BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine"

Transkriptio

1 BCI600 the Smart Scoop Ice Cream Machine EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning

2 STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame ennekõike silmas teie kui meie hinnatud kliendi turvalisust. Palume teil siiski elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik olla ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. OLULISED OHUTUSJUHISED Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevaid: Lugege enne seadme kasutuselevõttu juhised hoolikalt läbi ning hoidke need alles. Enne Stollar Smart Scoop seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid ning kõrvaldage need kasutusest vastavalt nõuetele. Eemaldage seadme voolupistiku kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda. Ärge asetage töötavat jäätisemasinat laua serva lähedale. Veenduge, et pind, kuhu seadme asetate, on sile, puhas ja kuiv. Seadme töötamisel tekkiv vibreerimine võib seadet liigutada. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku kuuma ahjuga. Seade peab olema seintest vähemalt 15 cm kaugusel. Tagage piisav õhuringlus. Kasutage jäätisemasinat alati stabiilsel kuival pinnal. Ärge kasutage jäätisemasinat kraanikausi nõrutusalusel. Enne seadme ühendamist vooluvõrku ja kasutamise alustamist veenduge, et seade on õigesti kokku pandud. Järgige selles kasutusjuhendis toodud teavet. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil. Ärge katke töötava jäätisemasina õhuavasid. Ärge pange koostisosi otse jäätisekambrisse. Koostisosad tuleb panna jäätiseanumasse. Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nt balloone piserdusainetega. Enne igat kasutuskorda kontrollige, et jäätisekamber on puhas ja kuiv. Ärge pange sõrmi ega käsi töötava jäätisemasina sisse. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa. Kontrollige, et pärast jäätisemasina kasutamise lõpetamist ja enne selle puhastamist on masin välja lülitatud ja selle pistik vooluvõrgust tõmmatud. Ärge võtke jäätisemasina kaant pikemaks ajaks pealt. Puhastage seadet nii seest- kui ka väljastpoolt. Järgige selles kasutusjuhendis toodud puhastamisjuhiseid. Kasutage ainult seadmega Stollar Smart Scoop kaasasolevaid tarvikuid. HOIDKE SEE JUHEND ALLES

3 STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST EE HOIATUS! Kompressori kahjustamise vältimiseks ja maksimaalse töökvaliteedi tagamiseks hoidke toodet 12 tunni jooksul pärast transportimist püstiasendis. MÄRKUS Hoidke jäätisemasinat alati püstiasendis ning ühetasaselt ja tugijalgadel. Nii tagate kompressori maksimaalse töökvaliteedi. OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kastke voolujuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku. Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ärge kasutage seadet, kui selle voolujuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks lähimasse volitatud Stollari teeninduskeskusesse. Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab teostama selleks volitatud Stollari teeninduskeskus. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Ärge kasutage seadet välistingimustes. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi. Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on seadet varustavasse vooluringi soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüliti), mida läbiv vool ei ületa 30 ma. Küsige nõu elektrikult. MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

4 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA TUTVUSTUS tutvustus Stollar Smart Scoop jäätisemasina a B C N G H I D C K L M F E J R U V T Q S P O

5 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA TUTVUSTUS EE A. Anodiseeritud jäätiseanum, mida on tänu käepidemele mugav välja võtta. Ei tohi pesta nõudepesumasinas ega hoida külmikus. B. Laba anuma külgede puhastamiseks ja jäätise kloppimiseks. NB! Mitte hoida külmikus*. C. Kaant on võimalik tõsta või kahekordselt tahapoole voltida. D. Roostevabast terasest korpus E Nupp POWER jäätisemasina sisse või välja lülitamiseks. F. Nupp START PAUSE magustoidu valmistamise käivitamiseks ja peatamiseks. G. Käsitaimeri kasutamine aja valimiseks vahemikus minutit. H. Funktsioonis PRE-COOL jahutatakse masin temperatuurile -10 C kuni -30 C. I. Funktsioonis KEEP COOL hoitakse magustoit kuni 3 tundi jahedana ja vastava konsistentsiga. J. Automaattaimeri / kõvaduse valikuketast on võimalik seada järgmistele seadistustele: sorbet (mahlajäätis), frozen yogurt (külmutatud jogurt), gelato (gelato) või ice cream (jäätis). Pehmema tekstuuriga magustoidu saamiseks keerake valikuketast vasakule ning kõvema tekstuuriga magustoidu saamiseks paremale. K. Nupp võimaldab ümber lülitada Celsiuse ja Fahrenheiti kraadide vahel. L. Helisignaali seadistamine valjuks või vaikseks või heli summutamine. M. Käepidemed, mis hõlbustavad tõstmist. N. Anuma kamber SMART SCOOP EKRAAN O. LCD-juhtekraanil kuvatakse teave funktsiooniseadistuse ja jahutuse edenemise kohta. P. Kõvadusastme valikuriba Q. Edenemise näiduriba R. Funktsioonis KEEP COOL hoitakse külmutatud magustoit kuni 3 tundi jahedana ja vastava konsistentsiga. S. ADD MIX-INS vilgub, andes teada, et on aeg oma lemmiklisandid jäätisele lisada. T. PRE-COOLING (eeljahutus) tähendab, et kompressor on sisse lülitatud ning jahutab masinat. U. PRESS START vilgub eeljahutusrežiimis PRE-COOLING, andes märku, et seade on jahutatud ning valmis jäätise koostisosi kloppima. V. Teade Remove blade (eemaldage laba) annab märku, et magustoidu valmistamine on lõppenud ning laba võib anumast välja võtta. TARVIKUD W. Anodiseeritud jäätiseanum X. Labidake anuma puhastamiseks Y. Laba Z. Pudelihari laba ja anuma hõlpsaks puhastamiseks W X * Võib pesta nõudepesumasinas. Y Z

6 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA TUTVUSTUS STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA FUNKTSIOONID Automaatrežiim Automaatrežiimis klopitakse ja külmutatakse koostisosad valitud/soovitud konsistentsini. Valige üks neljast eelseadistatud funktsioonist: sorbet (mahlajäätis), frozen yogurt (külmutatud jogurt), gelato (gelato)või ice cream (jäätis). Smart Scoop annab magustoidu valmimisest märku piiksuva helisignaaliga. Käsirežiim Jäätisevalmistamise aega on võimalik vastavalt retseptile käsitsi seadistada. Eelseadistatud funktsioonid Stollar Smart Scoop jäätisemasinal on neli eelseadistatud funktsiooni. Valige üks järgnevatest seadistustest: sorbet (mahlajäätis), frozen yogurt (külmutatud jogurt), gelato (gelato) või ice cream (jäätis). Lapselukk Stollar Smart Scoop seadmel on lapselukk. Lapselukurežiimi aktiveerimiseks vajutage ning hoidke seda 2 sekundit all. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti sama nuppu ja hoidke seda all 2 sekundit. ADD MIX-INS Lisandeid nagu šokolaaditükid, värsked puuviljad ning lõhna- ja maitseained saab hõlpsasti lisada klapiga kaane kaudu. Jäätisemasin annab piiksuva helisignaaliga märku ning ekraanil vilgub ADD MIX-INS, andes teada, et on aeg oma lemmiklisandid jäätisele lisada! Heli Kui jäätis on valmis, annab jäätisemasin sellest piiksuva helisignaaliga märku. Helisignaali on võimalik seadistada valjuks või vaiksemaks või heli summutada. Eeljahutus Soovitatav on seadet enne magustoidu valmistamist eelnevalt jahutada. See valikuline funktsioon kestab umbes 5 10 minutit ning jahutab seadme temperatuurile -10 kuni -30 C. KEEP COOL Kohe pärast magustoidu soovitud konsistentsi saavutamist aitab funktsioon KEEP COOL vältida selle sulamist. Selles režiimis töötab seadme kompressor aeg-ajalt, et magustoidu konsistentsi hoida.

7 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA KASUTAMINE EE kasutamine Stollar Smart Scoop jäätisemasina HOIATUS! Jäätisemasina kompressor peab olema ALATI püstiasendis. Jäätisemasin peab olema alati paigaldatud tugijalgadele. ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA ESIMENE KASUTUSKORD Esmakordne käivitamine Pange laba anumasse. Pange retseptile vastavad koostisosad anumasse. Pange jäätiseanum jäätisekambrisse. Masina ettevalmistus Eemaldage jäätisemasinalt kõik etiketid ja pakkematerjalid ning visake need ära. Enne pakkematerjalide äraviskamist kontrollige, et olete kõik seadme osad ja tarvikud välja võtnud. Võtke kaas, jäätiseanum ja laba masinast välja. Puhastage need osad ja tarvikud sooja seebiveega ning loputage põhjalikult. Kontrollige, et kõik osad oleksid kuivad. MÄRKUS Pange laba anumasse alati enne koostisosade lisamist. Nii ei loksu koostisosad jäätisekambrisse. Kambris on 2 soont anuma jaoks. Anuma paigaldamisel jälgige, et selle käepideme liigend oleks nimetatud soonte vahel. Enne anuma paigaldamist veenduge, et selle kamber ja jäätiseanuma välispind on täielikult kuivad. MÄRKUS Koostisosade ühtlase segunemise tagamiseks on oluline, et laba oleks nõuetekohaselt veovõllile paigaldatud.

8 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA KASUTAMINE PRE-COOL MÄRKUS Funktsiooni PRE-COOL on võimalik kasutada ainult seisurežiimis enne nupu START PAUSE vajutamist. Kaane oma kohale fikseerimiseks pange kaane käepide graafiliste sümbolitega kohakuti ning keerake kaas päripäeva asendisse. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu POWER. Keerake kõvadusastme valikuketas soovitud magustoidu peale. Kloppimise käivitamiseks vajutage nuppu START PAUSE. Järelejäänud aeg kuvatakse LCD-ekraanil. Smart Scoop annab magustoidu soovitud konsistentsi saavutamisest märku piiksuva helisignaaliga. a) Funktsioonis PRE-COOL alandatakse jäätisemasina temperatuuri, et vähendada magustoidu valmimiseks kuluvat aega. Funktsiooni kasutamine on valikuline ning see sobib suurepäraselt kasutamiseks juhul, kui jäätisepõhi on valmistatud enne kloppimist. b) Eeljahutusfunktsiooni valimiseks vajutage nuppu PRE-COOL. Seni valgena põlenud nupp hakkab põlema punasena, mis näitab, et režiim PRE- COOL on sisse lülitatud. Selles režiimis eeljahutatakse masin umbes 5-10 minutiga temperatuurile -10 C kuni -30 C. Kui jäätisemasin on saavutanud optimaalse temperatuuri, hakkab LCD-ekraanil põlema READY ja vilkuma PRESS START. Laba hakkab 15 minuti möödudes keerlema, kuid külmutatud magustoidu valmistamine ei alga enne nupu START PAUSE vajutamist. Selles funktsioonis kuvatakse LCD-ekraanil temperatuur, PRE-COOLING põleb ja edenemise näidikuriba liigub. See näitab, et masin on režiimis PRE-COOL. c) PRE-COOL läheb 20 minuti pärast üle seisurežiimiks või seda on võimalik välja lülitada kas uuesti nuppu PRE-COOL või nuppu START PAUSE vajutades. Nii ei käivitata eeljahutusrežiimi. MÄRKUS Kloppimise käivitamiseks pärast eeljahutust tuleb vajutada nuppu START PAUSE. MÄRKUS Funktsiooni PRE-COOL ei ole võimalik kasutada pärast nupu START PAUSE vajutamist. Nupu PRE-COOL tuli lülitub välja.

9 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA KASUTAMINE EE AUTOMAATREŽIIM Alustamine Kerige toitejuhe täielikult lahti ning sisestage selle pistik 230/240 V pistikupessa. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu POWER. Nupp POWER hakkab valgena põlema. LCDekraanil kuvatakse AUTO. Põlema hakkavad ka edenemise ja kõvadusastme ribad. LCD-ekraanil olev nool peab osutama AUTO peale, näidates, et see režiim on aktiveeritud. Kontrollimaks, et masin on automaatrežiimis, keerake kõvadusastme valikuketast. Edenemise näidik põleb KEEP COOL / AUTOMAATREŽIIM Funktsioonis KEEP COOL hoitakse külmutatud magustoit kuni 3 tundi jahedana ja vastava konsistentsiga. Kui see funktsioon on valitud, siis põleb vastav nupp punaselt ning LCD-ekraanil kuvatakse KEEP COOL. Selle funktsiooni ajal klopitakse segu valitud kõvadusastmele ja selle saavutamisel jätkab kompressor koos labaga sissevälja pulseerimist, et saavutatud konsistentsi hoida. Laba töötab ainult juhul, kui seade näitab, et magustoit on sulanud allapoole määratud konsistentsi. Režiimi KEEP COOL on võimalik iga hetk sisse ja välja lülitada. MÄRKUS Kui Smart Scoop on režiimis KEEP COOL, lülituvad kompressor ja mootor aeg-ajalt sisse, et magustoidu konsistentsi hoida. Kõvadusastme näidik põleb KÕVADUSASTME VALIK Soovitud kõvadusastme valimiseks keerake kõvadusastme valikuketast vasakule või paremale. Pehmemate külmutatud magustoitude nagu mahlajäätis saamiseks keerake valikuketast vasakule ning kõvema tekstuuriga magustoitude nagu jäätis saamiseks keerake valikuketast paremale. KOOSTISOSADE LISAMINE JA TEGEVUSTE KÄIVITAMINE a) Kontrollige, et laba, anum ja anuma kamber on puhtad. Pange laba anumasse enne koostisosade lisamist. b) Pange jäätiseanumasse retseptis antud koostisosad. Pühkige anuma serv sinna loksunud koostisosadest puhtaks.

10 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA KASUTAMINE KÄSIREŽIIM c) Paigaldage anum, lükates seda allapoole ja jälgides, et selle käepideme liigendid oleksid kambris olevate soonte vahel. Koostisosade ühtlase segunemise tagamiseks on oluline, et laba oleks nõuetekohaselt veovõllile paigaldatud. d) Pange jäätiseanumale kaas peale. Ärge avage töötava seadme kaant, väljaarvatud juhul, kui seda on vaja retseptis toodud juhiste järgimiseks. Koostisosade lisamiseks avage väiksem kaas. e) Magustoidu valmistamise alustamiseks vajutage START PAUSE. Ekraanil kuvatakse edenemise näidiku liikuvad ribad, mis näitab, et seade töötab. Jäätisemasin alustab segu jahutamist ja kloppimist vastavalt määratud seadistusele. Magustoidu külmumise alates liiguvad kõvadusastme valikuriba näidikud valitud magustoidu valikuribale. Näidikute põlema hakkamine võib võtta veidi aega. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi järelejäänud aeg ning temperatuur, millel masin külmutab. Edenemise näidiku ribasid keritakse kuni kõvadusastme riba esimese elemendini. Kõvadusastme ribasid keritakse valitud magustoidu seadistuseni. Soovitud konsistentsi saavutamisel lõpetavad kõvadusastme ribad vilkumise. f) Soovitud konsistentsi saavutamisel kompressor ja mootor peatuvad ning LCD-ekraanil hakkab helendama READY. Kõlab helisignaal või muusika, mis näitab, et magustoit on valmis. Alustamine Kerige toitejuhe täielikult lahti ning sisestage selle pistik 230/240 V pistikupessa. Masina sisselülitamiseks vajutage nuppu POWER. Nupp POWER hakkab valgena põlema. LCDekraanil kuvatakse vaikimisi automaatrežiim AUTO ja valikuriba. Jäätisemasin ja LCD-ekraan lähevad alati tagasi viimati kasutatud programmi või seadistuse juurde. Kontrollige, et masin on käsirežiimis, vajutades MANUAL TIMER noolenuppe. Kuvatakse aeg ja nool peab osutama ekraani vasakul poolel oleva MANUAL peale. Kloppimis- ja külmutamisaja muutmiseks vajutage üht käsitaimeri noolenupust. Keskmiselt kulub jäätise kloppimiseks ja külmutamiseks umbes 50 minutit. KÕVADUSASTME VALIK See funktsioon ei ole käsirežiimis saadaval. 10

11 STOLLAR SMART SCOOP JÄÄTISEMASINA KASUTAMINE EE FUNKTSIOON KEEP COOL KÄSIREŽIIMIS Funktsioonis KEEP COOL hoitakse külmutatud magustoit valitud aja jooksul masina töö ajal jahedana ja vastava konsistentsiga. Kui see funktsioon on valitud, siis põleb vastav nupp punaselt ning LCD-ekraanil kuvatakse KEEP COOL. Laba töötab ainult siis, kui seade näitab, et magustoit on sulanud allapoole valitud konsistentsi. KOOSTISOSADE LISAMINE JA TEGEVUSTE KÄIVITAMINE a) Valige soovitud aeg, vajutades MANUAL TIMER noolenuppe üles või alla. b) Pange jäätiseanum ja laba jäätisekambrisse. Lisage koostisosad. c) Jäätise valmistamise alustamiseks vajutage nuppu START PAUSE. Nupu tuli muutub valgest punaseks, mis näitab, et valitud on see nupp ning masin on alustanud magustoidu valmistamist. d) Määratud aja möödumisel kompressor ja mootor peatuvad ning LCD-ekraanil hakkab põlema READY. e) Nupu START PAUSE vajutamisel töötsükli ajal masina töö peatub. Jätkamiseks vajutage nuppu uuesti. f) Taimeri lähtestamiseks vajutage nuppu START PAUSE ja hoidke seda 2 sekundit all. g) Taimerit on võimalik lähtestada igal ajal. SMART SCOOP EKRAAN LCD-ekraanil kuvatakse vaheldumisi aega mahaloendav taimer ning temperatuur. HELITUGEVUSE FUNKTSIOON Stollar Smart Scoop seadmel on piiksuv helisignaal, mis näitab, et külmutatud magustoit on valmis. Helitugevus on võimalik seadistada valjuks või vaikseks või heli on võimalik summutada. TEMPERATUURI / ÜHIKUTE FUNKTSIOON Stollar Smart Scoop seadmel on temperatuuri ja ühikute funktsioon. Temperatuuri kuvamiseks vajutage üks kord nuppu ning Fahrenheiti ja Celsiuse kraadide ümberlülitamiseks vajutage sama nuppu veel kord. TEHASESEADETE LÄHTESTAMINE Tehase vaikeseadete lähtestamiseks vajutage nuppu KEEP COOL ning hoidke seda 5 sekundit all. Seda on võimalik teha ainult seisurežiimis. 11

12 NÄPUNÄITED JÄÄTISE VALMISTAMISEKS NÄPUNÄITED JÄÄTISE VALMISTAMISEKS Pidage meeles, et külmutatud magustoitude valmistamise aeg võib erineda sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist, koostisosade temperatuurist ning masina eeljahutusest. Pidage meeles, et mida jahedamad on koostisosad, seda kiiremini jäätis valmib. Üldiselt kulub jäätise valmistamiseks umbes 50 minutit. Crème anglaise (vanillikaste) valmistamisel ja retseptide puhul, kus on vaja koostisosi kuumutada, soovitame seda teha päev varem. Teine võimalus on kuumutada koostisosi vähemalt 4 tundi enne jäätise valmistamist. Pange kõigepealt koostisosad jäätiseanumasse ja seejärel jäätiseanum seadmesse. Selles brošüüris toodud retseptide peamised koostisosad on koor, piim, munad ja suhkur. Neid koostisosi on võimalik vastavalt oma maitse-eelistustele ja vajadustele sarnaste koostisosadega asendada. Pidage meeles, et erinevaid koostisosi kasutades magustoidu maitse ja tekstuur muutub. Enamik magustoidupõhju paisub kloppimise ja külmutamise ajal. Siintoodud retseptides olevatest kogustest saab keskmiselt 1 liitri külmutatud magustoitu, kui retseptis ei ole teisiti märgitud. Muust allikast pärinevate jäätiseretseptide kasutamise ärge pange anumasse korraga rohkem aluspõhja koostisosi kui 700 ml. Alkohol pidurdab külmumist. Soovitatav on alkohol lisada jäätisevalmistamise lõpus. Valmis külmutatud magustoitu on võimalik lusikaga tõsta. Jäätise serveerimisel jäätisetorbikutest või taldrikult soovitame selle enne serveerimist 2 tunniks külmikusse panna. Hoidke külmutatud magustoitu külmikus õhukindlas ja tihedalt suletud anumas. See takistab jääkristallide teket. Sel otstarbel võib külmutatud magustoidu pinna katta ka küpsetuspaberiga. MÄRKUS Ärge pange jäätiseanumat külmikusse. Soovitame külmutatud magustoidud ära tarvitada 1 nädala jooksul. Maksimaalne säilivusaeg on 2 nädalat. Magustoidu serveerimisel otse külmikust soovitame seda enne 5-10 minutit toatemperatuuril hoida. NÄPUNÄITED CRÈME ANGLAISE I (VANILLIKASTE) VALMISTAMISEKS Klassikaline kreemjas jäätis valmistatakse vanillikastmest. Allpool on toodud juhised täiusliku vanillikastme valmistamiseks. Kõik koostisosad peavad olema värsked. Munad peaksid olema toatemperatuuril. Retseptis on arvestatud vähemalt 59 g munadega. Enne valmistamist mõõtke kõik toiduained ja pange need kasutusvalmis. Vahustage vispli või mikseriga munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kasutage paksu põhjaga kastmekastrulit. Koore/piima kuumutamisel ärge laske seda keema. Kui koore või piima peale hakkavad tekkima väikesed mullid, siis on õige aeg see tulelt ära võtta. Koore/piimasegu kuumutamise ajal vahustage suhkur ja munad. Kui teete seda pärast koore/piimasegu kuumutamist, võib segu üle kuumeneda ja eralduda. 12

13 OLULISED KOOSTISOSAD EE Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud. Soovitatav on kasutada lamedat puulusikat. Segu paksuse testimiseks kastke lusikas kastmesse. Libistage sõrm läbi segu lusikaseljale. Kui lusikaseljale jääb sõrmejälg, siis on segu piisavalt paks. Võtke segu kohe tulelt. Kui segu eraldub või tardub, siis on kuumus liiga suur. Sel juhul tuleb uuesti alustada. Ärge jätke vanillikastet valmistamise ajal järelevalveta. Sõltuvalt koostisosadest kulub vanillikastme paksenemiseks 5 15 minutit. Laske segul alati toatemperatuuril jahtuda, segades seda aeg-ajalt, et kuumust vähendada, kuni segust enam nähtavat auru ei eraldu. Jahtunud segu pange kohe külmikusse ning jahutage see seal. Et vanillikastmele nahka ei tekiks, katke selle pind toidukilega. Segu kiireks jahutamiseks võib selle panna metallanumasse ning seejärel jääga täidetud anumasse, segades segu pidevalt, kuni see on korralikult jahtunud. OLULISED KOOSTISOSAD Jäätise valmistamine kodus on nüüd väga lihtne ning kõik tavalise vanillijäätise valmistamiseks on teil tõenäoliselt kodus olemas. MUNAD Kõikides selles brošüüris toodud retseptides on kasutatud mune, mille mass on vähemalt 59 g. Muna muudab jäätise kohevaks ning toimib segu stabilisaatori ja emulgaatorina. Munakollane sisaldab letsitiini, mis toimib emulgaatorina ning seob rasvaosakesi. SUHKUR Kõikides retseptides on kasutatud tuhksuhkrut, sest see lahustub kergesti ning vähendab kristalliseerumist (suurte jääkristallide moodustumist). Tuhksuhkru võib asendada tavalise valge suhkruga, kuid selle lahustumine võtab kauem aega. Suhkru kasutamisel jäätises on üldreegel see, et suurema koguse suhkru lisamine alandab segus oleva vee külmumispunkti, mis takistab suure külmunud klombi tekkimist külmunud magustoidus. PIIM Kõikides piima sisaldavates retseptides on kasutatud täispiima. Selle võib asendada madalama rasvasisaldusega piimaga, kuid sel juhul ei ole tulemus sama. Madala rasvasisaldusega piima võib kasutada ainult retseptides, mida ei ole vaja keeta. Keetmisel madala rasvasisaldusega piim suure tõenäosusega eraldub. KOOR Kõikides retseptides on kasutatud 35% rõõska koort. Koor muudab jäätise rammusamaks ning selle tekstuuri siledamaks. Kasutada võib ka paksendatud vahukoort. Sellises koores on tavaliselt lisandid nagu želatiin (loomse päritoluga), mis koort paksendavad ning selle säilivusaega pikendavad. Kasutada võib ka väiksema rasvasisaldusega koort, kuid ainult retseptides, mida ei ole vaja keeta, sest keetmisel väiksema rasvasisaldusega koor suure tõenäosusega eraldub. MÄRKUS Ärge kasutage vanu mune, eelkõige juhul, kui te ei valmista segu. Rasedatel ei soovitata tarbida jäätist, mis sisaldab tooreid mune. 13

14 PUHASTAMINE JA HOOLDUS PUHASTAMINE JA HOOLDUS Stollar Smart Scoop jäätisemasina Kontrollige, et jäätisemasin on nupust POWER välja lülitatud. Jäätisemasin on välja lülitatud, kui nupu START PAUSE LED-tuli enam punaselt ei põle. Tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Enne jäätisemasina lahtivõtmist ja puhastamist laske selle kompressoril täielikult jahtuda. ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSE PUHASTAMINE Pühkige roostevaba korpuse pealispinda ja LCD-ekraani pehme niiske lapiga. Ärge pühkige LCD-ekraani pabersalvrätikuga ega kasutage jäätisemasina ühegi osa puhastamiseks abrasiivset puhastusvahendit või metallnuustikut, sest see võib nende pinda kriimustada. MÄRKUS Ärge kastke roostevabast terasest korpust vette ega peske seda nõudepesumasinas. Jälgige, et vesi ega puhastusvedelikud ei satuks juhtpaneeli nuppude ega LCDekraani alla. Kui sisekambrisse on loksunud koort, piima, šokolaadi vm, puhastage see hoolikalt pehme niiske lapiga. Enne seadme ühendamist vooluvõrku laske kõikidel seadme osadel täielikult kuivada. KAANE PUHASTAMINE MÄRKUS Jäätisekambri puhastamiseks peab seade olema toatemperatuuril. Peske jäätisekambrit seebiveega ja pehme niiske lapiga. Kaant võib puhastada sooja seebivee ja pehme käsnaga. Ärge kasutage terasest küürimisnuustikuid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, sest need võivad pinda kriimustada. Enne kaane tagasipanekut laske sel täielikult kuivada. JÄÄTISEANUMA PUHASTAMINE Täitke jäätiseanum poolenisti sooja seebiveega. Võite kasutada mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või pehmetoimelist pihustusvahendit. Hoidke lahust anumas minutit. MÄRKUS Jäätiseanumat EI tohi pesta nõudepesumasinas. 14

15 PUHASTAMINE JA HOOLDUS EE HOIUNDAMINE LABA PUHASTAMINE Kontrollige, et jäätisemasin on välja lülitatud. Tõmmake pistik pistikupesast välja. Kontrollige, et jäätisemasin ja kõik selle tarvikud on täielikult puhtad ja kuivad. Pange jäätiseanum ja laba jäätisekambrisse. Kontrollige, et kaas on peal. 5. Hoidke jäätisemasinat püstiasendis ning ühetasaselt tugijalgadel. Ärge asetage midagi jäätisemasina peale. Peske laba sooja seebiveega. Jäätisejääkide puhastamiseks labalt kasutage pudeliharja. Laske kõikidel osadel enne jäätisemasinasse tagasipanekut täielikult kuivada. MÄRKUS Laba ja kaant tohib nõudepesumasinad pesta AINULT ülemisel riiulil. 15

16 JÄÄTISEMASINA TÖÖS ILMNEDA VÕIVAD PROBLEEMID JÄÄTISEMASINA TÖÖS ILMNEDA VÕIVAD PROBLEEMID PROBLEEM Jäätis ei külmu Laba ei liigu Kaas ei fikseeru oma kohale Külmutatud magustoit ei ole õigeks ajaks külmunud Anuma sisu ei ole võimalik pärast kloppimist välja võtta Kuidas valmistada pehmet serveerimisvalmis jäätist? Soovin, et jäätis oleks veel kõvem! LIHTNE LAHENDUS Vajutage nuppu START PAUSE. Kas jäätises on alkoholi? Võimalik, et alkoholi on liiga palju või alkohol lisati liiga ruttu. Kontrollige, et õhk saab jäätisemasina ümber vabalt liikuda. Soovitame jätta jäätisemasina ja selle kõrval olevate kõvade pindade vahele vähemalt 15 cm. Laba ei liigu 5 minuti jooksul pärast eeljahutusfunktsiooni valimist. Kontrollige, kas keskmine varras on õigesti plastlabasse sisestatud; juhul, kui keskmine varras ei liigu, võib probleem olla seadmes võtke ühendust Stollari klienditeenindusega. Laba ja kaas ei ole õigesti paigaldatud kontrollige, et anuma käepide on soontes ning et laba on õigesti paigaldatud. Magustoidusegu oli jäätiseanumasse pannes määratud käsiseadistuse jaoks liiga soe. Külmumisaega mõjutavad erinevad koostisosad ja kogused. Kui koostisosade hulgas on munad ja/või alkohol, laske segul kauem külmuda. Koostisosad on loksunud üle anuma serva ja kambrisse. Lülitage masin välja ja laske sel minutit seista, et jäätis sulaks. Seejärel võtke anum välja ning puhastage jäätisemasina sisekamber. Külmutatud magustoitude nimetused kõvadusastme näidiku ribal on ainult suuniseks. Proovige kasutada mahlajäätise seadistust (sorbet). Kui jäätis ei ole piisavalt kõva, võite kõvadusastet suurendada. Võtke jäätis jäätiseanumast välja, pange see õhukindlasse nõusse ja asetage 1 2 tunniks või kuni soovitud kõvadusastme saavutamiseni külmikusse. 16

17 JÄÄTISEMASINA TÖÖS ILMNEDA VÕIVAD PROBLEEMID EE PROBLEEM Kas lisandid võib panna põhjaks oleva kastme hulka? Tundub, et jäätisemasin vibreerib aeg-ajalt. Juhtnupud ei tööta. Jäätisemasin ei mäleta viimast seadistust. Temperatuurinäit on Fahrenheiti kraadides Masin ei klopi jäätist, kuid ckompressor on sisse lülitatud Jäätis on liiga jäine. Miks see nii on? Võtsin jäätise külmikust välja ning see on väga kõva. Miks see nii on? Kas jäätiseanuma tohib panna külmikusse? LIHTNE LAHENDUS Lisage lisandid jäätisevalmistamise lõpus selleks ettenähtud ajal. NB! Tihti võivad lisandid, nagu näiteks puuviljad, ülemäära peeneks minna, kui need liiga vara lisada. Sisemine kompressor on paigaldatud spetsiaalsele kummialusele, mis vähendab müra ja vibratsiooni masina tööajal. Kui jahutust vaja ei ole, lülitub kompressor automaatselt välja ning väike vibreerimine 1 2 sekundi vältel on tavapärane. Lapselukk võib olla aktiveeritud. Lapselukku mahavõtmiseks vajutage nuppu ning hoidke seda 2 sekundit all. Seadistused võetakse mälust ainult pärast nupu START PAUSE vajutamist. Temperatuuriühikute muutmiseks vajutage nuppu. Funktsioon PRE-COOL on aktiveeritud. Kompressori eluea säilitamiseks on sellel oma taimer. Jätke kompressorile käivitumiseks kuni 3 minutit. Mõnes magustoidus on rohkem vett ning see muudab segu jäisemaks. Kodus valmistatud jäätis on alati kõvem kui poes valmistatud jäätis, sest selles on vähem õhku. Soovitame lasta jäätisel enne serveerimist 5 10 minutit seista. Me ei soovita panna jäätiseanumat külmikusse, sest jäätis külmub kõvaks ning seda on väga raske anumast välja võtta. Ärge kasutage jäätise anumast väljavõtmisel teravaid ega metallist köögiriistu, sest see võib anuma katet kriimustada. 17

18 RETSEPTID

19 JÄÄTISERETSEPTID EE KLASSIKALINE VANILLIJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 2 klaasi 35% rõõska koort 1 klaas piima 1 vanillikaun, pooleks lõigatud ja seemned välja võetud, või 1 tl vanilliekstrakti 5 munakollast ½ klaasi suhkrut VALMISTAMINE Pange koor, piim ja vanillikaun koos seemnetega keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Võtke vanillikaun välja ning segage koor aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage koore-munasegu sellesse ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. RAMMUS ŠOKOLAADIJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 2 klaasi 35% rõõska koort ½ klaasi piima 180 g kvaliteetset tumedat šokolaadi, riivitud 5 munakollast ⅓ klaasi tuhksuhkrut VALMISTAMINE 5. Pange koor, piim ja šokolaad keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui šokolaadisegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage sellesse segu ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake jahtunud segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. NÄPUNÄIDE Veelgi rikkalikuma jäätise saamiseks lisage siis, kui jäätisemasin sellest märku annab, jäätisele ¼ klaasi riivitud tumedat šokolaadi. 6. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 19

20 JÄÄTISERETSEPTID KIIRESTI VALMIV VANILLIJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 1 klaas 45% rõõska koort 1¼ klaasi täispiima ¾ klaasi suhkruga kondenspiima 1 tl vanilliekstrakti VALMISTAMINE Pange koor, piim ja kondenspiim ning vanillikaun suurde kannu ja segage ühtlaseks. Hoidke külmikus, kuni segu on külm. Kallake segu jäätiseanumasse. Segu kloppimiseks valige jäätisemasinal sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. ÕUNA-PURUJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 1¼ klaasi 35% rõõska koort ¾ klaasi piima ½ klaasi suhkruga kondenspiima ¼ tl jahvatatud kaneeli Õunasegu KOOSTISOSAD 1 Granny Smith õun, kooritud, südamik eemaldatud ja õhukesteks viiludeks lõigatud 2 tl tuhksuhkrut 1 spl vett Puru KOOSTISOSAD ¼ klaasi jahu 2 spl pruuni suhkrut 1/4 tl küpsetuspulbrit 1 spl kaerahelbeid 40 g magedat võid VALMISTAMINE Puru valmistamine: eelsoojendage ahi 200 C. Katke ahjuplaat küpsetuspaberiga. Pange puru koostisosad anumasse ning näppige segu sõrmeotstega, kuni või on teiste koostisosadega segunenud. Tõstke segu lusikaga küpsetusplaadile ning küpsetage ahjus umbes minutit või kuni segu on kuldpruun. Laske purul küpsetusplaadil jahtuda. Õunasegu valmistamine: pange õunaviilud, suhkur ja vesi väiksesse kastmekastrulisse ning kuumutage madalal tulel keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Katke kaanega ja keetke 5 minutit või kuni õunad on pehmed. Võtke tulelt ja laske jahtuda. Pange segu külmikusse, kuni see on jahtunud. Jäätise valmistamine: pange piim, kondenspiim ja kaneel suurde kannu. Segage ühtlaseks. Kallake segu jäätiseanumasse. 5. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kui jäätisemasin sellest märku annab, lisage õunasegu ja ½ klaasi purusegu. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 20

21 JÄÄTISERETSEPTID EE MAASIKA-RABARBERIJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 1½ klaasi 35% rõõska koort ½ klaasi piima 4 munakollast ⅓ klaasi tuhksuhkrut Puuviljasegu KOOSTISOSAD 250 g värskeid maasikaid 200 g rabarberit, lõigatud 2 cm tükkideks ¼ klaasi tuhksuhkrut VALMISTAMINE 5. Jäätisepõhja valmistamiseks pange koor ja piim keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Samal ajal vahustage munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui kooresegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage sellesse kooremunasegu ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Puuviljapõhja valmistamiseks purustage maasikad saumikseriga ning suruge need seemnete eraldamiseks läbi sõela. Pange maasikapüree, rabarber ja suhkur väiksesse kastmekastrulisse ning kuumutage madalal tulel keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Suurendage kuumust ja keetke aeg-ajalt segades tasasel tulel, kuni segu on vähenenud 1 klaasini. Liiga palju keetes võivad rabarberitükid laguneda. Hoidke külmikus, kuni segu on külm Kui mõlemad segud on piisavalt külmad, segage need ettevaatlikult enne kloppimist kokku. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. KÜPSISTEGA KOOREJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 1 klaas 35% rõõska koort 1 klaas piima ½ klaasi suhkruga kondenspiima 1 tl vanilliekstrakti 6 šokolaaditäidisega küpsist, purustatud VALMISTAMINE Pange koor, piim ja kondenspiim ning vanill suurde kannu ja segage ühtlaseks. Hoidke külmikus, kuni segu on külm. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kui jäätisemasin sellest märku annab, lisage purustatud küpsised. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 21

22 JÄÄTISERETSEPTID SOOLANE KARAMELLIJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 1 ½ klaasi piima 7 munakollast 1 klaas suhkrut 3 spl vett 1 ¼ klaasi 35% rõõska koort 1 tl peenestatud meresoola VALMISTAMINE Pange piim keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui piim on kuum, segage see vahustades munade hulka. Pange segu kõrvale. Pange suhkur ja vesi kastmekastrulisse ning kuumutage madalal tulel, kuni suhkur on sulanud ja hakkab lahustuma. Suurendage kuumust keskmiseni, kraapige kastmekastruli küljed suhkrust puhtaks, et kõik suhkrukristallid lahustuksid, ning kuumutage keemiseni, kuni segu muutub kuldpruuniks. Võtke segu tulelt ja kallake ettevaatlikult koor selle hulka. NB! Kallamisel võib segu kastrulist välja pritsida. Pange kastrul koos seguga uuesti madalale kuumusele ja segage, kuni kõik klombid on lahustunud. Lisage munasegu ja sool ning keetke, segu vahepeal segades, kuni see katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). MEEJÄÄTIS Umbes 1 liiter jäätist KOOSTISOSAD 2 klaasi 35% rõõska koort 1 klaas piima 6 munakollast ½ klaasi kvaliteetmett VALMISTAMINE 5. Pange koor ja piim keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased ja mesi heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui kooresegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades meesegu hulka. Peske kastmekastrul, valage sellesse segu ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake jahtunud segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 22

23 GELATORETSEPTID EE PISTAATSIAGELATO Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 2 klaasi piima ½ klaasi 35% rõõska koort ½ tl vanilliekstrakti 5 munakollast ½ klaasi tuhksuhkrut ¾ klaasi kooritud pistaatsiapähkleid, röstitud ja tükeldatud VALMISTAMINE Pange koor, piim ja vanilliekstrakt keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui piimasegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage segu sellesse ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake gelatopõhi jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kui jäätisemasin sellest märku annab, lisage purustatud pistaatsiapähklid. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. ŠOKOLAADI-PÄHKLIGELATO Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 2 klaasi piima ½ klaasi šokolaadi-pähklivõiet ½ tl vanilliekstrakti 5 munakollast ½ klaasi tuhksuhkrut ¼ klaasi röstitud pähkleid, hästi peenestatud VALMISTAMINE Pange koor, pähklivõie ja vanilliekstrakt keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni, kuni võie on sulanud. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui piimasegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage sellesse segu ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kui jäätisemasin sellest märku annab, lisage purustatud pähklid. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 23

24 GELATORETSEPTID MÜNDI-ŠOKOLAADIGELATO Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 1 ½ klaasi piima ½ klaasi 35% rõõska koort 120g kvaliteetset tumedat šokolaadi, riivitud 2-3 tilka piparmündiessentsi 5 munakollast ⅓ klaasi tuhksuhkrut 60 g kvaliteetset tumedat šokolaadi, riivitud VALMISTAMINE Pange piim, šokolaad ja piparmünt keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage segu keemiseni, kuni šokolaad on sulanud. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui šokolaadisegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage segu sellesse ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kui jäätisemasin sellest märku annab, lisage peeneks riivitud šokolaad. GRANADILLIGELATO Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 2 klaasi piima ½ klaasi 35% rõõska koort ½ tl vanilliekstrakti 5 munakollast ½ klaasi tuhksuhkrut 2-3 granadilli VALMISTAMINE Pange koor, piim ja vanilliekstrakt keskmise suurusega paksu põhjaga kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni. Vahustage samal ajal munakollased ja suhkur heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui piimasegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades munasegu hulka. Peske kastmekastrul, valage segu sellesse ning pange kastrul uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt puulusikaga, kuni segu on paksenenud ja katab lusika tagakülje (vt näpunäiteid jäätise valmistamiseks). Kallake segu kuumakindlasse anumasse, pange anumale kaas peale ning hoidke seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Kallake segu koos granadilli viljalihaga jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 7. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 24

25 MAHLAJÄÄTISERETSEPTID EE SIDRUNIMAHLAJÄÄTIS Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD ¾ klaasi suhkrut 1 ½ klaasi vett ¾ klaasi värsket sidrunimahla, jahutatud 1 väike munavalge, veidi vahustatud VALMISTAMINE Pange suhkur ja vesi madalal kuumusel olevasse kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Vähendage kuumust ja laske 2 minutit haududa. Võtke segu tulelt ja laske jahtuda. Hoidke külmikus. Kallake suhkrusiirup, sidrunimahl ja munavalge jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. ROOSA GREIBI MAHLAJÄÄTIS Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD ¾ klaasi suhkrut 1 ½ klaasi vett ¾ klaasi värskeid punase greibi kuubikuid, jahutatud 1 väike munavalge, veidi vahustatud VALMISTAMINE Pange suhkur ja vesi madalal kuumusel olevasse kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Vähendage kuumust ja laske 2 minutit haududa. Võtke segu tulelt ja laske jahtuda. Hoidke külmikus. Kallake suhkrusiirup ja greibimahl jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. NÄPUNÄIDE Munavalgeta magustoidu valmistamiseks soovitame kasutada käsitsi seadistust ja jätta kloppimiseks umbes 60 minutit. Klopitud segust saab umbes 700 ml mahlajäätist. NÄPUNÄIDE Munavalgeta magustoidu valmistamiseks soovitame kasutada käsitsi seadistust ja jätta kloppimiseks umbes 60 minutit. Klopitud segust saab umbes 700 ml mahlajäätist. 25

26 MAHLAJÄÄTISERETSEPTID PIRNI-VANILLI MAHLAJÄÄTIS Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD ¾ klaasi tuhksuhkrut ¾ klaasi vett 1 vanillikaun, pooleks lõigatud ja seemned välja võetud 900 g pehmeid pirne ¼ klaasi sidrunimahla 1 väike munavalge, veidi vahustatud VALMISTAMINE Pange suhkur, vesi ja vanillikaun madalal kuumusel olevasse kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Vähendage kuumust ja laske 2 minutit haududa. Võtke segu tulelt ja laske jahtuda. Hoidke külmikus. Koorige pirnid ja võtke südamik välja. Püreestage pirnid. Suruge segu läbi sõela ja eemaldage viljaliha. Vaja läheb 1 ½ klaasi vedelikku. Võtke vanillikaun välja ning valage vanillisuhkrusiirup, pirnimahl ja sidrunimahl jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. NÄPUNÄIDE Munavalgeta magustoidu valmistamiseks soovitame kasutada käsitsi seadistust ja jätta kloppimiseks umbes 60 minutit. Klopitud segust saab umbes 700 ml mahlajäätist. VAARIKAMAHLAJÄÄTIS Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD ¾ klaasi tuhksuhkrut ¾ klaasi vett 300 g külmutatud vaarikaid 1 spl laimimahla 1 väike munavalge, veidi vahustatud VALMISTAMINE Pange suhkur ja vesi madalal kuumusel olevasse kastmekastrulisse. Kuumutage keemiseni, kuni suhkur on sulanud. Vähendage kuumust ja laske 2 minutit haududa. Võtke segu tulelt ja laske jahtuda. Hoidke külmikus. Pange vaarikad anumasse ja laske neil sulada. Püreestage vaarikad. Suruge segu läbi peene sõela ja eemaldage seemned. Kallake vaarikapüree, laimimahl ja suhkrusiirupimahl jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. NÄPUNÄIDE Munavalgeta magustoidu valmistamiseks soovitame kasutada käsitsi seadistust ja jätta kloppimiseks umbes 60 minutit. Kogust on võimalik suurendada: 1 klaas suhkrut, 1 klaas vett, 500 g vaarikaid, 2 spl laimimahla. Klopitud segust saab umbes 1 l mahlajäätist. 26

27 KÜLMUTATUD JOGURTI RETSEPTID EE KIIRKÜLMUTATUD JOGURT Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 750 g lemmikmaitsega jogurtit VALMISTAMINE Pange jogurt jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. KÜLMUTATUD MARJAJOGURT Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 500 g värskeid maasikaid 2 klaasi naturaalset jogurtit ½ klaasi tuhksuhkrut VALMISTAMINE Püreestage maasikad. Soovi korral suruge segu läbi peene sõela, et seemned eemaldada. Pange maasikad, jogurt ja suhkur jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. KÜLMUTATUD BANAANIJOGURT Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD 1 ½ klaasi banaanipüreed küpsetest banaanidest (umbes 3 suurest banaanist) 2 tl sidrunimahla 2 klaasi vanillijogurtit 1-2 spl mett maitsestamiseks VALMISTAMINE Pange banaanid, sidrunimahl, jogurt ja mesi jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. KÜLMUTATUD SIDRUNI-MEEJOGURT Umbes 1 liiter KOOSTISOSAD ⅓ klaasi sidrunimahla ¼ klaasi mett 2½ klaasi vanillijogurtit VALMISTAMINE Pange sidrunimahl ja mesi väiksesse kastmekastrulisse. Keetke madalal kuumusel, kuni mesi on sulanud. Võtke kastrul tulelt. Hoidke külmikus, kuni segu on külm. Pange meesegu ja jogurt kannu ja segage hoolikalt. Kallake segu jäätiseanumasse. Valige jäätisemasinal segu kloppimiseks sobiv seadistus. Kohe, kui segu on külmutatud, pange see külmikus kasutamiseks sobivasse anumasse ning asetage külmikusse. Jäätis säilib kuni 1 nädal. 27

28 STOLLAR TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ Stollar on erittäin turvallisuustietoinen. Stollar suunnittelee ja valmistaa kuluttajatuotteita erityisesti laitteen käyttäjien arvostettujen asiakkaidemme turvallisuutta silmällä pitäen. Lisäksi Stollar korostaa sähkölaitteiden turvallista käsittelyä ja seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista. TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia: Lue kaikki ohjeet huolellisesti lävitse ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Poista ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit ja tarrat turvallisesti ennen Stollar Smart Scoop -jäätelökoneen käyttöönottoa. Poista ja hävitä turvallisesti kaikki tämän laitteen pistotulppien suojukset pienten lasten tukehtumisvaaran välttämiseksi. Älä aseta jäätelökonetta lähelle pöydän tai keittiötaso reunaa käytön aikana. Varmista, että alusta on tasainen, ja että siinä ei ole nesteitä tai muita aineita. Jäätelönvalmistuksen aiheuttama tärinä voi hiukan siirtää laitetta. Älä aseta laitetta kuuman kaasu- tai sähköhellan läheisyyteen tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin kuuman uunin kanssa. Aseta laite vähintään 15 cm päähän kaikista seinistä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Käytä jäätelökonetta aina tasaisella alustalla. Älä käytä jäätelökonetta tiskipöydällä tai kuivausalustan päällä. Varmista aina, että jäätelökone on asianmukaisesti koottu ennen sen verkkovirtaan kytkemistä ja käyttöä. Noudata tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Jäätelökonetta ei ole tarkoitettu erillisen ajastimen kanssa tapahtuvaan käyttöön eikä myöskään etäohjauksen avulla tapahtuvaan käyttöön. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja jäätelökoneen ollessa käynnissä. Älä aseta mitään aineosia suoraan jäätelökammioon. Lisää aineosat ainoastaan jäätelökulhoon. Älä säilytä räjähdysherkkiä aineita, kuten aerosolipakkauksia, joissa on herkästi syttyvää ponneainetta, tässä laitteessa. Varmista, että jäätelökammio puhdas, kuiva ja liaton ennen jokaista käyttökertaa. Älä työnnä sormia tai käsiä jäätelökoneen sisälle sen ollessa käynnissä. Vältä liikkuviin osiin koskemista. Varmista, että jäätelökone on kytketty pois päältä ja irrotettu virtaverkosta silloin kun sitä ei käytetä ja aina ennen puhdistusta. Älä jätä jäätelökoneen kantta auki pitkiksi ajoiksi. Pidä laite puhtaan sisä- ja ulkopuolelta. Noudata tässä ohjekirjassa annettuja puhdistusohjeita. Älä käytä mitään muita kuin Stollar Smart Scoop -jäätelökoneen mukana toimitettavia lisävarusteita. NÄMÄ OHJEET ON SÄILYTETTÄVÄ 28

29 STOLLAR TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ FI VAROITUS Kompressorin vaurioitumisen estämiseksi sekä parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi, laite on asetettava pystysuoraan 12 tunnin ajaksi kuljetuksen jälkeen. LISÄTIETOJA Jäätelökonetta on aina säilytettävä pystyasennossa ja suorassa jalkojensa varassa. Näin varmistetaan kompressorin luotettava toiminta. KAIKKIA SÄHKÖLAITTEITA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kelaa virtajohto täysin auki ennen käyttöä. Suojaudu sähköiskulta, älä upota virtajohtoa, pistotulppaa tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai keittiötason reunan ylitse, koskettaa kuumia pintoja tai mennessä solmuun. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, psyykkisiltä ja tuntoaisteiltaan heikentyneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoja laitteen käytöstä, mikäli heitä valvotaan ja heidät on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta laitteen käyttäjälle sallitussa rajoissa ilman valvontaa. Laitteen säännöllistä tarkastamista suositellaan. Laitetta ei saa käyttää, mikäli virtajohto, pistotulppa tai laite vaurioituu millä tahansa tavalla. Koko laite on palautettava lähimpään valtuutettuun Stollarin huoltoon tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi. Kaikki huoltoon liittyvät toimenpiteet on suoritettava valtuutetussa Stollarin huollossa laitteen puhdistusta lukuun ottamatta. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin sen määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Laitetta ei saa käyttää liikkuvissa ajoneuvoissa tai veneissä. Laitetta ei saa käyttää ulkona. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. Jäännösvirtalaitteen asentamista (virtakytkin) suositellaan turvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteita käytettäessä. Korkeintaan 30 ma jäännösvirtalaiteen asentamista laitteen virtapiiriin suositellaan. Sähköasentaja kertoo tarvittaessa lisää. AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN 29

BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND

BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND BES980 the Oracle EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND

BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND BES840 the Infuser EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame ennekõike

Lisätiedot

BES870 the Barista Express

BES870 the Barista Express BES870 the Barista Express EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Seadmete kavandamisel ja tootmisel peame

Lisätiedot

BES920 the Dual Boiler

BES920 the Dual Boiler BES920 the Dual Boiler EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 EHH9967FSG ET PLIIDIPLAAT FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

HC452020EB USER MANUAL FI FR. EURO Appliances - euappliances.info

HC452020EB USER MANUAL FI FR. EURO Appliances - euappliances.info HC452020EB EN ET FI FR HOB PLIIDIPLAAT KEITTOTASO TABLE DE CUISSON USER MANUAL KASUTUSJUHEND KÄYTTÖOHJE NOTICE D'UTILISATION 2 18 34 50 2 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We

Lisätiedot

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE Jännite / Taajuus Teho Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus Imusäiliön materiaali Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Paino Pakkauksen koko Takuu

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

LCD-TELER KASUTUSJUHEND. Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R**

LCD-TELER KASUTUSJUHEND. Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R** LCD-TELER KASUTUSJUHEND MUDEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LXR** 26LXR** Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles. Kirjutage seadme mudeli- ja seerianumber üles. Numbrid leiate

Lisätiedot

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND

BES860 Fresca Espresso Machine KASUTUSJUHEND BES860 Fresca Espresso Machine EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning TUTVUSTAME TEILE STOLLAR PROFESSIONAL 800 COLLECTION Fresca Espresso Machine Äsjajahvatatud kohvipulber on üks neljast

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

PROTEESIVAIGUSÜSTEEM ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE

PROTEESIVAIGUSÜSTEEM ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE ECLIPSE LABORIETAPID, SAMM-SAMMULT TEHNIKUTELT TEHNIKUTELE Eclipse laborietapid, samm-sammult* Tugibüügelproteesid Kombineeritud proteesid Totaalproteesid Splindid Positsioneerimiskaped Ajutised proteesid

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE CC 10

INSTRUCTIONS FOR USE CC 10 INSTRUCTIONS FOR USE CC 10 3 4 5 Functions. 1 2 1 = setting scale. 2 = time settings. 3 = temperature settings. 4 = off. 5 = on. Temperature setting. (The heater must be switched on) Press TEMP the previous

Lisätiedot

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm Vastajate arv Histogrammi koostamine MS Excel 2007 Juhendi koostas K.Osula Histogrammi saab koostada numbrilise tunnuse korral, millel on palju erinevaid vastusevariante. Näiteks sobivad histogrammi koostamiseks

Lisätiedot

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG 182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-301S-BG;KYQ-301SR-BG;KYQ-401S-BG;KYQ-401SR-BG

Lisätiedot

ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37

ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37 ESL5330LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 37 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS AWD1134 KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

ESL5355LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45

ESL5355LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45 ESL5355LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 23 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

ESL5330LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42

ESL5330LO. ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42 ESL5330LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 22 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 42 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSTEAVE...3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 ko1012 240323/ ZHQ2125-RM KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

PEKO natural for life

PEKO natural for life PEKO natural for life ELECTRIC SAUNA HEATER EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90 EN RU FI ET Installation and Operating Instructions...2 Руководство по монтажу и эксплуатации...2

Lisätiedot

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Mida ei saa mõõta, seda ei saa ka juhtida Keskkonnakoormus toote olelusringi ajal tunnelnõudepesumasina näitel 1% Valmistamine, pakendamine,

Lisätiedot

Sisukord. Kasutusjuhend LCD televiisor. Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3

Sisukord. Kasutusjuhend LCD televiisor. Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3 Mudeli nr TX-L47WT60E TX-L55WT60E Kasutusjuhend LCD televiisor Sisukord Lugege kindlasti Tähtis märkus 2 Ettevaatusabinõud 3 Kiirjuhend Tarvikud 6 Ühendused 8 Funktsioonide tuvastamine 14 Esmakordne automaatne

Lisätiedot

User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje

User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje User Manual Kasutusjuhend Käyttöohje Fridge Freezer Külmik-sügavkülmuti Jääpakastin PKG1643 2 Progress CONTENTS Safety information 2 Safety instructions 3 Operation 5 Daily Use 5 Hints and tips 7 Care

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant.

Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant. 64-CELLO/SWE Segre - Basenhet Innan du börjar installera, läs dessa anvisningar och följ dem noggrant. 2 personer bör vara med vid monteringen. Ha på skyddshandskar under hela monteringen. Ha på skyddsglasögon

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill BENIDORM 230000 gr4;:>12sgddddgr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-302S 230000

Lisätiedot

Välja antud: detsember Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni ADSL-teenuste kasutamiseks

Välja antud: detsember Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni ADSL-teenuste kasutamiseks Välja antud: detsember 007 Ruuter Thomson SpeedTouch 546 seadistusjuhend Elioni A-teenuste kasutamiseks Kui juhendit lugedes jääb midagi arusaamatuks ja seadet ei õnnestu korralikult tööle saada, siis:.

Lisätiedot

Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170

Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170 Sügavkülmik/ Kaappipakastin Scancool SFS170 Kasutusjuhend Käesolev seade on ette nähtud külmutatud toidu säilitamiseks ja värske toidu külmutamiseks ning jää valmistamiseks. Muul otstarbel kasutamine ei

Lisätiedot

KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W

KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W KERO 260, 360 POLTTONESTELÄMMITIN 3000W ko0609 185373 Onneksi olkoon Kero polttonestelämmittimen valinnasta. Lämmitin on valmistettu kestämään useita vuosia. Varmista lämmittimen pitkä käyttöikä lukemalla

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE V~, 50 Hz, 45 W

KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE V~, 50 Hz, 45 W KÄYTTÖOHJE HUGIN KIRKASVALOLAITE IBERIS ELE018838 220 240 V~, 50 Hz, 45 W JOHDANTO Käyttöohje Onnittelut Hugin kirkasvalolaitteen hankkimisen johdosta! Laite palvelee luotettavasti useita vuosia, jos sitä

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3)

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3) SAVUSTUSUUNI Ohje: 1. Kiinnitä koukkulevy (16) pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla savustuslaatikon (2) yläosaan sisäpuolelle. Tuuletin (1) kiinnittyy samalla automaattisesti. (KUVA 1) 2. Ota kahva (3)

Lisätiedot

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Vähihaigete palliatiivse ravi korraldus Soomes Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Syöpäjärjestöjen organisaatio Vähihaigete ühenduste organisatsioon Syöpäjärjestöt yleisnimi koko kentälle Vähiühendused

Lisätiedot

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL Mallinimi ja numero: Ventmate-automaattiavaaja: 188501 Modellnamn och nummer : Ventmate automatisk öppnare: 188501 Mudeli nimi ja

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PUUTARHAJYRSIN JORDFRÄS MULLAFREES

PUUTARHAJYRSIN JORDFRÄS MULLAFREES Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND.

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND. Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUS- JUHEND www.ouman.fi See kasutusjuhend selgitab regulaatori C203 funktsioone ja kõigile kasutajatele nähtavaid

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313

KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313 KÄYTTÖOHJE Ladattava hiustenleikkuukone RFC-313 TÄRKEÄÄ TIETOA Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Laite on tarkoitettu ainoastaan

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36

ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36 ESF2400OW ESF2400OH ESF2400OK ESF2400OS DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 19 FI Astianpesukone Käyttöohje 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, W

KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, W KÄYTTÖOHJE MIKROAALTOUUNI OXALIS MM720CTB-PM 230 V~, 50 Hz, 700-1050 W Lue nämä ohjeet tarkasti ennen mikroaaltouunin käyttöä, ja säilytä ohjeita huolellisesti. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA Ekspertosakonna juhataja, peaspetsialist Leena Nissilä Tallinn 17.3.2007 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla SOOME KEEL TEISE KEELENA Kuulub õppeaine

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin

Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin Asennus- ja käyttöohje Rebel El Smoker 800 sähkösavustin Monterings- och bruksanvisning för Rebel El Smoker 800 el rökugn Paigaldus- ja kasutusjuhend Rebel El Smoker 800 Elektriline suitsuahi Lue ohjeet

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid. Hooldamisõpetus. Hoito-ohje.

Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid. Hooldamisõpetus. Hoito-ohje. Sanka-suihkuseinät TUOTE - PRODUKT - PRODUCT -...?... ja altaat Sanka-duschväggar och kar Sanka shower bases and shower partitions Sanka dushiseinad ja dushibasseinid Hoito-ohje Skötselråd Care instructions

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist.

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist. Ecophon Wall Panel C Kasutatakse kui helineelavaid plaate seinal koos ripplaega või selle asemel, et luua suurepärased akustilised tingimused ruumis. Ecophon Wall Panel C plaadil on peidetud liistud ja

Lisätiedot

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FDI7755 EESTI

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FDI7755 EESTI 40FDI7755 EESTI Sisukord Ohutusteave... 3 Alustusjuhend... 4 Teated, omadused ja tarvikud... 4 Kaugjuhtimispult... 7 Ühendused... 8 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 9 Teleri menüü võimalused ja funktsioonid...11

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Anna-Liisa Salminen Kela & Kristiina Juntunen Gerocenter Kela 8.6.2015 Kas omastehooldaja jaksab ja kas säilivad head suhted? Taust Omastehooldusega

Lisätiedot

Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend

Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend Total Rock keriste kasutus- ja paigaldusjuhend SISSEJUHATUS Hea Soomes valmistatud Mondex i kerise omanik! Täname teid Mondexi kerise valimise eest ja soovime teile rohkesti lõbusaid ja meeldivaid saunaskäike.

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE CC 50. SETTINGS CC 50, all models

INSTRUCTIONS FOR USE CC 50. SETTINGS CC 50, all models INSTRUCTIONS FOR USE CC 50 3 1 2 7 6 5 4 Functions. 1 = lighting. 2 = on/off. 3 = temperature setting. 4 = time setting. 5 = reduce temperature/time. 6 = increase temperature/time. 7 = display. Lighting.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8. SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.2013 SPAA-KULTUUR SOOMES Spaa-kultuur on Soomes suhteliselt noor Spaa

Lisätiedot

Television. KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx. Teatmik EE. Atsauces ceļvedis. Trumpasis vadovas.

Television. KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx. Teatmik EE. Atsauces ceļvedis. Trumpasis vadovas. 4-684-583-31(1) Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-55XE80xx / 49XE80xx / 43XE80xx FW-55XE80xx / 49XE80xx

Lisätiedot

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Paigaldus- ja kasutusjuhend Paigaldus- ja kasutusjuhend BASIC-Terminal Seis: V7.20160121 30322511-02-ET Lugege ja järgige seda kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Impressum Dokument Autoriõigus

Lisätiedot

Kasutusjuhend Digiboks

Kasutusjuhend Digiboks Kasutusjuhend Digiboks Palun lugege kogu juhend läbi ning säilitage seda edasiseks kasutamiseks. STB_Starman_HD_Ter_111624_KTF-I270CO_Est.indd 1 2010-02-22 1:27:59 Üldine ohutus Ettevaatusabinõud ETTEVAATUST

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

SMT-S7140. Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA

SMT-S7140. Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA SMT-S7140 Kasutusjuhend EST DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA SMT-S7140 OHUTUSJUHISED See vastuvõtja on toodetud vastavalt rahvusvahelistele ohutusstandarditele. Lugege järgnevaid soovitatavaid ohutusabinõusid

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

EGG EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41

EGG EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41 EGG3322...... EN HOB USER MANUAL 2 ET PLIIDIPLAAT KASUTUSJUHEND 16 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 28 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...................................................

Lisätiedot

Teie kasutusjuhend LG 47LM580S

Teie kasutusjuhend LG 47LM580S Te saate lugeda soovitusi kasutusjuhendist, tehniline juhis või paigaldusjuhend. Leiad vastused kõigile oma küsimustele kasutusjuhendis (teave, kirjeldused, ohutusteave, suurus, tarvikud, jne). Detailne

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 FI Käyttöopas HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b ( g ) (

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Eesti - viro JUHEND. Ettevõtjaks Soome

Eesti - viro JUHEND. Ettevõtjaks Soome Eesti - viro JUHEND Ettevõtjaks Soome Eessõna Eessõna Oma ettevõtte asutamine on sisserändajatele hea võimalus Soomes tööd leida. Praegu tegutseb meie riigis ligikaudu 6500 ettevõtet, mille on asutanud

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

GRILLI GRILL BARBECUE

GRILLI GRILL BARBECUE kt0911 GRILLI GRILL BARBECUE A Jalusta B Pöytälevy C D Tulisija E Savukupu F Kattolevy A bas B bordsplatta C D grillhärd E rökfång F skorstenshuv A - alus B- grillplaat C, D - südamik E - pliidikumm F

Lisätiedot

SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje

SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje SÄÄASEMA NO 7820 Käyttöohje ENNEN KÄYTTÖÄ Lue käyttöohje huolellisesti, jotta sääaseman käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Käyttöohjeessa käydään läpi kaikki sääaseman toiminnot ja niiden asetukset sekä

Lisätiedot

Moduulivarusteet Moodulseadmed

Moduulivarusteet Moodulseadmed Moduulivarusteet Moodulseadmed KS6 B/ Ylivirtakytkimet / Kaitselüliti KS6 B/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B3/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B5/ KS6 B3/ 7,8 74 84 84 35 I n 300 00 Kytkentäerittely Vabastamisomadused minuuttia

Lisätiedot

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. TV Autom. regul Tarbevesi 55 C. Lisa-nupp

Standardnäidul on esmasena reguleerimisahela juhtimismeetod. TV Autom. regul Tarbevesi 55 C. Lisa-nupp OUMAN EH-201/V ALUSTUSEKS Õnnitleme Teid suurepärase valiku tegemise puhul! Olete muretsenud endale uue põlvkonna elamu- ja ä rihoonete kasutusvee kontrolleri - supertoote, mida sobib kasutada nii katlamajades

Lisätiedot

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944)

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944) Eessõna Eugenio Colorni (Rooma 1944) Käesolevad tekstid on kirjutatud Ventotene saarel 1941. ja 1942. aastal. Selles range distsipliiniga õhkkonnas, kus informatsioon püüti muuta võimalikult täiuslikuks,

Lisätiedot

Printeri osad Enne kui alustad Menüüd ja funktsionaalsus Peavalik Failihalduse valik Valmistada valik...

Printeri osad Enne kui alustad Menüüd ja funktsionaalsus Peavalik Failihalduse valik Valmistada valik... Protobotti i3 Õnnitleme Teid 3D printeri Protobotti i3 valimise puhul! Tere tulemast meie kasvavasse perekonda. Me väga uhked ja põnevil, et saate meiega kolmanda töösturevolutsiooni sünni juures kaasas

Lisätiedot

TX-L42FT60E TX-L47FT60E

TX-L42FT60E TX-L47FT60E TX-L42FT60E TX-L47FT60E espikker Eesti Vaatamine minu koduekraan Teave 11 Kuidas kasutada 12 Seadistused 13 Üldosa Põhilised ühendused 15 Kanali valimine 17 Informatsiooniriba 18 Valikute menüü 20 Subtiitrid

Lisätiedot