O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: klo 10.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00"

Transkriptio

1 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: klo Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siika luoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen OYLPT Koivunicmi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Karjalainen (sihteeri) 1 5 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous tailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Diana Jusola ja Marko Määttä. PJ Siht Pkt D) Pkt OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJE PL OULUN YLIOPISTO VIERAILUT ERKKI K0ISOKANT11I.AN KATU X1OVI 2 KRS ULU PUH: , MNW.0 A.FI

2 0 O If( A\v OULUN T( KUNTA HaLLituksen kokouks. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat Yliopiston päätökset: 8.1. Jäsenmaksu syyslukukaudelle 2014 ja kevätiukukaudelle 2015 vahvistettu (rehtori Lauri Lajunen ja hallintojohtaja Essi Kiuru) Muut: Ylioppilaskunnan suunnittelupäivät Muhoksella KS Tikkinen tapasi Merja Maikko[an (ytiopistopedagogiset) SS Lintula ja KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa KVS Saarela Oulun kaupungin iltavastaanotolta uusille vaihto-opiskelijoille 9.1. KS Tikkinen Kandipalaute-työryhmän kokouksessa 8.1. KVS Saareta yliopiston koulutusviennin skenaariotyöpajassa HJ Siikaluoma, HJ Määttä ja KVS Saarela saapuvien kv-opiskelijoiden orientaatiossa 6 YTHS:n Terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2014 Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n Oulun terve yspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. YTHS:n Oulu-Kajaanin tpy:n ylilääkäri frläkelä on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeärnään kolme op iskel ijajäs entä työ ryhmään vuodelle Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöelin terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoirnintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveysinformaatiosta sekä motivoi ja kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämist yöhön ja lisää opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä raportoi vuosittain toimipisteen terveyden edistämistoiminnastajohtokunnalle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa, jossa OYY:n hallitus nimeää tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen ja kaksi muuta jäsentä valitaan avoimen haun kautta. OYY:n hallitus avasi kokouksessaan 3 9/12 haun kahden opiskelijajäsenen osalta. Samalla päätettiin että kolmannen opiskelijajäsenen nimeää OYY:n vuoden 2014 hallitus keskuudestaan. Haku oli avoinna keskiviikkoon klo 16 saakka ja siihen tuli kolme hakemusta. Hakijoista työryhmän jäseniksi vuodeksi 2014 nimettiin Niina-Maria Nissinen ja Soile Puhakka. Esittetijä: SS Lintula Päätösesitys: Nimetään YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi OYY:n hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Lotta Savola. t4 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PI,250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI,?. KRS, OULU. PUH: , VMN.O.FI

3 o \V/AVii OULUN T( Ji ( KUNTA Hallituksen kokouksen 2/2X.4 VastuuhenkiLö: SS Lintula 7 Universitas-ohjausryhmän vuoden 2014 kokoonpano Oulun yliopisto on viime vuonna myöntänyt ylioppilaskunnalle Universitas-hanketta varten euroa vuosille , euroa vuotta kohti. Hankkeen toimintaa ohjaa ohjaustyöryhmä. Jaana Isohätälä toimi vuonna 2013 ohjausryhmän puheenjohtajana ja on kiinnostunut jatkamaan ohjausryhmän jäsenenä myös vuonna Esittetijä: KVS Saa rela Päätösesitys: Nimetään vuoden 2014 Universitas-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi N.N. ja jäseniksi N.N., N.N., Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan hankkeeseen otettavat projektit ja tekemään rahoituspäätökset sekä tarvittavat sopimukset. Valtuutetaan lisäksi pääsihteeri solmimaan tarvittavat työsopimukset projektien osalta. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua työryhmään muita asiantuntijajäseniä. HPJ Koistinen esitti, että valitaan vuoden 2014 Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajaksi Marko Määttä ja jäseniksi Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Päätös: Päätettiin nimetä vuoden 2014 Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajaksi Marko Määttä ja jäseniksi Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäseneksi koulutuspoliittinen sihteeri. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan hankkeeseen otettavat projektit ja tekemään rahoituspäätökset sekä tarvittavat sopimukset. Valtuutetaan lisäksi pääsihteeri solmimaan tarvittavat työsopimukset projektien osalta. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua työryhmään muita asiantuntijajäseniä. VastuuhenkiLö: KVS Saarela 8 Kehyviikkokoordinaattorin haku Ylioppilaskunnalla on mahdollisuus saada rahoitusta koordinaattorin palkkaa varten tämän vuoden SYL:n kehyviikolle, jossa OYY on mukana. Ulkoasiainministeriöstä ei ole vielä tullut lopullista päätöstä, mutta koordinaattorivalinnasta tulisi tiedottaa SYL:a niin pian kuin mahdollista, sillä ensimmäinen tapaaminen on Esittetijä: KVS Saa rela Päätösesitys: Valtuutetaan KVS Saarela ja HJ Siikaluoma avaamaan haku vuoden 2014 kehyviikon koordinaattoria varten ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä hallitukselle. Paikka täytetään mikäli ulkoasiainministeriö myöntää rahoituksen tai jokin muu soveltuva järjestely löytyy. Päätös: Päätettiin valtuuttaa KVS Saarela ja HJ Siikaluoma avaamaan haku vuoden 2014 kehyviikon koordinaattoria varten ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä hallitukselle. VastuuhenkiLö: KVS Saarela Ijf Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , 0.FI, MMN.O A.FI

4 o O Y( A\V OULUN T( ZKUNTA Hallituksen kokouks.i 9 Koututusneuvoston opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Yliopiston rehtori nimesi Oulun yliopiston koulutusneuvoston jäseniksi koulutusrehtori Olli Silvnin (pj), professori Peter Hästön, professori Vesa Puhakan, dosentti Marjo Renkon, lehtori Gordon Robertsin, professori Lloyd Ruddockin, yliopisto-opettaja Vesa-Matti Sareniuksen, professori Reija Satokankaan sekä professori Teuvo Tolosen. Neuvostoa täydennetään kahdella OYY:n nimeämällä opiskelijajäsenellä. OYY:n koulutuspoliittisella sihteerillä on kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus. Koulutusneuvoston opiskelijajäsenten haku on ollut auki klo 18 asti. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Jaana Isohätälä, Pauli Väisänen, Nico Numminen, Henri Lahtinen sekä Ville Tyrväinen. Liite: Hakemukset Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Valitaan Oulun yliopiston koulutusneuvoston opiskelijajäsenet. HJ Pekkala ilmoitti, ettei osallistu asiasta päättämiseen. HPJ Koistinen esitti, että valitaan koututusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Nico Numminen. HJ Sovio kannatti esitystä. HJ Jusola esitti, että valitaan koul.utusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Pauli Väisänen. HJ Siikaluoma kannatti esitystä. Suoritettiin äänestys: HPJ Koistisen esitys 3 HJ Jusolan esitys 3 Puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa, joten HPJ Koistisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Valittiin koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi Jaana Isohätälä ja Nico Numminen. VastuuhenkiLö: KS Tikkinen 10 Esitys SYL:LLe KKA:n auditointiryhmien opisketijajäsenistä Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottarnushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Tehdään esitys SYL:lle KKA:n auditointiryhmien opiskelijajäseniksi. HPJ Koistinen esitti, että esitetään SYL:lle KKA:n auditointiryhmien opiskelijajäseniksi Aino-Kaisa Mannista, Jonne Kettusta, Kim Rantalaa sekä Annakaisa Tikkistä. Päätös: Päätettiin esittää SYL:tte KKA:n auditointiryhmien opisketijajäseniksi Aino-Kaisa Mannista, Jonne Kettusta, Kim Rantalaa sekä Annakaisa Tikkistä. VastuuhenkiLö: KS Tikkinen Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1T1LAN KATU. Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

5 0 \VI II OULUN (3 f( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA Pöytäki rja Hallituksen kokouksen 2/ HaLlituksen jäsenten kummitiedekunnat Esittetijä: HPJ Koistinen Päätösesitys 17.1: Jaetaan hallituksen jäsenien kummitiedekunnat seuraavasti: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkätekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Torssonen HJ Pekkala ja HJ Siikaluoma HJ Jusola ja HJ Pekkala HJ Pekkala ja HJ Savola HJ Siikaluoma ja HJ Sovio HJ Sovio ja HJ Torssonen HJ Määttä ja HJ Jusola HJ Savola ja HJ Määttä HJ Määttä ja HJ Jusola 12 Yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 2. momentin mukaan hallituksen toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. hallinto- ja valitsee muut EsitteLijä: HPJ Koistinen Päätösesitys: Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö-ja yhdistyskokouksiin seuraavasti: Uniresta Oy Oulun ylioppilasapu ry Kiinteistö Oy Puistomanne Oulun seudun nuorisoasunnot ry Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry Opiskelijan Oulu ry Vili Koistinen (Taru Torssonen) Vili Koistinen (Taru Torssonen) Vili Koistinen (Taru Torssonen) Lotta Savola (Sami Sovio) Liisa Pekkala (Ville Siikaluoma) Diana Jusola (Marko Määttä) Taru Torssonen (Diana Jusola) 13 YLioppiLaskunnan titien titinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnusoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA) F Fl Fl OSUUSPANKKI POPPIA, KIURUVEDEN OSUUSPANKKI Siht Pkt Pkt,, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , fl.fi, WVVWO n.fi

6 0 A\v OULUN O f rrf F ZKUNTA Ha1ituksen kokouksj, NO RDEA FIil SAMPO F Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Ilari Nisulalta kaikilta tileiltä. Myönnetään tilinkäyttöoikeuksien lisäksi verkkopankkitunnus-oikeudet Eero Mannisell.e (XXXXXX-XXX), Riitta Kalevalle (XXXXXX-XXX), Kerttu Mettovaaralle (XXXXXX-XXX), Marianne Nissiselle (XXXXXX-XXX) ja lina Handille (XXXXXX-XXX) kaikille ti[eille. VastuuhenkiLö: PS Manninen 14 5 Kutsut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää edustus Svenska handelshögskotans studentkårs årsfest Päätösesitys: Päätetään lähettää H PJ Koistinen Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin opettajankoulutuksen johtoryhmän sekä koulutustoimikuntien opiskelijajäsenten valintaprosessista Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi OulussaC Oulussa , Vili Koistinen eribnninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri C-z... J Siht Pkt DJ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL250, OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl,fi, WIMN.OVY.FI

7 o \\V/A\VII r OULUN fi ( IOSKUNTA Hallituksen kokouksen 2/< Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa /.2014 Oulussa (. t / L /Diana Jusola Marko Määttä Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja - Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemukset koulutusneuvoston opiskehjajäseniksi / PJ Siht Pkt.Dj Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI. 2. KRS OULU. PUH: , fl.fi, WMN.O fl.fi

8

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot