Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely"

Transkriptio

1 Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren benchmarking-tutkimus käynnistyi...2 Prosessit toimiviksi...3 Tapan muutosta iikeaitokseksi tuetaan työhyvinvoinnin keinoin...5 Yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus kaikie asiakasvirastoie...5 Yksi askutus askutus on yksi...6 Katevaraukset ja rahatiaukset...7 Sähköinen pakkaaskema verkkopankista...8 Työmatkaseteeitä saa edeeenkin...8 Kiitos tiinpäätösvamisteijoie...9 Kirjanpitokouutusta...9 Henkiöuutisia...9 Tapan viimeisin asiakastyytyväisyyskysey toteutettiin , ja se oi jatkoa vuosien 2006 ja 2005 vastaavie kyseyie. Otantana oi 578 Tapan asiakasta ja vastausprosentiksi saatiin 34 ei 195 vastaajaa. Asiakaskyseyyn pyydettiin arviot sekä tyytyväisyydestä että tekijän tärkeydestä asteikoa 1 5, jossa viisi oi paras. Keskiarvoista askettu Tapan yeisarvosana on komen vuoden aikana kehittynyt seuraavasti: Tapa yeisesti 3,62 3,60 3,67 Arviot jakaantuivat seuraavasti: Paveujen näkyvyys 3,33 (Miten hyvin paveuista on saatavia tietoa?) Henkiöstön ammattitaito 3,57 Paveujen uotettavuus 3,89 (Toimiiko yksikkö niin kuin se upaa?) Henkiöstön paveuattius ja ystäväisyys 3,72 Henkiöstön tavoitettavuus 3,79 Ohjeiden riittävyys ja sekeys 3,43 Parhaimmaksi asiakkaat arvostivat paveuattiutta, ystäväisyyttä sekä ammattitaitoa. Lisätoiveita tui eniten ohjeiden riittävyydessä ja sekeydessä sekä paveujen näkyvyydessä. kaisa penttiä

2 Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey Kuuden suuren benchmarking-tutkimus käynnistyi Ohjeistus on out yksi Tapan tärkeimmistä tehtävistä perustamisesta ähtien. Ohjeita on tuotettu runsaasti, mutta sekeydessä ja kohdentamisessa on parantamisen varaa. Ohjeet öytyvät Hei-intrasta sekä kohdasta Taous > Taoushainnon ohjeet että Paveukeskukset > Tapa > Taoushainnon ohjeet Paveujen näkyvyyttä on isätty tää säännöisesti nejä kertaa vuodessa imestyvää asiakastiedotteea, Hei-intran uutisoinnia sekä asiakkaie järjestetyiä ajankohtaisia tiedotustiaisuuksia. Kuuvan vuoden akupuoea ovat käynnistyneet taous- ja pakkahainnon prosessien kehittämisryhmät. Tärkeää on öytää mahdoisimman hyvä yhteistyö yhteisten prosessiemme kehittämisessä. Kyseyn vastaajat jakautuivat eri toimistojen asiakaskuntiin seuraavasti: Laskutus 116 vastaajaa (85) Maksuiikenne 105 vastaajaa (78) Ostoaskut 137 vastaajaa (113) Pakanaskenta 136 vastaajaa (124) Kirjanpito 70 vastaajaa (91) (Suuissa ukema edeisenä vuonna) Asiakasvirastojen kanssa käymissämme seurantakokouksissa on todettu, että oemme saaneet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa monta uudistusta vietyä äpi. Työ jatkuu edeeen. Leena Rautakorpi haintopääikkö Hainto kaisa penttiä Hesinki, Espoo, Jyväskyä, Lahti, Ouu, Tampere, Turku ja Vantaa yhdessä osaistuvat taoushainnon paveukeskusten benchmarking-tutkimukseen. Benchmarkingtutkimuksen tekijäksi on vaittu kipaiutuksen perusteea Deoitte Oy. Tutkimus tehdään maais-huhtikuun aikana ja oppuraportti esiteään toukokuun opua. Tutkimuksen avua voidaan suorittaa Tapan kehityksen sisäinen vertaiu, kaupunkien keskinäinen vertaiu sekä vertaiu tutkimuksen suorittajan tietokannoissa oeviin muihin organisaatioihin. Tutkimus sisätää seuraavat taoushainnon prosessit: kirjanpito, askutus, myyntireskontra, perintä, ostoaskujen käsittey, ostoreskontra, pakanaskenta, matkaaskut ja maksuiikenne. Tutkimus käsittää perustiedon keräämisen, haastatteut, tietojen käsitteyn ja anaysoinnin sekä oppuraportin aatimisen. Haastatteuun vaitaan kome asiakasta kustakin kaupungista. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Mitä Benchmarking on? Benchmarking tarkoittaa esikuva-anayysia, vertaiuanayysia ja siinä verrataan omaa toimintaa toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisita oppiminen ja oman toiminnan kyseenaaistaminen. Benchmarking toimintaa käytetään yeisesti yritysmaaimassa ja usein nimenomaan aatujärjestemien kehittämisen ja prosessinkehittämisen väineenä. Benchmarking auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja aatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä aatimaan kehitysideoita. Benchmarking voi oa strategioiden vertaiua, prosessien vertaiua tai datan, mittareiden vertaiua. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

3 , Pertti Meonen Taent Hausista käännytti kuuijoita prosessiuskoon. Prosessit toimiviksi Taoushainnon prosessit ovat Tapan ja virastojen yhteisiä. Siksi prosesseie pitää nimetä sekeät vastuuhenkiöt virastoissa ja Tapassa. Prosesseja on pystyttävä arvioimaan, muuttamaan ja kehittämään. Tehdäänkö prosessissa edes oikeita asioita? Tehdäänkö oikeita asioita oikein ei resursseja tuhaamatta? Onko tässä prosessissa puonkauoja, kapeikkokohtia? Jos on, niin miksi? Taoushainnon prosessien ympärie on nimetty työryhmät ja ensimmäinen yhteinen aoitusseminaari on pidetty. Päivän vetäjänä toimi prosessijohtamisen asiantuntija Pertti Meonen Taent Hausista. Hänen värikäs esiintymisensä varmasti käännytti monia kuuijoita prosessiuskoon. Meonen korosti erityisesti muun muassa: Prosesseihin perustuva toiminta mahdoistaa perustehtävässä onnistumisen ja strategian viemisen käytäntöön Osaamisen monipuoinen käyttö vähentää aatukustannuksia ja parantaa aatua sekä tukee osaamisen jakamista ja johtamista Jos prosessit eivät oe kunnossa, tarvitaan 30 prosenttia enemmän resursseja tehtävien hoitamiseen Tapan ja asiakasvirastojen yhteisten prosessien omistajat on nimettävä niin Tapassa kuin virastoissakin. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö, Kirjanpito ja tiinpäätös -prosessiryhmä kuvassa vasemmata Pirkko Pakarinen, Eija Hirvikoski, Tuija Larjomaa, Tarja Ek, Maija Voutiainen, Marja-Leena Grozev, Ua Kauppinen, Marja Sario., Maksuiikenteen prosessiryhmä kuvassa vasemmata Hannee Huhtaa, Taina Purhonen, Päivi Turpeinen, Nina Nyberg, Heena Puusaari. kuvat pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

4 Prosessit toimiviksi, Tiauksesta maksuun -prosessiryhmä: kuvassa vasemmata oikeae Hannu Hämääinen, Petri Parrukoski, Esko Pyrhönen, Harri Numminen, Suvi Nyberg, Erja Heinonen ja Lahja Vennoa. Työ jatkuu kevään aikana Tiauksesta maksuun -prosessiryhmän työpajassa keskustetiin asiakkaista ja tavoitteesta. Ryhmä oi yksimieinen siitä, että prosessi on asiakasvirastojen ja Tapan yhteinen aikaansaannos. Sen tavoitteena on tiauksiin iittyvien askujen maksaminen ajaaan ja oikein tiedoin. Jotta tässä onnistutaan, joidenkin toimintojen sujuminen on kriittistä opputuoksen kannata. Täaisiksi kriittisiksi toiminnoiksi ryhmä määrittei tiauksen tekemisen oikein tiedoin, tavaran tai paveun vastaanoton, tiauksen ja askun yhteen saattamisen, askun kohdistamisen oikeaan paikkaan, askun kierron hainnan ja sitoutumisen yhteisiin peisääntöihin. Prosessin kehittämiseksi edeeen injattiin toimenpiteinä järjestemien muokkaaminen prosessin tarpeita vastaavaksi ja yhteistyö asiakkaiden ja Tapan väiä. Harri Numminen paveupääikkö Ostoaskut, Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä kuvassa vasemmata Matti Saarinen, Arja Rantanen, Eina Tirkkonen, Jenni Rope ja Päivi Lahti. Tapa tiedottaa 04/2007 esitetiin prosessiryhmien jäsenet sivua 6, inkki tiedotteeseen. Pertti Meosen uentoaineisto öytyy Hei-intrasta kohdasta Paveukeskukset >Tapa > Ajankohtaista, Pakanaskenta-prosessiryhmää kuvassa vasemmata Raija Markkua, Mirja Ahokas, Kari Kaio, Timo Pitkänen, Maia Vähää, Pirkko Lihavainen, Hikka Vesterinen. Edessä istumassa vasemmata. Hans Biström, Sanni Taimiaho, Irmei Mäkitao, Eija Keränen. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

5 Tapan muutosta iikeaitokseksi tuetaan työhyvinvoinnin keinoin Vuoden 2008 aussa käynnistynyt Yhdessä kohti iikeaitosta työhyvinvoinnin keinoin -projekti vastaa Tapan muutoksen tukiohjemasta. Projektin tehtävänä on yäpitää ja kehittää henkiöstön työhyvinvointia, sekä osaamista myös iikeaitostamiseen iittyvissä muutoksissa. Projekti sai osan rahoituksesta kaupungin keskitetyistä työhyvinvointi-määrärahoista. Yhdessä kohti iikeaitosta -projektin projektiryhmässä ovat mukana henkiöstön, esimiesten ja työsuojeun edustajat. Projektin tehtävinä ovat esimerkiksi henkiöstön tiedottaminen ja perehdyttäminen iikeaitoksen aiheuttamiin muutoksiin, sekä aktiivinen osaistuminen muutoksen suunnitteuun ja toiminnan kehittämiseen. Projekti järjestää mm. tiedotustiaisuuksia ja perehdytystä henkiöstöe, toimittaa muutoksesta kertovaa tiedotetta, yäpitää interaktiivista keskusteupastaa ja suunnitteee keinoja osaamisen yäpitoon ja kehittämiseen. Pirjo Norppa-Röpeinen projektipääikkö Tapan työhyvinvointihanke, Pirjo Norppa-Röpeinen esittei tapaaisie Yhdessä kohti iikeaitosta projektin. Jouukuussa 2007 pidettiin nejä henkiöstöinfo-tiaisuutta. + Yhdessä kohti iikeaitosta projekti esitetiin tapaaisie jouukuussa 2007 pidetyissä nejässä samansisätöisessä henkiöstöinfo-tiaisuudessa. kuvat pirkko tiainen Yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus kaikie asiakasvirastoie Tapan kaikie asiakasvirastoie yhteinen tiedotus- ja keskusteutiaisuus järjestetään ko Meritaon auditoriossa. Tiaisuudessa käsiteään mm.: Tapan tarjoamat paveut vuonna 2009, paveukuvaukset ja hinnoitteu Prosessien työnjako ja prosessimittarit Paautetaan mieiin vuonna 2002 tehdyn taous- ja pakkahainnon kyseytutkimuksen tuokset sekä paveukeskuksen perustamisee asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Kutsu tiaisuuteen ähetetään erikseen. Tarvittaessa järjestetään asiakasvirastoie vieä omat perinteiset seurantakokoukset. Lisätiedot Taoushaintopääikkö Tuua Jäppinen, p , sähköposti: tai paveupääikkö Maija Voutiainen, p , sähköposti: Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

6 Yksi askutus askutus on yksi Laskutus -paveuaue paveuvastaava Perintä -paveuaue paveuvastaava Muutoksea tavoitteemme ennen kaikkea osaamisemme syventämistä ja toimintatapojemme yhtenäistämistä. Samaa tehostamme toimintaamme tekemää esimerkiksi eriaiset tietojärjestemäajot aiempaa suuremmissa kokonaisuuksissa. Uudet askutuksen paveuaueet Uusi paveuauejakomme perustuu askutus- ja perintäprosessin tehtäväaueisiin. Lyhyesti kuvattuna uudet paveuaueemme vastaavat tehtävistä seuraavasti: Kaupunki askuttaa Laskutuksen paveuaueea hoidetaan jatkossa kaikkien asiakasvirastojen askutus, oipa kyseessä sähköisesti vastaanotettu askutustiedosto tai omakemuodossa meie toimitettu askutuspyyntö. Toimintatavat ja paveumme aatuvaatimukset eri virastojen askutuksessa ovat yhteneväiset. Laskutus Paveupääikkö Suoritukset ja täsmäykset -paveuaue paveuvastaava Eriispaveut -paveuaue paveuvastaava Laskutuksen tietojärjestemät -paveuaue järjestemävastaava Siirryimme askutuksessa akaen uudenaiseen työnjakoon tavoitteenamme parantaa paveuamme entisestään. Laskutuksen paveuaueea vastaanotetaan myös vataosa asiakaspuheuistamme. Sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen asiakasmaksuakiin perustuvissa askuissa asiakkaat ohjataan soittamaan asiakaspaveunumeroon Kaikissa muissa askuissa asiakkaat ohjataan soittamaan asiakaspaveunumeroon Moemmissa numeroissa paveemme päivittäin virka-aikana ko Kyseisiin paveunumeroihin on vastaamassa henkiöä (tarvittaessa enemmänkin). Jos numerot akuvaiheessa ruuhkautuvat, teemme kaikkemme, että puheinpaveuun saadaan mahdoisimman pian riittävä määrä asiakaspaveijoita. Laskutus-paveuaueea työskenteee noin 20 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Päivi Lahti, puh Sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen asiakasmaksut Muut asiakasmaksut Sähköposti Faksi Kaupunki perii Perinnän paveuaueea hoidetaan jatkossa kaikkien asiakasvirastojen saatavien perintä, vekajärjesteyasiat sekä uottotappioesitysten aadinta. Perinnässä yhteistyökumppaneitamme ovat perintätoimisto Lindorff, uosottovirasto sekä haintokeskuksen oikeuspaveut-yksikkö. Myös perinnän paveuaueea on käytössä yhteinen asiakaspaveunumero ( ), jossa paveemme päivittäin ko Perinnän asiakaspaveunumero esiintyy kaikissa ähettämissämme maksumuistutuksissa. Perintä-paveuaueea työskenteee noin 10 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Anita Andsten, puh Perintä Sähköposti Faksi Suoritukset ja täsmäykset Suoritukset ja täsmäykset -paveuaueea hoidetaan askutuksen pankkitiit, sisään uetaan suoritukset myyntireskontraan, täsmätään tiit ja aaditaan maksuosoitukset asiakkaiden iikamaksujen johdosta. Suoritukset ja täsmäykset -paveuaueea työskenteee noin 10 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Ann- Mari Katainen, puh Paveuaueen työntekijät tavoittaa henkiökohtaisista puheinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Paveuaueen faksinumero on Eriispaveut Eriispaveut-paveuaueea tuotetaan ydinprosessiimme kuuumattomia paveuja, joista on erikseen sovittu sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen kanssa. Täaisia paveuja ovat esimerkiksi vapaakorttien myöntäminen sosiaai- ja terveydenhuoon maksukaton täyttyessä, tuosidonnaisten ja harkinnanvaraisten maksujen aennusten vamisteu, hammashuoon paveusetei-toiminnan asiantuntijatehtävät sekä eriaiset askutukseen tai asiakastietojen taennustehtävät. Eriispaveuiden paveuaueea on käytössä yhteinen asiakaspaveunumero, , jossa paveemme päivittäin ko Eriispaveut-paveuaueea työskenteee noin 20 henkiöä ja ähiesimiehenä toimii paveuvastaava Sari Haikainen, puh Eriispaveut Sähköposti Faksi Laskutuksen tietojärjestemät -paveuaue Laskutuksen tietojärjestemät on viiden hengen paveuaue, joka vastaa askutuksen tietojärjestemistä ja -iikenteestä. Paveuaueen ähiesimiehenä toimii järjestemävastaava Seija Rantamäki, puh Paveuaueen työntekijät tavoittaa henkiökohtaisista puheinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Paveuaueen faksinumero on Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

7 Katevaraukset ja rahatiaukset Taoushaintopaveun maksuiikenne hoitaa eriaisia kaupungin rahaiikenteeseen iittyviä tehtäviä. Päivittäin tehdään katevaraukset tai rahatiaukset, niinkuin maksuiikenteen sangia tehtäviä kutsutaan. Päivittäin tehtäviä katevarauksia on kahdenaisia. pirkko tiainen Tapan asiakasvirastojen ostoaskut kootaan päivittäin AdeEko-ohjeman maksatusajoa pankkitiedostoiksi, jotka siirtyvät WM-Datan paveimee, josta ne ähetetään edeeen ajastetusti pankkiin ko Ostoaskujen katevaraus eriteään nejään vastuuaueeseen sosiaaivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto sekä kaikki muut virastot. Summat virastoittain saadaan maksatusajosta muodostuvasta koontiistasta; jaettavien summien tuee täsmätä maksatusajojen oppusummaan. Vamis tiaus faksataan taousja suunnitteukeskuksen varainhainnan rahoitusyksikköön josta katteet siirretään maksuiikenneohjemaa kaupungin pääpankkitiie Sampo Pankissa. Sosiaaiviraston asiakastietojärjestemästä ja perhetoimimistosta faksia saapuneista katevarauksista (eatusmaksut ja -tuet, asten sijaishuoto sekä omatoiminta) kerätään maksuaineisto itapäivän katevaraukseen. Kate tiataan sosiaaiviraston menotiie Sampo Pankkiin. Näiden isäksi maksuiikenteessä asketaan ja arvioidaan seuraavan päivän katetarve reskontran ukopuoisia maksuja varten ja varataan kate Tapan maksuiikenteen menotiie Sampo Pankkiin. Lisäksi asketaan ukomaiset maksut ja varataan kate Tapan maksuiikenteen menotiie Nordeaan. Edeisten isäksi tehdään joka perjantaie katevarauksia sosiaaiviraston ja terveyskeskuksen Taksi-Datan suoraveoituksia varten virastojen menotieie Nordeaan. Kerran kuussa toimitetaan myös kiinteistöviraston tiakeskuksen vuokra-aineisto pankkiin ja tiataan kate Sampo Pankkiin. Kun summat on koottu ja pankkitiien sadot tarkistettu sekä arvioitu seuraavan päivän katetarve, faksataan katevaraus taous- ja suunnitteukeskuksen varainhaintaan, joka siirtää katteet edeeen tarvittavie pankkitieie. Sekava ja monimutkainen prosessi on maksuiikenteen jokapäiväistä toimintaa. Vaikka työaikaa katevarauksiin ei kuu runsaasti, on se tärkeä osa kaupungin toimintaa. Yhteistyö varainhainnan henkiökunnan kanssa on erittäin hyvä ja joustava. Kiireiset toimeksiannot pystytään hoitamaan puheimitse ja rahaa on aina järjestynyt hyvinkin pikaisesti pankkitiie. Taina Purhonen maksuiikenneasiantuntija Maksuiikenne Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

8 kaisa penttiä Sähköinen pakkaaskema verkkopankista Kaupungin kuukausipakkaisia on out syksystä 2007 ähtien mahdoisuus saada pakkaaskemansa sähköisenä oman tiipankkinsa verkkopankkiin. Tähän mennessä verkkopakkaaskeman käyttäjäksi on imoittautunut henkiöä. Paveu ei koske Hesingin Energian henkiökuntaa, koska Energiaa ei oe käytössään Hijat-järjestemää. Verkkopakkapaveun käyttäjäksi voi siirtyä, jos pakkatii on joissakin seuraavista pankkiryhmistä: Nordea, Sampo Pankki, Osuuspankki-ryhmä tai Aktia Säästöpankki Oyj ja käytössä ovat henkiökohtaiset verkkopankkitunnukset. Verkkopakkaaskema on nähtävissä verkkopankissa jo 2 3 päivää ennen maksupäivää, ja sitä voi tarkastea kaikkiata missä on internet-yhteys. Pakansaaja voi myös ähettää verkkopakkapaveusta viestin pakanaskentaan. Verkkopakkaaskema sisätää samat tiedot kuin perinteinen paperinen askema. Pakkaaskema säiyy verkkopankissa 18 kuukauden ajan ja tarvittaessa se voidaan myös taentaa ja tuostaa. Kun pakansaaja on ottanut verkkopakkaaskeman käyttöön, paperista pakkaaskemaa ei enää ähetetä postitse kotiin. Kun pakansaaja hauaa ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, hänen tuee imoittaa asiasta kirjaisesti tai sähköpostitse omae pakanaskijaeen tai täyttää sähköinen imoitusomake Hei-intrassa Paveukeskukset > Taoushaintopaveu > Siirry verkkopakkaaskemaan. Uusi pakansaaja voi suoraan imoittautua verkkopakkaaskeman käyttäjäksi rastittamaa työsopimuksen/viranhoitomääräyksen iitteenä oevassa perustietoomakkeessa oevan kohdan Hauan pakkaaskemani sähköisenä. Myöhemmin keväää verkkopakkapaveu aajenee koskemaan myös kaupungin tuntipakkaisia työntekijöitä. Irmei Mäkitao erityissuunnitteija Henkiöstöhainnon tietojärjestemät Työmatkaseteeitä saa edeeenkin Työmatkasetei on tuut jäädäkseen. Jouukuussa postitettiin seteeitä noin henkiöe ja mennessä niitä on ähetetty jo yi henkiöe. Vuoden 2008 työmatkaseteeitä voi hakea edeeen. Nopeimmin seteit saa käyttöönsä täyttämää digium-omakkeen, joka öytyy Hei-Intrasta (http://hei.he.fi/) /ajankohtaista / työsuhdematkaippuetu. Lomake öytyy myös kaupungin yhteisistä omakkeista nimeä: Imoitus työsuhdematkaippuedun saamiseksi (Lv- 417Digium). Seteeitä pitää hakea kaksi viikkoa ennen aiotun etuuden akamista. Web-omake on askutuksessa testattavana. Piotointiin päästäneen kevään aikana. Kuuttajan verkkoaskutus otetaan käyttöön terveyskeskuksen asiakasmaksujen askutuksessa maaiskuun oppuun mennessä. (Akuperäinen tavoite oi vuoden 2007 oppuun mennessä.) Sähköisen työpöydän piotointi akaa syksyä 2008 kaupunkisuunnitteuvirastossa sekä taous- ja suunnitteukeskuksessa. Tapa on mukana piotoinnissa. Päätieie tuevat suoritukset Tuua Hoopainen toimii yhteyshenkiönä Tapan asiakasvirastojen päätieie tuevissa suorituksissa. Jatkossa päätieie tuevat suoritukset pyritään suorakirjaamaan mahdoisimman kattavasti maksuiikenteessä. Päätieie tuevien suoritusten sevittämisessä tarvitaan yhteistyötä edeeen virastojen kanssa. Tapan maksuiikenteestä ähetetään päätieie tuevat suoritukset virastoihin tiiöintiä varten, jotka tiiöinnin jäkeen paautetaan maksuiikenteeseen Tuua Hoopaisee, PL 34. Jatkossa maksuiikenteessä tehdään esimerkiksi samanaisina toistuvat suoritukset kirjaukset suoraan. Tästä sovitaan kuitenkin virastojen kanssa yksityiskohtaisesti. Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 8

9 Kiitos Kiitos kaikie vuoden 2007 tiinpäätöksen vamisteuun osaistuneie. Tiinpäätös käsiteään kaupunginhaituksessa Tavoitteena on out tiinpäätösprosessin kehittäminen sekä tiinpäätöksen sisäön ja ukoasun yhtenäistäminen. Ensivaikutema on, että työ jatkuu. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Kirjanpitokouutusta Kirjanpitotoimisto järjestää vuoden 2008 aikana kome infotiaisuutta kirjanpidon uusista tai päivitetyistä ohjeista. Yhden infotiaisuuden aiheena on Irtaimiston rekisteriöinti. Toivomuksia muiden infotiaisuuksien aiheista voi ähettää osoitteea Infojen ajankohdista imoitetaan myöhemmin erikseen. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Tiedote imestyy vuonna Henkiöuutisia Kirjanpidosta Kirjanpitopääikkö Pia Taponen vastaa konsernitiinpäätöksestä yhdessä askentasuunnitteija Jorma Anttian kanssa. Suunnitteija Hanna Kuittinen hoitaa jatkossa eäkkeee siirtyneen Seija Peuran tehtäviä: arvonisäverotuksen erityistehtävät, harmaan taouden nejännesvuosiraportin aadinta ja Urban II -ohjeman hankkeiden taoushainto. Laskutuksesta Laskutuksen paveuvastaava Päivi Nieminen on nykyisin Päivi Lahti. Maksuiikenteestä Maksuiikennesihteeri Marja Ahanko on siirtymässä ähiaikoina eäkkeee ja taoussihteeri Tuua Hoopainen hoitaa jatkossa muun muassa ukomaisten maksujen ja res- kontran ukopuoisten maksujen käsitteyä. Tuuan Hoopaisen tavoittaa p Heena Tunttunen siirtyi kirjanpidosta maksuiikenteeseen järjestemäasiantuntijaksi maksuiikennejärjestemän yäpito- ja kehittämistehtäviin Taina Purhosen työparina. Hänet tavoittaa p Oppisopimusopiskeija Aina Haavisto on aoittanut vuoden 2010 toukokuun oppuun kestävän työharjoitteun. Hän opiskeee Liiketaouden merkonomin tutkintoa Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppiaitoksessa. Työnohjaajana toimii Taina Purhonen. Ainan puheinnumero on Aina tuee keskittymään akuvaiheessa ukomaanmaksuihin sekä kotimaan reskontran ukopuoisten maksujen käsitteyyn. piirrokset kaisa penttiä Tapa verkossa Kaupungin intranetissa Hei-intra > Paveukeskukset > Tapa Hei-intra > Taous Taous- ja suunnitteukeskuksen www-sivuia / Taous- ja suunnitteukeskus / Viraston esittey / Taoushaintopaveu Sähköinen jukaisu, imestyy 4 kertaa vuodessa. Jukaisija Taoushaintopaveu Toimituskunta Jukaisun vastaava Tuua Jäppinen Toimitus Sirpa Jyrkänne, Pirkko Tiainen Ukoasu Tovia Design Oy, Oi Turunen Toimituksen osoite Jakeu Tapan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Paaute Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

10 Kahdeksan kaupunkia vertaii taoushainnon paveujaan Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Kahdeksan kaupunkia vertaii taoushainnon paveujaan...1 Työnjako sekeäksi ja vastuut sevie...3 Tarkastusautakunta arvioi Tapaa...3 M2-järjestemä pienostoksiin ja uottokorttimaksamisiin...3 Kuuttajien verkkoaskutuksesta...4 Toimittajarekisteri on tärkeä työväine...4 Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän kuuumisia...5 Päämäärämme on täyttää kaupungin kassaa...6 Tutustujia Tapassa...7 TASA-järjestemä kiinnostaa...7 Sähköinen pakkaaskema verkkopankista...7 Kirjanpidon ohjeet sekeiksi...8 Laskutuksen web-omakkeesta...8 Tuossa asiakastiaisuuksia...8 Henkiöuutisia...8 Tutkimuksen pääpaino oi paveukeskuksessa ja sen toiminnassa, mutta myös asiakasnäkökuma otettiin huomioon. Tietoa kerättiin sekä johtamisen että taoushainnon prosessien näkökumista. Hesinki, Espoo, Jyväskyä, Lahti, Ouu, Tampere, Turku ja Vantaa osaistuvat taoushainnon paveukeskusten benchmarkingtutkimukseen. Tutkimus tehtiin maais huhtikuun aikana. Loppuraportti esitetiin Yeisiä tuoksia vertaiusta Paveukeskuksia on perustettu kaupungeissa viimeisen nejän vuoden aikana, muutokset ovat siis meko tuoreita. Paveukeskusten suurimmat organisatoriset haasteet öytyvät henkiöstöstä. Uudet tietojärjestemät sekä muuttuvat prosessit vaativat uutta osaamista. Organisaatioiden tehokkuuden hakeminen on vieä kesken, koska osassa organisaatioista muutokseen sopeuttaminen on jäänyt paveukeskuksen vastuue. Asiakasähtöisyyden ja paveumentaiteetin rakentaminen paveukeskukseen ei tapahdu hetkessä, ja muutos uusiin toimintatapoihin on edeeen kesken. Pienten prosessien vertaiussa on suurta vaihteua suorituskyvyssä. Suurissa prosesseissa vaihteu on huomattavasti pienempää. Prosessikustannuksissa suurimmat erot vertaiutietokantaan öytyvät henkiöstökustannuksista. Tutkimuksessa mukana oeiden kaupunkien keskimääräiset henkiöstökustannukset ovat yi euroa henkiötyövuodeta pienemmät kuin vertaiutietokannan keskimääräiset henkiöstökustannukset.

11 Paveukeskus Paveukeskus + asiakkaat Taoudeisuus paveukeskus Tuottavuus paveukeskus Taoudeisuus, m. asiakkaat Tuottavuus, m. asiakkaat 10 Paveukeskus 10 Paveukeskus + asiakkaat Turku Taoudeisuus La Tur Va Es Tam He Ou 8 Taoudeisuus Es Jy Tam La Tur Ou He Hesinki Jyväskyä Vantaa Ouu Tampere Jy 0 2 Tuottavuus Va 0 2 Tuottavuus Lahti Espoo , * Kaupunkien SSC Benchmarking oppuraportti Hesinki-tiivistemän diaesityksestä. Tutkimuksessa nousi esiin seuraavat teemat: 1 Työn siirtäminen asiakasorganisaatiosta paveukeskukseen Kesken jokaisessa paveukeskuksessa Epäsevät työnjaot ja prosessirajapinnat aiheuttavat yimääräistä työtä 2 Asiakasnäkökuman ja vuorovaikutuksen kehittäminen Vuorovaikutuksen puuttuminen isää työtä sekä paveukeskuksessa että asiakasorganisaatioissa Vuorovaikutuksen isäämiseä voidaan vaikuttaa muutoksen etenemiseen 3 Prosessien standardointi ja automatisointi Paveukeskuksissa iikaa prosessivariaatioita, poikkeuksia sekä epäsevää työnjakoa paveukeskuksen ja asiakkaiden väiä Edeeen havaittavissa vaikutuksia siirtymävaiheesta ja siihen iittyvästä muutoksesta 4 Kustannus-/hyötynäkökuman voimakkaampi esie nostaminen Paveukeskuksita tuaan tuevaisuudessa vaatimaan yhä enemmän kustannusten äpinäkyvyyttä, tuottavuuden isäämistä sekä kustannustehokkuutta. Toimintatapoja tuee mitata, seurata ja kehittää. singissä on suurempi osa tehtävistä siirtynyt paveukeskukseen kuin muissa mukana oevissa kaupungeissa. Prosesseittain tarkastetuna Hesinki sijoittui parhaiten pakanaskennassa sekä askutuksessa ja myyntireskontran hoidossa. Mitä enemmän käsityötä, sitä suuremmat kustannukset Suomaaisten taoushainnon paveukeskusten tavoitteena on out kustannusvähennysten saavuttaminen taoushainnon perusprosesseissa seuraavien toimenpiteiden avua: tehtävien keskittäminen ja henkiöstön osaamiseen panostaminen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen tietojärjestemien ja teknoogian yhtenäistäminen sekä automaatioasteen kasvattaminen tiedon saatavuuden parantaminen ja tiedon äpinäkyvyys Aiempien benchmarking-tutkimusten tuoksista nähdään, että yeisimmät syyt a- Kaupunkikohtainen painotettu suorituskyvyn vertaiu Suorituskyky mittari osoittaa, että vertaitaessa paveukeskuksien omaa toimintaa Hesinki sijoittuu keskivaiheee sekä tuottavuudessa että taoudeisuudessa. Kun taas otetaan huomioon prosessien koko henkiötyömäärät, Hesinki sijoittuu keskimääräistä paremmin. Tämä osoittaa, että Hehaiseen kustannustehokkuuteen ovat: manuaainen työ prosesseissa johtuen esim. automaation vähäisyydestä sekä yimääräisistä hainnoisista tehtävistä ahainen voyymi, jooin IT-investoinneista ei saada täysimittaista hyötyä muutosvastarinta ja siitä johtuva kykenemättömyys prosessien kehittämiseen sopimattomat rooit ja vastuut sekä niistä johtuva kykenemättömyys toiminnan kehittämiseen Kaupunkien vertaiututkimus osoittaa, että kustannustehokkuuteen pääseminen on out haastavaa. Kaupunkien paveukeskusten ja yksityisen sektorin paveukeskusten väiä on sekeä kuiu, mutta prosesseja edeeen kehittämää tuota kuiua voidaan merkittävästi kuroa umpeen. Benchmarking-tutkimuksen teki Deoitte Oy. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

12 Työnjako sekeäksi ja vastuut sevie Tarkastusautakunta arvioi Tapaa M2-järjestemä pienostoksiin ja uottokorttimaksamisiin Tapan asiakastiaisuus kokosi yhteen runsaan joukon asiakasvirastojen ja Tapan omaa henkiökuntaa kuuemaan ajankohtaisia kuuumisia. Keskeisesti esiä oivat Tapan paveujen tuotteistamisen tarkentaminen ja siihen iittyvä hinnoitteu. Muutoksea pyritään entistä parempaan kustannusten kohdistamiseen oikeae asiakkaae aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Virastokohtaiset työt, jotka eivät oe kaikie asiakkaie tarjottavia standardipaveuja, tuaan veottamaan erikseen tehtyjen työtuntien mukaisesti. Vuoden 2009 paveusopimusta tehtäessä kiinnitetään erityishuomiota asiakasvirastojen ja Tapan väisen työnjaon kuvaamiseen. Sekä tarkastusautakunta että tiintarkastajat ovat kertomuksissaan kiinnittäneet huomiota työnjaon sekeyttämistarpeeseen. Asiakasvirastojen ja Tapan tueekin jatkossa huoehtia siitä, että paveusopimuksissa sovittu työnjako virastojen ja Tapan väiä on kaikkien prosessiin osaistuvien tiedossa. Vain näin pääsemme kaupunkitasoa optimaaiseen työn suoritukseen ja sekeisiin vastuisiin. Tapa panostaa nykyistä enemmän asiakkuuksien haintaan. Asiakkuuden hainta keskitetään asiakaspaveupääiköe. Näin parannamme vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tuua Jäppinen taoushaintopääikkö Tapan hyödyt näkyvät Tarkastusautakunnan vuoden 2007 arviointikertomuksessa todetaan, että taoushaintopaveu on vastannut sie perustamisen yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Tämän voisi oettaa vaikuttaneen myös kaupungin taoushainnon kustannuksiin, mutta asiasta ei oe oemassa askemia. Tarkastusautakunta päätteee, että Tapan kohdaa kustannustehokkuus on parantunut, koska Tapan käyttömenot kasvoivat vuodesta 2006 vuoteen 2007 vain 1,5 prosenttia ei 0,3 mijoonaa euroa. Kun infaation on out 4 prosenttia, merkitsee tämä, että Tapan käyttömenot ovat aentuneet 2,5 prosentia. Tarkastusautakunnan raportissa todetaan vieä, että työnjaossa Tapan ja asiakasvirastojen kesken on kehitettävää. Tapa on hoitanut tehtäviä, jotka kuuuisivat paveusopimuksen mukaan asiakasvirastoe. Kaupunginvatuusto käsitteee arviointikertomusta kokouksessaan Myös tiinpäätöstä käsiteään samassa kokouksessa. Taoushaintopaveussa aajennetaan M2-matka- ja kuunhaintajärjestemän hyödyntämistä. Pienet käteiskassat on tarkoitus jatkossa korvata uottokorteia (Eurocard). Luottokorteia maksetut kuut käsiteään M2-järjestemässä. Virastoissa on tää hetkeä käytössä aajasti ennakkokassoja pienhankintoja varten. Ennakkokassoista on nostettu käteisvaroja, joia on tehty hankintoja. Kassoihin on haettu täydennystä keskuskassasta ostokuitteja vastaan. Toimintatapa on out manuaainen, virheie atis, hidas sekä työäytensä takia myös hyvin kais prosessi. M2-järjestemään tuodaan jatkossa koneeisesti Luottokunnasta Hesingin kaupungin Eurocard-uottokortia tehdyt ostot. Luottokortit kohdistuvat oikeae henkiöe käytetyn uottokorttinumeron perusteea ja ostot sevitetään M2:ssa tianteen mukaan, joko viikoittain tai kuukausittain. Jokaisessa virastossa on oma M2-tukihenkiö, joka tarvittaessa opastaa järjestemän käytössä. Jatkossa M2-järjestemässä käsiteään myös käteiseä ostetut pienostokset, jotka kaupungin työntekijä on maksanut omaa rahaaan tai omaa uottokortiaan. Näistä ostoksista on aikaisemmin pitänyt aatia maksuosoitus ja hyväksyttää se esimieheä. Jatkossa nämä kuut kirjataan M2- järjestemään ja hyväksymiskierto tapahtuu sähköisesti. Kuitit ähetetään taoushaintopaveuun iitettäväksi kuuaskuun. Taoushaintopaveu on aoittanut uottokorttimaksamisen piotointiprojektin toukokuussa. Luottokorttimaksamisesta hankitaan kokemusta pienhankinnoista sekä hankinnoista, joita pajon matkustavat henkiöt tekevät matkoia tapahtuvissa hankinnoissa. Piottivirastoina toimivat taous- ja suunnitteukeskuksen einkeinopaveun tapahtumatoimisto sekä matkaiuja kongressitoimisto sekä nuorisoasiainkeskus. Myöhemmin piotointiprojektiin tuee mukaan myös sosiaaiviraston sijaishuototoimisto. Piotoinnista saatu kokemus hyödynnetään uottokorttimaksamisen toimintatavan ja ohjeistuksen suunnitteussa. Ohje maksu- ja uottokorttien hankkiminen ja käyttö on päivitetty Rj ; 65, kts. Hei-intra: taous > taoushainnon ohjeet > maksuiikenteen ohjeet sekä pysyväispäätökset ja ohjeet. Päivi Turpeinen paveupääikkö Maksuiikenne Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

13 Toimittajarekisteri on tärkeä työväine Kuuttajien verkkoaskutuksesta Kuuttajan verkkoaskutuksen aajentaminen kaikkeen terveyskeskuksen asiakasaskutukseen on siirtynyt Sampo Pankin viimeaikaisten järjestemäongemien vuoksi. Tää hetkeä aikatauuksi on pankin kanssa sovittu kesäkuun aku. Lasten päivähoidon asiakaskunnassa verkkoaskun vastaanottajiksi on siirtynyt noin 700 askun vastaanottajaa. Prosentuaaisesti tämä on vain noin 5 prosenttia asiakkaista. Lisäämme osuutta markkinoimaa verkkoaskumahdoisuutta jäeen toimintakauden akaessa eokuussa. Taoushaintopaveu askuttaa vuosittain päivähoidon askua ja terveyskeskuksen asiakasaskua. Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Toimittajarekisteri sisätää tavaroiden ja paveujen tuottajien yhteystietoja pankkitieineen ja y-tunnuksineen. Tää hetkeä toimittajia on rekisterissä noin , joista yksityishenkiöitä noin Päivittäin avataan uusia kappaetta. Kerran vuodessa tehdään siivousajo erikseen sovituin kriteerein. Esimerkiksi ne toimittajat, joia ei oe out koko vuonna yhtään askua poistetaan. Avausprosessissa tarkistetaan toimittajan askun tiedot ja verrataan yritystietojärjestemän rekisteritietoihin, tarkistetaan ennakkoperintärekisterin voimassaoo ja toimittajan av-kepoisuus tai merkitään, jos toimittaja ei oe av-vevoinen. Tiedot taennetaan askutusjärjestemä AdeEkoon. Yön aikana tiedot päivittyvät ja näkyvät askujen kierrätysohjema Bipissä. Toimittajatiedot siirtyvät automaattisesti Bipistä hankintajärjestemä Kostiin. Y-tunnus ja ennakonperinnän voimassaoopäivämäärä taennetaan avaustianteessa. Koko rekisterin ennakonperinnän päivitystiaus tehdään joka vuosi ennen hemikuun viimeistä päivää. Merja Taussi taoussihteeri, ostoaskut Kaupungie tuevassa askussa pitää oa: Y-tunnus otava askussa, mikäi toimittaja on yritystietorekisterissä (YTJ) toimittajan nimi otava samassa muodossa kuin YTJ-rekisterissä myös yhtiömuoto osoite askun sisätö mitä askutetaan ennakkoperintärekisterin voimassaoo, mikäi askua on työtä arvonisävero-vevoisuus otava kunnossa, mikäi askussa on av Yrittäjäeäkemaksut (YEL) jos yksityinen einkeinonharjoittaja askuttaa työstä Oy, Ay, Ky, osuuskunta, yhdistys, säätiö, kunta, yhtymä, kuntayhtymä ei tarvita Ye-vakuutustodistusta, vaikka askuttavat työstä jos askusta puuttuu tietoja, niin se paautetaan isäsevitystä varten jos on pakkion maksu, niin askun tarkastaja hoitaa akuperäisen askun tiiöitynä-tarkastettuna-hyväksyttynä pakkioiden kautta maksuun Toimittajatietojen avauksessa tarkistetaan yritystietorekisteristä (YTJ) askua oevaa nimeä, onko sama y-tunnus y-tunnuksen omistaja tarkistetaan verovirastosta, eei yritystietorekisteri anna tietoa askua oevaa nimeä Oy, Ay, Ky, osuuskunta, yhdistys, säätiö, kunta, yhtymä, kuntayhtymä avataan y-tunnuksen mukaisesti yhtiömuoto viimeisenä paitsi Asoy, Koy, Kkoy, Boab ja Faab Heidi Honkaheimo, Kuvassa vasemmata Toimittajarekisteriä yäpitävät taoussihteerit Merja Taussi, Raii Kaareskorpi ja Anna-Maija Sami. aputoiminimi avataan erikseen, jos eri pankkitii kuin päätoiminimeä (yritys/aputoiminimi) ennakkoperintärekisteritiedot on tarkastettu voimassaoopäivämäärä Toimittajan esto toimittajae tehdään esto, jos konkurssi, toiminta akannut, seurantapyyntö tai maksukieto viranomaiseta (verottaja, uosottovirasto) tai vain työtä askuttavan ennakkoperintärekisteri ei oe voimassa jos työtä askuttavan YEL-vakuutustodistus puuttuu tai on vanhentunut, toimittaja aitetaan estoon Irmei Mavia, Merja Taussi taoussihteerit Ostoaskut Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

14 Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän kuuumisia Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä on nyt kokoontunut nejä kertaa ei oemme oeet yivoimaisesti innokkaimmin iikkeee ähtenyt ryhmä. Ryhmänä ienemme myös puheiain, hauskin ja kovaäänisin. Koska ryhmäämme on pajon kokemusta askutus- ja perintäasioiden (hyvästä ja huonosta) hoidosta sekä kaupungia että yksityiseä sektoria, käsitteemme asioita usein esimerkkitapausten vaossa. Jaamme kokemuksiamme ryhmässä ja mietimme tosissamme, miten myynnistä suoritukseen prosessi saataisiin yhteisvoimin hiottua toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Lisähaastetta tehtäväämme uo edeeen vanha käsitys, että tuojen kerääminen kaupungie on jotenkin toisarvoinen tehtävä. Tavoitteenamme on saada prosessiryhmäe annetut kuuvan vuoden tehtävät täytettyä jo okakuuhun mennessä. Yhteinen tahtomme on, että okakuussa jäeen järjestämme Laskutus ja perintä -päivät, joie kutsumme kaikki askutuksesta ja perinnästä kiinnostuneet, prosessissa mukana häärivät kaupungin työntekijät. Tuooin meiä tuee oemaan pajon uutta materiaaia vamiina: päivitetty prosessikuvaus askutuksesta ja perinnästä mahdoisesti päivitetty Tarina Reinosta (= prosessikuvaus tarinana) käytännön ohjeistus prosessin eri vaiheissa toimijoie esimerkkejä hyvistä käytännöistä virastoissa askutuksen perustietojen hankinnassa esimerkkejä hyvistä käytännöistä virastoissa askutuksen kuukausittaisessa seurannassa Aoitimme työmme määritteemää prosessin tavoitteeksi oikeasisätöisen ja oikea-aikaisen askutuksen sekä suoritusten tehokkaan keräämisen kaupungie. Prosessin kriittisiksi onnistumistekijöiksi ja niihin iittyviksi riskeiksi oemme tähän mennessä öytäneet seuraavia asioita: 1 Laskutuksen perustiedot kerätään virastossa oikein Eei näin tehdä, riskinä on, että: Asiakas saa virheeisen askun Lasku ähetetään vääräe asiakkaae Perintä tapahtuu virheeisten oettamusten mukaisesti (esim. ähetetään uosottovirastoon, vaikka saatava ei oe suoraan uosottokepoinen) Tiedot siirtyvät myyntireskontraan ja kirjanpitoon virheeisinä 2 Tapan askutuksessa tiedot taennetaan oikein (taennettavia tietoja ovat verkkoaskuosoitteet, suoraveoitusvatuutusten nouto, muu maksaja -tietojen taennus sekä manuaaiaskujen osata taennus yipäätään) Eei näin tehdä, riskinä on edeä mainittujen isäksi, että: Asiakas saa paperiaskun postitse verkkoaskun tai suoraveoituksen sijaan Asiakas ei saa varsinaista askua ainkaan 3 Väitön, kattava tiedonsiirto toimijoiden kesken Eei näin tapahdu, riskinä on, että: Laskutusdataa ei ähetetä virastosta tapaan ainkaan è ei askuteta ainkaan! Tietoa ähetetystä datasta ei saada tapaan è ei askuteta ainkaan! Laskutuksen perustiedoissa puutteita/virheitä, jotka johtavat turhiin sevitteyihin è askutus viivästyy Laskutusdataa ei käsiteä tapassa è ei askuteta ainkaan! 4 Saumaton yhteistyö ja sekeät peisäännöt toimijoiden kesken Eei näin tapahdu, riskinä on, että: Perintätehtävät aiminyödään / perintä viivästyy è kaupunki menettää tuoja Myyntireskontran uotettavuus ja ajantasaisuus on kyseenaaista è virheeisiä perintätoimia, kaupungin maine kärsii Saatavat pääsevät vanhenemaan è kaupunki menettää tuoja Oemme myös miettineet toimenpiteitä, joia edeä mainittuja riskejä voidaan pienentää tai kokonaan poistaa. Toistaiseksi toimenpideistauksessamme on mm. seuraavia asioita: Viraston henkiöstöä kouutetaan askutuksen perustietojen hankintaan Kaupungin yhteinen askutus- ja perintäohje päivitetään Laaditaan käytännön ohjeistus prosessin eri vaiheissa toimivie Otetaan käyttöön sähköinen tietojen siirtoomake (=Web-omake) Sovitaan kattava kuittausjärjestemä tiedostojen ähettämiseen ja vastaanottamiseen (kp, euroa) Tapan askutuksessa uodaan seurantajärjestemä askumääristä kuukausittain asiakasvirastoittain Virastoissa uodaan seurantakäytännöt askutuksen kuukausittaiseen seurantaan Tapan askutuksessa uodaan perintäprosessin seurantajärjestemä Henkiöstöe tarjotaan kouutusta askutus- ja perintäprosessista Työmme on siis ähtenyt hyvin käyntiin ja okakuuta kohti kiristämme vieä tahtia. Tuettehan mukaan keskusteuun viimeistään okakuussa. Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmä: Eija Hirvikoski, Opetusvirasto Minna Leino, Nuorisoasiainkeskus Jouko Leinonen, Sosiaaivirasto Arja Rantanen, Terveyskeskus Jenni Rope, Haintokeskus, oikeuspaveut Matti Saarinen, Liikuntavirasto Eina Tirkkonen, Tapa, askutus Anita Andsten, Tapa, perinnän paveuaue Päivi Lahti, Tapa, askutuksen paveuaue Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tapa tiedottaa Takaisin etusivue oi turunen

15 Päämäärämme on täyttää kaupungin kassaa kuvat pirkko tiainen, Kaupunginasiamies Jenni Rope toteaa, että poikkihainnoisen työryhmän jäsenenä työskentey on aina haastavaa, mutta onnistuessaan äärettömän antoisaa ja pakitsevaa. Ajatus Hesingin kaupungin saatavien perintäprosessin kuvaamisesta austa oppuun saakka, ja kaikki prosessiin osaistuvat toimijat mukana taisi syntyä sekä Tapassa että haintokeskuksen oikeuspaveuissa ähes yhtä aikaa toistemme ajatuksista tietämättä jo vuonna Samaan aikaan myös kaupungin virastot akoivat esittää oikeuspaveuie toiveita yhteisen perintäprosessin kuvaamisesta ja ohjeistuksen aatimisesta. Aika oi imeisen otoinen kaikkien askutus- ja perintätoimiin osaistuvien tahojen yhteistyön aoittamisee sekä yhteisen askutus- ja perintäprosessin uomisee ja sen riskien ja vahvuuksien anaysoimisee. Ja siitä se sitten ähti omasta näkökumastani ihan niin kuin itsestään, mutta Tapan näkökumasta katsottuna varmasti kovan työn tuoksena; sähköpostiaatikkooni tupsahti Tapan asiakasvirastojen ja yhteistyökumppanien edustajie suunnattu kutsu Tapan prosessiseminaariin Tarve asioiden ja prosessien hahmottamiseen aajoina haintokuntien rajoja rikkovina poikkihainnoisina kokonaisuuksina on kasvanut, kun Hesingin kaupunki on keskittänyt virastojen ja aitosten tarvitsemien tukipaveujen tuottamista erityisiin tukipaveujen tuottamiseen keskittyneisiin haintokuntiin. Muun muassa Tapan perustaminen sekä Lindorff Oy:n kanssa aoitettu yhteistyö on monimutkaistanut saatavien askutus- ja perintäprosessia. Myös siinä mukana oevien toimijoiden määrä on kasvanut. Tästä syystä askutus- ja perintäprosessin yhdenmukaistamisesta ja kuvaamisesta on tuut entistä tärkeämpää kaikkien prosessin toimijoiden näkökumasta. Omasta kokemuksesta voin todeta poikkihainnoisen työryhmän jäsenenä työskenteyn oevan aina haastavaa, mutta onnistuessaan äärettömän antoisaa ja pakitsevaa. Haastavaksi työskenteyn tekee erityisesti yhteistyön akuvaiheessa eri haintokuntia edustavien työryhmän jäsenten toisistaan poikkeavien näkemysten, odotusten, tarpeiden ja painotusten huomioon ottaminen ja vajastaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Mutta kun tässä onnistutaan ja yhteinen päämäärä on kirkastunut kaikie työryhmän jäsenie, työryhmää on käytettävissään vatava määrä osaamista, taitoa ja tahtoa tuon yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Myynnistä suoritukseen -prosessiryhmän yhteisenä päämääränä on Hesingin kaupungin saatavien yhdenmukainen, nopea ja tehokas tuouttaminen usein pohjattomaksikin mainittuun kaupungin kassaan. Työryhmämme kokoonnuttua jo muutaman kerran, oen huomannut ryhmämme jäsenten aidosti jakavan yhteisen huoen Hesingin kaupungin saatavien yhdenmukaisen askutuksen ja perinnän toteutumisen haasteisuudesta, mutta ennen kaikkea sen yhteisen tahdon onnistua päämäärässämme täyttää tuo kaupungin pohjaton kassa. Saumaton yhteistyö askutus- ja perintäprosessin eri toimijoiden, ei virastojen, Tapan, Lindorff Oy:n ja oikeuspaveujen, kesken on ainoa tapa saavuttaa yhteinen päämäärämme. Virastojen rajoista väittämättä. Yhteistyössä. Yhteisvoimin. Jenni Rope johtava kaupunginasiamies Haintokeskus Oikeuspaveut Työskentey ryhmässä mieekästä Koen prosessityöryhmässä työskenteyn mieekkääksi, koska ryhmän jäsenet ovat eri virastoista ja asioita tuee tarkastetua monesta eri näkökumasta. Samaa kuuee toisten käytännöistä, toimintatavoista ja ongemistakin. Minna Leino toimistosihteeri Nuorisoasiainkeskus, Työryhmässä työskentey on hyvää kertausta askutuksen koko prosessiin, toteaa Eija Hirvikoski. Kokemuksia prosessin kirkastamisesta Myynnistä suoritukseen työryhmässä työskentey on out erittäin mieyttävä kokemus. Vuorovaikutus ryhmässä toimii, osaistujat ovat tehneet kotitehtävänsä hyvin ja näin oemme edenneet tapaamisesta toiseen tuoksia saaden. Työryhmässä mukana oevien eri virastojen edustajat tuevat hyvin eriaisista toimintaympäristöistä. Näkökannat asioihin ovat kuitenkin kaikie yhteisiä, joten ymmärrys samaa kietä puhuvien ryhmääisten kanssa on sujuvaa. Puheenjohtaja Eina Tirkkonen vie asioita eteenpäin asiantuntevasti ja matiisesti. Työryhmässä työskentey on hyvää kertausta askutuksen koko prosessiin myynnistä suoritukseen jopa perintään saakka. Eija Hirvikoski kirjanpitopääikkö Opetusvirasto Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

16 Pirjo Norppa-Röpeinen Tutustujia Tapassa Anja Mörsky ja Arja Väyrynen Henkiöstökeskuksen uravamennus-kouutuksesta tutustuivat huhtikuussa taoushaintopaveuun. Kahden päivän aikana he saivat kouutukseensa iittyen yeistietoa Tapan eri prosessien toiminnoista sekä työtehtävistä käytännön tasoa. TASA-järjestemä kiinnostaa, Uravamennukseen osaistuneet vasemmata Anja Mörsky ja Arja Väyrynen sekä Tapasta haintopääikkö Leena Rautakorpi Tapan ja hainnon esitteytiaisuudessa. Vamennettavien paaute päivistä oi: antoisaa, mieenkiintoista ja virkistävää. Leena Rautakorpi haintopääikkö Hainto Tapan arkistonhoitaja Tuua Vaara esittei Tapan sähköistä arkistonmuodostussuunnitemaa (eams) ja järjestemäasiantuntija Oi- Pekka Kaukonen taous- ja pakkahainnon aineiston sähköistä arkistointia (TASA-järjestemä) Espoon, Tampereen ja Turun arkistotoimen pääiköie, kun he vieraiivat Tapassa Hesingin vs. arkistotoimen pääikön Eeva-Kaisa Peurasen johdoa. Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Sähköinen pakkaaskema verkkopankista Kaupungin kuukausipakkaaisia on out mahdoisuus saada pakkaaskemansa sähköisenä oman tiipankkinsa verkkopankkiin. Sähköinen pakkaaskema on nähtävissä verkkopankissa jo 2 3 arkipäivää ennen pakan maksupäivää. Kun pakansaaja ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, paperista pakkaaskemaa ei enää ähetetä kotiin. Tää hetkeä verkkopakan käyttäjiä on Hesingin kaupungia on verkkopakkapaveusopimus Aktian, Nordean, Op-ryhmän ja Sampo Pankin kanssa. Myös Handesbankenin asiakkaie tuee mahdoisuus iittyä verkkopakkaaskeman käyttäjäksi ähiaikoina. Syksyä verkkopakkapaveu aajenee koskemaan myös kaupungin tuntipakkaisia työntekijöitä. Verkkopakkapaveun käytön edeytyksenä ovat internetyhteys ja henkiökohtaiset verkkopankkitunnukset. Jos pakansaajaa on yhteinen tii esimerkiksi puoison kanssa, täöin ei voi tehdä verkkopakkapaveusopimusta. Kun pakansaaja hauaa ottaa verkkopakkaaskeman käyttöön, hänen tuee imoittaa asiasta kirjaisesti tai sähköpostitse omae pakanaskijaeen tai täyttää sähköinen imoitusomake Hei-intrassa: Paveukeskukset > Taoushaintopaveu > Siirry verkkopakkaaskemaan. Uusi pakansaaja voi suoraan imoittautua verkkopakkaaskeman käyttäjäksi rastittamaa työsopimuksen/viranhoitomääräyksen iitteenä oevassa perustietoomakkeessa oevan kohdan Hauan pakkaaskeman sähköisenä. Pankista pakkaaskemaa katsoessa on oikea vaihtoehto tiedon tuottamisee Logica. Siä WM-data on nyt Logica. Lisätietoja Lisätietoja verkkopakasta saa taous- ja suunnitteukeskuksesta (Tapa) omata pakanaskijata tai Anna Maria Puuroseta ( ). Tietoteknisissä häiriötianteissa ota yhteys osoitteeseen: Ohje verkkopakan käyttäjie öytyy Hei-intrasta: Taous > Pakanaskennan ohjeet > Uusimmat ohjeet > Ohje verkkopakkaaskeman käyttäjäe. Anna Maria Puuronen suunnitteija Pakanaskenta Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

17 Kirjanpidon ohjeet sekeiksi Toukokuun 15. päivänä pidettiin infotiaisuus irtaimiston rekisteröinnistä, irtaimen käyttöomaisuuden kirjanpidosta ja kiinteän käyttöomaisuuden kirjanpidosta. Sosiaai- ja terveydenhuotoon iittyvästä askennaisesta arvonisäverosta oi infotiaisuus Infotiaisuuksien tavoitteena on seventää ohjeiden sisätöä ja saadun paautteen perusteea parantaa niiden uettavuutta. Toivomme edeeenkin asiakasvirastoita toivomuksia infotiaisuuksien aiheiksi ja niitä voi ähettää osoitteea: Maija Voutiainen paveupääikkö Kirjanpito Laskutuksen web-omakkeesta Web-omaketta testataan yhteistyössä virastojen henkiöstön kanssa touko kesäkuun aikana. Tavoitteena on edeeenkin, että Web-omakkeen tuotantokäyttö päästään aoittamaan kesän aikana. Web-omakkeea imoitetaan tiedot askutusta varten. Eina Tirkkonen paveupääikkö Laskutus Tuossa asiakastiaisuuksia Pakanaskenta järjestää syys-okakuussa kaksi yhteistyötiaisuutta, joista toinen on tapan asiakasvirastojen ja toinen HKR:n sekä iikeaitosten pakanaskennan yhteyshenkiöie. Tarkemmista ajankohdista ja ohjemasta tiedotetaan kesäomien jäkeen. Eija Keränen paveupääikkö Pakanaskenta Henkiöuutisia Pakanaskennasta Pakkasihteerit Kaija Kauio (sosiaaiviraston asten päivähoidon paveuaue), Kaisa Kytöä (terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaa ja kotihoito paveuaue) ja Auikki Öhrmark (sosiaaiviraston vanhustenpaveuiden paveuaue) ovat siirtyneet kevään kuuessa eäkkeee. Sosiaaiviraston asten päivähoidon paveuaueea on aoittanut pakkasihteeri Päivi Moander ja terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaa ja kotihoito paveuaueea pakkasihteeri Osmi Tuominen. Kirjanpitotoimistosta Taoussihteeri Maarit Ronkainen on aoittanut maaiskuussa. Maarit siirtyi Tapaan sosiaaivirastosta ja hän toimii Arbiksen, Korkeasaaren, iikuntaviraston ja suomenkieisen työväenopiston yhteyshenkiönä kirjanpitotoimistossa. Lisäksi hän on Tapan yhteyshenkiö ATJmaksatusajoissa (sosv). Tiedote imestyy syksyä Tapa verkossa Kaupungin intranetissa Hei-intra > Paveukeskukset > Tapa Hei-intra > Taous Taous- ja suunnitteukeskuksen www-sivuia / Taous- ja suunnitteukeskus / Viraston esittey / Taoushaintopaveu Sähköinen jukaisu, imestyy 4 kertaa vuodessa. Jukaisija Taoushaintopaveu Toimituskunta Jukaisun vastaava Tuua Jäppinen Toimitus Sirpa Jyrkänne, Pirkko Tiainen Ukoasu Tovia Design Oy, Oi Turunen Piirrokset Kaisa Penttiä Toimituksen osoite Jakeu Tapan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Paaute Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 8

18 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin... 1 Pakanaskijan työ on monipuoista, ihmisäheistä ja tarkkuutta vaativaa... 3 Kuntapuoen pakanaskenta eroaa yksityisen sektorin pakanaskennasta... 3 Pakanaskenta ei oe rutiininomaista napinpainausta... 4 Tapasta kaupungin iikeaitos... 4 Maksut ajaaan ja oikeia tiedoia... 5 Miten SEPA-asiat on otettava huomioon?... 5 Ohjemistoihin uudet versiot... 6 Yhä useampi asku kaupungie sähköisenä... 6 Hesingin kaupungin verkkopaveut pääsivät 3. sijae koko maaimassa ja sijoittuivat Euroopan kaupungeista ensimmäiseksi YK-vertaiussa... 6 Tarvitsetko sadan tai viiden hengen kokoustiaa? Vai moempia?... 7 Henkiöuutisia... 7 Pakanaskennassa hoidetaan yi kaupungin työntekijän pakat joka kuukausi. Urakasta sevitään noin 180 hengen voimin. Asiakasvirastoja on 26 ja iikeaitoksia yksi. Pakat asketaan toimiaoittain ja toimisto on organisoitu 10 paveuaueeseen, joiden vetäjinä ja esimiehinä toimivat paveuvastaavat. Paveuaueet ovat erikokoisia, henkiöstömäärä vaihteee työntekijän väiä. Tehtäviä hoidetaan kunkin asiakasviraston kanssa sovitun paveusopimuksen mukaisesti. Miten aajasti Tapa hoitaa kunkin viraston paveussuhdeasioita ja vakanssirekisteriä, on eroja. Työssä käytetään komea pakanmaksuohjemaa: Hijat/e-Hijat (kuukausipakkaiset), Tpjat (tuntipakkaiset), Liksa (opettajat) ja Pajat (pakkiot). Henkiön paveussuhdetietoja yäpidetään Nijat-ohjemaa ja vakanssirekisteriä Vakat-ohjemaa. Tehtäväaueita ovat pakanaskenta, paveussuhde- ja vakanssiasiat, asiakaspaveu sekä pakkakirjanpito. Pakanaskentaan kuuuu esimerkiksi henkiö- ja tehtävätietojen sekä pakka-, pidätys- ja isäansiotietojen taennus ja yäpito. Yksi osa pa-

19 Pakanaskenta kanaskennasta on uovuttaa myös tietoja Kuntien eäkevakuutuksen paveussuhderekisteriin. Paveussuhde- ja vakanssiasiat muodostavat myös suuren tehtäväkokonaisuuden, johon kuuuu esimerkiksi paveussuhdetietojen yäpito, paveusaikoihin perustuvien isien askenta ja seuranta, päivärahojen hakeminen, kouutusrekisterin yäpito sekä henkiökunnan muistamiseen iittyvät ansiomerkki-, mitai- ja paveusaikaaskemat. Yhteydenpito asiakasvirastoon ja sidosryhmiin kuuuu pakkasihteerin päivittäiseen työhön. Yhteistyötä tehdään mm. Kean, pankkien, verottajan ja uosottoviraston kanssa. Pakansaajat kysyvät usein puheimitse virka- ja työvapaisiin iittyvistä asioista, vuosiomista, pakkaaskemista, verotuksesta sekä vuorotyöisistä. Paveusaika- ja/tai paveustodistuksia tehdään esimerkiksi työsuhteen päätteeksi tai opiskeua varten, ja pakkatodistuksia pyydetään mm. työvoimaviranomaisie. Keväisin ja syksyisin eriaisia todistuspyyntöjä tuee pajon. Asiakasviraston päättäjien ja ähiesimiesten kysymykset koskevat vakanssi- ja paveussuhdeasioita, kuten työvapaita, sairausomaetuuksia ja vuosioma-oikeuksia. Tärkeitä työväineitä pakkasihteereie ovat työehtosopimukset: KVTES (yeinen), OVTES (opetusaan), TS (teknisten), TTES * Kuvassa vasemmta paveuvastaavat Heidi Pasanen, Leena Itkonen, Päivi Quandt, Seija Björkund, Mirja Mia Ahokas, Mirja Kiikonen, Ritva Viitanen ja Riitta Hietaa. (tuntipakkaisten), LS (ääkärisopimus). Lisäksi virastoia on eriaisia paikaisia sopimuksia kuten kaupunginorkesteria ja perhepäivähoitajia. Sopimusten hyvä tuntemus on pakanaskennassa vättämätöntä. Näiden isäksi pakkasihteerin on tunnettava ajankohtaiset pakka- ja paveussuhdeasioita koskevat kaupungin ohjeet, vaikka niiden tukinta onkin asiakasviraston vastuua. Kaupungin henkiöstön pakanmaksun isäksi Tapan pakanaskennassa maksetaan pakkioita uottamushenkiöie ja uennoitsijoie sekä mm. omais- ja perhehoitajie. Oman erityisryhmänsä muodostavat vammaisten henkiökohtaiset avustajat, joiden pakan sijaismaksajana toimii Hesingin kaupunki. Tapan pakanaskenta huoehtii koko kaupungin työnantajatiityksistä ja viranomaisimoituksista. Pakkatoimistossa hoidetaan myös muutaman asiakasviraston henkiöstösihteeripaveut ja kaupungin vanhan eäkejärjestemän mukaisten eäkkeiden maksatus. 10 paveuaueen isäksi pakkatoimistoon kuuuu nk. Hijat-työryhmä ei henkiöstöhainnon tietojärjestemien asiantuntijapaveut. Pakanaskennan paveuvastaavat n Leena Itkonen, Paveuaue 1: sosiaaivirasto, asten päivähoito n Pirjo Encke, Paveuaue 2: sosiaaivirasto, apsiperheiden paveut n Seija Björkund, Paveuaue 3: sosiaaivirasto, aikuisten paveut n Ritva Viitanen, Paveuaue 4: sosiaaivirasto, hainto- ja kehittämiskeskus ja vanhusten paveut n Kaarina Järvinen, Paveuaue 5: terveyskeskus, hammashuoto, haintoja paveukeskus sekä psykiatria n Päivi Quandt, Paveuaue 6: terveyskeskus, terveysasemat ja akuuttisairaaa n Mirja Kiikonen, Paveuaue 7: terveyskeskus, pitkäaikaissairaaa ja kotihoito n Heidi Pasanen, Paveuaue 8: opetusvirasto n Riitta Hietaa, Paveuaue 9: kaupunginkirjasto, iikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus, peastusaitos, suomenkieinen työväenopisto n Mirja Ahokas, Paveuaue 10: asuntotuotantotoimisto, haintokeskus, hankintakeskus, henkiöstökeskus, Hesingin tukkutori, Kaupunginhaitus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kaupungin taidemuseo, kaupunkisuunnitteuvirasto, Korkeasaaren eäintarha, kiinteistövirasto, kuttuuriasiainkeskus, rakennusvavontavirasto, taous- ja suunnitteukeskus, tarkastusvirasto, tietokeskus, työterveyskeskus, ympäristökeskus sekä pakkiot pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue 2

20 Pakanaskijan työ on monipuoista, ihmisäheistä ja tarkkuutta vaativaa, Uusia asioita tuee eteen jatkuvasti, sanoo pakkasihteeri Meri Orantie. Pakanaskenta Hesingin kaupungia houkuttei minua hakiessani työssäoppimispaikkaa opiskeessani Suomen Liikemiesten kauppaopistossa merkonomiksi, koska ajattein pakanaskennan oevan työnä monipuoista ja pidin Hesingin kaupunkia uotettavana työnantajana. Uskoin pakanaskennan aaa oevan hyvät työistymismahdoisuudet, mikä oi minue erittäin tärkeää. Suoritin merkonomitutkinnon opiskeessani maantiedettä Hesingin yiopistossa, koska hausin näin varmistaa työistymiseni ja myös kokeia toista aivan eriaista aaa. Pakanaskenta tuntui minusta mukavan konkreettiseta ja sekeätä kokonaisuudeta. Lisäksi pidän tarkkuutta ja huoeisuutta vaativasta työstä ja oin myös kauppaopistossa pitänyt pakanaskennan kursseista enemmän kuin muista taoushainnon aueista. Myös se, että pakanaskennassa käsiteään ihmisiin iittyviä asioita, teki siitä kiinnostavan. Kouussa saamani kuva pakanaskennasta oi tietysti pajon suppeampi verrattuna siihen, mitä pakanaskenta oikeasti on. Koska täää pakanaskentaan kuuuvat myös henkiöstöasiat, on haittava kokonaisuus suuri. Opetetavaa oi auksi pajon, ja on vieäkin, mutta hyvän opettajan avua pääsin nopeasti työskenteemään itsenäisesti ja näkemään, miaista pakanaskijan työ oikeasti on. Työssäoppimispaikkana Tapa oi siis minue erinomainen ja työssäoppimisjakso oikeasti hyödyinen. Minut yätti ehkä eniten se, miten pajon asioiden tarkistamista ja sevittämistä työhön kuuuu, ei äheskään kaikki tieto ei tue pakkasihteerie vamiina vain koneee kirjattavaksi. Tämä on kuitenkin mieestäni hyvä asia, koska sen vuoksi työ ei tunnu iian rutiininomaiseta tai yksitoikkoiseta. Uusia asioita tuee eteen jatkuvasti, mikä myös pitää työn mieenkiintoisena. Tarkkuutta työ todea vaatii ja on vieä monipuoisempaa kuin oin odottanut. Erittäin tyytyväinen oen out myös siihen, kuinka hyvin minut on otettu vastaan uutena työntekijänä ja siitä, kuinka vamiita työkaverit ovat auttamaan ja antamaan neuvoja kiireenkin keskeä. Meri Orantie pakkasihteeri Pakanaskenta, paveuaue 1 pirkko tiainen Kuntapuoen pakanaskenta eroaa yksityisen sektorin pakanaskennasta Lähes koko työhistoriani oen työskenneyt yksityisiä työnantajia eriaisissa tehtävissä, myös pakanaskennassa tai pakanaskijan omasijaisena. Komen kuukauden kokemus ei vieä äheskään oe avannut kaikkia kaupungin pakanaskennan ja Hijat-ohjemiston saoja minue, mutta jo nyt voin sanoa että ohjemahan on, tai ainakin pitäisi oa, kaikkien pakanaskijoiden unemien täyttymys. Aiemmin oen askenut käsin työajanseurantaistoista isät, päivä päivätä, henkiö henkiötä. Käsin oen pitänyt kirjaa vuosiomista ja omarahojen maksamisesta. Käsin oen askenut etukäteen otettujen oma-ajan pakkojen vähennykset. Käsin oen askenut pakattomien vapaiden vähennykset ym. ym. Sevännäkijän taidot kuuuivat myös työnkuvaan, siä senkin oen nyt huomannut, että mitä pienempi organisaatio sen huonommin tiedotus kukee. Pakanaskija oi yeensä se viimeinen, joka sai tietää, jos vaikka joku oi sanoutunut irti. Kristaipao pöydän kumaa oisi pitänyt kuuua varustukseen. Suuri ero kaupungia entisiin työpaikkoihini verrattuna on tietysti myös suuruus. Koska väkeä on pajon, on byrokratiakin sen mukainen. Tuo vatava määräysten, päätösten, pykäien ja yhenteiden viidakko. Niiden seassa on nyt opittava sukkuoimaan mutta toisaata kristaipao saisi täää rauhassa pöyyntyä pöydänkumaa! Leena Lajaste pakkasihteeri Pakanaskenta paveuaue 4 + Kristaipaoa ei Tapassa tarvita, toteaa pakkasihteeri Leena Lajaste. pirkko tiainen Tapa tiedottaa Takaisin etusivue

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6.

KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN. Heli Mattila Geriatrian asiantuntijalääkäri 6.6. KUOPION KAUPUNKI, PERUSTURVA, VANHUSPALVELUIDEN LÄÄKÄRITYÖN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2016 ALKAEN Hei Mattia Geriatrian asiantuntijaääkäri 6.6.15 LÄÄKÄRIPOOLI, TOIMINTA-AJATUS Monisairaan vanhuksen tarpeiden havaitseminen

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 63 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Viime vuosina Kuopiossa on toteutettu vanhuspaveuiden paveurakenneuudistus, jonka myötä

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

Yleisiä tuloksia vertailusta

Yleisiä tuloksia vertailusta Kahdeksan kaupunkia vertaili taloushallinnon palvelujaan 00 3..00 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Kahdeksan kaupunkia vertaili taloushallinnon palvelujaan...1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Kaupunginhallitus. 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 28/2015 1 (1) Perusturva- ja terveysautakunta 63 16.6.2015 5 Asianro 4565/06.00.00/2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Päätöshistoria Perusturva- ja terveysautakunta

Lisätiedot

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA

KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA KUN RANGAISTUS TULEE KOTIIN: LASTENSUOJELUN ROOLI VALVONTARANGAISTUKSESSA Sosiaaityöntekijä Kirsi Koivistoinen Lapsiperhepaveut/poiisin sosiaaityö LASTENSUOJELU JA VALVONTARANGAISTUS Taustaa 9/2013 ähtien

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia ja mahdollisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien koulutuksen toteuttajana 7.3.2013, Helsinki,

Kokemuksia ja mahdollisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien koulutuksen toteuttajana 7.3.2013, Helsinki, Kokemuksia ja mahdoisuuksia vapaa sivistystyö nuorisotakuun ja maahanmuuttajien kouutuksen toteuttajana 7.3.2013, Hesinki, Kuopion kansaaisopisto: Maria Normi ja Johanna Jussia SUOMEA MAAHANMUUTTAJANUORILLE

Lisätiedot

Kuntaliitokset ja ICT-palvelut talousja konsernihallinnon näkökulmasta

Kuntaliitokset ja ICT-palvelut talousja konsernihallinnon näkökulmasta Kuntaiitokset ja ICT-paveut taousja konsernihainnon näkökumasta KUNTIEN ICT-PALVELUT RAKENNEUUDISTUKSISSA SEMINAARI Hesinki 26.02.2015 Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Kuopion kaupunki 18.02.2015

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN TYÖLLISTYMISEN TUEN 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN Perusturva- ja terveysautakunta 21.10.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Uusi työistymistä edistävä moniaainen

Lisätiedot

TOPI - TYÖELÄMÄÄN OHJAAVAT PALVELUT. Projektipäällikkö Laura Itkonen

TOPI - TYÖELÄMÄÄN OHJAAVAT PALVELUT. Projektipäällikkö Laura Itkonen TOPI - TYÖELÄMÄÄN OHJAAVAT Projektipääikkö Laura Itkonen Kyseessä on Kuopion kaupungin hainnoima hanke, jonka päämääränä on pitkäaikaistyöttömyyden hiitseminen Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2018 Budjetti: 1,8

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 9.-10.9.2014 Ouu Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

Verkkotunnistautuminen

Verkkotunnistautuminen Verkkotunnistautuminen Lapin TIVA seminaari Rovaniemeä Jukka Keso 29.9.2006 Fujitsu ettei tietotekniikka kävisi työstä Fujitsu on tieto- ja viestintätekniikan paveutoimittaja Patja- ja Sohva-toimintamait

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS YHTEISTYÖ - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 8.-9.10.2014 Tampere Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

Ajankohtaista palkanlaskennassa. Talpa-päivä

Ajankohtaista palkanlaskennassa. Talpa-päivä Ajankohtaista palkanlaskennassa Talpa-päivä 3.5.2017 Iltapäivän ohjelma klo 13.00 alkaen klo 13.00 kokoushuone Liksa, 5. krs Palkanlaskennan ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen keskittyy Talpaan Eija Keränen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

MEDIA- KORTTI 2015 M E D I A T I E D O T. Yrittajat.fi. www.yrittajamediat.fi

MEDIA- KORTTI 2015 M E D I A T I E D O T. Yrittajat.fi. www.yrittajamediat.fi MEDIA- KORTTI M E D I A T I E D O T Yrittajat.fi Yrittajat.fi YRITTAJAT.FI MEDIATIEDOT Kaikki tarjoa oevat mediaratkaisut ja isää tietoa aiheesta 1 2 MAINOSPAIKAT JA HINNAT 1 2 Paraati, ROS, koko 980 400

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPIO CONVENTION BUREAU 26.10.2015 Kirsi Vartiainen kirsi.vartiainen-tissari@kuopio.fi p. 044 718 2053 1. Kongressimatkaiu Suomessa 2. Kuopio Convention Bureau sevityshanke

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakavan parisuhdeväkivaan uhreja Sosiaai- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski Kuopion kaupunki Terveydenhuoon paveuaue www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-30.11.2014 Päätoteuttaja: Kuopion kaupunki perusturvan ja terveydenhuoon paveuaueet Osatoteuttajat:

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspäällikkö Mirja Wihuri

Osallisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspäällikkö Mirja Wihuri Osaisuuden edistäminen Kuopion kaupungissa Kehityspääikkö Mirja Wihuri SALLI OSALLISUUS! IsoVakeinen 28.3.2012 Hyvinvoinnin paveuaue Kansaaistoiminnan yksikkö Nykytianne Tuevaisuus Miten edetään UUSI PALVELUALUMALLI

Lisätiedot

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen Vei-Matti Paananen Einkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimaina Vei-Matti Paananen Yeistä einkaarihankkeista Suomessa Vaikka puhutaan uudesta ja innovatiivisesta hankemaista, on ensimmäisestä Suomessa

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri

Kansalaistoiminnan nykytilan kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyselyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Kansaaistoiminnan nykytian kartoitus organisaatiossa Kooste nettikyseyn vastauksista 27.10.2011 /Mirja Wihuri Hyvinvoinnin paveuaue Kansaaistoiminnan yksikkö ASSUU KUOPIOSSA-LÄHIÖHANKE SATEENVARJO / KASVUALUSTAHANKE

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT KUOPIO KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT Kuntien ICT-muutostukiohjeman päätösseminaari Vationvarainministeriö, Hesinki 25.11.2015 Jorma Haonen, tietohaintopääikkö Kuopion kaupunki KUOPIO

Lisätiedot

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010

Galleria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustusleikin ohjeistus 2010 Gaeria BE 19 Do Up with Art Create Happy Spaces sisustuseikin ohjeistus 2010 Do Up With Art Create Happy Spaces sisustuseikin kuvaus ja säännöt Do Up with Art - Create Happy Spaces -sisustustapa, on jokaisee

Lisätiedot

Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi

Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi Lohikoski Pia, Putia Pirjo, Sassi Erika, Viitamaa-Tervonen Outi Tasa-arvoa oppiaitoksiin - Toimintamaeja tasa-arvosuunnitteun tueksi Työryhmä Lehtinen Saia (siht.), Lohikoski Pia, Putia Pirjo, Sassi Erika,

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus 1.12.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta

Liikenteen ja kuljetusten seuranta Liikenteen ja kujetusten seuranta Sami Luoma Tiehainto - Liikenteen paveut Hankeaue 3 FITS oppuseminaari 07.05.2004 Sami Luoma, FITS oppuseminaari 07.05.2004 Liikenteen ja kujetusten seuranta - tavoitteet

Lisätiedot

ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Eteä- ja Pohjois-Savon aue Päivi Savinainen & Hei Muhonen YHTEISTOIMINTAA TEHTÄVÄN SUUNNITTELUSSA Eteä-Savon kirjastojen kehittämistarpeiden äpikäyminen Mikkein kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI

ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI ONGELMIA SOSIAALIPALVELUISSA OSAATKO OHJATA, TIEDÄTKÖ VELVOLLISUUTESI Vatakunnainen seminaari kotityöpaveuyrittäjie / -ammattiaisie 9.10.2013 Oavi Korteainen Sosiaai- ja potiasasiamies 2 KOTITYÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi 2012 2013 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja www.oaj.fi Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset eden kuiva- ja kiintoaines, ja COD Tehtävä. Tehtaan jätevedenpuhdistamon uosvirtaavasta vedestä hautaan mitata a) kuiva-ainepitoisuus, b) kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus, c) kiintoaine ja d)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Luonnos.0.0 YHTEISTYÖSOIMUS TERVALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Soijauoet Sastamaan kauunki, yt. 0- L 0 Sastamaa (kauunki) Rakennus Mi&Re Oy, yt. 09- Teirinkatu 0 Vaasa (rakennusiike) Soimuksen kohde Soimus

Lisätiedot

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsien monikäyttösuunniteman aadinta ja METSO-kartoitus SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsäpinta-aa on n. 10000 ha ( 6,5 % metsistä kaupungia ) Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä Strateginen omaisuuserä

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Romanin ja poliisin kohdatessa

Romanin ja poliisin kohdatessa Romanin ja poiisin kohdatessa -oppaan tarkoituksena on isätä romaniväestön ja poiisin keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Opas on tarkoitettu sekä ainvavontaviranomaisie että romaniväestöe. Se sovetuu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

HÄIRIÖTILANNEVIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Raija Korhonen 1

HÄIRIÖTILANNEVIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Raija Korhonen 1 HÄIRIÖTILANNEVIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki 2.11.2017 Raija Korhonen 1 KUOPIO ON HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA TURVALLISUUSOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä paveuita.

Lisätiedot

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Sisäys Nautitaan yhteisestä menestyksestämme Toimitusjohtajan katsaus...2 TSOP yhyesti...4 Avainuvut...4 Asiakkaat...5 Rahoituspaveut...6 Päivittäiset raha-asiat...6

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI

TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 13.9.2017 Pirjo Oksanen KOHDERYHMÄ HENKILÖT jotka ovat oeet yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet. ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde SYMBOLILUETTELO a [/s ] ihisen käveystä aiheutuva askettu kiihtyvyys x [] huoneen suurin eveys- tai pituus [] attian eveys eff [] attian värähteevän osan tehoinen eveys e=,78 [-] Neperin uku s [] attiapakkien

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

Kuinka tuote syntyikään!

Kuinka tuote syntyikään! Kuinka tuote syntyikään! SWECO PIC yhyesti Integrointi Prosessi Yhteistyö Onnistumiset Haasteet SWECO Combined expertise in consuting engineering, environmenta technoogy and architecture Net saes 341 M

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 KAUPUNGINKANSLIA Talous- ja suunnitteluosasto 27.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 KAUPUNGINKANSLIA Talous- ja suunnitteluosasto 27.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1/2014 1 YHTEENVETO VEROHALLINTOPALAUTEESTA 1/2014 () Harmaan talouden torjuntaan liittyen Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt toimittavat Verohallinnolle neljännesvuosittain

Lisätiedot

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Hyvinvoinnin edistämisen autakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Luonnos 11052015 Sisäiikuntatiat Lähtökohdat: Jää- ja uimahaien, Kuopio- hain ja Studentian (kaupungin käytössä

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO O2 - JAOSTON AJATUS TAVOITTEET: Luoda kaikie yhtääiset mahdoisuudet harrastaa ukoiikuntaa äheä, eduisesti, rennossa imapiirissä.

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Lexmarkin ominaisuudet ja edut

Lexmarkin ominaisuudet ja edut Lexmarkin ominaisuudet ja edut Arvoa pakkauksessa Koe jatkuva einikäisten asiakkaiden strategiamme Tämän päivän yritysmaaimassa kipaiu on kovaa, ja yritysasiakkaat odottavat pajon enemmän kuin vain tuotteita

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE

AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE AVOIMUUTTA RAKENNUSALALLE WWW.ASUTAAN.FI MIKÄ ON ASUA-REMONTIT? ASUA Remontit on yritys jonka tärkein tehtävä on jättää jäkeensä aina tyytyväinen asiakas. Tyytyväinen asiakas syntyy pitävistä aikatauuista,

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

VEHO OY AB VUOSIKATSAUS

VEHO OY AB VUOSIKATSAUS VEHO OY AB VUOSIKATSAUS 2 0 1 5 VEHO LYHYESTI on vuonna 1939 perustettu suomaainen autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Batian maissa. Toimintaamme ohjaa asiakaskokemus, jonka pitää oa saumaton,

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot