Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014"

Transkriptio

1 Tulosalue: 700 Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,2 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,7 Netto ,5 muutokset muutokset Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,7 Vuokratuotot ,9 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut yhteensä ,3 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,7 Vuokrakulut ,2 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Laskennalliset erät ,7 Ylijäämä / Alijäämä ,5 Toimintakate/ (1 000 ) TP 711 Kirjastopalvelut TA TP 714 Liikuntapalvelut

2 711 Kirjastopalvelut Tulosalue: Kirjastopalvelut 711 Kirjastopalvelut muutokset Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,4 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,7 Netto ,0 Laadukkaiden ja monipuolisten kirjastopalveluiden tarjoaminen kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Vaikuttavat kirjastopalvelut talousresurssien antamissa puitteissa. TP TA TP / Huom. Lainat / asukas Kpl 12,6 13,5 11,9-5,6 Lainaajia % / asukas % 35,0 % 40,0 % 32,8 % -6,3 Käyntikerrat / asukas Käyntikerta 8,5 10 8,1-4,7 Nettokulut / asukas 52,00 50,00 49,16-5,5 Kirjallisuuden hankinta / asukas 3,80 5,00 2,93-22,9 Nettokulut / laina 4,10 3,70 4,10 0,0 Lainat Kpl ,3 Verkkokäynnit Kpl ,5 Käynnit Käyntikerta ,0 Kotihoidon asiakkaiden kirjastopalvelujen käynnistäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Mittari Kotihoidon kautta saadut uudet asiakkaat Kirjastopalvelut niille kotihoidon asiakkaille, jotka palvelua haluavat Vastanneet asiakkaat Kokoelman kehittäminen Ei tehty Ei uusia asiakkaita Kirjaston tiloissa pidettävät eriaiheiset näyttelyt Tiedonhankinnan opetus Näyttelyiden määrä Oppilasmäärä Näyttely kerran kuussa 6 Tiedonhaun opettaminen eri ikäryhmille (ainakin esikoulu, 2.lk., 4.lk. ja 7. lk.) 264 oppilasta

3 Tulosalue: Kulttuuripalvelut Kulttuuriohjaaja muutokset Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,8 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,4 Netto ,3 Kulttuuripalvelut tukevat kaupunkilaisten viihtyvyyttä organisoimalla monipuolista tapahtumatarjontaa sekä tiedottamalla kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta, retkistä ja muista virkistysmahdollisuuksista. Kulttuuripalvelut ovat osa kaupungin vetovoimaisuutta ja kaupunki-imagon rakentamista. Toimintaan kuuluu taiteiden ja paikallisen kotiseututyön tukeminen mm. vastaamalla Kellarikallerian tiloista, kalustosta ja näyttelyistä sekä kotiseutuarkistosta, museoista ja niiden esineistöstä. TP TA TP / Huom. Kulttuuritapahtumat Museot Näyttelyt Tapahtumien määrä Kpl Kpl ,8 0,0-21,4 Osanottajat yhteensä Kävijät Kävijät ,0 1,5-16,5 Konservatorio Oppilaspaikka / ,8 Kulttuuripalvelut Netto / asukas 12,90 11,47 11,94-7,4 Sis. Konservatorion osuuden Netto / asukas 20,40 17,35 18,03-11,6

4 Museotuvan katto Kuivataipaleen museokanavalla vaatii korjausta Mittari / keinot Rakennuksen omistaja Uusi huopakatto kolmiorimakattona Katto korjattu. Kotiseutumuseon katon maalaus Kesäohjelmaa tapahtumien muodossa museoympäristöihin: paikallishistoriaan liittyvät konsertit ja yhteislaulutilaisuudet Rakennuksen omistaja Museotapahtumien tuottamiseen paneudutaan historian kautta Selvitetään suunnitelmakaudella, onko toteutettavissa. Ei kaupungin rakennus. Saavutetaan uutta museoyleisöä Ei tehty. saavutettu. Opasteita petrataan Kotiseutumuseon osalta Näyttävämpi kyltti museon läheisyyteen Tieto ja museokävijät lisääntyvät Ei tehty. Pidetään tarjotut kulttuuripalvelut kuntalaisille laadukkaina ja mielenkiintoisina edelleen Lastenkulttuuriin panostetaan tarjoamalla päiväkoteihin ja kouluihin kaikille lapsille suunnattuja esityksiä ja kehitetään mahdollisuuksia osallistua enemmän näyttelyihin ja paikallisiin esityksiin vrt. Lumo ja Kellarikalleria Hyödynnetään saatuja palautteita ja aiempia kokemuksia Organisoidaan helppoja ratkaisuita lastenohjaajien ja opettajien kannalta Asiakastyytyväisyys saavutettu. säilyy ja ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa elinympäristöönsä ja ohjelmaan Lapsille tarjottavat saavutettu. kulttuuripalvelut ovat kaikkien saavutettavissa perheen taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ihmiset on opetettava jo lapsena käyttämään kulttuuripalveluita ja tarjottava eri vaihtoehtoja harrastaa ja toimia. Tämä estää pitkällä tähtäimellä myös nuorten aikuisten syrjäytymistä.

5 Tulosalue: Nuorisotoimi muutokset Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,9 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,3 Netto ,9 Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotoiminnalle kunnassa ja kehittää toimintaa yhdessä paikallisten järjestöjen, eri oppilaitosten ja kotien kanssa. Kaatron koululle valmistuvien uusien nuorisotilojen myötä tulee mahdollisuus toiminnan laajentamiseen. TP TA TP / Huom. Nuorisotoimi Toimintakerrat ,2 Osallistuneet ,4 Nuorisotilat Kpl vuoden alussa ,0 Leirit ja tenavaparkki Osallistuneet ,4 Vuorokaudet ,0 Vuorokaudet ,0 Iltapäiväkerhotoiminta Kerhot ,0 Lapset ,7 Etsivä nuorisotoimi Nuoret ,9 Kontaktit #JAKO/0! Sammaltalo Käyntikerrat ,4 Käyttäjät ,2 Avustukset / asukas 0,30 0,67 0,13-56,7 / alle 29 v 1,12 2,36 1,99 77,7 Nettomenot / asukas 13,01 13,98 13,42 3,2 / alle 29 v 49,00 51,79 37,61-23,2

6 Tapahtumatoiminta Mittari / keinot Järjestetään tapahtumia tai retkiä 2-3 vuodessa. Saada mahdollisimman laaja ikäskaala osallistujiin, eli palvella mahdolisimman hyvin eri ikäisiä kuntalaisia. Tapahtumia ei järjestetty. Uudet nuorisotilat mahdollistavat talotoiminnan laajentamisen (talon avaamisen jo iltapäivällä) sekä pienryhmätoiminnan aloittamisen. Erilaiset ryhmät ja kerhot Erilaisen ryhmä- ja kerhotoiminan aloittaminen. Siirtyi vuodelle Päiväleiritoiminta sekä toimintaleirit kesällä lasta päiväleiritoimintaan sekä lasta leireille. Saada madollisimman isot ryhmät toimintoihin mukaan. Auttaa samalla lapsiperheitä kesäloman hoitojärjestelyissä. Päiväleiri- ja leiritoimintaan saatiin riittävät ryhmät ja toiminta meni suunnitellusti. Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Työn painopiste: toisen asteen koulupudokkaat sekä peruskoulun päättäneet. Tehostaa edelleen yhteistyötä opojen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö peruskoulun kanssa tiivistä ja hyvää. Ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä tehostettava edelleen.

7 714 Liikuntapalvelut Tulosalue: Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: 714 Liikuntapalvelut muutokset Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,1 Netto ,1 Edistää hyvinvointia ja liikunnan harrastusta. Ei suuria muutoksia tulevalle kaudelle. Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen. Vuonna alitimme kerhotoiminnan ala- ja yläkouluikäisille. Kerhoja pidettiin omatoimintana, koulujen kerhotoiminnan alla sekä Liikkuva koulu-hankkeen alla. Liikuntapalveluide alla olevat tapahtumat. TP TA TP Liikuntapalvelut Tilaisuudet ,7 Osanottajat ,7 Avustukset ,1 Uimahalli Kävijät ,4 Kuntosali Kävijät ,1 Liikuntaryhmät Ryhmien lukumäärä ,1 Osallistujat ,1 Liikuntakulut ,0 Liikuntakulut / asukas 39,40 39,33 49,43 25,5 Liikuntatoimi ja uimahalli ovat mukana yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa. Liikuntatoimella on 14 erilaista liikuntaryhmää, jotka on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja kroonisesti sairaille ihmisille. Uimahallin toimintaa kehitetään. Järjestetään aikuisten uimakouluja ja/tai kertauskursseja sekä lapsille kesäuimakouluja. Liikuntatoimen perustoimintoja kehitetään, järjestetään omia tapahtumia ja tempauksia. Mittari / keinot Tutustuttaminen uimahallin ja kuntosalin palveluihin tapahtumien kautta. Osallistujat / ryhmät Lisätä liikuntatoimen näkyvyyttä sekä lisätä ihmisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Järjestää lisäryhmiä henkilöstön ja tilojen antamissa puitteissa. Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen. / Huom. Yhteistyötä tulee edelleen laajentaa. Ryhmät täysiä ja toiminnan taso ennallaan. Aikuisten uimakoulu toteutettu keväällä ja syksyllä sekä lasten uimakoulut kesäkuussa. Osallistujia erilaisiin Lisätä näkyvyyttä ja Lasten ja nuorten kerhotoiminta. tapahtumiin / tempauksiin kaiken kansan tekemistä.

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.4.2007 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalveluiden tulosalueena ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö. Sivistyslautakunta Jäsenet

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot