Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiaincn (este, män SYL:iin) Hcnri Fröjdholm (este) Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi (sihteeri ) Lisäksi: EVPJ Väisänen PS Manninen (sihteeri) KAMäättä Kokouksen avaus HVPJ Numminen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskij oma. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Haverinen & HJ Maununiemi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ Siht 7 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEETL 250, OULUN YLIOPISTO. vilrslut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WMN.OYY.FI

2 pelejä 16) 0 A\v OULUN O f T( ZKUNTA Hattituksen kokouksei 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILm oitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Sopojaosto (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, OYY:n tosu) SA Toiviainen alustamassa yliopiston pedagogisten opintojen luennolla (opiskelijoiden näkemyksiä opiskelun ja opetuksen yhdenvertaisuudesta) Hengailuilta - ja pannaria SA Toiviainen Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin suunnittelupalaverissa (kiusaaminen) Keep fit goes Pilvitunti SA Toiviainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston seminaarissa (sote-uudistus) SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa SA Toiviainen terveystyöryhmän kokouksessa Hengailuilta - pikkujoulut HJ Hannila ja SA Toiviainen OKKL:n kokouksessa Ylioppilaskunnan soihtukulkue ja jatkot HPJ Nousiainen edustamassa ylioppilaskuntaa Koy Puistomannen yhtiökokouksessa Rehtorikahvit 6 OpettajankouLutuksen johtoryhmän opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajista lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallitus päätti kokouksessaan 33/2015 jatkaa hakua opettajankoulutuksen johtoryhmään. Haku oli auki klo saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Miro Ruopsa. Edellisen hakukierroksen aikana hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Muka Peitso, Olli-Juhani Piri, Ville Tyrväinen, Ville Saviluoto, Marjut Lehtonen ja Jouni (Antero) Metso. Hakijoista Jouni (Antero) Metson ensisijainen opinto-oikeus on lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ville Tyrväinen täydensi hakemustaan. Edellisellä hakukierroksella saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Opettajankoulutuksen johtoryhmään haetaan kolmea varsinaista jäsentä. Opiskelijajäsenten valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden monipuolinen edustus aineenopettajakoulutuksista sekä 1uokanopettajakou lutuksesta. KA Määttä: Valitaan kolme opiskelijajäsentä opettajankoulutuksen johtoryhmään. HJ Ollikainen esitti, että valitaan Miro Ruopsa (LuTK), Muka Peitso (HuTK) sekä Ville Saviluoto (KTK, luoka nopettaja koulutus). HJ Haverinen esitti, että valitaan Ville Tyrväinen (LuTK), Muka Peitso (HuTK) sekä Ville Saviluoto (KTK, luoka nopettaja koulutus). HVPJ Numminen totesi, että esitykset eroavat vain yhden henkilön kohdalta ja tiedusteli hallitukselta, ovatko kaikki yksimielisiä kahden muiden ehdokkaiden osalta. Näin todettiin ja siirryttiin äänestämään. HJ Olli kaisen esitys 1 HJ Haverisen esitys 4 Tyhjiä 1 si OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

3 L 16) 0 A\v OULUN O Y( T ( ZLKUN TA Hallituksen kokoukse Päätös: Valittiin opettajankoulutuksen johtoryhmään opiskelijajäseniksi Ville Tyrväinen, Muka Peitso sekä Ville Saviluoto. Liite: Valituiksi tulleiden hakemukset. 7 Tutkintolautakunnan opiskelijavarajäsenen valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallitus päätti kokouksessaan 33/2015 jatkaa tutkintolautakunnan opiskelijavarajäsenen hakua. Haku oli auki klo saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät San Oksanen ja Jonne Kettunen. KA Määttä: Valitaan opiskelijavarajäsen tutkintolautakuntaan. HJ Haverinen esitti, että valitaan San Oksanen. Päätös: Yksimielisesti Haverisen esityksen mukaan. Liite: Hakemukset 8 5 Tiedekuntien koulutustoimikuntien täydennys Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Edellinen haku kaikkien tiedekuntien koulutustoimikuntiin avattiin Haku oli auki klo saakka. Hallitus päätti kokouksessaan 33/2015 avata täydennyshaut arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen, teknillisen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Täydennyshaku oli auki klo saakka. Arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikuntaan täydennyshaussa oli avoinna kaksi varajäsenen paikkaa. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Maiju Lehtimäki. Biokemian ja molekyylilääketieteen koulutustoimikunnan haku avattiin kokonaan uudestaan siten, että edellisen hakukierroksen hakemukset otetaan huomioon. Täydennyshaussa hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Eevasisko Mehtätalo. Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan oli avoinna yksi varajäsenen paikka. Hakemuksia ei saapunut. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan oli avoinna yksi varajäsenen paikka. Hakemuksia ei saapunut. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin nimetä koulutustoimikuntien jäsenet täydennyshaun osalta seuraavasti: Arkkitehtuurin tiedekunta Nimettiin koulutustoimikunnan varajäseneksi Maiju Lehtimäki ja päätettiin jatkaa hakua toisen varajäsenen osalta. Haku päättyy Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Päätettiin nimetä koulutustoimikunnan jäseniksi (varajäsen suluissa) Lauri Rannaste (Benjamin Michelin) Eevasisko Mehtätalo (Henna Salo) PJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ. 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, OULU. PUH: , n.fi,

4 16) 0 O f A\v OULUN i ( KUNTA Hallituksen kokoukse. Teknillinen tiedekunta Päätettiin jatkaa hakua varajäsenen osalta. Haku päättyy Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta Päätettiin jatkaa hakua varajäsenen osalta. Haku päättyy Tiedekuntahattitusten täydennysvaali Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hollituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa: 1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen; 2) tiedekunnan toiminta-ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu; 4) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja 5) tiedekunnan asioiden tiedottaminen sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrät yllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt,joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Haku tiedekuntahallituksiin avattiin ja haku oli auki klo saakka. Arkkitehtuurin tiedekunnan tiedekuntahallitukseen haettiin yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Sami Rapakko ja Senni Suhonen. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen haettiin kahta varajäsentä. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Eevasisko t Iehtätalo. Kaivannaisalan tiedekunnan tiedekuntahallitukseen haettiin yhtä varajäsentä. Hakemuksia ei saapunut. Lääketieteellisen tiedekunnan tiede kuntahallitukseen haettiin kahta varajäsentä. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Jouni (Antero) Metso, Janne Pikkarainen ja Marjo Sahlman. Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen haettiin yhtä varajäsentä. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Janne UhlBäck. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitukseen haettiin kolmea varajäsentä. Hakemuksia ei saapunut. KA Määttä: Valitaan opiskelijajäsenet tiedekuntahallituksiin sekä päätetään täydennysvaaleista. Päätös: Päätettiin valita opiskelijajäsenet tiedekuntahallituksiin seuraavasti: Arkkitehtuurin tiedekunta (1 varsinainen + 1 varajäsen) Valittiin Senni Suhonen varsinaiseksi jäseneksi ja päätettiin jatkaa hakua varajäsenen osalta, sillä toisella hakijalla ei ole opinto-oikeutta tiedekunnassa. Päätettiin jatkaa hakua varajäsenen osalta, haku päättyy Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (2 varajäsentä) Valittiin Eevasisko Mehtätalo varajäseneksi. Päätettiin jatkaa hakua toisen varajäsenen osalta, haku päättyy Kaivannaisalan tiedekunta (1 varajäsen) Päätettiin jatkaa hakua, haku päättyy S PJ I%JAJ%P OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: L OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS OULU. PUH: , 0.FI

5 16) O \\V/A\VII OULUN wi wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Lääketieteellinen tiedekunta (2 varajäsentä) VaUttiin varajäseniksi sijaantulojärjestyksessä Janne Pikkarainen ja Marjo Sahiman. Teknillinen tiedekunta (1 varajäsen) VaUttiin varajäseneksi Janne UhlBäck. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (3 varajäsentä) Päätettiin jatkaa hakua, haku päättyy EVPJ Väisänen poistui kokouksesta klo KA Määttä poistui kokouksesta klo Hallituksen kokouksen 35/ OYY:n edustajien valinta opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yuopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentutoon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatiltisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä. Ylioppilaskunnan nimeäminä hyvinvointityöryhmän jäseninä ovat aiemmin toimineet OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (työryhmän varapuheenjohtajana), OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija ja kaksi opiskelijajäsentä sekä neljä opiskeujavarajäsentä. Yliopisto on pyytänyt ytioppilaskuntaa ilmoittamaan, ketkä toimivat ryhmän opisketijajäseninä seuraavalla kaudella Kokouksessaan 33/2015 OYY:n hallitus avasi haun opiskelijaedustajiksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle Haku päättyi klo Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan OYY:n edustajiksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija ja OYY:n kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija sekä kaksi opisketijajäsentä ja neljä opiskelijavarajäsentä. HJ Haverinen esitti, että valitaan OYY:n edustajiksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle OYY:n sosiaalipotiittinen asiantuntija ja OYY:n kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija sekä jatketaan hakua opiskelijajäsenten osalta asti. Päätös: Valittiin OYY:n edustajiksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle OYY:n sosiaalipouittinen asiantuntija ja OYY:n kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija. Jatkettiin lisäksi hakua opisketijajäsenten osalta asti. 4 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, 90 0 OULU. PUH: , ftfi, W MN.O C.FI

6 8) OULUN 1 YLIOPISTON l YLIOPPILASKUNTA Päytäkirja Hallituksen kokouksen 35/ EriLlisopintoja suorittavan opiskelijan kuuluminen ytioppitaskuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 2 :n mukaan kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Oulun yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää menettelystä, jolla ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen Oulun yliopiston tilauskoulutukseen osallistuvia perustutkinto opiskelijoita tai muita Oulun yliopiston opiskelijoita kuin perustutkinto-opiskelijoita; Kokonaisuus on maisterin tutkinnon jälkeen suoritettava kasvatustieteen aineopintojen oppimäärä, jonka tarkoituksena on pätevöittää opiskelija aineenopettajan virkoihin. Opiskelu on maksutonta ja harjoittelujen takia päätoimista, joten opintoja suorittava voidaan hyvin rinnastaa tavanomaiseen tutkinto-opiskelijaan. Pääsihteeri: Hallitus päättää, että erillisiä pedagogisia opintoja suorittavat saavat kuulua ylioppilaskuntaan perustutkinto-opiskelijoina niin halutessaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ : PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANfl1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, PUH: , n OFI, W\MN.OYY.FI

7 o \\V/ II OULUN Yf (1 YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA 12 5 Edustajiston kokouksessa 7/2015 käsitettävät asiat Poytäkirja Hallituksen kokouksen 35/ TaLousvaLiokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2016, kolmen jäsenen valinta kaudelle sekä yhden jäsenen valinta jäljellä olevalle kaudelle Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 5:n mukaan edustajiston tehtävänä on: 1) valita ja erottaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus, hallitustunnustelija, talousvaliokuntaja keskusvaalilautakunta; Hallintosäännön 27 5:n mukaan talousvaliokunta on suoraan edustajiston alaisuudessa toimiva ylioppilaskunnan toimielin. Talousvaliokunnalle ei saa antaa tehtäviä, jotka vaarantavat sen riippumattomuuden ylioppilaskunnan hallinnon tai talouden tarkastamiseen. Edelleen hallintosäännön 28 5:n mukaan talousvaliokuntaan kuuluu talousval iokunnan puheenjohtaja ja kuusi muuta talousvaliokunnan jäsentä. Talousvaliokunnan jäsenistä enintään kolme (3), ei kuitenkaan puheenjohtaja, voidaan valita ylioppilaskunnan jäsenistön ulkopuolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Vaalikelpoisia talousvaliokuntaan eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö, eikä heidän hallintolain (434/2003) 28 5:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheisensä. Talousvaliokunnan ja sen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Talousvaliokunnan muun varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Talousvaliokunnan muista varsinaisista jäsenistä erovuorossa on kolme jäsentä kerrallaan. Talousval iokunta valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan talousvaliokunnan varapuheenjohtajan, jonka tulee olla talousvaliokunnan jäsen. Vuonna 2015 puheenjohtajana on toiminut Sami Sovio ja valiokunnan jäseninä Markku Hentilä, Jaana Isohätälä, Valle Uimonen, Aki Lappalainen, Marko Määttä sekä Mika Parkkari. Erovuoroisia vuonna 2015 ovat Lappalainen, Uimonen sekä Parkkari. Lisäksi Marko Määttä on ilmoittanut eroavansa talousvaliokunnasta vaihto-opiskelun vuoksi (merkitty tiedoksi hallituksen kokouksessa). OYYH avasi haun talousvaliokuntaan kokouksessaan 32/2015. Hakemukset ohjeistettiin toimittamaan klo mennessä osoitteeseen oyy.fi. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Ville Tyrväinenja Pekka Rihko. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 34/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se valjtsee tatousvauokunnan puheenjohtajan vuodelle 2016, kome jäsentä kaudelle sekä yhden jäsenen jätje[lä oeva11e kaudelle Hallintosäännön 60 5:n mukaan --Jos edustajisto käsittelee hallituksen, talousvaliokunnan tai edustajiston asettaman toimikunnan valmistelemaa asiaa, on pohjaesityksenä aina valmistelevan toimielimen päättämä pohjaesitys. Jos pohjaesityksen tekijän pohjaesitys muuttuu keskustelun aikana, tulee muutettu pohjaesitys merkitä pöytäkirjaan. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys : Hallitus esittää edustajistolle, että se paauttaa asian valmisteluun. PJ Siht OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.OYY.FI

8 .Jos 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse TaLousarvio vuodelle 2016 ja jäsenmaksun suuruus Lukuvuodetle Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat; Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 :n mukaan ylioppilaskunnan talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Ylioppilaskunta on talousarviosta riippumatta velvollinen maksamaan suoritukset, joista se on lain tai sopimuksen mukaan vastuussa. Hallituksen on laadittava esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Jos talousarviota ei ole voitu hyväksyä ennen tilikauden alkamista, ylioppilaskunnan tulot on silti kannettava ja sen välttämättömät menot suoritettava. OYYE kävi lähetekeskustelun talousarviosta kokouksessaan 6/2015. OYYH käsitteli talousarviota lähetekeskustelun jälkeen kokouksessaan 33/ P5 Manninen on lisäksi käynyt talousarvioon ja budjetointiin liittyviä asioita läpi talousvaliokunnan ja tilitoimiston kanssa. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 34/2015 ja esitti pohjaesityksenään edustajistolle seuraavaa: Edustajisto 1) hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä 2) päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 27 euroa/jäsen lukukautta kohden sekä jatko-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen. Hallintosäännön 60 :n mukaan -- edustajisto käsittelee hallituksen, talousvaliokunnan tai edustajiston asettaman toimikunnan valmistelemaa asiaa, on pohjaesityksenä aina valmistelevan toimielimen päättämä pohjaesitys. Jos pohjaesityksen tekijän pohjaesitys muuttuu keskustelun aikana, tulee muutettu pohjaesitys merkitä pöytäkirjaan. Pääsihteeri : HaI.litu5 täydentää pohjaesitystään seuraavasti: Edustajisto 1) Päättää luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2016, että ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 881 euroa/kk (12 kuukauden ajalta) ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille 561 euroa/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Lisäksi edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euroa/johdettu kokous ja jaostojen, keskusvaalilautakunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtajille 20 euroa/pidetty kokous. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja jaostojen puheenjohtajien palkkioihin toimessaoloaikanaan, 2) hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä 3) päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 27 euroa/jäsen lukukautta kohden sekä jatko-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa/jäsen. HJ Hannila esitti, että esitetään edustajistolle sen päättävän kohdan 1) palkkioista vuoden 2015 mukaan (muuten sama, mutta edustajiston puheenjohtajalle 200 euroa/kkja edustajiston varapuheenjohtajalle 51 euroa /johdettu kokous). Hannilan esitys raukesi kannattamattomana. Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi PJ/ih OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90S70 OULU. PUH: , 5WAN.O n.fi

9 Jos o \\V/A\Vll OULUN Y(1 Y1 YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA 12.3 Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2016 Hallituksen kokouksen 35/2015 OYYE hyväksyi kokouksessaan 3/2015 kriteerit erityistoiniinta-avustusten myöntämiselle. KVJA Juntura avasi haun erityistoiminta-avustuksista Hakuaika päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä erityisto iminta-avustusta haki vat seuraavat järjestöt: Oulun yliopiston kamariorkesteri, Teekkarikuoro TeeKu, Pahki ry, Teekkaritorvet, Rattoradio, ESN sekä OYUS. Lisäksi Ylioppilas kamerat toimitti hakemuksensa hakuajan päätt yrnisen jälkeen. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 34/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se jakaa erityistoiminta-avustusta vuodelle 2016 seuraavasti: Kamariorkesteri 1100 TeeKu 1600 Pahki 1600 Teekkaritorvet 1600 Ratto radio 500 ESN 1500 OYUS 1600 Ylioppilaskamerat 500 Yhteensä Käsittelyn jälkeen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia lähetti hakemuksensa edustajistolle kertoen viestissään, että se oli jäänyt teknisen vian vuoksi lähtemättä hakuajan puitteissa. Hallintosäännön 60 :n mukaan -- edustajisto käsittelee hallituksen, talousvaliokunnan tai edustajiston asettaman toimikunnan valmistelemaa asiaa, on pohjaesityksenä aina valmistelevan toimielimen päättämä pohjaesitys. Jos pohjaesityksen tekijän pohjaesitys muuttuu keskustelun aikana, tulee muutettu pohjaesitys merkitä pöytäkirjaan. Pääsihteeri: Hallitus käsittelee asian kokouksessaan ja muuttaa tarvittaessa pohjaesitystään. HJ Haverinen esitti, että myönnetään erityistoiminta-avustukset vuodelle 2016 seuraavasti: Kamariorkesteri 1000 TeeKu 1500 Pahki 1500 Teekkaritorvet 1500 Rattoradio 500 ESN 1400 OYUS 1500 Ylioppilaskamerat 500 Cassiopeia 600 Yhteensä HJ Hannila kannatti. Päätös: Päätettiin yksimielisesti HJ Haverisen päätöksen mukaan. Liite: Kooste erityistoiminta-avustusten hakemuksista HVPJ Numminen kutsui HJ Pyhäjärven kokouksen sihteeriksi ja julisti kokoustauon klo HVPJ Numminen päätti kokoustauon ja jatkoi klo , OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. K 0570 OULU. PUH: , MMN.Ofl.FI

10 8) O A\v OULUN O f ff( KUNTA 13 Toimintasuunnitelmaan tehtävien muutosesitysten käsittely Hallituksen kokoukse1 Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista. päättää ylioppilaskunnan toiminnan Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Työssä on kuultu myös jaostoja. OYYE kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta kokouksessaan 6/2015. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 34/2015 ja päätti esittää toimintasuunnitelman edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallintosäännön 60 :n mukaan -- Jos edustajisto käsittelee hallituksen, talousvaliokunnan tai edustajiston asettaman toimikunnan valniistelemaa asiaa, on pohjaesityksenä aina valmistelevan toimielimen päättämä pohjaesitys. Jos pohjaesityksen tekijän pohjaesitys muuttuu keskustelun aikana, tulee muutettu pohjaesitys merkitä pöytäkirjaan. Pääsihteeri: Hallitus käsittelee edustajiston kokouksessa tehtävät muutosesitykset toimintasuunnitelmaan. Päätös: Käsiteltiin muutosesitykset: EJ Saarinen esitti poistaa riville 81: sanat aine- ja harrastejärjestöjen EJ Terho kannatti esitystä. Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä. EJ Jyrkinen esitti lisäystä riville 76: Uudistunut jaosto toimii... EJ Rihko kannatti esitystä. Hallitus otti esityksen nimiinsä. EJ Rihko esitti lisäystä riville 83: mm. Laatimalla sanaston EJ Alahuhta kannatti esitystä. Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä. EJ Jyrkinen esitti muutosta riveille 92 95: Muutetaan muotoilu...joustavuuteen. Kuitenkin edelleen yliopistossamme järjestetään lähes tenttiä vuosittain. Tentti ei ole ainut eikä paras tapa mitata ja osoittaa osaamista. Tavoitteenamme on, että yliopisto luopuu yleistenteistä asteittain. Edistämme... Muotoon: joustavuuteen. Kirjatentti ei ote aina paras tapa mitata ja osoittaa osaamista, vaan suoritus- ja arviointitapoja on monia kuten aineisto-, pari-ja ryhmätentit sekä harjoitustyöt. Edistämme... EJ Marin kannatti esitystä. Hallitus otti esityksen nimiinsä. EVJ Mustakallio esitti muutosta alkaen riviltä 133: Muutetaan muotoilu Opiskelijoihin kohdistuvat suorituspaineet, kuten opintotukirajaukset, ovat lisänneet opiskelijoiden stressiä. Ongelmat kasautuvat helposti ja vaikeuttavat opintojen suorittamista. Pahimmillaan kova suorituspaine näkyy syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien lisääntymisenä. Muotoon Opiskelijan elämäntilanteeseen liittyy usein monia haasteita, kuten muutto, itsenäistyminen, epävarma toimeentulo ja muuttuvat perhesuhteet. Ongelmat kasautuvat helposti ja vaikeuttavat opintojen suorittamista. Pahimmillaan tämä näkyy syrjäytymisenä ja mielenterveysongelmien lisääntymisenä. EJ Tiittanen kannatti esitystä. Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä. EJ Parviainen esitti lisäystä riville 143: Kehitämme eri opiskelijaryhmien kuten perheellisten opiskelijoiden mahdollisuuksia... EJ Maaninka kannatti esitystä. Hallitus otti lisäyksen nimiinsä. EJ Parviainen esitti poistoa riville 149: Poistetaan otsikon lopusta huutomerkki. EJ Rihko kannatti esitystä. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULU YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KAN llilan KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ry.fi, MFJW.0YY.FI

11 0 \V/AV// T «fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä. Pöytäki rja Hallituksen kokouksen 35/2015 Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle Muut esille tulevat asiat Jonny valittiin PSOAS:n valtuuskunnan puheenjohtajaksi. 15 Kokouksen päättäminen HVPJ Numminen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa Nico Numminen Hallituksen vpj Kokouksen puheenjohtaja Pääsihteeri Anniina Pyhäjärvi Sihteeri kohtien ajan Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa/./2015 Oulussa J9- Q.2015 Susanna [ laununiemi Pöytä kirjantarkastaja Moona Haverinen Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht OULUN YLIOPISTON YLIOPPII.ASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YliOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOIOYY.FI, C.FI

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen c TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen WI #/ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016 Aika: 17.11.2016 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista 6.1 O \VAV/! OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2017 Aika: ke 21.6.2017 klo 16.00 Paikka:

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 41/2013 Aika: 27.11.2013 klo 15.00 Paikka: OYY:n toimisto,

Lisätiedot

0 A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015. Aika: klo Paikka:

0 A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015. Aika: klo Paikka: o r Tri 0 A\v OULUN KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015 H atiitu ksen kokoukse2 Aika: 19.11.2015 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 o \VAV// OULUN T YLIOPISTON Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 Aika: ke 12.4.2017 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja 13 O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((»)W( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2014 Aika: Torstaina 13. helmikuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00 o A\v OULUN O ( Tr( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 18.2.2016 klo 11.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc JuutilDincn Joonas

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema 2 Ylioppilaskunnan jäsenet 3 Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen 4 Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00 7.4 Q A\v OULUN O f Tf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015 HaWtuksen kokoukser Aika: 5.11.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017 Aika: Tiistai 10.10.2017 klo 16.30 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja O \V/AV!/ OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017 Aika: to 185.2017 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O1 f. Aika: klo Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.

O1 f. Aika: klo Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2. 8.2 -- O1 f Hallituksen kokoukse c YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2016 Aika: 6.10.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 Aika: 22.11.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely Edustajiston hyväksymä 21.9.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely 2. luku Valintamenettely

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso KanttiLan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso KanttiLan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o A\v OULUN O (( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse 1. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2016 Aika: 21.4.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA W1 1 YLIOPISTON. Aika: Tiistai klo Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa YB21.

O \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA W1 1 YLIOPISTON. Aika: Tiistai klo Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa YB21. O \\V/A\Vll OULUN W1 1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 312016 Kokouksen nro 3 /2016 Aika: Tiistai 3.5.2016 klo 12.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

4 Li. 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS

4 Li. 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS O 1 ii Kokouskutsu 1 (1 YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2015 1 II YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 3/2015 pidetään tiistaina 15. päivänä syyskuuta 2015 alkaen klo

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 19/2016

III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 19/2016 O OULUN Y(f Y(1 YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 19/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2016 Aika: 7.6.2016 klo 18.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Keskiviikko 11.1.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), 90570

Lisätiedot

O \\V/A\Vll OULUN Y(/ YLIOPISTON

O \\V/A\Vll OULUN Y(/ YLIOPISTON O \\V/A\Vll OULUN Y(/ YLIOPISTON. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 5/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 Aika: 3.2.2016 klo 10.00 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016

QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016 O,VIA\V/I OULUN Pöytäkirja QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 Aika: Tiistai 15.11.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan karnpuksella luentosalissa

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00.

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00. o A\v OULUN O f Ti( KUNTA Hallituksen kokouks. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: 11.3.2015 klo 15.00 Paikka: Jäsenet: Sun Nousiainen Hcnri Fröjdholm Kcti Hannila Moona Havcrincn

Lisätiedot

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Sivu 1/7 Pöytäkirja 19/2015 Aika: 28. toukokuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \V/AV// OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 26/2017. Aika: to klo 9.00

O \V/AV// OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 26/2017. Aika: to klo 9.00 O \V/AV// OULUN YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 26/2017 J (( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2017 Aika: to 16.11. klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Joel

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot