Hyvinvointia työstä Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

3 Vuoden 2010 ammattitautitiedoissa esitetään nyt kolmatta kertaa ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen kokonaismäärien lisäksi erikseen vakuutuslaitosten ammattitaudeiksi vahvistamat sairaudet. Vahvistettu ammattitauti tarkoittaa, että vakuutuslaitos on saanut riittävät selvitykset ja tehnyt päätöksen pitää tutkitun sairautta ammattitautina. Kuvissa ammattitauti tarkoittaa vahvistettua ammattitautia.

4 Todennäköisiä syitä ammattitautien ja - epäilyjen lisääntymiseen vuodesta 2005 alkaen verrattuna vuoteen 2002 ja sitä edeltävään aikaan Työllisten määrän ja ammattitauteja aiheuttavien riskitekijöiden muutokset selittävät lisäyksestä korkeintaan muutaman prosentin. Todennäköisesti merkittävin eroa selittävä tekijä on vakuutuslaitosten kirjaamien ilmoitusten aiempaa kattavampi toimittaminen sähköisessä muodossa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kautta Työterveyslaitokseen. Tämä on seurausta vuoden 2002 tapaturmavakuutuslain muutoksesta. Toinen tapausmäärien eroa selittävä tekijä on lakisääteinen siirtyminen ns. täyskustannusvastuuseen, mikä on todennäköisesti lisännyt mm. julkisen sektorin hoitolaitosten tekemien ilmoitusten määrää ja lievien tapausten ilmoittamista.

5 jatkuu Edellä mainittujen tiedonkeruuseen ja korvauskäytäntöön liittyvien muutosten takia vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, eivätkä ammattitautien ja epäilyjen kehityssuunnat ole sen takia luotettavasti arvioitavissa.

6 Muutokset tiedon kertymisessä Työperäisten sairauksien rekisteriin Vuonna 2002 Vuodesta 2005 lähtien Vakuutuslaitosilmoitukset Vakuutuslaitosilmoitukset Työterveyslaitokseen Työterveyslaitokseen pääasiallisesti ammattitauti- sähköisesti Tapaturmakorteilla vakuutuslaitosten liitosta Työsuojelupiiri/Aluehallinto- virastojen Työsuojelun vastuualue -ilmoitukset täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin. Työsuojelupiiri-ilmoitukset mukana tapausssä MELAn tiedot hyväksytyistä MELAn tiedot hyväksytyistä ammattitaudeista ammattitaudeista ammattiammattitautikorteilla tautikorteilla. AT epäilyt sähköisesti (v. 2009).

7 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Vakuutuslaitos vuonna 2002 ja aiemmin vuodesta 2005 lähtien vuodesta 2005 lähtien täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Työsuojelupiirit/ Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

8 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin vuonna 2002 ja sitä aiemmin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta vakuutuslaitos maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työsuojelupiirit Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

9 Vuonna 2010 ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä (N=5839, 23,9 tapausta työssäkäyvää kohden) laski verrattuna vuoteen 2009 (N=6299, 25,6) 1546 meluvammaa eniten toimialoissa: massan ja paperin, kulkuneuvojen, puutavaran ja puutuott. valmistus eniten ammateissa: kemian prosessi-, massa- ja paperi- sekä metalli-, valimo- ja konepajatyö, rakennustyö määrä laski 8 % vuodesta ihotautia eniten toimialoissa: maa-, metsä- ja kalatalous, metallien ja metallituott., sekä ei-metallisten mineraalituott. valmistus, eniten ammateissa: elintarviketeoll.työ, muu teollinen työ, kemian prosessi-, massa- ja paperityö määrä laski 11 % vuodesta rasitussairautta, lähes puolet olkaluun sivunastan tulehduksia eniten toimialoissa: elintarvikk., juomien ja tupakan. valmist., huonekalujen valmist., kumi-ja muovituott. sekä tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmist. eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, tekstiili- ym. työ, muu teollinen työ määrä laski 13 % vuodesta hengitystieallergiaa, 810 astmaa, 267 allergista nuhaa ja 48 homepölykeuhkoa eniten toimialoissa: maa- ja metsätalous, elintarvikk., juomien ja tupakan sekä huonekalujen valmist. eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, maa- ja metsätalous, kalastus sekä puutyö astman yleisimmät aiheuttajat: homesienet, erilaiset kemialliset tekijät, eläinten epiteeli määrä laski 3 % vuodesta asbestisairautta eniten toimialoissa: kulkuneuvojen valmist., sähkö-, lämpö- ja vesihuolto, rakentaminen eniten ammateissa: rakennustyö, sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ, metalli-, valimo- ja konepajatyö em. aloilla altistuminen asbestille on ollut aiemmin tavallista määrä kasvoi 12 % vuodesta 2009

10 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräillä toimialoilla v Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1546) (kaikki=700) (kaikki=1134) rakentaminen 257 julkiset ja muut palvelut 114 julkiset ja muut palvelut 465 metallien ja metalli- rakentaminen 103 maa-, metsä- ja tuott. valmistus 169 elintarvikk., juomien ja kalatalous 235 massan, paperin ja tupakan valmistus 85 kauppa, majoitus ja paperi.tuott. valmist. 125 ravitsemistoiminta; korjaus 88 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1059) (kaikki=933) (kaikki=467) julkiset ja muut palvelut 421 rakentaminen 304 julkiset ja muut palvelut 162 kauppa, majoitus ja rahoitus, vakuutus ja maa-, metsä- ja ravitsemistoiminta; korjaus 178 liike-elämän palvelut 95 kalatalous 55 maa-, metsä- ja julkiset ja muut palvelut 90 kauppa, majoitus ja kalatalous 100 ravitsemistoiminta; korjaus 53

11 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräissä ammattiryhmissä v Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1546) (kaikki=700) (kaikki=1134) metalli-, valimo- ja palvelutyö 94 maa-, ja metsätalous, konepajatyö 425 rakennustyö 89 kalastus 241 rakennustyö 251 elintarviketeollisuustyö 75 terveydenhuolto, teknill., tieteell., opetus- sosiaalialan työ 192 ym. humanistinen työ 133 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 168 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1059) (kaikki=933) (kaikki=467) palvelutyö ym. 243 rakennustyö 354 metalli-, valimo- ja terveydenhuolto, metalli-, valimo- ja konepajatyö 66 sosiaalialan työ 239 konepajatyö 206 terveydenhuolto, metalli-, valimo- ja sähkö-, radio-, tv- ja sosiaalialan työ 62 konepajatyö 102 videotekninen työ 33 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 59

12 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (vuosien tiedot puuttuvat) muut asbestisairaudet ihotaudit hengitystieallergiat rasitussairaudet meluvammat tiedot vuosilta puuttuvat

13 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuosina (vuosien luvut puuttuvat) tapauksia/ työllistä kohti tapausten tapauksia/ työllistä

14 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v Kuvan luvut sisältävät myös maatalousyrittäjien ammattitautiepäilyt ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksia/ työllistä ammattitautitapauksia/ työllistä tapauksia/ työllistä kohti

15 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt päätautiryhmittäin (vuosien tiedot puuttuvat) meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

16 Kaikki ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v (N=5839) Ikäryhmä ja sukupuoli ikä, v miehet naiset

17 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v (N=5839) miehet, lkm=3782 ikäryhmä ja sukupuoli naiset, lkm= ammattitaudit ammattitautiepäilyt ikä, vuosia

18 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän ja maakunnan mukaan v tapauksia/ työllistä Pohjois-Karjala 291 Kainuu 141 Pohjois-Savo 421 Etelä-Pohjanm aa 300 Etelä-Karjala 189 Keski-Suomi 363 Satakunta 298 Varsinais-Suomi 625 Etelä-Savo 181 Pohjois-Pohjanmaa 435 Keski-Pohjanmaa 77 Päijät-Häme 214 Kanta-Häme 182 Pirkanm aa 487 Lappi 160 Pohjanm aa 169 Kymenlaakso 128 Uusimaa 1110 Itä-Uusimaa 54 Ahvenanmaa 9 Ulkomaat 5 Koko m aa 5839 meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

19 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt maakunnan mukaan v Pohjois-Karjala 291 Kainuu 141 Pohjois-Savo 421 Etelä-Pohjanmaa 300 Etelä-Karjala 189 Keski-Suomi 363 Satakunta 298 Varsinais-Suomi 625 Etelä-Savo 181 Pohjois-Pohjanmaa 435 Keski-Pohjanmaa 77 Päijät-Häme 214 Kanta-Häme 182 Pirkanmaa 487 Lappi 160 Pohjanmaa 169 Kymenlaakso 128 tapauksia/ työllistä Uusimaa 1110 Itä-Uusimaa 54 Ahvenanmaa 9 Ulkomaat 5 Koko maa 5839 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

20 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt toimialaryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä kulkuneuvojen valmistus 170 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 168 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 238 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 166 ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 104 metallien ja metallituotteiden valmistus 363 huonekalujen valmistus 49 maa-, metsä- ja kalatalous 542 kaivostoiminta ja louhinta 34 rakentaminen 795 kumi- ja muovituotteiden valmistus 58 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 60 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 242 tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmistus 38 kemiallisten tuotteiden valmistus, öljyn jalostus 58 sähköteknisten tuott. ja optisten laitt. valmistus 98 julkiset ja muut palvelut 1402 kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta; korjaus 601 muu teollinen toiminta 41 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 218 rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 394 kaikki toimialat 5839 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

21 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattiryhmän mukaan v elintarviketeollisuustyö 185 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 183 metalli-, valimo- ja konepajatyö 944 rakennustyö 818 muu teollinen työ 213 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 265 puutyö 98 maa- ja metsätalous, kalastus 539 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 62 graafinen työ 38 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 117 palvelutyö ym. 676 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 109 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 538 kuljetus- ja liikennetyö 136 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 495 kaupallinen työ 125 hallinto- ja toimistotyö 235 kaikki ammatit 5839 tapauksia/ työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

22 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit rasitussairaudet meluvammat ihotaudit asbestisairaudet hengitystieallergiat muut

23 Kaikki meluvammat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat)

24 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Meluvammat v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit

25 Meluvammat toimialaryhmän mukaan v massan, paperin ja paperituott. valmist. 125 tapauksia/ työllistä kulkuneuvojen valmistus 76 puutavaran ja puutuott. valmistus 81 kaivostoiminta ja louhinta 20 metallien ja metallituotteiden valmistus 169 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 39 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 108 huonekalujen valmistus 13 rakentaminen 257 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 49 kaikki toimialat 1546 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

26 Meluvammat ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä kemian prosessi-, massa- ja paperityö 113 metalli-, valimo- ja konepajatyö 425 rakennustyö 251 muu teollinen työ 64 puutyö 36 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 71 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 84 elintarv.teollisuustyö 26 graafinen työ 11 maa- ja metsätalous, kalastus 92 kaikki ammatit 1546 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

27 Rasitussairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) jännetupen tulehdus olkaluun sivunastan tulehdus limapussin tulehdus rannekanavaoireyhtymä muut ja tarkemmin määrittelemättömät rasitussairaudet

28 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Rasitussairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit olkaluun sivunastan tulehdus jännetuppitulehdus rannekanavaoireyhtymä limapussitulehdus muut ja tarkemmin määrittelemättömät

29 Rasitussairaudet toimialaryhmän mukaan v elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 85 huonekalujen valmistus 13 tapauksia/ työllistä kumi- ja muovituotteiden valmistus 16 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 13 puutavaran ja puutuott. valmist. 25 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 14 rakentaminen 103 kulkuneuvojen valmistus 9 maa-, metsä- ja kalatalous 55 metallien ja metallituott. valmistus 27 kaikki toimialat 700 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

30 Rasitussairaudet ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä elintarv.teollisuustyö 75 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 26 muu teollinen työ 42 puutyö 19 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 38 rakennustyö 89 metalli-, valimo- ja konepajatyö 70 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 12 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 29 maa- ja metsätalous, kalastus 56 kaikki ammatit 700 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

31 Hengitystieallergiat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

32 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Hengitystieallergiat diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

33 Hengitystieallergiat toimialaryhmän mukaan v maa- ja metsätalous, kalastus 235 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 61 huonekalujen valmistus 11 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 25 metallien ja metallituott. valmistus 38 julkiset ja muut palvelut 465 kulkuneuvojen valmistus 9 kumi- ja muovituotteiden valmistus 7 kemiall. tuott. valmist., öljyn jalostus 10 tapauksia/ työllistä ei-metallisten mineraalituott. valmistus 5 kaikki toimialat 1134 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

34 Hengitystieallergiat ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä elintarv.teollisuustyö 53 maa- ja metsätalous, kalastus 241 puutyö 18 muu teollinen työ 21 metalli-, valimo- ja konepajatyö 75 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 13 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 192 palvelutyö ym. 139 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 7 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 18 kaikki ammatit 1134 ammattitauti ammattitautiepäily

35 Ihotaudit vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) ärsytyskosketusihottuma allerginen hottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut

36 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Ihotaudit diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit ammattitaudit 200 ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit

37 Ihotaudit toimialaryhmän mukaan v maa-, metsä- ja kalatalous 100 metallien ja metallituott. valmistus 54 ei-metallisten mineraalituott. valmistus 15 huonekalujen valmistus 7 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 23 kumi- ja muovituotteiden valmistus 8 kemiall. tuott. valmistus, öljyn jalostus 12 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 15 kulkuneuvojen valmistus 9 tapauksia/ työllistä koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 34 kaikki toimialat 1059 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

38 Ihotaudit ammattiryhmän mukaan v elintarv.teollisuustyö 27 muu teollinen työ 35 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 20 puutyö 16 metalli-, valimo- ja konepajatyö 102 palvelutyö ym. 243 maa- ja metsätalous, kalastus 96 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 12 graafinen työ 7 tapauksia/ työllistä terveydenhuolto, sosiaalialan työ 239 kaikki ammatit 1059 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

39 Asbestisairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosit syövät muut

40 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Asbestisairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 700 ammattitaudit keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

41 Asbestisairaudet toimialaryhmän mukaan v kulkuneuvojen valmistus 59 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 27 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 27 massan, paperin ja paperituott. valmist. 25 kaivostoiminta ja louhinta 7 metallien ja metallituott. valmistus 51 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 49 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 15 tapauksia/ työllistä rakentaminen 304 kemiall. tuott. valmist., öljyn jalostus 10 kaikki toimialat 933 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

42 Asbestisairaudet ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä rakennustyö 354 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 91 metalli-, valimo- ja konepajatyö 206 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 16 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 28 muu teollinen työ 22 puutyö 6 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 16 graafinen työ 3 palvelutyö ym. 65 kaikki ammatit 933 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

43 Työperäiset syövät vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

44 Eräitä ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä Muut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmästä v t vuosilta puuttuvat sarveiskalvotulehdus tärinätauti toksinen aivosairaus tuberkuloosi kivipölykeuhko

45 Muut sairaudet toimialaryhmän mukaan v kaivostoiminta ja louhinta 5 kumi- ja muovituotteiden valmistus 8 maa- ja metsätalous, kalastus 55 kulkuneuvojen valmistus 8 metallien ja metallituott. valmist. 24 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 4 muu teollinen toiminta 10 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 9 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 4 tapauksia/ työllistä koneiden ja laitteiden valmistus 15 kaikki toimialat 467 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

46 Muut sairaudet ammattiryhmän mukaan v metalli-, valimo- ja konepajatyö 66 maa- ja metsätalous, kalastus 53 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 9 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 5 rakennustyö 30 elintarv.teollisuustyö 4 sähkö-, radio-, tv- ja videotekn. työ 9 tapauksia/ työllistä graafinen työ 10 muu teollinen työ 29 palvelutyö ym. 50 kaikki ammatit 467 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

47 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v sosioekonominen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki mat det giat det 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä

48 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v sosioekonominen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki mat det giat det 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä

49 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuonna 2010 sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan (tapauksia/ työllistä) Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v tapauksia tapauksia/ työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,1 37,9 30,5 3 ylemmät ,4 8,2 7,1 4 alemmat ,4 11,4 11,2 5 työntekijät ,6 39,4 51,8 9 tuntematon yhteensä ,0 17,3 23,9 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v tapauksia tapauksia/ työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,3 36,9 29,6 3 ylemmät ,4 1,0 1,8 4 alemmat ,3 2,5 3,0 5 työntekijät ,7 9,5 21,9 9 tuntematon yhteensä ,6 4,3 9,6

50 Kiitos! Esittäjän Työperäisten nimisairauksien rekisteri/lea 50 Palo

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 29 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet SAK:n Työympäristöseminaari 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Ammattitauti on osa laajempaa kokonaisuutta Työperäiset sairaudet Työhön liittyvät

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Turku

Toimintaympäristö. TTL Turku Toimintaympäristö TTL Turku Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat Alue on kooltaan 25 696 km², mikä on

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Tampere

Toimintaympäristö. TTL Tampere Toimintaympäristö TTL Tampere Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Kanta-Hämeeen, Päijät- Hämeen, Pirkanmaan, Etelä- Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa

Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa Panu Oksa TEEMA: ASTMA JA TYÖ Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa Ammattitauteja on rekisteröity Suomessa vuodesta 1964 alkaen. Ammattiastmatutkimuksissa olleiden potilaiden vuotuinen lukumäärä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2-29 12 1 8 6 178 137 371 315 28 438 518 424 4 144 2-2 -4 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen

Lisätiedot