Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallintojärjestelmien. Suomessa"

Transkriptio

1 Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi

2 Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation tärkein työkalu.

3 Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin liittyvät haasteet 7 05 Yhteenveto Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus 9 Miten hyvin järjestelmät täyttävät taloushallinnon tarpeet nyt ja tulevaisuudessa 15 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa 16 KPMG lyhyesti Vastaajien profiili 09 Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus 16 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa

4 01 Johdanto KPMG työskentelee jatkuvasti auttaakseen asiakkaitaan talousprosessien ja talousorganisaatioiden tehostamisessa. Taloushallintojärjestelmä on talousorganisaation tärkein työkalu. Tästä johtuen halusimme tutkia, mitkä ovat keskeisimmät haasteet taloushallintojärjestelmiin liittyen eri organisaatioissa Suomessa. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää, onko havaittavissa esimerkiksi toiminnallisia alueita, toimialoja tai yrityskokoja joita nykypäivän järjestelmät tukevat erityisen hyvin tai huonosti. Tämä raportti vastaa näihin kysymyksiin sekä selvittää vahvuuksia ja heikkouksia eri taloushallinnon järjestelmissä. Haluamme kiittää niitä 108 talouspäättäjää ja talousorganisaation edustajaa, jotka vastasivat kyselyymme ja toivomme, että raportista on teille hyötyä työssänne, entistä tehokkaampia talousprosesseja tavoitellessanne. Terveisin Janne Vesa Head of IT Advisory KPMG Management Consulting 4 / KPMG Oy Ab

5 Yhteenveto 02 KPMG toteutti keväällä 2014 kyselyn, jossa kartoitettiin 108 henkilön näkemyksiä organisaationsa taloushallinnon järjestelmästä. Lähes 70 prosenttia vastaajista ovat talous-/hallintojohtajia tai talouspäälliköitä. Loput vastaajista edustavat muita talousorganisaation rooleja. Tutkimuksen mukaan suurin taloushallinnon järjestelmiin liittyvä haaste koetaan olevan rajallinen mahdollisuus vaikuttaa järjestelmätoimittajien järjestelmäkehitykseen. Yksi selittävä tekijä tälle voisi olla, että tänä päivänä on entistä tavallisempaa tarjota vain standardoituja valmisohjelmistoja, jotka ovat suunnattuja laajalle käyttäjäkunnalle. Yksi mielenkiintoisimmista huomioista tässä tutkimuksessa on, että havaittavissa on varsin suuria eroja siinä, miten hyvin eri järjestelmät pystyvät vastaamaan vaatimuksiin eri taloushallinnon toiminnallisilla osa-alueilla. Tutkimuksessa havaittiin vain pieniä toimialakohtaisia ja organisaation kokoon liittyviä eroja. Näin ollen näiden sijasta tulisi priorisoida muita tekijöitä, kun arvioidaan ja vertaillan taloushallintojärjestelmien soveltuvuutta oman organisaation käyttöön. Yleisesti järjestelmät saavat kohtalaisen tasaisia ja hyviä arvosanoja toiminnallisuudesta ja vaatimusten täyttymisestä. Tutkimuksen mukaan suurin taloushallinnon järjestelmiin liittyvä haaste koetaan olevan rajallinen mahdollisuus vaikuttaa järjestelmätoimittajien järjestelmäkehitykseen. KPMG Oy Ab / 5

6 03 Vastaajien profiili Vastaajista 50 prosenttia on talousjohtajia, loput vastaajista edustaa muita talousorganisaation rooleja. Kyselyyn haluttiin edustajia useilta eri toimialoilta ja valtaosa näistä edustaa pieniä sekä keskisuuria yrityksiä (liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa). Isojen yritysten osuus on pieni. Järjestelmä Vastanneet SAP, mysap business suite 18 Sonet 12 Aditro Wintime 9 Aditro Tikon 7 Microsoft Dynamics AX 5 Microsoft Dynamics Nav 5 Visma L7 5 iscala 4 Status 3 Aditro Intime 3 EmCe 3 ProCountor 3 Visma Econet 3 Visma Nova 3 Jokin muu (n<3) 25 Tutkimuksessa käsitellään yhteensä 38 järjestelmää. Näistä 14 järjestelmää sai kolme vastausta tai enemmän. Tutkimuksen järjestelmäkohtaisessa analyysissä olemme keskittyneet näihin 14 järjestelmään. On tärkeä tiedostaa, että vähemmän vastauksia saaneiden järjestelmien osalta tulokset ovat epävarmempia, kuin enemmän vastauksia saaneiden järjestelmien osalta. 9 % 9 % 3 % 17 % 23 % 5 % 5 % 7 % 33 % 9 % 50 % 3 % 4 % 18 % 10 % 4 % 4 % 12 % 13 % 4 % 5 % 5 % 6 % 10 % 32 % Vastaajien asema Vastaajien toimiala Vastaajien liikevaihto Talousjohtaja Controller Talouspäällikkö Hallintojohtaja Kirjanpitopäällikkö Jokin muu Teollisuus Kauppa ja kuluttajat Asiantuntijapalvelut Julkishallinto Kiinteistöt ja rakentaminen Koulutus Liikenne ja logistiikka Markkinointi ja media Terveydenhuolto Teknologia Energia Rahoitusala ja pääomasijoittaminen Muut milj Alle 10 milj milj milj milj Yli 1000 milj 6 / KPMG Oy Ab

7 04 Taloushallintojärjestelmiin liittyvät haasteet Kartoittaaksemme taloushallintojärjestelmiin liittyviä haasteita, esitimme kyselyssä 25 väittämää, joiden osalta pyysimme vastaajia arvioimaan, miten hyvin esitetyt väittämät kyseessä olevan organisaation käyttämän taloushallintojärjestelmän osalta pitävät paikkansa. Arviointiasteikkona käytimme seuraavaa: 4 Täysin, 3 Pääosin, 2 Vähän ja 1 Ei yhtään. Suurimmat haasteet 2,74 2,21 2,21 Meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toimittajan järjestelmäkehitykseen Järjestelmän hallinta ja jatkokehittäminen on hankalaa ja aikaa vievää Järjestelmän sovittaminen toiminnan muutoksiin on monimutkaista Tutkimuksen mukaan tänä päivänä suurimmiksi haasteiksi taloushallintojärjestelmiin liittyen koetaan rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toimittajan järjestelmäkehitykseen. Vähiten haasteita koettiin olevan muun muassa huolesta järjestelmän tietoturvaa kohtaan sekä toimittajalle asetettujen aikataulu- ja projektisuunniteman pitävyydestä. Pienimmät haasteet 1,30 1,40 1,48 Järjestelmän käyttäjillä on pääsy tietoihin, joihin heillä ei tulisi olla pääsyä Toimittaja on huono noudattamaan asetettuja aikataulu- ja projektisuunnitelmia Olen huolissani järjestelmän tietoturvasta KPMG Oy Ab / 7

8 Toimittajaan liittyvät haasteet 1,89 1,86 1,78 1,76 1,70 1,70 1,68 Tukipalvelun kustannus ei vastaa palvelun laatua ja laajuutta Toimittajan tuki ei ymmärrä toimialaamme ja ongelma-asetantaamme Olen epävarma toimittajan pitkäntähtäinen strategiasta järjestelmän suhteen Toimittajan konsultit tuntevat toimialaamme huonosti Toimittajan kustannusarviot ylittyvät usein Toimittaja panostaa liian vähän järjetelmän kehittämiseen ja päivittämiseen Toimittajan tukeen on vaikea saada yhteys Toimittajaan liittyviä haasteita koettiin mm. tukipalvelun kustannuksista palvelun laatuun ja laajuuteen verrattaessa sekä toimittajan ymmärrykseen toimialaa kohtaan. Myöskin koettiin, että järjestelmän kehittämiseen sekä päivittämiseen panostetaan liian vähän. Haasteet järjestelmittäin 2,55 2,31 2,29 2,04 1,82 1,70 1,65 1,65 1,62 1,43 1,33 1,33 1,29 1,17 Microsoft Dynamics Ax iscala Aditro Intime Visma Nova Sonet SAP, mysap business suite Aditro Wintime Visma L7 Aditro Tikon Microsoft Dynamics Nav Status EmCe Visma Econet ProCountor 8 / KPMG Oy Ab

9 05 Taloushallintojärjestelmien toiminnallisuus Toiminnallisuus toimialoittain 3,50 3,39 3,32 3,28 3,19 3,08 3,02 2,94 2,90 2,88 2,86 2,83 Koulutus Asiantunijapalvelut Markkinointi ja media Kauppa ja kuluttajat Teollisuus Liikenne ja logistiikka Energia Julkishallinto Kiinteistöt ja rakentaminen Rahoitusala ja pääomasijoittaminen Terveydenhuolto Teknologia Tutkiaksemme eri taloushallintojärjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia toiminnallisesta näkökulmasta sekä kartoittaaksemme, onko havaittavissa esimerkiksi toimialoja tai yrityskokoja, joita nykypäivän järjestelmät tukevat erityisen hyvin tai huonosti, esitimme kyselyssämme 10 keskeistä taloushallinnon toiminnallista aluetta ja pyysimme vastaajia arvioimaan näitä, oman käytössä olevan järjestelmänsä osalta. Arviointiasteikkona käytimme: 5 Erittäin hyvä, 4 Hyvä, 3 OK, 2 Huono, 1 Erittäin huono, 0 Ei relevantti. Tutkimuksen pohjalta on havaittavissa jonkin verran toimialakohtaisia eroja siinä, miten tyytyväisiä vastaajat ovat olleet taloushallintojärjestelmäänsä toiminnallisessa mielessä. Vastaajien tyytyväisyys taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuteen, vaikuttaisi tutkimuksen pohjalta olevan melko yhdenmukaista, organisaation koosta riippumatta. Toiminnallisuus yrityskoon mukaan 3,43 3,41 3,16 3,14 3,13 3,06 Alle 10 miljoonaa Yli 1000 miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa miljoonaa KPMG Oy Ab / 9

10 Toiminnallisuus prosesseittain 3,73 3,43 3,37 3,35 3,23 2,96 2,80 2,76 2,71 2,66 Kirjanpitotoiminnallisuudet Ostoreskontratoiminnallisuudet Mahdollisuudet joustavaan tilikarttaan Myyntireskontratoiminnallisuudet Laskutustoiminnallisuudet Valuuttakäsittely ja kansainvälisten säännöstöjen hallinta Käyttöomaisuuskirjanpitotoiminnallisuudet Jyvitys- ja allokointitoiminnallisuudet Raportointi- ja analysointitoiminnallisuudet Budjetointi- ja ennustamistoiminnallisuudet Tarkasteltaessa järjestelmiä prosesseittain huomattiin, että varsin suuria eroja on havaittavissa siinä, miten hyvin järjestelmät pystyvät vastaamaan vaatimuksiin eri toiminnallisilla osaalueilla. Verratessa järjestelmän käyttöikää ja vastaajien tyytyväisyyttä taloushallintojärjestelmän toiminnalliseen puoleen huomataan, että tyytyväisimpiä ovat ne vastaajat joilla on ollut kyseinen järjestelmä käytössä 1-2 vuotta. Erot ovat kuitenkin varsin pieniä. Toiminnallisuus käyttöiän mukaan 3,25 3,44 3,18 3,11 3,31 Alle yhden vuoden 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta yli 10 vuotta 10 / KPMG Oy Ab

11 Verratessa viimeisimmästä päivityksestä kulunutta aikaa ja vastaajien tyytyväisyyttä taloushallintojärjestelmän toiminnalliseen puoleen, tutkimus osoittaa, ettei päivityksestä kuluneella ajalla tunnu olevan kovin suurta vaikutusta. Toiminnallisuus päivityksestä kuluneen ajan mukaan 3,31 3,43 3,00 3,37 3,05 Alle vuosi sitten 1-2 vuotta sitten 3-4 vuotta sitten 4-5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten Päivittämisestä tai järjestelmän vaihdosta koettu hyöty Tutkimus osoittaa, että suurin osa vastaajista (59 %) kokee järjestelmän vaihdon tai päivittämisen tuovan organisaatiolle maltillista tai suurta hyötyä. 11% Varsin pieni 22% Pieni 8% Erittäin suuri 23% Suuri 36% Maltillinen KPMG Oy Ab / 11

12 Toiminnallisuus järjestelmitttäin 3,57 3,45 3,43 3,42 3,40 3,39 3,33 3,27 3,14 3,04 2,84 2,73 2,36 2,15 Visma Econet Sonet Aditro Tikon Aditro Wintime EmCe SAP, mysap business suite ProCountor Aditro Intime Microsoft Dynamics Nav Visma L7 Microsoft Dynamics Ax Visma Nova iscala Status Tutkimus osoittaa, että lähes kaikilla järjestelmillä on hyväksyttävä ratkaisu kirjanpitoon ja reskontriin, mutta selviä eroja järjestelmien välillä on kuitenkin havaittavissa. Vastaajien arviot kirjanpidon- sekä osto- ja myyntireskontran osalta ovat esitetty alla olevissa kaavioissa. Kirjanpitotoiminnallisuudet järjestelmitttäin 4,11 4,00 4,00 4,00 4,00 3,92 3,80 3,72 3,67 3,60 3,60 3,50 3,25 3,00 Aditro Wintime Aditro Tikon EmCe ProCountor Sonet Microsoft Dynamics Nav SAP, mysap business suite Aditro Intime Visma L7 Status iscala Visma Nova Visma Econet Microsoft Dynamics Ax 12 / KPMG Oy Ab

13 Myynti- ja ostoreskontratoiminnallisuuksien osalta parhaimman keskimääräisen arvosanan on saanut Aditro Wintime ja heikoimman Status. Raportointi- ja analysointitoiminnallisuuksille annetut arvosanat ovat yleisesti paljon alhaisempia, kuin kirjanpitoja reskontratoiminnallisuuksien arvosanat. Myyntireskontratoiminnallisuudet Ostoreskontratoiminnallisuudet Myynti- ja ostoreskontratoiminnallisuudet järjestelmitttäin 4,13 4,00 4,00 4,00 3,80 3,80 3,60 3,83 3,67 3,67 3,63 3,71 3,60 3,60 3,33 3,67 3,17 3,33 3,33 3,00 3,00 3,00 2,67 3,20 2,50 2,75 2,50 2,50 Aditro Wintime Visma Econet Visma L7 Sonet EmCe SAP, mysap business suite Microsoft Dynamics Nav Aditro Intime Aditro Tikon ProCountor Visma Nova Microsoft Dynamics Ax iscala Status Raportointi- ja analysointitoiminnallisuudet järjestelmittäin 3,33 3,29 3,25 3,00 3,00 3,92 2,67 2,67 2,67 2,60 2,60 2,33 2,00 1,50 Visma Econet Aditro Tikon Aditro Wintime SAP, mysap business suite Microsoft Dynamics Nav Aditro Intime EmCe ProCountor Visma L7 Visma Nova iscala Status Sonet Microsoft Dynamics Ax KPMG Oy Ab / 13

14 Tarkasteltaessa laskutustoiminnallisuutta sekä budjetointija ennustamistoiminallisuuksia järjestelmäkohtaisesti, huomattiin Aditro pohjaisten ohjelmien pärjäävän parhaiten. Laskutustoiminnallisuudet järjestelmittäin 4,00 3,71 3,67 3,67 3,56 3,50 3,50 3,33 3,27 3,00 2,60 2,50 2,33 2,25 Visma Econet Aditro Tikon Visma Nova Aditro Wintime EmCe ProCountor Microsoft Dynamics Nav Aditro Intime SAP, mysap business suite Status Microsoft Dynamics Ax iscala Sonet Visma L7 Budjetointi- ja ennustamistoiminnallisuudet järjestelmittäin 3,50 3,33 3,08 3,00 3,00 2,80 2,72 2,40 2,33 2,33 2,33 2,33 2,00 2,00 Aditro Tikon Aditro Intime Sonet ProCountor Visma L7 SAP, mysap business suite Microsoft Dynamics Nav Aditro Wintime EmCe Visma Nova Microsoft Dynamics Ax Status Visma Econet iscala 14 / KPMG Oy Ab

15 06 Miten hyvin järjestelmät täyttävät taloushallinnon tarpeet nyt ja tulevaisuudessa Tutkimuksemme päättyi kysymyksiin siitä, miten vastaajat kokevat, että heidän taloushallintojärjestelmänsä täyttävät nykyiset/tulevaisuuden toiminnan vaatimukset. Kaaviosta nähdään vastaukset kysymyksiin: Arvioi miten hyvin järjestelmä täyttää tämänhetkiset toimintatarpeenne. ja Arvioi miten hyvin järjestelmä voi täyttää tulevaisuuden toimintatarpeenne. Korkein arvosana (5) Järjestelmä on täysin hyväksyttävissä sellaisenaan ja alhaisin arvosana (1) Järjestelmä on korvattava. Järjestelmistä Aditro Wintime, ProCountor, Microsoft Dynamics Nav ja Visma Econet ovat keskimäärin saaneet niin nykytilanteen kuin tulevaisuuden osalta arvosanan neljä tai parempi. iscala ja Aditro Intime ovat kummatkin keskimäärin saanet heikkoja arvosanoja niin nykytilanteen kuin tulevaisuudenkin osalta. Nyt 4,5 SAP, mysap business suite Sonet 4 Aditro Wintime Aditro Tikon Microsoft Dynamics Ax 3,5 Microsoft Dynamics Nav Visma L7 3 iscala Status Aditro Intime 2,5 EmCe ProCountor 2 Visma Econet Visma Nova 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Tulevaisuudessa KPMG Oy Ab / 15

16 07 Huomioitavia asioita talousjärjestelmää hankkiessa Järjestelmäkilpailutuksiin liittyvässä neuvonannossamme, meillä on tapana nostaa esille seuraavat asiat erityisen tärkeinä, huomioitavaksi talousjärjestelmän hankinnassa. Sitouta toimittaja asetettuihin tavoitteisiin. Tekemällä toimittajasta osallisen projektiin ja saamalla heidät ymmärtämään ja työskentelemään samaa tavoitetta kohden mihin oma toiminta tähtää, kasvaa projektin mahdollisuudet saavuttaa asetetut tavoitteet. Projektin tavoitteet tulee näin ollen määritellä selvästi ja sisällyttää sovittuun toimitukseen. Ole tarkka järjestelmäprojektin laajuuden ja tavoitteiden kanssa. Kun laajuus ja tavoitteet ovat selkeät, kaikki projektissa ovat tietoisia, mitä pitäisi saavuttaa ja työskentelevät yhteistä päämäärää kohti. Lisäksi tämä mahdollistaa mahdollisten väärinkäsitysten ja odotuserojen riittävän aikaisen selvittämisen. Ohjaa järjestelmäesittelyjä kilpailutuksen aikana jämäkästi. Järjestelmäesittelyt ovat asiakkaan paras mahdollisuus nähdä ja ymmärtää, miten järjestelmä toimii. Näin ollen on tärkeätä järjestelmäesittelyiden yhteydessä keskittyä sellaisiin toiminnallisuuksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä tai jopa erikoisia asiakkaan toiminnassa. Ilman jämäkkää ohjausta järjestelmätoimittajilla on taipumus esitellä järjestelmän hienoimmat ominaisuudet ja vältellä sitä, mikä on järjestelmässä vaikeata ja hankalaa. Arvioi myös toimittajan konsultteja eikä vain järjestelmää. Moderneissa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmissä on usein hyvät mahdollisuudet konfigurointiin. Se miten järjestelmä konfiguroidaan konsultin toimesta ratkaisee pitkälti sen, miten hyvin järjestelmä tukee toimintaa. Konsultin on ymmärrettävä niin toimintaanne kuin järjestelmää, luodakseen optimaalisen ratkaisun toimintanne tueksi. Hyvä konsultti voi tehdä ihmeitä keskinkertaisella järjestelmällä, mutta hyvä järjestelmä ei voi koskaan paikata konsultin tekemää huonoa tai keskinkertaista työtä. Laadi erillinen sopimus implementointiprojektille. Järjestelmän lopullisen implementointisopimuksen sisältö on aina neuvottelukysymys. On kuitenkin selvää, että ne vakiosopimusmallit joita toimittajat käyttävät, ovat varsin toimittajalähtöisiä. Asiantuntijalle järjestelmäprojektin toimitussopimuksen laatiminen ei ole järin iso työ. Erillisen toimituskohtaisen sopimuksen laatiminen, joka on asiakaskohtainen ja sisältää juuri kyseiselle projektille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, on näin ollen hyvä investointi. 16 / KPMG Oy Ab

17 08 KPMG lyhyesti Management Consulting KPMG:n Liikkeenjohdon konsultointi (Management Consulting) -palvelut kehittävät ratkaisuja, joilla tavoitellaan parempaa suorituskykyä, tehokkaampia toimintatapoja ja -rakenteita, teknologian ja henkilöstön potentiaali huomioiden. Asiantuntijamme työskentelevät yhdessä asiakkaan ja KPMG:n toimialaosaajien kanssa, selvittäen ja luoden asiakkaalle parhaimpia mahdollisia ratkaisuja haasteellisimmissakin tilanteissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden johto on entistä haastavampien kysymysten äärellä. On arvioitava kriittisesti, vastaavatko nykyiset toimintamallit markkinoiden ja lainsäätäjien lisääntyviä vaatimuksia, ja entistä kovemmaksi muuttuvaa kilpailutilannetta. Autamme niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioita parantamaan suoritus- tai kilpailukykyään sekä tunnistamaan strategiset muutostarpeensa ja toiminnalliset kehityskohteensa. Management Consulting tarjoaa palveluita seuraavilla osa-alueilla: IT-neuvontapalvelut Tietoturvapalvelut Liiketoiminnan kehittäminen Taloushallinto ja rahoitus Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta KPMG Oy Ab / 17

18 Ota yhteyttä Janne Vesa IT neuvontapalvelut P: E: Risto Ollikainen ERP neuvontapalvelut P: E: Wilhelm von Weymarn ERP neuvontapalvelut P: E: KPMG PL 1037 Töölönlahdenkatu 3 A Helsinki P: E: KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluja tarjoavista organisaatioista, jonka tarkoitus on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa meitä on yli 800 henkilöä 21 paikkakunnalla KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015 HTML5 - Vieläkö perinteinen webtestaus riittää? Antti Pirinen 15.1.2015 Esittäjä Antti Pirinen Antti Pirinen Valmistunut TKK:lta 2006, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, sivuaineena yritysturvallisuus.

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta KPMG-talo 22.9.2016 Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta Tilaisuuden avaus hallituksen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

kuukausikokous Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio

kuukausikokous Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio Sisäiset Tarkastajat ry kuukausikokous 21.11.2011 KPMG Audit Tax - Advisory Anneli Grönfors-Kallio KPMG - Sisäiset tarkastaja ry. Kuukausikokous Agenda 21.11.2011 14.00-14.20 14.20-14.40 14.40-15.00 KPMG

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi

TORI-hankkeen arviointi TORI-hankkeen arviointi 16.12.2013 Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta TORI-hanke Valtion ICT-toimintojen kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 759 milj. euroa. Vuonna 2012 toimialariippumattomia ICT-tehtäviä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus

ERA, toimittajasuhteettutkimus. ERA, toimittajatutkimus ERA, toimittajasuhteettutkimus tulokset 25.1.2016 1 Lyhyesti Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä. Vastausprosentti oli 25%. Vastaajista viisi ei ole lainkaan osallistunut kilpailutuksiin. ERA:aa ei tuntenut

Lisätiedot

Tuntematon uhka Mikä se on ja miten siltä suojaudutaan

Tuntematon uhka Mikä se on ja miten siltä suojaudutaan Tuntematon uhka Mikä se on ja miten siltä suojaudutaan Valtori Tietoturvaseminaari 2014 2.4.2014 Agenda Agenda Yritysesittely Tuntematon uhka -tutkimus Suojautumiskeinot 1 KPMG yrityksenä KPMG on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Hallitus 12.6.2014 LIITE 9a Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat

Kuntauudistuksen työkalupakki. Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat Kuntauudistuksen työkalupakki Vesa Silfver Johtava konsultti, Deloitte Kuntamarkkinat 12.9.2012 Esityksen sisältö Deloitten esittely Miksi kuntien on uudistuttava? Kuntakentän muutoksen suunta eri toimialoilla

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Kyselytutkimuksen tuloksia Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRITYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 17.5.2016

Apurahojen verotus. Fulbright Center 17.5.2016 Apurahojen verotus Fulbright Center 17.5.2016 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta, muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Yhtiökokous

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot