Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust?"

Transkriptio

1 Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Alo Jüriloo psühhiaater ja kohtupsühhiaater ülemarst alo.juriloo Vangide psühhiaatriahaigla Vantaa, Soome

2 Psühhiaatrilise abi seadus Eestis ja Soomes Eestis jõustunud (muudetud( 2002, 2005, 2006), Soomes (muudetud( 1992, 1994, 1997, 2001) riigiteataja.ee/ert/act. /act.jsp?id= www. finlex.fi fi/fi/laki/ /laki/ajantasa/1990/

3 Muudatused psühhiaatrilise abi korralduses Soomes 1990-ndatel aastatel mitmeid suuri muutusi tervishoiukorralduses: - uued seadused erialameditsiinist (Erikoissairaanhoitolaki)) ja patsiendi õigustest (Laki Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) - uus finantseerimissüsteem (psühhiaatria liideti 1990 muu tervishoiuga), riikliku finantseerimise lõpetamine haiglakohtade dramaatiline vähendamine ja ravi pearõhu viimine ambulatoorsetele meetoditele - ränk majanduslik langus, psühhiaatria eelarvet vähendati 26% -pürgimus ravimeetodite ja eri raviasutuste tavade ühtlustamiseks (nt fikseerimine/eraldamine eraldamine,, ei ühtseid juhiseid)

4 Niuvanniemi haigla Lapinlahti haigla Kellokoski haigla Vanha Vaasa haigla

5 Humaanne psühhiaatriline ravi on suhteliselt uus nähtus Added to the beatings and chaining and baths and massages came treatments that were even more ferocious: gouging out parts of the brain, producing convulsions with electric shocks, starving, surgical removal of teeth, tonsils, uteri etc (Karl Menninger) The use of straitjackets, tranquillising chairs, confining chairs, cold baths, emetics, purgatives, Metrazol shock, inhalations of carbon dioxide and neuroleptic drugs (Thomas Szasz) 1948 ÜRO inimõiguste deklaratsioon

6 Psühhiaatrilise abi seadus Soomes: taust 1991 seadus: enesemääramisõigust saa piirata ja sunnimeetodeid kasutada vaid sedavõrd, kui haiguse raviks või patsiendi või teise isiku turvalisuse tagamiseks hädavajalik WPA Havai deklaratsioon 1979 ja 1983, Madriidi deklaratsioon 1996: patsienti tuleb kohelda võrdse osapoolena ja mingit ravi ei tohi teostada ilma patsiendi nõusolekuta ega patsiendi huve kahjustades, erandina olukorrad, kui ravi teostamata jätmine oleks ohtlik patsiendile või teistele isikutele tema lähikonnas Soome põhiseadus 7 : õigus elule, vabadusele, isikupuutumatusele ja turvalisusele piirangud põhiõigustes peavad olema sätestatud seaduse tasemel ja täitma vältimatuse ja nõusolemise eeldused, edasikaebamise võimalus

7 Psühhiaatrilise abi seadus Soomes: taust Euroopa nõukogu soovitus 1983: patsiendi õigusi tohib piirata vaid sedavõrd, kui see on meditsiiniliselt põhjendatav CPT: esmajärjekorras tuleb kasutada muid, kui füüsilisi ohjeldusmeetodeid; füüsiliste ohjeldusmeetodite puhul tuleb esmajärjekorras kasutada käte jõudu -sidumist ja muude vahendite abil ohjeldamist tohib kasutada vaid erandkorras -ohjeldusmeetodite kasutamine ei tohi kestä mitmeid ööpäevi -eraldamise ja sidumise kasutamiseks tuleb anda selged juhised (eesmärk, eeldused, kestvus)

8 Euroopa inimõiguskohtu otsus Herczegfalvy vs Austria 1992 patsient keeldus koostööst ja söömisest kasutati sunnimeetodeid, ravimite andmist ja söötmist,, oli 2 nädalat seotud voodi külge randmetest ja pahkluudest ei piinamise, karistamise ega alandava kohtlemise tunnuseid tähelepanu juhiti murettekitavalt kaua kestnud sidumisele rikutud patsiendi õigusi sõna- ja kirjavabadusele: võimalust saada ja saata kirju, lugeda, kuulata raadiot ja vaadata telerit vabaduse piiramise ajal - ei sätteid Austria seadustes

9 Psühhiaatrilise abi seadus Soomes: taust Põhiseaduse uuendamine Perustuslakivaliokunta: isikuvabaduse piiramine (nt määrämine tahtest olenematule ravile) ) ei anna iseenesest õigust piirata isiku muid põhiõigusi nii patsientide kui personali juriidilise turvalisuse paranemine

10 Põhiõigused ja tahtest olenematu psühhiaatriline ravi Paternalism psühhootilise ja vägivaldse patsiendi kinnisidumine ja ravimi manustamine tema tahte vastaselt (ravi läbiviimine ja turvalisuse tagamine olukorras, kus patsient ise ei suuda enda huve mõista ja nende eest seista) õigus vabadusele ja isikupuutumatusele liikumisvabadus eraelu puutumatus kirjavahetuse saladus õigus informatsioonile omandiõigus ei tohi piinata, alandavalt kohelda ega karistada

11 Kuidas toimin? 32-a masendunud kondiiter tuleb enesetapumõtete tõttu vabatahtliku saatekirjaga haiglasse.. On purjus ja teatab, et mina hullumajja ei jää. Läheb WC:sse ja uinub põrandal. 45-a raske antisotsiaalse isiksuse häirega mees on hindamisel sundravi vajaduse suhtes. Korduvaid enesevigastusi, sügavaid lõikehaavu, raskeid enesetapukatseid.. Ei ole psühhootiline. 53-aastane lahutatud mees vanglast haub kättemaksu endisele abikaasale. Kavatseb vabanemise järel ta üles otsida ja torgata pliiatsiga mõlemad silmad välja. Väidab, et ametnikud kiusavad teda taga, kirjutab kaebekirju.

12 Kuidas toimin? 28-aastane skisofreeniat põdev mees kuuleb ravist hoolimata jatkuvalt ähvardavaid hääli. Vabatahtlikul ravil. Kardab osakonna muid patsiente ja tahab olla oma palatis luku taga. 36-aastane skisofreeniat põdev mees kuuleb hääli, mis käsivad lüüa. Vabatahtlikul ravil, tahab haiglas olla ja terveks saada. Psühhootilisena haarab tooli ja hakkab akent lõhkuma.

13 Põhjamaade seadustest Taani 1989 sunnimeetmed vaid tahtest olenematu ravi ajal raviplaan järelemõtlemisaeg enne ravi alustamist soostumus psühhokirurgiliseks raviks sätted ohjeldusmeetoditest võimalus kaevata laudkonnale (patientklagen) tahtest olenematu ravi puhul oma nõustaja seadus ei vähendanud ohjeldusmeetmete kasutamist

14 Põhjamaade seadustest Rootsi 1991 (muudetud( 2000) eraldi seadused kohtupsühhiaatrilisest ravist ja kontaktide piiramisest tahtest olenematu ravi ajal sunnimeetodid vaid tahtest olenematu ravi ajal, jälgimisperioodil piiratud raviplaan ravi eest vastutab osakonna ülemarst kui oht enese vigastamiseks võidakse kasutada sidumist, pikem sidumine (üle 4h) ülemarsti loal, eraldamine agressiivse või kontrollimatu käitumise tõttu kuni 8h ja vaid erilise põhjuse tõttu kauem iga 4 kuu tagant kokkuvõtted ohjeldusmeetodite kasutamisest sotsiaalvalitsuse kontrollorganile seadus parandanud õigusturva, vähendanud sundravi,, ei ohjeldusmeetodite kasutamist

15 Põhjamaade seadustest Norra 2001 raviplaan kirurgiline ravi ja ECT eeldavad soostumust (ECT erandjuhul ilma soostumuseta) kontaktide piiramine haiglast väljäpoole 14 päevaks posti läbivaatamine (kirja ei saa lugeda), kui põhjust kahtlustada ravi või turvalisust ohustavaid esemeid või aineid mehaanilised ohjeldusmeetodid vaid enese või omandi vigastamise takistamiseks eraldamine vaid lühiajaliselt (2-4h) alla 16-aastast ei saa eraldada ega siduda vabatahtlik eraldamine (skjerming) ust lukustamata kuni 48h kontrollorganile (kontrollkommisjon) võib teha kaebuse sunnimeetodite kasutamisest

16 Tahtest olenematule ravile määramine Soomes põhieeldus vaimuhaigus vaimuhaigus vaimuhaigus lisaeeldus haiglasse saatmise eeldus ravi näidustatud või ohtlikkus teada, et vaimuhaiguse sümptomeid vältimatu psühhiaatriline ravi näidustatud või eriline ohtlikkus vaimuhaigus ravi näidustatud ja muu psühhiaatriline ravi ebapiisav tõenäoline vaimuhaigus saatja abikaasa, lähiomane, erapooletu arst erapooletu arst sotsiaalabi juhataja, politsei jälgimisaeg 14 päeva 5 päeva 4 päeva otsustaja haiglaarst erapooletu vastutav arst ülemarst otsus jõus lõpmatuseni kuni 6 kuud 3 kuud

17 Psühhiaatrilise abi seadus Soomes (Mielenterveyslaki) Seaduses määratletud psühhiaatrilise abi põhimõisted,, olemus, järelvalve, korraldus (põhimõtted ja vastutus) esmajärjekorras ambulatoorne ravi (vald( vastutab korralduse ja piisavuse eest), kannustatakse iseseisvat elamist ja toimetulekut rõhutatud koostöö vajalikkust üldmeditsiini ja sotsiaalhoolekande asutustega, võimalus rehabilitatsiooniks ja toetatud elamisviisiks (tugikodud jne) riigil vähene roll (mh( vangide ja kriminaalpatsientide ravi) seaduses märgitud tööjuhendamise vajalikkus psühhiaatrias

18 Psühhiaatrilise abi seadus Soomes: : 5 põhimõtet 1) patsiendi enesemääramisõiguse turvamine 2) patsiendi õigus ravile 3) sunnimeetodid iseenesest pole veel ravi 4) sunnimeetodeid saab kasutada vaid psühhooside ravil 5) alaealiste tahtest olenematule ravile määratletakse omad eeldused

19 Psühhiaatrilise abi seadus Eestis ja Soomes Soomes täpsemalt seadustes määratletud,, kelle kohustus on psühhiaatrilist abi korraldada (vald), kuidas on korraldatud üldtaseme abi (nt( psühhiaatriline pkl) ) ja kuidas eritase (nt( haiglad) - vastavad seadused (Kansanterveyslaki ja Erikoissairaanhoitolaki), samuti kes juhib, koordineerib ja valvab seaduse täitmist (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, lääninhallitus - mh ohjeldusmeetodid); kaebuste ja märkuste tegemise võimalus

20 Tahtest olenematu ravi Eestis 1) isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida; 2) haiglaravita jätmisel ohustab isik psüühikahäire tõttu iseenda või teiste elu, tervist või julgeolekut; 3) muu psühhiaatriline abi ei ole küllaldane

21 Tahtest olenematu ravi Soomes Saab rakendada vaid sellistes raviasutustes, kus olemas vastavad eeldused alaealiste tahtest olenematu ravi tuleb korraldada täiskasvanutest eraldi 1991 seaduses esimest korda määratletud, kui pikaks ajaks saab tahtest olenematule ravile määrata ainult arst võib teha otsuse tahtest olenematute ravi- ja uurimismeetodite rakendamisest

22 Tahtest olenematu ravi Soomes 1) jos hänen todetaan olevan mielisairas; 2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja 3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä

23 Tahtest olenematu ravi Eestis ja Soomes Vaimuhaigus vs raske psüühikahäire. Rasked isiksuse häired? Alaealiste söömishäired, sõltuvushäired? Soomes muu ravi ei ole kohaldatav või ei ole küllaldane alaealise tahtest olenematu ravi puhul piisab raskest psüühikahäirest (kohustus( selgitada välja ka hooldajate seisukoht) Soomes teeb otsuse haigla ülemarst (eriarst, kokku protsessis 3 arsti), Eestis kohus (protsessis 2 arsti)

24 Vaimuhaiguse määratlus Deliiriumid skisofreenia paranoidsed seisundid psühhootiline depressioon bipolaarne haigus raske dementsus muud psühhoosid alaealistel ka näiteks raske ennasthävitav käitumine, raske anoreksia, raske mõnuainete kuritarvitamine, millega kaasneb psüühiline häire = raske psüühikahäire

25 Haiglasse toimetamine Eesti: Kui on alust arvata, et esinevad käesoleva seaduse 11 lõikes 1 sätestatud asjaolud, toimetatakse isik haigla psühhiaatriaosakonda kiirabi, politsei, lähedaste või muude isikute poolt, kui see on vältimatu isiku enda või avalikkuse kaitseks ja kohtu määruse saamine ei ole piisavalt kiiresti võimalik Soome: arst peab patsienti uurima ja kirjutama erilise MI-saatekirja ( (tarkkailulähete). Saatekirjas tuleb tõdeda, et tahtest olenematu ravi eeldused tõenäoliselt täituvad.. Saatekiri kehtib kuni 3 päeva, kui eeldused veel olemas. Sätestatud üldarsti ja politsei kohustused abi anda.

26

27 Haiglasse vastuvõtmine Eesti: arst teeb viivitamatult patsiendi läbivaatuse. Tahtest olenematu ravi otsus kehtib 48 tundi. Kohaldatakse vähim piiravaid meetodeid. Teise psühhiaatri läbivaatus 24 tunni jooksul Soome: arst teeb otsuse jälgimisele võtmiseks (tarkkailu). Hiljemalt 4. päeval pärast jälgimisele võtmise päeva annab arst kirjaliku jälgimishinnangu (tarkkailulausunto,, MII). Jälgimine tuleb lõpetada viivitamatult, kui eeldusi enam pole (võib lahkuda haiglast või jääda vabatahtlikule ravile)

28 Soome: enne raviotsuse tegemist selgitatakse välja haige seisukoht ravi vajaduse suhtes. Otsuse teeb haigla psühhiaatrilise ravi eest vastutav ülemarst, otsus (hoitoonmääräämispäätös, MIII) on kirjalik ja antakse viivituseta haigele teadmiseks. Alaealise puhul alistatakse otsus koheselt ringkonnakohtule. Võimalus teha kaebus halduskohtule 14 päeva jooksul Tahtest olenematule haiglaravile määramine Eesti: Esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse isiku tahtest olenematu ravi kohaldamiseks ja isiku haigla psühhiaatriaosakonda paigutamiseks esitab haigla peavõi ülemarst haigla tegevuskohajärgsele kohtule. Haigla pea- või ülemarsti äraolekul esitab taotluse haigla valvearst

29 Tahtest olenematu haiglaravi jatkamine Eesti: kohus teeb otsuse omavalitsuse avalduse alusel, psühhiaater annab kohtule arvamuse (raviaeg?) Soome: otsus kehtib maksimaalselt 3 kuud. Kui edasigi vajatakse tahtest olenematut ravi, siis uus MII ja MIII, mis alistatakse ringkonnakohtule ja on jõus maksimaalselt 6 kuud. Tahtest olenematu ravi tuleb viivitamata lõpetada, kui eeldused kaovad

30 Tahtest olenematu haiglaravi jatkamine 1+4 päeva 3 kuud 6 kuud (kinnitatakse ringkonnakohtus) uus saatekiri tahtest olenematule jälgimisele 4 päeva 3 kuud

31 Mental Health Act Section 2, Admission for Assessment; Application (Approved Social Worker,, the Nearest Relative) based on 2 Medical Recommendations: up to 28 days Section 3, Admission for Treatment; ; (continued( detention; Application based on 2 Medical Recommendations: up to 6 months; renewed for 6 months and for a year at a time Section 4, Admission in an emergency; ; 1 Medical Recommendation; up to 72 hours

32 Päihdehuoltolaki Tahtest olenematut ravi võib rakendada ka alkohooliku või narkomaani puhul, kui on olemas mõnuainete tarbimisest johtuva haiguse või trauma tõttu risk elule või tervisele mõnuainete kuritarvitamisega liituv vägivaldne käitumine seab ohtu lähiomased või muud inimesed 1. juhul tahtest olenematu ravi kuni 5 päeva, otsuse teeb tervisekeskuse või haigla peaarst 2. juhul valla sotsiaalabi juhataja otsusel kuni 5 päeva, ringkonnakohus võib pikendada kuni 30 päeva

33 Piirangud arsti suhtes (Hallintomenettelylaki) Tahtest olenematule ravile määramise protsessis ei saa osaleda kui patsient on lähisugulane arst võib saada endale või lähisugulasele sellest kasu arst on patsiendiga tööalases suhtes arst võib sattuda protsessi käigus olukorda, milles tema erapooletus võib ohtu sattuda

34 Haiguslugu Tuleb märkida: isikuandmed ravile saabumise aeg ja ravi kestvus märgete tegemise aeg, isiku nimi ja ametikoht patsiendist saadud informatsiooni saabumise aeg ja algupära informatsioon varasemast tervislikust seisundist, hetkeseisundist ja seisundist ravi ajal, tehtud uuringutest ja ravist, haiguse määritlus, juhised ravi jatkamiseks, kokkuvõte raviperioodist arstitõendid ja aktid

35 Mõned probleemsed olukorrad Soomes reguleeritud ka vabatahtlikul haiglaravil viibiva patsiendi määrämine tahtest olenematule ravile (kui seisund halveneb haiglaravi ajal) eraldi ja põhjalikult reguleeritud kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi tegemine ja sundravile määrämine ning ka ravi lõpetamine eraldi reguleeritud puuetega inimeste (oma seadus) määramine tahtest olenematule ravile ohjeldusmeetmete rakendamine (suured erinevused eri haiglate vahel) teovõime piiramine ja eestkostja määramine (majanduslikud otsused jm)

36 Eestkostja määramine Laki holhoustoimesta,, 1999 magistraat (peamiselt) tahtevastaselt kohus (harvem), arst annab kirjaliku uurimisakti teovõime vähima piiramise põhimõte täiskasvanute puhul praktiliselt vaid majanduslike otsuste puhul arsti uurimisakti kohta täpsed juhised tavaliselt 1-2 aastaks korraga

37 Mõned probleemsed olukorrad teabe saamine haiguse ja ravi kohta, dokumentidega tutvumine (kes võib keelata ja millistel põhjustel) ravisaladuse pidamine (nt teave kuriteost või selle kavatsemisest) alaealiste tahtest olenematu ravi lubatud vaid spetsiaalses osakonnas kas piirame juba liiga vähe, veeretame vastutuse patsiendile ja tema omastele? kas tuleks rakendada sunnimeetodeid sellistele häiretele, mida veel ei suudeta ravida?

38 Kohtupsühhiaatria 6 ravi riigi vaimuhaiglates (ns kriminaalpatsiendid,, , 420, 8-98 aastat) - kohtupsühhiaatriline tahtesta olenematu ravi, kohtupsühhiaatrilised ekspertiisid Eesti seaduse 4 ptk on märksa pealiskaudsem määrus sundravist

39 Psühhiaatrilise abi seadus Eestis tahtest olenematu ravi hooldekodudes? tahtest olenematul ravil viibiva isikuga ei ole lubatud teha kliinilisi katseid, katsetada uusi ravimeid ega ravimeetodeid järelevalvet tahtest olenematu ravi üle teostab Tervishoiuamet

40 14 Ohjeldusmeetmete rakendamine 1) Ohjeldusmeetmeid rakendatakse psüühikahäirega isiku suhtes käesoleva seaduse 11 lõikes 1 sätestatud asjaoludel, kui on otsene oht enesevigastuseks või vägivallaks teiste isikute suhtes ja muud vahendid ohu kõrvaldamiseks ei ole osutunud küllaldaseks. (2) Ohjeldusmeetmetena kasutatakse eraldamist ja fikseerimist. Eraldamine on isiku eralduspalatisse paigutamine ning seal tervishoiutöötaja järelevalve all kinnipidamine. Fikseerimine on eralduspalatis tervishoiutöötaja järelevalve all mehaaniliste vahendite (rihmad, eririietus) kasutamine isiku tegutsemisvabaduse piiramiseks. (3) Ohjeldusmeetmeid rakendatakse arsti otsusel, mis vormistatakse koos põhjendusega ravidokumentides, ja nende rakendamine lõpetatakse koheselt ohu möödumisel

41 Soome: : 4ptk põhiõiguste piiramine tahtest olenematu ravi ajal Põhiõiguste piiramine reguleeriti täpsemalt 2001 muudatustega piirata tohib vaid nii palju, kui see on haiguse raviks, patsiendi või muude isikute turvalisuse tagamiseks hädavajalik

42 Soome: : 4ptk põhiõiguste piiramine tahtest olenematu ravi ajal põhiõiguste piiranguid tuleb kasutada võimalikult vähe; täielikult ei ole neid siiski võimalik vältida - nt sidumine võib teatud olukordades olla vältimatu ja elupäästev ravimeetod (vrd intensiivravi) Restraint and seclusion, when used properly, can be life-saving and injury-sparing interventions (AHA/NAPHS) meetodid peavad olema meditsiiniliselt põhjendatud, määrab raviarst, patsiendiga tehakse koostööd ja tehakse raviplaan psühhokirurgilisi jms pöördumatuid ravimeetodeid saab kasutada vaid täisealise patsiendi soostumusel

43 Soome: : 4ptk põhiõiguste piiramine tahtest olenematu ravi ajal Nt patsiendile võidakse anda tahtest olenematult ravimeid (kuid mitte depooravimeid jälgimisperioodi ajal) tahtest olenematule ravile määratud patsient võidakse vajadusel viia üle somaatilisse osakonda, kui see on somaatilise haiguse raviks vajalik, kuid see ei anna õigust sooritada tahtest olenematut somaatilist ravi (nt( operatsioon)

44 haigel võimalus teha kaebus maakonnavalitsusele 4ptk põhiõiguste piiramine tahtest olenematu ravi ajal Sätted psüühilise ja somaatilise haiguse ravist, liikumisvabaduse piiramisest, eraldamisest ja sidumisest, omandi hoiule võtmisest, omandi ja saadetiste kontrollimisest, ühenduste piiramisest, sunniviisilisest meditsiinilisest läbivaatusest täpselt määratletud piirangute kestuse, põhjenduste jne ülesmärkimine ja kontrollille allutamine igas haiglas omad juhised piirangute teostamiseks, blanketid

45 Soome: : 4ptk põhiõiguste piiramine tahtest olenematu ravi ajal Liikumisvabaduse piiramise kohta teeb otsuse raviarst haigla personal võib vajaduse korral kasutada jõudu haigla territooriumil oleva patsiendi toimetamiseks tagasi osakonda haigla territooriumilt lahkunud patsiendi tagasi toimetamiseks teeb arst kirjaliku esildise politseile

46 Vähima piiramise põhimõte Jatkuv põetamine (vierihoito) füüsiline kinnipidamine eraldamine (oma palat, eraldusruum) sidumine (fikseerimine), vaid vägivalla puhul; ; ei hullusärki, teki alla ega tooli külge

47 Vähima piiramise põhimõte Jatkuv põetamine koostöös patsiendiga määratakse oma õde, kes on pidevalt lähedal ja kontaktis patsiendiga (nt enesetapuriski, hirmuseisundi puhul) Füüsiline kinnipidamine lastepsühhiaatrias holding-teraapia Reaside i kliiniku turvalised meetodid, koolitusprogramm alla 1h kestvad kergemad kinnipidamised (kõrval istumine, käest kinnipidamine) pole veel ohjeldusmeetod

48

49 Füüsiline kinnipidamine

50 Väkivaltatilanteiden ehkäisy ja turvallinen hoito (VETH) - koulutusohjelman sisältö Teoriaosuus ( 4x 2.5 tuntia ): Kiinnipitämisen oikeudelliset perusteet Aggressiosta ja väkivallasta Ennaltaehkäisy Toiminta vaaratilanteessa Väkivaltatilanteiden jälkihoito ja seuranta Käytännön harjoittelu ( 5 x 8 tuntia ) Päivittäin alkuverryttely, edellisellä harjoituskerralla opitun kertaus, lopuksi palautekeskustelu Kiinnipitämisen menetelmät: Hoitotilanteen johtaminen ja avustavien henkilöiden tehtävät Potilaan lähestyminen Potilaan kiinnipitäminen seisten, istuen, päinmakuulla ja selin makuulla sekä kääntäminen makuuasennossa Potilaan vieminen istumasta seisomaan ja makuulle Potilaan nostaminen makuulta seisomaan ja siitä istumaan Kiinnipitäminen käveltäessä Kiinnipitäjien vaihtaminen Irtautumisotteet Rooliharjoituksia ja demonstraatioita Koulutukseen osallistujien tulle ennen koulutukseen osallistumistaan arvioida oma fyysinen kuntonsa ja siitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset käytännön harjoittelun kannalta sekä informoida rajoituksista kouluttajia. Rajoitukset eivät ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta ne tulee huomioida harjoittelutilanteissa loukkaantumisten ehkäisemiseksi. Päivitetty

51 Eraldamine ja fikseerimine Rahulik ja turvaline ruum, jatkuv kontakt õega saab rakendada vaid, kui patsient on 1) käitumise või ähvarduse põhjal ohtlik enesele või teistele; 2) kui ta tõsiselt häirib teiste patsientide ravi või ilmselt kahjustaks oluliselt teiste omandit; 3) kui see on vältimatu mõne muu ravis eriti olulise põhjuse tõttu

52 Eraldamine ja fikseerimine Juurikkaniemi haigla uuring,, 8 tüüpjuhtu: Orgaanilisest häirest johtuv vägivaldsus hallutsinatsioonidest johtuv vägivaldsus deliiriumist johtuv vägivaldsus orgaanilisest häirest johtuv ähvardamine hallutsinatsioonidest johtuv ähvardamine patsient on rahutu ja häirib teisi patsient on autistlik ja rahutu patsient on psühhootiline ja ettearvamatu

53

54 Eraldamine ja fikseerimine Hädaolukorras muu personal võib teha algatuse, otsuse teeb raviarst või valvearst üksi ei saa minna eraldama ega fikseerima jõu kasutamine vaid äärmisel juhul ja siis kasutatakse turvalisi meetodeid (nt VETH) patsiendile määratakse ravi eest vastutav õde jatkuv silmside ja kuuldavus

55 Eraldamine ja fikseerimine Eraldamise puhul jälgimine minuti tagant, fikseerimise puhul pidevalt arsti hinnang vähemalt kaks korda ööpäevas, sidumise puhul sagedamini hoolitsetakse puhtuse, toidu, vedelike saamise ja hügieeni eest üle 12 tunni fikseeritud patsiendile Fragmin 2500 IU ja 5000 IU iga 24 tunni tagant eestkostjat teavitatakse üle 12 tunni kestnud eraldamisest ja üle 8 tunni kestnud sidumisest

56

57

58

59 PAKKOTOIMIEN ja RAJOITTEIDEN KIRJAAMINEN GRAAFISEEN SENIORIIN ERILLISSEURANNAT Huone/leposideseuranta Syy valitse 7 itsensä todennäköinen vahingoittaminen 22E01 8 muiden todennäköinen vahingoittaminen 22E02 9 oman turvallisuuden vakava vaarantaminen 22E03 10 vaikeuttaa vakavasti muiden potilaiden hoitoa 22E04 11 todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta 22E05 12 vesijuoppous 22E06 13 muu hoidollisesti painava syy 22E07 Muoto valitse 4 fyysinen kiinnipitäminen=rajoite huone-eristys=rajoite leposide=rajoite pakkoruokinta=rajoite tahdonvastainen lääkitys=rajoite 100 Näistä rajoitteista (100, 300, 400, 500) ohjelma siirtää tiedot rajoitteisiin Muista rajoitteista (200, 400, 550, 600, 800, 900) kirjaus tehdään ERILLISSEURANNAT Rajoitetapahtumien tallennus Peruste valitse 7 itsensä vahingoittaminen 8 muiden vahingoittaminen 13 muu painava syy 9 oman turvallisuuden vaarantaminen 11 vahingoittaa omaisuutta 12 vesijuoppous Rajoite valitse 400 eristäminen huoneeseen 800 henkilötarkastus tai katsastus 100 hoito tai tutkimus tahdosta riippumatta 300 kiinnipitäminen yli tunnin 200 liikkumisvapauden rajoittaminen 550 muu sidonta/turvapeitto 600 omaisuuden haltuunotto 500 sidonta/leposide 900 yhteydenpidon rajoittaminen

60 Ohjeldusmeetodite kasutamise Märkmed haigusloos kontrollimine eraldi blanketil iga 2 nädala tagant maakonnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale kõik eraldamised ja sidumised (patsiendi isikuandmed, teave ohjeldusmeetodist ja selle põhjendus, määranud arsti nimi, vastutava õe nimi) loetelu kõigist enesemääramisõiguse piirangutest (säilitatakse osakonnas 2 aastat)

61 Vägivallajuhtumite esinemist ja ohjeldusmeetodite rakendamist saab vähendada Väkivaltatilastot Kellokoski os os os os Leposide-eristys Kellokoski Os Os Os Os

62 Omandi säilitusele võtmine Narkootilised ained, inimeste tervist ja turvalisust ohustavate esemed võetakse osakonna turvakappi narkootilised ained ja relvad antakse üle politseile otsuse teeb ülemarst ja selle kohta võib teha kaebuse

63 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimi Henkilötunnus - PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Mielenterveyslain 2-4 luvuissa tarkoitetulla Päädiagnoosi tavalla hoitoon tai tutkimukseen määrätty tarkkailuun otettu Laillinen edustaja Nimi ja osoite edunvalvoja huoltaja muu laillinen edustaja 2. Omaisuus, jota päätös koskee Omaisuus haltuunotettu 3. Perustelut Haltuunoton syy Lisäperustelut tarvittaessa Lista liitteenä Haltuunottajan nimi ja virka-asema Päivämäärä / 200 potilaan tai muun henkilön turvallisuuden vaarantuminen sairauden hoidon vaarantuminen vakava haitta toimintayksikön yleiselle järjestykselle sairaudentilasta johtuen on todennäköistä, että potilas hävittää rahansa/muut maksuvälineensä 4. Kuuleminen potilasta on kuultu asiassa 5. Päätös, päiväys ja allekirjoitus Potilaan kanta Liitteenä kirjallinen selvitys lailliselle edustajalle varattu mahdollisuus lausua asiassa saatu lausunto liitteenä Edellä mainittu haltuun otettu omaisuus palautetaan potilaalle viimeistään hoidon päätyttyä palautetaan potilaalle heti palautetaan potilaalle viimeistään hoidon päätyttyä lukuun ottamatta seuraavaa omaisuutta, joka palautetaan heti omaisuuden palauttamisesta tai hävittämisessä noudatetaan alkoholilain 60 :n huumausainelain 10 3 mom:n muun lain (minkä) säädöksiä Päivämäärä Allekirjoitus Virka-asema 6. Tiedoksianto Olen saanut tänään tiedoksi omaisuuden haltuunottoa koskevan päätöksen Päivämäärä / 200 Allekirjoitus Toimitettu tiedoksi lailliselle edustajalle (tiedoksiantotapa ja aika) Päätös annettu tiedoksi yllä mainittuna päivänä, mutta potilas kieltäytynyt allekirjoittamasta tiedoksiantoa. Todistavat: Todistavat: Allekirjoitus ja nimen selvennys 7. Valitusosoitus Valtiusosoitus liitteenä Allekirjoitus ja nimen selvennys

64 HUS/HYVINKÄÄN SH/ Liite 7 KELLOKOSKEN SAIRAALA Valitusviranomainen, osoite Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, Helsinki Muutosta tähän päätökseen saa hakea kirjallisella valituksella yllä mainitulta hallintooikeudelta. Valitusaika on neljätoista (14) päivää tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä päivästä, jolloin päätös on annettu tiedoksi ellei se käy ilmi tästä päätöksestä tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä hallinto-oikeudelle osoitettuna voidaan antaa valitusajan kuluessa myös sairaalaan sen psykiatrisesta hoidosta vastaavalle ylilääkärille tai muulle tehtävään määrätylle henkilölle. Ylilääkäri toimittaa valituskirjelmän hallintooikeudelle ja liittää siihen oman lausuntonsa. Valitus voidaan sairaalassa toimittaa: Valituksen vastaanottaminen Ylilääkärin kansliaan, ma-pe klo Valituksen vastaanottaja, nimi ja virka-asema Valituksen jättöaika, pvm, klo Valituskirjan vastaanottamisesta on annettava todistus ja valituskirjaan on tehtävä merkintä valituskirjan antajasta ja antamisajasta. Vastuunalaisen lääkärin on viipymättä lähetettävä valituskirjat, valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja valituksen johdosta antamansa lausunto edelleen valitusviranomaiselle.

65 Muud piirangud Posti läbivaatamine ja kontaktide tõkestamine (ainult erilise kirjaliku otsuse põhjal, kui oleks suurt kahju ravile, turvalisusele või teise eraelu puutumatusele) ei kaameratelefoni osakonnas läbiotsimine ja joobeseisundi hindamine ravimid hullusärginä

66 PÄÄTÖS YHTEYDENPIDON RAJOITTAMISESTA (Mielenterveyslaki 22 j ) 1. Henkilötiedot Sukunimi Henkilötunnus Etunimet Mielenterveyslain 2-4 luvuissa Päädiagnoosi tarkoitetulla tavalla hoitoon tai tutkimukseen määrätty tarkkailuun otettu Laillinen edustaja Nimi ja osoite edunvalvoja huoltaja muu laillinen edustaja 2. Päätös Edellä mainitun potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle rajoitetaan jäljempänä kohdissa 3, 4 ja 5 mainitun tavoin ja laajuudessa, koska yhteydenpidosta on vakavaa haittaa hänen hoidolleen tai kuntoutukselleen on vakava haitta hänen turvallisuudelleen yhdeydenpidon rajoittaminen on muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi välttämätöntä. Lisäperustelut Tällä päätöksellä ei rajoiteta potilaan ja sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten ja ihmisoikeuksien kansainvälisten valvontaelimien välistä kirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpitoa eikä potilaan yhteydenpitoa oikeusavustajaansa tai sairaalan potilasasiamieheen. 3. Yhteydenpidon rajoituksen luonne 4. Muu henkilö/muut henkilöt, johon/joihin rajoitus kohdistuu saapuvat puhelut ja/tai tekstiviestit lähtevät puhelut ja/tai tekstiviestit saapuvat kirjeet ja/tai muut lähetykset lähtevät kirjeet ja/tai muut lähetykset vierailut 5. Rajoituksen laajuus Tämän päätöksen voimassaolon aikana yksittäinen kirje tai muu siihen rinnastettava viesti saadaan pidättää; yksittäinen kirje tai muu siihen rinnastettava viesti saadaan lukea, kun se on perusteltua edellä 2 kohdassa mainitusta syystä; rajoitetaan kirjeiden/tekstiviestien/puhelujen/vierailujen/rahan käyttöä seuraavasti (tarpeeton yliviivataan): estetään yhteydenpito sairaalan ulkopuolelle kokonaan käytössänne olevat alla luetellut yhteydenpitoon käytettävät laitteet ja välineet otetaan sairaalaan haltuun:

67 Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Märgatavad täpsustused on vältimatud, eriti põhiõiguste piiramisel psühhiaatrilise abi korraldus, vastutus, kontroll tahtest olenematule ravile määramine (blanketid? kestvus?) ohjeldusmeetodid

68 Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? 1) patsiendi enesemääramisõiguse turvamine 2) patsiendi õigus ravile 3) sunnimeetodid iseenesest pole veel ravi 4) sunnimeetodeid saab kasutada vaid psühhooside ravil 5) alaealiste tahtest olenematule ravile määratletakse omad eeldused

69 Personali koolitamine Juhised ohjeldusmeetmete kasutamiseks Learning From Each Other: Success Stories and Ideas for Reducing Restraint/Selclusion in Behavioral Health psych.org/psych_pract/treatg/pg/learningfromeachother.cfmcfm naphs.org/restraintandseclusionfinalrule.html juhtimine, koolitus, täienduskoolitus, tööjuhendamine, kontrollimine, uurimistöö

70 The use of coercion in the Finnish civil Carita Tuohimäki psychiatric inpatients patsiendid ei tunne piisavalt enda õigusi Soomes kasutatakse rohkem sundravimeetodeid kui mujal Euroopas (nt tahtest olenematul ravil Portugalis 6/ ja Soomes 218/ ) sidumist kasutatakse 3,8% ja eraldamist 6,6% patsientide puhul (Norras ligi 5 korda vähem), võrreldav USA tasemega sundravi eelduseks harva ohtlikkus teistele, tavalisim põhjus oli ravi vajalikkus ja ohtlikkus enesele eraldamise ja sidumise põhjuseks sagedamini rahutus ja desorientatsioon sundravi kasutatakse samadel alustel eri kliinikutes, kuid eraldamise ja sidumise suhtes märgatavaid erinevusi

71 Tulevad muudatused Soomes Tahtest olenematu (kohustuslik) ambulatoorne ravi kriminaalpatsientidele (hormoonravi?) võimaldab lühendada pikki raviaegu haiglas (Niuvanniemis 8 aastat ja 7 kuud), vähendada uue kuriteo riski kohtupsühhiaatrilised polikliinikud (kas pakume ka head ja piisavat ravi?) süüdimatus ka teatud isiksuse häirete puhul?

72 Tulevad muudatused Soomes vanglast vabanevate psühhiaatrilise ravi arendamine? tahtevastase medikamentoosse ravi keelamine enne haiglasse jälgimisele võtmist? eestkostja teavitamine kaua kestnud eraldamisest ja sidumisest?

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TARKKAILULAUSUNTO. Lomake M2. Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä. 1. Tutkitun henkilötiedot

TARKKAILULAUSUNTO. Lomake M2. Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä. 1. Tutkitun henkilötiedot Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) TARKKAILULAUSUNTO Lomake M2 (täytetään lomakkeen kielellä) Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1582/2015. Sukunimi Aikaisemmat sukunimet. Henkilötunnus Kotipaikka

1582/2015. Sukunimi Aikaisemmat sukunimet. Henkilötunnus Kotipaikka LIITE 1 Lomake M1 TARKKAILULÄHETE Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (3) Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Vähihaigete palliatiivse ravi korraldus Soomes Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Syöpäjärjestöjen organisaatio Vähihaigete ühenduste organisatsioon Syöpäjärjestöt yleisnimi koko kentälle Vähiühendused

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland Pielavesi-Nilakka Maanmittauslaitos, Esri Finland VALITUSOSOITUS Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Määräaika

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Anna-Liisa Salminen Kela & Kristiina Juntunen Gerocenter Kela 8.6.2015 Kas omastehooldaja jaksab ja kas säilivad head suhted? Taust Omastehooldusega

Lisätiedot

Airisto - Velkua Maanmittauslaitos, Esri Finland Liite ELY -keskuksen päätökseen VALITUSOSOITUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI?

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? Johannes Tervo SISUKORD Metallitööstuse hulka Soomes kuuluvad...4 Võrdne kohtlemine...5 Tööleping... 6 TEHNOLOOGIATÖÖSTUSE KOLLEKTIIVLEPING 2007 2009... 13 Palgatõus 2007...

Lisätiedot

Pyhä-Luoston kansallispuisto

Pyhä-Luoston kansallispuisto LIITE 1 Pyhä-Luoston kansallispuisto Maastoliikennelupaurat Lampivaara HKS-alue Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke Syrjävyöhyke Rajoitusvyöhyke Pyhä-Luosto 1 2 Lampivaara 3 4 1 Yrjölä Moottorikelkka: huoltoajo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot