KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET"

Transkriptio

1 PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis- ja täydentävät tehtävät ovat ARK95 mukaisia asioita. Tarkoitetaanko näillä esim. E7 Erikseen tilattavat tehtävät? Tai kohdan G6 Ympäristöluokitusjärjestelmien aiheuttamia erityistehtäviä (LEED). Näillä on suuri kustannusvaikutus tarjoukseen hintaan. o Tarkoitetaan ARK12 E7 mainittu hankekohtaisesti määritellyt lisätehtävät kohdan osalta monitoimitalon avoimen oppimisympäristön suunnittelulle asettamia vaatimuksia, jotka on esitetty laajemmin liitteissä toimintakuvaus ja suunnitteluohje. o Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien osalta edellytetään kustannusarviota suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. o Tarkoitetaan ARK12 G6 osalta erityisryhmien (EHA1) mahdollisesti tarvitsemien erityiskalustesuunnitelmien sisällyttämistä suunnitelmiin, opastesuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon ja pihasuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon tarjouspyyntöasiakirjoissa erikseen mainitun mukaisesti. Sisältyykö tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatiminen tarjouksen mukaisiin tehtäviin? Emme löytäneet rajausta tarjouspyynnöstä? Hankesuunnitelma laatiminen valtuuston hyväksymisineen vaatii aikaa ainakin pari kuukautta. o Eivät sisälly. Hankesuunnitelmatasoiset kuvat ovat olemassa tilaajalla. Niitä ei ole haluttu laittaa tarjouspyyntöasiakirjojen liitteeksi ohjaamaan liikaa suunnittelutarjousten sisältöä. Hankesuunnitelma ja suunniteltavan monitoimitalon toiminnallinen kokonaisuus on esitelty Hattulan kunnanvaltuustolle. Hankesuunnitelmaa on käytetty toimintojen tilatarpeiden sijoittamiseen rakennuspaikalle. o Hankesuunnitelman laatiminen kuuluu soveltuvin osin talotekniikan osalta mukaan pohjaksi yleis- ja toteutussuunnittelulle. Kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit Elokuussa Onko aikataulu tosiaan niin, että kaikki esim. ARK12 mukaiset tehtävät täytyy olla valmiina (sisältäen hankesuunnitelman, ehdotussuunnittelun, lupaasiakirjat, urakkasarjat?) varattu suunnitteluaika 4 kk, joka sisältää heinäkuun. Päätöksenteko, kokoukset ja viranomaislausunnot ovat erittäin hankalia hoitaa kesäloma-aikana. Huonetilaohjelman perusteella rakennuksen bruttoala on noin 6000m2. o Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa 2014.

2 o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja RAK12 ja TATE12 jakaantuvat perustehtäviin sekä harkinnanvaraisiin tehtäviin, pyynnössä tätä ei ole tarkennettu. Mitkä tehtävät kuuluvat mukaan? o TATE12 harkinnanvaraisista mukaan kuuluu: A 6.4, 6.5 B 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 E 64, taso b G 6.1.6, o RAK12 harkinnanvaraisista mukaan ei kuulu: D 3.1 D 4.6 F 4.2 kohdat 1 ja 2 G dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet Suunnitteluohjelman kohdassa 4. Aikataulu esitetään että kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit elokuussa Vaativaan suunnitteluun ei ole varattu aikaa kesälomat huomioiden kuin kolme kuukautta. Maanrakennustyöt on merkitty alkavaksi vasta joulukuussa Kouluhankkeen käyttäjäkommentteja on tunnetusti vaikeaa saada kesäkuukausina. Onko suunnitteluajalle merkitty mahdollisesti virheellinen aikamäärä? o Tarjouspyynnössä esitetty suunnitteluajan aikamäärä on oikein. Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja Tarjouspyynnön kohdassa 4 ei ole tarjottavana suunnitteluosana mainittu lainkaan paloteknistä suunnittelua - ei myöskään tarjouslomakkeessa nro 2. Mielestäni luettelossa pitäisi olla tämä mukana, sillä se on erittäin tärkeä oma erikoissuunnittelun osa-alueensa siinä missä akustiikka- ja keittiölaitesuunnittelukin. Palotekninen suunnittelu korostuu erityisesti, koska kyseessä on yli 1-kerroksinen rakennus, suuret (esim. tilaisuuksien yleisö) ja erityiset (lapset) käyttäjäryhmät sekä palo-osastoinnin kannalta erityinen avoin oppimisympäristö. o Palotekninen suunnittelu kuuluu normaaliin pääsuunnittelukokonaisuuteen ARK12 E 4.7 mukaisesti ja voidaan toki lisätä myös tämän vastauksen perusteella erikseenkin tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimussisältöön. Paloteknisen suunnittelun suunnittelijaerittely ilmoitetaan tarjouslomakkeen 2 kohdassa 9 Muut suunnitelmat. Paloteknisessä suunnittelussa ei edellytetä vastuullisen suunnittelijan nimeämistä. o Paloteknisen suunnittelun tulee sisältää: paloteknisen suunnitelman laatiminen - selviää mm. seuraavat palotekniset asiat:

3 rakennuksen palotekniset määritykset, paloluokat, palokuormaryhmät, kantavat rakenteet, palo-osastoinnit, poistumisturvallisuuden, savunpoiston periaateratkaisut ja mitoitukset, eri suojaustasojen laajuuksien määritykset paloteknisen suunnitelman liitepiirustukset tarvittavat neuvottelut eri osapuolten kanssa; rakennuttaja, suunnittelijat, viranomaiset jne. eri suunnittelijoiden paloteknisen tuen Koska kokonaissuunnittelun hinta muodostuu useasta eri osa-alueesta lienee paikallaan myös määritellä erikoissuunnittelun sisältö, jotta tilaaja saa sisällöltään tasavertaisia tarjouksia. o Muiden erikoissuunnitelmien kuin paloteknisen suunnittelun sisältövaatimukset käyvät ilmi tarjouspyyntöasiakirjojen toiminnan kuvauksessa sekä suunnitteluohjeissa ja suunnitteluohjelmassa, kts. myös yllä. Akustiikkasuunnittelun toiminnalliset vaatimukset ovat melko kovat, onko siihen varauduttu budjetissa (suunnittelu ja toteutus)? o Toiminnalliset vaatimukset voivat muuttua suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelun edetessä. Tilaaja ei ota kantaa budjettia koskeviin kysymyksiin. Onko akustiikkasuunnittelun osalta Fise A-pätevyys ehdoton hakuehto? o A-pätevyysvaatimus koskee suunnittelukokonaisuuksia, joissa on vaadittu nimeämään vastuullinen suunnittelija. Siis koskee arkkitehtisuunnittelun lisäksi LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijaa.

4 PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis- ja täydentävät tehtävät ovat ARK95 mukaisia asioita. Tarkoitetaanko näillä esim. E7 Erikseen tilattavat tehtävät? Tai kohdan G6 Ympäristöluokitusjärjestelmien aiheuttamia erityistehtäviä (LEED). Näillä on suuri kustannusvaikutus tarjoukseen hintaan. o Tarkoitetaan ARK12 E7 mainittu hankekohtaisesti määritellyt lisätehtävät kohdan osalta monitoimitalon avoimen oppimisympäristön suunnittelulle asettamia vaatimuksia, jotka on esitetty laajemmin liitteissä toimintakuvaus ja suunnitteluohje. o Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien osalta edellytetään kustannusarviota suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. o Tarkoitetaan ARK12 G6 osalta erityisryhmien (EHA1) mahdollisesti tarvitsemien erityiskalustesuunnitelmien sisällyttämistä suunnitelmiin, opastesuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon ja pihasuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon tarjouspyyntöasiakirjoissa erikseen mainitun mukaisesti. Sisältyykö tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatiminen tarjouksen mukaisiin tehtäviin? Emme löytäneet rajausta tarjouspyynnöstä? Hankesuunnitelma laatiminen valtuuston hyväksymisineen vaatii aikaa ainakin pari kuukautta. o Eivät sisälly. Hankesuunnitelmatasoiset kuvat ovat olemassa tilaajalla. Niitä ei ole haluttu laittaa tarjouspyyntöasiakirjojen liitteeksi ohjaamaan liikaa suunnittelutarjousten sisältöä. Hankesuunnitelma ja suunniteltavan monitoimitalon toiminnallinen kokonaisuus on esitelty Hattulan kunnanvaltuustolle. Hankesuunnitelmaa on käytetty toimintojen tilatarpeiden sijoittamiseen rakennuspaikalle. o Hankesuunnitelman laatiminen kuuluu soveltuvin osin talotekniikan osalta mukaan pohjaksi yleis- ja toteutussuunnittelulle. Kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit Elokuussa Onko aikataulu tosiaan niin, että kaikki esim. ARK12 mukaiset tehtävät täytyy olla valmiina (sisältäen hankesuunnitelman, ehdotussuunnittelun, lupaasiakirjat, urakkasarjat?) varattu suunnitteluaika 4 kk, joka sisältää heinäkuun. Päätöksenteko, kokoukset ja viranomaislausunnot ovat erittäin hankalia hoitaa kesäloma-aikana. Huonetilaohjelman perusteella rakennuksen bruttoala on noin 6000m2. o Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa 2014.

5 o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja RAK12 ja TATE12 jakaantuvat perustehtäviin sekä harkinnanvaraisiin tehtäviin, pyynnössä tätä ei ole tarkennettu. Mitkä tehtävät kuuluvat mukaan? o TATE12 harkinnanvaraisista mukaan kuuluu: A 6.4, 6.5 B 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 E 64, taso b G 6.1.6, o RAK12 harkinnanvaraisista mukaan ei kuulu: D 3.1 D 4.6 F 4.2 kohdat 1 ja 2 G dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet Suunnitteluohjelman kohdassa 4. Aikataulu esitetään että kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit elokuussa Vaativaan suunnitteluun ei ole varattu aikaa kesälomat huomioiden kuin kolme kuukautta. Maanrakennustyöt on merkitty alkavaksi vasta joulukuussa Kouluhankkeen käyttäjäkommentteja on tunnetusti vaikeaa saada kesäkuukausina. Onko suunnitteluajalle merkitty mahdollisesti virheellinen aikamäärä? o Tarjouspyynnössä esitetty suunnitteluajan aikamäärä on oikein. Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja Tarjouspyynnön kohdassa 4 ei ole tarjottavana suunnitteluosana mainittu lainkaan paloteknistä suunnittelua - ei myöskään tarjouslomakkeessa nro 2. Mielestäni luettelossa pitäisi olla tämä mukana, sillä se on erittäin tärkeä oma erikoissuunnittelun osa-alueensa siinä missä akustiikka- ja keittiölaitesuunnittelukin. Palotekninen suunnittelu korostuu erityisesti, koska kyseessä on yli 1-kerroksinen rakennus, suuret (esim. tilaisuuksien yleisö) ja erityiset (lapset) käyttäjäryhmät sekä palo-osastoinnin kannalta erityinen avoin oppimisympäristö. o Palotekninen suunnittelu kuuluu normaaliin pääsuunnittelukokonaisuuteen ARK12 E 4.7 mukaisesti ja voidaan toki lisätä myös tämän vastauksen perusteella erikseenkin tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimussisältöön. Paloteknisen suunnittelun suunnittelijaerittely ilmoitetaan tarjouslomakkeen 2 kohdassa 9 Muut suunnitelmat. Paloteknisessä suunnittelussa ei edellytetä vastuullisen suunnittelijan nimeämistä. o Paloteknisen suunnittelun tulee sisältää: paloteknisen suunnitelman laatiminen - selviää mm. seuraavat palotekniset asiat:

6 rakennuksen palotekniset määritykset, paloluokat, palokuormaryhmät, kantavat rakenteet, palo-osastoinnit, poistumisturvallisuuden, savunpoiston periaateratkaisut ja mitoitukset, eri suojaustasojen laajuuksien määritykset paloteknisen suunnitelman liitepiirustukset tarvittavat neuvottelut eri osapuolten kanssa; rakennuttaja, suunnittelijat, viranomaiset jne. eri suunnittelijoiden paloteknisen tuen Koska kokonaissuunnittelun hinta muodostuu useasta eri osa-alueesta lienee paikallaan myös määritellä erikoissuunnittelun sisältö, jotta tilaaja saa sisällöltään tasavertaisia tarjouksia. o Muiden erikoissuunnitelmien kuin paloteknisen suunnittelun sisältövaatimukset käyvät ilmi tarjouspyyntöasiakirjojen toiminnan kuvauksessa sekä suunnitteluohjeissa ja suunnitteluohjelmassa, kts. myös yllä. Akustiikkasuunnittelun toiminnalliset vaatimukset ovat melko kovat, onko siihen varauduttu budjetissa (suunnittelu ja toteutus)? o Toiminnalliset vaatimukset voivat muuttua suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelun edetessä. Tilaaja ei ota kantaa budjettia koskeviin kysymyksiin. Onko akustiikkasuunnittelun osalta Fise A-pätevyys ehdoton hakuehto? o A-pätevyysvaatimus koskee suunnittelukokonaisuuksia, joissa on vaadittu nimeämään vastuullinen suunnittelija. Siis koskee arkkitehtisuunnittelun lisäksi LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijaa.

7 PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis- ja täydentävät tehtävät ovat ARK95 mukaisia asioita. Tarkoitetaanko näillä esim. E7 Erikseen tilattavat tehtävät? Tai kohdan G6 Ympäristöluokitusjärjestelmien aiheuttamia erityistehtäviä (LEED). Näillä on suuri kustannusvaikutus tarjoukseen hintaan. o Tarkoitetaan ARK12 E7 mainittu hankekohtaisesti määritellyt lisätehtävät kohdan osalta monitoimitalon avoimen oppimisympäristön suunnittelulle asettamia vaatimuksia, jotka on esitetty laajemmin liitteissä toimintakuvaus ja suunnitteluohje. o Kaikkien suunnittelukokonaisuuksien osalta edellytetään kustannusarviota suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. o Tarkoitetaan ARK12 G6 osalta erityisryhmien (EHA1) mahdollisesti tarvitsemien erityiskalustesuunnitelmien sisällyttämistä suunnitelmiin, opastesuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon ja pihasuunnitelman sisällyttämistä suunnittelutoimeksiantoon tarjouspyyntöasiakirjoissa erikseen mainitun mukaisesti. Sisältyykö tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatiminen tarjouksen mukaisiin tehtäviin? Emme löytäneet rajausta tarjouspyynnöstä? Hankesuunnitelma laatiminen valtuuston hyväksymisineen vaatii aikaa ainakin pari kuukautta. o Eivät sisälly. Hankesuunnitelmatasoiset kuvat ovat olemassa tilaajalla. Niitä ei ole haluttu laittaa tarjouspyyntöasiakirjojen liitteeksi ohjaamaan liikaa suunnittelutarjousten sisältöä. Hankesuunnitelma ja suunniteltavan monitoimitalon toiminnallinen kokonaisuus on esitelty Hattulan kunnanvaltuustolle. Hankesuunnitelmaa on käytetty toimintojen tilatarpeiden sijoittamiseen rakennuspaikalle. o Hankesuunnitelman laatiminen kuuluu soveltuvin osin talotekniikan osalta mukaan pohjaksi yleis- ja toteutussuunnittelulle. Kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit Elokuussa Onko aikataulu tosiaan niin, että kaikki esim. ARK12 mukaiset tehtävät täytyy olla valmiina (sisältäen hankesuunnitelman, ehdotussuunnittelun, lupaasiakirjat, urakkasarjat?) varattu suunnitteluaika 4 kk, joka sisältää heinäkuun. Päätöksenteko, kokoukset ja viranomaislausunnot ovat erittäin hankalia hoitaa kesäloma-aikana. Huonetilaohjelman perusteella rakennuksen bruttoala on noin 6000m2. o Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa 2014.

8 o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja RAK12 ja TATE12 jakaantuvat perustehtäviin sekä harkinnanvaraisiin tehtäviin, pyynnössä tätä ei ole tarkennettu. Mitkä tehtävät kuuluvat mukaan? o TATE12 harkinnanvaraisista mukaan kuuluu: A 6.4, 6.5 B 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 E 64, taso b G 6.1.6, o RAK12 harkinnanvaraisista mukaan ei kuulu: D 3.1 D 4.6 F 4.2 kohdat 1 ja 2 G dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet Suunnitteluohjelman kohdassa 4. Aikataulu esitetään että kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit elokuussa Vaativaan suunnitteluun ei ole varattu aikaa kesälomat huomioiden kuin kolme kuukautta. Maanrakennustyöt on merkitty alkavaksi vasta joulukuussa Kouluhankkeen käyttäjäkommentteja on tunnetusti vaikeaa saada kesäkuukausina. Onko suunnitteluajalle merkitty mahdollisesti virheellinen aikamäärä? o Tarjouspyynnössä esitetty suunnitteluajan aikamäärä on oikein. Lupakuvat ja urakkasarjat tarvitaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentaminen tulee rahoitusteknisistä syistä aloittaa vuoden 2014 puolella ja urakoitsijahankinta ylittää hankintalain mukaisen EU hankintarajan. Kilpailutusasiakirjojen tulee olla tarjoajilla laskennassa vähintään 51 päivää, valtuuston käsittely hankinnasta tehdään lokakuun 2014 lopussa ja mahdollisen hankintapäätöksen lainvoimaisuus marraskuun 2014 lopussa ovat edellytyksenä rakentamisen aloittamiselle joulukuussa o Suunnittelu toteutetaan tilaajan tiiviissä ohjauksessa koko suunnittelujakson ajan. Tilaaja Tarjouspyynnön kohdassa 4 ei ole tarjottavana suunnitteluosana mainittu lainkaan paloteknistä suunnittelua - ei myöskään tarjouslomakkeessa nro 2. Mielestäni luettelossa pitäisi olla tämä mukana, sillä se on erittäin tärkeä oma erikoissuunnittelun osa-alueensa siinä missä akustiikka- ja keittiölaitesuunnittelukin. Palotekninen suunnittelu korostuu erityisesti, koska kyseessä on yli 1-kerroksinen rakennus, suuret (esim. tilaisuuksien yleisö) ja erityiset (lapset) käyttäjäryhmät sekä palo-osastoinnin kannalta erityinen avoin oppimisympäristö. o Palotekninen suunnittelu kuuluu normaaliin pääsuunnittelukokonaisuuteen ARK12 E 4.7 mukaisesti ja voidaan toki lisätä myös tämän vastauksen perusteella erikseenkin tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimussisältöön. Paloteknisen suunnittelun suunnittelijaerittely ilmoitetaan tarjouslomakkeen 2 kohdassa 9 Muut suunnitelmat. Paloteknisessä suunnittelussa ei edellytetä vastuullisen suunnittelijan nimeämistä. o Paloteknisen suunnittelun tulee sisältää: paloteknisen suunnitelman laatiminen - selviää mm. seuraavat palotekniset asiat:

9 rakennuksen palotekniset määritykset, paloluokat, palokuormaryhmät, kantavat rakenteet, palo-osastoinnit, poistumisturvallisuuden, savunpoiston periaateratkaisut ja mitoitukset, eri suojaustasojen laajuuksien määritykset paloteknisen suunnitelman liitepiirustukset tarvittavat neuvottelut eri osapuolten kanssa; rakennuttaja, suunnittelijat, viranomaiset jne. eri suunnittelijoiden paloteknisen tuen Koska kokonaissuunnittelun hinta muodostuu useasta eri osa-alueesta lienee paikallaan myös määritellä erikoissuunnittelun sisältö, jotta tilaaja saa sisällöltään tasavertaisia tarjouksia. o Muiden erikoissuunnitelmien kuin paloteknisen suunnittelun sisältövaatimukset käyvät ilmi tarjouspyyntöasiakirjojen toiminnan kuvauksessa sekä suunnitteluohjeissa ja suunnitteluohjelmassa, kts. myös yllä. Akustiikkasuunnittelun toiminnalliset vaatimukset ovat melko kovat, onko siihen varauduttu budjetissa (suunnittelu ja toteutus)? o Toiminnalliset vaatimukset voivat muuttua suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelun edetessä. Tilaaja ei ota kantaa budjettia koskeviin kysymyksiin. Onko akustiikkasuunnittelun osalta Fise A-pätevyys ehdoton hakuehto? o A-pätevyysvaatimus koskee suunnittelukokonaisuuksia, joissa on vaadittu nimeämään vastuullinen suunnittelija. Siis koskee arkkitehtisuunnittelun lisäksi LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijaa.

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja: Hattulan kunta 13880 HATTULA Sivu 1/7 Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU, 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 Yleistä... 3 2 Hankintailmoitus... 3 3 Hankintamenettely... 3 4 Tarjous...

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat?

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat? LIEDON KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ERIKOISLÄÄKÄRIKONSULTAATIOIDEN YM. SAIRAANHOIDON ERIKOISPALVELUIDEN KILPAILUTUS LISÄKYSYMYKSIIN ANNETUT VASTAUKSET Tarjouspyynnön mukaan lisätietoja tarjouspyynnön

Lisätiedot

Uimahallin peruskorjaushankkeen läpivienti tilaajan budjettiin

Uimahallin peruskorjaushankkeen läpivienti tilaajan budjettiin Uimahallin peruskorjaushankkeen läpivienti tilaajan budjettiin Visio: Suomen ekologisin ja palveluiltaan personoiduin uimahalli vuonna 2015 Vanha halli 1974 / 1991 = 2400 brm2.. Laajennus 2013-2015 = 2700

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Sisältö Mihin palosuunnittelulla pyritään? Yhteistyön osapuolet Eri toimijoiden rooleista Suunnittelusta käytön

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

I Tässä osassa kuvataan palkattavien suunnittelijoiden kokemuksia ja referenssejä

I Tässä osassa kuvataan palkattavien suunnittelijoiden kokemuksia ja referenssejä Liite 3 Ylivieskan kaupunki/ Tilapalveluyksikkö SUUNNITTELUOHJELMA Kaupungintalon peruskorjaus Kyöstitntie 4 84100 YLIVIESKA Rakennussuunnittelu Sähkö-, LVIA- ja rakennesuunnittelu I Tässä osassa kuvataan

Lisätiedot

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje Seminaari 17.11.2011 Jyri Savolainen ESITYKSEN SISÄLTÖ: 1. PROJEKTIN PÄÄVAIHEET 2. ULKOMAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 3. KYSELYT JA HAASTATTELUT 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Erillisinä tarjouksina pyydetään rakenne-, LVIAS ja rakennesuunnittelu.

Erillisinä tarjouksina pyydetään rakenne-, LVIAS ja rakennesuunnittelu. TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävistä Viitasaaren kaupunkiin rakennettavasta päiväkodista.

Lisätiedot

TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET VANHAINKOTI KOTI- KUUSELAN SUUNNITTELUSTA ARK YRITYKSEN OMA ARVIOINTI

TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET VANHAINKOTI KOTI- KUUSELAN SUUNNITTELUSTA ARK YRITYKSEN OMA ARVIOINTI LIITE 1 ARK YRITYKSEN OMA ARVIOINTI ARVIOINTIPERUSTEET, (suluissa painoarvo %), hinnat alv. 0% YRITYKSEN NIMI 2.1 VASTUULLINEN NIMETTY SUUNNITTELIJA, PÄÄSUUNNITTELIJA (25%) 2.1.1 suunnittelijan koulutus

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU

TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ Päivystys- ja vuodeosastojen sairaalahanke LVIAS-SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankintayksikkö 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön kohde 2.2 Tehtävän kuvaus

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 2, Hintatarjous Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Tekninen Tekninen palvelukeskus

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJELMA 4.3.2014 Sivu 1/9 Päivärinteen monitoimitalo. Opinkuja 1 13720 Parola

KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJELMA 4.3.2014 Sivu 1/9 Päivärinteen monitoimitalo. Opinkuja 1 13720 Parola Sivu 1/9 Tilaaja: Hattulan kunta 13880 HATTULA Hanke: Opinkuja 1 13720 Parola KOKONAISSUUNNITTELU 1 Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. RAKENNUSHANKE... 3 1.1 Asemakaava... 3 1.2 Tontti...

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

HANKESSUUNNITELMAN SUUNNITTELUOHJELMA

HANKESSUUNNITELMAN SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 2 31.12.2012 Sivu 1/14 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL 60 04301 Tuusula Hanke: Tuusulan kunnantalon peruskorjauksen hankesuunnitelma HANKESSUUNNITELMAN SUUNNITTELUOHJELMA Tuusulan kunta, Tilakeskus

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Suunnitteluvaiheen hankintojen info. Länsimetro 17.9.2008

Suunnitteluvaiheen hankintojen info. Länsimetro 17.9.2008 Suunnitteluvaiheen hankintojen info Länsimetro 17.9.2008 Kaksi mallia suunnitteluun Palasteltu kokonaissuunnittelu Pääsuunnittelijamalli Eriytetty pääsuunnittelu Suunnittelulajikohtainen rakslu Tilaaja

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie YLIVIESKA

Ylivieskan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie YLIVIESKA Ylivieskan kaupunki Ratakatu 1 84100 YLIVIESKA, 08 42941 TARJOUSPYYNTÖ 20.2.2017 Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie 15 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ HAKALAHDEN PÄIVÄKODIN Arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Monitoimitalot kilpailullisella neuvottelumenettelyllä Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Kokemuksia? - Toteutuivatko

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN 08/05/2015

LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN 08/05/2015 LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI Tarjouspyyntö, tarjous ja sopimus, projektin aloitusrutiinit Lähtötiedot suunnitteluun Luonnossuunnittelu (mahdollinen PJU-urakan kyselyaineisto)

Lisätiedot

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Sivu 1/5 Urakat - 433461-2015 10/12/2015 S239 - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen II kohta:

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi 1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016 Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi SUUNNITTELUOHJELMA 2 Pylkönmäen koulun peruskorjauksen suunnitteluohjelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 KYYJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ TILAAJA JA HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Nopolan koulukeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU 27.7.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus ja vapaa-aikapalvelut PL 60 04301 Tuusula Hanke: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Pyydämme Teiltä tarjousta lähiliikuntapaikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Katujen suunnittelun puitesopimus 2014-2015 tarjousten laatuarvioinnin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011 Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ... 3 2 TILAAJA JA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 10.7.2014

Tarjouspyyntö 10.7.2014 LUVIAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN LVIA-SUUNNITTELU Hankinnan kohde: Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

Tarjouspyyntöesimerkki 2.2 Rajoitettu menettely EUkynnysarvon ylittävässä hankinnassa Puurakenteisen liikuntahallin rakennesuunnittelu

Tarjouspyyntöesimerkki 2.2 Rajoitettu menettely EUkynnysarvon ylittävässä hankinnassa Puurakenteisen liikuntahallin rakennesuunnittelu RTS 16:60:TP:2.2_1 lausuntokierrosversio - 1 Tarjouspyyntöesimerkki 2.2 Rajoitettu menettely EUkynnysarvon ylittävässä hankinnassa Puurakenteisen liikuntahallin rakennesuunnittelu Tämä tarjouspyyntöesimerkki

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus SIVU 1 / 7 Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus 1. Hankintayksikön perustiedot Virallinen nimi Savon Koulutuskuntayhtymä Kansallinen yritys ja yhteisötunnus 1852679 9 Postiosoite Sammakkolammentie

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

YHTEENVETO TARKENTAVISTA KYSYMYKSISTÄ JA VASTAUKSISTA

YHTEENVETO TARKENTAVISTA KYSYMYKSISTÄ JA VASTAUKSISTA puitesopimuksesta 2015-2016 (2016-2017, 2017-2018) 1 (4) YHTEENVETO TARKENTAVISTA KYSYMYKSISTÄ JA VASTAUKSISTA Sisältyykö PCDD/PCDF analyysiin myös dioksiinien kaltaiset PCB- yhdisteet? Dioksiinien kaltaiset

Lisätiedot

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti 09.06.2014 Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti Arja Lukin Kaupunginarkkitehti Vantaan kaupunki Tilakeskus Miksi lähes nollaenergiapilotti? Strategia velvoittaa:

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Lahden kaupungin tavoitteet hankintaklinikalle Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Lähtökohta Lähtökohta - Kaksi 1970-luvun

Lisätiedot