Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009"

Transkriptio

1 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1

2 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus KUNTA SISÄINEN VALVONTA kh:n alainen Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkkailu VALTION VALVONTA EU MEDIA KUNTALAISTEN VALVONTA kunnallisvalitus jne.

3 Ulkoinen valvonta Ulkoinen valvonta jaetaan 1. Tilintarkastukseen (JHTT auktorisoitu ammattitilintarkastaja) 2. Tarkastuslautakunnan toimintaan (luottamushenkilöiden arviointityö taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta) molemmat Kuntalain mukaisia tehtäviä 3

4 Tilintarkastus 1/3 Tilintarkastuksen tehtävänä on tarkastaa tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös 1. Onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti 2. Onko tilinpäätös ja konsernitilinpäätös laadittu määräysten mukaisesti ja antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti 4

5 Tilintarkastus 2/3 Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten tilintarkastajan. Tarkastuslautakunnan johtosäännön mukaan tilintarkastajan on oltava JHTTyhteisö, joka määrää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT tilintarkastajan (julkishallinnon ja talouden tilintarkastaja). 5

6 Tilintarkastus 3/3 Tilintarkastajan ja tarkastusyhteisön on oltava tarkastuskohteesta riippumattomia Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla (salassapito, korvausvastuu) Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalan ohjeisiin ja suosituksiin sekä ns. julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan 6

7 Tilintarkastuksen tehtävät 1/2 Tilintarkastus perustuu tarkastussuunnitelmaan ja työohjelmaan siten turvataan tarkastuksen kattavuus Tarkastusaiheita ovat mm. lakien, sääntöjen, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattaminen, talousarvion toteutumisen seuranta, sisäisen valvonnan toimivuus, laskentatoimen taso ohjauksen tiedontarpeen kannalta, 7

8 Tilintarkastuksen tehtävät 2/2 omaisuuden turvaaminen velkojen ja saatavien hoitaminen toiminnallisiin ja muihin riskeihin varautuminen sekä toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen 8

9 Tilintarkastuksen tarkoitus tarkastaa ja arvioi tarkastuskohdetta laillisuuden näkökulmasta palvelee ensisijaisesti valtuuston tiedontarpeita valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista puolueeton arviointi ja analysointi 9

10 Tilintarkastaja 1/2 Tampereen kaupungin tilintarkastuksen kaudella hoitaa PwC Julkistarkastus Vastuunalainen tilintarkastaja on yhtiön toimitusjohtaja, JHTT, KHT Outi Koskinen Tiimissä mukana n. 10 tilintarkastajaa, lisäksi yhtiön asiantuntijoita, esim. itasiantuntijat, riskienhallinta, alv Lisäksi tarlan henkilökunta avustaa tilintarkastajaa 10

11 Tilintarkastaja 2/2 Tulevan valtuustokauden tilintarkastuksesta on tarjouskilpailu meneillään Valtuusto päättää tilintarkastajan valinnasta alkuvuoden kokouksessa 11

12 Tilintarkastus käytännössä Tilintarkastusta ostetaan vuosittain n eurolla, n. 200 tarkastuspäivää Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen toteutumista, mm. tilintarkastajien esitellessä tarkastusraportteja Jos tilintarkastaja esittää tilivelvollista kohtaan muistutuksen, tarkastuslautakunta ryhtyy toimiin 12

13 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1. Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 2. Arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet (arviointikertomus). 3. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovituksesta. 4. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpideohjelman riittävyyttä. 13

14 Tarkastuslautakunnan jäsenet Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Huom! Poikkeus mm. tilaajaltk:iin Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen ja apulaispormestari kh:n jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin läheinen Kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön palvelussuhteessa oleva henkilö henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 14

15 Tarkastuslautakunnan asema Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston alaisena selvittäen, miten hallinto on valtuuston päättämiä tavoitteita toteuttanut Yhteistyö ja vuorovaikutus valtuuston kanssa on oleellista Tarla ei ole kunnanhallituksen alainen (kh:lla ei otto oikeutta, eikä delegointimahdollisuutta) 15

16 Tarkastuslautakunnan tehtävät 1/4 Tarkastuslautakunta valmistelee kh:n sijasta seuraavat asiat valtuustolle: tilintarkastajan vaali tarlan arviointikertomus tilintarkastajan kertomus tilintarkastajan muistutus (tilivelvollisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto, esitys valtuustolle toimenpiteistä, joihin muistutuksen johdosta tulisi ryhtyä) 16

17 Tarkastuslautakunnan tehtävät 2/4 tarla valmistelee valtuustolle tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan talousarvio 17

18 Tarkastuslautakunnan tehtävät 3/4 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi kunnassa ja kuntakonsernissa Vuosittain arviointikertomuksen valmistelu valtuustolle Nyt uutena osana kuntakonsernin tavoitteiden arviointi Lisäksi muistio välitilinpäätöksen yhteydessä Tarvittaessa muita raportteja 18

19 Tarkastuslautakunnan tehtävät 4/4 Kunnan ja tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovitus Nyt ensimmäistä kertaa tarkastuslautakunta kilpailuttaa sekä kaupungin että tytäryhteisöjen tilintarkastuksen Mikäli kunnalla on taseessa alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotusta ja toimenpiteiden riittävyyttä Tampereella on taseessa ylijäämää 19

20 Tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on julkaissut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta Ohjeessa on määritelty tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat, joita ovat tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus 20

21 Tarlan toimintatapa 1/2 Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu arviointisuunnitelmaan, joka tehdään valtuustokaudeksi Tämä täsmennetään vuosittain tarkastusohjelmaksi Lisäksi tarkastustoimistossa tehdään selvityksiä, jotka esitellään lautakunnassa näin varmistetaan, että arviointi on kattavaa 21

22 Tarlan toimintatapa 2/2 Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toukokuussa Lisäksi tehdään elokuun välitilinpäätöksen yhteydessä muistio, tietynlainen väliarviointi Kaupunginhallitukselta edellytetään kommentointia siitä, mihin toimiin se on ryhtynyt arviointikertomuksen havaintojen johdosta vaikuttavuus 22

23 Työ tarkastuslautakunnassa 1/2 Tarkastuslautakunta toimii sekä lautakuntana että jakautuneena kahteen jaostoon. Vuosittain lautakunta kokoontuu noin 20 kertaa ja kumpikin jaosto 2 kertaa Kokouksia pyritään järjestämään aina mahdollisuuksien mukaan myös eri arviointikohteena olevissa toimipisteissä (TAMK, Vuohenojan palvelukeskus, Kintulampi, PSHP, Tampere talo) 23

24 Työ tarkastuslautakunnassa 2/2 Tarkastuslautakunnassa pääsee näköalapaikalle helikopteriperspektiivistä tarkastelemaan koko kaupungin toimintaa Varsinaisten arviointikohteiden osalta asioihin pääsee paneutumaan syvällisemmin Lautakuntaan kerran tulleet tahtovat yleensä paikkansa pitää 24

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot