TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille seuraavista palveluista: 1. Ulvilan kaupungin kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta 2. Erikseen nimettyjen Ulvilan kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuslain (459/2007) mukaisesta tilintarkastuksesta 3. Ulvilan kaupungin tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4. EU-projektien ja valtion kansallisella rahoituksella rahoitettujen projektien edellyttämät tilintarkastajan varmennukset 5. Tarkastustoimen mahdollisesti tilaamat lisätoimeksiannot. Tarjouksen tulee koskea kaikkia edellä mainittuja kohteita. Osatarjouksia ei hyväksytä. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinnasta on jätetty ilmoitus Julkiset hankinnat sivustolle (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouspyyntöasiakirjat on lisäksi julkaistu Ulvilan kaupungin internet osoitteessa 1. Tarjouskilpailun järjestäjä ja tarkastuspalvelun ostaja Tarjouskilpailun järjestäjä on Ulvilan kaupungin tarkastuslautakunta, jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Hankintayksikön nimi: Osoite: Ulvilan kaupunki, Tarkastuslautakunta PL 77, Ulvila Tytäryhteisöjen osalta kukin tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa. Tarkastuslautakunta toimittaa tarjoukset, tarjousvertailun ja ehdotuksen valittavasta tilintarkastajasta edelleen tytäryhteisöille. Tytäryhtei-

2 2 sön yhtiökokous tai vastaava toimielin tekee osaltaan päätöksen tilintarkastajan valitsemisesta. 2. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus Ulvilan kaupungin asukasluku on noin , kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2013 talousarvion mukaan noin 78 milj. euroa. Ulvilan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut järjestää Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, jonka vastuukunta on Porin kaupunki. Tarjouspyynnön piirissä olevista tytäryhteisöistä seuraavat ovat parhaillaan myytävänä: Asunto Oy Nahkurintähti, Asunto Oy Kullaanpupu ja Asunto Oy Kullaannuppu. 3. Tarkastustehtävien laajuus, sisältö ja auktorisointivaatimukset Jatkossa puhuttaessa tarkastuspäivästä oletetaan tarkastuspäivän pituudeksi 7,5 tuntia Kuntalain mukainen tilintarkastus Tilaaja ilmoittaa arvionaan, että Ulvilan kaupungin lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on keskimäärin 25 tarkastuspäivää (a 7,5 tuntia) tilikautta kohti. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään kaksi kirjallista väliraporttia Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät Tarkastuslautakunta pitää noin 7 kokousta vuodessa. Sihteeritehtäviin kuuluu mm. esityslistan laatiminen, pöytäkirjan pitäminen, kokouskutsun lähettäminen, asiantuntijoiden kutsuminen kokouksiin ja arviointikertomuksen kokoaminen Tytäryhteisöjen tilintarkastus Tarjoajan tulee antaa nimettyjen Ulvilan kaupungin tytäryhteisöjen tilitarkastuksen kokonaishinta vuodessa eriteltynä tytäryhteisöittäin sisältäen matka- ja muut kustannukset. Tilaaja ilmoittaa arvionaan, että tytäryhteisöjen tilintarkastuksen laajuus on yhteensä keskimäärin 7 tarkastuspäivää tilikautta kohti.

3 EU-projektien ja valtion kansallisella rahoituksella rahoitettujen projektien edellyttämät tilintarkastajan varmennukset sekä mahdolliset lisätoimeksiannot JHTT-tilintarkastajan tulee toimia varmentajana sellaisissa EU-hankkeissa ja valtion kansallisella tuella rahoitettujen projektien, joissa vaaditaan erityistä tilintarkastajan varmennusta. Näiden tarkastusten osalta tarjous tulee antaa tuntihintana. Samoin mahdollisesti erikseen tilattavia lisätoimeksiantoja koskeva tarjous tulee antaa tuntihintana. Lisätoimeksiannoista sovitaan aina erikseen kirjallisesti JHTT-tarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa JHTT-tarkastajalla on käytettävissä: - työhuone - liityntämahdollisuus kunnan IT-verkkoon - kopiointipalvelut 3.6. Tytäryhteisöjen tarkastuskohteiden yleiskuvaus Kuntakonsernin rakenne ja konserninyhteisöjen keskinäiset omistusosuudet sekä tytäryhtiöiden liikevaihto vuonna 2011 käyvät ilmi liitteenä olevasta kaaviosta Tytäryhteisöjen tarkastustehtävän laajuus, sisältö ja vaadittava auktorisointi Tarjousta pyydetään seuraavien tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta: Tytäryhteisö liikevaihto v.2011 Kiinteistöosakeyhtiöt: Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus Kiinteistö Oy Kiltatie Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo Kiinteistö Oy Nahkurinlehti Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Asunto-osakeyhtiöt: - As. Oy Nahkurintähti As. Oy Ulvilan Helmi As. Oy Ulvilan Karpalo As. Oy Ulvilan Nahkurinvainio As. Oy Ulvilan Palovainio As. Oy Kullaan Joenpolvi

4 4 - As. Oy Kullaannuppu As. Oy Kullaanpupu As. Oy Kullaanmisu Muut yhtiöt: Ulvilan Lämpö Oy Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset JHTT-pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia erityisiä soveltuvuusvaatimuksia: - tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa; - tilintarkastajalla ja tilintarkastusyhteisöllä on tarkastuskokemusta ja/tai muulla tavoin hankittua pätevöitymistä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa. 5. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset Tarjoajan tulee ilmoittaa yhden tilikauden verottomat tarjoushinnat tarjouspyynnön kohtien mukaisista tarkastuspalveluista tarjouslomakkeella (LIITE ). Tarjoushintoihin on sisällytettävä kaikki kulut mukaan lukien matkakulut. Matka-aikaa ei saa sisällyttää työaikaan. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Tarjouspyynnön kohdan 3.1. lakisääteisessä tilintarkastuksessa tarjoushinta ja työmäärä tulee olla eriteltynä asiantuntijatason (vastuullinen tilintarkastaja ja avustava tilintarkastaja) mukaan. Vastuullisen tilintarkastajan ja avustavien tilintarkastajien yhteenlaskettu työmäärä tulee olla 20 päivää. Lisäksi tarjouslomakkeella esitetään kaupungin lakisääteisistä tarkastuspalveluista vastuunalaisen JHTT-tarkastajan ja avustavien tilintarkastajien suhteellinen osuus kokonaistyömäärästä. Kohdan 3.3. ja 3.4. mukaisista tilintarkastuspalveluista ei erittelyä asiantuntijatason mukaan tehdä. Tarjouspyynnössä ilmoitetut tarkastuspäivien lukumäärät ovat arvioita eivätkä ne sido tilaajaa. Lisäksi tarjouksesta tulee käydä ilmi erikseen kaupungin ja tytäryhteisöjen osalta seuraavat tiedot:

5 5 tiedot vastuullisen tilintarkastajan auktorisoinnista ja muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta vastuullisena tarkastajana kunnassa; selvitys avustavasta henkilöstöstä; tiedot avustavina ja alihankkijoina toimivien tarkastajien auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta kuntien tilintarkastuksessa; selvitys tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta ja/tai muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien, tehtävien tarkastuksessa; selvitys tilintarkastusyhteisön laadunvarmistuksen järjestämisestä ja siihen liittyvän ohjeistuksen dokumentoinnista; vastuullisen JHTT-tarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen; tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus (%) kokonaistyöajasta; Tarjoajalla tulee olla vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohti tulee olla vähintään Tarjous on annettava suomen kielellä eikä tarjous saa sisältää salassa pidettäviä tietoja. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. 6. Tarjouksen valintaperuste ja arviointikriteerit Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: o o o kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen kaupungin tilintarkastus, tytäryhteisöjen tilintarkastus, tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät ja erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut. Painoarvo 50 %. maksimipisteet 50 p hintapisteiden kaava: maksimipisteet * halvin tarjottu kokonaishinta / ao. tarjouksen kokonaishinta vastuunalaisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta. Painoarvo 15 %. >=70% =15 p >=50% =10 p >=20% = 5 p < 20% = 0 p vastuunalaisen JHTT-tarkastajan kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta. Painoarvo 20 %. >=8 vuoden kokemus = 20 p

6 6 >=4 vuoden kokemus = 10 p >=2 vuoden kokemus = 5 p < 2 vuoden kokemus = 0 p o tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus. Painoarvo 15 %. >=70% = 15 p >=50% = 10 p < 50% = 0 p Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen. Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (123/2006) mukaiset vaatimukset. 7. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan se edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. 8. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo Sopimus ilman eri irtisanomista koskee valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastusta. 9. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Hintojen tarkistaminen Tarkastuspäivien ja tuntien sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yksikköhintojen on oltava kiinteät kahden ensimmäisen vuoden aikana. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Hintaa voidaan korottaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan tilaajan hyväksymisellä. Laskutus ja maksuehdot Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella. Kaupunkia koskeva laskutus ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuna. Verkkolaskutuksen osoite: Ulvilan kaupunki, Ostolaskujen käsittely, PL 313, Pori.

7 7 Tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta laskutetaan suoraan ko. tytäryheisöä. Maksuehto on 14 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukaan. 10. Alihankinta Tarjouksesta on käytävä ilmi tehtävät, jotka on tarkoitus suorittaa alihankintana ja keskeisten alihankkijoiden nimet. Tarjoaja vastaa myös alihankintana tehdystä työstä, jonka tulee vastata tarkastuspalvelulle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. 11. Muut sopimusehdot Osapuolten sitoutuminen Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esim. olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan sopijaosapuolille. Sopimuksen erimielisyydet: Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa. Sopimuksen irtisanominen sopimuskauden aikana: Sopimus voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisajalla. 12. Tarjousten jättäminen Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljettuna kirjeenä tai sähköpostitse klo 15 mennessä osoitteella: Ulvilan kaupungin tarkastuslautakunta PL Ulvila tai sähköpostitse osoitteeseen Kuoren päälle merkintä tai sähköpostin nimenä Tilintarkastustarjous Lisätiedot

8 8 Mahdolliset lisätietopyynnöt ja kyselyt on esitettävä sähköpostitse osoitteeseen viimeistään klo mennessä. Viesti on otsikoitava Lisätietoja Ulvilan kaupungin tilintarkastuspalvelujen tarjouspyyntöön. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan klo 16 mennessä vain sähköisesti osoitteessa Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Tarjouksessa tulee olla maininta siitä, että tarjoaja on käynyt määräajan jälkeen lukemassa nämä tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset tarkennukset tai muutokset Ulvilan kaupungin Internet-sivuilta ja että ne on huomioitu tarjousta laadittaessa. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot tai muutokset tarjouspyyntöön ovat tilaajaa sitovia. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tieto sähköpostiosoitteesta, johon hankintapäätös liitteineen voidaan toimittaa. 14. Tarjouspyynnön liitteet - tarjouslomake (LIITE 1) - konsernirakenne (LIITE 2) Lisätietoja Ulvilan kaupungista löytyy www-sivuilta: Ulvilassa Mario Heinilä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot