KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL"

Transkriptio

1 ko / ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

2 FI Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät uutta terassilämmitintäsi. Ota lämmitin laatikosta, varmista että kaikki osat ovat mukana, että osia ei ole laatikossa jäljellä ja että tuote on vapaa kaikesta pakkausjätteestä. Asenna terassilämmitin ohjeiden mukaisesti. Älä kytke lämmitintä sähköverkkoon ennen kuin kokoonpano on valmis. Älä kytke lämmitintä sähköverkkoon jos joku osa tai johto on vahigoitunut. Vaihe 7: Aseta ylimmäinen putki maksimikorkeuteen ja lukitse se paikoilleen. Asennus Vaihe 1: Liitä tyviputki pohjaan kolmella M6*50 ruuvilla. Vaihe 8: Kiinnitä johto pohjaan kahden M4*30 ja kahden M4*50 ruuvin avulla. Vaihe 2: Aseta koristesuoja putken päälle.. Vaihe 9: Säädä terassilämmitin haluttuun korkeuteen. Vaihe 3: Syötä johto putken ja pohjalevyn kautta, vedä kaapelia noin 2m. Vaihe 4: Kytke putket yhteen kiertämällä. Vaihe 5: Aseta virtajohdon pistoke pohjan ja putkien läpi. Liitä pistoke lämmitin osaan. Vaihe 6: Aseta lämmittimen pää ylimmäiseen putkeen ja kiristä paikalleen 2*8mm ruuvilla. Turvallisuus Käytä vain terassinlämmitintä tasaisella alustalla jossa kaikki jalat koskettaa lattiaa (Jos lämmitin on vinossa tai kaatuu kallistussuoja aktivoituu.) 1. Aseta lämmitin ulkotilaan tai laajalle avonaiselle alueelle riittävälle etäisyydelle lämpöherkistä esineistä ja palavista materiaaleista kuten huonekalut, verhot jne. (vähimmäisetäisyys 1 m) 2. Älä käytä kylpyammeen, kosteiden alueiden tai uimaaltaan lähellä. 3. Älä käytä suljetuissa tiloissa. 4. Älä käytä tiloissa, joissa varastoidaan kaasua, bensiiniä, maalia tai muita palavia nesteitä. 5. Älä peitä lämmitintä kun se on käynissä tai kun se on kuuma. 6. Älä sijoita lämmitintä suoraan pistorasian läheisyyteen. 7. Älä siirrä laitetta, kun virta on kytketty. Varmista aina, että laite on jäähtynyt ennen sen siirtämistä tai varastointia. 8. Älä koske lämmittimen päätä kun se on käytössä. 9. Älä jätä laitetta päälle valvomatta, varsinkin kuin lapsia / tai eläimiä on lähellä. 10. Laite tulee sijoittaa vähintään 100 cm etäisyydelle seinästä ja 30 cm etäisyydelle katosta. 11. Laite on asennettava oikein ohjeiden mukaisesti. Varmista, että lämmitinosa on vähintään 1,8 m korkeudella lattiasta. 12. Laite on erittäin kuuma käytön aikana ja pysyy kuumana jonkin aikaa virran katkaisemisen jälkeen. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen kuin kosket siihen

3 13. Kaapelia ei saa kiertää laitteen varren ympärille. 14. Laitetta on käsiteltävä huolellisesti ja vältettävä tärinää tai iskuja. 15. Yksikön on oltava maadoitettu käytön aikana. 16. Jos laite vahingoittuu, korjaamisen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilö. 17. Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi. 18. Aikuisen on valvottava laitteen käyttöä, jos se on lasten käytössä. 19. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole turvallista käyttää työmaalla, kasvihuoneessa, navetassa tai tallissa missä on helposti syttyvää pölyä. 20. Laitteen pää on erittäin kuuma käytön aikana. Irrota laite ja odota että se jäähtyy ennen puhdistusta. 21. Älä käytä tätä laitetta pölyn, höyryn, ja kaasuun lähellä. 22. Älä käytä tätä laitetta märkien vaatteiden, pyyheliinoja jne. kuivaamiseen. 23. Älä käytä tätä laitetta saunan tai huoneiden lämmittämiseen. 24. Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten. 25. Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka on helposti nähtävissä ja tavoitettavissa. 26. Kaksi tummaa läiskää voi ilmestyä lämmityselementtien pinnalla muutaman ensimmäisen minuutin aikana käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn. 27. Laitteen sisälle on asennettu kallistussuoja turvallisuussyistä. 28. Pyörät ovat vain lämmittimen siirtämistä varten. Kun lämmitin on oikeassa asennossa, pyörät, olisi poistettava turvallisuussyistä. SV Läs dessa instruktioner noga innan du använder din nya terassvärmare. Packa upp terassvärmaren, se till att alla delar finns med och att det inte finns komponenter kvar i lådan och att produkten är fri från allt förpackningsmaterial. Ta hjälp av den detaljerade ritningen för att följa stegen för montering av din terassvärmare. Anslut inte terassvärmaren till elnätet förrän alla monteringen är slutförd. Anslut inte terassvärmaren till eluttaget om någon av komponenterna eller sladden är skadad på något sätt. Montering Steg 1: Fäst röret i foten med 3st M6x50 skruvar. Steg 2: Placera dekorationskåpan på bottenplattan. Käyttö Kytke virtajohto maadoitettuun 16 ampeerin pistorasiaan, joka on turvallisessa ja kuivassa paikassa. Kun ajastin on asetettu ON -asentoon, lämmitin on koko ajan päällä. kytkimellä voidaan asentaa kolme eri lämmitystehoa. (I) 900 W - (II) (I & II) 2100w. 0-tila on pois päältä. Vaikka lämmitin on suojattu kosteudelta, älä koskaan käytä sitä sateessa tai kosteissa olosuhteissa. Irrota aina lämmittimen pistotulppa pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä. Steg 3: Mata sladden genom rören och bottenplattan, drag igenom cirka 2m kabel. Hoito ja huolto Irrota pistoke verkkovirrasta, puhdista lämmittimen ulkopuoli kostealla rievulla. Älä käytä hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Laitetta ei saa upottaa veteen. Kaikki huolto- ja korjaustyöt sekä halogeeniputkien vaihtaminen tulee jättää pätevän henkilön suoritettavaksi. Tekniset tiedot Virtalähde: 230V ~50Hz Max. teho:2100w Nettopaino:14.6kg Luokka I IP44 Max Korkeus 210 cm Steg 4: Anslut röret med botten genom att skruva ihop dem. Rören ska vara fullt utdragna Steg 5: Anslut sladden till uttaget på värmarhuvudet. Steg 6: Tryck på värmarens huvud på övre röret och fixera på plats med hjälp av 2x8mm skruvarna.

4 Steg 7: Höj övre stången till maxhöjd och lås den med hjälp av låsningen mitt på stången. Steg 8: Fäst kabeln på gummi basen med hjälp av två M4X30 och två M4x50 skruvar Steg 9: Justera terassvärmaren till önskad höjd. 13. Enheten är mycket varm under drift och håller sig varmt en stund efter avstängning, se därför till att den svalnat innan du rör vid den. 14. Kabeln får ej vara ihop lindad på enheten. 15. Enheten måste hanteras varsamt och undvik vibrationer eller slag. 16. Enheten måste vara ordentligt jordad under drift. 17. Om enheten blir skadad måste den repareras av behörig elektriker. 18. Skadad sladd måste bytas ut av behörig elektriker. 19. Enheten måste övervakas av vuxna om den används av ett barn. 20. Enheten är endast för hushållsbruk. Den är inte säkert att an vända på en byggarbetsplats, i växthus, lada eller stall där det finns brandfarligt damm. 21. Överdelen av enheten är mycket varm under drift. Koppla ur enheten och vänta tills det svalnat innan rengöring. 22. Använd inte den här enheten i närheten av damm, ånga, gas etc. 23. Använd inte denna enhet för att torka blöta kläder, handdukar etc Använd inte denna enhet som ett bastuaggregat. 25. Doppa inte enheten i vatten vid rengöring. 26. Enheten ska anslutas i en jordat uttag som är väl synligt och nåbart. 27. Två mörka punkter kan synas på ytan av värmeelementen under de första minuterna efter att den har slagits på. Detta är normalt, och kommer inte att påverka enhetens prestanda. 28. Ett tippskydd är monterat inuti enheten av säkerhetskäl 29. Hjulen är endast för att flytta värmaren, när värmaren är i rätt position, bör hjulen tas bort av säkerhetsskäl. Användning Anslut strömkabeln till ett jordat 13 A-uttag som finns på en säker och torr plats. När timern är på ON, är värmaren på hela tiden. Strömbrytaren på värmaren används för att styra de tre värmelägen. (I) för 900 W - (II) för 1200W - (I & II) för 2100w. 0-läge är avstängd. Även om Terrassvärmaren är godkänd för väta, använd den aldrig när det regnar eller under våta förhållanden. Koppla alltid bort terassvärmaren från elnätet, när den inte används. Säkerhetsföreskrifter Använd endast terassvärmaren på en fast plan yta där alla fötterna på basen är i kontakt med golvet. (Om värmaren lutar eller välter aktiveras tippskyddet) 1. Placera värmaren utomhus eller på en stor öppen yta på säkert avstånd från värmekänsliga föremål och brännbara material såsom möbler, gardiner etc. (minsta avstånd 1 meter). 2. Använd inte i närheten av badkar, våta områden eller simbassäng. 3. Använd inte i oventilerade utrymmen. 4. Använd inte där gas, bensin, färg eller andra brännbara vätskor förvaras. 5. Täck aldrig över värmaren när den används eller är varm. 6. Placera inte omedelbart ovanför eller under ett eluttag. 7. Flytta aldrig enheten när den är ansluten till ström. Se alltid till att den svalnat innan du flyttar eller ställer undan den. 8. Rör inte värmarens huvud när den används. 9. Lämna aldrig enheten påslagen och utan tillsyn, särskilt inte när barn och/eller djur finns i närheten. 10. Uppgiften om de olika inställningslägena skall vara synliga på ett avstånd av 1M. 11. Enheten får ej placeras närmare än 100cm från väggen och 30cm från taket. 12. Enheten måste vara korrekt installerad enligt instruktionerna. Se till att huvudet är minst 1,8 m från golvet. Skötsel och underhåll Koppla ur terrasvärmaren från elnätet, rengör utsidan av terrassvärmaren med en fuktig trasa. Använd inte frätande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Enheten får ej doppas i vatten. All service eller reparation samt byte av halogenrör får endast utföras av behörig elektriker. Teknisk specifikation Strömförsörjning 230V ~ 50Hz Maxeffekt 2100W Nettovikt 14.6kg Klass I * IP 44 Maxhöjd 210 cm

5 ET Lugege käesolevad juhised põhjalikult läbi, enne kui uut terrassisoojendit kasutate. Võtke terrassisoojendi pakendist välja, kontrollige üle, et kõik detailid oleksid olemas ega ole pakendisse ununenud ning et seadme küljes pole pakendijäänuseid. Lisatud detailsete jooniste abil võite terrassisoojendi vastavalt juhistele kokku panna. Ärge ühendage terrassisoojendit elektrivõrku, enne kui seade on täielikult kokku pandud. Ärge ühendage terrassisoojendit elektrivõrku, kui mõni selle osa või juhe on vigastatud. Samm 7: Tõstke ülemine toru maksimaalsesse kõrgusesse ja lukustage see toru keskel paikneva lukustuse abil. Kokkupanek Samm 1: Ühendage torud aluse külge kolme M6*50 kruviga. Samm 8: Kinnitage juhe põhjaosa külge kahe M4*30 ja kahe M4*50 kruvi abil. Samm 2: Paigaldage alusplaadile dekoratiivkaas. Samm 9: Reguleerige terrassisoojendi soovitud kõrgusele. Samm 3: Lükake umbes 2 m juhet läbi torude ja alusplaadi. Samm 4: Ühendage toru alusega, keerates need kokku. Torud peavad olema omavahel täies pikkuses ühendatud. Samm 5: Pistik ühendatakse terrassisoojendi soojendusosaga. Samm 6: Vajutage soojendi kuppel ülemise toru otsa ja fikseerige 2*8 mm kruviga. Ohutus Kasutage terrassisoojendit ainult tasasel pinnal, et kõik toed puudutaksid põrandat (Kui soojendi on viltu või kukub küljeli, aktiveerub kaldekaitse). 1. Paigutage soojendi välisruumi või avarale avatud alale, kindlale kaugusele kuumustkartvatest esemetest või tuleohtlikest materjalidest nagu mööbel, kardinad jne (vähemalt 1 m). 2. Ärge kasutage vanni või ujumisbasseini lähedal või niisketes kohtades. 3. Ärge kasutage puuduliku ventilatsiooniga kohtades. 4. Ärge kasutage kohtades, kus hoitakse gaasi, bensiini, värve või teisi tuleohtlikke vedelikke. 5. Ärge katke soojendit, kui see töötab või on kuum. 6. Ärge teisaldage seadet, kui see on ühendatud vooluvõrku. Kontrollige alati, et seade oleks jahtunud, enne kui seda liigutate või hoiule panete. 7. Ärge puudutage soojendi töötamise ajal selle kuplit. 8. Ärge jätke seadet järelevalveta, eriti laste ja loomade juuresolekul. 9. Seade ei tohi olla lähemal kui 100 cm seinast ja 30 cm laest. 10. Seade tuleb kokku panna õigesti vastavalt juhendile. Kontrollige, et kuppel oleks vähemalt 1,8 m kaugusel põrandast. 11. Soojendi on väga kuum töötamisel ning on ka kuum teatud aja pärast väljalülitamist. Kontrollige, et seade oleks täielikult jahtunud, enne kui seda puudutate. 12. Seadme juhet ei tohi selle küljest eemaldada.

6 13. Seadet tuleb käsitseda ettevaatlikult, vältides vibratsiooni ja lööke. 14. Seade peab kasutamise ajal olema maandatud. 15. Seadme vigastuse korral tohib seda parandada ainult professionaalne elektrik. 16. Vigastatud juhet võib vahetada ainult professionaalne elektrik. 17. Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. 18. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Selle kasutamine ei ole turvaline töökohal, kasvuhoones, laudas ja tallis, kõikjal kus leidub kergeltsüttivat tolmu. 19. Seadme kuppel on töötamisel eriti kuum. Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske jahtuda. 20. Ärge kasutage seadet tolmu, auru ja gaasi lähedal. 21. Ärge kasutage seadet, kui kuivatate märga pesu, käterätikuid jms. 22. Ärge kasutage seadet sauna kütmiseks. 23. Ärge asetage seadet puhastamiseks vette. 24. Seade tuleb ühendada maandusega pistikupessa, mis on hästi nähtav ja kergelt leitav. 25. Kütteelemendi pinnal võib sisselülitamisel paari esimese minuti jooksul paista kaks tumedat plekki. See on normaalne ega mõjuta seadme efektiivsust. 26. Turvakaalutlustel on seade varustatud kaldekaitsmega. 27. Rattad on soojendil ainult õiges asendis teisaldamiseks ning tuleks turvakaalutlustel eemaldada. Kasutamine Ühendage toitejuhe maandusega 13 A pistikupessa, mis paikneb ohutus ja kuivas kohas. Kui taimer on asendis ON, on soojendi kogu aeg sisse lülitatud. Lülitiga saab valida kolme võimsust. (I) 900 W - (II) 1200 W - (I & II) 2100 W. 0-asendi puhul on seade välja lülitatud. Kuigi soojendi on heaks kiidetud kasutamiseks ka niiskes keskkonnas, ärge siiski kunagi kasutage seda vihmas või niisketes oludes. Kui soojendit ei kasutata, eemaldage pistik alati vooluvõrgust. EN Please read these instructions carefully before using your new halogen heater Unpack the halogen heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that the heater head is free from any packing material. Using the detailed drawing and follow the steps to assemble your halogen heater. Do not connect the halogen heater to the electrical supply until all the assembly is complete. Do not connect the halogen heater to the electrical supply if any of the components or the power cord is damaged in any way. Assembling Process Step 1: Fix the Bottom Tube to the base using 3pcs M6*50 bolts. Step 2: Place the Decoration Cover onto the Bottom Tube. Step 3: Feed the Power Cord through the Base and the Bottom Tube, and pull through around 2m of cable. Hooldus ja remont Eemaldage pistik vooluvõrgust, puhastage soojendit väljast poolt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ja lahustitel põhinevaid puhastusvahendeid. Seadet ei tohi panna vette. Kõiki hooldus- ja remonttöid ning halogeentorude vahetust tohib sooritada ainult volitatud elektrik või hooldusfirma. Tehnilised andmed Vooluvõrk:230 V~50 Hz Maksimaalne võimsus:2100 W Netokaal:14.6 kg Isolatsiooniklass: 1 IP44 Maksimaalne kõrgus: 210 cm Step 4: Connect the middle tube with bottom tube by screwing them together. Step 5: Connect the top tube with middle tube by screwing them together with the bottom Tube. Step 6: Place the power cord plug through base, bottom pole, middle pole and top pole. Connect the power cord plug to the socket in the heater head.

7 Step 7: Push the Heater Head onto the Top Tube and fix in position using the 2x8mm screws. Step 8: Rise or retract the top pole to the desired height and fix it with the middle pole by firmly screwing the fixation knob. Step 9: Fix the power cord on the rubber base by using two M4X30 and two M4x50 screws. Caution Only use the halogen heater on a firm solid horizontal area where all the feet on the base are in contact with the floor. (Should the heater be tilted or fall over the auto cut off switch will activate) 1. Site the heater outside or in a large open area and well away from any obstructions such as branches or where the heater is near any objects that can be affected by heat, such as furniture, curtains or other inflammable objects (minimum distance 1 meter). 2. Do not use near bath tubs, wash areas or swimming pools. 3. Do not use in unventilated areas 4. Do not use where gas, petrol, paint or other inflammable goods are stored. 5. Do not position immediately above or below an electrical socket. 6. Do not move when connected to an electrical supply and always wait for the patio heater to cool down before storing away. 7. Do not touch the heater head when in use. 8. Do not leave turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity. 9. The indication of the different positions of switches shall be visible from a distance of 1M. 10. The unit must be placed with the clearance of 100cm to the wall and 30cm to the ceiling. 11. The unit must be correctly installed according to the instructions. Make sure the head is at least 1.8m from the floor. 12. The unit must be securely placed on a horizontal and flat surface. 13. The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period. 14. Don t place the unit closed to curtain and/or other flammable objects. Otherwise there will be a danger of catching fire. 15. Don t cover the unit with anything during operation or a short time after it s shut down. 16. Don t wrap the power supply cord on the unit. 17. The unit must be handled with care, and avoid vibration or hitting. 18. The unit must be securely grounded during operation. 19. If the unit gets damaged, it must be repaired by professional electricians. 20. When the power supply cord is damaged, it must be replaced by authorized agent or other professional people to avoid danger. 21. The unit must not be positioned under a socket. 22. When assembling, keep clear from any board or flammable material. 23. The unit must be supervised by adults if it s used by a child. 24. The unit is for household use only. It is not safe to use on a building site, greenhouse, barn or stable where there s flammable dust. 25. The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it cools before cleaning. 26. Don t use this unit in place where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc. 27. Don t use this unit as a cloth drier or towel drier. 28. Don t use this unit as a sauna or room heater. 29. Don t immerse this unit into water for cleaning. 30. The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable. 31. Two Dark points may exist on the surface of the heating elements during the first few minutes after it is turned on. This is normal, and will not affect the performance of the unit. 32. A tilt switch is fitted inside the unit for safety purpose 33. The Wheels are only for the purpose of moving the Heater, once the Heater is in the right position, the wheels should be removed for safety purpose. Operation Connect the power cable to a 13 A supply that is located in a safe and dry area. When the timer is at ON position, the heater will be on continually. The switch on the heater head is used to control the three heat setting. (I) for 900w (II) for 1200w (I&II) for 2100w. The 0 position is off. Although the patio heater is shower proof, do not use when raining or in wet conditions. Always disconnect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use. Care and maintenance When disconnected from the electrical supply, clean the outside of the patio heater with a damp cloth. Never use corrosive or solvent cleaners or immerse in water. Any maintenance or repairs including replacing the halogen tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center. Technical specification Power supply 230V~ 50Hz Wattage max 2100w Net weight 14.6kg Insulation class I Height 210 cm

Electric Patio Heater VENEDIG Terassvärmare V ENEDIG Terrassilämmitin VENEDIG

Electric Patio Heater VENEDIG Terassvärmare V ENEDIG Terrassilämmitin VENEDIG Please read these instructions carefully before using your new halogen heater Unpack the halogen heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 ko1012 240323/ ZHQ2125-RM KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP24 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 Type [mm] [mm] IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200 1875 Ceiling

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater Modell / Malli / Model: HC2059F 85 592 20 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmittimelle EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom manualen

Lisätiedot

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator 99 850 08- SE BRUKSANVISNING Oljefylld elradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen Lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil-Filled Radiator Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida -5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator 85 500 00-11 SE RUKSANVISNING Oljefylld elradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen Lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil-Filled Radiator Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-6 FI...sivu 7-10 EN...page

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Jenna komero 120/150. Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND

Jenna komero 120/150.  Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND - Since 1951 - Jenna komero 120/150 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags x16 x8 x8 x4 = x 64 x1 x8 4x15 x4

Lisätiedot

Oljeradiator. Oil Filled Heater

Oljeradiator. Oil Filled Heater Modell / Malli / Model: OR02-7, OR02-9 99 870 01-02 SE BRUKSANVISNING Oljeradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil Filled Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED I-VALO PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet Installationsinstruktioner Installation instructions I-VALO tuotenro: 28018 PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet 1/2015 PRO 550LED PRO 560LED PRO 580LED PRO 570LED

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Sähköinen patiolämmitin

Sähköinen patiolämmitin Sähköinen patiolämmitin Ripustettava, tuote 5524 1500 W 220 240 V 50 Hz Käyttöohjeet Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITIN ELEKTRISK VÄRMARE ELECTRIC HEATER

SÄHKÖLÄMMITIN ELEKTRISK VÄRMARE ELECTRIC HEATER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot