TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA"

Transkriptio

1 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA JA KESKEISTÄ KEHITTÄMISKOHTEISTA Kaupunginhaitus Pirjo Oksanen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Muutama tärppi nykytianteesta Mikä muuttuu vuonna 2015? Miten muutoksiin vastataan Kuopiossa?

3 MUUTAMA TÄRPPI NYKYTILANTEESTA

4 TYÖTTÖMYYDEN KUVA KUOPIOSSA Kuopion työttömyys Miehet Naiset 50 v. täytt. Pitkäaik. tyött. Ae 25-v. Ae 20-v Lähde:Työ- ja einkeinoministeriö Työttö- Työttö- Miehiä Naisia Ae Nuoriso- 50 v. Pitkäaik.- Suhteeiset osuudet -% myys- miä 20-v. tyött. täytt. tyött. Nuoriso- Pitkäaik.- 50 v. % tyött. tyött. täytt. Tammikuu 12, ,9 25,5 34,7 Hemikuu 12, ,6 25,4 35,2 Maaiskuu 11, ,5 26,5 35,8 Huhtikuu 11, ,9 27,2 35,9 Toukokuu 11, ,1 27,3 35,7 Kesäkuu 12, ,8 25,0 32,4 Heinäkuu 13, ,6 24,3 31,6 Eokuu 11, ,5 27,6 33,9 Syyskuu 11, ,5 28,1 35,0

5 TYÖLLISTYMISPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT Toimintakuut yhteensä Työistäminen Ostopaveut Hankkeet

6 TYÖMARKKINATUEN SAAJAT JA TYÖTTÖMYYDEN PERUSTEELLA MAKSETTUJEN TUKIPÄIVIEN KERTYMÄ Työmarkkinatukipäivien kertymä Yhteensä ae tai yi Aika Korvausperuste Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Saajat Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata Yhteensä Työttömyyden perusteea Aktiivitoimenpiteen ajata

7 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI KOKONAISUUS 2014 Kuopio Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , Maaninka Kuukausi hö uudet 01 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / 2014 Yhteensä , AVI:n korvaukset 1-10/2014 Kuopiossa yht ja Maaningaa ,12

8 KUNNAN OSARAHOITTAMA TYÖMARKKINATUKI päivääiset tai yi päivääiset Tammikuu Hemikuu Maaiskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Eokuu Syyskuu

9 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Vuosi 2014 yhteensä arviota noin 6,25 mijoonaa euroa päivääisten osuus 2,4 mij päivääisten osuus 3,85 mij. Tämän kohderyhmän asiakasmäärä on kasvanut tammi-syyskuun aikana yi 10 %

10 500-PÄIVÄLÄISTEN AKTIVOINTI 35 Aktivointiaste (%) Aktivointiaste (%) 31,3 34,2 29,9 26,4 25,8

11 PALKKATUETTU TYÖLLISTÄMINEN 300 Henkiömäärä Työistetyt Opsot Ae 25 v Kaikki yhteensä Kesätöissä out n. 300 henkiöä / vuosi, joista toimeentuotuen hakijoita Vuonna 2014 kesätöissä 206 henkiöä, joista 40 toimeentuotuen hakijoita (enempää ei ko. tuijoita out tai he eivät äpäisseet rekrytointihaastatteuja)

12 SOPEUTTAMISTOIMIEN VAIKUTUS TYÖLLISTÄMISEEN Vuonna 2014 työistymisen määrärahaeikkaus yhteensä , jooin työistämisen suunnitemasta jää toteutumatta 35 pakkatukityösuhdetta 6 oppisopimusta 90 kesätyöpaikkaa Pakkatuettujen oppisopimusten taso on pyritty pitämään koko ajan noin viidessäkymmenessä sen paremman vaikuttavuuden takia (työnhakijoiden työmarkkinavamiuksien paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuus) Pakkatuettu työ on tuonut jatkoa esim. sijaisuuden tai vuorotteuvapaan muodossa Vuonna 2012 yht. 32 henkiöä sai pakkatukityösuhteee jatkoa (km 7 kk) määräaikaisen työsuhteen merkeissä iman pakkatukea. Oppisopimuksen jäkeen 4 henkiöä sai määräaikaisen työsuhteen (km 8kk) Vuonna 2013 yht. 7 henkiöä pääsi keskimäärin 5 kk:n pituiseen työsuhteeseen pakkatukityösuhteen jäkeen ja oppisopimustyösuhteen jäkeen 8 henkiöä keksimäärin 8kk:n pituiseen työsuhteeseen Moempina vuosina 1 henkiö on isäksi saanut vakituisen työsuhteen oppisopimustyösuhteen jäkeen.

13 MIKÄ MUUTTUU VUONNA 2015?

14 Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa oevien paveujärjestemän kehittämiskokonaisuus - pääministeri Kataisen ja Stubbin haituskausia toteutetut ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet Toimeenpanovaiheessa Työisyyspoiittinen kuntakokeiu Työmarkkinatuen rahoitusmuutos Vamisteia Osatyökykyisten työistymisen edistäminen, mm. Osatyökykyiset työssä! -ohjema Työeämäosaisuuden kehittäminen (TEOS) sosiaaipaveut, m. kuntouttava ja muut työtoiminnat Väityömarkkinat - sevityshenkiö Fiatovin esitysten toimeenpano Vatakunnaisen työvoiman paveukeskus (TYP) -toimintamain akisääteistäminen ja verkoston rakentaminen Osaistava sosiaaiturva Jukisten hankintojen hyödyntäminen Työpankkikokeiu Sosiaaisten yritysten toimintamai Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pitkäkestoinen pakkatuki Päivi Kerminen TEM

15 KESKEISIÄ HAASTEITA ENSI VUONNA Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys pahenee nopeasti samaa kun kuntien vastuut niiden hoidossa isääntyvät merkittävästi Paveujen tarjonta ei vastaa nykyiseäkään enää niiden tarvetta / kysyntää Säästötoimenpiteitä kohdistettu työistymispaveuihin, mikä kasvattaa kustannuksia toisaaa Miten vastataan kaupungin taouden tasapainottamiseen ja tuottavuusohjemaan? Pakkatukityöistämiseen ja työvoimapoiittisiin paveuihin iittyvä ainsäädäntö / voimassa oevien säädösten tukinta on kiristynyt merkittävästi Kunnie suunnattu pakkatuki tuee pienenemään 2015 Työvoimapoiittisiin paveuihin kohdistettavat määrärahat pienenevät ensi vuonna, mikä tuee askemaan aktivointiastetta useita prosentteja Vaikutukset kohdistuvat eri tavaa eri maakuntiin

16 KUOPIO-PILOTTI PÄÄTTYY Merkittävä isäresurssi kaupungin työistymisen tuen paveuista poistuu Miten vaje paikataan? Kuopioaisten asiakkaiden äpivirtaus n / 3 v. Kohderyhmänä out erityisesti 500 ja 300 päivääiset Haasteeiset tapaukset on ohjattu tänne! Kuopiossa asiakastyössä 10 henkiön työpanos (paveuohjaajia, työhönvamentajia ja yrityskoordinaattoreita) Samaan aikaan 3 vakituista tehtävää out säästösyistä täyttämättä Asiakaspaveujen ostoon n. 0,5 mijoonan isäpotti (mm. tuettua oppisopimuskouutusta ja henkiökohtaista tukea työn tai kouutuksen aoittamiseen) Kuntarahoitusosuus (n ) varattu vuosittain työistymispaveujen käyttösuunniteman sisätä

17 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 1. Laki työistymistä edistävästä moniaaisesta yhteispaveusta Verkostomainen toimintamai, jossa kunta, Kea ja TE-toimisto toimivat omaa mandaatiaan Kaikkien kuntien kuuuttava johonkin moniaaiseen yhteispaveuverkostoon Paikaisesti sovittava toiminta-aueista, jokaisea toiminta-aueea vähintään yksi yhteinen toimipiste (esim. koko Pohjois-Savon vai Kuopion työssäkäyntiaueen kokoinen toiminta-aue) Kuntien vastuue akaen 2. Laki työttömyysturvaain muuttamisesta Työmarkkinatuen rahoitusvastuiden muutos akaen Kunta maksaa 50 % vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta Kunta maksaa 70 % vähintään päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneiden työmarkkinatuesta

18 HE 183/2014 VP ANNETTU EDUSKUNNALLE Haituksen esitykseen sisätyvät akiehdotukset 3. Laki jukisesta työvoima- ja yrityspaveusta annetun ain 1 uvun 3 :n ja 2 uvun 6 :n muuttamisesta Työistymissuunniteman rinnae isätään määritteyt moniaaisesta työistymissuunnitemasta sekä sen aatimisesta, seurannasta ja tarkastamisesta 4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun ain muuttamisesta Aktivointisuunnitema ja moniaainen työistymissuunnitema rinnastetaan keskenään, niin, että kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan sopia myös moniaaisessa työistymissuunnitemassa 5. Laki toimeentuotuesta annetun ain 10 :n muuttamisesta Perusosan aentaminen jos kietäytyy moniaaisen työistymissuunniteman aatimisesta

19 ASETUS, JOLLA TÄSMENNETÄÄN LAIN KIRJAUKSIA MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN Vatakunnainen ohjausryhmä Jokaisen TE-toimiston aueea erikseen sovittava määrä Moniaainen yhteispaveu verkostoja Jokaisea verkostoa oma johtoryhmä (7 paikkaa; 2 TE-toimisto, 1 Kea, 4 kunnat) ja johtaja Johtoryhmän tehtävänä sopia henkiöstöresurssien käytöstä, asiakkaie yhteispaveuna tarjottavista paveuista ja paveujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitemasta MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAHOITUS Verkostossa mukana oevat tahot osoittavat toimintaan määrärahat Kunnat rahoittavat kunnan sosiaai-, terveys- ja kuntoutuspaveut sekä järjestämänsä työistymistä edistävät paveut ja harkinnanvaraisen toimeentuotuen TE-toimistojen osata TEM päättää siitä, kuinka suuri osa TE-toimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista ja työisyysmäärärahoista käytettään työistymistä edistävään moniaaiseen yhteispaveuun Nykyisestä TYP toimintamaista poiketen TE-toimistojen ja kuntien ei tarvitse osoittaa samaa määrää henkiötyövuosia moniaaiseen yhteispaveuun riittävien resurssien turvaaminen

20 HELPOTUSTA TMT:N MAKSUOSUUKSIIN ON TULOSSA Esityksessä aeiksi verontiitysain 12 ja 12 d :n sekä tuoveroain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ehdotetaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettavaksi 1,81 prosenttiyksiköä ja vation osuutta aennettavaksi vastaavaksi tässä esityksessä ehdotetun työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutoksen kompensoimiseksi 75 mijoonaa euroa kunnie. Esityksessä kunnan peruspaveujen vationosuudesta annetun ain muuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirrosta aiheutuvien kustannusten kasvun tasauksesta vationosuusjärjestemän sisää siten, että uudistuksen nettovaikutus kuntien taouteen oisi tasasuuruinen

21 YHTEENVETOA TMT:EN MAKSUOSUUKSISTA Nykyisiä henkiömääriä päivääisistä tueva menoisäys (50 % 70 % maksuosuuteen) oisi noin 1,55 mijoonaa euroa päivääisistä (km 398 henkiöä / kk ja km 340 / hö / kk) tuevat kustannukset vuositasoa oisivat noin 1,65 mij. euroa Menoisäys oisi yhteensä 3,2 mij.. Vation uusi kompensaatio on suunnitetu niin, että 160 mij. isäyksestä kompensaatio on 75 mij. ja % uokkaa ei menoisäys Kuopiossa n. 2 mij. MUTTA: nykyiseä työttömyyskehitykseä menoisäys on Kuntaiiton arvion mukaan jo 215 mij. jooin korvaustaso putoaa jo n. 34 % ei menoisäys oisi ainakin 2,2 mij. TA2015 huomioitu menoisäyksenä 2,5 mijoonaa

22 PALKKATUKIUUDISTUS Pakkatuen määrä 30, 40 tai 50 prosenttia pakkauskustannuksista 30%, kun työttömyys on kestänyt ae vuoden. Tukijakso enintään kuusi kuukautta. 40%, kun työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana). Tukijakso enintään 12 kuukautta. 50%, kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana). Tukijakso enintään 24 kuukautta. Tuki enintään12 kk:n ajan 50 % pakkauskustannuksista, sen jäkeen 30 % pakkauskustannuksista. Vamma tai sairaus, joka aentaa pysyvästi tai pysyväisuonteisesti tuottavuutta tarjoa oevassa tehtävässä Tukijakso enintään 24 kk kerraaan (kuten nykyisin) Tuen määrä 50 % pakkauskustannuksista Pakkatukea voidaan myöntää uudeeen iman jäähyä (kuten nykyisin) Pakkatuki suhteessa työsopimusakiin Osa-aikaisie tarjottava ensin kokoaikaista työtä Pohjois-Savon TEtoimiston inja Kuopiossa hahmottumaton, koska työistetty vain vevoitteita Poikkeusasetus, jossa mukana vevoitetyöistettävät ja väityömarkkinat

23 TYÖLLISTÄMISEN HINTA KAUPUNGILLA MUUTTUU Puistotyöntekijä/ Työaika Kuntatekniikka 85 % kuukausipakka 1316,65 sotu 21,97% 289,27 yht. 1605,92 tuki 21pvx32,66 /pv 685,86 nettomeno 920,06 PT % Uusi pt 481,78 / kk - 204,08 / kk Lähetti/tstotyöntekijä Työaika 85 % kuukausipakka 1532,48 sotu 21,97% 336,69 yht. 1869,17 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 nettomeno 1183, ,17 suurempi tuki (21 pv x 52,26 /pv) 1097,46 nettomeno 771,71 Lähihoitaja oppisopimus Työaika 100 % Kuukausipakka -10 % 1840,52 sotu 21,97 % 404,36 yht. 2244,88 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 eriiskorvaukset 300 nettomeno 1859,02 Ohjaaja/Työkeskus työaika työaika 100 % 85 % kuukausipakka 2060, ,00 sotu 21,97 % 452,58 384,69 yht. 2512, ,69 tuki 21 pv x 32,66 /pv 685,86 685,86 nettomeno 1826, ,83 PT % Uusi pt 753,77 / 640,71 / kk + 67,91 / - 45,15 / kk PT % / 40 % Uusi pt 560,75 / 747,67 kk - 125,11 / - 349,79 / kk PT % Uusi pt 673,46 / kk - 12,40 / kk Kirjastoapuainen (vevoite) Ryhmäavustaja/ Päiväkoti Työaika 100% kuukausipakka 1903,77 sotu 21,97% 418,26 yht. 2322,03 tuki 21 pv x 52, ,46 nettomeno 1224,57 PT % Uusi pt 928,80 / kk - 168,66 / kk PT % Uusi pt 539,32 / kk -146,54 / kk Työaika 85 % kuukausipakka 1473,49 sotu 21,97% 323,73 yht. 1797,22 tuki 685,86 nettomeno 1111,36

24 MITÄ KUOPIOSSA VOIDAAN TEHDÄ?

25 RAKENNETYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMINEN Pohjois-Savon ELY-keskuksessa meneiään hanke ( ), jonka tarkoituksena on aatia toimeenpanosuunnitema rakennetyöttömyyden vähentämiseksi Hankkeen yhteistyöryhmään on kutsuttu Jouko Kuittinen, työisyyskoordinaattori, Varkaus Pirjo Oksanen, aikuissosiaaityön ja työistymispaveujen pääikkö, Kuopio Esa Laukkanen, haintopääikkö, Iisami Terho Savoainen, einkeinojohtaja, Iisami Marianne Nousiainen, työisyysasiain sihteeri, Yä-Savon SOTE kuntayhtymä Reijo Ruostia, peruspaveukeskuksen johtaja, Siiinjärvi Työryhmän ensimmäinen tapaaminen Mahdoinen maakunnainen isompi hankekokonaisuus jatkoksi

26 JULKISTEN HANKINTOJEN HYÖDYNTÄMINEN Kuopio-piotissa on uotu mai sosiaaisten kriteerien hyödyntämisestä kaupungin hankinnoissa Koordinaatiovastuu taous- ja strategiapaveussa Miten saavutetaan tässä maksimaainen hyöty yi 300 päivääisten työistämiseksi?

27 TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO Työikäisie sosiaaityön ja työistymispaveujen asiakkaie Toteuttaminen sidosyksikköhankintana Tukevata ja Amavekitä TYÖKOKEILU Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU OPSO- KOULUTUS Kaupungin paveuaueia PALKKATUETTU TYÖ Kaupungin paveuaueia TUETTU OPSO-KOULUTUS KEVAMALLA Toteuttaminen sidosyksikköhankintana NUORTEN STARTTIPAJATOIMINTA TUKEVALLA Mataan kynnyksen toimintaa, joka tähtää nuoren kouutukseen tai muuhun työistymispaveuun siirtymiseen. Toteuttaminen sidosyksikköhankintana KARTOITTAVAT PALVELUT OSAAMISTA KEHITTÄVÄT PALVELUT TYÖHÖN KUNTOUTTAVAT PALVELUT KAUPUNGIN OMA TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN UUSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU (TYP) TYÖHÖN VALMENTAVAT PALVELUT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 1. Työhön / kouutukseen siirtymiseen tähtäävä paveu 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu Toteuttaminen paveuseteihankintana / useita paveuntuottajia KUOPIO-PILOTTI UUTTA ASIAKASTA / VUOSI TYÖPANKKITYÖ KEVAMALLA Yi 300 päivää tmt:n saaneet työttömät Toteuttaminen sidosyksikköhankintana TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 2. Tavoitteeinen kuntouttava paveu 3. Toimintakykyisyyttä yäpitävä paveu Toteuttaminen omana toimintana järjestöjen ja paveuaueiden kanssa TOIMINTAKYKYISYYTTÄ YLLÄPITÄVÄ TYÖSUHDE KEVAMALLA ent. invaidihuotoain muk. suojatyö (muuttuu asteittain tuetuksi opso kouutukseksi) Toteuttaminen sidosyksikköhankintana

28 MONIALAISEN YHTEISPALVELUN RAKENTAMINEN EHDOTUKSIA Asemointi suhteessa soteen Otava jatkossa osa kaupungin omaa toimintaa, koska työistymiseen iittyvät vastuut jäävät kaupungie joka tapauksessa Säiytetään itseä työkauja, joia voidaan vaikuttaa kohderyhmään Edunvavonnaisesti myös hepompi toimia Maakunnainen vai työssäkäyntiaueen kokoinen verkosto? Pitää oa toimiva ja johdettavissa oeva kokonaisuus, joten hyvä keskittyä työssäkäyntiaueen kokoisen verkoston ja toimintamain rakentamiseen Asiakkaiden kannata iso haaste on yhdenvertaisen kohteun ja paveutarjonnan turvaaminen Kuopion otava aktiivinen ja aoitteeinen austa ukien verkoston ja toimintamain rakentamisessa Kuopion kaupunki toimii omaa työssäkäyntiaueeaan paveuntuottajana ja sopii yhteistyö- ja rahoitusmait verkostossa mukana oevien kuntien kanssa

29 300-PÄIVÄLÄISTEN PALVELU- TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Nimitasoa saatavissa tietoa tästä kohderyhmästä vasta vuoden vaihteen jäkeen, kun Kean istat tuevat Käydään äpi kaikki 300-päivääisten istaa oevat henkiöt ja kartoitetaan heidän työ- ja toimintakykynsä sekä paveutarpeensa Kuopio-piotti pääsääntöisesti yi 30 v. TYP ainakin kaikki ae 30 v.

30 OMAN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN LISÄÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Ostopaveuista siirretään euroa kaupungin oman ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan isäämiseen ja kehittämiseen Siirrettävän määrärahan avua pakataan työistymispaveuihin 3 uutta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa Saadaan vuositasoa noin 100 uutta asiakasta toiminnan piiriin Toimenpiteenä kustannusneutraai, mutta samaa määrärahaa saadaan kuitenkin enemmän asiakkaita paveujen piiriin

31 TYÖPANKKITOIMINTA Käytetään enintään euroa kaupungin työistämismäärärahasta työistämiseen Kevaman työpankkitoiminnan kautta Kohderyhmänä ovat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt, joia ei oe merkittäviä terveysrajoitteita työistymisen esteenä. Kevaman työpankkitoiminnasta maksetaan 500 / työistetty / kk, ei on sevästi havempaa kuin oma työistäminen Toiminta toteutetaan kustannusneutraaisti, jooin työpankkitoiminnan kautta saadaan samaa työisyysmäärärahaa enemmän asiakkaita työistettyä. Lisäksi työpankkitoimintaan kuuuu jatkopestien hakeminen työistetyie avoimita työmarkkinoita, mikä tuee nostamaan ko. paveun vaikuttavuutta merkittävästi.

32 TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ JÄRJESTÖILLE JA YRITYKSILLE Jos maksetaan työistämiseen kuntaisänä sama 500 / työistetty / kk kuin työpankkiin niin työistetään kome kahden hinnaa verrattuna kaupungin oman työistämisen kustannuksiin Järjestöt saavat pakkatukea paremmin kuin kunnat ja ne tuevat uuden poikkeusasetuksen piiriin Yrityksissä on se todeinen työistymispotentiaai jatkossakin Kuopio-piotissa on erinomainen työnantajapankki ja suhdeverkostot sekä hyväksi havaitut toimintamait jo vamiina Voidaan toteuttaa kustannusneutraaisti siirtämää työistämismäärärahoja tähän käyttöön Hinta euroa / 6 kk / henkiö mikä riittää työssäooehdon täyttymisee Kohderyhmänä kaikki vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteea saaneet henkiöt Yritykseen ne, joia työistymispotentiaaia myös jatkossa Järjestöihin osatyökykyiset, joie tarvitaan katko työttömyyteen

33 PILOTIN TOIMINNAN JUURRUTTAMINEN Kehitetty vatakunnaisestikin merkittäviä uusia ja toimivia ratkaisuja vaikeimmin työistyvien henkiöiden paveutarpeiden tunnistamiseen ja nopeaan paveuohjaukseen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön (mm. yritysvamennusyksiköt) paveujen uudenaiseen hankintaan (tuetun työistämisen paveusetei mai) Varmistettava, että hyvät käytännöt saadaan juurrutettua osaksi työistymisen tuen paveuja vähintäänkin kustannusneutraaisti vapautuvan omarahoitusosuuden turvin Yritysvamennusyksiköiden sekä työhönvamennuksen paveujen jatkaminen Työpari asiakasohjauksen koordinointiin

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN

TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN TYÖLLISTYMISEN TUEN 2015-2016 - HUOMIOITA KESKEISIIN KEHITTÄMISTARPEISIIN JA -KOHTEISIIN Perusturva- ja terveysautakunta 21.10.2014 Pirjo Oksanen ESITYKSEN SISÄLTÖ Uusi työistymistä edistävä moniaainen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Työllistäminen nyt Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Esityksen rakenne Työttömyyden rakenne ja vaille toisen asteen koulutusta olevat nuoret erityisen huolen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013

NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE. Nilsiä-neuvottelukunnan kokous 27.2.2013 NILSIÄN TERVEYS- JA PALVELUKESKUSHANKE Nisiä-neuvotteukunnan kokous 27.2.2013 LÄHTÖKOHDAT Hankesuunnitema 2008 Suunnitemasta toteutunut v. 2009 aikana paveukeskuksen kotihoitotiojen peruskorjaus / Oukan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI Laura Itkonen Projektipäällikkö TAUSTAA Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopio-pilotti

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Työministerin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Autismisäätiön seminaari 5.11.2014 Kehittyvät työvoima- ja yrityspalvelut Julkisissa työvoima-

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015

Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015 Kunnalliset työllisyyspalvelut hallitusohjelman valossa Kuntamarkkinat, Työllisyysseminaari 2015 Timo Kietäväinen Varatoimitusjohtaja 2 3 Työllistymistä edistävien palvelujen painopiste on siirtynyt Heinäkuu

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Mitä kuuuu kehittämistyöeni? YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PALVELUKOKONAISUUDESSA KUOPION MALLIN MUKAAN Annukka Jämsä-Taskinen apuaisosastonhoitaja, toimintaterapeutti Kuopion kaupunki

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Muutoksia v. 2015 Nuorisotakuu: ohjaamo matalan kynnyksen palvelumallin kehittäminen Rakennetyöttömyys: monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Paasitorni 23.11.2009 Erityisasiantuntijat Erja Lindberg ja Antti Kuopila Palvelurakenteiden uudistaminen 25.11.2009

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015

Vastaanottotoiminnan tiimimalliin siirtyminen 2015 Vastaanottotoiminnan tiimimaiin siirtyminen 2015 Jari Saarinen Terveysjohtaja 19.8.2015 1 Kuopion kaupungin strategia 2020 Asiakasähtöisyys Ennataehkäisevät paveut Peruspaveuita tuee keventää, keskittyä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) MALLI Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut TE-toimiston palvelut Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto Satakunnan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti Työllistymistä edistävä monialainen palvelu Kriteeri: Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun tarve + alle 25 v. 6 kk työttömyys, 25 vuotta täyttäneillä 12 kk ja 300 pv tmt työttömyyden perusteella

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 Uudenmaan hanketoimijoiden seminaari 23.1.2015 Riitta Somero ja Hellä Neuvonen-Seppänen Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto 17.2.2015 1 Palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Päijät-Hämeessä 1 Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella sovitaan niistä edellytyksistä, ehdoista ja toimintatavoista,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514 Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 HELSINKI p. 044 544 3613 Y-tunnus 1003909-9 http://www.tvy.fi/

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas TYÖLLISYYDEN HOIDON UUDISTUS; haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua.

Lisätiedot

Kunnan rooli rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä

Kunnan rooli rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä Kunnan rooli rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä Kajaani 11.4.2011 Työllistymispalvelujen päällikkö Kuopion kaupunki / Työllistymisen yksikkö KUOPIO Väkiluku vuodenvaihteessa 96 793 Työttömyys (helmikuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski

Kuopion kaupunki Terveydenhuollon palvelualue. www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski Kuopion kaupunki Terveydenhuoon paveuaue www.kuopio.fi/terve-kuopio-kioski HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-30.11.2014 Päätoteuttaja: Kuopion kaupunki perusturvan ja terveydenhuoon paveuaueet Osatoteuttajat:

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot