o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja"

Transkriptio

1 o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Valle Uimonen Laura Piztcmaa (puheenjohtaja) este Jaana Isohätälä (1 105) Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville Tyrväinen Ukko Pcl(ka Yliranta poissa Lisäksi: PS Nisula (sihteeri) (1 115) OYLPT Koivunicmi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Rannanpää (sihteeri) (12 155) JHS Mannincn 1 5 Kokouksen avaus HPJ Uimonen avasi kokouksen kello LaiLlisuusja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Patana ja Ville Tyrväinen 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. \J j Siht,. Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATu, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

2 O,\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (((J))Y ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/ Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan syntymäpäivät Päätös: Lisättiin asiakohdaksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan syntymäpäivät ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat 3.9. HPJ Uimonen ja HVPJ Pistemaa arkkitehtiopiskeujoiden fuksi-infossa 9.9. HVPJ Pistemaa avajaisjumalanpalveluksessa HPJ Uimonen ja HVPJ Pistemaa sähköinsinööriopiskelijoiden fuksi-infossa HVPJ Pistemaa Finanssin fuksi-illassa HJ Isohätälä Yliopisto-opetus suunnannäyttäjänä -seminaarissa Dipolissa OYYH+OSAKOH-tapaaminen HVPJ Pistemaa opiskelijafoorumin suunnittelupalaverissa HVPJ Pistemaa Oulun Teekkariyhdistyksen vuosijuhlilla HVPJ Pistemaa ja HJ Juntura kiertämässä kiltahuoneita HVPJ Pistemaa Finanssin vuosijuhulla Koulutuspoliittinen valiokunta HVPJ Pistemaa SEFEn kylteritapaamisessa Helsingissä OYYH:n lounas SOOLin hallituksen kanssa Edustajiston kokous HJ Juntura opiskelijarekrytoinnin tukiryhmän kokouksessa HJ Isohätälä tenttiakvaariotyöryhmän tapaamisessa Rehtoraattikahvit HJ Isohätälä ja HJ Juntura Teeku ry:n 20-vuotisjuhlilla HJ Juntura ja KVS Saarela CIMO:n korkeakoulukiertueella HJ Juntura CIMO:n tarkastuskäynnillä Opiskelijafoorumi Business Kitchenillä Engianninkielinen edustajistovaalipaneeli VS Rannanpää koulutuksen johtamisen seminaarissa (viestintä, imago, opiskelijarekrytointi Oulun yliopistossa) SS Lintula OLL:n urheiluseura workshopissa Oulussa HJ Juntura ja HJ Yliranta Olto ry:n vuosijuhlilla Uniresta oy:n omistajatapaaminen HVPJ Pistemaa Uniresta Oy:n ylim. yhtiökokouksessa HPJ Uimonen, HJ Yliranta ja P5 Nisula tapasivat OLL:n Jyrki Erikssonin (OLL liittokokous) Ylioppilaskunnan pääsihteeri haastattelut Ylioppilaskunnan edustajistovaalit P5 Nisula Oulu Mining School -työryhmän kokouksessa 6 Kannanotto yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelusta Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään antaa liitteen mukainen kannanotto \J U Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERI\ILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YY FI, fl.fi

3 o.kx\via\vii OULUN Pöytäkirja (((»)W( f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 YLIOPPILASKUNTA Päätös: Esityksen mukaan Vastuuhenkilö: KS Tikkinen 7 OYY:n edustajan valitseminen Pohjois-Suomen ETNO:aan Serah Mukami (KM) on valmistunut ja siirtynyt työelämään. EsitteLijä: KVS Saa rel.a Päätösesitys: Myönnetään Serah Mukamille ero ja valtuutetaan KVS Saarea ja SS Lintula avaamaan haku ja tekemään esitys valittavasta henkröstä. VastuuhenkiLö: KVS Saarea 8 Varaedustajan nimeäminen Oulun yliopiston koulutusvientitoimintaa valmistelevan työryhmään Yliopiston rehtori on nimennyt yliopiston koulutusvientito imintaa valmistelevan työ ryhmän päättyvälle toimikaudelle. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan työryhmään. Edustajalle voidaan nimetä varahenkilö. Työryhmän tehtävänä on laatia esitys yliopiston koulutusvientilinjauksista ja koulutusvientitoiminnasta. Linjauksissa tulee ottaa kantaa mm. koulutusvientitoiminnan muodoista, kumppanuuksista, sisäisestä organisoitumisesta sekä resurssien käytöstä koulutusvientiin, siten että yliopiston perustehtävät saavat lisäarvoa koulutusviennistä. Hallitus nimesi 2013/27 kokouksessaan edustajaksi KVS Saarelan. Esittetijä: KVS Saarea Päätösesitys: Päätetään kokouksessa Päätös: Nimettiin varaedustajaksi vuode1e 2013 JuuU Juntura. VastuuhenkiLö: KVS Saarela 9 OuLunseudun Nuorisoasuntoyhdistys OSNA ry:n Sääntömääräinen syyskokous OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2023 ja päätti valtuuttaa Ukko-Pekka Ylirannan ja Jaakko Mäki- Petäjän edustamaan yl ioppilaskuntaan OSNA:n kokouksissa. Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen järjestetään , ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen. EsitteLijä: P5 Nisula Päätösesitys: Valtuutetaan SS Lintua edustamaan ylioppilaskuntaa sääntömääräisessä syyskokouksessa Vastuuhenkitö: SS Lintuta \J J Siht Pkt Pkt 7 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

4 O _:k\\via\vii OULUN Pöytäkirja «CJ))w( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 YLIOPPILASKUNTA 10 Opintotukitautakunnan opiskelijajäsenten täydennysvaati Opintotukilain 9 :n mukaan korkeakouluissa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä puhenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yliopistolain 46 mukaan ylioppilaskuntien erityisenä tehtävänä on mm. nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain mukaiseen opintotukilautakuntaan. Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen on asettanut toimikaudelle opintotukilautakunnan, johon kuuluvat opiskelijajäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen) HuK Tapani Lintula (fil.yo Janne Hakkarainen), fil.yo Miia Myllylahti (fil.yo Veera Juntunen) ja fil.yo Ville Tyrväinen (fil.yo Jaakko Mäki-Petäjä). Tapani Lintula valmistui filosofian maisteri ksi eikä tämän jälkeen ollut enää vaalikelpoinen Oulun yliopiston opintotukilautakunnan jäseneksi. Lintulan henkilökohtainen varajäsen Janne Hakkarainen on esittänyt eronpyynnön tehtävästään. Myös Miia Myllylahden henkilökohtainen varajäsen Veera Juntunen on esittänyt eronpyynnön tehtävästään. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 34 :n mukaan varsinaisen opiskelijaedustajan paikan vapautuessa astuu hänen tilalleen henkilökohtainen varaedustaja. Mikäli varsinaisen opiskelijajäsenen paikkaa ei voida tällä menettelyllä täyttää, julistetaan vapaana oleva varsinaisen opiskelijajäsenen paikka avoimeksi. Opiskel ijavaraedustajan paikan vapautuessa julistetaan vapautunut opiskelijavaraedustajan paikka avoimeksi. Edelleen OYY:n hallintovaalijohtosäännön 34 : mukaan OYY:n hallituksen on julistettava vaalikuulutuksella opiskelijajäsenien paikat avoimiksi viimeistään kahdeksantena (8) päivänä ennen hallituksen kokousta. Hakuaika täydennysvaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta. Kokouksessaan 31/2013 OYY:n hallitus on todennut HuK Tapani Lintulan menettävän vaalikelpoisuutensa Oulun yliopiston opintotukilautakunnan jäsenenä ja merkinnyt tiedoksi fil.yo Janne Hakkaraisen ja fil.yo Veera Juntusen eronpyynnöt opintotukilautakunnan varajäsenen tehtävistä. Samalla päätettiin avata opintotukilautakunnan täydennysvaali yhden varsinaisen ja kahden varajäsenen osalta. Täydennysvaaliin ilmoittautui määräaikaan mennessä yksi ehdokas, kasvatustieteen ylioppilas Teija Kangas. OYY:n hallitus päätti nimetä Kankaan opintotukilautakunnan jäseneksi ja avata täydennysvaalin kahden varajäsenen osalta kokouksessaan 32/2013. Määräaikaan mennessä täydennysvaaliin ilmoittautui filosofian ylioppilas Ukko-Pekka Yliranta. OYYH päätti nimetä Ylirannan Kankaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja jatkaa hakua yhden opintotukilautakunnan varajäsenen osalta maanantaihin saakka. Määräaikaan klo 12 mennessä opintotukilautakunnan varajäsenen vaaliin ilmoittautui kauppatieteiden ylioppilas Laura Pistemaa. EsitteLijä: SS Lintua Päätösesitys: OYY:n halutus nimeää Miia MyLiylahden henkiökohtaiseksi varajäseneksi Laura Piste maan. Päätös: VastuuhenkiLö: SS Lintua 11 YTHS:n valtuuskunnan jäsenet kaudelle U Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\AAN.O ryfi

5 o #%\V/A\VII OULUN Poytäkirja ((»)W( i ( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl OYY:n hallituksen johtosäänriön 9 mukaan hallitus 4.) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. YTHS:n sääntöjen mukaan SYL nimeää YTHS:n valtuuskuntaan 18 jäsentä, joista 16 ylioppilaskuntien esitysten mukaan. SYL:n edustajien valinnasta YTHS:n valtuuskuntaan määrätään erillisessä SYL:n ohjesäännössä. Ohjesäännön mukaan ylioppilaskuntien tulee esittää määräaikaan mennessä kahta ehdokasta ensisijaisuusjärjestyksessä. OYY:n edustajana valtuuskunnassa on toiminut sosiaalipoliittinen sihteeri, lisäksi kaudella valtuuskunnassa toimi OYY:n esittämänä jäsenenä Tiina Takalokastari. SYL on tehnyt esityspyynnön valtuuskunnan jäsenistä seuraavalle toimikaudelle Esitykset jäsenistä täytyy toimittaa SYL:lle mennessä. Kokouksessaan 35/2013 OYY:n hallitus avasi avoimen haun OYY:n ehdokkaiksi valtuuskunnan jäseniksi. Haku päättyi klo 16. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti tekn.yo Krista Kauppi ja sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula. EsitteLijä: PS Nisu[a Päätösesitys: Päätetään esityksestä OYY:n ehdokkaiksi YTHS:n vatuuskunnan jäseniksi HJ Tyrväinen esitti, että asetetaan ehdokkaiksi 1. Tapani Lintua 2. Krista Kauppi HPJ Uimonen kannatti Tyrväisen esitystä. Päätös: Päätettiin esittää SYL:Le ehdokkaiksi YTHS:n vatuuskuntaan 1. Tapani Lintula 2. Krista Kauppi Vastuuhenkitö: P5 Nisua HPJ Uimonen julisti kokoustauon klo HPJ Uimonen jatkoi kokousta klo Viestintäsihteerin opintovapaan sijaisen rekrytointi Henkilöstöhallinnon johtosäännön 4 :n mukaan Kaikista vakinaisista toimista ja kolme kuukautta pitemmistä tai useasta peräkkäisestä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 20 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Lisäksi mainituista toimista on ilmoitettava Oulun ylioppilaslehdessä sekä tarvittaessa muillakin hallituksen päättämillä tavoilla ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika on vähintään 20 vuorokautta. VS Rannanpää jätti opintovapaahakemuksensa Hallitus päätti kokouksessaan 33/ hyväksyä VS Rannan pään op intovapaahakemuksen. OYYh käsitteli asiaa kokouksessaan 34/2013 ja päätti seuraavaa: Avataan haku viestintäsihteerin opintovapaan sijaisuuden ajalle tai sopimuksen mukaan. Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus viestintäsihteerin opintovapaan sijaisuudesta. Hakuaika päättyy keskiviikkona klo 12. Haastatteluun kutsuttaville haastatteluaika ilmoitetaan pj \JJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

6 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((J))Yi ( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 % III III viimeistään perjantaina Valtuutetaan HPJ Uimonen, P5 Nisula, VS Rannanpää ja Hi Patana haastattelemaan hallituksen valitsemat henkilöt viikolla 46. Päätöksen palkkaamisesta tekee ylioppilaskunnan hallitus. Haku päättyi klo 12. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 33 kappaletta. Esittelijä: PS Nisula (VS Rannanpää) Liite: Hakemukset Päätösesitys: VaUtaan haastatteluun kutsuttavat. P5 Nisula poistui kokouksesta klo VS Rannanpää kokouksen sihteeriksi. HJ lsohätälä poistui kokouksesta klo HPJ Uimonen esitti, että kutsutaan haastatteluun Fahim, Karjalainen, Kemppainen ja Heininen. HJ Tyrväinen Kannatti esitystä. HJ Patana esitti, että kutsutaan haastatteluun Fahim, Karjalainen, Kemppainen ja Kaartinen. HJ Juntura ja HJ Mäki-Petäjä kannattivat esitystä. HPJ Uimonen veti esityksensä pois. Päätös: Kutsutaan haastatteluun Samira Fahim, Juho Karjalainen, KaroUina Kemppainen ja Samppa Kaartinen. Haastattelut järjestetään keskiviikkona Kutsut Kutsu SYL:n kehytapaamiseen HeLsingissä Päätös: Ei lähetetä Kutsu Tamyn 88-vuotis syntymäpäiville TampereelLa Päätös: Päätetään lähettää HPJ Uimonen. 145 Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 155 Kokouksen päättäminen HPJ Uimonen päätti kokouksen kellon ollessa Pi \J..) Siht Pkt Pkt9 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WNW.0 (YFI

7 O,\VIA\VII OULUN Pöytä kirja ((J)rYY( f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa L.h.2013 Oulussa.i22013 Oulussa.2013 Valle Uimonen Ilari Nisula Henna Rannanpää Hallituk5en puheenjohtaja Pääsihteeri Viestintäsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa2LJI.2013 Oulussa Tuija(Patana Pöytäkirjantarkastaja Ville Tyrväinen Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, ULU. PUH: , Cf.FI, WMN.OYY.FI

8

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot