O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: klo 16.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30"

Transkriptio

1 Pkt 0 O f ( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 2< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henni Fröjdholm Kati Hannila (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Nummincn (este) Joni Ollikaincn (este) Anniina Pyhäjärvi (este) Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) 1 5 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LaitLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 23 mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantankastajiksi HJ Maununiemi Ei HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. DJ Silit Pkt,2. OO jt/ l OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIER8JLUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OUL PUH: , r FI, WVVWOYY.FI

2 16) 0 O Tf A\v OULUN ff( KUNTA HaLlituksen 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedok5i seuraavat ilmoitusasiat: 7.5. KA Määttä Tekniikan alojen kehittämisfoorumissa HJ Hannila, KA Määttä ja SA Toiviainen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa HJ Numminen ja KA Määttä koulutusneuvoston kokouksessa KA Määttä ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa (koulutuspalveluiden uudistus ja ohjauspalveluiden määrittäminen) SYL:n PJ-PS-tapaaminen KA Määttä palautejärjestelmäpalaverissa (tulevan palautejärjestelmän kuvaaminen) Strategiaseminaari (OYYE, talousvaliokunta ja toimiston väki) HJ Fröjdholm Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan vuosijuhlilla Helsingissä OYY:n sähköisen äänestysjärjestelmän johtoryhmän viimeinen kokous (projektin päättäminen) OYY:n ja yliopiston johdon yhteinen kevättapaaminen (purjehdusta, saunomista ja illallinen) KA Määttä palautejärjestelmäpalaverissa P5 Manninen valmistui filosofian maisteriksi Jatko-opiskelijajaosto 4/ PS Manninen yliopiston varainhankinnan ulkoisen ohjausryhmän kokouksessa 3.6. HPJ Nousiainen ja P5 Manninen tapasivat rehtori Niinimäen ja hallintojohtaja Kiurun (yliopiston organisaatiouudistus) 3.6. HPJ Nousiainen, P5 Manninen ja OYLPT Koivunen palaveerasivat Ylkkärin nettisivu uudistuksesta 3.6. Strategiatyöryhmän 5. kokoontuminen 4.6. P5 Manninen Student Centerin palvelutiimin kokouksessa 4.6. KA Määttä palautejärjestelmäpalaverissa 6 TVT-ryhmän opiskelijavarajäsenen nimeäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 3 9/2014 ja päätti valita tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi Taru Torssosen. Työryhmän puheenjohtaja Jari Laru toimitti P5 Manniselle tiedoksi kehittämisryhmän päätöksen, jossa ylioppilaskuntaa pyydetään nimeämään Taru Torssoselle opiskelijavarajäsen. OYYH keskusteli asiasta ja HJ Maununiemi osoitti kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan Torssosen varajäseneksi TVT-ryhmän opiskelijavarajäseneksi kasvatust. yo. Susanna Maununiemi. Si ht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , WWINOYY.FI

3 16) 0 O Y ( OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse0ij 7 KauppakorkeakouLun koututustoimikunnan opisketijajäsenen ja -varajäsenen valitseminen Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 :n mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäseriyydestä tai varajäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. Aino Meriläinen (toimikunnan varajäsen) esitti eronpyyntönsä kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnasta pääsihteerille ja Mikael Rahkamo (toimikunnan varsinainen jäsen) Haku kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja varajäseneksi avattiin ja se on ollut auki klo saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Krista lnkala, Tiina ltäsola, Juho Kupiainen, Miia Paavola, Lauri Salmela ja Sonia Saher. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan jäljellä olevalle kaudelle vuoden 2015 loppuun saakka. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan Lauri Salmela varsinaiseksi jäseneksi ja Tiina Itäsola varajäseneksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan. Päätös: Merkittiin tiedoksi eronpyynnöt ja valittiin yksimielisesti Lauri Salmela varsinaiseksi jäseneksi ja Tiina Itäsola varajäseneksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan. Liite: Valituiksi tulleiden hakemukset 8 TeknilLisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsenen valitseminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden OYYH käsitteli asiaa torstainaa kokouksessaan 15/2015 ja päätti merkitä tiedoksi Heino Härkösen eron ja avata haun teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Haku päättyi klo Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti lida Kaikkonen. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan jäseneksi ida Kaikkonen. Liite: Kaikkosen hakemus Si ht Pkt Pkt (,/ t (t- OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL OULUN YLIOPIST0. VIERAiLU : ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YYFI, WvVIN.OYY.FI

4 16) o \\V/A\VII OULUN ((1 Yli YLIOPISTON Pöytäkirja fl YLIOPPILASKUNTA HaUituksen kokouksen 16/ Jatko-opisketijajäsenten valinta terveys- ja biotieteiden tohtorikoututustoimikuntaan sekä Aurora tohtorikoututusohjetnian johtoryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Haku terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan ja Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään oli auki klo saakka. Hakemuksensa jättivät määräaikaan mennessä terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Kristina Mikkonen, Tuomas,4nttilaja Kai Zhang. Haku Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään oli auki klo saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Jean-Nico Las Louis. iatko-opiskelijajaosto on kokouksessaan käsitellyt tulleet hakemukset ja päättäneet esittää ylioppilaskunnan hallitukselle Kristina Mikkosta ja Jean-Nicolas Louisia valittavaksi terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan. Edelleen päätettiin esittää, että Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmän vapaaksi jäävän paikan osalta jatketaan hakua. Jatkettu haku Aurora-tohtorikoulutusohjelman johto ryhmään on auki klo saakka. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Kristina Mikkonen ja Aurora tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään Jean-Nicolas Louis. Jatketaan hakua Aurora tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään. 10 Jäsenmaksusta vapauttaminen force majeure -tilanteessa Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on --11) vapauttaa ylioppilaskunnan jäsen jäsenmaksusta tai sen osasta kirjallisen hakemuksen perusteella; 12) päättää perusteista, joilla päätöksen jäsenmaksusta vapauttamisesta voi tehdä ylioppilaskunnan toimihenkilö. Koulutusneuvoston jäsen, yliopistonlehtori Lloyd Ruddock sekä kansainvälisten palveluiden johtaja Kimmo Kuortti lähestyivät ylioppilaskuntaa sähköpostitse liittyen jäsenmaksusta vapauttamiseen poikkeuksellisessa tilanteessa luonnonkatastrofin kohdatessa. Sähköpostiviestissä on perusteltu tarkasti, miksi jäsenmaksun maksamiselle ei ole tässä tapauksessa järkeviä perusteita. Kyseessä on Oulun yliopistoon kansainväliseen maisteriohjelmaan hyväksytty nepalilainen henkilö, joka menetti kevään maanjäristyksessä kaiken. Tästä johtuen hän haluaa lykätä Oulun yliopistoon kirjauturnista vuodella syksyyn Asia on käsitelty jo yliopiston hallinnossa, ja mm. dekaani on hyväksynyt hänen stipendinsä alkamisen siirron vuodella eteenpäin. Lykkäystä varten opiskelija joutuu kuitenkin ensin ilmoittautumaan läsnäolevaksi Oulun yliopistoon, mikä tarkoittaa myös OYY:n jäsenmaksun maksamista. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään vapauttaa kyseessä oleva henkilö ylioppilaskunnan jäsenmaksusta, sillä opiskelija ei ole tulossa Oulun yliopistoon opiskelemaan vielä tulevana lukuvuonna. Valtuutetaan P5 Manninen päättämään jatkossa jäsenmaksusta vapauttamisesta vastaavissa force majeure -tilanteissa. P5 Manninen tuo päätöksenä tiedoksi seuraavaan mahdolliseen hallituksen kokoukseen. PJ Siht Pkt Pkt (/1,4 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE L 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO4)OYYFI,WWW.O fl.fi

5 o A\v OULUN Of T ( KUNTA 11 Ystävyydenosoitus kou[utusrehtori SiLvninitLe Hallituksen kokou Ylioppilaskunnan juhlasäännön 26 mukaan pienoisstandaari annetaan hallituksen päätöksellä huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle. Oulun yliopiston koulutusrehtori Olli Silvnin kausi päättyy Silvn on koulutusrehtorina ollut merkittävässä asemassa kehittämässä Oulun yliopistoa paremmin opiskelijoita kuuntelevaksija palvelevaksi organisaatioksi. Hänen työnsä vaikutukset näkyvät mm. laadun parantumisessa monillakin mittareilla sekä palautejärjestelmien kehittämisessä. Silvn on myös aina ollut läheinen yhteistyökumppani ylioppilaskunnalleja aina valmis keskustelemaan ylioppilaskunnan kanssa ajankohtaisista koulutuspoliittista asioista. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Annetaan ylioppilaskunnan pienoisstandaari koulutu5rehtori Olli Silvnille kiitollisuuden ja ystävyyden osoituksena. 12 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudek5i Oulussa \ Sun Nousiainen Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa II Oulussa Maununiemi Pöytä kirja nta rkastaja Moona Haverinen Pöytä kirja nta rkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan valituiksi tulleiden hakemuk5et Liite 2: Kaikkosen hakemus PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : L 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

6 Hakemus OyKKK :n koulutustoimikunnan opiskelij aj äseneks i Tiina Itäsola Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Hei! Olen Tiina Itäsola, 23-vuotias kolmannen vuoden taloustieteiden opiskelija. Haen OyKKK:n koulutustoimikunnan avoinna olevaa varsinaisen jäsenen paikkaa. Toimikuntatoiminta on aina kiinnostanut minua, mutta vasta nyt minulla on tilanne, että voin antaa sille täyden huomioni. Olen ehkä uusi näissä kuvioissa, mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että minulta tultaisiin kuulemaan tuoreita ideoita. Oulun kauppakorkeakoulu on antanut minulle valtavasti; hyviä ystäviä, tietotaitoa ja tukiverkoston (unohtamatta kiltahuoneen Moccamasterin hyvää kahvia). Nyt olisi minun vuoroni tehdä jotain kouluni hyväksi, olla tuottava yksilö hienossa yhteisössä. Vaikka koulumme on erittäin hyvä, aina riittää jotain parannettavaa. Minulla on tarmoa ja intoa olla mukana kehittämässä kouluamme aina vain paremmaksi. Tiedän, että minusta tulisi hyvä koulutustoimikunnan jäsen, koska olen tunnollinen ja hyvä joukkuepelaaja. Osaan puhua suuni puhtaaksi hyvän asian puolesta silloin kun se on tarpeellista. Uskon, että osaan kanavoida käytävillä jupistavat hiljaiset valitukset konkreettisiksi parannuksiksi. Intoa minulta löytyy tähän tehtävään takuuvarmasti! Minusta koulutustoimikunnan toiminta on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa joka ikiseen Oulun kauppatieteilijään, poikkeuksetta. On hienoa, että opiskelijoiden näkemyksistä ollaan kiinnostuneita ja minä olisin aktiivinen ja ahkera näkemyksien eteenpäinviejä. Minusta olisi aidosti mielenkiintoista kehittää oppiaineiden ja koulutusohjelmien yhteistyötä ja päästä käsittelemään opiskelijapalautetta. Kiitos ajastanneja hyvää kesän alkua! Ystävällisin terveisin, Tiina Itäsola

7 Lauri Salmela Hakemus OyKKK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi Haen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan ensisijaisesti varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Aloitan syksyllä toisen vuoteni kauppakorkeakoulussa, mutta minulla on jo laaja kokemus toimimisesta opiskelijajärjestöissä, ja intoa ideoimiseen ja toiminnan kehittämiseen löytyisi myös tiedekunnan tasolle. Haluaisin tuoda oman panokseni koulutuspoliittisten kysymysten miettimiseen sekä edustaa Oulun kauppakorkeakoulun opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa. Olen opiskellut aiemmin myös Helsingin yliopistolla ja siellä kuuluin slaavikielten ainejärjestö Rupla ry:n hallitukseen vuosina 2013 ja Ruplassa olin mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia kuten ekskursioita, juhlia sekä edustamassa ainejärjestöä erilaisissa tilaisuuksissa. Kuuluin myös Etelä Pohjalaiseen osakuntaan, jonka toiminnassa olin aktiivisesti mukana sekä toimin monesti työntekijänä sitseillä. Kun lähdin opiskelemaan Ouluun, tiesin heti yliopiston alkaessani, että haluan tulla mukaan järjestötoimintaan ja niinpä päätin hakea Finanssi ry:n NESU-toimikuntaan, ja siellä olen nyt ollut vaikuttamassa tapahtumavastaavan roolissa vuonna Vastuullani oli mm. järjestää toimikunnan perinteinen Baaribussiekskursio, johon sain kilpailutettua linja-auton huomattavasti alhaisempaan hintaan kuin aikaisempana vuonna, ja lisäksi se oli huomattavasti käytännöllisempi tapahtuman luonteen kannalta. Mietin tässä hakemusta kirjoittaessani, mitä annettavaa minulla olisi nimenomaan koulutustoimikunnalle. Mainitsin aiemmin, että minulla olisi uusia ideoita toiminnan kehittämiseen ja sainkin mietittyä kaksi ajatusta aiheeseen liittyen. Ensimmäinen koskee kurssikirjoja. Monesti kursseilla kirjat loppuvat kesken kirjastosta sillä kursseilla on niin paljon osanottajia, että kaikille ei vain yksinkertaisesti riitä kirjoja. Pääkaupunkiseudulla, josta itsekin olen kotoisin, kirjastot tekevät yhteistyötä kirjojen lainaamisen kanssa, ja kirjoja voi tilata omaan kirjastoon kaikista pääkaupunkiseudun kirjastoista. Mietin että onkohan Oulun yliopiston kirjasto miettinyt kyseistä menettelyä kaupunginkirjaston ja lähikuntien kirjastojen kanssa? Tämänhän voisi vaikka toteuttaa siten, että yliopiston kirjasto varaisi kurssien ajaksi kiintiöitä muiden kirjastojen kirjoista, jotka ne palauttaisivat kurssien päätyttyä. Toinen ideani koskee kurssipalautetta, joka on tärkeä osa koskien kurssien arviointia ja kehittämistä. En tiedä kuinka paljon Weblodissa vastataan palautteeseen, mutta uskoisin vastausprosentin olevan pienehkö. Monilla kursseilla jaetaan jo palautelappuja viimeisillä luennoilla ja itsekin uskon sen olevan huomattavasti tehokkaampi kuulla opiskelijoita. Jos palaute-lappu on pöydällä koko luennon ajan, tulee monesti ihmisille jossain vaiheessa mieleen jonkin uusi ajatus, joka on helppo kirjoittaa välittömästi paperille. Tästä syystä palautelapuista pitäisi mielestäni tehdä kaikille kursseille pakollisia ja ne tulisi jakaa heti luennon alettua mielellään jo ovella kaikille. Tässä oli hieman pohdintoja ja taustojani. Intoa siis löytyisi toimikuntatyöhön, opiskelijoiden mielipiteiden kartuttamiseen ja uusien suunnitelmien tekoon. Jos valitsette minut, takaan että ette tule pettymään. Mukavaa kesää koko ylioppilaskunnalle!

8 Hei! Haen koulutustoimikunnan opiskelijajasenen paikkaa. Olen ensi syksynä viidennen vuoden ympäristötekniikan opiskelija. Viime vuonna toimin Ympäristörakentajakillan opintovastaavana, joten olin mukana koulutusohjelmatoimikunnassa. Kuluvana vuonna toimin Oulun Teekkariyhdistyksen koulutuspoliittisena vastaavana. Kiinnostusta ja näkemystä opintoihin liittyviin asioihin ja päätöksien tekoon osallistumiseen siis löytyy. Terveisin lida Kaikkonen

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:

O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka: O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: 21.5.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot