KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL"

Transkriptio

1 ko / ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

2 FI Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät uutta terassilämmitintäsi. Ota lämmitin laatikosta, varmista että kaikki osat ovat mukana, että osia ei ole laatikossa jäljellä ja että tuote on vapaa kaikesta pakkausjätteestä. Asenna terassilämmitin ohjeiden mukaisesti. Älä kytke lämmitintä sähköverkkoon ennen kuin kokoonpano on valmis. Älä kytke lämmitintä sähköverkkoon jos joku osa tai johto on vahigoitunut. Vaihe 7: Aseta ylimmäinen putki maksimikorkeuteen ja lukitse se paikoilleen. Asennus Vaihe 1: Liitä tyviputki pohjaan kolmella M6*50 ruuvilla. Vaihe 8: Kiinnitä johto pohjaan kahden M4*30 ja kahden M4*50 ruuvin avulla. Vaihe 2: Aseta koristesuoja putken päälle.. Vaihe 9: Säädä terassilämmitin haluttuun korkeuteen. Vaihe 3: Syötä johto putken ja pohjalevyn kautta, vedä kaapelia noin 2m. Vaihe 4: Kytke putket yhteen kiertämällä. Vaihe 5: Aseta virtajohdon pistoke pohjan ja putkien läpi. Liitä pistoke lämmitin osaan. Vaihe 6: Aseta lämmittimen pää ylimmäiseen putkeen ja kiristä paikalleen 2*8mm ruuvilla. Turvallisuus Käytä vain terassinlämmitintä tasaisella alustalla jossa kaikki jalat koskettaa lattiaa (Jos lämmitin on vinossa tai kaatuu kallistussuoja aktivoituu.) 1. Aseta lämmitin ulkotilaan tai laajalle avonaiselle alueelle riittävälle etäisyydelle lämpöherkistä esineistä ja palavista materiaaleista kuten huonekalut, verhot jne. (vähimmäisetäisyys 1 m) 2. Älä käytä kylpyammeen, kosteiden alueiden tai uimaaltaan lähellä. 3. Älä käytä suljetuissa tiloissa. 4. Älä käytä tiloissa, joissa varastoidaan kaasua, bensiiniä, maalia tai muita palavia nesteitä. 5. Älä peitä lämmitintä kun se on käynissä tai kun se on kuuma. 6. Älä sijoita lämmitintä suoraan pistorasian läheisyyteen. 7. Älä siirrä laitetta, kun virta on kytketty. Varmista aina, että laite on jäähtynyt ennen sen siirtämistä tai varastointia. 8. Älä koske lämmittimen päätä kun se on käytössä. 9. Älä jätä laitetta päälle valvomatta, varsinkin kuin lapsia / tai eläimiä on lähellä. 10. Laite tulee sijoittaa vähintään 100 cm etäisyydelle seinästä ja 30 cm etäisyydelle katosta. 11. Laite on asennettava oikein ohjeiden mukaisesti. Varmista, että lämmitinosa on vähintään 1,8 m korkeudella lattiasta. 12. Laite on erittäin kuuma käytön aikana ja pysyy kuumana jonkin aikaa virran katkaisemisen jälkeen. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen kuin kosket siihen

3 13. Kaapelia ei saa kiertää laitteen varren ympärille. 14. Laitetta on käsiteltävä huolellisesti ja vältettävä tärinää tai iskuja. 15. Yksikön on oltava maadoitettu käytön aikana. 16. Jos laite vahingoittuu, korjaamisen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilö. 17. Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi. 18. Aikuisen on valvottava laitteen käyttöä, jos se on lasten käytössä. 19. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole turvallista käyttää työmaalla, kasvihuoneessa, navetassa tai tallissa missä on helposti syttyvää pölyä. 20. Laitteen pää on erittäin kuuma käytön aikana. Irrota laite ja odota että se jäähtyy ennen puhdistusta. 21. Älä käytä tätä laitetta pölyn, höyryn, ja kaasuun lähellä. 22. Älä käytä tätä laitetta märkien vaatteiden, pyyheliinoja jne. kuivaamiseen. 23. Älä käytä tätä laitetta saunan tai huoneiden lämmittämiseen. 24. Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten. 25. Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka on helposti nähtävissä ja tavoitettavissa. 26. Kaksi tummaa läiskää voi ilmestyä lämmityselementtien pinnalla muutaman ensimmäisen minuutin aikana käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn. 27. Laitteen sisälle on asennettu kallistussuoja turvallisuussyistä. 28. Pyörät ovat vain lämmittimen siirtämistä varten. Kun lämmitin on oikeassa asennossa, pyörät, olisi poistettava turvallisuussyistä. SV Läs dessa instruktioner noga innan du använder din nya terassvärmare. Packa upp terassvärmaren, se till att alla delar finns med och att det inte finns komponenter kvar i lådan och att produkten är fri från allt förpackningsmaterial. Ta hjälp av den detaljerade ritningen för att följa stegen för montering av din terassvärmare. Anslut inte terassvärmaren till elnätet förrän alla monteringen är slutförd. Anslut inte terassvärmaren till eluttaget om någon av komponenterna eller sladden är skadad på något sätt. Montering Steg 1: Fäst röret i foten med 3st M6x50 skruvar. Steg 2: Placera dekorationskåpan på bottenplattan. Käyttö Kytke virtajohto maadoitettuun 16 ampeerin pistorasiaan, joka on turvallisessa ja kuivassa paikassa. Kun ajastin on asetettu ON -asentoon, lämmitin on koko ajan päällä. kytkimellä voidaan asentaa kolme eri lämmitystehoa. (I) 900 W - (II) (I & II) 2100w. 0-tila on pois päältä. Vaikka lämmitin on suojattu kosteudelta, älä koskaan käytä sitä sateessa tai kosteissa olosuhteissa. Irrota aina lämmittimen pistotulppa pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä. Steg 3: Mata sladden genom rören och bottenplattan, drag igenom cirka 2m kabel. Hoito ja huolto Irrota pistoke verkkovirrasta, puhdista lämmittimen ulkopuoli kostealla rievulla. Älä käytä hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Laitetta ei saa upottaa veteen. Kaikki huolto- ja korjaustyöt sekä halogeeniputkien vaihtaminen tulee jättää pätevän henkilön suoritettavaksi. Tekniset tiedot Virtalähde: 230V ~50Hz Max. teho:2100w Nettopaino:14.6kg Luokka I IP44 Max Korkeus 210 cm Steg 4: Anslut röret med botten genom att skruva ihop dem. Rören ska vara fullt utdragna Steg 5: Anslut sladden till uttaget på värmarhuvudet. Steg 6: Tryck på värmarens huvud på övre röret och fixera på plats med hjälp av 2x8mm skruvarna.

4 Steg 7: Höj övre stången till maxhöjd och lås den med hjälp av låsningen mitt på stången. Steg 8: Fäst kabeln på gummi basen med hjälp av två M4X30 och två M4x50 skruvar Steg 9: Justera terassvärmaren till önskad höjd. 13. Enheten är mycket varm under drift och håller sig varmt en stund efter avstängning, se därför till att den svalnat innan du rör vid den. 14. Kabeln får ej vara ihop lindad på enheten. 15. Enheten måste hanteras varsamt och undvik vibrationer eller slag. 16. Enheten måste vara ordentligt jordad under drift. 17. Om enheten blir skadad måste den repareras av behörig elektriker. 18. Skadad sladd måste bytas ut av behörig elektriker. 19. Enheten måste övervakas av vuxna om den används av ett barn. 20. Enheten är endast för hushållsbruk. Den är inte säkert att an vända på en byggarbetsplats, i växthus, lada eller stall där det finns brandfarligt damm. 21. Överdelen av enheten är mycket varm under drift. Koppla ur enheten och vänta tills det svalnat innan rengöring. 22. Använd inte den här enheten i närheten av damm, ånga, gas etc. 23. Använd inte denna enhet för att torka blöta kläder, handdukar etc Använd inte denna enhet som ett bastuaggregat. 25. Doppa inte enheten i vatten vid rengöring. 26. Enheten ska anslutas i en jordat uttag som är väl synligt och nåbart. 27. Två mörka punkter kan synas på ytan av värmeelementen under de första minuterna efter att den har slagits på. Detta är normalt, och kommer inte att påverka enhetens prestanda. 28. Ett tippskydd är monterat inuti enheten av säkerhetskäl 29. Hjulen är endast för att flytta värmaren, när värmaren är i rätt position, bör hjulen tas bort av säkerhetsskäl. Användning Anslut strömkabeln till ett jordat 13 A-uttag som finns på en säker och torr plats. När timern är på ON, är värmaren på hela tiden. Strömbrytaren på värmaren används för att styra de tre värmelägen. (I) för 900 W - (II) för 1200W - (I & II) för 2100w. 0-läge är avstängd. Även om Terrassvärmaren är godkänd för väta, använd den aldrig när det regnar eller under våta förhållanden. Koppla alltid bort terassvärmaren från elnätet, när den inte används. Säkerhetsföreskrifter Använd endast terassvärmaren på en fast plan yta där alla fötterna på basen är i kontakt med golvet. (Om värmaren lutar eller välter aktiveras tippskyddet) 1. Placera värmaren utomhus eller på en stor öppen yta på säkert avstånd från värmekänsliga föremål och brännbara material såsom möbler, gardiner etc. (minsta avstånd 1 meter). 2. Använd inte i närheten av badkar, våta områden eller simbassäng. 3. Använd inte i oventilerade utrymmen. 4. Använd inte där gas, bensin, färg eller andra brännbara vätskor förvaras. 5. Täck aldrig över värmaren när den används eller är varm. 6. Placera inte omedelbart ovanför eller under ett eluttag. 7. Flytta aldrig enheten när den är ansluten till ström. Se alltid till att den svalnat innan du flyttar eller ställer undan den. 8. Rör inte värmarens huvud när den används. 9. Lämna aldrig enheten påslagen och utan tillsyn, särskilt inte när barn och/eller djur finns i närheten. 10. Uppgiften om de olika inställningslägena skall vara synliga på ett avstånd av 1M. 11. Enheten får ej placeras närmare än 100cm från väggen och 30cm från taket. 12. Enheten måste vara korrekt installerad enligt instruktionerna. Se till att huvudet är minst 1,8 m från golvet. Skötsel och underhåll Koppla ur terrasvärmaren från elnätet, rengör utsidan av terrassvärmaren med en fuktig trasa. Använd inte frätande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Enheten får ej doppas i vatten. All service eller reparation samt byte av halogenrör får endast utföras av behörig elektriker. Teknisk specifikation Strömförsörjning 230V ~ 50Hz Maxeffekt 2100W Nettovikt 14.6kg Klass I * IP 44 Maxhöjd 210 cm

5 ET Lugege käesolevad juhised põhjalikult läbi, enne kui uut terrassisoojendit kasutate. Võtke terrassisoojendi pakendist välja, kontrollige üle, et kõik detailid oleksid olemas ega ole pakendisse ununenud ning et seadme küljes pole pakendijäänuseid. Lisatud detailsete jooniste abil võite terrassisoojendi vastavalt juhistele kokku panna. Ärge ühendage terrassisoojendit elektrivõrku, enne kui seade on täielikult kokku pandud. Ärge ühendage terrassisoojendit elektrivõrku, kui mõni selle osa või juhe on vigastatud. Samm 7: Tõstke ülemine toru maksimaalsesse kõrgusesse ja lukustage see toru keskel paikneva lukustuse abil. Kokkupanek Samm 1: Ühendage torud aluse külge kolme M6*50 kruviga. Samm 8: Kinnitage juhe põhjaosa külge kahe M4*30 ja kahe M4*50 kruvi abil. Samm 2: Paigaldage alusplaadile dekoratiivkaas. Samm 9: Reguleerige terrassisoojendi soovitud kõrgusele. Samm 3: Lükake umbes 2 m juhet läbi torude ja alusplaadi. Samm 4: Ühendage toru alusega, keerates need kokku. Torud peavad olema omavahel täies pikkuses ühendatud. Samm 5: Pistik ühendatakse terrassisoojendi soojendusosaga. Samm 6: Vajutage soojendi kuppel ülemise toru otsa ja fikseerige 2*8 mm kruviga. Ohutus Kasutage terrassisoojendit ainult tasasel pinnal, et kõik toed puudutaksid põrandat (Kui soojendi on viltu või kukub küljeli, aktiveerub kaldekaitse). 1. Paigutage soojendi välisruumi või avarale avatud alale, kindlale kaugusele kuumustkartvatest esemetest või tuleohtlikest materjalidest nagu mööbel, kardinad jne (vähemalt 1 m). 2. Ärge kasutage vanni või ujumisbasseini lähedal või niisketes kohtades. 3. Ärge kasutage puuduliku ventilatsiooniga kohtades. 4. Ärge kasutage kohtades, kus hoitakse gaasi, bensiini, värve või teisi tuleohtlikke vedelikke. 5. Ärge katke soojendit, kui see töötab või on kuum. 6. Ärge teisaldage seadet, kui see on ühendatud vooluvõrku. Kontrollige alati, et seade oleks jahtunud, enne kui seda liigutate või hoiule panete. 7. Ärge puudutage soojendi töötamise ajal selle kuplit. 8. Ärge jätke seadet järelevalveta, eriti laste ja loomade juuresolekul. 9. Seade ei tohi olla lähemal kui 100 cm seinast ja 30 cm laest. 10. Seade tuleb kokku panna õigesti vastavalt juhendile. Kontrollige, et kuppel oleks vähemalt 1,8 m kaugusel põrandast. 11. Soojendi on väga kuum töötamisel ning on ka kuum teatud aja pärast väljalülitamist. Kontrollige, et seade oleks täielikult jahtunud, enne kui seda puudutate. 12. Seadme juhet ei tohi selle küljest eemaldada.

6 13. Seadet tuleb käsitseda ettevaatlikult, vältides vibratsiooni ja lööke. 14. Seade peab kasutamise ajal olema maandatud. 15. Seadme vigastuse korral tohib seda parandada ainult professionaalne elektrik. 16. Vigastatud juhet võib vahetada ainult professionaalne elektrik. 17. Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. 18. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Selle kasutamine ei ole turvaline töökohal, kasvuhoones, laudas ja tallis, kõikjal kus leidub kergeltsüttivat tolmu. 19. Seadme kuppel on töötamisel eriti kuum. Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske jahtuda. 20. Ärge kasutage seadet tolmu, auru ja gaasi lähedal. 21. Ärge kasutage seadet, kui kuivatate märga pesu, käterätikuid jms. 22. Ärge kasutage seadet sauna kütmiseks. 23. Ärge asetage seadet puhastamiseks vette. 24. Seade tuleb ühendada maandusega pistikupessa, mis on hästi nähtav ja kergelt leitav. 25. Kütteelemendi pinnal võib sisselülitamisel paari esimese minuti jooksul paista kaks tumedat plekki. See on normaalne ega mõjuta seadme efektiivsust. 26. Turvakaalutlustel on seade varustatud kaldekaitsmega. 27. Rattad on soojendil ainult õiges asendis teisaldamiseks ning tuleks turvakaalutlustel eemaldada. Kasutamine Ühendage toitejuhe maandusega 13 A pistikupessa, mis paikneb ohutus ja kuivas kohas. Kui taimer on asendis ON, on soojendi kogu aeg sisse lülitatud. Lülitiga saab valida kolme võimsust. (I) 900 W - (II) 1200 W - (I & II) 2100 W. 0-asendi puhul on seade välja lülitatud. Kuigi soojendi on heaks kiidetud kasutamiseks ka niiskes keskkonnas, ärge siiski kunagi kasutage seda vihmas või niisketes oludes. Kui soojendit ei kasutata, eemaldage pistik alati vooluvõrgust. EN Please read these instructions carefully before using your new halogen heater Unpack the halogen heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that the heater head is free from any packing material. Using the detailed drawing and follow the steps to assemble your halogen heater. Do not connect the halogen heater to the electrical supply until all the assembly is complete. Do not connect the halogen heater to the electrical supply if any of the components or the power cord is damaged in any way. Assembling Process Step 1: Fix the Bottom Tube to the base using 3pcs M6*50 bolts. Step 2: Place the Decoration Cover onto the Bottom Tube. Step 3: Feed the Power Cord through the Base and the Bottom Tube, and pull through around 2m of cable. Hooldus ja remont Eemaldage pistik vooluvõrgust, puhastage soojendit väljast poolt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ja lahustitel põhinevaid puhastusvahendeid. Seadet ei tohi panna vette. Kõiki hooldus- ja remonttöid ning halogeentorude vahetust tohib sooritada ainult volitatud elektrik või hooldusfirma. Tehnilised andmed Vooluvõrk:230 V~50 Hz Maksimaalne võimsus:2100 W Netokaal:14.6 kg Isolatsiooniklass: 1 IP44 Maksimaalne kõrgus: 210 cm Step 4: Connect the middle tube with bottom tube by screwing them together. Step 5: Connect the top tube with middle tube by screwing them together with the bottom Tube. Step 6: Place the power cord plug through base, bottom pole, middle pole and top pole. Connect the power cord plug to the socket in the heater head.

7 Step 7: Push the Heater Head onto the Top Tube and fix in position using the 2x8mm screws. Step 8: Rise or retract the top pole to the desired height and fix it with the middle pole by firmly screwing the fixation knob. Step 9: Fix the power cord on the rubber base by using two M4X30 and two M4x50 screws. Caution Only use the halogen heater on a firm solid horizontal area where all the feet on the base are in contact with the floor. (Should the heater be tilted or fall over the auto cut off switch will activate) 1. Site the heater outside or in a large open area and well away from any obstructions such as branches or where the heater is near any objects that can be affected by heat, such as furniture, curtains or other inflammable objects (minimum distance 1 meter). 2. Do not use near bath tubs, wash areas or swimming pools. 3. Do not use in unventilated areas 4. Do not use where gas, petrol, paint or other inflammable goods are stored. 5. Do not position immediately above or below an electrical socket. 6. Do not move when connected to an electrical supply and always wait for the patio heater to cool down before storing away. 7. Do not touch the heater head when in use. 8. Do not leave turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity. 9. The indication of the different positions of switches shall be visible from a distance of 1M. 10. The unit must be placed with the clearance of 100cm to the wall and 30cm to the ceiling. 11. The unit must be correctly installed according to the instructions. Make sure the head is at least 1.8m from the floor. 12. The unit must be securely placed on a horizontal and flat surface. 13. The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period. 14. Don t place the unit closed to curtain and/or other flammable objects. Otherwise there will be a danger of catching fire. 15. Don t cover the unit with anything during operation or a short time after it s shut down. 16. Don t wrap the power supply cord on the unit. 17. The unit must be handled with care, and avoid vibration or hitting. 18. The unit must be securely grounded during operation. 19. If the unit gets damaged, it must be repaired by professional electricians. 20. When the power supply cord is damaged, it must be replaced by authorized agent or other professional people to avoid danger. 21. The unit must not be positioned under a socket. 22. When assembling, keep clear from any board or flammable material. 23. The unit must be supervised by adults if it s used by a child. 24. The unit is for household use only. It is not safe to use on a building site, greenhouse, barn or stable where there s flammable dust. 25. The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it cools before cleaning. 26. Don t use this unit in place where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc. 27. Don t use this unit as a cloth drier or towel drier. 28. Don t use this unit as a sauna or room heater. 29. Don t immerse this unit into water for cleaning. 30. The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable. 31. Two Dark points may exist on the surface of the heating elements during the first few minutes after it is turned on. This is normal, and will not affect the performance of the unit. 32. A tilt switch is fitted inside the unit for safety purpose 33. The Wheels are only for the purpose of moving the Heater, once the Heater is in the right position, the wheels should be removed for safety purpose. Operation Connect the power cable to a 13 A supply that is located in a safe and dry area. When the timer is at ON position, the heater will be on continually. The switch on the heater head is used to control the three heat setting. (I) for 900w (II) for 1200w (I&II) for 2100w. The 0 position is off. Although the patio heater is shower proof, do not use when raining or in wet conditions. Always disconnect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use. Care and maintenance When disconnected from the electrical supply, clean the outside of the patio heater with a damp cloth. Never use corrosive or solvent cleaners or immerse in water. Any maintenance or repairs including replacing the halogen tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center. Technical specification Power supply 230V~ 50Hz Wattage max 2100w Net weight 14.6kg Insulation class I Height 210 cm

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17.!kg. Salzburg XL

EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17.!kg. Salzburg XL EST Kasutusjuhend 2 EN Installation manual 10 F I Asennusohje 17 +2 +1!kg Salzburg XL Sisukord Üldteave soojust salvestavate 1. kaminate kohta 2 Möödavoolusiiber 2 Suitsusiiber 2 Põlemisõhu reguleerimine

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25.

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25. English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8-10 Deutsch 11-13 Italiano 14-16 Português 17-19 Español 20-22 Dansk 23-25 Svenska 26-28 Norsk 29-31 Suomi 32-34 Türkçe 35-37 Ïesky 38-40 Magyar 41-43 Polski 44-46

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 EHH9967FSG ET PLIIDIPLAAT FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot