A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: ko 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00"
  • Pia Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: ko Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Ouu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannia (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Olli kainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen ko LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytyrniskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvahaiseksi. Päätös: E5ityksen mukaan. 3 5 Pöytä kirjantarkastajien valinta Päätösesitys: VaUtaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Ollikainen & HJ Pyhäjärvi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Esityksen mukaan. siht.\j Pkt PktA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ EI: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO1O n.fi, VvWN.0YY.Fl

2 o \\V/ II OULUN Y( (1 YLIOPISTON Pöytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 7/ EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Talousvaliokunta 2/2015 (arviointikertomuksen teko) P5 Manninen tapasi tilintarkastaja Hannu Lähdesmäen (tilinpäätös 2014) PS Manninen Nordean Pohjois-Pohjanmaan neuvottelukunnan kokouksessa Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 HaLtintosihteerin valinta Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpo l itiikasta; 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista; 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. OYYH päätti kokouksessaan 3/2015 merkitä tiedoksi HS Guttormin irtisanoutumisilmoituksen ja valtuutti HPJ Nousiaisenja P5 Mannisen aloittamaan rekrytointiprosessin. Haku hallintosihteerin tehtävään avattiin ja se päättyi klo r 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Chrissie Matikainen, San Oksanen, Jari Koukkula, Ville Tyrväinen, Tuulia Rajaniemi, Tarja Puutio, Essi Viip pala, Arja Soukka, Kaisa Tervahauta, Jenni Valkola, Kirsi Helppi, Johanna Latvamäki, Taru Tanska, Sanna Teperi, Heidi Niemelä, Johanna Collen, Anna-Kaisa Leivo, Sonja Lipponen, Anna-Kaisa Ala-aho, Katja Knuutinen, Juha Huttula, Liisa Väisänen, Elina Hämäläinen, Tiia Tuomainen, Heljä Kokko, Virpi Puumalainen, Noora Kangas, Joni Mettälä, Harri Hihnalaja Tarja Ikola. OYYH päätti kokouksessaan 6/2015 kutsua haastateltaviksi Anna-Kaisa Leivo, Sonja Lipponen, Taru Tanska, Sanna Teperi, Ville Tyrväinen ja Liisa Väisänen. Haastattelut järjestettiin tiistaina EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan ytioppilaskunnalle uusi hallintosihteeri. Päätös: Valittiin y1ioppiaskunnan hallintosihteeriksi Sanna Teperi. Liite: Sanna Teperin hakemus Vastuuhenkitö: PS Manninen PJ,$ f s Siht Pkt Pkt 7\? OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET; PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT; ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH; , MMN.OYY.FI

3 16) 0 O f A\v OULUN irf YLIOPFLASKUNTA Hallituksen kokouksj 7 OYY:n esitys SYL:n järjestöttisen kehittämisen työryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokous hyväksyi osaksi vuoden toimintasuunnitelmaa projektin 4. SYL:n vaikuttamistoiminnan ja organisaation kehittäminen. Projektin sisällöstä sanotaan toimintasuunnitelmassa mm. seuraavaa: Työryhmä laatu tarpeelliset esitykset SYL:n a) edunvalvonnan toimintatapojen ja b) organisaation kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on tarkastella laajasti koko SYL:n toimintaa ja organisaatiota aina vaikuttamis-ja edunvalvontatyöstä sen tukitoimiin, viestintäänja hallintoon. Lisäksi työryhmä tarkastelee SYL:n liittokokouksen henkilövalinta- ja päätöksentekokulttuuria. Työhön tulee osallistaa ylioppilaskuntia, keskustoimiston luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, osaavia alumneja sekä sopivia sidosryhmiä. SYLPS Töyrylä lähetti ylioppilaskunnille seuraavansisältöisen sähköpostin: Hakuilmoitus Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. toivoo ylioppilaskuntien ehdotuksia jäseniksi järjestöllisen kehittämisen työryhmään. Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä SYL:n edunvalvonnan organisaation ja toimintatapojen kehittämiseksi vuoden 2015 aikana. Työryhmä koostuu liiton puheenjohtajasta, asiantuntijajäsenistä, henkilöstön ja ylioppilaskuntien edustajista sekä sihteerinä toimivasta pääsihteeristä. Työryhmältä odotetaan nopeaa työskentelyä ja sen jäseniltä edellytetään sitoutumista työhön sekä yhteisissä tapaamisissa että niiden ulkopuolella. Työryhmän jäsenten matkakulut korvataan. Esitetyissä henkilö issä arvostamme O SYL:nja ylioppilaskuntien eri toimintasektoreiden tuntemusta O SYL:n tuntemusta erityisesti ylioppilaskuntien palveluorganisaationa O frlonivuotista kokemusta opiskelijaliikkeestä ja/tai vaikuttamistyöstä O Näkemyksellisyyttä organisaation kehittämistyöhön O Kokemusta järjestöjen, henkilöstön tai talouden johtamisessa SYLn hallitukselle osoitettuun esitykseen tulee kuulua ylioppilaskunnan esityskirje sekä esitetyn henkilön motivaatiokirje ja ansioluettelo. Hallitus tekee valinnan hakemusten perusteella. Esitetyiltä henkilöiltä saatetaan pyytää lisätietoja. Esitykset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen viimeistään maanantaina 9.3. klo Esittetijät: PS Manninen a HPJ Nousiainen Liite: OYY:n esitys SYL:n järjestö liisen kehittämisen työryhmään. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HVPJ Numminen esitti, että esitetään työryhmän jäseneksi pääsihteeri Eero Mannista. HJ Maununiemi kannatti. Päätös: Päätettiin esittää järjestöllisen kehittämisen työryhmän jäseneksi pääsihteeri Eero Mannista liitteenä olevalla esityskirjeellä. Liite: Esityskirje 8 Muut esille tulevat asiat Sun valmistuu kandiksi, jee! Siht Pkt Pkt\) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WWIN.OYY.FI

4 0 O tif A\v rf OULUN KUNTA Hallituksen kokouksen2.5 9 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen ko Pöytäkirjan vakuudeksi Ou[ussa Ouua 2015 Sun Nousiainen Manninen HaLlituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Outussa S Ouussa Joni OLlikainen Pöytä kirjantarkastaja Anniina Pyhäjärvi Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Sanna Teperin hakemus hau.intosihteeriksi Liite 2: Esityskirje SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmään 5r Siht Pkt OUWN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

5 Sanna Teperi TYÖHAKEMUS Oulun yliopiston ylioppilaskunta Pääsihteeri Eero Manninen Ilmoitus avoimesta työpaikasta sivustolla HALLINTOSIHTEERI Hallintosihteerin työ Suomen parhaassa ylioppilaskunnassa kuulostaa mielenkiintoiselta ja olisi hyvä mahdollisuus yhdistää osaamiseni sekä mielenkiintoni edesauttaa kotiyliopistoni opiskelijoiden hyvinvointia. Siksi haluankin hakea avoinna olevaa hallintosihteerin paikkaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Olisin hyvä hallintosihteerin työssä, koska minulla on hyvät organisointitaidot. Kokonaisuuksien hallintaa olen kehittänyt muun muassa tehokkaalla korkeakouluopiskelujen ja työnteon yhdistämisellä. Käytännön organisointikykyäni kehitän jatkuvasti esimerkiksi nykyisessä tarjoilijan työssäni varmistaessani, että kahvilassa on oman ja myös seuraavan vuoron ajaksi myytävää ja huomioidessani mahdolliset puutteet valikoimassamme. Hyvät kommunikointitaitoni niin suomeksi, englanniksi kuin ruotsiksikin, sekä kirjallisesti että suullisesti, olisivat myös eduksi sihteerin työssä. Aikaisempi työkokemukseni monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä on opettanut minua olemaan yhteistyökykyinen sekä tehokas työntekijä myös vaihtelevissa olosuhteissa ja vuhtymään töissä, joissa saa tehdä monenlaisia työtehtäviä. Tunnen myös jonkin verran OYY:tä ja sen toimintaa työskenneltyäni ylioppilaskunnan nettisivujen kääntäjänä sekä pariin otteeseen toimiston kiireapulaisena. Olisi mukava palata nuorekkaaseen ja aktiiviseen työympäristöönne. LIITTEENÄ CV Viimeistelen parhaillaan englantilaisen filologian opintojani ja etsin vastuullisia ja haastavia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen. Hallintosihteerin työnkuva kuulostaa monipuoliselta ja siksi mielenkiintoiselta ja motivoivalta. Omalla työlläni voisin auttaa muita ylioppilaskunnan työntekijöitä ja vastuunkantajia keskittymään omiin ydintoimintoihinsa heidän edistäessään opiskelijoiden hyvää elämää. Olen huolellinen ja tarkka persoona, joka tykkää pitää asiat järjestyksessä. Innostun myös uuden suunnittelusta ja kehittämisestä. Olen oma-aloitteinen ja reippaasti työhön tarttuva ja vastuuni kantava työntekijä. Osaan käyttää yleisimpiä sähköisiä toimistotyökaluja ja opin nopeasti käyttämään myös uusia. Kykenen itsenäiseen työhön ja olen myös iloinen työkaveri. Pystyn aloittamaan työt nopealla aikataululla ja tulen mielelläni haastateltavaksenne. Lisätietoja minusta työntekijänä antaa tarvittaessa Leena Ylitalo, Oulun lentoaseman palveluvastaava, p Ystävällisin terveisin Sanna Teperi

6 O y(( fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esityskirje OuLun yliopiston ylioppilaskunnan esitys SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmään OYY esittää Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n järjestöllisen kehittämisen työryhmän jäseneksi nykyistä pääsihteeriämme Eero Mannista. Eero tuntee ylioppilasliikkeen jo vuosien ajalta ja on aina suhtautunut positiivisen kehittävällä otteella sekä oman ylioppilaskuntansa että SYL:n toimintaan. Hän oli mukana organisaatiomme uudistamisessa jo ensimmäisenä hallitusvuotenaan Vuonna 2012 Eeron puheenjohtama hallitus jatkoi organisaatiomme toimintatapojen kehittämistä. Tuolloin hän tutustui entistä paremmin myös SYL:n eri sektoreiden toimintaan pyrkiessään liiton puheenjohtajaksi. Pääsihteerinämme Eero on uudistanut työntekijöidemme toimenkuvia ja on aina valmis reagoimaan toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja. Eero vetää tällä hetkellä myös ylioppilaskuntamme strategiaa uudistavaa työryhmä ä. Eero on suhtautunut innokkuudella ja intohimolla järjestöllisen kehittämisen projektiin alusta asti ja olisimme varmoja, että SYL saisi hänestä työryhmään erittäin aktiivisen ja sitoutuneen jäsenen. Oulussa OYY:n hallitus OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANF11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WM,V.OYY.FI

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot