Sisukord. Kasutusjuhend LCD televiisor. Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisukord. Kasutusjuhend LCD televiisor. Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3"

Transkriptio

1 Mudeli nr TX-L47WT60E TX-L55WT60E Kasutusjuhend LCD televiisor Sisukord Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3 Kiirjuhend Tarvikud 6 Ühendused 8 Funktsioonide tuvastamine 14 Esmakordne automaatne seadistus 17 VIERA kasutamine Toimingud 18 Kuidas kasutada espikker 19 3D-kujutiste vaatamine 20 Muud KKK 21 Hooldus 21 Tehnilised andmed 22 Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 19) Täname, et ostsite selle Panasonicu toote. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt käesolevaid juhtnööre ja hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. Käesolevas juhendis kasutatavad kujutised on ainult illustratiivse tähendusega. Kui soovite ühendust võtta kohaliku Panasonicu esindajaga, siis leiate vastava teabe üleeuroopaliselt garantiikaardilt.

2 Tähtis märkus Märkus DVB / andmeülekande / IPTVfunktsioonide kohta See teler on kavandatud vastama DVB-T (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) digitaalsete maapealsete teenuste, DVB-C (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) digitaalsete kaabelteenuste ning DVB-S (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) digitaalsete satelliitteenuste standarditele (2012. aasta augusti seisuga). Küsige kohalikult edasimüüjalt DVB-T või DVB-Si teenuste kättesaadavuse kohta teie piirkonnas. Rohkem teavet DVB-C teenuste kasutusvõimaluse kohta käesolevas teleris saate oma kaabelteenuse pakkujalt. See teler ei pruugi korralikult töötada signaaliga, mis ei vasta DVB-T, DVB-C või DVB-Si standarditele. Olenevalt riigist, piirkonnast, edastajast, teenusepakkujast, satelliidist ja võrgukeskkonnast pole kõik funktsioonid saadaval. Kõik CI-moodulid ei tööta korralikult selle teleriga. Saadaolevate CI-moodulite kohta küsige oma teenusepakkujalt. See teler ei pruugi korralikult töötada CI-mooduliga, mida teenusepakkuja pole heaks kiitnud. Olenevalt teenusepakkujast võidakse küsida lisatasu. Ühilduvus tulevaste teenustega pole garanteeritud. Kontrollige uusimat teavet saadaolevate teenuste kohta järgmiselt veebisaidilt. (Ainult inglise keeles) Panasonic ei anna garantiid teiste tootjate välisseadmete töötamisele ja toimimisele, samuti ütleb Panasonic lahti igasugustest vastutusest või kahjust, mis on seadme töös või toimimises tekkinud teiste tootjate välisseadmete kasutamisest. Sellel või mis tahes muul seadmel oleva sisu salvestamiseks ja taasesitamiseks võib vaja minna sisu autoriõiguse või muude sarnaste õiguste omaniku luba. Panasonicul pole mingit õigust sellise loa andmiseks ja Panasonic ei anna teile sellist luba ning ütleb selgesõnaliselt lahti igasugusest õigusest, võimest või kavatsusest teie nimel sellist õigust hankida. Teie kohustuseks on veenduda, et järgite selle või ükskõik mis muu seadme kasutamisel oma riigi kohalduvaid autoriõigusakte. Asjakohaste seaduste ja määruste kohta lisateabe saamiseks vaadake täiendavat teavet autoriõigusaktist või võtke ühendust selle sisu, mida soovite salvestada või taasesitada, autoriõiguse omanikuga. Kaubamärkide kohta lisateabe saamiseks vt [espikker] (Tugi > Litsents). Käesolev toode on litsentseeritud AVC-patendiportfelli litsentsiga tarbija isiklikuks ja mittekommertslikuks kasutamiseks (i), video kodeerimiseks AVCstandardi ( AVC Video ) järgi ja/või (ii) AVC-video dekodeerimiseks, mille tarbija kodeeris isiklikuks ja mittekommertslikuks tegevuseks ja/või omandas videovahendajalt, kes omab litsentsi AVC-videote vahendamiseks. Litsentsi ei ole väljastatud ja see ei kohaldu muuks otstarbeks kasutamiseks. Täiendavat teavet võib saada MPEG LA, LLC-st. Vt aadressilt 2

3 Rovi Corporation ja/või selle haru- ja sidusettevõtted ei vastuta mingil moel süsteemi GUIDE Plus+ / Rovi Guide saatekava ja muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest ega saa garanteerida selle teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi Corporation ja/või selle sidusettevõtted ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis on seotud saatekava täpsuse ja kättesaadavusega või muude andmetega süsteemis GUIDE Plus+ / Rovi Guide. Transportige ainult püstises asendis Ettevaatusabinõud Elektrilöögi, süttimise, kahjustuse või vigastuse vältimiseks pidage palun kinni alljärgnevatest hoiatustest ja ettevaatusabinõudest: Toitejuhe ja -pistik Hoiatus Kui märkate midagi ebatavalist, eemaldage viivitamatult toitepistik. Olge ettevaatlik Hoiatus Ärge eemaldage katteid ega muutke ise telerit, kuna katete eemaldamisel muutuvad voolu all olevad osad ligipääsetavaks. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja saaks hooldada. Ärge jätke telerit vihma ega liigse niiskuse kätte. Telerit ei tohi jätta tilkuva ega pritsiva vee kätte, samuti ei tohi telerile ega selle kohale asetada vedelikega täidetud anumaid, nt vaasi. Ärge sisestage kõrvalisi esemeid läbi ventilatsiooniavade telerisse. Ärge kasutage heaks kiitmata alust/kinnitusvahendit. Laske teler seadistada või paigaldada heakskiidetud seinale kinnitamise klambritega oma Panasonicu kohalikul esindajal. Vältige surve avaldamist ja lööke ekraanile. Ärge asetage telerit kaldus või ebastabiilsetele pindadele ning veenduge, et teler ei ripuks üle aluse ääre. See teler on mõeldud ainult lauale paigaldatuna kasutamiseks. Hoidke otsese päikesevalguse ja teiste kuumaallikate eest. Teler on ette nähtud töötama vahelduvvoolul V, 50 / 60 Hz. Sisestage toitepistik täielikult pistikupesasse. Veenduge, et toitepistik on hõlpsasti ligipääsetav. Ühendage toitepistik lahti, kui puhastate telerit. Ärge puudutage toitepistikut, kui käed on märjad. Ärge vigastage toitejuhet. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid. Ärge asetage toitejuhet kõrge temperatuuriga objekti lähedale. Ärge juhtmest tõmmake. Juhtme lahtiühendamisel tuleb seda hoida pistikust. Ärge liigutage telerit, kui selle juhe on pistikupesasse ühendatud. Ärge väänake ega venitage juhet, samuti ärge painutage seda liigselt. Ärge kasutage kahjustatud pistikut ega pistikupesa. Jälgige, et teler toitejuhet ei muljuks. Kasutage ainult käesoleva teleriga kaasas olevat toitejuhet. Tulekahju vältimiseks ärge kunagi asetage toote lähedusse küünlaid ega muid lahtise leegiga esemeid Ohtlik detail / väike ese Hoiatus Toode sisaldab potentsiaalselt ohtlikke osi (nt kilekotte), mida väikelapsed võivad kogemata sisse hingata või alla neelata. Hoidke neid osi väikestele lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske lastel käsitseda väikeseid esemeid, nagu näiteks SD-kaarte. Väikesed lapsed võivad sellise väikese eseme alla neelata. Eemaldage SD-kaart kohe pärast kasutamist ja pange väikeste laste käeulatusest ära. 3

4 Alus Hoiatus Ärge monteerige lahti ega muutke alust. Ettevaatust! Ärge kasutage mis tahes teist alust kui selle teleriga kaasas olevat. Ärge kasutage alust, kui see on paindes või füüsiliselt kahjustada saanud. Sellisel puhul pöörduge kohe oma lähima Panasonicu edasimüüja poole. Paigaldamise ajal veenduge, et kõik kruvid on korralikult kinni keeratud. Veenduge, et teler ei saaks alusele paigaldamisel mingeid lööke. Jälgige, et lapsed ei roniks alusele. Paigaldage või eemaldage teler aluselt vähemalt kahe inimese abil. Paigaldage või eemaldage teler selleks ettenähtud toimingut kasutades. Raadiolaine Hoiatus Ärge kasutage telerit ega VIERA puutepadjaga juhtseadet meditsiiniasutustes või kohtades, kus on meditsiiniseadmeid. Raadiolained võivad segada meditsiiniseadmete tööd ning tõrked võivad põhjustada õnnetusi. Ärge kasutage telerit ega VIERA puutepadjaga juhtseadet automaatkontrollseadmete, näiteks automaatuste või tuletõrjealarmide läheduses. Raadiolained võivad segada automaatjuhtseadmete tööd ning tõrked võivad põhjustada õnnetusi. Kui teile on paigaldatud südamestimulaator, hoidke telerist ja VIERA puutepadjaga juhtseadmest vähemalt 22 cm kaugusele. Raadiolained võivad segada südamestimulaatori tööd. Ärge võtke lahti ega muutke mitte ühelgi moel juhtmevaba telerit ega VIERA puutepadjaga juhtseadet. Sisseehitatud juhtmevaba LAN Ettevaatust! Ärge kasutage sisseehitatud juhtmevaba LAN-i, et ühendada juhtmeta võrkudesse (SSID*), mille puhul teil puudub kasutusõigus. Sellised võrgud võivad olla otsingutulemuste seas. Nende kasutamist võib pidada illegaalseks juurdepääsuks. *SSID on nimi, millega tuvastatakse ülekande ajal kindlat juhtmeta võrku. Ärge jätke sisseehitatud juhtmevaba LAN-i kõrgete temperatuuride, otsese päiksevalguse või niiskuse kätte. Raadiolainete teel üle kantud andmeid on võimalik segada ja pealt kuulata. Sisseehitatud juhtmevaba LAN kasutab sagedusribasid 2,4 GHz ja 5 GHz. Raadiolaine häirituste põhjustatud talitlushäirete ja aeglase reageerimise vältimiseks hoidke teler sisseehitatud juhtmevaba LAN-i kasutamisel eemal näiteks teistest juhtmevabadest LAN-seadmetest, mikrolaineahjudest, mobiiltelefonidest ja seadmetest, mis kasutavad 2,4 GHz ja 5 GHz signaale. Kui staatilise elektri tõttu tekib müra, võib teler lõpetada osade kaitsmise eesmärgil töötamise. Sellisel juhul lülitage teler toitelülitist välja ja uuesti sisse. Juhtmevaba LAN i ja pääsupunkti kohta leiate lisateavet järgmiselt veebisaidilt. (Ainult inglise keeles) Juhtmevaba tehnoloogia Bluetooth Ettevaatust! Teler ja VIERA puutepadjaga juhtseade kasutavad 2,4 GHz raadiosageduse ISM-laineala (Bluetooth ). Raadiolainete häirituste põhjustatud talitlushäirete või aeglase reageerimise vältimiseks hoidke teler ja VIERA puutepadjaga juhtseade eemal seadmetest, nagu muud juhtmevabad LAN-seadmed, Bluetooth-seadmed, mikrolaineahjud, mobiiltelefonid ja seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz signaali. Ventilatsioon Ettevaatust! Tagage teleri ümber piisavalt vaba ruumi liigse kuumuse ära hoidmiseks, mis muidu võiks põhjustada mõnede elektroonikakomponentide varajase kahjustumise. Minimaalne kaugus: (cm) Ventilatsiooni ei tohi takistada, kattes ventilatsiooniavasid näiteks ajalehe, laudlina või kardinaga. Olenemata sellest, kas kasutate alust või mitte, tagage teleri all asuvate ventilatsiooniavade avatus ning piisav ruum vajaliku ventilatsiooni võimaldamiseks. Teleri liigutamine Ettevaatust! Enne teleri teisaldamist ühendage kõik kaablid lahti. Kasutage teleri teisaldamisel vähemalt kahte inimest. Toetage näidatud viisil, et vältida teleri kallutamisel või kukkumisel tekkivaid vigastusi. Kui telerit pika aja vältel ei kasutata Ettevaatust! kui toitejuhe on seinakontakti ühendatud. Kui te ei kasuta televiisorit pikemat aega, tõmmake pistik seinakontaktist välja. Liigne helitugevus Ettevaatust! Ärge laske oma kõrvadesse kõrvaklappidest liiga tugevat heli. See võib põhjustada pöördumatuid kuulmiskahjustusi. Kui kuulete oma kõrvus trummeldavat heli, keerake helitugevus nõrgemaks või lõpetage ajutiselt kõrvaklappide kasutamine. 4

5 Kaugjuhtimispuldi patarei / VIERA puutepadjaga juhtseadme jaoks ette nähtud patarei Ettevaatust! Vale paigaldus võib põhjustada patarei lekke, korrosiooni või plahvatuse. Asendage ainult sama või samaväärse tüübiga. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid (nt leelis- ja mangaanakusid). Ärge kasutage laetavaid (Ni-Cd jms) patareisid. Ärge põletage patareisid ega võtke neid lahti. Patareid ei tohi puutuda kokku liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli jms. Patareid tuleb nõuetekohaselt jäätmekäitlusse anda. Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patarei seadmest, et vältida patarei leket, korrosiooni ja plahvatamist. 3D-prillide Kasutamine Ettevaatust! Kasutage 3D-prille ainult selleks mõeldud otstarbeks. Mahakukkumise või juhusliku vigastuse vältimiseks ärge liikuge 3D-prille kandes ringi. Ärge pillake 3D-prille maha, ärge painutage neid, avaldage neile survet ega astuge peale. 3D-prillide ettepanemisel olge ettevaatlik prilliraamide sangadega. Olge ettevaatlik, et te ei jätaks oma sõrmi 3D-prillide sangade liigendite vahele. Ärge kasutage 3D-prille, kui nende välimus on kahjustatud. Kui teil on nägemisprobleemid (lühinägelikkus/ kaugnägelikkus, astigmatism, parema ja vasaku silma erinev nägemisvõime), korrigeerige nägemist enne 3D-prillide kasutamist. Kaasas olevaid 3D-prille saab kanda nägemist korrigeerivate prillide peal. Lõpetage koheselt 3D-prillide kasutamine, kui teie nina ümber või meelekohtadel on punetus, valu või nahaärritus. Harvadel juhtudel võivad 3D-prillides kasutatavad materjalid põhjustada allergilist reaktsiooni. 3D-kujutiste vaatamine Ettevaatust! Olge eriti tähelepanelik, kui lapsed vaatavad 3D-pilte. Alla 6-aastased lapsed ei tohiks 3D-pilte vaadata. Laste ohutuse ja tervise tagamiseks peavad nad 3D-piltide vaatamisel olema vanema või hooldaja järelevalve all. Lõpetage kohe 3D-piltide vaatamine, kui tunnete väsimust, ebamugavustunnet, mingit muud ebameeldivat tunnet või näete selgelt kahekordseid pilte. Tehke mõõdukas paus, enne kui jätkate vaatamist. Kui määrate 3D-efekti suvandi [3D reguleerimine] abil, võtke arvesse, et erinevad inimesed võivad 3D-kujutisi erinevalt näha. Ärge vaadake 3D-pilte, kui teil on varem esinenud ülitundlikkust valguse suhtes, südameprobleeme või muid haigusnähte. 3D-piltide vaatamisel võib teie kaugustaju käituda tavatult või olla ebatäpne. Olge ettevaatlik, et te ei lööks tahtmatult teleriekraani või teist inimest. Juhuslike vigastuste või kahjustuste vältimiseks jälgige, et teie ümber ei oleks purunevaid esemeid. Ärge vaadake 3D-pilte soovitatust lühemal kaugusel. Soovituslik vaatamiskaugus on vähemalt kolmekordne kujutise kõrgus. 47-tolline mudel : 1,8 m või rohkem 55-tolline mudel : 2,1 m või rohkem Kui ekraani ülemises ja alumises osas on mustad ribad, näiteks filmide vaatamisel, vaadake ekraani kauguselt, mis on tegeliku kujutise kõrgusest vähemalt kolm korda kaugemal. (See muudab vahemaa eespool soovitatud väärtusest lühemaks.) LCD televiisor Vastavusdeklaratsioon (DoC) Panasonic Corporation kinnitab käesolevaga, et see teler on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuetega ja muude asjakohaste sätetega. Kui te soovite selle teleri originaaldokumentatsiooni, külastage järgnevat veebisaiti: Volitatud esindaja: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Saksamaa See teler on mõeldud kasutamiseks järgnevates riikides. Albaania, Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani,, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Island, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Monaco, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi. Selle teleri juhtmevaba LANi funktsiooni kasutatakse eranditult hoonete sees. 5

6 Tarvikud Kaugjuhtimispult (lk 14) N2QAYB VIERA puutepadjaga juhtseade (lk 15) N2QBYB Alus (vaadake all) Toitejuhe (lk 8) Patareid (4) R6 (lk 14, 15) 3D-prillid (4) (lk 20) Kaablivits (lk 13) AV1 (SCART) adapter (lk 9, 10) AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter (lk 11) Kasutusjuhend Üleeuroopaline garantiikaart Tarvikud ei pruugi asetseda ühes kohas. Vaadake hoolikalt, et te ei viskaks neid kogemata minema. Valikuliste tarvikute kohta lisateabe saamiseks vt [espikker] (Tugi > Valikulised tarvikud). Aluse kokkupanemine/eemaldamine Koostekruvi (4) M5 10 Kronstein Kaas Koostekruvi (7) M4 10 Alusplaat Spiraaltoru (lk 13) Teleri ümberkukkumist takistavad osad Rihm (2) Kruvi (2) Puidukruvi (2) 6

7 Aluse kokkupanek A 1 C D E 2 B B 3 4 Et teler ümber ei läheks Teleri ümberkukkumise takistamiseks soovitame kinnitada aluse mööbli külge. See teave on mõeldud teleri ümberkukkumisest tuleneva vigastusohu vähendamiseks. Siiski ei taga ükski ettevaatusabinõu täielikku kaitset kõikideks olukordadeks. G F H G F H Aluse eemaldamine teleri küljest Kui kasutate seinakinnitust või pakite telerit ümber, eemaldage alus kindlasti järgmisel moel. 1 Eemaldage koostekruvid kaane küljest. 2 Tõmmake kaas välja. 3 Eemaldage telerilt koostekruvid. 4 Tõstke teler aluse küljest. 5 Eemaldage koostekruvid kronsteini küljest. 7

8 Ühendused Käesoleva teleri komplekt ei sisalda pildil näidatud väliseid seadmeid ja kaableid. Kontrollige enne juhtmete kinni- või lahtiühendamist, et seade ei oleks vooluvõrgus. Kontrollige ühendamisel, et klemmid ja pistikud oleksid õiget tüüpi. Kasutage alati täistraadistikuga SCART- või HDMI-kaablit. Hoidke teler eemal elektroonilistest seadmetest (videoseadmed jne) või infrapunasensoriga seadmetest. Vastasel korral võib kujutis/heli moonduda või teise seadmestiku töö võib olla mõjutatud. Lugege ka ühendatava seadme juhendit. Pesad CI-pesa 1 2 (lk 12) 2 SD-kaardi pesa 3 Kõrvaklappide pesa (lk 12) 4 USB 1 3 port 5 HDMI1 3 (lk 10, 11) 6 DIGITAL AUDIO 7 AV2 (COMPONENT / VIDEO) (lk 11) 8 AV1 (SCART) (lk 9, 10) 9 Antenni- ja kaablipesa (vaadake all) 10 Satelliidipesa (lk 9) 11 ETHERNET (lk 10) Põhilised ühendused Veendumaks, et satelliidiantenn või antenn on õigesti paigaldatud, võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust ka vastuvõetavate ringhäälinguettevõtetega. Toitejuhe ja antenn DVB-C, DVB-T, analoog Maapealne antenn Kaabel Toitejuhe (komplektis kaasas) Toitejuhe Raadiosageduskaabel Sisestage toitejuhtme pistik kindlalt oma kohale. Enne toitejuhtme eraldamist eemaldage kindlasti kõigepealt toitepistik pistikupesast. Vahelduvvool V 50 / 60 Hz 8

9 Satelliidiantenn DVB-S (topelttuuner (DiSEqc)) TV Satelliidiantenn Mitmiklülitiga satelliitkaablid DVB-S (topelttuuner (ühe kaabli süsteem)) TV Satelliidiantenn Ühe kaabli ruuteriga satelliitkaabel DVB-S (üksik tuuner) TV Satelliidiantenn Satelliitkaabel AV-seadmed DVD-salvesti/videomakk TV Maapealne antenn SCART-kaabel DVD-salvesti/ videomakk AV1 (SCART) adapter (kaasas) Kaabel Raadiosageduskaabel Raadiosageduskaabel 9

10 DVD-salvesti/videomakk ja digiboks TV HDMI-kaabel Digiboks Kaabel Maapealne antenn SCART-kaabel SCART-kaabel AV1 (SCART) adapter (kaasas) Raadiosageduskaabel DVD-salvesti/ videomakk Raadiosageduskaabel Võrk Võrguteenuste funktsioonide (VIERA Connect jne) aktiveerimiseks tuleb teler ühendada lairibavõrguga. Kui teil puuduvad lairibavõrgu teenused, võtke abi saamiseks ühendust kohaliku müügiesindajaga. Valmistage internetikeskkond ette juhtmega või juhtmeta ühendamiseks. Võrguühenduse seadistus algab teleri esimest korda kasutamisel. (lk 17) Juhtmega ühendus TV Internetikeskkond LAN-kaabel (varjestatud) Kasutage LAN-i kaabliks varjestatud keerdpaari (STP). Juhtmevaba ühendus Pääsupunkt Internetikeskkond Sisseehitatud juhtmevaba LAN 10

11 Teised ühendused DVD-mängija (KOMPONENT-seadmed) TV (Kuulamine) DVD-mängija (Vaatamine) AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter (kaasas) Videokaamera / Mänguseadmed (VIDEO-seadmed) TV (Kuulamine) Videokaamera (Vaatamine) Mänguseadmed AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter (kaasas) Võimendi (kõlaritest kuulamiseks) TV HDMI-kaabel Võimendi koos kõlarisüsteemiga Välised seadmed (DVD-mängija jms) Kasutage pesa HDMI2 võimendi ühendamiseks. See ühendus on rakendatav võimendi kasutamisel ARC (Audio Return Channel (helitagastuskanal)) funktsioonis. ARC-funktsioonita võimendi puhul kasutage pesa DIGITAL AUDIO. Välisest seadmest mitmekanalilise heli (nt Dolby Digital 5.1) nautimiseks ühendage seade võimendiga. Ühendamise juhiseid lugege seadme ja võimendi kasutusjuhenditest. 11

12 Kõrvaklapid TV (M3 stereo väike pistik) Helitugevuse reguleerimine [Kõrvaklappide helitugevus] Helimenüüs Tavaliides TV Kui vaatamise kaart ja kaardilugeja on ühes komplektis, sisestage esmalt kaardilugeja, seejärel sisestage vaatamise kaart kaardilugejasse. Paigaldage moodul õigetpidi. CI-moodul Pesadesse ühendatavate seadmete tüübid Pesa Funktsioonid AV1* 1 AV2* 1 COMPONENT VIDEO DIGITAL AUDIO ETHERNET HDMI 1 3 USB 1 3 Videokassettide/DVD-plaatide taasesitus/ salvestamine (videomakk/dvd-salvesti) 3D-sisu vaatamiseks (Blu-ray Disc-mängija) Kaabelülekande vaatamiseks (digiboks) DVD-de vaatamine (DVD-mängija) Videokaamera pildi vaatamine (videokaamera) Mängude mängimine (mänguseadmed) Võimendi kasutamine kõlarisüsteemiga * 2 Võrguteenuste kasutamiseks USB-kõvakettale salvestamine VIERA Link * 3 : Soovitatav ühendus *1: seadme ühendamiseks on vajalik terminaladapter (kaasas). *2: kasutage pesa HDMI2 võimendi ühendamiseks. See ühendus on rakendatav võimendi kasutamisel ARC (Audio Return Channel (helitagastuskanal)) funktsioonis. *3: ühendage USB-kõvaketas porti USB 3. 12

13 Kaablivitsa ja spiraaltoru kasutamine (kaasas) Ärge tõmmake kokku satelliidikaablit, raadiosageduskaablit ja peakaablit (võib põhjustada moonutatud pilti). Vajadusel fikseerige kaablid kaablivitsa ja spiraaltoruga. Kui kasutate valikulist tarvikut, järgige kaablite fikseerimisel selle kasutusjuhendit. Kaablivitsa kinnitamine ava Haarake kaablid kokku Sisestage kaablivits avasse konksud Seadke ots konksude vahele Eemaldamine teleri küljest: Avamine: nukid Suruge mõlemat külgmist nukki nupp Suruge nuppu Spiraaltoru kinnitamine 13

14 Funktsioonide tuvastamine Kaugjuhtimispult D-nupp Lülitub 2D- ja 3D-vaatamise vahel. 3 [Peamenüü] Vajutage pildi-, heli-, võrgu-, taimeri-, seadistus- ja spikrimenüü avamiseks. 4 Teave Kuvab teavet kanali ja programmi kohta. 5 APPS Kuvab [Rakenduste loend] (rakenduste loend). 6 OK Kinnitab valikud. Vajutage pärast kanali asendite valimist, et kiirelt kanalit muuta. Kuvab kanalite loendi. 7 [Valikute menüü] Lihtne valikuline säte vaatamiseks, heli jaoks jne. 8 Värvilised nupud (punane-roheline-kollane-sinine) Kasutatakse erinevate funktsioonide valimiseks, navigeerimiseks ja rakendamiseks. 9 Helisummutus sees/väljas 10 Teleteksti nupp 11 Helitugevuse suurendamine/vähendamine 12 Numbrinupud Vahetab kanaleid ja teleteksti lehekülgi. Seab tähemärgid. 13 [espikker] Kuvab [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). 14 Tuli Süütab nupud umbes viieks sekundiks (välja arvatud nupud 25 ). 15 AV - lülitab sisendi valimise nimekirjast AV- 16 Väljumine Viib tagasi ekraanile [Koduekraan]. 17 HOME Kuvab [Koduekraan] 18 Telekava Kuvab elektroonilise telekava. 19 Noolenupud Valikute ja reguleerimiste tegemiseks. 20 Tagasi Naaseb eelmise menüü/lehe juurde. 21 Pildi formaat Muudab kuvasuhet. 22 Subtiitrid Kuvab subtiitreid. 23 Kanal üles/alla 24 Viimane vaatamine 25 Toimingud sisuga, ühendatud seadmetega jne. 14 Patareide paigaldamine/eemaldamine Konks Tõmmake lahti Järgige õiget polaarsust (+ või ) Sulgege

15 VIERA puutepadjaga juhtseade Puutepadjaga juhtseade on mõeldud toimingute mugavamaks muutmiseks, eriti koduekraani või interneti sisu puhul. Selle juhtseadme abil on teil võimalik telerit intuitiivselt juhtida. Puutepadjaga juhtseadet saab kasutada, registreerides selle Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogia abil teleriga. Teleri esmakordsel kasutamisel ilmub suvandis Esmakordne automaatne seadistus ekraanile registreerimise seadistuskuva. (lk 17) toitelüliti). see töötab infrapunasignaalidega. (Võite kasutada lülitit ilma registreerimata.) Hääljuhtimisfunktsiooni kasutamisel on soovitatav rääkida VIERA puutepadja juhtseadme mikrofonist kuni 15 cm kauguselt Kaugjuhtimispuldi 1. nupu sama funktsioon (lk 14). 2 Mikrofon 3 Mikrofoninupp 4 Puutepadi (vaadake all) 5 [Valikute menüü] 6 HOME Kaugjuhtimispuldi 17. nupu sama funktsioon (lk 14). 7 Helitugevuse suurendamine/vähendamine Kaugjuhtimispuldi 11. nupu sama funktsioon (lk 14). 8 APPS Kaugjuhtimispuldi 5. nupu sama funktsioon (lk 14). 9 Ekraanile kuvatav kaugjuhtimispult Vajutage, et kuvada kaugjuhtimispuldi graafiline kasutajaliides (GUI). GUI-asendi muutmiseks vajutage uuesti. (GUI-lehe muutmiseks libistage oma sõrme puutepadjal vasakule / paremale.) 10 Tagasi Kaugjuhtimispuldi 20. nupu sama funktsioon (lk 14). 11 Kanal üles/alla Kaugjuhtimispuldi 23. nupu sama funktsioon (lk 14). 12 OK Puutepadi OK jaoks puudutage padja keskosa. Libistage oma sõrme, et liigutada Kerimiseks liigutage mööda serva. kursorit (interneti sisu puhul või [Kursori seaded] menüüs [VIERA puutep.-ga juhtseade] (seadistusmenüü)), valida elementi, reguleerida taset jne. Patareide paigaldamine/eemaldamine Lükake lahti Sulgege Järgige õiget polaarsust (+ või ) Märkus Soovitatav on puutepadjaga juhtseadet kasutamise ajal käega hoida. Patarei voolu kasutatakse iga kord, kui kasutate puutepadjaga juhtseadet (sh puutepadja puudutamine), isegi kui telerit samas ei juhita. See võib vähendada patarei tööiga. Osa toiminguid on erinevatel rakendustel erinevad. 15

16 Märgutuli/juhtpaneel Vajutades nuppudele 1, 2, 3, ilmub vajutatud nupu esiletõstmiseks ekraani paremale poolele 3 sekundiks juhtpaneeli juhend mm Teleri tagumine külg [Peamenüü] Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit, et kuvada peamenüü. OK (menüüsüsteemis olles) 2 Kanal üles/alla Kursor üles/alla (menüüsüsteemis olles) 3 Helitugevuse suurendamine/vähendamine Kursor vasakule/paremale (menüüsüsteemis olles) 4 Toitelüliti Kasutage toite lülitamiseks. 5 Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja Ärge asetage esemeid teleri kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja ja puldi vahele. 6 Ümbrusandur Tunnetab heledust pildi kvaliteedi kohandamiseks, kui [Ümbruse andur] pildimenüüs on seatud [Sees]. 7 Toite LED Punane: Roheline: sees LED vilgub, kui teler võtab vastu käsu kaugjuhtimispuldilt. 8 LED-valgustus Olenevalt seadistusest süttib vastav LED-tuli. 9 Sisseehitatud kaamera Kaamera aktiveerimisel hüppab automaatselt ekraanile. Käsitsi sulgemiseks vajutage kaamera ülemisele osale. Lisateavet kaamera talitluse kohta leiate osast [espikker] (Funktsioonid > Sisseehitatud kaamera). 10 Objektiivi osa Kalle: -17 kuni +17 Ekraani kuvade kasutamine Kasutusjuhend Paljusid selle teleri funktsioone saab rakendada ekraanil kuvatava menüü abil. Kasutusjuhend Kasutusjuhend aitab teid tegutseda kaugjuhtimispulti kasutades. Näide: [Helimenüü] Kuidas kasutada kaugjuhtimispulti Avab peamenüü Liigutab kursorit / valib võimaluste seast / valib menüüpunkt (ainult üles ja alla), reguleerib Peamenüü 1/2 tasemeid (ainult vasakule ja paremale) Standardne Pilt Heli Bass Kõrged toonid Ekvalaiser 0 0 Tasakaal 0 Võrk Ruumiline heli Väljas Bassi võimendus Väljas Taimer Digitaalne töötlus Väljas Kõrvaklappide helitugevus 11 Seadistus Auto. Hääletug. kontroll Väljas Spikker Valige Muutmine Lehekülg üles Lehekülg alla Tagasi Kasutusjuhend Avab menüü / taastab seadistused, kui need on tehtud või kui on määratud valikud Naaseb eelmise menüü juurde Väljuge menüüsüsteemist ning naaske ekraanile [Koduekraan] 16

17 Esmakordne automaatne seadistus Seadistab automaatselt teleri ning otsib olemasolevaid telekanaleid teleri esmakordsel sisselülitamisel. Need toimingud ei ole vajalikud, kui seadistamine on kohaliku esindaja juures juba tehtud. Palun lõpetage ühendatava seadmestiku ühendused (lk 8-13) ja seadistused (kui on vajalik) enne automaatse seadistamise käivitamist. Ühendatud seadme seadistamise üksikasju lugege seadme kasutusjuhendist. 1 Pistke teleri toitepistik seinapistikupessa ja lülitage toide sisse Kuvamiseks kulub mõni sekund. 2 3 Valige järgmised elemendid Seadistage iga element ekraanile kuvatud suuniste järgi. Valige keel Valige [Kodu] Valige [Kodu] vaatamise keskkond, mida kasutada oma kodukeskkonnas. [Kauplus] on kaupluses kuvamiseks. Vaatamise keskkonna hilisemaks muutmiseks peate algväärtustama kõik sätted, minnes tarneoleku valikusse. Seadistage võrguühendus Valige asukohariik Olenevalt valitud riigist valige oma regioon või salvestage lapseluku PIN-number ( 0000 ei ole salvestatav). : häälesta (saadavate kanalite otsimine) : jäta häälestamine vahele [DVB-S-antenni seadistamine] [DVB-C võrgu seaded] Tavaliselt seatud [Sagedus] ja [Võrgi ID] kuni [Automaatne]. Kui [Automaatne] ei kuvata või kui vajalik, sisestage [Sagedus] ja [Võrgi ID], mille on määranud teie kaabelleviteenuse pakkuja, kasutage numbrinuppe. VIERA puutepadjaga juhtseadme registreerimine selle teleriga. Valige [Sidumine] ja järgige ekraanile kuvatud juhtnööre puutepadjaga juhtseadme (kaasas) kasutamiseks. Hiljem registreerimiseks või täpsemate seadistuste tegemiseks [VIERA puutep.-ga juhtseade] (seadistusmenüü) Valige ekraani [Koduekraan] tüüp Kuvatakse demonstratsioon, mis selgitab ekraani [minu koduekraan] kasutamist. Kinnitage demonstratsioon, järgides ekraanile kuvatud suuniseid, ning valige seejärel soovitud [Koduekraan]. Näide: [Koduekraani valimine] Näide: [Teleri koduekraan] [minu koduekraan] on algusekraan teleri sisselülitamisel või nupule HOME vajutamisel. Automaatne seadistamine on nüüd lõppenud ja teie teler on vaatamiseks valmis. Kui häälestamine ebaõnnestus, kontrollige võrgu-, satelliidikaabli- ja raadiosageduskaabli ühendust ning järgige seejärel ekraanile kuvatud suuniseid. Märkus väljalülitus] seadeks on taimeri menüüs valitud [Sees]. väljalülitus] seadeks on taimeri menüüs kuvatud [Sees]. Kõikide kanalite ümberhäälestamiseks [Automaatne seadistamine] menüüs [Häälestusmenüü] (seadistusmenüü) [Lisa TV signaali tüüp] menüüs [Häälestusmenüü] (seadistusmenüü) Kõikide kanalite lähtestamiseks [Tarneolek] menüüs [Süsteemi menüü] (seadistusmenüü) 17

18 Toimingud Lülitage toide sisse või (teler) Teleri vaatamine Valige ekraanilt [Koduekraan] televaataja Loetelu DVB-S DVB-C DVB-T Analoog Valige kanal või Iga funktsiooni avamiseks Avage [Rakenduste loend] ning valige funktsioon 18

19 Kuidas kasutada espikker 1 Kuvage [espikker] või [Spikker] [espikker] 2 Valige kategooria ja element 19

20 3D-kujutiste vaatamine Nautige 3D-kujutiste vaatamist, nagu näiteks sisu ja saateid, mis rakendavad 3D-efekti, kasutades 3D-prille (kaasas). 3D-piltide vaatamiseks tuleb kanda 3D-prille. See teler toetab 3D-vorminguid [Järjestik-kaadrid]*, [Kõrvuti] ja [Üleval ja all]. *: 3D-vorming, kus vasaku ja parema silma jaoks salvestatakse pilt peeneraldusliku kvaliteediga ja taasesitatakse vaheldumisi. 3D-kujutiste vaatamine 3D-ühilduva Blu-ray-plaadi taasesitus (järjestikkaadrite formaat) Ühendage 3D-ühilduv pleier HDMI-ühilduva kaabliga. (Kui kasutate 3D-ga mitteühilduvat pleierit, kuvatakse kujutised 3D-toega saated Selle teenuse saadavuse kohta küsige sisu- ja saatepakkujate käest. 3D-ühilduvate Panasonicu toodetega tehtud 3D-fotod ja 3D-videod Saadaval meediamängijas ja võrguteenustes. 3D-ks teisendatud 2D-kujutised 1 2 Pange 3D-prillid ette Vaadake 3D-kujutisi [Jah] või [Ei]. Märkus Ärge avaldage 3D-prillidele survet ega kraapige prilliklaase. 3D-sisu ei ole korrektselt nähtav, kui 3D-prille kantakse tagurpidi pööratult või sisemine pool väljapoole. Kui te vaatate 3D-pilte, jälgige, et teie silmad püsiksid enam-vähem horisontaalis, samuti püsige asendis, kus te ei näe kujutisi kahekordselt. 20

21 KKK Järgige enne hoolduse või abi palumist neid lihtsaid juhtnööre, et probleem lahendada. Lisateabe saamiseks vt [espikker] (Tugi > KKK). Teler ei lülitu sisse Kaugjuhtimispult ei tööta või töötab katkendlikult. Kas patareid on paigaldatud õigesti? (lk 14) Kas teler on sisse lülitatud? Suunake kaugjuhtimispult otse teleri kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja poole (umbes 7 m raadiuses ja 30-kraadise nurga all signaali vastuvõtja suhtes). Paigutage teler eemale päikesevalgusest või muudest valgusallikatest, mis võivad teleri kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtjat häirida. Ei saa pilti kuvada Kontrollige, et teler on sisse lülitatud. väljundile. Kontrollige, et kõik vajalikud juhtmed ja ühendused oleksid kindlalt paigas. Kuvatakse ebatavaline kujutis Lülitage teler toitelülitist välja, seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem püsib, lähtestage kõik seaded. [Tarneolek] menüüs [Süsteemi menüü] (seadistusmenüü) Teleri osad lähevad tuliseks Isegi kui esi-, üla- ja tagapaneeli osade temperatuur tõuseb, ei põhjusta sellised temperatuuritõusud probleemi toimivusele ega kvaliteedile. LCD-paneel liigub kergelt ning kostab plagisev heli, kui sellele sõrmega vajutada. Paneeli ümbrus on kahjustuste vältimiseks jäetud mõningal määral elastseks. See ei ole rike. Hooldus Esmalt eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Ekraan, Telerikorpus, Alus Regulaarne hooldus: Pühkige pehme riidega õrnalt ekraani, korpuse või aluse pinda, et seda puhastada tolmust või sõrmejälgedest. Suurem mustus: Esmalt puhastage pinnad tolmust. Niisutage pehmet riiet puhta vee või lahjendatud pesuloputusvahendiga (1 osa niiskus. Ettevaatust! Ärge kasutage karedat lappi ega nühkige pinda liiga kõvasti, vastasel juhul võivad pinnale tekkida kriimud. Jälgige, et teleri pindadele ei satuks vett ega puhastusaineid. Teleri sisse sattunud vedelik võib toote rikkuda. Jälgige, et teleri pindadele ei satuks putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit või muid lenduvaid aineid. See võib pinna rikkuda või panna kooruma pinnakattevärvi. Ekraani pind on eritöötlusega kaetud ja võib kergesti kahjustuda. Ärge toksige ega kriipige pinda sõrmeküünte ega muude kõvade esemetega. rikkuda. Toitepistik Pühkige toitepistikut regulaarselt kuiva lapiga. Niiskus ja mustus võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu. 21

22 Tehnilised andmed TV 47-tolline mudel 55-tolline mudel Mudeli nr TX-L47WT60E TX-L55WT60E Mõõdud (L K* 1 S) Kaal Toiteallikas Paneel Heli Ühenduspesad mm 717 mm 358 mm mm 621 mm 32 mm Kõlar Audioväljund 18 W (4 W + 4 W + 10 W) Kõrvaklapid M3 (3,5 mm) väike stereopistik 1 AV1 sisend/väljund AV2-sisend (COMPONENT/ VIDEO) HDMI 1 / 2 / 3 sisend Kaardi pilu ETHERNET USB 1 / 2 / 3 DIGITAL AUDIO väljund Vastuvõtusüsteemid / Laineala nimi Kontrollige uusimat teavet saadaolevate teenuste kohta järgmiselt veebisaidilt. support mm 814 mm 358 mm mm 717 mm 32 mm SCART VIDEO ) AUDIO L - R Y PB, PR SD-kaardi pilu 1 DVB-S / S2 DVB-C DVB-T PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L PAL D, K, SECAM D, K PAL 525/60 M.NTSC NTSC (ainult AV-sisend) 22

23 Satelliitantenni sisend 2 Antenni sisend Kasutustingimused Temperatuur: Niiskus: 20% - 80% suhtelist õhuniiskust (mittekondenseeruv) Sisseehitatud kaamera Objektiiv: Fookus: Lahutusvõime: x 720 Sisseehitatud juhtmevaba LAN Juhtmevaba tehnoloogia Bluetooth* 3 Ühilduvus standardiga ja sagedusvahemik* 2 Turvalisus: Ühilduvusstandard: Sagedusvahemik: *1: Kaamera hüpikaknaga: +20 mm kõrguses. *2: Sagedus ja kanal erinevad olenevalt riigist. *3: 3D-prillid Mõõdud (L K S) Kaal Kasutamise temperatuurivahemik Materjalid 165 mm 38 mm 166 mm Ligikaudu 18 g Märkus Disaini ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Näidatud mass ja mõõdud on ligikaudsed. Teavet voolutarbivuse, kuva eraldusvõime jne kohta vaadake toote andmekaardilt. EN55013, EN , EN , EN55020, EN55022, EN55024 Seinakronsteini kasutamisel paigaldamiseks 400 mm 400 mm Kruvi sügavus minimaalselt: 7 mm maksimaalselt: 11 mm Diameeter: M6 Kruvi teleri seinakinnitusele (pole teleriga kaasas) Teleri tagumine külg (Külgvaade) 23

24 Tarbijainfo vanade seadmete ja kasutatud patareide kogumise ja jäätmekäitlusesse suunamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei tohi panna olmeprügi hulka. Palun viige need vanad seadmed ja patareid käitlemiseks, likvideerimiseks või taaskasutamiseks vastavalt asukohamaa Neid seadmeid ja patareisid nõuetekohaselt jäätmekäitlusesse suunates aitate kaitsta väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, mis muidu võivad esineda jäätmete vale käsitlemise tõttu. Kui soovite täpsemat teavet vanade seadmete ja toodete kogumise ning taaskasutamise kohta, pöörduge palun kohalikku omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või müügiettevõttesse, kust esemed ostsite. rahatrahvi. Euroopa Liidu äritarbijatele Kui soovite elektri- või elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, pöörduge täpsema teabe saamiseks kauplusse või maaletooja poole. [Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides] Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite selliseid esemeid kasutuselt kõrvaldada, küsige kohalikust ametiasutusest või kauplusest, milline on nõuetekohane meetod jäätmekäitlusesse suunamiseks. Märkus patareisümboli kohta (alljärgnevalt kaks näidet sümbolitest): Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise sümboliga. Sellisel juhul täidab see vastava direktiivi nõudeid, mis käivad asjaomase kemikaali kohta. Kliendi teave Käesoleva toote mudelinumbri ja seerianumbri leiate selle tagapaneelilt. Kirjutage see seerianumber allpool tõendiks teie ostu kohta ja aitab seda varguse või kaotuse korral tuvastada, samuti on see tarvilik garantiiremondi korral. Mudeli number Seerianumber Web Site: Panasonic Corporation 2013

LCD-TELER KASUTUSJUHEND. Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R**

LCD-TELER KASUTUSJUHEND. Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R** LCD-TELER KASUTUSJUHEND MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LXR** 26LXR** Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. Kirjutage seadme mudeli- ja seerianumber üles. Numbrid leiate

Lisätiedot

TX-L42FT60E TX-L47FT60E

TX-L42FT60E TX-L47FT60E TX-L42FT60E TX-L47FT60E espikker Eesti Vaatamine minu koduekraan Teave 11 Kuidas kasutada 12 Seadistused 13 Üldosa Põhilised ühendused 15 Kanali valimine 17 Informatsiooniriba 18 Valikute menüü 20 Subtiitrid

Lisätiedot

TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E

TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E espikker Eesti Vaatamine minu koduekraan Teave 10 Kuidas kasutada 10 Seadistused 11 Üldosa Põhilised ühendused 13 Kanali valimine 15 Informatsiooniriba 16

Lisätiedot

Kasutusjuhend Digiboks

Kasutusjuhend Digiboks Kasutusjuhend Digiboks Palun lugege kogu juhend läbi ning säilitage seda edasiseks kasutamiseks. STB_Starman_HD_Ter_111624_KTF-I270CO_Est.indd 1 2010-02-22 1:27:59 Üldine ohutus Ettevaatusabinõud ETTEVAATUST

Lisätiedot

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FDI7755 EESTI

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FDI7755 EESTI 40FDI7755 EESTI Sisukord Ohutusteave... 3 Alustusjuhend... 4 Teated, omadused ja tarvikud... 4 Kaugjuhtimispult... 7 Ühendused... 8 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 9 Teleri menüü võimalused ja funktsioonid...11

Lisätiedot

SMT-S7140. Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA

SMT-S7140. Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA SMT-S7140 Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA SMT-S7140 OHUTUSJUHISED See vastuvõtja on toodetud vastavalt rahvusvahelistele ohutusstandarditele. Lugege järgnevaid soovitatavaid ohutusabinõusid

Lisätiedot

Television. KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx. Teatmik EE. Atsauces ceļvedis. Trumpasis vadovas.

Television. KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx. Teatmik EE. Atsauces ceļvedis. Trumpasis vadovas. 4-684-583-31(1) Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx

Lisätiedot

Teie kasutusjuhend LG 47LM580S

Teie kasutusjuhend LG 47LM580S Te saate lugeda soovitusi kasutusjuhendist, tehniline juhis või paigaldusjuhend. Leiad vastused kõigile oma küsimustele kasutusjuhendis (teave, kirjeldused, ohutusteave, suurus, tarvikud, jne). Detailne

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist.

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist. Ecophon Wall Panel C Kasutatakse kui helineelavaid plaate seinal koos ripplaega või selle asemel, et luua suurepärased akustilised tingimused ruumis. Ecophon Wall Panel C plaadil on peidetud liistud ja

Lisätiedot

BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine

BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel

Lisätiedot

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS AWD1134 KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt. D130 D135. Lühike kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt.  D130 D135. Lühike kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support D130 D135 Lühike kasutusjuhend Olulised ohutusjuhised Hoiatus Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt

Lisätiedot

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Paigaldus- ja kasutusjuhend Paigaldus- ja kasutusjuhend BASIC-Terminal Seis: V7.20160121 30322511-02-ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Impressum Dokument Autoriõigus

Lisätiedot

Välja antud: detsember Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni ADSL-teenuste kasutamiseks

Välja antud: detsember Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni ADSL-teenuste kasutamiseks Välja antud: detsember 007 Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni A-teenuste kasutamiseks Kui juhendit lugedes jääb midagi arusaamatuks ja seadet ei õnnestu korralikult tööle saada, siis:.

Lisätiedot

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE Jännite / Taajuus Teho Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus Imusäiliön materiaali Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Paino Pakkauksen koko Takuu

Lisätiedot

Selles juhendis kirjeldatakse enamike mudelite ühiseid funktsioone. Mõni funktsioon ei pruugi teie arvutis saadaval olla.

Selles juhendis kirjeldatakse enamike mudelite ühiseid funktsioone. Mõni funktsioon ei pruugi teie arvutis saadaval olla. Kasutusjuhend Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation

Lisätiedot

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Mida ei saa mõõta, seda ei saa ka juhtida Keskkonnakoormus toote olelusringi ajal tunnelnõudepesumasina näitel 1% Valmistamine, pakendamine,

Lisätiedot

HC452020EB USER MANUAL FI FR. EURO Appliances - euappliances.info

HC452020EB USER MANUAL FI FR. EURO Appliances - euappliances.info HC452020EB EN ET FI FR HOB PLIIDIPLAAT KEITTOTASO TABLE DE CUISSON USER MANUAL KASUTUSJUHEND KÄYTTÖOHJE NOTICE D'UTILISATION 2 18 34 50 2 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We

Lisätiedot

ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37

ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37 ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL...

Lisätiedot

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG 182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-301S-BG;KYQ-301SR-BG;KYQ-401S-BG;KYQ-401SR-BG

Lisätiedot

etrex Vista C etrex Legend C

etrex Vista C etrex Legend C etrex Vista C etrex Legend C Lühijuhend Ülevaade - klahvid Ülevaade - tagakülg Ülevaade - põhileheküljed Ülevaade - olekuriba Kaardi lehekülg Kaardi lehekülje võimalused Kompassi lehekülg Kompassi kalibreerimine

Lisätiedot

BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND

BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

ESL5355LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45

ESL5355LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45 ESL5355LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 EHH9967FSG ET PLIIDIPLAAT FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

ESL5330LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42

ESL5330LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42 ESL5330LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSTEAVE...3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE CC 10

INSTRUCTIONS FOR USE CC 10 INSTRUCTIONS FOR USE CC 10 3 4 5 Functions. 1 2 1 = setting scale. 2 = time settings. 3 = temperature settings. 4 = off. 5 = on. Temperature setting. (The heater must be switched on) Press TEMP the previous

Lisätiedot

PEKO natural for life

PEKO natural for life PEKO natural for life ELECTRIC SAUNA HEATER EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90 EN RU FI ET Installation and Operating Instructions...2 Руководство по монтажу и эксплуатации...2

Lisätiedot

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Anna-Liisa Salminen Kela & Kristiina Juntunen Gerocenter Kela 8.6.2015 Kas omastehooldaja jaksab ja kas säilivad head suhted? Taust Omastehooldusega

Lisätiedot

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL Mallinimi ja numero: Ventmate-automaattiavaaja: 188501 Modellnamn och nummer : Ventmate automatisk öppnare: 188501 Mudeli nimi ja

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. TV Autom. regul Tarbevesi 55 C. Lisa-nupp

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. TV Autom. regul Tarbevesi 55 C. Lisa-nupp OUMAN EH-201/V ALUSTUSEKS Õnnitleme Teid suurepärase valiku tegemise puhul! Olete muretsenud endale uue põlvkonna elamu- ja ä rihoonete kasutusvee kontrolleri - supertoote, mida sobib kasutada nii katlamajades

Lisätiedot

Paigaldusjuhend Quickstart Guide. Porsche Classic. raadio-navigatsioonisüsteem

Paigaldusjuhend Quickstart Guide. Porsche Classic. raadio-navigatsioonisüsteem Paigaldusjuhend Quickstart Guide Porsche Classic raadio-navigatsioonisüsteem Seis 2014 Copyright 2014 Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porsche Classicu raadio-navigatsioonisüsteemi (PCRN) versiooni

Lisätiedot

User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje

User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje Fridge Freezer Külmik-sügavkülmuti Jääpakastin PKG1643 2 Progress CONTENTS Safety information 2 Safety instructions 3 Operation 5 Daily Use 5 Hints and tips 7 Care

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill BENIDORM 230000 gr4;:>12sgddddgr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-302S 230000

Lisätiedot

Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant.

Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant. 64-CELLO/SWE Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant. 2 personer bör vara med vid monteringen. Ha på skyddshandskar under hela monteringen. Ha på skyddsglasögon

Lisätiedot

Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend

Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend SISSEJUHATUS Hea Soomes valmistatud Mondex i kerise omanik! Täname teid Mondexi kerise valimise eest ja soovime teile rohkesti lõbusaid ja meeldivaid saunaskäike.

Lisätiedot

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Student s name... Chef s name.. Workplace.. Teacher. School. Time Total ECVET POINTS.. KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Kvalifikatsioon: À LA CARTE- RUOANVALMISTUS (FIN) 120 tundi 4 ÕN,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE V~, 50 Hz, 45 W

KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE V~, 50 Hz, 45 W KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE018838 220 240 V~, 50 Hz, 45 W JOHDANTO Käyttöohje Onnittelut Hugin kirkasvalolaitteen hankkimisen johdosta! Laite palvelee luotettavasti useita vuosia, jos sitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 ko1012 240323/ ZHQ2125-RM KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Kasutamine

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Kasutamine HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Kasutamine HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria printer Kasutusjuhend Autoriõiguste alane informatsioon 2004 Copyright Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA Ekspertosakonna juhataja, peaspetsialist Leena Nissilä Tallinn 17.3.2007 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla SOOME KEEL TEISE KEELENA Kuulub õppeaine

Lisätiedot

BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND

BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame ennekõike

Lisätiedot

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND.

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND. Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND www.ouman.fi See kasutusjuhend selgitab regulaatori C203 funktsioone ja kõigile kasutajatele nähtavaid

Lisätiedot

PROTEESIVAIGUSÜSTEEM ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE

PROTEESIVAIGUSÜSTEEM ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE Eclipse laborietapid, samm-sammult* Tugibüügelproteesid Kombineeritud proteesid Totaalproteesid Splindid Positsioneerimiskaped Ajutised proteesid

Lisätiedot

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm Vastajate arv Histogrammi koostamine MS Excel 2007 Juhendi koostas K.Osula Histogrammi saab koostada numbrilise tunnuse korral, millel on palju erinevaid vastusevariante. Näiteks sobivad histogrammi koostamiseks

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, W

KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, W KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, 700-1050 W Lue nämä ohjeet tarkasti ennen mikroaaltouunin käyttöä, ja säilytä ohjeita huolellisesti. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3)

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3) SAVUSTUSUUNI Ohje: 1. Kiinnitä koukkulevy (16) pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla savustuslaatikon (2) yläosaan sisäpuolelle. Tuuletin (1) kiinnittyy samalla automaattisesti. (KUVA 1) 2. Ota kahva (3)

Lisätiedot

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Vähihaigete palliatiivse ravi korraldus Soomes Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Syöpäjärjestöjen organisaatio Vähihaigete ühenduste organisatsioon Syöpäjärjestöt yleisnimi koko kentälle Vähiühendused

Lisätiedot

Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170

Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170 Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170 Kasutusjuhend Käesolev seade on ette nähtud külmutatud toidu säilitamiseks ja värske toidu külmutamiseks ning jää valmistamiseks. Muul otstarbel kasutamine ei

Lisätiedot

EKG uuringute keskarhiiv - kardioloogilise e-konusltatsiooni nurgakivi. Andrus Paats, MSc Regionaalhaigla/Pildipank

EKG uuringute keskarhiiv - kardioloogilise e-konusltatsiooni nurgakivi. Andrus Paats, MSc Regionaalhaigla/Pildipank EKG uuringute keskarhiiv - kardioloogilise e-konusltatsiooni nurgakivi Andrus Paats, MSc Regionaalhaigla/Pildipank Teemad Kardioloogilise e-konsultatsiooni pilootprojekt EKG salvestamine digitaalformaadis

Lisätiedot

PUUTARHAJYRSIN JORDFRÄS MULLAFREES

PUUTARHAJYRSIN JORDFRÄS MULLAFREES Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur

Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur APO TM Kolmen kauko-ohjatun pistorasian sarja / Eemalt juhitav kolme pesa komplekt 52 37 58 106 116 APO TM-3 APO TM-3 07980 valkoinen / valge 2-240V~

Lisätiedot

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ SUOMEN TYÖVÄEN MUSIIKKILIITTO RY TIEDOTE 27.5.2010 SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ Kiitos ilmoittautumisestanne Suomen Työväen Musiikkiliiton 90-vuotisjuhlille. Juhlat järjestetään

Lisätiedot

BES920 the Dual Boiler

BES920 the Dual Boiler BES920 the Dual Boiler EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

BES870 the Barista Express

BES870 the Barista Express BES870 the Barista Express EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame

Lisätiedot

ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36

ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36 ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM

Lisätiedot

Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur

Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur Sähköasennustarvikkeet Elektriseadmete paigaldusarmatuur APO TM Kolmen kauko-ohjatun pistorasian sarja / Eemalt juhitav kolme pesa komplekt 52 37 58 106 116 APO TM-3 APO TM-3 07980 valkoinen / valge 2-240V~

Lisätiedot

Valonlähteet Valgusallikad

Valonlähteet Valgusallikad Valonlähteet Valgusallikad GARO LED MCOB LED MCOB-valaisin / LED MCOB-dioodidega lamp Ø60 Ø60 GARO LED MCOB10 E27 GARO LED MCOB8 E27 Ø40 Ø60 96 123 80 82 110 110 Ø37 GARO LED MCOB10 E27 GARO LED MCOB8

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin

Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin Monterings- och bruksanvisning för Rebel El Smoker 800 el rökugn Paigaldus- ja kasutusjuhend Rebel El Smoker 800 Elektriline suitsuahi Lue ohjeet

Lisätiedot

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944)

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944) Eessõna Eugenio Colorni (Rooma 1944) Käesolevad tekstid on kirjutatud Ventotene saarel 1941. ja 1942. aastal. Selles range distsipliiniga õhkkonnas, kus informatsioon püüti muuta võimalikult täiuslikuks,

Lisätiedot

Smartti langaton. kutsujärjestelmä. Õekutsesüsteem Smartti. Abiks projekteerijale

Smartti langaton. kutsujärjestelmä. Õekutsesüsteem Smartti. Abiks projekteerijale Smartti langaton Õekutsesüsteem Smartti Abiks projekteerijale kutsujärjestelmä Õekutsesüsteem 5000 uksevahi, positsioneerija ja personali paanikahäirega. Kutsed telefoniühendusega või ilma Smartti õekutsesüsteem

Lisätiedot

SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje

SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje ENNEN KÄYTTÖÄ Lue käyttöohje huolellisesti, jotta sääaseman käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Käyttöohjeessa käydään läpi kaikki sääaseman toiminnot ja niiden asetukset sekä

Lisätiedot

Printeri osad Enne kui alustad Menüüd ja funktsionaalsus Peavalik Failihalduse valik Valmistada valik...

Printeri osad Enne kui alustad Menüüd ja funktsionaalsus Peavalik Failihalduse valik Valmistada valik... Protobotti i3 Õnnitleme Teid 3D printeri Protobotti i3 valimise puhul! Tere tulemast meie kasvavasse perekonda. Me väga uhked ja põnevil, et saate meiega kolmanda töösturevolutsiooni sünni juures kaasas

Lisätiedot

Elektroninen akkulaturi 12V, 2A Tuote Nimellisjännite: AC V Nimellisvirta: 0.1Amp Ulostulo: DC12V, 2A TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Elektroninen akkulaturi 12V, 2A Tuote Nimellisjännite: AC V Nimellisvirta: 0.1Amp Ulostulo: DC12V, 2A TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Elektroninen akkulaturi 12V, 2A Tuote 8682 Nimellisjännite: AC 220-240V Nimellisvirta: 0.1Amp Ulostulo: DC12V, 2A TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laturin käyttöönottoa.

Lisätiedot

KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W

KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W ko0609 185373 Onneksi olkoon Kero polttonestelämmittimen valinnasta. Lämmitin on valmistettu kestämään useita vuosia. Varmista lämmittimen pitkä käyttöikä lukemalla

Lisätiedot

Ohutuse tagavad igapäevased lihtsad ettevaatusabinõud. Informatsioon ja juhised õnnetusjuhtumite vältimiseks ning hädaolukordadeks

Ohutuse tagavad igapäevased lihtsad ettevaatusabinõud. Informatsioon ja juhised õnnetusjuhtumite vältimiseks ning hädaolukordadeks Ohutuse tagavad igapäevased lihtsad ettevaatusabinõud. Informatsioon ja juhised õnnetusjuhtumite vältimiseks ning hädaolukordadeks KODU JA VABA AEG Teie kodu võib olla ohtlik koht. Lõppkokkuvõttes moodustavad

Lisätiedot

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI?

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? Johannes Tervo SISUKORD Metallitööstuse hulka Soomes kuuluvad...4 Võrdne kohtlemine...5 Tööleping... 6 TEHNOLOOGIATÖÖSTUSE KOLLEKTIIVLEPING 2007 2009... 13 Palgatõus 2007...

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust?

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Alo Jüriloo psühhiaater ja kohtupsühhiaater ülemarst alo.juriloo juriloo@om.fi Vangide psühhiaatriahaigla Vantaa, Soome Psühhiaatrilise abi seadus Eestis

Lisätiedot

Moduulivarusteet Moodulseadmed

Moduulivarusteet Moodulseadmed Moduulivarusteet Moodulseadmed KS6 B/ Ylivirtakytkimet / Kaitselüliti KS6 B/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B3/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B5/ KS6 B3/ 7,8 74 84 84 35 I n 300 00 Kytkentäerittely Vabastamisomadused minuuttia

Lisätiedot

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND BES860 Fresca Espresso Machine EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning TUTVUSTAME TEILE STOLLAR PROFESSIONAL 800 COLLECTION Fresca Espresso Machine Äsjajahvatatud kohvipulber on üks neljast

Lisätiedot

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8. SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.2013 SPAA-KULTUUR SOOMES Spaa-kultuur on Soomes suhteliselt noor Spaa

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE CC 50. SETTINGS CC 50, all models

INSTRUCTIONS FOR USE CC 50. SETTINGS CC 50, all models INSTRUCTIONS FOR USE CC 50 3 1 2 7 6 5 4 Functions. 1 = lighting. 2 = on/off. 3 = temperature setting. 4 = time setting. 5 = reduce temperature/time. 6 = increase temperature/time. 7 = display. Lighting.

Lisätiedot

EGG EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41

EGG EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41 EGG3322...... EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...................................................

Lisätiedot

Esitluste koostamine. Kristiina Klaas

Esitluste koostamine. Kristiina Klaas Esitluste koostamine Kristiina Klaas Esitlustarkvara Esitlustarkvara, mille abil saab kujundada kilele ja paberile trükitavaid või arvutist dataprojektori abil näidatavaid esitlusmaterjale. Sisaldab slaidide

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

Ulkovalaisimet Väliskasutamise valgustid

Ulkovalaisimet Väliskasutamise valgustid Ulkovalaisimet Väliskasutamise valgustid ADAMO MTH Metallihalogeenilamppu / Metallhalogeenprožektor 400 130 425 425 495 ADAMO MTH/S 400 130 495 ADAMO MTH/S ADAMO MTH/A ADAMO MTH/A valovoimasäteilyn kaari

Lisätiedot

ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED. kehtivad kuni

ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED. kehtivad kuni ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED kehtivad kuni 31.1.2016 ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED kehtivad kuni 31.1.2016

Lisätiedot

Rakennusvalaisimet Arhitektuursed valgustid

Rakennusvalaisimet Arhitektuursed valgustid Rakennusvalaisimet Arhitektuursed valgustid BRAVO LED360 LED-paneeli kaukosäätimellä / LED paneel juhtivpuldiga 595 555 93 93 595 555 410 27 13 BRAVO LED360 410 42 12 kotelo: alumiiniseos / paneeli: muovi

Lisätiedot

Harri Miettinen ja Tero Markkanen

Harri Miettinen ja Tero Markkanen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö KERROSTALON ASUNTOJEN 3D-MALLINTAMINEN Työn ohjaaja Tampere 2005 Harri Miettinen ja Tero Markkanen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 (21) TIIVISTELMÄ Työn

Lisätiedot

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. K1 Autom.regul Välistemp -15 C. Pealevool 52 C >Valik. Lisa-nupp

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. K1 Autom.regul Välistemp -15 C. Pealevool 52 C >Valik. Lisa-nupp OUMAN EH-201/L ALUSTUSEKS Õnnitleme hea valiku üle! Oled muretsenud mitmekülgse uue sugupõlve kütteregulaatori - tipptoote mis sobib erinevatesse kasutuskohdadesse ja kütesüsteemidele. Järgnevalt esitleme

Lisätiedot

Elama asumine Soome või Soomest välismaale. Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt

Elama asumine Soome või Soomest välismaale. Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt Elama asumine Soome või Soomest välismaale Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt Sisukord Kui asute elama Soome või Soomest välisriiki 1 Kui asute

Lisätiedot

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kiirklahvidega juurdepääs lindile Page 1 of 7 Excel 2010 avaleht > Excel 2010 spikker ja õpetused > Hõlbustusfunktsioonid Otsi spikrist Veel veebisaidil Office.com: allalaaditavad failid pildid mallid Excel 2010 kiirklahvid Käesolevas

Lisätiedot

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Pakendi infoleht: teave patsiendile Pakendi infoleht: teave patsiendile Nicorette Invisipatch, 25 mg/16 h transdermaalne plaaster Nicorette Invisipatch, 15 mg/16 h transdermaalne plaaster Nicorette Invisipatch, 10 mg/16 h transdermaalne

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313

KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313 KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313 TÄRKEÄÄ TIETOA Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Laite on tarkoitettu ainoastaan

Lisätiedot

ANTTI - VILJAKUIVATI A160 ja A250

ANTTI - VILJAKUIVATI A160 ja A250 ANTTI - VILJAKUIVATI A160 ja A250 Paigaldus- ja kasutusjuhend 408032 (et) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 KANUNKI Telefon: +358 2 774 700 Telefaks: +358 2 774 4777 antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LANGATON LÄMPÖMITTARI NO 7340 Käyttöohje

LANGATON LÄMPÖMITTARI NO 7340 Käyttöohje LANGATON LÄMPÖMITTARI NO 7340 Käyttöohje ENNEN KÄYTTÖÄ Lue käyttöohje huolellisesti, jotta lämpömittarin käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Käyttöohjeessa käydään läpi kaikki lämpömittarin toiminnot

Lisätiedot

Ympäröivien rakennusten omistaja Kõrvalhoonete omanikud/kasutajad. Majakalle pääsy. Ligipääs. Owner/operator of outbuildings.

Ympäröivien rakennusten omistaja Kõrvalhoonete omanikud/kasutajad. Majakalle pääsy. Ligipääs. Owner/operator of outbuildings. Liite 1. Viron majakat mahdollisina matkailukohteina Lisa 1. Eesti tuletornid potentsiaalsed turismiobjektid Appendix 1. Estonian lighthouses potential lighthouse tourism destinations Nimi, numero, tarkempi

Lisätiedot

TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas

TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas ko1213 250586 0063 Täyttää kansainvälisten standardien vaatimukset. Infrapunatekniikalla toimiva ulkolämmitin. Säädettävä kaasuventtiili, jossa sähköinen sytytyspainike.

Lisätiedot

Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid. Hooldamisõpetus. Hoito-ohje.

Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid. Hooldamisõpetus. Hoito-ohje. Sanka-suihkuseinät TUOTE - PRODUKT - PRODUCT -...?... ja altaat Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid Hoito-ohje Skötselråd Care instructions

Lisätiedot

KUVIOSAHA LASERILLA FIGURSÅG MED LASER JIG SAW WITH LASER LASERIGA TIKKSAAG

KUVIOSAHA LASERILLA FIGURSÅG MED LASER JIG SAW WITH LASER LASERIGA TIKKSAAG AWD710 KUVIOSAHA LASERILLA FIGURSÅG MED LASER JIG SAW WITH LASER LASERIGA TIKKSAAG Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

Pikaopas Quick Start Guide Snabbguide Kiirjuhend Hurtigstartveiledning

Pikaopas Quick Start Guide Snabbguide Kiirjuhend Hurtigstartveiledning Pikaopas Quick Start Guide Snabbguide Kiirjuhend Hurtigstartveiledning FI Lataa akut täyteen ennen b-bark-laitteen käyttöönottoa. Käytä akkujen lataamiseen myyntipakkauksen ohessa toimitettua laturia.

Lisätiedot

HARJUTUSI AJU AKTIVEERIMISEKS. projekt ETNIMU. Etnilise taustaga eakate aju tervise edendamine

HARJUTUSI AJU AKTIVEERIMISEKS. projekt ETNIMU. Etnilise taustaga eakate aju tervise edendamine HARJUTUSI AJU AKTIVEERIMISEKS ETNIMU projekt Etnilise taustaga eakate aju tervise edendamine HARJUTUSI AJU AKTIVEERIMISEKS Käesolev harjutuste vihik on välja töötatud Suomen muistiasiantuntijat ry etnilise

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11 TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11 1 2 KORPUSUURINGUTE METODOLOOGIA JA MÄRGENDAMISE PROBLEEMID Toimetanud Pille Eslon ja Katre Õim Tallinn 2009 3 Tallinna Ülikooli Eesti

Lisätiedot

STepsEcVeTAbroad (STEVTA)!

STepsEcVeTAbroad (STEVTA)! STepsEcVeTAbroad (STEVTA)! 2012-2014 Euroopa kutsehariduse ja koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) projektist STEVTA Peapartner Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (Eesti) Kuressaare Ametikool (Eesti)

Lisätiedot

Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid

Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid Transkriptsioonimärgid kursiiv Intervjueerija kõne. (.) Lühike, aga siiski selgesti eristuv paus. = Pausi puudumine sõnade vahel või vooruvahetuse järel. [ ] Kattuva

Lisätiedot

GRILLI GRILL BARBECUE

GRILLI GRILL BARBECUE kt0911 GRILLI GRILL BARBECUE A Jalusta B Pöytälevy C D Tulisija E Savukupu F Kattolevy A bas B bordsplatta C D grillhärd E rökfång F skorstenshuv A - alus B- grillplaat C, D - südamik E - pliidikumm F

Lisätiedot