KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus"

Transkriptio

1 KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

2

3 Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät Taito koulunpitoon: ryhmän hallintataidot Hyvät vuorovaikutustaidot: oppilas-opettaja, työyhteisö, koti-koulu Oppilaan yksilöllinen ja yhteisöllinen tukeminen Asiantuntijuuden jakaminen: yhdessä oppiminen

4 Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Moniammatillinen yhteistyö Interkulttuurinen osaaminen Uudenlaisen oppimisen ja oppimisympäristön rakentaminen: formaali ja informaali oppiminen, paikallinen-globaali, fyysinen-virtuaalinen Verkostoituminen ympäröivän yhteisön kanssa ja kansainvälisesti

5 Johtajuuden tulevaisuuden tekoja Yhteinen kansallisen vision luominen Koulutuksen järjestäjien koulutussuunnitelmat Uudet johtamisjärjestelmät Johtamistaito Riittävien resurssien takaaminen Verkostotyö Priorisointi ja jaksamisen tukeminen

6 Suomalaiset - maailman osaavin kansa 2020 Laadukas ja uudistuva koulutus luo tulevaisuuden työelämään taitavia osaajia Pedagogista ajattelua ja toimintaa tulee uudistaa Ongelmanratkaisu, yhteistyö, kriittinen ajattelu, innovointi sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen osaaminen ovat taitoja, joita tarvitaan Huolenaiheita: oppimistulosten lasku eriytymiskehitys oppilaitosten ja sukupuolten välillä TVT-opetuskäytön vähäisyys opetuksen järjestäjien taloudellinen tilanne

7 KuntaKesu paikallisen strategisen suunnittelun ja koulutuspoliittisen keskustelun tukena

8

9

10 Kunnassa jo käytössä olevia suunnittelun, toiminnan toteuttamisen ja arvioinnin työkaluja Strategiat ja toimintaohjeet Toimintaa ohjaavat suunnitelmat kuten opetussuunnitelma Talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiakirjat Prosessikuvaukset ja yhteistyösopimukset Omat haasteet Toimialojen yhteiset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät suunnitelmat Arviointiasiakirjat Omat haasteet Omat haasteet Paikalliseen kehittämistyöhön liittyvät suunnitelmat Terveyttä ja turvallisuutta linjaavat asiakirjat

11 Opetustoimen / sivistystoimen strategia Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Oppimi nen Osaami nen Kestävä hyvinvointi Johtaminen Tav. 5 Tav. 6 Tav. 7 Tav. 8 Tav. 9 Tav. 10

12

13 A. OPPIMINEN Oppiminen on elinikäistä ja edellisen tiedon pohjalle rakentuvaa. Se voidaan nähdä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Myös oppimisen kokonaisuus voidaan jäsentää osatekijöihin. Nämä osatekijät ovat osa oppimisprosessia. Tässä opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmassa oppiminen painottuu oppilaan osaamisen kehittämiseen painopiste: Oppimistulosten parantaminen

14 B. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN Osaamisen vahvistaminen on elinikäisen oppimisen kivijalka. Se voidaan jakaa yksilön ja yhteisön osaamisen kehittämiseen. Yksilön osaamisen kehittäminen on ammatillisuuden lisäämistä ja yhteisön osaamisen kehittäminen on yhteisöllistä oppimista. Osaamisen kokonaisuus voidaan jäsentää viiteen osatekijään. Jokaiselle osatekijälle voidaan määritellä tavoitteet ja toimintatavat. Tässä opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmassa osaaminen painottuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen painopiste: Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osalta.

15 C. KESTÄVÄ HYVINVOINTI Hyvinvointi on osaamisen ja oppimisen perusta. Se voidaan nähdä sekä yksilön että yhteisön hyvinvointina. Hyvinvointi voidaan jäsentää kolmeen osa-alueeseen. Nämä osa-alueet muodostavat yhdessä vahvan pohjan kestävälle hyvinvoinnille painopiste: Koulujen ja oppilaitosten turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen

16 D. JOHTAMINEN Johtaminen on onnistumisen organisointia. Se on sitä sekä yhteisön että yksilön näkökulmasta. Johtamisen kokonaisuus voidaan jäsenellä viiteen osa-alueeseen. Kullekin osa-alueelle voidaan määritellä tavoitteet ja toimintatavat painopiste: Opetuksen järjestäjän strategisen johtamisen vahvistaminen

17

18 Opetussuunnitelma uudistamisen välineenä

19 Miksi kehittämiskouluverkosto?

20 Maailma on muuttunut. Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut. Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet. Olemme ylpeitä suomalaisesta peruskoulusta, mutta olisiko myös koulun aika muuttua?

21 Millainen on maailman osaavin kansa? Millaisia tulevaisuuden kansalaisia Suomi tarvitsee? Aktiivisia ja innovoivia Yhteisöönsä sitoutuneita, yhdessä tekeviä Luovia ja osaamistaan soveltavia Kriittisesti ja analyyttisesti ajattelevia Kansainvälisiä ja kielitaitoisia Laaja-alaisia osaajia, elinikäisiä oppijoita Tulevaisuuteensa ja itseensä luottavia Vuorovaikutteisia ja yhteistyökykyisiä Toisia arvostavia ja kunnioittavia

22 Millaisia taitoja maailman osaavimmalla kansalla on?

23 (lähde: Oppilaan osallisuus oppimiseen -kartoitus, Opetushallitus 2014)

24

25

26

27

28

29

30 KEHITTÄMISKOULUVERKOSTO ON SUOMALAISISTA KOULUISTA MUODOSTUVA YHTEISTYÖVERKOSTO, JONKA TARKOITUKSENA ON TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ SUOMALAISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ. TÄMÄ TAPAHTUU INNOVATIIVISEN JA ENNAKKOLUULOTTOMAN KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN AVULLA.

31 Kehittämiskouluverkoston tavoite Kehittämiskouluverkoston tavoitteena on Uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa Luoda ja levittää uusia innovaatioita Edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota Tukea opettajien osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista Kehittää johtamisen käytäntöjä

32

33 Kiitos!