ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Verotulojen kehitys 1000 euroa e 2015 e 2016 e 2017 e 1

3 Bruttomenojen jakautuminen palvelualueittain 2015 Tekninen 14% Elinkeino Hallinto 1% 4% Hallinto Elinkeino Sivistys 17% Perusturva 64% Perusturva Sivistys Tekninen 2

4 3

5 Nettomenojen kehitys palvelualueittain TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU

6 TULOSLASKELMAOSA, ULKOINEN TP 2013 TA 2014 TAE 2015 % TOIMINTATUOTOT ,4 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratulot ,2 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTAKULUT ,6 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,6 Eläkekulut ,3 Muut henkilöstösivuk ,5 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarv.ja tavarat ,2 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE ,2 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,4 Verotulot ja valtionosuudet yhteensä ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,2 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,2 Poistoerän lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,2 5

7 6

8 RAHOITUSOSA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TP 2013 TA 2014 TA raami 2015 MUUTOS EUROA MUUTOS % Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ ,5 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ ,5 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/ ,7 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos ,6 7

9 TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomäärä raha Investoinnit: Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta. 8

10 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet Äänioikeutetut Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 1,8 2,1 3,0 Tulot 4,0 4,0 4,0 Netto -2,2-1,9-1,0 Sisäiset erät 2,2 1,9 2, Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät

11 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 4,4 9,5 9,5 9,6 9,6 Tulot Netto 4,4 9,5 9,5 9,6 9,6 Sisäiset erät 1,3 0,3 0,3 0,3 0, Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 15,6 17,5 17,5 17,6 17,7 Tulot Netto 15,6 17,5 17,5 17,6 17,7 Sisäiset erät 2,1 1,2 1,3 1,3 1,3 10

12 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen varataan euroa ja veteraanien avustajatoimintaan euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Khall.asiat Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 149,6 146,7 161,0 156,9 158,0 Tulot Netto 149,6 146,7 161,0 156,9 158,0 Sisäiset erät 7,0 9,4 10,2 10,2 10, Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana. 11

13 Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 417,6 409,4 417,4 423,6 430,8 Tulot 12,4 8,1 5,5 5,5 5,5 Netto 405,2 401,3 411,9 418,1 425,3 Sisäiset erät -345,8-352,1-356,5-358,0-360, Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 37,0 43,5 41,6 43,9 44,4 Tulot 10,8 11,0 11,0 11,0 11,1 Netto 26,2 32,5 30,6 32,9 33,3 12

14 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 Tulot Netto 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 624,9 629,8 650,9 656,2 662,1 Tulot 23,2 23,1 20,5 20,5 16,6 Netto 601,7 606,7 630,4 635,7 645,5 Sisäiset erät -335,5-326,4-342,8-344,0-348, ukas

15 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy, minkä lisäksi elinkeinopalveluja ostetaan Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:ltä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuneiden tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi (myynti/vuokraus) yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon Ylivieskan Seutukunnalta on varattu noin euroa. Kunnan markkinointiin on varattu euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu euroa (10 Yritysten markkinoinnin tukemiseen on varattu euroa, maksimi yritystuki on 400 euroa/vuosi/yritys. Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 10,9 8,0 8,0 7,5 7,0 Yritysten lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 68,2 70,7 69,3 70,0 70,8 Tulot 4,8 4,8 Netto 63,4 65,9 69,3 70,0 70,8 Sisäiset erät 2,3 2,0 3,7 3,7 3,7 14

16 3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 Tulot Netto 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,1 1,2 1,2 1, Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään euroa ja metsäta Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. 15

17 Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä Sukupolvenvaihdokset kpl Käsitellyt Euhakemukset ,6 4,5 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet kpl Henkilöstön lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 94,9 90,3 94,6 95,6 96,7 Tulot Netto 94,9 90,3 94,6 95,6 96,7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 167,8 165,6 168,6 170,2 172,1 Tulot 4.8 4,8 Netto 163,0 160,8 168,6 170,2 172,1 Sisäiset erät 3,2 4,8 4,9 4,9 4,

18 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito sekä sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot , , , Tulot 2,0 Netto , , ,

19 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3101 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kehitetään henkilöstöjohtamista, esimies- ja alaistaitoja koulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Opetushallitukselle kuuluu varhaiskasvatuksen viranomaisvalvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus sekä uuden lainsäädännön valmistelu. On arvioitu, että uusi varhaiskasvatuslaki astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Kallion kunnissa selvitetään vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 41,1 45,0 56,8 58,7 60,6 Tulot Netto 41,1 45,0 56,8 58,7 60,6 Sisäiset erät 7,9 8,2 6,4 6,5 6,5 18

20 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja johtokunnan hyväksymä työsuunnitelma. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat: oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella, laatukriteerit mittarina jatketaan syksyllä 2014 aloitettua paikallisen kehittämissuunnitelman laadintaa sekä opetussuunnitelmien uudistamisprosessia valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen koulupsykologitoiminnan järjestäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: painopisteinä liikunnan, ravinnon ja toisten huomioimisen merkitys hyvinvoinnille jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa henkilökunnan täydennyskoulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen oppilaita Esiopetuksen oppilaita Henkilöstö lkm Kokonaistuntien määrä 763,5 763, Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 37/37 35/35 36/36 41/41 39/39 Opetustoiminnan välittömät kustannukset Kuljetuskustannukset Ruokailukustannukset

21 Muun oppilashuollon Hallintokustannukset Kiinteistökustannukset Kustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset Laskennallinen yksikköhinta Erotus 2009 tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös talousarvio talousarvio Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 2 462, , , , ,0 Tulot 88,3 60,8 61,5 60,0 60,0 Netto 2 374, , , , ,0 Sisäiset erät 738,8 674,9 741,0 750,0 750,0 Poistot 150,5 150,4 137,9 150,0 150, Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet päiväopetuksen varmistaminen kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla 20

22 Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa Oppilasmäärä ,82 18,25 18,33 18,47 18,60 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 31,1 27,4 27,5 27,7 27,9 Tulot Netto 31,1 27,4 27,5 27,7 27, Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet syksyllä 2015 alavieskalaisia oppilaita 25 musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa Oppilasmäärä ,62 29,25 28,66 29,35 29,40 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 29,0 33,8 33,1 33,9 34,0 Tulot Netto 29,0 33,8 33,1 33,9 34,0 21

23 3212 Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja lainauspiste yhtenäiskoululla sekä pieni siirtokokoelma Omavieskassa. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto säilyy palvelualttiina laadullisena lähipalveluna kirjasto säilyy kuntakuvioista huolimatta ajantasaisena ja monipuolisia palveluja tarjoavana paikkana henkilökunta koostuu Kirjasto A:n 4 :n kelpoisuusehtojen mukaisista henkilöistä. Valtioneuvoston asetus nro 1157/2009 kirjastoasetuksen 4 :n muuttamisesta tuli voimaan Axiell-Aurora kirjastojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen uusi Tiekkö-kirjastostrategia yhteistyötä koulun, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti Painopistealueet vuonna 2015 asiakaspalvelun tason säilyttäminen tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Tiekkö-yhteistyö Toiminnalliset tunnusluvut Lainojen lukumäärä Lainat/asukas 23, Lainat/aukiolotunti 34, ,80 2,58 2,82 2,94 2,99 Henkilöstö lkm 2,14 2,7 2,5 2,5 2,5 22

24 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Menot 162,9 192,5 182,8 185,5 188,3 Tulot 29,1 19,0 3,0 3,0 3,0 Netto 133,8 173,5 179,8 182,5 185,3 Sisäiset erät 41,7 49,6 54,3 54,0 54,0 Poistot 4,0 4,0 4,1 4,0 4, Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotoimen palvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan 4H-yhdistys. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa nuorten aloitekanavatoiminta kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Su 2015 Su vuotiaat Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot 28 vuotiaat 74,60 68,27 71,90 72,50 72,80 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 76,6 73,4 74,3 75,0 75,3 Tulot 1,1 2,4 2,4 2,5 2,5 Netto 75,5 71,0 71,9 72,5 72,8 Sisäiset erät 4,2 3,6 3,6 3,6 3,6 Poistot 5,9 3,6 3,6 3,6 3,6 23

25 3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Sisäiset erät 1,6 1,6 2,8 2,8 2, Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 10,5 12,3 12,4 12,5 12,6 Tulot 0,8 Netto 10,5 11,5 12,4 12,5 12,6 Sisäiset erät 4,2 4,2 0,4 0,5 0,5 24

26 3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 98,3 99,1 100,7 101,0 101,5 Tulot Netto 98,3 99,1 100,7 101,0 101,5 Sisäiset erät 3,5 0,9 1,0 1,0 1,0 Poistot 7,8 7,1 8,5 8,5 8, Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä 25

27 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Tulot Netto 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Sisäiset erät 1,1 1,0 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 2 917, , , , ,0 Tulot 118,5 83,0 66,9 66,0 66,0 Netto 2 799, , , , ,0 Sisäiset erät 801,8 752,1 809,7 820,0 820,0 Poistot 166,0 165,4 154,1 155,0 155, , , ,

28 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot euroa Menot 35,0 70,1 63,9 64,5 65,2 Tulot - 1,5 1,5 1,5 1,5 Netto 35,0 68,6 62,4 63,0 63,7 Sisäiset erät 16,6 18,6 19,3 19,3 19,3 Poistot 4,1 18,3 17,8 15,0 5,0 27

29 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen metsäomaisuuden myynti Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 56,7 52,0 55,8 56,4 56,9 Tulot 46,2 155,6 215,6 17,8 18,0 Netto 10,5-103,6-159,8 38,6 38,9 Sisäiset erät Poistot 38,1 32,3 34,3 26,6 21, Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 28

30 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatiepituudet Avustettavat Avustettavat Yksityistie- metsätiet yksityistiet avustukset 11,2 km 77,60 km 78,61 km Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 87,9 88,8 88,2 89,1 90,0 Tulot - 0,2 0,1 0,1 0,1 Netto 87,9 88,6 88,1 89,0 89,9 Poistot 126,1 105,7 92,1 85,8 64, Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/ v. Myönnetyt rak.luvat Ilmoitukset Korjausavustukset t 1, Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot Menot 227,6 265,8 291,5 294,4 297,4 Tulot 18,1 85,2 47,7 48,2 48,7 Netto 209,5 180,6 243,8 246,2 248,7 Sisäiset erät 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 29

31 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet k 2 ) parantaminen kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toimintamenot ja -tulot euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2013 Ta2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 829,4 793,9 952,4 961,9 971,5 Tulot 799,8 870,8 942,2 951,6 961,1 Netto 29,6-76,9 10,2 10,3 10,4 Sisäiset erät -241,4-250,4-287,2-287,2-287,2 Poistot 196,4 231,2 236,0 226,7 213, Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 471,4 486,0 471,3 476,0 480,8 Tulot 334,0 320,0 311,1 314,2 317,4 Netto 137,4 166,1 160,2 161,8 163,4 Sisäiset erät -215,9-192,3-195,8-195,8-195,8 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30

32 Perusturvan kiinteistöt Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 212,0 212,1 129,0 130,3 131,6 Tulot 487,4 449,0 409,9 414,0 418,1 Netto -275,4-236,9-280,9-283,7-286,5 Sisäiset erät -7,0 15,9 15,2 15,2 15,2 Poistot 29,5 71,8 211,1 222,0 221, Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut viemäriverkostoa saneerataan 0,8 km /vuosi. vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Veden myynti m Jäteveden kuutiomäärät Henkilöstö Toimintamenot ja -tulot Menot 370,5 372,8 382,6 386,4 390,3 Tulot 335,5 351,0 385,0 388,8 392,7 Netto 34,9 21,8-2,4-2,4-2,4 Sisäiset erät -22,4-22,6-22,7-22,7-22,7 Poistot 62,5 66,9 60,6 51,7 49,7 31

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalveluiden tulosalueena ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö. Sivistyslautakunta Jäsenet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot