ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti 4. Tavarat, joihin menettely soveltuu 4.1 Käytetyt tavarat 4.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet 5. Verottomat ostotilanteet, joihin menettely soveltuu 6. Verottomia ostoja, joihin menettely ei sovellu 7. Osittain verollinen osto, johon menettely ei sovellu 8. Verolliset ostotilanteet 8.1 Käytetyt tavarat 8.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantunti 8.3 Taide-esineiden verolliset ostot ja yhteisöhankinnat 9. Veron laskeminen ja ilmoittaminen 9.1 Yleistä 9.2 Tavarakohtainen menettely 9.3 Yksinkertaistettu menettely 10. Laskumerkinnät 10.1 Myyntitositteet 10.2 Ostotositteet 10.3 Virheellisen laskun korjaaminen 11. Ulkomaankauppa 12. Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen 13. Kirjanpito 14. Ajallinen kohdistaminen 15. Myynnin korjauserät Liitteet Yleistä Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, jollei arvonlisäverolaissa ole säädetty poikkeusta myynnin verollisuudesta. Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden kaupassa on tyypillistä, että myyjänä on usein yksityishenkilö, jonka ei ole suoritettava myynnistään arvonlisäveroa. Tällöin tavaran myyntihinta sisältää piilevänä sen arvonlisäveron, joka on sisältynyt tavaran ostohintaan. Piilevää veroa sisältyy tavaran hintaan muissakin vastaavissa tilanteissa silloin, kun myyjän ei tarvitse suorittaa tavaran myynnistä veroa ja tavaran ostoon sisältyvää veroa ei ole voinut vähentää. Käytetyn tavaran ja taide-, keräily- tai antiikkiesineen hintaan sisältyvän piilevän veron eliminoimiseksi arvonlisäverotuksessa voi tietyissä edelleenmyyntitilanteissa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, joka poistaa piilevän veron. Verovelvollinen jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, kun hän myy verollisena edelleen käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä. Jälleenmyyjä suorittaa tällöin veron saamastaan voittomarginaalista eli tavaran myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta. Jälleenmyyjä tekee myyntitositteeseen erityismerkinnät eikä merkitse myyntitositteeseen veron määrää näkyviin. Marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan pääsääntöisesti vain silloin, kun jälleenmyyjä on ostanut Suomesta tai muusta EU-maasta käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä verotta. Jälleenmyyjällä on oikeus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös EU:n ulkopuolelta verollisena maahantuotuihin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sekä alkaen Suomesta ja muista EU-maista ostettuihin taide-esineisiin, jos ostoon tai yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa. Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Jälleenmyyjä voi halutessaan soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain osaan verollisesta edelleenmyynnistä. Jos marginaaliverotusmenettelyä ei sovelleta, myynti on normaalisti verollista. Vähennystä ei tehdä verottomista ostoista lainkaan.taide-, keräily- ja Verohallituksen julkaisu

2 antiikkiesineiden verollisista maahantuonneista sekä 8 %:n verolla tapahtuvista taide-esineiden ostoista ja yhteisöhankinnoista vero vähennetään vasta myyntikuukautena. Vähennys 22 %:n verolla tapahtuvista hankinnoista tehdään yleisten ajallista kohdistamista koskevien säännösten mukaan. Myyntilaskuun merkitään vero ja ostajalla on yleinen vähennysoikeus. Kun jälleenmyyjä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, seuraavalla ostajalla ei ole vähennysoikeutta, koska ostotositteessa ei ole veron määrää merkittynä. Marginaaliverotusmenettelyä voi soveltaa myös muihin EU-maihin tapahtuvaan käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verolliseen edelleenmyyntiin. Käytettyjen tavaroiden ja/tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjällä voi olla myös muuta yleisten arvonlisäverosäännösten mukaista myyntiä. Tällaista myyntiä on mm. uusien tavaroiden myynti sekä sellaisten tavaroiden myynti, joiden hankinta ei mahdollista marginaaliverotusmenettelyn soveltamista. Jälleenmyyjällä on yleinen vähennysoikeus muista kuin marginaaliverotettavista ostoista. 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä (AVL 79 a ) Marginaaliverotusmenettelyä voi soveltaa vain verovelvollinen jälleenmyyjä. Tällaisella tarkoitetaan myyjää, joka liiketoiminnan muodossa satunnaisesti tai säännöllisesti ostaa tai maahantuo käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä edelleenmyyntiä varten. Merkitystä ei siten ole sillä, että käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen edelleenmyynti ei varsinaisesti kuulu myyjän toimialaan. Menettelyä voi käyttää myös silloin, kun tavara myydään komissiokauppana omissa nimissä toisen lukuun lopulliselle asiakkaalle. Esimerkiksi taide-esineen myynti julkisella huutokaupalla tapahtuu komissiokaupan muodossa, jos huutokaupanpitäjä myy tavaran omissa nimissään, mutta omistajan lukuun lopulliselle asiakkaalle. Välityspalvelun myyntiin ei voida soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. 3. Verollinen edelleenmyynti (AVL 79 a ) Jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain edelleenmyytäväksi hankkimaansa tavaraan ja edellyttäen, että hän myy tavaran verollisena edelleen. Tavara on hankittu edelleenmyyntiä varten myös silloin, kun se puretaan osiin ja myydään osina. Esimerkiksi autopurkaamo voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä verottomiin käytettyjen autojen ostoihin yksityishenkilöiltä ja purkuosien verolliseen edelleenmyyntiin. Marginaaliverotusmenettelyä ei voida soveltaa, jos tavaraa ei myydä verollisena edelleen. Tavaran ostajalla ei siten ole oikeutta tehdä käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen ostosta marginaaliverovähennystä, jos hän vuokraa tavaran asiakkaalle tai ostaa tavaran omaksi käyttöomaisuudeksi. Jos tavara myydään verotta, esim. liiketoimintakaupassa jatkajalle tai yhteisömyyntinä tai kaukomyyntinä toiseen EU-maahan tai vientimyyntinä EU:n ulkopuolelle, menettelyä ei myöskään voida soveltaa. Yhteisömyynnin ja kaukomyynnin osalta jälleenmyyjällä on oikeus valita, soveltaako hän edelleenmyyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä vai yhteisömyynti- tai kaukomyyntisäännöksiä. 4. Tavarat, joihin menettely soveltuu 4.1 Käytetyt tavarat (AVL 79 b ) Marginaaliverotusmenettelyn kohteena voi olla arvonlisäverolaissa määritelty käytetty tavara. Jälleenmyyjä voi soveltaa menettelyä sellaisiin käytettyihin tavaroihin, jotka ovat olleet käytössä ja jotka myydään edelleen käytettäväksi joko sellaisenaan tai korjattuna, kunnostettuna tai osiin purettuna. Käytettynä tavarana pidetään vain irtainta esinettä, ei esimerkiksi rakennusta tai maa-aluetta. Menettelyä ei voida soveltaa, jos käytetystä tavarasta tulee käsittelyn jälkeen toinen tavara. Verottomia ostoja ei tällöin vähennetä ja edelleenmyynti on normaalia verollista myyntiä. Jos erilaiset jäteaineet kuten metalliromu, paperi-, lasi-, muovi- tai tekstiilijätteet myydään edelleen murskattuna, paloiteltuna, revittynä, puristettuna, paalattuna yms. tavalla käsiteltynä, romun tai jätteiden ostoihin ja niiden edelleenmyyntiin ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Samoin kulta- ja muun jalometalliromun ostoista ei voi tehdä marginaaliverovähennystä, jos kultaseppä valmistaa romusta koruja ym. kultaseppätuotteita edelleenmyyntiä varten. Jos kolarivaurioituneisiin autoihin tehdään niin suuria korjauksia, että autoista on korjauksen jälkeen suoritettava autoveroa, autojen ostoon ja edelleenmyyntiin ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Mikäli käytetty tavara käytetään muiden tavaroiden kunnostus- tai korjaustöissä, ostaja saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sen verottomaan ostoon ja verolliseen edelleenmyyntiin. Verottomista ostotilanteista tarkemmin julkaisun kohdassa 5. Kun autokorjaamo esim. ostaa marginaaliverolla tai verotta käytettyjä auton varaosia käytettäväksi asiakkaan tilaamassa auton korjaus-, kunnostus- tai asennustyössä, korjaamo saa tehdä varaosien hankinnasta marginaaliverovähennyksen ja käsitellä varaosien myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Korjaus-, kunnostus- tai asennustyö laskutetaan asiakkaalta verollisena. Myös silloin kun käytettyjen autojen kauppias kunnostaa verotta hankitun käytetyn auton ja käyttää kunnostukseen verotta tai marginaaliverolla ostamiaan käytettyjä varaosia, kauppias voi tehdä sekä auton että varaosien hankinnasta marginaaliverovähennyksen ja käsitellä auton myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Laskumerkintöjen osalta on tällöin otettava huomioon kohdassa 10.1 esitetyt myyntitositteen sisältöä koskevat seikat. Liitteessä 1 on esimerkki. Eläviä eläimiä pidetään arvonlisäverolain mukaan 2

3 tavaroina. Eläinten ensimmäisen omistajan katsotaan ottaneen eläimet käyttöön. Esimerkiksi eläinkauppa saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä elävän eläimen verottomaan ostoon yksityishenkilöltä ja sen verolliseen edelleenmyyntiin. Palautettavista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista kuluttajille ym. tahoille maksetut korvaukset (esim. pullopantit ym.) käsitellään myynnin oikaisuerinä silloin, kun verovelvollinen (korvauksen maksaja) itse myy tuotteitaan vastaavissa pakkauksissa tai vastaavien palautettavien kuljetustarvikkeiden kanssa (AVL 78 1 mom. 3 kohta). Palautettujen pakkausten ja kuljetustarvikkeiden verolliseen edelleenmyyntiin verovelvollinen ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. 4.2 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (AVL 79 c, d, e ) Marginaaliverotusmenettelyn kohteena voi olla myös arvonlisäverolaissa määritelty taide-, keräily- tai antiikkiesine. Taide-esineinä pidetään arvonlisäverotuksessa tauluja, alkuperäiskaiverruksia, veistoksia, seinävaatteita ja kuvakudoksia sekä muita AVL 79c :ssä mainituissa tullitariffinimikkeissä luokiteltuja tavaroita. Alkuperäisten taide-esineiden lisäksi taide-esineinä pidetään alkuperäisveistosten, kuvakudosten ja seinävaatteiden jäljennöksiä enintään kahdeksan kappaleen määrään asti edellyttäen, että ne on tehty käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan (liite 6). Taide-esineen määritelmä laajenee alkaen siten, että taide-esineeksi katsotaan arvonlisäverotuksessa myös taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista. Signeerattujen ja numeroitujen taidevalokuvien myyntiin sovellettava verokanta alenee siten 22 prosentista 8 prosenttiin alkaen silloin, kun myyjänä on valokuvataiteilija tai hänen oikeudenomistajansa taikka muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä, joka satunnaisesti myy signeeratun ja numeroidun taidevalokuvan. Taide-esineiksi ei katsota keramiikka- ja emaljitöitä muutoin kuin alkuperäisveistoksina. Muita valokuvia kuin edellä mainittuja signeerattuja ja numeroituja taidevalokuvia ei myöskään katsota taide-esineiksi alkaen. Näiden tavaroiden myyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa eikä niiden hankinnasta voi tehdä marginaaliverovähennystä. Keräilyesineinä pidetään arvonlisäverotuksessa mm. paitsi sellaisia postimerkkejä, jotka eivät ole voimassa tai tule voimaan, myös sellaisia käypiä postimerkkejä, joiden hinta määräytyy keräilyarvon perusteella. Liitteessä 6 on taide- ja keräilyesineiden määrittelyt. Antiikkiesineillä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavaroita, jotka ovat yli 100 vuotta vanhoja ja jotka eivät ole taide- tai keräilyesineitä (AVL 79 e ). Taide-, keräily- tai antiikkiesineitä ei pidetä arvonlisäverotuksessa käytettyinä tavaroina. Käsitteiden erottaminen on tarpeen, koska tietyt marginaaliverotussäännökset koskevat vain taide-, keräily- tai antiikkiesineitä. Mikäli tavara ei täytä taide-, keräily- tai antiikkiesineelle asetettuja vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa käytettyä tavaraa koskevia säännöksiä näiden edellytysten täyttyessä. Esimerkiksi 90 vuotta vanhaa yksityishenkilöltä ostettavaa huonekalua voidaan pitää käytettynä tavarana, jonka veroton hankinta verollista edelleenmyyntiä varten oikeuttaa marginaaliverovähennykseen, ks. kohta Verottomat ostotilanteet, joihin menettely soveltuu (AVL 79 f ) Verovelvollinen jälleenmyyjä voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä vain tietyissä arvonlisäverolaissa erikseen määritellyissä verottomissa ja verollisissa ostotilanteissa. Verottomissa ostotilanteissa on erityisen tärkeää huolehtia, että verotonta ostoa koskevista tositteista ym. asiakirjoista on selvästi nähtävissä, että kysymyksessä on arvonlisäverolain 79f :n mukainen veroton hankinta. Jos ostaja tekee laskun ja laskumerkinnät myyjän puolesta, ostajan on tehtävä tositteeseen säädetyt myyntitositemerkinnät. Ellei ostotositteesta tai muista asiakirjoista pystytä päättelemään, että kysymyksessä on ko. säännöksen mukainen veroton hankinta, ei marginaaliverotusmenettelyä voida soveltaa, vaan hankinta on kirjattava vähennyskelvottomiin ostoihin. Jäljempänä olevan luettelon yhteydessä on selvitetty kuhunkin verottomaan hankintatilanteeseen liittyviä tositemerkintöjä. Esitetyt laskumerkintätavat ovat Verohallituksen laatimia esimerkkejä, joita käyttäen oikeus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen voidaan helposti todentaa. Silloin kun kysymyksessä on osto toisesta EUmaasta, on kaupan yhteydessä jo tilausvaiheessa syytä selvittää onko kyseessä AVL 79f :n 1-2 kohdissa tarkoitettu veroton osto; AVL 79f 3 kohdan mukainen veroton osto on mahdollinen saakka vai onko kyseessä AVL 79f :n 4 kohdassa tarkoitettu marginaaliverotettava osto toiselta jälleenmyyjältä vai tehdäänkö osto yhteisöhankintana. Ostolaskun merkinnät on syytä tarkistaa ja tarvittaessa on selvitettävä, millaiset ostomaan laskumerkintäsäännökset ovat. Ostolaskun merkinnät määräävät tavaran arvonlisäverokäsittelyn. Jälleenmyyjä ei pääsääntöisesti voi soveltaa tavaran yhteisöhankintaan toisesta EU-maasta marginaaliverotusmenettelyä. Tavaran yhteisöhankinnasta ei suoriteta veroa, jos tavara on ollut myyjällä tai siirtäjällä kokonaan muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä (AVL 72f 2 kohta). Veroa ei ole tarvinnut suorittaa myöskään taide-esineen yhteisöhankinnasta muusta 3

4 EU-maasta taide-esineen tekijältä saakka. AVL 61 :ää vastaava veroton osto (ja 46 :ää vastaava veroton osto saakka) toisesta jäsenmaasta on siis veroton yhteisöhankinta, mutta ostoon saa kuitenkin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä (AVL 79f 2 kohta). Poikkeuksena pääsääntöön on myös taide-esineen osto toisesta EU-maasta niissä tilanteissa, joissa yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa (ks. kohta 8.3). Tällöin jälleenmyyjä voi soveltaa taide-esineen yhteisöhankintaan ja edelleenmyyntiin joko lain yleisiä säännöksiä tai marginaaliverotusmenettelyä alkaen (ks. kohta 8.3 ja liite 5). AVL 79f :n 1-2 ja 4-5 kohdissa on määritelty ne käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verottomat ostotilanteet, jolloin marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa: 1) Osto muulta kuin elinkeinonharjoittajalta. Tähän ryhmään kuuluvat verottomat ostot yksityishenkilöltä, jolloin ostotositteessa on esim. merkintä omassa käytössä ollutta tavaraa, sekä verottomat ostot oikeushenkilöltä, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tällaisia ovat mm. ostot ei-verovelvolliselta yhdistykseltä, säätiöltä tai kuolinpesältä sekä ei-verovelvolliselta konkurssipesältä, joka ei jatka itsenäisesti konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa eikä ole ilmoittautunut verovelvolliseksi konkurssivelallisen liikeomaisuuden realisoinnin ajalta. Ostotositteessa ei saa olla näissä tilanteissa ALV rek. -merkintää, vaan siinä on esim. merkintä verotonta toimintaa. Internetistä YTJ-tietopalvelusta, tai verohallinnon palvelunumerosta voi tarkistaa, onko myyjä ollut myyntihetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. 2) Osto elinkeinonharjoittajalta, jonka myynti on vapautettu verosta AVL 61 :n, 223 :n tai vastaavan säännöksen perusteella taikka vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa. Arvonlisäverolain 61 :n mukaan verosta on vapautettu muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olevan tavaran myynti. Muuta kuin vähennykseen oikeuttavaa käyttöä on mm.: käyttö verottomassa toiminnassa, esim. pankkitoiminnassa käyttö yksityiskäytössä käyttö vähennysrajoitusten alaisessa käytössä, esim. edustuskäytössä käyttö toiminnassa, josta myyjä ei ole verovelvollinen esim. siksi että vuosiliikevaihto on enintään euroa. Silloin kun jälleenmyyjä ostaa verotta tavaran, jonka edellinen myyjä on hankkinut arvonlisäverolain aikana kokonaan muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ostosta saa tehdä marginaaliverovähennyksen. Ostotositteessa on verottomuuden perusteena esim. AVL 61, ollut vähennyskelvottomassa käytössä tai AVL 61, ollut verottomassa toiminnassa. Osittain verottomasta ostosta ei saa tehdä marginaaliverovähennystä, ks. tarkemmin kohta 7. Jos osto tapahtuu ei-verovelvolliselta vähäisen toiminnan harjoittajalta, ostotositteessa on esim. verotonta AVL 3 :n mukaista toimintaa. Myyjän käyttöomaisuudekseen hankkiman tavaran myynti voi olla verotonta AVL 61 :ää vastaavan säännöksen nojalla myös toisessa jäsenvaltiossa. Jälleenmyyjä pyytää myyjältä ostotositteeseen ko. verottomuutta osoittavan merkinnän. Koska kyseessä on tällöin kuitenkin yhteisöhankinta, josta ei ole suoritettava veroa, se ilmoitetaan valvontailmoituksella kohdassa 211 Tavaraostot EU-maista. Arvonlisäverolain 223 :n nojalla on vapautettu verosta sellaisen ennen arvonlisäverolain voimaantuloa hankitun käyttöomaisuuden myynti, josta ei ole voitu tehdä lvv- tai alv-vähennystä. Ostotositteessa on merkintä, esim. hankittu ennen , ei ole ollut vähennysoikeutta. Vastaavia säännöksiä sisältyy verovelvolliseksi tulleiden osalta lakien 1218/ 94 ja 1486/94 voimaantulosäännöksiin. Ostotositteessa on tällöin esim. hankittu ennen , ei ole ollut vähennysoikeutta. Pitkäikäisen käyttöomaisuustavaran myynti on verotonta myös silloin, kun myyjä ei ole saanut tehdä AVL:n aikana vähennystä, vaikka on hankkinut tavaran vähennykseen oikeuttavaan käyttöön avoimella verolla. Ajalla voimassa olleen säännöksen (AVL mom.) mukaan ostajan piti pystyä selvittämään, onko ko. tavara otettu Suomessa käyttöön ennen ja onko siitä jossakin vaihdannan vaiheessa tehty laskennallinen vähennys. Jos selvitystä ei pystytty esittämään, vähennysoikeutta ei ollut. Myöskään silloin kun ko. vähennys-/omistushistoria oli selvitetty ja todettu, että tavarasta on tehty ns. laskennallinen vähennys, vähennysoikeutta ei ollut. Ostotositteessa esim. Lain 1767/95 voimaantulosäännöksen mukainen veroton myynti. Käytetyn tavaran myynti voi myös olla verotonta AVL 223 :ää vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa, joten ostaja voi pyytää myyjältä tositteeseen ko. verottomuutta osoittavan merkinnän. AVL 79f :n 3) kohta on ollut voimassa saakka: 3) Osto elinkeinonharjoittajalta, jonka myynti on vapautettu verosta 46 :n perusteella tai vastaavan säännöksen perusteella toisessa jäsenvaltiossa. Tekijän ei ole tarvinnut suorittaa veroa valmistamansa taide-esineen myynnistä saakka, ostotositteessa esim. veroton tekijän taide-esineen myynti, AVL 46 tai vastaava pykälä toisessa jäsenvaltiossa. Tekijän valmistamansa taide-esineen myynti muuttuu 8 %:n verokannan alaiseksi verolliseksi myynniksi alkaen. Jälleenmyyjä voi soveltaa jälkeenkin marginaaliverotusmenettelyä sekä alennetulla 8 %:n verokannalla tapahtuvaan taide-esineen ostoon verovelvolliselta tekijältä että verottomaan taide-esineen ostoon ei-verovelvolliselta tekijältä ja niiden verolliseen edelleenmyyntiin. 4

5 4) Osto elinkeinonharjoittajalta, joka soveltaa myyntiinsä AVL 79 a :ssä tarkoitettua menettelyä tai vastaavaa menettelyä toisessa jäsenvaltiossa, ja myyntitositteessa on tätä koskeva merkintä. Marginaaliverotusmenettely soveltuu myös käytetyn tavaran taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineen ostoon toiselta näiden tavaroiden jälleenmyyjältä joko Suomesta tai toisesta EU-maasta, jos myyjä on soveltanut myyntiinsä vastaavaa menettelyä ja tehnyt tästä myyntitositteeseen merkinnän. Myyjän antamassa tositteessa ei saa olla veromerkintää, vaan merkintä marginaaliverotusmenettely, ei sisällä vähennettävää veroa. Jos marginaaliverotusmenettelyä soveltanut myyjä on toisesta EU-maasta, myyjän antamassa tositteessa tulee olla vastaava merkintä, esim. margin scheme tai second hand goods. Jos tositteessa ei ole marginaaliverotusmenettelyä osoittavaa merkintää, osto käsitellään yhteisöhankintana (AVL 26c 5 mom.). 5) Osto AVL 62 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan luovuttajalta, jos luovuttaja on ostanut tavaran 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetulta myyjältä taikka jos luovuttaja ei ole tehnyt itse maahantuomastaan taide-, keräily- tai antiikkiesineestä taikka 79g :ssä tarkoitetusta ostamastaan taide-esineestä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä. Ennen AVL 79f 5 kohta oli seuraavanlainen: 5) 62 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan luovuttajalta, jos luovuttaja on ostanut tavaran 1-4 kohdassa tarkoitetulta myyjältä taikka jos luovuttaja ei ole tehnyt itse maahantuomastaan taide-, keräily- tai antiikkiesineestä 10 luvussa tarkoitettua vähennystä. Käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verollista edelleenmyyntiä jatkava liikeomaisuuden ostaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaisiin liiketoiminnan luovuttajalta Suomessa ostettuihin tavaroihin, joihin liiketoiminnan luovuttaja olisi voinut soveltaa mainittua menettelyä. Jatkaja saa tehdä marginaaliverovähennyksen liiketoimintakaupassa hankkimiensa käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verottomasta hankintahinnasta. Jos liikeomaisuuden myyjä on tehnyt hankkimiensa käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden ostohinnoista marginaaliverovähennyksen, myyjä (luovuttaja) joutuu lisäämään verokauden voittomarginaaliin hankinnoista aikanaan vähentämänsä määrän. Tämä johtuu siitä, että myynti tapahtuu verotta eikä verollisena. Luovutusta koskevissa kauppakirjoissa ja tositteissa on oltava verottomuutta osoittava merkintä ALV 0 %, AVL 62 :n mukainen veroton yritysjärjestely. Jotta liiketoimintaa jatkava jälleenmyyjä voisi soveltaa luovuttajalta verotta hankkimiinsa tavaroihin marginaaliverotusmenettelyä, tulee hänen saada luovuttajalta todistus (AVA 6 3 mom.) siitä, että kysymys on luovuttajan kohdalla ollut edellä lueteltujen kohtien mukaisista verottomista hankintatilanteista. Lisäksi luovuttajan on selvitettävä, että taide-esineiden verollisista 8 %:n ostoista ja yhteisöhankinnoista sekä taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verollisista maahantuonneista suoritettavaa veroa ei ole käsitelty vähennettävänä verona. Todistus on myös päivättävä ja allekirjoitettava. 6. Verottomia hankintoja, joihin marginaaliverotusmenettely ei sovellu Marginaaliverotusmenettely ei sovellu ei-verovelvolliselta ostettujen uusien (= ei käytettyjen) tavaroiden hankintaan ja edelleenmyyntiin. Esimerkiksi ei-verovelvolliselta konkurssipesältä tapahtuvasta uusien tavaroiden ostosta ostajalla ei ole vähennysoikeutta arvonlisäverotuksessa minkään säännöksen nojalla. AVL 62 :n mukaisessa yritysjärjestelytilanteessa ostaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaisten tavaroiden verolliseen edelleenmyyntiin, joihin luovuttajakin on voinut soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Jatkaja ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä yritysjärjestelytilanteessa verotta siirtyvän vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuskaluston hankintaan, jos luovuttaja on hankkinut omaisuuden verolliseen hintaan ja tehnyt hankinnasta arvonlisäverovähennyksen. Jatkaja voi kuitenkin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä sellaiseen verotta siirtyvään käyttöomaisuuskalustoon, jonka hankintaan sisältyvää veroa luovuttaja ei ole voinut vähentää esimerkiksi vähennysrajoitusten vuoksi ja jonka myynti on verotonta jo AVL 61 :n perusteella, vrt. AVL 79f 2 kohta. 7. Osittain verollinen osto Marginaaliverotusmenettelyä ei voida soveltaa sellaisten tavaroiden hankintaan, jotka jälleenmyyjä ostaa osittain verottomana ja osittain verollisena. Esimerkiksi kun taksiautoilija myy taksiauton autoliikkeelle, hän käsittelee myyntihinnasta taksikäyttöä vastaavan osuuden verollisena ja yksityiskäyttöä vastaavan osuuden verottomana. Autoliike vähentää laskuun sisältyvän veron ja käsittelee auton myynnin kotimaahan verollisena myyntinä. 8. Verolliset hankinnat 8.1 Käytetyt tavarat Jälleenmyyjä ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä käytetyn tavaran verolliseen ostoon, verolliseen maahantuontiin tai verolliseen yhteisöhankintaan eikä niiden edelleenmyyntiin. Myynti on tällöin verotonta tai verollista lain yleisten sääntöjen mukaan. Ostoon sisältyvä vero sekä maahantuonnista ja yhteisöhankinnasta suoritettava vero vähennetään normaalisti yleisten ajallista kohdistamista koskevien säännösten mukaan. 8.2 Taide-, keräily- tai antiikkiesineen maahantuonti (AVL 79 g ) Verovelvollisella jälleenmyyjällä, esim. taide- tai antiikkikauppiaalla on aina mahdollisuus valita, soveltaa- 5

6 ko hän taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verolliseen maahantuontiin ja niiden verolliseen edelleenmyyntiin marginaaliverotusmenettelyä vai arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Jos jälleenmyyjä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, hän ei tee EU:n ulkopuolelta maahantuomistaan taide-, keräily- tai antiikkiesineistä normaalia vähennystä tullin kantamasta arvonlisäverosta, vaan käsittelee maahantuonnin veron perusteen lisättynä tullin kantamalla arvonlisäverolla marginaaliverotettavana ostona ja myynnin marginaaliverotettavana myyntinä. Toimiessaan lain yleisten sääntöjen mukaan hän sisällyttää tullauspäätöksen mukaisen arvonlisäveron vähennettäviin veroihin ja käsittelee myynnin verollisena tai verottomana arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Tullauspäätöksen vero kirjataan vähennettäviin veroihin vasta sinä kuukautena, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan, ks. kohta 14. Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen saattaa olla jälleenmyyjän kannalta perusteltua silloin, kun jälleenmyyjä soveltaa tätä menettelyä myös verottomiin ostoihin ja näiden edelleenmyyntiin. Ks. myös taideesineiden osalta julkaisun kohta 8.3. Keräily- tai antiikkiesineen myynnistä, maahantuonnista ja yhteisöhankinnasta suoritettava arvonlisävero on 22 % veron perusteesta, paitsi kirjojen osalta 8 %. Taide-esineen maahantuonti on verotonta saakka, kun kyseessä on tekijältä suoraan hankittu taide-esine. Muulta kuin tekijältä hankitun taide-esineen maahantuonnissa suoritettava arvonlisävero on 22 % maahantuonnin veron perusteesta saakka. Kaikkien taide-esineiden maahantuonnissa suoritettava arvonlisävero on 8 % maahantuonnin veron perusteesta alkaen. 8.3 Taide-esineiden verolliset ostot ja yhteisöhankinnat Marginaaliverotusmenettely soveltuu myös taide-esineen ostoon ja yhteisöhankintaan 8 %:n verokannalla. Taideesineen myyntiin ja yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä ( alkaen). Muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä on ostanut taide-esineen yleensä käyttöomaisuudeksi. Taide-esineen myynti on veroton, jos taide-esineen satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen. Jälleenmyyjä saa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä myös verottomana tapahtuvaan taide-esineen ostoon (AVL 79f 1 tai 2 kohta). Menettely on sama kuin taide-, keräily- tai antiikkiesineiden maahantuonnin osalta. Marginaaliverotusmenettelyä käyttäessään jälleenmyyjä saa kirjata marginaaliverotettaviin ostoihin taide-esineen verollisen (8 %) ostohinnan sekä taide-esineen yhteisöhankinnan veron perusteen ja siitä suoritettavan 8 %:n veron muista EUmaista tapahtuvissa ostoissa. Yhteisöhankinnan veron peruste on ostetun tavaran veroton ostohinta, ks. tarkemmin kohta 9.1. Tällöin yhteisöhankinnasta suoritettavaa veroa tai ostohintaan sisältyvää veroa ei saa erikseen kirjata vähennettäviin veroihin. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava vero ilmoitetaan valvontailmoituksen asianomaisissa kohdissa. Arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan toimiessaan jälleenmyyjä kirjaa taide-esineen ostohintaan sisältyvän 8 %:n veron ja yhteisöhankinnasta suoritettavan 8 %:n veron vähennettäviin veroihin vasta sinä kuukautena, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan (ks. kohta 14. Ajallinen kohdistaminen). Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan tällöinkin valvontailmoituksen asianomaisissa kohdissa. Taide-esineiden verolliseen edelleenmyyntiin sovelletaan aina 22 %:n verokantaa riippumatta siitä sovelletaanko myyntiin lain yleisiä sääntöjä vai marginaaliverotusmenettelyä. 9. Veron laskeminen ja ilmoittaminen 9.1 Yleistä Voittomarginaali voidaan laskea joko tavarakohtaisesti tai ns. yksinkertaistettua menettelyä käyttäen. Verovelvollinen voi käyttää molempia menetelmiä myös rinnakkain, mikäli nämä ostot ja myynnit pidetään kirjanpidossa erillään toisistaan ja erillään arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisista ostoista ja myynneistä. Voittomarginaalia laskettaessa tavaran ostohintana pidetään tavaran toimittajalle tavarasta maksettua verotonta hintaa tai taide-esineestä maksettua 8 %:n veron sisältävää hintaa. Voittomarginaalia laskettaessa ostohintoihin ei saa lisätä muita kustannuksia, kuten muiden kuin myyjän veloittamia tavaran kuljetuskustannuksia sekä korjaustöistä syntyneitä tai myyntiin liittyviä kustannuksia. Tavaran maahantuonnissa ostohintana pidetään maahantuonnissa sovellettavaa veron perustetta lisättynä tullin kantamalla arvonlisäverolla. Nämä arvot näkyvät tullauspäätöksestä. Taide-esineen yhteisöhankinnassa eli ostossa muusta EU-maasta taide-esineen tekijältä ym. (ks. kohta 8.3) ostohintana pidetään yhteisöhankinnan veron perustetta lisättynä siitä suoritettavalla 8 %:n verolla. Yhteisöhankinnan veron peruste on myyjän ja ostajan keskenään sopima hinta ilman veron osuutta (AVL 73.1 ja 73a ). Jos myyjä veloittaa ostajalta liitännäiskustannuksia, kuten pakkaus- ja kuljetuskustannuksia, ne luetaan yhteisöhankinnan veron perusteeseen. Yhteisöhankinnan veron perusteeseen ei lueta muita kustannuksia, kuten muiden kuin myyjän veloittamia kuljetuskustannuksia sekä korjaustöistä syntyneitä tai myyntiin liittyviä kustannuksia. Voittomarginaalia laskettaessa tavaran myyntihintana pidetään tavaran myynnistä saatua vastiketta eli myyjän ja ostajan sopimaa verollista hintaa, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. Hinnanlisiä 6

7 ovat mm. myyjän ostajalta veloittamat liitännäiskustannukset, kuten pakkaus- ja kuljetuskustannukset. Esimerkiksi huutokaupan pitäjällä, joka myy tavaroita omissa nimissään toisen lukuun, myyntihinta on se hinta, jonka tavaran huutanut ostaja maksaa ja ostohinta on se hinta, jonka huutokaupanpitäjä maksaa toimeksiantajalle. 9.2 Tavarakohtainen menettely (AVL 79 a ja 79 j ) Tavarakohtaisessa menettelyssä voittomarginaali lasketaan kunkin myynnin osalta erikseen. Veron peruste on tavaran myynnistä saadun vastikkeen ja ostohinnan erotus eli voittomarginaali veron osuudella vähennettynä. Voittomarginaali sisältää siis veron. Marginaaliverovähennys tavaran ostohinnasta tehdään myyntikuukaudelta. Jos tavaran voittomarginaali on negatiivinen, ei kaupasta synny suoritettavaa veroa. Negatiivista voittomarginaalia ei saa kirjata muiden marginaaliverotettavien tavaroiden hyväksi eikä sitä saa myöskään vähentää muiden tavaroiden myynnin veron perusteesta. Esimerkki: käytetyn kirjan myyntihinta 100 käytetyn kirjan ostohinta - 90 voittomarginaali 10 josta veron peruste on 10 (10 x 8/108) = 9,26 josta arvonlisävero on 8 % 9,26 :sta = 0,74. Vero voidaan laskea voittomarginaalista myös kertoimella verokanta/(100 + verokanta) eli 8/108 x 10 = 0,74. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. 9.3 Yksinkertaistettu menettely (AVL 79 k ) Yksinkertaistetussa menettelyssä veron peruste on koko kalenterikuukauden voittomarginaali ilman veron osuutta. Voittomarginaali lasketaan kuukausittain siten, että kuukauden aikana myytyjen marginaaliverotettavien tavaroiden myyntihinnoista vähennetään kuukauden aikana ostettujen marginaaliverotettavien ostojen ostohinnat. Koko kuukauden voittomarginaali on summa, johon tilitettävä arvonlisävero sisältyy. Esimerkki: Helmikuu 2003 käytettyjen tavaroiden myyntihinnat käytettyjen tavaroiden ostohinnat voittomarginaali , josta veron peruste on ( x 22/122) = 8 196,72 josta suoritettava vero 22 % 8 196,72 :sta = 1803,28. Vero voidaan myös laskea voittomarginaalista käyttäen kerrointa verokanta/(100 + verokanta) eli vero on x 22/122 = 1 803,28. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Esimerkki: Tammikuu 2003: taide-esineiden myyntihinnat, sis. alv 22 % taide-esineiden maahantuonnit, maahantuonnin alv-peruste vero 400 (8 %) taide-esineiden yhteisöhankinnat verov. taiteilijoilta, käteisostohinnat vero 160 (8 %) taide-esineiden ostohinnat kotimaasta (8 %) taide-esineiden verottomat ostot kotimaasta voittomarginaali josta veron peruste on (4 640 x 22/122) = 3 803,28 josta suoritettava vero 22 % 3 803,28 :sta on 836,72 Vero voidaan laskea myös 22/122 x = 836,72. Vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Lisäksi yhteisöhankinnat euroa ilmoitetaan kohdassa 211 Tavaraostot EU-maista sekä niistä suoritettava vero 8 % eurosta eli 160 euroa ilmoitetaan kohdassa 205 Vero EU-tavaraostoista. Negatiivinen voittomarginaali Jos kuukauden ostohinnat ovat poikkeuksellisesti myyntihintoja suuremmat, syntyy negatiivinen voittomarginaali. Negatiivinen voittomarginaali voidaan lisätä seuraavan kuukauden marginaaliverotettaviin ostoihin tai se vähennetään suoraan seuraavan kuukauden voittomarginaalista. Negatiivista voittomarginaalia ei saa käsitellä muulla tavoin eli esimerkiksi siitä laskettua veroa ei saa kirjata uusien tavaroiden myynnistä suoritettavan veron vähennykseksi tai vähennettävän veron lisäykseksi. Jos kuukauden voittomarginaali on negatiivinen, suoritettavaa veroa ei synny lainkaan, joten ko. kuukauden valvontailmoituksessa ei ilmoiteta tältä osin mitään myynnistä suoritettavissa veroissa. Esimerkki: helmikuu 2003 maaliskuu 2003 marginaaliverotettavat myynnit marginaaliverotettavat ostot ed. kk:n negatiivinen voittomarginaali voittomarginaali

8 Maaliskuussa 2003 suoritetaan veroa positiivisesta voittomarginaalista eurosta. Veron peruste on (1000 x 22/122) = 819,68 ja suoritettava vero 22 % 819,63 :sta = 180,32. Voittomarginaalista laskettu vero ilmoitetaan maaliskuun 2003 valvontailmoituksessa kohdassa %:n vero kotimaan myynnistä. Helmikuun 2003 negatiivista voittomarginaalia tai siitä laskettua veroa ei ilmoiteta helmikuun valvontailmoituksessa missään kohdassa. Kun kauppiaalla on eri verokantojen alaista myyntiä, näiden voittomarginaalit eivät ole keskenään yhdistettävissä. Esimerkiksi jos 22 %:n myynnin voittomarginaali on euroa ja 8 %:n myynnin voittomarginaali euroa, negatiivinen voittomarginaali euroa on siirrettävä seuraavan kuukauden 8 %:n myynnin voittomarginaalin vähennykseksi. Sitä ei saa käyttää millään tavoin saman kuukauden euron suuruisen positiivisen voittomarginaalin hyväksi. 10. Laskumerkinnät 10.1 Myyntitositteet Myyjän on annettava ostajalle tosite myynnistä silloin, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja tai muu oikeushenkilö kuin elinkeinonharjoittaja (AVL 209 a ). Myös silloin, kun tavaran myynnin yhteydessä otetaan vaihdossa vastaan käytetty tavara, on tavaran myynti- ja ostohinnat ja kumpaankin vaadittavat tositemerkinnät merkittävä myynti- ja ostotositteeseen selkeästi toisistaan erillisinä. Myyntitositteen sisältö marginaaliverotusmenettelyssä: * myyjän nimi ja osoite * merkintä ALV rek. * myyjän Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) * myyntitositteen, kuten laskun tai käteiskuitin numero (marginaaliverotettavat myynnit tulisi pitää omassa myyntilaskusarjassaan) * ostajan nimi ja osoite (ei tarvita myynneistä kuluttajille) * tavaran toimituspäivä * laskun tai muun myyntitositteen päivämäärä; ellei laskua niin maksupäivämäärä * kuvaus tavarasta (tavaran yksilöinti, esim. kuljetusvälineistä valmistusnumero, myös moottorin valmistusnumero, valmistusvuosi; elävistä eläimistä syntymäaika, rotu, sukupuoli ym.; sekä muut tyypilliset yksilöinti- ja mahdolliset rekisteröintitiedot) * myyntihinta (sisältää veron) * kun myydään asennettuna tavaraa, jonka ostoon on sovellettu marginaaliverotusmenettelyä, myyntitositteessa on eriteltävä tavaran ja työn osuudet. Tavaran myynnin osalta (esim. auton varaosa) tositteseen on merkittävä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa. Työn osalle merkitään veroton hinta ja alv:n määrä sekä verollinen hinta. Työn osuuteen sisältyvä vero on normaalisti vähennettävissä. * tositteessa ei saa olla myynnistä tai esim. voittomarginaalista suoritettavaa veroa koskevia merkintöjä * myyntitositteeseen merkitään ei sisällä vähennettävää veroa ja lisäksi merkintä marginaaliverotus * kun marginaaliveromenettelyä sovelletaan myytäessä käytettyä tavaraa tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä toisiin EU-maihin, on suotavaa käyttää laskussa merkintää marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa ostajan maan kielellä tai englanniksi esim. margin scheme, no deductible VAT. Seuraukset vääristä laskumerkinnöistä: Jos veron euromäärä on merkitty ostajalle annettavaan tositteeseen, myyntiin on sovellettava lain yleisiä säännöksiä ja marginaaliverotusmenettely on purettava. Myyjän kannalta on siis ehdottoman tärkeää ettei hän merkitse ostajalle annettavaan tositteeseen veron euromäärää, vaan tekee merkinnän marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa Ostotositteet Koska marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on sidottu siihen, että kysymyksessä on menettelyn soveltamiseen oikeuttava tavara ja arvonlisäverolaissa määritelty hankintatilanne, on jälleenmyyjän huolehdittava, että hän saa tavaran hänelle myyneeltä tositteen, josta on nähtävissä kyseisten edellytysten täyttyminen. Marginaaliverotusmenettelyä sovellettaessa ostotositteessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: * myyjän nimi ja osoite * jos myyjä on verovelvollinen, merkintä ALV rek. * myyjän Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) * jos myyjä on verovelvollinen, laskun numero * ostajan eli jälleenmyyjän nimi ja osoite * tavaran toimituspäivä * laskun tai muun ostotositteen päivämäärä; ellei laskua niin maksupäivämäärä * kuvaus tavarasta (tavarakohtainen erittely, esim. kuljetusvälineistä valmistusnumero, myös moottorin valmistusnumero, valmistusvuosi; elävistä eläimistä syntymäaika, rotu, sukupuoli ym.; sekä muut tyypilliset yksilöinti- ja mahdolliset rekisteröintitiedot) * ostohinta * kohdan 5 mukainen merkintä ko. hankinnan verottomuudesta * taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonneista tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat * ostot toisista EU-maista: Jos toisen EU-maan myyjä on soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä, on siitä oltava laskussa merkintä (esim. margin scheme tai second hand goods ). Monissa maissa kuitenkin laskuissa merkintä on ao. maan kielellä, joten varmistukseksi siitä, että kysymys ei ole ao. maan avoimella verolla myydystä tavarasta tai tavaran yhteisömyynnistä, on kaupassa sovellettu menettely ja sen kanssa johdonmukaiset laskumerkinnät syytä selvittää ja sopia myyjän kanssa jo tavaran tilausvaiheessa. * alkaen taide-esineen verollisessa ostolaskussa on oltava erikseen merkittynä ostoon sisältyvä vero. Liitteissä 1-5 on esimerkkejä. 8

9 10.3 Virheellisen laskun korjaaminen Mikäli myyjä on antanut merkinnöiltään virheellisen laskun, esim. laskussa on veromerkintä ja siitä huolimatta merkintä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa, myyjän on purettava tekemänsä marginaaliverovähennys. Myyjä voi kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa huomattuaan laskun sisällön merkinnöiltään virheelliseksi korjata antamaansa laskua edellyttäen, että ostaja on menetellyt sovitun marginaaliverotusmenettelyn mukaisesti eikä ole tehnyt alkuperäisen laskun perusteella arvonlisäverovähennystä. 11. Ulkomaankauppa Kun jälleenmyyjä myy käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä toisiin EU-maihin, hän voi valita soveltaako hän myyntiinsä arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä vai marginaaliverotusmenettelyä. Jos myynti tapahtuu toisiin EU-maihin toisille alv-velvollisille, jälleenmyyjä voi valita soveltaako hän myyntiinsä yhteisömyyntisäännöksiä vai marginaaliverotusmenettelyä. EU-kaupasta tarkemmin Verohallituksen julkaisussa 175 Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa. Muihin EU-maihin tapahtuvan kaukomyynnin osalta jälleenmyyjä voi valita, käsitteleekö hän myynnin marginaaliverotusmenettelyn mukaan vai rekisteröityykö tavaroiden ostomaahan kaukomyyntirajan ylittyessä. Tavaran myynti on kaukomyyntiä, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran yksityishenkilölle tai muulle ei-verovelvolliselle ostajalle toiseen jäsenvaltioon. Suomesta muihin EU-maihin tapahtuvaa kaukomyyntiä verotetaan ostajan maassa, jos myynti ylittää ostomaan kaukomyyntirajan. Ostomaan kaukomyynnin alarajaan asti myynti on Suomessa verotettavaa myyntiä eikä siihen tällöin voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä. Ks. liitteessä 4 oleva esimerkki. Kaukomyynnistä tarkemmin Verohallituksen julkaisussa 181 Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa. Uuden kuljetusvälineen myynti toiseen jäsenmaahan on aina verotonta yhteisömyyntiä. Marginaaliverotusmenettely ei siten sovellu uusien kuljetusvälineiden myyntiin. Uuden kuljetusvälineen määritelmästä ja noudatettavasta verotusmenettelystä saa tarkempia tietoja Verohallituksen julkaisuista 179 ja 180. Myynti EU:n ulkopuolelle, esim. Viroon, Venäjälle tai Norjaan on vientimyyntiä koskevien edellytysten toteutuessa verotonta. Tällöin myyjällä ei ole mahdollisuutta valita, soveltaako hän marginaaliverotusmenettelyä vai ei. Jos jälleenmyyjä on kirjannut ostamansa tavaran ostohinnan hankintavaiheessa marginaaliverotettavien ostojen tilille ja myy tavaran verotta (esim. yhteisömyyntinä, kaukomyyntinä tai vientimyyntinä), on marginaaliverotusmenettely aina purettava. Liitteissä 2-5 on esimerkkejä. 12. Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen (AVL 79 a ja h sekä 79 k 4 mom.) Silloin kun marginaaliverotusmenettelyn edellytykset eivät täyty, menettely on purettava ja tavaran ostoon ja myyntiin on sovellettava arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Marginaaliverovähennys poistetaan lisäämällä vähennetty ostohinta tai vastaava arvo maahantuonnissa ja yhteisöhankinnassa alkaen verokauden voittomarginaaliin. Jos myynti on käsitelty virheellisesti marginaaliverotettavana myyntinä, tulee myyntiä oikaista vastaamaan kulloistakin myyntitapahtumaa, vrt. kohdassa 13 olevat esimerkit. Menettely on purettava, jos jälleenmyyjä tekee ostajalle annettavaan tositteeseen myynnistä suoritettavaa veroa koskevan merkinnän tai jos myyntiin sovelletaan tavarakohtaista menettelyä. Menettely on myös purettava silloin, kun jälleenmyyjä ei myy tavaraa verolla edelleen, vaan esimerkiksi * vuokraa sen verolla asiakkaalle * ottaa tavaran yrityksen käyttöön esim. käyttöomaisuudeksi * myy tavaran verotta, esim. vientimyyntinä Yhteisön ulkopuolelle tai yhteisömyyntinä toiseen EU-maahan, ks. liitteet 3-4 * luovuttaa tavaran vastikkeetta tai ottaa yksityiseen kulutukseen * yrityksen verovelvollisuus päättyy ennen tavaran myyntiä * myy tai luovuttaa tavaran AVL 62 :n mukaisen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä verottomana toiminnan jatkajalle. Menettely on purettava myös silloin, kun jälleenmyyjä ei myy tavaraa sellaisenaan eikä korjauksen tai kunnostuksen jälkeen tai osiin purettuna, vaan siitä tulee esim. jalostuksen, kunnostuksen ym. käsittelyn jälkeen toinen tavara, joka myydään. Jos tavara tai sen hankintatilanne ei oikeuta menettelyn käyttöön (ks. kohta 5), menettely on purettava. Liitteissä 1-5 on esimerkkejä (sovellettu ns. yksinkertaistettua menettelyä). Marginaaliverotusmenettelyä ei tarvitse purkaa silloin, kun tavarasta käytetään pääosa kunnostustyössä, esim. autojen korjaukseen, tai vain pääosa tavarasta myydään joko kunnostettuna tai osina edelleen ja loppuosa menee romuksi. 13. Kirjanpito (AVA 1 ) Verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpitoa, että siitä saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Kirjanpidossa ja varastokirjanpidossa on pidettävä erillään muista ostoista ja myynnistä ne ostot ja myynnit, joihin sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä. Varastokirjanpidossa erilläänpitoa tarvitaan mm. siksi, että on osoitettavissa, että tavaroita ei ole otettu muuhun käyttöön kuin edelleenmyyntiin. Voittomarginaalin laskentatapa ja erilläänpidon vaatimus tarkoittavat käytännössä yleensä sitä, että marginaaliverotettavat myynnit ja ostot on kirjattava kirjan- 9

10 pidossa omille tileilleen. Tarvittaessa on marginaaliverotettavat myynnit ja ostot vielä pidettävä toisistaan erillään eli kirjattava omille tileilleen silloin kun sovelletaan yhtä aikaa tavarakohtaista menettelyä ja yksinkertaistettua menettelyä sekä kun on eri verokantojen alaisia myyntejä. Esimerkiksi antikvariaatissa kirjataan normaaliverokannan (22 %) alainen käytettyjen lehtien myynti ja alennetun verokannan (8 %) alainen käytettyjen kirjojen myynti omille marginaaliverotettavien myyntien tileilleen. Vastaavasti käytettyjen lehtien ja kirjojen ostot kirjataan omille marginaaliverotettavien ostojen tileilleen. Kirjanpitoon ja kirjanpidosta annettaviin ohjeisiin vaikuttavat myös ajallista kohdistamista koskevat säännökset (kohta 14) ja negatiivisen voittomarginaalin vähennyskieltoon liittyvät säännökset. Jos kirjanpito on pidetty atk-perusteisesti, on kirjanpito-ohjelmassa estettävä se, että ohjelma laskisi veron negatiivisesta voittomarginaalista ja kirjaisi sen myynnistä suoritettavan veron vähennykseksi tai ostoista vähennettävän veron lisäykseksi tai suoraan tilitettävän veron vähennykseksi. Marginaaliverotusmenettelyn purkukirjaukset: Esimerkki 1: Tavaraa ei myydä, vaan se otetaan muuhun käyttöön. Tavara on ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Marginaaliverovähennyksen purkukirjaus tehdään esim. seuraavasti: tavaran veroton ostohinta kirjataan per vähennyskelvottomat ostot an marginaaliverotettavat ostot. Esimerkki 2: Tavara myydään verotta, tavara ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Ostokirjauksen purku: esimerkin 1 mukaisesti. Myyntikirjaus: * jos myyntiä ei ole vielä kirjattu, kirjaus kulloistakin myyntitapahtumaa vastaavasti: esim. vientimyyntiin, yhteisömyyntiin tai kaukomyyntiin (ks. liitteiden 1-5 esimerkit) * jos tavaran myyntihinta on kirjattu marginaaliverotettavien myyntien tilille, on kirjaus purettava myyntikuukautena: esim. per marginaaliverotettavat myynnit an ko. verottoman myynnin tili (esim. yhteisömyynnit, vientimyynnit tai kaukomyynnit) Esimerkki 3: Tavaraa koskevaan myyntilaskuun merkitään suoritettavan veron määrä on se sitten koko myyntihinnasta tai vain esim. voittomarginaalista laskettu vero. Tavara on ostettu verotta; ostosta on tehty marginaaliverovähennys. Ostokirjauksen purku: esimerkin 1 mukaisesti. Myyntikirjaus: * jos myyntikirjausta ei ole tehty, myyntihinta ilman veron osuutta kirjataan normaalisti Verollinen myynti -tilille ja ko. myynnistä suoritettava vero Myyntien alvvelka-tilille * jos tavaran myyntihinta on kirjattu marginaaliverotettavien myyntien tilille, on kirjaus purettava myynnin veloituskuukautena: esim. per marginaaliverotettavat myynnit an verollinen myynti (= myyntihinta ilman veron osuutta) ja an myyntien alv-velka (= vero). 14. Ajallinen kohdistaminen Jos käytetään tavarakohtaista voittomarginaalin laskentatapaa, kirjataan tavaran ostohinta tavarakohtaisten marginaaliverotettavien ostojen tilin lisäykseksi vasta myyntikuukautena ja vastaavana ajankohtana myyntihinta tavarakohtaisten marginaaliverotettavien myyntien tilille. Myynnit ja ostot kohdistetaan myynnin toimitusajankohdalle. Yksinkertaistetussa menettelyssä verokauden voittomarginaali on verokauden aikana myydyistä ko. menettelyn piiriin kuuluvista tavaroista saatujen vastikkeiden yhteismäärän ja sen aikana hankittujen mainitun menettelyn piiriin kuuluvien tavaroiden ostohintojen yhteismäärän erotus (AVL 79k ). Verottomat ja taideesineiden 8 %:n verolliset ostot kirjataan marginaaliverotettavien ostojen tilille sinä kuukautena, kun tavara on vastaanotettu (AVL ). Marginaaliverotettavien ostojen tilille kirjataan vastaanottokuukautena myös taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnin veron peruste ja siitä kannettu arvonlisävero sekä taideesineiden yhteisöhankinnan veron peruste ja siitä suoritettava 8 %:n arvonlisävero, ks. tarkemmin kohta 9.1. Taide-esineen yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero kohdistetaan vastaanottokuukautta seuraavalle kuukaudelle. Jos ostaja on saanut taide-esineen ostolaskun tai vastaavan asiakirjan jo vastaanottokuukautena, yhteisöhankinta kohdistetaan kuitenkin tavaran vastaanottokuukaudelle. Myynnit kirjataan marginaaliverotettavien myyntien tilille sinä kuukautena, kun tavara on toimitettu asiakkaalle. Tilikauden aikana tavara voidaan kirjata veloituskuukaudelle ja ellei veloitusta käytetä, kertymiskuukaudelle. Ennen toimitusta saadut ennakkomaksut kirjataan aina kertymiskuukaudelle. Tilikauden päättyessä veloittamatta tai maksamatta olevat myyntihinnat on kohdistettava tilikauden viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos verovelvollinen jälleenmyyjä soveltaa itse maahantuomansa taide-, keräily- tai antiikkiesineen myyntiin lain yleisiä säännöksiä, vähennetään tavaran maahantuonnista tullauksessa kannettu arvonlisävero normaalista poiketen siltä kalenterikuukaudelta, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan (AVL ). Jos taide-esineen verovelvollinen jälleenmyyjä soveltaa lain yleisiä säännöksiä sellaisen ostamansa taide-esineen myyntiin, joka on hankittu 8 %:n verokannalla, hankintahintaan sisältyvä vero tai yhteisöhankinnasta suoritettava vero vähennetään siltä kalenterikuukaudelta, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan. Jos marginaaliverotusmenettely on purettava, verokauden voittomarginaaliin tehtävä lisäys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jona myynnistä on veloitettu ostajaa tai sinä kuukautena, kun tavara otetaan muuhun käyttöön (AL ). 10

11 15. Myynnin korjauserät Arvonlisäverolain 78 :n mukaan veron perusteesta saadaan vähentää mm. ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä sekä verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio. Kun kauppias soveltaa yksinkertaistettua menettelyä, marginaaliverotettua tavaraa koskevat alennukset ym. myynnin oikaisuerät saadaan ottaa sellaisenaan huomioon voittomarginaalin vähennyksenä. Jos kauppias soveltaa tavarakohtaista menettelyä, saadaan vähentää korkeintaan marginaalia vastaava määrä. Marginaaliverotettuun myyntiin liittyvät luottotappiot saadaan ottaa huomioon yleisten edellytysten mukaisesti marginaaliverotettavien myyntien oikaisuna. Kun kauppias soveltaa yksinkertaistettua menettelyä luottotappion määrä on kokonaan vähennettävissä voittomarginaalista. Jos kauppias soveltaa tavarakohtaista menettelyä, vähennettävissä on vain korkeintaan marginaalia vastaava määrä. Esimerkki LIITE 1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti ostettuja purettuja osia (300 euroa). Hän myy auton verollisena edelleen ( euroa). Auton ostolaskussa on merkintä ALV rek. ja laskussa lukee vähennyskelvottomassa käytössä ollut auto, autopurkaamolta ostettujen osien laskussa on ALV rek. -merkinnän lisäksi marginaaliverotus, ei sis. vähennettävää veroa ; kummassakaan tositteessa ei ole veroa eritelty. Jälleenmyyjän vaihtoehdot 1) menettelee lain yleisten säännösten mukaan: * uusien, verolla hankittujen osien ostotositteen arvonlisäverosta (220) tehdään vähennys * auton verottomasta hankintahinnasta ei tehdä vähennystä (6 000), kuten ei myöskään verotta ostetuista purkuosista (300) * myynnin veron peruste tällöin euroa, josta arvonlisävero euroa, myyntitositteeseen merkitään tällöin normaalit veromerkinnät, esim. veroton hinta euroa + alv euroa = euroa. 2) soveltaa marginaaliverotusmenettelyä: * auton veroton ostohinta (6 000) käsitellään marginaaliverotettavana ostona * ko. auton korjaustöissä käytettävien verotta ostettujen purkuosien ostohinta (300) käsitellään marginaaliverotettavana ostona * verollisten osien hankintahintaan sisältyvän veron 220 saa vähentää normaaliin tapaan, kuten edellä kohdassa 1, verollisten osien hankintaa ei saa käsitellä marginaaliverotettavana ostona * omat työkustannukset eivät ole marginaaliverotettavaa ostoa eivätkä verollista ostoa; * koko asiakkaalta veloitettu myyntihinta (12 200) käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. Vero suoritetaan voittomarginaalista, joka lasketaan marginaaliverotettavien myyntien ja marginaaliverotettavien ostojen erotuksesta: = 5 900, josta veron peruste 4 836,07 josta suoritettava vero 22 % on 1 063,93 euroa. Myyntitositteessa ei saa olla arvonlisäveron määrää eriteltynä, ei edes voittomarginaalista laskettua. Tositteessa on oltava merkintä marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa. Jos myyjä ei noudata myyntitositteita koskevia säännöksiä, marginaaliverotus on purettava sinä kuukautena, jolloin myynnistä on veloitettu ostajaa. Auton veroton ostohinta ja verotta hankittujen purettujen osien ostohinta siirretään tällöin vähennyskelvottomiin ostoihin. Jos myyntikirjaus on ehditty tehdä, marginaaliverotettavien myyntien tilille kirjatusta myyntihinnasta siirretään verolliselle myyntitilille myyntihinta ilman veron osuutta ja vero myyntien alv-velka tilille. Jos myyntikirjausta ei ole tehty, tehdään normaalit verollisen myynnin kirjaukset. Jos ostotositteesta ei näy, että kyseessä on marginaaliverotusmenettelyyn oikeuttava veroton hankintatilanne, ostohinta on käsiteltävä vähennyskelvottomana ostona. Myynti käsitellään tällöin kuten edellä kohdassa 1 on esitetty. 11

12 MAAHANTUONTI LIITE 2 SUOMI NORJA A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä tuo Yhteisön ulkopuolelta käytettyja tavaroita tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä edelleenmyyntiä varten. Hän 1) tuo käytetyn tavaran itse verolla maahan Yhteisön ulkopuolelta, esim. Norjasta, ja vähentää tullauspäätöksen mukaisen alv:n tullauskuukautena. Marginaaliverotusta ei voi soveltaa maahantuotuun käytettyyn tavaraan. Myynti kotimaassa on normaalia verollista myyntiä, myyntitositteessa on oltava tavaran veroton myyntihinta ja myynnistä suoritettavan veron määrä; 2) tuo taide-, antiikki- tai keräilyesineen itse verolla maahan Yhteisön ulkopuolelta, esim. Norjasta ja a) joko soveltaa myyntiinsä AVL:n yleisiä säännöksiä eli suorittaa veron kotimaan myynnistä normaalisti; myyntilaskussa myyntihinta ilman veroa ja suoritettava veron määrä ao. verokannalla laskettuna. Maahantuonnin arvonlisäveroa ei saa vähentää tullauspäätöksestä vielä tullauskuukautena, vaan tullauspäätöksen arvonlisävero on vähennettävissä aina vasta myynnin veloituskuukautena. Ks. teksti kohta 14; b) tai jos toimii marginaaliverotussäännösten mukaisesti, ei käsittele tullauspäätöksen arvonlisäveroa vähennettävänä verona, vaan tullauspäätöksestä ilmenevät arvonlisäveron laskentaperuste ja vero yhteenlaskettuna käsitellään marginaaliverotettavana ostona. Koko asiakkaalta perittävä myyntihinta käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. Voittomarginaalista lasketaan suoritettava arvonlisävero, laskentaesimerkki tekstissä kohdassa 9.2 ja

13 MYYNTI YHTEISÖN ULKOPUOLELLE LIITE 3 SUOMI NORJA A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä myy ja toimittaa käytetyn tavaran tai taide-, antiikki- tai keräilyesineen Yhteisön ulkopuolelle (esim. Norjaan) kauppiaalle B tai yksityishenkilölle. A:n myynti on vientimyyntinä verotonta edellyttäen, että hänellä on näyttö tavaran viennistä. Myyntitositteeseen merkitään alv 0 %, vientimyynti. Jos A on käsitellyt verotta hankkimansa tavaran ostohinnan 1) vähennyskelvottomana ostona, korjauskirjauksia ei tarvitse tehdä; 2) marginaaliverotettavana ostona, tehty vähennys on poistettava marginaaliverotettavista ostoista ko. myyntilaskun veloituskuukautena. Jos A on käsitellyt verollisena maahantuomansa taide-, antiikki- tai keräilyesineen 3) tullauspäätöksen mukaisen arvonlisäveron vähennettävänä verona sinä kuukautena, kun vientimyynnistä on veloitettu ostajaa, korjauskirjauksia ei tarvita 4) tullauspäätöksestä ilmenevät arvonlisäveron perusteen ja siitä suoritetun arvonlisäveron marginaaliverotettavana ostona, on tehty marginaaliverovähennys poistettava marginaaliverotettavista ostoista myynnin veloituskuukautena ja käsiteltävä maahantuonti 3) kohdan mukaisesti. Jos myynti tapahtuu verotta EU:n ulkopuolelle, A ei saa kirjata tullauspäätöksen mukaista arvonlisäveroa vähennettävien verojen tilille vielä tullauskuukautena, vaan kohdan 3 mukaisesti aina vasta myynnin veloituskuukautena. 13

14 MYYNTI TOISEEN EU-MAAHAN LIITE 4 SUOMI RUOTSI A lasku tavara B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä A on käsitellyt verotta ostamansa käytetyn tavaran ostohinnan hankintavaiheessa marginaaliverotettavana ostona. 1a) A myy käytetyn tavaran toisessa EU-maassa olevalle ostajalle B. Myynti käsitellään marginaaliverotettavana myyntinä. B:lle annettavaan tositteeseen on tehtävä merkintä: esim. margin scheme, no deductible VAT. Merkintää verosta ei saa tehdä. Korjauskirjauksia ei tarvitse tehdä. 1b) A myy käytetyn tavaran toisen EU-maan elinkeinonharjoittajalle B. A merkitsee myyntilaskuun sekä asiakkaan B että oman voimassa olevan arvonlisäveronumeron sekä merkinnän siitä, että kyseessä on yhteisömyynti, esim. Intra-Community supply, VAT 0 %. Näyttönä tavaran kuljetuksesta ostajalle toiseen EU-maahan A:lla on oltava kuljetusasiakirjat tai ostajan antama selvitys siitä, miten kuljetus on järjestetty. Myynti on A:lle verotonta yhteisömyyntiä. A täyttää valvontailmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen ao. kohdat. B tekee yhteisöhankinnan, josta suorittaa oman maansa arvonlisäveron ja vähentää sen, jos osto tapahtuu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. A:n on poistettava tekemänsä marginaaliverovähennys marginaaliverotettavista ostoista. 2a) A myy käytettyjä kirjoja postimyyntinä yksityishenkilöille Ruotsiin kruunulla kalenterivuodessa. Kun A soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myynti ei ole kaukomyyntiä eikä myynnin määrällä ole merkitystä. Ostovaiheen marginaaliverokirjausta ei tarvitse purkaa. A käsittelee asiakkailta veloitetut myyntihinnat marginaaliverotettavana myyntinä. 2b) Kun A soveltaa kaukomyyntisäännöksiä, on A:n poistettava marginaaliverovähennys myynnin veloituskuukautena. Ruotsin soveltaman kaukomyynnin alarajaan (= SEK) saakka myynti on verollista myyntiä Suomessa. Suomessa verotettavaa myyntiä ei voi tällöin käsitellä marginaaliverotettavana myyntinä. Siltä osin kuin myynnin määrä ylittää kaukomyynnin alarajan Ruotsissa, A ei maksa myynnistä Suomen veroa. A:n on tällöin rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Ruotsiin ja maksettava myynnistä Ruotsin vero. Jos kaukomyynti jatkuu seuraavana vuonna, se verotetaan kokonaisuudessa ostomaassa eli myynti on kaikilta osin Suomessa verotonta myyntiä. A ilmoittaa Ruotsissa verotettavan kaukomyynnin valvontailmoituksessa kohdassa 209 Veroton liikevaihto. Ks. tarkemmin Verohallituksen julkaisu nro 181 Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa. 14

15 OSTOT TOISESTA JÄSENVALTIOSTA LIITE 5 SUOMI A lasku tavara RUOTSI B Suomalainen verovelvollinen jälleenmyyjä A ostaa käytetyn tavaran tai taide-, keräily- tai antiikkiesineen edelleen myyntiä varten 1a) toisen EU-maan arvonlisäverovelvolliselta jälleenmyyjältä. Myyjä merkitsee laskulleen sekä oman arvonlisäveronumeronsa että suomalaisen ostajan A arvonlisäveronumeron sekä esim. merkinnän VAT 0 %, Intra-Community supply. Tavara toimitetaan toisesta EU-maasta Suomeen. A tekee yhteisöhankinnan. A laskee ostolaskun verottomasta ostohinnasta Suomen ao. verokannan mukaisen veron ja käsittelee sen yhteisöhankinnasta suoritettavana verona ja samanaikaisesti vähennettävänä verona. Yhteisöhankinta, siitä suoritettava vero ja vastaava vähennettävä vero ilmoitetaan valvontailmoituksessa asianomaisissa kohdissa. Tavaran ostohintaa ei käsitellä marginaaliverotettavana ostona eikä myyntihintaa marginaaliverotettavana myyntinä. Myynti käsitellään verollisena tai verottomana arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. 1b) toisesta EU-maasta kauppiaalta, jonka tositteesta näkee, että myyjä on soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä (laskussa esim. merkintä margin scheme, eikä veron määrää ole eriteltynä; kaupan yhteydessä on syytä kuitenkin aina selvittää ko. maan laskumerkintöjen sisältö). A ei suorita Suomessa yhteisöhankintaa (AVL 26 c 5 mom.). A voi soveltaa marginaaliverotusta eli tavaran ostohinta käsitellään marginaaliverotettavana ostona ja edelleenmyynti marginaaliverotettavana myyntinä (tositemerkinnät, ks. teksti kohta 10). 2) Jos A ostaa taide-esineen toisesta EU-maasta jälkeen verovelvolliselta taiteilijalta tai hänen oikeudenomistajiltaan taikka muulta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä, hän suorittaa yhteisöhankinnasta veroa 8 %:n verokannan mukaan. 2a) Kun A toimii lain yleisten sääntöjen mukaan, hän menettelee 1a) kohdan mukaisesti, paitsi että yhteisöhankinnasta vähennettävä vero (8 % verottomasta ostohinnasta) ilmoitetaan vähennettävänä verona vasta taide-esineen myyntikuukautena. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan valvontailmoituksella joko taide-esineen vastaanottokuukautena tai sitä seuraavana kuukautena, ks. teksti kohta 14. 2b) Kun A soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, hän toimii samoin kuin 1b) kohdassa. Marginaaliverotettavana ostona saa käsitellä yhteisöhankinnan osalta veron perusteen eli tavaran verottoman ostohinnan lisäksi siitä suoritettavan 8 %:n veron. Tätä veroa ei saa ilmoittaa erikseen vähennettävissä veroissa. Yhteisöhankinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan tällöinkin valvontailmoituksella asianomaisissa kohdissa taide-esineen vastaanottokuukautena tai sitä seuraavana kuukautena, ks. teksti kohta

16 TAIDE- JA KERÄILYESINEET (AVL 79 C JA AVL 79 D ) LIITE 6 Taide-esineillä tarkoitetaan seuraavia tullitariffissa luokiteltuja tavaroita: 1) taulut, kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin tehdyt, lukuunottamatta rakennussuunnitelmia ja -piirustuksia, teknisiä piirustuksia ja muita suunnitelmia ja piirustuksia teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen (tullinimike 9701) tai alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat, joilla tarkoitetaan taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta yhdestä tai useammasta laatasta suoraan saatuja mustavalkoisia tai värillisiä vedoksia, riippumatta hänen käyttämästä aineesta tai menettelystä, jollei se ole ollut mekaaninen tai fotomekaaninen (tullinimike ); 2) alkuperäisveistokset ja -patsaat mistä tahansa aineesta, edellyttäen, että ne ovat kokonaan taiteilijan luomia; taiteilijan tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan kappaleen määrään, poislukien massatuotantona valmistetut jäljennökset sekä tavanomaiset kauppatavaran luontoiset käsityötuotteet, jotka luokitellaan valmistusaineensa mukaiseen ryhmään (tullinimike ); 3) käsin kudotut kuvakudokset (tullinimike ) ja käsin tehdyt seinävaatteet (tullinimike ) ja niistä käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan tehdyt jäljennökset, enintään kahdeksana jäljennöksenä työtä kohden; 4) taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista; 4) kohta on voimassa alkaen. Keräilyesineillä tarkoitetaan seuraavia tullitariffissa luokiteltuja tavaroita 1) postimerkit, veromerkit, arvoleimat, ensipäiväkuoret, ehiöt ja vastaavat tavarat, edellyttäen, että ne eivät ole voimassa eivätkä tule voimaan tai että niiden hinta määräytyy keräilyarvon perusteella (tullinimike ); 2) kokoelmat ja keräilyesineet, joilla on eläintieteellistä, kasvitieteellistä, mineralogista, anatomista, historiallista, arkeologista, paleontologista, etnografista tai numismaattista arvoa. 16

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä. Marjo Leikas

Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä. Marjo Leikas Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä Marjo Leikas Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä 10.5.2015 Tekijä(t) Marjo Leikas

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot