITE 5 SUOMI A lasku tavara RUOTSI B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä A ostaa käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen edelleen myyntiä varten 1a) toisen EU-maan arvonlisäverovelvolliselta jälleenmyyjältä. Myyjä merkitsee laskulleen sekä oman arvonlisäveronumeronsa että suomalaisen ostajan A arvonlisäveronumeron sekä esim. merkinnän VAT 0 %, Intra-Community supply. Tavara toimitetaan toisesta EU-maasta Suomeen. A tekee yhteisöhankinnan. A laskee ostolaskun verottomasta ostohinnasta Suomen ao. verokannan mukaisen veron ja käsittelee sen yhteisöhankinnasta suoritettavana verona ja samanaikaisesti vähennettävänä verona. Yhteisöhankinta, siitä suoritettava vero ja vastaava vähennettävä vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa asianomaisissa kohdissa. Tavaran ostohintaa ei käsitellä marginaaliverotettavana ostona eikä myyntihintaa marginaaliverotettavana myyntinä. Myynti käsitellään verollisena tai verottomana arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. 1b) toisesta EU-maasta kauppiaalta, jonka tositteesta näkee, että myyjä on soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä (laskussa esim. merkintä margin scheme, eikä veron määrää ole eriteltynä; kaupan yhteydessä on syytä kuitenkin aina selvittää ko. maan laskumerkintöjen sisältö). A ei suorita Suomessa yhteisöhankintaa (AVL 26 c 5 mom.). A voi soveltaa marginaaliverotusta eli tavaran ostohinta käsitellään marginaaliverotettavana ostona ja edelleenmyynti marginaaliverotettavana myyntinä (tositemerkinnät, ks. teksti kohta 10). 2) Jos A ostaa taide-esineen toisesta EU-maasta jälkeen verovelvolliselta taiteilijalta tai hänen oikeudenomistajiltaan taikka muulta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä, hän suorittaa yhteisöhankinnasta veroa 8 %:n verokannan mukaan. 2a) Kun A toimii lain yleisten sääntöjen mukaan, hän menettelee 1a) kohdan mukaisesti, paitsi että yhteisöhankinnasta vähennettävä vero (8 % verottomasta ostohinnasta) ilmoitetaan vähennettävänä verona vasta taide-esineen myyntikuukautena. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan valvontailmoituksella joko taide-esineen vastaanottokuukautena tai sitä seuraavana kuukautena, ks. teksti kohta 14. 2b) Kun A soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, hän toimii samoin kuin 1b) kohdassa. Marginaaliverotettavana ostona saa käsitellä yhteisöhankinnan osalta veron perusteen eli tavaran verottoman ostohinnan lisäksi siitä suoritettavan 8 %:n veron. Tätä veroa ei saa ilmoittaa erikseen vähennettävissä veroissa. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan tällöinkin valvontailmoituksella asianomaisissa kohdissa taide-esineen vastaanottokuukautena tai sitä seuraavana kuukautena, ks. teksti kohta

16 TAIDE- JA KERÄILYESINEET (AVL 79 C JA AVL 79 D ) LIITE 6 Taide-esineillä tarkoitetaan seuraavia tullitariffissa luokiteltuja tavaroita: 1) taulut, kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin tehdyt, lukuunottamatta rakennussuunnitelmia ja -piirustuksia, teknisiä piirustuksia ja muita suunnitelmia ja piirustuksia teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen (tullinimike 9701) tai alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat, joilla tarkoitetaan taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta hänen käyttämästä aineesta tai menettelystä, jollei se ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen (tullinimike ); 2) alkuperäisveistokset ja -patsaat mistä tahansa aineesta, edellyttäen, että ne ovat kokonaan taiteilijan luomia; taiteilijan tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan kappaleen määrään, poislukien massatuotantona valmistetut jäljennökset sekä tavanomaiset kauppatavaran luontoiset käsityötuotteet, jotka luokitellaan valmistusaineensa mukaiseen ryhmään (tullinimike ); 3) käsin kudotut kuvakudokset (tullinimike ) ja käsin tehdyt seinävaatteet (tullinimike ) ja niistä käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan tehdyt jäljennökset, enintään kahdeksana jäljennöksenä työtä kohden; 4) taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista; 4) kohta on voimassa alkaen. Keräilyesineillä tarkoitetaan seuraavia tullitariffissa luokiteltuja tavaroita 1) postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret, ehiöt ja vastaavat tavarat, edellyttäen, että ne eivät ole voimassa eivätkä tule voimaan tai että niiden hinta määräytyy keräilyarvon perusteella (tullinimike ); 2) kokoelmat ja keräilyesineet, joilla on eläintieteellistä, kasvitieteellistä, mineralogista, anatomista, historiallista, arkeologista, paleontologista, etnografista tai numismaattista arvoa. 16

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Verovelvolliseksi rekisteröidyt 1.2 Hakeutujat 2. Konkurssi 2.1 Verovelvollisuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT HE 102/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Voimassaolo: Toistaiseksi Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan 1. myyjä yhteisömyynneistään (arvonlisäverolaki 162 :n

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp osa Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tavoite: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA TOIMENPIDEALOITE

HALLITUKSEN ESITYS JA TOIMENPIDEALOITE VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18

Lisätiedot

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero.

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero. 1992 vp - HE 320 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että laskennallinen

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö HE 110/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Viite: VM2016-00135 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Suomen Veroasiantuntijat ry ( SVA ) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta sekä lausuu kunnioittaen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 24, 26 ja 55 :n nojalla:

Lisätiedot