TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA"

Transkriptio

1 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus Pirjo Oksanen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi nykytianteesta Mikä muuttuu vuonna 2015? Miten muutoksiin vastataan Kuopiossa?

3 MUUTAMA TÄRPPI NYKYTILANTEESTA

4 TYÖTTÖMYYDEN KUVA KUOPIOSSA Kuopion työttömyys Miehet Naiset 50 v. täytt. Pitkäaik. tyött. Ae 25-v. Ae 20-v Lähde:Työ- ja einkeinoministeriö Työttö- Työttö- Miehiä Naisia Ae Nuoriso- 50 v. Pitkäaik.- Suhteeiset osuudet -% myys- miä 20-v. tyött. täytt. tyött. Nuoriso- Pitkäaik.- 50 v. % tyött. tyött. täytt. Tammikuu 12, ,9 25,5 34,7 Hemikuu 12, ,6 25,4 35,2 Maaiskuu 11, ,5 26,5 35,8 Huhtikuu 11, ,9 27,2 35,9 Toukokuu 11, ,1 27,3 35,7 Kesäkuu 12, ,8 25,0 32,4 Heinäkuu 13, ,6 24,3 31,6 Eokuu 11, ,5 27,6 33,9 Syyskuu 11, ,5 28,1 35,0

5 TYÖLLISTYMISPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT Toimintakuut yhteensä Työistäminen Ostopaveut Hankkeet

6 TYÖMARKKINATUEN SAAJAT JA TYÖTTÖMYYDEN PERUSTEELLA MAKSETTUJEN TUKIPÄIVIEN KERTYMÄ Työmarkkinatukipäivien kertymä Yhteensä ae tai yi Aika Korvausperuste Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata

7 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI KOKONAISUUS 2014 Kuopio Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , Maaninka Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , AVI:n korvaukset 1-10/2014 Kuopiossa yht ja Maaningaa ,12

8 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI päivääiset tai yi päivääiset Tammikuu Hemikuu Maaiskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Eokuu Syyskuu

9 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Vuosi 2014 yhteensä arviota noin 6,25 mijoonaa euroa päivääisten osuus 2,4 mij päivääisten osuus 3,85 mij. Tämän kohderyhmän asiakasmäärä on kasvanut tammi-syyskuun aikana yi 10 %

10 500-PÄIVÄLÄISTEN AKTIVOINTI 35 Aktivointiaste (%) Aktivointiaste (%) 31,3 34,2 29,9 26,4 25,8

11 PALKKATUETTU TYÖLLISTÄMINEN 300 Henkiömäärä Työistetyt Opsot Ae 25 v Kaikki yhteensä Kesätöissä out n. 300 henkiöä / vuosi, joista toimeentuotuen hakijoita Vuonna 2014 kesätöissä 206 henkiöä, joista 40 toimeentuotuen hakijoita (enempää ei ko. tuijoita out tai he eivät äpäisseet rekrytointihaastatteuja)

12 SOPEUTTAMISTOIMIEN VAIKUTUS TYÖLLISTÄMISEEN Vuonna 2014 työistymisen määrärahaeikkaus yhteensä , jooin työistämisen suunnitemasta jää toteutumatta 35 pakkatukityösuhdetta 6 oppisopimusta 90 kesätyöpaikkaa Pakkatuettujen oppisopimusten taso on pyritty pitämään koko ajan noin viidessäkymmenessä sen paremman vaikuttavuuden takia (työnhakijoiden työmarkkinavamiuksien paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuus) Pakkatuettu työ on tuonut jatkoa esim. sijaisuuden tai vuorotteuvapaan muodossa Vuonna 2012 yht. 32 henkiöä sai pakkatukityösuhteee jatkoa (km 7 kk) määräaikaisen työsuhteen merkeissä iman pakkatukea. Oppisopimuksen jäkeen 4 henkiöä sai määräaikaisen työsuhteen (km 8kk) Vuonna 2013 yht. 7 henkiöä pääsi keskimäärin 5 kk:n pituiseen työsuhteeseen pakkatukityösuhteen jäkeen ja oppisopimustyösuhteen jäkeen 8 henkiöä keksimäärin 8kk:n pituiseen työsuhteeseen Moempina vuosina 1 henkiö on isäksi saanut vakituisen työsuhteen oppisopimustyösuhteen jäkeen.

13 MIKÄ MUUTTUU VUONNA 2015?

14 Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa oevien paveujärjestemän kehittämiskokonaisuus - pääministeri Kataisen ja Stubbin haituskausia toteutetut ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet Toimeenpanovaiheessa Työisyyspoiittinen kuntakokeiu Työmarkkinatuen rahoitusmuutos Vamisteia Osatyökykyisten työistymisen edistäminen, mm. Osatyökykyiset työssä! -ohjema Työeämäosaisuuden kehittäminen (TEOS) sosiaaipaveut, m. kuntouttava ja muut työtoiminnat Väityömarkkinat - sevityshenkiö Fiatovin esitysten toimeenpano Vatakunnaisen työvoiman paveukeskus (TYP) -toimintamain akisääteistäminen ja verkoston rakentaminen Osaistava sosiaaiturva Jukisten hankintojen hyödyntäminen Työpankkikokeiu Sosiaaisten yritysten toimintamai Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pitkäkestoinen pakkatuki Päivi Kerminen TEM

15 KESKEISIÄ HAASTEITA ENSI VUONNA Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys pahenee nopeasti samaa kun kuntien vastuut niiden hoidossa isääntyvät merkittävästi Paveujen tarjonta ei vastaa nykyiseäkään enää niiden tarvetta / kysyntää Säästötoimenpiteitä kohdistettu työistymispaveuihin, mikä kasvattaa kustannuksia toisaaa Miten vastataan kaupungin taouden tasapainottamiseen ja tuottavuusohjemaan? Pakkatukityöistämiseen ja työvoimapoiittisiin paveuihin iittyvä ainsäädäntö / voimassa oevien säädösten tukinta on kiristynyt merkittävästi Kunnie suunnattu pakkatuki tuee pienenemään 2015 Työvoimapoiittisiin paveuihin kohdistettavat määrärahat pienenevät ensi vuonna, mikä tuee askemaan aktivointiastetta useita prosentteja Vaikutukset kohdistuvat eri tavaa eri maakuntiin

16 KUOPIO-PILOTTI PÄÄTTYY Merkittävä isäresurssi kaupungin työistymisen tuen paveuista poistuu Miten vaje paikataan? Kuopioaisten asiakkaiden äpivirtaus n / 3 v. Kohderyhmänä out erityisesti 500 ja 300 päivääiset Haasteeiset tapaukset on ohjattu tänne! Kuopiossa asiakastyössä 10 henkiön työpanos (paveuohjaajia, työhönvamentajia ja yrityskoordinaattoreita) Samaan aikaan 3 vakituista tehtävää out säästösyistä täyttämättä Asiakaspaveujen ostoon n. 0,5 mijoonan isäpotti (mm. tuettua oppisopimuskouutusta ja henkiökohtaista tukea työn tai kouutuksen aoittamiseen) Kuntarahoitusosuus (n ) varattu vuosittain työistymispaveujen käyttösuunniteman sisätä

17 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 1. Laki työistymistä edistävästä moniaaisesta yhteispaveusta Verkostomainen toimintamai, jossa kunta, Kea ja TE-toimisto toimivat omaa mandaatiaan Kaikkien kuntien kuuuttava johonkin moniaaiseen yhteispaveuverkostoon Paikaisesti sovittava toiminta-aueista, jokaisea toiminta-aueea vähintään yksi yhteinen toimipiste (esim. koko Pohjois-Savon vai Kuopion työssäkäyntiaueen kokoinen toiminta-aue) Kuntien vastuue akaen 2. Laki työttömyysturvaain muuttamisesta Työmarkkinatuen rahoitusvastuiden muutos akaen Kunta maksaa 50 % vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta Kunta maksaa 70 % vähintään päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta

18 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 3. Laki jukisesta työvoima- ja yrityspaveusta annetun ain 1 uvun 3 :n ja 2 uvun 6 :n muuttamisesta Työistymissuunniteman rinnae isätään määritteyt moniaaisesta työistymissuunnitemasta sekä sen aatimisesta, seurannasta ja tarkastamisesta 4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun ain muuttamisesta Aktivointisuunnitema ja moniaainen työistymissuunnitema rinnastetaan keskenään, niin, että kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan sopia myös moniaaisessa työistymissuunnitemassa 5. Laki toimeentuotuesta annetun ain 10 :n muuttamisesta Perusosan aentaminen jos kietäytyy moniaaisen työistymissuunniteman aatimisesta

19 ASETUS, JOLLA TÄSMENNETÄÄN LAIN KIRJAUKSIA MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN Vatakunnainen ohjausryhmä Jokaisen TE-toimiston aueea erikseen sovittava määrä Moniaainen yhteispaveu verkostoja Jokaisea verkostoa oma johtoryhmä (7 paikkaa; 2 TE-toimisto, 1 Kea, 4 kunnat) ja johtaja Johtoryhmän tehtävänä sopia henkiöstöresurssien käytöstä, asiakkaie yhteispaveuna tarjottavista paveuista ja paveujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitemasta MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAHOITUS Verkostossa mukana oevat tahot osoittavat toimintaan määrärahat Kunnat rahoittavat kunnan sosiaai-, terveys- ja kuntoutuspaveut sekä järjestämänsä työistymistä edistävät paveut ja harkinnanvaraisen toimeentuotuen TE-toimistojen osata TEM päättää siitä, kuinka suuri osa TE-toimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista ja työisyysmäärärahoista käytettään työistymistä edistävään moniaaiseen yhteispaveuun Nykyisestä TYP toimintamaista poiketen TE-toimistojen ja kuntien ei tarvitse osoittaa samaa määrää henkiötyövuosia moniaaiseen yhteispaveuun riittävien resurssien turvaaminen

20 HELPOTUSTA TMT:N MAKSUOSUUKSIIN ON TULOSSA Esityksessä aeiksi verontiitysain 12 ja 12 d :n sekä tuoveroain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ehdotetaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettavaksi 1,81 prosenttiyksiköä ja vation osuutta aennettavaksi vastaavaksi tässä esityksessä ehdotetun työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutoksen kompensoimiseksi 75 mijoonaa euroa kunnie. Esityksessä kunnan peruspaveujen vationosuudesta annetun ain muuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirrosta aiheutuvien kustannusten kasvun tasauksesta vationosuusjärjestemän sisää siten, että uudistuksen nettovaikutus kuntien taouteen oisi tasasuuruinen

21 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Nykyisiä henkiömääriä päivääisistä tueva menoisäys (50 % 70 % maksuosuuteen) oisi noin 1,55 mijoonaa euroa päivääisistä (km 398 henkiöä / kk ja km 340 / hö / kk) tuevat kustannukset vuositasoa oisivat noin 1,65 mij. euroa Menoisäys oisi yhteensä 3,2 mij.. Vation uusi kompensaatio on suunnitetu niin, että 160 mij. isäyksestä kompensaatio on 75 mij. ja % uokkaa ei menoisäys Kuopiossa n. 2 mij. MUTTA: nykyiseä työttömyyskehitykseä menoisäys on Kuntaiiton arvion mukaan jo 215 mij. jooin korvaustaso putoaa jo n. 34 % ei menoisäys oisi ainakin 2,2 mij. TA2015 huomioitu menoisäyksenä 2,5 mijoonaa

22 PALKKATUKIUUDISTUS Pakkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia pakkauskustannuksista 30%, kun työttömyys on kestänyt ae vuoden. Tukijakso enintään kuusi kuukautta. 40%, kun työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana). Tukijakso enintään 12 kuukautta. 50%, kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana). Tukijakso enintään 24 kuukautta. Tuki enintään12 kk:n ajan 50 % pakkauskustannuksista, sen jäkeen 30 % pakkauskustannuksista. Vamma tai sairaus, joka aentaa pysyvästi tai pysyväisuonteisesti tuottavuutta tarjoa oevassa tehtävässä Tukijakso enintään 24 kk kerraaan (kuten nykyisin) Tuen määrä 50 % pakkauskustannuksista Pakkatukea voidaan myöntää uudeeen iman jäähyä (kuten nykyisin) Pakkatuki suhteessa työsopimusakiin Osa-aikaisie tarjottava ensin kokoaikaista työtä Pohjois-Savon TEtoimiston inja Kuopiossa hahmottumaton, koska työistetty vain vevoitteita Poikkeusasetus, jossa mukana vevoitetyöistettävät ja väityömarkkinat

23 TYÖLLISTÄMISEN HINTA KAUPUNGILLA MUUTTUU Puistotyöntekijä/ Työaika Kuntatekniikka 85 % kuukausipakka 1316,65 sotu 21,97% 289,27 yht. 1605,92 tuki 21pvx32,66 /pv 685,86 nettomeno 920,06 PT % Uusi pt 481,78 / kk - 204,08 / kk Lähetti/tstotyöntekijä Työaika 85 % kuukausipakka 1532,48 sotu 21,97% 336,69 yht. 1869,17 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 nettomeno 1183, ,17 suurempi tuki (21 pv x 52,26 /pv) 1097,46 nettomeno 771,71 Lähihoitaja oppisopimus Työaika 100 % Kuukausipakka -10 % 1840,52 sotu 21,97 % 404,36 yht. 2244,88 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 eriiskorvaukset 300 nettomeno 1859,02 Ohjaaja/Työkeskus työaika työaika 100 % 85 % kuukausipakka 2060, ,00 sotu 21,97 % 452,58 384,69 yht. 2512, ,69 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 685,86 nettomeno 1826, ,83 PT % Uusi pt 753,77 / 640,71 / kk + 67,91 / - 45,15 / kk PT % / 40 % Uusi pt 560,75 / 747,67 kk - 125,11 / - 349,79 / kk PT % Uusi pt 673,46 / kk - 12,40 / kk Kirjastoapuainen (vevoite) Ryhmäavustaja/ Päiväkoti Työaika 100% kuukausipakka 1903,77 sotu 21,97% 418,26 yht. 2322,03 tuki 21 pv x 52, ,46 nettomeno 1224,57 PT % Uusi pt 928,80 / kk - 168,66 / kk PT % Uusi pt 539,32 / kk -146,54 / kk Työaika 85 % kuukausipakka 1473,49 sotu 21,97% 323,73 yht. 1797,22 tuki 685,86 nettomeno 1111,36

24 MITÄ KUOPIOSSA VOIDAAN TEHDÄ?

25 RAKENNETYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMINEN Pohjois-Savon ELY-keskuksessa meneiään hanke ( ), jonka tarkoituksena on aatia toimeenpanosuunnitema rakennetyöttömyyden vähentämiseksi Hankkeen yhteistyöryhmään on kutsuttu Jouko Kuittinen, työisyyskoordinaattori, Varkaus Pirjo Oksanen, aikuissosiaaityön ja työistymispaveujen pääikkö, Kuopio Esa Laukkanen, haintopääikkö, Iisami Terho Savoainen, einkeinojohtaja, Iisami Marianne Nousiainen, työisyysasiain sihteeri, Yä-Savon SOTE kuntayhtymä Reijo Ruostia, peruspaveukeskuksen johtaja, Siiinjärvi Työryhmän ensimmäinen tapaaminen Mahdoinen maakunnainen isompi hankekokonaisuus jatkoksi

26 JULKISTEN HANKINTOJEN HYÖDYNTÄMINEN Kuopio-piotissa on uotu mai sosiaaisten kriteerien hyödyntämisestä kaupungin hankinnoissa Koordinaatiovastuu taous- ja strategiapaveussa Miten saavutetaan tässä maksimaainen hyöty yi 300 päivääisten työistämiseksi?

27 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO Työikäisie sosiaaityön ja työistymispaveujen asiakkaie Toteuttaminen sidosyksikköhankintana Tukevata ja Amavekitä TYÖKOKEILU Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU OPSO- KOULUTUS Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU TYÖ Kaupungin paveuaueia TUETTU OPSO-KOULUTUS KEVAMALLA Toteuttaminen sidosyksikköhankintana NUORTEN STARTTIPAJATOIMINTA TUKEVALLA Mataan kynnyksen toimintaa, joka tähtää nuoren kouutukseen tai muuhun työistymispaveuun siirtymiseen. Toteuttaminen sidosyksikköhankintana KARTOITTAVAT PALVELUT OSAAMISTA KEHITTÄVÄT PALVELUT TYÖHÖN KUNTOUTTAVAT PALVELUT KAUPUNGIN OMA TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN UUSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU (TYP) TYÖHÖN VALMENTAVAT PALVELUT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 1. Työhön / kouutukseen siirtymiseen tähtäävä paveu 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu Toteuttaminen paveuseteihankintana / useita paveuntuottajia KUOPIO-PILOTTI UUTTA ASIAKASTA / VUOSI TYÖPANKKITYÖ KEVAMALLA Yi 300 päivää tmt:n saaneet työttömät Toteuttaminen sidosyksikköhankintana TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu 3. Toimintakykyisyyttä yäpitävä paveu Toteuttaminen omana toimintana järjestöjen ja paveuaueiden kanssa TOIMINTAKYKYISYYTTÄ YLLÄPITÄVÄ TYÖSUHDE KEVAMALLA ent. invaidihuotoain muk. suojatyö (muuttuu asteittain tuetuksi opso kouutukseksi) Toteuttaminen sidosyksikköhankintana

28 MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAKENTAMINEN EHDOTUKSIA Asemointi suhteessa soteen Otava jatkossa osa kaupungin omaa toimintaa, koska työistymiseen iittyvät vastuut jäävät kaupungie joka tapauksessa Säiytetään itseä työkauja, joia voidaan vaikuttaa kohderyhmään Edunvavonnaisesti myös hepompi toimia Maakunnainen vai työssäkäyntiaueen kokoinen verkosto? Pitää oa toimiva ja johdettavissa oeva kokonaisuus, joten hyvä keskittyä työssäkäyntiaueen kokoisen verkoston ja toimintamain rakentamiseen Asiakkaiden kannata iso haaste on yhdenvertaisen kohteun ja paveutarjonnan turvaaminen Kuopion otava aktiivinen ja aoitteeinen austa ukien verkoston ja toimintamain rakentamisessa Kuopion kaupunki toimii omaa työssäkäyntiaueeaan paveuntuottajana ja sopii yhteistyö- ja rahoitusmait verkostossa mukana oevien kuntien kanssa

29 300-PÄIVÄLÄISTEN PALVELU- TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Nimitasoa saatavissa tietoa tästä kohderyhmästä vasta vuoden vaihteen jäkeen, kun Kean istat tuevat Käydään äpi kaikki 300-päivääisten istaa oevat henkiöt ja kartoitetaan heidän työ- ja toimintakykynsä sekä paveutarpeensa Kuopio-piotti pääsääntöisesti yi 30 v. TYP ainakin kaikki ae 30 v.

30 OMAN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN LISÄÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Ostopaveuista siirretään euroa kaupungin oman ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan isäämiseen ja kehittämiseen Siirrettävän määrärahan avua pakataan työistymispaveuihin 3 uutta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa Saadaan vuositasoa noin 100 uutta asiakasta toiminnan piiriin Toimenpiteenä kustannusneutraai, mutta samaa määrärahaa saadaan kuitenkin enemmän asiakkaita paveujen piiriin

31 TYÖPANKKITOIMINTA Käytetään enintään euroa kaupungin työistämismäärärahasta työistämiseen Kevaman työpankkitoiminnan kautta Kohderyhmänä ovat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt, joia ei oe merkittäviä terveysrajoitteita työistymisen esteenä. Kevaman työpankkitoiminnasta maksetaan 500 / työistetty / kk, ei on sevästi havempaa kuin oma työistäminen Toiminta toteutetaan kustannusneutraaisti, jooin työpankkitoiminnan kautta saadaan samaa työisyysmäärärahaa enemmän asiakkaita työistettyä. Lisäksi työpankkitoimintaan kuuuu jatkopestien hakeminen työistetyie avoimita työmarkkinoita, mikä tuee nostamaan ko. paveun vaikuttavuutta merkittävästi.

32 TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE Jos maksetaan työistämiseen kuntaisänä sama 500 / työistetty / kk kuin työpankkiin niin työistetään kome kahden hinnaa verrattuna kaupungin oman työistämisen kustannuksiin Järjestöt saavat pakkatukea paremmin kuin kunnat ja ne tuevat uuden poikkeusasetuksen piiriin Yrityksissä on se todeinen työistymispotentiaai jatkossakin Kuopio-piotissa on erinomainen työnantajapankki ja suhdeverkostot sekä hyväksi havaitut toimintamait jo vamiina Voidaan toteuttaa kustannusneutraaisti siirtämää työistämismäärärahoja tähän käyttöön Hinta euroa / 6 kk / henkiö mikä riittää työssäooehdon täyttymisee Kohderyhmänä kaikki vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt Yritykseen ne, joia työistymispotentiaaia myös jatkossa Järjestöihin osatyökykyiset, joie tarvitaan katko työttömyyteen

33 PILOTIN TOIMINNAN JUURRUTTAMINEN Kehitetty vatakunnaisestikin merkittäviä uusia ja toimivia ratkaisuja vaikeimmin työistyvien henkiöiden paveutarpeiden tunnistamiseen ja nopeaan paveuohjaukseen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön (mm. yritysvamennusyksiköt) paveujen uudenaiseen hankintaan (tuetun työistämisen paveusetei mai) Varmistettava, että hyvät käytännöt saadaan juurrutettua osaksi työistymisen tuen paveuja vähintäänkin kustannusneutraaisti vapautuvan omarahoitusosuuden turvin Yritysvamennusyksiköiden sekä työhönvamennuksen paveujen jatkaminen Työpari asiakasohjauksen koordinointiin

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN TYÖLLISTYMISEN TUEN 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN Perusturva- ja terveysautakunta 21.10.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Uusi työistymistä edistävä moniaainen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Työllistäminen nyt Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Esityksen rakenne Työttömyyden rakenne ja vaille toisen asteen koulutusta olevat nuoret erityisen huolen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI Laura Itkonen Projektipäällikkö TAUSTAA Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopio-pilotti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Työministerin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Autismisäätiön seminaari 5.11.2014 Kehittyvät työvoima- ja yrityspalvelut Julkisissa työvoima-

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015

Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015 Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015 Timo Kietäväinen Varatoimitusjohtaja 2 3 Työllistymistä edistävien palvelujen painopiste on siirtynyt Heinäkuu

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Muutoksia v. 2015 Nuorisotakuu: ohjaamo matalan kynnyksen palvelumallin kehittäminen Rakennetyöttömyys: monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) MALLI Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin

Lisätiedot

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Paasitorni 23.11.2009 Erityisasiantuntijat Erja Lindberg ja Antti Kuopila Palvelurakenteiden uudistaminen 25.11.2009

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut TE-toimiston palvelut Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto Satakunnan

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti Työllistymistä edistävä monialainen palvelu Kriteeri: Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun tarve + alle 25 v. 6 kk työttömyys, 25 vuotta täyttäneillä 12 kk ja 300 pv tmt työttömyyden perusteella

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monialaisessa yhteispalvelussa 19.1.2015 Pori 20.1.2015 Turku 22.1.2015 Helsinki 26.1.2015 Lahti 27.1.2015 Tampere 29.1.2015 Kouvola 2.2.2015 Oulu 3.2.2015 Rovaniemi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista 11.6.2015 Marja Perälä Miksi ja mitä? Tavoitteena on parantaa keskinäistä tiedonkulkua ja

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot