TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.2.2013 TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1(9) TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. Tarkastuspalvelun ostaja Pyydämme tarjoustanne Askolan kunnan ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta valtuuston toimikautta vastaavilta vuosilta sekä optiota vuosien osalta. Lisäksi tarjoustanne pyydetään muista tarkastuspalveluista, joita ovat: 1) tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2) mahdollisten EU-hankkeiden tai projektien tarkastus 3) tytäryhteisöjen tilintarkastus Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Ilmoitus on julkaistu hankinta-ilmoituksena julkisten hankintojen ilmoituskanavassa ja organisaatioiden omilla kotisivuilla ja Askolan kunta Tarkastuslautakunta Askolantie Askola 2. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Perämiehentie Porvoo Askolan kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Itä-Uudellamaalla. Kunta on perustettu vuonna Kunnan asukasluku oli 4991henkilöä. Tietoja kunnasta ja tilinpäätöksestä löytyy kunnan kotisivuilta

2 TARJOUSPYYNTÖ 2(9) Askolan kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt: - Sosiaalinen yritys Askolan Puhti Oy, kunnan omistusosuus 100 % - Linnankosken asunnot Oy, asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, vapaarahoitteinen asuntokanta, kunnan omistusosuus 100 % - Kirnujen asunnot Oy, asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, rahoitusrajoitteinen asuntokanta, kunnan omistusosuus 100 % Kunnan toimintamenot vuonna 2012 olivat noin euroa ja toimintatuotot noin euroa. Investointien määrä vaihtelee vuosittain; vuonna 2012 nettoinvestoinnit olivat euroa. Askolan kunnan talous on heikentynyt, mm. kriisikuntakriteereistä toteutui 4 kpl vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Askolan kunnassa on tehty ja hyväksytty talouden tervehdyttämisohjelma vuosille , jonka kokonaiskustannusvaikutus on noin 1,5 milj. yhdessä noin 17 henkilötyövuoden vähenemän kanssa. Askolan kunta sai vuonna 2012 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta , jonka edellytyksenä oli uskottava tervehdyttämissuunnitelma. Tarkastuslautakunnan rooli tulee olemaan merkittävä tervehdyttämisohjelman toteutuksen seurannassa ja valvonnassa ja lisännee tarkastuslautakunnan kokousten lukumäärää aikaisempiin vuosiin verrattuna. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistaa yhdeksän jäsenkuntaa. Suurin jäsenkunnista on Porvoon kaupunki. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ylläpitää Porvoon Ammattiopistoa ja aikuiskoulutuskeskus Edupolia, joiden yhteinen opiskelijamäärä on noin oppilasta. Lisäksi kuntayhtymään kuuluu Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus. Oppisopimusten määrä on vuosittain noin 700. Koulutuskuntayhtymällä on seuraavat toimipisteet: - Amisto Perämiehentie 6 Porvoo - Amisto Aleksanterinkatu 20 Porvoo - Amisto Johtajantie 12 Loviisa - Amisto Helkamäentie 32 Monninkylä - Edupoli Ammattitie 1 Porvoo - Edupoli Virnatie 5 A Vantaa - Edupoli Lämmittäjänkatu 2 A Helsinki - Edupoli Kumitehtaankatu 5 B Kerava Kuntayhtymän toimintamenot ovat noin 33 milj. euroa. Investointien määrä vaihtelee vuosittain; vuonna 2012 se oli euroa.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3(9) 3. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö 3.1. Kuntalain mukainen tilintarkastus 3.2. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäkonserniin kuuluvat tytäryhteisöt: - Kiinteistö Oy Loviisan Amisto - Kiinteistö Oy Edupolis - Edupoli Oy - Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Studiebostader i Borgå Ab Lisätietoja löytää kuntayhtymän internet-sivuilta ja Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä 18 tarkastuspäivää vuodessa ja Askolan kunnassa 11 päivää vuodessa. Tarkastuspäiväksi katsotaan 7 tuntia 30 minuuttia/päivä, johon ei sisälly matka-aikoja. Tarkastuspäivän hintaan sisältyy alla mainittu raportointi. Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan kirjallisesti tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmastaan. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan kirjallisen väliraportin tarkastustyön kulusta ja tehdyistä havainnoista kummankin kilpailuttavan organisaation tarkastuslautakunnalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviin kuuluu kokouskutsu/esityslistan laatiminen, pöytäkirjan pitäminen ja arviointikertomuksen kokoaminen. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät hoitaa kokonaisuudessaan JHTTtarkastaja. Askolan kunnan tarkastuslautakunta pitää noin kahdeksan kokousta vuodessa. Sihteeritehtävien laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 45 työtuntia vuodessa. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta pitää noin kahdeksan kokousta vuodessa. Sihteeritehtävien laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 45 työtuntia vuodessa Mahdollisten EU-hankkeiden tai projektien tarkastus Mahdollisten EU-hankkeen tai muiden projektien tarkastustehtävän laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on Asko-

4 TARJOUSPYYNTÖ 4(9) 3.4 Kuntakonsernin tytäryhteisöjen tilintarkastus lan kunnan osalta 14 työtuntia vuodessa ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta 25 työtuntia vuodessa. Koska EU-hankkeiden tai muiden projektien toteutumisesta ei tällä hetkellä ole varmaa tietoa, tarjouspyyntö ei 3.3.-kohdan osalta sido tarjouksenpyytäjää ostamaan ko. palveluja. Askolan kuntakonsernin tytäryhteisöjen tarkastuspäivien määrä on vuodessa maksimissaan 4. Laajuus, jolla tarjous pyydetään ja vertailu suoritetaan, on 4 päivää vuodessa. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tytäryhteisöjen tarkastuspäivien määränä tarjouksessa ja vertailussa käytetään 4 päivää vuodessa. 4. JHTT-tarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa 5. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset JHTT-tarkastajalla on käytettävissään työhuone, liityntämahdollisuus kunnan IT-verkkoon ja kopiointipalvelut. JHTT-pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia erityisiä soveltuvuusvaatimuksia: - Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. - Tilintarkastajalla tai tilintarkastusyhteisöllä on tarkastuskokemusta EUhankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa. 6. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta/organisaatio sopimuskaudelle sisältäen tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät ja hankkeiden/projektien tarkastuspalvelut tarjouspyynnössä ilmoitetussa laajuudessa 40 % pisteytys seuraavasti: edullisin kokonaishinta = maksimipisteet 80 pistettä muu tarjottu hinta = 80 pistettä * edullisin hinta / ao. hinta

5 TARJOUSPYYNTÖ 5(9) - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta, prosentteina 25 % vähintään 80 % = maksimipisteet 50 pistettä 70 % -79 % = 35 pistettä 60 % - 69 % = 20 pistettä 50 % - 59 % = 5 pistettä 0 % - 49 % = 0 pistettä - vastuullisen JHTT-tilintarkastajan kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta, vuosina 20 % yli 20 vuotta = maksimipisteet 40 pistettä vuotta = 30 pistettä vuotta = 20 pistettä 5 9 vuotta = 15 pistettä 0 4 vuotta = 0 pistettä - kuntalain mukaisen tilintarkastuksen kohdalla tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus, prosentteina 15 % vähintään 80 % = maksimipisteet 30 pistettä 70 % -79 % = 25 pistettä 60 % - 69 % = 20 pistettä 50 % - 59 % = 15 pistettä 0 % - 49 % = 0 pistettä Maksimipistemäärä on 200 pistettä ja arviointikriteereistä suurin painoarvo 40 % on hinnalla. 7. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo Sopimuskausi on valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuskausi. Ostajapuoli varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta kahden vuoden mittaisella optiokaudella. Mahdollisesta option käytöstä päätetään viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 8. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Hintojen tarkistaminen Tarkastuspäivien ja -tuntien yksikköhintojen on oltava kiinteät kahden ensimmäisen vuoden aikana. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6(9) Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella. Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain mukaan. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta laskutus sähköisenä verkkolaskuna, mikä tulee vahvistaa tarjouksessa. Kuntayhtymän operaattorina on TietoEnator Oyj. Laskut otetaan vastaan mieluiten xml-muotoisena verkkolaskuna osoitteeseen TE Alihankinta Tarjous ei voi sisältää alihankintana tehtävää työtä. 10. Muut sopimusehdot Osapuolten sitoutuminen Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille. Sopimus voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisajalla molemmin puolin. Tarkastuspalveluista laadittua sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Porvoon käräjäoikeudessa. 11. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisista tarkastuspalveluista ja pyynnössä esitetyssä laajuudessa kummankin organisaation osalta erikseen. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: Kuntalain mukainen tilintarkastus - valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset. - laskutuksessa sovellettava vastuullisen JHTT-tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu - lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset

7 TARJOUSPYYNTÖ 7(9) - vastuullisen JHTT-tilintarkastajaksi ehdotetun nimi, yhteystiedot ja tiedot tilintarkastajan auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta - laskutuksessa sovellettava avustavan tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu - avustavaksi tilintarkastajaksi ehdotetun nimi, yhteystiedot ja tiedot tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta - tarkastuskohteessa tehdyn työn osuus laskutettavasta työajasta kuntalain mukaisessa tilintarkastuksessa - selvitys tilintarkastusyhteisön sertifioidusta laatu- ja ympäristöjärjestelmästä - ehdotetun vastuullisen JHTT-tarkastajan osallistuminen JHTTlautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät - tarkastuslautakunnan toimikautta vastaavien vuosien sihteeritehtävien kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset - sihteeritehtävien tuntihinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, johon tarjottu kokonaishinta perustuu. Mahdollisten EU-hankkeiden tai projektien tarkastus - valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hankkeiden tai projektien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset - laskutuksessa sovellettava vastuullisen JHTT-tilintarkastajan ja/tai avustavan tarkastajan tarkastuspäivän tuntihinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu - selvitys tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta ja/tai muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa asti.

8 TARJOUSPYYNTÖ 8(9) 12. Tarjoajan liike- tai ammattisalaisuudet 13. Tarjousten jättäminen 14. Päätöksenteko 15. Päätöksestä tiedottaminen Tarjouksen liitteet Tarjouksen liitteinä tulee olla - JHTT-yhteisön tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta - JHTT-yhteisön ansioluettelo - JHTT-pätevyyden omaavien tarkastajien osuus JHTT-yhteisön koko tarkastushenkilöstön määrästä Tarjoajan ei tule sisällyttää tarjoukseensa liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot, kuten esimerkiksi hinta, eivät voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjoajan tarjousasiakirjat kuitenkin sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, tulee tarjous toimittaa kahtena eri versiona: 1. tarjous, joka on kaikilta osilta julkinen 2. tarjous, joka sisältää em. salassa pidettäviä tietoja merkinnällä SALAINEN Tarjoukset pyydetään toimittamaan klo mennessä suljettuna kirjeenä osoitteella Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, hallintojohtaja, Perämiehentie 6, Porvoo. Kuoren päälle merkintä Tarjous/Tarkastuspalvelut. Askolan kunnanvaltuusto ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto tekevät kumpikin oman erillisen päätöksensä tarkastuspalveluiden hankinnasta. Tiedoksianto hankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon tämä tiedoksianto lähetetään. 16. Sopimus ja tilaajavastuulaki Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ja päätöksen saatua lainvoiman osapuolten välille tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus. Sopimus osapuolten välille syntyy siinä vaiheessa, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

9 TARJOUSPYYNTÖ 9(9) Ennen kuin tilaaja (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/askolan kunta) tekee hankintasopimuksen, voittaneen tarjoajan tulee esittää lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki 1233/2006) mukaiset selvitykset: - selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskevat maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutuslain ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja selvitys siitä, että mahdollisia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 17. Lisätiedot Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään mennessä seuraaville henkilöille: Hankintaprosessiin ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta hankinnan kohteen määrittelyyn liittyvät tiedustelut: Maija Penttilä hallintojohtaja, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Askolan kunnan osalta hankinnan kohteen määrittelyyn liittyvät tiedustelut: Kari Jahnsson controller, Askolan kunta Tarjoajan tulee seurata avointa tarjouspyyntöä sivulla Mikäli tarjouspyyntöön tulee tarkennuksia, ne julkaistaan ao. sivulla. ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Seija Hämäläinen varapuheenjohtaja ASKOLAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA Reija-Riikka Stenbäck puheenjohtaja

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie 4 65610

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot