Hyvinvointia työstä Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

3 Vuoden 2010 ammattitautitiedoissa esitetään nyt kolmatta kertaa ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen kokonaismäärien lisäksi erikseen vakuutuslaitosten ammattitaudeiksi vahvistamat sairaudet. Vahvistettu ammattitauti tarkoittaa, että vakuutuslaitos on saanut riittävät selvitykset ja tehnyt päätöksen pitää tutkitun sairautta ammattitautina. Kuvissa ammattitauti tarkoittaa vahvistettua ammattitautia.

4 Todennäköisiä syitä ammattitautien ja - epäilyjen lisääntymiseen vuodesta 2005 alkaen verrattuna vuoteen 2002 ja sitä edeltävään aikaan Työllisten määrän ja ammattitauteja aiheuttavien riskitekijöiden muutokset selittävät lisäyksestä korkeintaan muutaman prosentin. Todennäköisesti merkittävin eroa selittävä tekijä on vakuutuslaitosten kirjaamien ilmoitusten aiempaa kattavampi toimittaminen sähköisessä muodossa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kautta Työterveyslaitokseen. Tämä on seurausta vuoden 2002 tapaturmavakuutuslain muutoksesta. Toinen tapausmäärien eroa selittävä tekijä on lakisääteinen siirtyminen ns. täyskustannusvastuuseen, mikä on todennäköisesti lisännyt mm. julkisen sektorin hoitolaitosten tekemien ilmoitusten määrää ja lievien tapausten ilmoittamista.

5 jatkuu Edellä mainittujen tiedonkeruuseen ja korvauskäytäntöön liittyvien muutosten takia vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, eivätkä ammattitautien ja epäilyjen kehityssuunnat ole sen takia luotettavasti arvioitavissa.

6 Muutokset tiedon kertymisessä Työperäisten sairauksien rekisteriin Vuonna 2002 Vuodesta 2005 lähtien Vakuutuslaitosilmoitukset Vakuutuslaitosilmoitukset Työterveyslaitokseen Työterveyslaitokseen pääasiallisesti ammattitauti- sähköisesti Tapaturmakorteilla vakuutuslaitosten liitosta Työsuojelupiiri/Aluehallinto- virastojen Työsuojelun vastuualue -ilmoitukset täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin. Työsuojelupiiri-ilmoitukset mukana tapausssä MELAn tiedot hyväksytyistä MELAn tiedot hyväksytyistä ammattitaudeista ammattitaudeista ammattiammattitautikorteilla tautikorteilla. AT epäilyt sähköisesti (v. 2009).

7 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Vakuutuslaitos vuonna 2002 ja aiemmin vuodesta 2005 lähtien vuodesta 2005 lähtien täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Työsuojelupiirit/ Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

8 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin vuonna 2002 ja sitä aiemmin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta vakuutuslaitos maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työsuojelupiirit Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

9 Vuonna 2010 ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä (N=5839, 23,9 tapausta työssäkäyvää kohden) laski verrattuna vuoteen 2009 (N=6299, 25,6) 1546 meluvammaa eniten toimialoissa: massan ja paperin, kulkuneuvojen, puutavaran ja puutuott. valmistus eniten ammateissa: kemian prosessi-, massa- ja paperi- sekä metalli-, valimo- ja konepajatyö, rakennustyö määrä laski 8 % vuodesta ihotautia eniten toimialoissa: maa-, metsä- ja kalatalous, metallien ja metallituott., sekä ei-metallisten mineraalituott. valmistus, eniten ammateissa: elintarviketeoll.työ, muu teollinen työ, kemian prosessi-, massa- ja paperityö määrä laski 11 % vuodesta rasitussairautta, lähes puolet olkaluun sivunastan tulehduksia eniten toimialoissa: elintarvikk., juomien ja tupakan. valmist., huonekalujen valmist., kumi-ja muovituott. sekä tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmist. eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, tekstiili- ym. työ, muu teollinen työ määrä laski 13 % vuodesta hengitystieallergiaa, 810 astmaa, 267 allergista nuhaa ja 48 homepölykeuhkoa eniten toimialoissa: maa- ja metsätalous, elintarvikk., juomien ja tupakan sekä huonekalujen valmist. eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, maa- ja metsätalous, kalastus sekä puutyö astman yleisimmät aiheuttajat: homesienet, erilaiset kemialliset tekijät, eläinten epiteeli määrä laski 3 % vuodesta asbestisairautta eniten toimialoissa: kulkuneuvojen valmist., sähkö-, lämpö- ja vesihuolto, rakentaminen eniten ammateissa: rakennustyö, sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ, metalli-, valimo- ja konepajatyö em. aloilla altistuminen asbestille on ollut aiemmin tavallista määrä kasvoi 12 % vuodesta 2009

10 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräillä toimialoilla v Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1546) (kaikki=700) (kaikki=1134) rakentaminen 257 julkiset ja muut palvelut 114 julkiset ja muut palvelut 465 metallien ja metalli- rakentaminen 103 maa-, metsä- ja tuott. valmistus 169 elintarvikk., juomien ja kalatalous 235 massan, paperin ja tupakan valmistus 85 kauppa, majoitus ja paperi.tuott. valmist. 125 ravitsemistoiminta; korjaus 88 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1059) (kaikki=933) (kaikki=467) julkiset ja muut palvelut 421 rakentaminen 304 julkiset ja muut palvelut 162 kauppa, majoitus ja rahoitus, vakuutus ja maa-, metsä- ja ravitsemistoiminta; korjaus 178 liike-elämän palvelut 95 kalatalous 55 maa-, metsä- ja julkiset ja muut palvelut 90 kauppa, majoitus ja kalatalous 100 ravitsemistoiminta; korjaus 53

11 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräissä ammattiryhmissä v Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1546) (kaikki=700) (kaikki=1134) metalli-, valimo- ja palvelutyö 94 maa-, ja metsätalous, konepajatyö 425 rakennustyö 89 kalastus 241 rakennustyö 251 elintarviketeollisuustyö 75 terveydenhuolto, teknill., tieteell., opetus- sosiaalialan työ 192 ym. humanistinen työ 133 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 168 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1059) (kaikki=933) (kaikki=467) palvelutyö ym. 243 rakennustyö 354 metalli-, valimo- ja terveydenhuolto, metalli-, valimo- ja konepajatyö 66 sosiaalialan työ 239 konepajatyö 206 terveydenhuolto, metalli-, valimo- ja sähkö-, radio-, tv- ja sosiaalialan työ 62 konepajatyö 102 videotekninen työ 33 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 59

12 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (vuosien tiedot puuttuvat) muut asbestisairaudet ihotaudit hengitystieallergiat rasitussairaudet meluvammat tiedot vuosilta puuttuvat

13 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuosina (vuosien luvut puuttuvat) tapauksia/ työllistä kohti tapausten tapauksia/ työllistä

14 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v Kuvan luvut sisältävät myös maatalousyrittäjien ammattitautiepäilyt ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksia/ työllistä ammattitautitapauksia/ työllistä tapauksia/ työllistä kohti

15 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt päätautiryhmittäin (vuosien tiedot puuttuvat) meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

16 Kaikki ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v (N=5839) Ikäryhmä ja sukupuoli ikä, v miehet naiset

17 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v (N=5839) miehet, lkm=3782 ikäryhmä ja sukupuoli naiset, lkm= ammattitaudit ammattitautiepäilyt ikä, vuosia

18 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän ja maakunnan mukaan v tapauksia/ työllistä Pohjois-Karjala 291 Kainuu 141 Pohjois-Savo 421 Etelä-Pohjanm aa 300 Etelä-Karjala 189 Keski-Suomi 363 Satakunta 298 Varsinais-Suomi 625 Etelä-Savo 181 Pohjois-Pohjanmaa 435 Keski-Pohjanmaa 77 Päijät-Häme 214 Kanta-Häme 182 Pirkanm aa 487 Lappi 160 Pohjanm aa 169 Kymenlaakso 128 Uusimaa 1110 Itä-Uusimaa 54 Ahvenanmaa 9 Ulkomaat 5 Koko m aa 5839 meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

19 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt maakunnan mukaan v Pohjois-Karjala 291 Kainuu 141 Pohjois-Savo 421 Etelä-Pohjanmaa 300 Etelä-Karjala 189 Keski-Suomi 363 Satakunta 298 Varsinais-Suomi 625 Etelä-Savo 181 Pohjois-Pohjanmaa 435 Keski-Pohjanmaa 77 Päijät-Häme 214 Kanta-Häme 182 Pirkanmaa 487 Lappi 160 Pohjanmaa 169 Kymenlaakso 128 tapauksia/ työllistä Uusimaa 1110 Itä-Uusimaa 54 Ahvenanmaa 9 Ulkomaat 5 Koko maa 5839 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

20 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt toimialaryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä kulkuneuvojen valmistus 170 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 168 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 238 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 166 ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 104 metallien ja metallituotteiden valmistus 363 huonekalujen valmistus 49 maa-, metsä- ja kalatalous 542 kaivostoiminta ja louhinta 34 rakentaminen 795 kumi- ja muovituotteiden valmistus 58 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 60 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 242 tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmistus 38 kemiallisten tuotteiden valmistus, öljyn jalostus 58 sähköteknisten tuott. ja optisten laitt. valmistus 98 julkiset ja muut palvelut 1402 kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta; korjaus 601 muu teollinen toiminta 41 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 218 rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 394 kaikki toimialat 5839 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

21 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattiryhmän mukaan v elintarviketeollisuustyö 185 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 183 metalli-, valimo- ja konepajatyö 944 rakennustyö 818 muu teollinen työ 213 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 265 puutyö 98 maa- ja metsätalous, kalastus 539 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 62 graafinen työ 38 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 117 palvelutyö ym. 676 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 109 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 538 kuljetus- ja liikennetyö 136 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 495 kaupallinen työ 125 hallinto- ja toimistotyö 235 kaikki ammatit 5839 tapauksia/ työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

22 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit rasitussairaudet meluvammat ihotaudit asbestisairaudet hengitystieallergiat muut

23 Kaikki meluvammat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat)

24 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Meluvammat v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit

25 Meluvammat toimialaryhmän mukaan v massan, paperin ja paperituott. valmist. 125 tapauksia/ työllistä kulkuneuvojen valmistus 76 puutavaran ja puutuott. valmistus 81 kaivostoiminta ja louhinta 20 metallien ja metallituotteiden valmistus 169 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 39 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 108 huonekalujen valmistus 13 rakentaminen 257 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 49 kaikki toimialat 1546 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

26 Meluvammat ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä kemian prosessi-, massa- ja paperityö 113 metalli-, valimo- ja konepajatyö 425 rakennustyö 251 muu teollinen työ 64 puutyö 36 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 71 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 84 elintarv.teollisuustyö 26 graafinen työ 11 maa- ja metsätalous, kalastus 92 kaikki ammatit 1546 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

27 Rasitussairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) jännetupen tulehdus olkaluun sivunastan tulehdus limapussin tulehdus rannekanavaoireyhtymä muut ja tarkemmin määrittelemättömät rasitussairaudet

28 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Rasitussairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit olkaluun sivunastan tulehdus jännetuppitulehdus rannekanavaoireyhtymä limapussitulehdus muut ja tarkemmin määrittelemättömät

29 Rasitussairaudet toimialaryhmän mukaan v elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 85 huonekalujen valmistus 13 tapauksia/ työllistä kumi- ja muovituotteiden valmistus 16 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 13 puutavaran ja puutuott. valmist. 25 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 14 rakentaminen 103 kulkuneuvojen valmistus 9 maa-, metsä- ja kalatalous 55 metallien ja metallituott. valmistus 27 kaikki toimialat 700 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

30 Rasitussairaudet ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä elintarv.teollisuustyö 75 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 26 muu teollinen työ 42 puutyö 19 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 38 rakennustyö 89 metalli-, valimo- ja konepajatyö 70 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 12 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 29 maa- ja metsätalous, kalastus 56 kaikki ammatit 700 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

31 Hengitystieallergiat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

32 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Hengitystieallergiat diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

33 Hengitystieallergiat toimialaryhmän mukaan v maa- ja metsätalous, kalastus 235 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 61 huonekalujen valmistus 11 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 25 metallien ja metallituott. valmistus 38 julkiset ja muut palvelut 465 kulkuneuvojen valmistus 9 kumi- ja muovituotteiden valmistus 7 kemiall. tuott. valmist., öljyn jalostus 10 tapauksia/ työllistä ei-metallisten mineraalituott. valmistus 5 kaikki toimialat 1134 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

34 Hengitystieallergiat ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä elintarv.teollisuustyö 53 maa- ja metsätalous, kalastus 241 puutyö 18 muu teollinen työ 21 metalli-, valimo- ja konepajatyö 75 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 13 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 192 palvelutyö ym. 139 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 7 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 18 kaikki ammatit 1134 ammattitauti ammattitautiepäily

35 Ihotaudit vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) ärsytyskosketusihottuma allerginen hottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut

36 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Ihotaudit diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit ammattitaudit 200 ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit

37 Ihotaudit toimialaryhmän mukaan v maa-, metsä- ja kalatalous 100 metallien ja metallituott. valmistus 54 ei-metallisten mineraalituott. valmistus 15 huonekalujen valmistus 7 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 23 kumi- ja muovituotteiden valmistus 8 kemiall. tuott. valmistus, öljyn jalostus 12 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 15 kulkuneuvojen valmistus 9 tapauksia/ työllistä koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 34 kaikki toimialat 1059 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

38 Ihotaudit ammattiryhmän mukaan v elintarv.teollisuustyö 27 muu teollinen työ 35 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 20 puutyö 16 metalli-, valimo- ja konepajatyö 102 palvelutyö ym. 243 maa- ja metsätalous, kalastus 96 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 12 graafinen työ 7 tapauksia/ työllistä terveydenhuolto, sosiaalialan työ 239 kaikki ammatit 1059 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

39 Asbestisairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosit syövät muut

40 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Asbestisairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 700 ammattitaudit keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

41 Asbestisairaudet toimialaryhmän mukaan v kulkuneuvojen valmistus 59 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 27 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 27 massan, paperin ja paperituott. valmist. 25 kaivostoiminta ja louhinta 7 metallien ja metallituott. valmistus 51 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 49 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 15 tapauksia/ työllistä rakentaminen 304 kemiall. tuott. valmist., öljyn jalostus 10 kaikki toimialat 933 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

42 Asbestisairaudet ammattiryhmän mukaan v tapauksia/ työllistä rakennustyö 354 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 91 metalli-, valimo- ja konepajatyö 206 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 16 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 28 muu teollinen työ 22 puutyö 6 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 16 graafinen työ 3 palvelutyö ym. 65 kaikki ammatit 933 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

43 Työperäiset syövät vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

44 Eräitä ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä Muut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmästä v t vuosilta puuttuvat sarveiskalvotulehdus tärinätauti toksinen aivosairaus tuberkuloosi kivipölykeuhko

45 Muut sairaudet toimialaryhmän mukaan v kaivostoiminta ja louhinta 5 kumi- ja muovituotteiden valmistus 8 maa- ja metsätalous, kalastus 55 kulkuneuvojen valmistus 8 metallien ja metallituott. valmist. 24 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 4 muu teollinen toiminta 10 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 9 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 4 tapauksia/ työllistä koneiden ja laitteiden valmistus 15 kaikki toimialat 467 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

46 Muut sairaudet ammattiryhmän mukaan v metalli-, valimo- ja konepajatyö 66 maa- ja metsätalous, kalastus 53 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 9 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 5 rakennustyö 30 elintarv.teollisuustyö 4 sähkö-, radio-, tv- ja videotekn. työ 9 tapauksia/ työllistä graafinen työ 10 muu teollinen työ 29 palvelutyö ym. 50 kaikki ammatit 467 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

47 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v sosioekonominen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki mat det giat det 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä

48 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v sosioekonominen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki mat det giat det 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä

49 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuonna 2010 sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan (tapauksia/ työllistä) Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v tapauksia tapauksia/ työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,1 37,9 30,5 3 ylemmät ,4 8,2 7,1 4 alemmat ,4 11,4 11,2 5 työntekijät ,6 39,4 51,8 9 tuntematon yhteensä ,0 17,3 23,9 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v tapauksia tapauksia/ työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,3 36,9 29,6 3 ylemmät ,4 1,0 1,8 4 alemmat ,3 2,5 3,0 5 työntekijät ,7 9,5 21,9 9 tuntematon yhteensä ,6 4,3 9,6

50 Kiitos! Esittäjän Työperäisten nimisairauksien rekisteri/lea 50 Palo

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 29 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet SAK:n Työympäristöseminaari 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Ammattitauti on osa laajempaa kokonaisuutta Työperäiset sairaudet Työhön liittyvät

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Turku

Toimintaympäristö. TTL Turku Toimintaympäristö TTL Turku Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat Alue on kooltaan 25 696 km², mikä on

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Tampere

Toimintaympäristö. TTL Tampere Toimintaympäristö TTL Tampere Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Kanta-Hämeeen, Päijät- Hämeen, Pirkanmaan, Etelä- Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjanmaan kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Alue-esittelyt ja tilastokatsaus Toimialarakenne Kokkolan sk 2012 yht. n. 22 500 työllistä 5 % 33 % 19 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 18.1.24 1.3.23 3.6.25 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 400 '000 350 300 250 (1)

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010 Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen 1 Työsuojelun vastuualue 18.8.2010 2 Entisistä kahdeksasta työsuojelupiiristä on muodostettu

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat (%), 2011 Ahvenanmaa 5,3 Etelä-Karjala 9,9 Etelä-Pohjanmaa 10,4 Etelä-Savo 11,9

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Oulu

Toimintaympäristö. TTL Oulu Toimintaympäristö TTL Oulu Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen vastuualue on koko Pohjois-Suomi, sisältäen Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat Alue on kooltaan 160 518 km²

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE

AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 2/2010 Bulevardi 28 00120 Helsinki 16.6.2010 Puh. (09) 680 401 Faksi (09) 604 714 1(26) Merja Salonen AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE 2(26) AMMATTITAUTIASIOIDEN

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013 Oikeus 2014, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna Otsikko korjattu 29.1.2014 klo 10.15. Oli aiemmin 13,2 prosenttia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan pantiin vireille

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.6.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

2009:3 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ KUUKAUDEN LOPUSSA VUOSINA

2009:3 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ KUUKAUDEN LOPUSSA VUOSINA SVT TYÖNVÄLITYSTILASTO 2009 Maaliskuu Työmarkkinat TEM 2009:3 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ KUUKAUDEN LOPUSSA VUOSINA 2005-2009 300 '000 henkilöä 250 200 2005 2006 2007 2008 2009 150 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot