Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallintojärjestelmien. Suomessa"

Transkriptio

1 Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi

2 Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin liittyvät haasteet 7 05 Yhteenveto Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus 9 Miten hyvin järjestelmät täyttävät taloushallinnon tarpeet nyt ja tulevaisuudessa 15 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa 16 KPMG lyhyesti Vastaajien profiili 09 Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation tärkein työkalu. 16 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa

3 01 Johdanto Yhteenveto 02 KPMG työskentelee jatkuvasti auttaakseen asiakkaitaan talousprosessien ja talousorganisaatioiden tehostamisessa. Taloushallintojärjestelmä on talousorganisaation tärkein työkalu. Tästä johtuen halusimme tutkia, mitkä ovat keskeisimmät haasteet taloushallintojärjestelmiin liittyen eri organisaatioissa Suomessa. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää, onko havaittavissa esimerkiksi toiminnallisia alueita, toimialoja tai yrityskokoja joita nykypäivän järjestelmät tukevat erityisen hyvin tai huonosti. Tämä raportti vastaa näihin kysymyksiin sekä selvittää vahvuuksia ja heikkouksia eri taloushallinnon järjestelmissä. Haluamme kiittää niitä 108 talouspäättäjää ja talousorganisaation edustajaa, jotka vastasivat kyselyymme ja toivomme, että raportista on teille hyötyä työssänne, entistä tehokkaampia talousprosesseja tavoitellessanne. Terveisin Janne Vesa Head of IT Advisory KPMG Management Consulting KPMG toteutti keväällä 2014 kyselyn, jossa kartoitettiin 108 henkilön näkemyksiä organisaationsa taloushallinnon järjestelmästä. Lähes 70 prosenttia vastaajista ovat talous-/hallintojohtajia tai talouspäälliköitä. Loput vastaajista edustavat muita talousorganisaation rooleja. Tutkimuksen mukaan suurin taloushallinnon järjestelmiin liittyvä haaste koetaan olevan rajallinen mahdollisuus vaikuttaa järjestelmätoimittajien järjestelmäkehitykseen. Yksi selittävä tekijä tälle voisi olla, että tänä päivänä on entistä tavallisempaa tarjota vain standardoituja valmisohjelmistoja, jotka ovat suunnattuja laajalle käyttäjäkunnalle. Yksi mielenkiintoisimmista huomioista tässä tutkimuksessa on, että havaittavissa on varsin suuria eroja siinä, miten hyvin eri järjestelmät pystyvät vastaamaan vaatimuksiin eri taloushallinnon toiminnallisilla osa-alueilla. Tutkimuksessa havaittiin vain pieniä toimialakohtaisia ja organisaation kokoon liittyviä eroja. Näin ollen näiden sijasta tulisi priorisoida muita tekijöitä, kun arvioidaan ja vertaillan taloushallintojärjestelmien soveltuvuutta oman organisaation käyttöön. Yleisesti järjestelmät saavat kohtalaisen tasaisia ja hyviä arvosanoja toiminnallisuudesta ja vaatimusten täyttymisestä. Tutkimuksen mukaan suurin taloushallinnon järjestelmiin liittyvä haaste koetaan olevan rajallinen mahdollisuus vaikuttaa järjestelmätoimittajien järjestelmäkehitykseen. 4 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 5

4 03 Vastaajien profiili 04 Taloushallintojärjestelmiin liittyvät haasteet Vastaajista 50 prosenttia on talousjohtajia, loput vastaajista edustaa muita talousorganisaation rooleja. Kyselyyn haluttiin edustajia useilta eri toimialoilta ja valtaosa näistä edustaa pieniä sekä keskisuuria yrityksiä (liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa). Isojen yritysten osuus on pieni. Järjestelmä Vastanneet Microsoft Dynamics AX Jokin muu (n<3) 25 Tutkimus käsittelee yhteensä 38 järjestelmää. Näistä 14 järjestelmää sai kolme vastausta tai enemmän. Tutkimuksen järjestelmäkohtaisessa analyysissä olemme keskittyneet näihin 14 järjestelmään. On tärkeä tiedostaa, että vähemmän vastauksia saaneiden järjestelmien osalta tulokset ovat epävarmempia, kuin enemmän vastauksia saaneiden järjestelmien osalta. Kartoittaaksemme taloushallintojärjestelmiin liittyviä haasteita, esitimme kyselyssä 25 väittämää, joiden osalta pyysimme vastaajia arvioimaan, miten hyvin esitetyt väittämät kyseessä olevan organisaation käyttämän taloushallintojärjestelmän osalta pitävät paikkansa. Arviointiasteikkona käytimme seuraavaa: 4 Täysin, 3 Pääosin, 2 Vähän ja 1 Ei yhtään. Suurimmat haasteet 2,74 2,21 2,21 Meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toimittajan järjestelmäkehitykseen Järjestelmän hallinta ja jatkokehittäminen on hankalaa ja aikaa vievää Järjestelmän sovittaminen toiminnan muutoksiin on monimutkaista 9 % 9 % 10 % 9 % 50 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 17 % 23 % 12 % 18 % 5 % 5 % 7 % 33 % Tutkimuksen mukaan tänä päivänä suurimmiksi haasteiksi taloushallintojärjestelmiin liittyen koetaan rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toimittajan järjestelmäkehitykseen. Vähiten haasteita koettiin olevan muun muassa huolesta järjestelmän tietoturvaa kohtaan sekä toimittajalle asetettujen aikataulu- ja projektisuunniteman pitävyydestä. Pienimmät haasteet 1,30 1,40 1,48 Järjestelmän käyttäjillä on pääsy tietoihin, joihin heillä ei tulisi olla pääsyä Toimittaja on huono noudattamaan asetettuja aikataulu- ja projektisuunnitelmia Olen huolissani järjestelmän tietoturvasta 13 % 4 % 5 % 5 % 6 % 10 % 32 % Vastaajien asema Vastaajien toimiala Vastaajien liikevaihto Talousjohtaja Controller Talouspäällikkö Hallintojohtaja Kirjanpitopäällikkö Jokin muu Teollisuus Kauppa ja kuluttajat Asiantuntijapalvelut Julkishallinto Kiinteistöt ja rakentaminen Koulutus Liikenne ja logistiikka Markkinointi ja media Terveydenhuolto Teknologia Energia Rahoitusala ja pääomasijoittaminen Muut milj Alle 10 milj milj milj milj Yli 1000 milj 6 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 7

5 05 Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus Toimittajaan liittyvät haasteet 1,89 1,86 1,78 1,76 1,70 1,70 1,68 Toimittajaan liittyviä haasteita koettiin mm. tukipalvelun kustannuksista palvelun laatuun ja laajuuteen verrattaessa sekä toimittajan ymmärrykseen toimialaa kohtaan. Myöskin koettiin, että järjestelmän kehittämiseen sekä päivittämiseen panostetaan liian vähän. Toiminnallisuus toimialoittain 3,50 3,39 3,32 Koulutus Asiantunijapalvelut Markkinointi ja media Kauppa ja kuluttajat Teollisuus Liikenne ja logistiikka 3,28 3,19 3,08 3,02 2,94 2,90 Energia Julkishallinto Kiinteistöt ja rakentaminen Rahoitusala ja pääomasijoittaminen Terveydenhuolto Teknologia 2,88 2,86 2,83 Haasteet järjestelmittäin Tukipalvelun kustannus ei vastaa palvelun laatua ja laajuutta Toimittajan tuki ei ymmärrä toimialaamme ja ongelma-asetantaamme Olen epävarma toimittajan pitkäntähtäinen strategiasta järjestelmän suhteen Toimittajan konsultit tuntevat toimialaamme huonosti Toimittajan kustannusarviot ylittyvät usein Toimittaja panostaa liian vähän järjetelmän kehittämiseen ja päivittämiseen Toimittajan tukeen on vaikea saada yhteys 2,55 2,31 2,29 2,04 1,82 1,70 1,65 1,65 1,62 1,43 1,33 1,33 1,29 1,17 Tutkiaksemme eri taloushallintojärjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia toiminnallisesta näkökulmasta sekä kartoittaaksemme, onko havaittavissa esimerkiksi toimialoja tai yrityskokoja, joita nykypäivän järjestelmät tukevat erityisen hyvin tai huonosti, esitimme kyselyssämme 10 keskeistä taloushallinnon toiminnallista aluetta ja pyysimme vastaajia arvioimaan näitä, oman käytössä olevan järjestelmänsä osalta. Toiminnallisuus yrityskoon mukaan Arviointiasteikkona käytimme: 5 Erittäin hyvä, 4 Hyvä, 3 OK, 2 Huono, 1 Erittäin huono, 0 Ei relevantti. Tutkimuksen pohjalta on havaittavissa jonkin verran toimialakohtaisia eroja siinä, miten tyytyväisiä vastaajat ovat olleet taloushallintojärjestelmäänsä toiminnallisessa mielessä. 3,43 3,41 3,16 3,14 3,13 3,06 Alle 10 miljoonaa Yli 1000 miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa Vastaajien tyytyväisyys taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuteen, vaikuttaisi tutkimuksen pohjalta olevan melko yhdenmukaista, organisaation koosta riippumatta. 8 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 9

6 Toiminnallisuus prosesseittain 3,73 3,43 3,37 3,35 3,23 2,96 2,80 2,76 2,71 2,66 Tarkasteltaessa järjestelmiä prosesseittain huomattiin, että varsin suuria eroja on havaittavissa siinä, miten hyvin järjestelmät pystyvät vastaamaan vaatimuksiin eri toiminnallisilla osaalueilla. Verratessa järjestelmän käyttöikää ja vastaajien tyytyväisyyttä taloushallintojärjestelmän toiminnalliseen puoleen huomataan, että tyytyväisimpiä ovat ne vastaajat joilla on ollut kyseinen järjestelmä käytössä 1-2 vuotta. Erot ovat kuitenkin varsin pieniä. Kirjanpitotoiminnallisuudet Ostoreskontratoiminnallisuudet Mahdollisuudet joustavaan tilikarttaan Myyntireskontratoiminnallisuudet Laskutustoiminnallisuudet Toiminnallisuus käyttöiän mukaan Valuuttakäsittely ja kansainvälisten säännöstöjen hallinta Käyttöomaisuuskirjanpitotoiminnallisuudet Jyvitys- ja allokointitoiminnallisuudet Raportointi- ja analysointitoiminnallisuudet Budjetointi- ja ennustamistoiminnallisuudet 3,25 3,44 3,18 3,11 3,31 Verratessa viimeisimmästä päivityksestä kulunutta aikaa ja vastaajien tyytyväisyyttä taloushallintojärjestelmän toiminnalliseen puoleen, tutkimus osoittaa, ettei päivityksestä kuluneella ajalla tunnu olevan kovin suurta vaikutusta. Toiminnallisuus päivityksestä kuluneen ajan mukaan 3,31 3,43 3,00 3,37 3,05 Alle vuosi sitten 3-4 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten 1-2 vuotta sitten 4-5 vuotta sitten Alle yhden vuoden 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta yli 10 vuotta Päivittämisestä tai järjestelmän vaihdosta koettu hyöty Tutkimus osoittaa, että suurin osa vastaajista (59 %) kokee järjestelmän vaihdon tai päivittämisen tuovan organisaatiolle maltillista tai suurta hyötyä. 22% Varsin pieni 22% Pieni 8% Erittäin suuri 36% Maltillinen 23% Suuri 10 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 11

7 Toiminnallisuus järjestelmitttäin 3,57 3,45 3,43 3,42 3,40 3,39 3,33 3,27 3,14 3,04 2,84 2,73 2,36 2,15 Myynti- ja ostoreskontratoiminnallisuuksien osalta parhaimman keskimääräisen arvosanan on saanut ja heikoimman. Myyntireskontratoiminnallisuudet Ostoreskontratoiminnallisuudet Raportointi- ja analysointitoiminnallisuuksille annetut arvosanat ovat yleisesti paljon alhaisempia, kuin kirjanpitoja reskontratoiminnallisuuksien arvosanat. Tutkimus osoittaa, että lähes kaikilla järjestelmillä on hyväksyttävä ratkaisu kirjanpitoon ja reskontriin, mutta selviä eroja järjestelmien välillä on kuitenkin havaittavissa. Vastaajien arviot kirjanpidon- sekä osto- ja myyntireskontran osalta ovat esitetty alla olevissa kaavioissa. Myynti- ja ostoreskontratoiminnallisuudet järjestelmitttäin 4,00 4,13 4,00 4,00 3,80 3,80 3,83 3,60 3,67 3,71 3,60 3,67 3,63 3,60 3,67 3,33 3,33 3,17 3,00 3,33 3,00 3,20 3,00 2,67 2,75 2,50 2,50 2,50 Kirjanpitotoiminnallisuudet järjestelmitttäin 4,11 4,00 4,00 4,00 4,00 3,92 3,80 3,72 3,67 3,60 3,60 3,50 3,25 3,00 Raportointi- ja analysointitoiminnallisuudet järjestelmittäin 3,33 3,29 3,25 3,00 3,00 3,92 2,67 2,67 2,67 2,60 2,60 2,33 2,00 1,50 12 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 13

8 Laskutustoiminnallisuudet järjestelmittäin Tarkasteltaessa laskutustoiminnallisuutta sekä budjetointija ennustamistoiminallisuuksia järjestelmäkohtaisesti, huomattiin Aditro pohjaisten ohjelmien pärjäävän parhaiten. 4,00 3,71 3,67 3,67 3,56 3,50 3,50 3,33 3,27 3,00 2,60 2,50 2,33 2,25 06 Miten hyvin järjestelmät täyttävät taloushallinnon tarpeet nyt ja tulevaisuudessa Tutkimuksemme päättyi kysymyksiin siitä, miten vastaajat kokevat, että heidän taloushallintojärjestelmänsä täyttävät nykyiset/tulevaisuuden toiminnan vaatimukset. Kaaviosta nähdään vastaukset kysymyksiin: Arvioi miten hyvin järjestelmä täyttää tämänhetkiset toimintatarpeenne. ja Arvioi miten hyvin järjestelmä voi täyttää tulevaisuuden toimintatarpeenne. Korkein arvosana (5) Järjestelmä on täysin hyväksyttävissä sellaisenaan ja alhaisin arvosana (1) Järjestelmä on korvattava. Järjestelmistä,, ja ovat keskimäärin saaneet niin nykytilanteen kuin tulevaisuuden osalta arvosanan neljä tai parempi. ja ovat kummatkin keskimäärin saanet heikkoja arvosanoja niin nykytilanteen kuin tulevaisuudenkin osalta. Budjetointi- ja ennustamistoiminnallisuudet järjestelmittäin 3,50 3,33 3,08 3,00 3,00 2,80 2,72 2,40 2,33 2,33 2,33 2,33 2,00 2,00 Nyt 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Tulevaisuudessa 14 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 15

9 08 KPMG lyhyesti 07 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa Järjestelmäkilpailutuksiin liittyvässä neuvonannossamme, meillä on tapana nostaa esille seuraavat asiat erityisen tärkeinä, huomioitavaksi talousjärjestelmän hankinnassa. Sitouta toimittaja asetettuihin tavoitteisiin. Tekemällä toimittajasta osallisen projektiin ja saamalla heidät ymmärtämään ja työskentelemään samaa tavoitetta kohden mihin oma toiminta tähtää, kasvaa projektin mahdollisuudet saavuttaa asetetut tavoitteet. Projektin tavoitteet tulee näin ollen määritellä selvästi ja sisällyttää sovittuun toimitukseen. Management Consulting KPMG:n Liikkeenjohdon konsultointi (Management Consulting) -palvelut kehittävät ratkaisuja, joilla tavoitellaan parempaa suorituskykyä, tehokkaampia toimintatapoja ja -rakenteita, teknologian ja henkilöstön potentiaali huomioiden. Asiantuntijamme työskentelevät yhdessä asiakkaan ja KPMG:n toimialaosaajien kanssa, selvittäen ja luoden asiakkaalle parhaimpia mahdollisia ratkaisuja haasteellisimmissakin tilanteissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden johto on entistä haastavampien kysymysten äärellä. On arvioitava kriittisesti, vastaavatko nykyiset toimintamallit markkinoiden ja lainsäätäjien lisääntyviä vaatimuksia, ja entistä kovemmaksi muuttuvaa kilpailutilannetta. Autamme niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioita parantamaan suoritus- tai kilpailukykyään sekä tunnistamaan strategiset muutostarpeensa ja toiminnalliset kehityskohteensa. Management Consulting tarjoaa palveluita seuraavilla osa-alueilla: IT-neuvontapalvelut Tietoturvapalvelut Liiketoiminnan kehittäminen Taloushallinto ja rahoitus Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta Ole tarkka järjestelmäprojektin laajuuden ja tavoitteiden kanssa. Kun laajuus ja tavoitteet ovat selkeät, kaikki projektissa ovat tietoisia, mitä pitäisi saavuttaa ja työskentelevät yhteistä päämäärää kohti. Lisäksi tämä mahdollistaa mahdollisten väärinkäsitysten ja odotuserojen riittävän aikaisen selvittämisen. Ohjaa järjestelmäesittelyjä kilpailutuksen aikana jämäkästi. Järjestelmäesittelyt ovat asiakkaan paras mahdollisuus nähdä ja ymmärtää, miten järjestelmä toimii. Näin ollen on tärkeätä järjestelmäesittelyiden yhteydessä keskittyä sellaisiin toiminnallisuuksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä tai jopa erikoisia asiakkaan toiminnassa. Ilman jämäkkää ohjausta järjestelmätoimittajilla on taipumus esitellä järjestelmän hienoimmat ominaisuudet ja vältellä sitä, mikä on järjestelmässä vaikeata ja hankalaa. Arvioi myös toimittajan konsultteja eikä vain järjestelmää. Moderneissa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmissä on usein hyvät mahdollisuudet konfigurointiin. Se miten järjestelmä konfiguroidaan konsultin toimesta ratkaisee pitkälti sen, miten hyvin järjestelmä tukee toimintaa. Konsultin on ymmärrettävä niin toimintaanne kuin järjestelmää, luodakseen optimaalisen ratkaisun toimintanne tueksi. Hyvä konsultti voi tehdä ihmeitä keskinkertaisella järjestelmällä, mutta hyvä järjestelmä ei voi koskaan paikata konsultin tekemää huonoa tai keskinkertaista työtä. Laadi erillinen sopimus implementointiprojektille. Järjestelmän lopullisen implementointisopimuksen sisältö on aina neuvottelukysymys. On kuitenkin selvää, että ne vakiosopimusmallit joita toimittajat käyttävät, ovat varsin toimittajalähtöisiä. Asiantuntijalle järjestelmäprojektin toimitussopimuksen laatiminen ei ole järin iso työ. Erillisen toimituskohtaisen sopimuksen laatiminen, joka on asiakaskohtainen ja sisältää juuri kyseiselle projektille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, on näin ollen hyvä investointi. 16 / KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab / 17

10 Ota yhteyttä Janne Vesa IT neuvontapalvelut P: E: Risto Ollikainen ERP neuvontapalvelut P: E: Wilhelm von Weymarn ERP neuvontapalvelut P: E: KPMG PL 1037 Töölönlahdenkatu 3 A Helsinki P: E: KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluja tarjoavista organisaatioista, jonka tarkoitus on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa meitä on yli 800 henkilöä 21 paikkakunnalla KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kymenlaakson energiajärjestely

Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot