Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi"

Transkriptio

1 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja

2 Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja Eina Keinänen, 25, on työpaikkansa OAJ:äinen uottamusmies. Hän on saanut tehtäväänsä arvokasta tukea OAJ:n kokeneemmita ja varttuneemmita uottamusmiehitä. Heta Lievonen Kuvat Veikko Somerpuro Kun joukko on suuri, siä on enemmän voimaa vaikuttaa. Tämä oi Eina Keinäsen isän, pitkän injan ay-aktiivin vinkki tyttäreeen. Keinänen työskenteee astentarhanopettajana ja on kouutuksetaan sosionomi. Oman työpaikan astentarhanopettajat kuuuvat OAJ:hin, ja siksi järjestö tuntui parhaata vaihtoehdota myös Keinäsee. Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Hän iittyi jäseneksi aoittaessaan työt Jorvin päiväkodissa vajaat kome vuotta sitten. Keinänen on viime syksystä asti out työpaikkansa OAJ:äinen uottamusmies. Laajan tehtävän hoitaminen tuntuu vieä hiukan jännittävätä, mutta kaikki on sujunut hyvin. Ei tätä pysty oppimaan muuten kuin käytännön kokemusten kautta. Kaikkea ei voi miettiä etukäteen, vaan pitää mennä tianteiden mukaan. Neuvotteupäiviä Keinänen tapasi muita OAJ:äisia uottamusmiehiä. Nuori uottamusmies otettiin ämpimästi vastaan. Se oi kuin iso perhe, monet sanoivat, että voin ähettää viestiä tai soittaa mioin vain, jos on jotakin kysyttävää. Keinänen työskenteee Jorvin päiväkodissa 21-paikkaisen Soraset-ryhmän astentarhanopettajana. Lapset ovat 4 6-vuotiaita. Keinänen päätti jo 6-vuotiaana, että hauaa työskenneä asten kanssa. Opettaminen on aina out mieuista. Vamistuttuaan Jyväskyän ammattikorkeakouusta hän työskentei kome kuukautta nuorisokodissa. Hän oi jo apsesta asti suunniteut muuttavansa pääkaupunkiseudue, ja Jorvin päiväkodista avautui paikka, joka vaikutti sopivata. Haastatteussa tuntui, että hauan tänne. Ammatinvainta vahvistui opintojen aikana. Keinänen punnitsi myös muita sosionomie mahdoisia suuntautumisvaihtoehtoja, mutta työ asten parissa tuntui omimmata. Sosionomiopintoihin kuuui harjoitteujakso astensuojeussa. Siitä on out apua vanhempien kohtaamisessa. Jorvin päiväkodissa vanhempien kanssa asioiminen on tuntunut hepota. Viime aikoina päiväkodissa on out mediakasvatuskokeiu, johon on kuuunut muun muassa omien mainosten ja uutisten esittämistä. Lapset ovat innostuneet esittämään astenohjemia käsinnukeia pahviaatikosta askarreussa teevisiossa. Keinänen toimii myös päiväkodin varajohtajana. Keinänen on työpaikkansa astentarhanopettajista ainoa, joa on sosionomin kouutus. Muut ovat vamistuneet joko yiopistosta tai suorittaneet vanhan, opistotasoisen tutkinnon. Keinäsen mukaan kouutustaustojen eriaisuus ei näy ainakaan arkitasoa. Yiopistosta ja ammattikorkeakouusta vamistuneet astentarhanopettajat täydentävät toisiaan hyvin. Isätä on tuut pajon rohkaisua ja tukea. Isä, hiihtokeskustyöntekijä, on toiminut oman aansa ammattijärjestössä vuosikymmeniä. Toivoisin, että ihmiset oisivat kiinnostuneita omien etujensa ajamisesta, etteivät he ummistaisi simiään ja ajatteisi, että muut hoitavat asiat. Tuee turvaisempi oo, kun tietää, että asiat menevät niin kuin pitää. Yhtä suurta perhettä 2 3

3 Vaikuttaminen on nyt erityisen tärkeää 4 Kisa kouutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoituksesta kiristyy ja kovenee. Kun jukista taoutta pyritään tasapainottamaan, ovat myös kouutus ja opetus joutuneet erittäin voimakkaiden säästötoimien kohteeksi. Verovaroista yhä suurempi osa menee kasvavan ikääntyneiden joukon ja huono-osaisten paveuihin. Samoista rahoista kamppaievat kouutus ja kasvatus. Taoudeisia resursseja on supistettu vatiovaan jo tekemien päätösten seurauksena merkittävästi, mutta monet rahoituksen kohdentamista koskevat opuiset päätökset tehdään kunnissa. Kouutuspaikkojen vähentäminen ammatiisesta kouutuksesta, ukiokouutuksesta, ammattikorkeakouuista ja yiopistoista sekä vation rahoituksen vähentäminen vapaasta sivistystyöstä ja aikuiskouutuksesta tarkoittavat monien kouutusohjemien, oppiaitosten tai niiden toimipisteiden opettamista. Tämä vaikuttaa sekä opettajien työisyyteen että työpaikkojen sijoittumiseen. Eämme jäeen kerran aikaa, jooin ammattijärjestön työ on äärimmäisen tärkeää. Opetus- ja kasvatusaan puoesta juhapuheita pitäviä riittää, mutta todeisuudessa opetusaan ammattiaisten työtä, työn tekemisen edeytyksiä, voimavaroja ja pakkauksen kehittämistä ajaa vain OAJ. Toimintamme oikeutus tuee jäsenitä. On vättämätöntä, että järjestäytymisaste pysyy nykyiseen tapaan korkeana. Se, että kaikki opetusaan ammattiaiset kattavasti kuuuvat yhteiseen järjestöömme, uo sen voiman, joa voimme ajaa oikeutettuja etujamme. OAJ:ä on vahva organisaatio. Oemme viime vuosina vahvistaneet sitä erityisesti aueeisen toiminnan tarpeisiin ja aueeisia näkymiä simää pitäen. Tarvitsemme vahvaa ja yksituumaista toimintaa kaikia nejää tasoa: kansaisea, aueeisea ja paikaisea sekä yhä enemmän myös kansainväiseä tasoa. Yhtenäinen järjestö antaa edunvavonnae parhaan sekänojan. OAJ on jäsentensä asiaa myös tuevina vuosina. Yhä enemmän tehtävämme on ennakoida ja havaita kehitysnäkymiä ja ottaa ne huomioon toiminnassa. Entistä enemmän OAJ hauaa myös vaikuttaa kehittymisen suuntaan. Tue mukaan vaikuttamaan. Se tapahtuu vain jäsenenä ja toimijana! Oi Luukkainen Puheenjohtaja jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja Opettaja on monipuoinen ja hyödyinen Ajankohtaiset ja konkreettisesti opettajan työhön tarttuvat artikkeit ja jutut ovat Opettaja-ehden parasta antia, imenee kevään 2012 ukijatutkimuksesta. Lukijat kiittävät myös ehden monipuoisuutta. Opettaja-ehden ukijat ukevat ehteä verrattain säännöisesti. Nejä opettajaa viidestä sanoo ukeneensa viittä tai kuutta edeistä ehden numeroa. Useimmiten ehteen tartutaan kaksi kertaa, mutta 6 prosenttia vastaajista sanoo ukevansa ehteä nejä kertaa tai useammin. Lehden ukemiseen vastaajat käyttävät aikaa useimmiten puoisen tuntia. Kuitenkin 4 prosenttia ukijoista ukee ehteä yi tunnin. Lukemistarkkuus on muuttunut hieman: ehden kannesta kanteen ukevia on aiempaa vähemmän, nyt 16 prosenttia, kun kome vuotta sitten uku oi 20 prosenttia. Kaksi opettajaa komesta ukee kuitenkin enemmän kuin puoet ehdestä. Lukijat pitävät Opettajaa uotettavana, varsin hyödyisenä ja asioihin tarttuvana. Opettajakunta myös arvostaa ehteään. Keväää 2011 tehdyn OAJ:n viestintäkyseyn mukaan kahdeksan opettajaa kymmenestä saa tietoa OAJ:stä ja opetusaasta ensisijaisesti juuri Opettajasta. Opettaja on Suomen vanhin viikoittain imestyvä aikakausehti. Lehti on uettavissa myös verkossa. Virka- ja kouutusimoitukset ovat keskeinen osa ehteä. Niiden avua opettajat saavat ajan tasaa oevan tiedon tarjoa oevista vapaista viroista ja kouutuksista. Lehti paveee ukijoitaan ajankohtaisaineiston isäksi muun muassa kouutusiitteeä, vero-ohjeia, kouutyön suunnitteuaineistoa sekä jäseneduista kertovaa iiteehdeä. Lähinnä peruskouujen opettajie suunnattu Retkiopas tarjoaa kättä pidempää uokkaretkien ja eirikouujen suunnitteuun. Opintoretkiopas puoestaan paveee erityisesti toisen asteen opettajia. Kansainväistä aineistoa on ehden vuosittain jukaisema Kouutus kaikie -iite. Opettaja on maaiman suurin opetusaan jukaisu. Sen evikki on ja ukijoita on Lukijoina ovat kaikki opettajat opiskeijoista ja astentarhanopettajista yiopistonopettajiin. Lukijakuntaan kuuuvat isäksi opetusaan päättäjät ja virkamiehet. Opettajan painaa Forssa Print ympäristöystäväisee paperie. Kirjapainoa on ympäristösertifikaatti Opettajan päätoimittajana on out vuodesta 1987 Hannu Laaksoa. Jäsen+2012 Perustietoa OAJ:stä uusie jäsenie ja paikaisyhdistyksie. Suunnitteu ja toteutus Ukoasu Yrjö Kippi Opettajan toimituksesta Heta Lievonen ja Eeva Myyrä Päätoimittaja Hannu Laaksoa OAJ:n toimistosta Jenni Arnki, Nina Lahtinen, Erkki Mustonen, Pasi Pesonen, Anna Pitkäkoski, Rauno Segersvärd, Eia Urpiainen ja Ua Siimes Avustajat Vaokuvaajat Veikko Somerpuro ja Oi Häkämies Painos Opettajan 32/2012 osana noin kp ja eriispainos kp Jukaisija Opetusaan Ammattijärjestö OAJ Painopaikka Forssa Print, Forssa 5

4 Tietoa ja paveuja verkossa OAJ paveee jäseniään aktiivisesti myös verkossa. OAJ:n verkkosivuie on koottu ajankohtaista asiaa opetusaata, opettajan työstä, edunvavonnasta ja jäseneduista. OAJ:n verkkosivut Kaikie avoimia järjestön verkkosivuia jukaistaan OAJ:n ja opetusaan uutisia. Sivuia on myös pajon tietoa OAJ:stä, järjestön jäsenyydestä, opettajan ammatista sekä edunvavonnasta ja vaikuttamisesta. Jäsensivut OAJ:n jäsenet, myös opiskeija- ja seniorijäsenet, pääsevät kirjautumaan jäsensivuie kaikie avointen verkkosivujen kautta. Jäsensivuia jukaistaan OAJ:n asiantuntijoiden kokoamaa edunvavontatietoa sekä yksityiskohtaiset tiedot jäseneduista ja OAJ:n järjestämistä kouutuksista ja tapahtumista. OAJ:n uudet jäsenet saavat jäsensivujen henkiökohtaisen käyttäjätunnuksen ja saasanan automaattisesti kotiin postitettuna. Liity jäseneksi tai päivitä jäsentietojasi OAJ:n verkkosivuia ja jäsensivuia voi myös hakea OAJ:n jäsenyyttä tai päivittää jäsenyystietojaan. Työnantajan vaihtuessa jäsensivuia voi hakea uuden paikaisyhdistyksen jäsenyyttä. Imoitukset eäkkeee jäämisestä sekä eriaisista pakattomista jäsenyysjaksoista hoituvat Jäsensivujen asiointiomakkeia heposti ympäri vuorokauden. Verkkosivuia täytetyt jäsenyyshakemukset pystytään käsitteemään huomattavasti perinteisiä paperiomakkeita nopeammin, ja näin jäsen saa uudet jäsenedut käyttöönsä aiempaa pikaisemmin. Edunvavontatietoa OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet jäsensivuie pajon tietoa opettajan edunvavontaan iittyvistä kysymyksistä kuten pakoista, virkavapaista, työomista, työajoista, eäkkeistä ja työhön iittyvistä juridisista kysymyksistä. Sivuia on omat kokonaisuutensa työeämään tai eäkkeee siirtyvie. Mikäi omaan kysymykseen ei sivuia oe vastausta, öytyvät jäsensivuita oman uottamusmiehen yhteystiedot ja mahdoisuus ähettää kysymyksensä OAJ:n asiantuntijoiden vastattavaksi. Opettaja-ehden sivuia on Opettajan virkahaku -paveu, jonka kautta opettajat voivat entistä hepommin tutustua ja hakea avoinna oeviin virkoihin ja toimiin. Jäsensähköposti Jäsensivuia voi ottaa käyttöönsä OAJ:n jäsensähköpostin. Jäsen saa imaiseksi käyttöönsä etunimi. -tyyppisen sähköpostiosoitteen. Jäsensähköpostia voi käyttää joko jäsensivuia tai eriiseä sähköpostiohjemaa kuten Outookia tai Thunderbirdiä. Jäsenpostiosoitteeseen tuevat sähköpostit voi hautessaan ohjata suoraan toiseen käyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen. Opettaja-ehti ja virkahaku Opettajaa on out verkossa näköisehti vuodesta 2006 akaen. Näköisehti on uettavissa netissä jo tiistaina, kun paperiehti saavuttaa ukijansa perjantaina. Verkkosivuia voi ukea uusimman ehden tai etsiä tietoa aiemmista Opettaja-ehdistä. Sivuia voi myös ähettää paautetta ja juttuideoita toimituksee. Opettaja-ehden sivuia on Opettajan virkahaku -paveu, jonka kautta opettajat voivat entistä hepommin tutustua ja hakea avoinna oeviin virkoihin ja toimiin. Myös työnantajat pystyvät jättämään virkaimoituksensa aiempaa hepommin. OAJ monessa mukana OAJ:ä on keskeinen rooi kaikissa kasvatukseen ja kouutukseen iittyvissä asioissa niin vatakunnaisesti, aueeisesti kuin paikaisestikin. Sopimus-, paveussuhde- ja pakka-asioiden isäksi OAJ vaikuttaa muun muassa kasvatuksen ja kouutuksen resursseihin sekä ainsäädäntötyöhön. OAJ vaikuttaa eduskuntaan, vationeuvostoon ja sen ministeriöihin sekä eri virastoihin. Näin se pyrkii turvaamaan, että vationtaoudessa varataan riittävästi voimavaroja varhaiskasvatuksen ja kouutuksen järjestämiseen. Opettajan työhön iittyviin ainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin OAJ vaikuttaa muun muassa eriaisissa työryhmissä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten muutokset heijastuvat opettajan työtehtäviin, työkuvaan ja kouutuksen voimavaroihin. Lisäksi OAJ ottaa esiin ainsäädännön uudistustarpeita aadukkaan kasvatuksen ja kouutuksen turvaamiseksi. OAJ:n aue- ja paikaisyhdistysten vaikuttamistyö on niin ikään vahvaa. OAJ tukee opettajien aueeista ja paikaista edunvavontaa ja vaikuttamista esimerkiksi kouuttamaa aueeisia ja paikaisia järjestöaktiiveja. OAJ myös antaa aueeisie ja paikaisie yhdistyksie apua ongematianteissa - jos vaikkapa opettajia oaan omauttamassa tai kouutuksen järjestäjien pyrkimykset säästöihin aiheuttavat ongemia. Aineistoa kunnaisvaaeihin OAJ pitää kasvatus- ja kouutusasioita esiä keskusteuissa muun muassa tarjoamaa vaaien yhteydessä ehdokkaie kasvatus- ja kouutusaiheista materiaaia. OAJ:n kunnaisvaaiteemat syksyn 2012 vaaeja varten öytyvät myös OAJ:n nettisivuita. Verkostoyhteistyö sekä järjestön sisää että ukopuoisten toimijoiden suuntaan on merkittävä osa edunvavontaa. OAJ:n toimisto, aueeiset ja paikaiset yhdistykset, uottamusmiehet, työsuojeuvatuutetut, työpaikkojen opettajakunnat sekä yksittäiset jäsenet muodostavat vaikuttavan verkoston. Toimijoiden yhteistyö sekä toistensa että paikaisten, aueeisten ja vatakunnaisten sidosryhmien kanssa varmistavat, että resurssit saadaan turvatuksi ja että ainsäädännön ja sopimusten noudattamista vavotaan ja epäkohtiin puututaan. OAJ tarjoaa myös jäsenee kattavan verkoston ammattitaitoisia toimijoita, jotka voivat auttaa opettajaa arjen työn ongematianteissa. Takasivua on kaavio ongematianteissa toimimisesta. OAJ on jäseniään varten! 6 7

5 Voimaa verkostosta Näin iityt OAJ:hin Jäseneksi iittyminen hoituu hepoiten sähköisesti OAJ:n verkkosivuia OAJ:n jäsenyys antaa turvaa ristiriitatianteissa ja auttaa verkostoitumaan nopeasti. Yhteistyöä voidaan taistea myös opettajien väsymistä vastaan. Heta Lievonen kuva Oi Häkämies Perttu Härkönen kuuuu OAJ:n jäsenhankinnae tärkeään joukkoon: hän on kouunsa yhteysopettaja. Härkönen hoitaa tiedonkukua Hesingin opettajien ammattiyhdistyksen ja Tahvonahden aa-asteen opettajien väiä. Väitän toimistota tuevaa postia eteenpäin ja heitän vinkkejä. Härkönen myös auttaa eriaisissa jäsenyyteen iittyvissä asioissa, esimerkiksi sioin, kun uudessa työpaikassa aoittavan opettajan pitää vaihtaa yhdistystä. OAJ:hin kuuuu kaikista opettajista noin 95 prosenttia. Iman yhteysopettajia järjestäytymisaste ei missään tapauksessa oisi näin hyvä, sanoo kehittämispääikkö Ua Siimes OAJ:stä. Tuttu ihminen väittää viestiä tehokkaammin kuin mainoskampanjat. Musiikinopettajana aiemmin työskenneeen Siimeksen itsensäkin värväsi aikoinaan OAJ:n jäseneksi juuri oman kouun yhteysopettaja. Hän toi iittymisapun, ei nyt ehkä ensimmäisenä mutta toisena päivänä. Muuten oisi heposti jäänyt iittymättä. Perttu Härkönen tui OAJ:n jäseneksi Sooin kautta. Hänen mukaansa uudet, vastavamistuneet opettajat ovat nykyisin hyvin tietoisia järjestöstä. Härkösee on tärkeää, että OAJ antaa tukea ristiriitatianteissa. Jäsen saa myös hyviä etuja kuten vakuutusedut. Myös esimerkiksi uudee paikkakunnae muuttaessa järjestöstä on hyötyä. Yhdistyksessä verkostoituu nopeasti. Yhteysopettajana Härkönen aoitti vuosi sitten. Hän päätyi tehtävään, koska järjestöasiat kiinnostavat. Hesingin opettajien ammattiyhdistys järjestää yhteysopettajie aktiivisesti kouutuksia. Härkönen on myös kouunsa apuaisrehtori. Johtajarooin ja jäsenyyden yhteensovittaminen on sujunut hyvin, eikä ristiriitoja oe tuut. Esimies on suhtautunut järjestötoimintaan myönteisesti. Väsymys huoettaa Härköstä huoestuttaa etenkin opettajien väsyminen. Opettaja joutuu usein hoitamaan tehtäviä, jotka ammatiisesti kuuuisivat joekin muue. Kouutuskaan ei vamenna kaikkiin arjessa vastaan tueviin pumiin, vaikkapa hankaiin tianteisiin vanhempien kanssa. Kentätä tuee jatkuvasti kyseyitä, että miten väsymystä voitaisiin hepottaa, Härkönen kertoo. Liian moni vasta aae tuut nuori opettaja pohtii siirtymistä toisee aae. Todea taitavia opettajia vamistuu, ja heistä pitäisi pitää kiinni, Härkönen miettii. Tianteen korjaamiseksi tarvittaisiin Härkösen ja Siimeksen mukaan isää rahaa, pienemmät ryhmäkoot ja kouuihin riittävästi myös muuta ammattitaitoista henkiökuntaa opettajien isäksi. Jaksamiseen voi saada tukea myös OAJ:n toiminnasta. OAJ aue- ja paikaisyhdistyksineen pyrkii auttamaan esimerkiksi nuorie opettajie suunnatuia tiaisuuksia ja Nope-kouutuksia, Siimes kertoo. Härkösen mieestä kouutuksen kehittämisessä katseet pitäisi kääntää tuevaisuuteen ja miettiä, missä hauamme oa kymmenen vuoden päässä. Jos Suomi tuudittautuu Pisa-menestykseensä ja pysähtyy, muut maat ajavat ohi. Suomea ei oe öjyä tai muita rikkauksia, joihin turvautua. Menestys tuee kouutuksesta ja vahvasta peruskouusta. Nokia, Vaisaa Group ja Angry Birds eivät oe tueet sattumata. OAJ onkin aoittanut oman tuevaisuustyönsä, jossa sevitetään, miaisia muutosnäkymiä ja -tarpeita suomaaisea kouutusjärjestemää on vuoteen 2025 mennessä. OAJ on korkeasti kouutettujen keskusjärjestön Akavan suurin jäsenjärjestö. Opettajista noin 95 prosenttia on jo OAJ:n jäseniä. OAJ:n jäsenyyden edeytyksenä on työskentey opetus- tai kasvatusaaa pakansaaja-asemassa. Järjestäytyminen on siis ammattikuntapohjaista. OAJ:hin voivat kuuua kaikki opetustyötä tekevät kouutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Opettajan kepoisuusehdot täyttävää tuee jäsenyyden hakemishetkeä oa voimassa oeva työsuhde. Kepoisuutta vaia oevaa täytyy jäsenyyttä hakiessaan oa ukukauden kestävä työsuhde. Jäsenkepoisia ovat tavanomaisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien isäksi myös muita opetustoimeen iittyviä tehtäviä, kuten hainto-, kehittämis-, tutkimus- ja suunnitteutehtäviä, hoitavat, varsinkin, jos heiä on opettajankepoisuus ja/tai opettajatausta. Opetus- ja kasvatusaan työntekijä voi OAJ:n jäsenyyden ohea oa rinnakkaisjäsenenä toisessa akavaaisessa ammattijärjestössä. OAJ:ä on rinnakkaisjärjestäytymissopimukset Suomen Ekonomiiiton (SEFE), Uuden Insinööriiiton (UIL) ja Tekniikan akateemisten (TEK) kanssa. Lisäksi monet muut akavaaiset iitot antavat aennusta jäsenmaksustaan OAJ:n jäsenie. Jäsenmaksut ja jäsenedut Jäsen maksaa OAJ:e normaain jäsenmaksun ja rinnakkaisjärjestöön kyseisen iiton määritteemän jäsenmaksun ( euroa). OAJ:n jäsenyyteen kuuuvat kaikki Liittyminen Jäseneksi iittyminen hoituu hepoiten sähköisesti OAJ:n verkkosivuia Lähes jokaisessa kouussa, oppiaitoksessa ja päiväkodissa on oaj:äinen yhteysopettaja tai -henkiö, joka neuvoo iittymisessä. Hänetä on saatavissa myös perinteinen paperinen iittymisomake. OAJ:n jäseneksi iitytään työpaikan aueea toimivan paikaisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Opettajaksi opiskeevat iittyvät OAJ:hin Suomen opettajaksi opiskeevien iiton Sooin kautta. Sooiaisen iittyessä OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi akkaa Sooin jäsenyys automaattisesti. Jäsenmaksu OAJ:n jäsenmaksu on prosentuaainen ja sitä maksetaan ennakkopidätyksen aaisista kokonaisansioista. Jäsenmaksu koostuu järjestön jäsenmaksun isäksi aueja paikaistason yhdistysten jäsenmaksusta. Jäsenmaksu sisätää myös Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenetä perittävä kokonaisjäsenmaksu vaihteee yhdistyksittäin oen keskimäärin 1,1 1,3 prosenttia. Vähimmäisjäsenmaksu on 6 euroa/ kaenterikuukausi. Työttömänä, pakattomaa virkavapaaa, vuorotteuvapaaa tai työomaa vaia ansiotuoja oevie jäsenmaksu on 6 euroa kaenterikuukautta kohden. Tämän isäksi tuevat mahdoiset vatakunnaisten yhdistysten omat vähimmäisjäsenmaksut. Rinnakkaisjäsenyydeä parhaat edut OAJ:n jäsenedut myös työttömyysturva. Rinnakkaisjärjestön jäsenmaksuun sisätyvät pääsääntöisesti ehtiedut, kouutukset, tapahtumat sekä ammatiis-aatteeinen edunvavonta ja yhteistyö. Rinnakkaisjäseneksi iitytään kyseiseen iittoon. Mainitse iittyessäsi, että haet rinnakkaisjäsenyyttä. Imoita rinnakkaisjäsenyydestä myös OAJ:n jäsenrekisteriin. Jos oet jonkun muun iiton jäsen, iity OAJ:n jäseneksi sähköiseä iittymisomakkeea. Imoita aiempaan iittoosi, että oet iittynyt OAJ:n jäseneksi ja hauat säiyttää rinnakkaisjäsenyyden kyseisessä iitossa. 8 9

6 Mistä opettajae maksetaan? Osaistu opettajatapahtumiin Soo on opettajaopiskeijoiden asiaa Opettajan pakkaa ei enää nykyään voi katsoa pekästään pakkatauukosta kouutuksen, nimikkeen ja työkokemuksen perusteea. Ota siis sevää uuteen työhön hakeutuessasi, miaista pakkausjärjestemää työpaikassa noudatetaan ja mitä se tarkoittaa sinun ompakossasi. Opettajien paveussuhteen ehdoista kuten pakkausjärjestemästä, työajasta, vuosiomasta ja äitiysvapaan pakkauksesta sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa. Opettajan paveussuhteen ehdot ja pakkausjärjestemä voivat siis vaihdea kouumuodon isäksi sen mukaan, onko opettaja töissä vation, kunnan vai yksityisen työnantajan paveuksessa. Tässä kuvattu pakkausjärjestemä koskee erityisesti kuntien paveuksessa oevia opettajia, mutta se pitää pitkäti paikkansa myös vatioa ja yksityiseä työnantajaa. Opetusaan nykyinen pakkausjärjestemä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkiökohtaiseen osaamiseen. Täaisen pakkausjärjestemän tavoitteena ja tarkoituksena on motivoida henkiöstöä ja saattaa opetusaan pakat kipaiukykyisiksi muiden aojen pakkaukseen verrattuna sekä edistää toiminnan tuokseisuutta. Tehtäväkohtainen pakka Jokaisee opettajaryhmäe on määritety peruspakka. Peruspakat imoitetaan hinnoitteutunnusten (hitu) mukaan pakkatauukossa, ja eri hinnoitteutunnukset muodostuvat opettajan tutkinnon, kepoisuuden ja tehtävänimikkeen mukaan. Hinnoitteutunnusten mukaiset tauukot ovat uettavissa muun muassa OAJ:n jäsensivuia. Perustehtävää vaativammassa tehtävässä maksetaan peruspakkaa korkeampaa, tehtäväkohtaista pakkaa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa on termien mukaisesti otettava huomioon opettajan tehtävät ja niiden vaativuus. Työntekijän henkiökohtaiset ominaisuudet eivät vaativuusarvioon voi vaikuttaa. Tehtävien vaativuuden arviointi Tehtävien vaativuutta arvioidessa voidaan arvioida muun muassa sitä, miaista osaamista tehtävässä vaaditaan, miaista vastuuta tehtävään kuuuu, miaisia yhteistyötaitoja tarvitaan ja miaiset ovat tehtävän asettamat työskenteyoosuhteet. Vaativuutta arvioitaessa on huomioitava tehtävän vaatima isäkouutus, mahdoiset isätehtävät ja esimiesasema. Tehtävän vaativuuden arviointijärjestemä neuvoteaan paikaisesti. Se tarkoittaa sitä, että vatakunnaisesti kukaan ei määrittee tarkkoja tehtävän vaativuuden arviointi ei tva-kriteereitä, vaan ne sovitaan työnantajakohtaisesti. Neuvotteuissa on työnantajan edustajia esimerkiksi kuntahainnon henkiöstöä ja työntekijöiden puoeta pääuottamus- ja uottamusmiehiä sekä esimerkiksi paikaisyhdistyksen puheenjohtaja. Paikaisyhdistyksessäsi tiedetään parhaiten, mitkä ovat oman työnantajasi käyttämät tva-kriteerit. Muut isät Tehtävän vaativuuteen perustuvan isän isäksi opettajae maksetaan työkokemukseen perustuvaa isää (vuosisidonnainen isä) ja mahdoisesti henkiökohtaista isää. Henkiökohtainen isä perustuu arviointijärjestemään, jossa tuee arvioida ammatinhaintaa ja työssä suoriutumista. Henkiökohtaisen isän jakoperusteet neuvoteaan paikaisesti ja työnantaja päättää henkiökohtaisen isän maksamisesta. Koko toimintayksikön tuoksen perusteea voidaan maksaa myös tuospakkioita. Voit vaikuttaa pakkaasi Opettajan peruspakka määräytyy pääasiassa viran tai tehtävän, tutkinnon ja kepoisuuden mukaan. Opetusaan nykyinen pakkausjärjestemä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajien ei tarvitse enää automaattisesti tyytyä pekkään peruspakkaan. Työpaikkaa haettaessa on syytä tuoda sekeästi esie oman kouutuksen ja kokemuksen kautta hankittu erityisosaaminen, jonka perusteea muun muassa henkiökohtaista isää voidaan maksaa. Lisäksi on hyvä ottaa sevie, onko haettava työ perustehtävää vaativampi ja maksetaanko tehtävästä sen vaativuuteen perustuvaa, työnantajakohtaisesti sovittua, peruspakkaa korkeampaa tehtäväkohtaista pakkaa. Mahdoisuuteen vaikuttaa omaan pakkaansa kannattaa suhtautua vakavasti. Pysyttee ajan hermoa esimerkiksi osaistumaa oman yhdistyksesi järjestämiin tiaisuuksiin. Työpaikkaa haettaessa on syytä tuoda sekeästi esie oman kouutuksen ja kokemuksen kautta hankittu erityisosaaminen, jonka perusteea muun muassa henkiökohtaista isää voidaan maksaa. Kohtaa koegoita, irrottaudu arjesta, opi uutta ja vaikuta! Tue mukaan opettajien kouutus- ja virkistystapahtumiin! OAJ on mukana järjestämässä muun muassa seuraavia tapahtumia: Educa Suomen aajin opetus- ja kasvatusaan kouutustapahtuma Educa järjestetään seuraavan kerran Tapahtuman järjestävät yhteistyössä OAJ ja Suomen messut. Messupäiviin Hesingin Messukeskuksessa mahtuu yi 100 seminaaria ja uentoa, monipuoinen messunäyttey sekä ukuisia oheistapahtumia. Educan ohjema täyttää aadukkaan veso-päivän kriteerit, joten kannattaa neuvotea tapahtuma ajoissa vesoksi ja ähteä kouuttautumaan isoakin opettajaporukaa. Educaan osaistuminen on kaikie OAJ:n jäsenie maksutonta. Opi- ja Iso-päivät Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen opettajapäivät keräävät joka komas vuosi aadukkaia uennoiaan ja näytteyiään aueiden opettajat kouuttautumaan ja virkistymään. Seuraavat Opi-päivät järjestetään Ouussa 2014 ja Iso-päivät puoestaan Kuopiossa Opettajien kesäpäivät Kouuiikuntaiitto kutsuu iikunnaiset opettajat vuosittain kesäpäivie tapaamaan tuttuja ja iikkumaan yhdessä. Kesäpäiviä on mahdoisuus osaistua sekä harrasteiikuntaan että eri ajien kipaiuihin. Kouuiikuntaiitto järjestää myös ukuisia muita tapahtumia, kuten vaeusretkiä ja eri paoiuajien turnauksia OAJ:n jäsenie. Maaiman opettajien päivä Maaiman opettajien päivän viettämisen aoitti maaiman opettajajärjestö Education Internationa yhdessä Unescon kanssa, ja päivää vietetään vuosittain 5. okakuuta eri puoia maaimaa. OAJ:n aueyhdistykset ja paikaisyhdistykset järjestävät sioin upeita tapahtumia ja eriaisia tempauksia. Ja pajon muuta OAJ:n yhdistykset järjestävät pajon omia tapahtumia, tiaisuuksia ja matkoja, joihin voit jäsenenä osaistua. Tapahtumissa tutustut oman aueesi koegoihin ja pääset irtautumaan arjen opetustyöstä. Samaa saat uutta tietoa, taitoa, ideoita ja ajatuksia omaan opetustyöhösi. Kannattaa osaistua! OAJ:n opiskeijajärjestö Suomen opettajaksi opiskeevien iitto Soo, on kaikkien tuevien opettajien vatakunnainen yhteistyö- ja edunvavontajärjestö. Soo yhdistää päiväkouuihin, kouuihin ja muihin oppiaitoksiin vamistumisen jäkeen työistyvät opettajat jo opiskeuaikana. Kaikkien jäsenryhmien tunteminen ja toimintaan aktivoiminen ovat vatakunnaisen edunvavonnan ähtökohtia. Neuvoo ja kouuttaa Soo neuvoo, kouuttaa ja pitää jäsenistönsä ajan tasaa siitä, mitä opetus- ja kasvatusaaa tapahtuu. Jäsenie järjestettävät maksuttomat teemaseminaarit tarjoavat isäkouutusta aiheisiin, joihin ei ehditä syventyä opettajankouutuksessa, mutta jotka ovat opettajan työn kannata oennaisia. Soo tukee jäseniään työeämään siirtymisessä sekä tarjoaa apua ja turvaa opettajan työhön ja sijaisuuksiin iittyvissä asioissa opiskeuaikana. Sooin kaikessa toiminnassa toteutuu sooiaisten yhteisöisyys, ja kaikie yhteinen opettajaidentiteetti kehittyy toimintaan osaistumaa. Sooin etujen isäksi jäsenten käytössä ovat OAJ:n monipuoiset jäsenedut ukuun ottamatta työttömyysturvaa. Sooin jäsenet voivat varautua mahdoisiin vamistumisen jäkeisiin työttömyysjaksoihin iittymää Opettajien työttömyyskassaan eriiseä hakemuksea Sooin kautta. Jäseneksi Sooiin kuuutaan pääosin jäsenyhdistysten ei opettajaopiskeijoiden ainejärjestöjen kautta. Ensin iitytään paikaiseen ainejärjestöön ja sen jäkeen Sooiin. Ammattikorkeakouuopiskeijat ja muut seaiset opettajaksi opiskeevat, jotka eivät voi kuuua mihinkään jäsenyhdistykseen, voivat iittyä suoraan Sooin henkiöjäseneksi. Oman jäsenyhdistyksen voi tarkistaa Sooin nettisivuita. Sooin jäsenmaksu ukuvuonna on 22 euroa. Jäseneksi pääsee kätevästi Sooin verkkosivuia. Sietä saa myös isätietoa iiton toiminnasta, paveuista ja eduista

7 Jäsenetuina vakuutusturvaa ja omaosakkeita OAJ on neuvoteut sinue monta etua, joita kannattaa hyödyntää. Kysy myös omata yhdistyksetäsi mahdoisista paikaisista jäseneduista. Pidä jäsenkortti mukanasi, se kannattaa! Kattavat vakuutukset Ammatiinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus Työssäkin voi sattua seaista, mistä joutuu vastuuseen tai ainakin puoustamaan oikeuksiaan joko työnantajaa tai muita tahoja vastaan. OAJ:n jäsenet ovat vakuutettuja opetustyöstä aiheutuvien riitojen varata. Lue kirjoitus oikeusturvasta tästä Jäsen+:sta. Jatkuva matkavakuutus Jäsenen vapaa-ajan matkavakuutus on voimassa iman eri vahvistusta enintään 45 päivän pituisia matkoia. Jäsenkortti käy todisteeksi vakuutuksesta. Vakuutus kattaa myös mukana matkustavat vakuutetun ae 20-vuotiaat apset. Lisänä on pienehkö matkatavaravakuutus. > Jäsenedut > Liittovakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuvan tapaturman hoitokuut, enintään euroa tapaturmaa kohden. Jatkuvan matkavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen voi ostaa eduisesti myös puoisoe ja apsie. Ryhmäsampo Primus Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemän vertaiun mukaan Suomen eduisin henkivakuutus on Kaevan tarjoama Ryhmäsampo Primus. OAJ:n jäsenenä kuuut tämän edun piiriin. Henkivakuutuksen tarve on suurimmiaan sioin, kun perheeä on pajon vekaa, pieniä apsia tai jos taous on vahvasti yhden ihmisen varassa. Suurin syy henkivakuutuksen puuttumiseen on se, ettei henkivakuutuksen tarvetta oe ajatetu.hepoimmin ostat henkivakuutuksen osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi. Ryhmäsampo Primuksen edut: n heppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen aekirjoittamaa terveydentiaimoituksen n voit vertaia eri turvien hintoja ja ostaa vakuutuksen netistä n OAJ:n jäsenten aennus jopa 50 prosenttiavoit vaita monipuoisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itseesi sopivimman n apsen tapaturmavakuutus on voimassa 20-vuotiaaksi iman urheiurajoitusta. Eduista omaiua Kattavat vakuutukset Vakuutusaennuksia OAJ:n jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia järjestöasiakkaan If-keskittäjäetuja: n Järjestöasiakkaan If-keskittäjäaennusta prosenttia n If-omavastuuetua jopa 160 euroon saakka n If-turvaisuusetuja n Kampanjaetuja n Lisäksi voit saada S-ryhmän bonusta. Lisätietoja keskittäjän vakuutuksista ja eduista saat osoitteessa if.fi/oaj, numerosta (pvm/mpm) tai ähimmästä Ifistä. Eduista omaiua Hoiday Cub / RCI OAJ omistaa noin 700 omaviikkoa Hoiday Cubin korkeatasoisissa omakohteissa Suomessa ja Ruotsin Åressa. OAJ:n jäsenet voivat vuokrata omaviikkoja eduiseen jäsenhintaan. Tiedot omakohteista, vapaista viikoista ja varauksista öydät OAJ:n jäsensivuita. OAJ:n omistamat Hoiday Cubin omaviikot on kytketty kansainväiseen vaihtojärjestemään. Kysy, onko OAJ:ta jäänyt käyttämättömiä omaviikkoja. Jos on, voit varata viikon muuata maaimata, yi kohteesta. RCI:n nettisivuie on inkki OAJ:n Hoiday Cub -sivuita. Lomavaraukset s-postia: tai puheimitse , arkisin ko Tirva OAJ:a on Kouvoan Vakeaassa, Tirvan kyässä uonnonkauniissa ympäristössä yhdeksän modernia, erikokoista oma-asuntoa jäsenten omatarpeita varten. Tirvan oma-asuntojen vuokra on koosta riippuen euroa/vrk. Varaus: > Jäsensivut > Jäsenedut Park Hote Park-hotei Hesingin Käpyässä tarjoaa rauhaisen yösijan jäsenhintaan. Yöpymisen jäsenetu on voimassa viikonoppuisin ja kouujen oma-aikoina. Suurten messujen tai kongressien aikana jäsenetua ei myönnetä. Hotein mainio ravintoa tarjoaa OAJ:n jäsenie ja näiden seurueie 15 prosentin aennuksen aterioiden ja juomien (ei akohoi-) istahinnoista. Park Hote, Pohjoankatu 38, Hesinki, p , s-posti Åressa ja Tukhomassa etuhintaan OAJ on sopinut Ruotsin suurimman opettajajärjestön Lärarförbundetin kanssa hoteietujen vastavuoroisuudesta. Kohteet, hinnat ja aennukset: > Medemskap > Förmåner och erbjudanden > Semester i Sverige Akavaaisten yhteiset Jäsenedut.fi Akavaaisten iittojen yhteiset jäsenedut öydät osoitteesta ww.jäsenedut. fi. Tarjoa on pajon vaihtuvia aennuksia eri aoita, tavaroita, paveuksia, matkoja. Käyttö edeyttää kirjautumista. Muita etuja OAJ:n jäsenkortia saat isäksi monia muita rahanarvoisia etuja (Vation taidemuseo, pottoaine, autonvuokraus, hoteit, kypyät, aivayhtiöt, ehtitiaukset). Ajankohtaiset tiedot eduista öytyvät OAJ:n jäsensivuita. MUUTA HYÖDYLLISTÄ Pakansaajien hyvinvointi ja terveys PHT Pakansaajien hyvinvointi ja terveys ry tarjoaa hyvinvointijaksoja työikäisie aikuisie ja perheie useissa omakohteissa eri puoia Suomea. 1aske-hyvinvointijaksojen aikana on ohjattua toimintaa eri teemojen mukaisesti. Lisätietoja: www. pht.fi. A-omat A-omien väitykseä OAJ:n jäsen voi oa mukana kansainväisessä Intervackodinvaihtojärjestemässä. Lisäksi A-omat vuokraa aadukkaita mökkejä parhaita omapaikoita OAJ:n jäsenie. Lisätietoja: VVO:n vuokra-asunto OAJ on osakkaana VVO-yhtymässä. VVO:a on vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- ja omistusasuntoja ympäri maata. Vuokra-asuntohakemuksen voi jättää myös netissä. Merkitse isätietoihin: Oen OAJ:n jäsen. Lisätietoja:

8 Turvaa työttömyysjaksojen varae Oikeusturvaa Uuden opettajan ensimmäiset työsuhteet ovat usein sijaisuuksia ei määräaikaisia työsuhteita, joiden väiin muodostuu jaksoja, jooin ei oe töitä, ei opettaja on työtön. Työttömyysjaksot voivat oa kestotaan viikkoja tai jopa kuukausia. Opettaja ei saa täöin pakkaa. OAJ:n jäsenet kuuuvat Opettajien työttömyyskassaan, minkä ansiosta toimeentuo on turvattu työttömyysjaksojen aikana. Opettajien työttömyyskassan kautta on mahdoista saada työttömyyttä edetävien töiden ansioihin ei pakkaan suhteutettua työttömyyspäivärahaa, joka on huomattavasti Kean työttömyysturvan peruspäivärahaa suurempi. Jäsenyys ja jokainen työtunti tärkeitä OAJ:n jäseneksi ja samassa yhteydessä kassan jäseneksi on tärkeää iittyä työ- tai virkasuhteen ensimmäisestä päivästä ukien, koska ansioihin suhteutetun työttömyyspäivärahan saaminen edeyttää 34 viikon jäsenyyttä kassassa ja 34:ää kaenteriviikkoa työtä kassan jäsenyysaikana. Työmäärä voi kertyä myös sijaisuuksista, joten iittymistä kannattaa harkita jo ensimmäisestä sijaisuudesta akaen. Työttömyyskassan jäsenyys akaa aikaisintaan OAJ:n sähköisen iittymisomakkeeseen merkitystä iittymispäivästä tai paperisen iittymisomakkeen aekirjoituspäivästä, ei kuitenkaan ennen kuin omake on toimitettu OAJ:n edustajae. Ohjeet OAJ:n jäseneksi iittymisestä öytyvät tästä ehdestä. Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksu sisätyy OAJ:n jäsenmaksuun. Työttömyyskassassa ei oe mitään ajata jäsenmaksuvapautusta. Jäsenmaksu maksetaan myös perhevapaiden, työttömyyden ja esimerkiksi vuorotteuvapaan ajata maksamaa OAJ:n aennettu jäsenmaksu. Suomen opettajaksi opiskeevien iiton Sooin jäsenet voivat iittyä opiskeuaikana kassan jäseneksi Sooin verkkosivuita öytyvää omakkeea tai sähköiseä jäsenyyshakemuksea yhyenkin opetusaan työsuhteen perusteea. Opiskeuaikana Soo neuvoo kassan jäseneksi iittymisessä ja askuttaa opiskeijajäsenten kassajäsenmaksun. Kuka saa ansiopäivärahaa? Ansioihin suhteutettua työttömyyspäivärahaa ei ansiopäivärahaa maksetaan henkiöe, joka täyttää seuraavat ehdot. Henkiö on 1) työtön työnhakija ei imoittautunut työ- ja einkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, 2) out työttömyyskassan jäsen vähintään 34 viikon ajan ja 3) täyttänyt 34 viikon työssäooehdon kassajäsenyyden aikana. Ansiopäivärahahakemus toimitetaan Opettajien työttömyyskassaan, jossa päätetään ansiopäivärahan myöntämisestä. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edetäneiden töiden ansioiden perusteea. Esimerkiksi henkiöe, joka jää työttömäksi ja on saanut euron kuukausipakkaa, maksetaan työttömyyspäivärahaa noin euroa kuukaudessa vuonna Ansiopäiväraha on verotettavaa tuoa. Kean peruspäiväraha työttömäe on 674 euroa kuukaudessa vuonna 2012 ja tämä summa on sama riippumatta aikaisempien töiden ansioista. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivätä. Mikä on työssäooehto? Työssäooehto tarkoittaa, että opettajan on täytynyt oa 34 kaenteriviikkoa töissä. Yksi työssäooehdon edeyttämä kaenteriviikko kertyy jo, kun opetusta on vähintään 8 tuntia viikossa. Lastentarhanopettajan työssä työssäooehdon edeyttämä kaenteriviikko edeyttää 18:aa tuntia töitä viikossa. 34 työssäooehtoviikkoa on pitänyt kertyä viimeisen 28:n työttömyyttä edetäneen kuukauden aikana. Opiskeuaikana kassan jäsenenä oeia tarkasteujakso voi oa 28 kuukauden sijasta jopa seitsemän vuotta. OAJ:hin ja Opettajien työttömyyskassaan iitytään voimassa oevan opetus- tai kasvatusaan työsuhteen perusteea. Liittymisen jäkeen myös muut kuin opetusaan työt kerryttävät työssäooehtoa, kunhan työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Etenkin opiskeijajäsenten on hyvä huomata tämä, koska opiskeijat tekevät myös pajon muiden aojen töitä opiskeuaikana. Sooin jäsenyyden aikana kerätyt työssäooviikot säiyvät ja kassajäsenyys jatkuu katkeamattomana, kun Sooin jäsen vaihtaa OAJ:n jäseneksi Opetusaan töihin siirtyessä onnistuu myös tarvittaessa kassan vaihto toisesta kassasta Opettajien työttömyyskassaan. Kerätyt työssäooehtoviikot siirtyvät uuteen kassaan, kunhan aiemmasta kassasta erotaan ja uuteen kassaan iittytään kuukauden sisää. Kahdessa kassassa ei voi oa yhtä aikaa jäsenenä. Viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä Työttömäksi jäädessä tuee imoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi työ- ja einkeinotoimistoon, koska ansiopäivärahaa maksetaan vain ajata, jooin työnhaku on käynnissä. Opettajien työttömyyskassa tarjoaa tarkempaa isätietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: -ansiopäivärahan myöntämisen perusteet n TE-toimistojen paveuiden vaikutus ansiopäivärahaan n omakorvauksen vaikutus ansiopäivärahaan n vuorotteukorvauksen myöntämisen perusteet Työttömyyskassan maksamat etuudet Opettajien työttömyyskassa maksoi vuonna 2011 jäsenieen eriaisia etuuksia noin 64 mijoonaa euroa, joista ansiopäivärahaa oi noin 52 mijoonaa euroa. Työttömyyskassa maksaa kahta etuutta: ansiopäivärahaa ja vuorotteukorvausta. Vuorotteukorvausta maksetaan vuorotteuvapaan ajata, johon on oikeus vähintään kymmenen vuoden työhistorian jäkeen. Lisäksi nykyään on erityismahdoisuus ansiopäivärahaan omaehtoisen opiskeun tai työvoimapoiittisen aikuiskouutuksen ajata. Opettajien työttömyyskassa paveee Opettajien työttömyyskassan puheinpaveu on avoinna maanantaista torstaihin keo Heinä- ja eokuussa puheinpaveua on kahtena päivänä viikossa, maanantaina ja torstaina. Puheinpaveunumero on Luottamusmiesten paveut, oikeusapu ja oikeusturvavakuutus tuovat OAJ:n jäsenie merkittävän oikeusturvan. Mikä on vastuuni opettajana? Onko määräaikaisuuteni aiton? Mitä tehdä, kun huotajat uhkaavat kannea minusta auehaintovirastoe? Voinko puuttua minusta internetissä kirjoitettuihin herjauksiin? Miten saada työpaikkakiusaaminen oppumaan? Saiko työnantaja irtisanoa minut? Voiko minut siirtää toiseen kouuun? OAJ:n jäsenenä saat vastauksen näihin ja muihin oikeudeisiin kysymyksiisi netistä jäsensivuita, uottamusmiehitä, työsuojeuvatuutetuita ja tarvittaessa päivittäin avoinna oevasta akipuheinpaveusta tai kysymää asiaa sähköpostia edunvavonnasta. OAJ on ottanut jäsenieen ammatiisen oikeusturvavakuutuksen. Vakuutuksesta voidaan maksaa omia ja vastapuoen asianajo- ja oikeudenkäyntikuuja työ- tai virkasuhteeseen iittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä haintomenetteynä tai haintoainkäyttönä käsitetävissä asioissa. Vakuutus mahdoistaa sen, että jäsenee voidaan tarpeen mukaan pakata asiaan erityisesti perehtynyt paikainen asianajaja. Mitä tehdä? Mistä apua? Opettaja A on out saman työnantajan paveuksessa kome vuotta peräkkäin vain ukuvuoden kestäneiä virkamääräyksiä. Työnantaja päättää täyttää paikan jukisea haua eikä vaitse enää A:ta. Huotajat ovat tehneet opettaja B:stä kanteun auehaintovirastoe. Työnantaja vaatii B:tä kirjaista sevitystä kanteussa esitetyistä asioista. Opettaja C on juuri saanut viran. Häneä on kuuden kuukauden koeaika. Hän tuee raskaaksi, ja viiden kuukauden työnteon jäkeen työnantaja imoittaa purkavansa virkasuhteen koeajan perusteea. Opettajat A ja B ovat OAJ:n jäseniä. He kääntyvät heti asioista kuutuaan paikaisen uottamusmiehen puoeen. Luottamusmies sevittää A:n määräaikaisuuden perusteet, jotka osoittautuvat kyseenaaisiksi. Luottamusmies keskusteee asiasta työnantajan kanssa, mutta he eivät pääse yksimieisyyteen ratkaisusta. Tämän jäkeen uottamusmies on yhteydessä OAJ:n akimieheen. OAJ:n akimies sevittää, onko A:a perusteita vaatia työnantajata korvausta aittomista määräaikaisuuksista. Lisäksi A:e kerrotaan mahdoisuudesta hakea muutosta virkavaintapäätökseen, koska A ei enää tuut vaituksi hoitamaansa virkaan. Maeja virkavaaeja koskevaan muutoksenhakuun A öytää OAJ:n jäsensivuita. Luottamusmies sevittää OAJ:n akimiehitä, kuinka opettaja B:n tuisi vastata sevityspyyntöön. Ennen sevityksen antamista työnantajae B voi tarvittaessa oa vieä itsekin yhteydessä OAJ:n akimieheen. Opettaja C ei oe OAJ:n jäsen. Hän joutuu toimimaan yksin iman uottamusmiehen tukea. Häneä ei oe myöskään tahoa, jota kysyä apua ainsäädännön tukintaan. Koegat toki kommentoivat, ettei koeaikapurku vaikuta reiuta. Järjestäytymättömänä opettajana hänen tuee pakata akimies omin voimin ja varoin asioitaan hoitamaan. Kotivakuutuksesta ei oe apua, koska se ei korvaa työskenteyyn iittyvien riita-asioiden kuuja. Kuuriski jopa yi euroa Opettaja C:e seviää, että riitojen ratkaiseminen voi edeyttää sekä hainto- että käräjäoikeusprosessia. Oikeudenkäyntikuut saattavat nousta useisiin tuhansiin euroihin. C ei uskaa ottaa riskiä eikä jaksa ja ehdi asiaa enempää sevittää. Hän tyytyy siihen, että hänen työnsä päättyy koeaikapurkuun, jota työnantaja ei sen kummemmin perustee. C itse pitää syynä raskauttaan. Jos C oisi out OAJ:n jäsen, hän oisi voinut käyttää uottamusmiehen ja OAJ:n akimiesten paveuja. C:ä oisi out oikeusturvavakuutuksen kautta mahdoisuus panna käräjäoikeudessa vireie hyvityskanne tasa-arvoain rikkomisesta sekä OAJ:n akimiesten avustamana riitauttaa koeaikapurku hainto-oikeudessa. Käräjäoikeus oisi mahdoisesti tuominnut työnantajan maksamaan C:e hyvitystä tasa-arvoain rikkomisesta. Edeeen hainto-oikeus oisi mitä imeisimmin kumonnut koeaikapurun ainvastaisena ja paauttanut C:n virkasuhteen ennaeen. Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärä on vahinkotapahtumaa kohden euroa ja omavastuuosuus 20 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Mikäi jäsen käyttää asiansa hoitamisessa OAJ:n akimiestä tai OAJ:n akimiehen kehotuksesta ukopuoista akimiestä, on vakuutusmäärä kuitenkin euroa ja omavastuuosuus 10 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Oikeusturvavakuutusta tarvitessaan jäsenen kannattaa siis aina oa ensin yhteydessä OAJ:n akimiehiin. Miten A:n ja B:n asiat etenevät? Mikäi työnantaja hykää A:n oikaisuvaatimuksen virkavainnasta, A:a on mahdoisuus jatkaa prosessia kunnaisvaituksea hainto-oikeuteen. Laittomasta määräaikaisuudesta OAJ:n akimies tekee A:n puoesta korvausvaatimuksen haintooikeuteen. Mikäi hainto-oikeus katsoo, ettei määräaikaisuudee oe out perustetta, se vevoittaa työnantajan maksamaan A:e korvausta 6 24 kuukauden pakkaa vastaavan summan. Jos kunta vaittaa päätöksestä KHO:hon, OAJ:n akimies hoitaa A:n puoesta vastineen kunnan vaitukseen ja hoitaa asian oppuun asti jäsenpaveuna. Toisessa tapauksessa jäsen B toimittaa OAJ:n avustuksea aatimansa sevityksen auehaintovirastoe. Kanteussa on kysymys aiisuusvavonnasta. Auehaintovirasto antaa aikanaan päätöksen, josta ei voi vaittaa

9 Apua ongematianteissa Apua ongematianteissa Jos sinue tuee ongemia työssäsi, ota ensin yhteyttä a) ähimpään esimieheen b) yhdistysasioissa OAJ:n yhteysopettajaan JOS ASIA EI SELVIÄ Luottamusmies työaika ja pakkaus paveussuhteen ehdot henkiöstöhainto ja johtaminen oennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtiojen järjesteyissä määräaikaisuudet varoitukset irtisanomiset, omautukset Työsuojeuvatuutettu työturvaisuuden ja -terveyden peisäännöt työterveyshuoon toimivuus työn kuormittavuus työhyvinvointiin iittyvät kysymykset terveyteen ja turvaisuuteen vaikuttavat työn tai työoojen muutokset OAJ:n paikaisyhdistys kasvatuksen ja kouutuksen resurssit paikaiset kouutusasiat aoitteet OAJ:n toiminnan kehittämiseksi yhdistystoiminta jäsenasiat Jos ongema ei ratkea paikaisesti yhdessä paikaisten toimijoiden kanssa, voit ottaa yhteyttä OAJ:n toimistoon. Ota yhteyttä 16 OAJ Toimisto on avoinna ma pe ko Katuosoite: Rautatieäisenkatu Hesinki Postiosoite: PL 20, Hesinki Puhein: (vaihde) Jäsenrekisteri: Medemsregister: Sähköposti: Edunvavontaosaston puheinpaveu: Paveussuhteen ehdot arkisin ko 9 11 (ma 10 11) ja ( pe 14-15) Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö ja oikeudeinen neuvonta arkisin ko ja Kouutuspoitiikan erityisasiantuntijat toimiston aukiooaikoina (vaihde) tai suorat numerot OAJ:n nettisivuita Kesäaikana puheinpaveua on vain aamupäivisin. Faksi: Faksi edunvavontaan: OAJ:n auetoimistot neuvovat jäsenyys- ja jäsenmaksuasioissa opastavat jäseneduissa auttavat edunvavonta-asioissa oikean henkiön puheie tiedottavat aueen kouutuksista ja tapahtumista. Auetoimistojen sijaintipaikkakunnat ja yhteystiedot öydät OAJ:n nettisivuita.

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNTA Havisevan kyätoimikunta on perustettu vuonna 1979. Toiminta-aue kattaa Havisevan, Suinuan, Mustoon, Onkijärven, Haviaan, Kaion

Lisätiedot

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI 4/2008 Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI sisältö 13 Jäsenenä 19 Jäsenyyden mukanaan tuoma turva kiinnostaa myös nuoria jäseniä. Luottamusmiehenä Metso Mineralsissa toimiva Janne Seppälä

Lisätiedot

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9.

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9. S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 6 TEEMANA OPISKELIJAT Minna Ahola opiskelijoiden asialla Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA Luottamusmies tuntee talon tavat Ilmastonmuutos toteuttamassa vesivarojen uusjakoa Ammattiliitto on nuortenkin asialla 2/2012 S i s ä l ly s 3 4 6 Pääkirjoitus: YKL on haasteiden

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään.

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään. Vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Energiaa hyvään eämään. Fortum Oyj:n vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum Fortum yhyesti 2 Taouden yhteenveto 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinoiden

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Liiketalous. teatterityön arkea ja juhlaa. Vuoden Nuori Merkonomi. liiketalouden osaajat ja ammattilaiset 1-2013. tiina puumalainen:

Liiketalous. teatterityön arkea ja juhlaa. Vuoden Nuori Merkonomi. liiketalouden osaajat ja ammattilaiset 1-2013. tiina puumalainen: Liiketalous 1-2013 liiketalouden osaajat ja ammattilaiset uudelle uralle? lisäkoulutusta tai jatko-opintoja? neuvoja ja tukea aikuisopiskeluun tiina puumalainen: teatterityön arkea ja juhlaa Vuoden Nuori

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Jäsenetusi. jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Jäsenetusi. jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 2014 Jäsenetusi jasenyydesta. JHL:n jäsenedut 2014 1 Tervetuloa -liittoon Tervetuloa JHL:ään mukaan liiton toimintaan ja hyvien jäsenetujen käyttäjäksi. Olemme

Lisätiedot