Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset"

Transkriptio

1 Muistisairaan ihmisen kotona asumisen edellytykset TERVE-SOS 2010: Toimiva arki IKÄÄNTYVÄN ARKI Ulla Eloniemi-Sulkava Gerontologian dosentti, FT, esh Vanhustyön keskusliitto ry, Tampereen yliopisto

2 Yhteistyö, räätälöinti, osaaminen ja koordinointi

3 Keskivaikean ja vaikean muistisairauden esiintyvyys (%) (Viramo ja Sulkava 2006) ,70 4,20 0, v 65-74v 75-84v 85- v

4 Muistisairaudet ja kotona asuminen Muistipotilaita noin Suomessa lievä dementia keskivaikea ja vaikea dementia Kotona asuu Vähintään keskivaikeasti muistisairaista noin on kotihoidossa Kaikista kotona asuvista yksin asuvia 60% Omaiset ja erityisesti puolisot mahdollistavat kotihoidon jatkumisen Muistipotilailla ikäluokassaan suurin riski päätyä pitkäaikaiseen hoitopaikkaan Pitkäaikaishoitopaikoissa 80-85%:lla on muistisairaus

5 Keskivaikean ja vaikean muistisairauden hoidosta aiheutuvat suorat kustannukset Suomessa (miljoona euroa) (Sulkava 2006) vuosi Avohoito Laitoshoito Yhteensä

6 Kustannuksista (Sulkava 2006) Avohoidon osuus kustannuksista on 28,6% vaikka 60% muistisairaista ihmisistä hoidetaan kotona Yhden muistisairaan ihmisen keskimääräiset vuosikustannukset laitoshoidossa ja kotihoidossa Keskimääräinen vuorokausikustannus laitoshoidossa on 100 ja kotihoidossa 40

7 Kustannuksista (Sulkava 2006) (2) Muistisairaiden ihmisten lääkehoitokustannukset olivat v noin 50 milj. euroa eli 1.6% hoidon kokonaiskustannuksista Yhden muistisairaan ihmisen diagnostiset tutkimukset euroa >>> uuden muistisairaan diagnostiset kulut 14 milj. euroa/ v. >>> 0.4% kokonaisvuosikustannuksista

8 Kotona asuminen Muistipotilaan toive Omaisen toive, erityisesti puolisohoitajat sitoutuneita Yhteiskunnan ja päättäjien toive

9 Muistipotilaan nykyinen ura (Erkinjuntti 2005, Pitkälä 2006) AT riski MCI MMSE 30 PREKLIININEN 28 DEMENTIA DIAGNOS- 2 TIIKKA LIEVÄ AT KESKIVAIKEA AT VAIKEA AT LAITOSHOITO? MUSTA AUKKO vuosia

10 Kotona asumisen päättymistä ennakoivia tekijöitä 1. Muistipotilastekijät 2. Omaishoitajatekijät 3. Perheen psykososiaaliset tekijät 4. Hoito- ja palvelujärjestelmätekijät

11 Muistipotilastekijät Ei käytä antikolinesteraasilääkettä (AT-potilaat) Asuu yksin ilman hoitoon aktiivisesti osallistuvaa läheistä Käytösoireet Fyysisen toimintakyvyn vaikeudet pidätyskyvyttömyys kävelyvaikeudet lisääntynyt avuntarve pukeutumisessa ja peseytymisessä Kognitiivisen toimintakyvyn vaikeuksien lisääntyminen

12 Omaishoitajatekijät Omaishoitaja ei ole puoliso Omaishoitajan naissukupuoli Taakan kokemukset Koettu hoidon sitovuus Omaishoitajan oman terveydentilan ongelmat

13 Perheen psykososiaaliset tekijät Parisuhteen huono elämänaikainen laatu Perheen negatiiviset tunnesuhteet Perheen huonot keskinäiset välit

14 Hoito- ja palvelujärjestelmätekijät Riittämättömät palvelut Tuet eivät vastaa muistipotilaiden/ perheiden tarpeisiin Epäonnistunut lyhytaikaishoito Järjestelmän toimintatavat monimutkaisuus palveluista ei jaeta tietoa järjestelmälähtöisyys

15 Valtakunnallinen kysely Alzheimerin tautia sairastavien puolisoille (Raivio ym. 2007) LAPPI Postikysely Satunnaisotanta AT:tä sairastavien ja AKElääkettä käyttävien KELA rekisteristä N= 1989, palautus 75% Omaishoitajia n=1214 KESKI-SUOMI POHJOIS KARJALA TAMPERE HELSINKI

16 Kyselyn tuloksia AT sairastavien henkilöiden puolisohoitajien keski-ikä 78 v, keskimäärin yli 50 v avioliitto takana 34%:lla puolisohoitajista subjektiivinen terveydentila heikko Sairastuneilla puolisoilla paljon oireita ja avun tarvetta: 40% vaatii puolison jatkuvaa läsnäoloa 72%:lla levottomuutta 46%:lla pidätyskyvyttömyyttä 35% tarvitsee tukea liikkuessa 44% häiritsee puolison yöunta

17 Sopeutuminen omaishoitajana olemiseen Hyvin tai melko hyvin sopeutuneita 92.2% Tyytyväisiä avioliittoon 63%

18 Palvelut joihin koettiin tarvetta vrt mitä saatiin Toivottu/tarve Sai palvelua Fysioterapia Omaishoidon tuki Siivousapua Kotimiespalvelu

19 Tyytyväisyys palveluihin 39% perheistä oli tyytyväisiä saamiinsa palveluihin 29% koki että oli helppoa saada tietoa tarjolla olevista palveluista 31% koki voivansa vaikuttaa siihen, mitä palveluita he saivat

20 Nykyjärjestelmä muistipotilaan ja hänen perheensä näkökulmasta APTEEKKI farmaseutti ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA JALKAHOITO OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi Saarenheimo ja Pietilä 2006 RAVINTO- NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti L TERVEYDEN- L L HOITAJA L Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos VETERAANI- TOIMISTO L L L FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L L L L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L KELA: -lääkekorvaukset L - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

21 Jaana Suhonen, Kari Alhainen, Ulla Eloniemi-Sulkava, Pirjo Juhela, Kati Juva, Minna Löppönen, Markku Makkonen, Matti Mäkelä, Tuula Pirttilä, Kaisu Pitkälä, Anne Remes, Raimo Sulkava, Petteri Viramo, Timo Erkinjuntti. Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa. Suomen Lääkärilehti 10/2008 vsk 63

22 Muistikoordinaattori varmistaa muistipotilaan avohoidon toteutumisen (SLL, väite 7..) Muistipotilaan avohoidon seurannassa yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman toteutuminen vaatii muistisairauksien hoidon erityisosaamisen lisäksi palveluiden hyvää tuntemusta sekä yhteistyötä potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Hoidon säännöllinen seuranta kannattaa keskittää muistisairauksiin perehtyneelle muistikoordinaattorille, jonka työparina on muistisairauksiin perehtynyt terveyskeskuslääkäri, kotihoidon tai muistipoliklinikan lääkäri.

23 Erilaiset muistipotilaat hyötyvät koordinaattoritoiminnasta(satunnaistetut kontrolloidut interventiotutkimukset) Mittelman ym puolisohoitajat, muistipotilailla AT muistineuvoja, ei lääkäriä erit. lievästi dementoituneet hyötyivät Eloniemi-Sulkava ym omaishoitajat: 56% puolisoita, 44% muita eri muistisairaudet: AT 54% koordinaattori, geriatri nopea puuttuminen kotihoidon riskitilanteisiin erit. vaikeasti dementoituneet hyötyivät?

24 Erilaiset muistipotilaat hyötyvät koordinaattoritoiminnasta (satunnaistetut kontrolloidut interventiotutkimukset) Vuori & Eloniemi-Sulkava 2002 yksin asuvat, lievä sairauden aste 88 % koordinaattori, geriatri eri muistisairaudet: AT 70% Eloniemi-Sulkava ym. 2006, 2009 Puoliso-omaishoitajat Muistipotilaat: AT 85%, vähintään keskivaikea 75% Koordinaattori + geriatri Yhteistyö perheiden kanssa, räätälöinti Nopea puuttuminen kotihoidon riskitilanteisiin Vähensi kustannuksia

25 Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen kehittämishanke (Pitkälä ym.) Ikääntyneiden yksinäisyys Omaishoitoperheiden arki ja tukeminen Kolmannen sektorin rooli ja kuntoutuksen solmukohdat Omaishoito yhteistyönä -tukimalli

26 Omaishoito yhteistyönä tukimalli (Eloniemi-Sulkava ym. 2006) Muistikoordinaattori Geriatri/ lääkäri MUISTISAIRAS IHMINEN OMAISHOITAJA Räätälöidyt tukimuodot Tavoitteelliset vertaisryhmät KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET Koko perheen tukeminen Joustavuus ja ripeä reagointi Erilaisten kulttuurien tunnistaminen ja hyväksyminen: kulttuurinen herkkyys Perheen autonomian kunnioittaminen Perhe-elämän tukeminen Optimismi ja voimavarojen tukeminen

27 Omaishoito yhteistyönä -tukimallissa Ei palvelujen yksisuuntaista jakamista, vaan yhteistyötä. Perhe päättää omista asioistaan, mutta tarvitsee tulkiksi luotettavan ja pysyvän ammattilaisen. Perheen omat voimavarat ja joustavat palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka jättää tilaa perheen arjelle. Hyvin koordinoitu ja turvallisuutta synnyttävä tuki tulee yhteiskunnallekin edullisemmaksi.

28 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa laaja-alainen tukeminen (1) Miten tekeminen Kriisitilanteiden ennakointi, ripeä tarttuminen tilanteisiin Ongelmaratkaisutaitojen tärkeys Koordinointi ja räätälöinti Ammattilaisten laaja gerontologinen osaaminen

29 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa laaja-alainen tukeminen (2) Omaisen tukeminen Koulutus : sairauden eri vaiheiden ja tilanteiden mukaan Omaishoitajan terveydentilan ja toimintakyvyn hoito Yksilöllinen ja tilannekohtainen psykologinen tuki Toimijuuden tukeminen Tavoitteelliset vertaisryhmät (räätälöidysti) Taloudelliset tuet Sairastuneen joustavat ja kuntouttavat lyhytaikaishoidot

30 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa laaja-alainen tukeminen (3) Muistisairaan ihmisen näyttöön perustuva hoito muistisairauden varhainen diagnosointi muiden sairauksien ja oireiden hyvä hoito lääkityksen seuranta: polyfarmasia, alilääkitys, sivuvaikutukset kuntoutustarpeen seuranta >> kuntoutuksen järjestäminen ravitsemustilan seuranta ennaltaehkäisy, esim. lonkkamurtumat

31 Kiitos!

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille

Lisätiedot

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Sidonnaisuudet Länsi-Suomen Diakonialaitoksella sotainvalidien ja veteraanien kuntoutusosaston

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä SOSIAAI- JA 1 Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit Stakes 22.10.2007 Juha Teperi SOSIAAI- JA 2 Mitä palveluintegraatiolla

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Varsinais-Suomen yleislääkäripäivät Turku,21.5.14 Tarja Uusitalo geriatrian ylilääkäri Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Sidonnaisuudet/yhteistyökumppanit:

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Leinonen, Kirsi 2009 Tikkurila KUKKASIA VAI KANTOJA POLULLA? - TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto SIDONNAISUUDET Professori Helsingin Yliopisto, ylilääkäri HUS- PTH yksikkö Yhteistyö HUS-alueen

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA

KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA MUISTIASIAKKAAN HOITOPOLUN VARRELTA Oma tupa oma lupa-hanke 29.1.2013 Outi Teittinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter TYÖN ETENEMINEN Muistisairaiden kotona asumiseen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot