Tietoturva uravalintana. Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturva uravalintana. Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience"

Transkriptio

1 Tietoturva uravalintana Petteri Leiviskä CISM, CISA, CISSP Advisory Information Protection and Business Resilience

2 Puhuja Vuosikertaa 1973: Atari ja Commodore 64- sukupolven edustaja Filosofian maisteri (englantilainen filologia), Oulun yliopisto 1998 CISM, CISA, CISSP IT-alalla vuodesta 1997, aiempia työrooleja mm. käyttöliittymäsuunnittelun, teknologiamarkkinoinnin, tietoturvan/tietosuojan sekä operatiivisen liiketoiminnan kriisienhallinnan alueilla Toimii KPMG Oy Ab:n tietoturvaryhmässä hallinnollisena tietoturvakonsulttina ja ryhmän asiakkuuspäällikkönä KPMG on saanut eri maissa useita tunnustuksia mm. nuorien vastavalmistuneiden työllistämisestä, monikulttuurisesta työympäristöstä ja sosiaalisesta vastuullisuudesta 1

3 Mitä tietoturva oikeastaan on? Tietojärjestelmillä voidaan ymmärtää mitä tahansa tiedonvälitystä tai käsittelyä, joka tapahtuu sähköisesti, esim. kirjallisena tai graafisessa muodossa. Tietojärjestelmän perusta on tiedon ja ajatusten (ideoiden) jakaminen ja käsittely. Tietokoneet ja telekommunikaatioteknologiat ovat oleellisia tietojärjestelmien osia. Tietojärjestelmien voidaan ymmärtää käsittävän niin ihmiset, prosessit, infrastruktuurit, arkkitehtuurin ja tekniset toteutukset. Tietoturva pyrkii varmentamaan tiedon ja tietojärjestelmien oikeellisuuden, luotettavuuden, saatavuuden ja turvallisuuden kaikilla tasoilla. Tietoturva on kriittisen tärkeää yritysten liiketoiminnallisen ja julkisten palveluiden toimivuuden sekä maailmantalouden kannalta. lähde: https://www.isc2.org/uploadedfiles/industry_resources/careerguide06_euro.pdf 2

4 Tietoturva uravalintana Yhteiskunta tarvitsee tietoturva-ammattilaisia yritykset ymmärtävät, että tieto on yritysten tärkeintä pääomaa niin tuotteiden kuin palveluidenkin suhteen n. 25 vuotta sitten tietoturva alana oli uusi ja suhteellisen mystinen ilmiö yrityksissä herättiin siihen, että liiketoimintaa ylläpitävät tietoverkot ja varannot tuli suojata luvattomalta käytöltä (välttämättä ei tosin vielä tiedetty, miten tämä parhaiten hoidettaisiin) Tänä päivänä tietoturvallisuus on järjestäytynyt ala: standardointi ja teknologinen kehitys edistävät alaa jatkuvasti - valitettavasti myös kyberrikollisuus on organisoitua toimintaa, liittyen mm. identiteetti- ja tietovarantovarkauksiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rahanpesuun, yksityisten ihmisten elämien ja yritysten tuhoamiseen Vaativa ura: tietoa, taitoa, tietotaitoa ja sen jatkuvaa ylläpitoa ja ajan hermolla ja myös futuurissa pysymistä Palkitsee tarjoamalla lukemattoman määrän mielenkiintoisia ja jännittäviä haasteita ( Työtä, jolla on tarkoitus ) 3

5 Tekninen tietoturva Tekninen tietoturvallisuus käsittää organisaation tietojärjestelmien ja sovellusten turvallisuuden Kehitteillä olevien, uusien tai olemassa olevien järjestelmien ja sovellusten tietoturvallisuuden testaamista ja varmistamista Murtotestaus (Internet-järjestelmät), järjestelmien haavoittuvuustestaus, järjestelmien sisäänpääsytestaus (penetraatiotestaus), sosiaalinen hakkerointi (social engineering), tietokantojen murtotestaus Järjestelmäalustojen tietoturvallisuus ja kovennus ja vaatimustenmukaisuus, päätelaitteiden tietoturva, automaatiovalvontaohjelmistojen ja verkkojen (SCADA) turvallisuus, verkkojen tietoturvallisuus (palomuurit, IDS/IPS, arkkitehtuuri, langattomat verkot), monitoimilaitteiden tietoturvallisuus Sovelluskoodin tietoturva-analysointi, mobiilisovellusten tietoturvatestaus, järjestelmäkehityksen tietoturva, vaatimusmäärittelyn tietoturvallisuus IT-forensiikka, pilvipalveluiden tarjoajan, palveluiden ja käyttäjän tietoturva 4

6 Hallinnollinen tietoturva Hallinnollinen tietoturvallisuus luo perustan organisaation kokonaisturvallisuudelle. Hallinnollisen tietoturvallisuuden toteuttaminen edellyttää organisaation tietoturvallisuustyön huolellista organisoimista, tietoturvallisuuteen liittyvien vastuiden määrittämistä, tarvittavien politiikkojen ja ohjeistusten luomista sekä kaiken tämän jalkauttamista osaksi jokapäiväistä toimintaa Tietoturvan hallinta (johtaminen), standardit (esim. ISO27001, KATAKRI), projekti- ja hankejohtaminen, ulkoistamisen tietoturvallisuus, tietoturva- ja järjestelmädokumentaatio Liiketoiminnan varmentaminen (varmennuslausunnot), tietoturvasertifioinnit (esim. ISO27001), tietoturva-auditoinnit Tietosuoja-auditoinnit, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, riskianalyysit ja vaikuttavuusarvioinnit, tietovuotojen hallinta Liiketoiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu, riskienhallinta 5

7 Tietoturvatyötehtävät muutamia esimerkkejä Tietoturvan johtaminen Vaatimustenmäärittely Sovellus- ja järjestelmäkehitystietoturva Auditointi ja valvonta Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Kryptografia Tietokonerikollisuuden torjunta Tietoturvaan liittyvä riskienhallinta Tietoturva-arkkitehtuuri Telekommunikaatio- ja tietoverkkoturvallisuus Tietosuoja jne. 6

8 Tietoturvan ammattisertifioinneista Ammattisertifioinnit ovat tietoturva-ammattilaisen erinomainen myyntivaltti - tapa osoittaa hankittua ja virallisesti todennettua osaamista Muutamia tunnettuja tietoturvan ammattisertifikaatteja ovat mm. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) CISA (Certified Information Security Auditor) CISM (Certified Information Security Manager) Tarjoavia globaaleja organisaatioita mm. (ISC)2 (https://www.isc2.org/) ISACA (http://isaca.org) Perusvaatimuksena työkokemus/työskentely tietoturvaan liittyvien tehtävien parissa Hyödyttävät myös työnantajaa KPMG on saanut eri maissa useita tunnustuksia mm. nuorien vastavalmistuneiden työllistämisestä, monikulttuurisesta työympäristöstä ja sosiaalisesta vastuullisuudesta 7

9 KPMG tietoturvapalvelut Hallinnollinen tietoturva Hallinnollinen tietoturvallisuus luo perustan organisaation kokonaisturvallisuudelle. Hallinnollisen tietoturvallisuuden toteuttaminen edellyttää organisaation tietoturvallisuustyön huolellista organisoimista, tietoturvallisuuteen liittyvien vastuiden määrittämistä, tarvittavien politiikkojen ja ohjeistusten luomista sekä kaiken tämän jalkauttamista osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tekninen tietoturva Tekninen tietoturvallisuus käsittää organisaation tietojärjestelmien ja sovellusten turvallisuuden Autamme organisaatioita varmistamaan ja testaamaan kehitteillä olevien, uusien tai olemassa olevien järjestelmien tietoturvallisuuden. Tavoitteena on varmistaa, että järjestelmiin ei murtauduta tai tietoja käytetä väärin. Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurin avulla luodaan yhteinen kieli liiketoiminnan, IT-ammattilaisten ja tietoturva-ammattilaisten välille. Arkkitehtuuri kuvaa kohdealueensa rakenneosat, niiden ulospäin näkyvät ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet ja riippuvuudet. Se on työkalu kompleksisuuden hallintaan muodostaen rungon palveluiden suunnittelulle ja toteutukselle. Tietoturvakoulutus Julkiset kurssimme ja organisaatioille räätälöidyt koulutukset lisäävät organisaatioiden työntekijöiden tietoturvatietämystä ja osaltaan auttavat jalkauttamaan tietoturvallisuuden osaksi jokapäiväistä toimintaa. Kurssit voivat tähdätä johonkin ammattitutkintoon kuten CISSP, CISM tai CPTE tai liittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi tietosuojaan. 8

10 KPMG tuottaa tuoretta tutkimustietoa tietoturvasta Maaliskuu 2012 Tietoturvaraportti (2012) Vuosittainen analyysi yleisimmistä ja vakavimmista tietoturvapuutteista organisaatioissa. VAHTI-ohjeet Useita VAHTI-ryhmän kanssa yhteistyössä tuotettuja julkaisuja tietoturvallisuuden hallintaan. Marraskuu 2012 Data Loss Barometer Kansainvälinen vuosittain julkaistava tutkimus merkittävimmistä tietovuodoista ja niiden syistä Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu ja ICTvarautuminen käsittelee jatkuvuuteen liittyviä kysymyksiä organisaatioiden kannalta Yrityksen tietoturvakäsikirja yrityksen tietoturvallisuutta ja sen hallintaa käytännönläheisesti käsittelevä kirja. KPMG tuottaa alan uusinta tutkimustietoa koordinoidusti ympäri maailmaa Ajankohtaisia aiheita, viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä aktiivista keskustelua myös KPMG:n tietoturvablogissa osoitteessa: 9

11 KPMG tietoturvablogi KPMG on saanut eri maissa useita tunnustuksia mm. nuorien vastavalmistuneiden työllistämisestä, monikulttuurisesta työympäristöstä ja sosiaalisesta vastuullisuudesta 10

12 KPMG vahva Suomessa ja maailmalla Yrityksen nimi KPMG Oy Ab Osoite PL 1037, Helsinki, Mannerheimintie 20 B Toimipisteet Helsinki (pääkonttori), aluekonttorit 18 Y-tunnus Liikevaihto 95,8 milj. euroa (2012) Kansainvälinen yhteys KPMG International KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Palveluihimme kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii yli asiantuntijan voimin 156 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 750 henkilöä 18 paikkakunnalla. Toimimme julkisyhteisöjen tukena, kun tavoitteena on tulevaisuuteen tähtäävien ratkaisujen löytäminen. Asiantuntijamme ovat aktiivisesti mukana julkisen sektorin toiminnan kehittämisessä. Kehitämme palveluvalikoimaamme jatkuvasti ottaen huomioon valtion, kuntien ja kuntayhtymien ja seurakuntien sekä niiden alaisten virastojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden erityistarpeet muuttuvissa tilanteissa. Autamme rakentamaan käytännönläheisiä ja kestäviä ratkaisuja, joiden avulla yhteiskuntamme hyvinvointi ja kilpailukyky globaalissa ympäristössä vahvistuvat, suhdanteista riippumatta. Yhteistyöprojekteissa toimimme asiakkaan kumppanina koko hankkeen ajan, aina suunnittelusta toteutukseen ja hankkeen vaikuttavuuden arviointiin asti. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi hyödynnämme KPMG:n kansainvälisen organisaation kokemusta sekä yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä. 11

13 KPMG People Employer awards KPMG - maailman toiseksi halutuin työnantaja KPMG on jo kolmatta vuotta peräkkäin sijoittunut kakkoseksi Universumin vuosittaisessa tutkimuksessa, jossa kartoitetaan kauppa- ja liiketaloustieteen sekä teknisten alojen opiskelijoiden työnantajamielikuvia. Omalla toimialallaan KPMG sijoittui ykköseksi. Universum on maailman johtava työnantajakuvan tutkimiseen ja kehittämiseen keskittynyt yritys, jolla on 20 vuoden kokemus työnantajakuvan rakentamisesta. Sustainability awards KPMG on saanut eri maissa useita tunnustuksia mm. nuorien vastavalmistuneiden työllistämisestä, monikulttuurisesta työympäristöstä ja sosiaalisesta vastuullisuudesta 12

14 Kiitos! KPMG PL 1037, Helsinki (Mannerheimintie 20 B) P: F: kpmg.fi 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Ennen kokousta seminaari: Ohjelmistoliiketoiminnan paneeli: Kuinka iso pitää olla, jotta pärjää? Paikka: Aika: ke

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua T-110.5620 Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit 16. tammikuuta

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus

Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus IT ADVISORY Yksityisyyden hallinta ja tietoturvallisuus ADVISORY 5. helmikuuta 2009 Mika Laaksonen, CISSP, CISA, CISM Esityksen sisältö Termit ja määritelmät Yksityisyyden nykytila: asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA!

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 GET STRONGER. GET CONNECTED. REKRYTOINTIMESSUT 29.1.2015 klo 10-17, Kaapelitehdas #contactforum - Voita palkinto! UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! 2 MESSUKARTTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot