Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Esityksen suunnittelu Esityksen aloittaminen Tyhjän esityksen luominen Suunnittelumallin käyttäminen Näkymät Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Taulukko Kuvat Kuvan lisääminen Kuvan muokkaaminen Piirrosobjektit Piirrosobjektien muokkaaminen Kaaviot Organisaatiokaavio Esityksen ulkoasun muokkaaminen Sivun värimallin muokkaaminen Sivun taustakuvan muokkaaminen Perustyylin muokkaaminen Esitystehosteet Diojen vaihtuminen Objektien tehosteet Mukautettu animaatio Kaavion animointi Esityksen ajastaminen Hyperlinkki Hyperlinkin poistaminen Esityksen tallentaminen Tulostaminen Esitystilanne Matkapaketin luominen...14 Joensuun yliopisto, Opetusteknologiakeskus, Anne Poutiainen, muokannut Katja Halmetoja

2 2 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 1 Johdanto Monissa seminaareissa näkee esittäjien esittävän tietokoneella näyttäviä diaesityksiä, jotka toimivat samalla puhujan sanalistana. Kuuntelija voi keskittyä kuuntelemaan, mutta samalla hän pystyy katsomaan avainkohdat esim. dataprojektorin kautta valkokankaalta. Yksi tällaisen esityksen mahdollistava tietokoneohjelma on MS PowerPoint. Office-tuoteperhe on lähes kaikissa tietokoneissa ja PowerPoint kuuluu jokaiseen Office-versioon. Ohjelmalla voi tehdä näyttäviä esityksiä, joissa voi olla tekstiä, ääntä, kuvaa, kaaviota yms. Lisäksi ohjelmalla voi tulostaa paperitulosteet tai kalvot suoraan ohjelmasta tai muistiinpanonäkymänä kuuntelijoille jaettavaksi. Ohjelmalla voi myös tehdä helposti esityksestä wwwsivuston. 2 Esityksen suunnittelu Koska PowerPoint on kehitetty nimenomaan esityksen näyttämiseen, ei sen suunnitteluun teknisesti tarvitse kiinnittää paljon huomiota. Ohjelman suunnittelumallit (Design Templates) on kehitetty ajatellen juuri esitystilannetta. Käyttäjä voi myös luoda oman suunnittelumallin, jos valmiista malleista ei löydy sopivaa. Aloittelijan kannattaa luottaa ohjelman ehdottamiin fontteihin ja suunnittelumalleihin. Jos esityksessä on hyperlinkkejä, tulee tarkistaa esityksen linkkien värit, sillä joskus ne eivät erotu tarpeeksi taustasta. Dataprojektori vääristää värejä, joten sekin tulee huomioida ja tarkistaa ennen esitystilannetta. Esityksen loogisen järjestyksen suunnitteluun ei tarvitse aluksi käyttää turhaa aikaa. PowerPointissa voi kirjoittaa dioihin halutun tiedon ja järjestää ne jälkeenpäin raahaamalla oikeaan järjestykseen. 3 Esityksen aloittaminen Kun PowerPoint -ohjelma käynnistetään, avautuu näytölle tyhjä esitys sekä näytön oikeaan laitaan valikko - Tehtäväruutu (kuva oikealla), josta voi valita, miten esityksen laatimisessa edetään. Kohdasta Uusi (New) valitaan, miten uusi esitys tehdään. - Tyhjä esitys (Blank presentation) luo tyhjän esityksen, johon voi itse valita pohjamallin, taustan, tyylin jne. - Käyttäen suunnittelumallia (From Design Template) -valinnassa voi valita valmiin suunnittelumallin, jossa on ennalta määritetyt värit, kuvan osien paikat, fontit, jne. Halutessaan voi vaihtaa mallin myöhemmin toiseksi tai muokata mallia haluamallaan tavalla. - Käyttäen ohjattua sisällön luomista (From AutoContent Wizard) ohjelma luo valmiin esitysrungon muutamien kysymysten muodossa, johon lisätään omat tekstit. Voit valita valmiiksi esityksen lajin, esitystavan ja esityksen tiedot. 3.1 Tyhjän esityksen luominen Tyhjä esitys luodaan klikkaamalla Tyhjä esitys (Blank Presentation) -linkkiä, jolloin valikko muuttuu niin, että pääsee valitsemaan dian rakenteen. Valikko jakautuu neljään kategoriaan: tekstirakenteet (Text Layouts), sisältörakenteet (Content Layouts), teksti- ja sisältörakenteet (Text and Content Layouts) sekä muut rakenteet (Other Layouts).

3 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 3 Valinta tehdään klikkaamalla hiirellä mallia. Kun hiiren osoittimen vie mallin päälle, tulee esiin valikkoa ilmaiseva kolmio. Valikon kautta voidaan mm. lisätä uusi dia. 3.2 Suunnittelumallin käyttäminen Suunnittelumalli (Design Templates) vaihtoehdon valinnalla valikko muuttuu oikealla olevan kaltaiseksi. Ylimpänä näkyy kyseisessä esityksessä käytettävä suunnittelumalli, sen alapuolella neljä viimeksi käytettyä mallia ja alimpana kaikki käytettävissä olevat. Tapa 1: Haluttu malli valitaan klikkaamalla hiirellä dian kuvaa valikossa, jolloin malli tulee käyttöön kaikissa esityksen dioissa. Tapa 2: Kun vie hiiren osoittimen mallin päälle, tulee esiin valikkoa ilmaiseva kolmio (kuva vasemmalla). Kolmiota klikkaamalla avautuu valikko, josta voidaan valita käytetäänkö mallia kaikissa dioissa vai vain valituissa. Lisäksi valikon kautta voidaan vaihtaa mallien esikatselukuvaa isommaksi/pienemmäksi. Suunnittelumallin voi ottaa jälkeenpäin käyttöön valitsemalla Muotoile (Format) > Dian suunnitelu (Slide Design) tai klikkaamalla muotoilurivillä olevaa suunnittelu -painiketta, jolloin oikealle avautuu Dian suunnitteluvalikko (kuva vasemmalla). 4 Näkymät Ohjelma sisältää neljä erilaista näyttötilaa, joihin päästään joko valitsemalla ylävalikosta Näytä (View) ja haluttu vaihtoehto tai klikkaamalla käyttöliittymän vasemmasta alalaidasta ko. pikapainiketta. Näyttötilat ovat: normaalinäkymä (Normal), dialajittelunäkymä (Slide Sorter) diaesitys (Slide Show). Muistiinpanonäkymä (Notes Page), jonka saa vain ylävalikon kautta. Ohjelma käynnistyy oletuksena Normaalinäkymään, jossa esitystä muokataan dia kerrallaan. Dialajittelunäkymä näyttää kaikista esityksen dioista pienoiskuvat, joissa näkyy teksti ja kuvat. Näkymässä voi muuttaa diojen järjestystä raahaamalla dian uudelle paikalle, lisätä diojen vaihtojen animaatiotehosteita sekä asettaa diaesityksen määräaikoja. Diaesitysnäkymä on varsinaisen esityksen katselutila. Napsauttamalla Diaesitysnäyttöpainiketta kuva suurentuu koko ruudulle ilman ohjelman valikoita, vierityspalkkeja, työkalu- ja tilarivejä. Diasta seuraavaan siirrytään napsauttamalla hiiren vasenta painiketta tai näppäimistön Välilyönti tai Enter-näppäintä. Diaesityksen voi lopettaa painamalla Esc-näppäintä. Muistiinpanonäkymässä voi kirjoittaa esityksen tueksi muistiinpanoja. Näytöllä on yksi pystysivu, jossa näytetään yksi dia kerrallaan pienennettynä ja sivun alalaidassa kehys kirjoitettavalle tekstille.

4 4 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 5 Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Määriteltäessä dialle tietynlainen rakenne ohjelma automaattisesti muotoilee siihen paikkamerkit (katkoviivoilla esitetyt paikat, jotka eivät näy varsinaisessa esityksessä). Teksti lisätään klikkaamalla dian paikkamerkkiä. Paikkamerkki häviää, kun napsauttaa hiirellä sen ulkopuolelle. Käyttämättömät paikkamerkit eivät tulostu. Paikkamerkkien välillä liikkuu vaivattomimmin hiirellä klikkaamalla tai painamalla CTRL+ENTER. Voit kirjoittaa tekstiä kuten tekstinkäsittelyohjelmissa, sillä tekstin muotoilut, delete ja askelpalautinnäppäimet, kopioi-leikkaa-liitä toiminnot, jne. toimivat aivan samalla tavalla. Luetteloidussa tekstissä ENTER -näppäin lisää seuraavan luettelokomponentin, mutta jos edellisellä rivillä ei ole tekstiä, luettelomerkki ei näy. Se tulee kuitenkin näkyviin, kun kursori siirretään ko. riville ja kirjoitetaan tekstiä. Muotoilu-työkalurivillä on suurimmaksi osaksi samoja pikapainikkeita kuin muissakin Office-tuotteissa tekstin muotoiluun. PowerPoint-ohjelmassa on eräs erikoisuutena Tekstin varjostus painike. Lisäksi Muotoilurivillä on vain PowerPointissa esiintyviä painikkeita, joita saa lisättyä näkyviin tarvittaessa rivin lopussa olevasta kolmiosta avautuvasta valikosta. Sisennys Kappalevälin suurennus/pienennys Fonttikoon suurennus/ pienennys Fontin väri Kappalejärjestyksen muutos Jos luetteloon halutaan alakohtia, klikataan luettelomerkit -painiketta -> Suurenna sisennystä-painiketta tai sarkain-näppäintä. Takaisin ensimmäiselle tasolle pääsee Pienennä sisennystä-painikkeella. Huom! Painamalla Enter-painiketta ohjelma olettaa, että pysyt samalla sisennystasolla. Luettelomerkin voit poistaa Luettelomerkitpainikkeella ja luettelomerkkejä voi muokata valitsemalla Muotoile -> Luettelomerkki ja numerointi. Tekstiä voi lisätä paikkamerkin tai muodon ulkopuolelle esimerkiksi kuvateksteiksi tai grafiikan otsikoiksi piirtotyökalurivin Tekstikehys-työkalun avulla. Tekstikentän kokoa voi muuttaa vetämällä hiirellä tekstikehyksen reunoista. Napsauttamalla objektia sen ympärille tulee neliökahvoja. Kun kohdistimen vie kahvan päälle, hiiri muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi jolloin voi vetää hiirellä tekstinkentän halutun kokoiseksi. Tekstikenttää voi siirtää viemällä kohdistimen objektin reunan päälle ja vetämällä hiirellä kentän haluttuun kohtaan. 6 Taulukko Diaan voi lisätä taulukon, mikäli koneeseen on asennettu MS Word, sillä PowerPoint käyttää sen taulukkotoimintoa hyväkseen. Taulukko lisätään valitsemalla dian rakenteeksi otsikko ja taulukko. Kaksoisklikkaamalla diassa taulukon paikkamerkkiä avautuu ikkuna, johon tulee määrittää taulukon rivien ja sarakkeiden lukumäärä. Liikkuminen taulukon sarakkeesta toiseen tapahtuu sarkainnuolella (Tab) tai hiirellä napsauttamalla. Muotoilussa voi käyttää Wordin taulukon muotoilutoimintoja sekä automaattista muotoilua. Kun taulukko on valmis klikataan hiirellä taulukon ulkopuolella, jolloin taulukkotoiminto päättyy. Jos taulukkoa halutaan myöhemmin muokata, klikataan se aktiiviseksi ja tehdään tarvittavat muotoilut ja klikataan hiirellä taas taulukon ulkopuolella. Taulukon muotoilussa helpottaa Taulukot ja sen reunat työkalurivi (Näytä -> Työkalurivit -> Taulukot ja reunat), jotka ovat aivan samanlaiset kuin esim. Wordissa.

5 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 5 7 Kuvat 7.1 Kuvan lisääminen A) kuvarakenteinen dia lisätään valitsemalla Lisää > Uusi Dia > rakenteeksi Teksti ja ClipArt Kuva. Seuraavaksi kaksoisklikataan diassa olevaa grafiikkaobjektia ja liitetään haluttu kuva ClipArt-valikosta tai tiedostosta Tuo -painikkeella. B) valitaan Lisää > Kuva > ClipArt (tai Tiedostosta ), jolloin vasen valikko muuttaa muotoaan. Valikosta voidaan etsiä haluttuun aiheeseen liittyviä kuvia kirjoittamalla teksti Etsittävä tekstikenttään ja painamalla Etsi-painiketta. Valikon alalaidassa Katso myös -otsikon alta löytyy linkit Clip Organizer, jonka avulla pääsee kuvatiedostoihin sekä Clip Online, joka vie Internet sivulle, josta voi ladata kuvia. C) leikepöydän kautta toisesta ohjelmasta (kopioi liitä). 7.2 Kuvan muokkaaminen Liitettyä kuvaa voi muokata klikkaamalla sitä. Kuvan ympärille muodostuu kahvat, joista vetämällä muokataan kuvan kokoa. Vetämällä kuvan kulmasta olevasta kahvasta kuvan suhteet säilyvät vääristymättä. Kuvan ominaisuuksia voidaan muokata aktivoimalla Kuva-työkalurivi (Näytä -> Työkalurivit -> Kuva). Lisää kuva tiedostosta - voit tuoda esitykseen uuden kuvan. Kuvanhallinta - voit säätää kuvaa harmaasävyksi, mustavalkoiseksi tai vesileimaksi. Suurempi kontrasti ja Pienempi kontrasti säätää kuvan värien kontrastia. Suurempi kirkkaus ja Pienempi kirkkaus säätää kuvan värien kirkkautta Rajaus - pystyt rajaamaan kuvan halutun kokoiseksi Kierrä kuvaa vasemmalle Viivan tyyli Muuta kuvan kokoa Muuta kuvan värejä - voit muuttaa kuvan värit haluamaksesi. Muotoile kuvaa - voidaan määrittää esimerkiksi kuvan paikka, kuvan koko ja muuttaa kuvan värejä. Kuvan kokoa voi muuttaa myös vetämällä jostain kulmakahvasta. Määritä läpinäkyvä väri - muuttaa pohjavärin läpinäkyväksi. Toiminto on käytettävissä bittikarttakuville. joita ei ole vielä määritetty läpinäkyviksi. Se on käytettävissä myös joillekin ClipArt-kuville. Voit muuttaa läpinäkyväksi vain yhden värin. Tulostettaessa läpinäkyvät osat näkyvät tulostuspaperin värisinä. Sähköisessä näytössä, esimerkiksi Web-sivulla tai PowerPoint-esityksessä, läpinäkyvät osat näkyvät taustan värisinä. Palauta kuva palauttaa kuvan muotoilut alkuperäisiksi.

6 6 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 8 Piirrosobjektit Piirtotyökalujen avulla voi piirtää erilaisia muotoja. Piirtotyökalurivillä on työkalut kuvioiden piirtoa ja tekstin lisäämistä varten sekä painikkeita näiden muokkaamiseen. Toiminnot ovat aivan samat kuin esim. Wordissa. Piirrä-valikko Ryhmittele tarkoittaa kuvioiden ryhmittämistä, esim. kaavioiden osat, jotta ne eivät liiku toisiinsa nähden. Pura ryhmittely komennolla ryhmittelyn osia voi muokata uudelleen. Automaattiset muodot -rivillä on erilaisia valmiita viivoja, nuolia, kuvioita ja painikkeita. Automaattisissa muodoissa on keltainen vinoneliön muotoinen kahva, josta muutetaan kuvion muotoa. Valitaan työkalu ja viedään osoitin kohtaan, josta kuvio alkaa. Kuvio vedetään hiiren vasen painike alaspainettuna. Kun halutaan piirtää suora viiva, neliö tai ympyrä, pidetään Vaihto/Shift -näppäin alaspainettuna piirrettäessä. Piirroksen kokoa voi muuttaa reuna- ja kulmakahvoista vetämällä. 8.1 Piirrosobjektien muokkaaminen Kuvion täyttövärin voi vaihtaa Täyttöväri -painikkeella, jonka alta löytyy lisää täyttövärejä sekä täytön tehosteet kuten liukuväri ja taustakuvio. Viivatyökalupainikkeilla voidaan muotoilla viivan täyttöä, väriä, tyyliä, nuolen tyyliä jne. Tekstikehys-painiketta napsauttamalla voidaan lisätä tekstiä.. Tekstiä lisätään napsauttamalla kohtaa, johon tekstin halutaan lisätä ja kirjoittamalla siihen. tai kohokuvion voi lisätä tekstiin tai kuvioon napsauttamalla muotoilutyökalurivin Varjos- Varjostuksen tettu-painiketta.

7 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 7 Kolmiulotteisen tehosteen voi lisätä viivoihin, automaattisiin muotoihin ja vapaisiin piirrosobjekteihin Kolmiulotteisuus painikkeella. Lisäksi voi muuttaa kolmiulotteisen objektin syvyyttä (eli pursotusta), väriä, kiertoa, kulmaa, valaistuksen suuntaa sekä pintaa. Kun muutetaan kolmiulotteisen tehosteen väriä, muutos vaikuttaa vain objektin kolmiulotteiseen tehosteeseen, ei itse objektiin. Objektissa voi olla joko varjostus tai kolmiulotteinen tehoste, mutta ei molempia. Jos lisätään kolmiulotteinen tehoste varjostettuun objektiin, varjostus poistuu. Käyttämällä Kopioi - Liitä toimintoa saadaan objekteista helposti samankokoisia ja -näköisiä. PowerPoint sijoittaa uuden version viistosti alkuperäisen päälle, joten sen saa vetämällä oikeaan paikkaan. Mikäli useita objekteja halutaan poistaa, siirtää, kopioida, ryhmittää tms., valitaan objektit yksitellen Vaihto/ Shift-näppäin pohjassa tai kaikki objektit osoitintyökalulla vetämällä laatikko aktivoitavien kohteiden ympärille. Objektien sijainnin voi tasata aktivoimalla halutut objektit ja valitsemalla Piirrä -> Tasaa tai tasaa välit (Align and Distribute). Kun halutaan piirtää tarkasti otetaan esille viivain ja apulinjat valitsemalla Näytä -> Viivain (Ruler) ja Näytä -> Ruudukko ja Apuviivat (Grid and Guides). Pitämällä CTRL-näppäin alaspainettuna ja vetämällä hiirellä apulinjasta saa lisää uusia apulinjoja. 9 Kaaviot Lisäämällä uusi dia kaaviorakenteella (Lisää -> Uusi Dia -> rakenteeksi Otsikko, teksti ja kaavio) ja klikkaamalla kaavio-objektia voidaan diaan lisätä kaavio. Jo olemassa olevaan diaan kaavio voidaan lisätä Lisää -> Kaavio tai -painikkeella. Microsoft Graph näyttää kaavion ja siihen liittyvät tiedot taulukossa. Taulukon mallitiedoista näkee, mihin voi kirjoittaa omat rivi- ja sarakeotsikot sekä halutut tiedot Tarvittavat tietueet saa lisättyä ja liiat sarakkeet poistettua maalaamalla sarakeotsikot ja painamalla Delete-näppäintä. Excel-taulukon voi myös tuoda PowerPoint -ohjelmaan. Takaisin diaan pääsee napsauttamalla hiirellä kaavion ulkopuolella. Jos kaaviota halutaan muokata kaksoisklikataan hiirellä kaavion päällä. Samalla näyttöön tulee kaaviotyökalurivi. Käytännössä kaaviotyökalurivi tulee Vakiotyökaluriviin lisäpainikkeina: Arvotaulukko Selite Sarakeittain/ riveittäin Kaaviolaji Akselien ruudukot Kaaviolajia voi muuttaa Kaaviolaji -painikkeella tai valitsemalla valikkoriviltä Kaavio -> Kaaviolaji. Selitettä voi muotoilla Muotoile selite -painikkeella tai poistaa selitteen kokonaan Selite -painikkeesta. Useita kaavioon liittyviä asetuksia voi muuttaa valitsemalla valikkoriviltä Kaavio -> Kaavion asetukset. On mahdollista mm. lisätä kaavioon haluttu otsikko, muuttaa taustaruudukkoa sekä arvopisteiden otsikoita. Yksittäisiä arvosarjoja pääsee muokkaamaan kaksoisklikkaamalla haluamansa arvosarjan kohdalla.

8 8 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 9.1 Organisaatiokaavio Organisaatiokaavion luominen aloitetaan valitsemalla Lisää -> Uusi dia -> rakenteeksi kaaviokuva tai Organisaatiokaavio tai piirtötyökalurivin kaaviokuva -painikkeella. Seuraavaksi näyttöön avautuu ikkuna, josta valitaan kaaviokuvan laji ja klikataan OK. Kun apuohjelma on käynnistynyt, näyttöön ilmestyy mallikaavio. Valmiisiin organisaation komponentteihin kirjoitetaan halutut tekstit. Ylimääräiset komponentit voi poistaa Delete-näppäimellä. Komponenttien lisääminen kaavioon onnistuu työkalurivin painikkeilla. Klikkaa ensin siihen komponentiiin, jonka alaiseksi, työtoveriksi tai avustajaksi uusi ruutu lisätään ja klikkaa sen jälkeen Lisää muoto- painiketta. Asettelu-painikkeesta avautuvasta valikosta voi muuttaa kaavion asetteluun liittyviä ominaisuuksia. Oletuksena on että kaikki haarat ovat tasaisia (Vakio). Vaihtoehtoina on valittavissa myös vasen riippuu, oikea riippuu tai molemmat riippuvat. Sovita organisaatiokaavio sisältöön, laajenna ja skaalaa vaihtoehdot muuttavat organisaatiokaavion kokoa diassa. Parhaiten valintojen merkityksen ymmärtää kokeilemalla eri vaihtoehtoja. Komponenttien asetuksia eli väriä, varjostusta, reunan tyyliä jne on mahdollista muuttaa helpoiten hiiren oikean painikkeen avulla. Fonttia voi muotoilla valitsemalla komponentin ja sen jälkeen valikkoriviltä Muotoile -> Fontti, jolloin voi vaihtaa fontin, tyylin, värin, tasauksen ja koon valitsemalle tekstille. 10 Esityksen ulkoasun muokkaaminen 10.1 Sivun värimallin muokkaaminen Mallin värejä voi muuttaa omiin tarpeisiin sopiviksi valitsemalla Dian suunnittelu-valikosta Värimallit (Color Schemes) -linkin. Valikon alalaidassa on Muokkaa värimalleja (Edit Color Schemes) -linkki, jota klikkaamalla avautuu ikkuna värimallien muokkaamiseen. Mukautettu (Custom) välilehdellä voi määritellä esim. taustalle, tekstille, varjostuksille jne. oman värinsä. Muutettaessa väriä klikataan hiirellä ko. vaihtoehtoa ja klikataan Muuta väriä (Change Color...)-painiketta. Tällöin avautuu valikko, jonka Standardi-välilehdellä on esitetty värejä ja Mukautettu-välilehdellä voi määrittää värisävyn miksi tahansa. Valitaan haluttu väri ja klikkataan OK-painiketta, jolloin palataan yllä olevaan ikkunaan.

9 Esitysgrafiikka PowerPoint XP Sivun taustakuvan muokkaaminen Taustaväriä tai -kuvaa voi muuttaa valitsemalla Muotoile -> Tausta (Background) Täältä voidaan myös poistaa sivupohja ja grafiikka yksittäiseltä sivulta valitsemalla Piilota perustyyliin kuuluva grafiikka (Omit backgroud graphics from master). Jos haluaa vaikutuksen näkyvän yksittäisessä diassa, klikataan Käytä-painiketta. Käytä kaikissa (Apply to All) painikkeella muutos näkyy kaikissa dioissa. Jos halutaan muuttaa Sivun taustakuvaa, valitse Muotoile -> Tausta ja avautuvan ikkunan esimerkkidian alapuolelta pudotusvalikosta Täytön tehosteet (Fill Effects). Seuraavaksi avautuu täytön tehosteikkuna, jossa voi määritellä: Liukuväri (Gradient) -välilehdellä määrittää halutun värin ja miten se vaihtuu toiseksi. Huom. jos käytät yhtä väriä se näky tasaisena värinä. Materiaalikuvio (Texture)-välilehdellä valita ohjelman Galleriasta materiaalikuvion tai määritellä oman materiaalikuvion tiedostopolun. Kuvio (Pattern)-välilehdellä määritellä kuvion värisävyyn. Kuva (Picture)-välilehdellä määritellä käytettäväksi tiettyä taustakuvaa, esim. organisaation oma kalvopohja. Vaihtoehto valitaan ja klikataan OK-painiketta. Tällöin palataan takaisin Taustan asetuksiin ja valitaan joko Käytä/Käytä kaikissa vaihtoehtoa Perustyylin muokkaaminen Valitsemalla Näytä -> Perustyyli (Master) päästään muokkaamaan Dian, Otsikkodian, Tiivistelmän tai Muistiinpanojen perustyylejä. Tätä kautta pääsee myös muokkaamaan valmiita suunnittelumalleja. Sivulla voi määrittää esim. esityksen tasojen fontin ja fonttikoon, jolloin muutokset vaikuttavat kaikille sivuille. Perustyyliin voidaan myös lisätä päivämäärä, sivunumero, tekijä ym. tietoja joiden halutaan tulostuvan jokaiselle sivulle. Jos joka sivulle halutaan logo tai muu kuva, se kannattaa laittaa perustyyliin. 11 Esitystehosteet Esitykseen voi liittää erilaisia esitystehosteita dian vaihtumiselle ja tekstin tai piirrosobjektin esiintuomiselle ja -poistumiselle. Näitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja varsinkin opetustilanteessa tulee arvioida suuntautuuko oppilaiden mielenkiinto itse sisältöön vai tehosteisiin.

10 10 Esitysgrafiikka PowerPoint XP Siirtymät ja tehosteet voidaan laittaa erikseen jokaiselle yksittäiselle sivulle tai valita Vaihto-näppäin alaspainettuna ne sivut, joihin halutaan samanlainen siirtymä tai tehoste. On myös mahdollista valita kaikki diat valitsemalla Muokkaa -> Valitse kaikki tai CTRL+A. Kaikki tehosteet (animaatiomallit, mukautettu animaatio ja dian vaihtuminen) ovat Diaesitys-valikossa, josta ne voi myös lisätä Diojen vaihtuminen Dian vaihtuminen määritellään Diaesitys -> Dian vaihtuminen Tällöin oikea valikko muuttuu ja siitä voi valita, kuinka vaihtuminen tapahtuu eli klikataanko hiirellä vai vaihtuuko dia automaattisesti sekä millainen tehoste on. Lisäksi voidaan valita vaihtumisen nopeus ja ääni Objektien tehosteet Esityksen tehosteet aloitetaan klikkaamalla tehtäväruudusta Dian suunnittelu - Animaatiomallit painiketta, jolloin oikeaan valikkoon tulee näkyviin animaatiomallit. Valikossa tehosteet on lajiteltu kolmen otsikon alle: hienovarainen, maltillinen ja jännittävä. Kun animaatiomalli valitaan, ohjelma näyttää sen diassa automaattisesti. Valikon alalaidassa on Toista-painike, jolla tehosteen voi katsoa uudelleen. Käytä kaikissa dioissa -painikkeella valitun tehosteen saa kaikkiin dioihin yhdellä kertaa Mukautettu animaatio 1. Aktivoidaan dia, johon tehoste lisätään. 2. Valitaan ylävalikosta Diaesitys -> Mukautettu animaatio (Custom Animation). 3. Valitaan objekti(t), joihin animointi liitetään. 4. Klikataan oikeasta valikosta Lisää tehoste -painiketta. 5. Määritetään millainen animaatio halutaan tehdä (sisääntulo, korostus, lopeta, liikeradat). Tämän jälkeen voidaan vielä muokata tehostetta valikon vaihtoehtojen avulla. On tärkeää muistaa, että kokeilemalla oppii parhaiten, mikä tehoste sopii mihinkin kohtaan ja miten eri tehosteet toimivat Kaavion animointi 1. Klikataan kaaviota johon tehoste halutaan lisätä. 2. Valitaan valikosta millainen tehoste halutaan esim. siirtymä. Huom. Kaavion tehosteiden lisäyksessä tulee muistaa, ettei kaikkiin tehosteisiin saa lisättyä esimerkiksi sarja/luokka kerrallaan ominaisuutta. 3. Kun tehoste on lisätty, tulee avata tehosteen lopussa oleva valikko (kuva alla). Tehosteasetukset kohdasta pääsee määrittelemään kaavion tehosteen. Avautuvasta ikkunasta valitaan Kaavion animaatio välilehti.

11 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 11 Ryhmitä kaavio -kohdasta voidaan valita, miten kaavion animointi tapahtuu. Tuleeko se esiin Sarja vai luokka kerrallaan vai vielä pienempinä osina. Jos halutaan animoida myös kaavion tausta ruudukko ja selite laitetaan rasti ruutuun Esityksen ajastaminen Esityksessä diat saadaan vaihtumaan hiirtä napsauttamalla, nuolinäppäimillä tai automaattisesti ajastettuna. Dian näyttöajan voi määrittää esityksessä kahdella tavalla: 1. manuaalisesti kuhunkin diaan ja tarkistaa ajat käymällä esityksen läpi. 2. harjoitustoimintona, jonka avulla voit määrittää tarvitsemasi määräajat automaattisesti harjoittelun yhteydessä. Asetettuja määräaikoja voi muuttaa ja harjoitella muutetuilla ajoilla. Diaesitys -> Kokeile määräaikoja (Rehearse Timings) -komennolla voi kokeilla määräaikoja. Harjoitus -valintaikkunan painikkeiden avulla voi pitää taukoja diojen välissä, näyttää dian uudelleen ja siirtyä seuraavaan diaan. PowerPoint rekisteröi, kuinka kauan dia on näkyvissä, ja asettaa määräajan sen mukaan. Jos sama dia näytetään useaan kertaan, PowerPoint rekisteröi ajoista viimeisen. Lopuksi ajat voidaan hyväksyä tai yrittää uudelleen. Monia diaesityksen asetuksia pääset muuttamaan valitsemalla ylävalikosta Diaesitys -> Määritä esitys (Set up Show). Laittamalla rastin kohtaan Toista esitystä kunnes painetaan Esc, diaesitys pyörii jatkuvasti. 12 Hyperlinkki Esitykseen voi lisätä hyperlinkin ja siirtyä sen avulla esimerkiksi mukautettuun esitykseen, esityksen tiettyyn diaan, toiseen esitykseen, Word-asiakirjaan tai Microsoft Excel -laskentataulukkoon, yrityksen sisäiseen verkkoon tai Internet-osoitteeseen. Linkin muodostumisessa edellytetään, että ko. asiakirja on saatavilla ja että tietokoneessa on asiakirjan avaamiseen tarvittava sovellus. Hyperlinkin voi luoda haluamastasi tekstiobjektista ja käynnistää hyperlinkin joko napsuttamalla objektia tai siirtämällä osoittimen sen päälle. 1. Teksti tai piirrosobjekti aktivoidaan. Tekstilinkkiin on johdonmukaista kirjoittaa selventävä teksti, jotta linkistä selviää mihin se viittaa. 2. Hyperlinkki luodaan valitsemalla ylävalikosta Diaesitys -> Toimintoasetukset tai napsauttamalla vakiotyökalurivin Lisää hyperlinkki painiketta. Tällöin avautuu ikkuna (kuva alla), jossa linkki määritellään.

12 12 Esitysgrafiikka PowerPoint XP Linkin tyyppi määritellään vasemmasta valikosta : Aiemmin luotu tiedosto tai Web-sivu Annetaan tiedoston tai Web-sivun nimi: kohteen valmiit vaihtoehdot ovat joko nykyisessä kansiossa, selatuilla sivuilla tai viimeksi käsiteltyjä tiedostoja. Kohde on myös mahdollista etsiä koneelta tai kirjoittaa URL-osoite ikkunan alalaidassa olevaan tekstikenttään. Kohta tässä tiedostossa Valitaan haluttu dia listasta. Huom. kohdassa Dian otsikot nähdään esityksen diat otsikoittain. Näin pystytään tekemään linkki määrättyyn diaan. Luo uusi tiedosto Annetaan luotavalle tiedostolle nimi tekstikentässä. Oletuskansion, johon tiedosto tallennetaan voi vaihtaa Vaihda -painikkeella. Sähköpostiosoite Kirjoitetaan sähköpostiosoite, johon linkkiä klikkaamalla pääsee lähettämään viestin Hyperlinkin poistaminen 1. Aktivoidaan hyperlinkki 2. Poistetaan hyperlinkki a) hiiren kakkospainikkeella, valitaan Muokkaa Hyperlinkkiä ja avautuvasta ikkunasta klikataan Poista linkki-painiketta. b) Valitaan Hyperlinkki-painike työkaluriviltä ja klikataan avautuvasta valikosta alhaalta Poista linkki-painiketta. 13 Esityksen tallentaminen Esitys tallennetaan ylävalikosta Tiedosto > Tallenna. Tallennusvaihtoehtoja on muutamia: *.ppt => esitys, jota voi muokata jälkeenpäin *.pps => esitys, joka lähtee suoraan esitysnäkymään *.pot => suunnittelumalli, jota voit käyttää tulevien esitystesi pohjana erilaisina kuvatiedostoina, jolloin jokaisesta diasta syntyy kuva *.rtf => tekstidokumentti, jossa otsikot ovat lukuja jne. *.htm => esitys www-sivustona Tiedoston voin nimetä samalla tavalla kuin muutkin Office-tuotteiden tiedostot, mutta jos esitystä aikoo käyttää muiden ohjelmien kanssa tai luoda siitä myöhemmin www-sivuja, on syytä nimetä tiedosto siten, että nimen pituus olisi enintään 8 merkkiä eikä nimi saisi sisältää skandeja eikä erikoismerkkejä (%&/();:-,.+ eikä välilyöntiä). 14 Tulostaminen PowerPointissa tulostus tapahtuu valitsemalla ylävalikosta Tiedosto > Tulosta. Voit tulostaa paperikopioita tai suoraan kalvoille. PowerPointissa on mahdollista tulostaa myös dioja useampi kuin yksi dia sivulle, tiivistelmiä, muistiinpanosivuja ja jäsennyksiä. Tulostin -kohtaan valitaan haluttu tulostin pudotusvalikosta. Tulostusalueessa määritellään: kaikki sivut kaikki esityksen sivut

13 Esitysgrafiikka PowerPoint XP 13 nykyinen dia dia, jossa kursori on valinta valintaan kuuluva alue mukautettu esitys Diat: ruutuun annetaan diojen numerot puolipisteellä erotettuna tai väliviivalla. Esim. jos halutaan tulostaa diat 1 ja 5-7 => 1; 5-7 Kopioita kohtaan annetaan kopioiden lukumäärä ja lajittelu-kohtaan valintamerkki, jos halutaan tulostaa nippuina. Tulostusmuoto: Diat Tiivistelmät: 2 diaa/sivu 3 diaa/sivu 4 diaa/sivu 6 diaa/sivu 9 diaa/sivu Muistiinpanosivut, jossa tulostetaan dia paperin ylälaitaan ja esittäjän muistiinpanot paperin alalaitaan Jäsennysnäkymä Tiivistelmät kohtaan valitaan haluttu sivumäärä, jos edellisessä kohdassa on valittu Tiivistelmät Järjestys -kohtaan valitaan joko vaaka- tai pystytulostus Harmaasävy valitaan, jos halutaan musta-valkotulosteessa tulostuvaksi kuvan sävyt harmaina. Täysin mustavalkoinen tulostaa vain ääriviivat. Sovita paperille - vaihtoehto käyttää paperin koko pinta-alan hyväkseen eli dia tulostuu koko paperin kokoiseksi. Diojen reunaviiva varsinkin vaaleissa dioissa kannattaa olla ääriviivat, jotta katsoja tietää missä dia loppuu.

14 14 Esitysgrafiikka PowerPoint XP Sisällytä kommenttisivut valinta näyttää tulostuksessa esityksen laatijan tekemät kommentit. Tulosta piilotetut diat -valinta tulostaa myös muuten esityksestä piilotetut diat. 15 Esitystilanne Esityksen näyttämiseen tietokoneelta tarvitaan tietokone, videotykki ja pinta, jolle esitys heijastetaan. Seuraavat seikat tulee huomioida esitykseen valmistauduttaessa: Varmista esityspaikan varustelu: Onko esityspaikassa tietokone ja datatykki käytettävissä? Onko esityspaikan tietokoneessa PowerPoint-ohjelma, verkkoyhteys, äänikortti ja äänen toisto sekä muut tietokoneohjelmat mitä tarvitset esityksessäsi? Tallenna esityksesi sopivaan esitysmuotoon: www-sivuina, esityksenä, matkapakettina tai diaesityksenä. Jos käytät muita muistilaitteita, tarkista että voit käyttää sitä esityspaikan tietokoneessa. Tulosta esityksestäsi muistiinpanosivut, jos haluat jakaa ne kuulijoille. Tallenna esityksesi www-sivulle, jos haluat kuulijoiden voivan tutustua siihen myös esityksen jälkeen. Laita osoite esitykseesi näkyviin. Jos käytät valokynää esityksessäsi, muista ottaa se mukaan Matkapaketin luominen Valitse ylävalikosta Tiedosto > Ohjattu matkapaketin luominen Järjestelmä aloittaa ohjatun toiminnon, jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Valitse haluatko pakata nykyisen esityksen (Aktiivinen esitys) vai jonkun aikaisemmin luodun esityksen (Muut esitykset: ) Jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Valitse asema, mihin haluat matkapaketin tallennettavan. VIHJE: Jos et ole varma miten iso matkapaketista tulee, tallenna ensin tietokoneen kovalevylle ja siirrä se sitten vasta levykkeelle. Jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Jos esitykseen liittyy muita tiedostoja ja haluat niiden sisältyvän matkapakettiin valitse Sisällytä linkitetyt tiedostot. HUOM. Liitettävien tiedostojen tiedostokoko ei pienenny, vaan ne liittyvät sellaisinaan. Jos käytät erikoisia fontteja esityksessäsi valitse myös Upota TrueType-fontit. Jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Jos esitykseen käytettävä tietokone ei sisällä PowerPoint-ohjelmaa, valitse matkapaketin mukaan PowerPoint Viewer (Windows 95 Viewer tai Windows NT Viewer), joka on pieni, juuri esityksen esittämistä varten tehty ohjelma. Jatka klikkaamalla Seuraava-painiketta. Järjestelmä kokoaa valitsemasi vaihtoehdot. Jos et halua muuttaa mitään jatka klikkaamalla Valmispainiketta.

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

1 Johdanto 4 2 Esityksen suunnittelu 4 3 Ohjelman käynnistäminen ja esityksen aloittaminen 5. 4 Tekstin kirjoittaminen ja muotoilu 20

1 Johdanto 4 2 Esityksen suunnittelu 4 3 Ohjelman käynnistäminen ja esityksen aloittaminen 5. 4 Tekstin kirjoittaminen ja muotoilu 20 Esitysviestintä 1, vs. 1 1 Esitysviestintä 1, vs. 1 2 Sisältö Vs. 1,0 1 Johdanto 4 2 Esityksen suunnittelu 4 3 Ohjelman käynnistäminen ja esityksen aloittaminen 5 3.1 Ohjelman käynnistäminen 5 3.1.1 Ohjattu

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Siirtyminen PowerPoint versioon

Siirtyminen PowerPoint versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin PowerPoint 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Matti Vuorikoski ESITYSGRAFIIKKA

Matti Vuorikoski ESITYSGRAFIIKKA Esitysgrafiikka 2 PowerPoint ESITYSGRAFIIKKA Esitysgrafiikkaohjelmalla tarkoitetaan sovellusta, jolla voidaan tehdä useasta sivusta koostuvia diaesityksiä (kuvaesitys, Screen Show, Slide Show). Tällainen

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot