Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi"

Transkriptio

1 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja

2 Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja Eina Keinänen, 25, on työpaikkansa OAJ:äinen uottamusmies. Hän on saanut tehtäväänsä arvokasta tukea OAJ:n kokeneemmita ja varttuneemmita uottamusmiehitä. Heta Lievonen Kuvat Veikko Somerpuro Kun joukko on suuri, siä on enemmän voimaa vaikuttaa. Tämä oi Eina Keinäsen isän, pitkän injan ay-aktiivin vinkki tyttäreeen. Keinänen työskenteee astentarhanopettajana ja on kouutuksetaan sosionomi. Oman työpaikan astentarhanopettajat kuuuvat OAJ:hin, ja siksi järjestö tuntui parhaata vaihtoehdota myös Keinäsee. Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Hän iittyi jäseneksi aoittaessaan työt Jorvin päiväkodissa vajaat kome vuotta sitten. Keinänen on viime syksystä asti out työpaikkansa OAJ:äinen uottamusmies. Laajan tehtävän hoitaminen tuntuu vieä hiukan jännittävätä, mutta kaikki on sujunut hyvin. Ei tätä pysty oppimaan muuten kuin käytännön kokemusten kautta. Kaikkea ei voi miettiä etukäteen, vaan pitää mennä tianteiden mukaan. Neuvotteupäiviä Keinänen tapasi muita OAJ:äisia uottamusmiehiä. Nuori uottamusmies otettiin ämpimästi vastaan. Se oi kuin iso perhe, monet sanoivat, että voin ähettää viestiä tai soittaa mioin vain, jos on jotakin kysyttävää. Keinänen työskenteee Jorvin päiväkodissa 21-paikkaisen Soraset-ryhmän astentarhanopettajana. Lapset ovat 4 6-vuotiaita. Keinänen päätti jo 6-vuotiaana, että hauaa työskenneä asten kanssa. Opettaminen on aina out mieuista. Vamistuttuaan Jyväskyän ammattikorkeakouusta hän työskentei kome kuukautta nuorisokodissa. Hän oi jo apsesta asti suunniteut muuttavansa pääkaupunkiseudue, ja Jorvin päiväkodista avautui paikka, joka vaikutti sopivata. Haastatteussa tuntui, että hauan tänne. Ammatinvainta vahvistui opintojen aikana. Keinänen punnitsi myös muita sosionomie mahdoisia suuntautumisvaihtoehtoja, mutta työ asten parissa tuntui omimmata. Sosionomiopintoihin kuuui harjoitteujakso astensuojeussa. Siitä on out apua vanhempien kohtaamisessa. Jorvin päiväkodissa vanhempien kanssa asioiminen on tuntunut hepota. Viime aikoina päiväkodissa on out mediakasvatuskokeiu, johon on kuuunut muun muassa omien mainosten ja uutisten esittämistä. Lapset ovat innostuneet esittämään astenohjemia käsinnukeia pahviaatikosta askarreussa teevisiossa. Keinänen toimii myös päiväkodin varajohtajana. Keinänen on työpaikkansa astentarhanopettajista ainoa, joa on sosionomin kouutus. Muut ovat vamistuneet joko yiopistosta tai suorittaneet vanhan, opistotasoisen tutkinnon. Keinäsen mukaan kouutustaustojen eriaisuus ei näy ainakaan arkitasoa. Yiopistosta ja ammattikorkeakouusta vamistuneet astentarhanopettajat täydentävät toisiaan hyvin. Isätä on tuut pajon rohkaisua ja tukea. Isä, hiihtokeskustyöntekijä, on toiminut oman aansa ammattijärjestössä vuosikymmeniä. Toivoisin, että ihmiset oisivat kiinnostuneita omien etujensa ajamisesta, etteivät he ummistaisi simiään ja ajatteisi, että muut hoitavat asiat. Tuee turvaisempi oo, kun tietää, että asiat menevät niin kuin pitää. Yhtä suurta perhettä 2 3

3 Vaikuttaminen on nyt erityisen tärkeää 4 Kisa kouutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoituksesta kiristyy ja kovenee. Kun jukista taoutta pyritään tasapainottamaan, ovat myös kouutus ja opetus joutuneet erittäin voimakkaiden säästötoimien kohteeksi. Verovaroista yhä suurempi osa menee kasvavan ikääntyneiden joukon ja huono-osaisten paveuihin. Samoista rahoista kamppaievat kouutus ja kasvatus. Taoudeisia resursseja on supistettu vatiovaan jo tekemien päätösten seurauksena merkittävästi, mutta monet rahoituksen kohdentamista koskevat opuiset päätökset tehdään kunnissa. Kouutuspaikkojen vähentäminen ammatiisesta kouutuksesta, ukiokouutuksesta, ammattikorkeakouuista ja yiopistoista sekä vation rahoituksen vähentäminen vapaasta sivistystyöstä ja aikuiskouutuksesta tarkoittavat monien kouutusohjemien, oppiaitosten tai niiden toimipisteiden opettamista. Tämä vaikuttaa sekä opettajien työisyyteen että työpaikkojen sijoittumiseen. Eämme jäeen kerran aikaa, jooin ammattijärjestön työ on äärimmäisen tärkeää. Opetus- ja kasvatusaan puoesta juhapuheita pitäviä riittää, mutta todeisuudessa opetusaan ammattiaisten työtä, työn tekemisen edeytyksiä, voimavaroja ja pakkauksen kehittämistä ajaa vain OAJ. Toimintamme oikeutus tuee jäsenitä. On vättämätöntä, että järjestäytymisaste pysyy nykyiseen tapaan korkeana. Se, että kaikki opetusaan ammattiaiset kattavasti kuuuvat yhteiseen järjestöömme, uo sen voiman, joa voimme ajaa oikeutettuja etujamme. OAJ:ä on vahva organisaatio. Oemme viime vuosina vahvistaneet sitä erityisesti aueeisen toiminnan tarpeisiin ja aueeisia näkymiä simää pitäen. Tarvitsemme vahvaa ja yksituumaista toimintaa kaikia nejää tasoa: kansaisea, aueeisea ja paikaisea sekä yhä enemmän myös kansainväiseä tasoa. Yhtenäinen järjestö antaa edunvavonnae parhaan sekänojan. OAJ on jäsentensä asiaa myös tuevina vuosina. Yhä enemmän tehtävämme on ennakoida ja havaita kehitysnäkymiä ja ottaa ne huomioon toiminnassa. Entistä enemmän OAJ hauaa myös vaikuttaa kehittymisen suuntaan. Tue mukaan vaikuttamaan. Se tapahtuu vain jäsenenä ja toimijana! Oi Luukkainen Puheenjohtaja jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja Opettaja on monipuoinen ja hyödyinen Ajankohtaiset ja konkreettisesti opettajan työhön tarttuvat artikkeit ja jutut ovat Opettaja-ehden parasta antia, imenee kevään 2012 ukijatutkimuksesta. Lukijat kiittävät myös ehden monipuoisuutta. Opettaja-ehden ukijat ukevat ehteä verrattain säännöisesti. Nejä opettajaa viidestä sanoo ukeneensa viittä tai kuutta edeistä ehden numeroa. Useimmiten ehteen tartutaan kaksi kertaa, mutta 6 prosenttia vastaajista sanoo ukevansa ehteä nejä kertaa tai useammin. Lehden ukemiseen vastaajat käyttävät aikaa useimmiten puoisen tuntia. Kuitenkin 4 prosenttia ukijoista ukee ehteä yi tunnin. Lukemistarkkuus on muuttunut hieman: ehden kannesta kanteen ukevia on aiempaa vähemmän, nyt 16 prosenttia, kun kome vuotta sitten uku oi 20 prosenttia. Kaksi opettajaa komesta ukee kuitenkin enemmän kuin puoet ehdestä. Lukijat pitävät Opettajaa uotettavana, varsin hyödyisenä ja asioihin tarttuvana. Opettajakunta myös arvostaa ehteään. Keväää 2011 tehdyn OAJ:n viestintäkyseyn mukaan kahdeksan opettajaa kymmenestä saa tietoa OAJ:stä ja opetusaasta ensisijaisesti juuri Opettajasta. Opettaja on Suomen vanhin viikoittain imestyvä aikakausehti. Lehti on uettavissa myös verkossa. Virka- ja kouutusimoitukset ovat keskeinen osa ehteä. Niiden avua opettajat saavat ajan tasaa oevan tiedon tarjoa oevista vapaista viroista ja kouutuksista. Lehti paveee ukijoitaan ajankohtaisaineiston isäksi muun muassa kouutusiitteeä, vero-ohjeia, kouutyön suunnitteuaineistoa sekä jäseneduista kertovaa iiteehdeä. Lähinnä peruskouujen opettajie suunnattu Retkiopas tarjoaa kättä pidempää uokkaretkien ja eirikouujen suunnitteuun. Opintoretkiopas puoestaan paveee erityisesti toisen asteen opettajia. Kansainväistä aineistoa on ehden vuosittain jukaisema Kouutus kaikie -iite. Opettaja on maaiman suurin opetusaan jukaisu. Sen evikki on ja ukijoita on Lukijoina ovat kaikki opettajat opiskeijoista ja astentarhanopettajista yiopistonopettajiin. Lukijakuntaan kuuuvat isäksi opetusaan päättäjät ja virkamiehet. Opettajan painaa Forssa Print ympäristöystäväisee paperie. Kirjapainoa on ympäristösertifikaatti Opettajan päätoimittajana on out vuodesta 1987 Hannu Laaksoa. Jäsen+2012 Perustietoa OAJ:stä uusie jäsenie ja paikaisyhdistyksie. Suunnitteu ja toteutus Ukoasu Yrjö Kippi Opettajan toimituksesta Heta Lievonen ja Eeva Myyrä Päätoimittaja Hannu Laaksoa OAJ:n toimistosta Jenni Arnki, Nina Lahtinen, Erkki Mustonen, Pasi Pesonen, Anna Pitkäkoski, Rauno Segersvärd, Eia Urpiainen ja Ua Siimes Avustajat Vaokuvaajat Veikko Somerpuro ja Oi Häkämies Painos Opettajan 32/2012 osana noin kp ja eriispainos kp Jukaisija Opetusaan Ammattijärjestö OAJ Painopaikka Forssa Print, Forssa 5

4 Tietoa ja paveuja verkossa OAJ paveee jäseniään aktiivisesti myös verkossa. OAJ:n verkkosivuie on koottu ajankohtaista asiaa opetusaata, opettajan työstä, edunvavonnasta ja jäseneduista. OAJ:n verkkosivut Kaikie avoimia järjestön verkkosivuia jukaistaan OAJ:n ja opetusaan uutisia. Sivuia on myös pajon tietoa OAJ:stä, järjestön jäsenyydestä, opettajan ammatista sekä edunvavonnasta ja vaikuttamisesta. Jäsensivut OAJ:n jäsenet, myös opiskeija- ja seniorijäsenet, pääsevät kirjautumaan jäsensivuie kaikie avointen verkkosivujen kautta. Jäsensivuia jukaistaan OAJ:n asiantuntijoiden kokoamaa edunvavontatietoa sekä yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista ja OAJ:n järjestämistä kouutuksista ja tapahtumista. OAJ:n uudet jäsenet saavat jäsensivujen henkiökohtaisen käyttäjätunnuksen ja saasanan automaattisesti kotiin postitettuna. Liity jäseneksi tai päivitä jäsentietojasi OAJ:n verkkosivuia ja jäsensivuia voi myös hakea OAJ:n jäsenyyttä tai päivittää jäsenyystietojaan. Työnantajan vaihtuessa jäsensivuia voi hakea uuden paikaisyhdistyksen jäsenyyttä. Imoitukset eäkkeee jäämisestä sekä eriaisista pakattomista jäsenyysjaksoista hoituvat Jäsensivujen asiointiomakkeia heposti ympäri vuorokauden. Verkkosivuia täytetyt jäsenyyshakemukset pystytään käsitteemään huomattavasti perinteisiä paperiomakkeita nopeammin, ja näin jäsen saa uudet jäsenedut käyttöönsä aiempaa pikaisemmin. Edunvavontatietoa OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet jäsensivuie pajon tietoa opettajan edunvavontaan iittyvistä kysymyksistä kuten pakoista, virkavapaista, työomista, työajoista, eäkkeistä ja työhön iittyvistä juridisista kysymyksistä. Sivuia on omat kokonaisuutensa työeämään tai eäkkeee siirtyvie. Mikäi omaan kysymykseen ei sivuia oe vastausta, öytyvät jäsensivuita oman uottamusmiehen yhteystiedot ja mahdoisuus ähettää kysymyksensä OAJ:n asiantuntijoiden vastattavaksi. Opettaja-ehden sivuia on Opettajan virkahaku -paveu, jonka kautta opettajat voivat entistä hepommin tutustua ja hakea avoinna oeviin virkoihin ja toimiin. Jäsensähköposti Jäsensivuia voi ottaa käyttöönsä OAJ:n jäsensähköpostin. Jäsen saa imaiseksi käyttöönsä etunimi. -tyyppisen sähköpostiosoitteen. Jäsensähköpostia voi käyttää joko jäsensivuia tai eriiseä sähköpostiohjemaa kuten Outookia tai Thunderbirdiä. Jäsenpostiosoitteeseen tuevat sähköpostit voi hautessaan ohjata suoraan toiseen käyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen. Opettaja-ehti ja virkahaku Opettajaa on out verkossa näköisehti vuodesta 2006 akaen. Näköisehti on uettavissa netissä jo tiistaina, kun paperiehti saavuttaa ukijansa perjantaina. Verkkosivuia voi ukea uusimman ehden tai etsiä tietoa aiemmista Opettaja-ehdistä. Sivuia voi myös ähettää paautetta ja juttuideoita toimituksee. Opettaja-ehden sivuia on Opettajan virkahaku -paveu, jonka kautta opettajat voivat entistä hepommin tutustua ja hakea avoinna oeviin virkoihin ja toimiin. Myös työnantajat pystyvät jättämään virkaimoituksensa aiempaa hepommin. OAJ monessa mukana OAJ:ä on keskeinen rooi kaikissa kasvatukseen ja kouutukseen iittyvissä asioissa niin vatakunnaisesti, aueeisesti kuin paikaisestikin. Sopimus-, paveussuhde- ja pakka-asioiden isäksi OAJ vaikuttaa muun muassa kasvatuksen ja kouutuksen resursseihin sekä ainsäädäntötyöhön. OAJ vaikuttaa eduskuntaan, vationeuvostoon ja sen ministeriöihin sekä eri virastoihin. Näin se pyrkii turvaamaan, että vationtaoudessa varataan riittävästi voimavaroja varhaiskasvatuksen ja kouutuksen järjestämiseen. Opettajan työhön iittyviin ainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin OAJ vaikuttaa muun muassa eriaisissa työryhmissä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten muutokset heijastuvat opettajan työtehtäviin, työkuvaan ja kouutuksen voimavaroihin. Lisäksi OAJ ottaa esiin ainsäädännön uudistustarpeita aadukkaan kasvatuksen ja kouutuksen turvaamiseksi. OAJ:n aue- ja paikaisyhdistysten vaikuttamistyö on niin ikään vahvaa. OAJ tukee opettajien aueeista ja paikaista edunvavontaa ja vaikuttamista esimerkiksi kouuttamaa aueeisia ja paikaisia järjestöaktiiveja. OAJ myös antaa aueeisie ja paikaisie yhdistyksie apua ongematianteissa - jos vaikkapa opettajia oaan omauttamassa tai kouutuksen järjestäjien pyrkimykset säästöihin aiheuttavat ongemia. Aineistoa kunnaisvaaeihin OAJ pitää kasvatus- ja kouutusasioita esiä keskusteuissa muun muassa tarjoamaa vaaien yhteydessä ehdokkaie kasvatus- ja kouutusaiheista materiaaia. OAJ:n kunnaisvaaiteemat syksyn 2012 vaaeja varten öytyvät myös OAJ:n nettisivuita. Verkostoyhteistyö sekä järjestön sisää että ukopuoisten toimijoiden suuntaan on merkittävä osa edunvavontaa. OAJ:n toimisto, aueeiset ja paikaiset yhdistykset, uottamusmiehet, työsuojeuvatuutetut, työpaikkojen opettajakunnat sekä yksittäiset jäsenet muodostavat vaikuttavan verkoston. Toimijoiden yhteistyö sekä toistensa että paikaisten, aueeisten ja vatakunnaisten sidosryhmien kanssa varmistavat, että resurssit saadaan turvatuksi ja että ainsäädännön ja sopimusten noudattamista vavotaan ja epäkohtiin puututaan. OAJ tarjoaa myös jäsenee kattavan verkoston ammattitaitoisia toimijoita, jotka voivat auttaa opettajaa arjen työn ongematianteissa. Takasivua on kaavio ongematianteissa toimimisesta. OAJ on jäseniään varten! 6 7

5 Voimaa verkostosta Näin iityt OAJ:hin Jäseneksi iittyminen hoituu hepoiten sähköisesti OAJ:n verkkosivuia OAJ:n jäsenyys antaa turvaa ristiriitatianteissa ja auttaa verkostoitumaan nopeasti. Yhteistyöä voidaan taistea myös opettajien väsymistä vastaan. Heta Lievonen kuva Oi Häkämies Perttu Härkönen kuuuu OAJ:n jäsenhankinnae tärkeään joukkoon: hän on kouunsa yhteysopettaja. Härkönen hoitaa tiedonkukua Hesingin opettajien ammattiyhdistyksen ja Tahvonahden aa-asteen opettajien väiä. Väitän toimistota tuevaa postia eteenpäin ja heitän vinkkejä. Härkönen myös auttaa eriaisissa jäsenyyteen iittyvissä asioissa, esimerkiksi sioin, kun uudessa työpaikassa aoittavan opettajan pitää vaihtaa yhdistystä. OAJ:hin kuuuu kaikista opettajista noin 95 prosenttia. Iman yhteysopettajia järjestäytymisaste ei missään tapauksessa oisi näin hyvä, sanoo kehittämispääikkö Ua Siimes OAJ:stä. Tuttu ihminen väittää viestiä tehokkaammin kuin mainoskampanjat. Musiikinopettajana aiemmin työskenneeen Siimeksen itsensäkin värväsi aikoinaan OAJ:n jäseneksi juuri oman kouun yhteysopettaja. Hän toi iittymisapun, ei nyt ehkä ensimmäisenä mutta toisena päivänä. Muuten oisi heposti jäänyt iittymättä. Perttu Härkönen tui OAJ:n jäseneksi Sooin kautta. Hänen mukaansa uudet, vastavamistuneet opettajat ovat nykyisin hyvin tietoisia järjestöstä. Härkösee on tärkeää, että OAJ antaa tukea ristiriitatianteissa. Jäsen saa myös hyviä etuja kuten vakuutusedut. Myös esimerkiksi uudee paikkakunnae muuttaessa järjestöstä on hyötyä. Yhdistyksessä verkostoituu nopeasti. Yhteysopettajana Härkönen aoitti vuosi sitten. Hän päätyi tehtävään, koska järjestöasiat kiinnostavat. Hesingin opettajien ammattiyhdistys järjestää yhteysopettajie aktiivisesti kouutuksia. Härkönen on myös kouunsa apuaisrehtori. Johtajarooin ja jäsenyyden yhteensovittaminen on sujunut hyvin, eikä ristiriitoja oe tuut. Esimies on suhtautunut järjestötoimintaan myönteisesti. Väsymys huoettaa Härköstä huoestuttaa etenkin opettajien väsyminen. Opettaja joutuu usein hoitamaan tehtäviä, jotka ammatiisesti kuuuisivat joekin muue. Kouutuskaan ei vamenna kaikkiin arjessa vastaan tueviin pumiin, vaikkapa hankaiin tianteisiin vanhempien kanssa. Kentätä tuee jatkuvasti kyseyitä, että miten väsymystä voitaisiin hepottaa, Härkönen kertoo. Liian moni vasta aae tuut nuori opettaja pohtii siirtymistä toisee aae. Todea taitavia opettajia vamistuu, ja heistä pitäisi pitää kiinni, Härkönen miettii. Tianteen korjaamiseksi tarvittaisiin Härkösen ja Siimeksen mukaan isää rahaa, pienemmät ryhmäkoot ja kouuihin riittävästi myös muuta ammattitaitoista henkiökuntaa opettajien isäksi. Jaksamiseen voi saada tukea myös OAJ:n toiminnasta. OAJ aue- ja paikaisyhdistyksineen pyrkii auttamaan esimerkiksi nuorie opettajie suunnatuia tiaisuuksia ja Nope-kouutuksia, Siimes kertoo. Härkösen mieestä kouutuksen kehittämisessä katseet pitäisi kääntää tuevaisuuteen ja miettiä, missä hauamme oa kymmenen vuoden päässä. Jos Suomi tuudittautuu Pisa-menestykseensä ja pysähtyy, muut maat ajavat ohi. Suomea ei oe öjyä tai muita rikkauksia, joihin turvautua. Menestys tuee kouutuksesta ja vahvasta peruskouusta. Nokia, Vaisaa Group ja Angry Birds eivät oe tueet sattumata. OAJ onkin aoittanut oman tuevaisuustyönsä, jossa sevitetään, miaisia muutosnäkymiä ja -tarpeita suomaaisea kouutusjärjestemää on vuoteen 2025 mennessä. OAJ on korkeasti kouutettujen keskusjärjestön Akavan suurin jäsenjärjestö. Opettajista noin 95 prosenttia on jo OAJ:n jäseniä. OAJ:n jäsenyyden edeytyksenä on työskentey opetus- tai kasvatusaaa pakansaaja-asemassa. Järjestäytyminen on siis ammattikuntapohjaista. OAJ:hin voivat kuuua kaikki opetustyötä tekevät kouutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Opettajan kepoisuusehdot täyttävää tuee jäsenyyden hakemishetkeä oa voimassa oeva työsuhde. Kepoisuutta vaia oevaa täytyy jäsenyyttä hakiessaan oa ukukauden kestävä työsuhde. Jäsenkepoisia ovat tavanomaisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien isäksi myös muita opetustoimeen iittyviä tehtäviä, kuten hainto-, kehittämis-, tutkimus- ja suunnitteutehtäviä, hoitavat, varsinkin, jos heiä on opettajankepoisuus ja/tai opettajatausta. Opetus- ja kasvatusaan työntekijä voi OAJ:n jäsenyyden ohea oa rinnakkaisjäsenenä toisessa akavaaisessa ammattijärjestössä. OAJ:ä on rinnakkaisjärjestäytymissopimukset Suomen Ekonomiiiton (SEFE), Uuden Insinööriiiton (UIL) ja Tekniikan akateemisten (TEK) kanssa. Lisäksi monet muut akavaaiset iitot antavat aennusta jäsenmaksustaan OAJ:n jäsenie. Jäsenmaksut ja jäsenedut Jäsen maksaa OAJ:e normaain jäsenmaksun ja rinnakkaisjärjestöön kyseisen iiton määritteemän jäsenmaksun ( euroa). OAJ:n jäsenyyteen kuuuvat kaikki Liittyminen Jäseneksi iittyminen hoituu hepoiten sähköisesti OAJ:n verkkosivuia Lähes jokaisessa kouussa, oppiaitoksessa ja päiväkodissa on oaj:äinen yhteysopettaja tai -henkiö, joka neuvoo iittymisessä. Hänetä on saatavissa myös perinteinen paperinen iittymisomake. OAJ:n jäseneksi iitytään työpaikan aueea toimivan paikaisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Opettajaksi opiskeevat iittyvät OAJ:hin Suomen opettajaksi opiskeevien iiton Sooin kautta. Sooiaisen iittyessä OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi akkaa Sooin jäsenyys automaattisesti. Jäsenmaksu OAJ:n jäsenmaksu on prosentuaainen ja sitä maksetaan ennakkopidätyksen aaisista kokonaisansioista. Jäsenmaksu koostuu järjestön jäsenmaksun isäksi aueja paikaistason yhdistysten jäsenmaksusta. Jäsenmaksu sisätää myös Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenetä perittävä kokonaisjäsenmaksu vaihteee yhdistyksittäin oen keskimäärin 1,1 1,3 prosenttia. Vähimmäisjäsenmaksu on 6 euroa/ kaenterikuukausi. Työttömänä, pakattomaa virkavapaaa, vuorotteuvapaaa tai työomaa vaia ansiotuoja oevie jäsenmaksu on 6 euroa kaenterikuukautta kohden. Tämän isäksi tuevat mahdoiset vatakunnaisten yhdistysten omat vähimmäisjäsenmaksut. Rinnakkaisjäsenyydeä parhaat edut OAJ:n jäsenedut myös työttömyysturva. Rinnakkaisjärjestön jäsenmaksuun sisätyvät pääsääntöisesti ehtiedut, kouutukset, tapahtumat sekä ammatiis-aatteeinen edunvavonta ja yhteistyö. Rinnakkaisjäseneksi iitytään kyseiseen iittoon. Mainitse iittyessäsi, että haet rinnakkaisjäsenyyttä. Imoita rinnakkaisjäsenyydestä myös OAJ:n jäsenrekisteriin. Jos oet jonkun muun iiton jäsen, iity OAJ:n jäseneksi sähköiseä iittymisomakkeea. Imoita aiempaan iittoosi, että oet iittynyt OAJ:n jäseneksi ja hauat säiyttää rinnakkaisjäsenyyden kyseisessä iitossa. 8 9

6 Mistä opettajae maksetaan? Osaistu opettajatapahtumiin Soo on opettajaopiskeijoiden asiaa Opettajan pakkaa ei enää nykyään voi katsoa pekästään pakkatauukosta kouutuksen, nimikkeen ja työkokemuksen perusteea. Ota siis sevää uuteen työhön hakeutuessasi, miaista pakkausjärjestemää työpaikassa noudatetaan ja mitä se tarkoittaa sinun ompakossasi. Opettajien paveussuhteen ehdoista kuten pakkausjärjestemästä, työajasta, vuosiomasta ja äitiysvapaan pakkauksesta sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa. Opettajan paveussuhteen ehdot ja pakkausjärjestemä voivat siis vaihdea kouumuodon isäksi sen mukaan, onko opettaja töissä vation, kunnan vai yksityisen työnantajan paveuksessa. Tässä kuvattu pakkausjärjestemä koskee erityisesti kuntien paveuksessa oevia opettajia, mutta se pitää pitkäti paikkansa myös vatioa ja yksityiseä työnantajaa. Opetusaan nykyinen pakkausjärjestemä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkiökohtaiseen osaamiseen. Täaisen pakkausjärjestemän tavoitteena ja tarkoituksena on motivoida henkiöstöä ja saattaa opetusaan pakat kipaiukykyisiksi muiden aojen pakkaukseen verrattuna sekä edistää toiminnan tuokseisuutta. Tehtäväkohtainen pakka Jokaisee opettajaryhmäe on määritety peruspakka. Peruspakat imoitetaan hinnoitteutunnusten (hitu) mukaan pakkatauukossa, ja eri hinnoitteutunnukset muodostuvat opettajan tutkinnon, kepoisuuden ja tehtävänimikkeen mukaan. Hinnoitteutunnusten mukaiset tauukot ovat uettavissa muun muassa OAJ:n jäsensivuia. Perustehtävää vaativammassa tehtävässä maksetaan peruspakkaa korkeampaa, tehtäväkohtaista pakkaa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa on termien mukaisesti otettava huomioon opettajan tehtävät ja niiden vaativuus. Työntekijän henkiökohtaiset ominaisuudet eivät vaativuusarvioon voi vaikuttaa. Tehtävien vaativuuden arviointi Tehtävien vaativuutta arvioidessa voidaan arvioida muun muassa sitä, miaista osaamista tehtävässä vaaditaan, miaista vastuuta tehtävään kuuuu, miaisia yhteistyötaitoja tarvitaan ja miaiset ovat tehtävän asettamat työskenteyoosuhteet. Vaativuutta arvioitaessa on huomioitava tehtävän vaatima isäkouutus, mahdoiset isätehtävät ja esimiesasema. Tehtävän vaativuuden arviointijärjestemä neuvoteaan paikaisesti. Se tarkoittaa sitä, että vatakunnaisesti kukaan ei määrittee tarkkoja tehtävän vaativuuden arviointi ei tva-kriteereitä, vaan ne sovitaan työnantajakohtaisesti. Neuvotteuissa on työnantajan edustajia esimerkiksi kuntahainnon henkiöstöä ja työntekijöiden puoeta pääuottamus- ja uottamusmiehiä sekä esimerkiksi paikaisyhdistyksen puheenjohtaja. Paikaisyhdistyksessäsi tiedetään parhaiten, mitkä ovat oman työnantajasi käyttämät tva-kriteerit. Muut isät Tehtävän vaativuuteen perustuvan isän isäksi opettajae maksetaan työkokemukseen perustuvaa isää (vuosisidonnainen isä) ja mahdoisesti henkiökohtaista isää. Henkiökohtainen isä perustuu arviointijärjestemään, jossa tuee arvioida ammatinhaintaa ja työssä suoriutumista. Henkiökohtaisen isän jakoperusteet neuvoteaan paikaisesti ja työnantaja päättää henkiökohtaisen isän maksamisesta. Koko toimintayksikön tuoksen perusteea voidaan maksaa myös tuospakkioita. Voit vaikuttaa pakkaasi Opettajan peruspakka määräytyy pääasiassa viran tai tehtävän, tutkinnon ja kepoisuuden mukaan. Opetusaan nykyinen pakkausjärjestemä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajien ei tarvitse enää automaattisesti tyytyä pekkään peruspakkaan. Työpaikkaa haettaessa on syytä tuoda sekeästi esie oman kouutuksen ja kokemuksen kautta hankittu erityisosaaminen, jonka perusteea muun muassa henkiökohtaista isää voidaan maksaa. Lisäksi on hyvä ottaa sevie, onko haettava työ perustehtävää vaativampi ja maksetaanko tehtävästä sen vaativuuteen perustuvaa, työnantajakohtaisesti sovittua, peruspakkaa korkeampaa tehtäväkohtaista pakkaa. Mahdoisuuteen vaikuttaa omaan pakkaansa kannattaa suhtautua vakavasti. Pysyttee ajan hermoa esimerkiksi osaistumaa oman yhdistyksesi järjestämiin tiaisuuksiin. Työpaikkaa haettaessa on syytä tuoda sekeästi esie oman kouutuksen ja kokemuksen kautta hankittu erityisosaaminen, jonka perusteea muun muassa henkiökohtaista isää voidaan maksaa. Kohtaa koegoita, irrottaudu arjesta, opi uutta ja vaikuta! Tue mukaan opettajien kouutus- ja virkistystapahtumiin! OAJ on mukana järjestämässä muun muassa seuraavia tapahtumia: Educa Suomen aajin opetus- ja kasvatusaan kouutustapahtuma Educa järjestetään seuraavan kerran Tapahtuman järjestävät yhteistyössä OAJ ja Suomen messut. Messupäiviin Hesingin Messukeskuksessa mahtuu yi 100 seminaaria ja uentoa, monipuoinen messunäyttey sekä ukuisia oheistapahtumia. Educan ohjema täyttää aadukkaan veso-päivän kriteerit, joten kannattaa neuvotea tapahtuma ajoissa vesoksi ja ähteä kouuttautumaan isoakin opettajaporukaa. Educaan osaistuminen on kaikie OAJ:n jäsenie maksutonta. Opi- ja Iso-päivät Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen opettajapäivät keräävät joka komas vuosi aadukkaia uennoiaan ja näytteyiään aueiden opettajat kouuttautumaan ja virkistymään. Seuraavat Opi-päivät järjestetään Ouussa 2014 ja Iso-päivät puoestaan Kuopiossa Opettajien kesäpäivät Kouuiikuntaiitto kutsuu iikunnaiset opettajat vuosittain kesäpäivie tapaamaan tuttuja ja iikkumaan yhdessä. Kesäpäiviä on mahdoisuus osaistua sekä harrasteiikuntaan että eri ajien kipaiuihin. Kouuiikuntaiitto järjestää myös ukuisia muita tapahtumia, kuten vaeusretkiä ja eri paoiuajien turnauksia OAJ:n jäsenie. Maaiman opettajien päivä Maaiman opettajien päivän viettämisen aoitti maaiman opettajajärjestö Education Internationa yhdessä Unescon kanssa, ja päivää vietetään vuosittain 5. okakuuta eri puoia maaimaa. OAJ:n aueyhdistykset ja paikaisyhdistykset järjestävät sioin upeita tapahtumia ja eriaisia tempauksia. Ja pajon muuta OAJ:n yhdistykset järjestävät pajon omia tapahtumia, tiaisuuksia ja matkoja, joihin voit jäsenenä osaistua. Tapahtumissa tutustut oman aueesi koegoihin ja pääset irtautumaan arjen opetustyöstä. Samaa saat uutta tietoa, taitoa, ideoita ja ajatuksia omaan opetustyöhösi. Kannattaa osaistua! OAJ:n opiskeijajärjestö Suomen opettajaksi opiskeevien iitto Soo, on kaikkien tuevien opettajien vatakunnainen yhteistyö- ja edunvavontajärjestö. Soo yhdistää päiväkouuihin, kouuihin ja muihin oppiaitoksiin vamistumisen jäkeen työistyvät opettajat jo opiskeuaikana. Kaikkien jäsenryhmien tunteminen ja toimintaan aktivoiminen ovat vatakunnaisen edunvavonnan ähtökohtia. Neuvoo ja kouuttaa Soo neuvoo, kouuttaa ja pitää jäsenistönsä ajan tasaa siitä, mitä opetus- ja kasvatusaaa tapahtuu. Jäsenie järjestettävät maksuttomat teemaseminaarit tarjoavat isäkouutusta aiheisiin, joihin ei ehditä syventyä opettajankouutuksessa, mutta jotka ovat opettajan työn kannata oennaisia. Soo tukee jäseniään työeämään siirtymisessä sekä tarjoaa apua ja turvaa opettajan työhön ja sijaisuuksiin iittyvissä asioissa opiskeuaikana. Sooin kaikessa toiminnassa toteutuu sooiaisten yhteisöisyys, ja kaikie yhteinen opettajaidentiteetti kehittyy toimintaan osaistumaa. Sooin etujen isäksi jäsenten käytössä ovat OAJ:n monipuoiset jäsenedut ukuun ottamatta työttömyysturvaa. Sooin jäsenet voivat varautua mahdoisiin vamistumisen jäkeisiin työttömyysjaksoihin iittymää Opettajien työttömyyskassaan eriiseä hakemuksea Sooin kautta. Jäseneksi Sooiin kuuutaan pääosin jäsenyhdistysten ei opettajaopiskeijoiden ainejärjestöjen kautta. Ensin iitytään paikaiseen ainejärjestöön ja sen jäkeen Sooiin. Ammattikorkeakouuopiskeijat ja muut seaiset opettajaksi opiskeevat, jotka eivät voi kuuua mihinkään jäsenyhdistykseen, voivat iittyä suoraan Sooin henkiöjäseneksi. Oman jäsenyhdistyksen voi tarkistaa Sooin nettisivuita. Sooin jäsenmaksu ukuvuonna on 22 euroa. Jäseneksi pääsee kätevästi Sooin verkkosivuia. Sietä saa myös isätietoa iiton toiminnasta, paveuista ja eduista

7 Jäsenetuina vakuutusturvaa ja omaosakkeita OAJ on neuvoteut sinue monta etua, joita kannattaa hyödyntää. Kysy myös omata yhdistyksetäsi mahdoisista paikaisista jäseneduista. Pidä jäsenkortti mukanasi, se kannattaa! Kattavat vakuutukset Ammatiinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus Työssäkin voi sattua seaista, mistä joutuu vastuuseen tai ainakin puoustamaan oikeuksiaan joko työnantajaa tai muita tahoja vastaan. OAJ:n jäsenet ovat vakuutettuja opetustyöstä aiheutuvien riitojen varata. Lue kirjoitus oikeusturvasta tästä Jäsen+:sta. Jatkuva matkavakuutus Jäsenen vapaa-ajan matkavakuutus on voimassa iman eri vahvistusta enintään 45 päivän pituisia matkoia. Jäsenkortti käy todisteeksi vakuutuksesta. Vakuutus kattaa myös mukana matkustavat vakuutetun ae 20-vuotiaat apset. Lisänä on pienehkö matkatavaravakuutus. > Jäsenedut > Liittovakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuvan tapaturman hoitokuut, enintään euroa tapaturmaa kohden. Jatkuvan matkavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen voi ostaa eduisesti myös puoisoe ja apsie. Ryhmäsampo Primus Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemän vertaiun mukaan Suomen eduisin henkivakuutus on Kaevan tarjoama Ryhmäsampo Primus. OAJ:n jäsenenä kuuut tämän edun piiriin. Henkivakuutuksen tarve on suurimmiaan sioin, kun perheeä on pajon vekaa, pieniä apsia tai jos taous on vahvasti yhden ihmisen varassa. Suurin syy henkivakuutuksen puuttumiseen on se, ettei henkivakuutuksen tarvetta oe ajatetu.hepoimmin ostat henkivakuutuksen osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi. Ryhmäsampo Primuksen edut: n heppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen aekirjoittamaa terveydentiaimoituksen n voit vertaia eri turvien hintoja ja ostaa vakuutuksen netistä n OAJ:n jäsenten aennus jopa 50 prosenttiavoit vaita monipuoisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itseesi sopivimman n apsen tapaturmavakuutus on voimassa 20-vuotiaaksi iman urheiurajoitusta. Eduista omaiua Kattavat vakuutukset Vakuutusaennuksia OAJ:n jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia järjestöasiakkaan If-keskittäjäetuja: n Järjestöasiakkaan If-keskittäjäaennusta prosenttia n If-omavastuuetua jopa 160 euroon saakka n If-turvaisuusetuja n Kampanjaetuja n Lisäksi voit saada S-ryhmän bonusta. Lisätietoja keskittäjän vakuutuksista ja eduista saat osoitteessa if.fi/oaj, numerosta (pvm/mpm) tai ähimmästä Ifistä. Eduista omaiua Hoiday Cub / RCI OAJ omistaa noin 700 omaviikkoa Hoiday Cubin korkeatasoisissa omakohteissa Suomessa ja Ruotsin Åressa. OAJ:n jäsenet voivat vuokrata omaviikkoja eduiseen jäsenhintaan. Tiedot omakohteista, vapaista viikoista ja varauksista öydät OAJ:n jäsensivuita. OAJ:n omistamat Hoiday Cubin omaviikot on kytketty kansainväiseen vaihtojärjestemään. Kysy, onko OAJ:ta jäänyt käyttämättömiä omaviikkoja. Jos on, voit varata viikon muuata maaimata, yi kohteesta. RCI:n nettisivuie on inkki OAJ:n Hoiday Cub -sivuita. Lomavaraukset s-postia: tai puheimitse , arkisin ko Tirva OAJ:a on Kouvoan Vakeaassa, Tirvan kyässä uonnonkauniissa ympäristössä yhdeksän modernia, erikokoista oma-asuntoa jäsenten omatarpeita varten. Tirvan oma-asuntojen vuokra on koosta riippuen euroa/vrk. Varaus: > Jäsensivut > Jäsenedut Park Hote Park-hotei Hesingin Käpyässä tarjoaa rauhaisen yösijan jäsenhintaan. Yöpymisen jäsenetu on voimassa viikonoppuisin ja kouujen oma-aikoina. Suurten messujen tai kongressien aikana jäsenetua ei myönnetä. Hotein mainio ravintoa tarjoaa OAJ:n jäsenie ja näiden seurueie 15 prosentin aennuksen aterioiden ja juomien (ei akohoi-) istahinnoista. Park Hote, Pohjoankatu 38, Hesinki, p , s-posti Åressa ja Tukhomassa etuhintaan OAJ on sopinut Ruotsin suurimman opettajajärjestön Lärarförbundetin kanssa hoteietujen vastavuoroisuudesta. Kohteet, hinnat ja aennukset: > Medemskap > Förmåner och erbjudanden > Semester i Sverige Akavaaisten yhteiset Jäsenedut.fi Akavaaisten iittojen yhteiset jäsenedut öydät osoitteesta ww.jäsenedut. fi. Tarjoa on pajon vaihtuvia aennuksia eri aoita, tavaroita, paveuksia, matkoja. Käyttö edeyttää kirjautumista. Muita etuja OAJ:n jäsenkortia saat isäksi monia muita rahanarvoisia etuja (Vation taidemuseo, pottoaine, autonvuokraus, hoteit, kypyät, aivayhtiöt, ehtitiaukset). Ajankohtaiset tiedot eduista öytyvät OAJ:n jäsensivuita. MUUTA HYÖDYLLISTÄ Pakansaajien hyvinvointi ja terveys PHT Pakansaajien hyvinvointi ja terveys ry tarjoaa hyvinvointijaksoja työikäisie aikuisie ja perheie useissa omakohteissa eri puoia Suomea. 1aske-hyvinvointijaksojen aikana on ohjattua toimintaa eri teemojen mukaisesti. Lisätietoja: www. pht.fi. A-omat A-omien väitykseä OAJ:n jäsen voi oa mukana kansainväisessä Intervackodinvaihtojärjestemässä. Lisäksi A-omat vuokraa aadukkaita mökkejä parhaita omapaikoita OAJ:n jäsenie. Lisätietoja: VVO:n vuokra-asunto OAJ on osakkaana VVO-yhtymässä. VVO:a on vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- ja omistusasuntoja ympäri maata. Vuokra-asuntohakemuksen voi jättää myös netissä. Merkitse isätietoihin: Oen OAJ:n jäsen. Lisätietoja:

8 Turvaa työttömyysjaksojen varae Oikeusturvaa Uuden opettajan ensimmäiset työsuhteet ovat usein sijaisuuksia ei määräaikaisia työsuhteita, joiden väiin muodostuu jaksoja, jooin ei oe töitä, ei opettaja on työtön. Työttömyysjaksot voivat oa kestotaan viikkoja tai jopa kuukausia. Opettaja ei saa täöin pakkaa. OAJ:n jäsenet kuuuvat Opettajien työttömyyskassaan, minkä ansiosta toimeentuo on turvattu työttömyysjaksojen aikana. Opettajien työttömyyskassan kautta on mahdoista saada työttömyyttä edetävien töiden ansioihin ei pakkaan suhteutettua työttömyyspäivärahaa, joka on huomattavasti Kean työttömyysturvan peruspäivärahaa suurempi. Jäsenyys ja jokainen työtunti tärkeitä OAJ:n jäseneksi ja samassa yhteydessä kassan jäseneksi on tärkeää iittyä työ- tai virkasuhteen ensimmäisestä päivästä ukien, koska ansioihin suhteutetun työttömyyspäivärahan saaminen edeyttää 34 viikon jäsenyyttä kassassa ja 34:ää kaenteriviikkoa työtä kassan jäsenyysaikana. Työmäärä voi kertyä myös sijaisuuksista, joten iittymistä kannattaa harkita jo ensimmäisestä sijaisuudesta akaen. Työttömyyskassan jäsenyys akaa aikaisintaan OAJ:n sähköisen iittymisomakkeeseen merkitystä iittymispäivästä tai paperisen iittymisomakkeen aekirjoituspäivästä, ei kuitenkaan ennen kuin omake on toimitettu OAJ:n edustajae. Ohjeet OAJ:n jäseneksi iittymisestä öytyvät tästä ehdestä. Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksu sisätyy OAJ:n jäsenmaksuun. Työttömyyskassassa ei oe mitään ajata jäsenmaksuvapautusta. Jäsenmaksu maksetaan myös perhevapaiden, työttömyyden ja esimerkiksi vuorotteuvapaan ajata maksamaa OAJ:n aennettu jäsenmaksu. Suomen opettajaksi opiskeevien iiton Sooin jäsenet voivat iittyä opiskeuaikana kassan jäseneksi Sooin verkkosivuita öytyvää omakkeea tai sähköiseä jäsenyyshakemuksea yhyenkin opetusaan työsuhteen perusteea. Opiskeuaikana Soo neuvoo kassan jäseneksi iittymisessä ja askuttaa opiskeijajäsenten kassajäsenmaksun. Kuka saa ansiopäivärahaa? Ansioihin suhteutettua työttömyyspäivärahaa ei ansiopäivärahaa maksetaan henkiöe, joka täyttää seuraavat ehdot. Henkiö on 1) työtön työnhakija ei imoittautunut työ- ja einkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, 2) out työttömyyskassan jäsen vähintään 34 viikon ajan ja 3) täyttänyt 34 viikon työssäooehdon kassajäsenyyden aikana. Ansiopäivärahahakemus toimitetaan Opettajien työttömyyskassaan, jossa päätetään ansiopäivärahan myöntämisestä. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edetäneiden töiden ansioiden perusteea. Esimerkiksi henkiöe, joka jää työttömäksi ja on saanut euron kuukausipakkaa, maksetaan työttömyyspäivärahaa noin euroa kuukaudessa vuonna Ansiopäiväraha on verotettavaa tuoa. Kean peruspäiväraha työttömäe on 674 euroa kuukaudessa vuonna 2012 ja tämä summa on sama riippumatta aikaisempien töiden ansioista. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivätä. Mikä on työssäooehto? Työssäooehto tarkoittaa, että opettajan on täytynyt oa 34 kaenteriviikkoa töissä. Yksi työssäooehdon edeyttämä kaenteriviikko kertyy jo, kun opetusta on vähintään 8 tuntia viikossa. Lastentarhanopettajan työssä työssäooehdon edeyttämä kaenteriviikko edeyttää 18:aa tuntia töitä viikossa. 34 työssäooehtoviikkoa on pitänyt kertyä viimeisen 28:n työttömyyttä edetäneen kuukauden aikana. Opiskeuaikana kassan jäsenenä oeia tarkasteujakso voi oa 28 kuukauden sijasta jopa seitsemän vuotta. OAJ:hin ja Opettajien työttömyyskassaan iitytään voimassa oevan opetus- tai kasvatusaan työsuhteen perusteea. Liittymisen jäkeen myös muut kuin opetusaan työt kerryttävät työssäooehtoa, kunhan työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Etenkin opiskeijajäsenten on hyvä huomata tämä, koska opiskeijat tekevät myös pajon muiden aojen töitä opiskeuaikana. Sooin jäsenyyden aikana kerätyt työssäooviikot säiyvät ja kassajäsenyys jatkuu katkeamattomana, kun Sooin jäsen vaihtaa OAJ:n jäseneksi Opetusaan töihin siirtyessä onnistuu myös tarvittaessa kassan vaihto toisesta kassasta Opettajien työttömyyskassaan. Kerätyt työssäooehtoviikot siirtyvät uuteen kassaan, kunhan aiemmasta kassasta erotaan ja uuteen kassaan iittytään kuukauden sisää. Kahdessa kassassa ei voi oa yhtä aikaa jäsenenä. Viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä Työttömäksi jäädessä tuee imoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi työ- ja einkeinotoimistoon, koska ansiopäivärahaa maksetaan vain ajata, jooin työnhaku on käynnissä. Opettajien työttömyyskassa tarjoaa tarkempaa isätietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: -ansiopäivärahan myöntämisen perusteet n TE-toimistojen paveuiden vaikutus ansiopäivärahaan n omakorvauksen vaikutus ansiopäivärahaan n vuorotteukorvauksen myöntämisen perusteet Työttömyyskassan maksamat etuudet Opettajien työttömyyskassa maksoi vuonna 2011 jäsenieen eriaisia etuuksia noin 64 mijoonaa euroa, joista ansiopäivärahaa oi noin 52 mijoonaa euroa. Työttömyyskassa maksaa kahta etuutta: ansiopäivärahaa ja vuorotteukorvausta. Vuorotteukorvausta maksetaan vuorotteuvapaan ajata, johon on oikeus vähintään kymmenen vuoden työhistorian jäkeen. Lisäksi nykyään on erityismahdoisuus ansiopäivärahaan omaehtoisen opiskeun tai työvoimapoiittisen aikuiskouutuksen ajata. Opettajien työttömyyskassa paveee Opettajien työttömyyskassan puheinpaveu on avoinna maanantaista torstaihin keo Heinä- ja eokuussa puheinpaveua on kahtena päivänä viikossa, maanantaina ja torstaina. Puheinpaveunumero on Luottamusmiesten paveut, oikeusapu ja oikeusturvavakuutus tuovat OAJ:n jäsenie merkittävän oikeusturvan. Mikä on vastuuni opettajana? Onko määräaikaisuuteni aiton? Mitä tehdä, kun huotajat uhkaavat kannea minusta auehaintovirastoe? Voinko puuttua minusta internetissä kirjoitettuihin herjauksiin? Miten saada työpaikkakiusaaminen oppumaan? Saiko työnantaja irtisanoa minut? Voiko minut siirtää toiseen kouuun? OAJ:n jäsenenä saat vastauksen näihin ja muihin oikeudeisiin kysymyksiisi netistä jäsensivuita, uottamusmiehitä, työsuojeuvatuutetuita ja tarvittaessa päivittäin avoinna oevasta akipuheinpaveusta tai kysymää asiaa sähköpostia edunvavonnasta. OAJ on ottanut jäsenieen ammatiisen oikeusturvavakuutuksen. Vakuutuksesta voidaan maksaa omia ja vastapuoen asianajo- ja oikeudenkäyntikuuja työ- tai virkasuhteeseen iittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä haintomenetteynä tai haintoainkäyttönä käsitetävissä asioissa. Vakuutus mahdoistaa sen, että jäsenee voidaan tarpeen mukaan pakata asiaan erityisesti perehtynyt paikainen asianajaja. Mitä tehdä? Mistä apua? Opettaja A on out saman työnantajan paveuksessa kome vuotta peräkkäin vain ukuvuoden kestäneiä virkamääräyksiä. Työnantaja päättää täyttää paikan jukisea haua eikä vaitse enää A:ta. Huotajat ovat tehneet opettaja B:stä kanteun auehaintovirastoe. Työnantaja vaatii B:tä kirjaista sevitystä kanteussa esitetyistä asioista. Opettaja C on juuri saanut viran. Häneä on kuuden kuukauden koeaika. Hän tuee raskaaksi, ja viiden kuukauden työnteon jäkeen työnantaja imoittaa purkavansa virkasuhteen koeajan perusteea. Opettajat A ja B ovat OAJ:n jäseniä. He kääntyvät heti asioista kuutuaan paikaisen uottamusmiehen puoeen. Luottamusmies sevittää A:n määräaikaisuuden perusteet, jotka osoittautuvat kyseenaaisiksi. Luottamusmies keskusteee asiasta työnantajan kanssa, mutta he eivät pääse yksimieisyyteen ratkaisusta. Tämän jäkeen uottamusmies on yhteydessä OAJ:n akimieheen. OAJ:n akimies sevittää, onko A:a perusteita vaatia työnantajata korvausta aittomista määräaikaisuuksista. Lisäksi A:e kerrotaan mahdoisuudesta hakea muutosta virkavaintapäätökseen, koska A ei enää tuut vaituksi hoitamaansa virkaan. Maeja virkavaaeja koskevaan muutoksenhakuun A öytää OAJ:n jäsensivuita. Luottamusmies sevittää OAJ:n akimiehitä, kuinka opettaja B:n tuisi vastata sevityspyyntöön. Ennen sevityksen antamista työnantajae B voi tarvittaessa oa vieä itsekin yhteydessä OAJ:n akimieheen. Opettaja C ei oe OAJ:n jäsen. Hän joutuu toimimaan yksin iman uottamusmiehen tukea. Häneä ei oe myöskään tahoa, jota kysyä apua ainsäädännön tukintaan. Koegat toki kommentoivat, ettei koeaikapurku vaikuta reiuta. Järjestäytymättömänä opettajana hänen tuee pakata akimies omin voimin ja varoin asioitaan hoitamaan. Kotivakuutuksesta ei oe apua, koska se ei korvaa työskenteyyn iittyvien riita-asioiden kuuja. Kuuriski jopa yi euroa Opettaja C:e seviää, että riitojen ratkaiseminen voi edeyttää sekä hainto- että käräjäoikeusprosessia. Oikeudenkäyntikuut saattavat nousta useisiin tuhansiin euroihin. C ei uskaa ottaa riskiä eikä jaksa ja ehdi asiaa enempää sevittää. Hän tyytyy siihen, että hänen työnsä päättyy koeaikapurkuun, jota työnantaja ei sen kummemmin perustee. C itse pitää syynä raskauttaan. Jos C oisi out OAJ:n jäsen, hän oisi voinut käyttää uottamusmiehen ja OAJ:n akimiesten paveuja. C:ä oisi out oikeusturvavakuutuksen kautta mahdoisuus panna käräjäoikeudessa vireie hyvityskanne tasa-arvoain rikkomisesta sekä OAJ:n akimiesten avustamana riitauttaa koeaikapurku hainto-oikeudessa. Käräjäoikeus oisi mahdoisesti tuominnut työnantajan maksamaan C:e hyvitystä tasa-arvoain rikkomisesta. Edeeen hainto-oikeus oisi mitä imeisimmin kumonnut koeaikapurun ainvastaisena ja paauttanut C:n virkasuhteen ennaeen. Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on vahinkotapahtumaa kohden euroa ja omavastuuosuus 20 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Mikäi jäsen käyttää asiansa hoitamisessa OAJ:n akimiestä tai OAJ:n akimiehen kehotuksesta ukopuoista akimiestä, on vakuutusmäärä kuitenkin euroa ja omavastuuosuus 10 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Oikeusturvavakuutusta tarvitessaan jäsenen kannattaa siis aina oa ensin yhteydessä OAJ:n akimiehiin. Miten A:n ja B:n asiat etenevät? Mikäi työnantaja hykää A:n oikaisuvaatimuksen virkavainnasta, A:a on mahdoisuus jatkaa prosessia kunnaisvaituksea hainto-oikeuteen. Laittomasta määräaikaisuudesta OAJ:n akimies tekee A:n puoesta korvausvaatimuksen haintooikeuteen. Mikäi hainto-oikeus katsoo, ettei määräaikaisuudee oe out perustetta, se vevoittaa työnantajan maksamaan A:e korvausta 6 24 kuukauden pakkaa vastaavan summan. Jos kunta vaittaa päätöksestä KHO:hon, OAJ:n akimies hoitaa A:n puoesta vastineen kunnan vaitukseen ja hoitaa asian oppuun asti jäsenpaveuna. Toisessa tapauksessa jäsen B toimittaa OAJ:n avustuksea aatimansa sevityksen auehaintovirastoe. Kanteussa on kysymys aiisuusvavonnasta. Auehaintovirasto antaa aikanaan päätöksen, josta ei voi vaittaa

9 Apua ongematianteissa Apua ongematianteissa Jos sinue tuee ongemia työssäsi, ota ensin yhteyttä a) ähimpään esimieheen b) yhdistysasioissa OAJ:n yhteysopettajaan JOS ASIA EI SELVIÄ Luottamusmies työaika ja pakkaus paveussuhteen ehdot henkiöstöhainto ja johtaminen oennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtiojen järjesteyissä määräaikaisuudet varoitukset irtisanomiset, omautukset Työsuojeuvatuutettu työturvaisuuden ja -terveyden peisäännöt työterveyshuoon toimivuus työn kuormittavuus työhyvinvointiin iittyvät kysymykset terveyteen ja turvaisuuteen vaikuttavat työn tai työoojen muutokset OAJ:n paikaisyhdistys kasvatuksen ja kouutuksen resurssit paikaiset kouutusasiat aoitteet OAJ:n toiminnan kehittämiseksi yhdistystoiminta jäsenasiat Jos ongema ei ratkea paikaisesti yhdessä paikaisten toimijoiden kanssa, voit ottaa yhteyttä OAJ:n toimistoon. Ota yhteyttä 16 OAJ Toimisto on avoinna ma pe ko Katuosoite: Rautatieäisenkatu Hesinki Postiosoite: PL 20, Hesinki Puhein: (vaihde) Jäsenrekisteri: Medemsregister: Sähköposti: Edunvavontaosaston puheinpaveu: Paveussuhteen ehdot arkisin ko 9 11 (ma 10 11) ja ( pe 14-15) Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö ja oikeudeinen neuvonta arkisin ko ja Kouutuspoitiikan erityisasiantuntijat toimiston aukiooaikoina (vaihde) tai suorat numerot OAJ:n nettisivuita Kesäaikana puheinpaveua on vain aamupäivisin. Faksi: Faksi edunvavontaan: OAJ:n auetoimistot neuvovat jäsenyys- ja jäsenmaksuasioissa opastavat jäseneduissa auttavat edunvavonta-asioissa oikean henkiön puheie tiedottavat aueen kouutuksista ja tapahtumista. Auetoimistojen sijaintipaikkakunnat ja yhteystiedot öydät OAJ:n nettisivuita.

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin!

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin! KUOPIO 2016 KUOPIO ON TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUSOSAAMISEN KESKITTYMÄ, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä paveuita. Kuopio tunnistetaan hyvänä kasvuympäristönä apsie. Tervetuoa

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT OAJ PALVELEE OAJ:n Jäsenedut MUUT JÄSENEDUT APUA ONGELMATILANTEESSA OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA

PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA PERUSOPETUS ALUEREHTORI- ORGANISAATIOMALLEJA KUNTAORGANISAATIOT MUUTOKSEN EDESSÄ Sote-uudistus kuntaorganisaatio muutoksen edessä Monessa kaupungissa jo siirrytty tai oaan siirtymässä tiaaja-tuottajamaista

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

KUOPIO. Onnellisten asukkaiden kaupunki

KUOPIO. Onnellisten asukkaiden kaupunki KUOPIO Onneisten asukkaiden kaupunki 2013 62 54'5"N 27 39'44"E KUOPIO NILSIÄ KAIKKI KOOSSA. KUOPIOSSA. Itä-Suomen keskus Noin 105 000 asukasta, työssäkäyntiaueea 150 000 asukasta Suomen 8. suurin kaupunki

Lisätiedot

Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön??

Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön?? Miksi kuulua Opetusalan ammattijärjestöön?? Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007

Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Kasvun vauhdittaja Katsaus vuoteen 2007 Sisäys Nautitaan yhteisestä menestyksestämme Toimitusjohtajan katsaus...2 TSOP yhyesti...4 Avainuvut...4 Asiakkaat...5 Rahoituspaveut...6 Päivittäiset raha-asiat...6

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 52 Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 044038) HEL 2014-006102 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT

KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT KUOPIO KUNTALIITOKSEN ICT-STRATEGIA, ONNISTUMISEN EVÄÄT Kuntien ICT-muutostukiohjeman päätösseminaari Vationvarainministeriö, Hesinki 25.11.2015 Jorma Haonen, tietohaintopääikkö Kuopion kaupunki KUOPIO

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2016 1(12) Tämä selvitys on tehty Ammattiliitto Pro ry:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav

MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakav MARAK toimintamai MARAK (ei moniammatiinen riskinarviointikokous) on Britanniasta ähtöisin oeva työskenteymuoto, joa pyritään auttamaan aikuisia vakavan parisuhdeväkivaan uhreja Sosiaai- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri Kelan palvelukanavat Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 10.6.2016 Kelan monipuolinen palvelukanavatarjonta Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Posti Toimistokäynti Suorakorvaus

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 61 n perusopetuslinjan opetuspäällikön viran täyttäminen määräajaksi HEL 2016-006700 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan opetuspäällikön

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 23/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2010 12.3.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Syyttäjänvirasto Korvausvaatimus: Syyttäjänvirasto

Lisätiedot