Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: klo 14.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30"

Transkriptio

1 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koi5o- Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: EPJ Koistinen PS Manninen (sihteeri) SAToiviainen VSRannanpää Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2025, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ / Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVVW.OYY.FI

2 0 A\v OULUN O Y( TI( Hallituksen kokouks2k 3 Pöytä kirjanta rkastajien valinta Päätösesitys: VaUtaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten lask ij o n a. Päätös: VaUttiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Hannila & HJ Fröjdholm. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: HJ OlUkainen ja SA Toiviainen SYL:n sopotapaamisessa Helsingissä HJ Haverinen, HJ Maununiemi ja KVJA Juntura SYL:n kv-tapaamisessa Helsingissä SA Toiviainen tapasi YTHS:n johtokunnan opiskeujajäsen Krista Kaupin SA Toiviainen YTHS:n johtokunnan kokouksessa KVJA Juntura kv-maisteriohjelmien koordinaattorien tapaamisessa KA Määttä ja KVJA Juntura osallistuivat Akava-päivään HJ Numminen ja KVJAJuntura koulutuspalveluiden palvelu-uudistustyöryhmässä (opiskelijoiden palvelut) KA Määttä koulutuspalveluiden palvelu-uudistustyöryhmässä (tiedekuntien taso) PS Manninen Oulun yliopiston varainhankintakampanjan ulkoisen ohjausryhmän kokouksessa KA Määttä esittelemässä OYY:n toimintaa KTK:n tutoreitle KA Määttä ja SA Toiviainen Hyvinvointityöryhmän kokouksessa Jatko-opiskeUjajaoston 1/2015 kokous PS Manninen ja VS Rannanpää tapasivat JS Suomi Oy:n edustajaa (yhteistyö ylioppilaskunnan esitteeseen liittyen) Päätös: Esityksen mukaan. Siht½\j Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358 S , WV/W.OYY.FI

3 16) 0 A\v OULUN O ( T(( Hallituksen kokouks2 6 5 YTHS:n OuLun terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijajäsenen valinta, haun avaaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää mwsta kuin näiden Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäsenyydestä tai varajäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. YTHS:n terve yspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa. Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan kuuluu kaksi opiskelijajäsentä sekä asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija. Johtokunnan toimikausi päättyy Johtokunnan opiskelijajäsen Sanna Piirainen on pyytänyt eroa tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Liitteet: Sanna Piiraisen eronpyyntö ja hakukuulutus EsitteLijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Sanna Piiraisen eronpyyntö ja avataan haku YTHS:n Oulun terveyspalvetuyksikön johtokunnan opiskelijajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Haku päättyy Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: SA Toiviainen SA Toiviainen poistui klo HJ Ollikainen saapui kokoukseen klo HJ Pyhäjärvi saapui kokoukseen klo pj Sihtj Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIPJET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: A.FI,

4 3) 0 A\v OULUN Of Ti( 7 Viestintäsihteerin sijaisen rekrytointi, haastattetuun kutsuttavat Hallituksen kokouksj Ylioppilaskunnan hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. valita ja Ylioppilaskunnan hallintosäännön 108 mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 8/2015 ja päätti myöntää VS Rannan päälle virkavapaata ajalle Päätettiin myös avataan haku viestintäsihteerin sijaiseksi. Haku päättyi keskiviikkona klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Veera Adolfsen, Heidi Heinonen, Elisa Hietala, Raisa Huttunen, Lotta Jokinen, Emmi Juntunen, Reetta Järvenpää, Pauliiina Karelehto, Annika Korhonen, Saara Korhonen, Kati Luoma, Matti Luonua, Marianna Liuttu, Aino-Kaisa Manninen, Jenna Manninen, Sampo Marski, Mikhail Mitrohkin, Kriste Oja, Miina Ojanperä, Taru Porsanger, Anni Pärnänen, Janne Tim peri, Inkeri Tuikka, Veera Tuomaala, Jenina Törmänen, Arttu Vilmi, Liisa Väisänen, Liisa Yliniva. Esittetijä: P5 Manninen &VS Rannanpää Päätösesitys: Valitaan haastateltaviksi kutsuttavat. Haastattelut järjestetään ylioppilaskunnan toimistolla Haastattelijoina toimivat HPJ Nousiainen, HJ Fröjdholm ja P5 Manninen. Päätös: Päätettiin kutsua haastatteluihin Veera Adolfsen, Aino-Kaisa Manninen, Niina Ojanperä sekä Liisa Väisänen. Haastattelut järjestetään ylioppilaskunnan toimistolla Haastattelijoina toimivat HPJ Nousiainen, HJ Fröjdholm ja PS Manninen. Vastuuhenkitö: P5 Manninen VS Rannanpää poistui kokouksesta klo PJ Sihtf) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIRJEE Y: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WW iv.oyy.fi

5 Q A\v OULUN O f T( Hallituksen kokouks2k 8 5 Tiedekuntahattitusten opiskelijajäsenten vatintaprosessi, jatkotoimenpiteet Hallintovaalijohtosäännön 21 mukaan tiede kuntahallituksen opiskelijajäsenet nimetään parittoman vuoden syksyllä, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti edustajistovaal ien kanssa toimitettavil la enemmistövaaleilla noudattamalla kirjekuoriäänestysmenettelyä. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kirjekuoriäänen on täytettävä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaiset ehdot. Aänestyslippu on mitätön myös, mikäli ehdokkaan numero ei ole käytössä lähetekuoreen merkityn tiedekuntahallituksen vaaleissa. Vaalituloksen perusteella tulee nimitetyksi vaalikuulutuksessa mainittu määrä varsinaisia edustajia ja vastaava määrä yleisvaraedustajia. Yleisvaraedustajat asetetaan sijajärjestykseen. Vuonna 2013 tiedekuntahal litusten op iske lijajäsenten vaalien äänestysp rosentti oli 2 14 tiedekunnasta riippuen. Vaalit aiheuttivat sekaannusta jäsenistömme keskuudessa, koska olivat peräkkäin edustajistovaalien kanssa. Vuonna 2011 (tiedekuntaneuvostojen aikaan) HuTkin tiedekuntaneuvosto vaaleissa äänestettiin yhteensä 315 kertaa ja LuTkin tiedekuntaneuvostovaaleissa 292 kertaa. Ylioppilaskunnan jäsen ja entinen OYY-aktiivi lähestyi sähköpostitse ylioppilaskunnan hallitusta ja pääsihteeriä asiaan liittyen OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti viedä asian edustajiston kokoukseen keskusteltavaksi. Edustajisto kävi keskustelua asiasta kokouksessaan 1/2015. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että esitetään edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenet valitaan OYY:n hallituksen toimesta. Valtuutetaan PS Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. HJ Numminen kannatti. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahaliitusten opiskelijajäsenet valitaan jatkossa DYY:n hallituksen toimesta. Valtuutetaan PS Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. 9 5 Syysseminaarivastaavan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry uudistaa sektoritapaamisiaan siten, että syksyllä 2015 järjestetään kaikille sektoreille yhteinen starttiseminaari. Seminaarissa on tarkoitus käsitellä liittokokousmateriaaleja sekä ylioppilaskuntien toivomia sisältöjä. Seminaarin tarkempaa suunnittelua varten SYLHS Teikari lähetti pääsihteereille ja puheenjohtajille sähköpostiviestin, jonka mukaan ylioppilaskuntien tulisi nimetä toimiston väen keskuudesta syysseminaarivastaava mennessä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan DYY:n syysseminaa rivastaava. Päätös: Päätettiin pöydätä asia. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIRJ. PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cf.FI,WWW.OYY.FI

6 5) 0 A\v OULUN O tif TFf Hallituksen kokouks < 10 Vutcanatia 20 vuotta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallintosäännön momentin mukaan Hallituksen tehtävänä on -- pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. päättää perusteista, joilla Vuoden 2014 ylioppilaskunnan hallitus ja toimihenkilöt kävivät keskustelua tulevan syksyn Vulcanalian järjestämisestä vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tuolloin nousi esille ajatus, että Vulcanalian järjestämistä varten hankittaisi ylioppilaskunnalle harjoittelija tapahtuman järjestämisestä (käytännön järjestelyt, yhteistyö kumppaneiden hankinta jne.) vastaamaan. Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (kokopäivätyö vuonna 2013: 1134 /kk). Opiskelija on oikeutettu hakemaan harjoittelutukea Oulun yliapistolta opintosuoritukseksi hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600 (ALV 0 %). Tuki maksetaan työnantajalle. Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 1,5 kk, joko yhdessä tai useammassa ajanjaksossa tai osa-aikaisena. Työnantaja maksaa opiskelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan yliopistolta heti harjoittelun päätyttyä. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys 18.3: Päätetään rekrytoida ylioppilaskuntaan projektiharjoittelija Vulcanalian järjestämistä varten. Valtuutetaan HPJ Nousiainen, HJ Pyhäjärvi, PS Manninen, HS Teperi ja KVJA Juntura valmistelemaan harjoittelijan haku, valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä. Jos kustannusarvio muuttuu merkittävästi, tuodaan asia uudelleen hallituksen kokoukseen. Päätös: Päätösesityksen mukaan. VastuuhenkiLö: P5 Manninen 11 Kutsut 11.1 TAIYO 2 v Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle. 12 Muut esille tulevat asiat Ei käsitelty muita asioita, sillä kiire OYLPT Koivuniemen läksiäisiin. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

7 0 A\v OULUN O f T ( 13 Kokouksen päättäminen Hallituksen kokouks HPJ Nousiainen päätti kokouksen ko Pöytäkirjan vakuudeksi OulussaiG.2015 Ou1ussa Sun Nousiainen Eer Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa /C Oulussa.2015 Kati Hannila Pöytä kirjantarkastaja Henri Fröjdhom Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Sanna Piiraisen eronpyyntö Liite 2: HakukuuWtus YTHS:n OuLun tpy:n johtoryhmään PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KiRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAiLUT: ERKKI KOiSO KAN111LAN KATu, Xl OVi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

8 Oulun yliopiston ylioppilaskunta-posti - YTHS:n johtokunna... https://mail.google.com/mail/uio/?ui=2&ik=0e &vi... Hennamari Toiviainen <hennamari.toiviainenoyy.fi> YTHS:n johtokunnan opiskelijajäsenten tapaaminen Sanna Piirainen 17. maaliskuuta Vast. ott.: Hen namari Toiviainen Hei, Sain eilen tiedon, että minut on valittu erääseen hakemaani virkaan Kajaaniin ja aloitan siellä työt jo 7.4. En päässyt olleeseen yths:n johtokunnan kokoukseen, koska olin palaamassa kyseisenä iltana Kajaanista työhaastattelusta. Muutan nyt siis pois Oulusta, aloitan työt ja viimeistelen maisteriopintoni Kainuusta käsin. Tästä johtuen en pysy enää hoitamaan opiskelijaedustajan tehtävää täällä Oulussa ja joudun pyytämään eroa kyseisestä tehtävästä. Onnistuuko tämä sinun kauttasi, vai kuinka toimin asiassa? Yst.terv. Sanna Lähettäjä: Hennamari Toiviainen <hennamari.toiviainenoyy.fi> Lähetetty: 12. maaliskuuta :24 Vastaanottaja: Sanna Piirainen [Lainattu teksti piilotettuj [Lainattu teksti piilotettu] 1 / i 17/03/15 15:32

9 0 XV/AV/! OULUN p J(( J(( YLIOPISTON YLIOPPILAS OYY hakee opisketijajäsentä YTHS:n OuLun terveyspatveluyksikön johtokuntaan YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspal.ve luyksikön toimintaa ja toimintaympäristän muutoksia sekä terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyätä. Se tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön eri sidosryhmien kanssa. Johtokunnassa on edustus yiioppilaskunnasta, yi.iopistosta, kaupungista sekä YTHS:n henkilöstöstä. Käytännössä johtokunta keskustel.ee terveyspal.vel.uyksikön jonotil.anteesta ja toimin tasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta, säätiön hallituksen toiminnasta sekä muista ajankohtaisista asioista toimintaympäristössään. Tarvittaessa johtokunta voi puuttua seurannassaan esiin tulleisiin asioihin. Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt YTHS:n OuLun terveyspalveluyksikön joh tokuntaan opiskelijajäsentä asti. Oulun terveyspalveluyksikön johtokunta kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, noin neljä kertaa vuodessa ilta-aikaan. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdy tyksen ylioppilaskunnalta, vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä sekä kokouspalkki on. Opiskelijajäseneltä odotetaan ideoita, kokemuksia ja näkemyksiä tavallisen opis kelijan näkökulmasta. Hae johtokunnan opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansio luetteloineen mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpos titse 050 itteeseen soposihteerioyy.fi. Opiskelijajäsenen valitsee OYY:n hallitus. Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerkoyy.fi ja ) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KIPJLET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , TOIMISTOIOYY.FI, WMN.OYY.FI

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.45 20.13 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-23 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot