SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet"

Transkriptio

1 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalveluiden tulosalueena ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö. Sivistyslautakunta Jäsenet Karhula Maarit puheenjohtaja Isotalus Juhani varapuheenjohtaja Kauppila Pentti Kiimamaa Eevi asti, Marjo Kähtävä alkaen Marjakangas Anne Nahkala Jarmo Somero Jorma Suuntala Jaana Sivistyslautakunta kokoontui 8 kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 72. Uusien kustannustehokkaiden toimintamallien etsiminen palveluiden kehittämiseksi Ylivieskan ja Sievin kuntien kanssa ja aktiivinen osallistuminen alueen yhteishankkeisiin Yhtenäiskoulun käynnistäminen suunnittelukaudella Kirjastopalvelujen yhteistyötä jatkettiin Sievin kunnan kanssa. Osallistuttiin alueellisen sivistystiimin toimintaan. Päätettiin yhtenäiskoulun käynnistämi-sestä syksyllä 2009, sivistyslautakunta nimesi työryhmän valmistelemaan yhtenäistä perusopetusta. Menot 33,6 38,1 38,6 + 0,5 Netto 33,6 38,1 38,6 + 0,5 Sisäiset erät 2,9 3,4 + 0,5 Poistot Laskennalliset erät 5,7 2,3 + 2,3

2 Perusopetus Perusopetusta ohjaavat perusopetuslaki ja asetus, opetussuunnitelmat ja johtokuntien hyväksymät vuosisuunnitelmat. Kunnassa on viisi koulua; Kirkonkylän, Kähtävän, Someron ja Taluskylän koulut (vuosiluokat 0-6) sekä Alavieskan yläaste (vuosiluokat 7-9). Yhtenäiskoulun käynnistäminen uudessa koulukeskuksessa Tarvittavan erityisopetuksen turvaaminen mm. pienryhmäopetuksen avulla Jatko-opintoihin sijoittuminen, jatkokoulutuspaikka kaikille päättötodistuksen saaneille Opettajien täydennyskoulutuk-seen panostaminen, seutukunnal-linen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Valtuuston päätös yhtenäiskoulun käynnistämisestä alkaen Pienryhmä toimi yläasteella, toisen pienryhmän käynnistämistä valmisteltiin, erityisopetuksen arviointia jatketaan Täydennyskoulutus painottunut yhtenäiseen perusopetukseen, lisäksi osallistuttu alueelliseen koulutukseen, mm. työpajakoulutukseen Haapajärvellä Tp 2007 Ta 2008 Tot Poikkeama Perusopetuksen oppilasmäärä ,5-0,5 Esiopetuksen oppilasmäärä 40, ,5 + 0,5 Henkilöstö lkm 36,7 38,2 38,2 Kokonaisviikkotuntien määrä ,5 + 11,5 Jatko-opintoihin päässeet/päästö-todistuksen saaneet 46/46 45/45 45/45 Opetustoiminnan välittömät kustannukset /oppilas Kuljetuskustannukset /oppilas Ruokailun kustannukset /oppilas Muun oppilashuollon kustannukset /opp Hallintokustannukset /oppilas Kiinteistökustannukset /oppilas

3 Yhteensä /oppilas Koulukohtaiset kustannukset Tp 2006 Tp 2007 Tp 2008 Opp. yht. /opp. Opp. yht. /opp. Opp. yht. /opp. määrä Kirkonkylä 155, Kähtävä 31, , Kääntä Somero , Taluskylä , Yläaste 140, , , Yhteensä 432, , Kustannukset yhteensä vs. laskennallinen yksikköhinta Kustannukset /oppilas Lask.yksikköhinta /oppilas Erotus /oppilas Menot 1969, , ,4 +21,7 31,2 16,2 19,6 + 3,4 Netto 1938, , ,8 + 18,3 Sisäiset erät 492,6 497,7 448,0-49,7 Poistot 77,3 77,1 75,3-1,8 Laskennalliset erät 141,8 149,0 175,9 + 29,4 Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaan kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Päiväopetuksen ja sivukylien opetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyminen entisellä Toteutunut, yhteensä 82 opintoryhmää Alavieskassa

4 tasolla Kansalaisopiston tuntimäärä Alavieskassa 1 962, ,4-83,6 Opiskelijamäärä Menot /h 16,43 11,24 16,43 + 4,21 Menot 33,1 26,0 25,1-0,9 Netto 33,1 26,0 25,1-0,9 Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminta järjestetään yhteistyössä Ylivieskan kaupungin, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan pidettyjen opetustuntien suhteessa. Syksyllä 2008 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoimintaa Alavieskassa Syksyn 2008 oppilasmäärä 20, 3 ryhmää, 2-6 vuotaille Tuntimäärä Alavieskassa 1 213, ,7-34,3 Oppilasmäärä Menot /h 27,70 23,21 26,93 + 3,72 Menot 33,6 26,0 29,2 + 3,2

5 Netto 33,6 26,0 29,2 + 3,2 Kirjastopalvelut Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja asetukseen ja se luetaan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalais-valmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on pääkirjasto ja kolme lainauspistettä. Laatua elämään kaikissa ikä-vaiheissa projektin käynnistämi-nen lukuharrastuksen lisäämiseksi Aineistohankinta Alavieska/Sievi ei seutulainamaksua vähemmän kysyttyjen tietokirjojen välityksestä Alueellisen kirjaston perustamis-mahdollisuuksien selvittäminen Selvitystä jatketaan syventävän yhteistyön mallilla ilman hallinnon yhdistämistä Lainojen lukumäärä Lainat/asukas 29, ,3 + 0,3 Lainat/aukiolotunti 45, ,7 + 0,3 Kustannukset /laina 2,04 2,41 2,28-0,13 Henkilöstö lkm 2,5 2,5 2,3-0,2 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Menot 151,4 165,3 160,3-5,0 20,8 18,0 18,7 + 0,7 Netto 130,6 147,3 141,6-5,7 Sisäiset erät 22,6 29,6 23,3-6,3 Poistot 5,8 5,7 5,8 + 0,1 Laskennalliset erät 13,3 9,9 11,3 + 1,4

6 Nuorisotyö Nuorisotyö pyrkii tukemaan nuorten mahdollisuuksia, asemaa ja toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa. Lautakunta jakoi nuorisotoimintaan avustuksia yht Avustusta saivat Alavieskan 4H-yhdistys ry, Alavieskan Lapsi- ja Nuorisokuorojen kannatusyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Alavieskan yhdistys ry, Ylikäännän kyläyhdistys ry ja Rock Yhtye Giant Jack. Nuorison lähipalvelujen tuottaminen nuorisotiloissa Uudenlaisen palvelutuotannon kokeilun jatkaminen Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotus ja työpajaprojektit Uusien nuorisotilojen käyttö vakiintunut Nuorisosihteerin opintovapaan sijaisuus ostopalveluna 4H:lta ja Viriltä, nuorisotiedotuspiste kirjastolla, työpajaprojekti Sievin kunnan hallinnoimana 0-28 vuotiaat Nettomenot /alle 29-vuotiaat 77,99 86,91 90,35 + 3,44 Henkilöstö 0,8 1,3 1-0,3 Menot 66,0 84,2 81,5-2,7 1,6 1,6 + 1,6 Netto 64,4 84,2 79,9-4,3 Sisäiset erät 4,4 1,6-2,8 Poistot 5,3 4,2 10,3 + 8,9 Laskennalliset erät 8,4 2,8 3,2 + 0,4 Museo

7 Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan kotiseutumuseo ry:n kanssa Menot 3,0 5,0 3,0-2,0 Netto 3,0 5,0 3,0-2,0 Sisäiset erät 0,1 + 0,1 Muu kulttuuritoiminta Kulttuuripalvelut tukee ja luo edellytyksiä yksityisille ja yhteisöille taiteen harrastamisessa ja kulttuuripalveluiden tarjonnassa. Toiminnassa korostetaan paikallista omaleimaisuutta ja väestön viihtyvyyttä ja juurtumista kotiseutuun. Lautakunta myönsi avustusta kulttuuritoimintaan Hannulan kotiseutumuseo ry:lle, Taluskylän kyläyhdistys ry:lle, Kamarikuoro Chorus Vallis ry:lle, Ylivieskan alueen Kuvantekijät ry:lle ja Meidän Tuotannolle. Antero Kodis ja Titta Nikula saivat kulttuuristipendit. Yhdistysten ja yhteisöjen järjestämien kulttuuritapahtumien tukeminen Lasten ja vanhusten kulttuuritapahtumat, osallistuttiin tapahtumien kustannuksiin, vuoden päätapahtuma Alavieska-viikot Kunnan järjestämien tapahtumien painopiste lasten tapahtumissa Menot 12,2 14,5 8,4-6,1 0,2 Netto 12,2 14,5 8,2-6,3 Sisäiset erät 0,1 + 0,1 Poistot Laskennalliset 0,5 erät Liikuntapalvelut

8 Liikuntapalveluiden tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen järjestämisestä on vastannut Alavieskan Viri vuodesta 1993 alkaen. Sivistyslautakunta jakoi stipendit SM-mitalisteille. Vuonna 2008 stipendin sai 17 urheilijaa. Lasten ja nuorten monipuolisen liikuntaharrastustoiminnan järjestäminen Aikuisten terveysliikunnan edistäminen järjestämällä kuntokampanjoita sekä erilaisia kuntoliikuntatapahtumia Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten kanssa Ohjattua liikuntaa järjestettiin eri-ikäisille lapsille seuran jaoston toimesta. Lajeina olivat lentopallo, jalkapallo, yleisurheilu, hiihto, ampumahiihto sekä pienimmille liikuntaleikkikoulu. Miesten ja naisten punttijumpat jatkuivat. Järjestettiin hiihto-, pyöräily- ja kävelykampanjat sekä kuntoilutapahtumia. Reuma-, sydän-, invalidien sekä eläkeläisten kanssa yhteistyössä järjestettiin erityisliikuntaa. Menot 88,3 91,1 92,8 + 1,7 Netto 88,3 91,1 92,8 + 1,7 Sisäiset erät 1,9 0,6 0,2-0,4 Poistot 16,5 13,5 14,4 + 0,9 Laskennalliset erät 15,4 Raittiustyö Raittiustyö pyrkii tukemaan nuorten mahdollisuuksia, asemaa ja toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäisemään nuorten ongelmia ja ongelmakäyttäytymistä. Menot 4,3 5,9 0,8-5,1 Netto 4,3 5,9 0,8-5,1

9 Sisäiset erät 0,6 0,7 + 0,1 Poistot Laskennalliset erät 1,5 0,8 0,9 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Menot 2 394, , ,2 + 5,4 53,6 34,2 40,1 + 5,9 Netto 2 341, , ,1-0,5 Netto /asukas Sisäiset erät 517,1 535,7 477,3-58,4 Poistot 104,9 100,6 105,8 + 5,2 Laskennalliset 195,1 164,5 193,6 + 29,1 erät Kustannukset /as

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT PALVELUOHJELMA 2012 2014 Sisällys 1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluohjelman tarkoitus... 3 2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 3 3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot