Juha-Pekka Anttila VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT"

Transkriptio

1 Juha-Pekka Anttila VTT

2 Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa kehitysprojekteissa on hankintatoimen kehittäminen ollut usein osana liiketoiminnan ja verkostosuhteiden kehitysprojekteja. Kehitysprojekteihin on osallistunut laaja joukko verkostojen päämiehiä, järjestelmätoimittajia ja toimittajayrityksiä. Hankintatoimen kehittämisprojektit ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Pääosa hankintatoimen kehitysprojekteista on toteutettu teknologiateollisuuden yrityksissä, mutta vastaavia on toteutettu myös muilla toimialoilla. Hankintatoimen kehittäminen on mahdollista liittää osaksi laajempia VTT:n toteuttamia liiketoiminnan ja teknologioiden kehitysprojekteja. Osaamiskeskuksessa toimii myös teollisuuden palveluliiketoiminnan ja hankintatoimen kehittämiseen keskittynyt tiimi. 2

3 Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten piirissä havaittiin hankintatoimen olevan pullonkaulana uusien toimintamallien käyttöönotossa. Teknologiateollisuus ry käynnisti jäsenyritystensä tarpeesta hankintojen kehittämisprojektin vuonna Projekti päättyi syksyllä Toteuttajana oli VTT. Projektin tulokset julkaistiin hankintatoimen kehittämisen WEBsivustona: Järjestelmätoimittaja Päähankkija Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja 3

4 Mistä lähdettiin liikkeelle? Hankintojen osuus päähankkijoiden liikevaihdosta kasvoi nopeasti, kun päähankkijat alkoivat ostamaan aikaisempaa enemmän ja suurempia kokonaisuuksia. Samalla kun päähankkijat pyrkivät vähentämään toimittajien lukumäärää, yksittäisten toimittajien rooli korostui. Erityisen merkittävä muutos kohdistui ja kohdistuu edelleen järjestelmätoimittajiin ja erityisesti niihin toimittajiin joilla ei aikaisemmin ollut hankintatoimen osaamista. Koko toimitusketjun toimivuuden kannalta hankintatoimen rooli on merkittävä, hankintatoimi on osattava kaikilla tasoilla. Järjestelmätoimittaja Päähankkija Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja 4

5 Hankintatoimen haasteita Miten hankintatoimi hoidetaan hallitusti? Miten hankintatoimi organisoidaan? Mikä on päähankkijan rooli? Hyödynnetäänkö asiakkaan sopimuksia vai onko omat sopimukset? Miten hankintaosaamista tulisi kehittää? Mihin kehittämisessä tulee panostaa? Miten kehittää hankintaa päämiesten kanssa yhteistyössä? Miten hyödyntää päämiesten osaamista? Miten innovoida yhdessä? Miten kehittää omaa toimittajaverkostoa? 5

6 Muutokset hankintatoimen roolissa Muutostilanteissa on huomioitava hankintatoimen näkökulma: Miten muutokset vaikuttavat hankintatoimen strategiaan ja johtamiseen? Mitkä ovat muutosten vaikutukset hankinnan resursseihin, osaamisiin ja kyvykkyyksiin? Miten hankintakäytännöt ja toimintamallit muuttuvat? Hankintaorganisaation osalta muutos saattaa vaatia osaamistason nostoa ja oman asiantuntemuksen syventämistä: Omien toimittajien erikoistumisalueiden syvällisempää osaamista. Kyseisten yhteistyösuhteiden erityispiirteiden hallintaa ja yhteistyösuhteiden kehittämiskykyä. Kykyä tarkastella toimintaa kokonaisuuksina: Kokonaiskustannukset ostohinnan sijaan Toiminnan laatu tuotelaadun ohella Hankintatoimen rooli ja merkitys saattaa muutosten myötä korostua, jolloin on pohdittava onko hankinnan asema yrityksessä sille kuuluvalla tasolla. 6

7 Muutokset hankintatoimen roolissa Hankintatoimen on panostettava hankinnan toimintatapojen, yhteistyösuhteiden ja toimittajaverkoston kehittämiseen. Hankintatoimen on tunnistettava erilaisiin yhteistyömuotoihin liittyvät erityispiirteet ja suunnattava toimintansa sen mukaan. Esimerkiksi: Volyymihankinnoissa painopiste voi olla kustannustehokkuudessa, toimitusvarmuudessa ja laadussa. Protohankinnoissa painopiste voi olla yhteistyön toimivuudessa, toimittajan innovaatiokyvyssä, kokonaiskustannuksissa ja toiminnan laadussa. Tärkeintä on tunnistaa muutostekijät ja arvioida muutosten vaikutuksia sekä reagoida muutoksiin myös hankintatoimen osalta. Hankintatoimen kehittämiseen on panostettava kaikilla tasoilla, niin päähankkijoilla, järjestelmätoimittajilla kuin pk-sektorin yrityksissä. 7

8 Muutokset hankintatoimen roolissa, esimerkkinä toimittajan erikoistuminen Hankintaorganisaation näkökulmasta toimittajien erikoistuminen selkeyttää toimittajien rooleja ja antaa paremmat eväät toimittajaverkoston hallinnalle: Kaikki toimittajat eivät enää tee kaikkea. Verkostotasolla tarkasteltuna on mahdollista välttää toimittajien päällekkäisiä kone- ja laiteinvestointeja: Erikoistuvat toimittajat investoivat oman erikoistumisalueensa vaatimaan kone- ja laitekantaan. Mahdollistaa hankintojen keskittämisen toimittajien erikoistumisalueiden mukaisesti. 8

9 Muutokset hankintatoimen roolissa, esimerkkinä toimittajan erikoistuminen Toimittajan erikoistuessa ydinosaamiseensa on toimittajan hallittava oman ydinosaamisensa ulkopuoliselle kuuluvat hankinnat. Muutos saattaa vaatia toimittajayritysten omien hankintojen uudelleen organisointia ja resurssointia sekä hankintaosaamisten ja kyvykkyyksien edelleen kehittämistä. Toimittajan hankintaosaamisten ja kyvykkyyksien kehittämistarpeet voivat kohdistua esimerkiksi: Make Or Buy-päätöksentekoon Kokonaiskustannusajattelun ja kustannustietoisuuden lisäämiseen Oman toimittajaverkoston kehittämisosaamisiin Kansainvälistymiseen ja kansainvälisiin hankintoihin (organisointi, resurssit ja osaamiset). Tärkeintä on tunnistaa muutostekijät ja reagoida niihin! 9

10 Tukea muutokseen, Oppaaksi ja työkaluksi yrityksille on avattu verkkopalvelu, jonka osoite on Sivusto on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Strategia ja johtaminen Resurssit Käytännöt Sivusto kattaa hankintatoimen kehittämiseen liittyvät osa-alueet ja niihin liittyvät keskeiset kehityskohteet. Sivusto ei tarjoa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan sivuston tavoitteena on ohjata yrityksiä oikeiden kehitysasioiden äärelle sekä herättää ajatuksia kehitystoimenpiteiden laukaisijoiksi. 10

11 Tukea muutokseen, Sivusto on tarkoitettu hyödynnettäväksi hankintatoimen kehitystilanteissa. Tavoitteena oli että sivustoa käytetään silloin kun on tunnistettu hankintatoimeen kohdistuvia kehitys- ja muutostarpeita, ja kun tarvitaan sparrausta, tukea, johdattelua ja ohjausta hankintatoimen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen operatiiviseen toimintaan, sillä yrityksissä on jo käytössä omat järjestelmät ja toimintamallit. Tavoitteena oli että sivusto olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Sivuston tarkoituksena ei ole korvata kirjallisuutta tai teoriaa vaan sen tarkoituksena on toimia käytännön kehittäjän tukena. 11

12 Tukea muutokseen, Sivusto sisältää käyttäjän pohdintojen tueksi kysymyslomakkeita, joiden avulla voidaan aloittaa hankintatoimen kehittämistoimien suunnittelu. Käyttäjä kirjaa lomakkeille yrityksen keskeiset kehittämisaiheet. Käyttäjä pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan muistiinpanojaan tarvittaessa myös myöhemmin. Käyttäjä voi tulostaa kehittämisaiheista koosteraportin tai koota ne Exceliin sopivaan taulukkomuotoon. Yrityskohtaiset tiedot ovat käytettävissä ja selattavissa vain käyttäjän omilla tunnuksilla. Kaikki tiedot poistetaan lopullisesti verkkopalvelusta, kun käyttäjä poistaa oman käyttäjätunnuksensa. 12

13 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa 13

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot. Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin

Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot. Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin Sisältö Lukijalle 7 Johdanto 8 Liiketoimintamallin määritelmä 10

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

YRITTÄJYYTEEN KANNUSTAMINEN VALMISTAVASSA PK-TEOLLISUUDESSA

YRITTÄJYYTEEN KANNUSTAMINEN VALMISTAVASSA PK-TEOLLISUUDESSA i Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 H i i j Inka Lappalainen Magnus Simons Kai Häkkinen l k Yrittäjyyteen kannustaminen

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 2: Metallin liiketoimintakonseptit Suomen teollisuudessa toteutettavat liiketoimintamallit ovat pakottavassa muutoksessa. Yritykset ovat tilanteessa, jossa

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia

Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia LUKIJALLE Paineet lisätä yritysten ja julkisen hallinnon palvelujen tuottavuutta ovat kovempia kuin koskaan aikaisemmin. Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja menestys riippuvat tuottavuuden jatkuvasta

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot