Tulevaisuuden lukio ja työelämä digitaalisuus muuttaa maailmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden lukio ja työelämä digitaalisuus muuttaa maailmaa"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden lukio ja työelämä digitaalisuus muuttaa maailmaa Opetusalan vaikuttajatilaisuus Työpajojen yhteenveto

2 Pilvipalveluiden mahdollisuudet Dr. Caj Södergård, Research Professor, VTT

3

4 Pilvipalveluiden mahdollisuudet Keskustelun yhteenveto Etuja Tiedon siirron ja käyttöönoton helppous, pääsee eri laitteilla käsiksi Avaa uusia pedagogisia mahdollisuuksia Tukee ryhmätyöskentelyä ja tavoitteellista yhteistyötä (voi työskennellä yhtä aikaa pilvessä) Haittoja Kaupallisuus "Ylitarjonta", ei yhtenäisiä ratkaisuja Valmiudet Ei vaadi mitään uutta, voi ottaa käyttöön siitä vaan Oppilaat osaavat jo käyttää Osallistujat olivat kuulleet Opetushallituksen Pilviväylä-hankkeesta, mutta asiaa ei tunnettu tarkemmin eikä sen tarpeellisuutta ymmärretty.

5 Tietoturva nykyyhteiskunnassa Valtteri Peltomäki, myyntijohtaja, Nixu

6 Tietoturva nyky-yhteiskunnassa Keskustelun yhteenveto Tietoturva-asiat: monimutkaisia, jäsentymättömiä, pelkoa herättäviä.. Peikkoja! Oppilaat ovat vastuuttomia. Salasanat ymmärretään tietoturvaksi - ei käyttäytyminen verkossa. Kyberturvallisuus - verkottuneen maailman turvaamista; ihmiset, yritykset, yhteiskunta Identiteetti digitaalinen identiteetti; tieto vain oikein ihmisten käytössä, tieto ei muutu Ei ymmärrystä mitä tietoa operaattori kerää/yhdistää/ käyttää; jokaisen paikka tiedossa + someelämän tiedot Digitaalisen maailman ymmärtäminen helpottaisi hyväksymistä ja sopeutumista Kaikista puutyötunneille osallistujista ei tule puuseppiä vs. kaikista ohjelmointiin tutustuvista ei tule nörttejä! Digiosaaminen on kansalaistaito: järjestelmien logiikan ymmärtäminen, tiedonkulun logiikka, liiketoimintalogiikka Opetusta tarvitaan

7 Älykäs luokkahuone Petri Liuha, Action Line Leader, EIT ICT Labs

8 Älykäs luokkahuone Keskustelun yhteenveto Tarvitaan enemmän vuorovaikutustaitoja ja työskentelyä tiimeissä kaikilla tunneilla (uuden tiedon tuottaminen yhdessä kannustaa oppimisessa) Pois tyypillisestä rivi-istumisesta Tiedon jakaminen toisille helpottuu ja nopeutuu Opiskelun innostava ilmapiiri paranee kun saa käyttää teknisiä laitteita Välineistön pitää kannustaa oppimistilanteissa, oppilaiden pitää saada oppia eri tavoilla Oppilaiden parempi osaaminen laitteiden käytössä pitäisi hyödyntää Verkko-opetus myös kotona pitäisi olla mahdollista Opettajien työ murroksessa: jatkossa enemmän fasilitaattorin työtä Opettajien asenne ratkaiseva siinä, miten luokassa toimitaan ja miten laitteisiin panostetaan Teknisten laitteiden helppokäyttöisyys opettajille tärkeätä Opettajien pitäisi päästä eroon pelottavista tilanteista opastuksella ja kannustuksella Opetussuunnitelmat eivät saa estää muutoksien läpivientiä opettamismenetelmissä Yo -kirjoitukset pitäisi lopettaa ja edistää näyttöjen sekä kypsyyskokeiden osuutta Huoli: älykkäiden laitteiden käyttöönotto eriarvoistaa kouluja, opettajia ja oppilaita

9 Tulevaisuuden koulu ja digitalisaatio Mervi Karikorpi, johtaja, Teknologiateollisuus ry

10 Tulevaisuuden koulu ja digitalisaatio Keskustelun yhteenveto Resurssit huolenaiheena (raha, opettajien aika) Jakamisen kulttuuri kunniaan, avoin tiedon ja taitojen jakaminen kollegojen kesken. Digitaalisuus mahdollistaa kahlehtivan tuntikaavion murtamisen ja dynaamisen oppimismallin -> projektit, yhdessä tekeminen Painopiste saa muuttua opetuksesta oppimiseen ja tuntijaosta/lukkarista oppimistavoitteisiin. Rakenteiden muuttaminen on vaikeaa ja hidasta kouluissa. Motivaatiota täytyy johtaa, intohimo on tunnistettava, mutta intohimokin syntyy kosketuksista asioiden kanssa ja nojaa perusopetukseen. Lukiossa täytyy hyödyntää eritasoisia potentiaaleja oppilaissa. Lukioiden ja yritysten yhteistyötä täytyy lisätä, selkeitä projekteja ja lopputuloksia, valmentaminen työelämään. Oppimisympäristö on vapaa, ei koulu tai rakennus, voi opiskella missä vain. Silti oppiminen yhteisöllistä. Tulevaisuuden koulussa opettajat ovat valmentajia ja ohjaus lisääntyy huomattavasti. Opettajankoulutusta on siis kehitettävä.

11 Tulevaisuuden ammatit ja taidot digitaalisessa maailmassa Jyrki Koskinen, Yliopisto- ja yhteiskuntasuhteet, IBM

12

13 Tulevaisuuden ammatit ja taidot digitaalisessa maailmassa Keskustelun yhteenveto: tulevaisuuden ammatit Teknologia luo uudet mahdollisuudet töiden organisoitiin - analytiikka on arvossaan Lääkärit ja juristit - tarve vähenee Tiedon seulojat ja analysoijat. Filtterit - suodattajat. Analyysi ja lähdekritiikki Härpäkkeiden opastajat Laitteiden tekijät voimissaan Tutkijat ja insinöörit säilyvät Koneiden opettajat (kiertävät) Verkossa toimimisen opastajat Härpäkkeiden opastajat Ihmistä lähellä olevat ammatit kukoistavat Hyvinvointipalvelut: personal trainer, mielen ja sielun henkilökohtaiset hoitajat Oppimisen ohjaajat Hyvinvointialan merkityksen kasvu Sparraajat - henkilökohtaistajat Yhteiskunnan toimintaan liittyvät palvelut pyörivät edelleen. Politiikka, ravinnontuotanto, turvallisuus työllistävät edelleen. Aktivismi nousee - uusi Koijärvi. Poliittinen järjestelmä säilyy Ruoan tuottajat Luonnontieteellinen järjestelmä - Uusi ympäristöoppi Turvallisuuspalvelut - netti ja terrorismi, uusia riskejä. Ryhmätyötaidot, sosiaaliset taidot korostuvat

14 Tulevaisuuden ammatit ja taidot digitaalisessa maailmassa Keskustelun yhteenveto: tulevaisuuden taidot Tiimityö (myös opettaminen tiimityötä) Verkostoituminen - ei yksin puurtaminen Itsensä johtaminen: tuloksen teko, projektityöskentely, tavoitteellinen tekeminen, jaksamisen hallinta. Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa: itsensähoitamisen taidot Oppimaan oppimisen taidot Analytiikka ulkoa opettelun sijaan Kriittinen tarkastelu Luova ongelmanratkaisu - optimismi, joustavuus, oppimiskyky Osaamisen ja potentiaalin tunnistaminen - hyvä johtaja: innostaja, ilon lisääjä vai negatiivinen, leipääntynyt, väheksyvä Henkinen vahvuus - uskonvahvistus omaan osaamiseen - pystyvyysuskomus Muutoskyky Kulttuurinen ymmärrys

15 Tulevaisuuden ammatit ja taidot digitaalisessa maailmassa Keskustelun yhteenveto: opetusmenetelmät Opettaja osaamisen ja potentiaalin tunnistaja - hyvä johtaja: innostaja, ilon lisääjä, motivaattori, valmentaja / mentori / tutor - vahvuuksien korostaminen Kasvatustehtävä korostuu Pelon poistaminen - Omien rajojen löytäminen - opojen merkitys kasvaa. Itsetunnon rakentaminen - kaikkien opettajien tehtävä. Kannustava, rehellinen arviointi - itsearviointi kehittyy. Opettaja kanssaoppija, ei kaiken tietäjä Metataitojen ohjaamisen taidot - oman aineen, mukavuusrajojen, ulkopuolelle. (Nykyiset yo-kirjoitukset ohjaavat liikaa opetusta.) Tiimityöhön valmentaminen Yhteisöllisyyden rakentaminen Ryhmäytyminen (tavoite ja tekemisen muoto) Projektityöt Koulutuksen rakenne - ei koeviikkoja, arvioinnin uudistaminen, tiedon rakentaminen Henkilökohtaistaminen - tavoitteilla ei kattoa, ei kaikkea kaikille

16 Yritys-lukioyhteistyö Riina Liehu, Senior HRD Specialist, Basware

17

18

19

20

21

22 Yritys-lukioyhteistyö Keskustelun yhteenveto Baswaren yhteistyömalli kiinnosti paljon Myös oppilaille olisi hyvä kertoa, mitä yritys itse oppi yhteistyöstä. Moni opettaja ei tunne koulun ulkopuolista elämää, koska ei ole kokemusta yritysmaailmasta. On vaikeaa saada koulusta muita opettajia innostumaan asiasta. Opettajien työharjoittelu on hyvä idea, mutta opettajalle pitää palkata sijainen siksi aikaa. Joillakin lukioilla on pitkä kokemus yritysyhteistyöstä. Vaatii resursseja ja pitkäjänteisyyttä sekä koululta että yritykseltä. Lukiot ovat kiinnostuneita yhteistyöstä tai edes yritysten vierailuista oppitunneille. Yritysyhteistyön avulla saadaan mm. konkreettisia esimerkkejä työelämästä ja siitä, mihin pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa tarvitaan. Työelämästä puhuttaessa on hyvä tuoda esille, että töissä käytetään paljon erilaisia ohjelmia ja nopeasti oppiminen on tärkeää.

23 Viestiseinän kommentteja Poimintoja Lapset ja nuoret osaavat käyttää teknologiaa, mutta on eri asia osata käyttää sitä työelämän vaativissa tehtävissä. Toki viihteellisestä käytöstä saa hyvän pohjan > opetusta TARVITAAN. Missä muussa ammattikunnassa työnantaja ei tarjoa työntekijälle työkaluja? Lukiokoulutus ei kykene vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Koulutus on liian ohjattua, valinnaisuutta olisi lisättävä radikaalisti. Valinnaisuuden lisääminen olisi perusta rohkealta muutokselle. Rakenteita pitäisi rikkoa rohkeasti. Opetusalalle on hakeutunut hyvin turvallisuushakuista väkeä - muutosten tekeminen on SUURI HAASTE. Yksi tärkeä taito, mitä kouluissakin voisi miettiä, on kuuntelun taito. Se on tärkeää yhteiskunnassa, jossa kaikki viestivät (etteivät kaikki vain viesti itsekseen). Miksi Päivölän tapa työskennellä ei ole levinnyt muihin lukioihin? Asetelmassa on jotain... mitä? "Työelämä" tai "koulu" ei välttämättä itsekään tiedä mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Vastuu on aina viime kädessä yksilöllä itsellään. Peruskoulu ei ole tasa-arvoinen. Ääripäät kärsivät. Ei ole rohkeutta tehdä radikaaleja uudistuksia. Pitäydytään tiukasti kiinni oppiaineiden tunneista. Fokus on opeuksessa, ei oppimisessa. Lisää kommentteja: https://twitter.com/hashtag/tulevaisuudenlukio

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.).

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.). Koulutuksen tietoyhteiskunta- kehittäminen 2020 Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 Poimintoja:

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot