TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari Kari Kaleva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva"

Transkriptio

1 TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari Granlund Oy Kari Kaleva

2 TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN TARVESELVITYS 2 HANKESUUNNITELU C SUUNNITTELUN VALMISTELU D EHDOTUSSUUNNITTELU E YLEISSUUNNITTELU 3 LUONNOSSUUNNITTELU F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT G TOTEUTUSSUUNNITTELU HANKINTOJA PALVELEVA KOKONAISUUS TOTEUTUSTAPALVELEVA KOKONAISUUS 4 TOTEUTUSSUUNNITTELU H RAKENTAMISEN VALMISTELU I RAKENTAMINEN J KÄYTTÖÖNOTTO K TAKUUAIKA 5 RAKENTAMINEN 6 KÄYTTÖÖNOTTO

3 Julkaistut tehtäväluettelot Tehtäväluetteloiden julkaisu on jaettu kolmeen pakettiin Ensimmäinen paketti sisälsi Tehtäväluettelot, käyttöohjeen KO12 (maaliskuu 2013) Hanketietokortin HT12 (maaliskuu 2013) Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR12 (maaliskuu 2013) Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS 12 (toukokuu 2013) Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 (toukokuu 2013) Toinen paketti sisältää Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 (lokakuu 2013) Geo-suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 (lokakuu 2013) TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 (joulukuu 2013?) Tämän jälkeen on tarkoitus omana pakettinaan julkaista asiantuntijatehtäväluettelot, joista esimerkkinä on akustiikka-, sisustus ja valaistussuunnittelun tehtäväluettelot.

4 Tehtäväluettelon TATE 12 rakenne TATE-tehtäväluettelo Hanketietokortti Perustiedot kohteesta Vaatimusmäärittelyt suunnittelutavalle suunnittelua palveleville analysoinneille ja laskentatehtäville käyttäjää palveleville visualisoinneille KANSILEHTI Ohjeet ja perustiedot tehtäväluettelon ja liitteiden käytöstä TEHTÄVÄLUETTELO Tehtävät ja tulokset Perustehtävät Erikseen tilattavat tehtävät Liite TATE12.1 Järjestelmälaajuudet Liitteet TATE (LVI) (SÄH) (RAU) Dokumentit suunnitteluvaiheittain eri hankintamuodoissa

5 Tehtäväluettelon TATE 12 rakenne SUUNNITTELUVAIHEET TEHTÄVÄJAKO VAIHEISSA A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITTELU C SUUNNITTELUN VALMISTELU D EHDOTUSSUUNNITTELU E YLEISSUUNNITTELU F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT G TOTEUTUSSUUNNITTELU hankintaa palveleva osuus toteutusta palveleva osuus H RAKENTAMISEN VALMISTELU I RAKENTAMINEN J KÄYTTÖÖNOTTO K TAKUUAIKA X1 Edellytysten toteaminen X2 Valmistelu X3 Käynnistäminen X4 Suoritus X5 Suorituksen sopimuksen mukaisuuden toteaminen X6 Erikseen tilattavat tehtävät

6 Miksi uudet tehtäväluettelot Edelliset tehtäväluettelot ovat vuodelta 1995 ja sen jälkeen on suunnittelussa ja rakentamisessa tapahtunut paljon muutoksia suunnitteluun liittyvä lainsäädäntö on muuttunut tietomallit ja tietotekniikan käyttö on lisääntynyt elinkaari- ja energiatehokkuuden vaatimukset ovat lisääntyneet ympäristökysymykset nousseet huomion keskipisteeksi jne. Toteutuksen uudet muodot asettavat erilaisia vaatimuksia suunnittelulle projektinjohtourakointi allianssimallit rinnakkaisen suunnittelun ja toteutuksen vaatimukset yleisesti tuoteosakauppojen edellyttämät tehtävät jne. Lisäksi rakentamisen ajattelu- ja toimintamallia halutaan muuttaa avoimen rakentamisen suuntaan Avoimen rakentamisen mallissa jaetaan rakennus 1. kiinteeseen rakennukseen ja kiinteisiin teknisiin järjestelmiin, joiden on tarkoitus palvella kokorakennusta teknisen elinkaarensa ajan 2. muuttuviin tila-alueisiin (osiin) ja niiden teknisiin järjestelmiin, jotka joustavat ja muuttuvat, sovituissa rajoissa,käyttäjän tarpeiden pohjalta ja joiden elinkaari riippuu tilan käyttötarkoituksen muutoksista.

7 Miksi uudet tehtäväluettelot Päätavoite on ollut päivittää suunnittelua ohjaavat tehtäväluettelot tukemaan muuttuneiden toimintatapojen vaatimuksia

8 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 VAIHEET JA NIIHIN LIITTYVÄT PÄÄTAVOITTEET Tarveselvitys Hankepäätös Hankesuunnittelu Investointipäätös Suunnittelun valmistelu Suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen) Ehdotussuunnittelu Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelu Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset Rakennuslupatehtävät Rakennuslupa Toteutussuunnittelu Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelu Rakentamispäätös Rakentaminen Vastaanottopäätös Käyttöönotto Rakennuksen käyttöönottaminen

9 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 TATE 12 LAAJUUSVAIHTOEHTOJEN JA LIITTEIDEN SOVELTAMINEN Perustehtäviä ja erikseen tilattavia tehtävät perustehtävien avulla saadaan hyvä lopputulos esim. perinteisiin urakkamalleihin ja tavanomaisiin kohteisiin vaativiin kohteisiin tai avoimen rakentamisen projekteihin tarvitaan mukaan erikseen tilattavia tehtäviä Liite 1 järjestelmälaajuus oletuslaajuuden avulla saadaan valmiit rakennustyyppikohtaisesti määritellyt järjestelmälaajuudet sovelletun laajuuden avulla määriteltävissä projektikohtainen laajuus Liite 2 Toteutussuunnittelun dokumentit eri vaiheissa sekä loppudokumentoinnin laajuus oletuslaajuuden avulla määritelty valmiit eri urakkamuotoihin soveltuvat tehtäväsisällöt ja vaiheistukset sovelletun laajuuden avulla määriteltävissä projektikohtainen tehtäväsisältö ja vaiheistus

10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUVAIHEET Taloteknisen suunnittelijan rooli on avustava tehtävät ovat erikseen tilattavia asiantuntijatehtäviä huomioitu mm. energiankäytön hyödyntämiseksi tehtävät selvitykset Tilaajille viestitetty, että Taloteknistä osaamista kannattaa hyödyntää nykyistä laajemmin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa, jolloin vältytään talotekniikan osalta tilantarve- ja kustannusyllätyksiltä jatkovaiheissa

11 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 SUUNNITTELUN VALMISTELU Tilaajan kuuluvia tehtäviä liittyen suunnittelun organisointiin, neuvotteluihin, ohjaukseen suunnittelijavalintoihin ja suunnittelusopimuksiin Tässä kohtaa tilaaja määrittää mm. TATE- suunnittelun osalta; virallisten kokousten määrät järjestelmälaajuudet (liite TATE12.1) sekä dokumentoinnin tasot ja tuottamisajankohdat (liitteet TATE ) eli oletus/projektikohtaisen laajuuden käyttö liitteiden osalta

12 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 SUUNNITTELUVAIHEET Perustehtävät ja erikseen tilattavat tehtävät pelkästään perustehtävät tilaamalla saadaan aikaan laadukas lopputulos mahdolliset erikseen tilattavat tehtävät on jaettu suunnitteluvaiheiden alle, jotta saadaan ne kohdistumaan oikeisiin vaiheisiin huomioitu kiinteä perusosa ja muuttuvat tilaosat, sekä suunnitelmapaketit Perustehtäviin sisältyy mm. suunnittelutavoitteiden tarkastaminen kunkin vaiheen aluksi sekä tavoitteidenmukaisuuden ja laadunvarmistuksen suoritus kunkin vaiheen lopuksi uudet määräyspohjaiset vaatimukset esim. E-luvun laskenta on mukana Erikseen tilattaviin tehtäviin sisältyy mm. vaativiin kohteisiin soveltuvia olosuhteiden ja valaistuksen simulointeja ja lopputulosta havainnollistavia visualisointeja ympäristöluokituksiin liittyviä tehtäviä

13 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 RAKENTAMINEN Uutena valmisteluvaihe hyvin valmisteltuina ja viranomaisilla hyväksytetyillä suunnitelmilla mennään rakentamiseen Rakentamisvaiheessa suunnittelijan perustehtäviin sisältyy mm. laitehyväksynnät huoltokirjavaatimukset tavoitteena on, että tehtävissä ei ole päällekkäisyyksiä erillisen valvojan tehtävien kanssa Lisätehtäviin sisältyy mm. avoimeen rakentamiseen liittyviä erityistehtäviä valvontatehtäviä esimerkiksi jos kohteessa ei ole erillistä taloteknistä valvojaa tietomallipohjaiseen dokumentointiin ja ylläpitojärjestelmiin liittyviä tehtäviä

14 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 12 KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE JA TAKUUAIKA Uusi tehtäväluettelo mahdollistaa panostuksen rakennuksen käyttöönottoon mm. perinteisten virhe- ja puuteluetteloiden lisäksi mukana on tehtävät rakennuksen taloteknisten järjestelmien toimivuuden tarkastamiseen ja raportointiin tilaajalle Takuuaikana mm. sisältää eri käyttötilanteissa suoritettavat taloteknisten järjestelmien toiminnan arvioinnit joko analysointikäyntien tai etäseurannan avulla toimivan rakennuksen tekniikan ja ylläpidon tavoitteidenmukaisuuden tarkastelut sisältää energiakulutustavoitteen laskennan lopullisilla asetuksilla tulevien vuosien kulutusseurannan tueksi

15 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY LAATIMISTA HELPOTTAVAN OHJELMISTON AVULLA (Sähköinfo, RT?) HANKETIETOKORTTI Perustiedot kohteesta Vaatimusmäärittelyt mm; suunnittelutavalle 2D 3D tietomalli suunnittelua palveleville analysoinneille laskentatehtäville visualisoinneille SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY Hanketietokortin laatimisen yhteydessä täytettyjen perustietojen ja vaatimusmäärittelyjen avulla ohjelma esittää valittavaksi soveltuvat tehtävät 1 Valitaan suunnitteluala (t) 2 Valitaan järjestelmien (liite 12.1) oletus- tai peruslaajuus 3 Valitaan suunnitteludokumentoinnin (liite ) oletuslaajuus tai täytetään projektikohtaisesti 4 Määritetään suunnitteluvaiheittain perustehtävät ja halutut lisätehtävät 5 Tulostetaan hanketietokortti ja tehtäväluettelot suunnittelualoittain

16 UUSIEN TEHTÄVÄLUETTELOIDEN KÄYTTÖÖNOTTO RAKENNUSPROSESSIT MUUTTUVAT Avoin rakentaminen Energiatehokkuus vaatimukset Ympäristöluokitukset Allianssi-mallit TOIMINTAOHJEET MUUTTUVAT YTV Yleiset tietomallivaatimukset Uudet tehtäväluettelot Uusi KSE MITEN UUDET ASIAT SAADAAN KÄYTÄNTÖÖN Koulutus; rakennuttajat, rakennuttajakonsultit, suunnittelijat jne. Tiedotus; tiedotettava laajasti eri tilaisuuksissa Käyttöönotto; suositellaan otettavaksi käyttöön heti uusissa projekteissa Ehdotukseni on, että suunnittelijat suorittavat markkinointia pyytämällä rakennuttajia ja rakennuttajakonsultteja mukaan järjestettäviin koulutustilaisuuksiin

17 Kiitos

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Uudet tehtävälue+elot

Uudet tehtävälue+elot Uudet tehtävälue+elot HUS Suunni4eluseminaari 18.9.2014 Juho Kess RAKLI ry Tehtävälue+elot: Hankkeen johtamisen ja rakennu4amisen tehtävälue4elo HJR12 Pääsuunni4elun tehtävälue4elo PS12 ArkkitehEsuunni4elun

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot