Asiakaskokemusten ja TE-palveluiden kehittäminen jatkossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaskokemusten ja TE-palveluiden kehittäminen jatkossa"

Transkriptio

1 Asiakaskokemusten ja TE-palveluiden kehittäminen jatkossa Ajankohtaisfoorumi TE-palvelu-uudistuksen ohjausryhmässä päätetyt asiat ja TE-palvelujen kehittämisryhmässä vireillä olevia asioita Olli Vihanta 1

2 Sisältö: TE-palvelujen asiakaskokemuksen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely Asiakasprosessien kehittäminen URAn uudistaminen TE-verkkopalvelujen kehittämisohjelma TE-palvelujen viestintäohjelma Puhelinpalvelujen kehittäminen Seuranta- ja raportointityökalun hankinta 2

3 TE-palvelujen asiakaskokemuksen kehittäminen

4 Suunnittelutapaaminen (klo 12-16) AGENDA 1. Kehitystyön tavoitteet, ohjurit ja lopputuotokset 2. Projektin tapahtumat ja aikataulu 3. Työhön osallistuvat tahot ja niiden roolit 4. Valmistelutehtävät ja vastuunjako 5. Työn menestystekijät ja sudenkuopat

5 Asiakaskokemuksen kehittäminen TE-palveluissa palaveriin osallistujien ajatuksia Mitä se tarkoittaa? Onnistunutta ja nopeaa työnvälitys ja kustannusten vähentämistä Asiakkaan itsepalveluun rohkaisemista Hyvää palvelua alusta loppuun Vaikka enemmän sähköisiä palveluja, niin niille jotka tulevat käymään on henkilökohtainen, opastava ja ystävällinen vastaanotto Asiakasvirtojen vähentämistä mutta mm. yrityskontaktien lisäämistä Hyvä onnistunut ensivaikutelma! Esim. alkupalvelu on kaikkein tärkein Kokemus on monen kohtaamisen summa, johon ennakkovaikutelma vaikuttaa Asiantuntevuutta siitä miten asiakkaan kohtaa Erilaisten asiakkaiden tunnistamista ja heidän odotuksiinsa vastaamista. Erityisesti niiden tunnistamista, jotka voidaan ohjata omatoimiseen sähköiseen palveluun Kykyä kehittää asiakaskokemusta pienevillä resursseilla Asiakaskokemuksen rajausta vaikka kaikki vaikuttaakin kaikkiin (toimitila, monikanavaisuus, asiakaskohtaamiset) Asiakkaalla on oikeus saada mahdollisimman hyvää palvelua Asiakas saa vastaukset kysymyksiinsä On tunne että oma asia tulee hoidettua, vaikka juuri sillä hetkellä ei palveltaisikaan Asiakas pystytään kohtaamaan asiakkaan välittömän tuskan keskellä (parhaat palautteet tulee usein vuosien päästä). Miten tämä saadaan aikaan vähenevien resurssien ja sähköisten palvelujen lisääntymisen kautta? Että tiedämme jatkuvasti mikä asiakkaan kokemus oikeasti on. Jatkuva palaute. Nähdään asiakas yksilönä, ymmärretään erilaisten ihmisten kyvyt ja motivaatiot pystytään ohjaamaan jokainen yksilö nappiin asiakkaan polusta tulee mahdollisimman tuskaton. Asiakkaan ei tarvitse opetella palvelun käyttöä, vaan TE-palvelut muuntuvat/hienosäätyvät asiakastarpeen mukaisesti Lisätä asiakasymmärrystä ja hyödyntää sitä tietoisesti palvelujen suunnittelussa Asiakas tietää miten tiloissa toimitaan vaan toiminta tapahtuu luontevasti Ne joilla ei ole tietokonetta, kokevat TE-toimistoa sellaisina että on tervetullut harjoittelemaan tietokoneen käyttöä. Mitä se EI tarkoita? Asiakkaan puolesta tekemistä ja asiakkaan ylipalvelua Asiakasvirtojen lisähankintaa tai mainostamista Huonoa ja puutteellista tavoitettavuutta Huonoa/hidasta reagointia asiakkaiden tarpeisiin Asiakkaan provosointiin mukaan menemistä Ei liian suuria odotusten latauksia asiakkaille (ettei asiakaspettymys kasva) Ei esim. jos asiakas marssii toimistoon ja sanotaan että mene sähköisiin palveluihin tai mene kotiin soitamme viikon päästä. (tämä on sujuvaa, muttei ehkä asiakaskokemuksen kannalta hyvää) huomioidaan erilaiset asiakastyypit Ei unohdeta sisäistä tehokkuutta Ei riitä onko tyytyväinen vai ei, vaan pitää saada tietoa miksi => pitää olla välineet mitata säännöllisesti ja jatkuvasti

6 Asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen Vähemmillä resursseilla enemmän/parempaa palvelua TE-palvelujen asiakaskokemuksen jatkokehittäminen Projektin sisältö Asiakaskokemuksen ohjurit Kehitysehdotukset Keskeiset lopputulokset 1 1. On vain yksi brändi Palveluidentiteetti Palveluidentiteetin kiteytyslause TO Toimistojen omat seinätaulut TO 1. Asiakas on 2 palvelujen lähtökohta 3 1. Asiakkaan palvelupolku on selkeä kanavarajojen yli 4 TE-palvelujen rooli on olla innostava ja sparraava asiantuntija Iskujoukon tuki Palvelukielen kehitys Kehityshankkeiden yhdensuuntaistus Asiakasopastuksen kehitys 3-tasoiset palvelutilassa sovellusohjeet työympäristökonseptill e Asiakaskohtaamisten Apuri (käsikirja) Valmennustyöpaja Motivointiseinä Iskujoukon evästys jatkuvaan asiakaskokemuksen kehitykseen OV Palvelusanaston tarkistuslista TO, VIEST Sanaston arkeen jalkautusväline TO, VIEST Kehityksen yhdensuuntaisuuden tarkistus/seurantatyökalu OV Käyntiasiakkaiden tiloissa opastuksen ohje/konsepti TO ja case-pasila TS Tilakonseptin 3-tasoinen sovellusohje TS Apuri -käsikirja arjen työn tueksi ja koulutusmateriaaliksi TO Videoitu valmennustyöpaja: perusymmärrys Apurin käytöstä TS & SALMIA Motivointiseinän sisältöjen ohjeet ja käyttöönoton malli ja motivointiseinä Pasilaan TO, TS, MW, VIESTINTÄ

7 TE-palvelujen asiakaskokemuksen jatkokehittäminen Projektin kulku pähkinänkuoressa VASTUURYHMÄ (sekstetti) Ohjaus SYYSKUU 2014 JOULUKUU 2014 HUHTIKUU 2015 ISKUJOUKKO Kehittäminen, toimeenpano ASIANTUNTIJA -TYÖPAJAT Sisältöjen valmistelu ja yhteiskehittely ISKU 1 Kokoontuminen, tavoitteet ja valmistelu Motivointiseinän quick-fix PAJA 1 Pasilan asiakasopastus ISKU 2 Identiteetin luonnostelu Asiakasopastusideat S-M-L sovellusluonnos PAJA 2 Palvelukielen kehitystavoitteet ISKU 3 Identiteetin kehitys Tarkistuslistan luonnos Motivointiseinän pysyvä ratkaisu PAJA 3 Palvelusanaston hyväksyntä ISKU 4 Identiteetin vahvistus Sanaston esittely S-M-L sovellusohje valmis PAJA 4 Persoonien tunnistus ISKU 5 Apurin luonnos Tarkistuslistan kehitys PAJA 5 Asiakaskohtaamisten mallit ISKU 6 Apurin vahvistus Tarkistuslistan vahvistus PAJA 6 Apurin viimeistely KÄYTTÄJÄ- SELVITYKSET Tarpeiden kuvaus ja tiedon tuottaminen SELVITYS 1 Asiakasluotain Hlöstön na kemyskysely Asiakashaastattelut ja kysely Pasilassa Pasilan arviointi SELVITYS 2 ISKU:n kenttätehtävä Benchmark-haastattelut (vero, kela palvelukieli) SELVITYS 3 Valmennus 1 Palveluidentiteetin jalkautustehtävä Valmennus ja TE-toimistoissa (seinäjuliste) Apurin testaus Pasilassa Palvelukielen asiakasraati Asiakasopastuksen testaus Pasilassa

8 Projektin tekemisen tasot ja ohjaus PÄÄTÖKSENTEKO Valtakunnallisesti päätettävät asiat ESITTELY PÄÄTTÄJILLE ESITTELY OHRYLLE OSALLISTAMINEN & SITOUTTAMINEN Paikallisesti päätettävät asiat Asianmukainen osasto/ryhmä Ohjausryhmä: sekstetti Iskujoukko: joka TE-toimistosta edustus (15 hlö) + TEM + ELY edustus TIEDON LUOMINEN PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI Asiantuntijatyöryhmät Käyttäjäselvitykset

9 Asiakastyytyväisyyskysely Alustava esitys

10 Taustaa TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset (12/2013): TE-toimiston asiakaspalvelun ja ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittavien palvelujen laatua ja tuloksellisuutta seurataan. Asiakkaiden ja palveluntuottajien palautetta seurataan säännöllisesti TE-toimistojen yhteisen, välittömän asiakaspalautejärjestelmän kehittämistä pidetään tärkeänä Tavoitteena on kuulla henkilö- ja työnantaja-asiakkaita monipuolisesti ja saada palautetta pitkin vuotta osana asiakaspalvelun kehittämistä Välittömät asiakaspalautteet antavat tietoa TE-toimistojen oman toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä korjaaville toimille 10

11 Pohjois-Savon TE-toimiston pilotti Pohjois-Savon TE-toimisto on toiminut pilottitoimistona Toteutettu henkilö- ja työnantajakyselyt huhti- ja toukokuussa 2014 Kyselyn kohderyhmät: Henkilöasiakkaat, jotka ovat käynnistäneet työnhakunsa verkon kautta kuluvan kuukauden aikana Työnantaja-asiakkaat, jotka ovat jättäneet verkon kautta työpaikkailmoituksen ja joiden työpaikka on täyttynyt Henkilöasiakkaan kyselyjen vastausprosentit olivat toukokuussa 12,3 % ja työnantaja-kyselyn 7,4 % Henkilöasiakkailta on pyydetty palautetta TE-toimiston asioinnista, palvelun asiantuntevuudesta, ystävällisyydestä, käsittelyn nopeudesta sekä palvelun hyödyllisyydestä. Lisäksi työnantajilta on kysytty rekrytointiongelmista (toukokuun kysely) ja siitä, onko työnantaja saanut avoimeen paikkaan riittävästi hyviä hakijoita. (liitteenä uusimmat lomakkeet). 11

12 Pohjois-Savon pilotin kokemuksia Henkilöasiakkaiden palautteet ovat erittäin hyvät. Asiakkaat ovat tyytyväisiä monikanavaisuuteen ja toimintamalliin, jossa asiantuntija ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Yksittäisiä virkailijoita nimetään ja heidän antamaansa palvelua kiitellään. Ongelmakohtia nimetään hyvin ja annettu kritiikki on hyödyllistä. Puhelimella tavoittamisen ongelmat näkyvät edelleen palautteessa. Työnantajien vastausprosentti on pieni, ja sitä yritettiin lisätä yhdistämällä kaikki kysymykset yhdeksi. Lomakkeen muuttaminen yksisivuiseksi ei nostanut kuitenkaan vastausprosenttia. Työnantajien osalta on syytä miettiä sitä, että tehtäisiin yksi kysely, johon kerättäisiin koko vuoden asiakaspalautteet? Raportointia voisi edelleen tehdä rajaamalla vastaajat kuukauden mukaan. Tämä mahdollistaisi sen, ettei Webropol lähettäisi kyselyä samoihin osoitteisiin, joihin se on jo lähetetty aiemmin. Sanallista palautetta annettiin hyvin 12

13 Teknisiä asioita, tietojen käsittely Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä Palvelua käyttäneet henkilö- ja työnantaja-asiakkaat saavat sähköpostiinsa palautekyselyn palvelun toimivuudesta (kysely toimitetaan, milloin?) URAan tallennetut asiakkaiden sähköpostiosoitteet siirretään (useus? eräajolla Webropol-kyselyohjelmaan, josta kyselyt toimitetaan TEtoimistossa asioinneille asiakkaille TE-palvelujen asiantuntijat poimivat muistilistoilta asiakkaiden sähköpostitiedot 13

14 Esitykset Esitetään, että kaikissa TE-toimistoissa otetaan käyttöön yhtenäinen, välitön asiakaspalautejärjestelmä vuoden 2015 alusta lähtien (vai aikaisemmin?) Kyselyn kohderyhmät ja kysymysten sisällöt ovat samat kuin Pohjois- Savon pilotissa. Kyselyn kohderyhmiä ja sisältöjä voidaan muuttaa ja monipuolistaa saadun palautteen ja TE-palvelujen toiminnan painopisteiden mukaan. Henkilöasiakkaan kyselyt toteutetaan kerran kuukaudessa Työnantaja-asiakkaan kyselyt toteutetaan 3-4 kertaa vuodessa? Valtakunnallisesta tiedonkeruusta ja tietojen varastoinnista vastaa Pohjois-Savon TE-toimisto (ELYn rooli?, kytkentä ELYjen asiakkuuksien hallintaan?) TE-palvelujen vastuuryhmä vastaa palautejärjestelmän valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä (jatkossa KEHA?) 14

15 Esitykset (jatkoa) Vuoden 2015 aikana tulee arvioida valtakunnallisen ASPA-tutkimuksen kehittämistarpeet, samoin muiden palautekanavien rooli (TE-palvelut. fi sivusto, Työlinja) URAn ja verkkopalvelujen (ml. mobiilisovellutusten) uudistyössä ja käyttöönotossa tulee ottaa huomioon asiakaspalautteet Yritys- ja työnantajayhteyksissä markkinoidaan aktiivisesti työnantajan välitöntä palautteen antomahdollisuutta Asia sisällytetään TE-palvelujen asiakasviestintään 15

16 Asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelu-uudistuksen ohjausryhmä Elisabet Heinonen, Tiina Korhonen

17 Mitä on tehty? Prosessityön yhteisen viitekehyksen ja käsitteistön määrittely TE-palvelujen prosessifoorumi Prosessijohtamisen valmennus TE-toimistoille, ELY-keskuksille ja TEM:n asiantuntijoille ( ) TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset ( ) Määritelty TE-palvelujen ydin- ja avainprosessit Täsmennetty TE-palvelujen organisointia ja palvelulinjoilla tehtävää työtä Täsmennetty asiakkuuksien alkaminen ja päättyminen TE-palveluissa Linjattu asiakasohjauksen kriteereitä Otettu käyttöön yhteinen toimintatapa työnhakunsa verkossa käynnistävien työnhakijoiden osalta (helmikuu 2014) 17

18 Ensimmäisiä havaintoja työnhakijan palveluprosessia koskevien muutosten toimeenpanosta Työnhakijan asiakasprosessin alkuvaihe järjestettiin samalla tavoin kaikissa TEtoimistoissa 2/2014 alkaen -> tavoitteena tältä osin valtakunnallisesti yhdenmukainen palvelumalli TE-toimisto vastaa ensimmäisestä yhteydenotosta (14 vrk:n kuluessa ) työnhakunsa verkon kautta käynnistäneisiin asiakkaisiin, joilla on asiantuntijapalvelun tarve (=ei tiedossa muutosta tilanteeseensa 3 kk:n sisällä) Työnhaun aloituksen muistilistan tilanne : Valtakunnallisesti n. 90 %:iin asiakkaista on otettu yhteyttä 14 vrk:n sisällä Alueelliset erot kuitenkin suuria 13 TE-toimistoa, joissa palvelulupaus toteutunut % Pirkanmaan TE-toimistossa 22,7% (259 henkilöä) ja Hämeen TE-toimistossa 27,6 % (141 henkilöä) asiakkaista ei ole otettu yhteyttä 14 vrk:n kuluessa. Pisimmillään asiakas on odottanut yhteydenottoa maaliskuun puolivälistä saakka (Keski-Suomen TE-toimisto) Pohjois-Savon asiakastyytyväisyyspilottiin vastanneet työnhakijat ovat kokeneet uuden toimintamallin hyvänä 2-4/2014 suunnitelmassa sovitun toimen toteutumisesta ilmoitti asiakasta (yhteensä ilmoitusta) 18

19 Kehittämistoimet Tavoite: Asiakaslähtöiset ja yhdenmukaiset TE-palvelut Välittömät kehittämistoimet TE-toimistoissa Asiakasprosessit haltuun valtakunnallisten asiakkuuslinjausten mukaisesti TE-palveluissa on painotettava erityisesti asiakkuuden nopeaa ja tehokasta aloitusta arvioimalla ja tunnistamalla asiakkaan palvelutarve TE-toimiston yhteiset asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun pelisäännöt Palvelulinjojen väliset rajapinnat ovat asiakkaalle näkymättömiä Vastuu: TE-johtajat 19

20 Valtakunnalliset kehittämistoimet Valtakunnalliset ensivaiheen työnhakija- ja työnantaja-asiakkuuksien prosessimittarit käyttöön vuoden 2015 alussa Vastuu: TEM (TYO ja TIETO) Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelutyytyväisyyskysely käyttöön vuoden 2015 alussa Vastuu: TEM (TYO ja ALUE) Työllistymissuunnitelmien arviointityön käynnistyminen syksyllä 2015 (ehdotus) 20

21 TYÖNHAKIJAN AVAINPROSESSIT Tavoitteena nopea työllistyminen (kaikki palvelulinjat) aika Työnhaun ja työttömyyden alkaminen: Mistä tulee työnhakijaksi (URA-merkinnät) Palvelutarpeen arviointi: Milloin suunnitelma on tehty? Milloin palvelulinja on määritelty? Mittarit URA:sta aika Mitä TE-toimistossa tapahtuu (tapahtumat ylös): Mittarit URA:sta, Työtarjoukset, suunnitelmat, mahdolliset tp-toimenpiteet, yhteydenpito, lisäksi siirtyminen toiselle palvelulinjalle jne. QlikView tai vastaava aika Asiakkuus päättyy: Mihin työtön lähtee (URA-merkinnät) Mitä toimenpiteitä ja montako toimenpidettä tarvittiin? Palvelutyytyväisyyskysely Mittarit URA:sta, lisäksi QlikView tai vast.

22 TYÖNANTAJAN AVAINPROSESSIT Tavoitteena yritysten ja työnantajien työvoiman saanti (kaikki palvelulinjat) aika Työpaikan ilmoittaminen (kirjaaminen, URA-merkinnät): Palvelutarpeen arviointi: onko tehty, milloin? Täyttymisajasta ja -tavasta sopiminen (uusi tilasto) Yhteydenpito / työnantajakäynnit Mittarit URA:sta aika Mitä TE-toimistossa tapahtuu (tapahtumat ylös) : Nopeat, osuvat työtarjoukset ja esittelyt Nopea työpaikan täyttyminen Mittarit URA:sta, lisäksi QlikView tai vastaava aika Työpaikka täyttyy (URA-merkinnät): Kuinka kauan kesti ja mitä toimenpiteitä tarvittiin? Palvelutyytyväisyyskysely Mittarit URA:sta, lisäksi QlikView tai vastaava

23 KAIKILLE PALVELULINJOILLE VIRTAMITTARIT OMANA SEURANTAMITTARINA (Excel-taulukko tilanteesta liitteenä) Virta yli 3 kk:n, 6 kk:n ja 12 kk:n työttömyyteen Virta yli 3 kk:n, 6 kk:n ja 12 kk:n työttömyyteen Virta yli 3 kk:n, 6 kk:n ja 12 kk:n työttömyyteen

24 Työllistymissuunnitelmien arviointityön käynnistäminen (ehdotus) Työllistymissuunnitelmat ovat keskeinen osa työnhakijan palveluprosessia Työllistymissuunnitelman laatimisen keventämiseksi ja laadun sekä velvoittavuuden parantamiseksi tarkoituksena on kehittää verkkopalveluja siten, että työllistymissuunnitelma olisi mahdollista laatia ja hyväksyä verkossa. Työllistymissuunnitelman hyväksyminen verkossa -> selvitetään mahdollisuutta pikaiseen käyttöön ottoon syksyllä 2014 Ennen koko työllistymissuunnitelmaprosessin sähköistämistä ehdotetaan arvioitavaksi nykyisen mallin toimivuutta (mm. tilastojen ja asiakaskokemusten valossa) ja mahdollisia vaihtoehtoisia malleja miten työllistymissuunnitelmaa olisi mahdollista kehittää siten, että työnhakijan oma aktiivinen panos suunnitelman laatimisessa olisi nykyistä suurempi 24

25 URAn uudistaminen 25

26 URAn toiminnallinen uudistaminen URAn toiminnallisen uudistamisen ensisijaiset tavoitteet: TE-palvelujen toimintatapojen virtaviivaistaminen ja selkiyttäminen Virkailijapalvelujen ja asiakkaiden verkkoasioinnin integraation syventäminen URAn käyttöliittymän uudistaminen siten, että ohjelmiston käytettävyys lisääntyy, ohjelmistoon ja sen toteuttamaan toimintamalliin sisältyy enemmän prosessiohjausta, joka tuottaa nykyistä helpomman käytettävyyden Nykyistä yksinkertaisempi ja hallittavampi palvelujärjestelmä, joka tarjoaa kompaktit tavat toimia. 26

27 URAn toiminnallinen uudistaminen URAn uudistamisen yleiset tavoitteet: palvelevuus ja asiakaslähtöisyys tietojenkäsittelyn ajantasaisuus vasteaikakriittisyys suuren tietomäärän ja käyttäjämäärän hallinta tarkoin määritellyt ominaisuudet ja toiminnot tietosisällön oikeellisuus ja yhdenmukaisuus tietoeheys jatkuvien muutosten huomioiminen korkeat luotettavuusvaatimukset kustannustehokkuus integroimalla virkailijapalvelut ja verkkopalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi 27

28 URA uudistetaan vaiheittain vuoden 2016 loppuun mennessä. Toteutettuja URAn koodistojen hallintaohjelmiston tekninen uudistaminen 2012 URAn ohjeiston tekninen uudistaminen, 2013 Palvelinlaitteiden uusiminen, 2013 Nykyisen käyttöliittymän uudistaminen (facelift), 2Q/2014 Toteutuksessa URAn maksatus- ja tiliöintiosuuden irrottaminen omaksi sovellukseksi, käyttöön Q4/2014 Toiminnallisuuden arviointi ja uusimisen käsikirjoitukset URA-ohjelmiston kehityksen ja ylläpidon kilpailuttamisprosessin valmistelu 28

29 Toiminnallisen uudistamisen selvitysryhmät Ammatti-, koulutus- ja erityistaitokoodiston muutostarpeiden arviointi, työryhmä URAssa ja verkkopalveluissa otetaan ISCO-ammattiluokitus käyttöön lukien Tukien maksatus, tiliöinti- ja maksatusosion uudistaminen, työryhmä Maksatus- ja tiliöintiosuudet irrotetaan URAsta omaksi sovellukseksi, käyttöönotto on Q4/2014. Työvoimakoulutuksen hallintaprosessi, työryhmä Toiminnallisuuden arviointi ja uudistamisen käsikirjoitustyö on käynnistynyt. Työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun liittyvä prosessi TE-toimistoissa, työryhmä Toiminnallisuuden arviointi ja uudistamisen käsikirjoitustyö on käynnistynyt. Yritysasiakkaan palveluprosessi, työryhmä Toiminnallisuuuden arviointi ja uudistamisen käsikirjoitustyö on käynnistynyt. Ammatinvalinta ja urasuunnittelun kehittäminen, työryhmä Työryhmä ammatinvalinta ja urasuunnittelun kehittämiseksi, ml. henkilöasiakkaan itsepalvelutietojen hyödyntäminen tieto- ja neuvontapalvelussa sekä ammatinvalinta ja urasuunnittelussa - Toiminnallisuuden arviointi ja uudistamisen käsikirjoitustyö käynnistyy elokuussa 29

30 Toiminnallisen uudistamisen selvitysryhmät Valmistelussa olevia työryhmiä, joita ei ole vielä asetettu Kokeilujen sekä asiantuntija-arviointien osuus URA-järjestelmässä, valmistelu Kirsti Ukkonen Toiminnan seuranta- ja tilastointitarpeet, valmistelu Olli Vihanta TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen, valmistelu Elisabet Heinonen, Taisto Tuominen Henkilöasiakkaan palveluprosessi, valmistelu Tiina Korhonen, Pirjo Pääkkönen Haut ja kohtaanto; kehittämistarpeet ja henkilöasiakkaiden hakutoimintojen kehittämistarpeet työnvälityksen kannalta sekä virkailija- ja verkkopalveluiden hakuprofiilien yhdistämismahdollisuudet, automaattimatsaus, valmistelu Pirjo Pääkkönen TE-palvelujen sanastotyö, valmistelu TYO Tietoturva, valmistelu Jaakko Jokela Tietosuoja käyttöoikeuksien hallinta, juristi? Ulkoisten tietovarantojen hyödyntäminen, valmistelu Dea Crichton-Turley Teemakohtaiset työpajat TE-palveluittain kehittämistarpeiden arvioimiseksi, valmistelu Kirsti Ukkonen 30

31 Muut projektiryhmät Uudistamisen tekninen ryhmä, työryhmä Suunnittelu käynnissä Koordinaatioryhmä (operatiivinen projektiryhmä), valmistelu Taisto Tuominen Uudistamisentyön kokonaiskoordinaatio Asettamispäätös tehdään, kun keskeisimmät kehittämisryhmät on asetettu 31

32 TE-verkkopalvelujen kehittämisohjelma 32

33 TE-verkkopalvelujen kehittämisohjelma Tausta: TE-palvelu-uudistus, monikanavalinjaukset, virtuaalisen TE-palvelun linjaukset Tavoitteet: Asiakaslähtöisyys, omatoimisen asioinnin mahdollisuudet Kattavat asiointimahdollisuudet Virkailijoiden ja asiakkaiden prosessien integraatio Poikkihallinnolliset palvelut Automaation laajentaminen Marssijärjestys: Etusijalla ne verkkopalvelut, jotka vähentävät käynti/puhelinasiointia Etusijalla ne verkkopalvelut, jotka keventävät URAn uudistamista 33

34 Verovelkatodistus viranomaisten välisenä tiedonvaihtona Työpaikkatiedotuksen ja paikkavahtipalvelun uudistaminen verkkopalveluissa Kurssitiedotuksen ja koulutusvahtipalvelun uudistaminen verkkopalveluissa Sähköinen lausuntopyyntö Kela-TE-tsto Avoimet työpaikat älypuhelinlaitteisiin Oma-asiointi, ryhmälomautettujen ym. asiakkaiden virtuaaliasiakkuus Palkkatuen maksatushakemus vahvaan tunnistukseen perustuvana verkkopalveluna Henkilöasiakkaan Oma asiointi-palvelu Suunnitelmassa sovittujen toimien tuloksesta ilmoittaminen Automaattilausunnot OTH- ja Sohvi palvelujen yhteydessä 34

35 Q1/2014 Q2/2014 Henkilöasiakkaan Oma asiointi-palvelu (käyttöön otettu) Starttirahan maksatushakemus vahvaan tunnistukseen perustuvana verkkopalveluna (käyttöön otettu) Automaattilausunnot Oma asiointi-, OTH- ja Sohvi palvelujen yhteydessä (käyttöön otettu) ISCO-ammattiluokituksen muutokset kaikkiin verkkopalveluihin (käyttöönotto 16.6) Suunnitelmassa sovittujen toimien tuloksesta ilmoittaminen Oma asiointi-palvelun (Sohvi) yhteydessä (käyttöön otettu) Omien työhistoriatietojen päivitys työnhaun aloituksessa (Oma asiointi- ja OTH-palvelut) (käyttöönotto 16.6.) 35

36 Q3/2014 Q4/2014 Työ- ja koulutustarjousten tuloksesta ilmoittaminen (Oma asiointi ja Tarmo-palvelut) Lisää automaattilausuntoja OTH- ja Tarmo palvelujen yhteydessä (jatkokehitys) Dokumenttien toimitus vahvaan tunnistukseen perustuvana verkkopalveluna CV-netin kehittäminen ja tiiviimpi integrointi muihin palveluihin Omat työttömyysturvatiedot, yrittäjätiedot (säädösmuutokset) Omat työttömyysturvatiedot, opiskelijatiedot Luonnostilassa olevan suunnitelman hyväksyminen verkossa (Sohvi, toteutus Q3-Q4) Yhteydenottopyyntö Oma asiointi-palvelun kautta Verkkopalveluiden käyttäjätunnistusratkaisun vaihtaminen (Vetuma) 36

37 Omien työhistoriatietojen päivitys työnhakijana olevalla tilanteessa, jossa työllisyys muuttuu työssä olevasta työttömäksi (Oma asiointi- ja OTH-palvelut) (Q2) Henkilöasiakkaan suunnitelman laadintaprosessi ja allekirjoitus (Oma asiointi-palvelu) (Q4) Vahtipalvelut ja palveluimpulssit: automaattiset seuranta- ja hälytinpalvelut henkilöasiakkaille (Q4) Työjonojen käsittelymahdollisuudet asiakkaalle ja TEpalveluiden virkailijalle Henkilöasiakkaan alkukartoitus ja palvelutarpeen määrittely (Oma asiointi- ja OTH-palvelut) Omien työhistoria ja koulutustietojen päivitys verkkopalvelussa asiakkuuden voimassa ollessa (Oma asiointi- ja OTH-palvelut) Työnhaun aikaisen prosessin välietappien suunnittelu ja hallinta Ajanvaraus asiakkaille ja virkailijoille (henkilöasiakas) integraatiotarpeet (tarve arvioitava, Q4) Kansallinen palveluväylä, tunnistus- ja asiointitiliratkaisut 37

38 Q1/2014 Q3 Q4/ Palkkatuen maksatushakemus vahvaan tunnistukseen perustuvana verkkopalveluna (käyttöön otettu) Avoimen työpaikan ilmoittaminen KATSO-tunnisteella (Q3) Työnantajan oma asiointipalvelu (TOMAS-palvelu), (Q4) Dokumenttien toimitus vahvaan tunnistukseen perustuvana verkkopalveluna (Q4) CV-netin ja -vahdin jatkokehitys tiiviimpi integrointi muihin palveluihin (Q4) Työvoimakoul. hankintasop.laskut työnantajan oma asiointipalveluun (palvelutuottajan rooli) (Q1/15) Vahtipalvelut ja palveluimpulssit: automaattiset seuranta- ja hälytinpalvelut (2016) Ajanvaraus asiakkaille ja virkailijoille tarve arvioitava (2016) Kansallinen palveluväylä, asiointitiliratkaisut 38

39 Verovelkatodistus viranomaisten välisenä tiedonvaihtona Käyttötarkoituksen laajennus kattamaan myös työvoimapalveluiden hankintaan liittyviin tarjouskilpailuihin osallistuvat tahot, joilla on Y-tunnus. (Q2/2014) Sähköinen tietopyyntö, kuntien sosiaalitoimi TEtoimisto KELAn tietovarantojen hyödyntäminen (sisäinen prosessi) 39

40 TE-palvelujen viestintäohjelma

41 Valtakunnallinen viestinnän vuosikello Tavoite: Parannetaan ennakointia ja työn suunnittelua. Luodaan yhtenäisyyttä valtakunnalliseen viestintään, vahvistetaan yhteistä TE-palvelut brändiä. Edetään nopeasti. Toteutus vuodeksi luodaan valtakunnallinen viestinnän vuosikello kaikille yhteisistä, samanaikaisista asioista, jotka edellyttävät valtakunnallista, yhdenmukaista ja koordinoitua viestintää (alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon) luodaan valtakunnallinen kehikko, jonka avulla alueellisten ja paikallisten asiantuntijoiden on yhdessä viestintäasiantuntijoiden kanssa aiempaa helpompi suunnitella ja toteuttaa käytännön viestintätoimet oikea-aikaisesti mahdollistaa toisilta oppimisen ja sparrauksen sekä hyvien käytäntöjen levittämisen Vastuu: TEM (TYO, TIETO, ALUE), Elvi-yksikkö 41

42 TE-johdon sisäisen viestinnän johtovastuun kirkastaminen ja vetovastuun arkipäiväistäminen Tavoite: Tuetaan organisaation johtamista ja tavoitteiden saavuttamista, tuetaan työhyvinvointia (ja työhyvinvointiohjelman toteutusta), rauhoitetaan henkilöstöä, annetaan tietoa, luodaan yhteisöllisyyttä. Edetään nopeasti. Toteutus alkaa heti ja jatkuu osana päivittäistä toimintaa: vastuu esimiesviestinnästä palvelemaan koko organisaatiota johdon jatkuva, säännöllinen viestintä koko henkilöstölle siitä missä mennään: organisaatioon liittyvät asiat, toimintatapojen muutokset, palvelut, priorisointi monipaikkainen johtaminen otettava huomioon: keinoja: säännölliset videotapaamiset, johtajan videotervehdys tai viikkokirjeet, perjantaipullat yms. Vastuu: TE-johtajat, ELY-keskusten E-vastuualueen johtajat 42

43 Käytännönläheiset oppaat ensisijaisesti johdon viestintävalmiuksien parantamiseksi Tavoite: Luodaan yhteinen minimiohjeistus TE-johdolle ja esimiehille siitä, mitä viestintä heidän työssään tarkoittaa ja millaisia asioita heidän on otettava huomioon omassa esimiestyössään. Saadaan aikaan yhteinen käsitys siitä, mitä sisäinen viestintä on, ja antaa siten käytännön pelisäännöille yhteiset raamit. Edetään nopeasti. Toteutetaan vuonna Käytäntöjen omaksuminen etenee hitaammin. Esimiesviestinnän opas: esimiestyössä tarvittavat vuorovaikutus- ja viestintätaidot, tärkeät keskustelut, palautteen antaminen jne Sisäisen viestinnän opas: mitä on sisäinen viestintä, mitä se edellyttää, mitkä ovat meidän yhteiset pelisääntömme ja tapamme viestiä konserniorganisaation sisällä. yhteisen sisäisen viestinnän oppaan antaman mallin mukaan kukin organisaatio tekee omat sisäisen viestinnän pelisääntönsä yhteisiä linjauksia noudattaen Vastuu: TEM/TYO, Elvi-yksikkö 43

44 Uudistusten, muutosten ja kehittämistyön ja uusien palvelujen käyttöönoton tukeminen ensin sisäisellä viestinnällä (vaihe 1). Tällä tuetaan onnistunutta ulkoista viestintää (vaihe 2). Tavoite: Saadaan viestintä integroitua olennaiseksi ja luontevaksi osaksi johtamista ja toiminnan kehittämistä ja siten tukemaan organisaation tavoitteiden saavuttamista. Kirkastetaan roolit ja vastuut, mikä helpottaa asiantuntijan työtä. Sisäisen viestinnän kuntoon saaminen on edellytys sille, että uudistuksista, muutoksista ja palveluista osataan viestiä onnistuneesti ulkoisesti niin kumppaneille, sidosryhmille kuin asiakkaillekin. Edetään nopeasti, mutta käytäntöjen omaksuminen vie aikaa. Toiminnan muutosta tuetaan viestinnän koulutuksella. 44

45 varaudutaan ennakkoon kehittämishankkeiden, palveluiden yms. valmisteluvaiheessa siihen, miten nämä hankkeet vaikuttavat toimintatapoihin ja asiakastyöhön ottamalla viestintä alusta pitäen mukaan prosessiin tai hankkeen valmisteluun jo suunnitteluvaiheessa (vaihe 1). laaditaan viestintäsuunnitelma vastuineen kaikista toimintatapoihin tai palveluihin vaikuttavista hankkeista tms. vähän pienemmissä asioissa vähintäänkin pohditaan, miten viestintä tukee tavoitteiden toteutumista kirkastetaan, miten hanke/palvelu/muutos näkyy asiakastyössä sisäisen viestinnän tehostamisen lisäksi ulkoiseen viestintään varautuminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, kehittämisessä ja muutoksissa (vaihe 2) ulkoisen viestinnän suunnittelussa otetaan erikseen huomioon kumppanit, sidosryhmät ja asiakkaat Vastuu: hankkeen tai palvelun suunnittelija (viestintäasiantuntijat auttavat toteutuksessa) 45

46 Kartoitetaan käytettävissä olevat viestintävälineet ja kanavat Tavoite: Autetaan kohdistamaan ja räätälöimään viestintä selkeästi ja oikea-aikaisesti kullekin kohderyhmälle parhaiten sopivalla tavalla. Tehostetaan viestien läpimenoa. Saadaan säästöä ja lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Toteutetaan mahdollisimman pian. selvittämällä jo käytössä olevat viestintävälineet ja kanavat voidaan ottaa ne täysimittaisesti käyttöön karsitaan päällekkäisyyksiä ja vanhentuneita tai käytännössä käyttämättä jääneitä välineitä selvityksen avulla saadaan selville vallitsevat puutteet välineistössä: mitä uudistuksia tarvitaan, mitkä välineet puuttuvat kokonaan ja mistä voidaan luopua uudesta/uudistuneesta välineistöstä ja niiden käytöstä laaditaan esittely/ohjeisto, joka auttaa viestimään entistä tuloksellisemmin (mitä, milloin, miten, kenelle) antaa mahdollisuuden toisilta oppimiseen, benchmarkkaukseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen Vastuu: TEM strategiset vastuut, Elvi-yksikkö toiminnalliset vastuut (hyödynnetään jo tehty työ, kuten KEHA-hankkeen viestintätiimin taustatyö) 46

47 Viestinnän koulutus Tavoite: Parannetaan koko organisaation viestintävalmiuksia ja siten toiminnan vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tehostettu toteutus käyntiin mahdollisimman pian. erityispaino alkuvaiheessa johdon ja välijohdon viestintävalmiuksien parantamisessa: esimiesviestintä, sisäinen viestintä, johtamis- ja strateginen viestintä, kriisiviestintä, mediavalmennus viestintäasiantuntijoiden asiantuntemuksen kehittäminen: käytännön viestintäkoulutusta, esim. mediasuhteet, verkko- ja kirjoituskoulutusta, sosiaalisen median välineet, kriisiviestintä koko henkilöstön viestintävalmiuksien parantaminen: motivointi, viestinnän merkityksen sisäistäminen, yleisosaaminen viestintäkysymyksissä, mediataidot, vuorovaikutustaidot, kriisiviestintä Vastuu: TEM strategiset valinnat, Elvi-yksikkö, Salmia 47

48 TE-palvelujen viestinnän vastuut ja roolit ja tekijät Jotta edellä mainitut kohdat voidaan toteuttaa täysimittaisesti, tarvitaan selkeyttä viestinnän vastuisiin, ohjaussuhteisiin ja toimijoihin. Myös resurssien oikea mitoitus on tärkeää. Nämä ovat sidoksissa muun toiminnan ohjaussuhteisiin, vastuisiin ja toimijoihin, joten asiaa ei voi ratkaista viestintäohjelman omin toimin. Tällä hetkellä TE-palvelujen viestintää leimaa selkeiden roolitusten, vastuusuhteiden ja tekijöiden puute. TE-palvelu-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta olennaista sidosryhmä- ja kumppanuusviestintää sekä asiakasviestintää ei hoida vastuutettuna kukaan tai mikään taho. Tähän puutteeseen törmätään toistuvasti, ja tarve viestinnän hyvälle hoidolle on tuotu vahvasti esiin niin TE-hallinnon eri tasoilta kuin sidosryhmiltä ja asiakkailta. 48

49 Tavoite: Viestinnän eri osa-alueille saadaan yhdenmukaiset toimintamallit. Tämä pitää sisällään: strategisen viestinnän valtakunnallisen viestinnän koordinaation kumppanuus- ja sidosryhmäviestinnän yhtenäisen ja tasapuolisen asiakasviestinnän sekä riittävät resurssit näitä hoitamaan. Tavoitetilassa resurssit on mitoitettu oikein. Verkostot saadaan toimimaan yhteneväisesti ja vuorovaikutteisesti. Vastuu- ja ohjaussuhteet ovat selkeät ja antavat mahdollisuuden toiminnan (viestinnän) jatkuvaan parantamiseen. Tarvittavat linjaukset ja päätökset saadaan aikaan kitkatta ja ne voidaan viestiä ja viedä täytäntöön hallinnon kaikilla tasoilla. Vastuu jatkotoimista: TE-palvelut ohjausryhmä 49

50 Puhelinpalvelujen kehittäminen

51 Vaihde Ostopalveluna Elisa Oyj:ltä Välitettyjä puheluita kpl/kk n. 40 välittäjää Kustannukset n /v välityksen hinta 0,73 Työlinja/Yritys-Suomi TE-aspa tuottaa toimintamenoilla Työlinja yhteydenottoa/v Yritys-suomi yhteydenottoa/v. Talousapu yhteydenottoa/v. 85 virkailijaa Kustannukset /v Yhteydenoton hinta 4,47 TE-toimistot 15 TE-toimistoa tuottaa toimintamenoilla Tarjotut puhelut /kk Soitetut puhelut /kk (arvio puh.sekunttien perusteella, 5 min/puh) Virkailijaa arvaus 15 * 10 = 150 htv Kustannukset: henkilöstökulut arvio 150 * = /v te-toimistojen v puhelinkulut olivat yht kustannus/puhelu 2,42 51

52 Puhelinpalvelujen volyymit Vaihde Työlinja Yritys-suomi Talousapu TE-toimistot TE-toimistot Yhteensä välitettyä puhelua yhteydenottoa/v yhteydenottoa/v yhteydenottoa/v tarjottua puhelua soitettua puhelua* kontaktitarvetta luvuissa on päällekkäisyyttä (esim. vaihde vs, muut) 52

53 Puhelinpalvelujen kustannukset Vaihdepalvelut TE-aspa TE-toimistot Henkilöstökulut Puhelukustannukset Yhteensä

54 Kehittämisehdotukset Akuutit 1. Sisään tulevien puheluiden haltuunotto 2. Perustetaan välittömästi puhelinpalvelujen arjen toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi työryhmä 3. Päätetään, että kaikissa TE-toimistoissa on käytössä OC puhelinjärjestelmä viimeistään Tarkistetaan ja laajennetaan Työlinjan (Yritys-Suomi) vastuita ja tehtäviä seuraavissa asioissa 5. TE-puhelinpalvelujen osaamisen kehittäminen Pitemmän tähtäimen toimenpiteet 1. Yksi valtakunnallinen numeroavaruus puhelinpalvelujen palvelukonsepti visio 2. Etäpalvelu - kuvapuhelin ratkaisut 3. Sosiaalisen median palvelutavoitteet

55 Seuranta- ja raportointityökalun hankinta

56 Johdon reaaliaikaisen raportoinnin ja toiminnan seuraamisen työkalun hankinta Keskustelua Johdon ikkunasta on ka yty jo monien vuosien ajan TE-palvelu-uudistuksen uusien ydinprosessien johtaminen on nostanut työkalun tarpeellisuuden esille Prosessien seuranta ei onnistu nykyisillä järjestelmillä Eri tietokantojen yhdistäminen samaan työkaluun on välttämätöntä Pilottihankkeessa selvitettiin yhden ohjelmiston avulla reaaliaikaisen työkalun tarpeellisuutta ja toimivuutta Johtajien kokemukset em. pilotista olivat myönteiset ja he yksimielisesti puoltavat järjestelmän hankintaa 56

57 Esitys Tehdään periaatepäätös hankkia johdon käyttöön reaaliaikainen raportointityökalu niin, että sen käyttöönotto on Selvitetään vaihtoehdot, tarkennetaan tarvemäärittely ja tehdään kilpailutus. Hankinta on vastaus välittömään tarpeeseen ja käyttöaika olisi Ura-uudistuksen yhteydessä selvitetään pidemmänajan tarpeet ja suunnitellaan mahdolliset integroinnit järjestelmään Nyt hankitusta työkalusta kerätään käyttäjäkokemusta em. Ura-uudistustyöhön 57

Verkko- ja sähköiset palvelut

Verkko- ja sähköiset palvelut Verkko- ja sähköiset palvelut - URAn uudistaminen - TE-verkkopalvelujen kehittämisohjelma 21.8.2013 Kari Rintanen 1 URAn uudistaminen, syksy 2013 URAn ja verkkoasioinnin palvelinlaitteet uusitaan Teknisen

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työllisyyden hoidon kenttä

Työllisyyden hoidon kenttä Työllisyyden hoidon kenttä - Miten peli saadaan sujumaan? Satakunnan ELY-keskuksen kehittämisryhmien tavoitteet pähkinänkuoressa Tukea TE-toimistojen toimintaa ja asiakaspalvelua 24.8.2010 Seija Sädemaa,

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 1. Osaprojekti: Koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen www- sivusto kansalaisille: 1. Ohjaustarvearviointimittariston kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Irma Valtonen Juulia Lätti Mikkeli 22.05.2014 TE-ASIAKASPALVELUKESKUS Tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimen,

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Alueellinen työvoima- ja yrityspalvelukokeilu

Alueellinen työvoima- ja yrityspalvelukokeilu Alueellinen työvoima- ja yrityspalvelukokeilu 1.8.2017 31.12.2018 Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun tausta Hallitusohjelmaan sisältyi kirjaus työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Työnhakijaksi rekisteröitymisen uudistuminen alkaen ja TEtoimiston

Työnhakijaksi rekisteröitymisen uudistuminen alkaen ja TEtoimiston Työnhakijaksi rekisteröitymisen uudistuminen 1.7.2017 alkaen ja TEtoimiston alkupalvelut Kuntainfo 22.9.2017 Marjut Tauriainen 22.9.2017 Asiakkaan mahdollisuudet tehdä Oma asiointi -palvelukanavassa o

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 1. LIITE OHJELMASUUNNITELMAAN Vuosi 2017 Kokonaisuus Toimenpiteet Kuukausi Tammikuu Vaihe 1 : - Ohjelman strategisen viitekehyksen selvittäminen ja alustava suunnittelu seudun

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Welcome Coaching service is also available in English. After the info you have the opportunity to discuss about coaching

Lisätiedot

Miten viemme TE-palveluuudistuksen

Miten viemme TE-palveluuudistuksen Miten viemme TE-palveluuudistuksen maaliin TE-uudistuksen johtamisen ajankohtaisfoorumi 21.-22.08.2013, Jyväskylä Henkilöstöjärjestöjen THHL, JUKO, JHL kommenttipuheenvuoro: Eija Tuutti, THHL ry:n pj./pardia

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottaminen Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa 1 Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä 2 Asiakkaat Lapissa Työnantajat Yritysten toimipaikkoja 11.300 TE-toimistoon

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Tuki ja ylläpito, asiakkuuden hoito 15.10.2012 Anna Kokko Yleistä tuesta ja ylläpidosta sekä asiakkuuden hoidosta siirtymävaiheessa Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot