Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta."

Transkriptio

1 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluista tilivuosina kuntalain 9. luvun, kunnan tarkastussäännön ja tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla siten, että tarkastuksessa noudatetaan JHTT ry:n Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta. Tarjoajan tulee olla kuntalain 72 :ssä tarkoitettu julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTTyhteisö). Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Osatarjoukseksi ei katsota sellaista tarjousta, jossa JHTT yhteisö tekee tarjouksen kunnan tilintarkastuksesta ja samaan tilintarkastuskonserniin kuuluva HTM-yhteisö tai KHT-yhteisö tekee tarjouksen tytäryhteisöjen tilintarkastuksista. Tarjouksen pyytäjä voi myös muusta perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnasta on ilmoitettu www. hankintailmoitukset.fi sivuilla. 2. Tarjouskilpailun järjestäjä Tarjouskilpailun järjestäjänä toimii Suomussalmen kunnan tarkastuslautakunta, osoite Kauppakatu Suomussalmi. Suomussalmen kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä vuosien tilintarkastajan Suomussalmen kunnalle. Suomussalmen kunnan konserniohjeen perusteella kunnan vastuullinen JHTT- yhteisö valitaan pääsääntöisesti myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi. Kukin yhtiö valitsee tilintarkastajan/t omassa yhtiökokouksessaan. 3. Hankinnan kohde Tarjouspyyntö koskee vuosien kuntalain 9 luvun 72 :n mukaisen julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen suorittamista sekä kunnan tytäryhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta

2 2 vuosina Tilintarkastuksen laajuus on yhteensä 24 tarkastuspäivää vuodessa eli koko sopimuskauden aikana 144 tarkastuspäivää. Kunnan tilintarkastuspäivien lukumäärä 15 /vuosi. Tilaaja katsoo, että tarkastukseen tarvitaan vastuullisen tilintarkastajan 12 tarkastuspäivää ja avustavan tilintarkastajan 3 tarkastuspäivää. EU hankkeiden tilintarkastuspäivien lukumäärä n. 3/vuosi. Hankekohtaiset tilintarkastukset tilataan ja sovitaan aina hankekohtaisesti erikseen. Tytäryhtiöiden tilintarkastuspäivien lukumäärä noin 8/ vuosi Tilaaja katsoo, että tarkastukseen tarvitaan vastuullisen tilintarkastajan 3 tarkastuspäivää ja avustavan tilintarkastajan 3 tarkastuspäivää. Mikäli tarjoaja katsoo, että kunnan ja tytäryhtiöiden lakisääteiset tilintarkastukset edellyttävät edellä olevasta poikkeavaa työpanosta, tulee tarjoajan esittää perustelut sille. Tarjoushintojen vertailu tehdään tässäkin tapauksessa tarjouspyynnössä ilmoitettujen tarkastuspäivien perusteella. 4. Suomussalmen kunnan ja tytäryhtiöiden esittely Kunnan organisaatio muodostuu kolmesta vastuualueesta eli hallintopalveluista, sivistyspalveluista ja teknistä palveluista. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan kunnan kokonaismenot olivat 69,272 milj. euroa ja konsernitaseen loppusumma oli 86,843 milj. euroa. Kunnan väkiluku oli 8943 asukasta Henkilöstöä oli kunnan palveluksessa 355, josta vakinaisia 254. Lisätietoja löytyy osoitteesta Suomussalmen kunnan tytäryhtiöistä on esitetty tietoja alla olevassa taulukossa. Nimi Kiinteistö Oy Suomussalmen vuokratalot Asunto Oy Ämmäntaival, Asunto Oy Hirvikangas, Toimiala Omistaa, rakennuttaa ja vuokraa vuokraasuntoja Omistaa ja ylläpitää asuinrakennuksia Liikevaiho 1000 v Tase 1000 v Henkilökunta v Tarvittavat tarkastus pv:t ,5 1 Asunto Oy Marjakangas Asunto Oy Kuntopolku ,5

3 3 5. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset Kunnan tilintarkastuksen osalta Yhteisön on nimettävä vastuunalaiseksi JHTT tilintarkastajaksi henkilö, jolla tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden kokemus - JHTT tilintarkastajana kunnan tilintarkastuksesta vuosilta ja - vastuunalaisena tilintarkastajana kunnan tilintarkastuksesta vuosilta (Tarjoajan on toimitettava tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset) Vastuullisen tilintarkastajan lisäksi yhteisön on nimettävä tarkastustiimin muut jäsenet. Tarkastustiimin jäsenistä vähintään yhden henkilön on oltava JHTT- tilintarkastaja, jolla on vähintään kahden vuoden tilintarkastuskokemus kunnasta. Lisäksi tarkastustiimissä tulee olla erityisosaajia arvonlisäverotuksen, sijoitustoiminnan ja tietohallintojärjestelmien tarkastuksen osa-alueilta. (Tarjoajan on toimitettava tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset) Tytäryhtiöiden osalta Yhteisön on nimettävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi henkilö, jolla JHTT-, KHT- tai HTM tutkinto ja jolla on yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden kokemus kunnallisten yhtiöiden tilintarkastuksista vuosilta (Tarjoajan on toimitettava tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset) 6. Erityispiirteitä tilintarkastuspalveluista ja tarkastustyön määrä Kunnan vastuullinen tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Tilitarkastajan tulee tarvittaessa osallistua tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan kokouspäivien ajankohdat sovitetaan yhteen tarkastuspäivien kanssa. Tarkastuskohteissa tehtävän työn osuus on oltava vähintään 80 %. Tarjouksessa esitetyn vastuullisen tilintarkastajan on tehtävä henkilökohtaisesti tarjouspyynnön mukaiset vastuullisen JHTT- tilintarkastajan tarkastuspäivät sekä kunnan, että tytäryhtiöiden tarkastuksen osalta. 7. Tarjouksen sisältövaatimukset Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: tarjoajan yleisesittely ja tarkat yhteystiedot asiakirjojen postitusta varten. tarjouksen voimassaolo, päiväys, allekirjoitus ja lisätietojen antajat muut tässä tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset soveltuvuusehtojen tarkastaminen/ liite 1 allekirjoitettuna toiminnan aloitusvuosi, päätoiminen kokemus alalla palveluksessanne olevien JHTT- tilintarkastajien lukumäärä ja osuus JHTT yhteisön koko tarkastushenkilöiden määrästä selvitys tarkastustoiminnan perustana olevasta laadunvalvontajärjestelmästä (sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus) tarjoukseen on liitettävä selvitys vastuuvakuutuksesta (tarjoajan on toimitettava vakuutusyhtiön antama todistus)

4 4 kuvaus tilintarkastuksen toteuttamisesta ja tilintarkastusjärjestelmästä selvitys erityisosaamisesta, kehittämistyöstä ja referensseistä vastuulliseksi JHTT- tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi sekä avustaviksi tilintarkastajiksi ehdotettujen nimet, yhteystiedot, CV ( sis. päätoimisesti tehdyt tarkastusvuodet eri yhteisöissä) ja muut referenssit tarjous on lähetettävä myös sähköisesti 8. Ilmoitus ja hankintamenettely ja tarjoajien arviointi Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa: Sähköinen ilmoitus sivuille Tarjouspyyntö saatavilla sivuilla alkaen. Mahdolliset lisäkysymykset lisätietojen antajalle mennessä. Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään sivuille viimeistään mennessä. Tarjousten vastaanottaminen klo mennessä. Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintasopimus 9. Tarjousten arviointi, käsittely ja vertailu - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailu Tarjoajan on täytettävä liitteissä esitetyt ehdot. Liitteet tulee palauttaa tarjouksen mukana asianmukaisesti täytettyinä. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 53 :n ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin ja sellaiset yritykset, joilla ei voida katsoa olevan hankintalain 71 mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys hankintalain 59, pakolliset vaatimukset Mahdolliset muut selvitykset, joita hankintayksikkö voi pyytää tarvittaessa lähettämään ja näyttämään toteen, joilla on merkitystä hankinnan toteutukseen ja erityisesti tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen. Tarjousten ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

5 5 Tarjous hylätään, mikäli tarjoaja ei täytä kelpoisuusehtoja, se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaatimuksia, sitä ei ole annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa, tarjouspyynnön liitteet on jätetty täyttämättä tai että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan jäljempänä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. 10. Hankintapäätöksen perusteet 11. Hinta Tarjouksista hyväksytään se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin koko sopimuskaudella Arvioinnissa hinnan osuus on 60 % ja laadun osuus 40 %. Hinta- ja laatupisteet lasketaan tarjousten perusteella yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Mikäli pisteet menevät tasan, edullisimmaksi katsotaan tarjous, jonka laatupisteet ovat korkeimmat. Hinnan arviointiperusteet määräytyvät kunnan tilintarkastuksen ja tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteenlasketusta kokonaishinnasta koko sopimuskaudelta (24 pv/vuosi ja koko sopimuskausi 144 pv). Halvimman hinnan tarjonnut saa lopulliseen vertailuun 60 pistettä. Muiden tarjousten hinnat suhteutetaan tähän periaatteella: edullisin hinta/tarjottu hinta * maksimipistemäärä. Tarkastuspäivä on 7,5 h mittainen ja siihen ei sisälly matka-ajat). Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki tarjoajan kulut matka-, majoitus-, päiväraha yms. kustannuksineen). Laadun arviointiperusteet (yhteensä 40 pistettä) määräytyvät seuraavasti: - kunnan vastuullisen JHTT tilintarkastajan KHT auktorisoinnista 5 pistettä ja HTMauktorisoinnista 2 piste (enintään 5 pistettä eli pisteitä voi saada vain toisesta auktorisoinnista); - kunnan vastuullisen JHTT tilintarkastajan tarkastuskokemuksesta (enintään 15 pistettä); - kunnan tilintarkastuksen tiimiin nimettävien tilintarkastajien tarkastuskokemuksesta (enintään 5 pistettä); - tytäryhtiöiden vastuullisen auktorisoidun tilintarkastajan tarkastuskokemuksesta (enintään 5 pistettä) - kuvaus tilintarkastuksen toteuttamisesta ja tilintarkastusjärjestelmästä (enintään 10 pistettä) Tilintarkastajan kokemusta arvioidaan päätoimisesti tehtyjen tarkastusvuosien määrällä. Kokemuksen tulee olla kunnista ja liikelaitoksista, kuntayhtymistä tai kunnallisista osakeyhtiöistä. Kokemuksesta saa 2-5 vuoden tarkastuksesta 25 % pisteistä, 5-10 vuodesta 50 % pisteistä ja yli 10 vuodesta 100 % pisteistä. Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %). Tarjouksen hintatiedot on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteellä 2, jota ei ole sallittua millään tavoin muuttaa. Tarjousten vertailussa otetaan huomioon ainoastaan tarjouspyynnön hintaliitteellä 2 ilmoitetut hintatiedot. Muulla tavoin tarjottuja hintoja ei oteta huomioon. Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä.

6 6 Tarkastuspäivän hinta on ilmoitettava erikseen vastuullisen tarkastajan ja avustavan tarkastajan osalta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Ilmoitettava myös tuntihinta, johon tarkastuspäivän hinta perustuu. Tarjotun hinnan tulee sisältää kaikki kulut matka-, majoitus-, päiväraha- yms. kustannuksineen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan osalta. Vuosittainen kokonaishinta arvonlisäverottomana (sisältäen kaikki tarjoukseen liittyvät kustannukset ml. matkakustannukset). Vastuullisen ja avustavan tarkastajan mahdollisuus ottaa vastaan lisä- toimeksiantoja sekä tuntiveloitushinta arvonlisäverottomana lisätoimeksiannoista. Lisätoimeksiannot voivat olla esim. EU-projektien edellyttämät tilintarkastukset ja muut erikseen laskutettavista tarkastuspalveluista. Hintojen on oltava voimassa sitovasti koko sopimuskauden Maksuehto ja laskutus On oltava vähintään 21 pv netto hyväksytystä laskun vastaanotosta. Mahdollisesti perittävä viivästyskorko on ilmoitettava tarjouksessa ja viivästyskorko saa olla enintään Korkolain mukainen. Valittu toimittaja toimittaa laskut sähköisessä muodossa. Laskussa on oltava selkeät erittelyt (erityisesti missä ja milloin työ tehty, mitä työtä ja kuka teki ). 13. Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Hankinnassa sovelletaan sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Tarjoajien tulee ottaa huomioon, että tarkastuslautakunta voi antaa myös muulle henkilölle tai yhteisölle kuin valitulle tilintarkastajalle toimeksiantoja tarpeellisina pitämiensä tarkastusten ja selvitysten suorittamisesta. 14. Muut ehdot Tarjoukseen tulee liittää seuraavat tiedot: Vastuullisen JHTT tilintarkastajan CV, joka sisältää tiedot - toimimisesta JHTT- tilintarkastajana kunnassa yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuoden ajan (kunnan nimi ilmoitettava) - toimimisesta vastuunalaisena tilintarkastajana kunnassa yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuoden ajan (kunnan nimi ilmoitettava) - tilintarkastuksen organisointitehtävistä ja vetovastuulla olleiden tilintarkastusryhmien keskimääräisestä koosta - muusta kuntien tilintarkastuskokemuksesta, tarkastuksen asiantuntijatehtävistä sekä erityisosaamisesta (esim. arvonlisäverotus, sijoitustoiminta ja tietohallintojärjestelmien tarkastus) Tarkastustiimin jäsenten CV :t, jotka sisältävät tiedot - tilintarkastuskokemuksesta kaupungeissa ja kunnissa - erityisosaamisesta: arvonlisäverotus, sijoitustoiminta ja tietohallintojärjestelmien tarkastus - kelpoisuusehdoissa vastuunalaisen tilintarkastajan lisäksi edellytetyn JHTT- tarkastajan vähintään yhden vuoden tilintarkastuskokemus kunnasta (kunnan nimi mainittava) JHTT yhteisön - kelpoisuusehdoissa (liite 1) edellytetyt selvitykset ja todistukset - tiedot osakkaista, hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta

7 7 15. Alihankinta - palveluksessa olevien JHTT-, KHT-, HTM- tarkastajien, erityisasiantuntijoiden ja avustajien lukumäärä - tiedot yhteisön laadunvalvontajärjestelmästä (sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus) Tytäryhtiöiden osalta - vastuunalaisen tilintarkastajan osalta CV:ssä mainittava vähintään kahden vuoden kokemus kunnallisten yhtiöiden tilintarkastajana (kaupungin/ kunnan yhtiön nimi mainittava) Tarjoaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, mikäli tarjoaja on etukäteen kirjallisesti hyväksyttänyt alihankkijan käyttämisen. Jos tarjoaja tulee käyttämään alihankkijaa, on tarjouksessa ilmoitettava alihankintana suoritettavat tehtävät sekä alihankkijoiden nimet. Tarjoaja vastaa alihankintana tehdystä työstä kuin omasta työstään. Alihankintana suoritettavan työn tulee vastata tilintarkastuspalvelulle tarjous-pyynnössä asetettuja vaatimuksia. 16. Vastuuvakuutukset Tulee ilmetä tarjouksesta 17. Hankintapäätös ja -sopimus Esityksen tilintarkastusyhteisöstä tekee kunnan tarkastuslautakunta ja päätöksen kunnanvaltuusto peruskunnan osalta. Tytäryhtiöiden osalta päätöksen tekevät kunkin yhtiön yhtiökokous. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus erikseen valitun toimittajan kanssa. Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä. 18. Sopimusasiakirjojen järjestys Hankintasopimus Hankintapäätös Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) Tarjouspyyntö liitteineen Tarjous liitteineen 19. Muut vaikutukset Tässä tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen toiminnassa voi sopimuskauden aikana tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan tarpeen / toiminnan järjestämiseen. Tällöin tarjousmenettelyn tuloksena laadittavaa hankintasopimusta tarkistetaan tarvittavilta osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon. 20. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Palvelun hinta ei ole liikesalaisuus.

8 8 21. Asiakirjojen täydentäminen ja tarkistukset 22. Muuta Tarjouksen pyytäjä voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Tarjouksen pyytäjä ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. 23. Lisätiedot ja kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava mennessä sähköpostilla osoitteella: Kysymyksiin vastataan kirjallisesti. 24. Tarjousten jättäminen, kirjalliset ja sähköiset Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 15:00 mennessä osoitteella: PL Suomussalmi Kuoreen merkintä Tilintarkastuspalvelut Tarjoukset on lisäksi lähetettävä myös sähköisesti kirjallisen jättöajan jälkeen ja ne on oltava yhteneväiset kirjallisen tarjouksen kanssa. Suomussalmen kunnan tarkastuslautakunta Terttu Huttu-Juntunen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja LiitteetTarjoajan soveltuvuus, liite 1 Hinnoitteluliite, liite 2 Vastuullisten, varatilintarkastajien ja avustaviksi tilintarkastajiksi ehdotettujen tilintarkastajien CV:t (vapaamuotoinen) Muut referenssit (vapaamuotoinen)

9 9 Tarjoajan soveltuvuus Liite 1 Tarjoajaa pyydetään täyttämään oheinen vakuutus tarjoajan soveltuvuudesta. Lomake palautetaan allekirjoitettuna tarjouksen liitteenä. Lisätietoja - kohtaan pyydetään merkitsemään tarvittaessa lisäkommentit Tarjoajan nimi Tarjoajaa koskevat ehdottomat soveltuvuusvaatimukset Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin tai antaa selvityksen työssä noudatettavista ehdoista Tarjoaja täyttää vaatimuksen, ettei sillä ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on annettu lainvastaisesta teosta. Eikä tarjoaja ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. Tarjoaja täyttää vaatimuksen, ettei se ole konkurssissa, lopettanut liiketoimintaansa tai tarjoajalle ei ole vahvistettu velkajärjestelyä tai velkasaneerausohjelmaa tai muuta vastaavaa järjestelyä Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus sekä muut alalla tavanomaiset vakuutukset Tarjoaja on auktorisoitu JHTT- yhteisö Tarjoajalla on kokemusta kunnallishallinnon ja kunnallisten liikelaitosten JHTT- tarkastuksesta Tarjoajalla on kokemusta kunnallisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta Pyydettäessä tulee toimittaa todistus, rekisteriote tai muut selvitys asiasta palvelun ostajalle Kyllä Ei Lisätietoja Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat totuudenmukaisia Allekirjoitus Nimen selvennys Asema Liite 2

10 10 Tilintarkastuspalvelut vuosille Tarjoajan yhteystiedot Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi PL ja katuosoite Postino ja postitoimipaikka Puh. Faksi Y-tunnus Peruskunnan ja tytäryhtiöiden lakisääteinen tarkastus ja lisätarkastuspalvelut Päivä/vuosi Peruskunnan lakisääteinen tarkastus Ennakoitu arvo/vuosi Päävastuullisen tarkastajan (JHTT) tarkastuspäivän hinta Avustavan tarkastajan (JHTT/KHT) hinta Avustavan tarkastajan (ei kelp)hinta Tuntihinta, johon tarkastuspäivän hinta perustuu Vastuullisen ja avustavan tarkastajan lisätoimeksianto/ tuntihinta esim. muut toimeksiannot EU-projektien edellyttämistä tilintarkastuksista Tytäryhtiöiden lakisääteinen tarkastus Päävastuullisen tarkastajan tarkastuspäivän hinta JHTT/KHT/HTM) Avustavan tarkastajan (JHTT/KHT/HTM) hinta Avustavan tarkastajan (ei kelp) hinta Vuosittainen kokonaishinta yhteensä (sis. Kaikki kustannukset) Tarjouksen kokonaishinta vuosille yhteensä (sis. kaikki kustannukset)

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot