TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA"

Transkriptio

1 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus Pirjo Oksanen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi nykytianteesta Mikä muuttuu vuonna 2015? Miten muutoksiin vastataan Kuopiossa?

3 MUUTAMA TÄRPPI NYKYTILANTEESTA

4 TYÖTTÖMYYDEN KUVA KUOPIOSSA Kuopion työttömyys Miehet Naiset 50 v. täytt. Pitkäaik. tyött. Ae 25-v. Ae 20-v Lähde:Työ- ja einkeinoministeriö Työttö- Työttö- Miehiä Naisia Ae Nuoriso- 50 v. Pitkäaik.- Suhteeiset osuudet -% myys- miä 20-v. tyött. täytt. tyött. Nuoriso- Pitkäaik.- 50 v. % tyött. tyött. täytt. Tammikuu 12, ,9 25,5 34,7 Hemikuu 12, ,6 25,4 35,2 Maaiskuu 11, ,5 26,5 35,8 Huhtikuu 11, ,9 27,2 35,9 Toukokuu 11, ,1 27,3 35,7 Kesäkuu 12, ,8 25,0 32,4 Heinäkuu 13, ,6 24,3 31,6 Eokuu 11, ,5 27,6 33,9 Syyskuu 11, ,5 28,1 35,0

5 TYÖLLISTYMISPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT Toimintakuut yhteensä Työistäminen Ostopaveut Hankkeet

6 TYÖMARKKINATUEN SAAJAT JA TYÖTTÖMYYDEN PERUSTEELLA MAKSETTUJEN TUKIPÄIVIEN KERTYMÄ Työmarkkinatukipäivien kertymä Yhteensä ae tai yi Aika Korvausperuste Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata

7 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI KOKONAISUUS 2014 Kuopio Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , Maaninka Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , AVI:n korvaukset 1-10/2014 Kuopiossa yht ja Maaningaa ,12

8 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI päivääiset tai yi päivääiset Tammikuu Hemikuu Maaiskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Eokuu Syyskuu

9 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Vuosi 2014 yhteensä arviota noin 6,25 mijoonaa euroa päivääisten osuus 2,4 mij päivääisten osuus 3,85 mij. Tämän kohderyhmän asiakasmäärä on kasvanut tammi-syyskuun aikana yi 10 %

10 500-PÄIVÄLÄISTEN AKTIVOINTI 35 Aktivointiaste (%) Aktivointiaste (%) 31,3 34,2 29,9 26,4 25,8

11 PALKKATUETTU TYÖLLISTÄMINEN 300 Henkiömäärä Työistetyt Opsot Ae 25 v Kaikki yhteensä Kesätöissä out n. 300 henkiöä / vuosi, joista toimeentuotuen hakijoita Vuonna 2014 kesätöissä 206 henkiöä, joista 40 toimeentuotuen hakijoita (enempää ei ko. tuijoita out tai he eivät äpäisseet rekrytointihaastatteuja)

12 SOPEUTTAMISTOIMIEN VAIKUTUS TYÖLLISTÄMISEEN Vuonna 2014 työistymisen määrärahaeikkaus yhteensä , jooin työistämisen suunnitemasta jää toteutumatta 35 pakkatukityösuhdetta 6 oppisopimusta 90 kesätyöpaikkaa Pakkatuettujen oppisopimusten taso on pyritty pitämään koko ajan noin viidessäkymmenessä sen paremman vaikuttavuuden takia (työnhakijoiden työmarkkinavamiuksien paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuus) Pakkatuettu työ on tuonut jatkoa esim. sijaisuuden tai vuorotteuvapaan muodossa Vuonna 2012 yht. 32 henkiöä sai pakkatukityösuhteee jatkoa (km 7 kk) määräaikaisen työsuhteen merkeissä iman pakkatukea. Oppisopimuksen jäkeen 4 henkiöä sai määräaikaisen työsuhteen (km 8kk) Vuonna 2013 yht. 7 henkiöä pääsi keskimäärin 5 kk:n pituiseen työsuhteeseen pakkatukityösuhteen jäkeen ja oppisopimustyösuhteen jäkeen 8 henkiöä keksimäärin 8kk:n pituiseen työsuhteeseen Moempina vuosina 1 henkiö on isäksi saanut vakituisen työsuhteen oppisopimustyösuhteen jäkeen.

13 MIKÄ MUUTTUU VUONNA 2015?

14 Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa oevien paveujärjestemän kehittämiskokonaisuus - pääministeri Kataisen ja Stubbin haituskausia toteutetut ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet Toimeenpanovaiheessa Työisyyspoiittinen kuntakokeiu Työmarkkinatuen rahoitusmuutos Vamisteia Osatyökykyisten työistymisen edistäminen, mm. Osatyökykyiset työssä! -ohjema Työeämäosaisuuden kehittäminen (TEOS) sosiaaipaveut, m. kuntouttava ja muut työtoiminnat Väityömarkkinat - sevityshenkiö Fiatovin esitysten toimeenpano Vatakunnaisen työvoiman paveukeskus (TYP) -toimintamain akisääteistäminen ja verkoston rakentaminen Osaistava sosiaaiturva Jukisten hankintojen hyödyntäminen Työpankkikokeiu Sosiaaisten yritysten toimintamai Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pitkäkestoinen pakkatuki Päivi Kerminen TEM

15 KESKEISIÄ HAASTEITA ENSI VUONNA Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys pahenee nopeasti samaa kun kuntien vastuut niiden hoidossa isääntyvät merkittävästi Paveujen tarjonta ei vastaa nykyiseäkään enää niiden tarvetta / kysyntää Säästötoimenpiteitä kohdistettu työistymispaveuihin, mikä kasvattaa kustannuksia toisaaa Miten vastataan kaupungin taouden tasapainottamiseen ja tuottavuusohjemaan? Pakkatukityöistämiseen ja työvoimapoiittisiin paveuihin iittyvä ainsäädäntö / voimassa oevien säädösten tukinta on kiristynyt merkittävästi Kunnie suunnattu pakkatuki tuee pienenemään 2015 Työvoimapoiittisiin paveuihin kohdistettavat määrärahat pienenevät ensi vuonna, mikä tuee askemaan aktivointiastetta useita prosentteja Vaikutukset kohdistuvat eri tavaa eri maakuntiin

16 KUOPIO-PILOTTI PÄÄTTYY Merkittävä isäresurssi kaupungin työistymisen tuen paveuista poistuu Miten vaje paikataan? Kuopioaisten asiakkaiden äpivirtaus n / 3 v. Kohderyhmänä out erityisesti 500 ja 300 päivääiset Haasteeiset tapaukset on ohjattu tänne! Kuopiossa asiakastyössä 10 henkiön työpanos (paveuohjaajia, työhönvamentajia ja yrityskoordinaattoreita) Samaan aikaan 3 vakituista tehtävää out säästösyistä täyttämättä Asiakaspaveujen ostoon n. 0,5 mijoonan isäpotti (mm. tuettua oppisopimuskouutusta ja henkiökohtaista tukea työn tai kouutuksen aoittamiseen) Kuntarahoitusosuus (n ) varattu vuosittain työistymispaveujen käyttösuunniteman sisätä

17 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 1. Laki työistymistä edistävästä moniaaisesta yhteispaveusta Verkostomainen toimintamai, jossa kunta, Kea ja TE-toimisto toimivat omaa mandaatiaan Kaikkien kuntien kuuuttava johonkin moniaaiseen yhteispaveuverkostoon Paikaisesti sovittava toiminta-aueista, jokaisea toiminta-aueea vähintään yksi yhteinen toimipiste (esim. koko Pohjois-Savon vai Kuopion työssäkäyntiaueen kokoinen toiminta-aue) Kuntien vastuue akaen 2. Laki työttömyysturvaain muuttamisesta Työmarkkinatuen rahoitusvastuiden muutos akaen Kunta maksaa 50 % vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta Kunta maksaa 70 % vähintään päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta

18 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 3. Laki jukisesta työvoima- ja yrityspaveusta annetun ain 1 uvun 3 :n ja 2 uvun 6 :n muuttamisesta Työistymissuunniteman rinnae isätään määritteyt moniaaisesta työistymissuunnitemasta sekä sen aatimisesta, seurannasta ja tarkastamisesta 4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun ain muuttamisesta Aktivointisuunnitema ja moniaainen työistymissuunnitema rinnastetaan keskenään, niin, että kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan sopia myös moniaaisessa työistymissuunnitemassa 5. Laki toimeentuotuesta annetun ain 10 :n muuttamisesta Perusosan aentaminen jos kietäytyy moniaaisen työistymissuunniteman aatimisesta

19 ASETUS, JOLLA TÄSMENNETÄÄN LAIN KIRJAUKSIA MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN Vatakunnainen ohjausryhmä Jokaisen TE-toimiston aueea erikseen sovittava määrä Moniaainen yhteispaveu verkostoja Jokaisea verkostoa oma johtoryhmä (7 paikkaa; 2 TE-toimisto, 1 Kea, 4 kunnat) ja johtaja Johtoryhmän tehtävänä sopia henkiöstöresurssien käytöstä, asiakkaie yhteispaveuna tarjottavista paveuista ja paveujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitemasta MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAHOITUS Verkostossa mukana oevat tahot osoittavat toimintaan määrärahat Kunnat rahoittavat kunnan sosiaai-, terveys- ja kuntoutuspaveut sekä järjestämänsä työistymistä edistävät paveut ja harkinnanvaraisen toimeentuotuen TE-toimistojen osata TEM päättää siitä, kuinka suuri osa TE-toimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista ja työisyysmäärärahoista käytettään työistymistä edistävään moniaaiseen yhteispaveuun Nykyisestä TYP toimintamaista poiketen TE-toimistojen ja kuntien ei tarvitse osoittaa samaa määrää henkiötyövuosia moniaaiseen yhteispaveuun riittävien resurssien turvaaminen

20 HELPOTUSTA TMT:N MAKSUOSUUKSIIN ON TULOSSA Esityksessä aeiksi verontiitysain 12 ja 12 d :n sekä tuoveroain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ehdotetaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettavaksi 1,81 prosenttiyksiköä ja vation osuutta aennettavaksi vastaavaksi tässä esityksessä ehdotetun työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutoksen kompensoimiseksi 75 mijoonaa euroa kunnie. Esityksessä kunnan peruspaveujen vationosuudesta annetun ain muuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirrosta aiheutuvien kustannusten kasvun tasauksesta vationosuusjärjestemän sisää siten, että uudistuksen nettovaikutus kuntien taouteen oisi tasasuuruinen

21 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Nykyisiä henkiömääriä päivääisistä tueva menoisäys (50 % 70 % maksuosuuteen) oisi noin 1,55 mijoonaa euroa päivääisistä (km 398 henkiöä / kk ja km 340 / hö / kk) tuevat kustannukset vuositasoa oisivat noin 1,65 mij. euroa Menoisäys oisi yhteensä 3,2 mij.. Vation uusi kompensaatio on suunnitetu niin, että 160 mij. isäyksestä kompensaatio on 75 mij. ja % uokkaa ei menoisäys Kuopiossa n. 2 mij. MUTTA: nykyiseä työttömyyskehitykseä menoisäys on Kuntaiiton arvion mukaan jo 215 mij. jooin korvaustaso putoaa jo n. 34 % ei menoisäys oisi ainakin 2,2 mij. TA2015 huomioitu menoisäyksenä 2,5 mijoonaa

22 PALKKATUKIUUDISTUS Pakkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia pakkauskustannuksista 30%, kun työttömyys on kestänyt ae vuoden. Tukijakso enintään kuusi kuukautta. 40%, kun työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana). Tukijakso enintään 12 kuukautta. 50%, kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana). Tukijakso enintään 24 kuukautta. Tuki enintään12 kk:n ajan 50 % pakkauskustannuksista, sen jäkeen 30 % pakkauskustannuksista. Vamma tai sairaus, joka aentaa pysyvästi tai pysyväisuonteisesti tuottavuutta tarjoa oevassa tehtävässä Tukijakso enintään 24 kk kerraaan (kuten nykyisin) Tuen määrä 50 % pakkauskustannuksista Pakkatukea voidaan myöntää uudeeen iman jäähyä (kuten nykyisin) Pakkatuki suhteessa työsopimusakiin Osa-aikaisie tarjottava ensin kokoaikaista työtä Pohjois-Savon TEtoimiston inja Kuopiossa hahmottumaton, koska työistetty vain vevoitteita Poikkeusasetus, jossa mukana vevoitetyöistettävät ja väityömarkkinat

23 TYÖLLISTÄMISEN HINTA KAUPUNGILLA MUUTTUU Puistotyöntekijä/ Työaika Kuntatekniikka 85 % kuukausipakka 1316,65 sotu 21,97% 289,27 yht. 1605,92 tuki 21pvx32,66 /pv 685,86 nettomeno 920,06 PT % Uusi pt 481,78 / kk - 204,08 / kk Lähetti/tstotyöntekijä Työaika 85 % kuukausipakka 1532,48 sotu 21,97% 336,69 yht. 1869,17 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 nettomeno 1183, ,17 suurempi tuki (21 pv x 52,26 /pv) 1097,46 nettomeno 771,71 Lähihoitaja oppisopimus Työaika 100 % Kuukausipakka -10 % 1840,52 sotu 21,97 % 404,36 yht. 2244,88 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 eriiskorvaukset 300 nettomeno 1859,02 Ohjaaja/Työkeskus työaika työaika 100 % 85 % kuukausipakka 2060, ,00 sotu 21,97 % 452,58 384,69 yht. 2512, ,69 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 685,86 nettomeno 1826, ,83 PT % Uusi pt 753,77 / 640,71 / kk + 67,91 / - 45,15 / kk PT % / 40 % Uusi pt 560,75 / 747,67 kk - 125,11 / - 349,79 / kk PT % Uusi pt 673,46 / kk - 12,40 / kk Kirjastoapuainen (vevoite) Ryhmäavustaja/ Päiväkoti Työaika 100% kuukausipakka 1903,77 sotu 21,97% 418,26 yht. 2322,03 tuki 21 pv x 52, ,46 nettomeno 1224,57 PT % Uusi pt 928,80 / kk - 168,66 / kk PT % Uusi pt 539,32 / kk -146,54 / kk Työaika 85 % kuukausipakka 1473,49 sotu 21,97% 323,73 yht. 1797,22 tuki 685,86 nettomeno 1111,36

24 MITÄ KUOPIOSSA VOIDAAN TEHDÄ?

25 RAKENNETYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMINEN Pohjois-Savon ELY-keskuksessa meneiään hanke ( ), jonka tarkoituksena on aatia toimeenpanosuunnitema rakennetyöttömyyden vähentämiseksi Hankkeen yhteistyöryhmään on kutsuttu Jouko Kuittinen, työisyyskoordinaattori, Varkaus Pirjo Oksanen, aikuissosiaaityön ja työistymispaveujen pääikkö, Kuopio Esa Laukkanen, haintopääikkö, Iisami Terho Savoainen, einkeinojohtaja, Iisami Marianne Nousiainen, työisyysasiain sihteeri, Yä-Savon SOTE kuntayhtymä Reijo Ruostia, peruspaveukeskuksen johtaja, Siiinjärvi Työryhmän ensimmäinen tapaaminen Mahdoinen maakunnainen isompi hankekokonaisuus jatkoksi

26 JULKISTEN HANKINTOJEN HYÖDYNTÄMINEN Kuopio-piotissa on uotu mai sosiaaisten kriteerien hyödyntämisestä kaupungin hankinnoissa Koordinaatiovastuu taous- ja strategiapaveussa Miten saavutetaan tässä maksimaainen hyöty yi 300 päivääisten työistämiseksi?

27 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO Työikäisie sosiaaityön ja työistymispaveujen asiakkaie Toteuttaminen sidosyksikköhankintana Tukevata ja Amavekitä TYÖKOKEILU Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU OPSO- KOULUTUS Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU TYÖ Kaupungin paveuaueia TUETTU OPSO-KOULUTUS KEVAMALLA Toteuttaminen sidosyksikköhankintana NUORTEN STARTTIPAJATOIMINTA TUKEVALLA Mataan kynnyksen toimintaa, joka tähtää nuoren kouutukseen tai muuhun työistymispaveuun siirtymiseen. Toteuttaminen sidosyksikköhankintana KARTOITTAVAT PALVELUT OSAAMISTA KEHITTÄVÄT PALVELUT TYÖHÖN KUNTOUTTAVAT PALVELUT KAUPUNGIN OMA TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN UUSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU (TYP) TYÖHÖN VALMENTAVAT PALVELUT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 1. Työhön / kouutukseen siirtymiseen tähtäävä paveu 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu Toteuttaminen paveuseteihankintana / useita paveuntuottajia KUOPIO-PILOTTI UUTTA ASIAKASTA / VUOSI TYÖPANKKITYÖ KEVAMALLA Yi 300 päivää tmt:n saaneet työttömät Toteuttaminen sidosyksikköhankintana TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu 3. Toimintakykyisyyttä yäpitävä paveu Toteuttaminen omana toimintana järjestöjen ja paveuaueiden kanssa TOIMINTAKYKYISYYTTÄ YLLÄPITÄVÄ TYÖSUHDE KEVAMALLA ent. invaidihuotoain muk. suojatyö (muuttuu asteittain tuetuksi opso kouutukseksi) Toteuttaminen sidosyksikköhankintana

28 MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAKENTAMINEN EHDOTUKSIA Asemointi suhteessa soteen Otava jatkossa osa kaupungin omaa toimintaa, koska työistymiseen iittyvät vastuut jäävät kaupungie joka tapauksessa Säiytetään itseä työkauja, joia voidaan vaikuttaa kohderyhmään Edunvavonnaisesti myös hepompi toimia Maakunnainen vai työssäkäyntiaueen kokoinen verkosto? Pitää oa toimiva ja johdettavissa oeva kokonaisuus, joten hyvä keskittyä työssäkäyntiaueen kokoisen verkoston ja toimintamain rakentamiseen Asiakkaiden kannata iso haaste on yhdenvertaisen kohteun ja paveutarjonnan turvaaminen Kuopion otava aktiivinen ja aoitteeinen austa ukien verkoston ja toimintamain rakentamisessa Kuopion kaupunki toimii omaa työssäkäyntiaueeaan paveuntuottajana ja sopii yhteistyö- ja rahoitusmait verkostossa mukana oevien kuntien kanssa

29 300-PÄIVÄLÄISTEN PALVELU- TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Nimitasoa saatavissa tietoa tästä kohderyhmästä vasta vuoden vaihteen jäkeen, kun Kean istat tuevat Käydään äpi kaikki 300-päivääisten istaa oevat henkiöt ja kartoitetaan heidän työ- ja toimintakykynsä sekä paveutarpeensa Kuopio-piotti pääsääntöisesti yi 30 v. TYP ainakin kaikki ae 30 v.

30 OMAN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN LISÄÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Ostopaveuista siirretään euroa kaupungin oman ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan isäämiseen ja kehittämiseen Siirrettävän määrärahan avua pakataan työistymispaveuihin 3 uutta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa Saadaan vuositasoa noin 100 uutta asiakasta toiminnan piiriin Toimenpiteenä kustannusneutraai, mutta samaa määrärahaa saadaan kuitenkin enemmän asiakkaita paveujen piiriin

31 TYÖPANKKITOIMINTA Käytetään enintään euroa kaupungin työistämismäärärahasta työistämiseen Kevaman työpankkitoiminnan kautta Kohderyhmänä ovat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt, joia ei oe merkittäviä terveysrajoitteita työistymisen esteenä. Kevaman työpankkitoiminnasta maksetaan 500 / työistetty / kk, ei on sevästi havempaa kuin oma työistäminen Toiminta toteutetaan kustannusneutraaisti, jooin työpankkitoiminnan kautta saadaan samaa työisyysmäärärahaa enemmän asiakkaita työistettyä. Lisäksi työpankkitoimintaan kuuuu jatkopestien hakeminen työistetyie avoimita työmarkkinoita, mikä tuee nostamaan ko. paveun vaikuttavuutta merkittävästi.

32 TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE Jos maksetaan työistämiseen kuntaisänä sama 500 / työistetty / kk kuin työpankkiin niin työistetään kome kahden hinnaa verrattuna kaupungin oman työistämisen kustannuksiin Järjestöt saavat pakkatukea paremmin kuin kunnat ja ne tuevat uuden poikkeusasetuksen piiriin Yrityksissä on se todeinen työistymispotentiaai jatkossakin Kuopio-piotissa on erinomainen työnantajapankki ja suhdeverkostot sekä hyväksi havaitut toimintamait jo vamiina Voidaan toteuttaa kustannusneutraaisti siirtämää työistämismäärärahoja tähän käyttöön Hinta euroa / 6 kk / henkiö mikä riittää työssäooehdon täyttymisee Kohderyhmänä kaikki vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt Yritykseen ne, joia työistymispotentiaaia myös jatkossa Järjestöihin osatyökykyiset, joie tarvitaan katko työttömyyteen

33 PILOTIN TOIMINNAN JUURRUTTAMINEN Kehitetty vatakunnaisestikin merkittäviä uusia ja toimivia ratkaisuja vaikeimmin työistyvien henkiöiden paveutarpeiden tunnistamiseen ja nopeaan paveuohjaukseen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön (mm. yritysvamennusyksiköt) paveujen uudenaiseen hankintaan (tuetun työistämisen paveusetei mai) Varmistettava, että hyvät käytännöt saadaan juurrutettua osaksi työistymisen tuen paveuja vähintäänkin kustannusneutraaisti vapautuvan omarahoitusosuuden turvin Yritysvamennusyksiköiden sekä työhönvamennuksen paveujen jatkaminen Työpari asiakasohjauksen koordinointiin

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Työministerin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Autismisäätiön seminaari 5.11.2014 Kehittyvät työvoima- ja yrityspalvelut Julkisissa työvoima-

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Muutoksia v. 2015 Nuorisotakuu: ohjaamo matalan kynnyksen palvelumallin kehittäminen Rakennetyöttömyys: monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas TYÖLLISYYDEN HOIDON UUDISTUS; haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti Työllistymistä edistävä monialainen palvelu Kriteeri: Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun tarve + alle 25 v. 6 kk työttömyys, 25 vuotta täyttäneillä 12 kk ja 300 pv tmt työttömyyden perusteella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu. - Kohti koulutusta ja työelämää -

TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu. - Kohti koulutusta ja työelämää - TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu - Kohti koulutusta ja työelämää - Aluksi Kroonisesti työttömiin kohdistettu työvoimapolitiikka näyttää olevan pikemmin hyvinvointivaltion tapa elää jatkuvasti

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista 11.6.2015 Marja Perälä Miksi ja mitä? Tavoitteena on parantaa keskinäistä tiedonkulkua ja

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Ajankohtaista TE- palveluista

Ajankohtaista TE- palveluista Ajankohtaista TE- palveluista Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 15.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET Hallitusneuvos Päivi Kerminen Rakennetyöttömyys joulukuussa 2009-2011 2011 2010 2009 Muutos Muutos 2011-2010 2010-2009 jouluk. jouluk. jouluk. henk.

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa 19.1.2015 Pori 20.1.2015 Turku 22.1.2015 Helsinki 26.1.2015 Lahti 27.1.2015 Tampere 29.1.2015 Kouvola 2.2.2015 Oulu 3.2.2015 Rovaniemi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2016 Naantalin työllisyystilanne 31.12.2016 ELY -keskuksen julkaiseman 12/2016 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli joulukuun lopussa 9 051 henkilöä,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA 2001 : 3 30.4.2001 Tied. Ulla Kaipainen, puh. (09) 415 59 622 Tied. Raija Pajunen, puh. 020 434 1361 S-posti ulla.kaipainen@vakuutusvalvonta.fi S-posti raija.pajunen@kela.memonet.fi

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) IISALMEN SEUDUN TYP-VERKOSTON ALUEELLA. 1 Sopimuksen tarkoitus

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) IISALMEN SEUDUN TYP-VERKOSTON ALUEELLA. 1 Sopimuksen tarkoitus YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) IISALMEN SEUDUN TYP-VERKOSTON ALUEELLA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn. Helsinki Kaija Ray

Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn. Helsinki Kaija Ray Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn Helsinki 1.3.2016 Kaija Ray Vates-säätiön toiminta 2 Perustettu 1993, nyt 36 taustayhteisöä, henkilöstöä 13, rahoittajana

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Lapissa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu 22.12. Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.-27.9.2013 Välityömarkkinoita koskettavia hankkeita, uudistuksia ja

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Työttömyyden kasvu Pohjois-Karjalassa valtakunnan keskitasoa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.5.2015 Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 35352

Lisätiedot