TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA"

Transkriptio

1 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus Pirjo Oksanen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi nykytianteesta Mikä muuttuu vuonna 2015? Miten muutoksiin vastataan Kuopiossa?

3 MUUTAMA TÄRPPI NYKYTILANTEESTA

4 TYÖTTÖMYYDEN KUVA KUOPIOSSA Kuopion työttömyys Miehet Naiset 50 v. täytt. Pitkäaik. tyött. Ae 25-v. Ae 20-v Lähde:Työ- ja einkeinoministeriö Työttö- Työttö- Miehiä Naisia Ae Nuoriso- 50 v. Pitkäaik.- Suhteeiset osuudet -% myys- miä 20-v. tyött. täytt. tyött. Nuoriso- Pitkäaik.- 50 v. % tyött. tyött. täytt. Tammikuu 12, ,9 25,5 34,7 Hemikuu 12, ,6 25,4 35,2 Maaiskuu 11, ,5 26,5 35,8 Huhtikuu 11, ,9 27,2 35,9 Toukokuu 11, ,1 27,3 35,7 Kesäkuu 12, ,8 25,0 32,4 Heinäkuu 13, ,6 24,3 31,6 Eokuu 11, ,5 27,6 33,9 Syyskuu 11, ,5 28,1 35,0

5 TYÖLLISTYMISPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT Toimintakuut yhteensä Työistäminen Ostopaveut Hankkeet

6 TYÖMARKKINATUEN SAAJAT JA TYÖTTÖMYYDEN PERUSTEELLA MAKSETTUJEN TUKIPÄIVIEN KERTYMÄ Työmarkkinatukipäivien kertymä Yhteensä ae tai yi Aika Korvausperuste Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata

7 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI KOKONAISUUS 2014 Kuopio Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , Maaninka Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , AVI:n korvaukset 1-10/2014 Kuopiossa yht ja Maaningaa ,12

8 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI päivääiset tai yi päivääiset Tammikuu Hemikuu Maaiskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Eokuu Syyskuu

9 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Vuosi 2014 yhteensä arviota noin 6,25 mijoonaa euroa päivääisten osuus 2,4 mij päivääisten osuus 3,85 mij. Tämän kohderyhmän asiakasmäärä on kasvanut tammi-syyskuun aikana yi 10 %

10 500-PÄIVÄLÄISTEN AKTIVOINTI 35 Aktivointiaste (%) Aktivointiaste (%) 31,3 34,2 29,9 26,4 25,8

11 PALKKATUETTU TYÖLLISTÄMINEN 300 Henkiömäärä Työistetyt Opsot Ae 25 v Kaikki yhteensä Kesätöissä out n. 300 henkiöä / vuosi, joista toimeentuotuen hakijoita Vuonna 2014 kesätöissä 206 henkiöä, joista 40 toimeentuotuen hakijoita (enempää ei ko. tuijoita out tai he eivät äpäisseet rekrytointihaastatteuja)

12 SOPEUTTAMISTOIMIEN VAIKUTUS TYÖLLISTÄMISEEN Vuonna 2014 työistymisen määrärahaeikkaus yhteensä , jooin työistämisen suunnitemasta jää toteutumatta 35 pakkatukityösuhdetta 6 oppisopimusta 90 kesätyöpaikkaa Pakkatuettujen oppisopimusten taso on pyritty pitämään koko ajan noin viidessäkymmenessä sen paremman vaikuttavuuden takia (työnhakijoiden työmarkkinavamiuksien paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuus) Pakkatuettu työ on tuonut jatkoa esim. sijaisuuden tai vuorotteuvapaan muodossa Vuonna 2012 yht. 32 henkiöä sai pakkatukityösuhteee jatkoa (km 7 kk) määräaikaisen työsuhteen merkeissä iman pakkatukea. Oppisopimuksen jäkeen 4 henkiöä sai määräaikaisen työsuhteen (km 8kk) Vuonna 2013 yht. 7 henkiöä pääsi keskimäärin 5 kk:n pituiseen työsuhteeseen pakkatukityösuhteen jäkeen ja oppisopimustyösuhteen jäkeen 8 henkiöä keksimäärin 8kk:n pituiseen työsuhteeseen Moempina vuosina 1 henkiö on isäksi saanut vakituisen työsuhteen oppisopimustyösuhteen jäkeen.

13 MIKÄ MUUTTUU VUONNA 2015?

14 Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa oevien paveujärjestemän kehittämiskokonaisuus - pääministeri Kataisen ja Stubbin haituskausia toteutetut ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet Toimeenpanovaiheessa Työisyyspoiittinen kuntakokeiu Työmarkkinatuen rahoitusmuutos Vamisteia Osatyökykyisten työistymisen edistäminen, mm. Osatyökykyiset työssä! -ohjema Työeämäosaisuuden kehittäminen (TEOS) sosiaaipaveut, m. kuntouttava ja muut työtoiminnat Väityömarkkinat - sevityshenkiö Fiatovin esitysten toimeenpano Vatakunnaisen työvoiman paveukeskus (TYP) -toimintamain akisääteistäminen ja verkoston rakentaminen Osaistava sosiaaiturva Jukisten hankintojen hyödyntäminen Työpankkikokeiu Sosiaaisten yritysten toimintamai Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pitkäkestoinen pakkatuki Päivi Kerminen TEM

15 KESKEISIÄ HAASTEITA ENSI VUONNA Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys pahenee nopeasti samaa kun kuntien vastuut niiden hoidossa isääntyvät merkittävästi Paveujen tarjonta ei vastaa nykyiseäkään enää niiden tarvetta / kysyntää Säästötoimenpiteitä kohdistettu työistymispaveuihin, mikä kasvattaa kustannuksia toisaaa Miten vastataan kaupungin taouden tasapainottamiseen ja tuottavuusohjemaan? Pakkatukityöistämiseen ja työvoimapoiittisiin paveuihin iittyvä ainsäädäntö / voimassa oevien säädösten tukinta on kiristynyt merkittävästi Kunnie suunnattu pakkatuki tuee pienenemään 2015 Työvoimapoiittisiin paveuihin kohdistettavat määrärahat pienenevät ensi vuonna, mikä tuee askemaan aktivointiastetta useita prosentteja Vaikutukset kohdistuvat eri tavaa eri maakuntiin

16 KUOPIO-PILOTTI PÄÄTTYY Merkittävä isäresurssi kaupungin työistymisen tuen paveuista poistuu Miten vaje paikataan? Kuopioaisten asiakkaiden äpivirtaus n / 3 v. Kohderyhmänä out erityisesti 500 ja 300 päivääiset Haasteeiset tapaukset on ohjattu tänne! Kuopiossa asiakastyössä 10 henkiön työpanos (paveuohjaajia, työhönvamentajia ja yrityskoordinaattoreita) Samaan aikaan 3 vakituista tehtävää out säästösyistä täyttämättä Asiakaspaveujen ostoon n. 0,5 mijoonan isäpotti (mm. tuettua oppisopimuskouutusta ja henkiökohtaista tukea työn tai kouutuksen aoittamiseen) Kuntarahoitusosuus (n ) varattu vuosittain työistymispaveujen käyttösuunniteman sisätä

17 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 1. Laki työistymistä edistävästä moniaaisesta yhteispaveusta Verkostomainen toimintamai, jossa kunta, Kea ja TE-toimisto toimivat omaa mandaatiaan Kaikkien kuntien kuuuttava johonkin moniaaiseen yhteispaveuverkostoon Paikaisesti sovittava toiminta-aueista, jokaisea toiminta-aueea vähintään yksi yhteinen toimipiste (esim. koko Pohjois-Savon vai Kuopion työssäkäyntiaueen kokoinen toiminta-aue) Kuntien vastuue akaen 2. Laki työttömyysturvaain muuttamisesta Työmarkkinatuen rahoitusvastuiden muutos akaen Kunta maksaa 50 % vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta Kunta maksaa 70 % vähintään päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta

18 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 3. Laki jukisesta työvoima- ja yrityspaveusta annetun ain 1 uvun 3 :n ja 2 uvun 6 :n muuttamisesta Työistymissuunniteman rinnae isätään määritteyt moniaaisesta työistymissuunnitemasta sekä sen aatimisesta, seurannasta ja tarkastamisesta 4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun ain muuttamisesta Aktivointisuunnitema ja moniaainen työistymissuunnitema rinnastetaan keskenään, niin, että kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan sopia myös moniaaisessa työistymissuunnitemassa 5. Laki toimeentuotuesta annetun ain 10 :n muuttamisesta Perusosan aentaminen jos kietäytyy moniaaisen työistymissuunniteman aatimisesta

19 ASETUS, JOLLA TÄSMENNETÄÄN LAIN KIRJAUKSIA MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN Vatakunnainen ohjausryhmä Jokaisen TE-toimiston aueea erikseen sovittava määrä Moniaainen yhteispaveu verkostoja Jokaisea verkostoa oma johtoryhmä (7 paikkaa; 2 TE-toimisto, 1 Kea, 4 kunnat) ja johtaja Johtoryhmän tehtävänä sopia henkiöstöresurssien käytöstä, asiakkaie yhteispaveuna tarjottavista paveuista ja paveujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitemasta MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAHOITUS Verkostossa mukana oevat tahot osoittavat toimintaan määrärahat Kunnat rahoittavat kunnan sosiaai-, terveys- ja kuntoutuspaveut sekä järjestämänsä työistymistä edistävät paveut ja harkinnanvaraisen toimeentuotuen TE-toimistojen osata TEM päättää siitä, kuinka suuri osa TE-toimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista ja työisyysmäärärahoista käytettään työistymistä edistävään moniaaiseen yhteispaveuun Nykyisestä TYP toimintamaista poiketen TE-toimistojen ja kuntien ei tarvitse osoittaa samaa määrää henkiötyövuosia moniaaiseen yhteispaveuun riittävien resurssien turvaaminen

20 HELPOTUSTA TMT:N MAKSUOSUUKSIIN ON TULOSSA Esityksessä aeiksi verontiitysain 12 ja 12 d :n sekä tuoveroain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ehdotetaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettavaksi 1,81 prosenttiyksiköä ja vation osuutta aennettavaksi vastaavaksi tässä esityksessä ehdotetun työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutoksen kompensoimiseksi 75 mijoonaa euroa kunnie. Esityksessä kunnan peruspaveujen vationosuudesta annetun ain muuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirrosta aiheutuvien kustannusten kasvun tasauksesta vationosuusjärjestemän sisää siten, että uudistuksen nettovaikutus kuntien taouteen oisi tasasuuruinen

21 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Nykyisiä henkiömääriä päivääisistä tueva menoisäys (50 % 70 % maksuosuuteen) oisi noin 1,55 mijoonaa euroa päivääisistä (km 398 henkiöä / kk ja km 340 / hö / kk) tuevat kustannukset vuositasoa oisivat noin 1,65 mij. euroa Menoisäys oisi yhteensä 3,2 mij.. Vation uusi kompensaatio on suunnitetu niin, että 160 mij. isäyksestä kompensaatio on 75 mij. ja % uokkaa ei menoisäys Kuopiossa n. 2 mij. MUTTA: nykyiseä työttömyyskehitykseä menoisäys on Kuntaiiton arvion mukaan jo 215 mij. jooin korvaustaso putoaa jo n. 34 % ei menoisäys oisi ainakin 2,2 mij. TA2015 huomioitu menoisäyksenä 2,5 mijoonaa

22 PALKKATUKIUUDISTUS Pakkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia pakkauskustannuksista 30%, kun työttömyys on kestänyt ae vuoden. Tukijakso enintään kuusi kuukautta. 40%, kun työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana). Tukijakso enintään 12 kuukautta. 50%, kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana). Tukijakso enintään 24 kuukautta. Tuki enintään12 kk:n ajan 50 % pakkauskustannuksista, sen jäkeen 30 % pakkauskustannuksista. Vamma tai sairaus, joka aentaa pysyvästi tai pysyväisuonteisesti tuottavuutta tarjoa oevassa tehtävässä Tukijakso enintään 24 kk kerraaan (kuten nykyisin) Tuen määrä 50 % pakkauskustannuksista Pakkatukea voidaan myöntää uudeeen iman jäähyä (kuten nykyisin) Pakkatuki suhteessa työsopimusakiin Osa-aikaisie tarjottava ensin kokoaikaista työtä Pohjois-Savon TEtoimiston inja Kuopiossa hahmottumaton, koska työistetty vain vevoitteita Poikkeusasetus, jossa mukana vevoitetyöistettävät ja väityömarkkinat

23 TYÖLLISTÄMISEN HINTA KAUPUNGILLA MUUTTUU Puistotyöntekijä/ Työaika Kuntatekniikka 85 % kuukausipakka 1316,65 sotu 21,97% 289,27 yht. 1605,92 tuki 21pvx32,66 /pv 685,86 nettomeno 920,06 PT % Uusi pt 481,78 / kk - 204,08 / kk Lähetti/tstotyöntekijä Työaika 85 % kuukausipakka 1532,48 sotu 21,97% 336,69 yht. 1869,17 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 nettomeno 1183, ,17 suurempi tuki (21 pv x 52,26 /pv) 1097,46 nettomeno 771,71 Lähihoitaja oppisopimus Työaika 100 % Kuukausipakka -10 % 1840,52 sotu 21,97 % 404,36 yht. 2244,88 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 eriiskorvaukset 300 nettomeno 1859,02 Ohjaaja/Työkeskus työaika työaika 100 % 85 % kuukausipakka 2060, ,00 sotu 21,97 % 452,58 384,69 yht. 2512, ,69 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 685,86 nettomeno 1826, ,83 PT % Uusi pt 753,77 / 640,71 / kk + 67,91 / - 45,15 / kk PT % / 40 % Uusi pt 560,75 / 747,67 kk - 125,11 / - 349,79 / kk PT % Uusi pt 673,46 / kk - 12,40 / kk Kirjastoapuainen (vevoite) Ryhmäavustaja/ Päiväkoti Työaika 100% kuukausipakka 1903,77 sotu 21,97% 418,26 yht. 2322,03 tuki 21 pv x 52, ,46 nettomeno 1224,57 PT % Uusi pt 928,80 / kk - 168,66 / kk PT % Uusi pt 539,32 / kk -146,54 / kk Työaika 85 % kuukausipakka 1473,49 sotu 21,97% 323,73 yht. 1797,22 tuki 685,86 nettomeno 1111,36

24 MITÄ KUOPIOSSA VOIDAAN TEHDÄ?

25 RAKENNETYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMINEN Pohjois-Savon ELY-keskuksessa meneiään hanke ( ), jonka tarkoituksena on aatia toimeenpanosuunnitema rakennetyöttömyyden vähentämiseksi Hankkeen yhteistyöryhmään on kutsuttu Jouko Kuittinen, työisyyskoordinaattori, Varkaus Pirjo Oksanen, aikuissosiaaityön ja työistymispaveujen pääikkö, Kuopio Esa Laukkanen, haintopääikkö, Iisami Terho Savoainen, einkeinojohtaja, Iisami Marianne Nousiainen, työisyysasiain sihteeri, Yä-Savon SOTE kuntayhtymä Reijo Ruostia, peruspaveukeskuksen johtaja, Siiinjärvi Työryhmän ensimmäinen tapaaminen Mahdoinen maakunnainen isompi hankekokonaisuus jatkoksi

26 JULKISTEN HANKINTOJEN HYÖDYNTÄMINEN Kuopio-piotissa on uotu mai sosiaaisten kriteerien hyödyntämisestä kaupungin hankinnoissa Koordinaatiovastuu taous- ja strategiapaveussa Miten saavutetaan tässä maksimaainen hyöty yi 300 päivääisten työistämiseksi?

27 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO Työikäisie sosiaaityön ja työistymispaveujen asiakkaie Toteuttaminen sidosyksikköhankintana Tukevata ja Amavekitä TYÖKOKEILU Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU OPSO- KOULUTUS Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU TYÖ Kaupungin paveuaueia TUETTU OPSO-KOULUTUS KEVAMALLA Toteuttaminen sidosyksikköhankintana NUORTEN STARTTIPAJATOIMINTA TUKEVALLA Mataan kynnyksen toimintaa, joka tähtää nuoren kouutukseen tai muuhun työistymispaveuun siirtymiseen. Toteuttaminen sidosyksikköhankintana KARTOITTAVAT PALVELUT OSAAMISTA KEHITTÄVÄT PALVELUT TYÖHÖN KUNTOUTTAVAT PALVELUT KAUPUNGIN OMA TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN UUSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU (TYP) TYÖHÖN VALMENTAVAT PALVELUT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 1. Työhön / kouutukseen siirtymiseen tähtäävä paveu 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu Toteuttaminen paveuseteihankintana / useita paveuntuottajia KUOPIO-PILOTTI UUTTA ASIAKASTA / VUOSI TYÖPANKKITYÖ KEVAMALLA Yi 300 päivää tmt:n saaneet työttömät Toteuttaminen sidosyksikköhankintana TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu 3. Toimintakykyisyyttä yäpitävä paveu Toteuttaminen omana toimintana järjestöjen ja paveuaueiden kanssa TOIMINTAKYKYISYYTTÄ YLLÄPITÄVÄ TYÖSUHDE KEVAMALLA ent. invaidihuotoain muk. suojatyö (muuttuu asteittain tuetuksi opso kouutukseksi) Toteuttaminen sidosyksikköhankintana

28 MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAKENTAMINEN EHDOTUKSIA Asemointi suhteessa soteen Otava jatkossa osa kaupungin omaa toimintaa, koska työistymiseen iittyvät vastuut jäävät kaupungie joka tapauksessa Säiytetään itseä työkauja, joia voidaan vaikuttaa kohderyhmään Edunvavonnaisesti myös hepompi toimia Maakunnainen vai työssäkäyntiaueen kokoinen verkosto? Pitää oa toimiva ja johdettavissa oeva kokonaisuus, joten hyvä keskittyä työssäkäyntiaueen kokoisen verkoston ja toimintamain rakentamiseen Asiakkaiden kannata iso haaste on yhdenvertaisen kohteun ja paveutarjonnan turvaaminen Kuopion otava aktiivinen ja aoitteeinen austa ukien verkoston ja toimintamain rakentamisessa Kuopion kaupunki toimii omaa työssäkäyntiaueeaan paveuntuottajana ja sopii yhteistyö- ja rahoitusmait verkostossa mukana oevien kuntien kanssa

29 300-PÄIVÄLÄISTEN PALVELU- TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Nimitasoa saatavissa tietoa tästä kohderyhmästä vasta vuoden vaihteen jäkeen, kun Kean istat tuevat Käydään äpi kaikki 300-päivääisten istaa oevat henkiöt ja kartoitetaan heidän työ- ja toimintakykynsä sekä paveutarpeensa Kuopio-piotti pääsääntöisesti yi 30 v. TYP ainakin kaikki ae 30 v.

30 OMAN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN LISÄÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Ostopaveuista siirretään euroa kaupungin oman ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan isäämiseen ja kehittämiseen Siirrettävän määrärahan avua pakataan työistymispaveuihin 3 uutta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa Saadaan vuositasoa noin 100 uutta asiakasta toiminnan piiriin Toimenpiteenä kustannusneutraai, mutta samaa määrärahaa saadaan kuitenkin enemmän asiakkaita paveujen piiriin

31 TYÖPANKKITOIMINTA Käytetään enintään euroa kaupungin työistämismäärärahasta työistämiseen Kevaman työpankkitoiminnan kautta Kohderyhmänä ovat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt, joia ei oe merkittäviä terveysrajoitteita työistymisen esteenä. Kevaman työpankkitoiminnasta maksetaan 500 / työistetty / kk, ei on sevästi havempaa kuin oma työistäminen Toiminta toteutetaan kustannusneutraaisti, jooin työpankkitoiminnan kautta saadaan samaa työisyysmäärärahaa enemmän asiakkaita työistettyä. Lisäksi työpankkitoimintaan kuuuu jatkopestien hakeminen työistetyie avoimita työmarkkinoita, mikä tuee nostamaan ko. paveun vaikuttavuutta merkittävästi.

32 TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE Jos maksetaan työistämiseen kuntaisänä sama 500 / työistetty / kk kuin työpankkiin niin työistetään kome kahden hinnaa verrattuna kaupungin oman työistämisen kustannuksiin Järjestöt saavat pakkatukea paremmin kuin kunnat ja ne tuevat uuden poikkeusasetuksen piiriin Yrityksissä on se todeinen työistymispotentiaai jatkossakin Kuopio-piotissa on erinomainen työnantajapankki ja suhdeverkostot sekä hyväksi havaitut toimintamait jo vamiina Voidaan toteuttaa kustannusneutraaisti siirtämää työistämismäärärahoja tähän käyttöön Hinta euroa / 6 kk / henkiö mikä riittää työssäooehdon täyttymisee Kohderyhmänä kaikki vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt Yritykseen ne, joia työistymispotentiaaia myös jatkossa Järjestöihin osatyökykyiset, joie tarvitaan katko työttömyyteen

33 PILOTIN TOIMINNAN JUURRUTTAMINEN Kehitetty vatakunnaisestikin merkittäviä uusia ja toimivia ratkaisuja vaikeimmin työistyvien henkiöiden paveutarpeiden tunnistamiseen ja nopeaan paveuohjaukseen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön (mm. yritysvamennusyksiköt) paveujen uudenaiseen hankintaan (tuetun työistämisen paveusetei mai) Varmistettava, että hyvät käytännöt saadaan juurrutettua osaksi työistymisen tuen paveuja vähintäänkin kustannusneutraaisti vapautuvan omarahoitusosuuden turvin Yritysvamennusyksiköiden sekä työhönvamennuksen paveujen jatkaminen Työpari asiakasohjauksen koordinointiin

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti.

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti. Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään.

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään. Vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Energiaa hyvään eämään. Fortum Oyj:n vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum Fortum yhyesti 2 Taouden yhteenveto 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinoiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu

Valtakunnallinen työpankkikokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:16 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sekä laajentamiseksi Helsinki 2012 Raportteja

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Perusturva 16.3.2012 Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Tekstit Hyvinvointipalvelut/perusturva Hyvinvointipalvelut/sivistys Taitto: Eija Tiitinen Kuvitus: Kuvat omistaa

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot