Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A PELKOSENNIEMI Savukoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A 1 98500 PELKOSENNIEMI 98800 Savukoski"

Transkriptio

1 1 Pelkosenniemi Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat sekä ko. kuntien perusterveydenhuollon kuntayhtymä pyytävät tarjoustanne kuntalain 9.luvun ja kuntayhtymän tarkastussäännön mukaisista hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. Tarjoukset toimitetaan jäljempänä mainittuun osoitteeseen määräaikaan mennessä, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja pisteytetään yhteisessä tilaisuudessa. Tämän jälkeen tilintarkastajan valinta-asiaa käsitellään normaalimenettelyllä ko. organisaatioiden tarkastuslautakunnissa. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Tarjouspyynnöstä on tehty hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana sähköiseen tiedonvälityskanavaan Hilmaan. 1. Tarkastuspalvelujen ostajat Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A PELKOSENNIEMI Savukoski Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Sodankyläntie 202 A Pelkosenniemi

2 2 2. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus on ( ) asukkaan kunta Itä- Lapissa. Kunnan palveluksessa on noin 60 työntekijää. Kunnan talousarvion toimintakulujen vuodelle 2009 on arvioitu olevan noin 7,9 miljoonaa euroa. Kunnan pääelinkeinoja ovat matkailu, rakentaminen sekä yksityiset ja julkiset palvelut. on asukkaan kunta Itä-Lapissa Pelkosenniemen rajanaapurina. Kunnan palveluksessa on noin 100 työntekijää. Kunnan talousarvion toimintakulujen vuodelle 2009 on arvioitu olevan noin 8,7 miljoonaa euroa. Kunnan pääelinkeinoja ovat maa- ja metsätalous, erämatkailu sekä yksityiset ja julkiset palvelut. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä) on Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien perusterveydenhuollon kuntayhtymä, jonka palveluksessa on noin 50 työntekijää. Kuntayhtymän arvioidut toimintakulut vuodelle 2009 ovat noin 3,4 miljoonaa euroa. 3. Tarkastuksen laajuus Tarjous koskee kuntalaissa tarkoitetun lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista ja tarkastuslautakunnan avustamista. Tarkastuspäivien määrä vuositasolla arvioidaan seuraavasti: - 8 tarkastuspäivää - 8 tarkastuspäivää - kuntayhtymä 3 tarkastuspäivää Tilintarkastaja toimii myös ko. organisaatioiden tarkastuslautakunnan sihteerinä. Sihteeritehtäviin kuuluu kokousten asiavalmistelu ja pöytäkirjanpito. Pohjamateriaali kokouksiin valmistellaan kuitenkin kuntien omana työnä tarkastuslautakunnan/ tilintarkastajan pyynnön mukaisesti. Lisäksi tarjouksessa tulee huomioida, että Pelkosenniemen kuntakonsernin tytäryhtiöiden on konserniohjeiden mukaan valittava tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja. Pelkosenniemen kunnalla tällaisia kuntakonsernin tytäryhtiöitä on kolme (3) vuokrataloyhtiötä. Myös yksittäisten EU-projektien tilintarkastustoimeksianto tarkastuskaudella on mahdollinen. Savukosken kunnalla on vuosittain 1-3 EU projektia, joiden tilit tulee tarkastaa. Savukosken kunnalla on 5 pienehköä vuokrataloyhtiötä, joilla on mahdollisuus valita kunnan konserniohjeen mukaan tilintarkastajaksi kunnan tarkastuslautakunnan jäsen tai kunnan tilintarkastaja.

3 3 4. Tiedot tarjoajasta ja tarjottavasta palvelusta Vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja Tiedot tarjoajasta Tarjouksen hinta Tarjouksessa tulee ilmoittaa vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitettävä henkilö organisaatiokohtaisesti ja hänen vaihtoehtonsa sekä heidän kokemuksensa liikevaihdoltaan tai menotaloudeltaan ainakin samansuuruisten yhteisöjen vastuunalaisena tilintarkastajana. JHTT-yhteisö voi perustellusta syystä muuttaa sopimuskauden kuluessa määräystään vastuullisesta tilintarkastajasta. Muutoksesta on neuvoteltava etukäteen tarkastuslautakunnan kanssa. Periaatteessa edellytetään, että työkokonaisuuden tekee per organisaatio yksi ja sama JHTT-tilintarkastaja. - JHTT-yhteisön toiminnan aloittamisvuosi - JHTT-pätevyyden omaavien tarkastajien osuus JHTT-yhteisön koko tarkastushenkilöstön määrästä - yhteisön laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus - yleisellä tasolla kuvaus tarkastuksen toteuttamistavasta - kuvaus tarkastuksen raportoinnista - JHTT-yhteisön ansioluettelo sekä tarkastukseen osallistuvien tarkastajien ansioluettelot sekä referenssit Tarjouksesta tulee ilmetä: - JHTT-tilintarkastuksen kokonaishinta/vuosi, sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset, ml. matka- ja majoituskustannukset - JHTT auktorisoidun tarkastajan työn osuus kokonaistarkastuksesta - muiden tarkastukseen osallistuvien tilintarkastajien tarkastuspäivän hinta euroina, sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset, myös matka- ja majoituskustannukset - JHTT tarkastajan ja muiden tarkastajien tarkastuspäivän hinta tai tuntiveloitus toimeksiannosta käsittäen EU-projektien edellyttämät tilintarkastukset ja mahdolliset asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukset matka- ja majoituskuluineen - kuvaus siitä, millä perustein mahdolliset vuosittain tehtävät hinnantarkistukset suoritetaan Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

4 4 5. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: 1. Kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen sihteeritehtävät ja konsernitarkastuksen 35 % 2. Tarkastusyhteisön ja JHTT-tarkastajan kokemus kuntien/kuntayhtymien tarkastamisesta 25 % 3. Vastuullisen JHTT-tarkastajan osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 20 % 4. Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 20 % 6. Sopimuskausi ja muut sopimusehdot Sopimus ilman eri irtisanomista koskee valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkistusta. Sopimuksen irtisanomisaika kirjallisesti on molemmilla osapuolilla kuusi (6) kuukautta. Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella organisaatiokohtaisesti. Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukaan. Alihankinta ei ole mahdollista. Tehtäväsopimus noudattaa yleisiä sopimusehtoja. Tarjoukset hyväksytään organisaatiokohtaisesti tarkastuslautakunnissa. Ko. organisaation lautakunnalla on oikeus hylätä tämän tarjouspyynnön perusteella annettavat tarjoukset ja ottaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta oikeutta korvaukseen. Kirjalliset hankintasopimukset tehdään organisaatiokohtaisesti erikseen. Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Kemijärven käräjäoikeudessa.

5 5 7. Tarjousten jättäminen Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina mennessä merkinnällä Tilintarkastustarjous osoitteeseen: Tomi Timonen Sodankyläntie 1 A PELKOSENNIEMI Tarjousten tulee olla voimassa vähintään saakka. Ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekemistä tarkastuslautakunnat varaavat itselleen mahdollisuuden pyytää tarvittaessa lisätietoja tarjouksen tehneiltä yhteisöiltä. 8. Lisätiedot Tarkastuslautakuntien puolesta: Tomi Timonen kunnansihteeri P Eeva-Maria Maijala elinkeinoasiamies-kunnansihteeri P Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky Ulla Reinvuo toimistonhoitaja P

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan arvo... 2 1.2.2 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1 Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA TERVOLA 1 (7) Tervolan kunta Keskustie 81 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA 1. HANKINNAN KOHDE Tervolan kunta pyytää tarjousta pesulapalveluista. Pesulanpalvelujen käyttäjinä Tervolan kunnassa ovat teknisen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot