Sosiaalialan kehittämishanke*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan kehittämishanke*"

Transkriptio

1 Sosiaalialan kehittämishanke* Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen Tampere, *connectedthinking Mikko Wennberg LLP PwC

2 Sosiaalialan kehittämisen tulevaisuus Teesit Kehittämistoiminnan ydinkäsitteeksi tulee asiakas Asiantuntija- ja tuotantolähtöinen kehittäminen korvautuu asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen menetelmillä Konsumerismin vahvistuminen: Kuluttajaroolin vahvistumien Asiakkaan aseman ja valinnanvapauden korostuminen Asiakaslähtöiset toimintamallit ja palvelut pakottavat radikaaleihin muutoksiin nykyisissä organisaatiorakenteissa ja palvelutuotannon tavoissa Sosiaalipalvelujen kehittäminen on yhä useammin sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palvelujen kehittämistä Julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin uudet yhteistyömuodot Mikko Wennberg LLP

3 Ajattelutavan muutos Taustalla olevat muutostrendit Laatuajattelu Sähköiset palvelut Palvelu- keskus uudistus Kansalaisen aseman muutos: Hallintoalaimaisesta (objektista) osallistuvaksi asiakkaaksi (subjektiksi) Tuottavuus- ohjelma Ohjelmisto- integraatiot Asiakasläht htöinen julkishallinto Hallinnon muutos: Hallinnosta hallintaan, byrokratiasta verkostoihin Palvelurakenteen uudistaminen Palvelujen automatisointi Teknologian kehitys: Sähköisen asioinnin tuomat mahdollisuudet Slide 3

4 Ajattelutevan muutos Muutoksen ajurit. Ikärakenteen muutos Palvelutarpeiden muutos Työikäisten väheneminen Väestön ikääntyminen Kiristyvä budjetti Lisääntyvät velvoitteet yhdistyneenä aleneviin tuloihin Allokatiivisen tehokkuuden ongelmat Kansalaiset asiakkaina Vaatimukset kommunikatiivisesta palvelusta Asiakkkaan valtaistaminen Kansalaisten vaatimustason nouseminen Globaali kilpailu Työvoimasta Investoinneista Veronmaksajista Value for money Kustannusten läpinäkyvyyden vaatimukset Hallinnon tuottavuus Hallinnon tilivelvollisuuden vahvistuminen Julkishallinnon uudistusohjelmat Tuottavuusohjelma PARAS-hanke Slide 4

5 Miten asiakkuutta halllitaan? Sosiaalivirasto Terveysvirasto Päivähoito Neuvola Osasto 1 Osasto 2 Osasto 1 Osasto 2 Asiakas Asiakas LS Kouluterv. Osasto 1 Osasto 2 Osasto 1 Osasto 2 Slide 5

6 Esimerkki Esi- ja alkuopetuksen oppilashuolto Varhaiskasvatus Esiopetus Alkuopetus Perusopetus Sosiaali Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perheneuvola Lastensuojelu Opetus Erityisopetus S-2 opetus S-2 opetus Neuvola Terveys Kouluterveydenhuolto Toimintaa lähestytään palvelualueiden ja oragnisaatioyksiköiden näkökulmasta Asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta? Monta asiakasta - yksi palvelu vs. Yhteinen asiakas monta palvelua Slide 6

7 Ratkaisu Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen Lähtökohtana asiakassegementointi Segmentointi tarkoittaa asiakkaiden ryhmittelyä ja jakamista toisistaan erottuviin pienempiin ja samanlaisiin lohkoihin. Segmentoinnin avulla palvelut sopeutetaan asiakkassegmenttien tarpeisiin ja toiveisiin. Segmentoinnissa on onnistuttava löytämään oikeat segmentointiperusteet (riittävän yhtenäiset ja samalla isot segementit) Segmentoinnin tavoitteena on - Parempi tarpeiden ymmärtäminen - Parempi osumatarkkuus - Homogeenisemmat prosessit Slide 7

8 Asiakassegmenttien luominen Segmentoinnin periaatteita Homogeenisuus segmentin sisällä Heterogeenisuus segmentin ulkopuolella Segmenttien pysyvyys Segmentit ovat mitattavissa ja tunnistettavissa Segmentit ovat tavoitettavissa ja toiminnassa Segmentti on tarpeeksi suuri profiloitavaksi Slide 8

9 Tuotanto vs. asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen Tuotantolähtöinen ajattelutapa.. SOSIAALI TERVEYS SIVISTYS Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 kehittäminen kohdistuu yksittäisiin palveluihin orgnaisaatioyksiköiden sisällä Asiakaslähtöinen ajattelutapa.. SOSIAALI TERVEYS SIVISTYS Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Ikäihmisten palvelut Maahanmuuttajien palvelut kehittäminen kohdistuu asiakkaisiin ja orgnaisaatioyksiköt ylittäviin prosesseihin Slide 9

10 Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen Kehittämistoiminnan keskiöön nousee asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen teemat: Asiakastiedon hallinnan kehittäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Kysynnän seulonta- ja ohjausmallit Asiakassegementointi ja sitä tukevat ratkaisut Asiakkuuksien johtamisen mallit Slide 10

11 Esimerkki Asiakkuuksien hoitomallien kehittäminen Asiakasryhmä Kerta-asiakkaat/perusasiakkaat Hoitomallli Pitkälle standardoidut ja kustannustehokkaat palvelut Varhaisen tuen asiakkaat Avainasiakkaat Erityisen tuen asiakkaat Asiakkuussuunnitelma kunkin osalta. Syvyys riippuu asiakkuuspotentiaalista Panostus varhaiseen tuen toimenpiteisiin Asiakkuussuunnitelma kullekin avainasiakkuudelle Nimetyt asiakkuusvastuuhenkilöt (yksi henkilö hoitaa useaa asiakkuutta) Massaräätälöidyt erityispalvelut Kattava ja jatkuvasti päivitettävä asiakkuussuunnitelma kullekin asiakkuudelle Nimetyt päätoimiset asiakkuusvastuuhenkilöt Räätälöidyt palvelut Slide 11

12 Esimerkki Asiakastratti Asiakkaat Kustannukset Kerta-asiakkaat/ Perusasiakkaat Varhaisen tuen asiakkaat Avainasiakkaat Erityisen tuen asiakkaat Alhaisimmat yksikkökustannukset Kasvavat yksikkökustannukset Korkeat yksikkökustannukset Korkeimmat yksikkökustannukset Slide 12

13 Visio asiakaslähtöisestä julkishallinnosta Taso 3 Toimialat ylittävät t prosessit Asiakaslähtöinen julkishallinto Toimialarajojen hämärtyminen Taso 2 Toimialakohtaiset prosessit Hallinnonalan yhteisten pääprosessien määrittely Virastorajojen hämärtyminen Taso 1 Yksikkökohtaiset kohtaiset prosessit Siirtyminen ykisiköitä prosessiperustaiseen toimintaan yksikkörajojen hämärtyminen Slide 13

14 Pwc This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, LLP, its members, employees and agents accept no liability, and disclaim all responsibility, for the consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it LLP. All rights reserved. '' refers to LLP or, as the context requires, other member firms of Mikko Wennberg International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. LLP PwC

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta

Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta www.pwc.com Ongelmia Venäjällä: kolme käytännön tapausta Suomalainen yritys Venäjällä- Sisäisen valvonnan ensiaskeleet Sisältö Johdanto Korruptiota ja nepotismia Rakkautta ja rahanpesua Kyvytön kirjanpitäjä,

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

Miten yritysvastuu integroidaan liiketoimintaan?

Miten yritysvastuu integroidaan liiketoimintaan? www.pwc.com/fi Miten yritysvastuu integroidaan liiketoimintaan? Johan Kronberg PwC Sisältö Yritysvastuun vaatimukset ylittävät lainsäädännön vaatimukset Muuttuva toimintaympäristö muuttuva strategia Liiketoimintaan

Lisätiedot

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle www.pwc.com Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle Sisältö Tausta ja tavoitteet slide 3 Osuuskuntamallin lainsäädännöllinen perusta slide 8 Rahoitus slide

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

Kumppanina julkisen hallinnon uudistuksissa ja kehityshankkeissa.

Kumppanina julkisen hallinnon uudistuksissa ja kehityshankkeissa. Public Sector Kumppanina julkisen hallinnon uudistuksissa ja kehityshankkeissa. Suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuu tulevina vuosina poikkeuksellisen suuria muutospaineita. Keskeinen kehitystekijä on

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014

Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014 Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014 Sisällysluettelo Hankkeen sisältö ja eteneminen Poimintoja alustavista tuloksista

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015

Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015 Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015 Vastuunrajoitus 2 This presentation, which includes all information and data on the slides following this page, any oral statements made when presenting these

Lisätiedot

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20 PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 1.-11.2 Jari Harjunpää E. Öhman J:or Securities Finland Ltd +358-9-8866621 jari.harjunpaa@ohmangroup.fi 1 Teemat 21 Maltillista nousua, riski pitkittyvästä

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU & TOTEUTUS URAKOINTIMALLISSA

ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU & TOTEUTUS URAKOINTIMALLISSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 45 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 45 Espoo 2002 TKK-RTA-S45 ASIAKKUUDEN HALLINTA SUUNNITTELU

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Sisällysluettelo Arvonmääritys yrityskauppa-prosessissa Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Arvon määrittäminen Arvo ja kauppahinta Slide

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Sisällysluettelo Johdanto 3 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle 4 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot