NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011"

Transkriptio

1 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011

2 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT PÄIHTEET 4 PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIHEET 5 NUOREN TUKEMINEN 6 ÄLÄ SULJE SILMIÄSI 7 YHTEISTYÖVERKOSTO NUOREN AUTTAMISEKSI 8 VIRANOMAISTEN TOIMINTA YHTEYSTIEDOT JA LISÄÄ TIETOA SAA Vanhemmilla n päävastuu lastensa kasvattamisesta. Nykyisin, lähinnä vanhempien työssäkäynnin vuksi, lapsen ja nuren elämässä vaikuttavat niin santut heiskasvattajat: muun muassa päivähit, kulut, harrastusprukat, eri viranmaiset, televisi ja tietkne. Ystävillä n erittäin vahva asema lasten ja nurten elämässä ja maailmankuvan mukkautumisessa. Kaiken mninaisuuden keskellä n tärkeää, että vanhemmat ja heiskasvattajat puhaltavat yhteen hiileen ja yhteistyössä pyrkivät turvaamaan lapsen ja nuren riittävän hyvän arjen ja kasvun khti aikuisuutta. Nuren matkalla khti aikuisuutta, vastaan tulee kysymyksiä kuinka suhtautua riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin. Nuri khtaa haastavia tilanteita lähes päivittäin. Nykyään päihteitä n saatavilla jpa internetin kautta. Tavallisesti nuret kkeilevat päihteitä suunnittelematta. Tällöin myös vanhemmat jutuvat kysymään mistä n ikein kysymys. Tämän ppaan tarkituksena n tukea vanhempia ja pettajia nuren mahdllisten päihteisiin liittyvien haasteiden kanssa. Tässä ppaassa lähtökhtana n lainsäädäntö: alaikäisen, alle 18-vutiaan päihteiden käyttö ei le hyväksyttävää. Ikärajan tarkituksena n varjella nuria terveyttä vauriittavilta vaikutuksilta ja varhaisilta riippuvuuksien syntymisiltä. Nurella iällä alitettu päihteiden käyttö ennustaa päihdengelmia myös aikuisiällä. Oppaan sisältöä n lainattu muun muassa Kaustisen kunnan ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmän tekemästä ppaasta, jsta n asiasisältöjä mukkaamalla tehty Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymän näköinen. Tätä pasta n tarkitus jakaa peruspalveluliikelaitskuntayhtymän alueella sana ehkäisevää päihdetyötä.

3 2 MITÄ LAKI SANOO Laki san, että lapsella n ikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainiseen ja mnipuliseen kehitykseen sekä erityiseen sujeluun. (Lastensujelulaki 1 ) Kaikkien n tettava nuria sujeleva lainsäädäntö vakavasti: Alle 18-vutiaille tupakkatutteiden ja tupakintivälineiden myyminen ja luvuttaminen n kiellettyä Alle 18-vutias ei saa pitää hallussa mitään alkhlijumia Alle 20-vutias ei saa pitää hallussa väkeviä alkhlijumia Alle 18-vutiaalle alkhlin välittäminen krvauksetta tai krvausta vastaan n rangaistava tek Kaikki huumausaineisiin liittyvä timinta n rangaistavaa Kaikki alle 18-vutiaiden tupakan, alkhlin ja huumausaineiden käyttö n väärinkäyttöä! Lastensujelulain 25 mukaan lasten kanssa työskentelevät eri viranmaistaht vat velvllisia viipymättä ilmittamaan salassapitsäännösten estämättä kunnan ssiaalihullsta vastaavalle timielimelle, js he tehtävässään vat saaneet tietää lapsesta, jnka hidn ja hulenpidn tarve, kehitystä vaarantavat lsuhteet tai ma käyttäytyminen edellyttää lastensujelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin edellä tarkitettu henkilö vi tehdä tällaisen ilmituksen Raittiustyölain 1 : Raittiustyön tarkituksena n ttuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapihin hjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Päihdehultlain 8 : Päihdehulln palvelut n järjestettävä siten, että niiden piiriin vidaan hakeutua ma-alitteisesti ja niin, että asiakkaan itsenäistä suriutumista tuetaan. Hidn n perustuttava luttamuksellisuuteen. Timinnassa n tettava ensisijaisesti humin päihteiden ngelmakäyttäjän ja hänen läheistensä etu. Päihdehultlain 9 : Päihdehulln alalla timivien viranmaisten ja yhteisöjen n ltava keskenään yhteistyössä. Erityistä humita n kiinnitettävä päihdehulln ja muun ssiaali- ja terveydenhulln, raittiustimen, asuntviranmaisten, työvimaviranmaisten, kulutimen, nuristimen sekä pliisin keskinäiseen yhteistyöhön. Rikslaki 50 luku 1 : Jka laittmasti valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee kasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tutannssa, tu tai yrittää tuda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta, myy, välittää, tiselle luvuttaa tai muulla tavin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta, n tumittava huumausainerikksesta sakkn tai vankeuteen enintään kahdeksi vudeksi. Rikslaki 50 2a : Jka laittmasti käyttää taikka maa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, n tumittava huumausaineen käyttörikksesta sakkn tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi Päihdehultlain 5 2 mm.: Ssiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan n seurattava päihteiden ngelmakäyttöä kunnassa ja välitettävä tieta ngelmakäytön syntyyn, ehkäisyyn ja hidettavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä annettava asiantuntija-apua muille viranmaisille samin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa timiville yhteisöille.

4 3 TUPAKKA, ALKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT PÄIHTEET TUPAKKA Tupakkaan syntyy helpsti riippuvuus. Riippuvuus vi lla fyysisesti, psyykkisesti ja ssiaalisesti vimakas. Tupakinti aiheuttaa paljn erilaisia terveysriskejä. Tupakka aiheuttaa maailmassa tiseksi eniten kulemia. Nurten keskuudessa tupakinnin alittamiseen keskeisesti vaikuttaa ystävien tupakinti. Myös vanhempien tupakinnilla n tutkittu levan yhteys nurten tupakintiin. Kaikki aikuiset, jtka timivat nurten kanssa, vat malta saltaan esimerkkejä siinä, miten tupakintiin suhtaudutaan. Tupakan käytön tunnusmerkkejä vat: hengitys ja vaatteet haisevat tupakkayskä srmet ja hampaat alkavat muuttua keltaisiksi ALKOHOLI Alkhli n sumalaisnurten yleisin päihde kuin myös aikuisten. Käyttö n vusikymmenien aikana lisääntynyt paljn. Alkhlin kknaiskulutus li vunna 2008 nin 10,4 litraa asukasta khti. Kun nuret käyttävät alkhlia, niin keskeisenä tekijänä n kkeilunhalu, mutta myös alkhlin rhkaisevalla vaikutuksella n merkityksensä. Alkhlin käytön tunnusmerkkejä vat: alkhlin haju hengityksessä sammaltava puhe puheliaisuus vimakkaassa humalatilassa mahdllisesti aggressiivisuus Nurten runsaaseen kertaluntiseen ja humalahakuiseen jumiseen liittyy mnia erilaisia haittja. Alkhli haittaa nuren fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Terveyshaitat vat kaksinkertaiset aikuiseen verrattuna, sillä nuren elimistö ei kestä alkhlia samalla lailla. Vakavampia haittja vat kulemantapaukset ja myrkytykset. Täytyy muistaa, että tajuttmuutta aiheuttavan annksen ja tappavan annksen välinen er n varsin pieni. LÄÄKKEET Lääkkeet vat alkhlin ja tupakan jälkeen klmanneksi käytetyin päihde. Alkhlin ja lääkkeiden käyttö, tisin sanen sekakäyttö n hyvin yleistä. Lääkkeiden väärinkäytöksi vidaan lunnehtia tietista lääkkeiden käyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi tai päihtymistilan muuttamiseksi. Tavallisimmin lääkkeistä väärinkäytetään särky- ja kipulääkkeitä, rauhittavia lääkkeitä, unilääkkeitä ja yskänlääkkeitä. Riippuen lääkkeiden käyttötarkituksesta, eri lääkkeiden vaikutukset eravat paljn tisistaan. Lääkkeiden ja alkhlin yhteiskäytön tunnusmerkkejä vat: sammaltava ja kankea puhe väsymys ja sekavuus laajentuneet silmäterät alkhlihumalan tunnusmerkit IMPPAAMINEN Imppaaminen tarkittaa yleensä herkästi haihtuvien liutinaineiden haistelua ja hengittämistä päihtymistarkituksessa. Imppaamista vi verrata alkhlihumalaan. Tavallisimmin käytettyjä aineita vat mm. liima-aineet, maalit, bensiini, tupakan sytyttimen butaani ja puhdistusaineet, jtka vat helpsti saatavilla ktna ja kuluissa. Liutinaineet aiheuttavat hengitettynä vakavia vammja kehn mniin elimiin ja vivat vauriittaa j yhden imppaus kerran jälkeen aivja. Riski saada yliannstus n suuri, sillä n vaikea arviida hengityksen annksen määrää. Imppaamisen tunnusmerkkejä vat: liutinaineiden haju (paitsi hajutn butaanikaasu) tkkuraisuus, uneliaisuus, sekavuus pahinvinti, päänsärky nenäverenvudt, verestävät silmät alkhlihumalan tunnusmerkit ANABOLISET STEROIDIT Anabliset steridit vat amatööriurheilijiden ja kehnrakentajien keskuudessa käytettäviä synteettisiä hrmneja, jita käytetään iktienä lihasten kasvuun. Alkhlin ja anablisten steridien yhteisvaikutuksesta aggressiivisten impulssien kntrllimiskyky heikkenee ja väkivaltainen käyttäytyminen lisääntyy. Muita haittavaikutuksia vat mm. kivesten surkastuminen, eturauhassyöpä, sukupulinen kyvyttömyys, kuukautishäiriöt, lapsettmuus, akne, kasvjen turpaminen, maksavaurit, masennus, unihäiriöt ja jpa psyksi.

5 KANNABISTUOTTEET Kannabis n yleisin laitn huume Sumessa. Kannabis tutteita vat marihuana, hasis ja hasisöljy. Kannabista pltetaan savukkeena tai piippuna, höyrytetään ja sitä lisätään jpa rukaan. Kun kannabista plttaa, niin sen haju tarttuu käyttäjän hengitykseen, vaatteisiin ja hiuksiin useiksi tunneiksi. Hasis muistuttaa ulknäöltään pieniltä krkin palilta ja marihuana näyttää reganlta. Kannabiksen käytön tunnusmerkkejä vat: hasikselle tyypillinen makea imelä haju punaiset silmät ja laikukas ih väsymys, velttus ja välinpitämättömyys lähimuistin ja keskittymiskyvyn heikentyminen vaikeus kmmunikida ngelmanratkaisukyvyn heikentyminen akuutti päihdetila vi muistuttaa alkhlihumalaa, mutta ilman alkhlin hajua AMFETAMIINI JA KOKAIINI Amfetamiini ja kkaiini lukitellaan erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi. Amfetamiini vaikuttaa keskushermstn. Amfetamiinit valmistetaan laittmissa labratriissa ja lääketellisuudessa. Amfetamiini ja sen jhdkset vat vaaleita, erisävyisiä tabletteja, kapseleita, jauheita ja liuksia. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja sunensisäisesti. Kkaiini valmistetaan kkpensaan lehdistä. Kkaiini n valkista jauhetta, jta käytetään nuuskaamalla sekä ruiskuttamalla ja liuttamalla suneen. Kkaiini muistuttaa vaikutuksiltaan amfetamiinia, mutta kkaiinin vaikutukset vat lyhyt kestisempia ja vimakkaampia. Amfetamiinin ja kkaiinin käytön tunnusmerkkejä vat: laajentuneet pupillit yliaktiivisuus, mnen vurkauden valvetila lihasnykimiset humalaireet ilman alkhlin tai tinnerin hajua ajan mittaan laihtuminen, aliravitsemus. EKSTAASI Ekstaasi n amfetamiinijhds. Ekstaasissa yhdistyy amfetamiinin aikaansaama mtrisen aktiivisuuden lisääntyminen. Ekstaasin käyttö "mutihuumeena" n lisääntynyt ja jnka susi perustuu mielialaa, itsevarmuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aistielämyksiä khttaviin vaikutuksiin. Ekstaasia n lähinnä tabletteina, kapseleina ja pulverina. Ekstaasin laskukausi eli tuskatila vi kestää useita päiviä. Ekstaasin käytön tunnusmerkkejä vat: laajentuneet pupillit vaikeasti havaittavat, harvin dramaattiset ahdistuneisuus sekä helpsti ärtyvä, vaihteleva mieliala muuttunut vurkausirytmi, nukutaan pitkään/pdetaan unettmuutta vi lla kiinnstus teknmusiikkia ja/tai acid-musiikkia sekä rave-, husejuhlia khtaan HALLUSINOGEENIT Hallusingeeneistä tavallisimmat vat LSD ja PCP. J aineen kkeilulla vi lla hyvin vakavat seuraukset. Hallusingeenit muuttavat aistihavaintja. Ne aiheuttavat sekavuustilja ja psykseja. Mie-lenhäiriötä muistuttava tila saattaa myös jäädä pysyväksi. Erityi-sesti LSD:n käyttöön liittyy kaikkivipaisuuden tunne, nuri esim. kuvittelee saavansa lentää. OPIAATIT Opiaatit vat yleisnimitys piumuniksta saatavista aineista Opiaatit vaikuttavat keskushermstn ja aivjen mielihyväkeskukseen. Kasvista saadaan ppiumia, tebaiinia ja mrfiinia. Mrfiinista vurstaan valmistetaan heriinia. Opiumia myydään tummanruskeina palina tai jauheena. Heriinin väri vaihtelee ruskean ja valkisen eri sävyissä. Kska piaatteja käytetään yleensä sunensisäisesti, liittyy niihin tarttuvien tulehdustautien mm. aidsin vaara. Sumessa markkinilla n esiintynyt myös pltettavaa heriinia. Sen saatavuus n madaltanut heriinin käyttökynnystä. Kun piaatteja käyttää, niin tleranssi kasvaa npeasti eli kerta tisensa jälkeen käyttäjä vaatii suurempia annksia. Opiaatteja käyttävän tunnusmerkkejä vat: pissaleva lemus, liikkeiden ja refleksien hidastuminen puheen sammaltaminen pienentyneet silmän pupillit humalaireet ilman alkhlin hajua pistjäljet, js ainetta n käytetty suraan suneen

6 4 PÄIHTEIDEN KÄYTÖN VAIHEET KOKEILU Tavallisesti nuret kkeilevat päihteitä suunnittelematta, tsin kavereiden hukuttelulla n mnesti suutta asiaan. Js nuri kkee tilanteen myönteisenä ja miellyttävänä, hän vi alkaa suunnittelemaan uutta kkeilukertaa. Kun nuren päihteiden käyttö n kkeilulunteista, niin sitä vi lla vaikea tunnistaa. Alkhlin, tupakan ja hasiksen käytön vi tunnistaa hajun perusteella. Myös jtain vi kerta punaiset silmät ja väsymys. Keskustele lapsesi/nuresi kanssa ja kerr suraan, miksi epäilet häntä päihteiden käytöstä. Kerr, ettet hyväksy päihteiden käyttöä missään mudssa. Osita puuttumisellasi, että et salli käytön jatkumista. Varhaisvaiheessa puuttuminen vi katkaista ei-tivtun käyttäytymisen kehittymisen. Nuri ymmärtää, että kyse n välittämisestä, vaikka riitja vikin tulla. Seuraa tilannetta. Puhu ja kuuntele. SATUNNAISKÄYTTÖ Nuren myönteiset päihdekkeilut kannustavat jatkamaan päihteiden käyttöä, jllin käyttö muuttuu satunnaiseksi. Tisin sanen nuri rakastuu päihteisiin. Npeasti nuri ppii päihteiden hankinnan, annstukset ja vaikutukset. Nuri ei pidä itseään käyttäjänä ja hän pysyy säilyttämään elämän kulissit. Satunnaiskäytön vaiheessa päihteiden käyttö alkaa näkyy ensin käyttäytymisessä. Nuri n vi lla väsynyt, ailahtelevainen ja välinpitämätön, nuri vi pinnata kulusta, valehdella ja eristäytyä ja rahanterve kasvaa. Yhteistyö kdin, kulun ja muiden auttavien tahjen kesken n tällöin ensiarvisen tärkeää tilanteen selvittämiseksi. Timenpiteistä tulee spia yhdessä ja nudattaa svittua tinkimättä. Ole rhkea yhteydentissasi, sinun lapsesi/nuresi ei le ensimmäinen eikä viimeinen päihdekkeilija tai satunnaiskäyttäjä. Kun llaan ajissa liikkeellä, aika n auttajien pulella. Hanki lisätietja päihteistä. ONGELMAKÄYTTÖ JA RIIPPUUVUUS Päihdengelmainen nuri n käyttämäänsä päihteeseen riippuvainen. Päihteet haittaavat aluksi elämää, kunnes hallitsevat kk nuren elämää. Elämän pääasia saattaa lla päihteen saaminen ja sen nauttiminen. Nuri usk pystyvänsä lpettamaan päihteiden käytön. Pitkään jatkunut päihteiden käyttö vaikuttaa merkittävästä nuren käytökseen ja ssiaaliseen elämään, jllin myös tunnusmerkit vat selvemmin havaittavissa. 5 NUOREN TUKEMINEN Oman lapsen ja nuren tukeminen hänen matkallaan khti hyvää aikuisuutta n hyvin haastava tehtävä. Täytyy phtia ikärajja, ktiintulaikja, yökylään lähtöjä, ktibileisiin sallistumisia ja niiden järjestämisiä, massa kdissa "ekadrinkin" tarjamista jne. Vanhempien milla asenteilla päihteitä khtaan n nuren ajatuksiin ja timintaan lennainen merkitys. Nuren tupakimiseen vaikutti lennaisesti se, kieltävätkö vai sallivatk vanhemmat tupakinnin. Tutkimukset sittavat myös, että ne lapset eivät alita jumista, jille ei tarjta alkhlia ktna ja että sumalaisten nurten humalajuminen n Eurpan kärkitasa. Vanhempien n hyvä keskustella yhdessä esim. kulun vanhempainillissa eri perheiden käytännöistä ja rajista. Näin saadaan lisävalaistusta lapsen ja nuren "kaikki muut paitsi minä" -väitteisiin. Ktiintulajista, diskista hakemisista ja ktibileistä ilman aikuisten läsnäla vidaan tehdä yhteisiä spimuksia, samin kuin siitä, että vanhemmat reilusti ilmittavat tisilleen, js näkevät lapsen tai nuren humalassa tai epäilevät esim. huumeiden käyttöä. Paras ja lapsen kannalta turvallisin tapa n lla avin ja rehellinen. Miten tukea nurta perheessä? Tue lapsesi itsetunnn vahvistumista. Hyvä itsetunt tarkittaa myönteistä kuvaa masta itsestä. Jkainen n hyvä jssain, ja jkaiselle n tärkeää kkea nnistumisen tunteita. Puhu lapsesi kanssa tupakasta, alkhlista ja huumeista. Arvkeskustelua tarvitaan! Esim. lehtijuttu vi lla hyvä alitus keskustelulle. Anna aikaa ja kuuntele. Ole rehellinen, kerr mista kkemuksistasi, miettikää yhdessä päihteiden myönteisiä ja kielteisiä pulia. Keuhksyöpä vi nuresta tuntua kvin kaukaiselta aiheelta; kannattaa keskustella myös nurelle ajankhtaisemmista haitista kuten ih-ngelmista ja haisevasta hengityksestä (tupakka), yleiskunnn heikkenemisestä, pain-ngelmista, tappeluihin jutumisesta ja seksuaalisen hyväksikäytön riskistä. Muista, että säännöt luvat turvallisuutta ja että kkeillessaan rajjaan lapsi ja nuri haluaa tuntea vankat seinät ympärillään. Sääntöjä tulee pitää spimuksina. Nuri pääsee näin harjittelemaan vastuuntta ja kykyä pitää lupaukset.

7 6 ÄLÄ SULJE SILMIÄSI Päihteiden käyttöön liittyy aina sekä fyysisiä että psyykkisiä merkkejä ja muutksia. Murrsikä sinällään tu mukanaan mnenlaisia muutksia, mutta vanhemmat tuntevat nurensa parhaiten ja vivat reagida muutksiin npeasti. Parempi puhua liian aikaisin kuin liian myöhään. Js nuren käytös muuttuu, n aina hyvä selvittää, mistä ikein n kyse. Asiaa kannattaa kysyä myös kulusta. 7 YHTEISTYÖVERKOSTO NUOREN AUTTAMISEKSI Muista, että et le kskaan yksin. Vit ttaa yhteyttä muun muassa pettajaan, kulukuraattriin, kuluterveydenhitajaan, nuristyöntekijään, ssiaalityöntekijään, päihdetyöntekijään ja nurisasemaan. Viranmaiset vat Sinua ja lastasi varten. Muista myös lähiverkst, sukulaiset, nuren kaverit ja heidän vanhempansa. Päätä ktiintulajat! Valv, että niitä nudatetaan. Kysy ja tiedä, missä nuri n llut, kenen kanssa ja mitä n tehty. Vaadi vastaukset. Murrsiässä harrastukset saattavat muuttua tai lppua. Js yhtä aikaa ilmenee muita mieltä askarruttavia muutksia, asiaa kannattaa selvittää. Mökki- ja ktibileisiin liittyy usein päihteiden käyttöä. Ota selvää, kenen ktna tai mökillä bileet vat, kuka n vukrannut mökin ja vatk vanhemmat paikalla juhlien aikana / aluksi ja lpuksi. Kun nuri liittyy uuteen kaveriprukkaan, selvitä millaisia uudet kaverit vat. Js prukassa n llut päihteiden käyttöä, timi. Yllättäen lisääntynyt rahan tarve n selvitettävä. Päihteiden käyttö kysyy rahaa, nuri vi lainata sitä, myydä tavarita tai näpistellä. Kulupinnaus n aina vakavasti tettava hälytysmerkki, jllin tulee ttaa yhteys kuluun. Kulupinnaus ei jhda autmaattisesti päihteiden käyttöön, mutta päihteiden käyttö jhtaa usein kulupinnaukseen. Väsymys, välinpitämättömyys ja kulumenestyksen heikkeneminen vaativat aina valppautta ja yhteydentta kuluun. Valehteluun ja epärehellisyyteen tulee aina reagida välittömästi. Nuri haluaa välillä lla missa lissaan ja eristäytyä maan huneeseensa. Js eristäytyminen jatkuu pitkään ja siihen liittyy muita hulestuttavia merkkejä, täytyy selvittää mistä ikein n kysymys. Rikkset vat usein ensimmäinen askel khti pikkeavaa elämäntapaa. Näpistely n aina vakava asia, liittyi siihen päihteet tai ei. Ole kiinnstunut, miten lapsesi tai nuresi käyttää tietknetta. Nykyinen tekniikka ja yhteydet mahdllistavat paljn, niin hyvässä kuin pahassakin. Opeta lastasi/nurtasi sanmaan EI.

8 8 VIRANOMAISTEN TOIMINTA KOULU Kuluilla n mat timintamallinsa, miten timia tilanteessa js nuri tupaki kuluaikana tai tulee päihtyneenä kuluun. Js epäillään, että nuri n kulussa päihtyneenä, niin tällöin jutellaan ppilaan kanssa tdennetaan päihteiden käyttö tetaan yhteys ktiin viranmaisyhteistyö tehdään lastensujeluilmitus tilanteen vaatiessa Rehtri käsittelee asian ppilashultryhmässä, jhn kuuluu: - rehtri - kuraattri - apulaisrehtri - pint-hjaaja - terveydenhitaja - erityispettaja

9 POLIISI Pliisi timii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranmaisten sekä alueella levien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Pliisin n suritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jkaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. (Pliisilaki 1 ) Alkhlirikkset: Js alle kahdeksantistavutiasta epäillään tdennäköisin syin alkhlin hallussapidn rikkmuksesta, pliisi vi laittmasti hallussa pidetyn alkhlijuman etsimiseksi tarkastaa tällaisen henkilön mukana levat tavarat ja päällisin pulin hänen vaatteensa, js se vi tapahtua puuttumatta lukkaavalla tavalla epäillyn henkilökhtaiseen kskemattmuuteen. (Alkhlilaki 60 b) Pliisi vi myös ttaa pis ja hävittää henkilön alkhlijuman, js asianmainen n syyllistynyt alle kahdeksantistavutiaana alkhlin hallussapidn rikkmukseen ja halussa pidetyn alkhlijuman arv n vähäinen. (Alkhlilaki 60 ) Pliisimiehellä n ikeus ttaa kiinni henkilö hänen sujaamisekseen henkeä, ruumiillista kskemattmuutta, turvallisuutta tai terveyttä välittömästi uhkaavalta vakavalta vaaralta, js henkilö ei kykene pitämään hulta itsestään eikä vaaraa vida muuten pistaa tai henkilöstä hulehtia muilla keinin. Js 1 mmentissa säädetyssä tarkituksessa kiinni tettu n alle 18-vutias, hänet n viipymättä luvutettava hultajalle tai, jllei se le mahdllista, lastensujeluviranmaiselle. (Pliisilaki 11 ) Nykyisen käytännön mukaan kaikista alle 18-vutiaiden tekemistä rikksista pliisi tekee lastensujeluviranmaiselle ilmituksen. Ssiaalihullsta vastaavan timielimen tulee lla edustettuna lapsen tekemäksi ilmitetun rangaistavan ten esitutkinnassa ja tumiistuinkäsittelyssä, jllei läsnäl le ilmeisen tarpeetnta. (Lastensujelulaki 24 ). Kun alle 18-vutiasta kuulustellaan rikksesta epäiltynä, niin tällöin täytyy aina lla läsnä tdistaja. Kun alle 15-vutiasta kuulustellaan, niin tällöin varataan tilaisuus kuulusteluissa lla läsnä hultajan, edunvalvjan tai muun laillisen edustajan. Alle 15-vutiasta asianmistajaa vidaan kuulla myös rikksen selvittämiseksi. Js tahallaan alle kahdeksantistavutiaana pitää hallussaan laillisesti valmistettua tai maahantutua alkhlijumaa, n tumittava alkhlirikkmuksesta sakkn. (Alkhlilaki 50 a ) Mikä henkilö n vimakkaassa humalassa, sakk annetaan tiedksi myöhemmin. Pliisi vie nuren ktiin ja hänen hallustaan tavatut alkhlijumat hävitetään. Mikäli henkilö n alle 15-vutias eli ikeustimikelvtn, häneen ei vi khdistaa rankaisutimenpiteitä. Alle 15-vutiasta lasta vidaan kuulustella ten jhdsta. Pliisi vie lapsen ktiin ja luvuttaa hänen vanhemmilleen. Yöaikaan vanhemmat herätetään ja heille kerrtaan, mistä n kysymys. Vanhemmille ilmitetaan, että he vivat ttaa yhteyttä pliisiin, mikäli he haluavat pliisin levan mukana asian myöhemmässä käsittelyssä.

10 YHTEISTIEDOT JA LISÄÄ TIETOA SAA: ISOJOKI KARIJOKI KAUHAJOKI TEUVA ISOJOEN YHTEISKOULU KARIJOEN 7-9 LUOKKA KAUHAJOEN YHTEISKOULU TEUVAN YHTEISKOULU Rehtri Rehtri puh. (06) puh Kulukuraattri Opint-hjaaja puh puh Kuluterveydenhitaja Terveydenhitaja puh puh NUORISOTYÖ LIIKUNTASIHTEERI puh. (06) puh LASTENSUOJELU LASTENSUOJELU puh. (06) puh MUITA YHTEISTIETOJA: SEINÄJOEN NUORISOASEMA STEISSI puh. (06) s-psti: SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTA -YHTYMÄN PÄIHDEHUOLTO puh Rehtri Rehtri puh. (06) puh. (06) Kulukuraattri Kulukuraattri puh. (06) puh. (06) Terveydenhitaja Terveydenhitaja puh. (06) puh (06) NUORISOTALO RÄIMISKÄ NUORISOTYÖ puh puh NUORISOTALO SETÄLÄ LASTENSUOJELU puh. (06) puh.(06) puh LASTENSUOJELU puh LISÄÄ TIETOA

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä Phjis- ja Itä-Lapin vertaisknsultaatihanke: Muisti seminaarista Kemijärvellä Aika: Keskiviikk 26.2.2003 Paikka: Htelli Kemijärvi, Vapaudenkatu 4, kkustilat alakerrassa Osallistujat: Terttu Kivist, Kemijärvi

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

PSYKOLOGI JASMIN KAUNISTO JA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ MARJA HALLENBERG OYS, LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ

PSYKOLOGI JASMIN KAUNISTO JA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ MARJA HALLENBERG OYS, LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ PSYKOLOGI JASMIN KAUNISTO JA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ MARJA HALLENBERG OYS, LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ Äidin kertmana (esim.vastaantlla, puhelimitse) Lapsen kertmus muulle aikuiselle (pettaja,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana Sydän- ja verenkiertelimistön timinta rasituksen aikana Terve Urheilija iltaseminaari 5.3.2013 Niina Mutanen, testauspäällikkö, LitM Tampereen Urheilulääkäriasema 1 Sydän- ja verenkiertelimistö Verenkiertelimistö

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot