Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa"

Transkriptio

1 Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin siten, että toimitetaan suoraan ensimmäiseltä myyjältä ketjun viimeiselle ostajalle. Näin ollen n toimitusketju poikkeaa n tusketjusta. Rajat ylittävässä ketjukaupassa arvonlisäverosääntöjen soveltaminen voi johtaa ei-toivottuihin seurauksiin. Varsinkin keskellä myyntiketjua oleville yrityksille saattaa aiheutua ongelmia, jos ne joutuvat alv-rekisteröitymään n kuljetuksen päättymisvaltiossa. Kolmikantakaupan käsite Yhteisökaupassa sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kolmikantatilannetta koskevia erityissäännöksiä, jotka tähtäävät EU:n alueella tapahtuvan kaupankäynnin yksinkertaistamiseen. Suomessa säädetään kolmikantakaupasta AVL 63 f :ssä ja 72 g :ssä. Kolmikantakaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa myydään kaksi kertaa peräkkäin siten, että kuljetetaan suoraan ensimmäiseen myyntiin liittyen ensimmäiseltä myyjältä toiselle ostajalle yhteisön jäsenvaltiosta toiseen. Kolmikantakaupassa on mukana kolme elinkeinonharjoittajaa (esimerkin A, B ja C), jotka ovat alv-rekisteröityneet kolmeen eri jäsenvaltioon. A myy n B:lle ja B myy sen edelleen C:lle. B ostaa n A:lta siis C:lle tapahtuvaa edelleen myyntiä varten. Tavara kuljetetaan suoraan A:lta C:lle. Esimerkki 1: kolmikantakaupan perustilanne: jäsenvaltio 2 B A Esimerkissä n ensimmäisenä myyjänä oleva A suorittaa tavallisen yhteisömyynnin: toimitetaan jäsenvaltiosta 1 jäsenvaltioon 3 ja toisena ostajana on C, joka on alv-rekisteröitynyt jäsenvaltiossa 3. Ilman EU:ssa sovellettavaksi tulevaa yksinkertaistamismenettelyä joutuisi n toisena myyjänä oleva B rekisteröitymään jäsenvaltiossa 3 verovelvolliseksi, koska B suorittaa jä C jäsenvaltio 1 jäsenvaltio 3 1/7

2 senvaltiossa 3 yhteisöhankinnan ja hänen edelleen myynti C:lle on jäsenvaltiossa 3 verollinen kotimaan myynti. Yksinkertaistamissäännösten tarkoittamassa kolmikantatilanteessa B ei kuitenkaan joudu alvrekisteröitymään jäsenvaltioon 3. B:n suorittama yhteisöhankinta on veroton ja C on velvollinen suorittamaan veron B:n suorittamasta kotimaan myynnistä, koska myynti käsitellään C:n yhteisöhankintana. Tämä edellyttää kuitenkin, että B merkitsee myyntiunsa oman ja C:n alv-tunnisteen ja viitaa lla kolmikantakaupan soveltamiseen (esim. Triangulation ). Lisäksi B ilmoittaa myyntinsä C:lle yhteenvetoilmoituksella ja merkitsee ruutuun koodinumeron 3. A puolestaan merkitsee myyntiunsa oman ja B:n (muussa jäsenvaltiossa kuin kuljetuksen alkamis- tai päättymisvaltiossa annetun) alv-tunnisteen ja tekee siihen merkinnän yhteisömyynnistä (esim. VAT 0 %-Intra-Community supply ). A ilmoittaa myyntinsä B:lle kausiveroilmoituksella ( Tavaran myynti muihin EU-maihin ) sekä yhteenvetoilmoituksella. Intrastat-ilmoituksella hän ilmoittaa suorittamansa yhteisömyynnin. C ilmoittaa kausiveroilmoituksessa yhteisöhankintana käsiteltävän oston B:ltä ( Tavaraostot muista EU-maista ) ja ilmoittaa hankinnasta suoritettavan veron. C vähentää veron, jos hankinta on vähennyskelpoinen. Intrastat-ilmoituksella hän merkitsee n lähtömaaksi jäsenvaltion 1. Yrityksen asema kolmikantakaupassa Kolmikantakaupan osapuolena olevan suomalaisen yrityksen näkökulmasta on erotettava kolme eri tilannetta riippuen yrityksen roolista kaupassa: Esimerkki 2: suomalaisyritys kolmikantakaupan ensimmäisenä myyjänä: A Oy C AG Suomalainen A Oy suorittaa Suomessa verottoman yhteisömyynnin yleisten yhteisökauppasäännösten mukaan, josta ilmoitetaan kausivero-, yhteenveto- ja Intrastat-ilmoituksella. 2/7

3 Esimerkki 3: suomalaisyritys kolmikantakaupan toisena myyjänä: C AG Suomalaisen :n ei tarvitse alv-rekisteröityä an. ttaa C AG:t ilman veroa ja merkitsee myyntiunsa oman ja C:n alv-tunnisteen sekä tekee siihen kolmikantakauppaa osoittavan merkinnän ( Triangulation ). Lisäksi ilmoittaa myyntinsä C:lle yhteenvetoilmoituksella ja merkitsee ruutuun koodinumeron 3. ei kuitenkaan ilmoita kausiveroilmoituksella ostoaan A Ab:lta yhteisöhankintana eikä myyntiään C AG:lle yhteisömyyntinä. Esimerkki 4: suomalaisyritys kolmikantakaupan jälkimmäisenä ostajana: A AG C Oy Suomalaisen C Oy:n osto :ltä käsitellään verollisena yhteisöhankintana Suomessa, josta ilmoitetaan kausivero- ja Intrastat-ilmoituksella. C Oy vähentää veron, jos hankinta on vähennyskelpoinen. 3/7

4 Yksinkertaistamismenettelyn soveltamisedellytykset EU:n kolmikantasäännöksiä sovelletaan ainoastaan yllä kuvatuissa tilanteissa. Jäsenvaltioiden kolmikantakauppaa koskevat säännökset poikkeavat kuitenkin jonkin verran toisistaan. Yleensä yksinkertaistamissäännökset eivät sovellu esimerkiksi, jos joku osapuoli ei ole alv-rekisteröitynyt jossakin jäsenvaltiossa osapuolet eivät ole alv-rekisteröityneitä eri jäsenvaltioissa ensimmäisellä ostajalla (B) on kiinteä toimipaikka n kuljetuksen päättymisvaltiossa (jäsenvaltio 3). Joissakin jäsenvaltioissa alv-rekisteröinnistäkin saattaa olla haittaa toinen ostaja (C) ei ole alv-rekisteröitynyt n kuljetuksen päättymisvaltiossa (jäsenvaltio 3) kaupassa on neljä tai enemmän osapuolta kuljetuksesta vastaa n toinen ostaja (C) Jos yksinkertaistamissäännösten edellytykset eivät täyty, tulevat kaupan yleiset arvonlisäverosäännökset sovellettaviksi. Jäsenvaltion sisäisiä myyntejä ketjukauppatilanteissa Jos yhteisössä kolmen osapuolen ketjukauppatilanteessa on myös erään jäsenvaltion sisäinen myynti, kyseessä ei ole yksinkertaistamismenettelyn tarkoittama kolmikantakauppa. Suomalaisen osapuolen näkökulmasta verokohtelu riippuu siitä, missä valtion sisäinen myynti tapahtuu. Esimerkki 5: Kotimaan kolmikantakauppa A): A Oy C Oy Suomalainen C Oy on tilannut ruotsalaiselta :lta n., jolla ei ole sitä a, tilaa sen suomalaiselta A Oy:ltä ja sopii sen kanssa, että toimitetaan suoraan C Oy:lle. Kyseessä ei ole yksinkertaistamismenettelyn tarkoittama kolmikantakauppa, koska pysyy koko ajan Suomessa. Sovellettaviksi tulevat yleiset arvonlisäverosäännökset, joiden mukaan A Oy:n myynti B Ab:lle on verollinen kotimaan myynti. :n myynti C Oy:lle on myös verollinen kotimaan myynti. Käänteisen verovelvollisuuden vuoksi voi kuitenkin välttyä alv-rekisteröitymiseltä. 4/7

5 Esimerkki 6: Kotimaan kolmikantakauppa B): C Oy Suomalainen C Oy on tilannut suomalaiselta :ltä n. puolestaan tilaa n ruotsalaiselta :lta ja sopii sen kanssa, että toimitetaan suoraan Suomeen C Oy:lle. Kyseessä ei ole yksinkertaistamismenettelyn tarkoittama kolmikantakauppa, koska kaupan kaksi osapuolta ovat samassa jäsenvaltiossa. suorittaa ssa verottoman yhteisömyynnin ja tekee Suomessa verollisen yhteisöhankinnan. :n myynti C Oy:lle käsitellään Suomessa verollisena kotimaan myyntinä. Esimerkki 7: Ulkomaan kolmikantakauppa: C Ab i Ruotsalainen C Ab on tilannut suomalaiselta :ltä n. puolestaan tilaa n ruotsalaiselta :lta ja antaa määräyksen, että toimitetaan suoraan C Ab:lle. Kuten edellisessä esimerkissä kyseessä ei ole yksinkertaistamismenettelyn tarkoittama kolmikantakauppa, koska pysyi koko ajan samassa jäsenvaltiossa (ssa). Yleisten alv-säännösten mukaan A 5/7

6 Ab:n myynti :lle on ssa verollinen myynti. :n myynti C Ab:lle on myös ssa verollinen. Velvollisuus suorittaa veroa siirtyy kuitenkin käänteisen verovelvollisuuden takia ruotsalaiselle C Ab:lle. (On huomattava, että tässä tilanteessa käänteisen verovelvollisuuden säännöt eivät sovellu kaikissa jäsenvaltioissa.) Tavaran kuljetus kolmikantakauppatilanteissa Yksinkertaistamissäännökset edellyttävät, että n kuljetuksesta vastaa ensimmäinen tai toinen myyjä. Jos jälkimmäinen ostaja (C) huolehtii kuljetuksesta, aiheutuu n toiselle myyjälle yleensä arvonlisävero-ongelmia kuljetuksen alkamisvaltiossa. Esimerkki 8: Vastuu kuljetuksesta: A Oy C OÜ vastaa n kuljetuksesta C OÜ Viro Virolainen C OÜ on tilannut ruotsalaiselta :lta n, jonka puolestaan tilaa suomalaiselta A Oy:ltä. Sopimuksen mukaan C OÜ noutaa n itse A Oy:ltä Suomesta. Yksinkertaistamissäännöksiä ei sovelleta, koska n myyjät (B AB ja A Oy) eivät vastaa kuljetuksesta. A Oy:n myynti :lle käsitellään Suomessa verollisena kotimaan myyntinä. suorittaa Suomessa verottoman yhteisömyynnin ja joutuu alv-rekisteröitymään Suomeen. Nelikantakauppa Jos myydään useampaan kertaan peräkkäin kuin kolmikantakaupassa, keskellä ketjua oleville yrityksille saattaa aiheutua velvollisuus alv-rekisteröityä n kuljetuksen päättymisvaltioon. 6/7

7 Esimerkki 9: Nelikantakauppa: Viro C OÜ Tavaran myyntiin ruotsalaiselta :lta suomalaiselle B:Oy:lle liittyy edelleen myynti :ltä virolaiselle C AÜ:lle, joka myy n saksalaiselle D AG:lle. Tavara kuljetetaan ensimmäiseen myyntiin liittyen suoraan :lta an D AG:lle. suorittaa verottoman yhteisömyynnin. ja C OÜ joutuisivat alv-rekisteröitymään an. Ongelmat voidaan välttää lyhentämällä myyntiketjua sillä seurauksella, että ketjussa oleville soveltuu yksinkertaistamismenettely. Ketjusta poistuva osapuoli saa katteensa välityspalkkiona, mikä yleensä ei aiheuta arvonlisävero-ongelmia, koska elinkeinonharjoittajalle myytyyn välityspalveluun sovelletaan palveluiden myyntimaan yleissääntöä. Esimerkissä välityspalvelu on myyty Suomessa, kun se luovutetaan tänne sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle. Edellä kuvattu järjestely edellyttää, että kaupan osapuolet sopivat siitä ajoissa ennen tilausten tekemistä. D AG Huomautus Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn aineistoon kuuluvat Joachim Reimersille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuilta löytyvät tiedot eivät ole oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. En vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla. Pyrin varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden niin hyvin kuin mahdollista mutta en takaa, että esitetty tieto on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. 7/7

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers 1. Kiinteän toimipaikan merkitys Yritykset harjoittavat ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaansa eri tavalla ja eri muodossa.

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen on sovellettu käännettyä menettelyä 1.4.2011 lähtien. Milloin sitä sovelletaan ja milloin

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KALLIO, VESA: Käytettyjen

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta www.pwc.com Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta 1.1.2012 Ritva Nyrhinen 12.12.2011 Sisällys Tilausmaksujen verokanta ja siirtymävaihe Vapaakappaleet ja ilmaisluovutukset Tilattujen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot