Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely"

Transkriptio

1 Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren benchmarking-tutkimus käynnistyi...2 Prosessit toimiviksi...3 Tapan muutosta iikeaitokseksi tuetaan työhyvinvoinnin keinoin...5 Yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus kaikie asiakasvirastoie...5 Yksi askutus askutus on yksi...6 Katevaraukset ja rahatiaukset...7 Sähköinen pakkaaskema verkkopankista...8 Työmatkaseteeitä saa edeeenkin...8 Kiitos tiinpäätösvamisteijoie...9 Kirjanpitokouutusta...9 Henkiöuutisia...9 Tapan viimeisin asiakastyytyväisyyskysey toteutettiin , ja se oi jatkoa vuosien 2006 ja 2005 vastaavie kyseyie. Otantana oi 578 Tapan asiakasta ja vastausprosentiksi saatiin 34 ei 195 vastaajaa. Asiakaskyseyyn pyydettiin arviot sekä tyytyväisyydestä että tekijän tärkeydestä asteikoa 1 5, jossa viisi oi paras. Keskiarvoista askettu Tapan yeisarvosana on komen vuoden aikana kehittynyt seuraavasti: Tapa yeisesti 3,62 3,60 3,67 Arviot jakaantuivat seuraavasti: Paveujen näkyvyys 3,33 (Miten hyvin paveuista on saatavia tietoa?) Henkiöstön ammattitaito 3,57 Paveujen uotettavuus 3,89 (Toimiiko yksikkö niin kuin se upaa?) Henkiöstön paveuattius ja ystäväisyys 3,72 Henkiöstön tavoitettavuus 3,79 Ohjeiden riittävyys ja sekeys 3,43 Parhaimmaksi asiakkaat arvostivat paveuattiutta, ystäväisyyttä sekä ammattitaitoa. Lisätoiveita tui eniten ohjeiden riittävyydessä ja sekeydessä sekä paveujen näkyvyydessä. kaisa penttiä

2 Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey Kuuden suuren benchmarking-tutkimus käynnistyi Ohjeistus on out yksi Tapan tärkeimmistä tehtävistä perustamisesta ähtien. Ohjeita on tuotettu runsaasti, mutta sekeydessä ja kohdentamisessa on parantamisen varaa. Ohjeet öytyvät Hei-intrasta sekä kohdasta Taous > Taoushainnon ohjeet että Paveukeskukset > Tapa > Taoushainnon ohjeet Paveujen näkyvyyttä on isätty tää säännöisesti nejä kertaa vuodessa imestyvää asiakastiedotteea, Hei-intran uutisoinnia sekä asiakkaie järjestetyiä ajankohtaisia tiedotustiaisuuksia. Kuuvan vuoden akupuoea ovat käynnistyneet taous- ja pakkahainnon prosessien kehittämisryhmät. Tärkeää on öytää mahdoisimman hyvä yhteistyö yhteisten prosessiemme kehittämisessä. Kyseyn vastaajat jakautuivat eri toimistojen asiakaskuntiin seuraavasti: Laskutus 116 vastaajaa (85) Maksuiikenne 105 vastaajaa (78) Ostoaskut 137 vastaajaa (113) Pakanaskenta 136 vastaajaa (124) Kirjanpito 70 vastaajaa (91) (Suuissa ukema edeisenä vuonna) Asiakasvirastojen kanssa käymissämme seurantakokouksissa on todettu, että oemme saaneet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa monta uudistusta vietyä äpi. Työ jatkuu edeeen. Leena Rautakorpi haintopääikkö Hainto kaisa penttiä Hesinki, Espoo, Jyväskyä, Lahti, Ouu, Tampere, Turku ja Vantaa yhdessä osaistuvat taoushainnon paveukeskusten benchmarking-tutkimukseen. Benchmarkingtutkimuksen tekijäksi on vaittu kipaiutuksen perusteea Deoitte Oy. Tutkimus tehdään maais-huhtikuun aikana ja oppuraportti esiteään toukokuun opua. Tutkimuksen avua voidaan suorittaa Tapan kehityksen sisäinen vertaiu, kaupunkien keskinäinen vertaiu sekä vertaiu tutkimuksen suorittajan tietokannoissa oeviin muihin organisaatioihin. Tutkimus sisätää seuraavat taoushainnon prosessit: kirjanpito, askutus, myyntireskontra, perintä, ostoaskujen käsittey, ostoreskontra, pakanaskenta, matkaaskut ja maksuiikenne. Tutkimus käsittää perustiedon keräämisen, haastatteut, tietojen käsitteyn ja anaysoinnin sekä oppuraportin aatimisen. Haastatteuun vaitaan kome asiakasta kustakin kaupungista. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Mitä Benchmarking on? Benchmarking tarkoittaa esikuva-anayysia, vertaiuanayysia ja siinä verrataan omaa toimintaa toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisita oppiminen ja oman toiminnan kyseenaaistaminen. Benchmarking toimintaa käytetään yeisesti yritysmaaimassa ja usein nimenomaan aatujärjestemien kehittämisen ja prosessinkehittämisen väineenä. Benchmarking auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja aatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä aatimaan kehitysideoita. Benchmarking voi oa strategioiden vertaiua, prosessien vertaiua tai datan, mittareiden vertaiua. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

3 , Pertti Meonen Taent Hausista käännytti kuuijoita prosessiuskoon. Prosessit toimiviksi Taoushainnon prosessit ovat Tapan ja virastojen yhteisiä. Siksi prosesseie pitää nimetä sekeät vastuuhenkiöt virastoissa ja Tapassa. Prosesseja on pystyttävä arvioimaan, muuttamaan ja kehittämään. Tehdäänkö prosessissa edes oikeita asioita? Tehdäänkö oikeita asioita oikein ei resursseja tuhaamatta? Onko tässä prosessissa puonkauoja, kapeikkokohtia? Jos on, niin miksi? Taoushainnon prosessien ympärie on nimetty työryhmät ja ensimmäinen yhteinen aoitusseminaari on pidetty. Päivän vetäjänä toimi prosessijohtamisen asiantuntija Pertti Meonen Taent Hausista. Hänen värikäs esiintymisensä varmasti käännytti monia kuuijoita prosessiuskoon. Meonen korosti erityisesti muun muassa: Prosesseihin perustuva toiminta mahdoistaa perustehtävässä onnistumisen ja strategian viemisen käytäntöön Osaamisen monipuoinen käyttö vähentää aatukustannuksia ja parantaa aatua sekä tukee osaamisen jakamista ja johtamista Jos prosessit eivät oe kunnossa, tarvitaan 30 prosenttia enemmän resursseja tehtävien hoitamiseen Tapan ja asiakasvirastojen yhteisten prosessien omistajat on nimettävä niin Tapassa kuin virastoissakin. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö, Kirjanpito ja tiinpäätös -prosessiryhmä kuvassa vasemmata Pirkko Pakarinen, Eija Hirvikoski, Tuija Larjomaa, Tarja Ek, Maija Voutiainen, Marja-Leena Grozev, Ua Kauppinen, Marja Sario., Maksuiikenteen prosessiryhmä kuvassa vasemmata Hannee Huhtaa, Taina Purhonen, Päivi Turpeinen, Nina Nyberg, Heena Puusaari. kuvat pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

4 Prosessit toimiviksi, Tiauksesta maksuun -prosessiryhmä: kuvassa vasemmata oikeae Hannu Hämääinen, Petri Parrukoski, Esko Pyrhönen, Harri Numminen, Suvi Nyberg, Erja Heinonen ja Lahja Vennoa. Työ jatkuu kevään aikana Tiauksesta maksuun -prosessiryhmän työpajassa keskustetiin asiakkaista ja tavoitteesta. Ryhmä oi yksimieinen siitä, että prosessi on asiakasvirastojen ja Tapan yhteinen aikaansaannos. Sen tavoitteena on tiauksiin iittyvien askujen maksaminen ajaaan ja oikein tiedoin. Jotta tässä onnistutaan, joidenkin toimintojen sujuminen on kriittistä opputuoksen kannata. Täaisiksi kriittisiksi toiminnoiksi ryhmä määrittei tiauksen tekemisen oikein tiedoin, tavaran tai paveun vastaanoton, tiauksen ja askun yhteen saattamisen, askun kohdistamisen oikeaan paikkaan, askun kierron hainnan ja sitoutumisen yhteisiin peisääntöihin. Prosessin kehittämiseksi edeeen injattiin toimenpiteinä järjestemien muokkaaminen prosessin tarpeita vastaavaksi ja yhteistyö asiakkaiden ja Tapan väiä. Harri Numminen paveupääikkö Ostoaskut, Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä kuvassa vasemmata Matti Saarinen, Arja Rantanen, Eina Tirkkonen, Jenni Rope ja Päivi Lahti. Tapa tiedottaa 04/2007 esitetiin prosessiryhmien jäsenet sivua 6, inkki tiedotteeseen. Pertti Meosen uentoaineisto öytyy Hei-intrasta kohdasta Paveukeskukset >Tapa > Ajankohtaista, Pakanaskenta-prosessiryhmää kuvassa vasemmata Raija Markkua, Mirja Ahokas, Kari Kaio, Timo Pitkänen, Maia Vähää, Pirkko Lihavainen, Hikka Vesterinen. Edessä istumassa vasemmata. Hans Biström, Sanni Taimiaho, Irmei Mäkitao, Eija Keränen. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

5 Tapan muutosta iikeaitokseksi tuetaan työhyvinvoinnin keinoin Vuoden 2008 aussa käynnistynyt Yhdessä kohti iikeaitosta työhyvinvoinnin keinoin -projekti vastaa Tapan muutoksen tukiohjemasta. Projektin tehtävänä on yäpitää ja kehittää henkiöstön työhyvinvointia, sekä osaamista myös iikeaitostamiseen iittyvissä muutoksissa. Projekti sai osan rahoituksesta kaupungin keskitetyistä työhyvinvointi-määrärahoista. Yhdessä kohti iikeaitosta -projektin projektiryhmässä ovat mukana henkiöstön, esimiesten ja työsuojeun edustajat. Projektin tehtävinä ovat esimerkiksi henkiöstön tiedottaminen ja perehdyttäminen iikeaitoksen aiheuttamiin muutoksiin, sekä aktiivinen osaistuminen muutoksen suunnitteuun ja toiminnan kehittämiseen. Projekti järjestää mm. tiedotustiaisuuksia ja perehdytystä henkiöstöe, toimittaa muutoksesta kertovaa tiedotetta, yäpitää interaktiivista keskusteupastaa ja suunnitteee keinoja osaamisen yäpitoon ja kehittämiseen. Pirjo Norppa-Röpeinen projektipääikkö Tapan työhyvinvointihanke, Pirjo Norppa-Röpeinen esittei tapaaisie Yhdessä kohti iikeaitosta projektin. Jouukuussa 2007 pidettiin nejä henkiöstöinfo-tiaisuutta. + Yhdessä kohti iikeaitosta projekti esitetiin tapaaisie jouukuussa 2007 pidetyissä nejässä samansisätöisessä henkiöstöinfo-tiaisuudessa. kuvat pirkko tiainen Yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus kaikie asiakasvirastoie Tapan kaikie asiakasvirastoie yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus järjestetään ko Meritaon auditoriossa. Tiaisuudessa käsiteään mm.: Tapan tarjoamat paveut vuonna 2009, paveukuvaukset ja hinnoitteu Prosessien työnjako ja prosessimittarit Paautetaan mieiin vuonna 2002 tehdyn taous- ja pakkahainnon kyseytutkimuksen tuokset sekä paveukeskuksen perustamisee asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Kutsu tiaisuuteen ähetetään erikseen. Tarvittaessa järjestetään asiakasvirastoie vieä omat perinteiset seurantakokoukset. Lisätiedot Taoushaintopääikkö Tuua Jäppinen, p , sähköposti: tai paveupääikkö Maija Voutiainen, p , sähköposti: Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

6 Yksi askutus askutus on yksi Laskutus -paveuaue paveuvastaava Perintä -paveuaue paveuvastaava Muutoksea tavoitteemme ennen kaikkea osaamisemme syventämistä ja toimintatapojemme yhtenäistämistä. Samaa tehostamme toimintaamme tekemää esimerkiksi eriaiset tietojärjestemäajot aiempaa suuremmissa kokonaisuuksissa. Uudet askutuksen paveuaueet Uusi paveuauejakomme perustuu askutus- ja perintäprosessin tehtäväaueisiin. Lyhyesti kuvattuna uudet paveuaueemme vastaavat tehtävistä seuraavasti: Kaupunki askuttaa Laskutuksen paveuaueea hoidetaan jatkossa kaikkien asiakasvirastojen askutus, oipa kyseessä sähköisesti vastaanotettu askutustiedosto tai omakemuodossa meie toimitettu askutuspyyntö. Toimintatavat ja paveumme aatuvaatimukset eri virastojen askutuksessa ovat yhteneväiset. Laskutus Paveupääikkö Suoritukset ja täsmäykset -paveuaue paveuvastaava Eriispaveut -paveuaue paveuvastaava Laskutuksen tietojärjestemät -paveuaue järjestemävastaava Siirryimme askutuksessa akaen uudenaiseen työnjakoon tavoitteenamme parantaa paveuamme entisestään. Laskutuksen paveuaueea vastaanotetaan myös vataosa asiakaspuheuistamme. Sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen asiakasmaksuakiin perustuvissa askuissa asiakkaat ohjataan soittamaan asiakaspaveunumeroon Kaikissa muissa askuissa asiakkaat ohjataan soittamaan asiakaspaveunumeroon Moemmissa numeroissa paveemme päivittäin virka-aikana ko Kyseisiin paveunumeroihin on vastaamassa henkiöä (tarvittaessa enemmänkin). Jos numerot akuvaiheessa ruuhkautuvat, teemme kaikkemme, että puheinpaveuun saadaan mahdoisimman pian riittävä määrä asiakaspaveijoita. Laskutus-paveuaueea työskenteee noin 20 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Päivi Lahti, puh Sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen asiakasmaksut Muut asiakasmaksut Sähköposti Faksi Kaupunki perii Perinnän paveuaueea hoidetaan jatkossa kaikkien asiakasvirastojen saatavien perintä, vekajärjesteyasiat sekä uottotappioesitysten aadinta. Perinnässä yhteistyökumppaneitamme ovat perintätoimisto Lindorff, uosottovirasto sekä haintokeskuksen oikeuspaveut-yksikkö. Myös perinnän paveuaueea on käytössä yhteinen asiakaspaveunumero ( ), jossa paveemme päivittäin ko Perinnän asiakaspaveunumero esiintyy kaikissa ähettämissämme maksumuistutuksissa. Perintä-paveuaueea työskenteee noin 10 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Anita Andsten, puh Perintä Sähköposti Faksi Suoritukset ja täsmäykset Suoritukset ja täsmäykset -paveuaueea hoidetaan askutuksen pankkitiit, sisään uetaan suoritukset myyntireskontraan, täsmätään tiit ja aaditaan maksuosoitukset asiakkaiden iikamaksujen johdosta. Suoritukset ja täsmäykset -paveuaueea työskenteee noin 10 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Ann- Mari Katainen, puh Paveuaueen työntekijät tavoittaa henkiökohtaisista puheinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Paveuaueen faksinumero on Eriispaveut Eriispaveut-paveuaueea tuotetaan ydinprosessiimme kuuumattomia paveuja, joista on erikseen sovittu sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen kanssa. Täaisia paveuja ovat esimerkiksi vapaakorttien myöntäminen sosiaai- ja terveydenhuoon maksukaton täyttyessä, tuosidonnaisten ja harkinnanvaraisten maksujen aennusten vamisteu, hammashuoon paveusetei-toiminnan asiantuntijatehtävät sekä eriaiset askutukseen tai asiakastietojen taennustehtävät. Eriispaveuiden paveuaueea on käytössä yhteinen asiakaspaveunumero, , jossa paveemme päivittäin ko Eriispaveut-paveuaueea työskenteee noin 20 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Sari Haikainen, puh Eriispaveut Sähköposti Faksi Laskutuksen tietojärjestemät -paveuaue Laskutuksen tietojärjestemät on viiden hengen paveuaue, joka vastaa askutuksen tietojärjestemistä ja -iikenteestä. Paveuaueen ähiesimiehenä toimii järjestemävastaava Seija Rantamäki, puh Paveuaueen työntekijät tavoittaa henkiökohtaisista puheinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Paveuaueen faksinumero on Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

7 Katevaraukset ja rahatiaukset Taoushaintopaveun maksuiikenne hoitaa eriaisia kaupungin rahaiikenteeseen iittyviä tehtäviä. Päivittäin tehdään katevaraukset tai rahatiaukset, niinkuin maksuiikenteen sangia tehtäviä kutsutaan. Päivittäin tehtäviä katevarauksia on kahdenaisia. pirkko tiainen Tapan asiakasvirastojen ostoaskut kootaan päivittäin AdeEko-ohjeman maksatusajoa pankkitiedostoiksi, jotka siirtyvät WM-Datan paveimee, josta ne ähetetään edeeen ajastetusti pankkiin ko Ostoaskujen katevaraus eriteään nejään vastuuaueeseen sosiaaivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto sekä kaikki muut virastot. Summat virastoittain saadaan maksatusajosta muodostuvasta koontiistasta; jaettavien summien tuee täsmätä maksatusajojen oppusummaan. Vamis tiaus faksataan taousja suunnitteukeskuksen varainhainnan rahoitusyksikköön josta katteet siirretään maksuiikenneohjemaa kaupungin pääpankkitiie Sampo Pankissa. Sosiaaiviraston asiakastietojärjestemästä ja perhetoimimistosta faksia saapuneista katevarauksista (eatusmaksut ja -tuet, asten sijaishuoto sekä omatoiminta) kerätään maksuaineisto itapäivän katevaraukseen. Kate tiataan sosiaaiviraston menotiie Sampo Pankkiin. Näiden isäksi maksuiikenteessä asketaan ja arvioidaan seuraavan päivän katetarve reskontran ukopuoisia maksuja varten ja varataan kate Tapan maksuiikenteen menotiie Sampo Pankkiin. Lisäksi asketaan ukomaiset maksut ja varataan kate Tapan maksuiikenteen menotiie Nordeaan. Edeisten isäksi tehdään joka perjantaie katevarauksia sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen Taksi-Datan suoraveoituksia varten virastojen menotieie Nordeaan. Kerran kuussa toimitetaan myös kiinteistöviraston tiakeskuksen vuokra-aineisto pankkiin ja tiataan kate Sampo Pankkiin. Kun summat on koottu ja pankkitiien sadot tarkistettu sekä arvioitu seuraavan päivän katetarve, faksataan katevaraus taous- ja suunnitteukeskuksen varainhaintaan, joka siirtää katteet edeeen tarvittavie pankkitieie. Sekava ja monimutkainen prosessi on maksuiikenteen jokapäiväistä toimintaa. Vaikka työaikaa katevarauksiin ei kuu runsaasti, on se tärkeä osa kaupungin toimintaa. Yhteistyö varainhainnan henkiökunnan kanssa on erittäin hyvä ja joustava. Kiireiset toimeksiannot pystytään hoitamaan puheimitse ja rahaa on aina järjestynyt hyvinkin pikaisesti pankkitiie. Taina Purhonen maksuiikenneasiantuntija Maksuiikenne Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

8 kaisa penttiä Sähköinen pakkaaskema verkkopankista Kaupungin kuukausipakkaisia on out syksystä 2007 ähtien mahdoisuus saada pakkaaskemansa sähköisenä oman tiipankkinsa verkkopankkiin. Tähän mennessä verkkopakkaaskeman käyttäjäksi on imoittautunut henkiöä. Paveu ei koske Hesingin Energian henkiökuntaa, koska Energiaa ei oe käytössään Hijat-järjestemää. Verkkopakkapaveun käyttäjäksi voi siirtyä, jos pakkatii on joissakin seuraavista pankkiryhmistä: Nordea, Sampo Pankki, Osuuspankki-ryhmä tai Aktia Säästöpankki Oyj ja käytössä ovat henkiökohtaiset verkkopankkitunnukset. Verkkopakkaaskema on nähtävissä verkkopankissa jo 2 3 päivää ennen maksupäivää, ja sitä voi tarkastea kaikkiata missä on internet-yhteys. Pakansaaja voi myös ähettää verkkopakkapaveusta viestin pakanaskentaan. Verkkopakkaaskema sisätää samat tiedot kuin perinteinen paperinen askema. Pakkaaskema säiyy verkkopankissa 18 kuukauden ajan ja tarvittaessa se voidaan myös taentaa ja tuostaa. Kun pakansaaja on ottanut verkkopakkaaskeman käyttöön, paperista pakkaaskemaa ei enää ähetetä postitse kotiin. Kun pakansaaja hauaa ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, hänen tuee imoittaa asiasta kirjaisesti tai sähköpostitse omae pakanaskijaeen tai täyttää sähköinen imoitusomake Hei-intrassa Paveukeskukset > Taoushaintopaveu > Siirry verkkopakkaaskemaan. Uusi pakansaaja voi suoraan imoittautua verkkopakkaaskeman käyttäjäksi rastittamaa työsopimuksen/viranhoitomääräyksen iitteenä oevassa perustietoomakkeessa oevan kohdan Hauan pakkaaskemani sähköisenä. Myöhemmin keväää verkkopakkapaveu aajenee koskemaan myös kaupungin tuntipakkaisia työntekijöitä. Irmei Mäkitao erityissuunnitteija Henkiöstöhainnon tietojärjestemät Työmatkaseteeitä saa edeeenkin Työmatkasetei on tuut jäädäkseen. Jouukuussa postitettiin seteeitä noin henkiöe ja mennessä niitä on ähetetty jo yi henkiöe. Vuoden 2008 työmatkaseteeitä voi hakea edeeen. Nopeimmin seteit saa käyttöönsä täyttämää digium-omakkeen, joka öytyy Hei-Intrasta (http://hei.he.fi/) /ajankohtaista / työsuhdematkaippuetu. Lomake öytyy myös kaupungin yhteisistä omakkeista nimeä: Imoitus työsuhdematkaippuedun saamiseksi (Lv- 417Digium). Seteeitä pitää hakea kaksi viikkoa ennen aiotun etuuden akamista. Web-omake on askutuksessa testattavana. Piotointiin päästäneen kevään aikana. Kuuttajan verkkoaskutus otetaan käyttöön terveyskeskuksen asiakasmaksujen askutuksessa maaiskuun oppuun mennessä. (Akuperäinen tavoite oi vuoden 2007 oppuun mennessä.) Sähköisen työpöydän piotointi akaa syksyä 2008 kaupunkisuunnitteuvirastossa sekä taous- ja suunnitteukeskuksessa. Tapa on mukana piotoinnissa. Päätieie tuevat suoritukset Tuua Hoopainen toimii yhteyshenkiönä Tapan asiakasvirastojen päätieie tuevissa suorituksissa. Jatkossa päätieie tuevat suoritukset pyritään suorakirjaamaan mahdoisimman kattavasti maksuiikenteessä. Päätieie tuevien suoritusten sevittämisessä tarvitaan yhteistyötä edeeen virastojen kanssa. Tapan maksuiikenteestä ähetetään päätieie tuevat suoritukset virastoihin tiiöintiä varten, jotka tiiöinnin jäkeen paautetaan maksuiikenteeseen Tuua Hoopaisee, PL 34. Jatkossa maksuiikenteessä tehdään esimerkiksi samanaisina toistuvat suoritukset kirjaukset suoraan. Tästä sovitaan kuitenkin virastojen kanssa yksityiskohtaisesti. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 8

9 Kiitos Kiitos kaikie vuoden 2007 tiinpäätöksen vamisteuun osaistuneie. Tiinpäätös käsiteään kaupunginhaituksessa Tavoitteena on out tiinpäätösprosessin kehittäminen sekä tiinpäätöksen sisäön ja ukoasun yhtenäistäminen. Ensivaikutema on, että työ jatkuu. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Kirjanpitokouutusta Kirjanpitotoimisto järjestää vuoden 2008 aikana kome infotiaisuutta kirjanpidon uusista tai päivitetyistä ohjeista. Yhden infotiaisuuden aiheena on Irtaimiston rekisteriöinti. Toivomuksia muiden infotiaisuuksien aiheista voi ähettää osoitteea Infojen ajankohdista imoitetaan myöhemmin erikseen. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Tiedote imestyy vuonna Henkiöuutisia Kirjanpidosta Kirjanpitopääikkö Pia Taponen vastaa konsernitiinpäätöksestä yhdessä askentasuunnitteija Jorma Anttian kanssa. Suunnitteija Hanna Kuittinen hoitaa jatkossa eäkkeee siirtyneen Seija Peuran tehtäviä: arvonisäverotuksen erityistehtävät, harmaan taouden nejännesvuosiraportin aadinta ja Urban II -ohjeman hankkeiden taoushainto. Laskutuksesta Laskutuksen paveuvastaava Päivi Nieminen on nykyisin Päivi Lahti. Maksuiikenteestä Maksuiikennesihteeri Marja Ahanko on siirtymässä ähiaikoina eäkkeee ja taoussihteeri Tuua Hoopainen hoitaa jatkossa muun muassa ukomaisten maksujen ja res- kontran ukopuoisten maksujen käsitteyä. Tuuan Hoopaisen tavoittaa p Heena Tunttunen siirtyi kirjanpidosta maksuiikenteeseen järjestemäasiantuntijaksi maksuiikennejärjestemän yäpito- ja kehittämistehtäviin Taina Purhosen työparina. Hänet tavoittaa p Oppisopimusopiskeija Aina Haavisto on aoittanut vuoden 2010 toukokuun oppuun kestävän työharjoitteun. Hän opiskeee Liiketaouden merkonomin tutkintoa Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppiaitoksessa. Työnohjaajana toimii Taina Purhonen. Ainan puheinnumero on Aina tuee keskittymään akuvaiheessa ukomaanmaksuihin sekä kotimaan reskontran ukopuoisten maksujen käsitteyyn. piirrokset kaisa penttiä Tapa verkossa Kaupungin intranetissa Hei-intra > Paveukeskukset > Tapa Hei-intra > Taous Taous- ja suunnitteukeskuksen www-sivuia / Taous- ja suunnitteukeskus / Viraston esittey / Taoushaintopaveu Sähköinen jukaisu, imestyy 4 kertaa vuodessa. Jukaisija Taoushaintopaveu Toimituskunta Jukaisun vastaava Tuua Jäppinen Toimitus Sirpa Jyrkänne, Pirkko Tiainen Ukoasu Tovia Design Oy, Oi Turunen Toimituksen osoite Jakeu Tapan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Paaute Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

10 Kahdeksan kaupunkia vertaii taoushainnon paveujaan Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Kahdeksan kaupunkia vertaii taoushainnon paveujaan...1 Työnjako sekeäksi ja vastuut sevie...3 Tarkastusautakunta arvioi Tapaa...3 M2-järjestemä pienostoksiin ja uottokorttimaksamisiin...3 Kuuttajien verkkoaskutuksesta...4 Toimittajarekisteri on tärkeä työväine...4 Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän kuuumisia...5 Päämäärämme on täyttää kaupungin kassaa...6 Tutustujia Tapassa...7 TASA-järjestemä kiinnostaa...7 Sähköinen pakkaaskema verkkopankista...7 Kirjanpidon ohjeet sekeiksi...8 Laskutuksen web-omakkeesta...8 Tuossa asiakastiaisuuksia...8 Henkiöuutisia...8 Tutkimuksen pääpaino oi paveukeskuksessa ja sen toiminnassa, mutta myös asiakasnäkökuma otettiin huomioon. Tietoa kerättiin sekä johtamisen että taoushainnon prosessien näkökumista. Hesinki, Espoo, Jyväskyä, Lahti, Ouu, Tampere, Turku ja Vantaa osaistuvat taoushainnon paveukeskusten benchmarkingtutkimukseen. Tutkimus tehtiin maais huhtikuun aikana. Loppuraportti esitetiin Yeisiä tuoksia vertaiusta Paveukeskuksia on perustettu kaupungeissa viimeisen nejän vuoden aikana, muutokset ovat siis meko tuoreita. Paveukeskusten suurimmat organisatoriset haasteet öytyvät henkiöstöstä. Uudet tietojärjestemät sekä muuttuvat prosessit vaativat uutta osaamista. Organisaatioiden tehokkuuden hakeminen on vieä kesken, koska osassa organisaatioista muutokseen sopeuttaminen on jäänyt paveukeskuksen vastuue. Asiakasähtöisyyden ja paveumentaiteetin rakentaminen paveukeskukseen ei tapahdu hetkessä, ja muutos uusiin toimintatapoihin on edeeen kesken. Pienten prosessien vertaiussa on suurta vaihteua suorituskyvyssä. Suurissa prosesseissa vaihteu on huomattavasti pienempää. Prosessikustannuksissa suurimmat erot vertaiutietokantaan öytyvät henkiöstökustannuksista. Tutkimuksessa mukana oeiden kaupunkien keskimääräiset henkiöstökustannukset ovat yi euroa henkiötyövuodeta pienemmät kuin vertaiutietokannan keskimääräiset henkiöstökustannukset.

11 Paveukeskus Paveukeskus + asiakkaat Taoudeisuus paveukeskus Tuottavuus paveukeskus Taoudeisuus, m. asiakkaat Tuottavuus, m. asiakkaat 10 Paveukeskus 10 Paveukeskus + asiakkaat Turku Taoudeisuus La Tur Va Es Tam He Ou 8 Taoudeisuus Es Jy Tam La Tur Ou He Hesinki Jyväskyä Vantaa Ouu Tampere Jy 0 2 Tuottavuus Va 0 2 Tuottavuus Lahti Espoo , * Kaupunkien SSC Benchmarking oppuraportti Hesinki-tiivistemän diaesityksestä. Tutkimuksessa nousi esiin seuraavat teemat: 1 Työn siirtäminen asiakasorganisaatiosta paveukeskukseen Kesken jokaisessa paveukeskuksessa Epäsevät työnjaot ja prosessirajapinnat aiheuttavat yimääräistä työtä 2 Asiakasnäkökuman ja vuorovaikutuksen kehittäminen Vuorovaikutuksen puuttuminen isää työtä sekä paveukeskuksessa että asiakasorganisaatioissa Vuorovaikutuksen isäämiseä voidaan vaikuttaa muutoksen etenemiseen 3 Prosessien standardointi ja automatisointi Paveukeskuksissa iikaa prosessivariaatioita, poikkeuksia sekä epäsevää työnjakoa paveukeskuksen ja asiakkaiden väiä Edeeen havaittavissa vaikutuksia siirtymävaiheesta ja siihen iittyvästä muutoksesta 4 Kustannus-/hyötynäkökuman voimakkaampi esie nostaminen Paveukeskuksita tuaan tuevaisuudessa vaatimaan yhä enemmän kustannusten äpinäkyvyyttä, tuottavuuden isäämistä sekä kustannustehokkuutta. Toimintatapoja tuee mitata, seurata ja kehittää. singissä on suurempi osa tehtävistä siirtynyt paveukeskukseen kuin muissa mukana oevissa kaupungeissa. Prosesseittain tarkastetuna Hesinki sijoittui parhaiten pakanaskennassa sekä askutuksessa ja myyntireskontran hoidossa. Mitä enemmän käsityötä, sitä suuremmat kustannukset Suomaaisten taoushainnon paveukeskusten tavoitteena on out kustannusvähennysten saavuttaminen taoushainnon perusprosesseissa seuraavien toimenpiteiden avua: tehtävien keskittäminen ja henkiöstön osaamiseen panostaminen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen tietojärjestemien ja teknoogian yhtenäistäminen sekä automaatioasteen kasvattaminen tiedon saatavuuden parantaminen ja tiedon äpinäkyvyys Aiempien benchmarking-tutkimusten tuoksista nähdään, että yeisimmät syyt a- Kaupunkikohtainen painotettu suorituskyvyn vertaiu Suorituskyky mittari osoittaa, että vertaitaessa paveukeskuksien omaa toimintaa Hesinki sijoittuu keskivaiheee sekä tuottavuudessa että taoudeisuudessa. Kun taas otetaan huomioon prosessien koko henkiötyömäärät, Hesinki sijoittuu keskimääräistä paremmin. Tämä osoittaa, että Hehaiseen kustannustehokkuuteen ovat: manuaainen työ prosesseissa johtuen esim. automaation vähäisyydestä sekä yimääräisistä hainnoisista tehtävistä ahainen voyymi, jooin IT-investoinneista ei saada täysimittaista hyötyä muutosvastarinta ja siitä johtuva kykenemättömyys prosessien kehittämiseen sopimattomat rooit ja vastuut sekä niistä johtuva kykenemättömyys toiminnan kehittämiseen Kaupunkien vertaiututkimus osoittaa, että kustannustehokkuuteen pääseminen on out haastavaa. Kaupunkien paveukeskusten ja yksityisen sektorin paveukeskusten väiä on sekeä kuiu, mutta prosesseja edeeen kehittämää tuota kuiua voidaan merkittävästi kuroa umpeen. Benchmarking-tutkimuksen teki Deoitte Oy. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

12 Työnjako sekeäksi ja vastuut sevie Tarkastusautakunta arvioi Tapaa M2-järjestemä pienostoksiin ja uottokorttimaksamisiin Tapan asiakastiaisuus kokosi yhteen runsaan joukon asiakasvirastojen ja Tapan omaa henkiökuntaa kuuemaan ajankohtaisia kuuumisia. Keskeisesti esiä oivat Tapan paveujen tuotteistamisen tarkentaminen ja siihen iittyvä hinnoitteu. Muutoksea pyritään entistä parempaan kustannusten kohdistamiseen oikeae asiakkaae aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Virastokohtaiset työt, jotka eivät oe kaikie asiakkaie tarjottavia standardipaveuja, tuaan veottamaan erikseen tehtyjen työtuntien mukaisesti. Vuoden 2009 paveusopimusta tehtäessä kiinnitetään erityishuomiota asiakasvirastojen ja Tapan väisen työnjaon kuvaamiseen. Sekä tarkastusautakunta että tiintarkastajat ovat kertomuksissaan kiinnittäneet huomiota työnjaon sekeyttämistarpeeseen. Asiakasvirastojen ja Tapan tueekin jatkossa huoehtia siitä, että paveusopimuksissa sovittu työnjako virastojen ja Tapan väiä on kaikkien prosessiin osaistuvien tiedossa. Vain näin pääsemme kaupunkitasoa optimaaiseen työn suoritukseen ja sekeisiin vastuisiin. Tapa panostaa nykyistä enemmän asiakkuuksien haintaan. Asiakkuuden hainta keskitetään asiakaspaveupääiköe. Näin parannamme vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Tapan hyödyt näkyvät Tarkastusautakunnan vuoden 2007 arviointikertomuksessa todetaan, että taoushaintopaveu on vastannut sie perustamisen yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Tämän voisi oettaa vaikuttaneen myös kaupungin taoushainnon kustannuksiin, mutta asiasta ei oe oemassa askemia. Tarkastusautakunta päätteee, että Tapan kohdaa kustannustehokkuus on parantunut, koska Tapan käyttömenot kasvoivat vuodesta 2006 vuoteen 2007 vain 1,5 prosenttia ei 0,3 mijoonaa euroa. Kun infaation on out 4 prosenttia, merkitsee tämä, että Tapan käyttömenot ovat aentuneet 2,5 prosentia. Tarkastusautakunnan raportissa todetaan vieä, että työnjaossa Tapan ja asiakasvirastojen kesken on kehitettävää. Tapa on hoitanut tehtäviä, jotka kuuuisivat paveusopimuksen mukaan asiakasvirastoe. Kaupunginvatuusto käsitteee arviointikertomusta kokouksessaan Myös tiinpäätöstä käsiteään samassa kokouksessa. Taoushaintopaveussa aajennetaan M2-matka- ja kuunhaintajärjestemän hyödyntämistä. Pienet käteiskassat on tarkoitus jatkossa korvata uottokorteia (Eurocard). Luottokorteia maksetut kuut käsiteään M2-järjestemässä. Virastoissa on tää hetkeä käytössä aajasti ennakkokassoja pienhankintoja varten. Ennakkokassoista on nostettu käteisvaroja, joia on tehty hankintoja. Kassoihin on haettu täydennystä keskuskassasta ostokuitteja vastaan. Toimintatapa on out manuaainen, virheie atis, hidas sekä työäytensä takia myös hyvin kais prosessi. M2-järjestemään tuodaan jatkossa koneeisesti Luottokunnasta Hesingin kaupungin Eurocard-uottokortia tehdyt ostot. Luottokortit kohdistuvat oikeae henkiöe käytetyn uottokorttinumeron perusteea ja ostot sevitetään M2:ssa tianteen mukaan, joko viikoittain tai kuukausittain. Jokaisessa virastossa on oma M2-tukihenkiö, joka tarvittaessa opastaa järjestemän käytössä. Jatkossa M2-järjestemässä käsiteään myös käteiseä ostetut pienostokset, jotka kaupungin työntekijä on maksanut omaa rahaaan tai omaa uottokortiaan. Näistä ostoksista on aikaisemmin pitänyt aatia maksuosoitus ja hyväksyttää se esimieheä. Jatkossa nämä kuut kirjataan M2- järjestemään ja hyväksymiskierto tapahtuu sähköisesti. Kuitit ähetetään taoushaintopaveuun iitettäväksi kuuaskuun. Taoushaintopaveu on aoittanut uottokorttimaksamisen piotointiprojektin toukokuussa. Luottokorttimaksamisesta hankitaan kokemusta pienhankinnoista sekä hankinnoista, joita pajon matkustavat henkiöt tekevät matkoia tapahtuvissa hankinnoissa. Piottivirastoina toimivat taous- ja suunnitteukeskuksen einkeinopaveun tapahtumatoimisto sekä matkaiuja kongressitoimisto sekä nuorisoasiainkeskus. Myöhemmin piotointiprojektiin tuee mukaan myös sosiaaiviraston sijaishuototoimisto. Piotoinnista saatu kokemus hyödynnetään uottokorttimaksamisen toimintatavan ja ohjeistuksen suunnitteussa. Ohje maksu- ja uottokorttien hankkiminen ja käyttö on päivitetty Rj ; 65, kts. Hei-intra: taous > taoushainnon ohjeet > maksuiikenteen ohjeet sekä pysyväispäätökset ja ohjeet. Päivi Turpeinen paveupääikkö Maksuiikenne Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

13 Toimittajarekisteri on tärkeä työväine Kuuttajien verkkoaskutuksesta Kuuttajan verkkoaskutuksen aajentaminen kaikkeen terveyskeskuksen asiakasaskutukseen on siirtynyt Sampo Pankin viimeaikaisten järjestemäongemien vuoksi. Tää hetkeä aikatauuksi on pankin kanssa sovittu kesäkuun aku. Lasten päivähoidon asiakaskunnassa verkkoaskun vastaanottajiksi on siirtynyt noin 700 askun vastaanottajaa. Prosentuaaisesti tämä on vain noin 5 prosenttia asiakkaista. Lisäämme osuutta markkinoimaa verkkoaskumahdoisuutta jäeen toimintakauden akaessa eokuussa. Taoushaintopaveu askuttaa vuosittain päivähoidon askua ja terveyskeskuksen asiakasaskua. Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Toimittajarekisteri sisätää tavaroiden ja paveujen tuottajien yhteystietoja pankkitieineen ja y-tunnuksineen. Tää hetkeä toimittajia on rekisterissä noin , joista yksityishenkiöitä noin Päivittäin avataan uusia kappaetta. Kerran vuodessa tehdään siivousajo erikseen sovituin kriteerein. Esimerkiksi ne toimittajat, joia ei oe out koko vuonna yhtään askua poistetaan. Avausprosessissa tarkistetaan toimittajan askun tiedot ja verrataan yritystietojärjestemän rekisteritietoihin, tarkistetaan ennakkoperintärekisterin voimassaoo ja toimittajan av-kepoisuus tai merkitään, jos toimittaja ei oe av-vevoinen. Tiedot taennetaan askutusjärjestemä AdeEkoon. Yön aikana tiedot päivittyvät ja näkyvät askujen kierrätysohjema Bipissä. Toimittajatiedot siirtyvät automaattisesti Bipistä hankintajärjestemä Kostiin. Y-tunnus ja ennakonperinnän voimassaoopäivämäärä taennetaan avaustianteessa. Koko rekisterin ennakonperinnän päivitystiaus tehdään joka vuosi ennen hemikuun viimeistä päivää. Merja Taussi taoussihteeri, ostoaskut Kaupungie tuevassa askussa pitää oa: Y-tunnus otava askussa, mikäi toimittaja on yritystietorekisterissä (YTJ) toimittajan nimi otava samassa muodossa kuin YTJ-rekisterissä myös yhtiömuoto osoite askun sisätö mitä askutetaan ennakkoperintärekisterin voimassaoo, mikäi askua on työtä arvonisävero-vevoisuus otava kunnossa, mikäi askussa on av Yrittäjäeäkemaksut (YEL) jos yksityinen einkeinonharjoittaja askuttaa työstä Oy, Ay, Ky, osuuskunta, yhdistys, säätiö, kunta, yhtymä, kuntayhtymä ei tarvita Ye-vakuutustodistusta, vaikka askuttavat työstä jos askusta puuttuu tietoja, niin se paautetaan isäsevitystä varten jos on pakkion maksu, niin askun tarkastaja hoitaa akuperäisen askun tiiöitynä-tarkastettuna-hyväksyttynä pakkioiden kautta maksuun Toimittajatietojen avauksessa tarkistetaan yritystietorekisteristä (YTJ) askua oevaa nimeä, onko sama y-tunnus y-tunnuksen omistaja tarkistetaan verovirastosta, eei yritystietorekisteri anna tietoa askua oevaa nimeä Oy, Ay, Ky, osuuskunta, yhdistys, säätiö, kunta, yhtymä, kuntayhtymä avataan y-tunnuksen mukaisesti yhtiömuoto viimeisenä paitsi Asoy, Koy, Kkoy, Boab ja Faab Heidi Honkaheimo, Kuvassa vasemmata Toimittajarekisteriä yäpitävät taoussihteerit Merja Taussi, Raii Kaareskorpi ja Anna-Maija Sami. aputoiminimi avataan erikseen, jos eri pankkitii kuin päätoiminimeä (yritys/aputoiminimi) ennakkoperintärekisteritiedot on tarkastettu voimassaoopäivämäärä Toimittajan esto toimittajae tehdään esto, jos konkurssi, toiminta akannut, seurantapyyntö tai maksukieto viranomaiseta (verottaja, uosottovirasto) tai vain työtä askuttavan ennakkoperintärekisteri ei oe voimassa jos työtä askuttavan YEL-vakuutustodistus puuttuu tai on vanhentunut, toimittaja aitetaan estoon Irmei Mavia, Merja Taussi taoussihteerit Ostoaskut Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

14 Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän kuuumisia Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä on nyt kokoontunut nejä kertaa ei oemme oeet yivoimaisesti innokkaimmin iikkeee ähtenyt ryhmä. Ryhmänä ienemme myös puheiain, hauskin ja kovaäänisin. Koska ryhmäämme on pajon kokemusta askutus- ja perintäasioiden (hyvästä ja huonosta) hoidosta sekä kaupungia että yksityiseä sektoria, käsitteemme asioita usein esimerkkitapausten vaossa. Jaamme kokemuksiamme ryhmässä ja mietimme tosissamme, miten myynnistä suoritukseen prosessi saataisiin yhteisvoimin hiottua toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Lisähaastetta tehtäväämme uo edeeen vanha käsitys, että tuojen kerääminen kaupungie on jotenkin toisarvoinen tehtävä. Tavoitteenamme on saada prosessiryhmäe annetut kuuvan vuoden tehtävät täytettyä jo okakuuhun mennessä. Yhteinen tahtomme on, että okakuussa jäeen järjestämme Laskutus ja perintä -päivät, joie kutsumme kaikki askutuksesta ja perinnästä kiinnostuneet, prosessissa mukana häärivät kaupungin työntekijät. Tuooin meiä tuee oemaan pajon uutta materiaaia vamiina: päivitetty prosessikuvaus askutuksesta ja perinnästä mahdoisesti päivitetty Tarina Reinosta (= prosessikuvaus tarinana) käytännön ohjeistus prosessin eri vaiheissa toimijoie esimerkkejä hyvistä käytännöistä virastoissa askutuksen perustietojen hankinnassa esimerkkejä hyvistä käytännöistä virastoissa askutuksen kuukausittaisessa seurannassa Aoitimme työmme määritteemää prosessin tavoitteeksi oikeasisätöisen ja oikea-aikaisen askutuksen sekä suoritusten tehokkaan keräämisen kaupungie. Prosessin kriittisiksi onnistumistekijöiksi ja niihin iittyviksi riskeiksi oemme tähän mennessä öytäneet seuraavia asioita: 1 Laskutuksen perustiedot kerätään virastossa oikein Eei näin tehdä, riskinä on, että: Asiakas saa virheeisen askun Lasku ähetetään vääräe asiakkaae Perintä tapahtuu virheeisten oettamusten mukaisesti (esim. ähetetään uosottovirastoon, vaikka saatava ei oe suoraan uosottokepoinen) Tiedot siirtyvät myyntireskontraan ja kirjanpitoon virheeisinä 2 Tapan askutuksessa tiedot taennetaan oikein (taennettavia tietoja ovat verkkoaskuosoitteet, suoraveoitusvatuutusten nouto, muu maksaja -tietojen taennus sekä manuaaiaskujen osata taennus yipäätään) Eei näin tehdä, riskinä on edeä mainittujen isäksi, että: Asiakas saa paperiaskun postitse verkkoaskun tai suoraveoituksen sijaan Asiakas ei saa varsinaista askua ainkaan 3 Väitön, kattava tiedonsiirto toimijoiden kesken Eei näin tapahdu, riskinä on, että: Laskutusdataa ei ähetetä virastosta tapaan ainkaan è ei askuteta ainkaan! Tietoa ähetetystä datasta ei saada tapaan è ei askuteta ainkaan! Laskutuksen perustiedoissa puutteita/virheitä, jotka johtavat turhiin sevitteyihin è askutus viivästyy Laskutusdataa ei käsiteä tapassa è ei askuteta ainkaan! 4 Saumaton yhteistyö ja sekeät peisäännöt toimijoiden kesken Eei näin tapahdu, riskinä on, että: Perintätehtävät aiminyödään / perintä viivästyy è kaupunki menettää tuoja Myyntireskontran uotettavuus ja ajantasaisuus on kyseenaaista è virheeisiä perintätoimia, kaupungin maine kärsii Saatavat pääsevät vanhenemaan è kaupunki menettää tuoja Oemme myös miettineet toimenpiteitä, joia edeä mainittuja riskejä voidaan pienentää tai kokonaan poistaa. Toistaiseksi toimenpideistauksessamme on mm. seuraavia asioita: Viraston henkiöstöä kouutetaan askutuksen perustietojen hankintaan Kaupungin yhteinen askutus- ja perintäohje päivitetään Laaditaan käytännön ohjeistus prosessin eri vaiheissa toimivie Otetaan käyttöön sähköinen tietojen siirtoomake (=Web-omake) Sovitaan kattava kuittausjärjestemä tiedostojen ähettämiseen ja vastaanottamiseen (kp, euroa) Tapan askutuksessa uodaan seurantajärjestemä askumääristä kuukausittain asiakasvirastoittain Virastoissa uodaan seurantakäytännöt askutuksen kuukausittaiseen seurantaan Tapan askutuksessa uodaan perintäprosessin seurantajärjestemä Henkiöstöe tarjotaan kouutusta askutus- ja perintäprosessista Työmme on siis ähtenyt hyvin käyntiin ja okakuuta kohti kiristämme vieä tahtia. Tuettehan mukaan keskusteuun viimeistään okakuussa. Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä: Eija Hirvikoski, Opetusvirasto Minna Leino, Nuorisoasiainkeskus Jouko Leinonen, Sosiaaivirasto Arja Rantanen, Terveyskeskus Jenni Rope, Haintokeskus, oikeuspaveut Matti Saarinen, Liikuntavirasto Eina Tirkkonen, Tapa, askutus Anita Andsten, Tapa, perinnän paveuaue Päivi Lahti, Tapa, askutuksen paveuaue Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tapa tiedottaa Takaisin etusivue oi turunen

15 Päämäärämme on täyttää kaupungin kassaa kuvat pirkko tiainen, Kaupunginasiamies Jenni Rope toteaa, että poikkihainnoisen työryhmän jäsenenä työskentey on aina haastavaa, mutta onnistuessaan äärettömän antoisaa ja pakitsevaa. Ajatus Hesingin kaupungin saatavien perintäprosessin kuvaamisesta austa oppuun saakka, ja kaikki prosessiin osaistuvat toimijat mukana taisi syntyä sekä Tapassa että haintokeskuksen oikeuspaveuissa ähes yhtä aikaa toistemme ajatuksista tietämättä jo vuonna Samaan aikaan myös kaupungin virastot akoivat esittää oikeuspaveuie toiveita yhteisen perintäprosessin kuvaamisesta ja ohjeistuksen aatimisesta. Aika oi imeisen otoinen kaikkien askutus- ja perintätoimiin osaistuvien tahojen yhteistyön aoittamisee sekä yhteisen askutus- ja perintäprosessin uomisee ja sen riskien ja vahvuuksien anaysoimisee. Ja siitä se sitten ähti omasta näkökumastani ihan niin kuin itsestään, mutta Tapan näkökumasta katsottuna varmasti kovan työn tuoksena; sähköpostiaatikkooni tupsahti Tapan asiakasvirastojen ja yhteistyökumppanien edustajie suunnattu kutsu Tapan prosessiseminaariin Tarve asioiden ja prosessien hahmottamiseen aajoina haintokuntien rajoja rikkovina poikkihainnoisina kokonaisuuksina on kasvanut, kun Hesingin kaupunki on keskittänyt virastojen ja aitosten tarvitsemien tukipaveujen tuottamista erityisiin tukipaveujen tuottamiseen keskittyneisiin haintokuntiin. Muun muassa Tapan perustaminen sekä Lindorff Oy:n kanssa aoitettu yhteistyö on monimutkaistanut saatavien askutus- ja perintäprosessia. Myös siinä mukana oevien toimijoiden määrä on kasvanut. Tästä syystä askutus- ja perintäprosessin yhdenmukaistamisesta ja kuvaamisesta on tuut entistä tärkeämpää kaikkien prosessin toimijoiden näkökumasta. Omasta kokemuksesta voin todeta poikkihainnoisen työryhmän jäsenenä työskenteyn oevan aina haastavaa, mutta onnistuessaan äärettömän antoisaa ja pakitsevaa. Haastavaksi työskenteyn tekee erityisesti yhteistyön akuvaiheessa eri haintokuntia edustavien työryhmän jäsenten toisistaan poikkeavien näkemysten, odotusten, tarpeiden ja painotusten huomioon ottaminen ja vajastaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Mutta kun tässä onnistutaan ja yhteinen päämäärä on kirkastunut kaikie työryhmän jäsenie, työryhmää on käytettävissään vatava määrä osaamista, taitoa ja tahtoa tuon yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän yhteisenä päämääränä on Hesingin kaupungin saatavien yhdenmukainen, nopea ja tehokas tuouttaminen usein pohjattomaksikin mainittuun kaupungin kassaan. Työryhmämme kokoonnuttua jo muutaman kerran, oen huomannut ryhmämme jäsenten aidosti jakavan yhteisen huoen Hesingin kaupungin saatavien yhdenmukaisen askutuksen ja perinnän toteutumisen haasteisuudesta, mutta ennen kaikkea sen yhteisen tahdon onnistua päämäärässämme täyttää tuo kaupungin pohjaton kassa. Saumaton yhteistyö askutus- ja perintäprosessin eri toimijoiden, ei virastojen, Tapan, Lindorff Oy:n ja oikeuspaveujen, kesken on ainoa tapa saavuttaa yhteinen päämäärämme. Virastojen rajoista väittämättä. Yhteistyössä. Yhteisvoimin. Jenni Rope johtava kaupunginasiamies Haintokeskus Oikeuspaveut Työskentey ryhmässä mieekästä Koen prosessityöryhmässä työskenteyn mieekkääksi, koska ryhmän jäsenet ovat eri virastoista ja asioita tuee tarkastetua monesta eri näkökumasta. Samaa kuuee toisten käytännöistä, toimintatavoista ja ongemistakin. Minna Leino toimistosihteeri Nuorisoasiainkeskus, Työryhmässä työskentey on hyvää kertausta askutuksen koko prosessiin, toteaa Eija Hirvikoski. Kokemuksia prosessin kirkastamisesta Myynnistä suoritukseen työryhmässä työskentey on out erittäin mieyttävä kokemus. Vuorovaikutus ryhmässä toimii, osaistujat ovat tehneet kotitehtävänsä hyvin ja näin oemme edenneet tapaamisesta toiseen tuoksia saaden. Työryhmässä mukana oevien eri virastojen edustajat tuevat hyvin eriaisista toimintaympäristöistä. Näkökannat asioihin ovat kuitenkin kaikie yhteisiä, joten ymmärrys samaa kietä puhuvien ryhmääisten kanssa on sujuvaa. Puheenjohtaja Eina Tirkkonen vie asioita eteenpäin asiantuntevasti ja matiisesti. Työryhmässä työskentey on hyvää kertausta askutuksen koko prosessiin myynnistä suoritukseen jopa perintään saakka. Eija Hirvikoski kirjanpitopääikkö Opetusvirasto Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

16 Pirjo Norppa-Röpeinen Tutustujia Tapassa Anja Mörsky ja Arja Väyrynen Henkiöstökeskuksen uravamennus-kouutuksesta tutustuivat huhtikuussa taoushaintopaveuun. Kahden päivän aikana he saivat kouutukseensa iittyen yeistietoa Tapan eri prosessien toiminnoista sekä työtehtävistä käytännön tasoa. TASA-järjestemä kiinnostaa, Uravamennukseen osaistuneet vasemmata Anja Mörsky ja Arja Väyrynen sekä Tapasta haintopääikkö Leena Rautakorpi Tapan ja hainnon esitteytiaisuudessa. Vamennettavien paaute päivistä oi: antoisaa, mieenkiintoista ja virkistävää. Leena Rautakorpi haintopääikkö Hainto Tapan arkistonhoitaja Tuua Vaara esittei Tapan sähköistä arkistonmuodostussuunnitemaa (eams) ja järjestemäasiantuntija Oi- Pekka Kaukonen taous- ja pakkahainnon aineiston sähköistä arkistointia (TASA-järjestemä) Espoon, Tampereen ja Turun arkistotoimen pääiköie, kun he vieraiivat Tapassa Hesingin vs. arkistotoimen pääikön Eeva-Kaisa Peurasen johdoa. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Sähköinen pakkaaskema verkkopankista Kaupungin kuukausipakkaaisia on out mahdoisuus saada pakkaaskemansa sähköisenä oman tiipankkinsa verkkopankkiin. Sähköinen pakkaaskema on nähtävissä verkkopankissa jo 2 3 arkipäivää ennen pakan maksupäivää. Kun pakansaaja ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, paperista pakkaaskemaa ei enää ähetetä kotiin. Tää hetkeä verkkopakan käyttäjiä on Hesingin kaupungia on verkkopakkapaveusopimus Aktian, Nordean, Op-ryhmän ja Sampo Pankin kanssa. Myös Handesbankenin asiakkaie tuee mahdoisuus iittyä verkkopakkaaskeman käyttäjäksi ähiaikoina. Syksyä verkkopakkapaveu aajenee koskemaan myös kaupungin tuntipakkaisia työntekijöitä. Verkkopakkapaveun käytön edeytyksenä ovat internetyhteys ja henkiökohtaiset verkkopankkitunnukset. Jos pakansaajaa on yhteinen tii esimerkiksi puoison kanssa, täöin ei voi tehdä verkkopakkapaveusopimusta. Kun pakansaaja hauaa ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, hänen tuee imoittaa asiasta kirjaisesti tai sähköpostitse omae pakanaskijaeen tai täyttää sähköinen imoitusomake Hei-intrassa: Paveukeskukset > Taoushaintopaveu > Siirry verkkopakkaaskemaan. Uusi pakansaaja voi suoraan imoittautua verkkopakkaaskeman käyttäjäksi rastittamaa työsopimuksen/viranhoitomääräyksen iitteenä oevassa perustietoomakkeessa oevan kohdan Hauan pakkaaskeman sähköisenä. Pankista pakkaaskemaa katsoessa on oikea vaihtoehto tiedon tuottamisee Logica. Siä WM-data on nyt Logica. Lisätietoja Lisätietoja verkkopakasta saa taous- ja suunnitteukeskuksesta (Tapa) omata pakanaskijata tai Anna Maria Puuroseta ( ). Tietoteknisissä häiriötianteissa ota yhteys osoitteeseen: Ohje verkkopakan käyttäjie öytyy Hei-intrasta: Taous > Pakanaskennan ohjeet > Uusimmat ohjeet > Ohje verkkopakkaaskeman käyttäjäe. Anna Maria Puuronen suunnitteija Pakanaskenta Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

17 Kirjanpidon ohjeet sekeiksi Toukokuun 15. päivänä pidettiin infotiaisuus irtaimiston rekisteröinnistä, irtaimen käyttöomaisuuden kirjanpidosta ja kiinteän käyttöomaisuuden kirjanpidosta. Sosiaai- ja terveydenhuotoon iittyvästä askennaisesta arvonisäverosta oi infotiaisuus Infotiaisuuksien tavoitteena on seventää ohjeiden sisätöä ja saadun paautteen perusteea parantaa niiden uettavuutta. Toivomme edeeenkin asiakasvirastoita toivomuksia infotiaisuuksien aiheiksi ja niitä voi ähettää osoitteea: Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Laskutuksen web-omakkeesta Web-omaketta testataan yhteistyössä virastojen henkiöstön kanssa touko kesäkuun aikana. Tavoitteena on edeeenkin, että Web-omakkeen tuotantokäyttö päästään aoittamaan kesän aikana. Web-omakkeea imoitetaan tiedot askutusta varten. Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tuossa asiakastiaisuuksia Pakanaskenta järjestää syys-okakuussa kaksi yhteistyötiaisuutta, joista toinen on tapan asiakasvirastojen ja toinen HKR:n sekä iikeaitosten pakanaskennan yhteyshenkiöie. Tarkemmista ajankohdista ja ohjemasta tiedotetaan kesäomien jäkeen. Eija Keränen paveupääikkö Pakanaskenta Henkiöuutisia Pakanaskennasta Pakkasihteerit Kaija Kauio (sosiaaiviraston asten päivähoidon paveuaue), Kaisa Kytöä (terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaa ja kotihoito paveuaue) ja Auikki Öhrmark (sosiaaiviraston vanhustenpaveuiden paveuaue) ovat siirtyneet kevään kuuessa eäkkeee. Sosiaaiviraston asten päivähoidon paveuaueea on aoittanut pakkasihteeri Päivi Moander ja terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaa ja kotihoito paveuaueea pakkasihteeri Osmi Tuominen. Kirjanpitotoimistosta Taoussihteeri Maarit Ronkainen on aoittanut maaiskuussa. Maarit siirtyi Tapaan sosiaaivirastosta ja hän toimii Arbiksen, Korkeasaaren, iikuntaviraston ja suomenkieisen työväenopiston yhteyshenkiönä kirjanpitotoimistossa. Lisäksi hän on Tapan yhteyshenkiö ATJmaksatusajoissa (sosv). Tiedote imestyy syksyä Tapa verkossa Kaupungin intranetissa Hei-intra > Paveukeskukset > Tapa Hei-intra > Taous Taous- ja suunnitteukeskuksen www-sivuia / Taous- ja suunnitteukeskus / Viraston esittey / Taoushaintopaveu Sähköinen jukaisu, imestyy 4 kertaa vuodessa. Jukaisija Taoushaintopaveu Toimituskunta Jukaisun vastaava Tuua Jäppinen Toimitus Sirpa Jyrkänne, Pirkko Tiainen Ukoasu Tovia Design Oy, Oi Turunen Piirrokset Kaisa Penttiä Toimituksen osoite Jakeu Tapan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Paaute Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 8

18 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin... 1 Pakanaskijan työ on monipuoista, ihmisäheistä ja tarkkuutta vaativaa... 3 Kuntapuoen pakanaskenta eroaa yksityisen sektorin pakanaskennasta... 3 Pakanaskenta ei oe rutiininomaista napinpainausta... 4 Tapasta kaupungin iikeaitos... 4 Maksut ajaaan ja oikeia tiedoia... 5 Miten SEPA-asiat on otettava huomioon?... 5 Ohjemistoihin uudet versiot... 6 Yhä useampi asku kaupungie sähköisenä... 6 Hesingin kaupungin verkkopaveut pääsivät 3. sijae koko maaimassa ja sijoittuivat Euroopan kaupungeista ensimmäiseksi YK-vertaiussa... 6 Tarvitsetko sadan tai viiden hengen kokoustiaa? Vai moempia?... 7 Henkiöuutisia... 7 Pakanaskennassa hoidetaan yi kaupungin työntekijän pakat joka kuukausi. Urakasta sevitään noin 180 hengen voimin. Asiakasvirastoja on 26 ja iikeaitoksia yksi. Pakat asketaan toimiaoittain ja toimisto on organisoitu 10 paveuaueeseen, joiden vetäjinä ja esimiehinä toimivat paveuvastaavat. Paveuaueet ovat erikokoisia, henkiöstömäärä vaihteee työntekijän väiä. Tehtäviä hoidetaan kunkin asiakasviraston kanssa sovitun paveusopimuksen mukaisesti. Miten aajasti Tapa hoitaa kunkin viraston paveussuhdeasioita ja vakanssirekisteriä, on eroja. Työssä käytetään komea pakanmaksuohjemaa: Hijat/e-Hijat (kuukausipakkaiset), Tpjat (tuntipakkaiset), Liksa (opettajat) ja Pajat (pakkiot). Henkiön paveussuhdetietoja yäpidetään Nijat-ohjemaa ja vakanssirekisteriä Vakat-ohjemaa. Tehtäväaueita ovat pakanaskenta, paveussuhde- ja vakanssiasiat, asiakaspaveu sekä pakkakirjanpito. Pakanaskentaan kuuuu esimerkiksi henkiö- ja tehtävätietojen sekä pakka-, pidätys- ja isäansiotietojen taennus ja yäpito. Yksi osa pa-

19 Pakanaskenta kanaskennasta on uovuttaa myös tietoja Kuntien eäkevakuutuksen paveussuhderekisteriin. Paveussuhde- ja vakanssiasiat muodostavat myös suuren tehtäväkokonaisuuden, johon kuuuu esimerkiksi paveussuhdetietojen yäpito, paveusaikoihin perustuvien isien askenta ja seuranta, päivärahojen hakeminen, kouutusrekisterin yäpito sekä henkiökunnan muistamiseen iittyvät ansiomerkki-, mitai- ja paveusaikaaskemat. Yhteydenpito asiakasvirastoon ja sidosryhmiin kuuuu pakkasihteerin päivittäiseen työhön. Yhteistyötä tehdään mm. Kean, pankkien, verottajan ja uosottoviraston kanssa. Pakansaajat kysyvät usein puheimitse virka- ja työvapaisiin iittyvistä asioista, vuosiomista, pakkaaskemista, verotuksesta sekä vuorotyöisistä. Paveusaika- ja/tai paveustodistuksia tehdään esimerkiksi työsuhteen päätteeksi tai opiskeua varten, ja pakkatodistuksia pyydetään mm. työvoimaviranomaisie. Keväisin ja syksyisin eriaisia todistuspyyntöjä tuee pajon. Asiakasviraston päättäjien ja ähiesimiesten kysymykset koskevat vakanssi- ja paveussuhdeasioita, kuten työvapaita, sairausomaetuuksia ja vuosioma-oikeuksia. Tärkeitä työväineitä pakkasihteereie ovat työehtosopimukset: KVTES (yeinen), OVTES (opetusaan), TS (teknisten), TTES * Kuvassa vasemmta paveuvastaavat Heidi Pasanen, Leena Itkonen, Päivi Quandt, Seija Björkund, Mirja Mia Ahokas, Mirja Kiikonen, Ritva Viitanen ja Riitta Hietaa. (tuntipakkaisten), LS (ääkärisopimus). Lisäksi virastoia on eriaisia paikaisia sopimuksia kuten kaupunginorkesteria ja perhepäivähoitajia. Sopimusten hyvä tuntemus on pakanaskennassa vättämätöntä. Näiden isäksi pakkasihteerin on tunnettava ajankohtaiset pakka- ja paveussuhdeasioita koskevat kaupungin ohjeet, vaikka niiden tukinta onkin asiakasviraston vastuua. Kaupungin henkiöstön pakanmaksun isäksi Tapan pakanaskennassa maksetaan pakkioita uottamushenkiöie ja uennoitsijoie sekä mm. omais- ja perhehoitajie. Oman erityisryhmänsä muodostavat vammaisten henkiökohtaiset avustajat, joiden pakan sijaismaksajana toimii Hesingin kaupunki. Tapan pakanaskenta huoehtii koko kaupungin työnantajatiityksistä ja viranomaisimoituksista. Pakkatoimistossa hoidetaan myös muutaman asiakasviraston henkiöstösihteeripaveut ja kaupungin vanhan eäkejärjestemän mukaisten eäkkeiden maksatus. 10 paveuaueen isäksi pakkatoimistoon kuuuu nk. Hijat-työryhmä ei henkiöstöhainnon tietojärjestemien asiantuntijapaveut. Pakanaskennan paveuvastaavat n Leena Itkonen, Paveuaue 1: sosiaaivirasto, asten päivähoito n Pirjo Encke, Paveuaue 2: sosiaaivirasto, apsiperheiden paveut n Seija Björkund, Paveuaue 3: sosiaaivirasto, aikuisten paveut n Ritva Viitanen, Paveuaue 4: sosiaaivirasto, hainto- ja kehittämiskeskus ja vanhusten paveut n Kaarina Järvinen, Paveuaue 5: terveyskeskus, hammashuoto, haintoja paveukeskus sekä psykiatria n Päivi Quandt, Paveuaue 6: terveyskeskus, terveysasemat ja akuuttisairaaa n Mirja Kiikonen, Paveuaue 7: terveyskeskus, pitkäaikaissairaaa ja kotihoito n Heidi Pasanen, Paveuaue 8: opetusvirasto n Riitta Hietaa, Paveuaue 9: kaupunginkirjasto, iikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus, peastusaitos, suomenkieinen työväenopisto n Mirja Ahokas, Paveuaue 10: asuntotuotantotoimisto, haintokeskus, hankintakeskus, henkiöstökeskus, Hesingin tukkutori, Kaupunginhaitus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kaupungin taidemuseo, kaupunkisuunnitteuvirasto, Korkeasaaren eäintarha, kiinteistövirasto, kuttuuriasiainkeskus, rakennusvavontavirasto, taous- ja suunnitteukeskus, tarkastusvirasto, tietokeskus, työterveyskeskus, ympäristökeskus sekä pakkiot pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

20 Pakanaskijan työ on monipuoista, ihmisäheistä ja tarkkuutta vaativaa, Uusia asioita tuee eteen jatkuvasti, sanoo pakkasihteeri Meri Orantie. Pakanaskenta Hesingin kaupungia houkuttei minua hakiessani työssäoppimispaikkaa opiskeessani Suomen Liikemiesten kauppaopistossa merkonomiksi, koska ajattein pakanaskennan oevan työnä monipuoista ja pidin Hesingin kaupunkia uotettavana työnantajana. Uskoin pakanaskennan aaa oevan hyvät työistymismahdoisuudet, mikä oi minue erittäin tärkeää. Suoritin merkonomitutkinnon opiskeessani maantiedettä Hesingin yiopistossa, koska hausin näin varmistaa työistymiseni ja myös kokeia toista aivan eriaista aaa. Pakanaskenta tuntui minusta mukavan konkreettiseta ja sekeätä kokonaisuudeta. Lisäksi pidän tarkkuutta ja huoeisuutta vaativasta työstä ja oin myös kauppaopistossa pitänyt pakanaskennan kursseista enemmän kuin muista taoushainnon aueista. Myös se, että pakanaskennassa käsiteään ihmisiin iittyviä asioita, teki siitä kiinnostavan. Kouussa saamani kuva pakanaskennasta oi tietysti pajon suppeampi verrattuna siihen, mitä pakanaskenta oikeasti on. Koska täää pakanaskentaan kuuuvat myös henkiöstöasiat, on haittava kokonaisuus suuri. Opetetavaa oi auksi pajon, ja on vieäkin, mutta hyvän opettajan avua pääsin nopeasti työskenteemään itsenäisesti ja näkemään, miaista pakanaskijan työ oikeasti on. Työssäoppimispaikkana Tapa oi siis minue erinomainen ja työssäoppimisjakso oikeasti hyödyinen. Minut yätti ehkä eniten se, miten pajon asioiden tarkistamista ja sevittämistä työhön kuuuu, ei äheskään kaikki tieto ei tue pakkasihteerie vamiina vain koneee kirjattavaksi. Tämä on kuitenkin mieestäni hyvä asia, koska sen vuoksi työ ei tunnu iian rutiininomaiseta tai yksitoikkoiseta. Uusia asioita tuee eteen jatkuvasti, mikä myös pitää työn mieenkiintoisena. Tarkkuutta työ todea vaatii ja on vieä monipuoisempaa kuin oin odottanut. Erittäin tyytyväinen oen out myös siihen, kuinka hyvin minut on otettu vastaan uutena työntekijänä ja siitä, kuinka vamiita työkaverit ovat auttamaan ja antamaan neuvoja kiireenkin keskeä. Meri Orantie pakkasihteeri Pakanaskenta, paveuaue 1 pirkko tiainen Kuntapuoen pakanaskenta eroaa yksityisen sektorin pakanaskennasta Lähes koko työhistoriani oen työskenneyt yksityisiä työnantajia eriaisissa tehtävissä, myös pakanaskennassa tai pakanaskijan omasijaisena. Komen kuukauden kokemus ei vieä äheskään oe avannut kaikkia kaupungin pakanaskennan ja Hijat-ohjemiston saoja minue, mutta jo nyt voin sanoa että ohjemahan on, tai ainakin pitäisi oa, kaikkien pakanaskijoiden unemien täyttymys. Aiemmin oen askenut käsin työajanseurantaistoista isät, päivä päivätä, henkiö henkiötä. Käsin oen pitänyt kirjaa vuosiomista ja omarahojen maksamisesta. Käsin oen askenut etukäteen otettujen oma-ajan pakkojen vähennykset. Käsin oen askenut pakattomien vapaiden vähennykset ym. ym. Sevännäkijän taidot kuuuivat myös työnkuvaan, siä senkin oen nyt huomannut, että mitä pienempi organisaatio sen huonommin tiedotus kukee. Pakanaskija oi yeensä se viimeinen, joka sai tietää, jos vaikka joku oi sanoutunut irti. Kristaipao pöydän kumaa oisi pitänyt kuuua varustukseen. Suuri ero kaupungia entisiin työpaikkoihini verrattuna on tietysti myös suuruus. Koska väkeä on pajon, on byrokratiakin sen mukainen. Tuo vatava määräysten, päätösten, pykäien ja yhenteiden viidakko. Niiden seassa on nyt opittava sukkuoimaan mutta toisaata kristaipao saisi täää rauhassa pöyyntyä pöydänkumaa! Leena Lajaste pakkasihteeri Pakanaskenta paveuaue 4 + Kristaipaoa ei Tapassa tarvita, toteaa pakkasihteeri Leena Lajaste. pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

Yleisiä tuloksia vertailusta

Yleisiä tuloksia vertailusta Kahdeksan kaupunkia vertaili taloushallinnon palvelujaan 00 3..00 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Kahdeksan kaupunkia vertaili taloushallinnon palvelujaan...1

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakavan parisuhdeväkivaan uhreja Sosiaai- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT KUOPIO KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT Kuntien ICT-muutostukiohjeman päätösseminaari Vationvarainministeriö, Hesinki 25.11.2015 Jorma Haonen, tietohaintopääikkö Kuopion kaupunki KUOPIO

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO O2 - JAOSTON AJATUS TAVOITTEET: Luoda kaikie yhtääiset mahdoisuudet harrastaa ukoiikuntaa äheä, eduisesti, rennossa imapiirissä.

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI Vatakunnainen seminaari kotityöpaveuyrittäjie / -ammattiaisie 9.10.2013 Oavi Korteainen Sosiaai- ja potiasasiamies 2 KOTITYÖPALVELUJEN

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Sisäys Nautitaan yhteisestä menestyksestämme Toimitusjohtajan katsaus...2 TSOP yhyesti...4 Avainuvut...4 Asiakkaat...5 Rahoituspaveut...6 Päivittäiset raha-asiat...6

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA 24.-26.8.2016 Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön paveuaue, suunnitteupaveut, kunnaistekninen suunnitteu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä Anna Salminen 12.10.2016 Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservicetukkukaupan

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO. KUOPION KAUPUNKI Projektipäällikkö Mervi Räisänen KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS JA SEUTUVALVOMO KUOPION KAUPUNKI Projektipääikkö Mervi Räisänen ESITYKSEN SISÄLTÖ Yeisesittey rakennuskannasta Kuutustiasot Sähkö Lämpö Vesi Rakennuskannassa toteutettuja

Lisätiedot