TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?"

Transkriptio

1 TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1

2 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan kuntien perustamat sairaalakuntainliitot järjesteltiin uudelleen Viipuri 2

3 Toinen rakennemuutos 1988 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin vapaaehtoinen perustaminen Rauhan sairaala Tiurun sairaala 3

4 Kolmas rakennemuutos Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vapaaehtoinen perustaminen

5 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, lähtökohdat Maakunnassa asukkaita Kuntia 12 kpl - Etelä-Karjalan shp = asukasta - Parikkala = Itä-Savon shp - Suomenniemi = Etelä-Savon shp Paras -uudistus Valmisteluprosessin aikana Joutsenon kaupunki ja Ylämaan kunta liittyivät Lappeenrantaan. - Etelä-Karjalan kuntien lukumäärä nyt 10 kpl. 5

6 Kolme suurta haastetta Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu ylittää BKT:n kasvun - Viime vuosiin saakka BKT:n kasvu on vastannut menojen kasvua - Koko julkista taloutta koskevat tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset Ikääntyminen - Asiakkaat, potilaat ja henkilökunta Ensimmäisen kerran Suomen historiassa v työelämästä poistuu enemmän työntekijöitä kuin uusia työntekijöitä tulee työmarkkinoille. Kuntasektorin eläkepoistuma on niin suuri, että 70% uusista työntekijöistä pitäisi sijoittua kuntasektorille Teknologia - Sähköiset palvelut muuttavat asiakkaiden ja potilaiden suhtautumista palvelujärjestelmään. Kansallisen arkkitehtuurin merkitys on ratkaiseva 6

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalassa Tilanne nyt Erikoissairaanhoito asukasta Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut: Lappeenranta as. Taipalsaari as. Imatra as. Rautjärvi as. Joutseno as. Savitaipale as. Parikkala as. Lemi as. Ruokolahti as. Ylämaa as. Luumäki as. (Suomenniemi 814 as.) 7

8 Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveyspiirin perustamisen jälkeen Sosiaali- ja terveyspiiri: - Erikoissairaanhoito asukasta ( ) - Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut as. Imatran perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut as. 8

9 Huom! Aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin 12 eri organisaatiossa. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamisen jälkeen palvelut tuotetaan yhdessä organisaatiossa + Imatran perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. 9

10 Eksote Piiri järjestää jäsenkuntien puolesta - Erikoissairaanhoidon - Kehitysvammaisten erityishuollon - Perusterveydenhuollon - Sosiaalihuollon pois lukien lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto Aloitus ; kaikki toiminnot piirissä

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon kolmitasoinen neuvonta- ja palveluohjausmalli Erityis- ja erikoispalvelut 100 Perus- ja avopalvelut 10 Ehkäisevä toiminta 1 HYVINVOINTIASEMA Julkiset, yksityiset ja 3. sektorin tuottamat palvelut Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen Koti 11

12 Piirin tavoitteet Poistaa erillisistä organisaatioista aiheutuvia raja-aitoja ja niistä aiheutuvia ongelmia asiakkaille - Edistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja poistetaan erillisistä organisaatioista aiheutuvia raja-aitoja ja niistä aiheutuvia ongelmia asiakkaille Vahvistetaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä sekä väestön omaa vastuuntuntoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan Piirin toiminta tulee järjestää niin, että kustannuskehitys on valtakunnallista keskimääräistä sosiaali- ja terveystoimen kustannuskehitystä alhaisempaa 12

13 Talous Perussopimuksen 22 mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta palvelusopimusten mukaisesti perittävillä maksuilla ja asiakkailta perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla tuloilla. Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta perittävien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita. 13

14 Kuntalaskutus - Perustamissuunnitelman mukaisesti kustannustenjakoperusteen tulee olla ennustettava, oikeudenmukainen, tehokkuuteen kannustava ja kuntien erilaisen palvelutarpeen toteuttava malli Perustamissuunnitelman mukainen kustannustenjakoperiaate kaikkien palvelujenosalta on aiheuttamisperuste. - Kustannustenjakoperusteen tulee olla tuottavuuden parantamiseen kannustava, yksinkertainen, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä sekä estää turhaa laskutushallintoa 14

15 Kuntalaskutus jatkoa - Perustuu vuosittain kerättävän toiminta- ja taloustilaston mukaisiin palvelukokonaisuuksiin (suurtuotteet). Laskutus perustuu aiempien vuosien toteumasta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin.» Vuoden 2010 maksuosuusprosentti perustuu piirille siirtyneiden tehtävien vuoden 2009 talousarvioon sekä vuosien 2008 ja 2007 tilinpäätöksiin jne. 15

16 Lappeenrannan kaupunki ja Eksote Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Eksotelle Kaupungin rooli on omistajaohjaajan rooli, sopimusohjauksen keinoin - Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus - Kuntakohtainen palvelusopimus - Sopimusohjausyhteistyö 16

17 Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Perustuu perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan Yleiset ja yhteiset periaatteet - Solmitaan neljäksi vuodeksi taustalla maakunnallinen hyvinvointistrategia - Tarkistetaan vuosittain Piiri vastaa lainsäädännön edellyttämästä palvelujen määrästä ja laadusta sekä siitä, että palvelut järjestetään kaikille Piirin asukkaille yhdenmukaisin perustein. Palvelujen tuottamistapa ja rakenne - Lähipalvelut - Alueelliset palvelut - Keskitetyt palvelut 17

18 Omistajaohjaus, Lappeenranta PALVELUSOPIMUS Palvelusopimuksella kunta päättää ja sopii, miten ja missä laajuudessa palvelut toteutetaan. Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Kuntakohtainen palvelusopimus - Palvelukortit - Kuntien maksuosuuden määräytyminen (aiheuttamisperiaate) - Järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut ja lisäostot Lappeenrannassa sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallituksen alainen toimikunta 2011 >? Apulaiskaupunginjohtajan alainen palvelujohtaja 18

19 Lappeenrannan kaupunki / sopimus- ja omistajaohjaus Sopimusohjauksen intressi: Kuntalaisten hyvinvointitarpeiden tunnistaminen ja analysoiminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen taloudellisuus-tuottavuus- ja vaikuttavuus odotukset Palvelujen kattavuus, laatu ja saatavuus, palvelujen priorisointi Palvelujen kustannusvaikuttavuus Keskeistä strateginen ajattelu ja hyvinvointipuutteiden tunnistaminen Palvelutuotannon ohjaaminen informaation ja resurssien avulla 19

20 Kuntakohtainen palvelusopimus Sopimusvuoden (2010) ja suunnitelmavuosien ( ) painopisteet Kuntakohtaiset palvelukortit: - TERVEYSPALVELUT Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Mielenterveyspalvelut Kuntoutuskeskus - PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut - VANHUSTENPALVELUT Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitospalvelut Muut vanhuspalvelut Hyvinvointia edistävät palvelut 20

21 Kuntakohtainen palvelusopimus jatkoa Kunnan maksuosuus Tilat, laitteet ja muu irtaimisto Tukipalvelujen tuottaminen Yhteistyö kaupungin muiden toimialojen kanssa - Vanhusneuvosto - Vammaisneuvosto - Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä - Terveyden edistämisen työryhmä Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Lappeenrannan kaupungin voimassa olevat yhteistyösopimukset siirtyvät Piirille ja sitovat piiriä niiden voimassaoloajan. 21

22 Arviointia Lappeenrannan kannalta Tehtävien siirto onnistui hyvin. Tukipalveluratkaisut toteutettu - talous- ja tietotekniikka Saita Oy - siivous- ja ruokahuolto Tukipalveluyhtiö - työterveys Työkuntokeskus Oy Omistajaohjaus, palvelusopimus - strateginen palvelusopimus (4 v) - vuosisopimus - omistajaohjaus ja sopimusohjaus korostuvat - toiminta, raportointi - ei uusia raja-aitoja - talouden hallinta - Lappeenrannan konserniohjeet uudistettu 22

23 Arviointia Lappeenrannan kannalta jatkoa Palvelusopimus on sitova myös kustannusten osalta - ei lisälaskutus ja jälkilaskutusoikeutta - velvoite toimia niin, että kustannuskehitys on valtakunnallista keskimääräistä kustannuskehitystä alhaisempi. Kustannukset kohdistetaan kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kolmen vuoden jaksotuksella - kuntien omien toimenpiteiden/laiminlyöntien vaikutus - kapitaatiomalli tulevaisuudessa Imatra mukana vain erikoissairaanhoidossa - on haaste toiminnan järjestämisessä ja hyötyjen saavuttamisessa 23

24 Yhteenveto Soveltuu sellaiseen maakuntaan kuin Etelä-Karjala (maakunnan koko, kuntarakenne). Poistaa raja-aitoja, edistää hoidon oikeaa porrastamista, parantaa asiakaspalvelua. Turvaa maakunnan intressit erikoissairaanhoidon Auttaa resurssien kohdentamisessa tarpeen mukaan. 24

25 Yhteenveto jatkoa Parempi kustannusten hallinta. Helpottaa budjetointia, tilinpäätöksen laatimista ja kustannusten ennakointia. Korostaa omistajaohjauksen ja sopimusohjauksen merkitystä. 25

26 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Organisaatiomuutokset ja johtaminen - Hierarkiaa purettu kaikilla vastuualueilla Etelä-Karjalan terveyskeskus - Kuntien terveyskeskukset terveysasemia - Yhteinen potilastietojärjestelmä erikoissairaanhoidon kanssa. Yksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä, yksi maakunnallinen SAS- keskus Vastaava muutos perhe- ja sosiaalipalveluissa ja vanhustenpalveluissa 26

27 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri jatkoa Maakunnallinen akuutti yksikkö - Ensihoito ja sairaankuljetus, erikoislääkäri ja yleislääkäripäivystys, hoitajapäivystys, sosiaalipäivystys Yksi työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintajärjestelmä - Palkkaus ja edunvalvonta 27

28 Kunnan kannalta Kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspiirille Palvelusopimus - Kuntakohtainen palvelusopimus jossa sovitaan kunnan maksuosuudesta sekä palveluista vuodeksi kerrallaan. - Kunnan maksuosuus määräytyy kolmen edellisen vuoden käytön mukaan. Kuntajohtajien neuvottelukunta - Perussopimuksen mukaan toimitusjohtajan apuna toimii kuntajohtajien neuvottelukunta Kunnan edustus hallituksessa - Jokaisella kunnalla edustus hallituksen pöydän ääressä 28

29 Kunnan kannalta jatkoa Peruspalvelujen siirtäminen kunnalta alueelliselle kuntayhtymälle on iso asia - Johtavat poliitikot - Johtavat viranhaltijat muut työntekijät - Kuntalaiset - Muut sidosryhmät Kolmas sektori ja hyvinvointiyrittäjät Kansallinen keskustelu muuttuvasta kunnan roolista on käymättä - Sosiaali- ja terveysministeriö Perinteinen rooli sote- lakien valmistelussa - Suomen Kuntaliitto Kuntien edunvalvonta, Kunta 2017 hanke - Valtiovarainministeriö Kuntaministeri, Kuntaosasto 29

30 Talousarvio 370 milj. Henkilöstömäärä 3500 Yhdeksän jäsenkuntaa asukasta

31 Mitä Eksoten pitää saada aikaan - toimitusjohtaja Pentti Itkonen Palvelujärjestelmän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on parannettava - Ikä- ja kohderyhmien segmentointi ja palveluiden kohdistaminen vaikuttaviin palveluihin - Kustannustietoisuuden vahvistamista ja kustannusvertailuja eri vaihtoehtojen välillä sekä uusien helppokäyttöisten ja selkeiden mittareiden luomista (tuloksellisuusinformaatio) Palveluiden kysyntää vähennettävä - Vastuu omista valinnoista ja niiden seurauksista Terveyshaitat ja sosiaaliset ongelmat 31

32 Integraatioiden ja työnjaon strateginen yhdistelmä Palveluarkkitehtuuri Vertikaalinen integraatio PALVELUIDEN TUOTANNON UUDISTAMINEN TIEDON LOGISTIIKKA TOIMINTAPROSESSIEN MUUTOKSET TYÖN JAKO Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kansallinen integraatio PALVELUIDEN JAKELUN UUSI LOGISTIIKKA Itsepalvelu, koti, asuminen 32

33 Eksote-alueen palvelujärjestelmän strateginen arkkitehtuuri Sote A Sote B Sote C SOTE- ALUEIDEN YHTEISET SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Laboratorio, röntgen, lääkehuolto jne. Kunta A Kunta B Kunta C MAAKUNNALLISET PALVELUKESKUKSET Työterveyshuolto Taloushallinto, palkanlaskenta Siivous, ravinto, varastointi jne. Päivystys Leikkaus Teho ERIKOISALAT Poliklinikat Vuodeosastot PERUSTERVEYDEN HUOLTO VANHUSTEN PALVELUT PERHE- JA SOSIAALIP ALVELUT KANSALLINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Määrittelyt: Hoitoketjut, toiminnanohjaus, sähköiset palvelut jne JOHTAMISKOULUTUS TYÖNJAKOKOULUTUS 33

34 Eksote- tahtotila ja strategiset tavoitteet Strateginen tahtotila Hyvinvointia ja terveyttä - Yhdessä Talous ja tuloksellisuus Asiakkaat ja palvelut Toimintamallit ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Strategiset tavoitteet Palvelukustannukset ja kustannuskehitys alle valtakunnallisen keskitason Hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sekä oikea palvelurakenne Palveluiden saatavuus ja laatu valtakunnallisen keskitason mukaisia Asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien parantaminen Avopalveluiden osuuden lisääminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen Tehokas potilasohjaus sekä yhteiset asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit Yhteisen kulttuurin ja toimintatapojen luominen Houkutteleva työnantaja ja kilpailukykyinen työpaikka Kriittiset menestystekijät Kuntakohtaiset palvelusopimukset ja kapitaatioperusteinen laskutus Taloudellinen ja toiminnallinen läpinäkyvyys sekä kustannusten oikeudenmukainen jako Asiakkaan omavastuun tukeminen ja panostus ennaltaehkäisyyn Kumppanuuksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa Sähköisten ratkaisujen hyödyntäminen palveluprosessien parantamiseksi Tehokkaat ja sujuvat maakunnalliset tukipalvelu-ratkaisut Sosiaali- ja terveyspiirin johtamisjärjestelmän rakentaminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kannustava johtaminen Yhteiset arvot Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus 34

35 Talous Perussopimuksen 22 mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta palvelusopimusten mukaisesti perittävillä maksuilla ja asiakkailta perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla tuloilla. Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta perittävien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita. Lappeenrannan palvelusopimus ,3 M 35

36 Maakunnallinen Hyvinvointipoliittinen ohjelma sateenvarjona sote + osaaminen + kulttuuri jne. Kunta + strategia Kunta + strategia Kunta+ strategia Kunta+ strategia Sopimusohjaus Kunta + strategia Eksoten oma organisaatiostrategia -Osa-strategiat -TTS -Rakenteet ja prosessit - Henkilöstö Kunta +strategia Kunta +strategia Kunta+ strategia Sopimusohjaus Kunta + strategia 36 36

37 Kuntalaskutusmalli Piirin laskutus perustuu kuntien toimintakulujen kolmen vuoden keskiarvosta määriteltyyn kunkin kunnan suhteelliseen maksuosuusprosenttiin Eksoten talousarviovuoden kustannuksista - Ei lisälaskutusoikeutta, ellei kunnan kanssa erikseen sovita Vuonna 2011 maksuosuusprosentti muodostuu kuntien TP2007, TP2008 ja TA2009 mukaan Eksoten toiminnan aikana kustannuslaskennassa kunnille jaetaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaan osuus Eksoten nettotoimintamenoista - Erikoissairaanhoidon osalta kustannuslaskenta noudattaa aikaisempaa käytäntöä - Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta jakoperusteina ovat mm. asukasluku, alueellinen asukasluku, hoitopäivät tai käytetty palvelu henkilötunnuksien kautta kohdennettuna Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti määritelty palvelujen käyttö on ollut kunnalle määritettyä vuosimaksua suurempi tai pienempi, tämä huomioidaan ao. kunnan vuosimaksua määritettäessä korottavana tai laskevana tekijänä kunkin vuoden osalta aina piirin tilinpäätöksen vahvistamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien Maksuosuutta määritettäessä huomioidaan mahdolliset rakenteelliset muutokset Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella 37

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot