Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä"

Transkriptio

1 Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Markku Hupli Terveyspalvelujen palvelujohtaja, LT, MQ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

2 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan kuntien perustamat sairaalakuntainliitot järjesteltiin uudelleen Viipuri

3 Toinen rakennemuutos 1988 ja 1990 Tiurun tuberkuloosi ja reumasairaalan sairaalan lopetus, muutos pakolaiskeskukseksi 1988 Rauhan mielisairaalan lopetus 1990 ja muutos kylpyläksi 2011 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin vapaaehtoinen perustaminen Tiurun sairaala Rauhan sairaala

4 Arvio Lappeenrannan terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kokonaismenoista ikäryhmittäin 2004 ja ,0 3,5 3,0 MEUR yhteensä 2,5 2,0 1, , ,5 0, Stakes / CHESS Ikäryhmä

5 Mihin suuntaan pitäisi mennä? Entäpä millä vauhdilla? Mikä on oikea tapa järjestää terveys- ja hyvinvointipalvelut kansallisesti? Erikoissairaanhoito on kallista Kuinka asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti? Avoterveydenhuolto ohjaa turhaan potilaita erikoissairaanhoitoon Kansallinen tahtotila sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on jäsentymätön ja keskustelu oikeasta toimintamallista on jatkunut vuosia Kunnat ovat hoitaneet hyvinvointipalveluiden tuottamisen eri prosesseilla ja työvälineillä Usean toimijan malli luo harmaita alueita, jotka antavat mahdollisuuden osoittaa aina jonkun muun olevan vastuullinen taho Kun kukaan ei vastaa kokonaisvaltaisesti, kukaan ei ohjaa kokonaisvaltaisesti HAJAANTUNUT TOIMINTAMALLI EI OLE ENÄÄ OLLUT VAIHTOEHTO ETELÄ-KARJALASSA!

6 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tavoitteet kansalaisten itsenäisen selviytymisen tukeminen palveluprosessien- ja rakenteiden integroiminen henkilöstön osaamisen ja osallisuuden sekä johtamisen vahvistaminen kustannuskehityksen hillitseminen

7 Asiakasnäkökulma Asiakas voi käyttää palveluja minkä kunnan alueella haluaa Asiakas voi ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan entistä enemmän voimavarojensa mukaan - palvelujen kysyntää vähennettävä tietoteknisin ratkaisuin (kroonisten sairauksien hoitomalli)

8 Prosessinäkökulma Hallinnon ja tukipalvelujen tehostaminen - SAITA Oy, Satu Oy (ruokahuolto, siivous, vaatehuolto), Etelä-Karjalan Työkunto oy, selvittelyssä Laboratorio ja kuvantamispalvelut Kymenlaakson kanssa samoin syöpähoidot (yhtiöittäminen) Lakisääteisten palvelujen tuottaminen tehokkaammin Kuntakohtaisuudesta alue- ja maakuntaverkostoksi Hoito- ja palveluprosessien uudistaminen - esim. työnjako lääkäri-sairaanhoitaja, hammaslääkäri-suuhygienisti

9 Talousnäkökulma Kuntalaskutus Kustannustenjakoperusteen tulee olla tuottavuuden parantamiseen kannustava, yksinkertainen, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä sekä estää turhaa laskutushallintoa Perustuu vuosittain kerättävän toiminta- ja taloustilaston mukaisiin palvelukokonaisuuksiin (suurtuotteet). Laskutus perustuu aiempien vuosien toteumasta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin EI JÄLKILASKUTUSOIKEUTTA! Vuoden 2010 kuntakohtainen maksuosuusprosentti perustui piirille siirtyneiden tehtävien vuoden 2009 talousarvioon sekä vuosien 2008 ja 2007 tilinpäätöksiin, 2011 maksuprosentti TA 2010 ja vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätökseen (kaikki 1/3 painoarvolla) jne.

10 Talousnäkökulma Kustannusten nousu on saatava kokonaisuutena jäämään kuntien tulokehityksen tasolle

11 Johtajuuden vahvistaminen johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään: kunkin organisaatiotason johtajalla ja esimiehellä on kokonaisvastuu toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä Tulosyksikkökerros johtajineen purettiin, ylihoitajakerros loppui (sijoittuivat muihin tehtäviin kuten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattoriksi, koulutuspäälliköksi jne.) erikoissairaanhoidolla ja perusterveydenhuollolla yhteinen johto esimies- ja muutosvalmennus

12 Kokonaisvaltaiset palveluprosessit saadaan vain vertikaalisella integraatiolla ja prosessiekonomialla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan kuntien perusterveydenhuolto Etelä-Karjalan kuntien vanhustenpalvelut Etelä-Karjalan kuntien sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuolto Vanhustenpalvelut Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveysalue

13 Kolmas rakennemuutos VAPAAEHTOINEN

14

15 Palveluintegraation ja tietojärjestelmäintegraation yhdistelmä sekä työnjako PALVELUARKKITEHTUURI VERTIKAALINEN VERTIKAALINEN INTEGRAATIO INTEGRAATIO PALVELUTUOTANNON UUDISTAMINEN Ydinsairaala, päivystys ja ja ensihoito, Terveyshyötymalli, hoitajavastaanotot malli, TIEDON TIEDON LOGISTIIKKA LOGISTIIKKA TOIMINTAPROSESSIEN MUUTOKSET MUUTOKSET Ammattilaisten näkökulma TYÖNJAKO JA ASENNE Asiakkaan näkökulma TIETOJÄRJESTELMÄ ARKKITEHTUURI ARKKITEHTUURI KANSALLINEN KANSALLINEN INTEGRAATIO INTEGRAATIO JOHTAMIS KOULUTUS TYÖNJAKO KOULUTUS PALVELUIDEN JAKELUN UUSI UUSI LOGISTIIKKA Itsepalvelu, koti, koti, asuminen

16 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ORGANISAATIO KUNTAJOHTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA Taloudellisten ja toiminnallisten toimintaedellytysten suunnittelu TOIMITUSJOHTAJA Pentti Itkonen SISÄINEN INEN TARKASTUS Liisa Junna Strategiayksikkö Kehittämisjohtaja Merja Tepponen YHTEISET PALVELUT TOIMITILA JA TUKIPALVELUT PERHE- JA SOSIAALI- PALVELUT TERVEYSPALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Hallintojohtaja Virpi Kölhi Palvelujohtaja Marja Kosonen Palvelujohtaja Markku Hupli Palvelujohtaja Merja Tepponen

17 Terveyspalvelut vastuualue, tulosalueet, tulosyksiköt ja vastuuyksiköt Ensihoito ja sairaankuljetus Päivystys Nova Akuuttiosastot Armilan sairaala osastot 1, 4 ja 5, Parikkalan sairaala) Maakunnallinen SAS

18 Näkyykö mikään uudistuksessa potilaalle?

19 Potilas ja järjestelmä APTEEKKI farmaseutti ATERIA - PALVELU DIABETESHOITAJA JALKAHOITO OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit RAVINTO- NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti Potilas OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos L TERVEYDEN- LL HOITAJA L VETERAANI- TOIMISTO L L L FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L L L L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISPKL LÄÄKÄRI KELA: -lääkekorvaukset L - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys SAIRAALA Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta Marja Saarenheimo 2006

20 Potilas ja järjestelmä APTEEKKI farmaseutti VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos EKSOTE lääkäri terveydenhoitaja välinejakelu jalkahoito ravintoneuvonta apuvälineet diabeteshoitaja Kotihoito / KSH omaishoidon tuesta vastaava päivätoiminta Kuljetuspalvelut Sosiaalityöntekijä hammashoito fysioterapia Pkl muistihoitaja veteraanitoimisto sairaala L INVAPARKKIOIKEUS Poliisi Ateriapalvelu Potilas L L L L JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit KELA: -lääkekorvaukset - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus KULJETUS- PALVELUT L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi PANKKI - valtuutus - juristit VEROTTAJA: - veronmaksukyvyn vähennys Markku Hupli 2009 MAISTRAATTI edunvalvonta

21 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIISITASOINEN NEUVONTA- JA PALVELUOHJAUSMALLI Palvelutarpeen arviointi Erityis- ja erikoispalvelut 100 SAS Perus- ja avopalvelut Ehkäisevä toiminta _mm. TULPPA-toiminta 10 Verkkopalvelut ja sähköinen asiointi 1 HYVINVOINTIASEMA MALLU-Mobiiliauto Julkiset, yksityiset ja 3. sektorin tuottamat palvelut Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen Koti, PHR, CCM

22 Mallu-mobiiliauto Sairaanhoitaja avoterveydenhuollosta ja palveluohjaaja vanhustenpalveluista

23

24 Eksoten perustamisen kulmakiviä Lisätä asukkaiden valinnanmahdollisuuksia Sosiaali- ja terveyspiirissä kuntaraja ei enää ole esteenä palvelujen saamiselle Kaikki Eksoten alueella tuotettavat julkiset terveyspalvelut ovat kaikkien piirin asukkaiden saatavilla asuinpaikasta riippumatta eli oma lääkäri tai hoitaja tai lääkäri-hoitaja työpari voi myös sijaita muuallakin kuin omassa kunnassa, esimerkiksi asukkaan työpaikkakunnalla

25 Esimerkki Taipalsaari Taipalsaarelaiset asukkaat ovat hyödyntäneet asuinalueensa lähellä olevia terveyspalveluita: Lappeenrannan Sammonlahden terveysasema (merenlahtelaiset) Lappeenrannan Lauritsalan terveysasema (vehkataipalelaiset) Savitaipaleen terveysasema (solkeilaiset) Ruokolahden terveysasema (kyläniemeläiset) Taipalsaaren terveysaseman vuodeosastolle on kotiutettu potilaita: Lappeenrannasta Savitaipaleelta Luumäeltä Ruokolahdelta Lappeenrannan Voisalmen kaupunginosan asukkaat voivat ryhtyä käyttämään Taipalsaaren terveysaseman lääkäri- ja hoitajapalveluja halutessaan

26 Visio Talous ja tuloksellisuus Asiakkaat ja palvelut Toimintamallit ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Strategiset tavoitteet Toiminnan rahoitustarve on sovitettu kuntien maksukykyyn Asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista Palvelutuotannon uudistaminen ja palveluiden uusi logistiikka Yhteisiin arvoihin perustuvan toimintakulttuurin luominen Taloudellisuuden ja tuloksellisuuden jatkuva parantaminen Kumppanuuksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa Laitoshoidon vähentäminen Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Kriittiset menestystekijät Oikea ja riittävä informaatio toiminnasta ja taloudesta Asiakkaan omavastuun ja valinnanmahdollisuuksien tukeminen Sähköisten työkalujen käyttö kaikilla tasoilla Työhyvinvointia ja kehittymistä edistävä johtaminen Vastuullisuuteen perustuva palvelusopimusprosessi Toimintakykyä edistävät ja laadukkaat palvelut Liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen lisääminen Monien mahdollisuuksien ja työurien työpaikka Yhteiset arvot Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus 26

27 RENEWING HEALTH FINLAND TUULA KARHULA Projektipäällikkö KATJA RÄÄPYSJÄRVI Projekti-insinööri

28 Tutkimuspaikat Pohjolassa Suomi: Eksote, perus- ja erikoissairaanhoito Ruotsi: 4 terveyskeskusta

29 Eksoten osahanke Tutkimukseen mukaan 550 potilasta: 200 Diabetes Mellitus typus II + kontrolli Sydämen vajaatoiminta/sepelvaltimotauti+ kontrolli 75 Hankkeessa tarkoitus tutkia kuinka terveysvalmennus ja samanaikainen potilaiden etämonitorointi vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun, parantaa hoitoa ja vaikuttaa kustannuksiin

30 Potilas Terveysvalmennus ASIOINTIALUSTA Hoitohenkilöstö PHR Raportit (Preve)

31 Arkkitehtuurimme Patient Health professional Measuring devices Blood glucose Blood pressure Weight Steps (1) Bluetooth or manual entry (1) USB, bluetooth or manual entry Mobile PHR application Upload measurements, receive feedback and reminders Web PHR application (patient) meas. data, observations, notifications (2) PHR view, data entry, messaging (3) Selfmanagement server PHR process support PHR view, data entry, coaching support, notifications, messaging (4) Web PHR application (health professional) health coach doctor/ nurse care documentation, EHR view (5) Electronic Health Record (EHR) system Effica interface to EHR and other systems (6)

32 Budjetti EU:n komission rahoittama hanke, mukana useita maita Koko projektin budjetti Eksoten budjetti n Josta EU:n rahoitus 50% eli n TUTKIMUSPOTILAAT TULEVAT SAAMAAN KOTIMITTAUSLAITTEITA KÄYTTÖÖNSÄ VUONNA 2011, ensimäiset helmikuun 2011 alussa, viimeiset heinäkuun 2011 lopussa, kullekin vuoden seuranta

33 VTT:n ja Preven rooli hankkeessa VTT:ltä ostetaan asiantuntija apua Projektin hallintaan Tilastolliseen tietojen käsittelyyn Preveltä terveysvalmennukseen liittyvä asiantuntijuus - Tutkimussuunnitelman teko TERVA-hankkeen pohjalta Terveysvalmentajien koulutus

34 Protokolla ja mittarit Sisäänotto- ja poissulkukriteerit määritelty Ensisijainen muuttuja Terveyteen liittyvä elämänlaatu mitattuna SF 36-kyselyllä ja HbA1c-ero diabetespotilaiden osalta Toissijaiset: lääkekomplianssi, verenpainemuutos, painon muutos, liikunnan muutos, tupakoinnin lopetus, alkoholin käyttö, kustannukset, potilastyytyväisyys ja tekniikan käytettävyys

35 Valtionvarainministeriö ja SADe = Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hallinto- ja kuntaministeri asetti elokuussa 2008 sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämishankkeen (SADe-hanke) Hankkeen loppuraportti luovutettiin hallinto- ja kuntaministerille Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman) Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin Tavoitteena on myös koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen SADe-ohjelman johtoryhmänä toimiva JUHTA koostuu ministeriöiden, Kansaneläkelaitoksen, Sitran, Tekesin sekä kuntasektorin toimijoiden edustajista Ohjelman toimikausi päättyy helmikuussa 2014.

36 SADe Oma terveys-palvelukokonaisuus Kansalainen Palvelutyyppi1: Kansalaisen palvelut Palveluryhmä 1: Terveyden omaseuranta Omien terveyteen liittyvien tietojen tallennus (mm. painonseuranta, liikkumis-, ravintopäiväkirjat, oirepäiväkirja) Omien mittaustulosten tallennus (mm. PEF, Verensokeri, RR ) Omien kertomustietojen tallennus (mm. reseptit, rokotukset, dgn, lääkitys), todistukset Palveluryhmä2: Avuntarpeen itsearviointi Toimintakyvyn itsearviointi Riskitestit (mm. D2D, infarktiriskilaskuri ym.) Toimeentulotukilaskuri Palveluryhmä 3: yleinen Terveys- ja hoitotieto Terveyden ylläpito, - ongelmat, -hoito Lääkehoidon tietopalvelut, mm. Lääkeopas Palveluryhmän 1-3 (ja potilastietoja) hyödyntävä Päätöksentuki Palveluryhmä4:Anonyymi neuvonta Anonyymitterveys/sai raus/palveluneuvonta palvelu 1 Palveluryhmä 5: Virtuaaliset vertaistukipalvelut Virtuaalituki, - yhteisö 1 Virtuaalituki, - yhteisö 2 Mittalaitteet Hyvinvointipalveluiden järjestäjä/ tuottaja Palvelutyyppi 2:Hyvinvointipalvelujen järjestäminen Palveluryhmä 1: Omaseuranta- ja itsearviointitietoja hyödyntävät palvelut Palveluryhmä 2: Yleisen terveys-ja hoitotiedon hallinta Tietovaranto- ja tukipalvelut KanSa Terveyskansio Kansalaisen tuottamaa omaseurantatieto a hyödyntävät palvelurosessit sähköinen asiakirjahallinta Itsearviointitieto ahyödyntävät palvelurosessit Ohjaus-ja johtamisjärjestelmä Yleisen terveys-ja hoitotiedon hallinta Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut Palveluhakemisto Sektorikohtainen termivaranto => JHS metatietokirjasto Terveys-ja sairaustietopankki + päätöksentukijärjestelmä Muut tarvittavat tietovaranto- ja tukipalvelut Tilasto- ja rekisteripalvelut Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Hajautettu? Kansallinen? Tutkimuspalvelut Valvontapalvelut 36

37 Tavoitteena rakentaa kansalaisen kokonaisvaltainen asiointitili KEKSI

38 Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Strateginen siirtymä Eksote tänään Toimintamalli Kunta 2 Kunta 1 Kunta 3 ESH Kuntakohtaiset rakenteet ja hierarkiat Kunta 1 ESH Kunta 2 Kunta 3 Kela TE-toimisto ym. Hallinnollisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Kunta 1 ESH Kunta 2 Kunta 3 Toiminnallisesti integroitu verkostorakenne Verkoston solmukohdat ja toimijoiden yhteydet selkeät Perustuu työnjakoon ja luottamukseen Kela TE-toimisto ym.

39 From STAND-ALONE HOSPITALS to SERVICE NETWORKS STAND-ALONE HOSPITAL ISOLATED, PROFESSION-CENTERED Focused on organisation by medical speciality (2-3 hospitals for inhabitants) REGIONAL SERVICE NETWORK INTERCONNECTED, CUSTOMER-CENTERED Focused on solving problems collaboratively (350 producers for inhabitants) EDUCATION ELDERLY SERVICES SERVICE HOUSING SERVICES for FAMILIES SOCIAL CARE REHABILI TATION ACUTE CARE SENIOR HOUSING HOME CARE WEL- FARE OUTPATIENT SERVICES HOUSING Health SHOPPING MALL

40 Tarvitaan uusi toiminnallinen kokonaisuus Ydinsairaala Hoito Teletuki Yleislääkärin toimenpiteet Ehkäisy Avohoito vähentää sairaalaan ottoja Erikoishoito Lääkäriverkko Yliopistosairaala K Tehohoito Hoitajan johtama hoito Kuntoutus Avohoitokeskus Osaamiskeskukset Yleislääkärit Suora ajanvaraus Matalan kynnyksen avohoitoyksiköt Itsehoito Yksinkertaiset toimenpiteet Leikkaussalit Diagnostiikka Päivystys Suunniteltu hoito Välitön käynnistys (nopeutettu kotiutus) Kuntoutuskeskus Kotikuntoutuspaketit Hoivakodit Potilashotelli Lähisairaalan resurssit Arviointi Etäkonsultaatio Seuranta Yleislääkärit Terveyskeskukset Vastaanotot

41 Visio: Kohti terveempää Etelä-Karjalaa ja toimivampaa Terveyspalveluja, kaikki toimijat vaunuissa mukana, laitureilta kyytiin pyrkii lisää ammattilaisia Hyvinvointipalveluiden tuottaminen monimuotoistuu ja hoitotapahtumaan liittyvien osapuolien roolit ja vastuut muuttuvat tulevaisuudessa Eri osapuolet toimivat yhdessä, integroiduilla työvälineillä Eksote-junaan on runsaasti tulijoita Vanhat mallit eivät toimi. Toiminta voidaan säästää hengiltä, mutta tämä ratkaisu ei liene kuitenkaan haluttu ratkaisu. Muutos on ollut nopea ja vaatinut uskallusta niin terveydenhuollon organisaatioilta, yksittäisiltä työntekijöiltä ammattiryhmään katsomatta kuin kunnallisilta päätöksentekijöiltäkin. YHTEISTYÖ

42 Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne Markku Hupli Terveyspalvelut Palvelujohtaja Koulukatu 14, LAPPEENRANTA Puhelin: DEHKO 10 vuotta, EKSOTE 1 vuotta!

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot