Pudasjärven kaupunki KPMG Oy Ab BDO Audiator Oy 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pudasjärven kaupunki 25.1.2014. KPMG Oy Ab BDO Audiator Oy 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1"

Transkriptio

1 Pudasjärven kaupunki Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 Merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin 1 1 Merkitty työnantajarekisteriin 1 1 Merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 1 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen maksamisesta 1 1 Tarjoaja on huolehtinut sosiaaliturvamaksujen maksamisesta 1 1 Tarjoaja on huolehtinut eläkevakuutusmaksujen maksamisesta 1 1 Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus 1 1 Vastuuvakuutukseen kohdistuvat vakuutusmaksut on maksettu 1 1 Tarjoaja on JHTT-yhteisö 1 1 Yhteisön vastuulliseksi nimeämällä on JHTT-auktorisointi 1 1 Yhteisön vastuulliseksi nimeämällä varahenkilöllä on JHTTauktorisointi 1 1 Yhteisöllä on dokumentoitu laadunvarmistusjärjestelmä. 1 1 Yhteisöllä on kokemusta kuntien / kuntayhtymien tilintarkastuksesta. 1 1 Yhteisöllä on kokemusta EU-rahoituksella toteutettujen hankkeiden tilintarkastuksesta. 1 1 Yhteensä TULOS 100 % 100 % TARJOUSTEN KELPOISUUS 2.Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Tarjouksen hintatiedot vastasi tarjouspyyntöä 1 1 Tarjouksessa on annettu selvitykset ja kuvaukset vastasivat tarjouspyyntöä 1 1 Tarjouksen voimassaolo 1 1 Yhteensä 3 3 TULOS 100 % 100 % 3 3

2 Pudasjärven kaupunki TARJOUSVERTAILU Tilintarkastuspalvelut Tarjouksen valintaperusteet Laadullinen vertailu, enintään 60 pistettä Tarkastukseen osallistuvien vastuullisten ja avustavien tarkastajien koulutusta ja kokemus sekä vastaavaa kokemusta kuntakonsernien yhteisöjen tarkastamisesta enintään 20 pistettä. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään JHTT (1993), HM Paula Hellén- Toivanen. Toiminut vastuullisena tarkastajana vuodesta 1997 lähtien. Erityisosaaminen kunta- ja kuntayhtymien tarkastukset sekä valtionhallinnon lisäksi EU-projektien tarkastukset ja sisäinen valvonta sekä taloushallinnon neuvonta. Yli 30 vuoden kokemus julkishallinnon alalta ja yli 20 vuoden kokemus kunnallisesta tilintarkastuksesta. 16 vuoden kokemus PPSHP ulkoisena tarkastajana sekä tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Varatilintarkastajaksi esitetään JHTT (2009), KTM Miia Löytölä. Toiminut vastuullisena tarkastajan vuodesta 2009 saakka. Lisäksi tilintarkastus kokemusta kuntapuolelta vuodesta 2007 lähtien. Avustavaksi tarkastajaksi esitetään JHTT, KHT Marko Paasovaara ja laadunvarmistuksen osalta JHTT, KHT Tapio Raappana. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään JHTT (2005), HTM Simo Paakkola. Toiminut vastuullisena tarkastajan vuodesta 2007 lähtien. Erikoistunut julkisen hallinnon tilintarkastukseen, sisäisen valvonnan toimeksiantoihin sekä taloushallintoon liittyvän koulutukseen ja konsultointiin. Toiminut vastuunalaisena tarkastajana vuodesta 2007 lähtien. Tarkastuskokemus kuntien ja kuntayhtymien tarkastuksissa sekä seurakuntien, kunnallisten yhtiöiden ja säätiöiden ja projektitarkastajana. Kokemusta myös usean kunta- ja kuntayhtymän avustajana. Varatilintarkastajaksi esitetään JHTT (2013), HTM Hilkka Ojala, joka toimii myös avustavana tarkastajana Ei kokemusta vastuullisen tilintarkastajana toimimisesta. Kokemusta avustavana tilintarkastajana vuodesta 2011 lähtien. Edellä mainittujen tarkastajien lisäksi tarkastusryhmään kuuluun tarkastaja Anne Soikkeli sekä muut jäsenet JHTT HTM Antero Hyvärinen ja KTM Tomi Pintamo- Kenttälä. Pistevalinta (20/15/10) 20,00 15,00 :n esittämillä tarkastajilla on pitkäaikaisempi kokemus, kuin BDO Audiatori Oy:n tarjoamilla tarkastajilla. Tarkastajien ja avustajien koulutuksessa ei ollut suuria eroja.

3 Ajankäyttösuunnitelma ja organisointitapa (esim. resurssit ja vastuullisten tilintarkastajien osuus tarkastuksesta), enintään 10 pistettä. Vastuullisen tilintarkastajan työosuus on 20 päivää ja varatilintarkastajan työosuus on 10 päivää vuodessa. Tarkastuskohteessa tehtävä työnosuus on 90%. Tammi-helmikuussa tarkastellaan tilinpäätöksen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Maali-huhtikuussa on tilinpäätöstarkastukset ja lakisääteinen raportointi. Touko-kesäkuussa on uuden tilikauden tarkastuksen suunnittelu. Loka-marraskuussa suunnitelman mukaiset tilikauden aikaiset tarkastuskäynnit. Vastuullisen tilintarkastajan työosuus on 15 päivää, avustavan JHTT tarkastajan työosuus on 5 päivää ja avustavan auktorisoimattoman tarkastajan työosuus on 10 päivää. Tarkastusvuosi jakaantuu seuraavasta: tarkastuksen suunnittelu ja hallinnon tarkastus, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkastus, kirjapidon- ja valtionosuuksien tarkastus ja tilinpäätöksen tarkastus. 10/8/5 10,00 8,00 :n tarjoama vastuullisen tilintarkastajan työaika on huomattavasti suurempi kuin BDO Audiatori Oy:n tarjoamalla tarkastajalla. Myös JHTT varatilintarkastajan työosuus on huomattavasti suurempi :llä, kuin BDO Audiatori Oy:llä. Tilintarkastuksen raportointi ja sen laajuus, enintään 10 pistettä. Kaikista olennaisilta havainnoista raportoidaan välittömästi vastuulliselle johdolle. Suullisen raportoinnin lisäksi annetaan tarkastuslautakunnalle kirjallisia väliraportteja suoritetusta tarkastuksesta. Aikaisempien vuosien tarkastushavainnot otetaan huomioon seuraavien vuosien tarkastuksen suunnittelussa. Raportti käsittää tuotoksia ja havaintoja, joista tehdään suosituksia toiminnan kehittämiseen jatkossa. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi annetaan vuosittain kaksi raporttia. Näiden lisäksi annetaan erillisiä raportteja mm. palkkatarkasteluista, ICT-tarkastuksista sekä ostoreskontran IDEA-tarkastuksissa. Tilintarkastaja osallistuu mahdollisuuksien mukana tarkastuslautakunnan kokouksiin ja raportoi suullisesti tarkastuksen etenemisestä. Raportointi tapahtuu suullisesti, että kirjallisesti. Toimivalle johdolle annetaan raportointi keskeisistä tilintarkastushavainnoista sekä yksittäisiä tarkastuksia koskevia tarkastusraportteja. Raportit sisältävät suosituksia ja korjaavia toimenpiteitä. Raportointi ja esittely tehdään valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Palveluun kuuluu myös edellisen tilikauden aikana havaittujen epäkohtien jälkiseuranta. Tarvittaessa epäkohdista raportoidaan uudelleen. Tarkastuksen raportoinnista on kuvattu eri toimintamallit raportoinnissa, jakelussa ja sisällössä. Tarkastuksesta annetaan raportti viitenä eri raportinmuotona; tarkastuskertomus, tarkastajan ilmoitus, raportointi tilintarkastuksen eri vaiheista (tarkastushavainnot, tilintarkastuksen toteutumisesta) ja tarkastusmuistio ja suulliset raportit. 10/8/5 8,00 10,00 Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja antaa kuvauksen tarkastuksen raportoinnista ja raportointimenetelmistä tilintarkastuksen yhteydessä sekä tilinpäätöksen laatimiseen ja tarkastukseen liittyvän neuvontatyön sisällöstä ja laajuudesta. Kokonaisarviona :n antama kuvaus tilintarkastuksen raportoinnista ja sen laajuudesta on kerrottu yksilöidymmin ja kattavammin, kuin selvityksissä. :n selvityksestä raportointi on esitetty taulukkomuodossa, josta saa selkeän kuvan raportoinnista ja sen laajuudesta.

4 Tilintarkastukseen liittyvän neuvontatyön laajuus, enintään 10 pistettä. Tarkastuspalveluun kuuluu tavanomainen kirjanpitoon ja laskentatoimeen liittyvä neuvontatyö ja konsultointi, joka annetaan sähköpostilla, paikan päällä sekä raportoinnilla kaupungin johdolle ja tarkastuslautakunnalle. Ongelmat käsitellään henkilöstön kanssa. Tarkastaja antaa ohjeita ja tuen. Neuvontapalvelua annetaan mm. verotukseen, tuotteistamiseen ja kustannuslaskentaan, yhtiöjärjestelyyn, konsernilaskentaan, raportointiin, kirjanpitoon, tilinpäätökseen, henkilöstöhallintaan ja palkanlaskentaan sekä asiakirjahallintaan ja arkistointiin. 10/8/5 8,00 10,00 Kokonaisarviona on tarjouksessaan yksilöinyt tavanomaiseen tarkastuspalveluun kuuluvat neuvontapalvelut paremmin kuin KPMG Oy Ab. Myös neuvontapalvelun laajuus on :llä laajempi kuin :llä. Tarjoajan tilintarkastusjärjestelmä sekä tilintarkastuspalvelun toteutus- ja toimintamenetelmä, enintään 5 pistettä. Suurten massatapahtumien käsittelyssä ja analysoinnissa käytetään IT-avusteista IDEA järjestelmää, joka mahdollistaa esim. myynti- ja osto-, palkanlaskennan- ja varastotapahtumien kokonaisvaltaisen käsittelyn. Lisäksi käytössä on Digium-tietojärjestelmä, jota voidaan hyödyntää erilaisissa kyselyissä, kuten sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa. Sähköisen järjestelmän lisäksi sovelletaan perinteistä tarkastusmenetelmää, kuten haastatteluita, ohjeiden ja päätösten läpikäyntiä ja aineistotarkastuksia. Tarkastuksen painopisteenä on toiminnan keskeiset alueet, tilinpäätösinformaatio, näkökulma ylhäältä alas. Lähestymispapana tarkastus lähtee riskeistä ja tietovirroista, joka perustuu tietojärjestelmiin ja kontrolleihin sekä atk:n hyödyntämiseen. Tarkastustyön perustaksi laaditaan tarkastuskauden tarkastussuunnitelma. Suunnitelmassa kohdennetaan tarkastukseen käytettävä aika alkukartoituksen perusteella valittuihin alueisiin. Tarkastustyö tehdään myös atk-avusteisesti. Käytössä on IDEA ja ACLtarkastusohjelma. Tilintarkastusprosessi muodostuu riskien kartoituksesta ja muusta valmistelusta, suunnittelusta, tarkastuksen toteuttamisesta, raportoinnista ja jälkiseurannasta. Riskienkartoituksessa varsinainen tarkastustyö suunnataan alueille, jossa saattaa syntyä olennaisia menetyksiä. Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisuutta arvioidaan jatkuvasti muun tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen riskiperustaisesti valituilla painopistealueilla. Sisäisen valvonnan viitekehyksenä ja arviointikriteerinä käytetään mm. COSO-mallia sekä INTOSAIN määrittelemää standaareja. 5/4/3 5,00 5,00 Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoajaa kuvaamaan käytettävän tilintarkastusjärjestelmän sekä tilintarkastuspalvelun toteutus- ja toimintamenetelmän (esim. käytettävät atk-perusteiset tilintarkastustyövälineet ja dokumentointi, tilintarkastusta ja tilintarkastuksen laadunvarmistusta koskevien standardien noudattaminen) Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa. Kuvaus laadunvarmistuksen järjestelmästä tuli liittää tarjouksee Tilintarkastuksessa käytettävissä järjestelmissä toimintamentelmissä ei ollut mainittavia eroa eri palveluntuottajien välillä.

5 Muiden asiantuntijapalveluiden monipuolisuus ja erityisosaaminen, enintään 5 pistettä. Asiantuntijapalveluna on hinnoiteltu seuraavat palvelut: veropalvelut, lakipalvelut ja IT-palveltu. Asiantuntijapalveluna on hinnoiteltu seuraavat palvelut: tilintarkastajilta erikseen pyydetyt lausunnot ja todistukset, EUhanketarkastukset, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, ICT-tarkastukset, verokonsultointi, alv-konsultointi, palkkahallinto, lakiasiantuntijapalvelu ja liikelaitosten kehittäminen ja rakennejärjestelyt. 5/4/3 4,00 5,00 Tarjouspyynnössä pyydettiin toimittamaan luettelo tarjottavista asiantuntijapalveluista sekä kuvaus niiden sisällöstä ja hinnoitteluperusteista. Samalla pyydettiin kuvaus asiantuntijoiden eritysosaamisesta (koulutus ja kokemus) ja - palveluista vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Muilla asiantuntijoilla tarkoitettiin tässä kohdassa tavanomaisen tilintarkastuksen lisäksi tarjottavaa erityisosaamista, joka mahdollisti tietyiltä kohdin yksilöllisemmän tuen tilintarkastukseen. Erityisosaamista hankitaan vain tarvittaessa. BDO Audiatori Oy on tarjonnut laajemmat ja monipuolisemmat asiantuntijapalvelut kuin. Pisteet yhteensä: 55,00 53,00

6 Pudasjärven kaupunki Tilintarkastuspalvelut HINTAVERTAILU VUOSI 2014 VUOSI 2015 VUOSI 2016 VUOSI 2017 JHTT-vastuullinen , , , , , , , ,00 JHTT-tilintarkastajat , , , , , , , ,00 KHT-tilintarkastajat HTM-tilintarkastajat Erikoisasiantuntijat Avustavat ei-auktorisoidut tarkastajat Yhteensä (alv 0%) , , , ,00 Arvonlisävero 24 % 3 492, , , ,20 Yhteensä , , , ,20 Hinnan korotus-% edelliseen 2,0 % 0,0 % 2,0 % VUOSI 2014 VUOSI 2015 VUOSI 2016 VUOSI 2017 JHTT-vastuullinen , , , , , , , ,00 JHTT-tilintarkastajat 5 470, , , , , , , ,00 KHT-tilintarkastajat 0 714, , , ,00 - HTM-tilintarkastajat 0 480, , , ,00 - Erikoisasiantuntijat 0 816, , , ,00 - Avustavat ei-auktorisoidut tarkastajat , , , , , , , ,00 Yhteensä (alv 0%) , , , ,00 Arvonlisävero 24 % 3 384, , , ,60 Yhteensä , , , ,60 Hinnan korotus-% edelliseen 2 % 3,0 % 3,0 %

7 Pudasjärven kaupunki TARJOUSVERTAILU Alv 0 % TILINTARKASTUSPALVELUT Tarjouksen valintaperusteet Hintavertailu Hinta tarjouksen mukaan laskettuna , ,00 Hintapisteet, maksimi 40 pistettä 39,46 40,00 Laadullinen vertailu, enintään 60 pistettä 55,00 53,00 Pisteet yhteensä: 94,46 93,00

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot